Views
3 years ago

Pengolahan Limbah Pendingin Reaktor Riset dan ... - KM Ristek

Pengolahan Limbah Pendingin Reaktor Riset dan ... - KM Ristek

9 8 ;;- 7 E u 6 - • z

9 8 ;;- 7 E u 6 - • z ::. 5 c ('tl ~ 4 Q) 1- ... 3 ('tl :J :::s:::: 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 Kandungan Limbah (% berat) Pengaruh kandungan lim bah terhadap kuat tekan polimer lim bah Ca-zeolit Pengaruh kandungan limbah terhadap laju lindih polimer-limbah Ca-zeolit No. Kandungan limbah Laju pelindihan (g/cm 2 hari) (%) Cs Sr Co 1 10 5,35 X 10·4 5,46 X 10- 5 tidak terdeteksi 2 20 7,12 X 10·4 6,26 X 10- 5 1,32 X 10- 5 3 30 1,01 X 10·3 7,69 X 10- 5 4.45 x 1 a-s 4 40 1,06 X 10- 3 8,00 X 10- 5 1,12 x 1 o- 4 5 50 1,54 X 10- 3 2,01 X 10- 4 3,99 x 1 o- 4 Dari hasil pengujian diperoleh karakteristik polimer limbah Ca-zeolit : Kandungan limbah : 30 % Densitas : 1 ,30 g/cm 3 Kuat tekan Laju pelindihan 7,78 kN/cm 2 : Sr = 7,69 X 1 o- 5 , Co = 4,45 X 1 a-s dan Cs = 1 ,01 X 1 o- 3 g/cm 2 hari B. Hambatan - Tidak ada C. Upaya penanggulangan D. Dokumentasi kegiatan

Gambar 1A. Proses Refluks Zeolit Alam Untuk Membuat Zeolit Murni. Zeolit Mumi Ca-Zeolit Gam bar 1 B. Zeolit Murni, NH 4 -Zeolit, dan Ca-Zeolit Gam bar 2 A. Proses Pembuatan Limbah Simulasi Air Pendingin Reaktor Riset. Gambar 2 B. Proses Rolling dalam Penyerapan Limbah Simulasi Air Pendingin Reaktor Riset. Gambar 2 C. Anal isis Radionuklida yang Terkandung dalam Limbah Air Pendingin Reaktor Riset dengan SSA.

1 - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
pemanfaatan limbah dan gulma sebagai bahan ... - KM Ristek
PROGRAM INSENTIF RISET TERAPAN - KM Ristek
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
LAPORAN AKHIR - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
LAPORAN AKHIR PROGRAM RISET INSENTIF 2010 - KM Ristek
PROGRAM INSEN"'fIF RISET TERAf'AN - KM Ristek
Program Insentif Riaet - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ... - KM Ristek
LAPORAN AKHIR - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
lAPORAN AKHIR Aktualisasi dan Pendalaman (in-depth ... - KM Ristek
PROGRAM INSENTIF RlSET TERAPAN - KM Ristek
KAJIAN PERTUMBUHAN HYBRID Eucalyptus ... - KM Ristek
Kf:PULAUl\N SERHW - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
laporan hasil penelitian perencanaan pengelolaan das ... - KM Ristek
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
1 - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
PROGRAM INSENTIF RISET TERAPAN - KM Ristek
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi
LAPORAN HASIL PEKERJAAN - KM Ristek - Kementerian Riset dan ...
Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi