Borang Biodata Dan Resume Pelajar - Politeknik Kota Bharu

pkb.edu.my

Borang Biodata Dan Resume Pelajar - Politeknik Kota Bharu

KELAS: ….……….......

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

POLITEKNIK KOTA BHARU

# A

BORANG BIODATA PELAJAR

NAMA: ………………………………………………………..… NO. K/P: ……………………………………

NO. PEND.: ………………………………………………………..… JANTINA: ……………………………………

HPNM TERBARU: ………………………………………………………….. NO. H/P: .…………………………………..

AGAMA: ………………………………………………………..… INSURAN: ……………………………………

BIASISWA: ………………………………………………………..… PINJAMAN: ……………………………………

NAMA IBUBAPA / PENJAGA: …………………………………………………………………………………………………………….

ALAMAT TETAP: ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………... NO. TEL.: ………………………………………

KECACATAN JIKA ADA:

……………………………………………………………………………………………….

PENYAKIT LAIN JIKA ADA ( JELASKAN ): ………………………………………………………………..……………………………..

RABUN WARNA:

YA / TIDAK

NAMA DAN ALAMAT WARIS SEMASA KECEMASAN:

……………………………………………………………………………………………..…………………………….

…………………………………………………………………... NO. TEL.: …………….…………………………

PERHUBUNGAN: …………………………………………………………….……..

# B

PEKERJAAN BAPA: ………………………………….. PENDAPATAN BULANAN: …………………………..

PEKERJAAN IBU ………………………………….. PENDAPATAN BULANAN: …………………………..

BIL TANGGUNGAN: ………………………………….

PILIHAN NEGERI UNTUK LATIHAN INDUSTRI: …………………………….. KAWASAN: ………………………..………..

…………………………….. KAWASAN: …………………………..……..

# C

PENGAKUAN PELAJAR:

Saya mengaku bahawa semua butiran di atas adalah benar.

TANDATANGAN PELAJAR: …………………………………………….

Sila lekatkan

gambar terbaru

disini

TARIKH: ………………………………….

KEGUNAAN PEJABAT

ULASAN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


RESUME PELAJAR

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

POLITEKNIK KOTA BHARU

Lekatkan

gambar

di sini

MAKLUMAT PERIBADI

Nama :

No K/P :

Alamat Tetap: No. Pend. :

Kursus :

Kelas :

No. Tel. :

Alamat Semasa /

alamat lain:

No Tel. :

PENGETAHUAN SEDIA ADA

PENGETAHUAN / PENGALAMAN YANG DIPERLUKAN

PENGALAMAN KERJA

Saya akui bahawa semua keterangan di atas adalah benar dan betul.

Tandatangan Pelajar : Tarikh :

More magazines by this user
Similar magazines