Jabatan Taman Laut Malaysia - NRE

nre.gov.my

Jabatan Taman Laut Malaysia - NRE

Borang ini adalah PERCUMA

JABATAN TAMAN LAUT MALAYSIA

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

BORANG PERMOHONAN KURSUS/LATIHAN ALTERNATIVE LIVELIHOOD DI JABATAN TAMAN LAUT

MALAYSIA

1.

Sila tandakan ( / ) di ruangan yang disediakan

NAMA:

2. NO. KAD PENGENALAN BARU:

- -

A. MAKLUMAT PERIBADI

lekatkan gambar

pasport

3. ALAMAT:

4. NO. TELEFON (Rumah): 5. NO. TELEFON (H/P):

-

6. TARIKH LAHIR: 7. TEMPAT LAHIR:

- -

(Hari) (Bulan) (Tahun)

8. JANTINA: 9. TARAF PERKAHWINAN:

- Lelaki - Bujang

- Perempuan - Kahwin

10. TAHAP PENDIDIKAN TERTINGGI :

11. PEKERJAAN SEMASA:

12. ALAMAT TEMPAT BEKERJA :

13. TEMPOH BEKERJA : (tahun)

(bulan)

14. PENDAPATAN HARIAN/BULANAN: (potong yang mana tidak berkenaan)

RM .

15. WARIS YANG BOLEH DIHUBUNGI SEMASA KECEMASAN:

Nama: Alamat :

No. Telefon:

Hubungan:

M.S 1/3


B. MAKLUMAT KURSUS/LATIHAN:

16. NAMA KURSUS :

KURSUS BASIC SAFETY TRANING (BST)

17. TARIKH KURSUS :

0 8 - 0 4 - 2 0 1 2 HINGGA 1 2 - 0 4 - 2 0 1 2

(Hari)

(Bulan)

(Tahun)

(Hari)

(Bulan) (Tahun)

18.

TEMPAT KURSUS:

RANACO INDUSTRIAL TRAINING , KEMAMAN TERENGGANU

C. PENGAKUAN

Saya dengan ini mengakui bahawa keterangan yang diberi adalah benar.

Sekiranya keterangan yang diberikan tidak benar, JTLM berhak membatalkan permohonan ini.

Saya juga telah meneliti dan bersetuju dengan syarat-syarat yang dikenakan.

Tandatangan Pemohon:

Tarikh:

D. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Permohonan ini: - Diterima - Tidak diterima - Tidak lengkap

Pegawai yang mengesahkan:

Nama:

Tandatangan:

Tarikh:

SENARAI SEMAKAN:

Pemohon telah:

1) Mengemukakan satu (1) salinan kad pengenalan

2)

Mengemukakan satu (1) keping gambar warna saiz pasport

3) Mengemukakan satu (1) salinan muka hadapan buku bank

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KURSUS/LATIHAN

Pemohon haruslah:

1)

Warga negara Malaysia.

2) Merupakan penduduk tempatan bagi pulau-pulau Taman Laut

3) Sihat tubuh badan dan tidak mengalami kecacatan atau penyakit.

4)

Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris

5) Menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik panel yang diiktiraf oleh Jabatan Laut Malaysia dan

mempunyai kad pelaut

6) Terlibat secara aktif dalam aktiviti ekopelancongan/bekerja dalam organisasi yang berkaitan

dengan aktiviti eko pelancongan M.S 2/3

7) Berkelakuan baik, berdisiplin dan mematuhi peraturan sepanjang mengikuti kursus/latihan

8) Memberi kerjasama kepada pihak jabatan bagi menjalankan apa-apa kajian ke atas tahap

keberkesanan kursus/latihan yang telah dijalankan


Sila kembalikan borang ini EMPAT MINGGU SEBELUM tarikh kursus/latihan kepada mana-mana

pejabat/pusat Taman Laut terdekat seperti berikut:

Jabatan Taman Laut Pahang Jabatan Taman Laut Johor Jabatan Taman Laut Terengganu

No. 8 Jalan Rompin Jaya 2 Jalan Tun Dr. Ismail No 16,Blok B,Bestari Centre Jalan Hiliran,

Taman Rompin Jaya 2 86800 Mersing, Johor Pulau Kambing 20300 Kuala Terengganu.

26820 Kuala Rompin No. Tel :07-7991161

Tel : 09-631 2062

No. Tel: 09-41410532 No. Faks :07-7992553 Faks : 09-6227266

No. Faks: 09-4141622 Email : utlJohor@nre.gov.my E-mail : utlterengganu@nre.gov.my

Email: utlpahangt@nre.gov.my

M.S 3/3

More magazines by this user
Similar magazines