KENYATAAN TAWARAN - Lembaga Pembangunan Langkawi

lada.gov.my

KENYATAAN TAWARAN - Lembaga Pembangunan Langkawi

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)

KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor KELAS C bertaraf Bumiputera yang berdaftar

dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan

membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:-

BUTIR-BUTIR

TAWARAN

HARGA

DOKUMEN

TAWARAN

TEMPAT DAN

TARIKH

DOKUMEN

DIJUAL

SYARAT

PENDAFTARAN

TARIKH DAN

TEMPAT

LAWATAN TAPAK

TARIKH TENDER

DITUTUP

No. Kontrak:

LPL 24/2012

Cadangan

Penambahbaikan

Produk

Pelancongan dan

Kemudahan di Jeti

Kilim, Langkawi,

Kedah Darul

Aman.

RM400.00

(Tidak akan

dikembalikan)

Pejabat Lembaga

Pembangunan

Langkawi, Unit

Perolehan, Bahagian

Sumber Manusia &

Khidmat

Pengurusan, Tingkat

3, Kompleks

LADA, Peti Surat

60, Jalan Persiaran

Putra, 07000

Langkawi, Kedah

Darul Aman.

Khamis,

31hb. Mei 2012

hingga

Selasa,

19hb. Jun 2012

PKK Kelas C

Kepala II

Sub Kepala 2(a)

dan

Berdaftar dengan

Lembaga

Pembangunan

Industri

Pembinaan

Malaysia

(CIDB)

Khamis,

31hb. Mei 2012

Jam 11.00 pagi

Berkumpul di

Perkarangan Jeti

Kilim, Mukim Ayer

Hangat, Langkawi.

Lawatan Tapak

adalah WAJIB

(sila bawa bersama

sijil asal / salinan

semasa membuat

lawatan)

Khamis,

21hb. Jun 2012

Sebelum atau

pada pukul

12.00 tengah

hari

Tender yang

lewat diterima

tidak akan

dilayan

1. Naskah meja tawaran boleh disemak di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Unit Perolehan, Bahagian

Sumber Manusia & Khidmat Pengurusan, Tingkat 3, Kompleks LADA, Peti Surat 60, Jalan Persiaran Putra, 07000

Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman pada waktu pejabat bermula 31hb. Mei 2012. Bayaran Dokumen Tawaran

hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang, Wang Pos atau Bank Draf di atas nama Lembaga Pembangunan

Langkawi (LADA) (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal

Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

(LPIPM/CIDB) serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan satu salinan Sijil tersebut semasa membeli

dokumen tender.

2. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeterai dan

dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:-


Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA),

Unit Perolehan Bahagian Sumber Manusia & Khidmat Pengurusan,

Tingkat 3, Kompleks LADA, Peti Surat 60, Jalan Persiaran Putra,

07000 Kuah, Langkawi,

Kedah Darul Aman.

3. Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 21hb. Jun 2012 dan tawaran yang lewat diterima

tidak akan dilayan. Pihak LADA tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender.

More magazines by this user
Similar magazines