KENYATAAN TAWARAN - Lembaga Pembangunan Langkawi

lada.gov.my

KENYATAAN TAWARAN - Lembaga Pembangunan Langkawi

16 April 2012

KEW.PA-24

No. Sebut Harga : PA 1/2012

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Kementerian/Jabatan:

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

P.O BOX 60, JALAN PERSIARAN PUTRA,

07000 KUAH LANGKAWI,

KEDAH DARUL AMAN.

1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat atau orang perseorangan bertaraf Bumiputra yang

berminat untuk membeli aset seperti berikut:-

Bil KETERANGAN ASET KUANTIT

1. PA 1/2012

Cadangan Pelupusan Bagi Sebuah Bot Eksplorer

27 Kaki Milik LADA

1 Buah

2. Aset boleh dilihat pada 19 April 2012 di antara jam 9.30 Pagi hingga 11.00 Pagi di Stor

Luar Kompleks Sukan Langkawi, Langkawi, Kedah Darul Aman.

3. Tawaran Sebut Harga boleh dibuat dengan menggunakan borang Sebut Harga Pelupusan Aset

Kerajaan (KEW.PA 25) yang dikepilkan bersama-sama ini. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh

60 hari.

4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri

dan ditanda No. Sebut Harga PA 1/2012 dan dimasukkan ke dalam peti Sebut Harga di

alamat:-

Tingkat 3, Unit Perolehan,

Bahagian Sumber Manusia & Khidmat Pengurusan,

Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA),

Kompleks LADA, Jalan Persiaran Putra,

07000 Kuah, Langkawi,

Kedah Darul Aman.

5. Pegawai dan kakitangan Lembaga Pembangunan Langkawi adalah tidak dibenarkan menyertai

sebut harga tersebut.

…2/-


No.Rujukan : (1)dlm.LPL.1400-1/9 Jld2-2

Tarikh : 16 April 2012

-2-

6. Tarikh tutup Sebut Harga pada 26 April 2012 jam 12.00 tengahari. Sebut Harga yang

diterima lewat tidak akan di pertimbangkan. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Pn. Harlisa

Binti Abdul Rahman di talian h/p: 012-4757457.

Sekian, terima kasih.


BORANG SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

KEW.PA-25

Nama Individu/Syarikat :_________________________________________________________

No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat :_________________________________________

Alamat :

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Kepada :

Ketua Pegawai Eksekutif,

Lembaga Pembangunan Langkawi

Kompleks LADA,

Jalan Persiaran Putra,

07000 Langkawi,

Kedah Darul Aman

Tuan,

Tawaran Untuk Sebut Harga No.PA 1/2012

-Cadangan Pulupusan Bagi Sebuah Bot Eksplorer 27 Kaki Milik LADA

Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai sebut harga tersebut.

1. Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:-

Bil. Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran (RM)

JUMLAH

Sekian, terima kasih.

Tandatangan

______________________________

Nama/Cop Syarikat ______________________________

More magazines by this user
Similar magazines