NER Semenanjung - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

NER Semenanjung - Kementerian Sumber Manusia

BAHAGIAN A : BUTIRAN MAJIKAN

SECTION A : EMPLOYER’S PARTICULARS

Panduan Am: 1) Sila isi borang ini menggunakan HURUF BESAR / Please use CAPITAL LETTER to fill up this form.

2) Sila tandakan [ √ ] pada petak yang berkenaan / Please mark [ √ ] in the related boxes.

1. Nama Syarikat Company Name

2. Alamat Operasi Operational Address

Poskod Postcode Bandar/Daerah Town/District

Negeri

State

Nombor Telefon Telephone Number Nombor Faks Fax Number

Email:

3. Alamat Berdaftar Registered Address

Poskod Postcode Bandar/Daerah Town/District

Negeri

State

Nombor Telefon Telephone Number Nombor Faks Fax Number

4. Nombor Pendaftaran Perniagaan Business Registration Number 5. Nombor PERKESO SOCSO Number

6. Nombor KWSP EPF Number

7. No. Pendaftaran PSMB PSMB Registration number

Sekiranya berdaftar dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad

If registered with Human Resource Development Fund

8. Tahun Mula Beroperasi Year Started Operating

9. Modal Berbayar Paid-up Capital

Kepada Ringgit Malaysia (RM) yang terdekat

To the nearest Ringgit Malaysia (RM)

More magazines by this user
Similar magazines