semenanjung malaysia: pemberhentian pekerja dalam sektor ...

mohr.gov.my

semenanjung malaysia: pemberhentian pekerja dalam sektor ...

Lampiran 5 (a)

SEMENANJUNG MALAYSIA: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKAL

DAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, OGOS 2012

SUB-SEKTOR

SUB-SECTOR

BILANGAN

MAJIKAN

NO. OF

EMPLOYERS

JUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKAN

NO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENT

JUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKAN

NO. OF WORKERS RETRENCHED

TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN

BESAR

L/M P/F

JUMLAH

JUMLAH GRAND

JUMLAH

JUMLAH

L/M P/F

L/M P/F

L/M P/F

TOTAL

TOTAL TOTAL

TOTAL

TOTAL

JUMLAH

BESAR

GRAND

TOTAL

TEMPATAN

LOCAL

BAKI

BALANCE

ASING

FOREIGN

JUMLAH

TOTAL

G

Perdagangan borong dan runcit,

pembaikan kenderaan bermotor

dan motosikal

2 10 0 10 0 0 0 10 9 0 9 0 0 0 9 1 0 1

I

Penginapan dan aktiviti

perkhidmatan makanan dan

minuman

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH

2 10 0 10 0 0 0 10 9 0 9 0 0 0 9 1 0 1

Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber Manusia

Source: JobsMalaysia, Ministry of Human Resources

Nota/Note :

L/M - Lelaki/Male

P/F - Perempuan/Famale

MSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011

MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 2011

11


Lampiran 5 (b)

SABAH: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKAL

DAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, OGOS 2012

SUB-SEKTOR

SUB-SECTOR

BILANGAN

MAJIKAN

NO. OF

EMPLOYERS

JUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKAN

NO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENT

JUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKAN

NO. OF WORKERS RETRENCHED

TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN

BESAR

L/M P/F

JUMLAH

JUMLAH GRAND

JUMLAH

JUMLAH

L/M P/F

L/M P/F

L/M P/F

TOTAL

TOTAL TOTAL

TOTAL

TOTAL

JUMLAH

BESAR

GRAND

TOTAL

TEMPATAN

LOCAL

BAKI

BALANCE

ASING

FOREIGN

JUMLAH

TOTAL

G

Perdagangan borong dan runcit,

pembaikan kenderaan bermotor

dan motosikal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I

Penginapan dan aktiviti

perkhidmatan makanan dan

minuman

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber Manusia

Source: JobsMalaysia, Ministry of Human Resources

Nota/Note :

L/M - Lelaki/Male

P/F - Perempuan/Famale

MSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011

MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 2011

12


Lampiran 5 ( c )

SARAWAK: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKAL

DAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, OGOS 2012

SUB-SEKTOR

SUB-SECTOR

BILANGAN

MAJIKAN

NO. OF

EMPLOYERS

JUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKAN

NO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENT

JUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKAN

NO. OF WORKERS RETRENCHED

TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN

BESAR

L/M P/F

JUMLAH

JUMLAH GRAND

JUMLAH

JUMLAH

L/M P/F

L/M P/F

L/M P/F

TOTAL

TOTAL TOTAL

TOTAL

TOTAL

JUMLAH

BESAR

GRAND

TOTAL

TEMPATAN

LOCAL

BAKI

BALANCE

ASING

FOREIGN

JUMLAH

TOTAL

G

Perdagangan borong dan runcit,

pembaikan kenderaan bermotor

dan motosikal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I

Penginapan dan aktiviti

perkhidmatan makanan dan

minuman

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber Manusia

Source: JobsMalaysia, Ministry of Human Resources

Nota/Note :

L/M - Lelaki/Male

P/F - Perempuan/Famale

MSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011

MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 2011

13


Lampiran 5 (d)

MALAYSIA: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKAL

DAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, OGOS 2012

SUB-SEKTOR

SUB-SECTOR

BILANGAN

MAJIKAN

NO. OF

EMPLOYERS

JUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKAN

NO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENT

JUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKAN

NO. OF WORKERS RETRENCHED

TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN

BESAR

L/M P/F

JUMLAH

JUMLAH GRAND

JUMLAH

JUMLAH

L/M P/F

L/M P/F

L/M P/F

TOTAL

TOTAL TOTAL

TOTAL

TOTAL

JUMLAH

BESAR

GRAND

TOTAL

TEMPATAN

LOCAL

BAKI

BALANCE

ASING

FOREIGN

JUMLAH

TOTAL

G

Perdagangan borong dan runcit,

pembaikan kenderaan bermotor

dan motosikal

2 10 0 10 0 0 0 10 9 0 9 0 0 0 9 1 0 1

I

Penginapan dan aktiviti

perkhidmatan makanan dan

minuman

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH

2 10 0 10 0 0 0 10 9 0 9 0 0 0 9 1 0 1

Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber Manusia

Source: JobsMalaysia, Ministry of Human Resources

Nota/Note :

L/M - Lelaki/Male

P/F - Perempuan/Famale

MSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011

MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 2011

14

More magazines by this user
Similar magazines