Astronomi dan Alam Semesta - Akademi Sains Malaysia

akademisains.gov.my

Astronomi dan Alam Semesta - Akademi Sains Malaysia

5

Mei

2009

Impak kepada kehidupan seharian

Pertanian dan Penentuan musim penanaman can penyemaian melalui

pencerapan can pemahaman konsep pergerakan matahari can bulan

untuk perikanan.

• Navigasi di lautan dan penentuan pasang-surut air laut can arah pelayaran

(melalui pemahaman gerakan matahari, bulan dan planet).

(Perlu difahamijika instrumentasi moden gagal).

Seni bina : Reka bentuk bangunan untuk mencapai penjimatan tenaga.

daripada bidang sains angkasa. Sains angkasa

merupakan satu kajian ke atas angkasa

lepas dengan menggunakan sains

sebagai mediumnya.

la terbahagi kepada tiga bidang utama:

i) Penyelidikan astronomi/astrofizik

ii) Pembangunan teknologi angkasa

iii) Aplikasi angkasa

Mengapakah bidang astronomi begitu

penting

"Hari ini jutaan manusia di seluruh

dunia menggunakan kemajuan hasil

dari penyelidikan astronomi dan sains

angkasa untuk meningkatkan kualiti harian

mereka tanpa mereka sedari;' kata

pegawai sains Agensi Angkasa Negara

(ANGKASA)," Mohd. Fairos Asillam.

Beliau berkata, astronomi merupakan

satu bidang pengkajian bintang secara

umumnya tetapi is juga meliputi kajian

objek angkasa dan zaman telah berubah

apabila bidang tersebut dikaji berdasarkan

kepada cabang ilmu fizik, kimia dan

biologi.

Katanya, bagi memudahkan kajian, tiga

jenis bidang atau kategori skop kajian

astronomi iaitu:

i) Astrometri - iaitu mengenai pergerakan

atau kedudukan objek angkasa. Contohnya

bagaimana hendak menghantar

satelit ke angkasa, kekuatan tujahan yang

diperlukan, dan bagaimana menetapkan

kedudukannya.

ii) Fotometri - Mengkaji cahaya daripada

bintang. Ini perlu bagi mengetahui

medium cahaya sebagai cumber kajian.

Hasil kajian cahaya ini, dapat diketahui

jumlah tenaga bintang.

iii) Spektroskopi - la bertujuan mengkaji

apakah unsur bintang berkenaan dan

juga umurnya.

Antara kegunaan bidang tersebut

menurut beliau, ialah pembangunan

pengesan CCD, teknik pemprosesan imej

komunikasi menggunakan satelit dan

pembangunan robotik.

Kelangsungan kehidupan manusia : Pemahaman mengenai asteroid

boleh membantu kita mengenali ciri-ciri asteroid yang mungkin akan melanggar

Bumi.

Perlakuan manusia : Kaitan pergerakan objek angkasa dengan kelakuan

manusia.

Pengkajian perubahan cuaca

• Perubahan jumlah penerimaan tenaga dari matahari yang memberi kesan

kepada atmosfera Bumi

• Penambahan kadar kebocoran lapisan ozon can kemasukan sinar ungu

yang memberi kesan kepada suhu Bumi

• Sinar kosmik yang boleh memberi kesan kepada litupan awan.

Ilmu astrometri (positional astronomy) yang membantu mengemudi

satelit buatan rnanusia can pengunaan aplikasi GPS

Ramalan cuaca : Penggunaan teknologi satelit untuk memantau pergerakan

awan yang membolahkan ramalan cuaca yang tepat dilakukan.

• Pencerapan bumi

• Kajicuaca

• Kajian atmosfera

• Pemetaan

• Pengurusan risiko can bencana

• Oseanografi

Penyelidikan astronomi

Objek angkasa adalah jauh can malap

• Maklumat yang diterima hanyalah melalui gelombangnya

• Memerlukan instrumentasi yang berkuasa danjitu

• Ahli astronomi menggabungkan pelbagai teknik cerapan di dalam pelbagai

panjang gelombang

Penyelidikan asas

Untuk menjana ilmu pengetahuan

Galileo Galilei mengkaji bulan planetjupiter yang membantu kepada

pemahaman sistem curia

ii) Edwin Hubble mengkaji gerakan galaksi yang membantu kita memahami

konsep pengembangan alam semesta

Planetarium can balai cerap di Malaysia (institusi

i) Planetarium Negara

ii) Planetarium Sultan Iskandar di Sarawak

iii) Kompleks Falak al-Khawarizmi, Tanjung Bidara, Melaka

iv) Pusat Sains Terengganu

v) Balai Cerap Negara Langkawi (ONL)

vi) Balai Cerap Makmal Fizik Sains Angkasa, Universiti Malaya

vii) Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang

viii) Balai Cerap Universiti Darul Iman (UDM)

viiii) Balai Cerap al-Biruni, Sabah

esfidatmy

More magazines by this user
Similar magazines