PROSEDUR OPERASI - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

PROSEDUR OPERASI - Kementerian Sumber Manusia

PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :1/9

PROSEDUR OPERASI

PK (O) DP. KSM. 03

PROSEDUR PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE JABATAN PERDANA

MENTERI

Disediakan Oleh:

Diluluskan Oleh:

…………………………………….

Nama : En. Jack Meredu Anak Ko

……………………………………..

Nama : En. Mohd Sahar bin

Darusman

Jawatan

: Timbalan Setiausaha

Bahagian

(Dasar Perburuhan)

Jawatan

: Timbalan Ketua

Setiausaha (Dasar)

Tarikh : 30 Oktober 2009

Tarikh : 30 Oktober 2009


PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :2/9

REKOD PINDAAN

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan

salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan

– pindaan yang dinyatakan di dalamnya.

Tarikh

Pindaan

No.

Perenggan

Rujukan

Pindaan

(Muka Surat

Terlibat)

Butir – butir Pindaan

Tarikh

Diluluskan


PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :3/9

No.

Salinan

Kawalan

Penerima

SENARAI EDARAN

Tarikh Tanda

Edaran Tangan

Diterima

Tarikh

Edaran

Dipinda

Catatan

01

KSU

02

TKSU (D)

03

SUB (D)

04

TSUB

(DP)

05

KPSU

(DP)

06

PTK (DP)


PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :4/9

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan bagi memastikan penghataran Memorandum

Menteri Sumber Manusia (MMSM) mengikut tatacara yang ditetapkan iaitu

menurut Arahan Setiausaha Jemaah Mneteri Bilangan 1 Tahun 2000.

2. SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh warga Bahagian Dasar Perburuhan, KSM

dalam urusan penghantaran MMSM ke Bahagian Kabinet, Perlembagaan

dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri untuk

pembentangan mesyuarat Jemaah Menteri.

3. RUJUKAN

i. Manual Kualiti MK.KSM.

Seksyen 7.1

Seksyen 7.2

Seksyen7.5.1

Perancangan Bagi Proses Penyampaian

Perkhidmatan

Proses Berkaitan Pelanggan

Kawalan Bagi Pelaksanaan Proses-proses

Penyampaian Perkhidmatan

ii. Arahan Setiausaha Jemaah Menteri Bilangan 1 Tahun 2000 –

Urusan-urusan Mengenai Kertas Jemaah Menteri dan Pelaksanaan

Keputusan-keputusan Jemaah Menteri.

4. DEFINISI

Kertas Jemaah

Menteri

- Kertas daripada YBM yang memenuhi

kepentingan majikan, kebajikan dan

perlindungan pekerja serta keharmonian

perhubungan perusahaan.


PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :5/9

Memorandum

Menteri Sumber

Manusia

- Memorandum daripada Menteri Sumber

Manusian yang mengandungi perkara-perkara

yang memerlukan pertimbangan dan

keputusan Jemaah Menteri.

5. SINGKATAN

Singkatan ini digunakan dalam prosedur ini ialah seperti berikut :-

YBM

YB Menteri Sumber Manusia

KSM

Kementerian Sumber Manusia

KSU

Ketua Setiausaha

TKSU (D)

Timbalan Ketua Setiausaha Dasar

SUB (D)

Setiausaha Bahagian Dasar

TSUB (DP) Timbalan Setiausaha Bahagian Dasar Perburuhan

BDP

Bahagian Dasar Perburuhan

KJM

Kertas Jemaah Menteri

MJM

Memorandum Jemaah Menteri

MMSM

Memorandum Menteri Sumber Manusia


PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :6/9

KPSU

Ketua Penolong Setiausaha

PSU

Penolong Setiausaha

PTK

Pembantu Tadbir Kanan

PT

Pembantu Tadbir

PAR

Pembantu Am Rendah

PPK

Pelan Perancangan Kualiti


PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :7/9

6. TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

Terima MMSM yang telah ditandatangani

oleh YBM dan arahkan SUB(D)/

TSUB(DP) mengemukakannya ke JPM

SUB (D)/ TSUB (DP)

Mengemukakan kepada SUB(D)/

TSUB(DP) draf Ringkasan MMSM untuk

persetujuan.

SUB (D)/ TSUB (DP)

Kemaskini pindaan dan seterusnya

mengemukakan Ringkasan MMSM dan

surat kepada Bahagian Kabinet,

Perlembagaan dan Perhubungan Antara

Kerajaan untuk tandatangan SUB(D)/

TSUB(DP)

SUB (D)/ TSUB (DP)/

KPSU


PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :8/9

SUB (D)/ TSUB (DP)/

KPSU

Dapatkan ‘pengesahan terima’ dari

pegawai penerima.


PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :9/9

7. REKOD KUALITI

BIL. REKOD LOKASI TEMPOH PENYIMPANAN

1. Fail Yang Mengandungi :

i) Kelulusan YBM ke

atas draf MMSM.

BDP

5 Tahun

ii)

Perkara-perkara

lain yang berkaitan.

Contoh : surat ke

JPM dan surat

terima daripada

JPM

8. PEMETAAAN PROSES

Lampiran PP 03 - Prosedur Pengurusan Dan Penghantaran

Memorandum Menteri Sumber Manusia Ke Jabatan

Perdana Menteri

9. LAMPIRAN

i) Lampiran A5 - Borang Pengesahan Terima MMSM oleh Bahagian

Kabinet, JPM.

More magazines by this user
Similar magazines