PROSEDUR OPERASI - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

PROSEDUR OPERASI - Kementerian Sumber Manusia

PROSEDUR OPERASI

PK(O)DP.KSM. 03

PROSEDUR

PENGURUSAN DAN

PENGHANTARAN

MEMORANDUM MENTERI

SUMBER MANUSIA KE

JABATAN PERDANA

MENTERI

No. Keluaran : 02

No. Pindaan : 01

Tarikh kuatkuasa :

18 Februari 2013

M/Surat :4/9

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan bagi memastikan penghataran Memorandum

Menteri Sumber Manusia (MMSM) mengikut tatacara yang ditetapkan iaitu

menurut Arahan Setiausaha Jemaah Mneteri Bilangan 1 Tahun 2000.

2. SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh warga Bahagian Dasar Perburuhan, KSM

dalam urusan penghantaran MMSM ke Bahagian Kabinet, Perlembagaan

dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri untuk

pembentangan mesyuarat Jemaah Menteri.

3. RUJUKAN

i. Manual Kualiti MK.KSM.

Seksyen 7.1

Seksyen 7.2

Seksyen7.5.1

Perancangan Bagi Proses Penyampaian

Perkhidmatan

Proses Berkaitan Pelanggan

Kawalan Bagi Pelaksanaan Proses-proses

Penyampaian Perkhidmatan

ii. Arahan Setiausaha Jemaah Menteri Bilangan 1 Tahun 2000 –

Urusan-urusan Mengenai Kertas Jemaah Menteri dan Pelaksanaan

Keputusan-keputusan Jemaah Menteri.

4. DEFINISI

Kertas Jemaah

Menteri

- Kertas daripada YBM yang memenuhi

kepentingan majikan, kebajikan dan

perlindungan pekerja serta keharmonian

perhubungan perusahaan.

More magazines by this user
Similar magazines