09.01.2015 Views

download - Lembaga Pembangunan Langkawi

download - Lembaga Pembangunan Langkawi

download - Lembaga Pembangunan Langkawi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Buletin

LADA

Lembaga Pembangunan Langkawi

EDISI 2012/2013 • Januari - Mac 2013

PELANCARAN

PENJENAMAAN

SEMULA LANGKAWI

Selanjutnya

mukasurat 14 & 15

>>LADA BERJAYA MERANGKUL

ANUGERAH ANTARABANGSA!!!

mukasurat 12


BULETIN

LADA

DARI MEJA EDITOR

Assalamualaikum W.B.T & Salam 1 Malaysia,

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana

atas limpah kurnia & Izinnya, Unit Komunikasi Korporat

Berjaya menerbitkan Buletin Edisi 2012/2013 ini.

Diharapkan penerbitan Buletin ini dapat menjadi wadah

kepadasemua warga kerja LADA untuk mengenang dan

mengimbas kembali peristiwa-peristiwa yang berlaku

dan semoga ia dapat dijadikan sumber rujukan pada

masa hadapan. keluaran kali ini banyak menyentuh

aktiviti-aktiviti yang berlangsung di LADA

di samping memaparkan acara pelancongan peringkat

domestik dan antarabangsa yang dianjurkan di Langkawi.

Sesungguhnya kejayaan setiap acara yang dianjurkan

adalah hasil kerjasama padu dan erat yang dizahirkan

oleh setiap warga kerja LADA yang tidak pernah jemu

memberikan yang terbaik bagi melahirkan hasil yang

berkualiti dan bermanfaat. Akhir kata, terima kasih

diucapkan kepada semua yang telah terlibat sama ada

secara langsung atau tidak langsung dalam penerbitan

Buletin ini.

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

ISI KANDUNGAN

m/s

• Lagenda Langkawi 3

• Asal Usul Nama Langkawi 3

• Selamat Datang Pegawai Baru / Pegawai Bersara /

Pegawai Bertukar 4

• PROGRAM PEMBANGUNAN

- Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan 6

Asas

- Pelancaran Pelan Perniagaan SkyCab 7

Langkawi 203-2015

- Temuramah Bersama TV Estonia 8

- World Travel Market 8

- Pelancaran Pasport Pelancongan & 9

Program Diskusi Hala Tuju Anak Muda

Langkawi 2013

- Kaunter Aduan Bergerak Bersepadu 10

2013

- Bengkel Transformasi Pembangunan 10

Komuniti Langkawi

• PENCAPAIAN

- Kemasukan Pelancongan 12

- Pengiktirafan 13

- Program gotong-royong di Pulau Beras Basah 14

- LADA Berjaya Merangkul Anugerah 14

Antarabangsa

- Kalender Aktiviti 2013 15

• NATURALLY LANGKAWI

- Pelancaran Penjelmaan Semula Langkawi 17

• ACARA PELANCONGAN

- Suluh Sotong 2013 20

- World Cup Asia Paintball 2012 21

- LIMA ‘13 22

- Anugerah Peniaga Bebas Cukai 22

- Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Sempena 23

LIMA’13

- Taklimat Blueprint 23

- Langkawi Naminara 24

• BLUEPRINT PELANCONGAN LANGKAWI

- Blueprint Pelancongan Langkawi (BPL) 26

- Status Pelaksanaan Projek Pelancongan 27

Langkawi

SIDANG REDAKSI

Penaung

Tan Sri Khalid Ramli

Lembaga Pembangunan Langkawi, Tingkat 7, Kompleks LADA,

Jalan Persiaran Putera 07000 Kuah, langkawi

KEDAH DARUL AMAN

No. Telefon 6049667186 Faks:6049661019

LangkawiLada

Penasihat

Hanaffi Ahmad

A.RahmanHjZainol

Ketua Editor

ShariffahAemee Dianna Syed Mohamed

Sidang Pengarang

SelihazlyRazali

Zunirah Othman

Juwita Ismail

Muhaimin Fazil

Sarah Mohamad Arshad

2

Jurufoto

Zamri Ibrahim


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

LAGENDA LANGKAWI

Mahsuri adalah anak perempuan kepada pendatang Siam yang beragama

Islam. Beliau telah dituduh melakukan perbuatan sumbang oleh ibu

mertuanya sendiri disebabkan oleh kecantikan serta penghormatan yang

dimiliki oleh Mahsuri. Akibatnya Mahsuri dihukum dengan hukuman mati.

Pada hari hukuman, keris keramat kepunyaan keluarganya

sendiri digunakan untuk membunuhnya. Namun begitu terdapat

satu perkara aneh berlaku dimana darah yang keluar dari badan

Mahsuri berwarna putih yang membuktikan tuduhan yang

dilemparkan kepadanya adalah fitnah semata-mata.

Disaat-saat akhir kematiannya, Mahsuri telah bersumpah bahawa

Langkawi akan menjadi kawasan yang mundur selama tujuh keturunan.

Kebenaran sumpah itu telah terbukti apabila Langkawi telah diserang oleh

tentera Siam dan semua bekalan makanan dan tanaman telah dimusnahkan.

Antara kebenaran lagenda atau terbuktinya sumpahan itu, Langkawi

hanya mula berkembang maju sekali lagi setelah tujuh keturunan

dalam kepayahan.

Secebis Data

Keluasan : 478.78 km

Jumlah Penduduk : 103,075

Komposisi Kaum :

•MELAYU 85.5%

•CINA 41%

•INDIA 1.2%

•LAIN-LAIN 0.3%

•BUKAN WARGANEGARA 7.8%

Mukim : Kuah, Padang Mat Sirat, Ayer Hangat, Bohor, Ulu

Melaka, Kedawang.

ASAL USUL NAMA LANGKAWI

Nama Langkawi ialah kombinasi antara “Lang” dan “Kawi”. “Lang” diambil daripada perkataan bahasa Melayu iaitu helang. Pada

suatu masa dahulu, Langkawi dikatakan menjadi tempat tinggal kepada sejumlah burung helang kawi. Kawi beerti merah hati, ini

kerana helang mempuyai bulu merah hatidan berkepala putih. Kawi juga beerti tulisan Kawi, tulisan yang digunakan oleh masyarakat

tradisi Hindu Jawa. Selain itu, Kawi juga merujuk kepada sejenis batu iaitu Batu Kawi. Batu Kawi dikatakan turut terdapat di Langkawi.

Patung Helang yang terdapat di Dataran Helang jika diteliti, juga dilihat sedang berdiri diatas Batu Kawi.

3


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

Selamat Datang

Pegawai Baru

NAMA

BAHAGIAN / UNIT

1 Mohd Hadrulladfi Bin Mamat Bahagian Teknologi Maklumat

2 Siti Nursuhada Binti Che Man Bahagian Perancangan Dan Pembangunan

3 Nurwahida Binti Zulkifli Bahagian Teknikal

4 Nor Raimi Bin Zakaria Bahagian Perancangan Dan Pembangunan

5 Rosnah Tham Binti Abdullah Unit Perolehan, BSMKP

6 Fatimah Binti Ahmad Sukri Bahagian Pelancongan

7 Mohd Mazlan Bin Othman Bahagian Pelancongan

8 Hasniza Binti Saad Bahagian Geopark

9 Mazlina Binti Muhamed Bahagian Geopark

10 Muhaimin Bin Omar Unit Keselamatan, BSMKP

11 Ismail Bin Yaakob Unit Keselamatan, BSMKP

12 Mohd Shazriel Fais Bin Shaharudin Unit Keselamatan, BSMKP

13 Mohamad Fadzli Bin Mohamad Fodzi Unit Undang – Undang

14 Saidatol Natrah Binti Che Saad Unit Pentadbiran Am, BSMKP

Selamat Maju Jaya :

- Pegawai bersara

Dalam mana -mana organisasi, sama ada dalam sektor kerajaan atau swasta, Pegawai datang dan pergi,

bersilih ganti saban tahun. Pepatah lama ada nenyatakan, “Patah tumbuh hilang berganti”.

Pihak Pengurusan LADA mengucapkan Selamat Datang kepada pegawai - pegawai baru dan Selamat

Majujaya kepada pegawai yang telah bersara.

Senarai

Pegawai Bersara

• Encik Shamsuddin Bin Shuib – Bahagian Pelancongan

• Cik Embun Binti Din – Unit Audit Dalam

Senarai

Pegawai Bertukar

• Tuan Haji Hanafi Bin Ahmad – Pejabat Pengurusan

4


PROGRAM

PEMBANGUNAN


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN OLEH LADA

(1990 - 2010)

Pembangunan merupakan fungsi teras asal LADA sejak awal

penubuhannya. Pelancaran serta pembangunan telah direncana secara

menyeluruh di Pulau Langkawi amnya dan diatas tanah seluas 1,843.91

ekar milik LADA khasnya. Sinonim dengan nama terma pembangunan

sosio-ekonomi, infrastruktur dan pembangunan produk - produk

pelancongan serta lain - lain aspek pembangunan. Sehingga kini LADA

telah berdiri teguh selama lebih 20 tahun, menabur bakti tanpa jemu untuk

melaksanakan tanggungjawabnya pembangunan. Perancangan disusun,

diatur dan dilaksanakan bagi memastikan tanpa mengorbankan ciri - ciri

keindahan alam semulajadi menjadi antara aset utama pulau ini didalam

menarik kedatangan pelancong.

Pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan merangkumi 6

komponen utama iaitu Infrastruktur dan Utiliti, Kemudahan Awam, Produk

Pelancongan, Kompleks Kormesial, Kompleks Perumahan serta Projek

Keagamaan yang akan memberi faedah secara menyeluruh kepada

masyarakat khususnya penduduk Langkawi.

PERUNTUKAN YANG TELAH DIBELANJAKAN

Sejumlah lebih RM1.7 Billion telah dibelanjakan oleh LADA bagi pembangunan Pulau Langkawi sejak awal penubuhan LADA sehingga RMK-9.

Pembangunan yang dilaksanakan telah memberi manafaat kepada lebih 103,075 penduduk Langkawi. Hingga kini, LADA terus releven dalam

meneraju pembangunan di Langkawi. Sumbangan yang dicurahkan oleh LADA sepanjang tempoh kewujudanya hinggalah ke hari ini, telah

memberi impak yang signifikan kepada landskap sosio-ekonomi Langkawi.

PROGRAM DAN PROJEK TANGGUNGJAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITI - CSR)

LADA tidak terkecuali dalam menjalankan tanggunjawab sosial korporat kepada masyarakat setempat di Langkawi setiap tahun. Tanggungjawab

sosial ini telah dilaksanakan oleh LADA sejak dahulu. Namun, diatas keperihatinan LADA kepada keperluan masyarakat setempat semakin

meningkat, sejumlah peruntukan telah diluluskan mulai tahun 2010 bagi membolehkan LADA tidak ketinggalan dalam membantu mana - mana

pihak yang memerlukan.

Program dan projek tanggungjawab sosial korporat yang dilaksanakan oleh LADA adalah berbentuk bantuan melaksanakan projek - projek

infrastruktur kecil dan sumbangan wang tunai berdasarkan permohonan yang diterima. Selain itu, LADA juga mengadakan sumbangan dalam

bentuk aktiviti - aktiviti sosial dan khidmat masyarakat kepada penduduk Langkawi. LADA turut memberi tajaan kepada Badan - Badan Bukan

Kerajaan dan sumbangan untuk lawatan - lawaran rasmi. Mengikut rekod mulai 2010, LADA telah membelanjakan sejumlah RM1,197,269.20.

Berikut adalah pecahan perbelanjaan CSR LADA mengikut tahun.

Tahun

2010

2011

2012

Jumlah

498,292.00

499,498.00

495,770.05

6


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

PERLANCARAN PELAN PERNIAGAAN

SKYCAB LANGKAWI 2013-2015

Langkawi, 19 Disember 2012:- “Langkawi SkyCab” atau kereta

kabel adalah merupakan produk ikonik yang terkenal bukan sahaja di

Malaysia malah di kenali di seluruh pelosok dunia. Peningkatan bilangan

pengunjung tahun demi tahun jelas membuktikan “Langkawi SkyCab”

adalah merupakan produk utama yang wajib di lawati. Memulakan

operasi sejak tahun 2002 dan telah diuruskan oleh Panorama

Langkawi Sdn Bhd (anak syarikat Prasarana Negara Berhad

(SPNB)) sehingga tahun 2011. Pada 1 Ogos 2012, LADA telah

mengambil alih pengurusan operasi SkyCab (Kereta Kabel) dengan

membeli syarikat Panorama Langkawi Sdn Bhd setelah tempoh

pajakan kepada SPNB tamat. Justeru, kini LADA perlu bergiat

dengan lebih agresif bagi menjadikan produk SkyCab Langkawi

sebagai produk bertaraf dunia. Bagi memastikan hasrat tersebut

dapat direalisasikan, LADA telah mengangkat Pelan Perancangan

Strategik bagi menyediakan Pelan Perniagaan Strategik pengurusan

SkyCab dengan perubahan melalui inovasi dan penambahan nilai (value

creation) serta infrastruktur dan seterusnya bagi mentransformasikan

organisasi ke arah kecemerlangan yang lebih efektif dan proaktif. Hari

ini, LADA menerusi Panorama Langkawi Sdn Bhd telah melancarkan

Pelan Perniagaan SkyCab Langkawi di Oriental Village. Majlis ini telah

disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Tan Sri Khalid Ramli selaku Pengerusi Panorama Langkawi Sdn Bhd.

Bengkel Pelan Perniagaan SkyCab Langkawi 2012-2015 telah di adakan pada 8 – 9 September 2012 yang lalu dan telah digubal dalam tempoh yang sangat kritikal

berlandaskan kepada pendekatan “Blue Ocean Strategy” (BOS). Pelan ini mengandungi 6 Bidang Keberhasilan Utama (Key Result Area, KRA), iaitu penggubalan inisiatif strategi

yang menumpukan kepada keperluan jangka pendek (quick win) sehingga jangka sederhana yang boleh di capai, dilaksanakan dan realistik dengan mengambil alih keupayaan

serta keperluan dan tuntutan semasa.

Sementara itu, Khalid ketika ditemui berkata, “Dalam mana-mana agensi sama ada swasta dan awam, perancangan strategik perlu dan amat penting agar perniagaan tidak

terus menjadi seperti kebiasaan atau “Business as Usual” termasuk dalam pengurusan SkyCab ini. Justeru, penting bagi kita untuk melaksanakan langkah-langkah bagi terus

memperkasakan organisasi menerusi kaedah “Analytical Framework” berdasarkan Blue Ocean Strategy, katanya. “Saya berharap dengan adanya Pelan Perniagaan SkyCab

2012 – 2016 yang telah disediakan dalam tempoh yang di kritikal ini ia dapat membantu mengoptimumkan daya usaha dan kreativiti seluruh warga kerja LADA dan Panorama

Langkawi Sdn Bhd untuk meningkatkan kualiti hasil kerja serta mematuhi kehendak yang selari dengan Blueprint Pelancongan Langkawi selain bagi terus menjadikan SkyCab

Langkawi sebagai 10 produk terkenal yang wajib di lawati di dunia. Tambah beliau lagi, pengambilalihan pengurusan Skycab ini turut memberi sinergi baru dari kepada Oriental

Village dengan penggabungan kedua-dua produk di bawah satu pengurusan yang sama.

Saya ingin merakamkan setinggi tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat dalam menyediakan Pelan Perniagaan SkyCab Langkawi 2012 – 2015 atas kerjasama yang

diberikan bagi merealisasikan dari peningkatan konseptual kepada sebuah buku yang padat dengan

strategi dan inisiatif sebagai panduan kepada semua. Majlis tamat sekitar jam 11 pagi setelah

semua tetamu dibawa melawat “Gallery Walk” bagi inovasi baru SkyCab Langkawi.

7


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

TEMURAMAH BERSAMA

TV ESTONIA

Temuramah Bersama TV Estonia telah dijalankan di Laman Padi. Y.Bhg.

Tan Sri Khalid bin Ramli telah ditemuramah mengenai Langakawi serta

diadakan demontrasi membuat kuih Peknga bagi memberi pendedahan

dan pengalaman kepada mereka mengenai kuih traditional tempatan.

Perasmian WTM

WORLD

TRAVEL MARKET

World Travel Market Telah diadakan pada 05 - 08

November 2012. Bertempat di Excel Exhibition

Centre, London. Program ini merupakan pameran

pelancongan yang ke-2 terbesar di Eropah. Bagi

pameran produk pelancongan Malaysia telah

dirasmikan oleh Datuk Seri Mahdzir Khalid.

Lebih daripada 150,000 orang pengunjung

berkunjung ke Excel, London. Disamping itu,

delegasi dari Langkawi disertai oleh pelukis

coffee Amanda Zulkifli dan pelukis batik En Jasni

Jaafar dan pegawai LADA.

8


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

PERLANCARAN PASPORT PELANCONGAN &

PROGRAM DISKUSI HALA TUJU ANAK MUDA

LANGKAWI 2013

Langkawi, 14 Februari 2013:-

Blueprint Pelancongan Langkawi yang dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada 8 Disember 2011 yang lepas memainkan peranan penting dalam menyemarakkan

pembangunan industri pelancongan di Langkawi. Antara Sasaran utama Blueprint Pelancongan Langkawi adalah bagi melonjakkan kedudukan

Langkawi sebagai antara 10 buah pulau peranginan terkemuka dunia, meningkatkan Pendapatan Pelancongan kepada RM3.8 bilion, meningkatkan Pendapatan

Negara Kasar (PNK) kepada RM1.9 bilion meningkatkan ketibaan pelancong kepada 3 juta dan menyediakan sehingga 42,600 peluang pekerjaan dalam

industri pelancongan menjelang 2015.

Walaupun pertumbuhan ketibaan pelancong adalah setanding dengan destinasi pulau lain, Langkawi dilihat ketinggalan dari segi dua faktor utama, iaitu tempoh

purata penginapan dan perbelanjaan purata harian pelancong. Justeru, hari ini, LADA bersama penggiat industri pelancongan Langkawi telah bersepakat untuk

menerbitkan Pasport Pelancongan Langkawi bagi terus memastikan pelancong dapat tinggal lebih lama di Langkawi dan melawat semua produk-produk (must

see) yang terdapat di Langkawi.

Pasport Pelancongan Langkawi yang juga merupakan inisiatif dalam Blueprint Pelancongan Langkawi ini mencakupi produk-produk pelancongan (13 buah

produk pelancongan, 9 buah Restoran, dan 5 buah Kedai Bebas Cukai) yang turut menawarkan potongan harga istimewa kepada pemegangnya. Dengan hanya

berbelanja sebanyak RM5, pemegang Pasport pelancongan Langkawi akan menikmati penjimatan lebih dari RM100. Hasil keuntungan penjualan itu juga akan

dimasukkan dalam Tabung Konservasi Naturally Langkawi.

Seperti mana yang kita tahu juga, Blueprint Pelancongan Langkawi dirangka dan dilaksanakan adalah untuk memberi faedah dan manfaat bagi menyejahterakan

masyarakat Langkawi. Disebabkan itu, hari ini juga kita akan mengadakan Program Diskusi Hala Tuju Anak Muda Langkawi yang merupakan golongan tertinggi

di Langkawi iaitu sebanyak 60% daripada jumlah penduduk Langkawi adalah merupakan golongan muda atau belia. Program yang bertujuan untuk menarik

minat golongan muda untuk melibatkan diri secara konstruktif dalam industri pelancongan Langkawi ini diharapkan mampu merealisasikan hasrat Blueprint

Pelancongan Langkawi.

Majlis Pelancaran telah disempurnakan oleh YB Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, di Auditorium Kompleks LADA itu telah dihadiri oleh lebih 300 orang penggiat

industri pelancongan Langkawi. Turut hadir, Yang Berbahagia, Dato’ Mat Noor Nawi, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar), Kementerian Kewangan

Malaysia, Yang Berbahagia, Datuk Dr. Rahamat Bivi Yusoff, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Yang Berbahagia, Datuk

Shukry Hj Mohd Salleh, Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri. Majlis tamat sekitar jam 2.30 petang setelah Gimik

pelancaran selesai.

9


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

KAUNTER ADUAN BERGERAK

BERSEPADU 2013

Kaunter aduan bergerak bersepadu telah diadakan pada 28 Februari 2013 bertempat di Kompleks Pekan Rabu dan

telah dihadiri oleh 32 Agensi Kerajaan & Swasta bertujuan untuk membantu penduduk di langkawi menyalurkan

Aduan mereka kepada agensi-agensi yang terbabit.

Program ini adalah Program tahunan dimana Biro Pengaduan Awam (BPA)

dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi akan menjemput

semua agensi yang terdapat di Langkawi seperti Kastam, Jabatan Laut, Majlis

Perbandaran Langkawi serta LADA sendiri untuk membuka kaunter serta sedia

menerima aduan dan pandangan daripada orang awam.

Program ini telah dirasmikan oleh YBhg. Tan Sri Khalid Bin Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif

LADA dan diiringi oleh YBhg. Datin Mahani Binti Tan Abdullah, Pengarah BPA Perlis, Kedah

dan Pulau Pinang. Program anjuran BPA dengan kerjasama Lembaga Pembangunan

Langkawi (Lada) melibatkan 32 jabatan dan agensi. Diharapkan Program seperti ini dapat

diteruskan pada masa-masa akan datang supaya dapat membantu penduduk langkawi

menyalurkan aduan mereka disamping memajukan lagi pulau langkawi.

BENGKEL TRANSFORMASI

PEMBANGUNAN KOMUNITI LANGKAWI

Bengkel komuniti langkawi telah diadakan pada 6 Februari 2013 bertempat di Institut Pertubuhan Peladang Langkawi. Program ini bertujuan

untuk meningkatkan penyertaan agensi kerajaan, NGO, pihak swasta dan penduduk tempatan dalam aktiviti tempatan. Program ini juga bertujuan

meningkatkan tahap kepentingan penjagaan alam sekitar kepada penduduk tempatan dan mewujudkan komuniti yang sensetif bergerak selari

dengan pembangunan Langkawi.

10


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

PENCAPAIAN

11


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

KEMASUKKAN PELANCONG

Januari

265,074

Mac

246,088

Jun

280,568

September

210,044

Disember

412,304

Kemasukan Pelancong

Tahun 2005 - 2012

2.38M

2.45M

2.82M

3.06M

Februari

214,157

April

May

212,937

243,543

Julai

197,813

Ogos

232,558

Oktober

Kedatangan Pelancong Luar Negari dan Dalam Negeri

Tahun 2012

218,454

1.84M

1.81M

2.11M

2.3M

Outcome

2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011 2012

3,500,000

3,000,000

2,500,000

1,500,000

1,000,000

DUTY FREE STATUS

LADA ESTABLISHED

STATUS OF

“TOURISM CITY”

52’ GEOPARK

TSUNAMI

ECONOMIC CRISIS

TOURISM BLUEPRINT

ECONOMIC CRISIS

500,000

GULF WAR

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Top Destination in Malaysia

(JAN-DEC 2012)

STATE 2011 2012 % CHANGES

Sabah

Kuala Lumpur

Langkawi

3,547,172

12,750,663

2,002,070

4,025,415

14,010,457

2,098,091

13.48

9.88

4.80

Johor

3,785,376

3,956,859

4.53

Labuan

305,072

318,651

4.45

Terengganu

1,160,379

1,178,720

1.58

Penang

6,019,954

6,093,189

1.22

12


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

PENGIKTIRAFAN

B

TRAVELLER

C

NATIONAL

GEOGRAPH

Best Honeymoon

Destination (2012)

CONDE NAST

A

•Top 10 Island in Asia/ India Ocean

Langkawi ranked 9th

D

•Top 10 Beaches

Langkawi ranked 9th

TRIP ADVISOR

•Top 20 Best Resort in Asia

Four Season Langkawi ranked 5th

Langkawi Cable Car

Ranked 3rd in Malaysia

F

TRIP ADVISOR

•Top 10 Destination in Malaysia

Langkawi ranked 1st

E

•Top 25 Hotels in Malaysia

TRIP ADVISOR

• 1.Case Del Mar

• 2.Four Seasons Resort

• 3.The Danna

• 4.The Datai

• 20.Tanjung Rhu Resort

• 25.Tanjung Sanctuary

13


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

PROGRAM GOTONG-ROYONG

DI PULAU BERAS BASAH

Langkawi Concierge Association dengan kerjasama LADA telah mengadakan

Program Gotong – royong di Pulau Beras Basah pada 2 mac 2013. Program

ini bertujuan untuk membersikan kawasan sekitar yang menjadi tumpuan

Pelancong.

LADA BERJAYA MERANGKUL

ANUGERAH ANTARABANGSA

LANGKAWI, 20 Januari 2012: Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) telah

dipilih untuk menerima anugerah pada majlis”Anugerah Antarabangsa kali ke-

37 bagi industri Pelancongan, Hotel dan Catering (New Millennium Award)” yang

dianjurkan oleh Kelab Ketua Perdagangan, Madrid. Anugerah ini adalah sebagai

satu pengiktirafan bagi program penggalakan pelancongan dan pembangunan

di kawasan (Langkawi) bagi tahun 2011. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Y.Bhg

Tan Sri Khalid Ramli telah menerima anugerah tersebut semasa Majlis Makan

Malam Gala di Hotel Melia Castilla, Madrid pada 19 Januari 2012.

Pengiktirafan ini adalah untuk mengiktiraf aktiviti-aktiviti promosi yang berterusan

dan pembangunan pelancongan di Langkawi yang telah dilaksanakan oleh

LADA pada tahun 2011. LADA dipilih berdasarkan pencapaian yang luar biasa

dalam meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi Langkawi; terutama

dalam pembangunan pelancongan. Kerjasama dan sokongan berterusan

daripada masyarakat tempatan, pengusaha pelancongan termasuk badan

bukan kerajaan telah membolehkan LADA melaksanakan projek-projek

pembangunan pelancongan dan aktiviti-aktiviti yang bertaraf antarabangsa

dengan jayanya.

LADA akan terus berusaha dalam mempromosikan Langkawi sebagai

destinasi pelancongan kelas dunia dengan mengukuhkan Penjenamaan

dan Pemasaran Langkawi. Dengan pelancaran Rangka Tindakan

Pelancongan Langkawi; Langkawi dijangka menerima 3 juta

pelancong menjelang tahun 2015 dan akan menjana RM3.8 bilion.

14


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

15


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

Jenama Naturally Langkawi, merupakan inisiatif terbaru untuk memposisikan

Langkawi sebagai salah satu daripada sepuluh destinasi pulau utama di dunia menjelang

2015. Selari dengan wawasan Blueprint Pelancongan Langkawi 2011- 2015, Perdana Menteri

Malaysia, YAB Dato’ Sri Najib Tun Razak.

16


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

PELANCARAN

PENJENAMAAN SEMULA LANGKAWI

Jenama Naturally Langkawi dipilih kerana Langkawi mempunyai kekayaan flora dan fauna seperti formasi batu yang

menjangkau 550 juta tahun lamanya, gugusan 99 pulaunya yang diktiraf sebagai Geopark pertama di rantau ini,

hutan hujan tropika, hutan paya bakau, air terjun dan pantai yang cukup menawan, spesis-spesis haiwan

dan serangga yang pelbagai serta unik khususnya 500 spesis dan sub-spesis ramarama

serta lebih 226 spesis burung. Disamping itu juga, keramahan penduduk

tempatan menjadi kekuatan ataupun nadi kepada Naturally Langkawi.

Disenaraikan di tempat ke-4 sebagai pulau terbaik di Asia melalui bancian Majalah

Condé Nast Traveller, Langkawi juga berharap untuk menjadi sebuah destinasi ekopelancongan

dan tersenarai di antara sepuluh destinasi percutian pulau terbaik dunia menjelang 2015.

Berdasarkan visi ini, pembangunan Langkawi akan dilaksanakan secara mampan dan konsisten untuk

menjadi sebuah destinasi pelancongan yang bertaraf dunia.

Pembangunan Langkawi sebagai sebuah destinasi pelancongan terunggul amat penting kerana ia

dapat membuka ruang untuk orang ramai mendapat manfaat daripadanya, lebih-lebih lagi masyarakat

Langkawi. Apa yang penting adalah pembangunan pelancongan di Langkawi ini mestilah dilaksanakan

secara lestari untuk memastikan agar anugerah alam semula jadi dan keaslian Langkawi dipelihara

untuk generasi-generasi yang akan datang.

17


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

Keindahan Langkawi juga merupakan sebab utama pulau ini menjadi lokasi pilihan untuk acara-acara antarabangsa seperti Langkawi

International Maritime and Aerospace Exhibition (“LIMA”), Le Tour de Langkawi, Langkawi International Mountain Bike Challenge

(“LIMBC”) and Paintball World Cup Asia 2012.

Pengusaha-pengusaha tempatan dan penggiat industri pelancongan di Langkawi telah memberikan sokongan yang padu untuk

pelancaran jenama Naturally Langkawi ini dan memberikan reaksi yang positif dengan peluang-peluang yang akan wujud melalui

penjenamaan semula ini.

Kesemua perancangan dan usaha untuk menjadikan Langkawi sebuah destinasi eko-pelancongan dan antara sepuluh destinasi

percutian pulau terbaik dunia akan berpandukan melalui penjenamaan baru Langkawi. Penjenamaan baru ini juga akan menerajui

segala usaha untuk mencapai sasaran 3 juta pelancong ke Langkawi dan pendapatan pelancongan sebanyak 3.8 bilion ringgit pada

tahun 2015 seperti yang dibentangkan di dalam Blueprint Pelancongan Langkawi.

Selain itu juga, jenama Naturally Langkawi ini akan diperkenalkan ke peringkat antarabangsa melalui World Trade Mart (“WTM”)

London pada bulan November 2012. Dengan kehadiran pihak-pihak berkepentingan industri pelancongan antarabangsa, WTM akan

menjadi platform untuk mempromosikan keindahan Langkawi diperingkat global. Acara ‘Langkawi Nite’ turut dijadualkan sempena

WTM untuk memperkenalkan jenama Naturally Langkawi dengan lebih meluas.

18


ACARA

PELANCONGAN


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

SULUH

SOTONG 2013

Pertandingan Suluh Sotong Langkawi 2013

Berlangsung pada 1 - 2 Februari 2013

Objektif acara ini adalah merupakan salah satu usaha untuk mempelbagaikan daya tarikan

pelancongan di Langkawi dan sebagai pemangkin kepada penganjuran acara tahunan

Langkawi selain mempromosikan Pulau Langkawi yang kaya dengan hasil lautnya. Acara

ini merupakan kesinambungan dari acara Sauk Sotong yang pernah diperkenalkan pada

tahun 2004 oleh Majlis Tindakan Pelancongan Langkawi (MTPL). Kali terakhir Sauk Sotong

dianjurkan ialah pada 2011.

Objektif acara ini adalah merupakan salah satu usaha untuk mempelbagaikan daya tarikan

pelancongan di Langkawi dan sebagai pemangkin kepada penganjuran acara tahunan

Langkawi selain mempromosikan Pulau Langkawi yang kaya dengan hasil lautnya. Acara

ini merupakan kesinambungan dari acara Sauk Sotong yang pernah diperkenalkan pada

tahun 2004 oleh Majlis Tindakan Pelancongan Langkawi (MTPL). Kali terakhir Sauk Sotong

dianjurkan ialah pada 2011.

Program Suluh Sotong Langkawi mampu dijenamakan sebagai satu produk pelancongan

untuk melonjak potensi pulau ini sebagai destinasi tarikan pelancong. Kewujudan pelbagai

spesies sotong di pulau ini juga wajar dimanfaat seperti dilakukan Terengganu terbukti memberi

kesan positif kepada negeri itu. Bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad, berkata

program Suluh Sotong Langkawi mampu dijadikan produk tarikan terbaru yang berpotensi

menggalakkan kedatangan pelancong luar.

Pertandingan anjuran bersama Persatuan Komuniti Pengurusan Ekonomi Sumber Perikanan

Sungai Chenang dan Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA). Hadir sama, Pengarah

Eksekutif Berita dan Operasi Editorial Media Prima Berhad, Datuk Ahmad A Talib serta

Pengerusi LADA, Tan Sri Khalid Ramli dan Ahli Parlimen Langkawi, Datuk Paduka Abu Bakar

Taib.

Seramai 204 peserta membabitkan 51 bot turut serta dalam program yang menawarkan

hadiah utama RM3,000 bagi pemenang tempat pertama, kedua (RM2,000) dan ketiga

(RM1,500). Pertandingan dua hari itu terbahagi kepada empat kategori iaitu tangkapan

terberat berkumpulan, sotong terpanjang individu (kurita), sotong terpanjang individu (cumitcumit),

sotong terpanjang individu (mengabang) dan anugerah tekong terbaik.

20


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

WORLD CUP ASIA PAINTBALL 2012

(WCA 2012)

Langkawi, 15 September: Dewan Mahsuri, Langkawi kembali menerima perhatian dunia melalui

acara sukan paintball bertaraf antarabangsa, World Cup Asia Paintball 2012 (WCA 2012) yang

bermula dari 8 hingga 11 November ini.

Diiktiraf oleh Pro Paintball USA sebagai Kejohanan paintball antarabangsa terbaik pada tahun 2011,

WCA 2011 telah meletakkan Malaysia sebagai negara tunggal dari rantau Asia untuk tersenarai

dalam United Paintball Federation menyaingi dua siri pertandingan dunia lain yang diadakan di

Orlando, Amerika Syarikat dan Toulouse, Perancis.

Pada tahun ini, WCA 2012 telah menerima penyertaan sebanyak 160 pasukan antarabangsa dari

32 negara dan bakal dimeriahkan lagi dengan Kejohanan Intercontinental Cup (ICC). ICC merupakan

kejohanan yang menyerupai liga juara dimana 12 pasukan bertaraf profesional daripada 6

benua bersaing untuk merebut gelaran juara ICC dan pasukan terbaik dunia. Penyertaan telah

diterima dari Afrika, Amerika Syarikat Asia Pasifik, Eropah, Timur Tengah. Menerusi ICC, peminat

sukan ini dapat menonton aksi pasukan hebat seperti Dynasty dan LA Infamous dari Amerika

Syarikat, TonTons (Perancis) dan Edmonton Impact (Kanada).

Ini merupakan kejayaan dalam meletakkan Langkawi sebagai lokasi pertandingan paintball antarabangsa

sekali gus meletakkan Malaysia sebagai destinasi utama untuk sukan pelancongan di

Asia.

Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) sekali lagi membuka laluan dengan memberikan sokongan

yang padu apabila buat kali kedua Dewan Mahsuri dijadikan gelanggang WCA dan ICC. Dewan

Mahsuri telah melakar sejarah sebagai satu-satunya dewan yang dapat membuka 4 padang paintball

bertaraf antarabangsa, beralaskan astro turf dan membolehkan kejohanan diadakan didalam

suasana berhawa dingin. “Kejohanan WCA 2012 dan ICC adalah selari dengan matlamat LADA

untuk menarik pelancong luar dengan mengadakan kejohanan antarabangsa seperti ini. Pemain

dan pengunjung WCA 2012 berada di Langkawi lebih daripada seminggu dan ianya menjana

pendapatan pelancong di Pulau Langkawi. Kejohanan WCA 2011 telah berjaya meletakkan Dewan

Mahsuri didalam minda pemain paintball antarabangsa, dimana kita boleh melihat para pemain

daripada 32 negara dan 12 pasukan profesional yang datang pada tahun ini.” ujar Tan Sri Khalid

bin Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif LADA merangkap Pengerusi Jawatankuasa WCA 2012.

Kejohanan WCA 2012 dan ICC pada tahun ini mendapat sokongan yang kuat dengan adanya

mantan Perdana Menteri, YABhg Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai penaung untuk kedua-dua

acara ini. YABhg Tun menetapkan sasaran agar acara ini dikekalkan dan dijadikan acara tahunan,

dimana ianya boleh menarik para peserta dan pelancong daripada segmen sukan. Adalah harapan

beliau supaya acara seperti ini dapat menjadikan Malaysia sebagai pusat sukan paintball Asia di

mata dunia.

“Mengikut laporan Price Water House Coopers, acara ini pada 2011 telah menjana lebih daripada

RM10 juta daripada perbelanjaan pelancong ke Malaysia. Acara sebegini membolehkan para peserta

yang datang bertanding sambil menikmati keindahan Pulau Langkawi dan seterusnya pulang

ke negara masing-masing dengan kenangan indah. Ini membuatkan mereka kembali dan meletakan

Pulau Langkawi dan Malaysia sebagai destinasi pelancongan mereka.”

21


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

Pada 26 hingga 30 Mac

2013 yang lalu. Langkawi

sekali lagi dibanjiri pelancong

tempatan dan antarabangsa

ke pertunjukan Udara dan

Maritim Langkawi 2013

(LIMA’13). Pelbagai neraga

telah mengbil bahagian dalam

pameran dan pertunjukan.

Bagi Pameran udara diadakan

di Dewan MIEC manakala

perjuntukan maritim di Resort

World Langkawi.

TOURISM

CARNIVAL

Kementerian Pelancongan dengan kerjasama LADA telah

menganjurkan LIMA’13 Tourism Carnival 26-30 mac 2013.

program ini dimeriahkan dengan pameran dan jualan, pertunjukan

pentas dan pelbagai lagi aktiviti. LADA juga menganjurkan karnival

perdagangan bebas cukai yang menampilkan peniaga bebas

cukai membuat jualan dan promosi. Lada juga telah menerima

Sijil Malaysia Book Of Record melalui kategori Pameran Perfume

Terbanyak iaitu sebanyak 1,000 pewangi telah dipamerkan. Lada

juga telah membuka booth pelancongan dan geopark sepanjang

karnival ini berlangsung.

ANUGERAH PENIAGA BEBAS CUKAI telah diadakan pada

26 Mac 2013 bersempena Karnival perdagangan Bebas Cukai

yang dianjurkan bersama LIMA’13 Tourism Carnival. Seramai

32 peniaga yang telah beroperasi sejak Langkawi di isytiharkan

sebagai Pulau Bebas Cukai hingga ke hari ini. Penerima anugerah

menerima Trofi dan sijil.

Peniagaan Ismail Group

Teow Soon Huat Sdn.Bhd

Pl Soon Huat Sdn. Bhd.

Langkawi Saga Shopping Centre Sdn Bhd

Langkawi Idaman Suri Sdn. Bhd.

M. Chuharmal Sdn. Bhd. (Rams)

Rams Home Décor Sdn. Bhd.

Hero Trading Sdn. Bhd.

Smart Centre

Dr Group Holding Sdn. Bhd.

Chocolate Sales & Supplies Sdn. Bhd.

Colours & Fragrances Sdn. Bhd.

Boon Aun Sdn. Bhd.

Suan Chuan (Lgk) Sdn. Bhd.

Pin Electrical Sdn. Bhd.

Syarikat Sri Nor Holdings Sdn Bhd

Chop Chuan Hin Sdn Bhd

Chuan Seng Trading

Badrul Color Lab

Pertiwi Shipping Sdn. Bhd.

Klinik Dr. Naga

Warisan Salju Enterprise

Hotel Langkawi

Hotel Asia

Langkawi Sandy Beach Resort

En. Abd Aziz Bin Hamid

KSBH Global Network Enterprise

Marine Teamwork Sdn. Bhd.

Gamat Asli Enterprise

Syarikat Chop Guan Thong

Syarikat Bersatu Shipping

Restoren Nasi Ayam Pak Ya

A N U G E R A H

PENIAGA BEBAS CUKAI

22


LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

M A J L I S P E M I M P I N B E R S A M A

RAKYAT SEMPENA LIMA’13

Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Sempena LIMA’13. Berlangsung pada Pada

14 Mac 2013 (Khamis). Kementerian Pertahanan Malaysia dan HW LIMA

dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi telah mengadakan

“Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Sempena LIMA’13” di Perkarangan Masjid

Al-Istiqamah, Kuala Teriang, Langkawi. Program ini bertujuan mendekatkan

pemimpin masyarakat dan penduduk Langkawi. Majlis dimulakan pada pukul

7.00 malam disusuli sembahyang Maghrib berjemaah dan bacaan Surah

Yassin. Bagi yang bukan muslim juga di jemput untuk turut serta dalam kenduri

rakyat ini pada pukul 9.00 malam. Pihak HW LIMA telah menyumbang

sebanyak tiga ekor kerbau bagi menjayakan majlis ini.Hadirin yang hadir terdiri

daripada pelbagai kaum berpeluang untuk bersua muka dengan pemimpin

masyarakat. Majlis tersebut dirasmikan oleh YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin

Hamidi(Menteri Pertahanan) pada jam 9.00malam. Beliau turut menyaksikan

penyerahan cek RM10,000 daripada Lembaga Pembangunan Langkawi

(LADA) kepada Tabung Wira Lahad Datu anjuran Media Prima Berhad. Antara

yang hadir pada majlis itu ialah YBhg. Tan Sri Khalid Bin Ramli ( Ketua Pegawai

Eksekutif LADA), YB Dato’ Paduka Abu Bakar Bin Taib ( Ahli Parlimen Langkawi),

YB Dato’ IR Hj Nawawi Bin HJ Ahmad, YB Tn Hj Mohd Rawi Bin Hj Abd. Hamid

dan pegawai tinggi Kementerian Pertahanan Malaysia. Sambutan yang amat

menggalakan dari penduduk Langkawi terutama kariah Masjid Al-Istiqamah

dan pegawai masjid menjadikan majlis ini lebih bermakna dan meriah.

TAKLIMAT BLUEPRINTPELANCONGAN LANGKAWI

KEPADA KOMUNITI CINA LANGKAWI

Satu taklimat Blueprint Pelancongan Langkawi telah diadakan pada 17 Mac 2013 (Ahad) jam 8.00 malam bertempat di Auditorium LADA.

Taklimat ini diadakan khas kepada masyarakat cina di Langkawi bagi membantu mereka memahami VISI dan MISI serta matlamat dan sasaran

Blueprint Pelancongan Langkawi.

Selain itu juga, pelancaran Blueprint Pelancongan Langkawi oleh Y.A.B. Perdana Menteri, Dato’ Seri Mohd Najib Bin Tun Hj Abdul Razak pada

8 Disember 2011 dapat membantu memacu Langkawi mencapai aspirasi menjadi pulau pelancongan terkemuka sebaris dengan pulau-pulau

terkemuka yang lain.

Taklimat di akhiri dengan ucapan daripada wakil masyarakat cina Langkawi yang berbesar hati dengan taklimat yang telah disampaikan oleh YBhg.

Tan Sri Khalid Bin Ramli. Majlis berakhir pada pukul 10.40 malam..

23


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

L A N G K A W I N A M I N A R A

CULTURAL FESTIVAL

2012

Langkawi, 1 Disember 2012 - Langkawi Naminara

Cultural Festival 2012 merupakan program smart partnership

di antara Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) dan

Nami Island Incorporation. Program ini bertujuan untuk

mempromosikan kebudayaan di antara dua buah negara

kepada pelancong dan masyarakat setempat. Pada bulan

Julai lalu, Ketua Pegawai Eksekutif LADA bersama pegawai

LADA telah ke Pulau Nami, Korea bagi mempromosikan

Langakwi menerusi program Langkawi Cultural Month yang

diadakan selama sebulan iaitu pada 20 Julai sehingga 19

Ogos 2012.

Kini, tiba masanya bagi fasa kedua program ini diadakan bagi mempromosikan

budaya masyarakat Korea pula di Langkawi. Program Langkawi Naminara Cultural

Festival 2012 bermula pada 30 November hingga 29 Disember 2012 telah diadakan

di Oriental Village, Langkawi. Mr. Kang Woo-Hyun, Ketua Pegawai Eksekutif

Nami Island Incorporation bersama beberapa delegasi dari Korea telah datang ke

Langkawi untuk mempromosikan kebudayaan mereka. Program selama sebulan

ini diharap dapat meningkatkan lagi kedatangan pelancong terutamanya pelancong

Korea ke pulau Langkawi di samping menambah aktiviti pelancongan sedia ada.

Pelbagai program telah disusun sepanjang acara berlangsung, antaranya persembahan

kebudayaan Korea daripada kumpulan “KaTA” yang julung kali diadakan di

Malaysia, yang menggabungkan alat muzik tradisional dan moden Korea, demonstrasi

masakan Nasi Goreng “Kimchi” dan pertandingan memasak ala Korea yang

melibatkan penduduk tempatan.

Bagi yang tidak berpeluang untuk pergi ke Korea, terdapat juga pameran lukisan

Pulau Nami dan ‘Nami Garden’ yang mempamerkan landskap Pulau Nami dan

bergambar bersama potret pelakon popular drama Winter Sonata. Turut diadakan

bengkel lukisan oleh Mr. Kang Woon Hyon, Ketua Pegawai Eksekutif, Pulau Nami.

Bengkel ini terbuka kepada remaja atau pelajar sekolah menengah. Penyertaan

adalah percuma dan terhad kepada 30 peserta sahaja. Bengkel akan diadakan

pada 30 November dan 1 Disember 2012 jam 10.00 pagi. Selain persembahan

dan kebudayaan dari Korea, program ini turut mempamerkan serta aktiviti kebudayaan

tempatan bagi diperkenalkan kepada warga Korea. Antaranya termasuklah,

persembahan dari kumpulan Dendang Anak, Wayang Kulit Seri Asun dan Dikir Barat.

Menarik lagi, sepanjang sebulan program diadakan, semua pelancong Korea

turut dapat menikmati potongan harga 50% bagi menaiki kereta kabel.

24


BLUEPRINT

PELANCONGAN

LANGKAWI

(2011 - 2015)


BULETIN

LADA

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

B L U E P R I N T P E L A N C O N G A N

LANGKAWI (BPL)

Blueprint Pelancongan Langkawi (2011-2015) telah dilancarkan oleh YAB

Perdana Menteri Malaysia pada 8 Disember 2011, bagi memastikan hasrat dan

seruan Kerajaan Pusat untuk menjadikan Pulau Langkawi antara sepuluh destinasi

pelancongan terkenal di dunia dicapai. Untuk merealisasikan hasrat ini, satu

porfolio pelancongan yang mengandungi 14 inisiatif telah dirangka meliputi tiga

tema iaitu Produk, Infrastruktur dan pembolehdaya.

Inisiatif ini adalah selaras dengan lima prinsip panduan. Pertama, ia mendukung

wawasan bersepadu Langkawi sebagai destinasi alam semulajadi dan destinasi

eko-pelancongan. Kedua, ia dibangunkan atas kekuatan sedia ada dengan

matlamat menjadikan Langkawi sebagai pulau bertaraf dunia demi memaksimakan

kelebihan untuk bersaing dengan destinasi pulau lain. Sehubungan itu, prinsip

ketiga menekankan kepada peralihan ke arah pembangunan kandungan dan

bukannya infrastruktur. Pelaksanaan inisiatif ini juga bertujuan untuk menambah baik

taraf hidup penduduk Langkawi dari segi tahap pendapatan dan kualiti hidup. Akhir

sekali, Blueprint memberikan tumpuan teliti kepada pelaksanaan kerana kejayaan

sesuatu rancangan itu terletak pada pelaksanaannya.

SASARAN

2015

10

Pulau Peranginan Terbaik Di Dunia

Peluang Pekerjaan Baru

4,200

Pelaburan Sebanyak

RM5 Bilion

Meningkatkan Pendapatan Pelancongan

RM3.8 Bilion

Meningkatkan Kedatangan Pelancongan Kepada

3 Juta

K E D A T A N G A N

PELANCONGAN

Langkawi pada tahun 2015

menjadi hos bagi lebih ramai

pelancong dari pelbagai negara

dengan menawarkan pengalaman

menakjubkan, layanan mesra,

perkhidmatan, pelbagai tarikan

destinasi dan tempat penginapan

yang hebat.

PEKERJAAN

Blueprint ini akan menjadi pemangkin

pertumbuhan bagi industri pelancongan

Langkawi. Lebih banyak zon komersil

dan penginapan dijangka dibangunkan

yang akan menjana peluang pekerjaan

baharu di hotel dan premis jualan.

Hasilnya, pelaksanaan Blueprint ini

dijangka akan mewujudkan tambahan

4,200 peluang pekerjaan.

PENDAPATAN PELANCONGAN

Peningkatan faktor utama seperti

ketibaan pengunjung, perbelanjaan

purata penginapan akan memacu

pertumbuhan hasil pelancongan

Langkawi sebanyak 14% setahun iaitu

daripada RM1.9 billion pada tahun

2010 kepada RM3.8 billion pada tahun

2015.

PELABURAN

Untuk melaksankan inisiatif Blueprint

ini, dianggarkan RM5 billion diperlukan

dari tahun 2011 hingga 2015. Sektor

swasta dijangka mengambil bahagian

secara aktif dalam inisiatif ini dan

menyumbangkan 92% daripada

dana tersebut. Manakala baki 8%

disumbangkan oleh pihak awam.

PULAU PERANGINAN

Langkawi mempunyai infrastruktur asas

yang mencukupi untuk menarik kehadiran

pelancongan dan di tambah dengan

anugerah alam semulajadi yang kaya

menjadikan Langkawi menjadi destinasi

popular bagi pelancong tempatan dan

asing. Selain itu, kepulauannya kekal

bersih dengan 99 gugusan buah pulau

terpelihara daripada pembangunan

berskala besar.

26


Geopark Ikon

Disember

Mobaliti Darat

Hidup

Muzium

Produk

Hijau

Pelaburan

DMO

Cable Car

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

BULETIN

LADA

Status Pelaksanaan Projek

Pelancongan Langkawi

Farming & Fisheries

Tourism & Academy

Branding & Marketing

Targeted Touch Point

Health & Sanitation

Ground Mobility

Airline Connectivity

Endorsement Program

Niche MICE

Inisiatif Dan Sub Inisiatif

Blueprint Pelancongan Langkawi

Vibrant North West/

Luxury Stay

Living Museum

Revitalised Chenang

Iconic Geopark

0 2 4 6 8 10 12 14

K u i z Blueprint Langkawi

Uji Minda

Anda!!!!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Naturally Langkawi

27


Lembaga Pembangunan Langkawi, Tingkat 7, Kompleks LADA,

Jalan Persiaran Putera 07000 Kuah, langkawi

KEDAH DARUL AMAN

No. Telefon 6049667186 Faks:6049661019

LangkawiLada

SULUH SOTONG 2013 LANGKAWI NAMINARA FESTIVAL MAJLIS PEMIMPIN BERSAMA RAKYAT

mukasurat 18 mukasurat 20 mukasurat 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!