KEUTAMAAN SHALAT TARAWEH OLEH Teguh ... - Kemenag Sumsel

sumsel.kemenag.go.id

KEUTAMAAN SHALAT TARAWEH OLEH Teguh ... - Kemenag Sumsel

KEUTAMAAN SHALAT TARAWEH

Salah satu aktifitas amalan di malam Ramadhan adalah shalat taraweh. Tapi seringkali shalat

taraweh begitu menjadi berat terasa. Padahal jika kita tahu fadhilah (keutaman) shalat taraweh,

niscaya kita akan merasa rugi jika satu hari saja kita meninggalkan shalat taraweh. Berikut

adalah fadhilah (keutamaan) shalat taraweh) seperti disebutkan dalam hadits berikut:

Dari Ali bin Abu Thalib R.A., berkata: Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan

taraweh pada Bulan Ramadhan, Nabi menjawab:

1. Keutamaan pada malam pertama, Orang mukmin keluar dosa-dosanya seperti ketika dia

baru keluar dari perut ibunya

2. Keutamaan pada malam kedua, Allah mengampun dosanya dan dosa kedua orang tuanya

selama keduanya orang mukmin

3. Keutamaan pada malam ketiga, para malaikat memanggil dari bawah Arasy supaya Allah

mengampuni dosanya yang telah lalu

4. Keutamaan pada malam keempat, mendapat ganjaran seperti orang yang membaca Kitab

Taurat, Injil, Zabur dan Al-qur’an

5. Keutamaan pada malam kelima, Allah memberi ganjaran seperti orang yang shalat di

Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa’.

6. Keutamaan pada malam keenam, Allah memberi pahala seperti orang yang thawaf di

Baitul Ma’mur dan memintakan ampun baginya batu dan pasir.

7. Keutamaan pada malam ketujuh, seperti menmukan Allah kepada Nabi Musa As. Dan

menolongnya dari kejahatan Fir’aun dan Haman.

8. Keutamaan pada malam kedelapan, Allah akan memberi keutamaan seperti yang dibrikan

kepada Nabi Ibrahim As.

9. Keutamaan pada malam kesembilan, seperti ibadahnya seorang sebagaimana ibadahnya

Nabi Muhammad SAW.

10. Keutamaan pada malam kesepuluh, Allah akan memberi karunia/rizqi di dunia dan

akherat.

11. Keutamaan pada malam kesebelas, keluar dari dunia, seperti keluarnya dia dari perut

ibunya.

12. Keutamaan pada malam kedua belas, datang pada hari kiamat dengan wajah yang

bersinar seperti bulan malam purnama.

13. Keutamaan pada malam ketiga belas, datang pada hari kiamat dengan keadaan selamat

dari segala keburukan.


14. Keutamaan pada malam keempat belas, para malaikat bersaksi kepada orang yang yang

melakukan shalat taraweh sehingga tidak dihisab pada hari kiamat.

15. Keutamaan pada malam kelima belas, para malaikat dan penanggung Arasy dan Kursi

memintakan rahmat baginya

16. Keutamaan pada malam keenam belas, Allah memberikan jaminan keselamatan dari api

neraka dan jaminan masuk ke surga.

17. Keutamaan pada malam ketujuh belas, Allah memberikan ganjaran seperti ganjaran para

nabi Allah.

18. Keutamaan pada malam kedelapan belas, akan memanggil para malaikat: “wahai hamba

Allah! Sesungguhnya Allah telah ridha padamu dan kedua orangtuamu”

19. Keutamaan pada malam kesembilan belas, Allah akan mengangkat derajatnya dalam

surga firdaus.

20. Keutamaan pada malam kedua puluh, Allah akan memberikan ganjaran/pahala seperti

pahala para syuhada dan orang-orang sholeh.

21. Keutamaan pada malam kedua puluh satu, Allah akan membangun sebuah gedung di

surga yang terbuat dari cahaya.

22. Keutamaan pada malam kedua puluh dua, datang pada hari kiamat dengan keadaan

selamat dari kebingungan dan kesusahan.

23. Keutamaan pada malam ketiga puluh tiga, Allah akan membangunkan sebuah kota di

surga.

24. Keutamaan pada malam kedua puluh empat, akan diberi dua puluh empat macam doa

yang akan diijabah.

25. Keutamaan pada malam kedua puluh lima, Allah akan mengangkat azab kuburnya

26. Keutamaan pada malam ke dua puluh enam , Allah akan mengangkat pahalanya selama

empat puluh tahun

27. Keutamaan pada malam ke dua puluh tujuh , akan lewat pada hari kiamat pada titian

seperti kilat yang menyambar

28. Keutamaan pada malan ke dua puluh delapan , Allah akan mengangkat baginya seribu

derajat di surga

29. Keutamaan pada malam ke dua puluh sembilan , Allah akan memberikan ganjaran seribu

haji makbul

30. Keutamaan pada malam ke tiga puluh , Allah berseru : “ wahai hamba ku makanlah buah

– buahan surga dan mandilah dengan air Salsabil dan minumlah dari air Kautsar, Aku

adalah tuhan mu dan engkau adalah hamba Ku . “

More magazines by this user
Similar magazines