Info Fakulti Sains Edisi 2009/2010 - UPM - Universiti Putra Malaysia

science.upm.edu.my

Info Fakulti Sains Edisi 2009/2010 - UPM - Universiti Putra Malaysia

ALUAN DEKAN

Bismillahirramanirrahim.

Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah

serta izinNya Fakulti Sains telah berjaya menerbitkan Info Fakulti Sains Edisi 2009/2010.

Objektif utama Info Fakulti Sains ini diterbitkan adalah untuk dijadikan bahan rujukan pelajar dalam

mengenali Fakulti dan Jabatan serta program pengajian yang ditawarkan kerana salah satu asas

bagi mencapai kecemerlangan ialah kebijaksanaan pelajar dalam merancang pengajian melalui

pemilihan kursus yang sesuai dan memaksimumkan segala kemudahan yang disediakan oleh

Universiti. Buku ini juga adalah sebagai info tambahan bagi membantu pelajar merancang pengajian

akademik masing-masing berpandukan rancangan dan skema pengajian yang terdapat secara ’online’

di Bahagian Akademik, Univesiti Putra Malaysia.

Seiring dengan matlamat dan falsafah UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia serta

mengekalkan status Universiti Penyelidikan, Fakulti Sains berusaha memperkasakan graduan

dengan pencapaian akademik dan kemahiran insaniah yang cemerlang serta berkeupayaan untuk

memberi sumbangan secara berkesan kepada masyarakat.

Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ahli

Jawatankuasa Info Fakulti Sains Edisi 2009/2010 dan semua pihak yang terlibat secara langsung

atau tidak langsung dalam penyediaan Info Fakulti Sains ini.

Akhir kata, saya berharap Info Fakulti Sains ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar.

Selamat berjaya.

Sekian, terima kasih.

PROFESOR DR. SIDEK AB. AZIZ

Dekan

1


PERKARA

KANDUNGAN

MUKA SURAT

KALENDAR AKADEMIK SESI 2009/2010 3

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 6

FAKULTI SAINS 7

Sejarah Penubuhan dan Penawaran Program

Visi

Misi

PENTADBIR FAKULTI 8

PROGRAM AKADEMIK 10

HADIAH UNIVERSITI/FAKULTI/JABATAN 11

Hadiah Peringkat Universiti

Hadiah Peringkat Fakulti

Hadiah Peringkat Jabatan

Anugerah Sijil Kepujian Naib Canselor/Dekan

PROGRAM SISWAZAH 14

JABATAN BIOLOGI 15

Pegawai Akademik Jabatan Biologi

JABATAN FIZIK 19

Pegawai Akademik Jabatan Fizik

JABATAN KIMIA 23

Pegawai Akademik Jabatan Kimia

JABATAN MATEMATIK 28

Pegawai Akademik Jabatan Matematik

SENARAI PEGAWAI SOKONGAN FAKULTI 33

Jabatan Biologi

Jabatan Fizik

Jabatan Kimia

Jabatan Matematik

CADANGAN SKEMA PENGAJIAN MENGIKUT SEMESTER 36

Jabatan Biologi 36

Jabatan Fizik 40

Jabatan Kimia 46

Jabatan Matematik 51

KEPERLUAN KURSUS KEMAHIRAN BAHASA INGGERIS 59

2


KALENDAR AKADEMIK SESI 2009/2010

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SEMESTER PERTAMA

KULIAH

6 Julai 2009 - 16 Ogos 2009 (6 minggu)

Permohonan Tangguh Pengajian

Perubahan Pendaftaran Kursus (tanpa denda)

Pendaftaran Kursus Lewat (tanpa denda)

Pendaftaran Kursus Lewat (dengan denda)

Gugur kursus (dengan denda)

Keputusan Semakan Gred

Semester Kedua 2008/2009 dikeluarkan

Penilaian/Ujian I

Keputusan Penilaian/Ujian I

6 Julai 2009 - 30 Ogos 2009 (8 minggu)

6 Julai 2009 - 19 Julai 2009 (2 minggu)

6 Julai 2009 - 12 Julai 2009 (1 minggu)

13 Julai 2009 - 19 Julai 2009 (1 minggu)

20 Julai 2009 - 30 Ogos 2009 (6 minggu)

20 Julai 2009

27 Julai - 16 Ogos 2009 (3 minggu)

28 Julai 2009 - 30 Ogos 2009 (14 hari selepas

peperiksaan)

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

17 Ogos 2009 - 23 Ogos 2009 (1 minggu)

KULIAH

24 Ogos 2009 - 20 September 2009 (4 minggu)

Permohonan Tangguh Pengajian (kesihatan)

Penilaian/Ujian II

Keputusan Penilaian/ujian II

*CUTI

** KULIAH

1 September 2009 - 25 Oktober 2009 (8 minggu)

7 September - 4 Oktober 2009 (4 minggu)

8 September 2009 - 8 Oktober 2009 (2 minggu selepas

peperiksaan)

21 September - 27 September 2009 (1 minggu)

28 September - 25 Oktober 2009 (4 minggu)

Pendaftaran Kursus Semester Kedua 2009/2010

5 Oktober 2009 - 25 Oktober 2009 (3 minggu)

ULANGKAJI/PEPERIKSAAN AKHIR

26 Oktober2009 - 15 November 2009 (3 minggu)

Markah masuk di SMP oleh pensyarah

27 Oktober 2009 - 25 November 2008 (10 hari

selepas peperiksaan)

Peperiksaan Gantian 27 Oktober 2009 - 29 November 2009 (dalam tempoh 2

minggu selepas peperiksaan asal)

#CUTI ANTARA SEMESTER

16 November 2009 - 27 Disember 2009 (6 minggu)

MESYUARAT SENAT (I)

10 Disember 2009 Keputusan Peperiksaan diumumkan

Semakan Gred 11 Disember 2009 - 4 Januari 2010

Permohonan Bertukar Program

Semakan Gagal Diberhentikan

**Peperiksaan Khas

11 Disember 2009 - 25 Disember 2009 (2 minggu)

11 Disember 2009 - 25 Disember 2009 (2 minggu)

11 Disember 2009 - 25 Disember 2009 (2 minggu)

3


Keputusan Bertukar Program

28 Disember 2009 - 3 Januari 2010 (1 minggu)

MESYUARAT SENAT (II)

14 Januari 2010 Keputusan Peperiksaan diumumkan

Kes TL (Projek/Latihan Industri/Latihan Mengajar/Praktikum Kaunseling)

*Hari Raya Aidilfitri (20-21 September 2009 Ahad dan Isnin)

**Hari Deepavali ( 17 Oktober 2009 Sabtu)

#Hari Krismas (25 Disember 2009 Jumaat)

*#Bagi pelajar dua semester terakhir

SEMESTER KEDUA

KULIAH 28 Disember 2009 - 14 Februari 2010

(7 minggu)

Permohonan Tangguh Pengajian

Perubahan Pendaftaran Kursus (tanpa denda)

Pendaftaran Kursus Lewat (tanpa denda)

Pendaftaran Kursus Lewat (dengan denda)

Gugur Kursus (dengan denda)

Keputusan Semakan Gred Semester Pertama

Semester Pertama 2009/2010 dikeluarkan

Penilaian/Ujian I

Keputusan penilaian/Ujian I

28 Disember 2009 - 14 Februari 2010 (7 minggu)

28 Disember 2009 - 10 Januari 2010 (2 minggu)

28 Disember 2009 - 3 Januari 2010 (1 minggu)

4 Januari 2010 - 10 Januari 2010 (1 minggu)

11 Januari 2010 - 14 Februari 2010 (5 minggu)

11 Januari 2009

18 Januari 2010 - 7 Februari 2009 (3 minggu)

19 Januari 2010 - 28 Februari 2009 (14 hari selepas

peperiksaan)

#CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

15 Februari 2010 - 21 Februari 2010 (1 minggu)

KULIAH

22 Februari 2010 - 11 April 2010 (7 minggu)

Permohonan Tangguh Pengajian (kesihatan)

22 Februari 2010 - 11 April 2010 (7 minggu)

Penilaian/Ujian II

1 Mac 2010 - 21 Mac 2010 (3 minggu)

Keputusan Penilaian/Ujian II

Pendaftaran Kursus

Semester Pertama 2010/2011

2 Mac 2010 - 4 April 2010 (2 minggu selepas

peperiksaan)

22 Mac 2010 - 11 April 2010 (3 minggu)

ULANGKAJI/PEPERIKSAAN AKHIR

12 April 2010 - 2 Mei 2010 (3 minggu)

Markah masuk di SMP oleh pensyarah

13 April 2010 - 16 Mei 2010 (2 minggu selepas

peperiksaan)

Peperiksaan Gantian

13 April 2010 - 16 Mei 2010 (dalam tempoh 2

minggu selepas peperiksaan asal)

CUTI AKHIR SEMESTER

3 Mei 2010 - 4 Julai 2010 (9 minggu)

4


MESYUARAT SENAT (I)

10 Jun 2010 Keputusan Peperiksaan diumumkan

**Peperiksaan Khas

Permohonan bertukar Program

Semakan Gagal Diberhentikan

Semakan Gred

Keputusan bertukar Program

MESYUARAT SENAT (II)

11 Jun 2010 - 25 Jun 2010 (2 minggu)

11 Jun 2010 - 25 Jun 2010 (2 minggu)

11 Jun 2010 - 25 Jun 2010 (2 minggu)

11 Jun 2010 - 5 Julai 2010 (3 minggu)

5 Julai 2010 - 11 Julai 2010 (1 minggu)

12 Ogos 2010 Keputusan Peperiksaan diumumkan

Kes TL (Projek/Latihan Praktik/Latihan Mengajar/Praktikum Kaunseling)

#Tahun Baru Cina (14-15 Februari 2010 Ahad & Isnin)

**Bagi pelajar dua semester terakhir

5


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM), sebelumnya dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia

telah ditubuhkan dengan rasminya pada 29 Oktober 1971. Penubuhannya adalah berasaskan

percantuman antara Kolej Pertanian Malaya dengan Fakulti Pertanian Universiti Malaya.

UPM telah memulakan program akademik pada bulan Julai 1973 dengan menawarkan program

Bacelor Sains Pertanian, Bacelor Sains Perhutanan, Doktor Perubatan Veterinar, Diploma Pertanian,

Diploma Teknologi Rumahtangga, Diploma Sains Penternakan, Diploma Sains dengan Pendidikan

dan Program Pendahuluan. Seramai 1,559 orang pelajar perintis telah diterima untuk mengikuti

program-program tersebut.

Kampus induk UPM terletak di dalam kawasan Koridor Raya Multimedia di Serdang, Selangor

manakala kampus cawangannya terletak di Bintulu, Sarawak. Kini, UPM mempunyai 16 Fakulti, 2

Sekolah Pengajian, 9 Institut, 1 Akademi, 14 Pusat dan 1 Taman Pertanian. UPM menawarkan 60

program Bacelor, 11 program Diploma termasuk program Diploma yang ditawarkan di Kampus UPM

Cawangan Bintulu dan 6 program Pengajian Siswazah di peringkat sarjana (MS/MA) dan Doktor

Falsafah (PhD).

VISI

Menjadi Universiti Bereputasi Antarabangsa.

MISI

Menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan yang utama, yang memberikan sumbangan bukan

sahaja kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara bangsa, tetapi juga kepada

kemajuan manusia dan penerokaan ilmu sejagat.

MATLAMAT

UPM telah menetapkan sepuluh matlamat untuk merealisasikan wawasannya. Setiap matlamat

berikut mempunyai objektif khusus, iaitu dalam bentuk yang boleh diukur pencapaiannya.

Pencapaian setiap objektif bergantung kepada pelaksanaan strategi dan pelan tindakan masingmasing.

Kesepuluh-sepuluh matlamat tersebut adalah seperti berikut:

1. Melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan berusaha untuk terus maju;

2. Memperkasakan pelajar UPM dengan penguasaan kemahiran insaniah;

3. Menjadikan UPM sebagai Universiti Penyelidikan yang terkemuka;

4. Memperkasakan UPM sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan pertanian;

5. Meningkatkan jalinan industri dan masyarakat;

6. Mengurus modal insan dan persekitaran kerja yang cemerlang;

7. Memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan amalan terbaik;

8. Menjana dan mengurus sumber kewangan universiti secara cekap dan berkesan;

9. Menjadikan universiti terhubung sepenuhnya dengan berasaskan ICT;

10. Memperkasakan UPM melalui Alumni.

6


FAKULTI SAINS

Sejarah Penubuhan dan Penawaran Program

Fakulti Sains bermula pada Julai 1972 apabila UPM menubuhkan Bahagian Sains Asas. Bahagian

ini pada mulanya terdiri daripada 4 jabatan iaitu Biologi, Kimia, Fizik dan Matematik. Penubuhannya

adalah untuk mengendali dan menawarkan kursus sains asas yang diperlukan oleh program

pengajian di Universiti pada masa itu. Bahagian Sains Asas juga menawarkan program Diploma

Sains dengan Pendidikan. Pada bulan Jun 1974, Jabatan Biokimia dan Mikrobiologi ditubuhkan.

Bahagian Sains Asas ini telah dinaiktaraf sebagai sebuah fakulti pada Januari 1975 dan dinamakan

Fakulti Sains dan Pengajian Alam Sekitar (FSAS). Pada Ogos 1976, Jabatan Sains Alam Sekitar

ditubuhkan. Pada bulan Mac 1992, Jabatan Sains Komputer ditubuhkan dan kemudiannya dinaiktaraf

kepada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat pada bulan Oktober 1998. Mulai 1

September 2004 nama Fakulti Sains dan Pengajian Alam Sekitar ditukarkan kepada Fakulti Sains

berikutan penyusunan semula dan naik taraf Jabatan Sains Alam Sekitar kepada Fakulti Pengajian

Alam Sekitar dan penggabungan Jabatan Biokimia dan Mikrobiologi dengan Jabatan Bioteknologi

dan dinaiktaraf kepada Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul.

Sejak penubuhannya, Fakulti telah berkembang dengan pesat dalam aspek pendidikan dan

penyelidikan serta pembangunan sumber. Kini Fakulti mempunyai 314 pegawai yang terdiri daripada

175 Pegawai Akademik (31 Profesor, 27 Profesor Madya, 31 Pensyarah Kanan dan 34 pensyarah,

tutor 50, 139 pegawai sokongan).

Kini Fakulti menawarkan 2 program pengajian di peringkat Bacelor iaitu Bacelor Sains (Kepujian)

dengan 9 major dan Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) dengan 5 major dengan enrolmen

seramai 2314 pelajar. Bagi Program Pengajian Siswazah pula, Fakulti menawarkan program di

peringkat MS (dengan tesis dan tanpa tesis) dan PhD (dengan tesis). Enrolmen untuk program

Pengajian Siswazah pada Semester Kedua 2007/2008 adalah seramai 471 pelajar, dengan 136

pelajar PhD, 267 pelajar Master Sains (dengan tesis) dalam pelbagai bidang dan 68 pelajar Master

Statistik Gunaan (tanpa tesis).

Fakulti telah berjaya menyediakan landasan yang kukuh bagi melahirkan tenaga mahir dan sarjana.

Fakulti juga menyediakan infrastruktur untuk menjalankan penyelidikan yang terkehadapan dalam

bidang Sains dan Matematik. Fakulti mampu bersaing dalam penerokaan ilmu terkini dan

penghasilan produk bagi meningkatkan kekayaan dan kemakmuran negara. Fakulti telah bergerak

secara proaktif dengan membangun dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti dalam

pengajaran dan penyelidikan berasaskan piawaian antarabangsa MS ISO 9001:2008. Fakulti telah

dianugerahkan Sijil MS ISO 9001:2000 oleh SIRIM Berhad pada 1 November 2002 dan berjaya

mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2000 sehingga kini.

VISI

Menjadi pusat pendidikan, penyelidikan dan pengembangan sains yang terbilang.

MISI

• Menawarkan program pengajian sains yang kompetitif

• Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang relevan

• Menyebarluaskan pengetahuan sains untuk kesejahteraan sejagat

7


PENTADBIR FAKULTI

DEKAN

Prof. Dr. Sidek Hj. Ab. Aziz

PhD (Bath)

03-89466682

sidekaa@science.upm.edu.my

dekan@science.upm.edu.my

dean@science.upm.edu.my

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK)

Prof. Madya Dr. Siti Khalijah

Daud

PhD (Stirling)

03-89466602

sitikd@science.upm.edu.my

tda@science.upm.edu.my

TIMB. DEKAN (PENYELIDIKAN DAN

PENGAJIAN SISWAZAH)

Prof. Dr. Zulkarnain Zainal

PhD (UMIST)

03-89466603

zulkar@science.upm.edu.my

tdr@science.upm.edu.my

TIMBALAN DEKAN (PEMBANGUNAN)

Prof. Madya Dr. Zainal Abidin

Talib

PhD (Southern Illinois)

03-89466606

zainalat@science.upm.edu.my

tdp@science.upm.edu.my

KETUA PENOLONG PENDAFTAR

Puan Noorizai Hj. Mohamad

Noor

B. Pend. Bimbingan &

Kaunseling (UPM)

03-89466605

noorizai@science.upm.edu.my

PENOLONG PENDAFTAR

Puan Khadzamah Khalid

B. Komunikasi (UPM)

03-89466718

zam@science.upm.edu.my

Puan Wan Azma Wan Mohd Zin

B.S Pembangunan Manusia

(UPM)

03-89467810

azma@science.upm.edu.my

En. Nasrul Amri Selamat

B.S Pembangunan Sumber

Manusia (UPM)

03-89468476

amri@science.upm.edu.my

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

En. Rosrizal Mohd Zain

B.S Komputer (UiTM)

03-89466607

rizal@science.upm.edu.my

KETUA-KETUA JABATAN

JABATAN BIOLOGI

Prof. Dr. Umi Kalsom Yusuf

PhD (Reading)

03-89466613

umikay@science.upm.edu.my

kj_bio@science.upm.edu.my

JABATAN FIZIK

Prof. Dr. Mohd Maarof H.A.

Moksin

PhD (Stratchclyde)

03-89466646

maarof@science.upm.edu.my

kj_fizik@science.upm.edu.my

JABATAN KIMIA

Prof. Madya Dr. Abdul Halim

Abdullah

PhD (Dundae)

03-89466777

halim@science.upm.edu.my

kj_kim@science.upm.edu.my

8


JABATAN MATEMATIK

Prof. Madya Dr. Fudziah

Ismail

PhD (UPM)

03-89466811

fudziah@science.upm.edu.my

kj_mat@science.upm.edu.my

KETUA PENASIHAT AKADEMIK

JABATAN BIOLOGI

Dr. Muskhazli Mustafa

PhD (Notthingham)

03-89466631

muskhaz@science.upm.edu.my

JABATAN FIZIK

Prof. Madya Dr. Jumiah

Hassan

PhD (UPM)

03-89466858

jumiah@science.upm.edu.my

JABATAN KIMIA

Dr. Nor Azowa Ibrahim

PhD (UPM)

03-89466802

azowaib@science.upm.edu.my

JABATAN MATEMATIK

Puan Haliza Rosali

MS (UKM)

03-89466823

haliza@math.upm.edu.my

9


PROGRAM AKADEMIK

PENGENALAN

Fakulti Sains menawarkan 2 program

akademik di peringkat prasiswazah:

Bacelor Sains (Kepujian) Major :

1) Biologi

2) Fizik

3) Sains Bahan

4) Sains Instrumentasi

5) Kimia

6) Kima Perindustrian

7) Kimia Petroleum

8) Matematik

9) Statistik

Bacelor Sains dengan Pendidikan

(Kepujian) Major :

1) Biologi

2) Fizik

3) Kimia

4) Matematik

5) Statistik

SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

Pendahuluan

Sistem Penasihat Akademik di Fakulti bermula

pada tahun 1985. Setiap ahli akademik

merupakan Penasihat Akademik (PA) dan

seorang ketua PA dilantik di setiap jabatan

untuk menyelaraskan tugas-tugas

penasihatan akademik. Pada tahun 2002,

sistem PA secara online telah mula

diperkenalkan. Melalui sistem ini PA dapat

memantau prestasi setiap pelajar dengan

lebih berkesan.

Matlamat Sistem Penasihatan Akademik

(SPA)

SPA diwujudkan sebagai satu saluran

perhubungan bagi pelajar mendapat

bimbingan dan nasihat hal ehwal akademik

dan perkara yang berkaitan dengannya. Ini

boleh membantu melahirkan golongan pelajar

yang cemerlang dan bertanggungjawab.

Peranan dan Tanggungjawab PA

a) Memantau kemajuan prestasi

pelajar secara online dan menasihati

pelajar dengan sewajarnya.

b) Menasihati pelajar berkaitan

pendaftaran kursus dan perkara lain

yang berkaitan dengannya.

c) Persetujuan PA dalam pendaftaran

kursus sebelum pelajar membuat

pendaftaran melalui Sistem

Maklumat Pelajar (SMP).

d) Membantu pelajar memahami

kurikulum, sistem semester, sistem

pendaftaran, sistem peperiksaan

dan pengecualian kursus.

e) Memberi nasihat untuk mengatasi

masalah akademik pelajar.

f) Membantu pelajar menyelesaikan

masalah selain akademik, dan jika

perlu merujuk perkara tersebut pada

pihak tertentu.

g) Merancang, mengadakan dan

memantau aktiviti yang melibatkan

semua pelajar di bawah

penasihatannya.

h) Menasihati pelajar supaya

mendaftar kursus berpandukan

kurikulum program pengajian yang

diikuti oleh mereka.

Cara Pelaksanaannya

Setiap pelajar Fakulti akan didaftarkan di

bawah seorang PA di jabatan masingmasing.

Pelajar boleh menukar PA

dengan persetujuan Ketua PA. Pelajar

dinasihatkan supaya selalu berunding

dengan penasihatnya untuk

mendapatkan bimbingan.

10


HADIAH UNIVERSITI / FAKULTI / JABATAN

Universiti dan Fakulti menyediakan pelbagai hadiah untuk mahasiswa yang cemerlang dalam

akademik mereka. Pengiktirafan ini boleh mendorong semua mahasiswa di Fakulti bekerja keras dan

bersaing di antara satu sama lain untuk meningkatkan pencapaian akademik dan secara tidak

langsung imej Fakulti dan juga Universiti. Senarai hadiah Universiti, Fakulti dan Jabatan masingmasing

adalah seperti berikut:

Hadiah Peringkat Universiti

Nama Hadiah

Pingat Emas Canselor

Anugerah Pelajaran DiRaja

Pingat Emas Alumni

Pingat Emas Yayasan Pak Rashid

Hadiah Syed Kechik

Syarat Pengurniaan

Graduan (peringkat Bacelor) yang terbaik pada

keseluruhannya, PNGK sekurang-kurang 3.500, tidak

pernah dikenakan tindakan tata tertib.

Graduan (peringkat Bacelor) Bumiputera dan bukan

Bumiputera terbaik, mendapat kelas pertama, tidak pernah

gagal atau mengulang kursus.

Graduan (peringkat Bacelor) yang terbaik dari segi

akademik.

Graduan Bacelor terbaik dari segi akademik dan

kokurikulum, PNGK sekurang-kurang 3.500, boleh

berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris, tiada gred F, tidak

mengulang kursus dan tiada semester tambahan.

Pelajar Bumiputera terbaik dari segi akademik pada

peringkat Bongsu (dengan syarat telah mengambil

sekurang-kurang 30 kredit).

Hadiah Peringkat Fakulti

Nama Hadiah

Hadiah Peringatan Dr. Osman Ese

Syarat Pengurniaan

Graduan Bumiputera Bacelor Sains dengan Pendidikan

(Kepujian) major Fizik yang terbaik pada keseluruhannya

Hadiah Peringkat Jabatan

Jabatan Nama Hadiah Program Syarat Pemilihan

Biologi

Hadiah Graduan

Cemerlang Biologi

Hadiah Projek

Penyelidikan

Terbaik

Hadiah Projek

Multimedia

Terbaik

Hadiah

Biodiversiti

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Biologi atau Bacelor Sains dengan

Pendidikan (Kepujian) Major

Biologi

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Biologi atau Bacelor Sains dengan

Pendidikan (Kepujian) Major

Biologi

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Biologi atau Bacelor Sains dengan

Pendidikan (Kepujian) Major

Biologi

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Biologi atau Bacelor Sains dengan

Pendidikan (Kepujian) Major

Biologi

Graduan Terbaik

Keseluruhan Major Biologi.

PNGK sekurangkurangnya

3.000.

Graduan menghasilkan

laporan projek

penyelidikan terbaik

Biologi.

Graduan menghasilkan

laporan projek multimedia

terbaik.

Graduan menghasilkan

laporan projek

penyelidikan biodiversiti

tumbuhan terbaik.

11


Hadiah

Penyelidikan

Genetik

Hadiah Graduan

Terbaik Sains

Akuatik

Hadiah Profesor

Jabatan Fizik

Hadiah Graduan

Terbaik

Keseluruhan

Major Fizik

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Biologi atau Bacelor Sains dengan

Pendidikan (Kepujian) Major

Biologi

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Biologi atau Bacelor Sains dengan

Pendidikan (Kepujian) Major

Biologi.

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Fizik atau Bacelor Sains dengan

Pendidikan (Kepujian) Major Fizik

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Fizik atau Bacelor Sains dengan

Pendidikan (Kepujian) Major Fizik

Graduan menghasilkan

laporan projek

penyelidikan genetik

terbaik.

Graduan menghasilkan

laporan projek

penyelidikan Sains Akuatik

terbaik dan pengkhususan

dalam bidang Sains

Akuatik.

Graduan dengan

pencapaian akademik

terbaik.

Graduan terbaik

keseluruhan Major Fizik

Fizik

Hadiah Graduan

Terbaik

Keseluruhan

Major Sains

Bahan

Hadiah Graduan

Terbaik

Keseluruhan

Major Sains

Instrumentasi

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Sains Bahan

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Sains Instrumentasi

Graduan terbaik

keseluruhan Major Sains

Bahan

Graduan terbaik

keseluruhan Major Sains

Instrumentasi

Hadiah Projek

Terbaik Jabatan

Fizik

Bacelor Sains (Kepujian) dan

Bacelor Sains dengan Pendidikan

(Kepujian) di Jabatan Fizik

Graduan menghasilkan

Projek Ilmiah Tahun Akhir

terbaik Jabatan Fizik

Hadiah Graduan

Terbaik

Keseluruhan

Jabatan Kimia

Hadiah Graduan

Akademik Terbaik

Major Kimia

Bacelor Sains (Kepujian) atau

Bacelor Sains dengan Pendidikan

(Kepujian)

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Kimia

Graduan terbaik

keseluruhan Jabatan

Kimia. PNGK kursus Kimia

sekurang-kurangnya

3.750.

Graduan akademik terbaik.

PNGK kursus Kimia

sekurang-kurangnya

3.750.

Kimia

Hadiah Graduan

Akademik Terbaik

Major Kimia

Perindustrian

Hadiah Graduan

Akademik Terbaik

Major Kimia

Petroleum

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Kimia Perindustrian

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Kimia Petroleum

Graduan akademik terbaik.

PNGK kursus Kimia

sekurang-kurangnya

3.750.

Graduan akademik terbaik.

PNGK kursus Kimia

sekurang-kurangnya

3.750.

Hadiah Graduan

Akademik Terbaik

Major Kimia

dengan

Pendidikan

Bacelor Sains dengan Pendidikan

(Kepujian) Major Kimia

Graduan akademik terbaik.

PNGK kursus Kimia

sekurang-kurangnya

3.750.

12


Hadiah Projek

Terbaik Jabatan

Kimia

Bacelor Sains (Kepujian) atau

Bacelor Sains dengan Pendidikan

(Kepujian) di Jabatan Kimia

Graduan menghasilkan

projek tahun akhir terbaik

Jabatan Kimia

Matematik

Hadiah Graduan

Terbaik Major

Matematik

Hadiah Graduan

Terbaik Major

Statistik

Hadiah Graduan

Melayu Terbaik

Major Matematik

Hadiah Graduan

Melayu Terbaik

Major Statistik

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Matematik atau Bacelor Sains

dengan Pendidikan (Kepujian)

Major Matematik

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Statistik atau Bacelor Sains

dengan Pendidikan (Kepujian)

Major Statistik

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Matematik atau Bacelor Sains

dengan Pendidikan (Kepujian)

Major Matematik

Bacelor Sains (Kepujian) Major

Statistik atau Bacelor Sains

dengan Pendidikan (Kepujian)

Major Statistik

Graduan dengan PNGK

kursus Matematik

sekurang-kurangnya

3.000.

Graduan dengan PNGK

kursus Matematik

sekurang-kurangnya

3.000.

Graduan Melayu dengan

pencapaian terbaik.

Graduan Melayu dengan

pencapaian terbaik

• Nama hadiah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa mengikut penajaan

ANUGERAH NAIB CANSELOR

Anugerah ini adalah anugerah yang paling berprestij di kalangan mahasiswa. Kriteria anugerah ini

adalah berdasarkan ketokohan, kewibawaan, prestasi unggul dan kesungguhan yang tinggi dalam

menjalankan aktiviti kepimpinan, kemasyarakatan serta menggalakkan penghayatan budaya ilmu ke

arah mencerna pemupukan minda positif. Calon juga mesti mempunyai Purata Nilaian Gred

Keseluruhan (PNGK) 4.000 dan tidak pernah dikenakan sebarang tindakan tata tertib.

ANUGERAH SIJIL KEPUJIAN DEKAN

Pelajar sepenuh masa yang mendapat purata nilaian gred 3.750 hingga 3.999 bagi sesuatu semester

akan disenaraikan dalam Senarai Kepujian Dekan dan diberikan sijil penghargaan oleh Fakulti.

13


PROGRAM SISWAZAH

PROGRAM SISWAZAH YANG

DITAWARKAN

Fakulti menawarkan Program Pengajian

Siswazah seperti berikut:

MS - Master Sains (dengan tesis)

PhD- Doktor Falsafah

MS- Master Statistik Gunaan (tanpa

tesis)

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

i. Untuk program Master, calon

hendaklah mempunyai ijazah Bacelor

Sains (Kepujian) atau lain-lain ijazah

Bacelor yang setara dengannya

mempunyai gred purata timbunan

sekurang-kurangnya PNGK 2.5.

ii.

Untuk program Doktor Falsafah, calon

hendaklah mempunyai ijazah master

dan mempunyai kebolehan yang

mencukupi untuk menjalankan

penyelidikan secara bebas atau

mempunyai pencapaian akademik

yang cemerlang calon yang mendapat

(Kepujian Kelas Pertama) pada

peringkat Bacelor boleh

dipertimbangkan untuk kemasukan

terus ke program ini.

TEMPOH PENGAJIAN

Biasanya tempoh pengajian bagi Ijazah MS

adalah 2-6 semester dan bagi pelajar

Ijazah PhD tempoh pengajian adalah 4-10

semester. Tempoh pengajian bagi Ijazah

Master Statistik Gunaan (tanpa tesis)

adalah selama 2-4 semester.

BIDANG PENYELIDIKAN

Bidang Penyelidikan untuk Master Sains

dan Kedoktoran Falsafah yang ditawarkan

adalah seperti berikut:

Jabatan Biologi

Ekotoksikologi

Genetik Tumbuhan dan Haiwan

Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan

Biologi Persekitaran

Mikologi dan Patologi Tumbuhan

Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber

Semulajadi

Jabatan Fizik

Bahan Magnet

Sains Dielektrik

Fizik Komunikasi

Fizik Teori

Mikrogelombang

Optik Gunaan

Nanosains

Sinaran Gunaan

Sains Bahan

Superkonduktor

Tenaga Suria

Ultrasonik

Sensor dan Instrumentasi

Sains dan Teknologi Kuantum

Jabatan Kimia

Elektrokimia

Kimia Analisis

Kimia Bahan

Kimia Persekitaran

Kimia Polimer

Kimia Sebatian Semulajadi

Oleokimia

Pemangkinan

Sintesis

Kimia Koloid

Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori

Jabatan Matematik

Aljabar

Analisis Berangka

Analisis Fungsian

Analisis Mandirian

Analisis Multivariat

Kestabilan dan Pengoptimuman

Matematik Gunaan

Matematik Tulen

Penyelidikan Operasi

Sejarah Matematik

Siri Masa dan Analisis Ruang

Statistik Bermatematik

Statistik Teguh

Teori Graf

Teori Nombor dan Kriptografi

Inferens dan Diagnostik

Rekabentuk Eksperimen

Biostatistik

Teori Taburan

Analisis Berkategori

Proses Stokastik

14


JABATAN BIOLOGI

Jabatan Biologi menawarkan 2 program

pengajian di peringkat prasiswazah: Bacelor

Sains (Kepujian) – Major Biologi dan Bacelor

Sains dengan Pendidikan (Kepujian) – Major

Biologi. Program ini memberi latihan

akademik dan profesional dalam pelbagai

disiplin biologi bagi melahirkan graduan yang

berpengetahuan dan berdaya saing untuk

memenuhi keperluan negara. Pelajar Jabatan

bukan sahaja menimba ilmu di bilik kuliah

malahan didedahkan dengan aktiviti latihan di

makmal dan di lapangan yang merupakan

sebahagian komponen kursus, dan semasa

menjalankan projek ilmiah tahun akhir. Projek

ilmiah tahun akhir dijalankan selama 2

semester merupakan komponen penting

dalam kedua-dua program, yang

membolehkan pelajar menimba pengalaman

penyelidikan, kemahiran dalam penulisan

saintifik dan pembentangan seminar.

Sementara pelajar program dengan

pendidikan didedahkan dengan latihan

praktikum dan kaunseling di sekolah-sekolah.

terlatih. Mereka menerima peruntukan

penyelidikan daripada pelbagai agensi seperti

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Malaysia, Kementerian Pertanian and Industri

Asas Tani, Kementerian Pengajian Tinggi dan

agensi kerajaan yang lain, sektor swasta serta

institusi penyumbang dana antarabangsa.

Jabatan Biologi dilengkapi dengan

kemudahan pengajaran dan penyelidikan

yang mencukupi bagi mempertingkatkan

kualiti pengajaran dan penyelidikan. Alatan

saintifik canggih yang terdapat di Jabatan

untuk tujuan penyelidikan antara lain terdiri

daripada pelbagai jenis mikroskop

penyelidikan, ’flame photometer’, ’digital

image analyzer’, ’atomic absorption

spectrophotometer’, ’gas chromatography’ dan

’high performance liquid chromatography’.

Kemudahan yang terdapat di Jabatan

termasuklah Stesen Penyelidikan Sains Marin

dan Stesen Lapangan Biologi di Port Dickson,

herbarium, muzium zoologi, rumah haiwan

dan rumah hijau.

Jabatan Biologi mempunyai 31 ahli akademik

(5 profesor, 2 profesor madya, 5 pensyarah

kanan, 10 pensyarah, 9 Tutor dan 40 pegawai

sokongan) dengan kepakaran dalam bidang

ekotoksikologi; mikologi dan patologi

tumbuhan; genetik tumbuhan dan haiwan;

fisiologi tumbuhan dan haiwan; biologi;

persekitaran; biodiversiti dan pemuliharaan

sumber sumula jadi; pemantauan biologi dan

biologi mikrob. Pegawai akademik Jabatan

amat berpengalaman dalam pengajaran dan

terlibat secara aktif dalam penyelidikan

dengan bantuan pegawai sokongan yang

15


PEGAWAI AKADEMIK JABATAN BIOLOGI

Pejabat Am : 03-89466614

Faks : 03-86567454

JABATAN BIOLOGI

Ketua:

Prof. Dr. Umi Kalsom Yusuf

PhD (Reading)

Sistematik Biokimia Tumbuhan,

Biodiversiti Tumbuhan & Etnobiologi

(Plant Biochemical Systematic, Plant

Biodiversity & Ethnobiology)

03-89466613

kj_bio@science.upm.edu.my

Profesor:

Ahmad Ismail

PhD (Essex)

Ekologi Hidupan Liar /

Ekotoksikologi Marin

(Wildlife Ecology /

Marine Ecotoxicology)

03-89466617

aismail@science.upm.edu.my

Fatimah Md. Yusoff

PhD (Michigan State)

Limnologi/Akuatik Ekologi

(Limnology/Aquatic Ecology)

03-89466621/89472111

fatimah@lbs.upm.edu.my

Jambari Haji Ali

PhD (Dundee)

Parasitologi, Malakologi Gunaan

(Parasitology, Applied Malacology)

03-89466625

jambari@putra.upm.edu.my

Japar Sidik Bujang

PhD (USM)

Biologi & Ekologi Rumput Laut/

Paya Bakau

(Biology & Ecology of Seagrass /

Mangrove)

03-89466626

japar@science.upm.edu.my

Umi Kalsom Yusuf

PhD (Reading)

Sistematik Biokimia Tumbuhan,

Biodiversiti Tumbuhan & Etnobiologi

(Plant Biochemical Systematic, Plant

Biodiversity & Ethnobiology)

03-89466613

umikay@science.upm.edu.my

Prof. Madya:

Faridah Qamaruz Zaman

PhD (Cambridge)

Pemuliharaan Genetik

(Conservation Genetics)

03-89466635

fqz@science.upm.edu.my

Siti Khalijah Daud

PhD (Stirling)

Genetik Populasi & Iktiologi

(Population Genetics & Ichthyology)

03-89466638

sitikd@science.upm.edu.my

Rusea Go

PhD (UKM)

Taksonomi & Pemuliharaan

Tumbuhan

(Plant Taxonomy & Conservation)

03-89466634

rusea@science.upm.edu.my

Yap Chee Kong

PhD (UPM)

Ekotoksikologi (Ecotoxicology)

03-89466616

ckyap@science.upm.edu.my

Pensyarah Kanan:

Alvin Kah Wei Hee

PhD (USM)

Entomologi/Kimia Ekologi

(Entomology/Chemical Ecology)

03-89466643

alvin@putra.upm.edu.my

16


Misri Kusnan

PhD (Kaiserlautern)

Fisiologi Tumbuhan & Fungus/

Metabolisme Nitrogen

(Plant & Fungus Physiology/

Nitrogen Metabolism)

03-89466630

misri@ science.upm.edu.my

Muskhazli Mustafa

PhD (Nottingham)

Biologi Molekul/Biokimia

(Molecular Biology/ Biochemistry)

03-89466631

muskhazli@science.upm.edu.my

Nor Azwady Abd. Aziz

PhD (Wales)

Teknologi Vermi/ Ekotoksikologi

Terestrial

(Vermitechnology/ Terrestrial

Ecotoxicology)

03-89466632

azwady@science.upm.edu.my

Omar Md. Yusoh

PhD (Wales)

Entomologi & Zoologi

(Entomology & Zoology)

03-89466639

omar@science.upm.edu.my

Rosimah Nulit

PhD (Sheffield)

Fisiologi Tumbuhan / Kejuruteraan

Genetik Tumbuhan

(Plant Physiology/Plant Genetic

Engineering)

03-89466615

rosimah@putra.edu.my

Shamarina Shohaimi

PhD (Cambridge)

Epidemiologi/Biostatistik

(Epidemiology/Biostatistics)

03-89466637

shamarina@science.upm.edu.my

Pensyarah:

Abdul Rahim Ismail

PhD (Wales)

Taksonomi Serangga/Limnologi/

Ekotoksikologi

(Insect Taxonomy /Limnology/

Ecotoxicology)

03-89466627

arahim@ science.upm.edu.my

Azman Jali

MMedSc (UM)

Parasitologi (Parasitology)

03-89466767

azman@science.upm.edu.my

Hishamuddin Omar

PhD (Liverpool)

Biologi Marin/Fikologi dan

Akuakultur

(Marine Biology/Phycology

and Aquaculture)

03-89466623

hishamom@ science.upm.edu.my

Meenakshii a/p Nallappan

PhD (UKM)

Biologi Sel dan Molekul

(Cell and Molecular Biology)

03-89466624

meenakshii@science.upm.edu.my

Nur Ain Izzati Mohd Zainudin

PhD (USM)

Patologi Tumbuhan & Mikologi)

(Plant Pathology & Mycology)

03-89466642

izzati@science.upm.edu.my

Shahrizad Yusof

MSc. (UPM)

Ekotoksikologi (Ecotoxicology)

03-89466636

izad@ science.upm.edu.my

Tutor:

Bokhary Zainal

B.S (K) (UPM)

17


Christina Yong Seok Yien

B.S (K) (UPM)

Pegawai Sains:

Hidir Hashim

03-89466622

hidir@putra.upm.edu.my

Geetha a/p Annavi

B.S (K) (UPM)

Mashitah Shikh Maidin

MS (UM)

Mohd. Noor Hisham Mohd. Nadzir

MS (UM)

Nurul Izza Ab. Ghani

MS (New England)

Shahrizim Zulkifly

MS (UM)

Syaizwan Zahmir Zulkifli

MS (UPM)

Wan Nor Hamidah Wan Ibrahim

B.S (K) (UPM)

18


JABATAN FIZIK

Jabatan Fizik menawarkan 3 major di bawah

program Bacelor Sains (Kepujian) iaitu Fizik,

Sains Bahan dan Sains Instrumentasi dan

program Bacelor Sains dengan Pendidikan

(Kepujian) major Fizik. Kurikulum program

major ini telah direka khas untuk melahirkan

graduan yang berlatarbelakang sains asas

dan sains gunaan yang mantap dan meluas

untuk menampung pemintaan terhadap

penyelidik/pendidik/jurutera yang mahir dan

terlatih. Dengan infrastruktur yang kukuh dari

segi tenaga akademiknya, kemudahan

makmal pengajaran dan penyelidikan, aktiviti

penyelidikan yang mantap dan terkini serta

kemudahan fizikal yang moden, Jabatan Fizik

mampu memberi manfaat yang besar dalam

pembangunan keintelektualan pelajar.

Jabatan Fizik kini terdiri daripada 38 orang

ahli akademik (7 profesor, 6 profesor madya,

6 pensyarah kanan, 3 pensyarah, 16 tutor)

dan 24 pegawai sokongan. Secara purata,

Jabatan menerima kemasukan 150-200 orang

pelajar (bacelor dan siswazah) pada setiap

semester.

gali dan instrumentasi. Mereka juga

berpeluang untuk menjadi pegawai akademik

di universiti dan institusi pengajian tinggi

awam dan swasta. Selain itu graduan Jabatan

ini juga boleh berkhidmat sebagai seorang

guru fizik yang berkelayakan. Graduan Fizik

juga berkelayakan untuk memegang jawatan

sebagai jurutera pengeluaran, pegawai

kawalan kualiti, eksekutif pemasaran dan lainlain.

Jabatan Fizik mempunyai kemudahan makmal

yang cukup lengkap dan terkini untuk melatih

pelajar mendapat kemahiran praktikal.

Terdapat 14 makmal khas untuk pengajaran

prasiswazah di antaranya; Makmal Mekanik,

Makmal Elektrik, Makmal Optik, Makmal

Elektronik Analog, Makmal Elektronik Berdigit,

Makmal Fizik Tulen, Makmal Sains

Instrumentasi, Makmal Sains Bahan, Makmal

Komputer, Makmal Multimedia dan Makmal

Mikroprosesan & Mikrokomputer. Untuk

program penyelidikan peringkat siswazah,

Jabatan menawarkan 14 bidang penyelidikan.

Bidang-bidang ini adalah optik gunaan,

sinaran gunaan, fizik komunikasi, sains

dielektrik, bahan magnet, sains bahan,

mikrogelombang, nanosains, tenaga suria,

superkonduktor, fizik teori, ultrasonik, sensor

dan instrumentasi, dan sains dan teknologi

kuantum.

Graduan fizik layak dan sesuai untuk menjadi

pegawai sains dan penyelidik di jabatan

kerajaan, badan berkanun dan swasta di

antaranya Jabatan Meteorologi Malaysia,

SIRIM, ANM, LGM, MPOB, MAS, Petronas,

hospital, syarikat pembuatan elektronik, cari

19


PEGAWAI AKADEMIK JABATAN FIZIK

Pejabat Am : 03-89466646/6647

Faks : 03-89454454

JABATAN FIZIK

Ketua:

Prof. Dr. Mohd. Maarof H.A.

Moksin

PhD (Strathclyde)

Gelombang Terma & Spektroskopi

Optik

(Thermal Wave & Optical

Spectroscopy)

03-89466646

maarof@science.upm.edu.my

kj_fiz@science.upm.edu.my

Profesor:

Abd. Halim Shaari

PhD (Hull)

Kriogenik/Bahan Bermagnet/

Superkonduktor

(Cryogenic/Magnetic Materials /

Superconductor)

03-89466648

ahalim@science.upm.edu.my

Azmi Zakaria

PhD (Wales)

Opto-elektronik & Fizik Fototerma

(Opto-electronics & Photothermal

Physics)

03-89466650

azmizak@ science.upm.edu.my

Elias Saion

PhD (St. Andrews)

Sinaran Gunaan

(Applied Radiation)

03-89466654

elias@putra.upm.edu.my

Kaida Khalid

PhD (Birmingham)

Fizik Mikrogelombang & Fizik

Dielektrik

(Microwave Physics & Dielectric

Physics)

03-89466659

kaida@ science.upm.edu.my

Mohd. Maarof H.A. Moksin

PhD (Strathclyde)

Gelombang Terma & Spektroskopi

Optik

(Thermal Wave & Optical

Spectroscopy)

03-89466674

maarof@ science.upm.edu.my

Sidek Hj. Ab. Aziz

PhD (Bath)

Sains Bahan (Materials Science)

03-89466682

sidekaa@science.upm.edu.my

W. Mahmood Mat Yunus

PhD (Wales)

Fizik Pengionan & Gunaan Optik

(Ionized Physics and Applied

Optics)

03-89466684

mahmood@ science.upm.edu.my

Profesor Madya:

Hishamuddin Zainuddin

PhD (Durham)

Fizik Teori (Theoretical Physics)

03-89467561

hishamudiin@ science.upm.edu.my

Jumiah Hassan

PhD (UPM)

Fizik Permukaan/Fizik

Mikrogelombang/Fizik Dielektrik

(Surface Physics/Microwave

Physics/ Dielectric Physics)

03-89466658

jumiah@ science.upm.edu.my

Mansor Hashim

PhD (Dundee)

Bahan Magnet (Magnetic Materials)

03-89466669

mansor@fsas.upm.edu.my

W. Mohamad Daud W. Yusoff

PhD (UPM)

Fizik Dielektrik (Dielectric Physics)

03-89466685

wmdaud@science.upm.edu.my

20


Zaidan Abdul Wahab

PhD (UMIST)

Fizik Keadaan Pepejal/Sains

Fototerma

(Solid-state Physics/

Photothermal Science)

03-89466686

zaidan@science.upm.edu.my

Zainal Abidin Talib

PhD (Southern Illinois)

Sains Bahan/Fizik Dielektrik

(Materials Science/Dielectric

Physics)

03-89466646

zainalat@science.upm.edu.my

Pensyarah Kanan:

Chen Soo Kien

PhD (Cambridge)

Superkonduktor/Sains Bahan

/Kriogenik

(Superconductor/Materials Science/

Cryogenic)

03-89466668

skchen@science.upm.edu.my

Halimah Mohamed Kamari

PhD (UPM)

Ultrasonik/Fizik Dielektrik

(Ultrasonics/Dielectric Physics)

03-89466657

halimah@science.upm.edu.my

Khamirul Amin Matori

PhD (Sheffield)

Bahan Nano/Immobalisasi

(Nano Materials/Immobalisation)

03-89466653

khamirul@science.upm.edu.my

Lim Kean Pah

PhD (UPM)

Bahan Magnet/Superkonduktor

(Magnetic Materials/

Superconductor)

03-89466660

kplim@science.upm.edu.my

Mahdi Abdul Wahab

PhD (Aston)

Fizik Haba/Tenaga Solar

(Thermal Physics/Solar Energy)

03-89466662

mahdi@science.upm.edu.my

Zulkifly Abbas

PhD (Leeds)

Mikrogelombang/Instrumentasi

(Microwaves/Instrumentation)

03-89466690

za@science.upm.edu.my

Pensyarah:

Norlaily Mohd. Saiden

MS (UPM)

Sains Bahan (Materials Science)

03-89466683

laily@science.upm.edu.my

Nurhidayaty Mokhtar

MS (UPM)

Bahan Magnet (Magnetic Materials)

03-89466679

nurhidayaty@science.upm.edu.my

Suriati Paiman

MS (UTM)

Semikonduktor (Semiconductor)

03-89466652

suriati@science.upm.edu.my

Tutor:

Chan Kar Tim

B.S (K) (UPM)

Che Azurahanim bt. Che Abdulah

B.S (K) (USM)

21


Hoe Chee Liang

MS (Connecticut)

Nuradawiyah Zaidon

B.S (Hons.) (Surrey)

Mazliana Ahmad Kamaruddin

B.S (K) (UPM)

Nurisya Mohd. Shah

B.S (K) (UPM)

Mazlinda Zainy

B.S (K) (UPM)

Nurul Huda Osman

B.S (Hons.) (Surrey)

Md Shuhazlly Mamat

B.S (Hons.) (Nottingham)

Raba’ah Syahidah Azis

B.S (K) (UPM)

Mohd. Amiruddin Abd. Rahman

B.S (Hons.) (Purdue)

Suzana Baharim

B. Engineering (Nagaoka)

Mohd. Mustafa Awang Kechik

B.S (K) (UPM)

Yap Wing Fen

B.S (K) (UPM)

Mohd. Shahril Husin

B.S (K) (UPM)

Pegawai Sains:

Norhaslinda Noruddin

03-89466647

n_linda@putra.upm.edu.my

Nor Kamilah Saat

B.S(K) (UPM)

22


JABATAN KIMIA

Jabatan Kimia menawarkan kursus kimia yang

dirangka untuk pelajar memperolehi ijazah

Bacelor Sains (Kepujian) major Kimia, Kimia

Petroleum dan Kimia Perindustrian, serta

Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian)

major Kimia. Kursus kimia juga disediakan

untuk program atau major lain di dalam dan di

luar Fakulti di UPM. Graduan program ini

mendapat pengetahuan teori dan pengalaman

praktik yang mencukupi dan terkini dalam

pelbagai bidang kimia yang diperlukan dalam

kerjaya yang bakal diceburi. Graduan program

ini juga layak untuk menjadi ahli kimia

berdaftar pada peringkat antarabangsa seperti

Royal Society of Chemistry. Jabatan juga

menawarkan program pengajian siswazah

(MS dan PhD) secara penyelidikan dalam

bidang kimia.

Bagi membantu aktiviti pengajaran dan

penyelidikan, Jabatan Kimia dilengkapi

dengan pelbagai peralatan canggih dan

kemudahan moden termasuk alat resonans

magnet nukleus, kromatografi gas-cecair dan

cecair prestasi tinggi, penganalisis CHNS,

spektrometer jisim, spektrometer serapan

atom, spektrometer pancaran plasma

gandingan aruhan, spektrometer ultra

lembayung-nampak, spektrometer inframerah,

spektrofluorimeter, penganalisis terma,

polarografi, beberapa peralatan pencirian

zarah dan kluster pengkomputeran.

Kekuatan Jabatan ditunjangi oleh barisan

tenaga akademik yang terdiri daripada 15

profesor, 8 profesor madya, 9 pensyarah

kanan, 2 pensyarah dan 12 tutor serta dibantu

oleh 2 pegawai sains, 6 penolong pegawai

sains dan pegawai sokongan yang terlatih.

Selain berpengalaman dalam bidang

pengajaran, pegawai akademik dengan

kepakaran dalam bidang kimia analisis, kimia

bahan, kimia koloid, kimia polimer, kimia

sebatian semulajadi, kimia teori dan

pengkomputeran, oleokimia, pemangkinan,

sintesis dan bidang berkaitan yang lain juga

aktif dalam aktiviti penyelidikan. Mereka telah

menerima dana penyelidikan daripada

pelbagai agensi dalam negara seperti

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi,

Akademi Sains Malaysia, sektor swasta dan

luar negara seperti British Council dan

Academy of Sciences for the Developing

World. Pelbagai kejayaan telah diraih oleh

mereka pada peringkat kebangsaan dan

antarabangsa. Beberapa aktiviti penyelidikan

Jabatan ini melibatkan kerjasama dengan

pegawai dari jabatan lain dan juga dengan

universiti tempatan dan luar negara. Jabatan

ini juga mempunyai jaringan dengan universiti

dan pusat penyelidikan di Amerika Syarikat,

Jepun dan United Kingdom. Kerjasama ini

membantu ke arah pencapaian matlamat

Jabatan bagi meningkatkan prestasi

pengajaran dan penyelidikan agar setanding

dengan pusat penyelidikan yang terkenal di

dunia.

23


PEGAWAI AKADEMIK JABATAN KIMIA

Pejabat Am : 03-89466775

Faks : 03-89435380

JABATAN KIMIA

Ketua:

Prof. Madya Dr. Abdul Halim

Abdullah

PhD (Dundee)

Kimia Bahan/Kimia Pemangkinan

(Materials Chemistry/Catalysis

Chemistry)

03-89466777

ahalim@science.upm.edu.my

kj_kim@science.upm.edu.my

Profesor:

Anuar Kassim

PhD (Salford)

Kimia Elektroanalisis/Kimia Bahan

(Electroanalytical Chemistry/

Materials Chemistry)

03-89466779

anuar@science.upm.edu.my

Dato’ Wan Md. Zin Wan Yunus

PhD (Salford)

Kimia Analisis/Kimia Polimer

(Analytical Chemistry/Polymer

Chemistry)

03-89466601/6808

wanzin@science.upm.edu.my

Dzulkefly Kuang @ Kuang Endin

Keau

PhD (Salford)

Kimia Industri/Oleokimia

(Industrial Chemistry/Oleochemistry)

03-89466783/89472213

dzulkif@science.upm.edu.my

Faujan Ahmad @ Hj. Amat

PhD (Manchester)

Kimia Organik/Kimia Sebatian

Semulajadi

(Organic Chemistry/Natural Product

Chemistry)

03-89466784

faujan@science.upm.edu.my

Gwendoline Ee Cheng Lian

PhD (Malaya)

Kimia Organik/Kimia Sebatian

Semulajadi

(Organic Chemistry/Natural

Product Chemistry)

03-89466785

gwen@science.upm.edu.my

Hj. Mohd. Basyaruddin Abdul

Rahman

PhD (Southampton)

Kimia Petroleum/Biokatalisis

(Petroleum/Biocatalysis Chemistry)

03-89466798

basya@science.upm.edu.my

Karen Ann Crouse @ Ani Abdullah

PhD (Malaya)

Kimia Tak Organik/Kimia

Organologam

(Inorganic Chemistry/Organometallic

Chemistry)

03-89466792

karen@science.upm.edu.my

Mahiran Basri

PhD (UPM)

Sintesis Bioorganik (Bioorganic

Synthesis)

03-89467266

mahiran@science.upm.edu.my

Mawardi Rahmani

PhD (U.N.S.W)

Kimia Organik/Kimia Sebatian

Semulajadi

(Organic Chemistry/Natural Product

Chemistry)

03-89466794

mawardi@science.upm.edu.my

Md. Jelas Haron

PhD (Strath.)

Kimia Analisis/Penukar Ion

(Analytical Chemistry/Ion Exchange)

03-89466796

mdjelas@science.upm.edu.my

24


Md. Nordin Haji Lajis

PhD (Georgia)

Kimia Sintesis/Kimia Sebatian

Semulajadi

(Chemical Synthesis/ Natural

Product Chemistry)

03-89468084/8082

mnordin@science.upm.edu.my

Mohd. Aspollah Hj. Sukari

PhD (York)

Kimia Organik/Kimia Sebatian

Semulajadi

(Organic Chemistry/Natural Product

Chemistry)

03-89466797

aspollah@science.upm.edu.my

Mohd. Zobir Hussein

PhD (Reading)

Kimia Fizik/Kimia Bahan

(Physical Chemistry/Materials

Chemistry)

03-89467547/6801

mzobir@science.upm.edu.my

Taufiq Yap Yun Hin

PhD (UMIST)

Kimia Sebatian Semulajadi /

Pemangkinan

(Natural Product Chemistry/Catalysis)

03-89466809

yap@science.upm.edu.my

Zulkarnain Zainal

PhD (UMIST)

Kimia Fizik/Kimia Bahan

(Physical Chemistry/Materials

Chemistry)

03-8946603/6810

zulkar@science.upm.edu.my

Profesor Madya:

Abdul Halim Abdullah

PhD (Dundee)

Kimia Bahan/Kimia Pemangkinan

(Materials Chemistry/Catalysis

Chemistry)

03-89466777

ahalim@science.upm.edu.my

Irmawati Ramli

PhD (UMIST)

Kimia Petroleum/Pemangkinan

Heterogen

(Petroleum Chemistry/Heterogeneous

Catalysis)

03-89466786/6183

irmawati@science.upm.edu.my

Khozirah Shaari

PhD (Strathclyde)

Kimia Organik/Kimia Sebatian

Semulajadi

(Organic Chemistry/Natural Product

Chemistry)

03-89468082

khozirah@science.upm.edu.my

Mansor Hj. Ahmad @ Ayob

PhD (Salford)

Kimia Analisis/Kimia Polimer

(Analytical Chemistry/Polymer

Chemistry)

03-89466044

mansorahmad@science.upm.edu.my

Mohamad. Zaki Ab. Rahman

PhD (Durham)

Kimia Polimer/Kimia Organik

(Polymer Chemistry/Organic Chemistry)

03-89466778

mzaki@science.upm.edu.my

Nor Azah Yusof

PhD (UKM)

Kimia Analisis/Penderia Kimia &

Biologi

(Analytical Chemistry/Chemical and

Biological Sensor)

03-89466782

azah@science.upm.edu.my

Sidik Silong

PhD (Reading)

Kimia Tak Organik

(Inorganic Chemistry)

03-89466806

sidik@science.upm.edu.my

Tan Wee Tee

PhD (Dalhousie)

Kimia Analisis/Elektroanalisis

(Analytical Chemistry/Electroanalysis)

03-89466807

wttan@science.upm.edu.my

25


Pensyarah Kanan:

Atan Mohd. Sharif

MS (Salford)

Kimia Organik (Organic Chemistry)

03-89466781

atan@science.upm.edu.my

Bimo Ario Tejo

PhD (UPM)

Bioteknologi (Biotechnology)

03-89467488

bimo.tejo@science.upm.edu.my

Intan Safinar Ismail

PhD (Okayama)

Kimia Organik/Kimia Sebatian

Semulajadi

(Organic Chemistry/Natural Product

Chemistry)

03-89466804

intan@science.upm.edu.my

Kamaliah Sirat

PhD (UPM)

Kimia Tak Organik

(Inorganic Chemistry)

03-89466787

kamaliah@science.upm.edu.my

Mohamed Ibrahim Mohamed Tahir

D. Phil. (Oxford)

Kimia Tak Organik (Inorganic

Chemistry)

03-89467489

mibrahim@science.upm.edu.my

Tan Kar Ban @ Bernard

Ph.D(UPM)

Kimia Bahan/Kimia Tak Organik

(Materials Chemistry/Inorganic

Chemistry)

03-89467491

tankb@science.upm.edu.my

Tan Yen Ping

PhD (Cambridge)

Kimia Bahan/Pemangkinan

(Materials Chemistry/Catalysis)

03-89466789

yptan@science.upm.edu.my

Pensyarah:

Emilia Abd. Malek

PhD (Oxford University)

Kimia Sintesis Organik

(Synthesis Organic Chemistry)

03-89466795

emilia@science.upm.edu.my

Siti Mariam Mohd. Nor

PhD (University of Nottingham)

Kimia Sintesis Organik

(Synthesis Organic Chemistry)

03-89466780

mariam@science.upm.edu.my

Tutor:

Abd Ghani Abd Aziz

B.S (K) (UPM)

Nor Azowa Ibrahim

PhD (UPM)

Kimia Organik/Polimer

(Organic Chemistry/Polymer)

03-89466802

norazowa@science.upm.edu.my

Norhazlin Zainudin

PhD (Imperial College)

Sains Bahan (Materials Science)

03-89466800

hazlin@science.upm.edu.my

Asrul Farrish O.K.R. Udaiyappan

B.S (K) UPM

Ernee Noryana Muhamad

MS (UPM)

26


Haslina Ahmad

B.S (K) (UTM)

Yusran Sulaiman

MS (UTM)

lli Syazana Johari

B.S (UMT)

Mohd. Haniff b. Wahid

B.S (Toyohashi, Japan)

Pegawai Sains:

Mohamad Johadi Iskandar Che

Jamil

03-89466799

johadi@science.upm.edu.my

Zaidina Mohd Daud

03-89466799

zaidina@science.upm.edu.my

Mohd Izham Mohd Saiman

B.S (K) (UPM)

Mohd. Rashidi Abdul Manap

BSDP (K) UPM

Norizah Abdul Rahman

MS (UTM)

Ruzniza Mohd Zawawi

MS (UTM)

Shahrul Ainliah Alang Ahmad

B.S (K) (UPM)

27


JABATAN MATEMATIK

Jabatan Matematik menawarkan major

matematik dan statistik dalam program

Bacelor Sains (Kepujian) dan Bacelor Sains

dengan Pendidikan (Kepujian). Di samping itu,

jabatan menawarkan kursus asas matematik

dan statistik hingga ke tahap yang lebih tinggi

yang diperlukan untuk pelbagai program

pengajian di Fakulti Sains khasnya dan fakulti

lain di UPM amnya.

Jabatan Matematik juga menawarkan program

di peringkat pengajian siswazah. Program

Master Statistik Gunaan dijalankan melalui

Kerja Kursus. Jabatan juga menawarkan

program MS dengan penyelidikan dan PhD.

Bidang penyelidikan terbuka luas kepada

semua yang berminat. Di antara bidang

penyelidikan yang menjadi tumpuan ialah

analisis berangka, persamaan perbezaan,

pengoptimuman, penyelidikan operasi, teori

nombor, teori graf, analisis mandirian, analisis

ruang, analisis teguh, diagnostik dan

pentakbiran.

Jabatan Matematik mempunyai 46 ahli

akademik (5 profesor, 11 profesor madya, 17

pensyarah kanan, 12 pensyarah dan 13 tutor

dan 10 pegawai sokongan). Jabatan

Matematik dilengkapi dengan kemudahan

pengajaran dan pembelajaran moden serta

kemudahan penyelidikan canggih. Jabatan

mempunyai 3 makmal komputer yang

digunakan oleh pelajar sepanjang masa.

Komputer ini dibekalkan dengan berbagai

perisian terkini yang disambungkan kepada

rangkaian Universiti, UPMNET, justeru

menyediakan tetingkap bagi dunia. Jabatan

juga mempunyai pusat sumber yang

dilengkapi dengan berbagai jurnal terkini

untuk kesenangan pelajar membuat rujukan.

PEGAWAI AKADEMIK JABATAN

MATEMATIK

Pejabat Am : 03-89466812

Faks : 03-89437958

JABATAN MATEMATIK

Ketua:

Prof. Madya Dr. Fudziah Ismail

PhD (UPM)

Analisis Berangka

(Numerical Analysis)

03-89466811/6821

fudziah@math.upm.edu.my

kj_mat@science.upm.edu.my

Profesor:

Adem Kilicman

PhD (Leicester)

Analisis Fungsian/Topologi

(Functional Analysis /Topology)

03-89466813

akilic@science.upm.edu.my

Dato’ Kamel Ariffin Mohd. Atan

PhD (NSW)

Teori Nombor (Number Theory)

03-89466872

kamel@putra.upm.edu.my

Dato’ Mohamed Suleiman

PhD (Manc.)

Analisis Berangka

(Numerical Analysis)

03-89466816

msuleiman@science.upm.edu.my

Malik Haji Abu Hassan

PhD (Lough)

Kestabilan/Pengoptimuman

(Stability/Optimization)

03-89466834

malik@science.upm.edu.my

Peng Yee Hock

PhD (Singapore)

FTICA (Canada)

Teori Graf (Graph Theory)

03-89466852

yhpeng@science.upm.edu.my

28


Profesor Madya:

Fudziah Ismail

PhD (UPM)

Analisis Berangka

(Numerical Analysis)

03-89466821

fudziah@science.upm.edu.my

Habshah Midi

PhD (UKM)

Regresi Teguh/Rekabentuk Ujikaji/

Kawalan Kualiti

(Robust Regression /Experimental

Design/Quality Control)

03-89466822

habshah@science.upm.edu.my

Ibragimov Gafurjan

PhD (Academy of Sciences

Uzbekistan)

Persamaan Pembezaan

(Differential Equations)

03-89466855

ibragamov@science.upm.edu.my

Isa Daud

PhD (Lough)

Diagnostik & Pentakbiran

(Diagnostic and Inference)

03-89466826

isa@science.upm.edu.my

Isamiddin S. Rakhimov

PhD (Leningrad)

Aljabar (Algebra)

03-89466831

isamiddin@science.upm.edu.my

Kassim Haron

PhD (Reading)

Permukaan Sambutan/ Reka bentuk

Optimum

(Response Surface/Optimal Design)

03-89466830

kassim@science.upm.edu.my

Mahendran Shitan

PhD (Royal Melbourne I.T.)

Proses Ruang/Siri Masa

(Spatial Processes/Times Series)

03-89466832

mahen@science.upm.edu.my

Mat Rofa Ismail

PhD (Malaya)

Teori Singularan/Sejarah & Falsafah

Matematik

(Singularity Theory/History &

Philosophy of Mathematics)

03-89466836

mrofa@sciene.upm.edu.my

Mohamad Rushdan Md. Said

PhD (Macquarie)

Teori Nombor (Number Theory)

03-89466841

mrushdan@science.upm.edu.my

Mohd. Rizam Abu Bakar

PhD (Bradford)

Penyelidikan Operasi/Analisis

Mandirian

(Operations Research/Survival

Analysis)

03-89466811/6843

mrizam@science.upm.edu.my

Noor Akma Ibrahim

PhD (UPM)

Analisis Mandirian

(Survival Analysis)

03-89466847

noorakma@science.upm.edu.my

Norihan Md. Arifin

PhD (UKM)

Matematik Industri

(Industrial Mathematics)

03-89466850

norihan@science.upm.edu.my

Pensyarah Kanan:

Bashar Abdul Aziz Majeed

Al-Talib

PhD (UPM),

Regresi Teguh (Robust Regression)

03-89467958

bashar@science.upm.edu.my

Fauziah Maarof

M. App. Stat. (Iowa)

Model Linear (Linear Model)

03-89466820

fauziahm@science.upm.edu.my

29


Idham Arif Hj. Alias

PhD (ANU)

Teori Kumpulan (Group Theory)

03-89466812

idham@science.upm.edu.my

Isthrinayagy Krishnarajah

PhD (Heriot-Watt)

Biologi Bermatematik

(Mathematical Biology))

03-89466827

isthri@science.upm.edu.my,

Jayanthi Arasan

PhD (Oxford)

Analisis Mandirian

(Survival Analysis)

03-89466828

jayanthi@science.upm.edu.my

Lee Lai Soon

PhD (Southampton)

Penyelidikan Operasi

(Operations Research)

03-89468454

Islee@science.upm.edu.my

Leong Wah June

PhD (UPM)

Pengoptimuman (Optimization)

03-89466677

wjleong@science.upm.edu.my

Mansor Monsi

PhD (St. Andrew)

Analisis Selang/Pengoptimuman

(Interval Analysis/Optimization)

03-89466881

mansor@math.upm.edu.my

Mohd. Bakri Adam

PhD (Lancester)

Statistik Gunaan

(Applied Statistics)

03-89466812

bakri@science.upm.edu.my

Mohd Noor Saad

PhD (Waikato)

Magneto Hidrodinamik

(Magneto Hyrodynamics)

03-89468451

mnoor@science.upm.edu.my

Muhammad Rezal Kamel Ariffin

MS (UPM)

Matematik Tulen

(Pure Mathematics)

03-89466838

rezal@science.upm.edu.my

Nik Mohd. Asri Nik Long

PhD (Manchester)

Teori Elastik/Mekanik Bendalir/

Persamaan Kamiran/Hipersingular

(Elasticity Theory/Fluid Mechanics/

Integral Equations/Hypersingular)

03-89466863

nmasri@science.upm.edu.my

Shamsiah Mohamed

MS (W. Mich.)

Statistik Gunaan

(Applied Statistics)

03-89466854

shamsiah@science.upm.edu.my

Siti Hasana Sapar

PhD (UPM)

Teori Nombor (Number Theory)

03-89466849

sitihas@putra.upm.edu.my

Zainidin K. Eshkuvatov

PhD (N.U. Uzbek)

Persamaan Kamiran

(Integral Equations)

03-89466855

zainidin@science.upm.edu.my

Zanariah Abdul Majid

PhD (UPM)

Analisis Berangka

(Numerical Analysis)

03-89466812

zanariah@science.upm.edu.my

Zarina Bibi Ibrahim

PhD (UPM)

Analisis Berangka

(Numerical Analysis)

03-89466861

zarinabb@science.upm.edu.my

30


Pensyarah:

Aniza Abd. Ghani

MS (UKM)

Matematik Gunaan

(Applied Mathematics)

03-89466815

aniza@science.upm.edu.my

Fadzilah Md. Ali

MS (UPM)

Statistik Gunaan

(Applied Statistics)

03-89466819

fadzilah@science.upm.edu.my

Faridah Yunos

MS (UPM)

Teori Nombor (Number Theory)

03-89466868

faridahy@science.upm.edu.my

Haliza Rosali

MS (UKM)

Matematik Gunaan

(Applied Mathematics)

03-89466823

haliza@science.upm.edu.my

Mohamat Aidil Mohamat Johari

MS (UKM)

Matematik Gunaan

(Applied Mathematics)

03-89466865

aidil@science.upm.edu.my

Nazihah Mohamed Ali

MS (UKM)

Kawalan Kualiti (Quality Control)

03-89466846

nazihah@science.upm.edu.my

Nor Aliza Abd. Rahmin

MS (UPM)

Matematik Gunaan

(Applied Mathematics)

03-89466862

aliza@fsas.upm.edu.my

Norazak Senu

MS (UPM)

Analisis Berangka

(Numerical Analysis)

03-89466848

razak@science.upm.edu.my

Norfifah Bachok @ Lati

MS (UPM)

Pengoptimuman (Optimization)

03-89466849

norfifah@science.upm.edu.my

Sharifah Kartini Said Husain

MS (UPM)

Teori Nombor (Number Theory)

03-89466857

skartini@science.upm.edu.my

Witriany Basri

MS (UKM)

Aljabar (Algebra)

03-89466845

witri@science.upm.edu.my

Yong Faezah Rahim

MS (UPM)

Analisis Berangka

(Numerical Analysis)

03-89466851

faezah@math.upm.edu.my

Tutor:

Ahmad Nazri Mohamed Som

B.S (K) (UPM)

Athirah Nawawi @ Mohamed

Nawawi

MS (Manchester)

Chen Chuei Yee

B.S (K) UPM

31


Luqman Hakim Musa

MS (UKM)

Siti Mahani Marjugi

MS (UKM)

Mai Zurwatul Ahlam Mohd. Jaffar

MS (UPM)

Siti Nur Iqmal Ibrahim

MS (Leeds)

Mohd Shafie Mustafa

MS (UKM)

Syarifah Nasrisya Syed Nor Azlan

MS (UPM)

Nadihah Wahi

B.S (Arizona)

Nazrul Azlan Abdul Samat

B.S (K) UPM

Norhaslinda Ali

MS (UKM)

Risman Mat Hasim

MS (UKM)

32


SENARAI PEGAWAI SOKONGAN FAKULTI

PEJABAT DEKAN

Ketua Penolong Pendaftar

1. Pn. Noorizai Hj. Mohamad Noor

Penolong Pendaftar

1. Pn. Wan Azma Wan Mohd Zin

2. Pn. Khadzamah Khalid

3. En. Nasrul Amri Selamat

Pegawai Sistem Maklumat

1. En. Rosrizal Mohd Zain

Pegawai Penyelidik

1. Y.M Tengku Sharifah Marliza Tengku

Azmi

Penolong Pegawai Tadbir

1. Pn. Halimah Hj. Noh

Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

1. Cik Siti Aminah Dato’ Sani

2. Pn. Norizan Yusof

3. Pn. Faridah Amin

4. Pn. Ruzila Hussain Shaari

Pembantu Tadbir Kanan

(Perkeranian/Operasi)

1. En. Muhammad Noor Buyong

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

1. Pn. Norishah Md Saad

2. En. Khairul Nizam Samsudin

3. Pn. Achtar Madena Abdul Latiff

4. Cik Fatin Shahirah Mohamad Zaki

5. Pn. Faridah Kamludin @ Yusof

6. Cik Amirawati Amin Mahir

7. Cik Siti Aminah Alim

8. Pn. Siti Hajar Alias

9. En. Muhamad Edzaidi Mohd Sidin

10. Cik Norzalila Zanuri

Juruteknik Komputer

1. En. Mohd Nabil Abdul Hafiz Mohd

Hafiz

Juruteknik

1. En. Rosali Mirus

Jurufoto

1. En. Sabri Omar

Pereka

1. En. Ahmad Tajuddin Salleh

Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip)

1. Cik Noraina Md. Amin

Pembantu Am Pejabat (PAP)

1. En. Mad Suhaimi Mad Suri

2. En. Ini Roslan Abu Samah

Pemandu Kenderaan Bermotor

1. En. Nor Azlan Mohd

2. En. Muhammad Ekhwan Nurdin

Ramly

3. En. Shaharudin Sahil Alias Tahir

Pekerja Rendah Awam (PRA)

1. En. Kumaran a/l Theyyame

2. Pn. Fazinah Zakaria

JABATAN BIOLOGI

Pegawai Sains

1. En. Hidir Hashim

Penolong Pegawai Sains

1. En. Abdullah Talib

2. En. Azahar Othman

3. En. Mohd Azman Abdul Majid

4. En. Mohd Johari Sepet

5. En. S’ahrom Khatim

6. Cik Ameynorsella Abd. Rashid

7. En. Azizul Aziz

8. En. Muhamad Husaini Sulaiman

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

1. Pn. Khalijah Abdullah

2. En. Mohd Khairuddin Abd Manap

(SPSM, PD)

3. En. Wan Azrul Fazly Wan Sarif

4. Cik Noorfaridza Sali

Pembantu Makmal

1. En. Ahmad Kimon Sulaiman

(SPSM,PD)

2. En. Ahmad Anuar Zainal (SPSM, PD)

3. Pn. Asiah Awang

4. En. Asuan Kudus

5. Cik Azleen Ahmad Adli

6. En. Helmy Rozario Ahmad Yusoff

7. En. Mohd Arif Zakaria

8. Cik Nor Hidayah Husain

9. Pn. Norida Zulkifli

33


10. Pn. Radziah Mamat

11. Pn. Zaharah Sadi

12. Pn. Latifah Hussin

13. En. Mohammad Nizam Omar

Pembantu Am Pejabat (PAP)

1. En. Abd Ghani Napiah

2. En. Abdul Moin Abdul Hadi

3. En. Abd Rahman Omar (SPSM, PD)

4. Cik Azlina Ibrahim

5. En. Azman Hasan

6. En. Kamal Kamis

7. En. Razali Mokhtar (SPSM, PD)

8. En. Shoib Tan

Pekerja Rendah Awam (PRA)

1. Pn. Lekha a/p Manikam

2. Pn. Subamah a/p Miniandy

3. Pn. Highroon Ibrahim (SPSM, PD)

4. Pn. Padilah Judah (SPSM, PD)

5. En. Mohd Ridzuan Gohrahaman

6. En. Noor Azurin Sedek

JABATAN FIZIK

Pegawai Sains

1. Cik Norhaslinda Noruddin

Penolong Pegawai Sains

1. En. Mohd Zain Mohd Yusof

2. En. Mohd Shah Ibrahim

3. En. Nordin Abdul Kadir

4. En. Roslim Mohd

5. Pn. Kamsiah Alias

6. En. Razak Harun

7. En. Rahmat Kamid

8. Pn. Noriza Maslan

9. En. Shaharuddin Hj. Abd Rahman

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

1. Pn. Mariah Hj. Ahmad

2. Pn. Noraini Md. Yasin

3. Cik Normaliza Mat

Pembantu Makmal

1. En. Baharuddin Ibrahim

2. En. Mior Abdul Rahim Mior Mohamad

Dwazi

3. En. Mohd Rasa Nasir

4. Pn. Nik Afida Anis Azahari

5. Pn. Noor Farizatul Shida Abd Rahman

6. En. Zainudin Yunus

7. Pn. Fauziah Omar

Pembantu Am Rendah

1. En. Suhaimi Ibrahim

2. Pn. Magheswari a/p Ramasamy

3. En. Rahman Arkimin

4. En. Zulambiar Bahar

JABATAN KIMIA

Pegawai Sains

1. En. Mohamad Johadi Iskandar Che

Jamil

2. Pn. Zaidina Mohd Daud

Penolong Pegawai Sains

1. Pn. Choo Chai Syam

2. En. Nordin Ismail

3. Pn. Faridah Ahmad

4. En. Isharudin Misron

5. En. Zainal Zahari Zakaria

6. Pn. Noriza Atan

7. Cik Shareena Safiai

8. Pn. Zabedah Hj. Sabudin

9. Pn. Rusnani Amirudin

Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

1. Pn. Yeow Swee Lin

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

1. Pn. Napsah Hj. Naim

2. Pn. Noorhafizah Ali

3. Cik Norshida Ngadirun

Pembantu Makmal

1. En. Narzari ahmad

2. En. Buharan Nordin Bakri

3. En. Mat Kamal Margona

4. En. Zainudin Samadi

5. En. Ismail Yasin

6. En. Zainal Abidin Kassim

7. En. Zulkifli Ahmad

8. Pn. Noraini Yunus

9. Pn. Rosnani Ismail

10. Cik Siti Khadijah Densibali

11. En. Azizulzaily Mohd Zain

12. En. Muhamad Fazhli Roslan

13. Cik Nor Azlina Shari

14. En. Mohd Inuddin Abd Mubin

15. Pn. Rakina Manap

16. En. Mohd Najib Hamzah

Peniup Kaca

1. En. Abbas Abd Rahman

34


Pembantu Am Rendah (PAR)

1. En. Ahmad Nordin Ibrahim

2. En. Dahalan Abd Wahab

3. Pn. Ruhaiza Jaafar

4. En. Md Yusof Subali

5. Pn. Sharifah Amran

JABATAN MATEMATIK

Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

1. Pn. Zainaf Kadir

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

1. Pn. Norlia Jaffar

2. Cik Nor Wiehida Mustafa Kamarudin

Juruteknik Komputer

1. En. Muhamad Fairus Abd Halim

Pembantu Makmal

1. En. Ezani Ishak @ Hashim

Pelayan Makmal

1. En. Mohamad Khaizan Othman

Pembantu Am Pejabat (PAP)

1. En. Mohd Kamarulzaman Shah Bazli

Pembantu Rendah Awam (PRA)

1. Pn. Haspah Yusop

35


JABATAN BIOLOGI

CADANGAN SKEMA PENGAJIAN MENGIKUT SEMESTER

PROGRAM BACELOR SAINS (KEPUJIAN) – MAJOR BIOLOGI

Kod

Kursus

Semester Pertama

Tahun 1

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

BGY 3002 Biologi Sel dan Molekul 3(2+1) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

BGY 3100 Biologi Mikroorganisma 3(2+1) BGY 3003 Biologi Perkembangan 3(2+1)

PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0) BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1)

SKP 2203

Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

2(2+0) EMG 3001 Manusia dan Alam Sekitar 3(3+0)

SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0) BGY 3701 Biostatistik 3(2+1)

FSA 3000 Falsafah Sains 2(2+0)

Jumlah 14 Jumlah 15

Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Nama Kursus

Kredit

BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1) BGY 3202

Struktur dan Fungsi Haiwan 3(2+1)

BGY 3101

Biodiversiti

Mikroorganisma dan

Tumbuhan

4(3+1) BGY 3301 Fisiologi Tumbuhan 4(3+1)

BGY 3102 Biodiversiti Haiwan 4(3+1) BGY 3501 Genetik 4(3+1)

BGY 3201

Struktur dan Fungsi

Tumbuhan

3(2+1)

CHM 3010 Kimia Fizik dan Tak Organik 4(3+1)

BGY 3401 Ekologi 3(2+1)

Jumlah 17 Jumlah 15

36


Kod

Kursus

Semester Pertama

Tahun 3

Nama kursus Kredit Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama kursus

Kredit

BGY 3302 Fisiologi Haiwan 4(3+1) PHY 2001 Fizik Am 4(3+1)

MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1) CHM 3401 Kimia Analisis 3(2+1)

CHM 3201 Kimia Organik I 4(3+1)

Elektif Jabatan atau Elektif

Teknologi Maklumat atau

8

Elektif Umum

Elektif Jabatan atau

Elektif Teknologi

4

Maklumat atau Elektif

Umum

Jumlah 15 Jumlah 15

Tahun 4

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

Nama kursus Kredit Kod

Kursus

Nama kursus

Kredit

BGY

4999A

Projek Ilmiah Tahun

BGY

Akhir 3(0+3)

Projek Ilmiah Tahun Akhir

4999B

3(0+3)

Elektif Jabatan atau

Elektif Jabatan atau Elektif

Elektif Teknologi

12

Teknologi Maklumat atau

11

Maklumat atau Elektif

Elektif Umum

Umum

Jumlah 15 Jumlah 14

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

37


PROGRAM BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) – MAJOR BIOLOGI

Tahun 1

Kod

Kursus

Semester Pertama

Nama Kursus

Kredit

Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

BGY 3002 Biologi Sel dan Molekul 3(2+1) BGY 3003 Biologi Perkembangan 3(2+1)

BGY 3100 Biologi Mikroorganisma 3(2+1) CHM 3010

Kimia Fizik dan Tak

Organik

4(3+1)

CHM 3201 Kimia Organik I 4(3+1) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0) BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1)

SKP 2203

Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

2(2+0) PHY 2001 Fizik Am 4(3+1)

Jumlah 16 Jumlah 17

Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

BGY 3101

Nama Kursus

Biodiversiti

Mikroorganisma dan

Tumbuhan

Kredit

Kod

Kursus

4(3+1) BGY 3202

Nama Kursus

Struktur dan Fungsi

Haiwan

Kredit

3(2+1)

BGY 3102 Biodiversiti Haiwan 4(3+1) BGY 3301 Fisiologi Tumbuhan 4(3+1)

BGY 3201

Struktur dan Fungsi

Tumbuhan

3(2+1) BGY 3501 Genetik 4(3+1)

BGY 3401 Ekologi 3(2+1) BGY 3701 Biostatistik 3(2+1)

BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1) FCE 3100

Falsafah dan Konsep

Pendidikan

2(2+0)

Jumlah 17 Jumlah 16

38


Kod

Kursus

Semester Pertama

Nama kursus

Kredit

Tahun 3

Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama kursus

Kredit

BGY 3302 Fisiologi Haiwan 4(3+1) BGY 4999 Projek 3(0+3)

FSA 3000 Falsafah Sains 2(2+0) SKM 2300

FCE 3200 Psikologi Pendidikan 3(3+0) FCE 3500

FCE 3300 Sosiologi Pendidikan 2(2+0) FCE 3900

FCE 3400 Teknologi Pendidikan 3(2+1) FCE 3101

CHM/PHY/

MTH/SSK

Subjek Kedua 3 / 4

CHM/PHY/

MTH/SSK

Pengenalan Kepada

Multimedia

Pengujian dan

Penilaian

Penyelidikan

Pendidikan

Etika dan

Profesionalisme

Keguruan

3(2+1)

3(2+1)

3(2+1)

2(2+0)

Subjek Kedua 3 / 4

Jumlah 17/18 Jumlah 17/18

Tahun 4

Kod

Kursus

Semester Pertama

Nama kursus

Kredit

Kod

Kursus

BGY 4999 Projek 3(0+3) STE 3501

FCE 3000 Kokurikulum 3(2+1) FCE 3801

MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1) FCE 3802

EMG 3001

PHY/MTH/

SSK

Manusia dan Alam

Sekitar

Subjek Tumpuan

Kedua

3(3+0) STE 3504

3/4 kredit

STE3400/

STE3500/

STE3502/

STE3503/

STE3700

Semester Kedua

Nama kursus

Kaedah Mengajar

Biologi

Latihan Mengajar

Bidang Major

Latihan Mengajar

Tumpuan Kedua

Pengurusan Makmal

Sains

Kaedah Mengajar

Tumpuan Kedua Kedua

(Matematik / Sains /

Fizik / Kimia / Sains

Komputer dan

Teknologi Maklumat)

Kredit

3(2+1)

4(0+4)

4(0+4)

3(2+1)

3(2+1)

Jumlah 15/16 Jumlah 17

39


JABATAN FIZIK

PROGRAM BACELOR SAINS (KEPUJIAN) – MAJOR FIZIK

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

Nama Kursus Kredit

PHY 3103 Fizik I 4(3+1) PHY 3104 Fizik II 4(3+1)

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3200 Aljabar 3(3+0)

SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0) PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

BGY 2001

atau

Konsep Biologi

atau

4(3+1)

atau SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

CHM 2000 Kimia Am

4(3+1)

SKP 2203

Tamadun Islam dan Tamadun

Asia

2(2+0) BBI 2420 Oral Interative Skills 3(2+1)

Jumlah 15 Jumlah 15

Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

Nama Kursus

Kredit

Kod

Kursus

Nama Kursus

Kredit

PHY 3105 Fizik Moden 3(3+0) PHY 3201

Fizik Keadaan

Pepejal

3(3+0)

PHY 3604 Kaedah Matematik dalam Fizik 3(3+0) PHY 3401 Keelektromagnetan 3(3+0)

MTH 3102 Persamaan Pembezaan 3(3+0) PHY 3601 Mekanik Kuantum 3(3+0)

CHM 3010 Kimia Fizik dan Tak Organik 4(3+1) CHM 3201 Kimia Organik I 4(3+1)

BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1) MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1)

Jumlah 16 Jumlah 16

Tahun 3

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

Nama Kursus Kredit

PHY 3302 Elektronik Berdigit 3(2+1) PHY 3302 Elektronik Analog 3(2+1)

PHY 3602 Mekanik Statistik 3(3+0) PHY 4504 Fizik Nuklear 3(3+0)

PHY 3603 Mekanik Klasik 3(3+0) Elektif Jabatan 6

MTH 3500

atau

SSK 3100

Pengaturcaraan Komputer

dalam Matematik

atau

Pengaturcaraan Komputer I

4(3+1)

atau

4(3+1)

Elektif Umum 3 Elektif Umum 3

Jumlah 16 Jumlah 15

40


Tahun 4

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

Nama Kursus Kredit

Kod

Kursus

Nama Kursus Kredit

Projek Ilmiah Tahun

Akhir

3(0+3)

Elektif Jabatan 12 Elektif Jabatan 9

Jumlah 15 12

PHY 4999A Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3) PHY 4999B

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

PROGRAM BACELOR SAINS – MAJOR SAINS BAHAN

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kod

Nama Kursus Kredit

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

PHY 3104 Fizik II 4(3+1) PHY 3103 Fizik I 4(3+1)

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3200 Aljabar 3(3+0)

BGY 2001

atau

Konsep Biologi

atau

4(3+1)

atau PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

CHM 2000 Kimia Am

4(3+1)

SKP 2203

Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

2(2+0) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0) BBI 2420 Oral Interative Skills 3(2+1)

Jumlah 15 Jumlah 15

Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

Nama Kursus

Kredit

Kod

Kursus

Nama Kursus

Kredit

PHY 3105

Kemagnetan dan

3(3+0) PHY 3208

Fizik Moden

Bahan Magnet

3(3+0)

PHY 3201 Fizik Keadaan Pepejal 3(3+0) PHY 3601 Mekanik Kuantum 3(3+0)

PHY 3401 Keelektromagnetan 3(3+0) PHY 4203 Sains Bahan 3(3+0)

CHM 3010 Kimia Fizik dan Tak Organik 4(3+1) CHM 3201 Kimia Organik 1 4(3+1)

BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1) MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1))

Jumlah 16 Jumlah 16

41


Tahun 3

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

PHY 4204

Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus Kredit

Kaedah Analisis Struktur dan

Mikrostruktur

PHY 4206 Logam dan Aloi 4(3+1) PHY 4207

4(3+1) PHY 4205 Seramik dan Polimer 4(3+1)

Teknologi

Pemprosesan Bahan

MTH 3500 Pengaturcaraan Komputer 4(3+1)

dalam Matematik

Elektif Jabatan 6

atau atau

atau

SSK 3100 Pengaturcaraan Komputer I 4(3+1) Elektif Umum 3

3(3+0)

Elektif Umum 3

Jumlah 15 Jumlah 16

Tahun 4

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus Kredit

PHY 4999A Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3) PHY 4999B

Projek Ilmiah Tahun

Akhir

3(0+3)

Elektif Jabatan 12 Elektif Jabatan 9

Jumlah 15 Jumlah 12

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

PROGRAM BACELOR SAINS (KEPUJIAN) – MAJOR SAINS INSTRUMENTASI

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

Nama Kursus Kredit

PHY 3104 Fizik II 4(3+1) PHY 3103 Fizik I 4(3+1)

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3200 Aljabar 3(3+0)

BGY 2001

atau

Konsep Biologi

atau

4(3+1)

atau PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

CHM 2000 Kimia Am

4(3+1)

SKP 2203

Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

2(2+0) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0) BBI 2420 Oral Interactive Skills 3(2+1)

Jumlah 15 Jumlah 15

42


Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

Nama Kursus Kredit

PHY 3105 Fizik Moden 3(3+0) PHY 3302 Elektronik Berdigit 3(2+1)

PHY 3301 Elektronik Analog 3(2+1) PHY 3303 Sensor dan Transduser 4(3+1)

PHY 3401 Keelektromagnetan 3(3+0) PHY 3305 Instrumentasi Pengenalan 3(3+0)

CHM 3010

Kimia Fizik dan Tak

Organik

4(3+1) CHM 3201 Kimia Organik 1 4(3+1)

BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1) MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1)

Jumlah 16 Jumlah 17

Tahun 3

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

PHY 3304

PHY 4303

MTH 3500

atau

SAK 3100

Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus Kredit

Prinsip Sistem

Pengukuran

Pengantaramukaan

Komputer dan Kawalan

Pengaturcaraan

Komputer dalam

Matematik

atau

Pengaturcaraan

Komputer I

4(3+1) PHY 4301 Mikroprosesor dan

Mikrokomputer

4(3+1) PHY 4302 Rekabentuk Peralatan

Elektronik

4(3+1)

atau

3(3+0)

4(3+1)

Elektif Jabatan 6

4(3+1) Elektif Umum 3

Jumlah 16 Jumlah 16

Tahun 4

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

PHY 4999A

Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus

Projek Ilmiah Tahun

Akhir

Kredit

3(0+3) PHY 4999B Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

Elektif Jabatan 11 Elektif Jabatan 9

Jumlah 14 Jumlah 12

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

43


PROGRAM BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) – MAJOR FIZIK

Kod

Kursus

BGY 2001

atau

CHM 2000

Semester Pertama

Nama Kursus

Konsep Biologi

atau

Kimia Am

Tahun 1

Kredit

Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

4(3+1) FSA 3000 Falsafah Sains 2(2+0)

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) PHY 3104 Fizik II 4(3+1)

PHY 3103 Fizik I 4(3+1) BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1)

SKP 2203

Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

2(2+0) SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

Kod

Kursus

MTH 3200 Aljabar 3(3+0)

Jumlah 16 Jumlah 17

Semester Pertama

Nama Kursus

Tahun 2

Kredit

Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

PHY 3105 Fizik Moden 3(3+0) CHM 3201 Kimia Organik I 4(3+1)

CHM 3010 Kimia Fizik Tak Organik 4(3+1) FCE 3100

Falsafah dan Konsep

Pendidikan

2(2+0)

FCE 3000 Kokurikulum 3(2+1) PHY 3302 Elektronik Berdigit 3(2+1)

PHY 3604 Kaedah Matematik dalam Fizik 3(3+0) PHY 3601 Mekanik Kuantum 3(3+0)

PHY 3301 Elektronik Analog 3(3+0)

SSK 3100

atau

MTH 3500

Pengaturcaraan

Komputer I

atau

Pengaturcaraan

Komputer dalam

Matematik

4(3+1)

atau

4(3+1)

PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

Jumlah 18 Jumlah 16

44


Kod

Kursus

Semester Pertama

Nama Kursus

Tahun 3

Kredit

Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

FCE 3400 Teknologi Pendidikan 3(2+1) STE 3502 Kaedah Mengajar Fizik 3(2+1)

FCE 3500 Pengujian dan Penilaian 3(2+1)

STE 3400 /

STE 3503 /

STE 3700 /

STE 3300 /

STE 3303 /

STE 3501

Kaedah Mengajar Tumpuan

Kedua (Matematik / Kimia /

Sains Komputer dan

Teknologi Maklumat /

Perakaunan / Ekonomi /

Biologi)

3(2+1)

PHY 3201 Fizik Keadaan Pepejal 3(3+0) FCE 3200 Psikologi Pendidikan 3(3+0)

PHY 3401 Keelektromagnetan 3(3+0)

MTH 3102

atau

CHM 3401

Persamaan Pembezaan

atau

Kimia Analisis

3(3+0)

MTH 3401

atau

CHM 4001

PHY 3602

Kebarangkalian dan Statistik

atau

Kimia Perindustrian

Mekanik Statistik

3(3+0)

atau

3(3+0)

3(3+0)

MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1) PHY 4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

Jumlah 18 Jumlah 18

Tahun 4

Kod

Kursus

STE 3504

PHY 4999

Semester Pertama

Semester Kedua

Nama Kursus Kredit

Kod

Kursus

Nama Kursus

Kredit

Elektif PHY xxxx 3(3+0) FCE 3900 Penyelidikan Pendidikan 3(2+1)

Etika dan Profesionalisme

Elektif PHY xxxx

FCE 3101

2(1+1)

3(3+0)

Keguruan

Elektif PHY xxxx 3(3+0) FCE 3300 Sosiologi Pendidikan 2(2+0)

Latihan Mengajar Bidang 4(0+4)

Pengurusan Makmal Sains

FCE 3801

3(2+1)

Major

3(0+3)

Latihan Mengajar Tumpuan

Projek Ilmiah Tahun Akhir

FCE 3802

4(0+4)

Kedua

Jumlah 15 Jumlah 15

45


JABATAN KIMIA

PROGRAM BACELOR SAINS (KEPUJIAN) – MAJOR KIMIA

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3010 Kimia Fizik dan Tak 4(3+1) CHM 3201 Kimia Organik I 4(3+1)

Organik

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3200 Aljabar 3(3+0)

BGY 2001

4(3+1) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

atau

PHY 2001

Konsep Biologi

4(3+1)

Fizik Am

SKP 2203 Tamadun Islam dan 2(2+0) BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1)

Tamadun Asia

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1) PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

Jumlah 16 Jumlah 15

Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3301 Kimia Tak Organik I 3(2+1) CHM 3202 Kimia Organik II 4(3+1)

CHM 3401 Kimia Analisis 3(2+1) CHM 3402 Spektroskopi Kimia 4(3+1)

PHY 3103 Fizik I 4(3+1) PHY 3104 Fizik II 4(3+1)

MGM Asas Keusahawanan 3(2+1) SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

3180

Elektif 2

Jumlah 15 Jumlah 14

Tahun 3

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3101 Kimia Fizik 4(3+1) CHM 3102 Kimia Polimer 3(2+1)

CHM 3203 Kimia Organik III 3(2+1) CHM 3103 Kinetik Kimia 3(2+1)

CHM 3302 Kimia Tak Organik II 3(3+1) Elektif 9

Elektif 5

Jumlah 15 Jumlah 15

46


Tahun 4

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3104 Termodinamik Kimia 3(2+1) CHM Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

4999B

CHM 3204 Kimia Organik IV 4(3+1) Elektif 12

CHM 3304 Kimia Tak Organik IV 3(2+1)

CHM Projek Ilmiah Tahun 3(0+3)

4999A Akhir

Elektif 2

Jumlah 15 Jumlah 15

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

PROGRAM BACELOR SAINS (KEPUJIAN) – MAJOR KIMIA PETROLEUM

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3010 Kimia Fizik dan Tak 4(3+1) CHM 3201 Kimia Organik I 4(3+1)

Organik

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3200 Aljabar 3(3+0)

BGY 2001

4(3+1) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

atau

PHY 2001

Konsep Biologi

atau

4(3+1)

Fizik Am

SKP 2203 Tamadun Islam dan 2(2+0) BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1)

Tamadun Asia

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1) PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

Jumlah 16 Jumlah 15

Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3301 Kimia Tak Organik I 3(2+1) CHM 3202 Kimia Organik II 4(3+1)

CHM 3401 Kimia Analisis 3(2+1) CHM 3402 Spektroskopi Kimia 4(3+1)

PHY 3103 Fizik I 4(3+1) PHY 3104 Fizik II 4(3+1)

MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1) SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

Elektif 2

Jumlah 15 Jumlah 14

47


Tahun 3

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3101 Kimia Fizik 4(3+1) CHM 3102 Kimia Polimer 3(2+1)

CHM 3303 Kimia Tak Organik III 3(2+1) CHM 3500 Prinsip Teknologi Kimia 4(4+0)

CHM 3601 Kimia Petroleum 3(3+0) CHM 3602 Proses Penapisan

3(3+0)

Petroleum

Elektif 5

Jumlah 15 Jumlah 15

Tahun 4

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3603 Petrokimia 3(3+0) CHM Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

4999B

CHM 3604 Kawalan Tumpahan 3(3+1) Elektif 12

Minyak

CHM Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

4999A

Elektif 6

Jumlah 15 Jumlah 15

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

PROGRAM BACELOR SAINS (KEPUJIAN) – MAJOR KIMIA PERINDUSTRIAN

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3010 Kimia Fizik dan Tak 4(3+1) CHM 3201 Kimia Organik I 4(3+1)

Organik

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3200 Aljabar 3(3+0)

BGY 2001

4(3+1) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

atau

PHY 2001

Konsep Biologi

atau

4(3+1)

Fizik Am

SKP 2203 Tamadun Islam dan 2(2+0) BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1)

Tamadun Asia

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1) PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

Jumlah 16 Jumlah 15

48


Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3301 Kimia Tak Organik I 3(2+1) CHM 3202 Kimia Organik II 4(3+1)

CHM 3401 Kimia Analisis 3(2+1) CHM 3303 Kimia Tak Organik III 3(2+1)

PHY 3103 Fizik I 4(3+1) CHM 3402 Spektroskopi Kimia 4(3+1)

MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1) PHY 3104 Fizik II 4(3+1)

Elektif 2

Jumlah 15 Jumlah 15

Tahun 3

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3501 Kimia Perindusrtian I 3(3+0) CHM 3502 Kimia Perindustrian II 3(3+0)

CHM 3102 Kimia Polimer 3(2+1) CHM 3503 Kimia Polimer

3(3+0)

Perindustrian

CHM 3101 Kimia Fizik 4(3+1) SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

Elektif 5 Elektif 7

Jumlah 15 Jumlah 15

Tahun 4

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3500 Prinsip Teknologi 4(4+0) CHM Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

Kimia

4999B

CHM 3504 Oleokimia 3(2+1) Elektif 11

CHM Projek Ilmiah Tahun 3(0+3)

4999A Akhir

Elektif 5

Jumlah 15 Jumlah 14

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

49


PROGRAM BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) – MAJOR KIMIA

Kod

Kursus

CHM 3010

BGY 2001

atau

PHY 2001

Semester Pertama

Tahun 1

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Kimia Fizik dan Tak 4(3+1) CHM

Organik

3201

Konsep Biologi

4(3+1) CHM

atau

3301

Fizik Am

4(3+1)

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

Kimia Organik I 4(3+1)

Kimia Tak Organik I 3(2+1)

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3200 Aljabar 3(3+0)

SKP 2203 Tamadun Islam dan 2(2+0) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

Tamadun Asia

SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0) PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1) BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1)

Jumlah 18 Jumlah 18

Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3101 Kimia Fizik 4(3+1) CHM 3202 Kimia Organik II 4(3+1)

CHM 3401 Kimia Analisis 3(2+1) CHM 3402 Spektroskopi Kimia 4(3+1)

PHY 3103 Fizik I 4(3+1) PHY 3104 Fizik II 4(3+1)

SSK 3100 Pengaturcaraan 4(3+1) BGY/MTH/ Subjek Kedua 3

Komputer I

PHY/ECN/

ECT/SSK

FCE 3100 Falsafah dan Konsep 2(2+0) FCE 3200 Psikologi Pendidikan 3(3+0)

Pendidikan

Jumlah 17 Jumlah 18

Tahun 3

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nam Kursus Kredit

Kursus

Kursus

CHM 3103 Kinetik Kimia 3(2+1) CHM 3102 Kimia Polimer 3(2+1)

CHM 3203 Kimia Organik III 3(2+1) CHM 3302 Kimia Tak Organik II 3(2+1)

MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1) CHM Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

4999A

BGY/MTH/ Subjek Kedua 3 BGY/ECN/ Subjek Kedua 3 / 4

PHY/ECN/

ECT/SSK

ECT/SSK

FCE 3500 Pengujian dan

3(2+1) FCE 3300 Sosiologi Pendidikan 2(2+0)

Penilaian

STE 3504 Pengurusan Makmal 3(2+1) FCE 3400 Teknologi Pendidikan 3(2+1)

Sains

Jumlah 18 Jumlah 17/18

50


Tahun 4

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus Kredit

Kursus

CHM 4001 Kimia Perindustrian 3(3+0) STE 3400 / Kaedah Mengajar

3(2+1)

STE 3501 /

STE 3502 /

STE 3303 /

STE 3300 /

STE 3700

Tumpuan Kedua

(Matematik / Biologi /

Fizik / Ekonomi /

Perakaunan / Sains

Komputer dan Teknologi

Maklumat)

CHM Projek Ilmiah Tahun 3(0+3) FCE 3101 Etika dan Professional 2(2+0)

4999B Akhir

Keguruan

BGY/ECN/ Subjek Kedua 3 / 4 FCE 3000 Kokurikulum 3(2+1)

ECT

FSA 3000 Falsafah Sains 2(2+0) FCE 3801 Latihan Mengajar Bidang 4(0+4)

Major

STE 3503 Kaedah Mengajar 3(2+1) FCE 3802 Latihan Mengajar

4(0+4)

Kimia

Tumpuan Kedua

FCE 3900 Penyelidikan

3(2+1)

Pendidikan

Jumlah 17/18 Jumlah 16

JABATAN MATEMATIK

PROGRAM BACELOR SAINS (KEPUJIAN) – MAJOR MATEMATIK

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Nama Kursus

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3401 Kebarangkalian dan

Statistik I

Kredit

3(3+0)

MTH 3200 Aljabar 3(3+0) MTH 3101 Kalkulus Lanjutan 3(3+0)

SKP 2203

Elektif Asas 3/4 Elektif Asas 3/4

Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

2(2+0) SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1) BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1)

SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0) PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

Jumlah 17/18 Jumlah 16/17

51


Tahun 2

Kod

Kursus

MTH 3102

Semester Pertama

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Persamaan

Pembezaan

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

3(3+0) MTH 3103 Analisis Vektor 3(3+0)

MTH 3201 Aljabar Linear 3(3+0) MTH 3202 Pengenalan Kepada

Aljabar Moden

3(3+0)

MTH 3402

Kebarangkalian dan

Statistik II

3(3+0) MTH 3500 Pengaturcaraan Komputer

Dalam Matematik

4(3+1)

MGM

3180

Asas Keusahawanan 3(2+1) KOM

3403

Pengucapan Awam 3(3+0)

FCE 3204 Kemahiran Berfikir 2(2+0) Elektif Asas 3

Jumlah 14 Jumlah 16

Kod

Kursus

Semester Pertama

Tahun 3

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

MTH 3301 Analisis Nyata 3(3+0) MTH 3104 Kaedah Matematik 3(3+0)

MTH 3501 Analisis Berangka 3(3+0) MTH 3302 Analisis Kompleks 3(3+0)

MTH 3602

Pengaturcaraan

Bermatematik

3(3+0) MTH 3406 Kawalan Kualiti Berstatistik 3(3+0)

MTH 3701 Matematik Kewangan 3(3+0) MTH 3901 Proses Penyelidikan dalam

Matematik dan Statistik

3(1+2)

Elektif Asas 3 Elektif Umum 3

Jumlah 15 Jumlah 15

Tahun 4

Kod

Kursus

MTH 4999A

Semester Pertama

Semester Kedua

Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus Kredit

Projek Ilmiah Tahun

Akhir

3(0+3) MTH 4999B Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

MTH 4***

Elektif Matematik

Tulen/Gunaan

6 MTH 4… Elektif Matematik

Tulen/Gunaan

6

Elektif Umum 4/6 Elektif Umum 3

Jumlah 13/15 Jumlah 12

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

52


PROGRAM BACELOR SAINS (KEPUJIAN) – MAJOR STATISTIK

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Nama Kursus

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3401 Kebarangkalian dan

Statistik I

Kredit

3(3+0)

MTH 3200 Aljabar 3(3+0) MTH 3101 Kalkulus Lanjutan 3(3+0)

SKP 2203

Elektif Asas 3/4 Elektif Asas 3/4

Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

2(2+0) SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(2+1) BBI 2421 General Writing Skills 3(2+1)

SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0) PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0)

Jumlah 17/18 Jumlah 16/17

Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

MTH 3102 Persamaan

Pembezaan

3(3+0) MTH 3403 Rekabentuk Ujikaji 3(3+0)

MTH 3201 Aljabar Linear 3(3+0) MTH 3407 Kebarangkalian

Pertengahan

3(3+0)

MTH 3402 Kebarangkalian dan 3(3+0) MTH 3500 Pengaturcaraan Komputer

Statistik II

dalam Matematik

4(3+1)

MGM

3180

Asas Keusahawanan 3(2+1) KOM

3403

Pengucapan Awam 3(3+0)

FCE 3204 Kemahiran Berfikir 2(2+0) Elektif Asas 3

Kod

Kursus

Jumlah 14 Jumlah 16

Semester Pertama

Tahun 3

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

MTH 3404 Model Linear 3(3+0) MTH 3406 Kawalan Kualiti Berstatistik 3(3+0)

MTH 3405

Tajuk-tajuk Khas

dalam Penggunaan

Pakej Statistik

3(2+1) MTH3408 Pengenalan Kepada

Kaedah Bayes

3(3+0)

MTH 3501 Analisis Berangka 3(3+0) MTH3409 Statistik Berkomputasi 3(2+1)

MTH 3602

Pengaturcaraan

Bermatematik

3(2+0) MTH 3901 Proses Penyelidikan dalam

Matematik dan Statistik

Elektif Asas 3 Elektif Umum 3

3(1+2)

Jumlah 15 Jumlah 15

53


Kod

Kursus

MTH 4999A

Semester Pertama

Tahun 4

Semester Kedua

Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus Kredit

Projek Ilmiah Tahun

Akhir

3(0+3) MTH 4999B Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

MTH 4… Elektif Statistik 6 MTH 4… Elektif Statistik 6

Elektif Umum 4/6 Elektif Umum 3

Jumlah 13/15 Jumlah 12

# 2 jam kredit kursus Kokurikulum Berkredit adalah keperluan untuk bergraduat.

PROGRAM BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) – MAJOR

MATEMATIK

Kod

Kursus

Semester Pertama

Tahun 1

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3401 Kebarangkalian dan Statistik I 3(3+0)

MTH 3200 Aljabar 3(3+0) MTH 3101 Kalkulus Lanjutan 3(3+0)

PHY/CHM/ Subjek Kedua 3 / 4 PHY/CHM/ Subjek Kedua 3 / 4

SSK/ECN

/ACT/BGY

SSK / ECN

/ ACT/ GY

SKP 2203 Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

2(2+0) SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

FCE 3000 Kokurikulum 3(2+1) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(3+0) BBI 2421 General Writing Skills 2(2+0)

Jumlah 17/18 Jumlah 17/18

54


Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod

Kursus

MTH 3102

Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Persamaan

Pembezaan

Nama Kursus

Kredit

3(3+0) MTH 3103 Analisis Vektor 3(3+0)

MTH 3201 Aljabar Linear 3(3+0) MTH 3202 Pengenalan Kepada Aljabar

Moden

MTH 3402

MTH 3500

Kebarangkalian dan

Statistik II

Pengaturcaraan

Komputer dalam

Matematik

3(3+0)

3(3+0) MTH 3501 Analisis Berangka 3(3+0)

4(3+1) MTH 3901 Proses Penyelidikan dalam

Matematik dan Statistik

MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1) PHY/CHM/

SSK /ECN/

ACT / BGY

PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0) FCE 3100 Falsafah dan Konsep

Pendidikan

3(1+2)

Subjek Kedua 3

2(2+0)

Jumlah 18 Jumlah 17

Tahun 3

Semester Pertama

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Kursus

Kursus

MTH 3104 Kaedah Matematik 3(3+0) MTH

4999A

MTH 3301 Analisis Nyata 3(3+0) MTH 4102

hingga

MTH 4800

Semester Kedua

Nama Kursus

Kredit

Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

Elektif Matematik Tulen /

Gunaan

MTH 3302 Analisis Kompleks 3(3+0) FCE 3200 Psikologi Pendidikan 3(3+0)

MTH 3602 Pengaturcaraan 3(3+0) FCE 3500 Pengujian dan Penilaian 3(2+1)

Bermatematik

FCE 3400 Teknologi Pendidikan 3(2+1) FCE 3900 Penyelidikan Pendidikan 3(2+1)

PHY / CHM Subjek Kedua 3

/SKM/ ECN

/ACT/ BGY

Jumlah 18 Jumlah 18

6

55


Semester Pertama

Tahun 4

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

MTH Projek Ilmiah Tahun 3(0+3) FCE 3101 Etika dan Profesionalisme 2(2+0)

4999B Akhir

Keguruan

MTH 4102 Elektif Matematik Tulen 3 FCE 3300 Sosiologi Pendidikan 2(2+0)

hingga

MTH 4800

/ Gunaan

STE 3400 Kaedah Mengajar 3(2+1) FCE 3801 Latihan Mengajar Bidang 4(0+4)

Matematik

Major

Kaedah Mengajar

FCE 3802 Latihan Mengajar Tumpuan 4(0+4)

STE 3502/

Tumpuan Kedua

Kedua

STE 3503/

(Fizik / Kimia / Sains

STE 3700/

Komputer dan

3(2+1)

STE 3303/

Teknologi Maklumat /

STE 3300/

Ekonomi / Perakaunan

STE 3501

/ Biologi)

FSA 3000 Falsafah Sains 2(2+0)

STE 3504 Pengurusan Makmal 3(2+1)

Sains

Jumlah 14/17 Jumlah 12

PROGRAM BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) – MAJOR

STATISTIK

Tahun 1

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Kursus Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

MTH 3100 Kalkulus 3(3+0) MTH 3401 Kebarangkalian dan Statistik 3(3+0)

I

MTH 3200 Aljabar 3(3+0) MTH 3101 Kalkulus Lanjutan 3(3+0)

PHY / CHM Subjek Kedua 3 / 4 PHY/ CHM Subjek Kedua 3 / 4

/SKM/ ECN

/ACT/ BGY

/SSK /ECN

/ACT/BGY

SKP 2203 Tamadun Islam dan 2(2+0) SKP 2204 Hubungan Etnik 2(2+0)

Tamadun Asia

FCE 3000 Ko-kurikulum 3(2+1) SKP 2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0)

BBI 2420 Oral Interaction Skills 3(3+0) BBI 2421 General Writing Skills 2(2+0)

Jumlah 17/18 Jumlah 17/18

56


Tahun 2

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Kursus Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

MTH 3102 Persamaan

3(3+0) MTH 3403 Rekabentuk Ujikaji 3(3+0)

Pembezaan

MTH 3201 Aljabar Linear 3(3+0) MTH 3406 Kawalan Kualiti Berstatistik 3(3+0)

MTH 3402 Kebarangkalian dan 3(3+0) MTH 3407 Kebarangkalian Pertengahan 3(3+0)

Statistik II

MTH 3500 Pengaturcaraan 4(3+1) MTH 3501 Analisis Berangka 3(3+0)

Komputer dalam

Matematik

MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(2+1) PHY/CHM Subjek Kedua 3 / 4

/SSK/ECN

/ACT/BGY

PRT 2008 Pertanian dan 2(2+0) FCE 3100 Falsafah dan Konsep

2(2+0)

Manusia

Pendidikan

Jumlah 18 Jumlah 17

Tahun 3

Semester Pertama

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

MTH 3404 Model Linear 3(3+0) MTH Projek Ilmiah Tahun Akhir 3(0+3)

4999A

MTH 3405 Tajuk-tajuk Khas dalam 3(2+1) MTH 4401 Elektif Statistik 6

Penggunaan Pakej

Statistik

hingga

MTH 4603

MTH 3901 Proses Penyelidikan 3(1+2) FCE 3200 Psikologi Pendidikan 3(3+0)

dalam Matematik dan

Statistik

MTH 3602 Pengaturcaraan 3(3+0) FCE 3500 Pengujian dan Penilaian 3(2+1)

Bermatematik

FCE 3400 Teknologi Pendidikan 3(2+1) FCE 3900 Penyelidikan Pendidikan 3(2+1)

PHY /CHM Subjek Kedua 3

/SKM/ECN/

ACT /BGY

Jumlah 18 Jumlah 18

57


Semester Pertama

Tahun 4

Semester Kedua

Kod Nama Kursus Kredit Kod

Nama Kursus Kredit

Kursus

Kursus

MTH Projek Ilmiah Tahun 3(0+3) FCE 3101 Etika dan Profesionalisme 2(2+0)

4999B Akhir

Keguruan

MTH 4401 Elektif Statistik 3 FCE 3300 Sosiologi Pendidikan 2(2+0)

hingga

MTH 4603

STE 3400 Kaedah Mengajar 3(2+1) FCE 3801 Latihan Mengajar Bidang 4(0+4)

Matematik

Major

Kaedah Mengajar

FCE 3802 Latihan Mengajar Tumpuan 4(0+4)

STE 3502/

Tumpuan Kedua

Kedua

STE 3503/

(Fizik / Kimia / Sains

STE 3700/

Komputer dan

3(2+1)

STE 3303/

Teknologi Maklumat /

STE 3300/

Ekonomi / Perakaunan

STE 3501

/ Biologi)

FSA 3000 Falsafah Sains 2(2+0)

STE 3504 Pengurusan Makmal 3(2+1)

Sains

Jumlah 14/17 Jumlah 12

** Nota : Untuk keterangan lanjut tentang struktur kurikulum Program Bacelor Sains (Kepujian )

dan Bacelor Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) sila ke :

http://www.akademik.upm.edu.mu/program_pengajian_bm.html dan

http://www.esmp.upm.edu.my/

58


Keperluan Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris

Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris yang ditawarkan adalah seperti yang berikut:

PERINGKAT KOD NAMA KURSUS KREDIT PRASYARAT

KURSUS

ASAS BBI 2409 ENGLISH FOR

ACADEMIC

3(2+1) MUET BAND 1 ATAU

BAND 2

PURPOSES

SATU BBI 2420 ORAL INTERACTION

SKILLS

3(2+1) MUET BAND 3 ATAU

BAND 4 ATAU LULUS

BBI 2409

BBI 2421 GENERAL WRITING 3(2+1) LULUS BBI 2420

DUA BBI 2414

BBI 2415

BBI 2416

SKILLS

INTERACTIVE

SPEAKING

REPORT WRITING

BUSINESS ENGLISH

3(2+1)

3(2+1)

3(2+1)

MUET BAND 5 ATAU

BAND 6 ATAU LULUS

BBI 2421

BBI 2417

PUBLIC SPEAKING

3(2+1)

1. Semua pelajar diwajibkan mengikuti kursus kemahiran Bahasa Inggeris sekurangkurangnya

6 kredit (tertakluk kepada keputusan MUET) sepanjang pengajian mereka.

2. Pelajar yang memperolehi MUET Band 1 dan Band 2 perlu mengikuti kursus BBI 2409

English for Academic Purposes dan lulus sebelum dibenarkan mengikuti BBI 2420 Oral

Interaction Skills dan seterusnya BBI 2421 General Writing Skills.

3. Pelajar yang memperolehi MUET Band 3 dan Band 4 dikehendaki mengikuti kursus BBI

2420 Oral Interaction Skills dan BBI 2421 General Writing Skills. Pelajar perlu mengikuti

BBI 2420 dahulu dan lulus sebelum dibenarkan mengikuti BBI 2421.

4. Pelajar yang memperoleh MUET Band 5 dan Band 6 dikehendaki mengikuti dua kursus

kemahiran bahasa Inggeris Peringkat Dua (BBI 2414 – BBI 2417)

5. Pelajar yang lulus BBI 2421 General Writing Skills digalakkan mengikuti kursus

kemahiran bahasa Inggeris Peringkat Dua (BBI 2414 – BBI 2417)

59


AHLI JAWATANKUASA INFO FAKULTI SAINS EDISI 2009/2010

Penasihat : Prof. Dr. Sidek Hj. Ab. Aziz

Pengerusi : Prof. Madya Dr. Siti Khalijah Daud

Ahli : Prof. Dr. Umi Kalsom Yusuf

Prof. Dr. Mohd Maarof H.A. Moksin

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Abdullah

Prof. Madya Dr. Fudziah Ismail

Dr. Muskhazli Mustafa

Prof. Madya Dr. Jumiah Hassan

Dr. Azowa Ibrahim

Puan Haliza Rosali

Cik Norzalila Zanuri

Setiausaha :

En. Nasrul Amri Selamat

60

More magazines by this user
Similar magazines