Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

1 Ogos 2002

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,419

BANKRUPTCY ACT, 1967

[No. PPH (KK)-262/2001

FIRST MEETING

Debtor’s Name:

Kong Kiek Mew

NRIC No.: 340702-13-5147/H 0580423

Address: P. O. Box No. 11765,

88819 Kota Kinabalu

Description:

Supervisor

Court:

High Court, Kota Kinabalu

Bankruptcy Number: K 29-642 of 2000

Date of First Meeting: 27th July, 2002

Time:

9.30 a.m.

Place:

Official Assignee’s Office, Kota Kinabalu

Date of Order (if any) for Summary

Administration (Sec. 106): -

Address:

Official Assignee’s Office, Sabah,

Block C, 6th Floor, KWSP Building,

88000 Kota Kinabalu.

Dated: 17th July, 2002.

KAMIN BIN KUSARAN,

Senior Assistant Official Assignee, Sabah,

for Official Assignee, Malaysia.

No. 563 [No. JPH (Twu) 91/98

AKTA KEBANKRAPAN, 1967

MESYUARAT PERTAMA

Nama Sibankrap:

Pang Fook Ngee

No. Kad Pengenalan: 370302-12-5043

Alamat:

T. 3227, Jalan Tawau,

91000 Tawau

Perihal: -

Mahkamah:

Mahkamah Tinggi, Tawau

No. Kebankrapan: T (29) 114-1998

Tarikh Mesyuarat Pertama: 29 Julai 2002

Waktu:

2.30 petang

Tempat: TB 305, Tingkat 2,

Bangunan Leong Hua, Jalan Dunlop,

Peti Surat No. 61434, 91024 Tawau.

More magazines by this user
Similar magazines