Perkhidmatan Elektronik LHDNM - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

Perkhidmatan Elektronik LHDNM - Lembaga Hasil Dalam Negeri

LHDNM-R/014/09

Perkhidmatan Elektronik LHDNM

e-Daftar

www.hasil.gov.my

Kalkulator PCB

Cukai Di Hujung Jari Anda : Jom e

e-Filing

STAMPS

e-Bayaran

e-Filing Ejen Cukai

(TAeF)

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

Bersama Membangun Negara

1-300-88-3010


e-Filing

Pengemukaan Borang Cukai Pendapatan

Kaedah mengisi dan menghantar Borang Nyata Cukai Pendapatan secara elektronik

melalui internet untuk :

Borang B (e-B) - Pendapatan Perniagaan

Borang BE (e-BE) - Selain Perniagaan

Borang P (e-P) - Perkongsian

Borang M (e-M) - Individu Bukan Pemastautin

Borang E (e-E) - Majikan

Borang C (e-C) - Syarikat

Borang R (e-R) - Penyata 108 Untuk Syarikat

e-Anggaran(e-CP204) - Anggaran Cukai Kena Dibayar Untuk Syarikat/Koperasi/Badan Amanah

L

L

L

L

L

L

L

Apa itu e-Filing

L

L

L

L

L

Apa keperluan sistem e-Filing

L

L

Nombor Rujukan Cukai Pendapatan dan No. PIN

Pentium III dan ke atas

Talian Internet

Microsoft Windows 2000 (Service Pack terkini)

Microsoft Windows XP (Service Pack terkini)

Internet Explorer 5.0 dan ke atas /Mozilla Firefox 5/

Opera 9/ Safari

Bersama Membangun Negara

www.hasil.gov.my


e-Filing

Pengemukaan Borang Cukai Pendapatan

Perlu mendaftar semula Sijil Digital sekiranya

telah menggunakan e-Filing

Tidak perlu kerana Sijil Digital yang didaftar sebelum

ini telah dibuat ‘auto back-up’oleh sistem dan boleh digunakan

untuk tempoh 3 tahun.

Sila login borang dengan menggunakan ‘Kata Laluan’ yang sedia ada.

Bagaimana jika terlupa Kata Laluan

Sila login ke laman e-Filing dan klik ‘Terlupa Kata Laluan’

untuk mendaftar ‘Kata Laluan” yang baru.

Bagaimana jika terlupa Petunjuk Kata Laluan

Sila hubungi Cawangan LHDNM atau Telefon Pusat Panggilan : 1-300-88-3010

untuk menukar Petunjuk Kata Laluan

Bersama Membangun Negara

www.hasil.gov.my


TAeF

Pengemukaan Borang Cukai Pendapatan Oleh Ejen Cukai

e-Filing Ejen Cukai (TAeF)

Ejen Cukai boleh memfail secara elektronik Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP)

bagi pihak pelanggannya dengan syarat mendapat kuasa daripada pelanggannya

(pelanggan perlu mengisi Borang Kuasa Pemfailan Penyata Secara Elektronik CP 55*)

Sistem e-Filing Ejen Cukai

Membolehkan Ejen Cukai (EC) untuk memfailkan BNCP secara elektronik bagi

pihak pelanggannya dan boleh diakses melalui laman web : https://e.hasil.gov.my

Prosedur Memfail Secara Elektronik Oleh Ejen Cukai

Langkah 1

Dapatkan No. PIN Firma Ejen Cukai (FEC) dari LHDNM

dengan mengemukakan Borang CP 55A* atau surat yang mengandungi-

Nama dan alamat firma

No. Rujukan Cukai Firma

No. Pendaftaran firma

Jenis Firma

No. Telefon dan alamat

Nama & No. K/P wakil/Pentadbir Sistem

e-mel

L

L

L L L

Daftar FEC dalam TAeF

* Boleh diperolehi dari laman web LHDNM www.hasil.gov.my

L

Bersama Membangun Negara

www.hasil.gov.my


STAMPS

Apa itu Duti Setem

Taksiran dan Bayaran Duti Setem

Duti Setem dikenakan ke atas pelbagai surat cara/dokumen seperti yang dinyatakan

dalam Akta Setem 1949, untuk mengesahkan surat cara/dokumen supaya sah di sisi

undang-undang

Apa itu STAMPS

STAMPS ialah Sistem Taksiran dan Pembayaran Duti Setem secara elektronik melalui

internet. Kaedah ini akan menggantikan sistem manual di LHDNM yang

menggunakan Mesin Franking dan Setem Hasil. Mesin Franking dan Setem Hasil

akan digantikan dengan cetakan resit/sijil setem yang dijana oleh STAMPS

L LL

Siapa yang boleh menggunakan STAMPS

L L

Individu

Syarikat

Ejen (Peguam, ejen Hartanah dan sebagainya)

Apa keperluan STAMPS

Talian Internet

Dokumen yang telah diimbas (jika perlu)

Bersama Membangun Negara

www.hasil.gov.my


STAMPS

Taksiran dan Bayaran Duti Setem

Bagaimana mengisi borang secara online

Anda perlu mengisi borang permohonan duti setem secara online dengan lengkap.

Jika perlu, anda hendaklah muat naik dokumen/surat cara yang telah diimbas.

Taksiran akan dibuat dan notis taksiran akan dikeluarkan oleh STAMPS. Bayaran

boleh dibuat secara online atau di kaunter bayaran atau Pusat Khidmat Hasil

selepas notis taksiran duti setem dikeluarkan. Resit atau sijil Setem bagi taksiran Duti

Setem akan dikeluarkan selepas pengesahan bayaran diterima

Apa dokumen/surat cara yang dikenakan duti setem

L

L

L

Pindah Milik Hartanah

Pindah Milik Perniagaan

Pindah Milik Saham

Sewa/Pajakan

Penyeteman Am Relif Seksyen 15/15A

L

L

L

L

L

L

Sekuriti

Jualan Anuiti

Bayaran Balik

L

Bayaran Duti Kompaun

L

Replika

L

Rayuan

Bersama Membangun Negara

www.hasil.gov.my


P/C

P/C

Mesin Juruwang

Automatik

RHB bank

(Pembayar cukai)

Bayaran Cukai korporat & PCB

www.maybank2e.com.my

EON Bank

Alliance

Bank

Citibank

www.eonbank.com.my

www.alliancebank.com.my

19

Bayaran Cukai korporat dan

Bayaran Potongan Cukai

Berjadual (PCB)

www.citibank.com.my

19 Corporate Tax Payment

More magazines by this user
Similar magazines