Kertas Kerja 4 - Turning Putrajaya Into Malaysias Pioneer Green City

townplan.gov.my

Kertas Kerja 4 - Turning Putrajaya Into Malaysias Pioneer Green City

Transformasi Putrajaya ke arah

bandar hijau pelopor diMalaysia

oleh: OMAIRI HASHIM

Pengarah Jabatan Perancangan Bandar

Perbadanan Putrajaya


KandunganPersembahan

Latar Belakang

Status Bandar Hijau : Kedudukan

sekarang

Perancangan masa hadapan

Penutup


LATAR BELAKANG PUTRAJAYA

Putrajaya adalah Pusat Pentadbiran Kerajaan baru di

Malaysia

Strategi pembangunan awal berdasarkan 2 konsep asas

iaitu :

Putrajaya, bandar raya dalam taman – pembangunan

mampan

Putrajaya , bandar raya bestari

Berdasarkan konsep diatas, Pelan Induk telah dirangka

dan diluluskan bagi perlaksanaan pada tahun 1995

Pelan Induk Putrajaya:

Pelan gunatanah bersepadu yang disokong oleh

pelbagai garispanduan dan pelan subjek yang

merangkumi sektor seperti pengangkutan, alam sekitar,

utiliti, lanskap, rekabentuk bandar, penggunaan dan

navigasi tasik dsb.


Pelan Induk Putrajaya

Ciri‐ciri utama Pelan Induk Putrajaya :

Hampir 40% dikekalkan sebagai kawasan

hijau

Mengandungi 400 hektar tasik dan 200

hektar wetlands buatan yang dibina bagi

tujuan mewujudkan alam semulajadi dan

kepelbagaian biologi di bandar


Perancangan jl jalan dan rangkaian ki

pengangkutan berdasarkan polisi pecahan

mod iaitu 70:30 di antara pengangkutan

awam : penggunaan kenderaaan


persendirian. Perancangan sistem

pengangkutan yang disokong dengan

kemudahan ‘Park n Ride’ yang terletak di

kawasan pinggirannya.

Dibahagikan kepada 20 presint; dengan

kawasan pusat bandar yang terletak

terletak di ‘pulau utama”

LAND USE %

GOVERNMENT USE 4.57

RESIDENTIAL 14.42

COMMERCIAL 2.83

MIXED USE 0.83

SPECIAL USE 2.80

SERVICE INDUSTRY 0.23

PUBLIC AMENITY 6.98


Perancangan kawasan perumahan di

PARKS & OPEN SPACE

pinggirannya berdasarkan kepada konsep

INFRA & UTILITY

perancangan kejiranan.

ROAD

PARKS & OPEN SPACE 39.15

INFRA & UTILITY 9.79

ROAD 18.40


Fakta dan perangkaan asas

Keluasan

4,931 hektar

Penduduk di rancang 320,000

Penduduk waktu 500,000

siang

Ruang pejabat (3.8 juta mps)

Kerajaan

34juta 3.4 mps)

Komersil

Perumahan

65,000 unit

(55% Kuarters kerajaan)

(45% dijual kepada awam)

Pembinaan awal 1996


Kemajuan Pembangunan

KOMPONEN PELAN INDUK SEMASA ( % )

Institusi kerajaan 21 kementerian 17 kementerian 81.0

Komersil 3,400,000 mps 355,859 mps. 10.5

Perumahan 65,124 unit 19,184184 unit 29.5

Kemudahan Awam 446.4 hek 148.8 hek 33.3

Infrastruktur &

Utiliti

i

859.2 hek 677.9 hek 78.9

Kawasan lapang 1,721.6 hek 1,494.3 hek 86.8

Penduduk semasa: 70,000

Pekerja Kerajaan : 40,939


Latar Belakang

Pada persidangan COP15, Malaysia telah

membuat komitmen bagi mengurangkan

pelepasan karbon sehingga 40% daripada

intensiti keluaran dalam Negara kasar

(KDNK) menjelang 2020 berbanding tahap

2005

Semasa Bajet Malaysia 2010, Perdana

Menteri telah mengumumkan untuk

menbangunkan ‘Putrajaya dan Cyberjaya’

sebagai bandar perintis dalam Teknologi

Hijau sebagai contoh hkepada

pembangunan bandar‐bandar lain


Definasi dan Konsep Putrajaya

sebagai Bandar Hijau

Konsep pembangunan Putrajaya sebagai Bandar Hijau adalah berteraskan

kepada kemapanan ekologi, sosial dan ekonomi.

Bandar Hijau Putrajaya mensasarkan untuk:

Meminimakan impak negatif kepada alam sekitar & meminimakan

penggunaan sumberjaya

Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan ekonomi yang maksima

Menggalakkan hubungan semula manusia dengan alam semulajadi

Planet

(ekologi)

3P: Planet, People & Prosperity

People

(sosial)

Prosperity

(ekonomi)


Pentadbiran &

pengurusan

bandar

Perancangan,

rekabentuk

bandar &

bangunan

Menginterasikan

alam semulajadi

dalam alam bina

Pengangkutan

& mobiliti

PGC2025

Penggunaan

tenaga

Pengurusan

sisa

Penggunaan

air


Skop Tumpuan

Perancangan, rekabentuk bandar dan bangunan

Menginterasikan alam semulajadi dalam alam

bina

Penggunaan tenaga

Penggunaan air

Pengangkutan dan mobiliti

Pengurusan sisa

Pentadbiran dan pengurusan bandar


Perancangan, Rekabentuk Bandar dan Bangunan


Prinsip perancangan yang menyumbangkan

kepada pengurangan pembebasan

Perancangan bersepadu dan pusat

kejiranan tersendiri yang lengkap dengan

pejalan kaki dan basikal adalah satu

keperluan bagi mengurangkan kenderaan

bergerak

Meningkatkan dan mempelbagaikan

gunatanah disepanjang laluan rangkaian

pengangkutan utama dan tempat pertukaran

Keperluan perumahan kuarters kerajaan

untuk mengurangkan jarak perjalanan

diantara tempat bekerja dan tempat tinggal


Perancangan, Rekabentuk Bandar dan Bangunan

Mewajibkan penggunaan air kokol dari loji

berpusat bagi tujuan penghawa dingin

bangunan di kawasan pusat bandar

Mengalakkan pembinaan bangunan nan hijau :

Bangunan KeTTHA dan Bangunan

Suruhanjaya jy Tenaga

Loji GDC

Bangunan Suruhanjaya Tenaga

Bangunan KeTTHA


Penggunaan semula sumberjaya tempatan dalam

pembinaanPenggunaan semula batu‐batu yang dihancurkan dari bukit

batu dalam pembinaan empangan jenis ‘rock filled’ dapat

mengurangkan kos pembinaan. Batu hancur yang kecil

digunakan sebagai bahan turapan jalan.

Pengkomposan biomas sisa kelapa sawit seluas 16 hektar

untuk kegunaan landskap di wetlands


Mengintegrasikan alam semulajadi

dl dalam alam bina

Perancangan Gunatanah Kawasan Lapang

membangunkan 40% daripada kawasan Putrajaya sebagai

kawasan lapang (taman‐taman, tasik & wetland buatan).

‐ berfungsi sebagai penyerap p karbon (carbon sink)

Tasik dan Wetlands Putrajaya

Penggunaan wetlands sebagai sistem penapisan yang

mesra alam menggantikan sistem penapisan cara

konvensyenal. Ini juga meningkatkan biodiversiti dan

kemampanan ekologi di Putrajaya.

Program Penghijauan Putrajaya

Semenjak 1997, sebanyak 1.6 juta pokok teduhan telah

ditanam. Sebanyak 7,991 tambahan pokok telah ditanam

dalam tahun 2010 dan sebanyak 29,290290 lagi akan ditanam

dalam jangka masa terdekat


Penggunaan Tenaga

Kajian kes bagi bangunan LEO menunjukkan

kemungkinan ki untuk menjimat penggunaan tenaga

sebanyak 10% melalui pemantauan sepenuhnya

melalui sistem automasi bangunan, pengurusan

tenaga dan program kesedaran

KeTTHA dalam proses melatih pihak pengurusan

bangunan kerajaan untuk ke arah ini

i

‘Retrofitting’ bangunan kerajaan –Pejabat

Perdana Menteri dan mendapat persijilan emas

bangunan hijau GBI

(FAKTA: Bangunan LEO dapat menjimatkan lebih daripada 55% melalui rekabentuk

bersepadu penjimatan tenaga, pemantauan pengurusan dan amalan tenaga serta

melalui program kesedaran


Penggunaan Air

Penuaian air hujan skala besar dengan menggunakan

tasik sebagai kolam tadahan & air digunakan semula

bagi tujuan pengairan landskap

Projek perintis penuaian air hujan bagi projek

perumahan & bangunan pejabat di mana air

digunakan semula bagi kegunaan tandas dan

kegunaan luar rumah

Penggunaan semula air kumbahan terawat daripada

loji rawatan kumbahan untuk tujuan pengairan

landskap


Kemudahan Pusat Rawatan Kumbahan Berpusat

Kemudahan pusat rawatan secara

berpusat dapat membantu

mengelakkan pencemaran sumber air


Pengangkutan & mobiliti

Dasar pengangkutan: pecahan mod 70:30

Perancangan jaringan pengangkutan

berasaskan rel yang disokong oleh

kemudahan ‘park k& ride’

Pengangkutan awam yang mesra alam

‐ sebanyak 180 buah bas awam jenis NGV

disediakan oleh PPj sebelum Mei 2011

Rangkaian jaringan laluan pejalan kaki dan

basikal yang meluas


Pengurusan Sisa Pepejal


Menjadi model dalam program kitar semula

kebangsaan (2003). Program melibatkan pejabat,

sekolah & tadika, masyarakat, perniagaan &

industri perkhidmatan.

1200

recyclable collection (metric tonnes)

1000

800

600

400

200


0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Menggalakkan pengurangan sampah melalui:

• Projek perintis pengasingan g sampah dipunca

• Projek perintis pengkomposan sisa makanan


Pengurusan dan pentadbiran bandar

Penggunaan sistem pekhidmatan atas talian (on‐line) secara

meluas untuk mengurangkan pengunaan kertas dan keperluan

untuk perjalanan sebagai contoh; e‐pemajuan, e‐cukai, e‐lesen

dll.

Contoh perbandingan penggunaan kertas untuk permohonan secara manual dengan elektronik

Jenis dokumen

Bilangan salinan kertas yang diperlukan

Manual

e‐Pemajuan

Laporan Cadangan

Pemajuan (LCP)

5 2

Pelan (A1) 10

2

(anggaran 400 ms) (anggaran 80 ms)

Untuk melaksanakan program pengubahsuaian lampu jalan dan

bangunan awam untuk lebih keberkesanan penjimatan tenaga.


Projek Perintis
Penggunaan Tenaga Solar

Pemasangan solar panel pada perhentian bas berdekatan Kompleks

Perbadanan Putrajaya di Persiaran Perdana, Presint 3

Projek usahasama diantara Perbadanan Putrajaya & Greentech Malaysia

Dalam peringkat pembinaan


Penggunaan PV di bangunan kediaman dan

pejabat jbt

11.88 kWp sistem photovoltaic bangunan bersepadu

(BIPV) untuk bangunan komersial

20.37kWp sistem BIPV untuk bangunan kediaman

Rumah banglo, Pre 16

Bangunan Danau Point Pre 16


Sistem penuaian air hujan

4 buah rumah banglo di Presint 16 telah dibina dan dilengkapi

dengan sistem penuaian air hujan

Tangki bawah tanah

Tangki dengan

kapasiti 3000 liter


Pengangkutan Hijau

Program ‘fleet test vehicle (FTV)’ melibatkan kenderaan hibrid & kenderaan

kuasa elektrik akan dilaksanakan pada penghujung tahun

Kini PROTON, sedang mengenalpasti potensi untuk menjalankan kerjasama

di antara pihak kerajaan serta pihak berkepentingan yang lain

Projek jkperintis i ini iakan menjadi jdipemangkin kepada anjakan jk paradigma untuk

menjadikan pengangkutan hijau negara menjadi realiti.

Saga EV

Exora SDHEV

Stesen caj


Lampu taman dengan sistem solar –angin Hibrid

Siang

Malam


Penjimatan lampu jimat tenaga

Lampu LED and Flouresen T6 dipasang di kawasan awam dan

bangunan pj pejabat

Lampu LED lighting di

kompleks PPj

Lampu T6, Kompleks PPj

Lampu LED di Laman

Bunga Raya


PGC2025: Kajian sedang dijalankan oleh

Kerjasama di antara PPj, UTM, Universiti

Kyoto & Universiti Okayama, Japan.

Topik utama:

PPjMenjadikan Putrajaya Bandar

Karbon Rendah (A Low Carbon

Putrajaya)

Menangani suhu persekitaran di

Putrajaya ‐ A Cooler Putrajaya


Pengurusan sisa pepejal jlmelalui

lli

program 3R (reduce, reuse &

recycle) di Putrajaya (Putrajaya

with 3R)


Skop kajian

mengenalpasti tahap pembebasan CO2 Putrajaya pada

tahun asas (2005) sebagai ‘baseline’

mengunjurkan tahap pembebasan CO2 Putrajaya pada tahun

sasaran (2025)

mengunjurkan perubahan socio ekonomi secara kuantitatif

pada tahun 2025

mengenalpasti polisi‐polisi i i / langkah‐langkah l k hpencegahan

yang bersesuaian untuk Putrajaya

Satu risalah akan dihasilkan dalam hasil kajian PGC2025


Perancangan masa hadapan

Untuk menjalankan kajian (6 bulan) Pelan Tindakan Bandar Hijau

Putrajaya

Untuk memperincikan tindakan/program berdasarkan

kepada polisi dan dasar yang telah dikenalpasti oleh PGC2025

Untuk menyediakan laporan tahunan status Putrajaya

sebagai Bandar Hijau

Untuk mengalakkan lkk dan meningkatkan k penggunaan

teknologi hijau dalam pengurusan dan pembangunan bandar.


Penutup

Putrajaya merupakan sebuah bandar baru yang telah dirancang dan

dibangunkan berdasarkan dengan matlamat mencapai pembangunan mapan

dalam jangka panjang

Pelan Induk Putrajaya dan siri pelan‐pelan induk lain yang digunapakai sejak

permulaan perancangan telah pun menyediakan satu asas yang kukuh untuk

Putrajaya menuju ke arah matlamat menjadikan Putrajaya sebagai perintis

bandar hijau di Malaysia

Untuk merealisasikan usaha murni ke arah pencapaian status bandar hijau

Putrajaya , ianya memerlukan penegembelingan tenaga pelbagai pihak:

Perbadanan bd Putrajaya, keseluruhan jentera kerajaan dan semua pihak

berkepentingan.


Terima Kasih

www.ppj.gov.my

More magazines by this user
Similar magazines