Views
3 years ago

aktiviti percetakan slip peperiksaan oleh pelajar ijazah pertama

aktiviti percetakan slip peperiksaan oleh pelajar ijazah pertama

aktiviti percetakan slip peperiksaan oleh pelajar ijazah

Kepada : Semua Pelajar Ijazah Pertama & Ijazah Tinggi PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN Kursus Semasa Cuti Panjang/Semester Ketiga Sidang Akademik 2010/2011 Tarikh mula percetakan adalah : Khamis, 2 Jun 2011 Semua pelajar diwajibkan mencetak slip peperiksaan masing-masing melalui portal Campus Online [http://campusonline.usm.my]. Setiap pelajar perlu mempunyai SLIP PEPERIKSAAN untuk menduduki peperiksaan. Pelajar yang tidak mempunyai slip peperiksaan tidak dibenarkan memasuki dewan peperiksaan. Sekian, harap maklum dan terima kasih. 27 Mei 2011 “Memastikan Kelestarian Hari Esok” Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG Telefon : 04-653 3479/3124/3121 Faksimile : 04 657 3409 E-mel : roslan_i@usm.my/abdhadi@usm.my/yusmadi@usm.my/zulfaizal@usm.my http://registry.usm.my/exam RI/fay : C.Poster/103 Pengeluaran Slip Pep

aktiviti percetakan slip peperiksaan kscp, sidang akademik 2008/2009
hebahan untuk aktiviti cetakan slip dan tarikh keputusan ...
hebahan penting untuk pelajar ijazah pertama [penuh masa]
hebahan percetakan slip peperiksaan kursus semasa cuti panjang ...
pindaan tarikh percetakan slip peperiksaan oleh pelajar, semester ...
SLIP PEPERIKSAAN - Jabatan Pendaftar - Universiti Sains Malaysia
aktiviti penyemakan pendaftaran kursus semester pertama, sidang ...
Pengumuman Tarikh Keputusan Peperiksaan Provosional & Penuh ...
notis rayuan penyemakan semula keputusan peperiksaan, semester ...
hebahan/pemberitahuan untuk semua pelajar yang akan ...
kaedah-kaedah universiti malaya (pengajian ijazah pertama)
SISTEM PEMANTAUAN AKTIVITI PELAJAR ASRAMA ...
DERAF PERTAMA PEPERIKSAAN AKHIR 2010112 (DIPLOMA)
Pemberitahuan AKTIVITI PNYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS ...
pemberitahuan aktiviti penyemakan pendaftaran kursus semester ...
1 RINGKASAN PERMOHONAN AKTIVITI PELAJAR - UiTM Johor
hebahan untuk pelajar tahun akhir rpjj yang mengambil ...
peraturan rayuan penyemakan semula keputusan peperiksaan ...
TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN - Politeknik Kota Bharu
jadual peperiksaan pelajar 6 - Politeknik Kota Bharu
PEKELILING SEMESTER 1 AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS ...
pemberitahuan keputusan peperiksaan kursus semasa cuti panjang ...
hebahan/pemberitahuan untuk pelajar rancangan pengajian jarak ...