Brosur / Risalah - space seminar main page

seminar.spaceutm.edu.my

Brosur / Risalah - space seminar main page

BORANG PENDAFTARAN NATICOME ‘08

YURAN PENDAFTARAN

Peserta & Pembentang

RM 400.00 seorang

(Yuran termasuk minum pagi & petang, makan

tengahari, CD kertas kerja persidangan dan sijil

penyertaan)

TARIKH-TARIKH PENTING

Tarikh Persidangan

2 - 3 Disember 2008

Penghantaran Abstrak

1 September 2008

Penghantaran Kertas Kerja & Pembayaran

Yuran Peserta

24 Oktober 2008

Notis penerimaan Kertas Kerja

1 November 2008

NOTIS PENTING

Pendaftaran adalah tidak sah tanpa tandatangan

pengesahan. Pembayaran hendaklah dibuat tidak

lebih dari 7 hari bekerja sebelum persidangan.

Surat persetujuan penyertaan diterima jika

pembayaran tidak dibuat dan pembayaran

hendaklah dijelaskan tidak lebih dari 60 hari

bekerja selepas persidangan. Bayaran harus

dibuat semasa penghantaran kertas kerja

lengkap untuk membolehkan kertas kerja anda

dimasukkan ke dalam prosiding. Peserta ‘daftarterus’

dengan bayaran dibenarkan tertakluk

kepada kekosongan tempat. Peserta yang telah

mendaftar tetapi gagal untuk hadir tanpa alasan

yang munasabah akan dikenakan bayaran.

Maklumat lanjut, sila hubungi :

Sekretariat NATICOME2008

Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan

Berterusan (SPACE)

Universiti Teknologi Malaysia

40-50, Jalan Kebudayaan 1,

Taman Universiti,

81300 Skudai, Johor Bahru, Johor

Tel: 07 – 521 8159 / 8161 / 8170

Fax: 07 – 521 1355

Pegawai Dihubungi:

Cik Zarina & Cik Hanim

Email: naticome2008@spaceutm.edu.my /

naticome2008@gmail.com

Laman web:

http://seminar.spaceutm.edu.my/naticome2008

SKIM SBL

(No. Pendaftaran 0902)

PANGGILAN KERTAS KERJA & PESERTA

”Kecemerlangan Pengurusan Pendidikan Ke Arah

Pembangunan Modal Insan Berkualiti”

NATICOME 08

2 - 3 Disember 2008

Hotel Crown Princess

Kuala Lumpur

Ppersidangan

ENGURUSAN

PENDIDIKAN

peringkat kebangsaan

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

Anjuran :

Sekolah Pendidikan Profesional dan

Pendidikan Berterusan

Universiti Teknologi Malaysia


Pengenalan

Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia telah ditubuhkan pada 1993 dan telah

menjangkau 15 tahun penubuhannya. Sehubungan dengan itu, Fakulti Pendidikan

menumpukan hala tujunya ke arah melatih, mendidik malah memenuhi keperluan guru

dalam bidang pendidikan sains dan matematik serta pendidikan teknikal. Namun

demikian, Fakulti Pendidikan juga kini dalam usaha menggubal semula program Sarjana

Pendidikan dan Ijazah Kedoktoran dalam usaha memenuhi keperluan modal insan yang

berilmu pengetahuan tinggi.

Sejajar dengan hasrat menjana modal insan yang berkualiti, penganjuran persidangan di

peringkat kebangsaan ini dilihat sebagai strategi dan pendekatan dalam usaha

mendapatkan maklum balas serta input bagi memantapkan lagi mutu pengurusan pendidikan

di Malaysia.

Sasaran Peserta

• Pengetua dan Guru Besar

• Ahli Akademik

• Pegawai Pendidikan

Objektif

Beberapa objektif telah dirangka oleh pihak urusetia dalam memantapkan lagi penganjuran

persidangan ini. Di antaranya ialah:

1-

2-

3-

4-

Memperkasakan pemimpin dan pengurus barisan hadapan sistem pelajaran negara

dalam menangani isu dan cabaran semasa.

Menyediakan wahana penjanaan idea dari kalangan pemimpin pendidikan,

khususnya pengetua/guru besar, pegawai pendidikan, PIBG, para sarjana dan guru

dalam mempertingkatkan kualiti kepemimpinan pendidikan.

Memperkayakan ilmu kepemimpinan dan pengurusan pendidikan dalam konteks

setempat.

Merumuskan strategi yang sesuai dan praktikal dalam melonjakkan imej dan

martabat profesion pendidikan.

Sub - Tema

PENGURUSAN ORGANISASI

• Kepemimpinan dan

Kepengetuaan

• Sekolah Kluster / Sekolah Berkesan/

Sekolah Bestari

• Standard Kualiti Pendidikan Malaysia

• Persatuan Ibu Bapa dan Guru

• Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

• Pengurusan Pendidikan Swasta

PENGURUSAN PENGAJARAN

• Kurikulum dan Pedagogi

• Pentaksiran

• Profesionalisme Keguruan

• Masalah Pembelajaran

• ICT dalam Pengajaran

• Sukan dan Rekreasi

• Pembestarian Sekolah

• Guru-guru

• Ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

• Pelajar IPT

• Individu yang berminat.

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

• Kaunseling dalam Pengurusan

• Etika dalam Pengurusan

• Psikologi dalam Pengurusan

• Latihan dan Pembangunan Profesional

• Sekolah Sukan/Sekolah Seni

Panel Ucaptama dan Forum

Profesor Dato’ Dr. Ibrahim

Ahmad Bajunid

Pengarah UNESCO-Regional Center for

Educational Planning University City, Sharjah,

United Arab Emirates

Dato’ Noor Rezan binti Bapoo Hashim

Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor

Operasi Pendidikan

Profesor Madya Dr. Tie Fatt Hee

Timbalan Pengarah Institut Kepengetuaan

Universiti Malaya

Tuan Haji Azam Md Atan

Yang Dipertua Majlis Pengetua-Pengetua Malaysia

Tentatif Program

2 DISEMBER 2008

07.30 pg – 08.30 pg Pendaftaran

08.30 pg – 09.30 pg Ucap Utama 1:

Profesor Dato’ Dr.

Ibrahim Ahmad Bajunid

Pengarah UNESCO-

Regional Center for

Educational Planning

University City, Sharjah

United Arab Emirates

09.30 pg – 10.00 pg MINUM PAGI

10.00 pg – 11.00 pg Ucap Utama 2:

Dato’ Noor Rezan binti

Bapoo Hashim

Timbalan Ketua

Pengarah Pendidikan

Malaysia

11.00 pg – 12.15 tgh Majlis Perasmian:

Y. Bhg. Dato’ Razali bin

Ismail

Timbalan Menteri

Pelajaran II

12.15 tgh – 02.30 ptg REHAT

02.30 ptg – 05.00 ptg Pembentangan Kertas

Kerja (Sesi Selari)

Tuan Haji Ruslan Madon

Yang Dipertua Gabungan Majlis Guru Besar

Malaysia

Profesor Dr. Mohd Tajuddin

Ninggal

Pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya,

Universiti Teknologi Malaysia

Profesor Dr. Abu Bakar Hashim

Pensyarah, Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

3 DISEMBER 2008

09.00 pg – 09.45 pg Ucap Utama 4:

Profesor Dr. Abu Bakar Hashim

09.45 pg – 10.30pg Ucap Utama 5:

Profesor Madya Dr. Tie Fatt Hee

Timbalan Pengarah Institut

Kepengetuaan

10.30 pg –11.00 pg REHAT

11.00 pg – 11.45 pg Ucap Utama 6:

Profesor Dr. Mohd Tajuddin

Ninggal

Pengarah Pusat Kaunseling

dan Kerjaya, UTM

11.45 pg – 12.30 pg Ucap Utama 7:

Tn. Hj. Azam Md Atan

YDP Majlis Pengetua Malaysia

Ucap Utama 8:

Tn. Hj. Ruslan Madon

YDP Gabungan Majlis Guru

Besar Malaysia

12.30 tgh – 02.30 ptg REHAT

02.30 ptg – 04.30 ptg Pembentangan Kertas Kerja

(Sesi Selari)

04.30 ptg – 05.00 ptg Resolusi

05.00 ptg – 05.30 ptg Majlis Penutup:

Tn. Hj Sufa’at Tumin

Pengarah Pelajaran Johor

More magazines by this user
Similar magazines