02.04.2015 Views

Nama - bheuu

Nama - bheuu

Nama - bheuu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nyanyian Koir<br />

Bacaan Doa<br />

Ucapan YBhg. Dato’ KP BHEUU<br />

Penyampaian Anugerah Pekerja Contoh<br />

BHEUU, MdI dan JBG<br />

Sesi Memperkenalkan Warga Baru BHEUU,<br />

JBG dan MdI<br />

Pertukaran Keluar Pegawai<br />

Laporan Tatatertib<br />

Penjimatan Tenaga<br />

Pertandingan Senyuman Menawan<br />

Bersurai<br />

1


Negaraku<br />

Tanah Tumpahnya Darahku<br />

Rakyat Hidup<br />

Bersatu Dan Maju<br />

Rahmat Bahgia<br />

Tuhan Kurniakan<br />

Raja Kita<br />

Selamat Bertakhta<br />

Rahmat Bahgia<br />

Tuhan Kurniakan<br />

Raja Kita<br />

Selamat Bertakhta<br />

3


<strong>Nama</strong><br />

: Puan Azila binti Samsudin@Samsuddin<br />

Jawatan/ Gred : Juruteknik Awam / J17<br />

Seksyen/ Unit : Seksyen Pembangunan<br />

9


<strong>Nama</strong><br />

: Puan Mariani binti Muhamad@Ibrahim<br />

Jawatan/ Gred : Pembantu Tadbir (P/O) / N17<br />

Seksyen/ Unit : MdI, Selangor<br />

10


<strong>Nama</strong><br />

: Puan Sharifah Fadhilatu Mariam binti<br />

Syed Ali<br />

Jawatan/ Gred : Penolong Pegawai Syariah / LS 27<br />

Seksyen/ Unit : Bahagian Syariah<br />

11


<strong>Nama</strong> : Encik Mohamad Shaffie bin Hassan<br />

Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik<br />

Gred : M52<br />

Ditempatkan : Seksy. Pengurusan Sumber Manusia<br />

Tarikh : 9.06.2012<br />

<strong>Nama</strong> : Encik Ahmad Mahzan bin Bohari<br />

Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik<br />

Gred : M48<br />

Ditempatkan : Unit Khidmat Pengurusan<br />

Tarikh : 16.07.2012<br />

13


<strong>Nama</strong> : Puan Aliza binti Abdullah<br />

Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat<br />

Gred : F32<br />

Ditempatkan : Bahagian Teknologi Maklumat<br />

Tarikh : 23.07.2012<br />

14


<strong>Nama</strong> : Puan Riffa Zamrud binti Rashid<br />

Jawatan : Pembantu Tadbir ( P/O)<br />

Gred : N17<br />

Ditempatkan : Unit Pentadbiran,Perkhidmatan dan<br />

Latihan<br />

Tarikh : 16.07.2012<br />

15


<strong>Nama</strong> : Encik Azery bin Sakawi<br />

Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik<br />

Gred : M44<br />

Ditempatkan : Bahagian Istiadat, JPM<br />

Tarikh : 16.07.2012<br />

<strong>Nama</strong> : Puan Fariza Milaqurshiah binti<br />

Mahmud<br />

Jawatan : Peguam Persekutuan<br />

Gred : L48<br />

Ditempatkan : Ibu Pejabat, JBG<br />

Tarikh : 01.08.2012<br />

17


<strong>Nama</strong> : YBhg. Datuk Abd.Karim bin Abd Jalil<br />

Jawatan : Ketua Pengarah MdI<br />

Gred : Jusa A<br />

Ditempatkan : Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah<br />

Melaka<br />

Tarikh : 01.08.2012<br />

<strong>Nama</strong> : Puan Zuriyani binti Ismail<br />

Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat<br />

Gred : F32<br />

Ditempatkan : Kem. Sumber Asli dan Alam Sekitar<br />

Tarikh : 23.07.2012<br />

18


<strong>Nama</strong> : Puan Ku Maharum binti Ku<br />

Yaacob<br />

Jawatan : Perunding Kanan<br />

Gred : Jusa C<br />

Ditempatkan : Jabatan Perkhidmatan Awam<br />

Tarikh : 27.07.2012<br />

19


<strong>Nama</strong> : Puan Siti Habibah binti Abd Razak<br />

Jawatan : Pembantu Tadbir (P/O)<br />

Gred : N17<br />

Ditempatkan : Ibu Pejabat Polis, Putrajaya<br />

Tarikh : 16.07.2012<br />

20


LAPORAN<br />

KES TATATERTIB<br />

BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG<br />

JABATAN PERDANA MENTERI<br />

Tahun 2012<br />

LOGO


Peraturan-Peraturan Pegawai Awam<br />

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993<br />

22


2 PENOLONG PEGAWAI UNDANG-<br />

UNDANG GRED L29<br />

(JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA)<br />

KESALAHAN :<br />

Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti,<br />

Kebenaran Dan Sebab Yang<br />

Munasabah<br />

HUKUMAN :<br />

BUANG KERJA<br />

Peraturan 38(g)<br />

23


PEMANDU GRED R3<br />

(JABATAN BANTUAN GUAMAN)<br />

KESALAHAN :<br />

Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti,<br />

Kebenaran Dan Sebab Yang<br />

Munasabah<br />

HUKUMAN :<br />

TURUN TIGA (3) TANGGA GAJI<br />

SELAMA 36 BULAN<br />

Peraturan 38(e)<br />

24


Peraturan-Peraturan Pegawai Awam<br />

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993<br />

25


PENOLONG PEGAWAI UNDANG-<br />

UNDANG GRED L29<br />

(JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA)<br />

KESALAHAN :<br />

Dituduh Di bawah Seksyen 420<br />

Kanun Keseksaan<br />

(Melakukan Penipuan)<br />

KEPUTUSAN :<br />

TAHAN KERJA BERKUATKUASA PADA<br />

19 JUN 2012<br />

26<br />

Peraturan 44(4)(c)


295,369<br />

263,584<br />

272,264<br />

244,877<br />

153,241<br />

123,070<br />

128,962<br />

116,761<br />

685 673 651 623<br />

Mac 2012 Apr 2012 Mei 2012 Jun 2012<br />

Consumption tar.C1<br />

RM0.312/unit<br />

Consumption MD C1<br />

RM25.90/unit<br />

Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu<br />

Rajah 1 Kadar Penggunaan Tenaga Mac - Jun 2012<br />

28


15.8%<br />

110,995.60<br />

100,665.60<br />

102,825.35<br />

93,462.70<br />

Mac 2012 Apr 2012 Mei 2012 Jun 2012<br />

Rajah 2 : Bil (RM) yang dikenakan TNB, Mac - Jun 2012<br />

Kadar penurunan terkini: 15.8% berbanding Mac 2012<br />

29


KEDUDUKAN Kod EAC Seksyen/Unit/<br />

Bahagian/Jabatan<br />

Markah<br />

JUN<br />

Markah<br />

JULAI<br />

PURATA<br />

1 EAC 16 Unit Sumber Manusia BHEUU 98 93 95.5<br />

2 EAC 11 Bahagian Penyiasatan MdI 91 91 91<br />

3 EAC 23 Aras 10, Bilik Mesyuarat<br />

Perdana<br />

90 91 90.5<br />

4 EAC 2 Bahagian Syariah JBG 91 89 90<br />

5 EAC 18 Seksyen Kewangan BHEUU 91 86 88.5<br />

6 EAC 5<br />

Aras 2, Surau,Perpustakaan &<br />

Dewan Harmoni<br />

89 87 88<br />

7 EAC 7 Bahagian Perakaunan MdI 91 84 87.5<br />

8 EAC 14 Bahagian Pendakwaan MdI 91 84 87.5<br />

9 EAC 4 Bahagian Pengurusan JBG 79 94 86.5<br />

10 EAC 22 JPUUM, BHEUU 85 85 85<br />

11 EAC 1 Aras G, Lobi 81 87 84<br />

12 EAC 9 Bahagian Khidmat Pengurusan<br />

1MdI<br />

84 82 83 30


13 EAC 17 Unit Khidmat Pengurusan<br />

BHEUU<br />

86 79 82.5<br />

14 EAC 15 Seksyen Pembangunan BHEUU 85 80 82.5<br />

15 EAC 10 Bahagian Khidmat Pengurusan<br />

2 MdI<br />

84 81 82.5<br />

16 EAC 3 Bahagian Sivil JBG 84 79 81.5<br />

17 EAC 20 Seksyen Dasar & Penyelidikan<br />

BHEUU<br />

18 EAC 21 Unit Komunikasi Korporat &<br />

Unit Undang-Undang BHEUU<br />

19 EAC 19 Seksyen Pengurusan Maklumat<br />

BHEUU<br />

81 76 78.5<br />

74 83 78.5<br />

79 77 78<br />

20 EAC 8 Bahagian Perundangan MdI 74 81 77.5<br />

21 EAC 12 Bahagian Likuidasi MdI 56 91 73.5<br />

22 EAC 6 Bahagian Teknologi Maklumat<br />

MdI<br />

74 67 70.5<br />

23 EAC 13 Bahagian Kebankrapan MdI 77 46 61.5<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!