rancangan tempatan majlis perbandaran ampang ... - JPBD Selangor

jpbdselangor.gov.my

rancangan tempatan majlis perbandaran ampang ... - JPBD Selangor

RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

Telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Selangor

No. Warta 1921

26 Mei 2011


Disediakan mengikut peruntukan Subsekyen 12(1) di bawah

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

Disediakan oleh :

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Semenanjung Malaysia

Majlis Perbandaran Ampang Jaya

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Negeri Selangor


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

SENARAI FOTO

i

ix

xii

xix

1.0 PENGENALAN 1 ‐ 1

1.1 OBJEKTIF RANCANGAN TEMPATAN 1 ‐ 1

1.2 PROSES PENYEDIAAN RANCANGAN TEMPATAN 1 ‐ 1

1.3 KANDUNGAN RANCANGAN TEMPATAN 1 ‐ 2

1.4 KAWASAN RANCANGAN TEMPATAN 1 ‐ 3

1.5 BLOK PERANCANGAN 1 ‐ 3

1.6 BLOK PERANCANGAN KECIL 1 ‐ 4

2.0 PEMBANGUNAN KAWASAN RANCANGAN TEMPATAN DALAM KONTEKS 2 ‐ 1

DASAR DAN STRATEGI NASIONAL DAN NEGERI

2.1 KONURBASI KUALA LUMPUR 2 ‐ 1

2.2 STRATEGI PEMBANGUNAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SELANGOR (RSN SELANGOR) 2 ‐ 3

2.2.1 Ciri‐Ciri Utama Strategi ‘Multi Focus’ 2 ‐ 3

2.2.2 Hubungkait Strategi RSN Selangor 2020 Dengan Kawasan MPAJ 2 ‐ 4

3.0 WAWASAN, MATLAMAT, STRATEGI DAN KONSEP PEMBANGUNAN 3 ‐ 1

3.1 WAWASAN PEMBANGUNAN 3 ‐ 1

3.2 MATLAMAT PEMBANGUNAN 3 ‐ 1

3.3 STRATEGI PEMBANGUNAN 3 ‐ 1

3.3.1 Prinsip Dan Matlamat 1 – Selesa 3 ‐ 1

3.3.1.1 Indikator Semasa Dan Sasaran 3 ‐ 1

3.3.1.2 Strategi Pembangunan 3 ‐ 1

3.3.2 Prinsip Dan Matlamat 2 – Dinamik 3 ‐ 21

3.3.2.1 Indikator Semasa Dan Sasaran 3 ‐ 21

3.3.2.2 Strategi Pembangunan 3 ‐ 21

3.3.3 Prinsip Dan Matlamat 3 – Mudahsampai 3 ‐ 29

3.3.3.1 Indikator Semasa Dan Sasaran 3 ‐ 29

3.3.3.2 Strategi Pembangunan 3 ‐ 31

3.3.4 Prinsip Dan Matlamat 4 – Seimbang 3 ‐ 36

3.3.4.1 Indikator Semasa Dan Sasaran 3 ‐ 36

3.3.4.2 Strategi Pembangunan 3 ‐ 36

3.3.5 Prinsip Dan Matlamat 5 – Cekap 3 ‐ 42

3.3.5.1 Indikator Semasa Dan Sasaran 3 ‐ 42

3.3.5.2 Strategi Pembangunan 3 ‐ 44

i


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

3.4 KONSEP PEMBANGUNAN 3 ‐ 44

3.4.1 Ciri‐Ciri Konsep Pembangunan 3 ‐ 45

4.0 CADANGAN KLASIFIKASI PENGEZONAN PEMAJUAN DAN PENGGUNAAN TANAH 4 ‐ 1

4.1 CADANGAN KLASIFIKASI PENGEZONAN PEMAJUAN DAN PENGGUNAAN TANAH 4 ‐ 1

4.2 ZON KEGUNAAN TANAH 2020 4 ‐ 15

4.2.1 Guna Tanah Kediaman 4 ‐ 15

4.2.2 Guna Tanah Perniagaan dan Perkhidmatan 4 ‐ 15

4.2.3 Guna Tanah Industri 4 ‐ 15

4.2.4 Guna Tanah Pertanian 4 ‐ 15

4.2.5 Guna Tanah Institusi dan Kemudahan Masyarakat 4 – 16

4.2.6 Guna Tanah Infrastruktur Dan Utiliti 4 ‐ 16

4.2.7 Guna Tanah Pengangkutan 4 ‐ 16

4.2.8 Guna Tanah Kawasan Lapang Dan Rekreasi 4 ‐ 16

4.2.9 Guna Tanah Badan Air 4 ‐ 16

4.2.10 Guna Tanah Hutan 4 – 16

4.3 SEKATAN PEMBANGUNAN 4 ‐ 16

4.4 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH 4 ‐ 17

5.0 PETA CADANGAN DAN PERNYATAAN BERTULIS BLOK PERANCANGAN 1 : PANDAN INDAH 5 ‐ 1

5.1 KLASIFIKASI PENGGUNAAN TANAH 5 ‐ 1

5.1.1 Pengenalan 5 ‐ 1

5.1.2 Objektif Pembangunan 5 ‐ 1

5.1.3 Blok Perancangan Kecil (BPK) 5 ‐ 2

5.2 CADANGAN PEMBANGUNAN KEDIAMAN 5 ‐ 42

5.2.1 Objektif Pembangunan 5 ‐ 42

5.2.2 Pemodenan dan Penjanaan Semula (Urban Enhancement)

Kampung Tradisi Kepada Kepadatan Tinggi 5 ‐ 42

5.3 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 5 ‐ 46

5.3.1 Pendidikan 5 ‐ 48

5.3.2 Kesihatan 5 ‐ 49

5.3.3 Keselamatan Dan Kecemasan 5 ‐ 50

5.3.4 Keagamaan 5 ‐ 51

5.3.5 Kemudahan Komuniti 5 ‐ 52

5.3.6 Perkuburan 5 – 54

5.4 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP 5 ‐ 54

5.4.1 Cadangan Pembangunan Kemudahan Rekreasi 5 ‐ 54

5.4.2 Cadangan Pembangunan Landskap 5 ‐ 59

ii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

5.5 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 5 ‐ 63

5.5.1 Cadangan Pembangunan 5 ‐ 63

5.6 CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN 5 ‐ 68

5.6.1 Cadangan Pembangunan 5 ‐ 68

5.7 CADANGAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN 5 ‐ 72

5.7.1 Cadangan Pembangunan 5 ‐ 72

5.8 CADANGAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 5 ‐ 74

5.8.1 Sumber Jaya Pelancongan Kesihatan 5 ‐ 74

5.9 CADANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN SUMBERJAYA DESA 5 ‐ 74

5.9.1 Cadangan Pembangunan 5 ‐ 74

5.10 CADANGAN PEMBANGUNAN PENGANGKUTAN 5 ‐ 75

5.10.1 Rangkaian Jalan Baru Dan Naik Taraf Jalan 5 ‐ 75

5.10.2 Persimpangan Baru Dan Naik Taraf Persimpangan 5 ‐ 75

5.10.3 Cadangan Pengangkutan Awam 5 ‐ 77

5.11 CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT BANDAR – PANDAN INDAH 5 ‐ 79

5.11.1 Cadangan Memperkukuhkan Imej Dan Reka Bentuk Bandar ‐ Pandan Indah 5 ‐ 81

5.11.2 Pengukuhan Imej Koridor MRR2 5 ‐ 87

5.12 CADANGAN PEMBANGUNAN PETEMPATAN KAMPUNG 5 ‐ 91

5.12.1 Objektif Pembangunan 5 ‐ 91

5.12.2 Cadangan Pembangunan 5 ‐ 91

5.13 CADANGAN PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR 5 ‐ 98

5.13.1 Objektif Pembangunan 5 ‐ 98

5.13.2 Cadangan Pembangunan 5 ‐ 98

6.0 PETA CADANGAN DAN PERNYATAAN BERTULIS BLOK PERANCANGAN 2: AMPANG 6 ‐ 1

6.1 KLASIFIKASI PENGGUNAAN TANAH 6 ‐ 1

6.1.1 Pengenalan 6 ‐ 1

6.1.2 Objektif Pembangunan 6 ‐ 1

6.1.3 Blok Perancangan Kecil (BPK) 6 ‐ 2

6.2 CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN 6 ‐ 38

6.2.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 38

6.2.2 Pengezonan Semula Kampung Tradisi Kepadatan Tinggi 6 ‐ 38

6.2.3 Pembangunan Semula Rumah Pangsa Kos Rendah AU2 6 ‐ 39

6.3 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 6 ‐ 42

6.3.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 42

6.3.2 Pendidikan 6 ‐ 43

6.3.3 Kesihatan 6 ‐ 46

6.3.4 Keselamatan Dan Kecemasan 6 ‐ 48

6.3.5 Keagamaan 6 ‐ 49

6.3.6 Kemudahan Komuniti 6 ‐ 50

iii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

6.4 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP 6 ‐ 51

6.4.1 Cadangan Pembangunan Kemudahan Rekreasi 6 ‐ 51

6.4.2 Cadangan Pembangunan Landskap 6 ‐ 52

6.5 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 6 ‐ 55

6.5.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 55

6.5.2 Cadangan Pembangunan 6 ‐ 55

6.6 CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN 6 ‐ 57

6.6.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 57

6.6.2 Cadangan Pembangunan 6 ‐ 57

6.7 CADANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 6 ‐ 60

6.7.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 60

6.7.2 Cadangan Pembangunan 6 ‐ 60

6.8 CADANGAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 6 ‐ 60

6.8.1 Sumberjaya Pelancongan Kesihatan 6 ‐ 60

6.9 CADANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN SUMBERJAYA DESA 6 ‐ 62

6.10 CADANGAN PEMBANGUNAN PENGANGKUTAN 6 ‐ 62

6.10.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 62

6.10.2 Cadangan Rangkaian Jalan Baharu Dan Naik Taraf Jalan 6 ‐ 62

6.10.3 Cadangan Persimpangan Baharu Dan Naik Taraf Persimpangan 6 ‐ 63

6.10.4 Cadangan Pengangkutan Awam 6 ‐ 63

6.10.5 Cadangan Pengurusan Lalu Lintas Pusat Bandar 6 ‐ 66

6.11 CADANGAN PEMBANGUNAN JAJARAN AMPANG (AMPANG POINT‐ 6 ‐ 67

PEKAN LAMA AMPANG – BANDAR BARU AMPANG – AMPANG WATERFRONT)

6.11.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 67

6.11.2 Cadangan Memperkukuhkan Imej Dan Reka Bentuk Bandar – Jajaran Ampang 6 ‐ 69

6.11.3 Pengukuhan Imej Koridor MRR2 6 ‐ 73

6.12 CADANGAN PEMBANGUNAN PETEMPATAN KAMPUNG 6 ‐ 77

6.12.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 77

6.12.2 Cadangan Pembangunan 6 ‐ 77

6.13 CADANGAN PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR 6 ‐ 85

6.13.1 Objektif Pembangunan 6 ‐ 85

6.13.2 Cadangan Pembangunan 6 ‐ 85

7.0 PETA CADANGAN DAN PERNYATAAN BERTULIS BLOK PERANCANGAN 3 : MELAWATI 7 ‐ 1

7.1 KLASIFIKASI KEGUNAAN TANAH 7 ‐ 1

7.1.1 Pengenalan 7 ‐ 1

7.1.2 Objektif Pembangunan 7 – 1

7.1.3 Blok Perancangan Kecil (BPK) 7 – 2

7.2 CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN 7 ‐ 41

7.2.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 41

iv


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

7.3 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 7 ‐ 44

7.3.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 44

7.3.2 Pendidikan 7 ‐ 45

7.3.3 Kesihatan 7 ‐ 48

7.3.4 Keselamatan Dan Kecemasan 7 ‐ 49

7.3.5 Keagamaan 7 ‐ 52

7.3.6 Perkuburan 7 ‐ 53

7.3.7 Kemudahan Komuniti 7 ‐ 54

7.4 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP 7 ‐ 55

7.4.1 Cadangan Pembangunan Kemudahan Rekreasi 7 ‐ 55

7.4.2 Cadangan Pembangunan Landskap 7 ‐ 56

7.5 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 7 ‐ 60

7.5.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 60

7.5.2 Cadangan Pembangunan 7 ‐ 60

7.6 CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN 7 ‐ 63

7.6.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 63

7.6.2 Cadangan Pembangunan 7 ‐ 63

7.7 CADANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 7 ‐ 68

7.7.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 68

7.7.2 Cadangan Pembangunan 7 ‐ 68

7.8 CADANGAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 7 ‐ 70

7.8.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 70

7.8.2 Cadangan Pembangunan 7 ‐ 70

7.9 CADANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN SUMBERJAYA DESA 7 ‐ 71

7.9.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 71

7.9.2 Cadangan Pembangunan 7 ‐ 71

7.9.3 Pembangunan Inap Desa/Homestay 7 ‐ 71

7.9.4 Meningkatkan Industri ‘Cottage’ Dan IKS Secara Komersil 7 ‐ 72

7.10 CADANGAN PEMBANGUNAN PENGANGKUTAN 7 ‐ 73

7.10.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 73

7.10.2 Cadangan Lebuhraya Kuala Lumpur Outer Ring Road (KLORR) 7 ‐ 73

7.10.3 Cadangan Pesimpangan Baru Dan Naik Taraf Persimpangan 7 ‐ 73

7.10.4 Cadangan Pengangkutan Awam 7 ‐ 73

7.10.5 Cadangan Pengurusan Lalu Lintas Pusat Bandar 7 ‐ 77

7.11 CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT BANDAR UTAMA – TAMAN MELAWATI 7 ‐ 79

DAN TAMAN PERMATA

7.11.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 79

7.11.2 Cadangan Memperkukuhkan Imej Dan Reka Bentuk Bandar – Taman Melawati/

Taman Permata 7 ‐ 81

7.11.3 Pengukuhan Imej Koridor MRR2 7 ‐ 85

v


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

7.12 CADANGAN PEMBANGUNAN PETEMPATAN KAMPUNG 7 ‐ 89

7.12.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 89

7.12.2 Cadangan Pembangunan 7 ‐ 89

7.13 CADANGAN PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR 7 ‐ 95

7.13.1 Objektif Pembangunan 7 ‐ 95

7.13.2 Cadangan Pembangunan 7 ‐ 95

8.0 PETA CADANGAN DAN PERNYATAAN BERTULIS BLOK PERANCANGAN 4 : 8 ‐ 1

KAWASAN PEMELIHARAAN

8.1 KLASIFIKASI GUNA TANAH 8 ‐ 1

8.1.1 Pengenalan 8 ‐ 1

8.1.2 Objektif Pembangunan 8 ‐ 1

8.1.3 Blok Perancangan Kecil (BPK) 8 ‐ 2

8.2 CADANGAN PEMBANGUNAN KEDIAMAN 8 ‐ 16

8.2.1 Objektif Pembangunan 8 ‐ 16

8.3 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 8 ‐ 19

8.4 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP 8 ‐ 19

8.4.1 Cadangan Pembangunan Kemudahan Rekreasi 8 ‐ 19

8.4.2 Cadangan Pembangunan Landskap 8 ‐ 22

8.5 CADANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 8 ‐ 22

8.6 CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN 8 ‐ 22

8.7 CADANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 8 ‐ 22

8.8 CADANGAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 8 ‐ 23

8.8.1 Objektif Pembangunan 8 ‐ 23

8.8.2 Cadangan Pembangunan 8 ‐ 23

8.9 CADANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN SUMBERJAYA DESA 8 ‐ 25

8.9.1 Objektif Pembangunan 8 ‐ 25

8.9.2 Cadangan Pembangunan 8 ‐ 25

8.10 CADANGAN PEMBANGUNAN PENGANGKUTAN 8 ‐ 26

8.10.1 Objektif Pembangunan 8 ‐ 26

8.10.2 Cadangan Rangkaian Jalan Baru Dan Naik Taraf Jalan 8 ‐ 26

8.10.3 Cadangan Persimpangan Baru 8 ‐ 26

8.11 CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT BANDAR UTAMA 8 ‐ 26

8.12 CADANGAN PEMBANGUNAN PETEMPATAN KAMPUNG 8 ‐ 26

8.12.1 Objektif Pembangunan 8 ‐ 26

8.12.2 Cadangan Pembangunan 8 ‐ 26

8.13 CADANGAN PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR 8 ‐ 28

8.13.1 Objektif Pembangunan 8 ‐ 28

8.13.2 Cadangan Pembangunan 8 ‐ 28

vi


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

9.0 GARIS PANDUAN PERANCANGAN 9 ‐ 1

9.1 PENGENALAN 9 ‐ 1

9.2 GARIS PANDUAN PERUMAHAN 9 ‐ 2

9.2.1 Garis Panduan Khusus 9 ‐ 2

9.2.2 Garis Panduan Khusus Perniagaan Terhad (Limited Commercial) 9 – 7

9.2.3 Garis Panduan Umum Perancangan Untuk Lot Kediaman > 3500 Kp , < 3500 Kp dan

< 2500 Kaki Persegi 9 ‐ 8

9.2.4 Taman‐Taman Perumahan Di Kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya 9 ‐ 9

9.3 GARIS PANDUAN PERNIAGAAN 9 ‐ 14

9.3.1 Garis Panduan Khusus 9 ‐ 14

9.3.2 Garis Panduan Umum Anjakan Bangunan Perniagaan Berkeluasan Kurang Dari 1 Ekar 9 ‐ 29

9.4 GARIS PANDUAN PERINDUSTRIAN 9 ‐ 30

9.4.1 Garis Panduan Khusus 9 ‐ 30

9.4.2 Garis Panduan Umum Anjakan Bangunan Industri Berkeluasan Kurang Dari 1 Ekar 9 ‐ 39

9.5 GARIS PANDUAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR 9 ‐ 40

9.5.1 Garis Panduan Khusus 9 ‐ 40

9.5.2 Garis Panduan Umum 9 – 45

9.6 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 9 – 48

9.6.1 Garis Panduan Umum 9 – 48

9.7 GARIS PANDUAN REKABENTUK BANDAR 9 – 61

9.7.1 Program Bandar Selamat 9 – 61

9.7.2 Garis Panduan Rekabentuk Bandar 9 – 63

9.7.3 Rekabentuk Bangunan Khusus – Perniagaan 9 – 84

9.7.4 Garis Panduan Rekabentuk Bandar Kawasan Institusi 9 – 85

9.7.5 Rekabentuk Bangunan Bagi Pemajuan Di Dalam Lingkungan Kawasan‐Kawasan Pemeliharaan 9 – 87

9.7.6 Rekabentuk Dan Jenis Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan Bandar 9 – 90

9.7.7 Garis Panduan Rekabentuk Bandar Bagi Koridor Perniagaan Di Jalan Ampang 9 – 90

9.7.8 Garis Panduan Pembangunan Di Kawasan Pembangunan Baru, ‘Infill’ Dan Di Kawasan

Berpotensi Warisan 9 – 93

9.7.9 Garis Panduan Pengekalan Dan Pembaikan Pandangan (‘Axis’ Dan ‘Vista’) 9 – 94

9.7.10 Garis Panduan Tempat Letak Kenderaan 9 – 95

9.8 GARIS PANDUAN PELANCONGAN 9 – 96

9.9 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP 9 – 100

9.9.1 Garis Panduan Khusus 9 – 100

9.9.2 Garis Panduan Umum 9 – 108

9.9.3 Apendik 9 – 116

9.10 GARIS PANDUAN PERTANIAN DAN SUMBERJAYA DESA 9 – 121

9.10.1 Garis Panduan Industri Asas Tani 9 – 121

9.10.2 Sumber Bahan Makanan Dan Minuman 9 – 122

9.10.3 Garis Panduan Aktiviti Homestay 9 – 123

9.10.4 Garis Panduan Rumah ‘Homestay’ 9 ‐ 124

9.10.5 Garis Panduan Penyediaan Makanan 9 – 125

vii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

9.11 GARIS PANDUAN PENGANGKUTAN DAN LALU LINTAS 9 – 126

9.11.1 Garis Panduan Khusus Terminal Pengangkutan Awam 9 – 126

9.11.2 Garis Panduan Umum 9 – 129

9.11.3 Garis Panduan Penyediaan Tempat Letak Kenderaan Berat 9 – 133

9.11.4 Garis Panduan Pembinaan Lintasan Pejalan Kaki 9 – 133

viii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Jadual 1.1 : Blok Perancangan RT MPAJ 2020 1 ‐ 4

Jadual 2.1 : Hierarki Konurbasi Perbandaran 2 ‐ 1

Jadual 2.2 : Penduduk Dan Peluang Pekerjaan Bandaraya Kuala Lumpur, 2000 Dan 2020 2 ‐ 2

Jadual 3.1 : Prinsip Dan Matlamat Pembangunan 3 ‐ 1

Jadual 3.2 : Unjuran Penduduk Mengikut Blok Perancangan, 2005‐2020 3 ‐ 2

Jadual 3.3 : Indikator Semasa Dan Sasaran Prinsip Dan Matlamat 1 – Selesa 3 ‐ 2

Jadual 3.4 : Unjuran, Sedia Ada Dan Keperluan Tambahan 2020 3 ‐ 7

Jadual 3.5 : Cadangan Rekreasi Dan Landskap Mengikut Blok Perancangan 3 ‐ 8

Jadual 3.6 : Unjuran Keperluan Bekalan Air (JLH) Tahun 2007‐2020 3 ‐ 11

Jadual 3.7 : Skim Pengagihan Air Dari Negeri Pahang Ke Negeri Selangor 3 ‐ 11

Jadual 3.8 : Unjuran Keperluan Bekalan Elektrik (MWatt) Tahun 2007‐2020 3 ‐ 12

Jadual 3.9 : Unjuran Keperluan Talian Telefon Tetap, Tahun 2007‐2020 3 ‐ 14

Jadual 3.10 : Unjuran Penduduk Setara (PE), 2007‐2020 3 ‐14

Jadual 3.11 : Zon‐Zon Sistem Pembetungan 3 ‐ 16

Jadual 3.12 : Unjuran Penjanaan Sisa Pepejal (Tan/ Hari) Tahun 2007‐2020 3 ‐ 18

Jadual 3.13 : Indikator Semasa Dan Sasaran Prinsip Dan Matlamat 2 – Dinamik 3 ‐ 21

Jadual 3.14 : Hierarki Pusat Perniagaan Kawasan MPAJ 2020 3 ‐ 23

Jadual 3.15 : Unjuran Keperluan Ruang Lantai Dan Keluasan Tanah Perniagaan 3 ‐ 24

Jadual 3.16 : Unjuran Keperluan Keluasan Kawasan Industri 3 ‐ 25

Jadual 3.17 : Indikator Semasa Serta Sasaran Prinsip Dan Matlamat 3 – Mudahsampai 3 ‐ 29

Jadual 3.18 : Indikator Semasa Dan Sasaran Prinsip Dan Matlamat 4 – Seimbang 3 ‐ 36

Jadual 3.19 : Pendekatan Pemodenan Petempatan Kampung 3 ‐ 39

Jadual 3.20 : Indikator Semasa Dan Sasaran Prinsip Dan Matlamat 5 – Cekap 3 ‐ 42

Jadual 3.21 : Ciri‐Ciri Konsep Pembangunan 3 ‐ 45

Jadual 4.1 : Klasifikasi Pengezonan Dan Komponen Pemajuan Serta Penggunaan Tanah 4 ‐ 1

Jadual 4.2 : Ringkasan Jadual Kelas Kegunaan Tanah 4 ‐ 18

Jadual 5.1 : Blok Perancangan Kecil BP 1: Pandan Indah 5 ‐ 2

Jadual 5.2 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.1 5 ‐ 5

Jadual 5.3 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.2 5 ‐ 10

Jadual 5.4 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.3 5 ‐ 15

Jadual 5.5 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.4 5 ‐ 20

Jadual 5.6 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.5 5 ‐ 26

Jadual 5.7 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.6 5 ‐ 32

Jadual 5.8 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.7 5 ‐ 38

Jadual 5.9 : Cadangan Pembangunan Kemudahan Masyarakat di BP 1 (Pandan Indah) 5 ‐ 46

Jadual 5.10 : Cadangan Pojek BP 1 : Pandan Indah 5 ‐ 74

Jadual 5.11 : Perincian Imej dan Karater Daerah Bandar – Pandan Indah 5 ‐ 80

Jadual 6.1 : Blok Perancangan Kecil BP 2: Ampang 6 ‐ 2

Jadual 6.2 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.1 (Bandar Ampang) 6 ‐ 5

Jadual 6.3 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.2 (Taman Halaman) 6 ‐ 10

Jadual 6.4 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.3 (Taman Ampang Jaya) 6 ‐ 17

Jadual 6.5 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.4 (Taman Ampang Utama) 6 – 25

ix


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Jadual 6.6 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.5 (Taman Keramat) 6 ‐ 32

Jadual 6.7 : Cadangan Pembangunan Kemudahan Masyarakat BP 2 : Ampang 6 ‐ 42

Jadual 6.8 : Perincian Imej Dan Karakter Daerah Bandar – Ampang 6 ‐ 68

Jadual 7.1 : Blok Perancangan Kecil BP 3: Melawati 7 ‐ 2

Jadual 7.2 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.1 7 ‐ 5

Jadual 7.3 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.2 7 ‐ 10

Jadual 7.4 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.3 7 ‐ 17

Jadual 7.5 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.4 7 ‐ 25

Jadual 7.6 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.5 7 ‐ 32

Jadual 7.7 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.6 7 ‐ 37

Jadual 7.8 : Cadangan Pembangunan Kemudahan Masyarakat 7 ‐ 44

Jadual 7.9 : Cadangan Projek BP 3 : Melawati 7 ‐ 71

Jadual 7.10 : Perincian Imej Dan Karakter Daerah Bandar – Melawati 7 ‐ 80

Jadual 8.1 : Blok Perancangan Kecil BP 4 : Kawasan Pemeliharaan 8 ‐ 2

Jadual 8.2 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.1 8 ‐ 5

Jadual 8.3 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.2 8 ‐ 11

Jadual 8.4 : Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.3 8 ‐ 15

Jadual 8.5 : Cadangan Projek BP 4 : Kawasan Pemeliharaan MPAJ 8 ‐ 25

Jadual 9.1 : Garis Panduan Khusus – Kediaman Berbilang Tingkat 9 ‐ 2

Jadual 9.2 : Garis Panduan Perancangan Khusus Kediaman Di Kawasan Bukit 9 ‐ 3

Jadual 9.3 : Garis Panduan Perniagaan Terhad (Limited Commercial) 9 ‐ 7

Jadual 9.4 : Garis Panduan Umum Perancangan Untuk Lot Kediaman > 3500 Kp , < 3500 Kp dan < 2500

Kaki Persegi 9 ‐ 8

Jadual 9.5 : Senarai Taman‐Taman Perumahan Di Mukim Ampang 9 ‐ 9

Jadual 9.6 : Senarai Taman‐Taman Perumahan Di Mukim Hulu Kelang 9 ‐ 11

Jadual 9.7 : Garis Panduan Perancangan Khusus Perniagaan Di Lot Kediaman Sesebuah 9 ‐ 16

Jadual 9.8 : Blok Perancangan 1 ‐ Kawasan Perniagaan Baru BPK 1.4 9 ‐ 18

Jadual 9.9 : Blok Perancangan 2 ‐ Kawasan Perniagaan Pusat Bandar Ampang Dan Ampang Point BPK 2.1 9 ‐ 21

Jadual 9.10 : Blok Perancangan 3 ‐ Aktiviti Perniagaan Pusat Bandar Taman Melawati BPK 3.1 9 ‐ 24

Jadual 9.11 : Blok Perancangan 3 ‐ Aktiviti Perniagaan Jajaran MRR2 9 ‐ 27

Jadual 9.12 : Garis Panduan Umum Anjakan Bangunan Perniagaan Berkeluasan Kurang Dari 1 Ekar 9 – 29

Jadual 9.13 : Aktiviti Industri – Pengekalan Aktiviti Sedia Ada Blok Perancangan BPK 1.5 Dan BPK 1.6 9 – 31

Jadual 9.14 : Tukar Guna Kuari Kepada Perkilangan (Aktiviti Dibenar ‐ Industri Ringan) BPK 2.2 9 – 33

Jadual 9.15 : Pengekalan Aktiviti Sedia Ada BPK 2.2 9 – 35

Jadual 9.16 : Pengekalan Aktiviti Sedia Ada BPK 3.6 9 – 37

Jadual 9.17 : Garis Panduan Umum Anjakan Bangunan Industri Berkeluasan Kurang Dari 1 Ekar 9 – 45

Jadual 9.18 : Garis Panduan Khusus Pemeliharaan Alam Sekitar 9 – 40

Jadual 9.19 : Garis Panduan Umum Pemeliharaan Alam Sekitar 9 – 45

Jadual 9.20 : Peruntukan Rizab Sungai 9 – 48

Jadual 9.21 : Pengiraan Penduduk Setara 9 – 52

x


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Jadual 9.22 : Garis Panduan Tapak Loji Rawatan Kumbahan Bersistem Mekanikal 9 – 53

Jadual 9.23 : ‘Design Guidelines For Water Supply Systems’ Oleh Pertubuhan Air

Kebangsaan 1994 Dan Garis Panduan Pengemukaan Sistem Bekalan Air Di Negeri Selangor,

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Putrajaya 9 – 57

Jadual 9.24 : Aliran Kebakaran Adalah Seperti Mana Yang Diberi Oleh Jabatan Bomba 9 – 57

Jadual 9.25 : Pengiraan Keperluan Air 9 – 58

Jadual 9.26 : Keperluan Bekalan Elektrik 9 – 58

Jadual 9.27 : Keperluan Pencawang Elektrik (PE) 9 – 59

Jadual 9.28 : Saiz Tapak Pencawang Elektrik (PE) 9 – 59

Jadual 9.29 : Papan Tanda Yang Dibenarkan 9 – 66

Jadual 9.30 : Garis Panduan Dan Jenis Papan Tanda 9 – 67

Jadual 9.31 : Penentuan Jarak Antara Papan Iklan (‘unipole’ Dan ‘billboard’) Mengikut Hierarki Jalan 9 – 72

Jadual 9.32 : Garis Panduan Papan Iklan Atas Tanah 9 – 75

Jadual 9.33 : Garis Panduan Papan Iklan Atas Bumbung Bangunan 9 – 78

Jadual 9.34 : Garis Panduan Papan Iklan Atas Jejambat, Jejantas dan ‘Building Wrap’ 9 – 78

Jadual 9.35 : Peratus Tambahan Nisbah Plot Mengikut Kategori Kemudahan 9 – 82

Jadual 9.36 : Ringkasan Typology Bangunan 9 – 92

Jadual 9.37 : Garis Panduan Pembangunan Di Kawasan Sedia Ada (Tepubina) 9 – 93

Jadual 9.38 : Garis Panduan Pembangunan Di Kawasan Sedia Ada (Tepubina) 9 – 94

Jadual 9.39 : Sumberjaya Pelancongan ‐ Bukit Tabur BPK 4.1 9 – 97

Jadual 9.40 : Sumberjaya Pelancongan ‐ Empangan Klang Gate BPK 4.3 9 – 98

Jadual 9.41 : Sumberjaya Pelancongan ‐ Taman Rimba Ampang BPK 4.3 9 – 99

Jadual 9.42 : Cadangan Pokok Untuk Lot Hadapan Sepanjang Laluan Pejalan Kaki Di Kawasan Perumahan 9 – 104

Jadual 9.43 : Beberapa Spesis Pokok Sederhana Tinggi Dan Berdaun Lebat Untuk Penampan 9 – 105

Jadual 9.44 : Tanaman Yang Dicadangkan Gabungan Pokok Sederhana Tinggi Dan Palma 9 – 108

Jadual 9.45 : Spesis Tanaman Pokok Sederhana Rendah 9 – 109

Jadual 9.46 : Tanaman Beracun 9 – 116

Jadual 9.47 : Tanaman Yang Mempunyai Dahan Yang Rapuh (Pokok) 9 – 116

Jadual 9.48 : Tanaman Berduri (Pokok Dan Palma) 9 – 116

Jadual 9.49 : Tanaman Berduri (Renek) 9 – 117

Jadual 9.50 : Spesis Pokok Tinggi (Ketinggian >15) 9 – 118

Jadual 9.51 : Spesis Pokok Berukuran Sederhana (Ketinggian10m‐15m) 9 – 118

Jadual 9.52 : Spesis Pokok Berukuran Rendah (Ketinggian < 10 m) 9 – 119

Jadual 9.53 : Palma Berbatang Tunggal 9 – 119

Jadual 9.54 : Palma Berumpun 9 – 119

Jadual 9.55 : Pokok Renek 9 – 119

Jadual 9.56 : Purata Saranan Pengambilan Nutrien Mengikut Kumpulan Umur 9 – 122

Jadual 9.57 : Garis Panduan Khusus Terminal Pengangkutan Awam 9 – 126

Jadual 9.58 : Kemudahan Awam, Tempat Letak Kenderaan Dan Jalan / Laluan 9 – 129

xi


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Rajah 1.1 : Proses Penyediaan RT Mengikut Keperluan Akta 172 1 ‐ 2

Rajah 1.2 : Pelan Kawasan Rancangan Tempatan Dan Blok Perancangan MPAJ 1 ‐ 5

Rajah 2.1 : Pelan Konurbasi Kuala Lumpur 2 ‐ 2

Rajah 2.2 : Hubungkait Strategi RSN Selangor 2020 Dengan Kawasan MPAJ 2 ‐ 6

Rajah 3.1 : Pelan Strategi Perumahan MPAJ 3 ‐ 5

Rajah 3.2 : Pelan Strategi Kemudahan Masyarakat MPAJ 3 ‐ 8

Rajah 3.3 : Pelan Strategi Rekreasi Dan Landskap MPAJ 3 ‐ 10

Rajah 3.4 : Sistem Pengagihan Gas Asli 3 ‐ 13

Rajah 3.5 : Sistem Perpaipan Gas Asli Ke Pengguna Kediaman 3 ‐ 13

Rajah 3.6 : Pelan Strategi Pembangunan Sistem Pembetungan MPAJ 3 ‐ 15

Rajah 3.7 : Contoh Ilustrasi Perangkap Sisa Makanan, Minyak Dan Gris 3 ‐ 17

Rajah 3.8 : Contoh Tipikal ‘Gross Pollutant Trap’ 3 ‐ 19

Rajah 3.9 : Contoh Ilustrasi Tipikal Sistem Rawatan Biologikal Air Sisa 3 ‐ 19

Rajah 3.10 : Pelan Strategi Infrastruktur Dan Utiliti 3 ‐ 20

Rajah 3.11 : Konsep Pembangunan Aktiviti Ekonomi MPAJ 3 ‐ 22

Rajah 3.12 : Pelan Strategi Perniagaan MPAJ 3 ‐ 26

Rajah 3.13 : Pelan Strategi Industri MPAJ 3 ‐ 28

Rajah 3.14 : Pelan Strategi Pelancongan MPAJ 3 ‐ 30

Rajah 3.15 : Pelan Cadangan Hierarki Jalan MPAJ 3 ‐ 33

Rajah 3.16 : Pelan Cadangan Rangkaian Jalan Keseluruhan MPAJ 3 ‐ 34

Rajah 3.17 : Pelan Cadangan Pengangkutan Awam Keseluruhan MPAJ 3 ‐ 35

Rajah 3.18 : Lokasi Dan Sempadan Reka Bentuk Bandar 3 ‐ 37

Rajah 3.19 : Pelan Strategi Petempatan Kampung 3 ‐ 41

Rajah 3.20 : Pelan Keseluruhan KSAS MPAJ 3 ‐ 43

Rajah 3.21 : Pelan Konsep Pembangunan 3 – 46

Rajah 4.1 : Guna Tanah Semasa 4 – 19

Rajah 4.2 : Guna Tanah Cadangan 4 ‐ 20

Rajah 5.1 : Blok Perancangan 1 (Pandan Indah) 5 ‐ 1

Rajah 5.2 : Pelan Pemajuan dan Kegunaan Tanah BP 1 : Pandan Indah 5 ‐ 3

Rajah 5.3 : Blok Perancangan Kecil 1.1: Pusat Bandar Pandan Indah 5 ‐ 4

Rajah 5.4 : Blok Perancangan Kecil 1.2: Pandan Dalam 5 ‐ 9

Rajah 5.5 : Blok Perancangan Kecil 1.3: Pandan Perdana 5 ‐ 14

Rajah 5.6 : Blok Perancangan Kecil 1.4: Cheras Hartamas 5 ‐ 19

Rajah 5.7 : Blok Perancangan Kecil 1.5: Tasek Tambahan 5 ‐ 25

Rajah 5.8 : Blok Perancangan Kecil 1.6: Cheras Baru 5 ‐ 31

Rajah 5.9 : Blok Perancangan Kecil 1.7: Pandan Jaya 5 ‐ 37

Rajah 5.10 : Pemodenan dan Penjanaan Semula (Urban Enhancement)

Kampung Tradisi Kepada Kepadatan Tinggi 5 ‐ 43

Rajah 5.11 : Pelan Subjek Kediaman BP 1 : Pandan Indah 5 ‐ 44

xii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Rajah 5.12 : Pelan Densiti Kediaman BP 1: Pandan Indah 5 ‐ 45

Rajah 5.13 : Pelan Subjek Institusi dan Kemudahan Masyarakat BP 1: Pandan Indah 5 – 47

Rajah 5.14 : Tapak Komited Tadika Awam 5 ‐ 49

Rajah 5.15 : Tapak Komited Klinik Kesihatan 5 ‐ 50

Rajah 5.16 : Cadangan Surau 5 ‐ 51

Rajah 5.17 : Tapak Komited Masjid Di Taman Saga 5 ‐ 52

Rajah 5.18 : Cadangan Pusat Komuniti Pelbagai Guna Yang Diintegrasikan Dengan 5 ‐ 52

Perpustakaan Bagi Memaksimumkan Penggunaan Tapak

Rajah 5.19 : Cadangan Pusat Komuniti Di BPK 1.2 Akan Diintegrasikan Dengan

Kemudahan Tadika Dan Lain‐Lain Kemudahan Sosial Yang Sesuai 5 ‐ 53

Rajah 5.20 : Cadangan Membangunkan Sebuah Perpustakaan Tempatan 5 ‐ 53

Bersebelahan Sekolah Rendah Agama Jalan F, Kg. Pandan

Rajah 5.21 : Cadangan Tapak Perkuburan Baru 5 ‐ 54

Rajah 5.22 : Pelan Sisip Cadangan Taman Bandar Pandan Indah 5 ‐ 55

Rajah 5.23 : Ilustrasi Penyediaan Kemudahan Rekreasi Dan Perabot Landskap Dapat

Memberikan Manfaat Kepada Penduduk Setempat 5 ‐ 55

Rajah 5.24 : Sungai Seputih Yang Berpotensi Untuk Dijadikan Kawasan Rekreasi 5 ‐ 56

Rajah 5.25 : Ilustrasi Taman Rekreasi Di Sepanjang Sungai Seputih Yang

Dapat Memberikan Kemudahan Riadah Kepada Penduduk Tempatan 5 ‐ 57

Rajah 5.26 : Pelan Sisip Cadangan Taman Rekreasi Tasik Pandan Perdana 5 ‐ 58

Rajah 5.27 : Pelan Sisip Cadangan Stadium Mini Di Taman Tasek Tambahan 5 ‐ 59

Rajah 5.28 : Pelan Sisip Cadangan Pembangunan Landskap Di Jalan Pandan Utama 5 ‐ 59

Rajah 5.29 : Pelan Subjek Tanah Lapang dan Rekreasi 5 ‐ 60

Rajah 5.30 : Cadangan Pembekalan Gas Asli Dan Stesen NGV 5 ‐ 64

Rajah 5.31 : Cadangan Rawatan Ekologi Air Sisa 5 ‐ 65

Rajah 5.32 : Loji Rawatan Kumbahan Berpusat /Serantau Taman Cahaya 5 ‐ 66

Rajah 5.33 : Loji Rawatan Kumbahan Berpusat /Serantau Pandan Perdana 5 ‐ 67

Rajah 5.34 : Loji Rawatan Kumbahan Berpusat /Serantau Taman Saga 5 ‐ 67

Rajah 5.35 : Loji Rawatan Kumbahan Berpusat /Serantau Pandan Indah 5 ‐ 68

Rajah 5.36 : Pelan Subjek Perniagaan BP 1 : Pandan Indah 5 ‐ 69

Rajah 5.37 : Lokasi Cadangan Pengezonan Semula Gunatanah Kediaman Kepada

Perniagaan 5 ‐ 70

Rajah 5.38 : Cadangan Kawasan Perniagaan Baru 5 ‐ 71

Rajah 5.39 : Tambahan Kawasan Industri Ringan Kg. Baru Ampang Tambahan 5 ‐ 72

Rajah 5.40 : Pelan Subjek Perindustrian BP1: Pandan Indah 5 ‐ 73

Rajah 5.41 : Pelan Subjek Rangkaian Jalan Dan Persimpangan BP 1: Pandan Indah 5 ‐ 76

Rajah 5.42 : Pelan Subjek Pengangkutan Awam BP 1: Pandan Indah 5 ‐ 78

Rajah 5.43 : Ilustrasi Blok Bangunan Di Pusat Bandar Pandan Indah 5 ‐ 79

Rajah 5.44 : Pembentukan Daerah Bandar – Pandan Indah 5 ‐ 80

xiii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Rajah 5.45 : Ilustrasi Cadangan Laluan Pejalan Kaki Berbumbung 5 ‐ 81

Rajah 5.46 : Pengukuhan Imej dan Rekabentuk Bandar 5 ‐ 82

Rajah 5.47 : Ilustrasi Jejantas Di Jalan Pandan Indah 5 ‐ 83

Rajah 5.48 : Ilustrasi Cadangan Jejambat Baru Menghubungkan

Jalan Pandan Utama Dan Jalan Pandan Indah 5 ‐ 84

Rajah 5.49 : Lokasi Pemasangan CCTV 5 ‐ 85

Rajah 5.50 : Cadangan Pengukuhan Imej Di Koridor MRR2‐BP1: Pandan Indah 5 ‐ 88

Rajah 5.51 : Pelan Subjek Petempatan Kampung BP 1 : Pandan Indah 5 ‐ 92

Rajah 5.52 : Pelan Subjek Petempatan Kampung ‐ Cadangan 5 ‐ 93

Pengezonan Kampung BP 1 : Pandan Indah

Rajah 5.53 : Pelan Subjek Petempatan Kampung ‐ Cadangan 5 ‐ 94

Pengezonan Kampung BP 1 : Pandan Indah

Rajah 5.54 : Pelan Subjek Alam Sekitar BP 1 : Pandan Indah 5 ‐ 101

Rajah 6.1 : Pelan Pemajuan dan Kegunaan Tanah BP 2 : Ampang 6 ‐ 1

Rajah 6.2 : Peta Cadangan Blok Perancangan BP 2: Ampang 6 ‐ 3

Rajah 6.3 : Blok Perancangan Kecil 2.1: Bandar Ampang 6 ‐ 4

Rajah 6.4 : Blok Perancangan Kecil 2.2: Taman Halaman 6 ‐ 9

Rajah 6.5 : Blok Perancangan Kecil 2.3: Taman Ampang Jaya 6 ‐ 16

Rajah 6.6 : Blok Perancangan Kecil 2.4: Taman Ampang Utama 6 ‐ 24

Rajah 6.7 : Blok Perancangan Kecil 2.5: Taman Keramat 6 ‐ 31

Rajah 6.8 : Pengezonan Semula Kampung Tradisi Kepada Kepadatan Tinggi 6 ‐ 39

Rajah 6.9 : Pelan Subjek Perumahan BP 2 : Ampang 6 ‐ 40

Rajah 6.10 : Pelan Densiti Perumahan BP 2 : Ampang 6 ‐ 41

Rajah 6.11 : Ilustrasi Gambaran Naiktaraf Sekolah Sedia Ada 6 ‐ 43

Rajah 6.12 : Pelan Subjek Kemudahan Masyarakat BP 2: Ampang 6 ‐ 44

Rajah 6.13 : Tapak Komited Sekolah Rendah 6 ‐ 45

Rajah 6.14 : Cadangan Dua Buah Sekolah Rendah Agama 6 ‐ 46

Rajah 6.15 : Cadangan Klinik Kesihatan Awam Di Taman Keramat 6 ‐ 46

Rajah 6.16 : Cadangan Klinik Kesihatan Awam Di Pekan Lama Ampang 6 ‐ 47

Rajah 6.17 : Tapak Komited Balai Polis Bukit Indah 6 ‐ 48

Rajah 6.18 : Cadangan Tapak Baru Balai Polis 6 ‐ 48

Rajah 6.19 : Cadangan Tapak Balai Bomba 6 ‐ 49

Rajah 6.20 : Cadangan Tapak Kemudahan Surau 6 ‐ 49

Rajah 6.21 : Ilustrasi Gambaran Naiktaraf Dewan Dan Balai Raya Kepada Kompleks Komuniti 6 ‐ 50

Rajah 6.22 : Cadangan Dua Tapak Baru Pusat Komuniti 6 ‐ 50

Rajah 6.23 : Pelan Sisip Cadangan Kompleks Sukan Mini Ampang 6 ‐ 51

Rajah 6.24 : Pelan Sisip Cadangan Landskap Di Jalan Ampang 6 ‐ 52

Rajah 6.25 : Pelan Subjek Tanah Lapang Dan Rekreasi BP2: Ampang 6 ‐ 53

Rajah 6.26 : Cadangan Penyelenggaraan Berjadual ‘Trash Screen’ 6 ‐ 55

Rajah 6.27 : Pembekalan Gas Asli Dan Stesen NGV 6 – 56

xiv


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Rajah 6.28 : Pelan Subjek Perniagaan BP 2: Ampang 6 ‐ 58

Rajah 6.29 : Pembangunan Semula, Senggaraan Dan Tambahbaik Bangunan Sedia Ada Di 6 ‐ 58

MRR2 6 ‐ 59

Rajah 6.30 : Pelan Subjek Perindustrian BP 2: Ampang 6 ‐ 61

Rajah 6.31 : Pelan Subjek Rangkaian Jalan Dan Persimpangan BP 2 : Ampang 6 ‐ 64

Rajah 6.32 : Pelan Subjek Pengangkutan Awam BP 2 : Ampang 6 ‐ 65

Rajah 6.33 : Pelan Sisip Cadangan Pengurusan Lalulintas Pusat Bandar Ampang Point 6 ‐ 66

Rajah 6.34 : Ilustrasi Penyusunan Blok Bangunan Di Pusat Bandar Bandar Ampang 6 ‐ 67

Rajah 6.35 : Pembentukan Daerah Bandar – Jajaran Ampang 6 ‐ 68

Rajah 6.36 : Cadangan Pengukuhan Imej dan Reka Bentuk Bandar – Jajaran Ampang 6 ‐ 70

Rajah 6.37 : Pemeliharaan Bangunan Warisan Dan Pembangunan Semula Pekan Ampang 6 ‐71

Rajah 6.38 : Pembangunan Baru Perlu Mengambilkira Fasad Bangunan Berpandukan 6 ‐ 71

‘Scale And Proportion’ Yang Betul Dan Sesuai

Rajah 6.39 : Ilustrasi Pembangunan Laman Budaya 6 ‐ 72

Rajah 6.40 : Ilustrasi Pembangunan Semula Dan Pemeliharaan Pekan Ampang 6 ‐ 72

Rajah 6.41 : Lokasi Pemasangan CCTV 6 ‐ 73

Rajah 6.42 : Cadangan Pengukuhan Imej Koridor MRR2 ‐ BP 2 6 ‐ 74

Rajah 6.43 : Pelan Subjek Petempatan Kampung‐ Taburan Kampung BP 2 : Ampang 6 ‐ 79

Rajah 6.44 : Pelan Subjek Petempatan Kampung ‐ Cadangan Pengezonan Kampung 6 ‐ 80

BP 2 : Ampang

Rajah 6.45 : Pelan Subjek Petempatan Kampung ‐ Cadangan Pengezonan Kampung 6 ‐ 81

BP 2 : Ampang

Rajah 6.46 : Pelan Subjek Kg. Kuala Ampang 6 ‐ 84

Rajah 6.47 : Pelan Subjek Alam Sekitar BP 2 : Ampang 6 ‐ 88

Rajah 7.1 : Blok Perancangan 3 : Melawati 7 ‐ 1

Rajah 7.2 : Peta Cadangan Blok Perancangan BP 3 : Melawati 7 ‐ 3

Rajah 7.3 : Blok Perancangan Kecil 3.1: Pusat Bandar Melawati 7 ‐ 4

Rajah 7.4 : Blok Perancangan Kecil 3.2: Taman Melawati 7 ‐ 9

Rajah 7.5 : Blok Perancangan Kecil 3.3: Bukit Kemensah 7 ‐ 16

Rajah 7.6 : Blok Perancangan Kecil 3.4: Ukay Perdana 7 ‐ 24

Rajah 7.7 : Blok Perancangan Kecil 3.5: Bukit Mewah 7 ‐ 31

Rajah 7.8 : Blok Perancangan Kecil 3.6: Taman Lembah Keramat 7 ‐ 36

Rajah 7.9 : Pelan Subjek Perumahan BP3 : Melawati 7 ‐ 42

Rajah 7.10 : Pelan Densiti Perumahan BP3 : Melawati 7 ‐ 43

Rajah 7.11 : Pelan Subjek Institusi Dan Kemudahan Masyarakat 7 ‐ 46

Rajah 7.12 : Pembangunan Komited Sekolah Menengah 7 ‐ 47

Rajah 7.13 : Pembangunan Komited Dan Cadangan Sekolah Rendah 7 ‐ 47

Rajah 7.14 : Tapak Komited Klinik Kesihatan 7 ‐ 48

Rajah 7.15 : Cadangan Komited Klinik Pergigian 7 ‐ 49

Rajah 7.16 : Cadangan Klinik Kesihatan Di Ukay Perdana 7 – 49

xv


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Rajah 7.17 : Tapak Komited Balai Polis 7 ‐ 50

Rajah 7.18 : Tapak Komited Pejabat Penguasa Balai Bomba Daerah Gombak 7 ‐ 50

Rajah 7.19 : Cadangan Tapak Balai Polis 7 ‐ 51

Rajah 7.20 : Cadangan Tapak Balai Bomba 7 ‐ 51

Rajah 7.21 : Tapak Komited Masjid 7 ‐ 52

Rajah 7.22 : Tapak Komited Surau 7 ‐ 53

Rajah 7.23 : Tapak Komited Perkuburan Islam 7 ‐ 53

Rajah 7.24 : Tapak Komited Pusat Komuniti 7 ‐ 55

Rajah 7.25 : Taman Sukan Lasak Taman Melawati 7 ‐ 56

Rajah 7.26 : Lokasi Cadangan Landskap 7 ‐ 56

Rajah 7.27 : Ilustrasi Kombinasi Tanaman Kepada Para Pemandu Kenderaan 7 ‐ 57

Rajah 7.28 : Pelan Subjek Tanah Lapang Dan Rekreasi BP 3: Melawati 7 ‐ 59

Rajah 7.29 : Pemasangan ‘Gross Pollutant Trap’ Di BPK 3.6 (a) 7 ‐ 60

Rajah 7.30 : Pemasangan Perangkap Sampah Di BPK 3.6 (c) 7 ‐ 61

Rajah 7.31 : Cadangan Pembinaan PPU Baru Dan Pemasangan Perangkap Minyak 7 ‐ 62

Dan Gris

Rajah 7.32 : Loji Kumbahan Berpusat /Serantau Bukit Antarabangsa 7 ‐ 62

Rajah 7.33 : Cadangan Pembangunan Melawati Urban 2 7 ‐ 64

Rajah 7.34 : Pelan Subjek Perniagaan BP 3 : Melawati 7 ‐ 65

Rajah 7.35 : Cadangan Perniagaan Di Sepanjang Jalan MRR2 7 ‐ 66

Rajah 7.36 : Cadangan Tempat Letak Kenderaan Bertingkat Di Pusat Bandar 7 ‐ 67

Taman Melawati

Rajah 7.37 : Pelan Subjek Perindustrian BP 3 : Melawati 7 ‐ 69

Rajah 7.38 : Pelan Subjek Rangkaian Jalan Dan Persimpangan BP 3 : Melawati 7 ‐ 75

Rajah 7.39 : Pelan Subjek Pengangkutan Awam BP 3 : Melawati 7 ‐ 76

Rajah 7.40 : Pelan Sisip Cadangan Pengurusan Lalu Lintas 7 ‐ 77

Rajah 7.41 : Cadangan Sambungan Ke Persimpangan Wangsa 7 ‐ 78

Melawati Ke Pusat Bandar Melawati

Rajah 7.42 : Ilustrasi Blok Bangunan Di Pusat Bandar Taman Melawati ‐ Taman Permata 7 ‐ 79

Rajah 7.43 : Pembentukan Daerah Bandar – Taman Melawati Taman Permata 7 ‐ 80

Rajah 7.44 : Cadangan Pengukuhan Imej Dan Rekabentuk 7 ‐ 82

Bandar Taman Melawati‐Taman Permata

Rajah 7.45 : Ilustrasi Cadangan Pembaikan Batu Tanda Sedia Ada Bagi Meningkatkan 7 ‐ 85

’Legibility’ Pusat Bandar Melawati

Rajah 7.46 : Lokasi Pemasangan CCTV 7 ‐ 85

Rajah 7.47 : Cadangan Pengukuhan Imej Koridor MRR2 7 ‐ 87

Rajah 7.48 : Pelan Subjek Petempatan Kampung ‐ Taburan Kampung BP3 : Melawati 7 ‐ 91

Rajah 7.49 : Pelan Subjek Petempatan Kampung Cadangan 7 ‐ 92

Pengezonan Kampung BP 3 : Melawati (Kg. Klang Gate Baharu, Kg. Kemensah dan

Kg. Sungai Sering)

xvi


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Rajah 7.50 : Bengkel‐Bengkel Yang Dibina Di Kawasan Rizab Sungai. Bengkel‐Bengkel 7 ‐ 97

Ini Perlu Dipindahkan Ke Kawasan Perindustrian Yang Dikhaskan

Rajah 7.51 : Pelan Subjek Alam Sekitar BP 3 : Melawati 7 ‐ 98

Rajah 8.1 : Blok Perancangan 4 (Kawasan Pemeliharaan Ampang Jaya) 8 ‐ 1

Rajah 8.2 : Peta Cadangan Pemajuan dan Kegunaan Tanah BP 4 : Kawasan Pemeliharaan 8 ‐ 3

Rajah 8.3 : Blok Perancangan Kecil 4.1 : Bukit Tabur 8 ‐ 4

Rajah 8.4 : Blok Perancangan Kecil 4.2 : Villa Sri Ukay 8 ‐ 10

Rajah 8.5 : Blok Peancangan Kecil 4.3 : Hutan Simpan Hulu Gombak dan Ampang 8 ‐ 14

Rajah 8.6 : Pelan Subjek Kediaman BP 4 : Kawasan Pemeliharaan 8 ‐ 17

Rajah 8.7 : Pelan Densiti Kediaman BP 4 : Kawasan Pemeliharaan 8 ‐ 18

Rajah 8.8 : Cadangan Menaiktaraf Hutan Rimba Ampang 8 ‐ 20

Rajah 8.9 : Ilustrasi Cadangan Kemudahan Sokongan Yang Sempurna Perlu 8 ‐ 22

Disediakan Untuk Kegunaan Pengunjung

Rajah 8.10 : IIustrasi Cadangan Kemudahan Riadah Sesuai Untuk Semua Peringkat Umur 8 ‐ 22

Rajah 8.11 : Cadangan Mengekalkan ‘Natural Vegetation’ 8 ‐ 25

Rajah 8.12 : Pelan Subjek Rangkaian Jalan Dan Persimpangan BP 4 : Kawasan Pemeliharaan 8 ‐ 27

Rajah 8.13 : Pelan Subjek Pemeliharaan Alam Sekitar BP 4 : Kawasan Pemeliharaan 8 ‐ 31

Rajah 9.1 : Garis Panduan Perancangan Untuk Lot Kediaman > 3500 Kp 9 – 8

Rajah 9.2 : Garis Panduan Perancangan Untuk Lot Kediaman < 3500 Kp 9 – 8

Rajah 9.3 : Garis Panduan Perancangan Untuk Lot Kediaman < 2500 Kp 9 – 9

Rajah 9.4 : Sistem Rawatan Kumbahan Terbuka/ Mekanikal 9 – 53

Rajah 9.5 : Sistem Rawatan Kumbahan Tertutup 9 – 53

Rajah 9.6 : Sistem Rawatan Kumbahan Di Kawasan Industri 9 – 53

Rajah 9.7 : Rekabentuk Dan Pembinaan Sel 9 – 56

Rajah 9.8 : Pengumpulan Air Kurasan 9 – 56

Rajah 9.9 : Pintu Masuk Hendaklah Jelas Dan Rekabentuknya Perlu Unik Dan Mampu

Menunjukkan Sempadan Daerah Bandar Dengan Jelas Disamping Bertindak Mengalu‐Alukan

Kedatangan Orang Ramai Dan Kawasan Peletakan Batu Tanda Juga Perlulah Kemas Dan Indah 9 – 63

Rajah 9.10 : Tempat Letak Kenderaan Pinggir Jalan Bertindak Memisahkan Antara Laluan Pejalan Kaki Dan

Jalan Bermotor 9 – 64

Rajah 9.11 : Penyediaan Ruang Landskap Yang Bertindak Sebagai Peneduh Di Tempat Letak Kenderaan 9 – 64

Rajah 9.12 : Laluan Pejalan Kaki Yang Dilengkapi Dengan Pokok Teduhan Dan Penghadang Mewujudkan

Keadaan Yang Selesa Dan Selamat Kepada Pejalan Kaki 9 – 65

Rajah 9.13 : Contoh Ilustrasi Laluan Pejalan Kaki Yang Searas Dan Mesra Kepada Golongan OKU 9 – 65

Rajah 9.14 : Rekabentuk Papan Iklan Hendaklah Tidak Menutupi Fasad Bangunan Dan Sesuai Dengan Saiz

Dan Bentuk Bangunan 9 – 66

Rajah 9.15 : Penggunaan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Utama Di Atas Papan Iklan 9 – 66

Rajah 9.16 : Kepanjangan Dan Kelebaran Ruang Papan Iklan Harus Sama Dan Seragam Pada Setiap Unit Premis 9 – 66

Rajah 9.17 : ‘Typology’ Papan Tanda (Papan Iklan) 9 – 66

xvii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Rajah 9.18 : Cadangan Ilustrasi Pembangunan Laluan Pejalan Kaki Di Pinggiran Sungai 9 – 82

Rajah 9.19 : Contoh Ilustrasi Laluan Pejalan Kaki Yang Searas Dan Mesra Kepada Golongan OKU 9 – 82

Rajah 9.20 : Contoh Ilustrasi Laluan Kenderaan Dan Pejalan Kaki Di Kawasan Perniagaan 9 – 84

Rajah 9.21 : Rupa Bentuk Tingkap Yang Bercanggah Dengan Rupa Bentuk Tingkap‐Tingkap Bangunan

Bersebelahan 9 – 87

Rajah 9.22 : Rupa Bentuk Tingkap Yang Bersesuaian Dengan Tingkap‐Tingkap Bangunan Yang Sedia Ada 9 – 87

Rajah 9.23 : Warna Kanopi Yang Seragam, Dan Warna Putih Adalah Dicadangkan 9 – 89

Rajah 9.24 : Pembangunan ‘Infill’ Perlu Merujuk Kepada Penataan Fasad Bangunan Bersebelahan Dan

Juga Gaya Senibina Yang Dapat Memberi Nilai Tambah Kepada Fasad Semasa 9 – 89

Rajah 9.25 : Contoh Ilustrasi Konsep Rekabentuk Laluan Kenderaan Di Zon Kediaman 9 – 90

Rajah 9.26 : Koridor Ampang Core 9 – 92

Rajah 9.27 : Ruang TLK Di ‘Basement’ Bangunan 9 – 95

Rajah 9.28 : Bangunan TLK Berpusat Yang Tertutup 9 – 95

Rajah 9.29 : Landskap Kawasan Tempat Letak Kenderaan 9 – 95

Rajah 9.30 : Ilustrasi Penyediaan Kawasan Lapang Di Kawasan Perumahan 9 – 102

Rajah 9.31 : Ilustrasi Penyediaan Ruang Penanaman 3m Lebar Dan Tidak Diturap Di Hadapan Rumah 9 – 103

Rajah 9.32 : Penyediaan Jaluran Hijau Minimum 6m Lebar Bagi Menghubungkan Kawasan Perumahan

Dengan Aktiviti Lain 9 – 103

Rajah 9.33 : Ilustrasi Penyediaan Zon Penampan Selebar 20m Dengan Pembentukan Bukit Kecil Di

Sepanjang Jalan Utama Melebihi 30m Lebar 9 – 103

Rajah 9.34 : Illustasi Ruang Penanaman Yang Lebar Di Laluan Pejalan Kaki Di Kawasan Industri Berfungsi

Sebagai Penghadang 9 – 105

Rajah 9.35 : Ilustrasi Ruang Penanaman Sebagai Pemisah Antara Laluan Pejalan Kaki Dan Laluan Kenderaan 9 – 106

Rajah 9.36 : Gabungan Bukit Kecil Dan Penanaman Sebagai Pemisah Di Laluan Pejalan Kaki 9 – 106

Rajah 9.37 : Ilustrasi Ruang Penanaman Di Sepanjang Laluan Pejalan Kaki Yang Terletak Di Hadapan Ruang

Kaki Lima Kawasan Komersil 9 – 107

Rajah 9.38 : Ilustrasi Elemen Kejur Yang Dicadangkan Di Pinggiran Jalan 9 – 109

Rajah 9.39 : Jarak Penanaman Yang Rapat Bagi Pokok Silara 6m Untuk Dijarangkan Selepas 10‐15 Tahun 9 – 110

Rajah 9.40 : Penanaman Melebihi Satu Barisan Secara Tidak Setentang (’Staggered’) 9 ‐ 110

Rajah 9.41 : Pokok‐Pokok Sederhana Besar Perlu Ditanam Secara Tidak Setentang (Staggered) Untuk

Membentuk Penghadang Atau Penunjuk Persimpangan 9 ‐ 110

Rajah 9.42 : Zon Aktiviti Dan Penanaman Di Pinggir Tasik 9 – 112

Rajah 9.43 : Ilustrasi Kelebaran Minimum Bagi Ruang Penanaman Dan Laluan Pejalan Kaki 9 ‐ 113

Rajah 9.44 : Gabungan Bukit Kecil (Earth Mound) Dan Penanaman Sebagai Pemisah Di Laluan Pejalan Kaki 9 ‐ 113

Rajah 9.45 : Jarak Penanaman Yang Sama Antara Pokok Ke Pokok Yang Lain Adalah Digalakkan. Ianya Perlu

Bagi Memudahkan Penglihatan Dari Jalan Raya Ke Laluan Pejalan Kaki Untuk Mengelakkan

Jenayah Dari Berlaku 9 ‐ 113

Rajah 9.46 : Rupa Bentuk Silara Pokok 9 ‐ 114

Rajah 9.47 : Percabangan Kurang 3m Dari Paras Tanah 9 ‐ 114

Rajah 9.48 : Penghadang Akar (’Root Barrier’) 9 ‐ 115

xviii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Foto 3.1 : Tangki Simpanan Air Hujan 3 ‐ 12

Foto 3.2 : Stesen Servis NGV Petronas 3 ‐ 12

Foto 3.3 : Perangkap Sisa Makanan, Gris Dan Minyak 3 ‐ 17

Foto 3.4 : Pengosongan Perangkap Sisa Makanan, Minyak Dan Gris 3 ‐ 17

Foto 3.5 : Pengosongan Tangki Septik Setiap Dua Tahun Sekali Atau Mengikut Keperluan 3 ‐ 17

Foto 5.1 : Keadaan Sedia Ada Di Taman Bandar Pandan Indah 5 ‐ 55

Foto 5.2 : Imej Plaza Serbaguna 5 ‐ 55

Foto 5.3 : Imej Bangku Taman 5 ‐ 55

Foto 5.4 : Pelan Sisip Cadangan Taman Persisiran Sungai Seputih 5 ‐ 56

Foto 5.5 : Imej Alatan Senaman 5 ‐ 56

Foto 5.6 : Imej Bollard Dan Tempat Letak Kereta 5 ‐ 56

Foto 5.7 : Imej Kawasan Rekreasi 5 ‐ 57

Foto 5.8 : Imej Pelantar Kayu 5 ‐ 57

Foto 5.9 : Imej Gambaran Tasik 5 ‐ 57

Foto 5.10 : Imej Alatan Permainan Kanak‐Kanak 5 ‐ 57

Foto 5.11 : Imej Astaka 5 ‐ 58

Foto 5.12 : Imej Aktivit Sukan Lasak 5 ‐ 58

Foto 5.13 : Imej Gimnasium 5 ‐ 58

Foto 5.14 : Imej Kemudahan Tandas 5 ‐ 58

Foto 5.15 : Imej ‘Rock Climbing’ 5 ‐ 59

Foto 5.16 : Imej ‘BMX Trek’ 5 ‐ 59

Foto 5.17 : Imej Pokok Pinggiran Jalan Yang Terdapat Di Jalan Pandan Utama 5 ‐ 61

Foto 5.18 : Kombinasi Tanaman Yang Pelbagai Menjadikan Sesuatu Kawasan Menarik 5 ‐ 61

Foto 5.19 : Gardina Carinata‐ Cempaka Kuning 5 ‐ 61

Foto 5.20 : Filicium Decipiens‐ Kiara Payung 5 ‐ 61

Foto 5.21 : Khaya Selegalensis ‐ Khaya 5 ‐ 61

Foto 5.22 : Hibiscus Rosa Sinensis‐Bunga Raya 5 ‐ 62

Foto 5.23 : Cananga Fructicosa ‐ Cempaka Kuning 5 ‐ 62

Foto 5.24 : Excoecaria bicolor ‐ Excoecaria 5 ‐ 62

Foto 5.25 : Ixora Super King ‐ Siantan 5 ‐ 62

Foto 5.26 : Imej Tiang Lampu 5 ‐ 62

Foto 5.27 : Imej Siar Kaki 5 ‐ 62

Foto 5.28 : Perangkap Sisa Makanan Dan Minyak 5 ‐ 63

Foto 5.29 : Cadangan Penyediaan Rumah Sampah 5 ‐ 66

Foto 5.30 : Sumberjaya Pelancongan Kesihatan – Hospital Ampang dan Hospital Pantai 5 ‐ 74

Foto 5.31 : Imej Semasa Bandar Pandan Indah 5 ‐ 79

Foto 5.32 : Imej Semasa Pintu Masuk Ke Pandan Indah Dari MRR2 5 ‐ 83

Foto 5.33 : Keadaan Semasa Di MRR2 5 ‐ 84

Foto 5.34 : Cadangan Lokasi Titik Fokus Di Persimpangan Jalan Pandan Utama Dan

Pandan Makmur 5 ‐ 85

xix


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Foto 5.35 : Imej Keadaan Semasa Persimpangan Jalan Pandan Indah Dan Pandan Makmur 5 ‐ 85

Yang Perlu Diperbaiki

Foto 5.36 : Latar Langit Sedia Ada Bangunan Maxi Segar Dan Menara MPAJ Menjadi Mercu 5 ‐ 86

Tanda Semasa (Pandangan Dari MRR2)

Foto 5.37 : Ruang Kecil Boleh Di Optimakan Penggunaannya Sebagai Ruang Bandar Yang Aktif 5 ‐ 87

Foto 5.38 : Hutan Simpan Bukit Sg. Puteh 5 ‐ 99

Foto 6.1 : Contoh Imej Kompleks Sukan Mini Ampang 6 ‐ 51

Foto 6.2 : Contoh Imej Gelanggang Serbaguna 6 ‐ 51

Foto 6.3 : Contoh Imej Gelanggang Permainan 6 ‐ 51

Foto 6.4 : Contoh Imej Kolam Renang 6 ‐ 51

Foto 6.5 : Teduhan Yang Maksima Di Perlukan Di Kawasan Pesat Membangun 6 ‐ 52

Seperti Di Kawasan Perniagaan Jalan Ampang

Foto 6.6 : Contoh Barisan Tanaman Yang Memberikan Impak 6 ‐ 52

Selamat Datang Khas Kepada Para Pemandu Kenderaan

Foto 6.7 : Spathodea Companulata – ‘African Tulip Tree’ 6 ‐ 53

Foto 6.8 : Thuja Orientalis ‐ Tuja 6 ‐ 53

Foto 6.9 : Cordyline Tterminalis ‐ Jenjuang 6 ‐ 53

Foto 6.10 : Ixora Super King ‐ Siantan 6 ‐ 53

Foto 6.11 : Lokasi Tapak Cadangan Penyelenggaraan Berjadual ‘Trash Screen’ 6 ‐ 56

Foto 6.12 : Sumberjaya Pelancongan Kesihatan Hospital Ampang Puteri 6 ‐ 62

Foto 6.13 : Imej Semasa Di Jajaran Ampang 6 ‐ 67

Foto 6.14 : Keadaan Semasa Bangunan Di Kawasan Pemeliharaan Bangunan Warisan 6 ‐ 71

Foto 7.1 : Contoh Aktiviti Sukan Lasak Bagi Memenuhi Keperluan Remaja 7 ‐ 55

Foto 7.2 : Pengekalan Deretan Pokok Di Melawati Yang Mempunyai Nilai Estetik 7 ‐ 57

Foto 7.3 : Tanaman Pilihan 7 ‐ 58

Foto 7.4 : Contoh Medan Selera Moden Yang Menyediakan Banyak Ruang Niaga 7 ‐ 67

Untuk Peniaga Pelbagai Jenis Makanan, Dengan Hiasan Yang Menarik Di Vico

City, Singapura

Foto 7.5 : Chalet 7 ‐ 71

Foto 7.6 : ‘All Terrain Vehicle’ (ATV) 7 ‐ 71

Foto 7.7 : Kuih Bahulu 7 ‐ 72

Foto 7.8 : Kerepek 7 ‐ 72

Foto 7.9 : Imej Semasa Taman Melawati ‐Taman Permata 7 ‐ 79

Foto 7.10 : Keadaan Semasa Pintu Masuk Ke Bazar Taman Melawati 7 ‐ 83

Foto 7.11 : Keadaan Semasa Ruang Permainan Kanak‐ Kanak 7 ‐ 84

Foto 7.12 : Keadaan Semasa Batu Tanda Yang Kurang Jelas 7 ‐ 85

Foto 7.13 : Zoo Negara 7 ‐ 96

Foto 7.14 : Pemantauan Secara Berkala Penting Untuk Mengawal Kualiti Air 7 ‐ 97

Foto 7.15 : Pembuangan Sampah Ke Dalam Sungai Secara Haram Ditambah Dengan 7 ‐ 97

Faktor Jarak Bengkel Yang Begitu Dekat Dengan Sungai

xx


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Foto 8.1 : Sumber Air Di Kawasan Rekreasi Kemensah Hilir 8 ‐ 19

Foto 8.2 : Kemudahan Yang Terdapat Di Kemensah Hilir 8 ‐ 19

Foto 8.3 : Imej Kemudahan Infrastruktur Dan Riadah Yang Dicadangkan 8 ‐ 19

Foto 8.4 : Sumber Semulajadi Menjadi Tarikan Utama Pengunjung 8 ‐ 21

Foto 8.5 : Imej Alatan Senaman 8 ‐ 21

Foto 8.6 : Imej Alatan Permainan Kanak‐Kanak 8 ‐ 21

Foto 8.7 : Imej Wakaf 8 ‐ 21

Foto 8.8 : Imej Tandas Dan Bilik Persalinan 8 ‐ 21

Foto 8.9 : Empangan Klang Gates Dan Bukit Tabur 8 ‐ 23

Foto 8.10 : Taman Rimba Ampang 8 ‐ 24

Foto 8.11 : Empangan Klang Gates 8 ‐ 29

Foto 8.12 : Permatang Kuartza Klang Gates 8 ‐ 29

Foto 8.13 : Keindahan Taman Rimba Ampang 8 ‐ 32

Foto 9.1 : Penanaman Landskap Sebagai Pemisah Antara Laluan Pejalan Kaki Dengan Jalan Bermotor 9 – 61

Foto 9.2 : Pembinaan Rel Penghadang 9 – 61

Foto 9.3 : Rekabentuk ‘Bollard’ Juga Dapat Membentuk Imej Kawasan 9 – 62

Foto 9.4 : Penyediaan Pondok Polis Bagi Meningkatkan Aspek Keselamatan Awam Di Nodus Bandar 9 – 62

Foto 9.5 : Contoh Papan Tanda Peringatan Jenayah 9 – 62

Foto 9.6 : Pemasangan Lampu Jalan/Halaman Rumah Yang Menerangkan Kawasan Persekitaran

Akan Mencegah Berlakunya Jenayah 9 – 63

Foto 9.7 : Penataan Pintu Masuk Semasa (Melawati) Kurang Memberi Kesan Terhadap Kewujudannya 9 – 63

Foto 9.8 : Penyediaan Ruang Papan Iklan Yang Seragam Secara Tidak Langsung Mengekalkan Estetik,

Tanpa Menjejaskan Karakter Bangunan 9 ‐ 65

Foto 9.9 : Contoh Papan Tanda Yang Jelas, Tidak Menutup Fasad Bangunan Dan Dirancang Dalam

Rekabentuk Bangunan Perniagaan 9 – 66

Foto 9.10 : Kepentingan Sudut Bangunan Hendaklah Diberikan Dan Rekabentuknya Perlulah

Melengkapi ‘Complement’ Antara Satu Dengan Yang Lain 9 – 79

Foto 9.11 : Penyediaan Keperlauan OKU Hendaklah Berterusan Dan Mempunyai Rangkaian Yang Lengkap 9 – 79

Foto 9.12 : Pembangunan Baru Di Melawati Yang Telah Memberi Keutamaan Terhadap

Pandangan Ke Arah Kawasan Sekitar 9 – 79

Foto 9.13 : Perincian Rekabentuk Dan Gaya Senibina Memberi Imej Kepada Kawasan Ini – Melawati 9 – 80

Foto 9.14 : Bangunan Yang Mempunyai Potensi Warisan – Pekan Ampang 9 – 80

Foto 9.15 : Bangunan Kedai‐Pejabat – Pandan Indah 9 – 80

Foto 9.16 : Susunan Penghawa Dingin Di Luar Bangunan Sedikit Sebanyak Mencacatkan Keadaan Fasad

Bangunan Yang Menarik 9 – 80

Foto 9.17 : Tempat Penghawa Dingin Perlu Direkabentuk Dan Menjadi Sebahagian Penataan Fasad Bangunan 9 – 80

Foto 9.18 : Pintu Masuk Sebagai Pengenalan Kepada Kawasan Perniagaan 9 – 81

Foto 9.19 : Ruang‐Ruang Bandar Perlu Digunakan Secara Optimum 9 – 81

Foto 9.20 : Dua Rekabentuk Bangunan Yang Berbeza Tetapi Masih Di Dalam Satu Kumpulan Gaya Yang Sama 9 – 84

Foto 9.21 : Penataan Tepi Bangunan Yang Menarik Dengan Pengindahan Landskap 9 – 84

Foto 9.22 : Rekabentuk Bangunan Kediaman Untuk Disewa Kepada Pelajar / 9 – 85

Penyelidik Dengan Rekabentuk Yang ‘Lively’

xxi


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Foto 9.23 : Rekabentuk Yang Membenarkan Pemandangan Keluar Ke Kawasan Hijau Dan Akses 9 – 86

Keluar Masuk Yang Mudah

Foto 9.24 : Laluan Pejalan Kaki, Tempat Perbincangan Dan ’Public Art’ Di Kawasan Kediaman Pelajar 9 – 86

Foto 9.25 : Keadaan Semasa Di Pekan Ampang 9 – 89

Foto 9.26 : Imej Papan Tanda ‘Braille’ 9 – 100

Foto 9.27 : Tumbuh‐Tumbuhan Herba 9 – 101

Foto 9.28 : ‘Wall Climbing’ 9 – 101

Foto 9.29 : Trek BMX 9 – 101

Foto 9.30 : Jarak Penanaman Yang Bebas Di Kawasan Lapang 9 – 104

Foto 9.31 : Hanya Satu Jenis Pokok Utama Digalakkan Di Tanam Di Sepanjang Laluan Pejalan Kaki, 9 – 114

Foto 9.32

Pemasangan Geriji Tangan Digalakkan

: Tanaman Bertindak Sebagai Halangan (Barrier) Dari Penyeluk Saku Bermotosikal Menghampiri

Pejalan Kaki 9 – 114

Foto 9.33 : Spesis Tanaman Yang Mengeluarkan Bauan Yang Harum 9 – 115

Foto 9.34 : Tanaman Beracun 9 – 117

Foto 9.35 : Dahan Rapuh 9 – 117

Foto 9.36 : Daun Berduri 9 – 117

xxii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

3R

: Reduce, Reuse and Recycle

Akta 172 : Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

BP

: Blok Perancangan

BPK

: Blok Perancangan Kecil

Bkt.

: Bukit

Bt.

: Batu

CBD

: Central Business District

CCTV

: Closed Circuit Television

DBKL

: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

RT

: Rancangan Tempatan

RT MPAJ 2020 : Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Ampang Jaya 2020

EIA

: Environmental Impact Assessment

FINAS

: Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia

IKS

: Industri Kecil Sederhana

IWK

: Indah Water Konsortium

JAIS

: Jabatan Agama Islam Selangor

JAS

: Jabatan Alam Sekitar

JKKK

: Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung

JLH

: Jumlah Liter Per Hari

Jln

: Jalan

Kg.

: Kampung

KLORR

: Kuala Lumpur Outer Ring Road (Lebuhraya Lingkaran Tengah Luar)

KM

: Kemudahan Masyarakat

KPU

: Kawasan Perbandaran Utama

KSAS

: Kawasan Sensitif Alam Sekitar

Lrg

: Lorong

LRK

: Loji Rawatan Kumbahan

LRT

: Light Rapid Transit (Aliran Transit Ringan)

MPAJ

: Majlis Perbandaran Ampang Jaya

MPKj

: Majlis Perbandaran Kajang

MRR2 : Middle Ring Road 2 ( Jalan Lingkaran Tengah 2)

NGV

: Natural Gas For Vehicle

PBPT

: Pihak Berkuasa Perancang Tempatan

PBT

: Pihak Berkuasa Tempatan

PDRM

: Polis DiRaja Malaysia

PE

: Pencawang Elektrik

PE

: Population Equivalent (Penduduk Setara)

PMU

: Pencawang Masuk Utama

PSK

: Petempatan Semula Kampung

xxiii


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

PTB

PTKL

RFN

ROW

RSN

RT

SK

SM

SMK

SR

SRA

Stn.

TM

TNB

TOD

: Pembangunan Tanah Bersepakat

: Pelan Tempatan Kuala Lumpur

: Rancangan Fizikal Negara

: Right of Way

: Rancangan Struktur Negeri

: Rancangan Tempatan

: Sekolah Kebangsaan

: Sekolah Menengah

: Sekolah Menengah Kebangsaan

: Sekolah Rendah

: Sekolah Rendah Agama

: Stesen

: Telekom Malaysia

: Tenaga Nasional Berhad

: Transit Oriented Development

Nota : Gambar‐gambar dan Foto‐foto yang terdapat dalam laporan ini hanyalah sebagai rujukan dan contoh Illustrasi.

xxiv


1.0 Pengenalan


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

1.0 PENGENALAN

Rancangan Tempatan (RT) adalah rancangan pemajuan yang mengandungi perincian cadangancadangan,

dasar serta strategi yang telah dikenalpasti di peringkat Rancangan Struktur Negeri (RSN).

Cadangan-cadangan ini termasuklah memperelokkan keadaan alam sekitar, lalu lintas, infrastruktur,

kemudahan-kemudahan dan ameniti-ameniti di dalam kawasan RT (Seksyen 12 (3) Akta Perancangan

Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Ampang Jaya 2020 (RT MPAJ 2020) merupakan dokumen

perancangan yang mengandungi peta cadangan dan pernyataan bertulis. Cadangan-cadangan yang

dikemukakan disokong oleh jadual kelas kegunaan tanah dan garis panduan perancangan.

1.1 OBJEKTIF RANCANGAN TEMPATAN

RT MPAJ 2020 disediakan untuk mencapai lapan (8) objektif berikut :-

i. Menterjemahkan dasar-dasar yang telah digariskan dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN) dan

RSN Selangor ke dalam bentuk fizikal dan menilai kejayaan pelaksanaan dasar-dasar tersebut;

ii.

iii.

iv.

Menggubal strategi pembangunan yang bersesuaian bagi kawasan MPAJ;

Membentuk satu rangka kerja pembangunan guna tanah bagi memaju dan menggunakan

tanah dan membangunkan kawasan MPAJ berdasarkan isu dan potensi;

Menyediakan langkah-langkah bagi melindungi dan memperelokkan alam sekitar, memelihara

topografi, memelihara pokok dan memelihara tapak dan bangunan bersejarah yang bernilai

estetik yang mungkin ada dalam kawasan MPAJ;

v. Merancang penyediaan kawasan lapang/rekreasi serta langkah pengindahan dan landskap;

vi.

vii.

viii.

Merancang pembangunan rangkaian sistem perhubungan lalu lintas dan komunikasi;

Menyediakan garis panduan kawalan pembangunan merangkumi aspek reka bentuk bandar,

perumahan, industri, perniagaan, penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti, kemudahan

masyarakat dan Iain-lain yang berkaitan; dan

Menyediakan garis panduan dan rangka kerja mengenai aspek pertanian, pengekalan,

pemuliharaan dan pengurusan alam sekitar.

1.2 PROSES PENYEDIAAN RANCANGAN TEMPATAN

RT MPAJ 2020 disediakan melalui tujuh (7) peringkat utama mengikut keperluan perundangan iaitu

Keperluan Penyediaan RT, Publisiti Awal, Penyediaan RT, Publisiti RT, Siasatan dan Pendengaran Awam,

Kelulusan RT, Pemberitahuan kepada Pihak berkuasa Negeri dan Pewartaan RT (rujuk Rajah 1.1).

1-1


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Rajah 1.1: Proses Penyediaan RT Mengikut Keperluan Akta 172

KEPERLUAN PENYEDIAAN RT

Pihak Berkuasa Perancang Tempatan membuat

keputusan untuk menyediakan RT bagi kawasannya

PUBLISITI AWAL

Mendapatkan maklum balas dari orang ramai

mengenai objektif , tujuan dan perkara-perkara yang

akan dicadangkan dalam RT

PINDAAN / PENGUBAHAN

• Pengubahan

• Penggantian (Seksyen

16) Akta 172

DRAF RANCANGAN TEMPATAN (DRT)

Mengandungi suatu peta cadangan dan

pernyataan bertulis yang menepati dasar /

Cadangan RSN

PUBLISITI DRT

Pemeriksaan awam tidak kurang dari 4 minggu dan

boleh dilanjutkan selama tidak lebih dari 4 minggu

(seksyen 13 (2)) Akta 172

MEWARTAKAN RT

PBPT mewartakan fakta

persetujuan RT oleh Pihak

Berkuasa Negeri

Disiarkan dalam warta negeri

dan dalaman sekurangkurangnya

2 akhbar

tempatan (Seksyen 15(4))

Akta 172 (pindaan) 2001

SIASATAN DAN PENDENGARAN AWAM DRT

Suatu siasatan dan pendengaran awam DRT boleh

diadakan di hadapan jawatankuasa terdiri daripada

3 orang yang dilantik oleh JPN (Seksyen 14 (1)),

Akta 172. Notis mengenai siasatan tempatan atau

pendengaran awam DRT disiarkan sekurangkurangnya

6 minggu sebelum tarikh Mesyuarat

Jawatankuasa Siasatan dan Pendengaran Awam

(kaedah 31(2)) Kaedah-kaedah Rancangan

Pemajuan (RS dan RT)

PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK

BERKUASA NEGERI

Jawatankuasa Perancang

Negeri memberitahu Pihak

Berkuasa Negeri untuk

mendapatkan persetujuan

dan kuatkuasa RT (Seksyen

15(1C) Akta 172 (pindaan)

2001

KELULUSAN DRT

Jawatankuasa Perancang Negeri hendaklah

membuat ketetapan untuk kelulusan DRT yang

disampaikan oleh PBPT membuat ketetapan untuk

menerima Rancangan Tempatan (Seksyen 15 (1)),

Akta 172 (pindaan ) 2001 iaitu sama ada sebagai

mana disediakan atau diubahsuai setelah

menimbangkan rayuan dan bantahan oleh PBPT

Jawatankuasa Perancang

Negeri meluluskan

keseluruhan atau sebahagian

daripada DRT dan dengan

atau tanpa ubahsuaianubahsuaian

atau syaratsyarat

atau menolak DRT

(Seksyen 15(1), (1A) dan Akta

172 (pindaan) 2001

1.3 KANDUNGAN RANCANGAN TEMPATAN

RT MPAJ 2020 merangkumi sembilan (9) bab iaitu:-

i. Bab 1 Pengenalan

Menerangkan Objektif Penyediaan RT, Proses Penyediaan, Kandungan Laporan, Kawasan RT dan

Blok Perancangan bagi RT MPAJ 2020.

ii.

iii.

Bab 2 Pembangunan Kawasan Rancangan Tempatan Dalam Konteks Dasar Dan Strategi Nasional

Dan Negeri

Menerangkan perkara yang berkaitan dengan kaitan pembangunan kawasan RT MPAJ 2020

dengan Konurbasi Kuala Lumpur dan Strategi RSN Selangor.

Bab 3 Wawasan, Matlamat, Strategi dan Konsep Pembangunan

Menerangkan matlamat dan halatuju pembangunan kawasan MPAJ berdasarkan lima prinsip

utama.

1-2


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

iv.

Bab 4 Cadangan Klasifikasi Pengezonan Pemajuan Dan Penggunaan Tanah

Menerangkan 11 klasifikasi guna tanah dan penggunaan jadual kelas kegunaan tanah.

v. Bab 5 sehingga Bab 8 Peta Cadangan Dan Pernyataan Bertulis

Menerangkan cadangan pemajuan dan kegunaan tanah serta jadual kelas kegunaan tanah

bagi setiap Blok Perancangan Kecil (BPK).

vi.

Bab 9 Garis Panduan Perancangan

Menerangkan garis panduan mengikut 10 subjek iaitu kediaman, perniagaan dan perkhidmatan,

perindustrian, pemeliharaan alam sekitar, kemudahan infrastruktur dan utiliti, rekabentuk bandar,

pelancongan, kemudahan rekreasi dan landskap, pertanian dan sumberjaya desa serta

pengangkutan dan lalulintas.

1.4 KAWASAN RANCANGAN TEMPATAN

Kawasan RT MPAJ 2020 meliputi keseluruhan kawasan pentadbiran MPAJ. Ianya terletak dalam dua

daerah iaitu Daerah Gombak dan Daerah Hulu Langat. Keluasan keseluruhan kawasan MPAJ adalah

meliputi 14,350 hektar.

Kawasan MPAJ meliputi tiga (3) mukim iaitu Mukim Hulu Klang dan sebahagian Mukim Setapak di dalam

Daerah Gombak dan Mukim Ampang dalam Daerah Hulu Langat. Kawasan RT ini bersempadan dengan

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bahagian utara kawasan MPAJ adalah bersempadan dengan

sebahagian lagi Mukim Setapak di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

1.5 BLOK PERANCANGAN

Empat (4) BP telah dikenalpasti bagi kawasan RT MPAJ 2020 iaitu (rujuk Rajah 1.2) :-

i. BP 1 : Pandan Indah

ii. BP 2 : Ampang

iii. BP 3 : Melawati

iv. BP 4 : Kawasan Pemeliharaan

Jadual 1.1 menunjukkan keluasan bagi setiap BP.

Dua kriteria digunakan dalam membentuk BP iaitu Kawasan Perbandaran Utama dan Kawasan

Pemeliharaan.

i. Kategori 1: Kawasan Perbandaran Utama (KPU)

Kawasan Perbandaran Utama (KPU) secara amnya merupakan kawasan tepu bina sedia ada yang

secara fizikalnya membentuk kawasan gabungan kepada Bandaraya Kuala Lumpur. Guna tanah utama

sedia ada didominasi oleh kawasan perumahan, pusat perniagaan, kawasan industri, kemudahan

masyarakat, kawasan rekreasi, infrastruktur dan utiliti serta rangkaian pengangkutan. Dalam MPAJ,

terdapat tiga KPU telah dikenal pasti iaitu:-

• KPU Pandan Indah

• KPU Ampang

• KPU Melawati

ii.

Kategori 2: Kawasan Pemeliharaan

Kawasan Hutan Simpan Ampang dan Hutan Simpan Hulu Gombak merupakan kawasan pemeliharaan

yang mana ianya adalah guna tanah dominan dan meliputi lebih daripada 50 peratus daripada jumlah

keseluruhan MPAJ. Kawasan hutan simpan ini termasuk di dalam Taman Negeri Selangor.

1-3


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Jadual 1.1: Blok Perancangan RT MPAJ 2020

BLOK PERANCANGAN

KELUASAN

(Hektar)

PERATUS

(%)

BP 1 : PANDAN INDAH 2,056 14.33

BP 2 : AMPANG 1,880 13.10

BP 3 : MELAWATI 1,823 12.70

BP 4 : KAWASAN PEMELIHARAAN 8,591 59.87

JUMLAH 14,350 100.00

1.6 BLOK PERANCANGAN KECIL

Setiap BP dibahagikan kepada beberapa Blok Perancangan Kecil (BPK) di mana ianya bertujuan untuk

memastikan penyelarasan pembangunan di setiap BP khususnya dari aspek cadangan pemajuan dan

kegunaan tanah. Empat kriteria digunakan dalam membentuk BPK iaitu:-

i. Sempadan Pusat Bandar

Kriteria sesebuah pusat bandar adalah diambilkira dalam membentuk BPK. Sempadan pusat bandar sedia

ada dan jangkaan perluasan sempadan dijadikan satu kriteria pembentukan BPK untuk pusat bandar.

ii.

Guna Tanah

BPK juga dibentuk berdasarkan pengezonan guna tanah sama ada mengikut jenis dan kesesuaian

kegunaan tanah. Jajaran jalan, lebuh raya, sungai dan laluan ‘Light Rapid Transit’ (LRT) turut menjadi

kriteria dalam menentukan sempadan BPK.

iii.

Pembangunan Komited

Pembangunan komited juga diambil kira sebagai salah satu kriteria pembentukan BPK di mana ianya turut

mempengaruhi pembangunan guna tanah masa hadapan. Ia juga merupakan sebagai salah satu cara

untuk melihat arah dan corak pembangunan akan datang.

iv.

Cadangan Pembangunan Kajian Lain

Cadangan-cadangan pembangunan daripada kajian lain seperti Rancangan Struktur Ampang Jaya dan

sebagainya lagi turut diambilkira sebagai kriteria pembentukan BPK. Ini bertujuan untuk memudahkan

perancangan supaya cadangan pembangunan bagi BPK tersebut selaras dan menyeluruh.

1-4


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 1.2

PELAN KAWASAN RANCANGAN TEMPATAN DAN

BLOK PERANCANGAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

PETUNJUK:

Blok Perancangan 1

Blok Perancangan 2

Blok Perancangan 3

Blok Perancangan 4

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


2.0 Pembangunan Kawasan

Rancangan Tempatan Dalam

Konteks Dasar Dan Strategi

Nasional Dan Negeri


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

2.0

PEMBANGUNAN KAWASAN RANCANGAN TEMPATAN DALAM KONTEKS

DASAR DAN STRATEGI NASIONAL DAN NEGERI

2.1 KONURBASI KUALA LUMPUR

Rancangan Fizikal Negara (RFN) telah menyatakan Konurbasi Kuala Lumpur adalah meliputi kawasan

seluas 504,000 hektar. Kawasannya melibatkan Wilayah Lembah Klang sedia ada dan kawasan

pembesaran yang meliputi Daerah Kuala Selangor, Hulu Selangor, Sepang dan Kuala Langat di

Selangor serta Daerah Seremban dan Port Dickson di Negeri Sembilan (rujuk Rajah 2.1). Jumlah

penduduk tahun 2000 dianggarkan seramai 4.8 juta orang. Pada tahun 2020, jumlah penduduk

konurbasi ini diunjurkan akan mencapai 12.6 juta orang. Konurbasi Kuala Lumpur merupakan

Konurbasi Taraf 1 yang dikenali sebagai Konurbasi Pertumbuhan Nasional (rujuk Jadual 2.1).

Jadual 2.1: Hierarki Konurbasi Perbandaran

TARAF HIERARKI KAWASAN

1

Konurbasi Pertumbuhan

Nasional

Kuala Lumpur-Lembah Klang-

Seremban

2 Konurbasi Pertumbuhan Wilayah

i. George Town-Kulim-Sungai

Petani-Perak Utara

ii. Johor Bahru-Pasir Gudang-

Tanjung Pelepas

iii. Kuantan-Kemaman

3

Konurbasi Pertumbuhan

Pertengahan

i. Ipoh

ii. Melaka

4

Pusat Pertumbuhan

Perbandaran / Konurbasi Masa

Hadapan

i. Alor Setar

ii. Kota Bharu

iii. Kuala Terengganu

iv. Kangar

v. Temerloh-Mentakab

vi. Lumut- Sitiawan-Manjung

vii. Muar- Batu Pahat-Kluang

Sumber: Rancangan Fizikal Negara, 2005

Pembangunan Konurbasi Kuala Lumpur akan berterusan berpaksi kepada Bandaraya Kuala Lumpur

yang mempunyai misi untuk mencapai status ‘World Class City’ menjelang tahun 2020. Salah satu

pengaruh Bandaraya Kuala Lumpur dapat dilihat kepada sumbangan peluang pekerjaan kepada

tenaga kerja sekitarnya (rujuk Jadual 2.2). Pada tahun 2000, dianggarkan 53.1 peratus peluang

pekerjaan yang diwujudkan di dalam Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk tenaga kerja yang

datang dari luar Bandaraya. Unjuran yang dibuat pada tahun 2020 menunjukkan peratusan ini

semakin mengecil iaitu 37.1 peratus. Walau bagaimanapun, jumlah sebenar peluang pekerjaan yang

disediakan untuk tenaga kerja dari luar Bandaraya Kuala Lumpur meningkat dari 445,400 pada tahun

2000 kepada 520,000 pada tahun 2020.

2-1


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Rajah 2.1: Pelan Konurbasi Kuala Lumpur

#

Sabak Bernam

Krau Wildlife

Reserve

PETUNJUK:-

#

Sungai Besar

Kelumpang

#

#

Kg. Sungai Lima

Kerling

#

Kuala Selangor

#

Sekincan

#

North Peat Swamp K. Kubu Baharu

Forest

Tanjong Karang

Hulu Yam Baharu

#

Asam Jawa

Jeram

#

Sultan Salahuddin

Abdul Aziz Shah Airport

#

Kuala Selangor

#

?

Kapar

#

#

#

Serendah

Rawang

Kuang

#

#

#

#

#

#

Shah Alam

#

S. Buloh

#

#

#

Pengkalan TUDM Sungai Besi

"A # #

#

#

#

#

#

#

Klang

Pulau Ketam í

Puchong Batu Dua Belas Kajang

Bandar Baru Bangi

Pulau Carey

Dengkil

#

Banting

e

Ampang

#

#

KUALA LUMPUR

#

Selangor

State Park

Pajam

#

Nilai

Broga

#

# #

Mantin

Kuala Pilah

Seremban

#

"A #

Sepang

Seremban

#

KUALA LUMPUR

#

International Airport

Rantau

#

#

Kota Gemenche

#

Port Dickson

#

Sumber: Rancangan Fizikal Negara, 2005

#

#

Pekan Simpang Durian

#

Titi

#

Pertang

# Ayer Hitam

Kuala Klawang

Kg. Terengtang

Rembau

#

Kg. Dangi

#

#

Bahau

#

Jadual 2.2: Penduduk Dan Peluang Pekerjaan Bandaraya Kuala Lumpur, 2000 Dan 2020

PENDUDUK DAN PEKERJAAN TAHUN 2000 TAHUN 2020

Bilangan Penduduk Bandaraya

Kuala Lumpur

Bilangan Pekerjaan Bandaraya Kuala

Lumpur

Bilangan Tenaga Kerja Bandaraya

Kuala Lumpur

Bilangan Tenaga Kerja dari Luar

Bandaraya Kuala Lumpur

% Tenaga Kerja dari luar Bandaraya

Kuala Lumpur

1.4 juta 2.2 juta

838,400 1,419,500

393,000 880,000

445,400 520,000

53.1 % 37.1%

Sumber: Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

2-2


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

2.2 STRATEGI PEMBANGUNAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SELANGOR 2020 (RSN

SELANGOR 2020)

Strategi ‘Multi Focus’ RSN Selangor 2020 memberi penekanan terhadap perkembangan pusat-pusat

pertumbuhan sebagai pusat ekonomi yang maju dan ‘self contained’ serta mudah dikawal dan diurus,

berbanding amalan semasa yang menggalakkan ‘urban sprawl’.

2.2.1 Ciri-Ciri Utama Strategi ‘Multi Focus’

i. Pengekalan Dan Pemuliharaan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)

Kawasan Sensitif Alam Sekitar yang telah dikenalpasti akan terus dipulihara. Di antara kawasan yang

terlibat ialah kawasan hutan simpan kekal, kawasan berbukit dan bercerun curam, kawasan pesisiran

pantai dan sungai, kawasan kepulauan dan kawasan tadahan air. Ia bertujuan untuk memastikan aset

semula jadi tidak musnah dan pupus sehingga menimbulkan risiko bencana dan untuk dinikmati oleh

generasi akan datang.

ii.

Pengekalan Wilayah Lembah Klang Sebagai Pusat Pembangunan Yang Dinamik

Kawasan Wilayah Lembah Klang merupakan kawasan pembangunan perbandaran yang termaju di

Malaysia dan sebahagian besarnya terletak di Negeri Selangor. Pembangunan perbandaran di dalam

Wilayah Lembah Klang akan terus digalakkan dan dijadikan pemangkin pembangunan negara untuk

mencapai matlamat Wawasan 2020. Memandangkan kawasan ini hampir mencapai tahap tepu,

pembangunan secara ‘infill’ dan pembangunan semula adalah digalakkan terutamanya di pusatpusat

bandar utama yang mengalami tekanan pembangunan yang tinggi. Strategi pembangunan di

wilayah ini juga memberi penekanan kepada peningkatan pengurusan lalu lintas dan penyediaan

infrastruktur yang lebih sempurna bagi mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas dan banjir kilat

yang sering berlaku di kawasan ini. Ini adalah untuk memastikan persekitaran Wilayah Lembah Klang

akan terus kondusif untuk pembangunan ekonomi bandar.

iii. Peluasan Zon Pembangunan Perbandaran Di Pinggir Wilayah Lembah Klang

Untuk menampung pertambahan penduduk dan aktiviti pembangunan ekonomi, peluasan kawasan

perbandaran adalah diperlukan. Oleh itu, zon perbandaran diperluaskan ke kawasan selatan Daerah

Kuala Selangor dan utara Daerah Kuala Langat sebagai zon pembangunan utama. Peluasan ini juga

meliputi kawasan tengah Daerah Kuala Selangor dan selatan Kuala Langat sebagai zon

pembangunan sekunder yang mengambilkira pembangunan-pembangunan komited di kawasan

berkenaan. Pembangunan di kawasan ini bagaimanapun ditumpukan di pusat-pusat pertumbuhan

yang dikenalpasti.

iv. Pengukuhan Pembangunan Ekonomi Semasa Dan Pembentukan Asas-Asas Ekonomi Baru

Terutamanya Di Kawasan Kurang Maju

Pembangunan ekonomi negeri dipertingkatkan melalui pengukuhan aktiviti semasa dan

mempelbagaikan lagi aktiviti ekonomi berdasarkan kepada kekuatan asas ekonomi tempatan sesuatu

zon pembangunan yang dikenalpasti.

v. Penyerakan Pembangunan Ke Luar Wilayah Lembah Klang Melalui Pembangunan Pusat-Pusat

Pertumbuhan Strategik Yang Bersifat Mandiri Dan Berorientasikan Transit

Pendekatan utama penyerakan pembangunan ke luar Wilayah Lembah Klang adalah dengan

mengenalpasti pusat-pusat pertumbuhan sedia ada yang sesuai untuk menjadi pusat-pusat

pertumbuhan strategik serta pusat-pusat transit di lokasi yang dapat memberi manfaat kepada

pembangunan ekonomi di kawasan sekitarnya. Pembangunan dan perkembangan pusat-pusat ini

akan dipergiatkan untuk menjadikannya sebagai pemangkin utama pembangunan di kawasan luar

Wilayah Lembah Klang.

2-3


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

vi. Pengintegrasian Pusat Transit Antarabangsa, Utama Dan Sekunder Serta Penekanan Kepada

Perkembangan Fungsi Penggunaan Transit

Ciri istimewa yang dipamerkan oleh strategi pembangunan ini adalah penekanan terhadap

pembangunan infrastruktur pengangkutan yang mampan serta konsep pembangunan koridor transit

untuk seluruh Negeri Selangor. Pengintegrasian pusat transit dan pembangunan berasaskan koridor

transit ini adalah untuk mengambil manfaat daripada kewujudan pusat-pusat pengangkutan utama

negara iaitu Pelabuhan Klang dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) serta

kedapatan rangkaian perhubungan darat yang menyeluruh. Penekanan ini menuntut pembangunan

sistem pengangkutan yang berintegrasi untuk memberi manfaat terhadap pergerakan manusia serta

barangan dari segi keselesaan, keselamatan dan ‘reliability’ serta pemeliharaan alam sekitar secara

menyeluruh.

2.2.2 Hubungkait Strategi RSN Selangor 2020 Dengan Kawasan MPAJ

Beberapa aspek yang terkandung di dalam strategi RSN Negeri Selangor jelas menyediakan rangka kerja

kepada pembangunan kawasan MPAJ. Antara aspek yang disentuh termasuklah :-

i. Menekankan kepada perkembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagai pusat yang maju dan

’self contained’ serta mudah dikawal dan diurus. Pusat-pusat pertumbuhan yang dicadangkan

di dalam kawasan MPAJ ialah Hulu Klang sebagai ’Core Area’. Di antara dasar-dasar yang

terdapat dalam RSN Selangor 2020 berkaitan dengan strategi pembangunan ini adalah:-

DASAR FZ 9:-

ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN FIZIKAL NEGERI SELANGOR DITUMPUKAN KEPADA

PEMBANGUNAN PELBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DAN PENGGUNAAN KONSEP PEMBANGUNAN

BERORIENTASIKAN TRANSIT BAGI KAWASAN PEMBANGUNAN BARU

Cadangan Am:-

FZ9 C1:

Menggalakkan corak pembangunan yang padat dan mendiri serta mengandungi

pelbagai guna tanah di pusat-pusat pertumbuhan (nuclei)

ii.

Strategi Pembangunan Berorientasikan Transit mengesyorkan pembangunan pusat-pusat transit

bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan rel dan pengangkutan awam. Dasar-dasar

yang berkaitan adalah:-

DASAR FZ 9:-

ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN FIZIKAL NEGERI SELANGOR DITUMPUKAN KEPADA

PEMBANGUNAN PELBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DAN PENGGUNAAN KONSEP PEMBANGUNAN

BERORIENTASIKAN TRANSIT BAGI KAWASAN PEMBANGUNAN BARU

Cadangan Am:-

FZ9 C2: Menggalakkan pembangunan berorientasikan transit di lokasi-lokasi yang strategik di

laluan-laluan utama di seluruh negeri untuk memberi kemudahsampaian yang tinggi

ke pusat-pusat pembangunan

FZ9 C3:

Menggalakkan pelaksanaan amalan ’Smart Growth’ dalam pemajuan guna tanah

di pusat-pusat transit di mana penekanan adalah terhadap:-

• Pembangunan yang padat (compact) tetapi mampan;

• Penyediaan guna tanah yang bercampur tetapi tidak bercanggah;

• Penyediaan pelbagai mod pengangkutan dan sistem pengangkutan mampan;

• Pembangunan baharu dalam kawasan tepubina sedia ada;

• Pembangunan berskala manusia untuk mesra penduduk; dan

• Pewujudan lingkungan awam.

2-4


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

iii. Strategi Pembangunan Zon Ekonomi Mandiri menggalakkan pembangunan ekonomi

berasaskan kekuatan sumberjaya ekonomi yang boleh didapati di sekitar kawasan MPAJ

seperti zon pelancongan eko; zon industri sokongan dan automatif; zon pembangunan

ekonomi bandar utama.

Dasar-dasar yang berkaitan termasuklah :-

DASAR EK 1 :-

ZON PEMBANGUNAN FIZIKAL HENDAKLAH DIMAJUKAN DENGAN AKTIVITI-AKTIVITI EKONOMI

YANG BERSESUAIAN SEPERTI BERIKUT :-

a. Ekonomi Bandar (Wilayah Lembah Klang)

b. Aktiviti Berteknologi Tinggi Dan Penyelidikan Dan Pembangunan (Koridor Raya Multimedia)

c. Pelancongan (Pulau Carey – Sungai Pelek)

d. Maritim (Pelabuhan Klang)

e. Pelancongan Dan Perikanan (Kuala Selangor)

f. Pertanian Dan Perindustrian Tani (Tanjung Karang- Sabak)

g. Pertanian Dan Pelancongan Agro (Lembah Agro)

h. Automotif Dan Industri Sokongan (Rawang – Bernam Jaya)

i. Pelancongan Eko (Taman Negeri)

Cadangan Am :-

EK1 C1 : Membangunkan zon-zon pembangunan ekonomi yang dicadangkan

EK1 C2 : Memajukan sekurang-kurangnya sebuah pusat perkhidmatan yang lengkap bagi

setiap zon pembangunan

EK1 C3 : Menyediakan kawasan pembangunan yang sesuai dan mencukupi di setiap zon

pembangunan

EK1 C4 : Menyediakan kemudahan awam, perhubungan dan infrastruktur yang lengkap dan

cekap bagi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi sesuai dengan zon

pembangunan ekonomi berkenaan

EK1 C5 : Mengawal perancangan dan pembangunan di setiap zon pembangunan agar

tidak bercanggah dengan aktiviti pembangunan yang ditetapkan bagi zon

berkenaan

DASAR EK 4 :-

PEMBANGUNAN EKONOMI DI LUAR WILAYAH LEMBAH KLANG AKAN DIPERTINGKATKAN,

DIPERKUKUHKAN DAN DIPELBAGAIKAN

Cadangan Am:-

EK4 C1: Meningkatkan aktiviti pembangunan ekonomi di luar Wilayah Lembah Klang

berdasarkan kekuatan sumber ekonomi di zon berkenaan serta menggalakkan lagi

pertumbuhan industri hiliran

2-5


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Rajah 2.2: Hubungkait Strategi RSN Selangor 2020 Dengan Kawasan MPAJ

STRATEGI PEMBANGUNAN

‘MULTI FOCUS’

STRATEGI PEMBANGUNAN

PELBAGAI ‘NUCLEI’

STRATEGI PEMBANGUNAN

BERORIENTASIKAN TRANSIT

STRATEGI PEMBANGUNAN

ZON EKONOMI MANDIRI

Strategi ini memberi

penekanan terhadap

perkembangan pusat-pusat

pertumbuhan sebagai pusat

ekonomi yang maju dan‘self

contained’ serta mudah

dikawal dan diurus

berbanding amalan semasa

yang menggalakkan ‘urban

sprawl’

Strategi ini adalah inspirasi

daripada kewujudan

rangkaian perhubungan

infrastruktur dan

perkhidmatan

pengangkutan awam yang

cekap, serta pembangunan

perbandaran yang tertumpu

di kawasan pusat transit. Ia

bertujuan untuk mengatasi

masalah kesesakan dan

konflik lalulintas

Strategi pembangunan ini

menekankan

pendekatan pembangunan

ekonomi berasaskan

kekuatan sumber jaya

ekonomi yang boleh didapati

di sekitar kawasan yang

dikenal pasti. Ini bertujuan

untuk mempelbagaikan

asas ekonomi dan

memastikan setiap kawasan

di Selangor dapat

dibangunkan serentak

• Pusat Pinggir Metro -

Ampang

• ‘Core Area’ – Hulu Klang

• Pengekalan dan

Pemuliharaan KSAS

• Sempadan Koridor

Pembangunan Bandar

• Zon Pembangunan

Ekonomi Bandar Utama

• Zon Automotif dan Industri

Sokongan

• Zon Pengekalan,

Pemuliharaan dan

Pelancongan Ekonomi

2-6


3.0 Wawasan, Matlamat, Strategi

Dan Konsep Pembangunan


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

3.0

WAWASAN, MATLAMAT, STRATEGI DAN KONSEP PEMBANGUNAN

3.1 WAWASAN PEMBANGUNAN

Perancangan pembangunan masa hadapan kawasan MPAJ sehingga tahun 2020 berasaskan kepada

wawasan berikut:-

‘Perbandaran Metropolitan yang Selesa, Dinamik, Mudahsampai, Seimbang

Dan Cekap’

3.2 MATLAMAT PEMBANGUNAN

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam wawasan pembangunan MPAJ ini disokong oleh penyataan

matlamat (rujuk Jadual 3.1).

Jadual 3.1: Prinsip Dan Matlamat Pembangunan

PRINSIP

Selesa

Dinamik

Mudahsampai

Seimbang

Cekap

MATLAMAT

Membangunkan kawasan perbandaran yang selamat

dilengkapi pelbagai kemudahan.

Mewujudkan asas ekonomi bandar yang berkembang, maju,

moden dan pelbagai.

Memastikan tahap mudah gerak, mobiliti dan ‘connectivity’

manusia dan barangan yang tinggi.

Merancang pembangunan pusat bandar, petempatan, fizikal

dan pemuliharaan alam sekitar secara bersepadu dan

bijaksana.

Mengamal kaedah pengurusan dan pentadbiran

perbandaran secara efisien.

3.3 STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan digubal untuk menjelaskan langkah-langkah bagi mencapai wawasan, prinsip

dan matlamat pembangunan dengan berpandukan kepada indikator pembangunan terpilih yang

telah dikenalpasti dan disasarkan.

3.3.1 PRINSIP DAN MATLAMAT 1 - SELESA

3.3.1.1 Indikator Semasa Dan Sasaran

Sepuluh (10) indikator pembangunan yang berkaitan serta cadangan sasaran untuk mencapai prinsip

dan matlamat Selesa telah dikenalpasti (rujuk Jadual 3.3).

3.3.1.2 Strategi Pembangunan

i. Penduduk

Jumlah penduduk MPAJ pada tahun 2000 adalah seramai 478,614 orang dan diunjurkan pada tahun

2020 adalah 583,200 orang dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan purata 0.73 peratus.

3-1


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

a. Mencapai pertumbuhan penduduk yang mampan dan terkawal selaras dengan tahap

kedapatan tanah untuk pembangunan dan keupayaan penyediaan pelbagai kemudahan

masyarakat dan kawasan rekreasi;

b. Mengagihkan taburan penduduk dengan lebih seimbang terutama ke kawasan-kawasan separa

perbandaran dan pinggir bandar yang berpotensi; dan

c. Mengawal pertambahan penduduk di dalam kawasan tepubina sedia ada.

Jadual 3.2 : Unjuran Penduduk Mengikut Blok Perancangan, 2005-2020

BLOK PERANCANGAN 2005 2010 2015 2020

KPPT (%)

2005-2020

BP1 : Pandan Indah 284,060 315,528 324,724 330,400 1.18

BP2 : Ampang 206,274 236,240 249,677 259,030 1.70

BP3 : Melawati 75,376 87,689 93,923 98,865 1.99

BP4 : Kawasan Pemeliharaan 12,118 13,870 14,442 14,627 1.26

Jumlah 577,828 653,327 682,766 702,922 1.32

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Selayang dan

Majlis Perbandaran Ampang Jaya, 2007-2020

Jadual 3.3: Indikator Semasa Dan Sasaran Prinsip Dan Matlamat 1 – Selesa

NO.

INDIKATOR

‘BENCHMARK’

(RSN

SELANGOR)

KEADAAN

SEMASA

SASARAN 2020

1. Kadar pertumbuhan penduduk

Kurang dari

1.50%

2.58 % 1.32%

2. Peratus rumah setinggan Sifar 1.36% Sifar

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nisbah guru kepada murid sekolah

rendah

1:16 1:20.0

Nisbah guru kepada murid sekolah

menengah 1:15 1:17.4

Nisbah doktor kepada penduduk

Nisbah anggota polis kepada

penduduk

1:800 1:1,338.9

Kurang dari

1:20

Kurang dari

1:15

Kurang dari

1:800

- 1.44:1000 2:1000

Peratus kawasan liputan sekolah

menengah kurang efektif - 6.48%

Peratus kawasan liputan sekolah

rendah kurang efektif -

Peratus kawasan liputan

kemudahan kesihatan yang

optima dan sederhana

Nisbah kawasan lapang kepada

1,000 penduduk

25.37%

Sifar

Sifar

- 91.45% 100.0%

Tidak kurang

0.87 hektar 0.73 hektar

dari 1 hektar

Sumber : RSN Selangor 2020 dan Murninet MPAJ, 2007

3-2


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

ii.

Kediaman

Unjuran berasaskan pertumbuhan penduduk, mendapati kawasan MPAJ memerlukan tambahan unit

kediaman sebanyak 23,080 unit bagi tempoh dari tahun 2005 hingga 2020. Keperluan tersebut telah

mengambil kira kediaman di dalam pembinaan dan kediaman dalam perancangan. Dalam

cadangan telah mengkelaskan densiti kepada tiga (3) iaitu densiti rendah ≤ 8 unit/ekar, densiti

sederhana ≤ 25 unit/ekar dan densiti tinggi ≤ 60 unit/ekar.

Secara amnya, kawasan MPAJ memerlukan cadangan unit kediaman baru. Bagaimanapun hasil

daripada analisis mendapati tanah untuk dibangunkan semakin terhad dengan keluasan setiap lot

kurang daripada 1 ekar. Ini dapat dilihat melalui analisis terhadap tanah untuk dibangunkan yang

mendapati kebanyakan kawasan MPAJ adalah dalam kategori Kelas III dan Kelas IV dan

pembangunan di kawasan ini perlu disesuaikan dengan keadaan kontor/topografi sedia ada.

Manakala bagi kediaman sedia ada dan komited, dicadangkan untuk dikekalkan kepadatannya.

Cadangan kepadatan baru akan digunapakai sekiranya keadaan berikut berlaku :-

a. Tempoh kelulusan kebenaran merancang bagi pembangunan komited telah luput;

b. Pindaan ke atas pelan tatatur yang telah diluluskan; dan

c. Cadangan pembangunan baru di sesebuah tapak cadangan.

Bagi mengatasi masalah kekurangan tanah untuk pembangunan kediaman baru, alternatif lain

dicadangkan iaitu, bagi kawasan perkampungan yang sesuai seperti kampung dalam bandar adalah

dicadangkan dijana semula melalui pemodenan dan pengezonan semula guna tanah. Pendekatan

yang digunakan adalah melalui peningkatan densiti daripada kepadatan rendah ke sederhana. Di

antara kampung-kampung yang terlibat di dalam proses penjanaan semula (peningkatan densiti)

adalah:-

a. Kg. Cheras Baru;

b. Kg. Ampang Campuran;

c. Kg. Kuala Ampang; dan

d. Kg. Klang Gates Baharu.

Kajian terperinci juga dicadangkan iaitu dua (2) kajian Rancangan Kawasan Khas (RKK) yang

berkonsepkan pembangunan semula kampung dalam bandar.

Keluasan keseluruhan kampung yang terlibat untuk kajian RKK adalah seluas 519.00 hektar. Bagi setiap

cadangan kediaman ianya hanya melibatkan 50 peratus sahaja untuk dicadangkan pembangunan

semula kediaman. Dari segi densiti yang dicadangkan adalah densiti tinggi iaitu ≤ 60 unit/ekar. Dua

(2)buah kampung di kawasan MPAJ yang terlibat dalam cadangan RKK adalah seperti berikut :-

a. Kg. Pandan Dalam; dan

b. Kg. Baru Ampang dan Kg. Baru Ampang Tambahan

Ianya menggunakan konsep Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 1 dan ‘Transit Oriented

Development’ (TOD) 2 .

Lima (5) strategi pembangunan yang dicadangkan untuk memandu ke arah mencapai objektif

pembangunan masa hadapan seperti di bawah : -

a. Memperuntukan keluasan kawasan yang mencukupi untuk pembangunan kediaman bagi

menampung keperluan masa hadapan;

1 Satu kaedah pembangunan tanah di mana sekumpulan lot tanah yang berjiran disusun semula melalui kerjasama

dan persetujuan pemilik-pemilik tanah mengikut pelan dan susun atur terancang dengan penyediaan

kemudahan infrastruktur dan kemudahan masyarakat yang mencukupi. Sebagai balasan kepada sebahagian

tanah yang disumbangkan, pemilik tanah akan menerima pulangan dalam bentuk hartanah. Sebahagian lagi

tanah dijadikan sebagai tanah kewangan dan dijual di pasaran bagi menampung sebahagian kos projek.

2 Pembangunan kawasan kediaman dan perniagaan yang direkabentuk untuk memaksimumkan

kebolehsampaian melalui transit dan mod pengangkutan tidak bermotor, serta menggalakkan ‘transit ridership’

(Sumber : RSN Selangor)

3-3


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

b. Memberi penekanan kepada projek-projek kediaman kos rendah pelbagai jenis dan saiz

mengikut kemampuan penduduk dengan penyediaan kemudahan lif bagi bangunan lima (5)

tingkat;

c. Meningkatkan tahap penyediaan kemudahan awam di kawasan kediaman sedia ada dan

kawalan bagi pembangunan baru;

d. Pembangunan semula projek kediaman terbengkalai melalui satu program seperti Bantuan

Kediaman Terbengkalai yang memerlukan kerjasama di antara pihak kerajaan dan agensi

kewangan; dan

e. Setiap pembangunan perlu menyediakan laporan ‘geoteknikal’ dan laporan kajian kestabilan

cerun (Slope Stability) oleh Jurutera Professional dalam bidang berkenaan sebelum

pembangunan diluluskan.

Strategi pembangunan kediaman secara keseluruhannya telah mengambilkira kediaman sedia ada,

komited dan cadangan (rujuk Rajah 3.1).

3-4


UTARA

Tanpa Skala


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

iii.

Kemudahan Masyarakat

Selaras dengan pembangunan pesat Pandan Indah dan Ampang serta Melawati, beberapa strategi

kemudahan masyarakat yang disediakan haruslah mencukupi dan moden, mencapai tahap piawaian

agar setiap kemudahan yang disediakan adalah selamat dan selesa, serta perkhidmatan yang

ditawarkan perlu efisien (rujuk Rajah 3.2).

Strategi untuk menjadikan kawasan MPAJ sebagai sebuah zon perubatan dan kesihatan adalah

bersesuaian memandangkan terdapat hospital awam dan klinik kesihatan yang bakal dilengkapi

dengan peralatan yang canggih dan berteknologi tinggi serta kewujudan beberapa hospital swasta

serta klinik pakar yang menawarkan perkhidmatan perubatan yang terbaik. Dengan adanya

kemudahan-kemudahan ini, konsep ‘Health Tourism’ adalah tepat untuk dilaksanakan.

Bagi menjadikan kawasan MPAJ bebas jenayah dan mengurangkan masalah sosial, beberapa buah

balai polis dan balai polis komuniti dicadangkan untuk dibangunkan di kawasan yang padat dengan

penduduk dan pusat-pusat tumpuan utama. Program naiktaraf beberapa buah pondok polis sedia

ada turut dicadangkan bagi memastikan perkhidmatan keselamatan dapat diberikan dengan

menyeluruh. Cadangan naiktaraf ini melibatkan penyediaan kemudahan yang bertaraf moden dan

ruang yang lebih selesa serta anggota yang mencukupi dan terlatih.

Selain itu, strategi untuk menyediakan kemudahan untuk bersosial turut diambilkira dengan penyediaan

beberapa buah pusat komuniti yang turut diintegrasi dengan kawasan lapang dan rekreasi serta dapat

diakses oleh semua golongan masyarakat. Selain itu, balai raya dan dewan serbaguna sedia ada yang

sesuai akan dinaiktaraf kepada pusat komuniti yang dilengkapi dengan kemudahan bagi kegunaan

bangunan untuk anak-anak yatim, ibu tunggal, warga emas dan orang kelainan upaya (OKU).

Kemudahan untuk aktiviti bersosial ini dapat membantu dalam memastikan penduduk mempunyai

persekitaran kawasan kediaman yang selesa dan harmoni.

Kemudahan pendidikan yang mencukupi adalah perlu dalam memastikan taraf kehidupan penghuni

di kawasan MPAJ lebih sempurna. Terdapat beberapa buah sekolah menengah dan rendah yang

dicadangkan untuk tambahan blok bagi menampung pertambahan pelajar pada masa hadapan.

Selain itu, beberapa tapak komited turut dikenalpasti untuk dimajukan bagi menampung keperluan

masa hadapan. Turut dicadangkan adalah penyediaan kemudahan sokongan seperti lintasan zebra,

pemasangan CCTV serta pengindahan landskap di sekolah terpilih.

Memandangkan kawasan MPAJ ini terhad dengan tapak yang boleh dibangunkan, maka satu

kaedah telah dipilih untuk memastikan kemudahan yang disediakan adalah mencukupi. Kaedah ini

melibatkan kemudahan pendidikan dan kesihatan di mana diandaikan 50% daripada keperluan masa

hadapan akan ditampung oleh kemudahan di luar kawasan dan penyediaan dari pihak swasta.

Kemudahan keagamaan dan perkuburan pula adalah dijangka mencukupi sehingga tahun 2020.

Terdapat beberapa tapak komited dan tapak cadangan baru yang telah dikenalpasti untuk

menampung keperluan masa hadapan. Tapak perkuburan bersepadu akan disediakan dengan

kemudahan krematorium dan kolabarium.

Dengan segala kemudahan fizikal dan rohani yang disediakan adalah selaras dengan matlamat MPAJ

sebagai sebuah bandar selesa, sejahtera dan selamat berdasarkan unjuran 2020 (rujuk Jadual 3.4).

3-6


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Jadual 3.4: Unjuran, Sedia Ada Dan Keperluan Tambahan 2020

KEMUDAHAN

Unjuran

Keperluan 2020

Kemudahan

Sedia Ada

Tapak Komited

& Tapak Rizab

Tambahan

Blok, Naiktaraf

& Tapak

Cadangan

Baru

Keperluan

Tambahan 2020

Sekolah Menengah 65 15 5 7 16

Sekolah Rendah 78 29 12 9 10

Sekolah Rendah Agama

(SRA)

58 32 2 4 16

Tadika (awam) 233 46 6 3 177

Hospital (awam) 1 1 - - -

Klinik Kesihatan 30 2 5 2 10

Klinik Desa - 1 - - -

Ibu Pejabat Daerah (IPD) 1 1 - - -

Balai Polis 38 4 3 3 28

Pondok Polis - 3 - 3 -

Bit Polis - 22 - - -

Balai Bomba 3 2 1 2 1

Masjid 71 20 4 1 46

Surau 142 92 44 2 4

Tokong/Vihara 49 36 1 - 12

Kuil 11 22 1 - -

Gudwara Sahib - 2 - - -

Gereja 15 21 - - -

Perkuburan Islam (hek) 30 10.45 hek (7) 12.37 4.42 0.5

Perkuburan Selain Islam

(hek)

Dewan Orang Ramai /

Dewan Serbaguna

(Pusat Komuniti)

- 5.07 hek -

58 56 4 8 -

Balai Raya - 26 - 26 -

Perpustakaan Tempatan/

Perpustakaan Desa

3 3 2 - -

-

-

Nota : 1.Keperluan tambahan Kemudahan Masyarakat perlu diambilkira dalam kawasan zon pembangunan baru.

2. Rujuk pelan BP bagi lokasi taburan Kemudahan Masyarakat sediada dan komited.

3-7


S

UTARA

Tanpa Skala

BP1: PANDAN INDAH, BP2: AMPANG, BP3: MELAWATI

Cadangan Pembangunan:

‐ Selaras dengan pertambahan penduduk d serta peningkatan

gunatanah perniagaan dan industri, keperluan untuk menambah

kemudahan keselamatan adalah sebanyak 6 buah balai polis dan

sebuah balai bomba 2 petak.

‐ Keperluan untuk menambah bilangan anggota dan peralatan yang

akan digunakan adalah moden dan berteknologi tinggi.

‐ Infrastuktur dan prasarana yang mencukupi dan sempurna akan

dibangunkan sejajar dengan kemudahan sedia ada dan keperluan

akan datang.

BP1: PANDAN INDAH, BP2: AMPANG, BP3: MELAWATI

Cadangan Pembangunan:

‐ Menjadikan kawasan MPAJ sebagai Pusat Perubatan dan

Kesihatan dengan menggalakkan konsep ‘Health Tourism’ dengan

adanya beberapa buah hospital dan klinik pakar.

‐ Infrastuktur dan prasarana yang mencukupi dan sempurna akan

dibangunkan sejajar dengan kemudahan sedia ada dan keperluan

akan dt datang.

BP1: PANDAN INDAH

Cadangan Pembangunan:

‐ Memajukan kawasan industri kepada sebuah pusat komuniti yang

dilengkapi dengan kemudahan sukan dan rekreasi.

‐ Kemudahan ini akan diintegrasi dengan pengindahan landskap

dan lain‐lain prasarana untuk keselesaan dan menaikkan imej

kawasan MPAJ..

‐ Infrastuktur dan prasarana yang mencukupi dan sempurna akan

dibangunkan sejajar dengan kemudahan sedia ada dan keperluan

akan datang.


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

iv.

Kemudahan Rekreasi Dan Landskap

Penyediaan kemudahan rekreasi dan landskap adalah penting untuk mewujudkan suasana kehidupan

yang baik dan lebih kondusif. Pendekatan yang diambil dalam menentukan strategi ini ialah dengan

membuat penilaian ke atas semua isu, prospek dan sasaran yang telah dikenalpasti daripada sektorsektor

strategik. Selain itu, dasar dan strategi semasa peringkat nasional dan negeri juga diambilkira

bagi memastikan strategi pembangunan yang dihasilkan adalah selari dengan perancangan yang

ditetapkan.

Penekanan kepada kawasan-kawasan rekreasi dan landskap serta kemudahan sokongan yang perlu

disediakan dan dikekalkan supaya dapat menggalakkan lebih ramai pengunjung mengunjungi MPAJ.

Di samping itu ianya dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi Negeri Selangor amnya malah ianya

dapat digunakan untuk tujuan riadah dan rekreasi bagi semua lapisan masyarakat.

Penyediaan kawasan rekreasi adalah dirujuk kepada keperluan dan kehendak penduduk tempatan

agar prinsip selesa yang dicadangkan tercapai dalam membangunkan kawasan perbandaran yang

selamat dan dilengkapi pelbagai kemudahan rekreasi.

Kemudahan landskap diberi penekanan kepada kawasan-kawasan pusat bandar seperti pusat

bandar Pandan Indah, Ampang dan Taman Melawati. Ini adalah kerana kawasan pusat bandar

tersebut perlu mencerminkan identiti seimbang di antara pembangunan pesat pusat bandar dan

kualiti persekitaran.

Cadangan pembangunan rekreasi adalah melibatkan cadangan menaiktaraf taman rekreasi sedia

ada serta cadangan kawasan rekreasi baru dalam skala yang lebih besar dalam memenuhi kehendak

dan keperluan penduduk tempatan. Bagaimanapun taman-taman rekreasi berskala kecil seperti lot

permainan dan padang permainan tidak ketinggalan dalam memastikan pembangunan kawasan

rekreasi dan landskap yang menyeluruh di dalam pentadbiran MPAJ.

Komponen-komponen utama yang perlu diambilkira di kawasan rekreasi adalah dari segi :-

i. Pusat sumber dan tempat letak kereta;

ii. Gelanggang bola keranjang dan badminton di kawasan rekreasi;

iii. Taman Permainan Kanak-kanak;

iv. Kawasan yang dilandskapkan; dan

v. Tapak Perjumpaan.

Cadangan pembangunan landskap merangkumi cadangan landskap Jalan Pandan Utama, Jalan

Ampang dan Jalan Taman Melawati. Cadangan landskap ini merangkumi cadangan pengindahan

jalan utama dengan pokok teduhan dan renek berbunga. Namun begitu jalan-jalan utama yang lain

juga perlu diberi perhatian dalam memastikan berada dalam keadaan baik dan selamat agar

keselamatan pengguna terutama pengguna pejalan kaki terjamin. Ini sejajar dengan prinsip selesa iaitu

membangunkan kawasan perbandaran yang selamat dan dilengkapi pelbagai kemudahan.

Ringkasan cadangan rekreasi dan landskap telah disenaraikan mengikut BP (rujuk Jadual 3.5 dan

Rajah 3.3).

Jadual 3.5: Cadangan Rekreasi Dan Landskap Mengikut Blok Perancangan

BLOK PERANCANGAN

BP 1: Pandan Indah

BP 2: Ampang

BP 3: Melawati

BP 4: Kawasan

Pemeliharaan

CADANGAN REKREASI DAN LANDSKAP

• Menaiktaraf Taman Bandar Pandan Indah

• Pembangunan Taman Rekreasi Persisiran Sungai Seputih

• Pembangunan Taman Rekreasi Tasik Pandan Perdana

• Pembangunan Stadium Mini Di Taman Tasek Tambahan

• Pembangunan Landskap Di Jalan Pandan Utama

• Pembangunan Stadium Mini Di Pandan Perdana

• Pembangunan Kompleks Sukan Mini Ampang (Taman Kosas)

• Pembangunan Landskap Di Jalan Ampang

• Pembangunan Taman Sukan Lasak Taman Melawati

• Pembangunan Rekreasi Persisiran Sungai Klang Di AU3

• Pembangunan Landskap Di Jalan Taman Melawati

• Menaiktaraf Kawasan Rekreasi Di Kg. Kemensah Hilir

• Menaiktaraf Taman Rimba Ampang

3-9


S

UTARA

Tanpa Skala

PEMBANGUNAN REKREASI PERSISIRAN SG.

KELANG DI AU3

PEMBANGUNAN LANDSKAP DI JALAN

TAMAN MELAWATI

PEMBANGUNAN SUKAN LASAK TAMAN

MELAWATI

MENAIK TARAF KAWASAN REKREASI DI KG.

KEMENSAH HILIR

MENAIK TARAF TAMAN RIMBA AMPANG

PEMBANGUNAN KOMPLEKS MINI STADIUM

AMPANG – TAMAN KOSAS

PEMBANGUNAN LANDSKAP DI JALAN

AMPANG

MENAIK TARAF TAMAN BANDAR PANDAN

INDAH

PEMBANGUNAN REKREASI TAMAN

PERSISIRAN SUNGAI SEPUTIH

PEMBANGUNAN TAMAN REKREASI TASIK

PANDAN PERDANA

PEMBANGUNAN LANDSKAP DI JALAN

PANDAN UTAMA

PEMBANGUNAN MINI STADIUM DI TAMAN

TASEK TAMBAHAN

PEMBANGUNAN MINI STADIUM


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

v. Infrastruktur Dan Utiliti

Pembangunan infrastruktur dan utiliti kawasan MPAJ adalah berdasarkan kepada unjuran keseluruhan

keperluan sehingga tahun 2020 (rujuk Jadual 3.6 hingga Jadual 3.12).

a. Bekalan Air

Unjuran keperluan bekalan air harian pada tahun 2020 adalah 296 juta liter sehari (rujuk Jadual 3.6).

Keperluan masa hadapan dijangka dapat dipenuhi dengan pelaksanaan projek bekalan air mentah

dari Negeri Pahang ke Negeri Selangor (rujuk Jadual 3.7).

Jadual 3.6: Unjuran Keperluan Bekalan Air (JLH) Tahun 2007-2020

BLOK PERANCANGAN 2007 2010 2015 2020

BP 1: Pandan Indah 105 108 115 121

BP 2: Ampang 96 105 109 117

BP 3: Melawati 45 46 50 53

BP 4: Kawasan Pemeliharaan 5 5 5 5

Jumlah 251 264 279 296

Kapasiti Loji Rawatan Air 4642 4642 4642 4642

Sumber: Kajian Sumber Air Negara, 2000-2050 (Tahun 2000)

Jadual 3.7: Skim Pengagihan Air Dari Negeri Pahang Ke Negeri Selangor

SUMBER AIR (PAHANG) KAPASITI AIR (JLH) TAHUN PELAKSANAAN

Liang 610 2018

Lipis/Sia 1090 2018

Sempan 230 2018

Kenong 120 2018

Jumlah 2050 2018

Sumber: Kajian Sumber Air Negara, 2000-2050 (Tahun 2000)

Konsep dan strategi sistem bekalan air adalah menjurus kepada perlindungan sumber air seperti

berikut:-

• Kawalan guna tanah /pembangunan

• Kawalan koridor sungai dan kawasan riparian

• Galakan kitar semula air hujan (rujuk Foto 3.1)

• Kawalan pencemaran sumber air/kawalan kualiti air dengan mengambil langkah-langkah berikut :-
Pemasangan perangkap sisa makanan, minyak dan gris di gerai makanan dan restoran.

Rawatan ekologi bagi aliran air larian dari pasar basah dan restoran.

Rawatan ekologi bagi air sisa dari rumah sembelihan.

Rawatan biologikal bagi air sisa dari pasar basah/borong.

Menaiktaraf sistem rawatan kumbahan jenis tangki ‘Imhoff’ kepada sistem biologi seperti sistem

rawatan ‘Extended Aeration Activated Sludged System’.

Pelaksanaan Pelan Induk Pembetungan oleh ‘Indah Water Konsortium’ (IWK).

‘Sullage’ daripada kawasan kediaman perlu dialirkan ke sistem pembetungan dan bukannya

ke dalam sistem saliran. Penguatkuasaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

3-11


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Foto 3.1: Tangki Simpanan Air Hujan

b. Bekalan Elektrik

Kadar penggunaan bekalan elektrik harian bagi tahun 2007 adalah 191 MWatt berbanding unjuran

penggunaan pada tahun 2020 adalah 229 MWatt (rujuk Jadual 3.8). Dijangkakan peningkatan

penggunaan bekalan elektrik ini akan dapat dipenuhi dengan perancangan peningkatan kapasiti

Pencawang Masuk Utama (PMU) di masa hadapan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Jadual 3.8: Unjuran Keperluan Bekalan Elektrik (MWatt) Tahun 2007-2020

BLOK PERANCANGAN

UNJURAN KEPERLUAN ELEKTRIK (MWatt)

2007 2010 2015 2020

BP 1: Pandan Indah 86 90 94 97

BP 2: Ampang 69 79 85 90

BP 3: Melawati 33 35 37 39

BP 4: Kawasan Pemeliharaan 3 3 3 3

Jumlah 191 207 219 229

Perkakasan suis dan gear lama diganti kepada yang baru dan lebih baik bagi meningkatkan mutu

perkhidmatan seperti penggunaan `Automatic Switching’ di setiap Pencawang Elektrik (PE).

c. Bekalan Gas

Strategi pembangunan bekalan gas adalah mengalakkan pengunaan gas asli untuk kenderaan

persendirian dan perdagangan dengan menambah bilangan stesen ‘Natural Gas for Vehicle’ (NGV)

(rujuk Foto 3.2) serta penggunaan domestik (rujuk Rajah 3.4 dan 3.5).

Foto 3.2: Stesen Servis NGV Petronas

3-12


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Rajah 3.4: Sistem Pengagihan Gas Asli

Rajah 3.5: Sistem Perpaipan Gas Asli Ke Pengguna Kediaman

3-13


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

d. Sistem Telekomunikasi

Unjuran keperluan talian telefon menunjukkan peningkatan permintaan dari tahun 2007 hingga 2020.

Bagaimanapun, permintaan tersebut dapat ditampung oleh kapasiti ibusawat sedia ada (rujuk Jadual

3.9).

Peningkatan keperluan talian telefon di masa hadapan dapat ditambahbaik dengan pelaksanaan

projek ’triple play high speed broadband’ oleh Telekom Malaysia Berhad (TM) yang boleh

mengurangkan bilangan ibusawat.

Jadual 3.9: Unjuran Keperluan Talian Telefon Tetap Tahun 2007-2020

BLOK

PERANCANGAN

TALIAN TELEFON

2007 2010 2015 2020

BP 1:Pandan Indah 57,057 69,887 72,762 74,716

BP 2: Ampang 64,116 69,974 69,869 72,722

BP 3: Melawati 23,845 29,341 31,013 32,429

BP 4: Kawasan Pemeliharaan 3,124 3,124 3,278 3,346

Jumlah 148,142 172,326 176,922 183,213

Kapasiti Ibusawat 220,000 220,000 220,000 220,000

Konsep rekabentuk sistem rangkaian perlu memenuhi perkara-perkara berikut :-

• Menyediakan perkhidmatan yang berdaya tinggi dan mengurangkan gangguan perkhidmatan

kepada pengguna sedia ada;

• Menyediakan ‘low loss and low error rate data transmission network’; dan

• Menggunakan kaedah pemasangan dan pemilihan barang kelengkapan yang memerlukan

penggunaan tanah yang minima dan mengurangkan gangguan visual dan alam sekitar.

e. Sistem Pembetungan

Jumlah penduduk setara (PE) pada tahun 2020 bagi kawasan MPAJ adalah 979,715 (rujuk Jadual 3.10).

Peningkatan ini dijangka akan dapat ditampung dengan pelaksanaan Pelan Strategi Pembetungan

oleh IWK. Ia melibatkan pembinaan loji baru, membaikpulih dan menaiktaraf loji sedia ada serta

jajaran paip pembetungan baru.

Jadual 3.10: Unjuran Penduduk Setara ( PE ), Tahun 2007-2020

BLOK

PERANCANGAN

PENDUDUK SETARA

2007 2010 2015 2020

BP 1: Pandan Indah 349,607 358,150 381,731 400,777

BP 2: Ampang 315,904 354,507 362,165 386,990

BP 3: Melawati 148,120 151,826 164,164 175,218

BP 4: Kawasan Pemeliharaan 15,620 15,620 16,390 16,730

Jumlah 829,251 880,103 924,450 979,715

Strategi IWK untuk sistem pembetungan di kawasan MPAJ dibahagikan kepada tiga zon yang

mempunyai strategi tersendiri (rujuk Rajah 3.6) Zon-zon tersebut telah dibahagikan bersama dengan

strategi sistem pembetungan (rujuk Jadual 3.11).

3-14


ZON 1

Tidak terdapat LRK, kawasan rizab

hutan Empangan Klang Gate

S

UTARA

Tanpa Skala

ZON 2

SC3‐2 = Bukit Antarabangsa

Semasa = 7 LRK Berpusat Modul 2 sia p

Strategi = Rasionalisasi 6 LRK

Total PE = 171 808

Max PE = 21 000 (Modul 1,105000 sia p)

ZON 3

SC3‐2 = Taman Cahaya

Semasa = 8 LRK

Strategi = Rasionalisasi 7 LRK ke AMA 028

Total PE = 31 652

Max PE = 40 000

ZON 2

SC2‐1 = Bunus STP

Semasa = 61 LRK

Strategi = Rasionalisasi 61 LRK ke KLR 124

(LRK Bunus)

Total PE = 114 108

Max PE = 448 000

ZON 3

SC3‐3 = Pandan Indah

Semasa = 5 LRK

Strategi = Rasionalisasi 4 LRK ke AMA 120

Total PE = 88 515

Max PE = 90 000

ZON 3

SC3‐5 = Taman Saga

Semasa = 24 LRK

Strategi = Rasionalisasi 23 LRK ke AMA

040

Total PE = 149 949

Max PE = 160 000

ZON 3

SC3‐5 = Taman Pandan Perdana

Semasa = 4 LRK

Strategi = Rasionalisasi 3 LRK ke AMA 119

Total PE = 56 714

Max PE = 60 000

ZON 3

SC3‐1 = Taman Dagang

Semasa = 13 LRK

Strategi = Rasionalisasi 12LRK ke AMA 102

Total PE = 90 181

Max PE = 100 000


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Jadual 3.11: Zon-Zon Sistem Pembetungan

ZON LOKASI STRATEGI

1

2

Hutan Simpan

Empangan Klang Gates

Taman Melawati

Taman Bukit Perdana

Taman Tun Razak

Taman Ukay Height

Bukit Antarabangsa

• Tiada loji rawatan di kawasan ini

• Rasionalisasi kesemua loji–loji rawatan di kawasan ini ke loji

Rawatan Kumbahan Bunus di kawasan Bandaraya KL

• Rasionalisasi loji-loji rawatan di kawasan ini ke Loji Rawatan

Berpusat Bukit Antarabangsa

3

Taman Dagang • Penaiktarafan kolam oksidasi di Taman Dagang ke sistem

Taman Nirwana

mekanikal.

Taman Cahaya

Bandar Baru Ampang

Pekan Ampang

Kg. Baru Ampang

Taman Ampang Mewah

Taman Seri Rampai*

Taman Cahaya Indah

Taman Putra Sulaiman

Taman Seri Angsana HilirPembasmian sistem tangki septik individu di Taman Nirwana dan

Taman Dagang dengan mengalirkan kumbahan loji di Taman

Dagang (selepas penaiktarafan)

Penaiktarafan kolam oksidasi di Taman Bakti ke sistem mekanikal

Taman Pandan Jaya

Kg. Pandan Dalam

Taman Bakti

Taman Cempaka

• Rasionalisasi loji-loji rawatan jenis ‘imhoff tank’ di Kg. Pandan

Dalam dan mengalirkan kumbahan dari loji-loji ini ke loji di Taman

Bakti. (selepas penaiktarafan)

• Penyelenggaraan loji-loji di Taman Cempaka dan Pandan Jaya

Taman Pandan Indah • Penaiktarafan loji rawatan di Taman Pandan Indah

Taman Pandan Mewah

Taman Lembah Maju

Taman Maju Jaya

Taman Muda

Kg. Ampang CampuranPembasmian sistem tangki septik individu di Taman Maju Jaya

Penaiktarafan kolam oksidasi di Kg. Tasik Tambahan

Kg. Tasik Tambahan

Kg. Tasik Permai

Taman Seri Bayu

• Pembasmian sistem tangki septik individu di Kg. Tasik Permai dan

mengalirkan sisa kumbahan ke loji di Kg. Tasik Tambahan (selepas

penaiktarafan)

Taman Putra • Penaiktarafan kolam oksidasi di Taman Putra ke sistem mekanikal

Taman Saga

Taman Seraya

Taman Bukit Teratai

• Pembasmian sistem tangki septik individu dan rasionalisasi loji

rawatan jenis ‘imhoff tank’ di Taman Mega Jaya ke loji di Taman

Putra (selepas penaiktarafan)

Taman Mega Jaya

Taman Melur

• Rasionalisasi kolam oksidasi di Taman Melur dan Taman Seraya ke

loji rawatan di Taman Putra

(selepas penaiktarafan)

Taman Pandan Perdana • Penyelenggaraan semua loji-loji rawatan kumbahan di kawasan

Taman Cheras Indah

Taman Maju Jaya

Taman Shamelin Perkasa*

Taman Kencana •

ini

Penaiktarafan kolam oksidasi di Taman Kencana ke sistem

Kg. Cheras Baru

mekanikal

Kg. Cheras Baru Tambahan*

Taman Bukit Permai

• Pembasmian sistem tangki septik individu di Kg. Cheras Baru

Tambahan dan mengalirkan sisa kumbahan ke loji di Taman

Kencana (selepas penaiktarafan)

• Penyelenggaraan semua loji-loji rawatan kumbahan di kawasan

ini

Taman Bukit Mewah • Penaiktarafan kolam oksidasi di Taman Desa Aman ke sistem

Taman Rajawali*

Taman Desa Aman*

Taman Mutiara Timur*

Taman Segar*

Nota : * Di Luar Kawasan MPAJ

mekanikal

• Pembasmian tangki septik individu dan rasionalisasi loji rawatan

jenis ‘imhoff tank’ di Taman Desa Aman ke loji rawatan (selepas

penaiktarafan)

• Penyelenggaraan loji-loji rawatan kumbahan yang lain di

kawasan ini

Sumber : Indah Water Konsortium (IWK)

3-16


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Strategi sistem pembetungan di MPAJ adalah untuk memastikan loji-loji lama dan tidak berupaya untuk

merawat sisa kumbahan ke tahap yang memuaskan, dirasionalisasikan ke loji rawatan kumbahan

berpusat/serantau. Loji rawatan kumbahan berpusat/serantau dibina atau dinaiktarafkan kepada

sistem mekanikal berkapasiti tinggi dan mampu untuk merawat sisa kumbahan ke piawai efluen yang

memuaskan. Loji rawatan kumbahan berpusat/serantau dapat membantu kawasan kediaman yang

masih menggunakan tangki septik individu memperolehi sistem pembetungan yang sempurna. Ini

melibatkan pembasmian sistem tangki septik dan penyaluran sisa kumbahan daripada rumah individu

ke paip pembetungan terdekat terus ke loji rawatan berpusat/serantau berhampiran.

Di samping itu, terdapat juga loji-loji rawatan mekanikal yang mampu merawat sisa kumbahan kepada

piawai efluen yang dikehendaki. Namun begitu, loji-loji ini berkeadaan lama dari segi peralatan

mekanikal, struktur mahupun estetika. Oleh itu, loji-loji lama yang masih berkeupayaan akan

diselenggarakan dan diperbaharui dari segi peralatan dan rupa bentuk. Ini bagi meningkatkan

keberkesanan loji-loji rawatan kumbahan tersebut.

Perangkap sisa pepejal, minyak dan gris perlu dipasang di premis seperti restoran, medan selera, kantin,

kedai makanan dan kilang-kilang bagi mengelakkan pengumpulan minyak dan gris di saluran sistem

pembetungan. Ianya boleh mengurangkan kadar aliran air kumbahan dan kecekapan rawatan sistem

pembetungan (rujuk Rajah 3.7, Foto 3.3, 3.4 dan 3.5).

Rajah 3.7: Contoh IIustrasi Perangkap Sisa

Makanan, Minyak Dan Gris

Foto 3.3: Perangkap Sisa Makanan,

Gris & Minyak

Foto 3.4: Pengosongan

Perangkap Sisa Makanan,

Minyak & Gris

Foto 3.5: Pengosongan Tangki Septik Setiap Dua Tahun Sekali Atau Mengikut

Keperluan

3-17


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

f. Pengurusan Sisa Pepejal

Sisa pepejal dari kawasan MPAJ dilupuskan di tapak pelupusan Jeram, Daerah Kuala Selangor

manakala sisa pepejal pukal pula dilupuskan di tapak pelupusan Dengkil, Daerah Sepang. Unjuran

penjanaan sisa pepejal bagi kawasan MPAJ menunjukkan peningkatan dari 756 tan sehari pada tahun

2007 kepada 981 tan sehari pada tahun 2020 (rujuk Jadual 3.12).

Jadual 3.12: Unjuran Penjanaan Sisa Pepejal (Tan/Hari) Tahun 2007-2020

BLOK

PERANCANGAN

BP 1: Pandan

Indah

UNJURAN PENJANAAN SISA PEPEJAL (TAN/HARI)

2007 2010 2015 2020

305 326 359 392

BP2: Ampang 137 149 163 177

BP3: Melawati 10 10 11 11

BP 4: Kawasan

Pemeliharaan

304 351 367 401

Jumlah 756 836 900 981

Perangkap sampah dipasang di parit utama dan sekunder bagi mengelakkan kejadian banjir kilat.

Semua sistem saliran daripada pembangunan baru yang disambung ke parit utama mesti

menyediakan perangkap sampah di ‘outlet’ terakhirnya sebelum memasuki parit utama. Kerja

penyelenggaraan yang berjadual dan sistematik akan menjamin aliran air larian yang sempurna

disamping dapat mengelakkan tempat pembiakan nyamuk dan binatang perosak lain.

Selaras dengan Program Local Agenda 21, digalakkan kempen kitar semula ‘Reduce, Reuse &

Recycle’ (3R) di kawasan MPAJ dengan penglibatan pihak MPAJ, sektor awam dan swasta. Melalui

program 3R jumlah penggunaan sumber semulajadi dapat dikurangkan.

g. Sistem Pengairan Dan Saliran

Untuk meningkatkan keberkesanan sistem pengairan dan saliran terdapat tujuh strategi yang

dicadangkan iaitu :-

• Semua sungai dan parit di dalam kawasan MPAJ diinventorikan dan bidang kuasa badan

pengurusan ditentukan dan dipetakan serta dijadualkan;

• Satu jawatankuasa khas diwujudkan di bawah kelolaan MPAJ yang bersidang secara berkala bagi

tujuan memantau keberkesanan penyelenggaraan dan menentukan keperluan kerja-kerja

perparitan yang diperlukan dari masa ke semasa serta menentukan badan yang

bertanggungjawab mendapatkan bajet serta melaksanakan dan menyelenggaraannya;

• Satu Pelan Induk Saliran dibuat bagi kawasan MPAJ;

• Memastikan Right Of Way (ROW) yang sedia ada tidak dicerobohi atau dibenarkan pembangunan

di atasnya;

• Memastikan industri sedia ada mematuhi garis panduan bagi pelepasan efluen mereka mematuhi

sasaran;

• Membina perangkap sampah sama ada berbentuk ‘Gross Pollutant Trap’ atau ‘Trash Screen’ di

kesemua parit akhir memasuki parit utama dan sungai; dan(rujuk Foto 3.8)

• Mewujudkan sistem rawatan biologikal di pasar-pasar basah yang mempunyai aktiviti

penyembelihan ternakan bagi memastikan air sisa dan darah sembelihan dirawat terlebih dahulu

sebelum dialirkan ke dalam sistem saliran (rujuk Rajah 3.9).

3-18


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Rajah 3.8 : Contoh Tipikal ‘Gross Pollutant Trap’

Rajah 3.9: Contoh Ilustrasi Tipikal Sistem Rawatan Biologikal Air Sisa

3-19


S

UTARA

Tanpa Skala


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

3.3.2 PRINSIP DAN MATLAMAT 2 - DINAMIK

3.3.2.1 Indikator Semasa Dan Sasaran

Tiga (3) indikator pembangunan yang berkaitan serta cadangan sasaran untuk mencapai prinsip dan

matlamat Dinamik telah dikenalpasti (rujuk Jadual 3.13).

Jadual 3.13: Indikator Semasa Dan Sasaran Prinsip Dan Matlamat 2 – Dinamik

NO.

INDIKATOR

‘BENCHMARK’

(RSN SELANGOR)

KEADAAN

SEMASA

SASARAN

2020

1.

Kadar pergantungan

peluang pekerjaan sektor

perniagaan dan

perkhidmatan luar kawasan

2. Kadar pergantungan

peluang pekerjaan sektor

pembuatan luar kawasan

3.

- 25.3% 20.0%

- 75.0% 80.0%

Kurang

dari 3.0%

Sumber : RSN Selangor 2020 dan Murninet MPAJ, 2007

Kadar pengangguran 3.7% 3.1%

3.3.2.2 Strategi Pembangunan

i. Strategi Pembangunan Kemakmuran Ekonomi

Strategi pembangunan ekonomi kawasan MPAJ adalah berdasarkan konsep kemampanan aktiviti

ekonomi untuk kemakmuran penduduk. Pembangunan ini mengambilkira pendekatan strategi RSN

Selangor iaitu:-

a. Penekanan terhadap perkembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagai pusat ekonomi yang

maju dan ‘self contained’ serta mudah dikawal dan diurus; dan

b. Pembangunan ekonomi berasaskan kekuatan sumber jaya ekonomi yang terdapat di sekitar

kawasan untuk mempelbagaikan asas ekonomi.

Selain meningkatkan pendapatan isi rumah, konsep ini juga mensasarkan penyediaan lebih banyak

peluang pekerjaan melalui aktiviti perniagaan. Aktiviti industri juga akan terus menyumbang kepada

pekerjaan tetapi pada kadar yang lebih perlahan berbanding perdagangan. Konsep pembangunan

kemakmuran ekonomi melibatkan komponen perniagaan, industri dan perlancongan (rujuk Rajah

3.11). Disamping itu, penjanaan aktiviti ekonomi akan saling bergantung kepada Bandaraya Kuala

Lumpur.

Lima (5) pendekatan konsep pembangunan ekonomi adalah:-

a. Mewujudkan aktiviti ekonomi yang mampu menjana banyak peluang pekerjaan;

b. Menyediakan peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan;

c. Menggalakkan pembangunan kawasan perniagaan baru di kawasan yang strategik dan berdaya

maju;

d. Menyediakan ruang untuk pembangunan usahawan industri kecil; dan

e. Memperkukuhkan sumberjaya pelancongan sedia ada.

3-21


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Rajah 3.11: Konsep Pembangunan Aktiviti Ekonomi MPAJ

BANDARAYA

KUALA LUMPUR

AKTIVITI EKONOMI

MPAJ

PERNIAGAAN

INDUSTRI

PELANCONGAN

CHERAS

(KAJANG)

GOMBAK

PEKERJAAN

GUNATENAGA

PENUH

EKONOMI

MAMPAN

PENDAPATAN

PENDAPATAN ISI

RUMAH

MENINGKAT

PENDUDUK

KEHIDUPAN LEBIH MAKMUR

ii.

Strategi Pembangunan Perniagaan

Tiga (3) strategi pemantapan aktiviti perniagaan mengandungi elemen penting seperti berikut :-

• Pembangunan perniagaan mengikut hierarki;

• Perluasan aktiviti perniagaan berdasarkan unjuran permintaan; dan

• Kemudahan perkhidmatan yang mesra pelanggan.

Elemen – elemen strategi perniagaan adalah seperti berikut:-

a. Meningkatkan Aktiviti Di Kawasan Perniagaan Sedia Ada Selaras Dengan Hierarki

Strategi pembangunan perniagaan meliputi hierarki, lokasi pusat petempatan, ciri-ciri dan peranannya

(rujuk Rajah 3.12 dan Jadual 3.14).

3-22


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Jadual 3.14: Hierarki Pusat Perniagaan Kawasan MPAJ 2020

HIERARKI CIRI-CIRI PUSAT PERNIAGAAN DAN PERANAN

I

Pusat Separa

Wilayah

II

Pusat

Perkhidmatan

III

Pusat

Perkhidmatan

Kecil

IV

Pusat

Kejiranan

i. Pusat pentadbiran kawasan

ii. Pusat perkhidmatan utama daerah

iii. Keluasan ruang lantai melebihi 500,000 meter persegi.

Sasaran ruang lantai adalah 550,000 meter persegi

berbanding keluasan semasa iaitu 440,000 meter

persegi

iv. Memberikan perkhidmatan perniagaan kepada

penduduk kawasannya dan kawasan di sekitarnya

v. Aktiviti utama adalah borong, runcit dan

perkhidmatan ‘higher order good’ termasuk

perbankan, hartanah, perkhidmatan persendirian

dan profesional

i. Keluasan ruang lantai melebihi 400,000 meter

persegi. Sasaran ruang lantai adalah 500,000 meter

persegi berbanding keluasan semasa 360,000 meter

persegi.

ii. Memberikan perkhidmatan perniagaan kepada

penduduk kawasannya dan kawasan di

sekitarannya

• Aktiviti utama adalah borong, runcit dan

perkhidmatan ‘higher order good’ termasuk

perbankan, perkhidmatan persendirian dan

profesional

i. Keluasan ruang lantai kurang dari 100,000 meter

persegi

ii. Memberikan perkhidmatan perniagaan kepada

penduduk persekitarannya

iii. Aktiviti utama adalah runcit dan borong di mana

perkhidmatan utama adalah barangan bagi

keperluan runcit harian dan barangan terpilih

i. Keluasan ruang lantai kurang dari 5,000 meter

persegi

ii. Memberikan perkhidmatan perniagaan kepada

penduduk kawasan kediaman

iii. Aktiviti utama adalah runcit berskala kecil di mana

perkhidmatan utama adalah barangan runcit

keperluan harian

Pandan Indah

Peranan:-

• Sebagai pusat perniagaan

utama kepada penduduk

kawasan MPAJ

• Pusat pentadbiran MPAJ

a. Pusat Bandar

Taman Melawati

b. Jajaran Ampang

Peranan:-

• Sebagai pusat perniagaan

sokongan kepada Pandan Indah

dan pusat perkhidmatan

perniagaan bagi kawasan

sekitarnya

a. Ukay Perdana

b. Taman Keramat

c. Taman Permai Jaya

d. Pandan Perdana

Peranan :-

• Menyediakan perniagaan runcit

dan keperluan harian penduduk

tempatan dan perkhidmatan

persendirian

• Semua unit-unit perniagaan

kejiranan di kawasan kediaman

b. Sasaran, Keperluan Dan Penyediaan Ruang Lantai Dan Keluasan Tanah

Keperluan ruang lantai masa hadapan adalah berdasarkan sasaran pekerjaan tambahan dalam

tempoh perancangan dan nisbah pekerja dengan ruang lantai perniagaan. Nisbah asas yang diguna

pakai adalah berdasarkan statistik tahun 2007 tanpa menggunakan pekali. Keperluan ruang lantai dan

keluasan tanah perniagaan masa hadapan dinyatakan seperti berikut :-

3-23


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Jadual 3.15: Unjuran Keperluan Ruang Lantai Dan Keluasan Tanah Perniagaan

PERKARA 2007 2020 TAMBAHAN

Pekerjaan 123,863 160,600 36,737

Keluasan kawasan perniagaan

(hektar)

177.52 326.78 149.26

Ruang Lantai (meter persegi[mps]) 2,039,223 2,757,206.8 717,983.9

Nisbah ruang lantai/pekerja (mps

per pekerja)

Nisbah ruang lantai/keluasan tanah

(mps per hektar)

16.46 16.46 -

11,487 : 1 8,458 : 1 -

c. Pusat Bandar Pandan Indah

Hierarki Pusat Bandar Pandan Indah adalah Pusat Separa Wilayah. Oleh itu, ianya akan menjadi

sebagai pusat perkhidmatan perdagangan utama bagi kawasan MPAJ. Peranan tersebut akan

menyokong cadangan untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat pentadbiran MPAJ. Dalam pada

itu ia juga disasarkan sebagai pusat perdagangan alternatif bagi penduduk Bandaraya Kuala Lumpur,

Seri Gombak, Cheras dan Kajang. Ini membuka ruang yang lebih luas untuk aktiviti pusat bandar ini

terus berkembang.

Selain borong dan runcit, aktiviti perniagaan yang beroperasi dalam pusat bandar ini termasuk:-

• Perkhidmatan perbankan, kewangan dan insurans

• Perkhidmatan profesional dan runding cara

• Perkhidmatan hartanah

• Perkhidmatan sosial dan persendirian

• Perkhidmatan pengangkutan dan penghantaran

• Perkhidmatan penginapan dan penyajian

d. Pusat Bandar Taman Melawati

Pusat Bandar Taman Melawati dirancang sebagai pusat perniagaan yang bukan sahaja memberikan

perkhidmatan perniagaan utama kepada penduduk di Melawati, tetapi juga penduduk taman-taman

kediaman di kawasan yang bersebelahan dengannya.

e. Jajaran Ampang

Jajaran Ampang merangkumi pusat perniagaan Ampang Point, Pekan Lama Ampang, Bandar Baru

Ampang hingga ke ‘Ampang Waterfront’. Jajaran ini akan dirancang untuk berfungsi sebagai pusat

perkhidmatan utama melalui pengezonan semula guna tanah dan pengukuhan.

f. Pusat-Pusat Perkhidmatan Kecil

Tujuh pusat perkhidmatan kecil dicadangkan bagi menyediakan perkhidmatan perniagaan runcit dan

keperluan harian penduduk seperti berikut :-

• Ukay Perdana

• Taman Keramat

• Taman Bukit Ampang

• Taman Permai Jaya

• Taman Muda

• Pandan Perdana

• Pandan Jaya

3-24


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

g. Jajaran Perniagaan MRR2

Jajaran perniagaan telah dikenalpasti di sepanjang MRR2 iaitu dari Kg. Klang Gates Baharu hingga ke

Kg. Kuala Ampang. Ianya bertujuan untuk memperkukuhkan aktiviti perniagaan.

h. Penempatan Semula Gerai Makan

Sebagai sebuah kawasan metropolitan Ampang Jaya, seharusnya tidak terdapat gerai makan yang

buruk, usang dan tidak menarik. Pada tahun 2020, kawasan MPAJ akan bebas dari aktiviti penjaja di

laluan pejalan kaki dalam bangunan dan di bahu jalan. Langkah-langkah berikut dicadangkan untuk

mengatasi masalah ini:-

a. Menyediakan medan selera moden dalam bangunan perniagaan dan kompleks pejabat;

b. Menyediakan kompleks medan selera; dan

c. Penggunaan gerai bergerak/mudah alih. Ini akan membolehkan peniaga makanan memberikan

khidmat jualan makanan siap pada waktu-waktu tertentu (sarapan dan makan tengahari) dan

lokasi tertentu (kawasan gerai malam).

Bagi kawasan kediaman, aktiviti ini akan disediakan melalui penyediaan ruang niaga di pusat

kejiranan. Penyediaannya adalah melalui arahan kelas kegunaan tanah dalam garis panduan

kediaman. Strategi RT adalah memastikan pemaju kediaman, pusat-pusat perniagaan, kompleks

pejabat dan kompleks membeli-belah menyediakan ruang-ruang niaga untuk menempatkan penjaja.

i. Penyediaan Kemudahan Sukan Dan Rekreasi Swasta

Kemudahan sukan dan rekreasi swasta dicadangkan untuk melengkap dan menyokong kemudahan

sedia ada. Melalui cadangan ini, peminat sukan dan rekreasi boleh mendapatkan perkhidmatan

gelanggang dan termasuk khidmat jurulatih. Antara lokasi yang dicadang adalah :-

a. Kawasan perniagaan baru di Jalan Hulu Langat;

b. Kawasan perniagaan di Jajaran Ampang; dan

c. Bangunan/Kompleks perniagaan.

iii.

Strategi Pembangunan Industri

Aktiviti industri akan terus kekal sebagai salah satu aktiviti utama yang menjana ekonomi penduduk

MPAJ.

Strategi pembangunan industri berlandaskan elemen-elemen berikut (rujuk Rajah 3.13 ):-

a. Menghadkan Pembangunan Kawasan Industri Baru

Kawasan MPAJ mempunyai kesediaan tanah untuk pembangunan yang terhad. Oleh yang demikian,

pembangunan kawasan industri baru perlu dihadkan. Dicadangkan tambahan kawasan industri

adalah seluas 166.69 hektar (rujuk Jadual 3.16). Kawasan tambahan ini adalah melibatkan penukaran

aktiviti guna tanah dari kediaman dan perniagaan kepada industri.

Jadual 3.16: Unjuran Keperluan Keluasan Kawasan Industri

PERKARA

DATA ASAS

2007 2020 TAMBAHAN

Pekerjaan 26,767 32,600 5,833

Keluasan (hektar) 155.51 166.69 11.18

Nisbah pekerja/keluasan tanah

(orang per hektar)

172.12 170.12 Dikekalkan

3-25


S

UTARA

Tanpa Skala

Taman

Melawati

Ukay

Perdana

Keramat

Ampang

Point

Bandar

Ampang

Taman Bukit

Ampang

Pandan

Jaya

Pandan

Indah

Taman

Permai Jaya

Taman

Muda

Pandan

Perdana

PUSAT PERKHIDMATAN

Peranan:‐

i. Sebagai pusat pembangunan sokongan kepada

Pandan Indah dan pusat perkhidmatan

perdagangan bagi kawasan sekitarnya.

PUSAT SEPARA WILAYAH

Peranan:‐

i. Sebagai pusat perdagangan dan perkhidmatan

utama kepada penduduk MPAJ.

ii. Pusat pentadbiran MPAJ.

PUSAT PERKHIDMATAN KECIL

Peranan:‐

i. Menyediakan khidmat

perdagangan runcit dan keperluan

harian penduduk tempatan dan

perkhidmatan persendirian.


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

b. Mengekalkan Kawasan Zon Industri Bebas Hulu Kelang

Kawasan peridustrian ini adalah antara kawasan industri bebas cukai yang paling lama beroperasi di

Lembah Klang. Sebahagian besar hasil keluaran industri di kawasan ini adalah untuk eksport.

c. Memenuhi Dan Perluasan Kawasan Industri Pandan Indah

Ruang-ruang kosong (tanah industri yang belum dibangunkan untuk tujuan industri) dalam kawasan

industri Pandan Indah yang boleh dibangunkan untuk aktiviti pembuatan melalui kaedah ‘infill

development’.

Seluas 15.71 hektar telah dikenalpasti sebagai kawasan tambahan untuk industri di Pandan Indah.

Ianya merupakan pengezonan semula guna tanah kediaman kepada industri. Aktiviti utama adalah

industri ringan dan sederhana yang selari dengan garispanduan JAS Malaysia.

d. Menempatkan Semula Aktiviti Bengkel Ke Kawasan Industri

Semua aktiviti bengkel servis, baikpulih kenderaan, kerja pertukangan dan kimpalan besi/logam yang

beroperasi di kawasan perniagaan, kediaman dan persendirian akan ditempatkan semula ke kawasan

industri yang bersesuaian seperti kawasan industri Pandan Indah.

e. Menempatkan Semula Premis Industri Dari Lokasi Yang Tidak Sesuai

Sasaran adalah untuk memastikan semua aktiviti industri dijalankan di kawasan yang dikhususkan. Oleh

yang demikian, keutamaan dalam tempoh lima tahun pertama perancangan adalah

penguatkuasaan pemindahan ke kawasan industri yang disediakan. Cadangan ini turut melibatkan

pengusaha yang telah mendapat kebenaran operasi di bawah proses pemutihan aktiviti industri.

f. Tukarguna Premis Perniagaan Terbiar Kepada Kegunaan Bengkel

Strategi ini merujuk kepada kawasan Taman Komersil Pandan Indah yang mana kebanyakan aktiviti di

premis-premis berkenaan adalah bengkel kereta dan kerja besi/logam/kimpalan.

iv.

Strategi Pembangunan Pelancongan

Matlamat pembangunan pelancongan adalah untuk menarik kedatangan lebih ramai pengunjung ke

tempat-tempat rekreasi dan riadah sedia ada. Strategi pembangunan pelancongan berlandaskan

elemen-elemen berikut (rujuk Rajah 3.14) :-

a. Zoo Negara Sebagai Zoo Bertaraf Dunia

Pengurusan Zoo Negara meneruskan usaha untuk menjadikan Zoo Negara Malaysia sebagai antara

zoo bertaraf dunia melalui program dan aktiviti berterusan. Zoo Negara akan menjadi antara pakej

pelancongan utama pelancongan ke Malaysia amnya dan Lembah Klang khususnya.

b. Taman Rimba Ampang Sebagai Kawasan Tarikan

MPAJ dengan kerjasama Jabatan Hutan Negeri Selangor akan menyediakan kemudahan tambahan

untuk menarik kedatangan pengunjung. Taman Rimba Ampang juga berfungsi sebagai pintu masuk ke

Taman Negeri Selangor.

c. Penambahbaikkan Kemudahan Rekreasi Dan Riadah Sedia Ada

Menjadikan Laman Budaya Ampang, Ampang Waterfront dan Taman Tasik Pandan Perdana sebagai

kawasan pelancongan rekreasi dan riadah masa hadapan. Aktiviti dan program secara berkala dan

berterusan dijalankan bagi menarik kedatangan pengunjung.

d. Bukit Tabur Sebagai Kawasan Tumpuan Pencinta Alam Dan Pelancongan Kembara

Bukit Tabur merupakan kawasan yang sesuai untuk menjadi tumpuan pencinta alam dan pelancongan

kembara. Bukit ini yang dikenali sebagai Permatang Kuartza akan dijadikan kawasan tarikan

pengunjung/pelancong tempatan dan luar negara. Kemudahan sokongan yang dicadangkan adalah

penginapan kos rendah di Taman Melawati.

3-27


PENGEKALAN KAWASAN INDUSTRI

Lokasi : Kawasan Zon Perdagangan Bebas

Cukai Tmn. Keramat

TUKAR GUNA PREMIS PERNIAGAAN TERBIAR

KEPADA KEGUNAAN BENGKEL

Lokasi : Taman Komersil Pandan Indah

Kegunaan Dicadang : Bengkel Kereta dan

Kerja Kimpalan Besi Keluli dan Produk Besi Keluli

Syarat Penting : Kawalan Sisa Buangan Minyak

PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI SEDIA ADA

Lokasi : Kawasan Perindustrian Ringan Kg. Baru

Ampang Tambahan

Aktiviti Dibenarkan : Aktiviti Pembuatan Bebas

Cemar dan Industri Ringan

Jenis Bangunan : Teres dan Sesebuah


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

e. Badan Air Sebagai Kawasan Rekreasi

Dicadangkan semua badan air semulajadi dikekalkan sebagai kawasan rekreasi selaras dengan

cadangan sektor rekreasi dan landskap. Tumpuan utama adalah di Taman Tasik Pandan Perdana

sebagai kawasan tasik rekreasi.

f. Pakej Pelancongan

Pembangunan pelancongan di kawasan MPAJ dipakejkan dengan aktiviti-aktiviti yang menarik

pelancong. Antara pakej yang boleh disediakan termasuk:-

a. Pakej Taman Rimba Ampang : antara aktiviti adalah melihat alam semulajadi, mergastua, burung

dan unggas, pendidikan dan eksplorasi hutan dan persembahan kebudayaan;

b. Pakej Zoo : Lawatan Zoo Negara, beli belah (cenderahati) dan persembahan kebudayaan dan

perfileman di Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS); dan

c. Pakej Eksplorasi Lasak : Lawatan Permatang Kuartza, Bukit Tabur dan Taman Negeri Selangor.

Pengusaha dan agensi yang berminat boleh menyediakan lain-lain pakej yang mengabungkan

elemen-elemen pelancongan menarik yang terdapat di kawasan bersempadan dengan MPAJ

dengan memberi penekanan kepada pelancong untuk menginap di kawasan MPAJ.

v. Strategi Pembangunan Pertanian Dan Sumber Jaya Desa

a. Strategi 1 : Mengeksploitasi Kawasan Berpotensi Untuk Aktiviti Pertanian

Menggalakkan aktiviti pertanian di kawasan seperti berikut :-

• Tanah milik untuk dijadikan nurseri secara sementara ;

• Tanah rizab di bawah talian rentis elektrik ; dan

• Tanah rizab sungai.

b. Strategi 2 : Menambah Nilai Produk Makanan

• Menggalakkan aktiviti Industri Kecil dan Sederhana (IKS);

• Pengukuhan rangkaian dan logistik pengeluaran dan bekalan; dan

• Mengenalpasti lokasi logistik untuk pengumpulan, pemprosesan, pengredan dan pembungkusan

sebelum diedarkan.

3.3.3 PRINSIP DAN MATLAMAT 3 - MUDAHSAMPAI

3.3.3.1 Indikator Semasa Dan Sasaran

Empat (4) indikator pembangunan yang berkaitan serta cadangan sasaran untuk mencapai prinsip

dan matlamat Mudahsampai (rujuk Jadual 3.17).

Jadual 3.17: Indikator Semasa Serta Sasaran Prinsip Dan Matlamat 3 – Mudahsampai

NO.

INDIKATOR

‘BENCHMARK’

(RSN SELANGOR)

KEADAAN

SEMASA

SASARAN 2020

1. Peratus ‘Modal Split’

pengangkutan awam

2. Nisbah kes kemalangan jalan

raya setiap 1000 penduduk

3. Peratus kes kemalangan

maut di jalan raya

4. Nisbah kes kemalangan

pejalan kaki setiap 1000

penduduk

- 6.0 % 30 %

- 129.3 kes Kurang dari 10 kes

10 % 0.42 % Kurang dari 1 %

- 1.7 kes Kurang dari 1 kes

Sumber : RSN Selangor 2020 dan Murninet MPAJ, 2007

3-29


S

UTARA

Tanpa Skala

Kawasan Pelancongan Alam Dan

Kembara – Bukit Tabur

Zoo Bertaraf Dunia

Pelancongan Rekreasi –

Tmn. Rimba Ampang

Badan Air Sebagai Kawasan

Rekreasi – Tasik Pandan Perdana


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

3.3.3.2 Strategi Pembangunan

i. Strategi Pengangkutan Dan Pengurusan Lalu Lintas

Strategi pembangunan pengangkutan di dalam kawasan MPAJ telah mengenalpasti rangkaian sistem

pengangkutan dan perhubungan yang perlu disediakan untuk memastikan tahap kemudahsampaian

yang baik. Cadangan rangkaian jalan raya baru dan yang perlu dinaiktaraf akan dapat meningkatkan

kemudahsampaian dan keselesaan pengguna kenderaan persendirian dan pengangkutan awam.

Sistem pengangkutan awam itu sendiri perlu memenuhi ciri-ciri ‘universal access’ terutama bagi

golongan OKU.

Isu dan masalah sistem pengangkutan awam dapat diatasi melalui sambungan sistem rangkaian rel

berdasarkan cadangan Pelan Kuala Lumpur 2020 ke kawasan MPAJ. Ini akan meningkatkan kawasan

tadahan kepada pengguna sistem pengangkutan awam berasaskan rel dan menggalakkan

penggunaan sistem pengangkutan awam.

Untuk memudahkan pengguna kenderaan bertukar mod pengangkutan kemudahan terminal ‘parkand-ride’

dicadangkan. Penyediaan perkhidmatan bas pengantara akan memudahkan pengguna

mendapatkan sistem pengangkutan rel.

ii.

Cadangan Pengangkutan

Lima (5) aspek yang dikenalpasti untuk melaksanakan strategi pembangunan seperti berikut:-

a. Aksesibiliti Antara Wilayah

Dicadangkan satu rangkaian jalan utama strategik untuk penyuraian kenderaan yang menggunakan

MRR2. Salah satu komponen rangkaian tersebut adalah Lebuh Raya Lingkaran Tengah Kuala Lumpur –

Seksyen Timur (KLORR) yang dibina di bahagian timur MPAJ. Laluan cadangan sepanjang 39.5 KM ini

melibatkan dua (2) persimpangan bertingkat iaitu di Persimpangan Bertingkat Ampang dan

Persimpangan Bertingkat Ukay Perdana dalam kawasan MPAJ. Cadangan KLORR ini akan menaiktaraf

jalan masuk sedia ada ke Ukay Perdana dan jalan hubungan Kampung Pasir di MRR2 bagi

melancarkan pergerakan trafik di kawasan setempat. Jajaran KLORR ini telah mengambilkira kesan

alam sekitar Permatang Kuartza dari segi :-

i. Kesan terhadap aliran sungai dan kawasan tadahan air Empangan Klang Gates;

ii. Perlindungan kepada spesis-spesis flora dan fauna dalam kajian terperinci EIA;

iii. Perlindungan kepada spesis-spesis pokok yang dilindungi;

iv. Cadangan ‘Animal Crossing’ di lokasi-lokasi yang bersesuaian;

v. Meminimakan penempatan penduduk di sepanjang jajaran KLORR;

vi. Kerja tanah yang minimum dengan pembinaan terowong bawah tanah berdekatan Permatang

Kuartza; dan

vii. Penyediaan ‘Noise Barrier’ sekiranya melalui kawasan kediaman.

Selain daripada sistem jalan raya, sistem pengangkutan awam juga perlu dipertingkatkan.

Dicadangkan laluan bas dari Pandan Indah ke Terminal Putra, Gombak bagi melancar dan

mempercepatkan perjalanan pengangkutan awam.

b. Hierarki Dan Fungsi Jalan Raya

Hierarki dan fungsi jalan raya ditetapkan supaya lebih jelas (rujuk Rajah 3.15). Ini bertujuan untuk

memberi keutamaan dalam pembaikan, penyelenggaraan jalan dan penyediaan perabot jalan dan

kemudahan-kemudahan seperti bahu dan lorong jalan, laluan pejalan kaki dan jenis-jenis jalan.

c. Cadangan Jalan Dan Persimpangan

Beberapa rangkaian jalan dan persimpangan baru dicadangkan di dalam kawasan MPAJ. Selain itu,

beberapa batang jalan di dalam kawasan kajian perlu dinaiktaraf dan dilebarkan seperti Jalan Hulu

Langat, Jalan Pandan Utama dan Jalan Pandan Indah. Cadangan ini bertujuan untuk meningkatkan

keupayaan jalan dan keselamatan pengguna (rujuk Rajah 3.16).

3-31


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

d. Pengurusan Lalu Lintas Di Pusat Bandar

Pelaksanaan sistem pengurusan lalu lintas yang menyeluruh perlu bagi memastikan aliran lalu lintas

yang cekap, selamat dan berkesan. Pengurusan ini juga bertujuan menyediakan kemudahan pejalan

kaki dan tempat letak kereta khusus di pusat bandar bagi keselesaan pengguna.

• Penyediaan Tempat Letak Kenderaan Berpusat

Penyediaan tempat letak kereta berpusat diperlukan terutamanya di Pusat Bandar Ampang

Point dan Taman Melawati untuk memastikan penyediaan tempat letak kereta mencukupi.

Selain itu ia juga bertujuan memastikan kenderaan diletakkan di tempat yang disediakan bagi

menggelakkan gangguan aliran lalu lintas.

• Cadangan Rangkaian Laluan Pejalan Kaki Dan Lintasan Pejalan Kaki

Laluan pejalan kaki yang menyeluruh dan bersambung perlu disediakan bagi menghubungkan

kawasan aktiviti perdagangan terutama di Pusat Bandar Ampang Point. Lintasan pejalan kaki

juga disediakan di jalan utama yang menjadi tumpuan pejalan kaki seperti di Jalan Pandan

Utama, Jalan Ampang dan Jalan Pandan Indah.

e. Cadangan Sistem Pengangkutan Awam

Empat (4) jajaran rel dicadangkan iaitu sambungan daripada cadangan Pelan Tempatan Kuala

Lumpur 2020 bagi meningkatkan kemudahan pengangkutan awam. Jajaran yang dimaksudkan

adalah:-

• Jalan Kuari ke Jalan Pandan Utama (Taman Cheras)

• Jalan Ampang ke Bukit Ampang (Ampang Point)

• Wangsa Maju ke Ukay Perdana (Zoo Negara)

• Jalan Genting Kelang ke MRR2 (Taman Melawati dan Sri Rampai)

Disamping itu, satu laluan bas dicadangkan untuk menghubungkan Pandan Indah ke Terminal Putra,

Gombak. Laluan bas ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahsampaian dari Pandan Indah ke Jalan

Ampang, Ampang Point, Lembah Keramat, Taman Permata dan Taman Melawati (rujuk Rajah 3.17).

Cadangan pembaikan pengangkutan awam juga meliputi cadangan menyediakan stesen bas, stesen

rel dan kemudahan ‘Park-And-Ride’.

3-32


S

UTARA

Tanpa Skala

PENGEKALAN KAWASAN INDUSTRI

Lokasi: Kawasan Zon Perdagangan Bebas

Cukai Tmn. Keramat


UTARA

Tanpa Skala


UTARA

Tanpa Skala


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

3.3.4 PRINSIP DAN MATLAMAT 4 - SEIMBANG

3.3.4.1 Indikator Semasa Dan Sasaran

Enam (6) indikator pembangunan yang berkaitan serta cadangan sasaran untuk mencapai prinsip dan

matlamat Seimbang (rujuk Jadual 3.18).

Jadual 3.18: Indikator Semasa Dan Sasaran Prinsip Dan Matlamat 4 – Seimbang

NO.

INDIKATOR

‘BENCHMARK’

(RSN

SELANGOR)

KEADAAN

SEMASA

SASARAN 2020

1. Peratus kawasan pemeliharaan - 48.6 Melebihi 50.0%

2. Kes geo bencana (tanah runtuh) - 5 Sifar

3.

Keluasan tanah terbiar/tanah

kosong petempatan desa (hektar)

-

12.0 Sifar

4. Indek kualiti air sungai (WQI) 70-100 45 80

5. Indek pencemaran udara (API) 0-50 92.0 0-50

6.

Peratus peruntukan kewangan PBT

untuk program landskap -

2.6 % Melebihi 7.0 %

Sumber : RSN Selangor 2020 dan Murninet MPAJ 2007

3.3.4.2 Strategi Pembangunan

i. Guna Tanah Fizikal

a. Pembangunan kawasan tepubina sedia ada perlu dikawal dengan menggalakkan pembangunan

secara ‘infill’ dan kawasan ‘brownfield’;

b. Pembangunan secara ‘compact’ dan pembangunan bercampur (mix use development)

menggunakan konsep Transit Oriented Development (TOD) perlu digalakkan terutama di kawasan

‘brownfield’;

c. Kawasan-kawasan geo bencana yang telah dikenalpasti perlu dipelihara dan pulihara secara

tegas; dan

d. Pembangunan masa hadapan perlu ditumpukan kepada kawasan-kawasan yang telah

dikenalpasti tersedia dan berpotensi untuk pembangunan.

3-36


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

ii.

Reka Bentuk Bandar

Strategi pembangunan reka bentuk bandar merujuk kepada tiga pusat bandar utama iaitu Pandan

Indah, Jajaran Ampang dan Pusat Bandar Taman Melawati-Taman Permata serta Koridor MRR2. Bagi

memperkukuhkan imej dan hierarki bandar, strategi, konsep serta cadangan reka bentuk bandar

diperincikan seperti berikut :-

Rajah 3.18: Lokasi Dan Sempadan Reka Bentuk Bandar

Taman Melawati –

Taman Permata

Ampang

Pandan Indah

3-37


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

PUSAT BANDAR PANDAN INDAH JAJARAN AMPANG

TAMAN MELAWATI – TAMAN

PERMATA

HIERARKI BANDAR Pusat Separa Wilayah Pusat Petempatan Utama Pusat Petempatan Utama

CADANGAN

FUNGSI

Pentadbiran dan Perniagaan Perniagaan dan Rekreasi Pusat Petempatan

KONSEP DAN

KARAKTER

• Formal

• Jelas dan mudah difahami

• Warisan

• Metropolitan

• Kejiranan

CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT BANDAR

ELEMEN PANDAN INDAH JAJARAN AMPANG

• Penyataan

Ketibaan (Entrance

Statement)

• Rangkaian Pejalan

Kaki

• Persimpangan

• Pembinaan jejantas sebagai

pintu gerbang di Jalan

Pandan Indah

• Pembentukan penyataan

ketibaan di MRR2 dan Jalan

Pandan Utama

• Pembinaan/pengindahan

laluan pejalan kaki

• Melengkapkan laluan

pejalan kaki berbumbung

yang menghubungkan

Stesen LRT Cempaka ke

Menara MPAJ

• Pembinaan /Pembaikan

Persimpangan

(3 persimpangan)

• Pembinaan batu tanda

dan pengindahan

landskap (2 unit)

• Pembinaan/ pengindahan

laluan pejalan kaki

• Pembinaan /Pembaikan

Persimpangan (3

persimpangan)

TAMAN MELAWATI –

TAMAN PERMATA

• Pembinaan dan

pembaikan batu tanda

dan pengindahan

landskap (2 unit)

• Pembinaan/ pengindahan

laluan pejalan kaki

• Pembinaan /Pembaikan

Persimpangan

(5 persimpangan)

• Papan Tanda

• Pembinaan Papan Tanda

Elektronik (3 unit)

• Pembinaan Papan Tanda

Elektronik (3 unit)

• Pembinaan Papan Tanda

Elektronik (3 unit)

• CCTV

• Pemasangan CCTV

(11 kawasan)

• Pemasangan CCTV

(9 kawasan)

• Pemasangan CCTV

(6 kawasan)

CADANGAN PEMBANGUNAN KORIDOR MRR2

• Pengindahan • Pengindahan di sepanjang MRR2

• Arah Pandangan • Lokasi bagi arah pandangan ke metropolitan dan alam semulajadi

• Penyataan

Ketibaan/’entrance

statement’

• Pembinaan batu tanda dan pengindahan landskap di bahagian utara dan selatan

(sempadan kawasan MPAJ)

* Definisi pusat bandar bagi kajian ini merujuk kepada kawasan CBD iaitu merupakan tumpuan aktiviti

perbandaran semasa

3-38


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

iii.

Petempatan Kampung

Cadangan pembangunan bagi petempatan kampung adalah untuk mencapai matlamat

pembangunan yang seimbang antara kawasan perbandaran dan kawasan petempatan kampung

(rujuk Rajah 3.19). Semua kampung di MPAJ merupakan kampung dalam bandar yang dilengkapi

bekalan kemudahan utiliti iaitu bekalan air bersih, bekalan elektrik dan telekomunikasi. Tahap

kemudahsampaian bagi kemudahan pendidikan, kesihatan, keagamaan, polis dan bomba juga

adalah baik. Walau bagaimanapun keadaan fizikalnya masih tidak sempurna dari aspek sistem

perparitan, sistem pembetungan dan jalan raya.

Tiga (3) strategi pembangunan petempatan kampung adalah seperti berikut :-

a. Pemodenan kampung melalui penjanaan, pengezonan, dan ‘Urban Enhancement’ (rujuk

Jadual 3.19). Kawasan kampung yang menghadapi tekanan pembangunan yang ketara dan

masalah kekurangan penyediaan kemudahan masyarakarat, kemudahan infrastruktur dan

rekreasi;

b. Mengambilkira konsep Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) dan konsep pembangunan

berasaskan transit (TOD) dalam pemodenan/penjanaan semula kampung dalam bandar;

c. Memperindahkan kawasan kampung melalui program landskap;

Jadual 3.19: Pendekatan Pemodenan Petempatan Kampung

PENDEKATAN PEMBANGUNAN

KETERANGAN

1. Pengezonan semula Tukarguna tanah kediaman kepada

perniagaan atau industri

2. Penjanaan semula Meningkatkan densiti kediaman dari

rendah kepada sederhana atau tinggi

3. ‘Urban Enhancement’ ‘Urban Enhancement’ secara menyeluruh

bagi sesebuah kawasan kampung

3-39


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

• Pengezonan Dan Penjanaan Semula

Kampung-kampung yang terlibat untuk cadangan pengezonan dan penjanaan semula adalah Kg.

Cheras Baru, Kg. Tasik Permai, Kg. Ampang Campuran, Kg. Baru Ampang Tambahan, Kg. Baru Ampang

(BP1), Kg. Kuala Ampang, Kg. Melayu Ampang, Kg. Pasir dan Kg. Klang Gates Baharu.

• ‘Urban Enhancement’

Sebuah kampung yang terlibat dengan ‘Urban Enhancement’ adalah Kg. Pandan Dalam yang perlu

memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang mengekalkan komposisi kaum sediada di

kawasan Kg. Pandan Dalam.

• Kajian Rancangan Kawasan Khas

Tiga (3) Kajian RKK dicadangkan iaitu :-

i. RKK Kampung Baru Ampang dan Kg. Baru Ampang Tambahan;

ii. RKK bagi kawasan sensitif alam sekitar (Tanah Tinggi) di kawasan Bukit Antarabangsa dan

Kemensah selaras dengan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit dan

Tanah Tinggi Negeri Selangor 2010; dan

iii. RKK Kampung Pandan Dalam

• Program Landskap

Pengindahan dan peningkatan imej persekitaran kampung juga akan dijalankan melalui program

landskap yang melibatkan semua kampung di MPAJ. Penglibatan secara terus daripada penduduk

setempat terutama aspek penyelenggaraan kawasan landskap masing-masing difokuskan dalam

strategi ini.

• Peningkatan Kemudahan Masyarakat

Pendekatan yang diambil adalah dengan menaiktaraf balai raya/dewan/dewan serbaguna sedia

ada sebagai pusat komuniti atau pembangunan pusat komuniti baru. Setiap pusat komuniti akan

menyediakan kemudahan seperti Bilik Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK),

bilik mesyuarat, ruang pameran, dewan, pusat ICT/ pusat sumber, tadika/taska, kemudahan rekreasi

(gelanggang badminton, takraw, taman permainan kanak-kanak dan lain-lain), kafeteria, kemudahan

orang kurang upaya dan lain-lain.

• Peningkatan Prasarana

Secara umumnya, peningkatan prasarana di kampung-kampung dapat dipertingkatkan melalui

penjanaan, pengezonan dan pembangunan semula kawasan kampung terutama sistem perparitan

dan pembetungan (berpusat). Namun begitu, terdapat cadangan untuk mempertingkatkan sistem

perparitan dan pembetungan bagi Kg. Datok Mufti Shuib (Kg. Tengah).

Sebuah jambatan untuk kenderaan ringan juga dicadangkan dibina di Kg. Kuala Ampang bagi

mempertingkatkan kemudahsampaian penduduk setempat ke Zon Industri Bebas Hulu Kelang.

• Peluang Ekonomi

Dua (2) cadangan untuk mempertingkatkan peluang ekonomi penduduk kampung di MPAJ adalah

pembinaan pusat inkubator (Kg. Cheras Baru) dan inap desa (Kg. Kemensah). Pusat inkubator

dijangkakan mampu melatih usahawan-usahawan di kawasan MPAJ terutama usahawan Bumiputera

bagi latihan pengurusan, pembungkusan, pemasaran dan sebagainya. Pembangunan inap desa

dicadangkan di Kg. Kemensah kerana kedudukannya berdekatan dengan kawasan eko pelancongan

seperti kawasan air terjun, Bukit Tabur (Banjaran Rabung Gunung Kuartza) dan Taman Rimba Ampang.

3-40


S

UTARA

Tanpa Skala

PENJANAAN DAN PENGEZONAN SEMULA KAMPUNG

‐ Kampung terlibat: Kg. Cheras Baru, Kg. Permai, sebahagian kg.

baru Ampang, Kg. Baru Ampang Tambahan, Kg. Ampang

Campuran, Kg. Melayu Ampang, Kg. Kuala Ampang dan Kg.

Klang gate.

‐ Pembangunan secara Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB)

digalakkan.

‐ Pembangunan perlu mengambilkira konsep pembangunan

berasaskan transit (TOD)

‐ Penyediaan pusat komuniti yang menempatkan dewan

serbaguna, kawasan rekreasi, bilik sumber, pusat ICT,

kemudahan tadika KEMAS dan sebagainya.

‐ Penyediaan infrastruktur dan utiliti yang sempurna terutama

sistem perparitan dan pembetungan.

‘URBAN ENHANCEMENT’

‐ Kampung terlibat: Kg. Pandan Dalam

‐ Jenis pembangunan: Bercampur

‐ Peningkatan kepadatan perumahan: Tinggi

‐ Penyediaan pusat komuniti

‐ Penyediaan/peningkatan infrastruktur yang sempurna

terutama sistem perparitan dan pembetungan.

KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS

‐ RKK Kg. Pandan Dalam

‐ RKK Kg. Baru Ampang dan Kg. Baru Ampang Tambahan

‐ RKK Kawasan Tanah Tinggi BP3 (Bukit Antarabangsa)

NAMA KAMPUNG:

1. Kg. Cheras Baru

2. Kg. Tasek Tambahan

3. Kg. Tasek Permai

4. Kg. Ampang Campuran

5. Kg. Baru Ampang Tambahan

6. Kg. Baru Ampang

7. Kg. Pandan Dalam

8. Kg. Ampang Indah

9. Kg. Lembah Jaya Selatan

10.Kg. Muhibbah

11.Kg. Datuk Mufti Shuib

12.Kg. Pinggir

13.Kg. Melayu Ampang

14.Kg. Kuala Ampang

15.Kg. Sg. Sering

16.Kg. Pasir

17.Kg. Klang Gates Baharu

18.Kg. Kemensah

PEMBANGUNAN EKONOMI KAMPUNG

‐ Kampung yang terlibat: Kg. Cheras baru dan Kg. Kemensah

‐ Pembangunan Pusat Inkubator di Kg. Cheras Baru

‐ Inap Desa di Kg. Kemensah

PENGINDAHAN KAMPUNG MELALUI PEMBANGUNAN LANDSKAP

‐ Kampung yang terlibat: Kesemua kampung

‐ Mewujudkan mercutanda

‐ Menanam pokok tertentu untuk semua jalan utama kampung

bagi mewujudkan identiti sesuatu kampung

‐ Penduduk kampung menyelenggarakan landskap kawasan

masing‐masing.

i

PENINGKATAN TAHAP KEMUDAHAN MASYARAKAT

‐ Kampung yang terlibat: Kesemua kampung

‐ Jenis kemudahan: Pusat komuniti.

PENINGKATAN TAHAP KEMUDAHAN MASYARAKAT

‐ Kampung yang terlibat: Kesemua kampung

‐ Jenis kemudahan: Pusat komuniti.

PENINGKATAN TAHAP KEMUDAHAN PRASARANA

‐ Kampung yang terlibat: Kg. Datuk Mufti Shuib dan Kg. Kuala

Ampang

‐ Jenis Pembangunan:

1. Peningkatan sistem perparitan dan pembetungan (Kg.

Datuk Mufti Shuib)

2. Pembinaan jambatan kenderaan ringan (Kg. Kuala Ampang)


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

iv.

Alam Sekitar

Dalam strategi pembangunan pemeliharaan alam sekitar, penekanan diberi kepada dua prinsip

utama iaitu Selesa dan Seimbang.

Penekanan ini dapat dilihat melalui pengenalpastian KSAS (rujuk Rajah 3.20). Kawasan KSAS akan dinilai

sama ada berada dalam tahap kesensitifan I, II, III atau IV iaitu :-

i. KSAS Tahap I - Perlindungan dan pengekalan sepenuhnya

ii. KSAS Tahap II – Pembangunan yang terhad dengan kawalan yang ketat

iii. KSAS Tahap III – Pembangunan terkawal

iv. KSAS Tahap IV – Semua jenis pembangunan dibenarkan dengan kawalan pencemaran alam

sekitar

Penilaian dibuat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti kawasan tadahan air, kawasan

tanah tinggi, kawasan rizab perlindungan hidupan liar, taman rekreasi kawasan lapang, kawasan

berisiko bencana dan kawasan bernilai warisan. Kawasan–kawasan ini perlulah dilindungi dalam

membangunkan kawasan perbandaran yang selamat, mampan dan menyokong pengurusan dan

pentadbiran perbandaran yang efisien.

Pewartaan kawasan ke hulu takat pengambilan air adalah penting bagi menjamin sumber terpenting

kehidupan masa kini dan hadapan iaitu sumber bekalan air bersih kekal terpelihara.

Parameter-parameter dan tahap kualiti air sungai boleh menjadi indikator bagi keadaan kualiti

persekitaran kawasan MPAJ bagi membolehkan pihak MPAJ memantau aktiviti-aktiviti lain yang

berkemungkinan memberi kesan kepada kualiti persekitaran dengan lebih mantap.

3.3.5 PRINSIP DAN MATLAMAT 5 - CEKAP

3.3.5.1 Indikator Semasa Dan Sasaran

Enam indikator pembangunan yang berkaitan serta cadangan sasaran untuk mencapai prinsip dan

matlamat cekap (rujuk Jadual 3.20).

Jadual 3.20: Indikator Semasa Dan Sasaran Prinsip Dan Matlamat 5 – Cekap

NO.

INDIKATOR

‘BENCHMARK’

(RSN

SELANGOR)

KEADAAN

SEMASA

SASARAN 2020

1. Hasil PBT Per Kapita (RM) - 141.1 Melebihi 170.0

2. Kadar kutipan cukai (%) - 85.0 % Melebihi 90 %

3.

4.

Nisbah aliran tunai

kepada emolumen

Peratus perbelanjaan

mengurus berbanding

hasil

- 1.16:1 4 : 1

- 134.4 % Kurang dari 80 %

5. Kadar hutang PBT(%) - 25.4 % Kurang dari 20 %

6.

Kadar kutipan cukai

tertunggak(%)

- 41.8 % Melebihi 50 %

Sumber : RSN Selangor 2020 dan Murninet MPAJ

3-42


1

KSAS Tahap I: Zon Sumber Bekalan Air

Bersih. Empangan Klang Gate.

UTARA

1 Tanpa Skala

2

KSAS Tahap I: Zon Perlindungan Warisan

Hutan Simpan, Sumber Air Bersih &

Tanah Tinggi Taman Negeri (Hutan

Simpan Ulu Gombak)

3

KSAS Tahap I: khazanah Geologi Tmn.

Negeri (Permatang Kuartza). 4

KSAS Tahap I: Zon Perlindungan Warisan

Hutan Simpan, Sumber Air Bersih &

Tanah Tinggi Taman Negeri (Hutan

Simpan Ampang)

2

KSAS Tahap III: Kawasan Rekreasi &

Zon Perlindungan Hidupan Liar Zoo

5 Negara.

6

KSAS Tahap I: Hutan Simpan Rekreasi

Taman Rimba Ampang (Sebahagian

HutanSimpanAmpang)

7

KSAS Tahap I: Zon Perlindungan Badan

Air (Kolam Air Ampang)

8

KSAS Tahap I: Zon Perlindungan Hidupan

Liar, Hutan Simpan & Tanah Tinggi

Taman Negeri (Rizab Hidupan Liar Bukit

Sg. Putih/Hutan Simpan Bkt. Sg. Putih)

9

KSAS Tahap II: Kawasan Rekreasi Tasik

Pandan Perdana.

Takat Pengambilan Air

1. Empangan Klang Gates

2. Ampang Intake

‐ Perlu Mewartakan Kawasan ke Hulu

Takat Pengambilan Air


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

3.3.5.2 Strategi Pembangunan

i. Struktur Organisasi

Semua urusan yang melibatkan hal permohonan yang dibuat dengan MPAJ ditetapkan oleh Akta

yang berkaitan supaya diurus oleh mereka yang berkelayakan profesional. Imej MPAJ akan terserlah

apabila isu yang dibangkitkan dalam semua urusan ditangani dengan segera dan berkesan. Tindakan

bagi mengukuhkan kedudukan organisasi dengan mewujudkan perjawatan dan pengambilan tenaga

kerja yang kompeten adalah diperlukan.

ii.

Kedudukan Kewangan

Lima (5) strategi dan dasar kewangan yang diperlukan adalah:-

a. Jumlah kutipan sebarang hasil cukai dan bukan cukai kecuali lesen dan permit disasarkan pada

kadar sekurang-kurangnya 90 peratus setiap tahun.

b. Kadar minimum 50 peratus jumlah semua tunggakan hasil diambil tindakan susulan segera.

c. Jumlah simpanan tunai (liquidity) sekurang-kurangnya boleh membiayai kadar setahun

perbelanjaan mengurus.

d. Semua pembangunan hartanah yang dikenakan cukai dipastikan tiada tunggakan sebelum ianya

diproses.

e. Kadar pulangan bagi projek pembangunan perniagaan yang diceburi bersama oleh MPAJ

berada pada tahap dua kali ganda kadar pelaburan jangka panjang kerajaan (contohnya

penggunaan kadar Bon Sekuriti Kerajaan Malaysia).

Antara langkah kewangan lain, MPAJ boleh menggunakan maklumat cadangan projek

pembangunan terutamanya untuk infrastruktur bagi mengenakan caj kepada pemaju untuk

menyediakan infrastruktur yang telah dirancang di dalam dan di persekitaran kawasan cadangan

pemajuan. Caj ini boleh dijadikan sebagai ‘sinking fund’ untuk pembangunan masa hadapan. Dengan

cara ini, penglibatan pihak swasta dalam memajukan kawasan MPAJ dipertingkatkan.

Permohonan kebenaran merancang dikenakan caj perkhidmatan bagi mengemaskini maklumat GIS

MPAJ selepas maklumat GIS pembangunan diserahkan kepadanya. Langkah ini dapat mengurangkan

beban MPAJ untuk mengawal pembangunan.

iii.

Kerjasama Antara PBT Bersempadan

Isu dan potensi perancangan antara kawasan MPAJ dan PBT bersempadan seperti DBKL, MPS, MPKj

dan Majlis Perbandaran Bentong perlu ditangani secara bersama dan bersepadu. Penubuhan

Jawatankuasa antara PBT bersempadan dicadang untuk memastikan perancangan dan kerjasama

yang lebih berkesan dapat dicapai. Isu dan potensi yang dikenalpasti antara kawasan MPAJ dan PBT

bersempadan mengikut aspek pembangunan termasuklah :-

a. Lalu lintas dan Pengangkutan

b. Kemudahan Masyarakat dan Rekreasi

c. Infrastruktur dan Utiliti

d. Pemeliharaan Alam Sekitar

e. Kediaman

f. Ekonomi

3.4 KONSEP PEMBANGUNAN

Konsep Pembangunan MPAJ mengandungi tiga teras pembangunan iaitu : Perbandaran Metropolitan

Domitori kepada Bandaraya Kuala Lumpur; Perbandaran Metropolitan Berorientasi Kluster Ekonomi; dan

Perbandaran Metropolitan Berasaskan Koridor Pengangkutan. Gabungan ketiga-tiga teras ini

membentuk strategi terbaik untuk membangunkan kawasan MPAJ dalam mencapai wawasan, prinsip

dan matlamat pembangunan yang telah digariskan (rujuk Rajah 3.21).

3-44


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Empat (4) falsafah konsep pembangunan kawasan MPAJ adalah :-

i. Pembangunan masa hadapan akan berteraskan kepada falsafah ’repositioning’ fungsi MPAJ ke

arah mencapai matlamat konsep ekonomi mandiri;

ii. Membangunkan perbandaran metropolitan berasaskan koridor untuk menjadikan sistem

pengangkutan awam sebagai pemangkin pembentukan beberapa koridor pembangunan dan

juga untuk mengurangkan tekanan kepada kapasiti rangkaian jalanraya utama kawasan MPAJ.

Penekanan diberi untuk mewujudkan kawasan metropolitan yang ’self contained’ dalam aspek

ekonomi, fizikal, sosial dan alam sekitar dan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan TOD yang

mempunyai komponen bercampur, berkepadatan tinggi dan ‘compact’ akan dibangunkan

sebagai pemangkin di sepanjang koridor pembangunan.

iii.

Pengukuhan dan penekanan sektor ekonomi bagi kluster-kluster perbandaran mengikut aset dan

potensi sekitar Bandaraya Kuala Lumpur boleh menyumbang kepada pencapaian pembangunan

Konurbasi Kuala Lumpur yang mampan secara keseluruhan; dan

iv. Meneruskan fungsi utama sebagai salah satu metropolitan sokongan kepada Bandaraya Kuala

Lumpur dalam aspek ekonomi, kediaman, pengangkutan, infrastruktur dan kemudahan sosial.

3.4.1 Ciri-Ciri Konsep Pembangunan

Ciri-ciri konsep pembangunan adalah membentuk kluster pembangunan ekonomi mengikut fungsi

khusus setiap BP berdasarkan aset dan potensi (rujuk Jadual 3.21).

Jadual 3.21: Ciri-Ciri Konsep Pembangunan

BLOK

PERANCANGAN

BP 1: Pandan

Indah

KLUSTER EKONOMI DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN

• Kluster Perkhidmatan, Pentadbiran dan Perniagaan

• Koridor Rel Ampang - Pandan Indah- Kuala Lumpur

• Koridor Rel Pandan Indah-Cheras- Kuala Lumpur

• Pusat Separa Wilayah:-

- Pandan Indah

• Pusat Perkhidmatan Kecil

- Pandan Jaya,

- Pandan Perdana

- Taman Muda

- Taman Permai Jaya

BP 2: Ampang • Kluster Perkhidmatan dan Perniagaan

• Koridor Rel Bukit Ampang-Ampang Point-Kuala Lumpur

• Pusat Perkhidmatan:-

- Jajaran Perniagaan Ampang

• Pusat Perkhidmatan Kecil

- Taman Keramat

- Taman Bukit Ampang

BP 3: Melawati • Kluster Perkhidmatan dan Perniagaan

• Koridor Rel Ukay Perdana-Kg. Pasir-Kuala Lumpur

• Koridor Rel Taman Melawati-Kuala Lumpur

• Pusat Perkhidmatan:-

- Pusat Bandar Taman Melawati

• Pusat Perkhidmatan Kecil

- Ukay Perdana

BP 4: Kawasan

Pemeliharaan

• Kawasan pemeliharaan alam semulajadi, penyelidikan,

pendidikan, pelancongan dan rekreasi

• Cadangan KLORR

3-45


S

UTARA

Tanpa Skala

Taman

Melawati

Ukay

Perdana

Keramat

Ampang

Point

Bandar

Ampang

Taman Bukit

Ampang

Pandan

Jaya

Pandan Indah

Taman

Permai Jaya

Pandan

Perdana

Taman

Muda

PUSAT SEPARA WILAYAH

i. Sebagai pusat perdagangan dan

perkhidmatan utama kepada penduduk MPAJ.

ii. Pusat pentadbiran MPAJ.

PUSAT PERKHIDMATAN

i. Sebagai pusat pembangunan sokongan

kepada Pandan Indah dan pusat

perkhidmatan perdagangan bagi kawasan

sekitarnya.

KAWASAN PEMELIHARAAN

i. Kawasan Pemeliharaan Semulajadi,

Penyelidikan, Pendidikan,

Pelancongan dan Rekreasi.

ii. KLORR Berfungsi Sebagai Scenic

Highway.

JAJARAN PERNIAGAAN AMPANG

PUSAT PERKHIDMATAN KECIL

i. Menyediakan khidmat perdagangan runcit

dan keperluan harian penduduk tempatan

dan perkhidmatan persendirian.


4.0 Cadangan Klasifikasi

Pengezonan Pemajuan Dan

Penggunaan Tanah


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

4.0

CADANGAN KLASIFIKASI PENGEZONAN PEMAJUAN DAN PENGGUNAAN

TANAH

4.1 CADANGAN KLASIFIKASI PENGEZONAN PEMAJUAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Terdapat 11 klasifikasi pengezonan untuk memandu pemajuan dan pengunaan tanah MPAJ sehingga

tahun 2020. Ia mengandungi definisi am kegunaan dan komponen-komponen yang terdapat di dalam

setiap zon pemajuan dan penggunaan tanah (rujuk Jadual 4.1). Pelan Cadangan Pemajuan dan Kelas

Kegunaan Tanah menunjukkan pengezonan kegunaan tanah di dalam kawasan MPAJ.

Jadual 4.1: Klasifikasi Pengezonan Dan Komponen Pemajuan Serta Penggunaan Tanah

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

1. A. Kediaman

• Premis atau kawasan

yang digunakan untuk

tujuan tempat tinggal

manusia

2. B. Perniagaan dan

perkhidmatan

• Premis atau kawasan

yang digunakan untuk

tujuan perniagaan dan

perkhidmatan

• Jenis

bangunan

perniagaan yang

dibenarkan :-

- Teres

- Berkembar

- Sesebuah / Kompleks

• Rumah Sesebuah

• Rumah Berkembar

• Rumah Teres

• Rumah Bertingkat

• Rumah Kampung

• Rumah Kluster

• Rumah Strata Bertanah/Skim Strata

• Asrama Pekerja/Pelajar

• ’Zero Lot Boundary’

• Perniagaan Dan Perkhidmatan

Borong

• Rumah Sesebuah Setingkat

• Rumah Sesebuah Bertingkat

• Rumah Berkembar Setingkat

• Rumah Berkembar Bertingkat

• Rumah Teres Setingkat

• Rumah Teres Bertingkat

• Kondominium

• Pangsapuri

• Rumah Pangsa

• Rumah Bandar

• Kampung Terancang

• Kampung Tidak Terancang

• Rumah Kluster Setingkat

• Rumah Kluster Bertingkat

• Rumah Sesebuah/’Zero lot’

• Rumah Berkembar

• Rumah Kluster

• Asrama Pekerja/Pelajar Setingkat

• Asrama Pekerja/Pelajar Bertingkat

• Rumah Sesebuah

• Jualan borong makanan dan

minuman

• Jualan borong peralatan rumah

dan barangan peribadi

• Jualan borong peralatan

kenderaan

• Jualan borong peralatan pertanian

dan peralatan perniagaan

• Gudang/stor bahan bukan

berbahaya

• Pasar Borong

• Pusat pengumpulan hasil pertanian

• Lain-lain yang berkaitan

4-1


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

- Bangunan bertingkat • Perniagaan Dan Perkhidmatan

Runcit

• Kompleks Perniagaan Dan

Perkhidmatan

• Pasar

• Stesen Minyak Dan Gas

• Rehat Dan Rawat

• Perniagaan barangan keperluan

harian

• Perniagaan runcit makanan dan

minuman

Daging/Ikan

Ikan Kering dan masin

Buah-buahan dan sayursayuran

Roti dan kek

Lain-lain makanan dan

minuman

• Peralatan runcit keperluan

pembelajaran dan pendidikan

Buku-buku dan peralatan

pendidikan

Alat tulis

Peralatan sains

Lain-lain yang berkaitan

• Perniagaan runcit peralatan

rumah/pejabat

Peralatan memasak/dapur

Barangan elektrik

Peralatan tandas

Hamparan dan permaidani

Barangan perhiasan

Barangan antik

Barangan plastik

Akuarium (Ikan peliharaan dan

aksesori)

Pasu Bunga

Lain-lain berkaitan

• Perniagaan Motokar dan Bilik

pameran

Peralatan hiasan dalaman

Galeri senilukis

Bilik pameran kereta

Bilik Pameran perabut

Lain-lain yang berkaitan

• Perniagaan runcit peralatan

kenderaan

• Perniagaan runcit peralatan

pertanian

• Kedai Peralatan bahan binaan

• Keranda dan batu nisan

• Tiket dan kupon loteri

• Produk desa

• Lain-lain berkaitan

• Pasaraya

• Pusat beli-belah

• ‘Hypermarket’

• Arked beli-belah

• Pejabat

• Pasar Awam

• Pasar Swasta

• Stesen (Minyak dan Gas)

• Stesen dan Servis

• Stesen (Minyak dan Gas)

• Perkhidmatan membaiki kereta

• Perkhidmatan mencuci kereta

• Restoran dan gerai makanan

• Kafe

• Surau

• Taman Permainan Kanak-kanak

4-2


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

• ‘Kiosk’

• Tempat letak kenderaan

• Tandas

• Perkhidmatan Perniagaan Dan

Profesional

• Pusat kewangan

Bank

Pengurup wang

Syarikat pelaburan

Syarikat kewangan berlesen

Lain-lain yang berkaitan

• Syarikat Insurans

• Syarikat Hartanah

• Syarikat Pembinaan

• Perkhidmatan Profesional

Hospital/pusat rawatan swasta

Klinik swasta

Klinik haiwan

Perkhidmatan pergigian

Perkhidmatan kejururawatan

Pusat Dialisis

Pusat Fisioterapi

Perkhidmatan perundangan

Lain-lain yang berkaitan

• Perniagaan dan perkhidmatan dari

rumah (home based business)

• Agensi

Perkapalan

Pelancongan

Iklan

Pemasaran

Menyewa Kenderaan

Lain-lain yang berkaitan

• Makmal

• Pusat penyelidikan dan

pembangunan

• Dewan Swasta

Pusat konvensyen

Auditorium

• Pendidikan Swasta

• Universiti/institusi pendidikan tinggi

• Kolej

• Sekolah (rendah, menengah,

agama, pendidikan khas,

antarabangsa)

• Tadika/Taska

• Pusat Pendidikan Kanak-kanak

• Sekolah memandu

• Sekolah menjahit

• Pusat tuisyen

• Kelas tarian/nyanyian/muzik

• Motivasi dan ‘outbound school’

• Perkhidmatan Peribadi Dan

Isirumah

• Perkhidmatan baik pulih

Baiki barang elektrik

Baiki kasut, jam

Lain-lain yang berkaitan

• Dobi

• Kedai gunting/salon kecantikan

• Pajak gadai

• Kedai/studio gambar

4-3


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

• Kedai jahit

• Rumah Urut / SPA / Refleksoloji

• Perubatan tradisi

• Pusat penjagaan kanak-kanak

swasta

• Pusat penjagaan orang tua swasta

• Internet Kafe

• Lain-lain yang berkaitan

• Pusat Makanan

• Restoran

• Kedai makanan

• Kafeteria

• Medan selera/penjaja

• Kantin

• Gerai

• ‘Kiosk’

• Lain-lain yang berkaitan

• Pejabat Persatuan Dan Kelab

Swasta

• Pejabat persatuan

• Kelab

• Hiburan Dan Riadah

• Pawagam

• Teater / Pementasan

• Auditorium

• Pusat hiburan keluarga

• Boling, ‘billard’ dan pusat snuker

• Internet kafe

• Studio

• Taman hiburan(amusement park)

• Gimnasium

• Gelanggang sukan

• Lain-lain yang berkaitan

• ’Small Office Home Office’ (Soho)

• SOHO bertingkat

• Rumah Kelab

• Rumah kelab

• Arked hiburan keluarga yang

berkaitan dengan aktiviti rumah

kelab

• Boling, ‘billard’ dan pusat snuker

yang berkaitan dengan aktiviti

rumah kelab

• Restoran

• Kemudahan sukan dan gim

• Pusat kesihatan dan kecantikan

• Lain-lain yang berkaitan

• Kemudahan Penginapan

• Hotel

• Motel

• Rumah tumpangan

• Rumah rehat

• Chalet

• Hostel/asrama

• Rumah/tempat peranginan

• Lain-lain yang berkaitan

• Rekreasi Komersil

• Taman tema

• Gelanggang

permainan

(badminton, futsal dll.)

• Gimnasium

• Litar lumba kereta/motosikal

• ‘Motor cross’

4-4


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

• Pusat sukan lasak

• ‘Adventure sport’

• ‘Paragliding’

• ‘Paintball’

• Pusat latihan seni mempertahankan

diri

• Padang sukan berkuda

• Gelangang permainan kawalan

jauh

• Perkhidmatan Kenderaan Bermotor

• Membaiki kenderaan ringan

• Membaiki motosikal/basikal

• Perkhidmatan mencuci kenderaan

• Perniagaan Dan Perkhidmatan

Khas

• Kelab malam / bar / disko / karaoke

/ pub

• Pangsapuri Perkhidmatan

• Pangsapuri perkhidmatan sebagai

sebahagian daripada komponen

pembangunan bercampur

• Pangsapuri perkhidmatan sebagai

‘free standing building’

• Pembangunan Pangsapuri

perkhidmatan dan kedai pejabat

di dalam kompleks perniagaan.

3. C. Industri

• Premis atau kawasan

yang digunakan untuk

tujuan penghasilan

barangan buatan siap

atau separuh siap

dengan perkhidmatan

pembaikian jentera dan

kenderaan.

• Industri Ringan

- Industri Teres

- Industri Bertingkat

• Aktiviti industri mengikut garis

panduan perletakan dan zoning

industri Jabatan Alam Sekitar (JAS).

Pembuatan barangan tekstil

(barangan kelengkapan

rumah kecuali pakaian)

Kilang pakaian

Membuat pakaian dan

tempahan jahitan

Pakaian-pakaian lain selain di

atas

Pembuatan bekas berasaskan

kayu dan rotan dan barangan

kecil (rotan, mensiang, buluh

dan mengkuang)

Pembuatan

barangan

berasaskan kayu dan kabus

Pembuatan kasut berasaskan

getah

Pembuatan penyapu, berus dan

mop

Membuat payung

Kilang teh

Kilang tenunan dan anyaman

gentian semulajadi (kapas,

jerami, sutera, bulu biri-biri, sabut

kelapa dan hem)

Memproses rotan

Industri membuat tali, kabel,

jaring dan lain-lain pintalan

Pembuatan

barangan

berasaskan kulit dan gentian kulit

(kecuali kasut dan pakaian)

Pembuatan kasut (bukan

berasaskan getah dan plastik)

Pembuatan kotak daripada

4-5


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

kertas dan kertas keras

Pembungkusan barangan

farmasi

Gudang (tempat simpan barang

secara sementara, seperti

gudang getah, plastik, kontena)

• Industri Sederhana

- Industri Berkembar

- Industri Sesebuah

• Aktiviti industri mengikut garis

panduan perletakan dan zoning

industri Jabatan Alam Sekitar (JAS).

Produk tenusu lain (keju, krimer,

susu segar, susu tepung, minyak

sapi dan lain-lain)

Mengetin nanas

Mengetin dan mengawet buahbuahan

(selain nanas) dan

sayur-sayuran

Mengetin makanan laut yang

telah diawet dan diproses

Kilang beras bersaiz kecil

(memproses padi tanaman

sendiri sahaja)

Kilang mengisar tepung

Kilang sagu dan ubi kayu

Kilang biskut

Kilang roti

Pembuatan koko, coklat dan

manisan

Kilang ais (kecuali yang

berasaskan bahan kimia)

Kilang kopi

Mihun, mi dan produk berkaitan

lain

Rempah ratus dan serbuk kari

Pembuatan kanji dan produknya

Produk-produk selain di atas

Pembuatan makanan haiwan

tersedia

Industri minuman ringan dan air

berkarbonat

Pembuatan produk tembakau

Mewarna, meluntur, mencetak

dan menghasilkan benang dan

fabrik (selain daripada batik)

Membuat batik

Kilang tekstil sintetik

Pembuatan tekstil utama lain

Kilang pakaian berasaskan

mengait

Pembuatan permaidani dan

hamparan

Pembuatan tekstil selain di atas

Menyamak kulit

Industri pakaian berbulu

Pembuatan perabot dan alat

pemasangan (kecuali barangan

logam)

Industri mencetak, penerbitan

dan kedua-duanya

4-6


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

Pembuatan sabun dan

barangan cucian

Pembuatan barangan wangian,

kosmetik dan dandanan

Kilang mancis

Pembuatan produk plastik

domestik

Pembuatan tembikar dan

barangan berasaskan tanah liat

Produk berasaskan batu dan

batu potong

Pembuatan barangan kutleri,

alat tangan dan perkakasan

(kecuali menukang logam timah

dan besi)

Pembuatan produk logam timah

dan besi

Pembuatan

produk

berkomponen logam

Pembuatan bekas timah dan

logam

Alat jentera dan kelengkapan

Pembuatan mesin pejabat,

pengkomputeran dan mesin

pengiraan

Gramafon dan pita magnetik

pra-rakaman

Kabel dan wayer

Tiub dan lampu elektrik

Peralatan radas elektrik

Pelbagai kelengkapan elektrik

Pembuatan dan pemasangan

basikal, basikal roda tiga dan

beca

Pembuatan

peralatan

pengangkutan

Pembuatan barangan fotografi

dan optik

Pembuatan jam tangan dan jam

Pembuatan barangan kemas

dan yang berkaitan

Pembuatan peralatan muzik

Pembuatan peralatan sukan

Pembuatan pen, pensel,

bekalan pejabat dan alat seni

lukis

Pembuatan alat permainan

kanak-kanak

Industri-industri pembuatan lain

Stor dan gudang

Perkhidmatan lain yang

berkaitan pengangkutan

(penghantaran)

Bengkel membaiki kenderaan

bermotor dan berjentera

• Industri Berat

- Industri Sesebuah

• Aktiviti industri mengikut garis

panduan perletakan dan zoning

industri Jabatan Alam Sekitar (JAS).

Perlombongan batu arang

Pengeluaran gas asli dan

petroleum

Perlombongan bijih besi

Pengorekan bijih timah

Perlombongan bijih timah (selain

pengorekan)

4-7


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

Mendulang

Rawatan amang

Perlombongan bauksit, emas,

tembaga, antimoni

Perlombongan logam yang tidak

mengandungi ferum (unsur

logam yang digunakan untuk

membuat keluli besi)

Kuari batu kapur

Kuari-kuari lain

Lombong tanah liat, pasir,

batuan kerikil

‘Guano gathering’

(pengumpulan najis burung laut

untuk dijadikan baja)

Lombong galian mineral dan

lain-lain bahan kimia

Lombong garam

Lombong dan kuari

Penyembelihan, penyediaan

dan pengawetan daging

Pembuatan minyak kelapa

Pembuatan minyak kelapa sawit

Pembuatan minyak isirong

kelapa sawit

Pembuatan minyak dan lemak

sayuran dan haiwan

Kilang-kilang bijirin lain

Kilang gula dan kilang penapis

Menyuling, menjernihkan dan

mengadun spirit

Industri wain

Minuman keras

Kilang papan

Pembuatan pulpa, kertas dan

kertas keras

Pembuatan gas untuk kegunaan

industri (mampat, cecair atau

pepejal)

Pembuatan bahan kimia industri

asas lain kecuali baja

Pembuatan baja dan racun

serangga

Pembuatan resin sintetik, bahan

plastik dan gentian tiruan kecuali

kaca

Pembuatan cat, varnis dan laker

Pembuatan ubat-ubatan

Pembuatan produk kimia

Penapisan petroleum

Pembuatan produk lain

berasaskan petroleum dan batu

arang

Industri tayar dan tiub

Mengisar semula getah dan

proses lateks getah

Rumah asap getah

Pembuatan produk getah lain

Pembuatan kaca dan produk

kaca

4-8


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

Pembuatan kapur dan plaster

Pembuatan barang berasaskan

tanah liat

Pembuatan simen hidraulik

Pembuatan simen dan produk

konkrit

Pembuatan produk mineral

bukan logam lain

Industri primer besi dan keluli

Faundri (melebur logam atau

kaca)

Industri asas besi dan keluli lain

Melebur timah

Kitar semula timah

Industri asas logam lain yang

tidak mengandungi ferum (unsur

logam yang digunakan untuk

membuat keluli besi)

Pembuatan enjin dan turbin

Pembuatan jentera dan

kelengkapan pertanian

Pembuatan jentera kayu dan

logam

Pembuatan jentera dan

kelengkapan industri khas

(kecuali jentera kerja kayu dan

logam)

Pembuatan mesin pendingin

beku, ekzos, pengudaraan

dan penghawa dingin

Pembuatan jentera dan radas

elektrik bagi industri

Radio, televisyen dan

kelengkapan rakaman

Semi konduktor, komponen

elektrik lain dan kelengkapan

komunikasi serta radas

Pembuatan peralatan elektrik

dan kelengkapan rumah

Bateri dan sel kering

Membina dan membaiki kapal

Pembuatan peralatan landasan

Pembuatan badan kenderaan

bermotor

Pembuatan dan pemasangan

kenderaan bermotor

Pembuatan aksesori dan

bahagian kenderaan bermotor

Pembuatan aksesori dan

bahagian kenderaan bermotor

Pembuatan dan pemasangan

motosikal dan skuter

Pembuatan pesawat udara

Pembuatan kelengkapan

mengukur dan mengawal untuk

kegunaan profesional dan

saintifik

Jana kuasa dan lampu elektrik

Bekalan wap dan air panas

Bekalan dan kerja perusahaan

air

Pembuatan dan pengedaran

gas

Sanitari dan perkhidmatan yang

berkaitan

4-9


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

Loji tenaga berasaskan fosil

Insinerator bahan kimia

Penghasilan bahan radioaktif,

memproses bahan buangan

nuklear atau penghasilan

komponen nuklear

Memproses bahan buangan

toksid dan sisa berbahaya

Kompleks kargo berbahaya

Olahan dan kitar semula sisa

buangan berjadual

Penternakan komersil

• Industri Khas • Aktiviti industri mengikut garis

panduan perletakan dan zoning

industri Jabatan Alam Sekitar (JAS).

Industri berteknoloji tinggi

Industri penerbangan

4. D. Pertanian

• Kawasan yang

digunakan untuk tujuan

penanaman untuk hasil

sumber makanan atau

sumber asli sektor

pembuatan secara

bermusim dan tidak

bermusim.

• Pertanian Komoditi Utama

• Pertanian Komersil

• ’Homestead’

• Bangunan Bagi Tujuan Pertanian

• Bangunan Industri Tani

• Inap Desa (Homestay)

• Kelapa sawit

• Getah

• Buah-buahan

• Sayur-sayuran

• Rempah – ratus

• Koko

• Tebu

• Tanaman herba

• Kopi

• Teh

• Mengkuang

• Tanaman berumbi

• Tanaman bijiran

• Tembakau

• Kelapa

• Sagu

• Nurseri

• Lain-lain

• ‘Homestead’

• Pusat penyelidikan

• Stor

• Makmal

• Lain-lain

• Bangunan industri tani

• Perumahan tradisi yang digunakan

untuk program inap desa

(homestay)

5. E. Penternakan • Penternakan Dan Akuakultur • Lembu

• Kambing

• Biri-biri

• Tenusu

• Babi

• Ayam

• Itik

• Angsa

• Burung walit

4-10


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

• Campuran

• Ternakan Air Tawar

• Padang ragut

• Lain-lain

6. F. Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Premis atau kawasan

yang digunakan untuk

menempatkan aktiviti

pentadbiran dan

perkhidmatan kerajaan,

perkhidmatan asas

kepada penduduk

tempatan dan sekitar

• Institusi Pendidikan Tinggi Awam • Institut pengajian tinggi awam

(IPTA)

• Institut latihan dan kemahiran

• Maktab

• Kolej

• Politeknik

• Pusat pengajian lanjutan

• Lain-lain yang berkaitan

• Rumah Kebajikan

• Rumah kebajikan

• Rumah anak yatim

• Rumah / pusat aktiviti warga emas

• Rumah orang kelainan upaya

(OKU) / istimewa

• Rumah persatuan / pertubuhan

berkaitan dengan kebajikan

• Pusat pemulihan akhlak

• Pendidikan

• Keselamatan

• Kesihatan

• Keagamaan

• Sekolah menengah

• Sekolah agama

• Sekolah bersepadu

• Sekolah pendidikan khas

• Sekolah rendah

• Sekolah Antarabangsa

• Tadika /Tabika

• Taska

• Pusat jagaan kanak-kanak

• Ibu pejabat polis daerah

• Balai polis

• Pondok polis

• Pusat komuniti polis

• Rela

• JPA3

• Pasukan gerak am

• Balai bomba

• Institut Nuklear

• Hospital awam

• Pusat kesihatan

• Klinik kesihatan

• Klinik desa

• Masjid

• Surau/madrasah/tahfiz

• Gereja

• Kuil Hindu

• Gudwara Sahib

• Tokong/Vihara

• Tempat ibadat penganut lain

• Pusat pembelajaran / aktiviti

keagamaan

4-11


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

7. G. Infrastruktur dan

Utiliti

• Premis atau kawasan

yang digunakan untuk

tujuan kemudahan

infrastruktur tempatan

dan kawasan sekitar

• Perkuburan

• Kegunaan Kerajaan Dan Badan

Berkanun

• Lain-Lain Kemudahan

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Bekalan Gas

• Perkuburan Islam

• Perkuburan selain Islam

• Perkuburan swasta

• Rumah mayat dan mengurus

mayat (Krematoria)

• Kolumbarium

• Pejabat / agensi kerajaan

• Badan berkanun

• Pusat penyelidikan dan

pembangunan

• Pusat latihan

• Kem tentera

• Lapang sasar

• Pusat tahanan imigresen / khas

• Pusat serenti

• Penjara

• Mahkamah

• Istana

• Muzium

• Pusat pengujian dan pemeriksaan

kenderaan

• Monumen, tapak dan bangunan

warisan sejarah

• Lain-lain yang berkaitan

• Perpustakaan

• Pejabat pos

• Tandas awam

• Kelab belia

• Balai seni lukis

• Dewan orang ramai

• Dewan serbaguna

• Balai raya

• Pusat komuniti

• Medan info desa

• Pusat informasi pelancong

• Stesen jana kuasa (power station)

• Talian rentis TNB

• Pencawang masuk utama (PMU)

• Pencawang penagih utama (PPU)

• Stesen suis utama (SSU)

• Pencawang elektrik

• Empangan

• Paip pengairan air antara

negara/negeri/daerah

• Loji rawatan air

• Loji air

• Takat pengambilan air/air bawah

tanah

• Rumah pam bekalan air

• Tangki air

• Stesen pengagih gas

• Laluan gas

• ‘City gates’

4-12


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

• Pengairan Dan Perparitan

• Kolam takungan (retention pond)

• Kolam tadahan (detention pond)

• Stesen pam

• Saliran pertanian

• Rangkaian sistem perparitan

• Rizab sungai

• Rizab parit

• Parit monsun

• Kunci air

• ‘Swale’ (parit bawah tanah)

• Telekomunikasi

• Bangunan ibu sawat

• Pemancar utama (main

transmission tower)

• ‘Exchange station’

• Menara pemancar telekomunikasi

• Rangkaian telekomunikasi

• IT hub

• Menara radar/Antena

• Pembetungan

• Kolam pengoksidaan

• Loji rawatan kumbahan

• Loji rawatan berpusat / serantau

• Stesen pam rangkaian

• Pelupusan Sisa Pepejal

• Pusat pemindahan

• Pusat pemindahan sementara

• Tapak pelupusan

• Pusat pemprosesan sisa pepejal

• Insinerator

• Pelupusan Sisa Toksik

• Loji rawatan-kimia/berbahaya

• Pusat pertukaran-kimia/berbahaya

• Loji insinerator-kimia/berbahaya

• Loji rawatan-klinikal

• Pusat pertukaran-klinikal

• Loji rawatan-radioaktif

• Pusat pertukaran-radioaktif

8. H. Pengangkutan

• Premis atau kawasan

yang digunakan untuk

tujuan laluan dan

pekhidmatan kenderaan

dan pengangkutan.

• Kemudahan Pengangkutan • Terminal pengangkutan awam

bersepadu

• Terminal / stesen bas

• Terminal / stesen teksi

• Terminal / stesen pengangkutan rel

• Depot bas

• Depot pengangkutan rel

• Depot lori / jentera berat

• Terowong bawah tanah

• Hentian bas / teksi

• Tempat letak kereta

• Lain-lain yang berkaitan

• Jalan

• Landasan

• Jalan raya

• Lebuh raya

• Jalan persekutuan

• Jalan negeri

• Jalan bandaran

• Lain-lain

• Landasan keretapi

• Landasan LRT/MRT/ERL

4-13


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

9. I. Tanah lapang dan

Rekreasi

• Premis atau kawasan

yang digunakan untuk

tujuan rekreasi, beriadah,

sukan, landskap dan

perindahan.

10. J. Badan air

• Mana-mana alur, tasik,

kolam, tanah perairan,

• Tanah Lapang

• Rekreasi Komersil

• Kemudahan Sukan Dan Rekreasi

• Eko Pelancongan

• Zon Penampan Dan Penstabilan

Cerun

• Semulajadi

• Lain-lain

• Lot permainan

• Taman Permainan Kanak-kanak

• Padang permainan

• Padang kejiranan

• Taman tempatan

• Taman bandar

• Taman wilayah

• Lain-lain yang berkaitan

• Taman tema

• Tempat letak kereta

• Gelanggang

permainan

(badminton, futsal dll)

• Gimnasium

• Litar lumba kereta / motosikal

• ‘Motor cross’

• Pusat sukan lasak

• ‘Adventure sport’

• ‘Paragliding’

• ‘Paintball’

• Pusat latihan seni mempertahankan

diri

• Padang sukan berkuda

• Gelanggang permainan kawalan

jauh

• Padang Golf

• Padang lapang sasar golf (driving

range)

• Stadium mini

• Kompleks sukan

• Kolam renang

• Gelanggang permainan

• Pusat rekreasi maritim

• Lapang sasar

• Podium

• Kemudahan penginapan

• Tempat letak kereta

• Tandas awam

• Pondok telefon

• Tong sampah

• Lampu jalan

• Papan tanda arah

• Wakaf/tempat duduk

• Kiosk makanan dan cenderamata

• Papan tanda informasi

• Taman permainan kanak-kanak

• Kemudahan pengangkutan

awam

• Lain-lain

• Rizab sungai

• Rizab jalan

• KSAS

• Zon Penampan

• Kawasan Hijau

• Sungai

• Tasik

• Paya

• Lagun

4-14


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

NO.

KLASIFIKASI GUNATANAH

DAN TAKRIFAN

KELAS

JENIS

perairan pantai dan

badan air lain, sama ada

semulajadi atau buatan

• Buatan

• Kolam bekas lombong

• Tasik rekreasi

• Tasik empangan

11. K. Hutan

• Hutan merujuk kepada

kawasan yang ditumbuhi

pokok-pokok secara

meliar dan bercampurcampur

• Hutan • Hutan Simpan

• Taman Negeri • Taman Negeri

4.2 ZON KEGUNAAN TANAH 2020

Sebanyak 11 zon kegunaan tanah telah dikenalpasti mengikut pecahan zon guna tanah seperti berikut :-

4.2.1 Guna Tanah Kediaman

Guna tanah kediaman merupakan guna tanah kedua terbesar dengan keluasan 2691.49 hektar (18.74%).

Sebahagian besar guna tanah kediaman baru (komited) terdiri daripada pembangunan bercorak ’infill’

dan kawasan baru. Selain daripada jenis zon guna tanah kediaman kategori ini, ciri-ciri pembangunan

bercampur juga digalakkan iaitu kediaman dan perniagaan dan perkhidmatan terhad. Zon kediaman

dan perniagaan dan perkhidmatan terhad ini akan digalakkan di kawasan pusat bandar seperti di

Jajaran Ampang, Pusat Bandar Melawati dan kawasan pembangunan semula.

4.2.2 Guna Tanah Perniagaan dan Perkhidmatan

Guna tanah perniagaan dan perkhidmatan dirancang seluas 326.35 hektar (2.27%). Kawasan tumpuan

guna tanah perniagaan dan perkhidmatan ialah di pusat-pusat bandar utama seperti Pandan Indah,

Jajaran Ampang dan Pusat Bandar Taman Melawati. Pembangunan guna tanah perniagaan dan

perkhidmatan dan perkhidmatan MPAJ akan diperkukuhkan dengan menggalakkan pengezonan semula

kawasan-kawasan yang sesuai kepada zon perniagaan dan perkhidmatan. Kawasan tumpuan bagi

cadangan tukar guna zon ialah kawasan pusat bandar dan lot-lot terpilih yang menghadap MRR2 dan

Jalan Ampang.

4.2.3 Guna Tanah Perindustrian

Pembangunan guna tanah industri di MPAJ adalah seluas 167.55 hektar (1.17%). Kebanyakan guna tanah

industri terdapat di BP 1: Pandan Indah dan BP 2: Ampang yang merangkumi industri jenis sesebuah,

industri teres, berkembar dan bengkel. Namun demikian, terdapat juga sebahagian besar kawasan

industri yang digunakan untuk aktiviti perniagaan dan perkhidmatan terhad seperti premis industri yang

mempunyai ruang pameran. Aktiviti industri kecil dan tidak mencemarkan juga dibenarkan dengan

mengenakan syarat-syarat ketat di kawasan kediaman kampung.

Guna tanah perlombongan yang terdiri daripada kawasan kuari terletak di dalam BP 1: Pandan Indah

dan BP 2: Ampang. Kewujudan aktiviti kuari ini bergantung kepada tempoh pajakan dan dijangka

melampaui tempoh perancangan RT iaitu sehingga 2020.

4.2.4 Guna Tanah Pertanian

Kawasan pertanian di MPAJ berkeluasan 427.96 hektar (2.98%) yang berfungsi sebagai zon penampan

bagi Empangan Klang Gates. Tumbuhan dan tanaman semula jadi dikekalkan dan tiada aktiviti pertanian

secara komersil dibenarkan di kawasan ini untuk mengelakkan hakisan tanah dan tanah runtuh serta

mengekalkan alam sekitar.

4-15


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

4.2.5 Guna Tanah Institusi Dan Kemudahan Masyarakat

Guna tanah Institusi dan kemudahan masyarakat meliputi keluasan 319.10 hektar (2.22%). Guna tanah

institusi merujuk kepada premis yang menempatkan pejabat kerajaan dan agensi kerajaan. Kemudahan

masyarakat pula merujuk kepada penyediaan perkhidmatan asas kepada penduduk tempatan dan

sekitar yang mana ianya meliputi institusi keagamaan, pendidikan, keselamatan, keagamaan, kesihatan

dan perkuburan.

4.2.6 Guna Tanah Infrastruktur Dan Utiliti

Guna tanah Infrastruktur dan utiliti dicadangkan seluas 303.62 hektar (2.11%). Ianya meliputi bekalan air,

bekalan elektrik, sistem pengairan dan perparitan, pembentungan, talian telekomunikasi dan pelupusan

sisa pepejal.

4.2.7 Guna Tanah Pengangkutan

Guna tanah pengangkutan adalah seluas 1615.74 hektar (11.26%). Aspek yang dicadangkan meliputi

lebuhraya, jalan raya, landasan keretapi dan stesen-stesen serta terminal pengangkutan awam. Kawasan

yang dirizab untuk kegunaan pengangkutan dijangka bertambah dengan cadangan KLORR, cadangan

Lebuhraya BESRAYA serta cadangan jalan baru dan naik taraf jalan di dalam kawasan MPAJ.

4.2.8 Guna Tanah Tanah Lapang Dan Rekreasi

Guna tanah tanah lapang dan rekreasi merupakan kawasan yang digunakan untuk tujuan rekreasi,

beriadah, sukan, landskap dan perindahan iaitu taman bandar, taman kejiranan, taman permainan

kanak-kanak, stadium mini, kompleks sukan dan kawasan perkelahan. Guna tanah tanah lapang dan

rekreasi adalah seluas 460.43 hektar (3.2%).

4.2.9 Guna Tanah Badan Air

Guna tanah badan air adalah seluas 274.02 hektar (1.91%) meliputi badan air buatan dan badan air

semulajadi. Guna tanah badan air utama terletak di BP 4 : Kawasan Pemeliharaan iaitu Empangan Klang

Gates.

4.2.10 Guna Tanah Hutan

Guna tanah hutan yang dikategorikan sebagai kawasan ekoloji semulajadi merupakan guna tanah

terbesar seluas 7763.47 hektar (54.1%). Hutan ini termasuklah Hutan Simpan Hulu Gombak dan Hutan

Simpan Ampang yang telah diwartakan sebagai Taman Negeri Selangor.

4.3 SEKATAN PEMBANGUNAN

Bagi kawasan dengan ketinggian kurang 300 meter dari aras laut dibenarkan untuk pembangunan,

manakala bagi ketinggian melebihi 300 meter hingga 1000 meter dari aras laut hanya dibenarkan untuk

eko pelancongan dan rekreasi berimpak rendah.

Kawasan berkecerunan kelas III dengan ketinggian kurang 300 meter dari aras laut boleh

dipertimbangkan dengan mengambilkira aspek keselamatan, pemeliharaan cerun dan

kebolehlaksanaan pembangunan. Permohonan tertakluk kepada Garis Panduan Pembangunan Di

Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi Negeri Selangor 2010 dan perakuan Jawatankuasa Teknikal

Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar. Kawasan berkecerunan kelas 1V tidak dibenarkan untuk

pembangunan kecuali pembangunan infrastruktur dan projek berkepentingan nasional. Kawasan ini perlu

dikekalkan sebaik mungkin untuk memastikan cerun-cerun semulajadi dipelihara.

4-16


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

4.4 JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH

Kelas Kegunaan Tanah adalah jadual yang perlu dibaca bersama Peta Cadangan Blok Perancangan

Kecil (BPK) RT MPAJ 2020 dan Garispanduan Perancangan. Jadual Kelas Kegunaan Tanah memperincikan

jenis guna tanah dan aktiviti bangunan yang dibenarkan di dalam setiap zon guna tanah mengikut Blok

Perancangan Kecil (BPK). Jadual ini dibahagikan kepada 4 kolum utama seperti berikut :

i. KOLUM 1 (Guna Tanah Utama)

Kolum yang menunjukkan zon guna tanah utama sepertimana yang dipaparkan di dalam Peta

Cadangan (Contoh: guna tanah kediaman).

ii.

KOLUM 2 (Kelas Kegunaan Tanah Dibenarkan)

Kolum ini menunjukkan aktiviti yang dibenarkan di dalam zon guna tanah utama mengikut Pelan

Cadangan Pemajuan dan Kegunaan Tanah (Contoh: rumah sesebuah).

iii.

KOLUM 3 (Guna Tanah dan Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat)

Kolum ini dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu:

a) Guna Tanah

Kolum ini menyatakan guna tanah sokongan yang dibenarkan selain daripada zon guna

tanah utama di dalam kolum I (Contoh: perniagaan dan perkhidmatan).

b) Kelas Kegunaan Tanah

Kolum yang menunjukkan aktiviti kegunaan tanah yang dibenarkan bagi zon guna tanah

sokongan yang dibenarkan (Contoh: perniagaan runcit).

iv.

KOLUM 4 (Densiti/Nisbah Plot Maksimum)

Kolum ini memperincikan densiti / nisbah plot maksimum yang dibenarkan.

v. CATATAN

Menunjukkan penjelasan tambahan serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi berkaitan Pemajuan

Dan Kegunaan Tanah serta pematuhan kepada garispanduan berkaitan.

4-17


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Jadual 4.2: Ringkasan Jadual Kelas Kegunaan Tanah

KOLUM I KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN DENGAN

SYARAT

GUNA TANAH

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DENSITI /

NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

Kolum

yang

menunjukkan zon

guna tanah utama

sepertimana yang

dipaparkan di dalam

Peta Cadangan.

Kolum

ini

menyatakan guna

tanah sokongan

yang dibenarkan

selain daripada zon

guna tanah utama di

dalam kolum I

Kolum yang

menunjukkan aktiviti

kegunaan tanah

yang dibenarkan

bagi zon guna

tanah sokongan

yang dibenarkan

Kolum ini menunjukkan aktiviti

yang dibenarkan di dalam zon

guna tanah utama mengikut

Pelan Cadangan Pemajuan dan

Kegunaan Tanah

.

Kolum ini memperincikan densiti /

nisbah plot maksimum yang

dibenarkan.

* Nota:

Pembangunan guna tanah di Kolum I dan II

adalah tertakluk kepada keperluan daripada

Jabatan Teknikal yang ditetapkan, Garis

Panduan Khusus dan Manual Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan Negeri Selangor.

Menunjukkan penjelasan tambahan

serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi

berkaitan Pemajuan Dan Kegunaan

Tanah serta pematuhan kepada

garispanduan berkaitan.

4-18


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 4.1

PETA GUNATANAH SEMASA 2007

PETUNJUK:

MAJLIS PERBANDARAN

SELAYANG

GUNATANAH (HEKTAR) (PERATUS )

KEDIAMAN

PERNIAGAAN & PERKHIDMATAN

PERINDUSTRIAN

2004.48 13.96

207.69 1.44

160.52 111 1.11

TANAH LAPANG & REKREASI

532.25 3.70

PERTANIAN

3.56 0.02

BADAN AIR

265.96 1.85

HUTAN

PENGANGKUTAN

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

7898.13 55.04

1631.23 11.36

324.99 2.26

Pendidikan

Kesihatan

Keagamaan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Lain‐lain kemudahan masyarakat

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

269.30 1.87

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Bekalan Elektrik

Bekalan Air/Pengairan dan Perparitan

Perkuburan

Keselamatan

Rezab Sungai

Pembetungan

Tanah Kosong

JUMLAH KESELURUHAN

1051.89 7.33

14350 100.00

ZON PENAMPAN 20M

REL LRT

MAJLIS PERBANDARAN

KAJANG

SEMPADAN MAJLIS

SEMPADAN DAERAH

( MPS )

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RAJAH 4.2

UTARA

TANPA SKALA

PETA CADANGAN GUNATANAH

RANCANGAN TEMPATAN

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

PETUNJUK:

GUNATANAH (HEKTAR) (PERATUS )

KEDIAMAN

2691.49 18.76

MAJLIS PERBANDARAN

SELAYANG

PERNIAGAAN & PERKHIDMATAN

PERINDUSTRIAN

TANAH LAPANG & REKREASI

PERTANIAN

BADAN AIR

HUTAN

326.35 2.27

167.55 1.17

460.51 3.21

427.96 2.98

274.02 1.91

7763.47 54.10

PENGANGKUTAN 1615.74 11.26

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

319.10 2.22

Pendidikan

Kesihatan

Keagamaan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Li Lain‐lain li kemudahan masyarakat kt

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

303.62 2.12

Bekalan Elektrik

Bekalan Air/Pengairan dan Perparitan

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Perkuburan

Keselamatan

Rezab Sungai

Pembetungan

JUMLAH KESELURUHAN 14,350 100.00

ZON PENAMPAN 20M

CADANGAN LEBUHRAYA KLORR

STESEN LRT SEDIADA CADANGAN

REL LRT

SEMPADAN NEGERI

SEMPADAN TAMAN NEGERI

SEMPADAN DAERAH

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

( MPS )

MAJLIS PERBANDARAN

KAJANG

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


5.0 Peta Cadangan Dan Pernyataan

Bertulis Blok Perancangan 1:

Pandan Indah


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.0

PETA CADANGAN DAN PERNYATAAN BERTULIS

BLOK PERANCANGAN 1 : PANDAN INDAH

5.1 KLASIFIKASI PENGGUNAAN TANAH

5.1.1 Pengenalan

BP1: Pandan Indah merupakan kawasan pembangunan sedia ada yang telah ‘established’ dan

merupakan kawasan yang telah tepu. Sebahagian besar merupakan kawasan tepubina yang didominasi

oleh guna tanah kediaman dan merupakan pusat pentadbiran bagi kawasan Ampang Jaya. Keluasan

BP1 ialah 2,056 hektar (rujuk Rajah 5.1, 5.2 dan Jadual 5.1).

Rajah 5.1: Blok Perancangan 1 (Pandan Indah)

BP 2 : AMPANG

W.PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR (DBKL)

DAERAH HULU LANGAT

(MPKJ)

5.1.2 Objektif Pembangunan

Empat (4) objektif pembangunan dicadangkan untuk memandu arah corak pembangunan guna tanah

dan fizikal masa hadapan iaitu:-

i. Mengukuhkan fungsi Pandan Indah sebagai pusat pentadbiran; perniagaan dan perkhidmatan

utama MPAJ;

ii.

iii.

Mengekalkan komponen pembangunan sedia ada;

Meningkatkan kualiti penyediaan pelbagai kemudahan masyarakat dan rekreasi kawasan kediaman

sedia ada dan baru; dan

iv. Memelihara kepentingan KSAS.

5-1


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.1.3 Blok Perancangan Kecil (BPK)

Cadangan pemajuan dan penggunaan tanah BP1 diperincikan mengikut BPK (rujuk Jadual 5.1) :-

Jadual 5.1: Blok Perancangan Kecil BP 1: Pandan Indah

BLOK PERANCANGAN KECIL

KELUASAN

(Hektar)

PERATUS

(%)

BPK 1.1: Pusat Bandar Pandan Indah 298 14.51

BPK 1.2: Pandan Dalam 125 6.07

BPK 1.3: Pandan Perdana 183 8.92

BPK 1.4: Cheras Hartamas 456 22.20

BPK 1.5: Tasek Tambahan 498 24.20

BPK 1.6: Cheras Baru 389 18.92

BPK 1.7: Pandan Jaya 107 5.18

JUMLAH 2,056 100.00

5-2


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 5.2

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN

BP 1 : PANDAN INDAH

PETUNJUK:

KEDIAMAN

PERNIAGAAN & PERKHIDMATAN

PERINDUSTRIAN

TANAH LAPANG & REKREASI

PERTANIAN

BADAN AIR

HUTAN

PENGANGKUTAN

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

Pendidikan

Kesihatan

Perkuburan

Keselamatan

Keagamaan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Lain‐lain kemudahan masyarakat

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

Bekalan Elektrik

Bekalan Air/Pengairan dan Perparitan

Rezab Sungai

Pembetungan

ZON PENAMPAN TAMAN NEGERI SELANGOR

ZON PENAMPAN 20M

CADANGAN LEBUHRAYA

CADANGAN LEBUHRAYA KLORR

STESEN LRT SEDIADA CADANGAN

REL LRT

SEMPADAN NEGERI

SEMPADAN DAERAH

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

SEMPADAN TAMAN NEGERI

* NOTA

SRK

Sekolah hRendah

SMK Sekolah Menengah

SRA Sekolah Rendah Agama

SRJK(C) Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina

SRJK (T) Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil

S

Surau

M

Masjid

T

Tokong

K

Kuil

G

DOR

TDK

BP

BBP

Gereja

Dewan Orang Ramai

Tadika

Balai Polis

Balai Bomba & Penyelamat

KK

TA

KO

PE

PA

PMU

K

H

MKH

GR

P

Klinik Kesihatan

Tangki Air

Kolam Oksidasi

Pencawang Elektrik

Perpustakaan Awam

Pencawang Masuk Utama

Kubur

Hospital

Mahkamah

Gerai

Pasar

( MPS )

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 5.3

BLOK PERANCANGAN KECIL 1.1

PUSAT BANDAR PANDAN INDAH

( MPS )

PETUNJUK :‐

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

KEDIAMAN

Pendidikan

Bekalan Elektrik

PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN

Kesihatan

Bekalan Air / Pengairan dan Perparitan

PERINDUSTRIAN

Perkuburan

Rezab Sungai

PENGANGKUTAN

KEAGAMAAN

Keselamatan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Pembetungan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

TANAH LAPANG & REKREASI

LALUAN REL

Lain‐lain kemudahan masyarakat

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

STESEN LRT SEDIADA

STESEN LRT CADANGAN

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Kelas Kegunaan Tanah

Garis panduan kawalan pemajuan dan penggunaan tanah BPK 1.1 akan berpandukan jadual kelas

kegunaan mengikut zon-zon utama seperti perniagaan, institusi, kediaman dan industri (rujuk Jadual 5.2)

Jadual 5.2: Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.1 (PUSAT BANDAR PANDAN INDAH)

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Perniagaan

dan

Perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Kompleks

perniagaan

• Pasar

• Stesen minyak

dan gas

• Rehat dan

Rawat

• Perkhidmatan

perniagaan dan

profesional

• Pendidikan

swasta

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

• Pusat makanan /

medan selera

• Pejabat

persatuan dan

kelab swasta

• Hiburan dan

riadah

• Pangsapuri

Perkhidmatan

• ’Small Office

Home’ (SOHO)

• Rumah kelab

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan khas

• Bilik pameran

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN DENGAN

SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Kesihatan

• Perkuburan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Pengangkutan • Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Tanah lapang

dan rekreasi

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI /NISBAH

PLOT

MAKSIMUM

• Nisbah Plot

1 : 4

• Kawasan Plinth

60%

• Kawasan

berhampiran

dengan stesen

pengangkutan

awam

dibenarkan

nisbah plot 1:5

CATATAN

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Hanya bengkel membaiki

motosikal dibenarkan di

kawasan perniagaan.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Garispanduan Papan Iklan

Luar (Billboard) MPAJ.

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

5-5


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Kediaman

Industri

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Rumah sesebuah

• Rumah berkembar

• Rumah teres

• Rumah bertingkat

• Rumah kluster

• Rumah Strata

Bertanah/Skim

Strata

• Asrama

pekerja/pelajar

• Zero lot boundary

Kelas industri

• Industri ringan

• Industri sederhana

• Industri berat/khas

• Bengkel

Jenis industri

• Industri

sesebuah

• Industri

berkembar

• Industri teres

• Industri

bertingkat

GUNATANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

• Pengangkutan

• Infrastruktur dan

utiliti

• Tanah lapang

dan rekreasi

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Tadika / taska

swasta

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Perniagaan

runcit

• Perkhidmatan

peribadi &

isirumah

• Gerai

• Pejabat

persatuan &

kelab swasta

• Rumah kelab

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi

komersil

• Rekreasi sukan

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Stesen minyak

dan gas

• Pusat makanan

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi

komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan

khas

• Bilik pameran

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

Rumah sedia

ada

Pengekalan

kawasan dan

densiti sedia

ada

Cadangan

kediaman

Densiti

Sederhana

< 25 unit/ekar

Densiti tinggi

< 60 unit/ekar

60% kawasan

plinth untuk

industri

sesebuah,

berkembar dan

bertingkat.

CATATAN

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Bagi kawasan perumahan

baru perlu menyediakan

kemudahan masyarakat,

tanah lapang serta

infrastruktur dan utiliti

mengikut piawaian dan

garis panduan

pembangunan perumahan.

• Tadika/taska/ rumah

kebajikan swasta hanya

dibenarkan di rumah

sesebuah, berkembar dan

lot tepi rumah teres (corner

lot)

• Gunatanah bangunan

sedia ada/komited/

tertakluk kepada

gunatanah yang diluluskan.

• Garis panduan

perancangan “gated and

guarded community”.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar Selamat

• Aktiviti perniagaan hanya

dibenarkan sebagai

sokongan kepada guna

tanah kediaman

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor

• Pemutihan kilang-kilang

haram dan lot tapak yang

berkeluasan kurang

daripada 0.5 ekar di Kg Baru

Ampang Tambahan

(Industri) harus mematuhi

Garis Panduan Pemutihan

Kilang-Kilang Haram

Selangor bagi penentuan

anjakan bangunan.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Aktiviti industri mengikut

kelulusan JAS

• Aktiviti hendaklah tidak

mencemar alam sekitar

• Perlu disediakan zon

5-6


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Pengangkutan

Tanah Lapang

dan Rekreasi

Infrastruktur

dan Utiliti

Badan Air

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Kemudahan

Pengangkutan

• Jalan

• Landasan

• Tanah Lapang

• Kawasan hijau

• Kemudahan Sukan

dan Rekreasi

• Taman Permainan

Kanak-kanak

• Eko pelancongan

• Kawasan rekreasi

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Bekalan Gas (NGV)

• Semulajadi

• Buatan

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• penampan bagi kawasan

bersempadan dengan

kawasan kediaman dan ia

hendaklah di dalam

kawasan industri:-

i) industri berat -500m

ii) industri sederhana -250m

iii) industri khas -200m

iv)industri ringan - 50m

• Perlu menjalankan kajian

penilaian kesan sosial (SIA)

bagi cadangan tambahan

kawasan perindustrian di Kg

Baru Ampang Tambahan

(Industri).

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

• Cadangan Terminal

Pengangkutan awam

bersepadu berserta

kemudahan ’park and ride’

• Cadangan rezab jalan

adalah secara indikatif

tertakluk kepada kajian dan

keputusan JKR

• Keperluan laluan motosikal,

laluan pejalan kaki dan

basikal serta mengambilkira

kemudahan OKU.

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Garispanduan Papan Iklan

Luar (Billboard) MPAJ.

- - • Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor

• Rujuk Garis Panduan

Perancangan Tanah

Lapang.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

- - • Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

Rekreasi Air • Pembangunan yang

berada dalam ruang

anjakan 50m daripada

rezab sungai perlu

mendapat kebenaran

bertulis daripada LUAS.

5-7


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

GUNATANAH

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Rizab sungai tidak boleh

diberi hak milik.

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor

• Mematuhi Garis Panduan

(JPS).

5-8


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 5.4

BLOK PERANCANGAN KECIL 1.2

PANDAN DALAM

( MPS )

PETUNJUK :-

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

KEDIAMAN

Pendidikan

Bekalan Elektrik

PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN

Kesihatan

Bekalan Air / Pengairan dan Perparitan

PERINDUSTRIAN

Perkuburan

Rezab Sungai

PENGANGKUTAN

KEAGAMAAN

Keselamatan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Pembetungan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

TANAH LAPANG & REKREASI

Lain‐lain kemudahan masyarakat

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

LALUAN REL

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

STESEN LRT


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Kelas Kegunaan Tanah

Garis panduan kawalan pembangunan guna tanah BPK 1.2 akan berpandukan jadual kelas kegunaan

mengikut zon kediaman (rujuk Jadual 5.3).

Jadual 5.3: Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.2 (PANDAN DALAM)

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Perniagaan

dan

Perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Kompleks

perniagaan

• Pasar

• Stesen minyak

dan gas

• Rehat dan

Rawat

• Perkhidmatan

perniagaan dan

profesional

• Pendidikan

swasta

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

• Pusat makanan /

medan selera

• Pejabat

persatuan dan

kelab swasta

• Hiburan dan

riadah

• Pangsapuri

Perkhidmatan

• ’Small Office

Home’ (SOHO)

• Rumah kelab

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan khas

• Bilik pameran

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN DENGAN

SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Pengangkutan

• Tanah lapang dan

rekreasi

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI /NISBAH

PLOT

MAKSIMUM

• Nisbah Plot

1 : 4

• Kawasan Plinth

60%

• Kawasan

berhampiran

dengan stesen

pengangkutan

awam

dibenarkan

nisbah plot 1:5

CATATAN

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Garispanduan Papan Iklan

Luar (Billboard) MPAJ.

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

5-10


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Institusi dan

Kemudahan

Masyarakat

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Pendidikan

• Keselamatan

• Kesihatan

• Keagamaan

• Kemudahan

Komuniti

• Kegunaan

Kerajaan

• Rumah Kebajikan

• Lain – lain

kemudahan

GUNATANAH

• Perniagaan

dan

Perkhidmatan

• Kemudahan

pengangkutan,

infrastruktur dan

utiliti

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Perniagaan

runcit

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga

emas, OKU, kanakkanak

dan Program

Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

5-11


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Kediaman

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Rumah sesebuah

• Rumah berkembar

• Rumah teres

• Rumah bertingkat

• Rumah kluster

• Rumah Strata

Bertanah/Skim

Strata

• Asrama

pekerja/pelajar

• Zero lot boundary

GUNATANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

• Pengangkutan

• Infrastruktur dan

utiliti

• Tanah lapang

dan rekreasi

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Tadika / taska

swasta

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Perniagaan

runcit

• Perkhidmatan

peribadi &

isirumah

• Gerai

• Pejabat

persatuan &

kelab swasta

• Rumah kelab

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi

komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

Rumah sedia

ada

Pengekalan

kawasan dan

densiti sedia

ada

Cadangan

kediaman

Densiti Rendah

< 8 unit/ekar

Densiti

Sederhana

< 25 unit/ekar

Densiti tinggi

< 60 unit/ekar

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Bagi kawasan

perumahan baru perlu

menyediakan

kemudahan

masyarakat, tanah

lapang serta

infrastruktur dan utiliti

mengikut piawaian dan

garis panduan

pembangunan

perumahan.

• Tadika/taska/ rumah

kebajikan swasta

hanya dibenarkan di

rumah sesebuah,

berkembar dan lot tepi

rumah teres (corner lot)

• Gunatanah bangunan

sedia ada/komited/

tertakluk kepada

gunatanah yang

diluluskan.

• Garis panduan

perancangan “gated

and guarded

community”.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar

Selamat

• Kajian Rancangan

Kawasan Khas (RKK) Kg.

Pandan akan

disediakan (Urban

Enhancement).

• Kebenaran aktiviti

perniagaan terhad

bagi lapisan pertama

lot-lot kediaman

sesebuah berhadapan

jalan utama seperti di

Jalan Pandan

Kemajuan, Kg. Pandan

Dalam

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

5-12


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Pengangkutan

Tanah Lapang

dan Rekreasi

Infrastruktur

dan Utiliti

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Kemudahan

Pengangkutan

• Jalan

• Landasan

• Tanah Lapang

• Kawasan hijau

• Kemudahan Sukan

dan Rekreasi

• Taman Permainan

Kanak-kanak

• Eko pelancongan

• Kawasan rekreasi

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Bekalan Gas (NGV)

GUNATANAH

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Aktiviti perniagaan

hanya dibenarkan

sebagai sokongan

kepada guna tanah

kediaman

- - • Cadangan Terminal

Pengangkutan awam

bersepadu berserta

kemudahan ’park and

ride’

• Cadangan rezab jalan

adalah secara indikatif

tertakluk kepada kajian

dan keputusan JKR

• Keperluan laluan

motosikal, laluan

pejalan kaki dan

basikal serta

mengambilkira

kemudahan OKU.

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Rujuk Garis Panduan

Perancangan Tanah

Lapang.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

5-13


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 5.5

BLOK PERANCANGAN KECIL 1.3

PANDAN PERDANA

( MPS )

PETUNJUK :-

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

KEDIAMAN

Pendidikan

Bekalan Elektrik

PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN

Kesihatan

Bekalan Air / Pengairan dan Perparitan

PERINDUSTRIAN

Perkuburan

Rezab Sungai

PENGANGKUTAN

KEAGAMAAN

Keselamatan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Pembetungan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

TANAH LAPANG & REKREASI

Lain‐lain kemudahan masyarakat

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

LALUAN REL

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

STESEN LRT


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii

Kelas Kegunaan Tanah

Garis panduan kawalan pembangunan guna tanah BPK 1.3 akan berpandukan jadual kelas kegunaan

mengikut zon-zon utama iaitu zon perniagaan dan zon kediaman (rujuk Jadual 5.4).

Jadual 5.4: Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.3 (PANDAN PERDANA)

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Perniagaan

dan

Perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Kompleks

perniagaan

• Pasar

• Stesen minyak

dan gas

• Rehat dan

Rawat

• Perkhidmatan

perniagaan dan

profesional

• Pendidikan

swasta

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

• Pusat makanan /

medan selera

• Pejabat

persatuan dan

kelab swasta

• Hiburan dan

riadah

• Pangsapuri

Perkhidmatan

• ’Small Office

Home’ (SOHO)

• Rumah kelab

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan khas

• Bilik pameran

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN DENGAN

SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Pengangkutan

• Tanah lapang dan

rekreasi

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Jalan

• Kemudahan

pengangkutan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI /NISBAH

PLOT

MAKSIMUM

• Nisbah Plot

1 : 4

• Kawasan Plinth

60%

• Kawasan

berhampiran

dengan stesen

pengangkutan

awam

dibenarkan

nisbah plot 1:5

CATATAN

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Garispanduan Papan Iklan

Luar (Billboard) MPAJ.

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

5-15


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Institusi dan

Kemudahan

Masyarakat

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Pendidikan

• Keselamatan

• Kesihatan

• Keagamaan

• Kemudahan

Komuniti

• Kegunaan

Kerajaan

• Rumah Kebajikan

• Lain – lain

kemudahan

GUNATANAH

• Perniagaan

dan

Perkhidmatan

• Kemudahan

pengangkutan,

infrastruktur dan

utiliti

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Perniagaan

runcit

• Jalan

• Kemudahan

pengangkutan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga

emas, OKU, kanakkanak

dan Program

Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

5-16


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Kediaman

Pengangkutan

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Rumah sesebuah

• Rumah berkembar

• Rumah teres

• Rumah bertingkat

• Rumah kluster

• Rumah Strata

Bertanah/Skim

Strata

• Asrama

pekerja/pelajar

• Zero lot boundary

• Kemudahan

Pengangkutan

• Jalan

• Landasan

GUNATANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

• Pengangkutan

• Infrastruktur dan

utiliti

• Tanah lapang

dan rekreasi

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Tadika / taska

swasta

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Perniagaan

runcit

• Perkhidmatan

peribadi &

isirumah

• Gerai

• Pejabat

persatuan &

kelab swasta

• Rumah kelab

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi

komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

Rumah sedia

ada

Pengekalan

kawasan dan

densiti sedia

ada

Cadangan

kediaman

Densiti

Sederhana

< 25 unit/ekar

Densiti tinggi

< 60 unit/ekar

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Bagi kawasan

perumahan baru perlu

menyediakan

kemudahan

masyarakat, tanah

lapang serta

infrastruktur dan utiliti

mengikut piawaian dan

garis panduan

pembangunan

perumahan.

• Tadika/taska/ rumah

kebajikan swasta

hanya dibenarkan di

rumah sesebuah,

berkembar dan lot tepi

rumah teres (corner lot)

• Gunatanah bangunan

sedia ada/komited/

tertakluk kepada

gunatanah yang

diluluskan.

• Garis panduan

perancangan “gated

and guarded

community”.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar

Selamat

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

• Aktiviti perniagaan

hanya dibenarkan

sebagai sokongan

kepada guna tanah

kediaman

- - • Cadangan Terminal

Pengangkutan awam

bersepadu berserta

kemudahan ’park and

ride’

• Cadangan rezab jalan

adalah secara indikatif

tertakluk kepada kajian

dan keputusan JKR

5-17


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Tanah Lapang

dan Rekreasi

Infrastruktur

dan Utiliti

Badan Air

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Tanah Lapang

• Kawasan hijau

• Kemudahan Sukan

dan Rekreasi

• Taman Permainan

Kanak-kanak

• Eko pelancongan

• Kawasan rekreasi

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Bekalan Gas (NGV)

• Tasik rekreasi

(Pandan Perdana)

• Sungai

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Keperluan laluan

motosikal, laluan

pejalan kaki dan

basikal serta

mengambilkira

kemudahan OKU.

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Rujuk Garis Panduan

Perancangan Tanah

Lapang.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Tertakluk kepada

kelulusan

Jawatankuasa Teknikal

Pembangunan

Kawasan Sensitif Alam

Sekitar (JKTPKSAS)

• Pembangunan yang

berada dalam ruang

anjakan 50 meter

daripada sempadan

rezab sungai dan

badan air perlu

mendapat kebenaran

bertulis daripada LUAS.

5-18


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 5.6

BLOK PERANCANGAN KECIL 1.4

CHERAS HARTAMAS

( MPS )

PETUNJUK :-

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

KEDIAMAN

Pendidikan

Bekalan Elektrik

PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN

Kesihatan

Bekalan Air / Pengairan dan Perparitan

PERINDUSTRIAN

Perkuburan

Rezab Sungai

PENGANGKUTAN

KEAGAMAAN

Keselamatan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Pembetungan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

TANAH LAPANG & REKREASI

Lain‐lain kemudahan masyarakat

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

LALUAN REL

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

i. Kelas Kegunaan Tanah

Garis panduan kawalan pembangunan guna tanah BPK 1.4 akan berpandukan jadual kelas kegunaan

mengikut zon-zon utama (rujuk Jadual 5.5).

Jadual 5.5: Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.4 (CHERAS HARTAMAS)

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Perniagaan

dan

Perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Kompleks

perniagaan

• Pasar

• Stesen minyak

dan gas

• Rehat dan

Rawat

• Perkhidmatan

perniagaan dan

profesional

• Pendidikan

swasta

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

• Pusat makanan /

medan selera

• Pejabat

persatuan dan

kelab swasta

• Hiburan dan

riadah

• Pangsapuri

Perkhidmatan

• ’Small Office

Home’ (SOHO)

• Rumah kelab

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan khas

• Bilik pameran

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN DENGAN

SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Pengangkutan

• Tanah lapang dan

rekreasi

• Kesihatan

• Perkuburan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Jalan

• Kemudahan

pengangkutan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI /NISBAH

PLOT

MAKSIMUM

• Nisbah Plot

1 : 4

• Kawasan Plinth

60%

• Kawasan

berhampiran

dengan stesen

pengangkutan

awam

dibenarkan

nisbah plot 1:5

CATATAN

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor.

• Mematuhi Garis Panduan

Perancangan Di Kawasan

Bukit & Tanah Tinggi Neg.

Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Garispanduan Papan Iklan

Luar (Billboard) MPAJ.

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

5-20


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Institusi dan

Kemudahan

Masyarakat

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Pendidikan

• Keselamatan

• Kesihatan

• Keagamaan

• Perkuburan

• Kemudahan

Komuniti

• Kegunaan

Kerajaan

• Rumah Kebajikan

• Lain – lain

kemudahan

GUNATANAH

• Perniagaan

dan

Perkhidmatan

• Kemudahan

pengangkutan,

infrastruktur dan

utiliti

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Perniagaan

runcit

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga

emas, OKU, kanakkanak

dan Program

Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

5-21


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Kediaman

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Rumah sesebuah

• Rumah berkembar

• Rumah teres

• Rumah bertingkat

• Rumah kluster

• Rumah Strata

Bertanah/Skim

Strata

• Asrama

pekerja/pelajar

• Zero lot boundary

GUNATANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

• Pengangkutan

• Infrastruktur dan

utiliti

• Tanah lapang

dan rekreasi

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Tadika / taska

swasta

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Perniagaan

runcit

• Perkhidmatan

peribadi &

isirumah

• Gerai

• Pejabat

persatuan &

kelab swasta

• Rumah kelab

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi

komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

Rumah sedia

ada

Pengekalan

kawasan dan

densiti sedia

ada

Cadangan

kediaman

Densiti Rendah

< 8 unit/ekar

Densiti

Sederhana

< 25 unit/ekar

Densiti tinggi

< 60 unit/ekar

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Mematuhi Garis

Panduan Perancangan

Di Kawasan Bukit &

Tanah Tinggi Neg.

Selangor.

• Tanah yang terlibat

atau bersempadanan

dengan kelas iii dan iv

tertakluk kepada

kelulusan

Jawatankuasa Teknikal

Pembangunan

Kawasan Sensitif Alam

Sekitar (JKTPKSAS)

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Bagi kawasan

perumahan baru perlu

menyediakan

kemudahan

masyarakat, tanah

lapang serta

infrastruktur dan utiliti

mengikut piawaian dan

garis panduan

pembangunan

perumahan.

• Tadika/taska/ rumah

kebajikan swasta

hanya dibenarkan di

rumah sesebuah,

berkembar dan lot tepi

rumah teres (corner lot)

• Gunatanah bangunan

sedia ada/komited/

tertakluk kepada

gunatanah yang

diluluskan.

• Garis panduan

perancangan “gated

and guarded

community”.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar

Selamat

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

5-22


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Pengangkutan

Tanah Lapang

dan Rekreasi

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Kemudahan

Pengangkutan

• Jalan

• Landasan

• Tanah Lapang

• Kawasan hijau

• Kemudahan Sukan

dan Rekreasi

• Taman Permainan

Kanak-kanak

• Eko pelancongan

• Kawasan rekreasi

• Zon Penampan

dan Penstabilan

Cerun

GUNATANAH

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Aktiviti perniagaan

hanya dibenarkan

sebagai sokongan

kepada guna tanah

kediaman

- - • Cadangan Terminal

Pengangkutan awam

bersepadu berserta

kemudahan ’park and

ride’

• Cadangan rezab jalan

adalah secara indikatif

tertakluk kepada kajian

dan keputusan JKR

• Keperluan laluan

motosikal, laluan

pejalan kaki dan

basikal serta

mengambilkira

kemudahan OKU.

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Rujuk Garis Panduan

Perancangan Tanah

Lapang.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

Infrastruktur

dan Utiliti

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Bekalan Gas (NGV)

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

Badan Air

• Semulajadi

• Buatan

- • Pembangunan yang

berada dalam ruang

anjakan 50m

daripada rezab sungai

perlu mendapat

kebenaran bertulis

daripada LUAS.

• Rizab sungai tidak

boleh diberi hak milik.

5-23


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1

GUNA

TANAH

UTAMA

KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor

• Mematuhi Garis

Panduan Jabatan

Pengairan dan Saliran

(JPS).

Hutan - Tanah lapang

dan rekreasi

Eko pelancongan - • Infrastruktur utama

yang dibolehkan

adalah:

i. TNB

ii. Jalan

• Tiada aktiviti

pembangunan,

pertanian atau

pembalakan

dibenarkan kecuali

low impact

tourism,penyelidikan

dan pendidikan.

• Bagi pelancongan

eko, perlu dijalankan

kajian EIA,kajian

kemampuan daya

tampung hutan.

• Pembangunan

disekitar hutan perlu

dikawal bagi

mengelak dari

ancaman kepada

ekosistem semulajadi

hutan tersebut.

5-24


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 5.7

BLOK PERANCANGAN KECIL 1.5

TASEK TAMBAHAN

( MPS )

PETUNJUK :-

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

KEDIAMAN

Pendidikan

Bekalan Elektrik

PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN

Kesihatan

Bekalan Air / Pengairan dan Perparitan

PERINDUSTRIAN

Perkuburan

Rezab Sungai

PENGANGKUTAN

KEAGAMAAN

Keselamatan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Pembetungan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

TANAH LAPANG & REKREASI

Lain‐lain kemudahan masyarakat

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

LALUAN REL

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Kelas Kegunaan Tanah

Garis panduan kawalan pembangunan guna tanah BPK 1.5 akan berpandukan jadual kelas kegunaan

mengikut zon-zon utama seperti perniagaan, institusi, kediaman dan industri (rujuk Jadual 5.6).

Jadual 5.6: Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.5 (TASEK TAMBAHAN)

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Perniagaan

dan

Perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Kompleks

perniagaan

• Pasar

• Stesen minyak

dan gas

• Rehat dan

Rawat

• Perkhidmatan

perniagaan dan

profesional

• Pendidikan

swasta

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

• Pusat makanan /

medan selera

• Pejabat

persatuan dan

kelab swasta

• Hiburan dan

riadah

• Pangsapuri

Perkhidmatan

• ’Small Office

Home’ (SOHO)

• Rumah kelab

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan khas

• Bilik pameran

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN DENGAN

SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Pengangkutan

• Tanah lapang dan

rekreasi

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI /NISBAH

PLOT

MAKSIMUM

• Nisbah Plot

1 : 4

• Kawasan Plinth

60%

• Kawasan

berhampiran

dengan stesen

pengangkutan

awam

dibenarkan

nisbah plot 1:5

CATATAN

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Garispanduan Papan Iklan

Luar (Billboard) MPAJ.

• Aktiviti bengkel dan industri

ringan dibenarkan di

kawasan Taman Komersial

Pandan Indah.

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

5-26


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Institusi dan

Kemudahan

Masyarakat

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Pendidikan

• Keselamatan

• Kesihatan

• Keagamaan

• Kemudahan

Komuniti

• Kegunaan

Kerajaan

• Rumah Kebajikan

• Lain – lain

kemudahan

GUNATANAH

• Perniagaan

dan

Perkhidmatan

• Kemudahan

pengangkutan,

infrastruktur dan

utiliti

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Perniagaan

runcit

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga

emas, OKU, kanakkanak

dan Program

Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

5-27


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Kediaman

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Rumah sesebuah

• Rumah berkembar

• Rumah teres

• Rumah bertingkat

• Rumah kluster

• Rumah Strata

Bertanah/Skim

Strata

• Asrama

pekerja/pelajar

• Zero lot boundary

GUNATANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

• Pengangkutan

• Infrastruktur dan

utiliti

• Tanah lapang

dan rekreasi

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Tadika / taska

swasta

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Perniagaan

runcit

• Perkhidmatan

peribadi &

isirumah

• Gerai

• Pejabat

persatuan &

kelab swasta

• Rumah kelab

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi

komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

Rumah sedia

ada

Pengekalan

kawasan dan

densiti sedia

ada

Cadangan

kediaman

Densiti Rendah

< 8 unit/ekar

Densiti

Sederhana

< 25 unit/ekar

Densiti tinggi

< 60 unit/ekar

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Mematuhi Garis

Panduan Perancangan

Di Kawasan Bukit &

Tanah Tinggi Neg.

Selangor.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Bagi kawasan

perumahan baru perlu

menyediakan

kemudahan

masyarakat, tanah

lapang serta

infrastruktur dan utiliti

mengikut piawaian dan

garis panduan

pembangunan

perumahan.

• Tadika/taska/ rumah

kebajikan swasta

hanya dibenarkan di

rumah sesebuah,

berkembar dan lot tepi

rumah teres (corner lot)

• Gunatanah bangunan

sedia ada/komited/

tertakluk kepada

gunatanah yang

diluluskan.

• Garis panduan

perancangan “gated

and guarded

community”.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar

Selamat

• Lot-lot di Kg. Tasek

Permai (13

lot)dibenarkan aktiviti

perdagangan terhad.

Rujuk Garis Panduan RT

MPAJ

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

• Aktiviti perniagaan

hanya dibenarkan

sebagai sokongan

kepada guna tanah

kediaman

5-28


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Industri

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

Kelas industri

• Industri ringan

• Industri sederhana

• Bengkel

Jenis industri

• Industri sesebuah

• Industri berkembar

• Industri teres

• Industri bertingkat

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Stesen minyak

dan gas

• Pusat makanan

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi

komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan

khas

• Bilik pameran

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

60% kawasan

plinth untuk

industri

sesebuah,

berkembar dan

bertingkat.

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Pemutihan kilang-kilang

haram dan lot tapak

yang berkeluasan

kurang daripada 0.5

ekar di Kg Baru

Ampang Tambahan

(Industri) harus

mematuhi Garis

Panduan Pemutihan

Kilang-Kilang Haram

Selangor bagi

penentuan anjakan

bangunan.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Aktiviti industri mengikut

kelulusan JAS

• Aktiviti hendaklah tidak

mencemar alam sekitar

• Perlu disediakan zon

penampan bagi

kawasan bersempadan

dengan kawasan

kediaman dan ia

hendaklah di dalam

kawasan industri:-

v) industri berat -500m

vi)industri sederhana -

250m

vii) industri khas -

200m

viii) industri ringan -

50m

• Perlu menjalankan

kajian penilaian kesan

sosial (SIA) bagi

cadangan tambahan

kawasan perindustrian

di Kg Baru Ampang

Tambahan (Industri).

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

5-29


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Pengangkutan

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Kemudahan

Pengangkutan

• Jalan

• Landasan

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

- - • Cadangan Terminal

Pengangkutan awam

bersepadu berserta

kemudahan ’park and

ride’

• Cadangan rezab jalan

adalah secara indikatif

tertakluk kepada kajian

dan keputusan JKR

• Keperluan laluan

motosikal, laluan

pejalan kaki dan

basikal serta

mengambilkira

kemudahan OKU.

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

Tanah Lapang

dan Rekreasi

• Tanah Lapang

• Kawasan hijau

• Kemudahan Sukan

dan Rekreasi

• Taman Permainan

Kanak-kanak

• Eko pelancongan

• Kawasan rekreasi

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Rujuk Garis Panduan

Perancangan Tanah

Lapang.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

Infrastruktur

dan Utiliti

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Bekalan Gas (NGV)

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

5-30


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 5.8

BLOK PERANCANGAN KECIL 1.6

CHERAS BARU

( MPS )

PETUNJUK :-

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

KEDIAMAN

Pendidikan

Bekalan Elektrik

PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN

Kesihatan

Bekalan Air / Pengairan dan Perparitan

PERINDUSTRIAN

Perkuburan

Rezab Sungai

PENGANGKUTAN

KEAGAMAAN

Keselamatan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Pembetungan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

TANAH LAPANG & REKREASI

Lain‐lain kemudahan masyarakat

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

LALUAN REL

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

STESEN LRT

STESEN LRT CADANGAN


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Kelas Kegunaan Tanah

Garis panduan kawalan pembangunan guna tanah BPK 1.6 akan berpandukan jadual kelas kegunaan

mengikut zon-zon utama (rujuk Jadual 5.7).

Jadual 5.7: Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.6 (Cheras Baru)

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Perniagaan

dan

Perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Kompleks

perniagaan

• Pasar

• Stesen minyak

dan gas

• Rehat dan

Rawat

• Perkhidmatan

perniagaan dan

profesional

• Pendidikan

swasta

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

• Pusat makanan /

medan selera

• Pejabat

persatuan dan

kelab swasta

• Hiburan dan

riadah

• Pangsapuri

Perkhidmatan

• ’Small Office

Home’ (SOHO)

• Rumah kelab

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan khas

• Bilik pameran

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN DENGAN

SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Pengangkutan

• Tanah lapang dan

rekreasi

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI /NISBAH

PLOT

MAKSIMUM

• Nisbah Plot

1 : 4

• Kawasan Plinth

60%

• Kawasan

berhampiran

dengan stesen

pengangkutan

awam

dibenarkan

nisbah plot 1:5

CATATAN

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Garispanduan Papan Iklan

Luar (Billboard) MPAJ.

• Aktiviti di kawasan

perniagaan Jln. Bkt. C,

Cheras Baru perlu merujuk

Garis Panduan RT MPAJ

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

5-32


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Institusi dan

Kemudahan

Masyarakat

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Pendidikan

• Keselamatan

• Kesihatan

• Keagamaan

• Perkuburan

• Kemudahan

Komuniti

• Kegunaan

Kerajaan

• Rumah Kebajikan

• Lain – lain

kemudahan

GUNATANAH

• Perniagaan

dan

Perkhidmatan

• Kemudahan

pengangkutan,

infrastruktur dan

utiliti

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Perniagaan

runcit

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga

emas, OKU, kanakkanak

dan Program

Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

5-33


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Kediaman

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Rumah sesebuah

• Rumah berkembar

• Rumah teres

• Rumah bertingkat

• Rumah kluster

• Rumah Strata

Bertanah/Skim

Strata

• Asrama

pekerja/pelajar

• Zero lot boundary

GUNATANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

• Pengangkutan

• Infrastruktur dan

utiliti

• Tanah lapang

dan rekreasi

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Tadika / taska

swasta

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Perniagaan

runcit

• Perkhidmatan

peribadi &

isirumah

• Gerai

• Pejabat

persatuan &

kelab swasta

• Rumah kelab

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Pelupusan sisa

pepejal

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi

komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

Rumah sedia

ada

Pengekalan

kawasan dan

densiti sedia

ada

Cadangan

kediaman

Densiti

Sederhana

< 25 unit/ekar

Densiti tinggi

< 60 unit/ekar

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Mematuhi Garis

Panduan Perancangan

Di Kawasan Bukit &

Tanah Tinggi Neg.

Selangor.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Bagi kawasan

perumahan baru perlu

menyediakan

kemudahan

masyarakat, tanah

lapang serta

infrastruktur dan utiliti

mengikut piawaian dan

garis panduan

pembangunan

perumahan.

• Tadika/taska/ rumah

kebajikan swasta

hanya dibenarkan di

rumah sesebuah,

berkembar dan lot tepi

rumah teres (corner lot)

• Gunatanah bangunan

sedia ada/komited/

tertakluk kepada

gunatanah yang

diluluskan.

• Garis panduan

perancangan “gated

and guarded

community”.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar

Selamat

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

• Aktiviti perniagaan

hanya dibenarkan

sebagai sokongan

kepada guna tanah

kediaman

5-34


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Industri

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

Kelas industri

• Industri ringan

• Industri sederhana

• Industri berat/khas

• Bengkel

Jenis industri

• Industri sesebuah

• Industri berkembar

• Industri teres

• Industri bertingkat

GUNATANAH

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Pasar

• Stesen minyak

dan gas

• Pusat makanan

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi

komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan

khas

• Bilik pameran

Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

60% kawasan

plinth untuk

industri

sesebuah,

berkembar dan

bertingkat.

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Pemutihan kilang-kilang

haram dan lot tapak

yang berkeluasan

kurang daripada 0.5

ekar di Kg Baru

Ampang Tambahan

(Industri) harus

mematuhi Garis

Panduan Pemutihan

Kilang-Kilang Haram

Selangor bagi

penentuan anjakan

bangunan.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Aktiviti industri mengikut

kelulusan JAS

• Aktiviti hendaklah tidak

mencemar alam sekitar

• Perlu disediakan zon

penampan bagi

kawasan bersempadan

dengan kawasan

kediaman dan ia

hendaklah di dalam

kawasan industri:-

ix) industri berat -500m

x) industri sederhana -

250m

xi) industri khas -200m

xii) industri ringan -

50m

• Perlu menjalankan

kajian penilaian kesan

sosial (SIA) bagi

cadangan tambahan

kawasan perindustrian

di Kg Baru Ampang

Tambahan (Industri).

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

5-35


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Pengangkutan

Tanah Lapang

dan Rekreasi

Infrastruktur

dan Utiliti

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Kemudahan

Pengangkutan

• Jalan

• Landasan

• Tanah Lapang

• Kawasan hijau

• Kemudahan Sukan

dan Rekreasi

• Taman Permainan

Kanak-kanak

• Eko pelancongan

• Kawasan rekreasi

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Bekalan Gas (NGV)

GUNATANAH

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

- - • Cadangan Terminal

Pengangkutan awam

bersepadu berserta

kemudahan ’park and

ride’

• Cadangan rezab jalan

adalah secara indikatif

tertakluk kepada kajian

dan keputusan JKR

• Keperluan laluan

motosikal, laluan

pejalan kaki dan

basikal serta

mengambilkira

kemudahan OKU.

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Rujuk Garis Panduan

Perancangan Tanah

Lapang.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

5-36


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 5.9

BLOK PERANCANGAN KECIL 1.7

PANDAN JAYA

( MPS )

PETUNJUK :-

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

DBKL

( DBKL )

( MPKj )

KEDIAMAN

Pendidikan

Bekalan Elektrik

PERNIAGAAN DAN PERKHIDMATAN

Kesihatan

Bekalan Air / Pengairan dan Perparitan

PERINDUSTRIAN

Perkuburan

Rezab Sungai

PENGANGKUTAN

KEAGAMAAN

Keselamatan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Pembetungan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

NEGERI SELANGOR

TANAH LAPANG & REKREASI

Lain‐lain kemudahan masyarakat

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

LALUAN REL

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

STESEN LRT


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Kelas Kegunaan Tanah

Garis panduan kawalan pembangunan guna tanah BPK 1.7 akan berpandukan jadual kelas kegunaan

mengikut zon-zon utama (rujuk Jadual 5.8).

Jadual 5.8: Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.7 (PANDAN JAYA)

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA

TANAH

UTAMA

Perniagaan

dan

Perkhidmatan

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Perniagaan

borong

• Perniagaan

runcit

• Kompleks

perniagaan

• Pasar

• Stesen minyak

dan gas

• Rehat dan

Rawat

• Perkhidmatan

perniagaan dan

profesional

• Pendidikan

swasta

• Perkhidmatan

peribadi dan

isirumah

• Pusat makanan /

medan selera

• Pejabat

persatuan dan

kelab swasta

• Hiburan dan

riadah

• Pangsapuri

Perkhidmatan

• ’Small Office

Home’ (SOHO)

• Rumah kelab

• Kemudahan

penginapan

• Rekreasi komersil

• Perkhidmatan

kenderaan

bermotor

• Perniagaan khas

• Bilik pameran

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN DENGAN

SYARAT

KELAS

GUNATANAH KEGUNAAN

TANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Pengangkutan

• Tanah lapang dan

rekreasi

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI /NISBAH

PLOT

MAKSIMUM

• Nisbah Plot

1 : 4

• Kawasan Plinth

60%

• Kawasan

berhampiran

dengan stesen

pengangkutan

awam

dibenarkan

nisbah plot 1:5

CATATAN

• Mematuhi Manual Garis

Panduan dan Piawaian

Perancangan Negeri

Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan Seragam,1984

• Garispanduan Papan Iklan

Luar (Billboard) MPAJ.

• Semua aktiviti perniagaan

dan industri tertakluk

kepada syarat perlesenan

PBT serta agensi kerajaan

berkaitan dan dasar serta

polisi kerajaan semasa.

5-38


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Institusi dan

Kemudahan

Masyarakat

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Pendidikan

• Keselamatan

• Kesihatan

• Keagamaan

• Kemudahan

Komuniti

• Kegunaan

Kerajaan

• Rumah Kebajikan

• Lain – lain

kemudahan

GUNATANAH

• Perniagaan

dan

Perkhidmatan

• Kemudahan

pengangkutan,

infrastruktur dan

utiliti

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Perniagaan

runcit

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga

emas, OKU, kanakkanak

dan Program

Bandar Selamat

• Ia tertakluk kepada

gunatanah yang telah

diluluskan hakmilik/

kegunaan tanah.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

5-39


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Kediaman

Pengangkutan

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Rumah sesebuah

• Rumah berkembar

• Rumah teres

• Rumah bertingkat

• Rumah kluster

• Rumah Strata

Bertanah/Skim

Strata

• Asrama

pekerja/pelajar

• Zero lot boundary

• Kemudahan

Pengangkutan

• Jalan

• Landasan

GUNATANAH

• Institusi dan

kemudahan

masyarakat

• Perniagaan

dan

perkhidmatan

• Pengangkutan

• Infrastruktur dan

utiliti

• Tanah lapang

dan rekreasi

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

• Tadika / taska

swasta

• Kesihatan

• Rumah

kebajikan

• Lain-lain

kemudahan

• Perniagaan

runcit

• Perkhidmatan

peribadi &

isirumah

• Gerai

• Pejabat

persatuan &

kelab swasta

• Rumah kelab

• Jalan

• Landasan

• Kemudahan

pengangkutan

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Kemudahan

sukan dan

rekreasi

• Rekreasi

komersil

• Rekreasi sukan

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

Rumah sedia

ada

Pengekalan

kawasan dan

densiti sedia

ada

Cadangan

kediaman

Densiti

Sederhana

< 25 unit/ekar

Densiti tinggi

< 60 unit/ekar

CATATAN

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Bagi kawasan

perumahan baru perlu

menyediakan

kemudahan

masyarakat, tanah

lapang serta

infrastruktur dan utiliti

mengikut piawaian dan

garis panduan

pembangunan

perumahan.

• Tadika/taska/ rumah

kebajikan swasta

hanya dibenarkan di

rumah sesebuah,

berkembar dan lot tepi

rumah teres (corner lot)

• Gunatanah bangunan

sedia ada/komited/

tertakluk kepada

gunatanah yang

diluluskan.

• Garis panduan

perancangan “gated

and guarded

community”.

• Rekabentuk bangunan

perlu mengambilkira

keperluan warga emas,

OKU, kanak-kanak dan

Program Bandar

Selamat

• Semua aktiviti

perniagaan dan industri

tertakluk kepada syarat

perlesenan PBT serta

agensi kerajaan

berkaitan dan dasar

serta polisi kerajaan

semasa.

• Aktiviti perniagaan

hanya dibenarkan

sebagai sokongan

kepada guna tanah

kediaman

- - • Cadangan Terminal

Pengangkutan awam

bersepadu berserta

kemudahan ’park and

ride’

• Cadangan rezab jalan

adalah secara indikatif

tertakluk kepada kajian

dan keputusan JKR

5-40


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

KOLUM 1 KOLUM 2 KOLUM 3 KOLUM 4

GUNA TANAH DAN AKTIVITI

SOKONGAN DIBENARKAN

DENGAN SYARAT

GUNA

TANAH

UTAMA

Tanah Lapang

dan Rekreasi

Infrastruktur

dan Utiliti

KELAS KEGUNAAN

TANAH

DIBENARKAN

• Tanah Lapang

• Kawasan hijau

• Kemudahan Sukan

dan Rekreasi

• Taman Permainan

Kanak-kanak

• Eko pelancongan

• Kawasan rekreasi

• Bekalan Elektrik

• Bekalan Air

• Pengairan dan

Perparitan

• Telekomunikasi

• Pembetungan

• Bekalan Gas (NGV)

GUNATANAH

KELAS

KEGUNAAN

TANAH

DENSITI

/NISBAH PLOT

MAKSIMUM

CATATAN

• Keperluan laluan

motosikal, laluan

pejalan kaki dan

basikal serta

mengambilkira

kemudahan OKU.

• Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

• Garispanduan Papan

Iklan Luar (Billboard)

MPAJ.

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Rujuk Garis Panduan

Perancangan Tanah

Lapang.

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

- - • Mematuhi Manual

Garis Panduan dan

Piawaian Perancangan

Negeri Selangor

• Undang-Undang Kecil

Bangunan

Seragam,1984

5-41


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.2 CADANGAN PEMBANGUNAN KEDIAMAN

Berdasarkan unjuran yang dibuat mendapati BP 1 memerlukan unit kediaman baru sehingga tahun 2020

sebanyak 4,998 unit rumah. Kekurangan kedapatan tanah yang sesuai untuk pembangunan menjadi

cabaran untuk mencapai keperluan kediaman. Walau bagaimanapun, cadangan pembangunan semula

kawasan kediaman sedikit sebanyak dapat menampung keperluan tersebut (rujuk Rajah 5.11).

5.2.1 Objektif Pembangunan

Tiga objektif pembangunan kediaman yang dicadangkan adalah seperti berikut:-

i. Menyediakan stok kediaman yang mencukupi bagi menampung keperluan penduduk;

ii. Pembangunan kediaman berkepadatan tinggi di kawasan pembangunan dan pengezonan

semula kampung bagi tujuan mengoptimumkan kedapatan tanah yang terhad; dan

iii. Mengintegrasi pembangunan kediaman dalam pembangunan TOD.

5.2.2 Pemodenan dan Penjanaan Semula (Urban Enhancement) Kampung Tradisi

Densiti

Tinggi (≤ 60 unit/ekar) (rujuk Rajah 5.10)

Jenis

Kediaman

Pangsapuri

Justifikasi • Pemodenan dan Penjanaan Semula (Urban Enhancement)

kampung tradisi ini dijalankan dalam bentuk pembangunan

bercampur di sebahagian Kampung Pandan Dalam (BPK 1.2)

seluas 34.05 hektar.

• Melalui cadangan ini BP 1 dapat menyediakan keperluan

kediaman ekoran kekurangan tanah untuk pembangunan

kediaman.

• Setiap cadangan hendaklah mengambilkira konsep

pembangunan tanah bersepakat (PTB) dan pembangunan

berorientasikan transit (TOD).

• Pemodenan dan penjanaan semula kampung juga hendaklah

dilaksanakan dengan cara berhemah bagi memastikan kawasan

ini tidak ketinggalan daripada arus pembangunan.

• Bagi meningkatkan kualiti hidup penduduk kampung, program

pembaikan kampung akan dijalankan meliputi cadangan

pembaikan dan penaiktarafan kemudahan awam dan infrastruktur

sedia ada

• Cadangan kediaman ini disasarkan kepada golongan

berpendapatan rendah bagi memberi peluang kepada golongan

tersebut memiliki rumah sendiri.

• Cadangan tersebut juga turut menyediakan kemudahan rekreasi

bagi keselesaan penghuninya.

5-42


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.10: Pemodenan dan Penjanaan Semula (Urban Enhancement) Kampung Tradisi

Kg. Pandan

Dalam

BPK 1.2

Bagi kediaman sedia ada dan komited, pendekatan yang diambil dicadangkan supaya dikekalkan (rujuk

Rajah 5.12). Dari segi kepadatan kediaman sedia ada dan komited akan dikekalkan. Namun demikian

cadangan kepadatan baru akan digunapakai sekiranya keadaan berikut berlaku:-

i. Tempoh kelulusan kebenaran merancang bagi pembangunan komited telah luput atau tamat;

ii. Pindaan ke atas pelan tatatur yang telah diluluskan; dan

iii. Cadangan pembangunan baru di sesebuah tapak cadangan.

5-43


Ke Taman Keramat (AU2)

Kg. Pandan Dalam

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

UTARA

TANPA SKALA

BP 2 AMPANG

Ke Kuala Lumpur

Taman Pandan Indah

Ke Taman Tasik Permai

Ke Kampung Tengah

Ke KL Sentral

Ke Kuala Lumpur

Ke Hulu Langat

Taman Tasik Permai

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Taman Pandan Perdana

Taman Bukit Teratai

Ke Serdang

Ke Serdang

DAERAH

HULU

LANGAT

RAJAH 5.11

PETUNJUK:

PELAN SUBJEK PERUMAHAN BP1 –PANDAN INDAH

DAERAH GOMBAK

Sedia Ada Dikekalkan

Komited

Cadangan

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


Ke Taman Keramat (AU2)

Kg. Pandan Dalam

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

UTARA

TANPA SKALA

BP 2 AMPANG

Ke Kuala Lumpur

Taman Pandan Indah

Ke Taman Tasik Permai

Ke Kampung Tengah

Ke KL Sentral

Ke Hulu Langat

Ke Kuala Lumpur

Taman Tasik Permai

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Taman Pandan Perdana

Taman Bukit Teratai

Ke Serdang

Ke Serdang

DAERAH

HULU

LANGAT

RAJAH 5.12

PETUNJUK:

PELAN DENSITI PERUMAHAN BP1 –PANDAN INDAH

DAERAH GOMBAK

60 unit / ekar

25 unit / ekar

8 unit / ekar

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.3 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

Cadangan kemudahan masyarakat berdasarkan unjuran penduduk sehingga tahun 2020 (rujuk Jadual 5.9

dan Rajah 5.13).

Jadual 5.9: Cadangan Pembangunan Kemudahan Masyarakat di BP 1 (Pandan Indah)

Kemudahan

Sekolah

Menengah

Unjuran

Keperluan

2020

Kemudahan

Sedia Ada

28 6

Sekolah Rendah 34 12

Sekolah Rendah

Agama (SRA)

Komited dan

Cadangan

Tambah blok (4)

Komited (2)

Tambah blok (5)

Komited (1)

Keperluan

Tambahan

26 12 Komited (1) 12

Tadika 102 17 Komited (1) 84

Hospital 1 1

Mencukupi dengan dua buah

hospital swasta sedia ada

8*

7*

Mencukupi

Klinik Kesihatan 13 - Komited (1) 6*

Balai Polis 17 1 - 14

Balai Polis Komuniti - 2 Dikekalkan -

Bit Polis - 10 Dikekalkan -

Balai Bomba 1 1 Naiktaraf kepada Balai 3 Petak Mencukupi

Masjid 6 3 Komited (1) Mencukupi

Surau 49 36 Cadangan baru (1) Mencukupi

Tokong/Vihara - 19 Keperluan bergantung -

Kuil - 12 kepada permintaan

-

Gereja - 8 -

Gudwara Shahib - - - -

Perkuburan Islam 10 hek 2.03 hek

Perkuburan Selain

Islam

Dewan/Pusat

Komuniti

Komited (1.7 hek)

Tapak Baru (2.4 hek)

1.4 hek

- - - -

26 20

Balai Raya - 10

Perpustakaan

Tempatan

Naiktaraf kepada Pusat

Komuniti (20), Tapak baru

Pusat Komuniti (1)

Naiktaraf kepada Pusat

Komuniti

1 - Tapak Rizab (1) Mencukupi

* Nota: Diandaikan 50% daripada keperluan masa hadapan akan ditampung oleh

kemudahan di luar kawasan BP1 dan pihak swasta.

4

-

5-46


Ke Taman Keramat (AU2)

Kg. Pandan Dalam

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

UTARA

TANPA SKALA

BPK 1.2

BP 2 AMPANG

BPK 1.7

BPK 1.1

Taman Pandan Indah

Ke Taman Tasik Permai

Ke Kampung Tengah

Ke Kuala Lumpur

Ke KL Sentral

Ke Hulu Langat

Ke Kuala Lumpur

BPK 1.5

Taman Tasik Permai

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

BPK 1.3

BPK 1.6

Taman Pandan Perdana

Taman Bukit Teratai

Ke Serdang

BPK 1.4

Ke Serdang

DAERAH

HULU

LANGAT

RAJAH 5.13

PETUNJUK:

Sekolah Menengah

Sekolah Rendah

Sekolah Agama

Tdik Tadika

PELAN SUBJEK INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

BP1 –PANDAN INDAH

Masjid

Surau

Tokong

Kuil

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

DAERAH GOMBAK

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

Hospital

Klinik Kesihatan

Balai Polis

Balai Bomba & Penyelamat

Perkuburan Islam

Pejabat Kerajaan / Agensi Kerajaan

Balai Raya

Dewan Orang Ramai

Dewan Serbaguna Awam

Perpustakaan Awam

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.3.1 Pendidikan

Cadangan kemudahan pendidikan membabitkan penaiktarafan kemudahan sedia ada, pembangunan

komited dan cadangan baru seperti berikut :-

i. Cadangan Naiktaraf Kemudahan Sedia Ada

Cadangan menaiktaraf adalah membabitkan penambahan bilangan blok bangunan sekolah sedia ada

yang mempunyai luas kawasan melebihi piawaian yang ditetapkan. Berdasarkan kepada piawaian,

terdapat tiga (3) buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah yang dikenalpasti dapat

dibangunkan dua blok bangunan baru bagi menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah

seperti berikut :-

Cadangan Projek

Justifikasi

Nama Sekolah

Menambah bilangan blok bangunan sedia ada kepada

dua (2) blok tambahan empat tingkat.

Untuk menampung pertambahan bilangan pelajar kerana

kekurangan tapak sekolah baru.

1. SK Pandan Indah

2. SK Pandan Jaya

3. SK Taman Nirwana

4. SM Pandan Indah

5. SMK Tasek Permai

Cadangan penambahan sebuah blok baru untuk empat (4) buah sekolah adalah seperti berikut :-

Cadangan Projek

Justifikasi

Nama Sekolah

Pembinaan tambahan satu blok bangunan baru empat

tingkat.

Untuk menampung pertambahan bilangan pelajar kerana

kekurangan tapak sekolah baru.

1. SK Taman Bukit Teratai

2. SK Pandan Perdana

3. SMK Taman Tasek Tambahan

4. SMK Pandan Jaya

Selain tambahan blok bangunan sekolah, naiktaraf dari segi keselamatan dan keselesaan turut

dicadangkan. Di antara elemen-elemen yang dicadangkan adalah lintasan zebra, jejantas, laluan

pejalan kaki, ruang hentian ’lay-by’, keindahan landskap dan CCTV. Tujuh buah sekolah yang dikenalpasti

untuk tujuan ini adalah seperti berikut :-

Cadangan Projek

Justifikasi

Nama Sekolah

Mempertingkatkan kemudahan sekolah sedia ada seperti

lintasan zebra, jejantas, laluan pejalan kaki, ruang hentian

’lay-by’, keindahan landskap dan CCTV

Mewujudkan persekitaran kemudahan pendidikan yang

selamat dan kondusif

1. SK Pandan Indah

2. SK Taman Bukit Teratai

3. SK Pandan Perdana

4. SK Ampang Campuran

5. SMK Pandan Mewah

6. SMK Taman Seraya

7. SMK Taman Tasik

5-48


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Pembangunan Komited

Pembangunan komited adalah berdasarkan kepada tanah rizab sedia ada seperti berikut :-

Cadangan Projek Membangunkan Tadika Kerajaan

Justifikasi

Menampung keperluan pendidikan pra-sekolah

sehingga tahun 2020

Keluasan (hek.) 0.26 hek

Lokasi (BPK) BPK 1.5 (rujuk Rajah 5.14)

Rajah 5.14: Tapak Komited Tadika Awam

BPK 1.1

0.26 hek

BPK 1.5

BPK 1.6

5.3.2 Kesihatan

Walaupun terdapat sebuah hospital awam, dua buah hospital swasta dan klinik swasta di BP1, klinik

kesihatan awam perlu disediakan selaras dengan piawaian kemudahan kesihatan awam.

i. Pembangunan Komited

Pembangunan komited adalah seperti berikut :-

Cadangan pembinaan klinik kesihatan awam di Taman

Cadangan Projek

Lembah Maju.

Keperluan untuk menyediakan kemudahan kesihatan

Justifikasi

awam yang mencukupi serta dilengkapi dengan rawatan

kecemasan dan klinik pergigian

Keluasan (hek.) 0.08

Lokasi (BPK) BPK 1.6 (rujuk Rajah 5.15)

5-49


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.15: Tapak Komited Klinik Kesihatan

Jalan Pandan Utama

Menara

MPAJ

Hospital

Ampang

SM Pandan Indah

Jalan Bunga Raya

5.3.3 Keselamatan Dan Kecemasan

Kemudahan keselamatan dan kecemasan sedia ada masih tidak mencukupi dan keperluan untuk

menambah balai polis adalah perlu selaras dengan unjuran sehingga tahun 2020. Secara umumnya,

kemudahan keselamatan dan kecemasan yang diperlukan adalah seperti berikut:-

i. Cadangan Naiktaraf Kemudahan Sedia Ada

Cadangan naiktaraf adalah seperti berikut :-

Menaiktaraf Balai Bomba Pandan Indah

Cadangan Projek

Contoh ilustrasi

Justifikasi

Menyediakan Balai Bomba tiga petak bagi menampung

keperluan sehingga tahun 2020.

Keluasan (hek.) 1.62

Lokasi (BPK) BPK 1.1

5-50


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Cadangan Tapak Kemudahan Baru

Bagi menampung keperluan masa hadapan, dicadangan sebuah surau di BPK 1.2 seperti berikut :-

Cadangan Projek

Justifikasi

Pembinaan sebuah surau baru di tanah rizab

Menampung permintaan tempat ibadat orang Islam.

Keluasan (hek.) 0.12

Lokasi (BPK) BPK 1.2 (rujuk Rajah 5.16)

Rajah 5.16 : Cadangan Surau

5.3.4 Keagamaan

Kemudahan masjid dan surau adalah mencukupi sehingga tahun 2020. Bagi kemudahan tempat ibadat

bukan Islam pula, penyediaan kemudahan tersebut adalah berdasarkan kepada permintaan.

i. Pembangunan Komited

Pembangunan komited adalah berdasarkan kepada tanah rizab sedia ada seperti berikut :-

Cadangan Projek

Justifikasi

Pembinaan masjid di Taman Saga

Menampung permintaan tempat ibadat orang Islam.

Keluasan (hek.) 2.04

Lokasi (BPK) BPK 1.5 (rujuk Rajah 5.17)

5-51


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.17 : Tapak Komited Masjid Di Taman Saga

M

Taman Bukit

Teratai

Taman Saga

5.3.5 Kemudahan Komuniti

Bagi memenuhi keperluan tempat bersosial dan melakukan aktiviti kemasyarakatan dengan selesa,

dewan dan balai raya sedia ada akan dinaiktaraf kepada pusat komuniti. Kemudahan ini sesuai untuk

semua peringkat umur dan kategori pengguna.

i. Cadangan Naiktaraf Kemudahan Sedia Ada

Cadangan naiktaraf adalah seperti berikut :-

Cadangan Projek

Menaiktaraf dewan dan balai raya sedia ada kepada pusat

komuniti (rujuk Rajah 5.18)

Justifikasi

Menyediakan kemudahan yang selesa dan pelbagai guna

untuk semua lapisan masyarakat.

Keluasan (hek.) -

Lokasi (BPK) BPK 1.2, BPK 1.3, BPK 1.4, BPK 1.5, BPK 1.6 dan BPK 1.7

Rajah 5.18 : Cadangan Pusat Komuniti Pelbagai guna Yang

Diintegrasikan Dengan Perpustakaan Bagi Memaksimumkan

Penggunaan Tapak

Contoh ilustrasi

5-52


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Cadangan Tapak Kemudahan Baru

Pembangunan tapak kemudahan baru adalah seperti berikut :-

Cadangan Projek Pembinaan sebuah pusat komuniti

Justifikasi

Menampung keperluan untuk menjalankan aktiviti

masyarakat setempat

Keluasan (hek.) 0.25

Lokasi (BPK) BPK 1.2 (rujuk Rajah 5.19)

Cadangan Projek Sebuah Perpustakaan Tempatan

Menyediakan sebuah perpustakaan yang lengkap dengan

Justifikasi

bahan bacaan dan kemudahan lain untuk melahirkan

masyarakat berilmu

Keluasan (hek.) 0.30

Lokasi (BPK) BPK 1.2 (rujuk Rajah 5.20)

Rajah 5.19: Cadangan Pusat Komuniti Di BPK 1.2 Akan

Diintegrasikan Dengan Kemudahan Tadika Dan Lain-Lain

Kemudahan Sosial Yang Sesuai

TESCO

Kg. Pandan

Dalam

BPK 1.2

Jalan Cempaka

M R R 2

Rajah 5.20 : Cadangan Membangunkan Sebuah Perpustakaan

Tempatan Bersebelahan Sekolah Rendah Agama Jalan F Kg. Pandan

TESCO

Kg Pandan

Dalam

Jalan Cempaka

M R R 2

BPK 1.2

5-53


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.3.6 Perkuburan

Kemudahan perkuburan Islam yang dicadangkan adalah tertakluk kepada kesediaan tanah dan

kelulusan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS) berkaitan lokasi dan kesesuaian tapak.

i. Cadangan Tapak Kemudahan Baru

Pembangunan tapak baru adalah seperti berikut:-

Cadangan Projek Tapak Perkuburan Islam

Justifikasi

Menampung keperluan tanah perkuburan sehingga

tahun 2020.

Keluasan (hek.) 2.42

Lokasi (BPK) BPK 1.4 (rujuk Rajah 5.21)

Rajah 5.21 : Cadangan Tapak Perkuburan Baru

Tapak Perkuburan Islam

5.4 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP

5.4.1 Cadangan Pembangunan Kemudahan Rekreasi

i. Cadangan Menaiktaraf Taman Bandar Pandan Indah (rujuk Foto 5.1 dan Rajah 5.22).

• Membangunkan dan mewujudkan taman dalam bandar yang seimbang dan berkualiti (rujuk

Rajah 5.23);

• Menyediakan kemudahan rekreasi yang mempunyai faktor mesra pengguna ‘user friendly’ seperti

plaza serbaguna, gelanggang badminton, alatan senaman dan dan lain-lain lagi (rujuk Foto 5.2,

Foto 5.3, Foto 5.4 dan Foto 5.5);

• Menyediakan kemudahan pengguna yang mencukupi seperti tandas, kawasan tempat letak

kereta, papan informasi;

• Menaiktaraf kawasan lapang di Taman Bandar Pandan Indah dengan kemudahan sokongan

mengikut keperluan penduduk masa kini; dan

5-54


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

• Meningkatkan kerja-kerja penyelenggaraan secara berterusan dan berkala di kawasan rekreasi

sedia ada.

Foto 5.1: Keadaan Sedia Ada Di Taman Bandar Pandan Indah

Rajah 5.22 : Pelan Sisip Cadangan Taman Bandar Pandan Indah

Rajah 5.23 : Ilustrasi Penyediaan Kemudahan Rekreasi Dan Perabot

Landskap Dapat Memberikan Manfaat Kepada Penduduk Setempat

Foto 5.2: Imej Plaza Serbaguna

Foto 5.3: Imej Bangku Taman

5-55


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Cadangan Taman Rekreasi Persisiran Sungai Seputih, Pandan Indah

• Menyediakan Taman Rekreasi di persisiran Sungai Seputih sebagai kawasan beriadah dan

berinteraksi di antara penduduk tempatan (rujuk Foto 5.4, dan Rajah 5.24);

• Menyediakan kemudahan sokongan mengikut keperluan penduduk masa kini seperti alatan

senaman, papan tanda informasi, plaza dan pelbagai kemudahan bagi semua peringkat umur

(rujuk Foto 5.5 dan Foto 5.6); dan

• Memperindahkan dan membangunkan kawasan lapang di persisiran sungai agar kawasan ini

dapat berfungsi sebagai kawasan beriadah.

Foto 5.4: Pelan Sisip Cadangan Taman Persisiran Sungai Seputih

Rajah 5.24: Sungai Seputih Yang Berpotensi Untuk Dijadikan Kawasan Rekreasi

Foto 5.5: Imej Alatan Senaman

Foto 5.6: Imej Bollard Dan

Tempat Letak Kereta

5-56


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.25 : Ilustrasi Taman Rekreasi Di Sepanjang Sungai Seputih Yang

Dapat Memberikan Kemudahan Riadah Kepada Penduduk Tempatan

iv.

Cadangan Pembangunan Taman Rekreasi Tasik Pandan Perdana

(rujuk Rajah 5.26)

• Menyediakan kemudahan rekreasi untuk semua peringkat umur yang berasaskan aktiviti air;

• Mewujudkan kawasan riadah yang dapat menjadi tarikan terbaru ke kawasan Pandan Indah ini;

• Mewujudkan Mini Stadium yang dapat digunakan oleh semua penduduk tempatan dalam

melahirkan masyarakat sihat sejahtera; dan

• Cadangan pembangunan kemudahan rekreasi adalah merangkumi kawasan memancing,

kawasan berkayak, kawasan berkelah, tandas, surau, tempat letak kereta, restoran, plaza

serbaguna, podium dan lain-lain kemudahan beriadah. (rujuk Foto 5.7 hingga 5.10).

Foto 5.7 : Imej Kawasan Rekreasi

Foto 5.8 : Imej Pelantar Kayu

Foto 5.9 : Imej Gambaran Tasik

Foto 5.10 : Imej Alatan Permainan

Kanak-Kanak

5-57


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

v. Cadangan Pembangunan Stadium Mini Di Taman Tasek Tambahan (rujuk Rajah 5.27) dan di Pandan

Perdana.

• Menyediakan kemudahan bersukan selari dengan keperluan penduduk tempatan;

• Menyediakan Mini Stadium dengan kemudahan untuk kegunaan penduduk tempatan;

• Menyediakan pelbagai kemudahan bersukan dalaman atau luaran yang terkini;

• Mewujudkan kawasan atau ruang untuk masyarakat setempat menjalankan pelbagai aktivitiaktiviti

harian, bulanan atau tahunan; dan

• Kemudahan-kemudahan yang dicadangkan adalah seperti astaka, permainan sukan lasak,

padang serbaguna, gimnasium, bilik persalinan, tandas dan surau (rujuk Foto 5.11, Foto 5.12, Foto

5.13 dan Foto 5.14).

Rajah 5.26 : Pelan Sisip Cadangan Taman Rekreasi Tasik Pandan Perdana

Foto 5.11 : Imej Astaka

Foto 5.12 : Imej Aktiviti Sukan Lasak

Foto 5.13 : Imej Gimnasium

Foto 5.14 : Imej Kemudahan Tandas

5-58


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.27 : Pelan Sisip Cadangan Stadium Mini Di Taman Tasek Tambahan

Foto 5.15 : Imej ‘Rock Climbing’

Foto 5.16 : Imej ‘BMX Trek’

5.4.2 Cadangan Pembangunan Landskap

i. Cadangan Pembangunan

Mewujudkan program landskap seperti mewujudkan mercu tanda, memilih pokok rasmi dan

aktiviti penyelenggaraan bagi meningkatkan kualiti persekitaran kesemua kampung di dalam BP1

bagi pembangunan jangka masa pendek.

ii.

Cadangan Pembangunan Landskap Di Jalan Pandan Utama

• Penyediaan kawasan landskap perlu menyeluruh tetapi penekanan perlu diberikan kepada

kawasan yang sering menjadi tumpuan utama seperti Jalan Pandan Utama (rujuk Rajah 5.28);

dan

• Penyediaan penanaman landskap bagi persekitaran jalan raya boleh menentukan fungsi sesuatu

kawasan. Pokok-pokok yang ditanam dapat membentuk ‘avenue’ dan mempunyai titik

pandangan yang jauh. Antara cadangan landskap yang terlibat adalah pokok teduhan, pokok

renek, lampu hiasan dan papan informasi (rujuk Foto 5.17 hingga Foto 5.27).

Rajah 5.28 : Pelan Sisip Cadangan Pembangunan Landskap Di Jalan Pandan Utama

Sek.

Ren.

Jalan Pandan Utama

Menara

MPAJ

5-59


Ke Taman Keramat (AU2)

Kg. Pandan Dalam

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

UTARA

TANPA SKALA

BP 2 AMPANG

Ke Kuala Lumpur

Taman Pandan Indah

Ke Taman Tasik Permai

Ke Kampung Tengah

Ke KL Sentral

Ke Kuala Lumpur

Ke Hulu Langat

Taman Tasik Permai

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Taman Pandan Perdana

Taman Bukit Teratai

Ke Serdang

Ke Serdang

DAERAH

HULU

LANGAT

RAJAH 5.29

PETUNJUK:

PELAN SUBJEK TANAH LAPANG DAN REKREASI

BP1 –PANDAN INDAH

DAERAH GOMBAK

Tanah Lapang Dan Rekreasi

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Foto 5.17 : Pokok Pinggiran

Jalan Yang Terdapat Di Jalan

Pandan Utama

Foto 5.18 : Kombinasi Tanaman Yang

Pelbagai Menjadikan Sesuatu Kawasan

Menarik

Foto 5.19 : Gardinia

carinata

Cempaka Kuning

Foto 5.20 : Filicium

decipiens

Kiara Payung

Foto 5.21 : Khaya

selegalensis

Khaya

5-61


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Foto 5.22 : Hibiscus Rosa sinensis

Bunga Raya

Foto 5.23 : Cananga fructicosa

Cempaka Kuning

Foto 5.26: Imej Tiang Lampu

Foto 5.24 : Excoecaria bicolor

Excoecaria

Foto 5.25 : Ixora Super King - Siantan

Foto 5.27 : Imej Siar Kaki

5-62


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.5 CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

5.5.1 Cadangan Pembangunan

Cadangan kemudahan infrastruktur dan utiliti adalah seperti berikut : -

i. Projek Komited Bekalan Gas Asli

Cadangan Pembekalan gas asli ke Hospital Ampang (rujuk Rajah 5.30)

Lokasi

Hospital Ampang

Projek komited pembekalan gas asli ke Hospital Ampang

oleh Gas Malaysia Berhad dengan menggunakan teknologi

baru co-generation CHP ‘Combined Heat and Power’ akan

dapat mengurangkan kos bekalan elektrik kerana kos

Justifikasi

sistem penjanaan tenaga adalah RM0.175 KWH berbanding

tariff yang ditetapkan oleh TNB adalah RM0.288 KWH. Ini

bermakna kos tenaga telah dapat dijimatkan sebanyak

39%.

ii.

Projek Stesen ‘Natural Gas For Vehicle’ (NGV)

Cadangan Stesen Natural Gas For Vehicle (NGV) (rujuk Rajah 5.30)

Lokasi

Taman Putra

Menampung keperluan bahan bakar NGV yang semakin

meningkat dan lokasi Stesen servis Petronas sedia ada di

Justifikasi

Taman Putra jaraknya hanya 900m sahaja dari jajaran paip

gas asli di Hospital Ampang akan memudahkan kerja-kerja

penyambungan paip gas ke stesen tersebut.

iii.

Projek Pemasangan Perangkap Sisa Makanan, Minyak Dan Gris

Cadangan

Lokasi

Justifikasi

Pemasangan perangkap sisa makanan, minyak dan gris

(rujuk Foto 5.28)

Restoran, medan selera, bengkel

Pembuangan sisa minyak dan gris terus ke dalam saluran

pembetung awam boleh menyebabkan saluran tersumbat

serta menjejaskan kecekapan pengolahan air kumbahan di

loji rawatan kumbahan.

Foto 5.28 : Perangkap Sisa Makanan

dan Minyak

5-63


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.30 : Cadangan Pembekalan Gas Asli Dan Stesen NGV

Cadangan komited jajaran

gas ke Hospital Ampang

Hospital

Ampang

SMK

Pandan

Mewah

Cadangan jajaran

gas

Taman Putra

Cadangan Stesen NGV

iv.

Projek Rawatan Ekologi Air Sisa Sembelihan

Cadangan Rawatan Ekologi Air Sisa Sembelihan (rujuk Rajah 5.31)

Lokasi

Justifikasi

Pasar Tasik Tambahan

Sejumlah 650 ekor ayam disembelih setiap hari di pasar ini. Air

sembelihan, bulu ayam dan darah ayam mengalir terus ke sistem

perparitan tanpa sebarang rawatan menyebabkan bau busuk di

persekitarannya. Air yang tercemar ini perlu dirawat di dalam loji

rawatan ekologi sebelum efluen dilepaskan ke sistem saliran.

5-64


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.31 : Cadangan Rawatan Ekologi Air Sisa

v. Projek Penyediaan Rumah Sampah

Cadangan Penyediaan Rumah Sampah (rujuk Foto 5.29)

Lokasi

Kawasan kediaman berkepadatan tinggi, pasar,

Penyediaan rumah sampah bagi menampung jumlah sisa pasar

yang banyak serta frekuensi kutipan sampah yang lebih kerap

Justifikasi bagi mengelakkan longgokan sampah menjadi tempat

pembiakan vektor pembawa pelbagai penyakit seperti lalat,

lipas dan sebagainya.

5-65


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Foto 5.29 : Cadangan Penyediaan Rumah Sampah

vi.

Projek Komited Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau /Serantau Taman Cahaya

Cadangan

Lokasi

Justifikasi

Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau / Serantau Taman

Cahaya (rujuk Rajah 5.32)

Taman Cahaya

Terdapat lapan buah loji rawatan kumbahan di kawasan

tadahan. Tujuh buah akan dirasionalisasi dan aliran kumbahan

akan dialirkan ke loji rawatan kumbahan ini yang telah dinaiktaraf

terdahulu dengan kapasiti 40,000 PE.

Rajah 5.32: Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Taman

Taman

Cahaya Indah

LRK

Berpusat /

Serantau

Taman

Cahaya Suria

5-66


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

vii.

Projek Komited Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Taman Pandan Perdana

Cadangan

Lokasi

Justifikasi

Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Pandan Perdana

(rujuk Rajah 5.33)

Pandan Perdana

Terdapat empat buah loji rawatan kumbahan di kawasan tadahan.

Tiga buah akan dirasionalisasi dan aliran kumbahan akan dihalakan

ke loji rawatan kumbahan ini yang telah dinaiktaraf terdahulu

dengan kapasiti 60,000PE

Rajah 5.33 : Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Pandan

Perdana

LRK

Berpusat /

Serantau

Taman Pandan Perdana

viii.

Projek Komited Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Taman Saga

Cadangan

Lokasi

Justifikasi

Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Taman Saga (rujuk

Rajah 5.34)

Taman Saga

Terdapat 24 buah loji rawatan kumbahan di kawasan tadahan.

23 buah akan dirasionalisasi dan aliran kumbahan akan

dihalakan ke loji rawatan kumbahan ini yang telah dinaiktaraf

terdahulu dengan kapasiti 160,000PE

Rajah 5.34 : Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Taman

LRK

Berpusat /

Serantau

Taman Saga

Taman Bukit Teratai

5-67


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ix.

Projek Komited Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Taman Pandan Indah

Cadangan

Lokasi

Justifikasi

Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Pandan Indah

(rujuk Rajah 5.35)

Pandan Indah

Terdapat lima buah loji rawatan kumbahan di kawasan tadahan.

Empat buah akan dirasionalisasi dan air kumbahan akan dialirkan

ke loji rawatan kumbahan ini yang telah dinaiktaraf terdahulu

dengan kapasiti 90,000 PE

Rajah 5.35 : Loji Rawatan Kumbahan Berpusat / Serantau Pandan

TamanAxis Pandan

LRK

Berpusat /

Serantau

Taman Pandan Indah

5.6 CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

5.6.1 Cadangan Pembangunan

BP1 mempunyai keluasan guna tanah perniagaan seluas 92.59 hektar yang mampu menampung

keperluan penduduk dengan kepelbagaian aktiviti perniagaan dan perkhidmatan. Peratus keluasan guna

tanah perniagaan dengan keluasan BP1 adalah relatif tinggi iaitu 4.5% (rujuk Rajah 5.36).

i. Pengukuhan Fungsi Kawasan Perniagaan Sedia Ada

Mengukuhkan fungsi kawasan perniagaan sedia ada di Pandan Indah, Pandan Perdana dan Pandan

Dalam melalui elemen-elemen berikut :-

a. Menggalakkan pengisian ruang-ruang kosong di dalam premis perniagaan;

b. Penyediaan tempat letak kenderaan yang bersepadu;dan

c. Penyuraian lalu lintas trafik yang baik bagi mengelakkan kesesakan;

5-68


Ke Taman Keramat (AU2)

Kg. Pandan Dalam

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

UTARA

TANPA SKALA

BP 2 AMPANG

Ke Kuala Lumpur

Taman Pandan Indah

Ke Taman Tasik Permai

Ke Kampung Tengah

Ke KL Sentral

Ke Hulu Langat

Ke Kuala Lumpur

Taman Tasik Permai

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Taman Pandan Perdana

Taman Bukit Teratai

Ke Serdang

Ke Serdang

DAERAH

HULU

LANGAT

RAJAH 5.36

PETUNJUK:

PELAN SUBJEK PERNIAGAAN BP1 –PANDAN INDAH

DAERAH GOMBAK

Perniagaan

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

ii.

Pengezonan Semula Guna Tanah Kediaman Kepada Perniagaan Di Jalan Bukit C, Kg. Cheras Baru

Terdapat tekanan pembangunan di Kg. Cheras Baru terhadap keperluan perkhidmatan perniagaan. Oleh

itu dicadangkan guna tanah kediaman di sepanjang Jalan Bukit C dizonkan kepada perniagaan

khususnya untuk aktiviti runcit (rujuk Rajah 5.37). Jenis bangunan yang dicadangkan adalah rumah kedai

dengan had ketinggian tiga tingkat. Bagaimanapun, pasaraya tidak dibenarkan bagi mengelak

gangguan kepada kelancaran lalulintas trafik serta menyokong aktiviti runcit.

Rajah 5.37: Lokasi Cadangan Pengezonan Semula Guna Tanah Kediaman Kepada Perniagaan

iii.

Aktiviti Perniagaan Di Kawasan Pembangunan Bercampur

Terdapat dua cadangan pembangunan semula yang merupakan pembangunan bercampur iaitu Kg.

Pandan Dalam dan Kg. Baru Ampang . Aktiviti perniagaan yang dibenarkan adalah mengikut Kelas

Kegunaan Tanah yang berkenaan.

iv. Kawasan Perniagaan Baharu (BPK 1.4)

Melibatkan satu kawasan seluas 1.7 hektar yang terletak di Jalan Hulu Langat berhampiran Taman Tasek

Pemai (rujuk Rajah 5.38).

Objektif cadangan ini adalah untuk menyediakan satu pusat perniagaan baru yang akan menjadi

tumpuan khasnya penduduk Ampang dan penduduk Kajang serta Cheras amnya (rujuk Jadual 5.5).

5-70


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.38: Cadangan Kawasan Perniagaan Baharu

v. Medan Selera Dalam Bangunan

BP1 mempunyai medan selera moden yang disediakan dalam bangunan perniagaan, kompleks pejabat

atau kompleks medan selera. Selain lokasi yang sesuai dan mengelak ganguan ke atas lalu lintas, ia juga

akan meningkatkan keselesaan pelanggan. Ini akan menempatkan peniaga gerai yang berselerak dan

membuka ruang kepada peniaga baru.

vi.

Menggalakkan Pembangunan Aktiviti Sukan Swasta

Penyediaan kemudahan sukan swasta merupakan pendekatan yang telah diterima oleh penduduk

bandar, terutamanya sukan yang memberi peluang kepada pemain mendapat ganjaran kewangan. Di

antara jenis sukan yang sesuai disediakan ialah badminton, futsal, gimnasium, skuasy, boling, snuker,

billiard dan dart. Sasaran jangka panjang cadangan ini adalah untuk menjadikan Ampang sebagai pusat

kecemerlangan sukan masa hadapan. Pendekatan ini juga mampu membantu premis-premis perniagaan

yang kosong/tiada operasi dapat digunakan.

vi.

Penggunaan Gerai Bergerak Mengantikan Premis Separa Kekal

Bagi peniaga yang tidak berpindah ke medan selera dalam bangunan, di galakkan menggunakan gerai

bergerak untuk berniaga. Antara pendekatan mudah dan murah adalah menggunakan van dan

kenderaan lain yang sesuai.

viii.

Cadangan Pasar di Taman Muda

Cadangan pasar dengan kemudahan tempat letak kereta di Taman Muda akan dapat memberi

manfaat kepada masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar seperti Taman Muda, Taman Seraya, Taman

Putra dan sebagainya.

5-71


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.7 CADANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

5.7.1 Cadangan Pembangunan

BP1 mempunyai keluasan guna tanah industri seluas 60.10 hektar yang mampu menampung permintaan

(rujuk Rajah 5.40).

i. Perluasan Kawasan Industri Ringan Kg. Baru Ampang Tambahan

Kawasan industri ringan Kg. Baru Ampang Tambahan akan diperluaskan dengan tambahan 15.71 hektar.

Cadangan ini memberi peluang kepada pengusaha industri tempatan yang baru untuk mengusahakan

industri ringan, sederhana dan bengkel (rujuk Rajah 5.39).

Rajah 5.39: Tambahan Kawasan Industri Ringan Kg. Baru Ampang Tambahan

Kawasan industri ringan Kg.

Baru Ampang Tambahan

Pandan Indah

Industri Park

ii.

Tukarguna Premis Perniagaan Ke Industri

Cadangan ini merujuk kepada premis perniagaan di Taman Komersil Pandah Indah yang kebanyakannya

merupakan aktiviti bengkel. Oleh itu dicadangkan keseluruhan premis ditukar guna kepada industri.

Kawasan ini juga akan digunakan untuk menampung penempatan semula bengkel dalam kawasan

perniagaan.

5-72


Ke Taman Keramat (AU2)

Kg. Pandan Dalam

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

UTARA

TANPA SKALA

BP 2 AMPANG

Ke Kuala Lumpur

Taman Pandan Indah

Ke Taman Tasik Permai

Ke Kampung Tengah

Ke KL Sentral

Ke Hulu Langat

Ke Kuala Lumpur

Taman Tasik Permai

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Taman Pandan Perdana

Taman Bukit Teratai

Ke Serdang

Ke Serdang

DAERAH

HULU

LANGAT

RAJAH 5.40

PETUNJUK:

PELAN SUBJEK PERINDUSTRIAN BP1 –PANDAN INDAH

DAERAH GOMBAK

Perindustrian

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.8 CADANGAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN

5.8.1 Sumber Jaya Pelancongan Kesihatan

Dua sumber jaya bagi pelancongan kesihatan di BP1 adalah Hospital Pantai Indah dan Hospital Ampang.

Potensi bagi kedua-dua hospital adalah untuk menjadikan hospital berkenaan sebagai antara elemen

dalam pakej pelancongan berkonsepkan kesihatan (rujuk Foto 5.30).

Foto 5.30 : Sumberjaya Pelancongan Kesihatan – Hospital Ampang Dan Hospital

Pantai

5.9 CADANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN SUMBERJAYA DESA

5.9.1 Cadangan Pembangunan

Senarai cadangan projek bagi BP 1 adalah seperti berikut (rujuk Jadual 5.10) :-

Jadual 5.10: Cadangan Projek BP 1: Pandan Indah

CADANGAN

PROJEK

Pusat

Pengumpulan,

Pembungkusan

dan Perlabelan

Serta

Pemasaran

JUSTIFIKASI

PEMBANGUNAN

- Membentuk

masyarakat

perniagaan.

- Meningkatkan taraf

hidup penduduk

pinggiran bandar.

KOMPONEN

PEMBANGUNAN

- Penyusunan

semula

kampung –

kawasan

perniagaan di

sepanjang Jalan

Kuari

AGENSI

PELAKSANA

Pejabat

Daerah

Gombak,

MPAJ, JPBD

Negeri, JKKK

PKNS/ Swasta

i. Cadangan Pusat Pengumpulan, Pembungkusan Dan Perlabelan Serta Pemasaran

Kampung-kampung yang berada di pinggiran bandar mengalami tekanan pembangunan yang amat

ketara. Bagi mengelak dari berlakunya jurang perbezaan yang ketara di antara penduduk di bandar dan

di pinggiran bandar, penyusunan semula Kg. Cheras Baru perlu dilaksanakan. Kawasan perniagaan perlu

diwujudkan di sepanjang jalan utama (Jalan Kuari) di dalam kampung untuk dijadikan tempat

pengumpulan dan pemasaran produk-produk desa.

5-74


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.10 CADANGAN PEMBANGUNAN PENGANGKUTAN

5.10.1 Rangkaian Jalan Baru Dan Naik Taraf Jalan

i. Cadangan Lebuhraya BESRAYA (BEE)

Cadangan Lebuhraya BESRAYA (BEE) ini akan melalui Jalan Utama Pandan Jaya dan Jalan Pandan Indah.

ii.

Cadangan Naiktaraf Jalan Dari Jalan Pandan Indah Ke Jalan Wawasan Ampang Melalui Jalan

Pandan Utama

Cadangan jalan ini akan menghubungkan Jalan Ampang ke Lebuhraya Sungai Besi. Cadangan ini akan

memberikan alternatif jalan pintas daripada Jalan Ampang ke Lebuhraya Sungai Besi.

iii.

Cadangan Naik Taraf Jalan Hulu Langat (Jalan Negeri B69) Ke Cadangan Jalan Sekunder

Cadangan naik taraf jalan kepada jalan berkembar dua lorong untuk Jalan Hulu Langat bermula Jalan

Taman Putra ke sempadan BP1. Cadangan naik taraf jalan ini bertujuan meningkatkan kapasiti jalan di

dalam BP1.

5.10.2 Persimpangan Baru Dan Naik Taraf Persimpangan

i. Cadangan Pembaikan Aliran Lalu Lintas Di Persimpangan Jalan Pandan Indah / MRR2

Cadangan pembaikan di persimpangan Jalan Pandan Indah/MRR2 bertujuan melancarkan aliran lalu

lintas dan mengurangkan kadar kelengahan persimpangan dengan menjadikan persimpangan lampu

isyarat beroperasi dengan dua fasa sahaja.

Untuk mencapai matlamat ini, pergerakan terus ke/dari Jalan Pandan Indah adalah tidak dibenarkan dan

hanya pergerakan membelok dari Jalan Pandan Indah ke MRR2 dan pergerakan membelok dari/ke MRR2

ke Jalan Pandan Indah dibenarkan. Cadangan ini hanya boleh dilaksanakan setelah cadangan

jambatan yang menghubungkan Jalan Pandan Indah ke Jalan Pandan Utama disediakan untuk

membenarkan pergerakan terus ke/dari Pandan Indah.

Selain itu, dicadangkan penambahan bilangan lorong untuk MRR2 di antara persimpangan Jalan Pandan

Indah/MRR2 dan Persimpangan Jalan Cempaka/MRR2.

ii.

Cadangan Persimpangan Baru Cadangan Jalan Sekunder / Jalan Hulu Langat (B69)

Cadangan persimpangan lampu isyarat baru ini dicadangkan di persimpangan yang terdapat di

sepanjang cadangan jalan sekunder baru. Cadangan persimpangan ini akan memudahkan akses

kepada pengguna khasnya dari kawasan kajian (rujuk Rajah 5.41).

iii. Cadangan Persimpangan Baru di Jalan MRR2 - Jalan Perdana 6/12

Cadangan persimpangan masuk ke Jalan Perdana 6/12 melalui Pandan Safari ‘Shopping Complex’ akan

dapat melancarkan lalu lintas ke MRR2.

5-75


Ke Taman Keramat (AU2)

Kg. Pandan Dalam

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

UTARA

TANPA SKALA

BP 2 AMPANG

Ke Kuala Lumpur

Taman Pandan Indah

Ke Taman Tasik Permai

Ke Kampung Tengah

Ke KL Sentral

Ke Hulu Langat

Ke Kuala Lumpur

Taman Tasik Permai

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Taman Pandan Perdana

Taman Bukit Teratai

Ke Serdang

Ke Serdang

DAERAH

HULU

LANGAT

RAJAH 5.41

PELAN SUBJEK RANGKAIAN JALAN DAN PERSIMPANGAN

BP1 –PANDAN INDAH

DAERAH GOMBAK

PETUNJUK:

Cadangan Lebuh raya

1

2

Cadangan Jalan Sekunder Rizab 30m Baru

Cadangan Naik Taraf Jalan Sekunder Rizab 30m

Jalan Sedia Ada

Cadangan Pembaikan Persimpangan

Cadangan Persimpangan Lampu Isyarat

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.10.3 Cadangan Pengangkutan Awam

i. Cadangan Sistem Pengangkutan Rel

Cadangan peningkatan sistem pengangkutan awam yang dicadangkan di dalam kawasan kajian

adalah cadangan sambungan kepada jajaran rel yang telah dicadangkan di dalam Pelan Bandar Raya

Kuala Lumpur 2020.

Cadangan Jajaran rel ini bermula dari sempadan Kuala Lumpur / Majlis Perbandaran Ampang Jaya di

Jalan Kuari. Dicadangkan sambungan rel ini melalui Jalan Kuari – Jalan Bunga Mawar 9 – Jalan Bunga

Mawar ke Jalan Pandan Utama (rujuk Rajah 5.42). Cadangan rel akan melalui bersebelahan dengan

Bangunan MPAJ di mana ia adalah salah satu bangunan yang mempunyai jumlah pekerja yang tinggi.

Melalui cadangan sistem pengangkutan awam berasaskan rel ini, kemudahan pengangkutan awam

yang efisien dan ‘reliable’ bagi pengguna khasnya penduduk di sekitar MPAJ akan dapat disediakan.

ii.

Cadangan Laluan Bas Pengantara

Untuk meyokong pengangkutan berasaskan rel, cadangan bas pengantara yang menghubungkan stesen

– stesen rel ke kawasan – kawasan kediaman utama dan taman – taman kediaman juga telah

dicadangkan. Untuk BP 1 sejumlah empat laluan bas telah dicadangkan (rujuk Rajah 5.42).

iii.

Cadangan Stesen Bas Dan Teksi

Dicadangkan sebuah stesen bas dan teksi disediakan yang akan berfungsi sebagai stesen transit untuk

bas berhenti – henti, bas pengantara dan perkhidmatan teksi untuk bertukar mod untuk perjalanan ke

dalam atau ke luar BP 1. Penyediaan sebuah terminal bas dan teksi ini akan memudahkan pengguna –

pengguna untuk mendapatkan perkhidmatan pengangkutan awam selain menyediakan kemudahan

menunggu yang selesa dan moden.

iv.

Cadangan Laluan Bas

Cadangan menyediakan satu laluan bas yang menghubungkan Pandan Indah dan Terminal Putra melalui

Taman Melawati juga telah dicadangkan. Cadangan ini bertujuan melengkapkan jaringan

pengangkutan awam kerana pada masa ini tiada laluan bas yang disediakan secara terus dari Pandan

Indah ke Taman Melawati memandangkan Taman Melawati adalah antara pusat perniagaan utama

sementara Pandan Jaya adalah pusat pentadbiran untuk kawasan RT MPAJ 2020. Cadangan laluan bas

di dalam BP 1 akan bermula di hadapan bangunan MPAJ melalui Jalan Pandan Utama menuju ke Jalan

Wawasan Ampang.

5-77


RAJAH 5.42


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.11 CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT BANDAR – PANDAN INDAH

Imej semasa Bandar Pandan Indah paling ketara dapat di lihat pada kelompok bangunan di sekitar

Menara MPAJ (rujuk Foto 5.31 dan Rajah 5.46) dan bagi memperkukuhkan imej dan karakter pusat

pentadbiran MPAJ beberapa daerah bandar (urban district) 2 telah dibentuk (rujuk Rajah 5.43). Daerah

bandar ini dibahagikan kepada empat daerah iaitu kawasan tumpuan pusat bandar, kawasan industri,

kawasan ‘Pandan Indah Business Park’ dan kawasan kediaman bandar (rujuk Jadual 5.11).

Foto 5.31 : Imej Semasa Bandar Pandan Indah

Urban District – Kawasan yang mempunyai persamaan atau boleh dilihat dengan jelas kualiti yang menjadikannya

satu bentuk yang sama dalam pembentukan strukturnya – ‘homogeneity’, sesebuah bandar terbentuk dari

komponen kejiranan atau daerah (contohnya pembahagian kawasan bandar, kawasan kediaman dalam bandar,

kawasan industri, pinggir bandar, kawasan pendidikan dan sebagainya). Di Amerika, penggunaan istilah ‘uptown’,

‘downtown’ dan ‘midtown’ membentuk daerah bandarnya.

Rajah 5.43 : Ilustrasi Blok Bangunan Di Pusat Bandar Pandan Indah

Pandangan jalan pandan utama ke arah MRR2 (Pandan Villa) Menara MPAJ

dan kumpulan bangunan di sekitarnya membentuk mercu tanda bagi kawasan

pusat pentadbiran Pandan Indah.

5-79


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.44: Pembentukan Daerah Bandar – Pandan Indah

DAERAH BANDAR

A Pusat Pentadbiran dan Perniagaan (CBD)

B Kawasan Industri

C Pandan Indah Business Park

D Kediaman Bandar (D1, D2, D3, D4 & D5)

Jadual 5.11: Perincian Imej Dan Karakter Daerah Bandar – Pandan Indah

DAERAH BANDAR

A. Pusat Pentadbiran

dan Perniagaan

(CBD)

B. Industri

C. Pandan Indah

Business Park

D. Kediaman

PERINCIAN IMEJ DAN KARAKTER

Memperkukuhkan imej kawasan perniagaan yang

menyokong fungsi pusat pentadbiran dengan cadangan

pengindahan dan rangkaian perhubungan pejalan kaki dan

perabot jalan yang lengkap.

Pengindahan dengan menyediakan landskap tepi jalan

yang menarik dan penanaman pokok yang berfungsi

sebagai satu layar penghadang kepada pandangan

negatif ke kawasan industri.

Memperkukuhkan imej kawasan sebagai ‘business park’

dengan memberi penekanan kepada perabot jalan dan

juga pengindahan kaki lima.

Memperkukuhkan imej kawasan kediaman dalam bandar

dengan pengindahan jalan utama dan sekitar parameter

kawasan kediaman.

5-80


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.11.1 Cadangan Memperkukuhkan Imej Dan Reka Bentuk Bandar - Pandan Indah

Perincian cadangan pengukuhan imej dan reka bentuk Bandar Pandan Indah adalah seperti berikut (rujuk

Rajah 5.45 ):-

• Mempertingkatkan ‘permeability’ bandar;

• Memperbaiki, memperindah dan membentuk ‘frontage’ (bahagian hadapan bangunan atau

hadapan lot atau di kiri dan kanan jalan utama);

• Meningkatkan kualiti dan membentuk nodus, kawasan lapang serta ruang awam;

• Meningkatkan tahap ’legibility’ bandar melalui penentuan, pembentukan dan pembaikan mercu

tanda, ‘view’, ‘vista’ dan ‘axis’; dan

• Lain-lain aspek reka bentuk bandar yang dapat membantu pengukuhan imej bandar.

i. Mempertingkatkan ‘Permeability’ Bandar

Mempertingkatkan ‘permeability’ bandar dengan :-

a. Memastikan daerah-daerah bandar yang utama seperti Pandan Indah dan Pusat Bandar

Ampang dihubungkan melalui sistem jaringan jalan raya dan juga rangkaian pejalan kaki yang

baik, ianya dapat mengukuhkan fungsi kedua bandar utama ini. Jalan-jalan perhubungan sedia

ada akan dipertingkatkan manakala jalan-jalan baru perlu disediakan.

b. Melengkapkan rantaian pejalan kaki berbumbung dari stesen LRT Cempaka ke pusat bandar

(Pandan Capital) bagi menghubungkan bandar dengan nodus transit sedia ada (rujuk Rajah

5.46).

Rajah 5.45: Ilustrasi Cadangan Laluan Pejalan Kaki Berbumbung

KENARI COURT

DAHLIA COURT

5-81


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.46 : Pengukuhan Imej Dan Reka Bentuk Bandar

STESEN LRT

CEMPAKA

STESEN LRT

PANDAN

INDAH

TAMAN BANDAR TAMAN BANDAR

Ke Ampang Jaya

Jalan Pandan Indah

TAMAN

BANDAR

Ke Jalan

Pandan Indah

PANDAN

VILLA

MAXI SEGAR

CADANGAN

JAMBATAN YANG

MENGHUBUNGKA

N JALAN PANDAN

UTAMA DAN

JALAN PANDAN

INDAH

JALAN

PANDAN

UTAMA

SEK. KEB.

PANDAN

INDAH

Ke Sg Besi

CADANGAN PENGUKUHAN IMEJ DAN REKA BENTUK BANDAR

– PANDAN INDAH

Imej bandar : Pusat Pentadbiran

Konsep : Formal, Jelas Dan Mudah Difahami

1. MEMPERTINGKATKAN ‘PERMEABILITY’ BANDAR

Rangkaian Pejalan Kaki

1

a

1

b

Persimpangan

1

c

1

d

1

e

Laluan pejalan kaki

berbumbung

Laluan pejalan kaki terbuka

Persimpangan antara MRR2

dan Jalan Pandan Indah

Persimpangan antara MRR2

dan Jalan Pandan Utama

Persimpangan antara Jalan

Pandan Indah dan Jalan

Pandan Utama

Pembinaan/ pengindahan

laluan pejalan kaki

Pembinaan/Pembaikan

Persimpangan

2. MEMPERBAIKI, MEMPERINDAH DAN MEMBENTUK’ FRONTAGE’

(BAHAGIAN HADAPAN BANGUNAN ATAU HADAPAN LOT ATAU DI KIRI

DAN KANAN JALAN UTAMA)

Pengindahan

2

a

2

b

2

c

Jalan Pandan Utama

Jalan Pandan Indah

Jalan Pandan Makmur

Pengindahan sepanjang

jalan

Penyediaan lapisan pokok

bagi memperbaiki

pandangan negatif

Pengindahan di sepanjang

jalan

3. MENINGKATKAN KUALITI DAN MEMBENTUK NODUS, KAWASAN

LAPANG SERTA RUANG AWAM

Nodus

3a Pandan Capital

Aspek keselamatan dan

3b Masjid

penyediaan kemudahan

3c Padang

yang baik dapat menyokong

pembentukan Imej bandar

3d Stn LRT Cempaka

3e Stn LRT Pandan Indah

4. MENINGKATKAN TAHAP LEGIBILITI BANDAR

Penyataan Ketibaan

4a Pintu masuk dari MRR2 ke

Pandan Indah

4b Cadangan Jejambat Besraya

yang melintasi MRR2

Papan Tanda

4c Cadangan Jejambat

4d Persimpangan Jln Pandan

Makmur dan Jln Pandan Utama

4e Jln Pandan Indah

Mercu Tanda

4f Kelompok bangunan sekitar

bangunan MPAJ

Arah Pandangan

4g Pandangan Ke arah Bangunan

MPAJ

Pembinaan pintu gerbang

dan landskap pengindahan

Rekabentuk jejambat

hendaklah memberi

gambaran sebagai

penyataan ketibaan

Pembinaan papan tanda

elektronik

Memastikan pembangunan

memberi perhatian terhadap

kewujudan mercu tanda ini

Memberi keutamaan

terhadap potensi arah

pandangan semasa

5-82


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

c. Mengukuhkan imej bandar melalui pengindahan dan menyediakan ‘streetscape’ yang menarik

di sepanjang jalan-jalan utama seperti: -

• Jalan Pandan Indah

• Jalan Pandan Utama

d. Menyediakan zon tanaman pokok yang bertindak sebagai penghadang pandangan ke arah

kawasan industri bagi membentuk kualiti pandangan yang menarik.

e. Pengindahan persimpangan dan menyediakan lintasan pejalan kaki di persimpangan:-

• Persimpangan antara Jalan MRR2 dan Jalan Pandan Indah

• Persimpangan antara Jalan MRR2 dan Jalan Pandan Utama

• Persimpangan antara Jalan Pandan Indah dan Jalan Pandan Utama

f. Membina jejantas bagi kemudahan pejalan kaki disamping membentuk penyataan ketibaan

(rujuk Foto 5.32 dan Rajah 5.47).

Foto 5.32 : Imej Semasa Pintu Masuk

Ke Pandan Indah Dari MRR2

Ilustrasi Jejantas Di Waktu Malam

Rajah 5.47: Ilustrasi Jejantas Di Jalan Pandan Indah

ii.

Memperbaiki, Memperindah Dan Membentuk ’Frontage’ (Hadapan Bangunan Atau Hadapan Lot

Atau Di Kiri Dan Kanan Jalan Utama)

Memperkukuhkan imej ’frontage’ dengan :-

a. Mengawal peletakan papan bil (billboard) melalui penguatkuasaan Garis Panduan Peletakan

Papan Iklan dan Papan Bil; dan

5-83


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

b. Cadangan penyusunan semula papan iklan di premis bangunan perniagaan bagi memperbaiki

pandangan fasad bangunan semasa.

iii. Meningkatkan Kualiti Dan Membentuk Nodus, Kawasan Lapang Dan Ruang Awam

Pembangunan di Pusat Bandar Pandan Indah hampir tepu, oleh itu ruang awam yang ada perlu

digunakan dengan baik dan berkesan seperti berikut:-

a. Memperbaiki nodus sedia ada dengan menambah elemen landskap dan kemudahan rekreasi

(rujuk cadangan landskap).

• Pandan Capital

• Masjid Al’ Adzim dan Taman Bandar Pandan Indah;

• Padang Bandaran MPAJ;

• Stesen LRT Cempaka; dan

• Stesen LRT Pandan Indah.

iv.

Meningkatkan Tahap ’Legibility’ Bandar

Tahap ’legibility’ bandar dapat ditingkatkan melalui pembentukan, pembaikan mercu tanda, penyataan

ketibaan dan juga pengukuhan pandangan dengan membentuk ’vista’ dan ’axis’ pandangan yang

menarik. Berikut adalah cadangan reka bentuk bandar bagi meningkatkan tahap ’legibility’ bandar.

a. Membentuk dua penyataan ketibaan seperti berikut:-

• Di MRR2 – Reka bentuk cadangan jejambat baru yang menghubungkan Jalan Pandan

Utama dan Jalan Pandan Indah (rujuk Foto 5.33 dan Rajah 5.48). Reka bentuk jejambat

(Besraya) perlu memberi karakter pintu masuk ke Pandan Indah dan peletakan papan iklan

dan bil perlu mengikut garis panduan yang telah di tetapkan bagi memperkukuhkan imej

kawasan.

• Di Jalan Pandan Indah - reka bentuk cadangan jejantas (rujuk Rajah 5.50)

Foto 5.33: Keadaan Semasa Di MRR2

Rajah 5.48 : Ilustrasi Cadangan Jejambat Baru Menghubungkan Jalan

Pandan Utama dan Jalan Pandan Indah

5-84


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

b. Mempertingkatkan kualiti visual ke mercutanda Menara MPAJ bagi memperkukuhkan imej bandar

melalui penyelenggaraan fasad dan pengindahan kawasan persekitaran;

c. Menyediakan titik fokus di persimpangan utama bagi meningkatkan ‘legibility’ daerah bandar di

dalam bentuk citra awam seperti papan tanda dan arca (rujuk Foto 5.34);

Kualiti persimpangan boleh

diperbaiki dengan meletakkan titik

fokus di persimpangan supaya

dapat meningkatkan ‘legibility’

daerah bandar

Foto 5.34 :

Cadangan Lokasi Titik Fokus Di

Persimpangan Jalan Pandan Utama

dan Pandan Makmur

d. Menyediakan papan tanda yang baik:-

• Menyediakan papan tanda petunjuk arah di persimpangan masuk dan pengawalan

terhadap papan iklan/papan bil bagi memastikan keutamaan petunjuk arah diberikan.

Keadaan semasa seperti di persimpangan Jalan Pandan Indah dan Pandan Makmur (rujuk

Foto 5.35) perlu diperbaiki dengan penyusunan semula papan iklan/papan bil dan papan

tanda petunjuk arah.

Foto 5.35 :

Imej Keadaan

Semasa

Persimpangan Jalan

Pandan Indah dan

Pandan Makmur

Yang Perlu Diperbaiki

Kualiti persimpangan

diperbaiki dengan

penyusunan semula

papan iklan/papan bil

dan papan tanda

petunjuk arah

e. Menyediakan tiga (3) papan tanda elektronik di lokasi-lokasi utama iaitu:-

• Kawasan cadangan baru jejambat (4c);

• Persimpangan Jalan Pandan Makmur dan Jalan Pandan Utama (4d); dan

• Jalan Pandan Indah di kawasan cadangan jejantas (4e).

5-85


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

f. Pengukuhan pandangan bagi membentuk imej Bandar Pentadbiran yang dapat dilihat dengan

jelas dari MRR2 dengan memastikan:-

• Ketinggian bangunan hendaklah mengambilkira pembentukan latar langit Pusat Bandar

Pandan Indah dan mercu tanda MPAJ. Reka bentuk bangunan tinggi hendaklah

menyumbang kepada pembentukan latar langit tersebut (rujuk bersama cadangan kawalan

ketinggian di sepanjang MRR2); dan

• Membentuk ‘vista’ ke arah pandangan yang menarik terutama kawasan hijau semulajadi

yang menjadi latar langit bandar (rujuk Foto 5.36)

Foto 5.36: Latar Langit Sedia Ada, Bangunan Maxi Segar Dan Menara

MPAJ Menjadi Mercu tanda Semasa (Pandangan Dari MRR2)

v. Aspek-Aspek Lain Reka Bentuk Bandar Yang Dapat Membantu Pengukuhan Imej Bandar

Pengukuhan imej bandar juga dibuat dengan mengambilkira aspek keselamatan dan juga keselesaan

penduduk. Pemasangan CCTV di lokasi yang telah dikenalpasti boleh meningkatkan tahap keselamatan

bandar

(rujuk Rajah 5.49):-

Rajah 5.49: Lokasi Pemasangan CCTV

LOKASI CCTV - PANDAN INDAH

CCTV Sediada

1 Klinik Kita/

Pasar Pandan Jaya

2 Pandan Cahaya BOT

3 Persimpangan Trafik

Jalan Pandan Makmur

4 Flat Melati

5 Maxisegar/ MPAJ

6 Persimpangan Jalan

Pandan Ilmu (Hadapan

SMK Pandan Indah)

7 Persimpangan Trafik

Jalan Kencana Pandan

Pemasangan CCTV (cadangan)

C1

C2

C3

C4

Stesen LRT Cempaka

Nodus berhampiran

Masjid Al’Adzim

Jalan Pandan Utama

Jalan Pandan Indah

(pada jejantas)

5-86


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

i. Penyediaan kemudahan-kemudahan awam lain yang boleh meningkatkan keselesaan penduduk

bandar seperti info kiosks, pencahayaan bandar dan tandas awam; dan

ii.

Mengoptimakan ruang bandar yang bersaiz kecil kepada ruang bandar yang selesa sebagai

tempat rehat atau ‘meeting point’ yang menarik (rujuk Foto 5.37).

Foto 5.37: Ruang

Kecil Boleh

Dioptimakan

Penggunaannya

Sebagai Ruang

Bandar Yang Aktif

5.11.2 Pengukuhan Imej Koridor MRR2

Koridor MRR2 merentasi tiga blok perancangan iaitu BP 1, 2 dan 3. Cadangan pengukuhan imej Koridor

MRR2 di BP1 akan dibuat dengan mempertingkatkan ‘permeability’ kawasan, memperindah dan

membentuk ‘frontage’ serta meningkatkan tahap ‘legibility’ kawasan. Pengukuhan imej di dalam bentuk

pelan dan perinciannya adalah seperti berikut(rujuk Rajah 5.50):-

i. Mempertingkatkan ‘Permeability’ Kawasan

‘Permeability’ kawasan dapat ditingkatkan melalui penataan imej yang baik terhadap persimpangan

(rujuk cadangan pembangunan reka bentuk Bandar Pandan Indah).

ii.

Memperbaiki, Memperindah Dan Membentuk ‘Frontage’

MRR2 mempunyai kualiti arah pandangan yang menarik ke beberapa latarbelakang seperti latar

belakang metropolitan dan alam semulajadi. Bagi memastikan kualiti pandangan menarik ini dapat

dipelihara, diperindahkan dan dapat dinikmati di masa hadapan, kawalan ketinggian terhadap

pembangunan di kiri dan kanan MRR2 perlu diperkukuhkan. Namun bagi kawasan Pusat Bandar Pandan

Indah yang telah dikenalpasti, faktor ketinggian mampu meningkatkan ‘permeability’ kawasan.

5-87


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Rajah 5.50: Cadangan Pengukuhan Imej Koridor MRR2 – BP1: Pandan Indah

Pelan Kawalan Ketinggian Di Sepanjang MRR2 – BP1

Kedudukan MRR2 dalam kawasan MPAJ

Kawalan

Ketinggian

dalam

Kategori 1

Kawalan

Ketinggian

dalam

Kategori 2

MPAJ

Ilustrasi latar langit dari arah MRR2

ke Menara MPAJ

CADANGAN PENGUKUHAN IMEJ

KORIDOR MRR2 - BP1

1. MEMPERTINGKATKAN ‘PERMEABILITY’ KAWASAN

Persimpangan

1a

1b

1c

Persimpangan dengan

Jalan Pandan Utama

Persimpangan dengan

Jalan Pandan Indah

Persimpangan dengan

Jalan Ampang

Pembinaan/Pembaikan

Persimpangan .

Persimpangan dengan

1d

Jalan Melawati

MEMPERBAIKI, MEMPERINDAH DAN MEMBENTUK FRONTAGE

2. (BAHAGIAN HADAPAN BANGUNAN ATAU HADAPAN LOT ATAU

DI KIRI DAN KANAN JALAN UTAMA

Pengindahan

Pengindahan sepanjang

2a Koridor MRR2

MRR2

2b

Jajaran MRR2

3 MENINGKATKAN TAHAP LEGIBILITI BANDAR

Penyataan Ketibaan

3a Selatan Pembinaan batu tanda dan

3b Utara

pengindahan landskap

Papan Tanda

3c Pintu masuk Selatan Pembinaan papan tanda

3d Pintu masuk Utara elektronik

Mercu Tanda

3e Menara MPAJ

3f Ampang Point

3g Mercu tanda baru

Arah Pandangan

Pandangan Ke arah

3h

Menara MPAJ

3i

3j

Pandangan ke arah

Latar Langit

Metropolitan

Pandangan ke arah

Permatang Kuartza

Memastikan pembangunan

memberi perhatian terhadap

kewujudan mercu tanda ini

Memberi keutamaan

terhadap potensi arah

pandangan semasa

5-88


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

a. Kawalan Ketinggian Kategori 1

Kawalan ketinggian dalam kategori 1 dibezakan mengikut dua jenis pembangunan iaitu pembangunan

kediaman dan pembangunan komersil (atau lain-lain pembangunan) seperti berikut:-

• Pembangunan Kediaman

‣ Pembangunan Semula

- Ketinggian kawasan kediaman sedia ada digunakan sebagai asas penetapan kawalan

ketinggian. Pembangunan semula hendaklah mengikut ketinggian kediaman sedia ada.

‣ Pembangunan Baru

- Ketetapan ketinggian bagi pembangunan baru hendaklah mengikut nisbah plot dalam

jadual kelas kegunaan tanah.

‣ Kaedah Penentuan Pembangunan Kediaman Melebihi Empat Tingkat

- Pembangunan kediaman yang melebihi empat tingkat hendaklah mengemukakan

sekurang-kurangnya tiga foto yang menunjukkan kualiti arah pandangan semasa dan

melakarkan lukisan perspektif atau (foto montage) yang menunjukkan ‘massing’ bangunan

yang menarik dan impak terhadap kesan pandangan kearah latar belakang mercu tanda

MPAJ atau latar langit metropolitan. Foto hendaklah diambil dari MRR2 ke tapak dari tiga

arah iaitu selatan, utara dan satu lagi pilihan mana-mana arah yang sesuai.

• Pembangunan Komersil Dan Lain-lain Pembangunan

‣ Pembangunan Semula dan Baru

- Bagi pembangunan komersil dan lain-lain pembangunan kawalan ketinggian dibuat berbeza

mengikut kes, iaitu tertakluk kepada konfigurasi MRR2 dan keadaan persekitaran.

‣ Kaedah Penentuan Ketinggian Bangunan Komersil

- Pembangunan ini hendaklah mengemukakan sekurang-kurangnya tiga foto yang

menunjukkan kualiti arah pandangan semasa dan melakarkan lukisan perspektif atau (foto

montage) yang menunjukkan ‘massing’ bangunan yang menarik dan impak terhadap kesan

pandangan ke arah latar belakang mercu tanda MPAJ atau latar langit metropolitan. Foto

hendaklah diambil dari MRR2 ke tapak dari tiga arah iaitu selatan, utara dan satu lagi pilihan

mana-mana arah yang sesuai.

b. Kawalan Ketinggian Kategori 2

Kawalan ketinggian dalam kategori 2 dibezakan mengikut dua jenis pembangunan iaitu

pembangunan kediaman dan pembangunan komersil (atau lain-lain pembangunan) seperti

berikut:-

• Pembangunan Kediaman

‣ Kaedah Penentuan Pembangunan Kediaman Melebihi Empat Tingkat

- Pembangunan kediaman yang melebihi empat tingkat hendaklah mengemukakan

sekurang-kurangnya tiga foto yang menunjukkan kualiti arah pandangan semasa dan

melakarkan lukisan perspektif atau (foto montage) yang menunjukkan ‘massing’ bangunan

yang menarik dan impak terhadap kesan pandangan kearah latar belakang mercu tanda

MPAJ atau latar langit metropolitan. Foto hendaklah diambil dari MRR2 ke tapak dari tiga

arah iaitu Selatan, Utara dan satu lagi pilihan mana-mana arah yang sesuai.

5-89


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

• Pembangunan Komersil Dan Lain-Lain Pembangunan

‣ Pembangunan Semula Dan Baru

- Bagi pembangunan komersil dan lain-lain pembangunan kawalan ketinggian dibuat berbeza

mengikut kes, iaitu tertakluk kepada konfigurasi MRR2 dan keadaan persekitaran.

‣ Kaedah Penentuan Ketinggian Bangunan Komersil

- Pembangunan ini juga hendaklah mengemukakan sekurang-kurangnya tiga foto yang

menunjukkan kualiti arah pandangan semasa dan melakarkan lukisan perspektif atau (foto

montage) yang menunjukkan ‘massing’ bangunan yang menarik dan impak terhadap kesan

pandangan kearah latar belakang mercu tanda MPAJ atau latar langit metropolitan. Foto

hendaklah diambil dari MRR2 ke tapak dari tiga arah iaitu selatan, utara dan satu lagi pilihan

mana-mana arah yang sesuai.

iii.

Meningkatkan Tahap ‘Legibility’ Kawasan

MRR2 yang merentasi kawasan MPAJ membentuk lingkaran kepada metropolitan Kuala Lumpur, dengan

secara tidak langsung ianya seolah-olah membentuk had atau ‘edge’ kepada kedua-dua belah

kawasan. Bagi meningkatkan tahap ‘legibility’ kawasan MPAJ cadangan reka bentuk bandar di koridor

MRR2 dibuat seperti berikut:-

i. Memberi identiti kepada MPAJ melalui pembentukan penyataan ketibaan berbentuk batu tanda

di sempadan MPAJ;

ii.

iii.

Menyediakan papan tanda elektronik berhampiran dengan batu tanda bagi meningkatkan

tahap ‘legibility’ kawasan MPAJ; dan

Kejelasan pandangan ke arah Menara MPAJ perlu dikekalkan dan diperbaiki dengan kesesuaian

penataan landskap di tepi MRR2 serta bangunan lain yang mengukuhkan lagi ‘vista’ dan ‘axis’ ke

arah mercu tanda ini.

5-90


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.12 CADANGAN PEMBANGUNAN PETEMPATAN KAMPUNG

Lapan (8) petempatan kampung induk di BP1 Pandan Indah iaitu (rujuk Rajah 5.52):-

• Kg. Cheras Baru

• Kg. Tasek Permai

• Kg. Tasek Tambahan

• Kg. Baru Ampang Tambahan

• Sebahagian Kg. Baru Ampang

• Sebahagian Kg. Ampang Campuran

• Sebahagian Kg. Pandan Dalam

• Sebahagian Kg. Ampang Indah

Isu-isu yang telah dikenalpasti bagi kawasan petempatan kampung di BP1 adalah:-

i. Kedudukan petempatan kampung dalam bandar memberi tekanan pembangunan di kawasan

kampung;

ii. Pencanggahan guna tanah iaitu perniagaan dan industri di dalam kawasan kampung telah

mendatangkan pelbagai masalah seperti masalah lalu lintas dan alam sekitar;

iii. Terdapat pembangunan kediaman yang tidak mematuhi Garis Panduan Pembangunan seperti

pembinaan lebih daripada satu unit rumah bagi setiap lot kediaman;

iv. Tahap kemudahan infrastruktur di tahap minima terutama sistem pembetungan serta jalan

kampung yang sempit (kelebaran minima 30 kaki);

v. Tahap kemudahan rekreasi yang rendah; dan

vi. Tiada mercu tanda/petunjuk yang jelas kawasan kampung.

5.12.1 Objektif Pembangunan

Empat (4) objektif pembangunan telah ditetapkan bagi pembangunan kawasan kampung BP1 iaitu: -

i. Pemodenan dan penjanaan semula (Urban Enhancement) kampung melalui penjanaan,

pengezonan dan pembangunan semula kawasan kampung dalam bandar yang menghadapi

tekanan pembangunan yang ketara dan pada masa yang sama masih lagi menghadapi

masalah kekurangan penyediaan kemudahan masyarakarat, kemudahan infrastruktur dan

rekreasi;

ii.

iii.

iv.

Mempertingkatkan kualiti persekitaran dan memperindahkan kawasan kampung melalui program

landskap;

Meningkatkan tahap kemudahan masyarakat; dan

Mempertingkatkan ekonomi penduduk kampung.

5.12.2 Cadangan Pembangunan

Kawasan kampung di BP1 akan dikekalkan kecuali Kg. Pandan Dalam, Kg. Baru Ampang dan Kg. Baru

Ampang Tambahan yang akan telibat dengan Pemodenan dan penjanaan semula (Urban

Enhancement) kampung (rujuk Rajah 5.51 dan 5.52). Cadangan pembangunan kampung adalah seperti

berikut:-

5-91


U

Ke Taman Keramat (AU2)

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

Kg. Pandan Dalam

BP 2 AMPANG

Tanpa Skala

Ke Kuala Lumpur

Kg. Baru Ampang

Kg. Baru Ampang Tambahan

Kg. Ampang Campuran

Ke Taman Tasik Permai

Kg. Seri Taman Baru

Tasek Tambahan

Ke Kampung Tengah

Kg. Ampang Indah

Ke KL Sentral

Ke Kuala Lumpur

WILAYAH

PERSEKUTUAN KUALA

LUMPUR

Kg. Tasek Tambahan

Kg. Tasek Permai

Ke Hulu Langat

Kg. Cheras Baru

DAERAH HULU

LANGAT

Ke Serdang

Ke Serdang

PENJANAAN DAN PENGEZONAN SEMULA KAMPUNG

‐ Kampung terlibat : Kg. Cheras Baru, Kg.Tasek Permai, Kg.

Baru Ampang, Kg.Baru Ampang Tambahan Dan Kg. Ampang

Campuran

‐ Pembangunan secara Pembangunan Tanah Bersepakat

(PTB) digalakkan;

‐ Pembangunan perlu mengambilkira konsep pembangunan

berasaskan transit (TOD)

‐ Penyediaan pusat komuniti yang menempatkan dewan

serbaguna, kawasan rekreasi, bilik sumber, pusat ICT,

kemudahan tadika KEMAS, dan sebagainya;

‐ Penyediaan infrastruktur dan utiliti yang sempurna

terutama sistem perparitan dan pembetungan.

URBAN ENHANCEMENT

‐ Kampung terlibat : Kg. Pandan Dalam

‐ Jenis Pembangunan : Bercampur

‐ Peningkatan Kepadatan perumahan : Tinggi

‐ Penyediaan Pusat Komuniti

‐ Penyediaan/peningkatan infrastruktur yang

sempurna terutama sistem perparitan dan

pembetungan

PEMBANGUNAN EKONOMI KAMPUNG

‐ Kampung yang terlibat : Kg.Cheras Baru

‐ Pembangunan Pusat Inkubator di Kg. Cheras Baru

PENINGKATAN TAHAP KEMUDAHAN MASYARAKAT

‐ Kampung yang terlibat : Semua kampung terlibat

‐ Jenis kemudahan : Pusat Komuniti

PROGRAM LANDSKAP

‐ Kampung yang terlibat : Kesemua kampung

‐ Mewujudkan mercu tanda;

‐ Menanam pokok tertentu di setiap jalan utama kampung

bagi mewujudkan identiti sesuatu kampung;

‐ Penduduk kampung menyelenggarakan landskap kawasan

masing‐masing.

masing.

RAJAH 5.51

PELAN SUBJEK PETEMPATAN KAMPUNG BP1 –PANDAN INDAH

DAERAH GOMBAK

Jalan

Landasan Keretapi

Sempadan Daerah

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Sempadan Kampung

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


Kg. Pandan Dalam

U

Tanpa Skala

Ke Taman Keramat (AU2)

Kg. Pandan Dalam

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

Kg. Baru Ampang & Kg. Baru

Ampang Tambahan

BP 2 AMPANG

Ke Kuala Lumpur

Kg. Baru Ampang

Kg. Baru Ampang Tambahan

Ke Taman Tasik Permai

Kg. Ampang Campuran

Kg. Seri Taman Baru

Tasek Tambahan

Ke Kampung Tengah

Kg. Ampang Indah

Ke KL Sentral

Ke Kuala Lumpur

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Kg. Tasek Tambahan

Kg. Tasek Permai

Ke Hulu Langat

Kg. Cheras Baru

DAERAH HULU

LANGAT

Ke Serdang

Ke Serdang

Kg. Cheras Baru

Kg. Tasek Permai

RAJAH 5.52

PELAN SUBJEK PETEMPATAN KAMPUNG BP1 –PANDAN INDAH

(Kg. Pandan Dalam, Kg.Baru Ampang, Kg. Baru Ampang Tambahan,kg. Ampang Campuran, Kg.

Cheras Baru Dan Kg. Tasek Permai)

DAERAH GOMBAK

Sekolah Menengah

Sekolah Rendah

Sekolah Agama

Tadika

Hospital

Klinik Kesihatan

Balai Polis

Balai Bomba & Penyelamat

Perkuburan Islam

Masjid

Surau

Tokong

Kuil

Balai Raya

Dewan Orang Ramai

Dewan Serbaguna Awam

Perpustakaan Awam

T A

K O

P M U

Pejabat Kerajaan / Agensi Kerajaan

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

Tangki Air

Kolam Oksidasi

Pencawang Masuk Utama

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


Kg. Ampang Campuran

U

Ke Taman Keramat (AU2)

Ke Ampang Jaya

Ke Stesen LRT Ampang

Tanpa Skala

Kg. Pandan Dalam

BP 2 AMPANG

Ke Kuala Lumpur

Kg. Baru Ampang

Kg. Baru Ampang Tambahan

Ke Taman Tasik Permai

Kg. Ampang Campuran

Kg. Seri Taman Baru

Tasek Tambahan

Ke Kampung Tengah

Kg. Ampang Indah

Ke KL Sentral

Ke Kuala Lumpur

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Kg. Tasek Tambahan

Kg. Tasek Permai

Ke Hulu Langat

Kg. Cheras Baru

DAERAH HULU

LANGAT

Ke Serdang

Ke Serdang

Kg. Ampang Indah

Kg. Tasek Tambahan

RAJAH 5.53

PELAN SUBJEK PETEMPATAN KAMPUNG BP 1 –PANDAN INDAH

(Kg. Ampang Campuran, Kg. Tasek Tambahan, Kg. Seri Taman Baru Tasek Tambahan dan

Kg.Ampang Indah)

DAERAH GOMBAK

Sekolah Menengah

Sekolah Rendah

Sekolah Agama

Tadika

Hospital

Klinik Kesihatan

Balai Polis

Balai Bomba & Penyelamat

Perkuburan Islam

Masjid

Surau

Tokong

Kuil

Balai Raya

Dewan Orang Ramai

Dewan Serbaguna Awam

Perpustakaan Awam

T A

K O

P M U

Pejabat Kerajaan / Agensi Kerajaan

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

Sempadan Blok Perancangan Kecil

Jalanraya

Landasan Keretapi

Tangki Air

Kolam Oksidasi

Pencawang Masuk Utama

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

i. Penjanaan Dan Pengezonan Semula

Kawasan Kg. Cheras Baru, sebahagian kawasan Ampang Campuran, Kg. Tasek Permai, Kg. Baru Ampang

dan Kg. Baru Ampang Tambahan dicadangkan dijana semula melalui pemodenan dan pengezonan

semula guna tanah dengan mengambilkira konsep Pembangunan PTB dan TOD. Pemodenan kampung

melalui penjanaan dan pengezonan semula hendaklah dijalankan secara berhemah dan mampan bagi

memastikan pembangunan di kawasan kampung tidak mendatang konflik kepada penduduk setempat.

Bagi Kg. Cheras Baru, pengezonan semula sebahagian kecil kawasan kediaman kepada kawasan

perniagaan (1.45 hektar) dan kawasan kemudahan masyarakat bagi pembangunan pusat komuniti dan

pusat inkubator (2.68 hektar) dicadangkan (rujuk Rajah 5.52). Di samping itu, penjanaan semula kawasan

kediaman juga dicadangkan dengan membenarkan peningkatan kepadatan kediaman kepada

kepadatan sederhana (≤ 25 unit/ ekar). Peningkatan kepadatan kediaman adalah tertakluk kepada

penyediaan kemudahan prasarana yang mencukupi (termasuk kemudahan rekreasi terutama taman

permainan kanak-kanak). Kelas Kegunaan Tanah bagi Kg Cheras Baru hendaklah dirujuk dalam Kelas

Kegunaan Tanah bagi BPK 1.6 (Cadangan Guna tanah BP1).

Manakala bagi Kg. Tasek Permai pula, pengezonan semula sebahagian kecil kawasan kediaman kepada

perniagaan (rujuk Rajah 5.52). Kelas Kegunaan Tanah bagi Kg Tasek Permai hendaklah dirujuk dalam Kelas

Kegunaan Tanah bagi BPK 1.5 (Cadangan Gunatanah BP1).

Bagi Kg. Baru Ampang di BP1, pengezonan semula kesemua kawasan kediaman kampung kepada

kawasan industri terancang (15.71 hektar) adalah dicadangkan memandangkan kawasan kediaman

kampung ini terletak bersempadan dengan kawasan industri sedia ada. Manakala bagi Kg. Ampang

Campuran di BP1, pengezonan semula hanya melibatkan sebahagian kecil untuk pembangunan

perniagaan (12 hektar).

Manakala bagi penjanaan semula Kg. Ampang Campuran di BP1, kebenaran diberikan untuk

mempertingkatkan kepadatan kediaman kepada kepadatan sederhana (25 unit/ ekar) (rujuk Rajah 5.53).

Sungguhpun begitu, kebenaran peningkatan kepadatan kediaman adalah tertakluk kepada penyediaan

kemudahan prasarana yang mencukupi (termasuk kemudahan rekreasi terutama taman permainan

kanak-kanak).

Kelas Kegunaan Tanah bagi Kg. Baru Ampang , Kg. Baru Ampang Tambahan dan Kg. Ampang

Campuran yang terletak di BP1 hendaklah dirujuk dalam Kelas Kegunaan Tanah bagi BPK 1.1 dan 1.5

(Cadangan Gunatanah BP1).

ii.

Pemodenan dan Penjanaan Semula (Urban Enhancement) Kampung

Keseluruhan Kg. Pandan Dalam dicadangkan dibangunkan semula. Cadangan pembangunan ini

dikemukakan memandangkan kesemua kawasan ini mengalami tekanan pembangunan yang sangat

ketara di sekelilingnya dan mempunyai tahap kemudahan infrastruktur yang minima terutama sistem

perparitan, pembetungan dan rekreasi dan mengalami kesesakan terutama di Kg. Pandan Dalam. Bagi

Kg. Pandan Dalam, pembangunan semula keseluruhan kawasan kampung dicadangkan dengan

kepadatan pembangunan kediaman tinggi (60 unit/ ekar, 124 unit/hektar) (rujuk Rajah 5.53). Kebenaran

peningkatan kepadatan kediaman adalah tertakluk kepada keluasan kawasan pembangunan dan

penyediaan kemudahan prasarana yang mencukupi (termasuk kemudahan rekreasi terutama taman

permainan kanak-kanak). Pembangunan semula hendaklah memakai konsep pembangunan berasaskan

transit (TOD).

Kelas Kegunaan Tanah bagi Kg. Pandan Dalam yang terletak di BP1 hendaklah dirujuk dalam Kelas

Kegunaan Tanah bagi BPK 1.2 (Cadangan Guna tanah BP1).

iii.

Kajian Rancangan Kawasan Khas (RKK)

Sehubungan dengan itu, kajian terperinci dicadangkan iaitu dua Kajian Rancangan Kawasan Khas (RKK)

(rujuk Rajah 5.52) di kawasan yang terlibat pembangunan semula kampung dalam bandar bagi tempoh

jangka masa pendek dan sederhana iaitu:-

• RKK Kg. Pandan Dalam; dan

• RKK Kg. Baru Ampang dan Kg. Baru Ampang Tambahan

5-95


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

Komponen cadangan pembangunan dan agensi pelaksana adalah :-

Jenis

Pembangunan

Lokasi

Komponen

Cadangan

Justifikasi

Agensi

Pelaksana

• Kajian Rancangan Kawasan Khas

• Kg. Pandan Dalam

• Kg. Baru Ampang dan Kg. Baru Ampang Tambahan

• Jenis pembangunan adalah bercampur

• Kepadatan kediaman adalah tinggi.

• Penyediaan Pusat Komuniti yang menempatkan kemudahan

dewan serba guna, padang bola sepak, gelanggang

permainan, bilik sumber, pusat ICT, kemudahan tadika

KEMAS.

• Penyediaan/peningkatan infrastruktur yang sempurna

terutama sistem perparitan dan pembetungan.

• Penyediaan pusat inkubator bagi melatih dan memberi

ruang penduduk setempat agar terlibat secara aktif dengan

ekonomi bandar di Kg. Cheras Baru.

• Pembangunan hendaklah mengambilkira konsep PTB dan

TOD

• Melibatkan penduduk setempat dengan pembangunan dan

keputusan diambil secara bersama (konsensus);

• untuk mengimbangi pembangunan perbandaran di

sekeliling kawasan kampung;

• Menyediakan kemudahan masyarakat dan infrastruktur yang

terkini dan mencukupi; dan

• Mempertingkatkan penggunaan perkhidmatan

pengangkutan awam bagi pembangunan dalam bandar.

• MPAJ

JPBD Negeri

JPBD Semenanjung Malaysia

iv.

Program Landskap

Peningkatan kualiti persekitaran kawasan kampung dalam bandar dicadangkan melalui program

landskap bagi kesemua kampung di dalam BP1 bagi pembangunan jangka masa pendek. Komponen

cadangan pembangunan dan agensi pelaksana adalah :-

Jenis

Pembangunan

• Pembangunan landskap setiap kampung

Lokasi • Kesemua kampung terlibat

Komponen

Cadangan

Justifikasi

Agensi

Pelaksana

• Mewujudkan mercu tanda

• Memilih pokok secara tertentu sebagai pokok rasmi

sesebuah kawasan dan ditanam di jalan utama kawasan

kampung bagi mewujudkan identiti kampung.

• Penduduk kampung sendiri menyelenggarakan program

landskap di kawasan masing-masing.

• Melaksanakan Program Keindahan Kampung;

• Mewujudkan identiti kampung dalam bandar; dan

• Mempertingkatkan kualiti persekitaran petempatan

kampung.

• Pejabat Daerah Hulu Langat

• MPAJ

• Penduduk setempat

5-96


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

v. Peningkatan Tahap Kemudahan Masyarakat

a. Pusat Komuniti

Setiap kawasan kampung akan disediakan sebuah pusat komuniti sama ada melalui peningkatan tahap

kemudahan balai raya/dewan/dewan serbaguna sedia ada atau pembangunan baru.

Jenis

Pembangunan

• Pusat Komuniti (5 buah)

Lokasi

• Kg. Cheras Baru

• Kg. Tasek Permai

• Kg. Tasek Tambahan

• Kg. Ampang Campuran

Komponen

Cadangan

• Bilik Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung

(JKKK)

• Bilik Mesyuarat

• Ruang Pameran

• Dewan

• Pusat ICT/ Pusat Sumber

• Tadika/Taska

• Rekreasi (Gelanggang badminton, takraw, taman

permainan kanak-kanak dan lain-lain)

• Padang bola

• Kafeteria

• Kemudahan orang kurang upaya

• Tandas

• Kawasan landskap

Justifikasi • Meningkatkan tahap kemudahan masyarakat

Agensi

Pelaksana

• Pejabat Daerah Hulu Langat

• MPAJ

b. Pusat Inkubator

Sebuah pusat inkubator dicadangkan dibangunkan di Kg. Cheras Baru (1.45 hektar) bagi melatih

penduduk kampung terutama kaum Bumiputera agar terlibat dengan aktiviti ekonomi bandar.

Jenis

Pembangunan

• Pusat Inkubator

Lokasi • Kg. Cheras Baru

Komponen

Cadangan

Justifikasi

Agensi

Pelaksana

• Ruang Niaga

• Ruang Lagar

• Kafeteria

• Kemudahan orang kurang upaya

• Tandas

• Kawasan Landskap

• Membangunkan Enterprise Kecil dan Sederhana (EKS) di

kawasan kampung di MPAJ

• Melatih dan memberi ruang penduduk kampung di MPAJ

agar terlibat secara aktif dengan ekonomi bandar

• Pejabat Daerah Hulu Langat

• MPAJ

5-97


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

5.13 CADANGAN PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR

5.13.1 Objektif Pembangunan

Dua objektif pembangunan alam sekitar adalah :-

i. Memelihara Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)

a. Zon Perlindungan Hutan Simpan, Rizab Hidupan Liar dan Tanah Tinggi-Hutan Simpan Bukit Sg.

Putih, Rizab Hidupan Liar Bukit Sg. Putih; dan

b. Kawasan Rekreasi- Tasik Pandan Perdana.

ii.

Pemantauan Secara Berkala Dan Penguatkuasaan Undang - Undang Secara Berkesan Bagi

Mengawal Aktiviti Yang Boleh Mengundang Ketidakselesaan Penduduk Dan Mencemarkan Alam

Sekitar

a. Kawalan pencemaran udara dan hingar bagi meminimumkan kesan pencemaran terhadap

persekitaran serta gangguan kepada penduduk setempat; dan

5.13.2 Cadangan Pembangunan

Lapan cadangan yang diusulkan di BP ini adalah:-

i. Mewujudkan Persekitaran “Hijau” Dengan Penanaman Pelbagai Spesis Pokok Tempatan,

Khususnya Sepanjang Lebuhraya MRR2 Dan Jalan Raya Utama

a. Memperindahkan landskap sedia ada dan tumbuhan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai

tumbuhan penyerap karbon yang baik (Sinki Karbon) dan penjerap pencemar udara. Usaha ini

boleh dilakukan bersama dengan institusi seperti Jabatan Perhutanan dan Institut Penyelidikan

Perhutanan Malaysia (FRIM); dan

b. Mengurangkan masalah kesan mikroiklim yang berlaku pada masa kini dan akan datang.

ii.

Memperkenalkan Teknik ‘Biokejuruteraan’ Dalam Menstabilkan Tebing Dan Cerun

a. Mengurangkan kesan dan impak dari pemotongan cerun dan bukit yang disebabkan oleh

pembinaan kediaman atau pembangunan lain;

b. Mengukuhkan cerun secara semulajadi dengan menggunakan tumbuhan sebagai medium

kestabilan cerun selain dari aspek kejuruteraan;

b. Meningkatkan nilai estetika cerun dengan menampilkan suasana hijau di kawasan ini; dan

c. Mengurangkan kos penyelenggaraan dalam tempoh jangka masa panjang kerana teknik

biokejuruteraan ini membolehkan tumbuhan menyerap dan menghalang air hujan dari meresap

ke dalam tanah dan sekaligus mengurangkan kesan tanah runtuh.

iii.

Pengurusan Sisa Yang Bersepadu

a. Meningkatkan tahap keberkesanan pengurusan sisa pepejal di kawasan ini supaya kawasan ini

lebih kemas dan bersih;

b. Penyelarasan perancangan pengurusan sisa antara MPAJ, KPKT, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal

dan Pembersihan Awam dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam;

c. Menjalankan program pendidikan dan kesedaran orang ramai terhadap pengurusan sisa yang

betul dan berkesan;

5-98


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

d. Memantapkan perkhidmatan pengutipan sisa pepejal dengan perkhidmatan yang lebih

bersepadu dan menyeluruh;

e. Menambah bilangan tong-tong sampah di laluan awam dan meningkatkan frekuensi kutipan

sampah di kawasan tumpuan awam sekali sehari;

f. Membersih dan mencuci longkang seterusnya mengelakkan masalah banjir kilat semasa hujan

lebat akibat dari longkang yang tersumbat;

g. Membina kolam takungan sementara. Kewujudan kolam sementara dapat mengatasi masalah

banjir kilat yang berlaku secara drastik terutamanya di kawasan pembangunan baru; dan

h. Cadangan pelantikan kontraktor yang berkuasa untuk memantau dan membersihkan tempat

pembuangan sampah secara haram; penguatkuasaan undang-undang berkaitan

tanggungjawab pemilik tanah ke atas lot tanah persendirian.

iv.

Kawalan Kualiti Udara Dan Hingar

a. Mempertingkatkan penguatkuasaan Peraturan Alam Sekeliling (Bunyi Bising Kenderaan Motor)

1987 untuk kawalan bunyi bising, peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 1978 untuk

kawalan udara bersih dan Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Kawalan Pelepasan Asap dan

Gas) 1997; dan

b. Memperkenalkan tumbuhan penjerap bahan pencemar dan bunyi bising. Tumbuhan ini boleh

ditanam sebagai landskap pinggir jalan.

Ini boleh dilakukan dengan kerjasama dari Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

mengenai tumbuhan yang berpotensi untuk ditanam.

v. Memberi Perlindungan Yang Sepenuhnya Terhadap Hutan Simpan Bukit Sg. Puteh Dan Rizab

Hidupan Liar Bukit Sg. Puteh (rujuk Foto 5.38)

a. Melindungi Rizab Hidupan Liar Bukit Sungai Puteh yang menjadi sebahagian kawasan hutan ini;

b. Mengekalkan kepelbagaian habitat flora dan fauna yang unik;

c. Mengekalkan kawasan hijau semulajadi yang boleh digunakan sebagai kawasan riadah

penduduk tempatan; dan

d. Kawalan hakisan tanah, air hujan yang turun ke bumi tidak akan menghakis tanah secara

langsung. Kepelbagaian tanaman tutup bumi boleh mengurangkan kadar gelongsoran tanah

cerun ke kaki bukit.

Foto 5.38 : Hutan Simpan Bukit Sg. Puteh

5-99


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

vi.

Kawalan Aktiviti Industri

a. Sebarang kelulusan kawasan industri baru mestilah mematuhi garis panduan ’siting’ dan ’zoning’

yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar;

b. Peletakan industri mestilah mengikut jenis industri. Sekiranya tapak industri bercampur, industri

berat mesti berada di tengah-tengah kawasan peletakan industri untuk memastikan keperluan

zon penampan (500m). Mana-mana perusahaan industri di luar kawasan industri yang ditetapkan

mestilah dipindahkan ke zon kawasan industri yang disediakan;

c. Pembukaan kawasan industri baru mestilah menepati syarat zon penampan dan mengambil kira

kualiti alam sekitar sekeliling yang sedia ada yang ditetapkan oleh JAS;

d. Semua jenis industri yang menghasilkan air sisa diwajibkan mengitar semula atau menyediakan loji

rawatan yang dapat memastikan buangan industri mencapai piawaian di bawah peraturanperaturan

Kualiti Alam Sekeling (Kumbahan dan Efluen-Efluen Industri), 1979;

e. Menyediakan sistem perangkap minyak (Oil Interceptor) bagi mengawal pembuangan bahan

sisa minyak dan gris dengan lebih mesra alam dan seterusnya mengelakkan bahan buangan

masuk ke dalam sistem perparitan dan sistem saliran sungai; dan

f. Buangan Terjadual yang terjana, terutamanya enap cemar (sludge) perlu dikumpulkan dan

disimpan di dalam premis industri sebelum dilupuskan di tapak pelupusan yang dibenarkan (Tapak

Rawatan dan Pelupusan Bersepadu Bukit Nanas, Negeri Sembilan).

vii.

Pemuliharaan Kawasan Rekreasi Tasik Pandan Perdana

a. Sebarang pembangunan mestilah mematuhi garis panduan dan piawaian perancangan

kawasan tasik JPBD (rujuk garis panduan pembangunan kawasan tasik);

b. Menyediakan zon penampan yang sesuai pada jarak yang ditetapkan bagi kawasan tasik

(pembangunan fizikal hendaklah dianjakkan jarak minimum 20m dari gigi air tasik);

c. Memastikan tasik ini tidak dieksploitasi dengan aktiviti yang boleh mencemarkan persekitarannya.

Memelihara dan memulihara kawasan ini sebagai KSAS (rekreasi); dan

d. Kualiti air tasik mesti dipantau dari semasa ke semasa bagi mengelak proses eutrofikasi dan

pencemaran lain.

5-100


Kg. Pandan Dalam

KAWALAN PENCEMARAN UDARA DAN HINGAR

‐ Tahap kebisingan lalulintas hendaklah dikawal

melalui landskap pinggir jalan dan kawasan had laju

kenderaan di jalan utama

‐ Penguatkuasaan peraturan Kualiti Alam Sekeliling

(Bunyi Bising Kenderaan Motor) 1987, Peraturan

Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 1978, d an

Kaedah‐kaedah Kenderaan Motor (Kawalan

Pelepasan Motosikal) 2003.

‐ Pokok spesies tempatan ditanam sebagai penyerap

hingar dan pencemaran udara

UTARA

TanpaSkala

Ke Kuala Lumpur

Tmn. Pandan Indah

Ke KL Sentral

Ke Kuala Lumpur

Tmn. Tasek Permai

Ke Hulu Langat

WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH HULU

LANGAT

Tmn. Pandan Perdana

Tmn. Bukit Teratai

Ke Kuala Lumpur

PEMANTAUAN PENCEMARAN CADANGAN INSINERATOR

‐ Pembinaan insinerator memerlukan pemantauan bagi

mengelak kesan negatif kepada persekitaran

Tmn.Cheras

Hartamas

KSAS TAHAP I : ZON PERLINDUNGAN HUTAN SIMPAN, RIZAB HIDUPAN LIAR

& TANAH TINGGI (>150m)

Hutan simpan bukit sungai putih/ rizab hidupan liar bukit sungai putih

‐ Hutan simpan dan Rizab hidupan liar perlu dikekalkan dan tidak

dibenarkan untuk sebarang pembangunan.

‐ Pengekalan hutan ini penting bagi mengelak risiko bencana.

‐ Memerlukan pemantauan berterusan bagi mengelak sebarang

pencerobohan.

PENGURUSAN SISA BERSEPADU

‐ Memantapkan perkhidmatan pengutipan sisa pepejal dengan perkhidmatan

yang lebih bersepadu dan menyeluruh.

‐ Menambah lagi bilangan tong‐tong sampah di laluan awam dan

meningkatkan frekuensi kutipan sampah di kawasan tumpuan awam sekali

sehari.

‐ Menyelaraskan perancangan pengurusan sisa di antara MPAJ, KPKT, Jabatan

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dan Perbadanan

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam.

‐ Mempertanggungjawabkan gj kontraktor dilantik untuk membersihkan tempat

pembuangan sampah secara haram.

KSAS TAHAP II : KAWASAN REKREASI

Tasik Pandan Perdana

‐ Kawasan ini boleh dibangunkan dengan dikenakan syarat‐syarat yang

ditetapkan untuk kegunaan rekreasi.

‐ Penyediaan zon penampan yang sesuai bagi kawasan tasik.

‐ Kualiti air tasik dipantau secara berkala untuk memastikan ia selamat untuk

kegunaan awam.

RAJAH 5.54

PELAN SUBJEK ALAM SEKITAR BP1 –PANDAN INDAH

DAERAH GOMBAK

PETUNJUK :

Perindustrian

Hutan

JALAN

Sempadan Daerah

Sempadan Blok Perancangan

WILAYAH

PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

DAERAH

HULU LANGAT

Badan Air

Sempadan Blok Perancangan Kecil

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA


6.0 Peta Cadangan Dan Pernyataan

Bertulis Blok Perancangan 2:

Ampang


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

6.0

PETA CADANGAN DAN PERNYATAAN BERTULIS

BLOK PERANCANGAN 2 : AMPANG

6.1 KLASIFIKASI PENGGUNAAN TANAH

6.1.1 Pengenalan

BP2: Blok Perancangan Ampang merupakan kawasan yang telah tepu dengan pembangunan sedia

ada iaitu Pusat Bandar Ampang, taman–taman perumahan yang terancang dan kemudahan serta

infrastruktur yang sempurna. Guna tanah utama yang terdapat di dalam BP ini adalah guna tanah

perumahan seperti Taman Ukay Height, Taman Bukit Ampang, Taman Keramat, Taman Cahaya,

Kampung Melayu Ampang dan Kampung Lembah Jaya. Namun demikian, terdapat cadangan

kawasan perniagaan baru yang ditukar syarat daripada guna tanah perumahan kepada perniagaan

di sepanjang jalan yang berhadapan MRR2 dan Jalan Ampang. Keluasan BP2 ialah 1,880 hektar (rujuk

Rajah 6.1 dan Rajah 6.2).

Rajah 6.1: Blok Perancangan 2 (Ampang)

BP 4 : KAWASAN

PEMELIHARAAN

W.PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

(DBKL)

BP 1 : PANDAN

INDAH

6.1.2 Objektif Pembangunan

Lima objektif pembangunan dicadangkan untuk memandu arah corak pembangunan masa hadapan

iaitu:-

i. Mengukuhkan fungsi Bandar Ampang Jaya sebagai pusat pentadbiran; perniagaan dan

perkhidmatan utama MPAJ;

ii.

iii.

iv.

Memperkukuhkan aktiviti perniagaan di sepanjang Jalan MRR2 dan Jalan Ampang;

Meningkatkan kualiti penyediaan pelbagai kemudahan masyarakat dan rekreasi kawasan

perumahan dan perniagaan sedia ada dan baru;

Memperbaiki dan mempertingkatkan lagi identiti Pusat Bandar Ampang sebagai pusat

bandar utama; dan

v. Membangunkan rangkaian jalan dan rel secara bersepadu dan bersistematik.

6-1


RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA 2020

KAWALAN PERANCANGAN

6.1.3 Blok Perancangan Kecil (BPK)

Cadangan pemajuan dan penggunaan tanah BP1 diperincikan mengikut BPK (rujuk Jadual 6.1) :-

Jadual 6.1: Blok Perancangan Kecil BP 2 : Ampang

BLOK PERANCANGAN KECIL

KELUASAN

(Hektar)

PERATUS

(%)

BPK 2.1 : Bandar Ampang 147 7.82

BPK 2.2 : Taman Halaman 430 22.88

BPK 2.3 : TamanAmpang Jaya 775 41.23

BPK 2.4 : Taman Ampang Utama 194 10.31

BPK 2.5 : Taman Keramat 334 17.75

JUMLAH 1,880 100.00

6-2


UTARA

TANPA SKALA

RAJAH 6.2

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN

BP 2 : AMPANG

PETUNJUK:

KEDIAMAN

PERNIAGAAN & PERKHIDMATAN

PERINDUSTRIAN

TANAH LAPANG & REKREASI

PERTANIAN

BADAN AIR

HUTAN

PENGANGKUTAN

INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

Pendidikan

Kesihatan

Perkuburan

Keselamatan

Keagamaan

Kegunaan Kerajaan / Badan Berkanun

Lain‐lain kemudahan masyarakat

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

Bekalan Elektrik

Bekalan Air/Pengairan dan Perparitan

Rezab bSungai

Pembetungan

ZON PENAMPAN TAMAN NEGERI SELANGOR

ZON PENAMPAN 20M

CADANGAN LEBUHRAYA

CADANGAN LEBUHRAYA KLORR

STESEN LRT SEDIADA CADANGAN

REL LRT

SEMPADAN NEGERI

SEMPADAN DAERAH

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

SEMPADAN TAMAN NEGERI

* NOTA

SRK

SMK

SRA

SRJK(C)

SRJK (T)

S

M

T

K

G

DOR

TDK

BP

BBP

Sekolah Rendah