Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

i) Membuat persediaan ke arah pelaksanaan Sistem Perakaunan

Berkomputer Standard Kerajaan Negeri bagi menggantikan sistem yang

sedia ada iaitu Sistem Perakaunan Bersepadu Negeri (SPENPP) dan

Sistem Kawalan Perbelanjaan Berintegrasi (SIKAP). Ia bertujuan

meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan menuju era Kerajaan

berelektronik. Pendedahan awal kepada pegawai terlibat sedang giat

dilaksanakan sebelum sistem ini mula digunakan pada tahun 2003.

ii) Mengeluarkan 8 Surat Pekeliling Kewangan Negeri pada tahun 2002

bertujuan memantap dan menambahbaik pengurusan kewangan. Antara

pekeliling berkenaan ialah Surat Pekeliling Kewangan Negeri Bil. 1

Tahun 2002 mengenai Garis Panduan Bagi Mengurus Peruntukan Dan

Perbelanjaan Di Bawah Sistem Belanjawan Diubahsuai, Surat Pekeliling

Kewangan Negeri Bil. 4 Tahun 2002 mengenai Kaedah Pengagihan

Projek-projek Kecil Di Peringkat Daerah dan Surat Pekeliling Kewangan

Negeri Bil. 6 Tahun 2002 mengenai Garis Panduan Dokumen-dokumen

Kewangan dan Penutupan Akaun Kewangan Tahun 2002.

iii) Mengadakan Pertandingan Anugerah Kualiti yang mempertandingkan 7

kategori anugerah kualiti. Antaranya ialah Kategori Pengurusan

Kewangan, Kategori Laman Web Terbaik, Kategori Pengurusan Projek

dan Kategori Inovasi. Pertandingan ini terbuka kepada semua Jabatan

dan Agensi Negeri. Tujuan pertandingan ini ialah untuk menggalakkan

Jabatan dan Agensi agar sentiasa berusaha mempertingkatkan kualiti

pengurusan seperti pengurusan kewangan dan pengurusan projek. Pada

tahun 2002, Anugerah Kategori Pengurusan Kewangan dimenangi oleh

Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, diikuti oleh Jabatan Kerja

Raya dan Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan.

1.5 Selain menjalankan fungsi utama Jabatan iaitu pengauditan, Jabatan Audit

Negara turut mengadakan mesyuarat/perbincangan sebagai usaha

mempertingkatkan lagi mutu pengurusan kewangan dan pengurusan

aktiviti/program Jabatan Negeri dan Agensi Negeri. Pada tahun 2002, Jabatan

Audit Negara telah mengadakan sejumlah 25 mesyuarat/perbincangan dengan

2

More magazines by this user
Similar magazines