Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

ii)

iii)

iv)

Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun bagi

memantapkan pematuhan terhadap pengurusan kewangan.

Memberi peluang kepada kakitangan yang terlibat dengan urusan

kewangan untuk menghadiri kursus dan latihan yang berkaitan.

Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Aset bagi memantapkan

pematuhan terhadap tatacara pengurusan aset dan inventori.

155

More magazines by this user
Similar magazines