Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

Analisis selanjutnya menunjukkan perkara berikut:

a) Zakat Pendapatan

Prestasi kutipan zakat pendapatan telah meningkat daripada

sejumlah RM8.21 juta pada tahun 2001 menjadi sejumlah

RM9.65 juta pada tahun 2002 dengan kadar peningkatan

sejumlah 15%. Selain itu, jumlah bilangan pembayar zakat

pendapatan juga telah meningkat sejumlah 23,086 pada

tahun 2001 menjadi sejumlah 26,153 pada tahun 2002.

Kadar peningkatan adalah 11.7%.

b) Zakat Perniagaan

Prestasi kutipan zakat perniagaan juga telah meningkat

daripada RM2.32 juta pada tahun 2001 menjadi RM3.23 juta

pada tahun 2002. Begitu juga dengan bilangan pembayar

zakat yang meningkat daripada 429 pada tahun 2001

menjadi 490 pada tahun 2002. Peratus kenaikan pungutan

zakat perniagaan adalah 29.5% manakala peratus kenaikan

pembayar zakat adalah 12.4%.

c) Zakat Wang Simpanan/Saham/Caruman Kumpulan Wang

Simpanan Pekerja

Secara keseluruhannya, prestasi kutipan zakat wang

simpanan, saham dan caruman Kumpulan Wang Simpanan

Pekerja telah menurun 0.4%, 15.5%, dan 44.1% masingmasing.

Penurunan ini mempunyai hubung kait dengan

masalah kegawatan ekonomi yang masih belum pulih

sepenuhnya.

d) Zakat Emas

Kutipan zakat emas pada tahun 2002 telah meningkat 22%

berbanding pada tahun 2001. Peningkatan ini disebabkan

166

More magazines by this user
Similar magazines