Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Penyediaan Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi tahun

2002 adalah baik. Semua angka dalam Penyata Akaun Awam dapat disahkan.

Kedudukan kewangan Kerajaan Negeri masih kukuh walaupun mengalami defisit.

Kerajaan Negeri telah mengambil beberapa langkah bagi mengawal perbelanjaan

bertujuan untuk menstabilkan kedudukan kewangan. Perbelanjaan berhemat yang

dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri sewajarnya diteruskan bagi beberapa tahun akan

datang.

18

More magazines by this user
Similar magazines