Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

Jadual 9

Kedudukan Pinjaman Kerajaan Negeri Kepada Agensi

Bil.

Nama Agensi

Baki

Pinjaman

Pada

1.1.2002

(RM Juta)

Pinjaman

Baru/

Faedah Di

Pokok*

(RM Juta)

Terimaan

Balik

(RM Juta)

Baki

Pinjaman

Pada

31.12.2002

(RM Juta)

Tunggakan

(RM Juta)

1.

Majlis Perbandaran Pulau

Pinang

(i) Pembetungan Najis

Pantai Utara

2.61

-

-

2.61

0.89

(ii) Program Pembaharuan

Bandar Dan Pemulihan

Premis Akta Kawalan

Sewa

21.23

0.80*

-

22.02

-

2.

Perbadanan Bekalan Air

Sdn. Bhd.

(i) Membiayai Projek

Bekalan Air

306.68

31.00

10.71

326.97

1.90

Jumlah 330.52 31.80 10.71 351.60 2.79

Sumber : Penyata Akaun Awam Dan Jadual Bayaran Balik

i) Pinjaman Kepada Majlis Perbandaran Pulau Pinang

Sejak tahun 1999, Majlis Perbandaran Pulau Pinang tidak

membuat sebarang bayaran balik bagi pinjaman Pembetungan

Najis Pantai Utara berjumlah RM0.89 juta kerana Kerajaan

Persekutuan memutuskan pinjaman projek pembetungan akan

diambil alih oleh sebuah syarikat swasta. Kerajaan Negeri perlu

menuntut baki pinjaman dengan syarikat berkenaan. Pinjaman

asal berjumlah RM3.77 juta. Daripada jumlah tersebut sejumlah

RM1.98 juta telah dibayar balik oleh Kerajaan Negeri kepada

Kerajaan Persekutuan tanpa sebarang tunggakan.

29

More magazines by this user
Similar magazines