Untitled - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

Untitled - Jabatan Audit Negara

meningkat dari tahun ke tahun, pengauditan terhadap syarikat

berkenaan amatlah penting untuk menentukan wang awam yang terlibat

digunakan dengan cara yang cekap, berhemat serta selaras dengan

objektif yang ditetapkan. Sehubungan ini Jabatan Audit Negara sedang

dalam proses untuk mendapatkan perintah daripada Seri Paduka

Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi membolehkan Ketua Audit Negara

menjalankan pengauditan terhadap syarikat berkenaan selaras dengan

peruntukan Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957.

6. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai

Jabatan/Agensi yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai saya sepanjang

pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan terima kasih

kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan sepenuhnya

komitmen untuk menyiapkan Laporan ini.

(DATUK DR. HADENAN BIN ABDUL JALIL)

Ketua Audit Negara,

Malaysia.

Putrajaya

3 November 2003

vii

More magazines by this user
Similar magazines