MaquetaciÛn 1 - Eta Kitto!

etakitto.com

MaquetaciÛn 1 - Eta Kitto!

6DANONAHOTANasteko2.000datuabat lagun dira eguneroEibar eta Ermua arteanpaseatzen dutenak,Eibarko HiritarrenParte-Hartze Mahaiakkaleratutako datuenarabera. GipuzkoakoBatzar Nagusiakegindako eskaerarekinegin du bat eta eraberean Debegesaksustatzen duenerrekaren ondotikjoango den bidegorriaegiteko proiektuabultzatu du. Horinguruan eginbeharreko lanekbariantearen3. fasearekindoaz lotuta.Novia Salcedo Fundazioak Teknimap saritu duEIBARKO IDAZKARITZA SOZIALAK, JUSTI-ZIA ETA BAKEAK ETA EIBARKO PARROKIAKELKARLANEAN, Ricardo Alberdi XVIII. Aste Sozialaantolatu dute. Datorren astean hainbat hitzaldieskainiko dira Portalean, 19.30etan: maiatzaren4an (martitzena) Javier Gutiérrez HurtadoValladolideko unibertsitateko ekonomia irakasleak“Gatazka sozialak eta erantzunak krisiari”Ricardo Alberdi Aste SozialaGAZTEEN KONTRATAZIOA-REN ALDEKO APUSTU EGI-TEAGATIK SARIA JASOKODU TEKNIMAP EIBARKO EN-PRESAK, Souleyman Sarr, RicardoDíaz Hotchliner eta Fagor-ekinbatera. Novia SalcedoFundazioak aurreko asteanBilbon eman zituen ezagutzera,Gazteen Laneratzerako BikaintasunarenIII. Sari Internazionalajasoko dutenen izenak.Federico Mayor Zaragoza buruduen 16 laguneko epaimahaiakaipatutako enpresei sariaematea erabaki du, bakoitzakbere arloan egindakoarengarrantzia azpimarratuz. OtaolaHiribidean egoitza duen Teknimap-ekenergia-iturri berriztagarrieta ingurugiroari lotutakoenpresa txikien arloan saritunahi izan dute. Aurtengo sariakbanatzeko ekitaldia maiatzaren25ean izango da BilbokoArriaga antzokian. Saritutakoenpresetako ordezkariekLander Rekakoetxea EHU-koArte Ederretako ikasleak diseinatutakoeskultura jasoko duteekitaldian.izenburuko hitzaldia emango du; eguazteneanArmando Fernández Steinko Madrilgo unibertsitatekosoziologia irakasleak “Errentaren kapitalismoaeta bere etorkizuna 2008ko krack-arenondoren” izenburukoa; eta maiatzaren 6an JoakinArriola EHU-ko ekonomia politikoko irakaslearentxanda izango da, “Kapitalismoa zer den etazer ez” izenburukoarekin.EAJren Herri Batzar berriaMIREN SOJO BURUAN IZANGO DUEN HE-RRI BATZAR BERRIA AUKERATU DU EibarkoEAJ-k. Egitura berriaren arabera ManoloAlonso, Aitor Alberdi, Mitxel Balenciaga, CristinaBaz, Iñaki Bernedo, José Manuel Egialde,José Manuel Uranga , Garbiñe Gisasola, BegoñaGorrotxategi, Roberto Larreategi, LauraMartínez, Filipa Milikua eta Iñaki Zuloagakosatuko dute batzarra. Alderdi jeltzalearen berbetanerantzunkizun osoz ekingo dio bere lanari.Era berean, azken urteetan egin duen bitartekotzeakherriaren garapenerako izan dutengarrantzia azpimarratu du EAJ-k.Konrado Mugertza Eskola Kontseilukopresidentetzatik kanpoKONRADO MUGERTZA EIBARTA-RRAK EZ DU JARRAITUKO EAE-KOESKOLA KONTSEILU-KO PRESIDENTE KAR-GUAN datorren ikasturtean.Agintaldia amaitudu Mugertzak eta EuskoJaurlaritzak ez du karguanberretsi. Hala ere,Mugertzak berak ere ezluke jarraituko gobernuarenkonfidantza izan ezean.Tontxu Campos sailburu ohiak izendatuzuen karguan Mugertza eta PSE-EE Jaurlaritzara heltzeanMugertza karguamantentzea erabakizuen Isabel Zela sailburuberriak. Lau urteko agintaldia,ordea, apirileanamaitzen du Mugertzaketa Hezkuntza Sailak ezdu presidente postuanmantenduko.JULIA BRIONGOS SENDINO2010eko apirilaren 20an hil zen,86 urterekinFamiliaren izenean, eskerrik beroenagure nahigabean lagundu diguzuen guztioieta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.10/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


Urriaren 25a jaieguna izango da EAE-nEusko Legebiltzarrak hala erabagitta.Euskadiko Eguna sortu dabe GernikakoEstatutuaren urtemugia ospatzeko.Ointxe, bestetik, oiñ arte jaieguna izandan bat kenduko biharko da kalendarixotik.JUA NITA IRIONDO64 urteetxekoandriaEz dakitt, pentsatu egin biharkoneuke. Ointxe burura etortzen jatanaSantixago eguna da. Horikenduko neuke, beste barik. Ezdakatarraoi berezirik, baten batitokatu bihar jako kentzia eta nikhori kenduko neuke nere eskuegongi bazan.KALEKOINKESTAZein jaiegun kendukezenduke EuskadikoEgunaren ordez?URKO IZAGIRRE39 urteteknikuaUrriaren 12ko jaixa kenduko neuke,Hispanidadiaren Eguna. Euskalduneneguna Aberri Eguna ezbada, begittantzen jata espaiñiarreneguna dan HispanidadiarenEguna kenduko biharko leukiela.7JULIAN URIONABARRENETXEA60 urtejubilauaNi jubilauta nago; berdin destazein jaiegun barri ipintzen dabeneta zein kendu. Begittantzen jata,halanda be, aurretik jai nahikuadaguala gehixago ipintzenhasteko.IRENE BENITO ESPILLA85 urteetxekoandriaArrazaren eguna dalako hori kendukoneuke, urriaren 12xan ospatzendan hori, Hispanidade Eguna.Ez jata bape gustatzen, holan,jaiegun baten bat kentzia aukeratzekotan,hori aukeratukoneuke....eta kitto! 10/IV/30719 zkia.


8ELKARHIZKETAITSASOIZAGIRRE,EHEko kidea- 30 urte bete ditu EHEk. Nolakoaizan da bidea ordutik?Euskal Herrian Euskaraz elkartea1979. urtean aurkeztuzen “Euskararik gabe, EuskalHerririk ez” lelopean, eta gauregun oraindik gure helburu denaplazaratu genuen: Euskal Herrieuskalduna lortzea. Ordutik, helburuaargi edukita ekintza askoegin ditu EHEk, borroka askoegin du. 30 urte daramatza EuskalHerria berreuskalduntzekobidean urratsak ematen, euskaldunonhizkuntza eskubideenaurkako erasoak salatzen, euskararennormalizazio prozesuanakuilu lana egiten, euskaraz bizitzekohautua hedatzen eta herritarreiibilbide horretara atxikitzekodinamikak eta espazioak eskaintzen.- Denboraren joanean helburuakaldatu edo birmoldatudituzue?EHE-ren helburua Euskal Herrieuskalduna lortzea da, gurehizkuntzan lan egiteko, berbaegiteko, ikasteko, lan egiteko…eskubidea edukitzea, azken finean,bizitzeko. Azken urteetangure leloak nolabaiteko aldaketaizan du. Eskubideak bermatzeaeskatzen jarraitu behar dugu,noski, baina esan nahi dugunada euskeraz bizitzea nahidugula. Ez gara instituzioekinbakarrik sartuko, goazen egunerokotasunera.Gizartea etakultura zerbait baldin badira,Eibarko Euskal Herrian Euskarazko (EHE) hiru kideetariko bat da ItsasoIzagirre. Euskalgintzarekin batera hainbat proiektu aurrera daramaelkarte honek euskera indartzeko asmoz. 30 urte bete ditu EHEketa Euskaraz Bizi Eguna ospatuko du domekan Etxarri-Aranatzen.“Euskaldunokeuskeraz bizibehar dug u”hizkuntzagatik dira. Kulturarenoinarria euskera da, hemengokasuan behintzat. Beraz, euskaldunokeuskeraz bizi behardugu. Hizkuntza eskubideenborrokatik gizabanakoaren inplikaziorajo dugu.- Nolako joera dago euskerarenerabileran?Eibarren egin dira euskerarenerabileraren gainean ikerketaketa egoera ez da ona, nahikokaxkarra da. Euskeraren ezagutzahandia da, gero eta gehiagokdaki euskeraz egiten, bainaberba egiterako orduan ez dahazkunderik nabarmentzen.Hau da, kontzeptu bi horiek ezdira proportzionalak, jakintzaeta erabilera.- Zein da zergatia?Hainbat ikerketa daude etabat hezkuntzaren gainekoa da.Zentzu horretan esan daiteke Dereduak ez duela euskalduntzen.Ikerketek diote D eredutikirtetzen diren 3 pertsonetatik 1ez dela euskalduntzen, ez delaeuskalduna, ez dela euskerazmoldatzen. Horrek frogatzen duereduen sistema honek ez duelaeuskalduntzen. Orain, gainera,hori aldatzeko asmotan dabilCelaa; A eta B ereduan zentratutaingelera, gaztelera eta euskerauztartzea, orduan D eredubatek bere helburua ez badulortu, horrela are gutxiago. Horida euskeraren erabilerarenegoera txarraren arrazoietarikobat, baina asko daude. Pentsatzendut bakoitzaren jarrera delaarrazoi handi bat baita ere.Adibidez, gazteleraz egiten badigute,guk hizkuntza aldatu beharizatea euskeraz jarraitu ordez,euskera galtzeko bideanjartzea da.- Zer egin daiteke egoerari aurreegiteko?Lehenik eta behin hizkuntzamarko bat, non toki guztietanerrespetatu edo bete beharizango den euskeraren presentzia.Bestalde, gizartearen jarreraeta erantzuna behar dugu.Mentalizatu behar dugu haindela garrantzitsua gure hizkuntza,ezin dugula galdu.- Nork egin behar du mentalizaziolan hori?Denok. EHEk, euskera elkarteek,prentsak eta, noski, instituzioek.- Instituzioek laguntzen dute?Ez dute egin dezaketen besteegiten. Eibarren, adibidez, ezdago euskeraren erabilerarenordenantzarik. Ez dagoenez,inork ez du legea hausten. Badagoplan bat euskeraren garapenabermatzeko, baina 10 urtedaramate ordenantzek plan horrenbarruan. Hala ere, gauzagehiago egin beharko lirateke.Gora MaiatzarenLehena!!!Erasoeiaurre!!!DEBABARRENAUROLA KOSTAMANIFESTAZIOADONOSTIAN12.00etan,Alderdi EderrenENPLEGUAeskubideekin etagure pentsioenBERMEAAUTOBUSA10.30etan,Ego Gainen10/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


Langileen Nazioarteko Eguna ospatuko damaiatzaren 1ean munduko txoko askotan,baita Eibarren ere. Erreibindikazio-postu batetik,langileek euren eskubideen aldeko borroka,ekimen edo neurriak aldarrikatuko dituzte bihar.Ezkerreko ukabilaaltxatutaChicagoko martiriakomentzeko izendatuzuen Bigarren Internazionalakmaiatzaren 1a LangileenNazioarteko Egun. Haymartekomatxinadaren osteanhildako langileen oroimeneanizendatu zen egun hau, langileeneskubideen defentsarenerakusgarri. Bitxikeria moduan,Amerikako Estatu Batuetan ezda maiatzaren 1a ospatzen, horrenordez Labor Day egiten dairailaren lehen astelehenean(Grover Cleveland presidenteakhartu zuen erabakia, AEBnsozialismoaren hazkundea eragozteko).Egun honen aurrean sindikatuekdeialdia egin dute. Langileeneskubideen alde kalera irtetzeaeskatzen dute, bakoitzabere aldarrikapenekin. UGT etaCCOO sindikatuek batera ospatukodute eguna, ELAk etaLABek, ostera, bakoitzak berealdetik. Horrela, aukera ezberdinakeskaintzen dira maiatzaren1a ospatzeko.Hainbat ekitaldiEibarren hainbat ekintzaegingo ditu LABek bihar. Lehenikmanifestaldia egingo dute12.00etan eta honen osteanekitaldi politikoa. 14.30etan,bestetik, herri-bazkaria egingodute. LABek Euskal Herri libreeta sozialista aldarrikatzen du.Zentzu horretan, konponbidepolitikoaren bidean gaudela dio,“baina hau posible bihurtuko bada,Euskal Herrian prozesu demokratikoarenbidez besterik ezda izango”. Elkartasunean oinarriturikoeta aberastasuna justukibanatuko duen eredu sozialaaldarrikatzen du sindikatuak.Sindikalismo erreindikatiboainoiz baino beharrezkoagoa deladio ELAk Langileen NazioartekoEgunaren aurrean. Krisiekonomikoaren aurrean politikakbere funtzio soziala utzi etabankaren zerbitzura ipini delasalatzen du sindikatuak, etaplanteatu diren erreformak langileenlan-eskubide eta eskubidesozialak erasotzeko erakusledirela.CCOO eta UGT sindikatuek,iazko moduan, elkarrekin ospatukodute maiatzaren 1a. EuskalAutonomia Erkidegoko hiruhiriburuetan manifestaldi banaantolatu dute sindikatuek: BilbokoJesusen Bihotzaren plazan11.30etan, Gasteizen AndraMari Zuriaren plazan12.00etan eta Donostiako AlderdiEderren 12.00etan. AzkenERREPORTAJEAhonetara joan ahal izateko autobusakirtengo dira Ego-Gainen10.30etan. Sindikatu bihauek bihar erabiliko duten leloahonakoa da: Eskubidezkoenpleguaren eta gure pentsioarenbermearen alde.Lan Osasunaren EgunaApirilaren 28an Lan OsasunarenEguna ospatu zen eta sindikatuekhainbat mobilizazio antolatuzituzten euskal hiriburuetaneta baita Eibarren ere. UGT-k,adibidez, Euskadiko prebentziodelegatuen batzarra egin zuengure herrian eta Lan Osasunariburuzko hainbat argazki ipini zituenUntzagan.912.00etan UntzagatikEIBARRENMANIFAMODU ERAGINKORREAN MOBILIZATZEN GARALAN ETA GIZARTE ESKUBIDEAKERREBINDIKATU, BABESTU ETA HOBETZEKOHERRIBAZKARIA14.30etanApuntatuegoitzetanMANIFESTAZIOADONOSTIANAlderdi Ederren, 12.00etanmaiatzakAutobusak Ego-Gainetik: 10.30etan 1...eta kitto! 10/IV/30719 zkia.


10GEUREGAIAEuskal Telebistakolehiaketaren izenaaintzat hartuta, pozikdagoz Eibarko KoroGazteko abeslariak etazuzendarixa. Aurrekoasteburuan, zapatugabian finalari begiraegon zan gureherrittarren partehaundi bat, batzuketxian eta bestemordua, barriz,Untzagan, finalaikusteko aproposipiñittako pantaillarenparian, nerbixueri eutsieziñik. Kiroletakoneurketa inportantienetanbesteko jarraitzaille(edo gehixago!)batzia lortu daben korogaztiaren ingurukokontu guztiak kontaudeskuez autu honetakoprotagonistak.Lehiaketako lehelengo sarixa,10.000 euruak Astigarragarajuanda be, irabazlienanimo guztiarekin topau dittuguEibarko Koro Gazteko kidiaketa zuzendarixa. Eta ez jakue,ez, hain pozik egoteko arrazoirikfalta: epaimahaiko kidiaksari potolua Astigarragari emonarren, eibartarrak jaso zittuenlehiaketako ikusentzuliak emondakoboto gehixenak. Horreri esker2.000 euroko premixua irabazidabe, baiña, halanda be, diruakbaiño askoz be balixo haundixaguadakana ekarri dabeetxera bueltan: publikuaren errekonozimendueta maittasuna,batez be Eibarko jarraitzailliena.Horregaittik ez dira eskerrakemoten nekatzen: “Benetan,bihotzez eskerrak emon nahidetsaguz animuak emoten etagure aktuaziñuak segitzen jardundaben guztieri, Udalari, finalabaiño egun batzuk lehenagoegin zeskun harreragaittik,ikaragarrixa izan zan eta,zelan ez, lehiaketak iraun dabenbittartian lagundu deskueneta gurekin egon diranguztieri: abesti bakotxaren interpretaziñuarekinlagundudeskuen Pedro Luke eta KarmeleEtxeberriari, pianuarekinEibartik joandako jarraitzaile asko izan zituen ETBko finalak. KARMELE ETXEBERRIAOh happy... KORO GAZTEkoARTISTAKgurekin jardun daben YasminSaoud-i, jantzixak asmatzeneta josten artistia izan dan YolandaAlberdiri… gurekin izandiran guztieri”.Oh Happy Day fenomenua?Izar haundixeri egitten jakuenharreraren parekua egin zetsenfinala baiño lehen udaletxian etajarraitzaille gaztiak (eta ez horrengaztiak be) koroko partaidienizenak ezagutziaz gain, autografuaketa dana siñatzekoillarak egin zittuen. Eta zapatugabian Untzagan bizi izandakojaigiruaren ondoren, gitxi geratukodira herrixan Eibarko KoroGaztea edo Oh Happy Day entzuneta zeren gaiñian diharduenjakingo ez dabenik. Baiña,eta badaezpada, zeintzuk dirahorrenbeste jende atzetik izatialortu daben gaztiok?Eibarko Koro Gaztea izenarenatzetik 15 gazte dagoz: AndoniArrieta, Ane Lahidalga, EvaGarcia, Ines Oiartzabal, IreneHernando, Itsaso Iregi, JanireFernández, Jone Pagei, JulenSarrionaindia, Lorena González,Andrea González, MaialenInsausti, Miren Egaña, MirenZulaika eta Sergio Morenza.Korua 2008ko urrixan sortuzan, Juan Bautista Gisasola MusikaEskolako irakasliak egindakodeixari erantzun zetsen gaztiekin.Elena Martin zuzendarixakazaldu deskun moduan,“gaztiekin osatutako korua sortunahi genduan. Izan be, Eibarrenlehendik be baeguazen helduenabesbatza bi, Sostoa eta Goruntz,eta umiak be bazeken eurena.Horregaittik, somatzengenduan hutsune hori betetzekoahalegiñari jarraittuta, gaztiekintaldia sortzia pentsau genduan,aittatu barri dittugun koruetatikdiferentia, bere errepertorixuarekineta guztiarekin”.Erdi brometan hasittakoabenturaBaiña taldiak lehelengo pausuakemon eta, segiduan, eurenibilbidia goittik behera baldintza-10/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


“Gogorra izan da,baiña gustorajardun dogu”Autografo asko sinatu dituzte Koroko partaideek. K. ETXEBERRIAtuko eban sorpresia aillegau jakuen:“2009ko apirillian ItsasoELENA MARTÍN, zuzendarixaMartín, Astigarragako zuzendariarekin.- Finalaren inguruko guztiak pasau barriizanda, zelako esperientzia izan da OhHappy Day lehiaketara juatia?Oso pozik gagoz, lehiaketan parte hartziarekinbatera gauza mordua ikasi dittugulako eta, gaiñera,jendiak emon deskuezen animuak, zelanlagundu deskuen danian… ez dot berbarik topatzendaneri gure esker ona azaltzeko.- Saio bakotxian abesti diferentiak eskindudittuzue, koreografixa, karakterizaziñoeta enparauekin. Zelan preparatzen zenduezen?Finala kenduta, beste programa guztiak grabautakuakizan dira, Miramonera juaten giñanastebete lehenago. Eibartik 17.30xak aldera urteneta bueltia goizaldian, 02.00xak aldian egittengenduan. Berez grabaziñuak 22.00ak eta01.00ak tartian egitten ziran, baiña horez gaindana preparau bihar izaten zan, makillajia,orrazkerak, afaldu be bertan egitten genduan…Gogorra izan da, baiña gustora jardun dogu.- Kanziñuak zeuek aukeratu dittuzue, alaprogramako arduradunak proposatzen zittuen?Bixetatik euki dogu, batzuk geuk aukeratu dittugueta beste batzuk, ostera, eurak. Edozelanbe, programak berak proposautako kanziñuekingustora jardun dogu: “ABC”, “Txanpon batentruke”, “Iʼve got a feeling” eta “Youʼre beautiful”izan dira eurak emondakuak.- Eta zeuek, zeren arabera aukeratu dittuzuekantak?Piskat denetarik, estilo gehixenak ikutzen ahalegindugara, erritmo diferentiekin biharrian jardunnahi genduan, beti be saiua zelakua dankontuan izanda. Abestixak ezagunak eta aktualakizan dira eta, gehixenetan partiturarik ez nekanez,neure moldaketak egitten jardun dot,baiña neri holan jardutia gustatzen jata, instrumentobat (normalian pianoa) base modurahartu eta moldaketak egitten juaten naiz. Osopozik geratu naiz, asko ikasi dotelako.GEUREGAIAMartínezen deixajaso genduan,lehiaketarakokastiñera presentatzekoproposamenarekin.Asuntuaerdi brometanhartu genduan,geure artian berbaegiñ eta probakegittera juatiaerabagi genduan,larregi pentsaubarik”.Eta holan, ixa konturau barik,Eibarko Koro Gazteak telebisiñuarenabenturari ekin zetsan,protagonistak nekez ahaztukodaben esperientziari atiak zabalduta.Klaudio Landak presentatzendaben abesbatza lehiaketia urtarrillianabiatu zan bere bigarrenediziñuan, lehelengo ediziñuakizandako harrera onarekinanimauta. Parte hartu dabenkoruak aktuaziño bakotxarenostian Iñigo Arbiza, Miren Fernándezeta Unai Zabaletak osatutakoepaimahaixaren erabagieta kritikeri aurre egin bihar izandetse, lehelengo egunetik azkeneraiño.Oh Happy Day lehiaketarenbigarren ediziñuak 9 herrittakotaldiekin ekin zetsan bidiari:Donibane, Donostia, Durango,Irun, Mallabia, Orio, Tolosaeta Astigarragako taldiekinlehiatu dira eibartarrak, kanporaketeriihes eginda eta hasieratikfaboritoen artian egotia lortuta,azken saioraiño aillegau diranarte.Hurrengo aktuaziñuaColiseoan“Oso esperientzia politta etaaberasgarrixa” izan dala azpimarratudesku zuzendarixak,publikuak ikusi dittuan aktuaziñoartistiko eta erakargarrixetaraiñoaillegau bittartian biharra gogotikegin dabela esatiarekin batera.Koroko zuzendarixak diñuanez,“holako zeozertan parte hartzekooso edade aproposian dagozeta oso aberasgarrixa izan dadanondako, eurendako ez ezeneretako be bai, asko ikasi dogu.Azken batian, miñutu parebatian, abestitik aparte jarreria,estilismua eta beste hamaikakontu zaindu bihar izan dittugu,kanziño bakotxak istorixo osobat kontatzen dau”.Eta gaztiak rodajia hartutadakela ezin geinke ukatu. Hurrengoaktuaziñua herrixan, ColiseoakHaitiren alde hartuko dabenjaialdixan eskinduko dabe,maiatzaren 14an. Eta baten batekaurreko asteburuko finalagaldu baeban edo atzera be ikusinahi badau, lasai, bixar atzerabe emongo dabelako ETB-1ian. Holako martxia eukitta, zelanez dira ba pozik egongo?Zorionak!11CARMEN MOLINA ROSES“LA VALENCIANA”(2010eko apirilaren 27an hil zen, 92 urterekin)Sendikoen izenean, ESKERRIK ASKO hileta-elizkizunerajoan eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi....eta kitto! 10/IV/30719 zkia.


12GAZTEKITTOteenajeaDomekara arte egongo da ikusgai Ignazio Zuloagako ikasleenarte erakusketa Portalean. Lanen artean Maria Zareteta Oihanerenak daude. Soraluzeko artista bi hauek ‘makina’batzuk direla dio Anjel Guenaga irakasleak.Esperimentatzeko sasoia du bikoteak, baina artearenmunduan dute etorkizuna ziur.MARIA ZARET SANCHA &OIHANE ALBERDI, artistak:“Betidanik gustatu zaiguMUNDU ARTISTIKOA”- Batxilergo artistikoko ikasleakzarete, baina zein arlotanaritzen zarete gehienbat?Oihane: Hainbat ikasgai ditugu,eta horien artean margolaritza,ikus-entzunezkoak eta argazkigintzadaude, adibidez, eta horretangabiltza.- Baina zein da gehien gustatzenzaizuena?Maria Zaret: Margolaritza.Oihane: Diseinu grafikoa eta argazkigintzaditut gustokoen.- Nondik datorkizue arlo artistikohauekiko zaletasuna?Maria Zaret: Pentsatzen dut betidanikgustatu izan zaidala margotzea.Oihane: Nik ere beti izan dutgustoko gauza artistiko hauetanibiltzea.- Klasetik kanpo ere ibiltzenzarete zuen jakinmin artistikoagaratzen?Maria Zaret: Ni, adibidez, etxeanordenagailuan nagoeneanbeti nabil margotzen, beti daukatzerbait eskura. Lehen margolaritzanari nintzen Soraluzen,baina laga eginnuen.Oihane: Argazki kamerarekinsarritan ibiltzen naiz hara etahona argazkiak ateratzen.- Zer saiatzen zarete azaltzenzuen artelanetan?Maria Zaret: Gauza ezberdinak.Ez daukat ezer berezirik buruansartuta. Orain arte objektuakmargotu ditut batez ere, bainapertsonak margotzeari ekin diotorain. Beste barik, momentuakeskatzen didana egiten dut.Oihane: Niri, batez ere, erretratuakegitea gustatzen zait.- Pentsatu duzue zer eginnahi duzuen batxilergoaamaitzen duzuenean?Oihane: Diseinu grafikoa egingodudala pentsatzen dut.Maria Zaret: Barne-diseinuaegingo dut nik, etxeen dekorazioaren(eta abarren) gainekoikasketa.Oihane: Boloniako planarekin,gainera, ikasketa bi hauekgradukoak bihurtu dira, izanere, lehen Goi-Mailako ikasketakziren.- Non egin daitezke ikasketahoriek?Oihane: Donostian edo GasteizkoArte Eskolan egin daitezke.ARTISAU-GOZOGINTZAEdozeinenkargumota:tartak,pasteltxikiak,...DEGUSTAZIOA: TXOKOLATEA TAZANToribio Etxebarria, 410/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


AUTOEN23.zkia....eta kitto!aldizkariarengehigarriagehigarria


Autoa aldatzeko diru-l2009. URTEAN ESPAINIAKO GOBERNUAKAUTO EKOIZLEEI LAGUNTZEKOSORTUTAKO DIRU-LAGUNTZAKuste baino azkarragoamaitu ziren eta urteamaieran arazo bat bainogehiago sortu zen. Horidela eta, abendu amaieranministroen kontseiluakautoen Plan E delakoa luzatzeaerabaki zuen.Espainiako gobernuakbultzatutako diru-laguntzahonetan 2.000 euro artekodiru-laguntza aurreikusida, bai 2009an bai2010ean ere. 500 euroMadrileko Gobernuak bideratutakoak,beste 500euro Eusko Jaurlaritzaketa 1.000 euro auto-etxeak.Guztira, 100 milioi eurobanatuko dira, hau da,200.000 auto inguru Espainiaosoan.Krisiak auto salmenta kopuruaizugarri jaitsi zueneta behin eta berriro azpimarratuzuten auto ekoizleekdiru-laguntzak ezinbestekoakizango zirela,orain urte batzuetan izadako“plan renove” modukoak.Plan E horri esker,azkenengo hilabeteetanauto salmentak gora egindu, eta 100 milioi euro horietako%70 honezkeroagortuta dago. Hala ere,plan-ak berak markatzenduenari jarraituta, oraindikere badago dirurik. Autoekoizle bakoitzak badakiAUTOAurreraKONPONKETAKOTAOLA, 9 - 2.esk.MULTIMARCASalmenta eta KonponketaTel/Fax.943 206 552motosirh@telefonica.net● Mekanika - Elektrizitatea● ITVrako errebisioak● Frenoak - Amortiguazioa● Mantenimendua - ErroberakUrtzaile, z/ gTelefono eta Faxa: 943 20 80 6520600 EIBAR(Gipuzkoa)Itxaspe auzoa, 35 - 2. sol. (peaje ondoan)PK 86 - 20820 DEBA – ITZIARTel. 943 199 492 / 943 199 210Mobila. 627 373 999desguacedeba@desguacedeba.comIbilgailuenBAJAK etaALDAGAIAK


aguntzak oraindik erezenbat auto saltzeko aukeraizango duen datozen hilabeteetan,dirua guztizagortu aurretik. Autoekoizle bakoitzak esan beharkodio bezeroari oraindikere diru-laguntza horijasotzeko aukerarik duenedo ez. Komunikabideetanhainbat adituk esandakoarenarabera, uztailerakoguztiz agortuta izan daitezkeaukera guztiak.Gainera, 2000 euroraarteko diru-laguntza horijasotzeko, erosleak hainbatbetebehar izango ditu.Autoa pertsona fisikoek,autonomoek, mikroenpresaeta enpresa txiki eta ertainekerosteko aukera dute;auto zaharrak 10 urtetikgora izan beharko ditueta erosiko den kotxeak askozjota 30.000 eurokobalioa izan dezake, BEZ-abarne.Informazio osotuagoaauto ekoizleetan eta salmentapuntuetan inungoarazorik gabe emango diraeta diru-laguntza autosalmenta etxeak berak kudeatzendu.Barrena, 40 Tf/Fax: 943 70 06 47 Mobila: 689 80 9164a.leonardogutierrez@euskalnet.netAGIRRE ELEKTRIZITATEAErrebal, 14 - beheaGarajeko eskuzko aginteen %99aren grabaketaZAMARAKO ETA BIDAIARIENDAKO(6tik 9 plazaraino) FURGONETAKHARTZEKO ETA LAGATZEKOZERBITZUAGURE FURGONETAKEROSTEKO AUKERAPINTURASARRATE, S.L.● Nexa Autocolor● Herberts industrial● 3M produktuen banatzaileaARANE, 13 parrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89ZERBITZUONENARENSARIAG A S O L E O E N B A N A K E T AOtaola etorbidea, 13 -BisTfnoa. 943 20 73 74 Faxa. 943 20 70 91R.A.C.V.N.-renordezkaritzaJ.A. LASKURAINASEGURU ARTEKARIA S.L.ERA GUZTIETAKO ASEGURUAKD.G.S. 1.408 - JUrtzaile 1 (alboko sarrera)Telf. 943 70 28 87 / 943 20 37 13 / 943 12 05 30Faxa. 943 70 28 87 EIBAR


Auto zaharra kentzeko, zer?K OTX E BER R IAER OSTEAR EK INBATER A, Z AHARR AAUTO SALMENTAP UNTUANLAGATZEK OOHITUR A HANDIADAGO, AR EGEHIAGO “ P LANP R EV ER ” EDO“ EP LANA”DELA- ETAAutoak hamabosturte baino gehiagoizanez gero, ez duinongo kostorikizango; doakoaizango da.Inguruan halakogunerik dugunjakiteko,trafico.eswebguneanbegiratu daiteke.Baina, hainbat arrazoimedio, batek baino gehiagokberak kendu du autoaeta ez daki zer egin beharden. Gaur egun, bideaerraza da: doakoa eta, gainera,ekologikoa ere bada.Gure autoak egin duegin beharreko guztia,errepidetik kendu nahidugu, baina kontuan izanbehar ditugu betebeharrak,bereziki autoak hondakinkutsatzaileak sortzendituela. Guzti hori tratatzeko,gune baimenduak dituTrafiko Zuzendaritzak,Itziarren dagoen “DesguacesDeba”, adibidez.Tratatzeko Gune Baimenduetarajoatea da garrantzitsuenaeta han ingurumenlegeei jarraituko diote.Guri dagokigunez, autoakhamabost urte baino gehiagoizanez gero, ez du inongokostorik izango; doakoaizango da. Horrelako gunerikinguruan dugun jakiteko,trafico.es webgunean begiratzekoaukera dugu.Nortasun Agiria aurkeztubeharko dugu, zirkulaziobaimena eta IbilgailuarenAzterketa Teknikoaren Txartela.Udal zirkulazio zergarenordainketa ziurtagiriaere aurkeztu beharko dugu,beti ere autoak hamabosturte baino gutxiago baditu.Inprimaki bat beteko dugugunean bertan, autoa gureizenean gehiago ez agertzeko.Hori egin eta gero,guneak berak izango duautoaren ardura osoa. Etahorrela esango diogu agurazken urteetan leku batetikbestera eraman gaituenautoari.EIBARKOAUTO-ESKOLAAITZINDARIATelefonoa.943-201500Julian Etxeberria, 7 - beheaarratea u t o - e s k o l aTEORIKA: ASTELEHENETIK LARUNBATERAEPEETARA finantzatutako KARNETAzuk aukeratutakoaren araberaIntereserik gabeIKASTARO TRINKOAKGoizez, 09.0-13.00 Arratsaldez, 16.00-20.00arrate gidarien eskola


KIROLAK17Escudería Eibarrek pilotoakaurkeztu zituen ArratenTALDE INDARTSUA OSATUDU ESCUDERIA EIBARREKDENBORALDIARI EKITEKOeta piloto guztien aurkezpenaegin zuen Arraten. Han izan zirenIñaki Del Rey (enduro etacros-country motorra), JuliaAgirre (karting-a), Omer Artaloitia,Cristina Liébana, JonZuazua, German Agreda, CarlosMartín, Joseba Egaña, UrtziBeristain, Arkaitz Olalde,Joseba García, Jesus De laFuente, Jorge Rodríguez, AlexVelasco, Aitor Rocha, KepaKarmona, Maier Outeiriño etaEnrique Bernedo. Ez zirenizan aurkezpenean Iban Tarsicio,Iñigo Peña, Aitor Arrietaeta Oihane Arrieta, hauek ereEscudería Eibarko kideak.Karting modalitatean diharduenJulia Agirre gazteak, 130pilotoen artean, denborarikonena lortu zuen GipuzkoakoForu Kopako 4. edizioan.Manix-en debutaBarakaldonJAVIER MANDIOLAK VIADERO-REN TOKIA BETEKO DU hemendikaurrera, Liga amaitzeko jardunaldibi besterik falta ez direnean. Partiduhorietan lortu beharko du EibarKEk promozioa jokatzeko txartela,gaur egun oraindik poltsikoratu ezduena. Taldearen martxa kaskarrak eta zaleen txistuak behartu duzuzendaritza erabakia hartzera eta ekarri du Manix berriro azken igoeralortu zuen taldearen aulkira bueltatzea. Debuta domekan izangoda, 18.00etan, Lasesarren; hurrengo jardunaldian, berriz, EibarrekBilbao Athletic hartuko du IpuruanSaskibaloi jardunaldiak ekainera arteHERRIKO SASKIBALOI TAL-DE BIAK KIROL HORI BUL-TZATZEKO ASMOZ, zapatuhonetatik aurrera eta Sanjuanakarte hainbat jardunaldiegingo dituzte. Ipurua kiroldegianegingo dira bilera horiekzapatuero, 10.00etatik eguerdiraarte eta 10etik 15 urtera bitartekoneska-mutil guztiei zabaldukozaie aukera. Jardunaldihorietan talde kirol horretakofuntsezko oinarriak erakutsikodizkiete bertaratutakoei.Batxilergoa:A eta DereduetanUNI EIBARUNI ERMUAOtaola Hiribidea, 2920600 EIBARTel. 943 20 84 44Faxa. 943 20 31 96uni@iesunibhi.comiesunibhi.comOngarai Auzoa48260 ERMUATel. 943 17 62 57Faxa. 943 17 64 50uni@iesunibhi.comiesunibhi.comBatxilergorako AURREMATRIKULAMAIATZAREN 3tik 12raGURE ESKAINTZABATXILERGOAGiza eta Gizarte ZientziakZientzia eta TeknologiaERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAKMerkataritzaAdministrazio KudeaketaMikroinformatika-Sistemak eta SareakGOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAKNazioarteko MerkataritzaAdministrazio eta FinantzakInformatika-Aplikazioen GarapenaGorputz eta Kirol-ekintzen AnimazioaInformatika Sistemen Administrazioa*Lana eta Etengabeko Prestakuntza*Erasmus eta Leonardo ProgramakGOI MAILAKO ZIKLOETARAKOSarbide Frogaren Prestakuntza...eta kitto! 10/IV/30719 zkia.


18KIROLAKArquitectura handia Eibar RugbiTaldearen hurrengo aurkariaETZI, EGUERDIKO 12.00-ETAN, MADRILEN JOKATUBEHARREKO NEURKETA-REKIN hasiko da Hierros Anetxekoordezkarientzat mailarieusteko azken kanporaketarenharat-honakoa; partidu horiPuerta de Hierro zelaian jokatukoda. Malaga indartsuarekinlehia parekatua izan dute Isasarenmutilek eta, partidu bietannagusitu arren, ondo borrokatutakogaraipenak izan dirabiak. Unben jokatutako partiduanatzetik ere joan ziren eibartarrakbehin baino gehiagotan;baina, dena emanda, tarteanIgor Martínen drop biei esker,azkenean irabaztea lortuzuten bildutako zale mordoarenaurrean. Bertan egindakozozketako zenbaki sarituak honakoakdira: 2.424 (arkumea),3.205 (lagun birendako afariaKantabrian) eta 3.443 (sarrerabi Heineken Cup rugbi torneorako).Zorionak irabazleei!Markel Alberdi igerilaria Ohorezkomailakoen Espainiako txapelketanEIBARKO IGERILARIAK MALAGAKO OPEN-EAN HARTU DUPARTE AZKEN EGUNOTAN eta marka berriak egitea lortu du; horrela,50 metro libretan, 23 segundo eta 90 ehunekoekin, 14. postuansailkatu zen, lorpen handia txapelketa open absolutoa zela ikusita(bere aurretik sailkatu ziren lau poloniar eta Trinidad eta Tobagokobat). Asteburuan Irunen izango du erronka Varduliarekin lehiatzenduen eibartarrak, Ordizian gabonetan jokatzen den nazioarte mailakotrofeoan izaten den baino parte-hartze maila handiagoarekin.Ferreiro (3.a ezkerretik hasita), Sestaoko torneoan saritutako beste bost jokalarirekin.Ferreirok Euskal Herriko onenenparean dihardu squash-eanSESTAOKO BENEDIKTA TALDEAREN INSTALAZIOETAN JO-KATUTAKO SQUASH EUSKAL LIGA BEREGANATU ZUEN AL-BERTO FERREIRO Deporreko ordezkariak finalean Aitor Yanguassestaoarrari 3-2 irabazita. EAEko, Nafarroa eta Kantabriako 42 ordezkariizan ziren lehian, barixakutik domekara arte iraun zuen txapelketan.Finalistek nagusitasuna erakutsi zuten finalera heldu arteeta hor ikaragarrizko parekotasuna, 5. jokoak eibartarraren aldeegin arte (11-8).Cuevas 9.a Madrilgo maratoianMIGUEL ANGEL GAMONA-LEK IRABAZITAKO PRO-BAN, GOIERRI GARAIAKOEibarko atleta 5.a izan zen estatukoordezkarien artean, ordubi eta 20 minutuko denborarekin;egindako beroak eraginaizan zuen proban. Taldeka mailahandiko lorpena eskuratuzuen Goierri Garaiak, bigarrensailkatu baitzen, Albaceterenatzetik. Bestalde, marka horrekinAsier Cuevasek ezingo duBartzelonan jokatuko den Europakotxapelketan parte hartu.Madrilgo proban Ana Casaresnafarrak irabazi zuen emakumezkoetan.10/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


Arrate-Octavio erabakigarriamartitzenean, 20.30etanABONATU KARNET BAKOITZEKO SARRERA BI OPARITZEKOERABAKIA HARTU DU ARRATEREN ZUZENDARITZAK martitzenean,20.30etatik aurrera, Ipuruan Pilotes Posada Octaviorenaurka jokatu beharreko partidurako. Denboraldia amaitzeko hirujardunaldiren faltan, partidu horrek zirt edo zart egiteko balioko dioEibarko taldeari, jaitsiera postuan dagoen Vigokoari lau puntu kentzendizkio-eta; porrot batek gauzak asko zailduko lizkioke JulianRuizen taldeari. Sarrerak martitzenera arte, partidu egunera arte,jaso ahal izango dira klubarenbulegoetan (J. Etxeberria,3), egun horretako18.00ak arte. Bestalde,martitzenean Bartzelonarenaurka jokatutako partiduanlehenengo taldearekindebutatu zuen Arraterenbigarren taldean (1.Nazional mailakoan) jokatzenduen Tomas Szabohungariarrak, gol batekin.Yeray Lamariano Octavioko atezain eibartarra taldebereko presidentearekin fitxaketa egunean.JARDUNALDI BAKARRA-REN FALTAN (TALDE BA-TZUEN KASUAN, ELURRA-RENGATIK ATZERATUTAKOBESTE PARTIDU BATENFALTAN ERE) JoserAutok irabazidu Eibarko torneoaren Ligatxapelketa. Azken jardunaldiantxapelduna 2-0 nagusituzitzaion KOX-Azkenari eta,Txokok Ekoden-Irazabalekinberdindu zuenez, sailkapenekolau puntuen aldea gaindiezinada Txokokoentzat. Asteburuanhonako partiduak jokatuko dira:bihar, Sinesponsor-Tecnografiketa Areto-Clín. Dental(09.00), EzDok Lanús-Txoko(10.30) eta Esmorga-AlkidebaKIROLAKJoserAuto foball zaletuen Liga irabazle(12.00); etzi, Durango-KOX Azkena(09.00), Somos Sporting-JoserAuto (10.30) eta XOK Caserío-Tankemans(12.00). Elurrarengatikatzeratutako partiduenostean, Kopa txapelketaabiatuko da.19Magunazelaia xakelariaGipuzkoako txapeldun alebinetanIAZ IKER NARBAIZAK TXAPELKETABEREAN LORTUTAKO 2. POSTUAHOBETU DU ORAINGOAN ANDERMAGUNAZELAIA Mogel-Iturburu ikastolakoordezkariak Grosen jokatutako torneoan.Narbaizak infantil mailan jokatuzuen, 8. postuan amaitzeko, eta Magunazelaiarenmailan lehiatu zuten ere MikelElizondo eta Unai Gallastegi eibartarrak.Irabazleak Barakaldon maiatzarenamaieran egingo diren Euskadiko EskolartekoJokoetan parte hartzeko txartelaeskuratu zuen.Zapatuan ere, eta Donostiako Gros taldearenegoitza berean, hasi zen ekaineraarte iraungo duen Udaberriko 6. txapelketa.Klub Deportiboko sei ordezkariizango dira bertan. Bestalde, atzotik domekara,Gironako Tossa de Mar-en EspainiakoAutonomi selekzioen arteko txapeladago jokoan, Julen Garro tarteandela Euskadiko selekzioarekin.Ander Magunazelaia,Julen Garrorekin.DESAFIOABIDE-ALDESOZIEDADEANMAIATZAK 7BERTSO-AFARIA21.30etanIZENA EMATEKO AZKEN EGUNA: MAIATZAK 4Jon Mikel Mujika/ Julen Sololuze/Mikel Arrillaga vs Iratxe Ibarra/Joseba Artze/Xabat GalletebeitiaEIBAR-LEAARTIBAISARRERAK...ETA KITTO!-n18 € (bazkideak 15)...eta kitto! 10/IV/30719 zkia.


20KULTURADantzaz Konpainiaren eskutik ‘1.01’ eg ong o daikusg ai g aur Coliseoan 20.30etatik aurrera (8 euro).Filg i Claverie biarriztarraren g idaritzapean ChristopheGarcia, Eric Gauthier eta Hilde Koch maila handikokoreog rafoen dantzak eg ing o dira Coliseoan.FILGI CLAVERIE, dantza zuzendaria:“Dantza garaikideaherritarra izan daiteke”- Nolakoa saioa eskainikoduzue Eibarren?Dantza garaikideko ekitaldibat da. Dantza garaikideaknahiko irudi txarra dauka etaguk pentsatzen dugu dantzagaraikidea herritarra izan daitekeela.Hori proposatzen dugu,programa oso herrikoia,lau koreografiarekin. Batzukoso umoristikoak dira, bestebatzuk oso errezak euretansartzeko eta beste bat bizikihunkigarria. Musika eta dantzaosoki nahasten dira, etazubi bat eraikitzen da publikoarekin.Hiru koreograforekinegin dugu lan: bata frantsesa,Christophe Garcia deitzen dena;bestea Alemanian bizi etalan egiten duen quebec-tarra,Eric Gauthier; eta hirugarrenadonostiarra da, Hilde Koch,oso dantzari famatua izan dena,eta hau da bere lehen koreografia.- ʻ1.01ʼ izenburua dauka ikuskizunak.Zer iradokitzeko?ʻ1.01ʼ koreografia baten tituluada eta, berezia dela iruditzenzaigunez, ikuskizun guztiariizen hori ematea pentsatugenuen. Ballet baten izenburuaʻ1.01ʼ izatea arraroa da,musika-lan baten izenburuada gehiago edo ideia batenberba bat. Zenbaki bat da, etazergatik zenbaki hori? Koreografiahorretan Eric Gauthierrekerakusten digulako zeintzukdiren dantza klasikokojauzi edo mugimendu guztiak.Guztiak baino askoz eregehiago. Izan ere, ez dira 101mugimendu dantza klasikoan,askoz ere gutxiago dira, bainaberak sortu ditu asko eta horrekinnahasketa sortzen du.Kutsu umoretsua du eta, gainera,teknika mailan mutikoakegiten duen koreografia horrekikaragarrizko teknika dueta behar du.- Profesionalak izateko bideandauden dantzariekosatzen dute Dantzaz Konpainia.Erronka da eurentzatikuskizun hau egitea?Ia profesionalak dira, aurtenbizpahiru dantzari konpainiaprofesionaletan sartuko dira.Horrek esan nahi du zubi horiegin dutela eta hastapeneanesandako erronka hori gainditudutela. Gainera, orain denboraldiamaieran aurkitzen diraeta guztiz menperatzen duteprograma, beraz, momentuona da dantzariak euren osotasuneanikusteko, koreografiakezagutzen dituztelako eta ezdutelako bakarrik teknika erabiltzen,antzezpen kutsua ereematen dutelako. Horretan barneratudute euren ofizioa osoki.- Ballet Biarritzen ardura lagazenuen Dantza Konpainiazarduratzeko. Gipuzkoandantzak bultzakada behardu?Bai. Hala ere, asko egitenda horren gainean, baina betiegin behar da gehiago. Dantzaarte ezezaguna da; beraz,dantzaren alde gehiago egitenbadugu, askoz hobeto. Ustedut urrats handiak eman direlajada; adibidez, GipuzkoakoForu Aldundiak dantzaguneasortu du Artelekun, sortzaileakbultzatzen ditu… Baina gehiagoegin behar da eta bide horretangaudela uste dut.Munduko sukaldaritza bertatik bertaraPORTUGAL, MAROKO, TXI-NA, JAPONIA, ITALIA, FRAN-TZIA, GREZIA ETA MEXIKO-KO ERREZETAK HERRITIKIRTEN BARIK ezagutzeko aukeraegongo da maiatzeanPortalean emango den sukaldaritzaikastaroan. Kultura-Euskara-Hezkuntza sailak antolatutakoikastaroaren helburuabeste herrialde batzuetakoerrezetak ezagutzera emateada eta klaseak Unai MagunazelaiaDeba Beheko LanbideHastapeneko irakasleak emangoditu. Gaian interesa duen 16urtetik gorako edonork emandezake izena, maiatzaren 3tik7ra (biak barne) Pegoran eskaeraaurkeztuta. Ikastaroarenprezioa 71 eurokoa da Eibarrenerroldatuta daudenentzateta 118 eurokoa gainontzekoentzat.Ikastaroa Portaleko sukaldeanemango da, zortziegunetan (maiatzaren 18, 20,25, 27 eta ekainaren 1, 3, 8 eta10ean, 19.00etatik 21.00etara.Ikasle bakoitzak amantala etasukaldeko trapua eraman beharkoditu.Ikastaroan gehienez 15 ikasleonartuko dituzte eta, izenaeman dutenen kopuruak ezarritakogehienezko ikasleenagaindituko balu, zozketa bidezaukeratuko dituzte onartutakoikasleak (zozketa maiatzaren13an, 11.00etan egingo da plenoaretoan).Txori Kantariak AzitainenEIBARKO TXORI LAGUNAK ELKARTEAREN ESKUTIK BIHARJOKATUKO DA TXORI KANTARIEN GIPUZKOAKO VII. TXA-PELKETA: gure probintziako federatuek hartuko dute parte, ehunbatek, karnaba eta txoka arrazako txoriekin. Lehiaketa Azitainen,industrialdeko zelaian (Debegesa parean) izango da (euria egingobalu, Altzubarren frontoira joango dira) eta maiatzaren 9an Leioakhartuko duen finalerako balioko du.10/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


GIPUZKOAKO BERTSO ESKOLENVI. EGUNA OSPATU ZEN DOMEKANEIBARREN eta 500 bat bertsolari gazteelkatu ziren herrian. Egunean zeharhainbat ekintza egin ziren: jolasak, kalejira,zezentxoak… bertsolaritza ardatzizanik. Arratsaldean BertsoundSystem taldearen ikuskizuna egon zenColiseoan, horrela, bertsolaritza eta hiphop-aren uztarketa saioaz gozatu ahalizan zuten bertara hurbildu zirenek.EPAIMAHAIAK ERABAKI DUZEINTZUK DIREN …ETA KI-TTO! EUSKARA ELKARTE-AK ANTOLATZEN DUENIPURTERRE ipuin lehiaketakoEibar bertsolari gaztez gainezkaIpurterre lehiaketako irabazleakirabazleak. Aurtengo edizioan1.043 lan aurkeztu dira, 907 LehenHezkuntzan (806 D ereduaneta 101 B ereduan) eta 136 DerrigorrezkoBigarren HezkuntzanLipDub lehiaketako bideoak Youtube-nLIPDUB LEHIAKETAN PARTE-HARTZEKO BI-DEOAK ENTREGATZEKO EPEA AMAITZEARDAGO; hala ere, antolatzaileek Youtube-ra igodituzte bideoak. Youtube-n boto gehien lortzendituzten 3 lanek finalerako txartela lortuko dute(denak D ereduan, B ereduko lanikez delako aurkeztu).Lehen Hezkuntzako 1-2 mailanJune Ibarloza izan da irabazleaD ereduan eta Iker Dávila Bereduan. 3-4 mailan D ereduanXenia Ferreñok lortu du sariaeta B ereduan Ander Arrillagak.Jokin Arrizabalagak lortu du garaipena5-6 mailako D ereduaneta Lucia Irigoienek B ereduan.DBHko 1-2 mailan Julen Etxanizekirabazi du D ereduan etaIker Lluviak 3-4 mailan.eta ekainaren 18an Coliseoan egingo den ekitaldianerabakiko da zein den talde garailea.Irabazlea izendatzeko puntuen %50a Coliseoanbildutako publikoak emango du eta beste%50a epaimahaiak.KULTURAlaburrakHERRI URRATSJuan Antonio Mogelikastolako GurasoenElkarteak eta …eta kitto!Euskara Elkarteakmaiatzaren 9an Senperenospatuko den Herri Urratsjaialdira joatekoautobusa antolatu dute.Txartelak 9 eurotan ipinidituzte salgai, euskaraelkartearen bulegoan(Urkizu, 11 solairuartea).Autobusa 09.30etanirtetea dago aurreikusitaeta buelta, berriz, 19.30akaldera izango da.MUGA LDEKOAKUdal Euskaltegiak 25 urtebetetzen dituela eta,“Mugaldekoak”euskerazko filmaestreinatuko duteastelehenean, 20.30etanColiseoan. Gogoan izansarrera doan izango dela,baina gonbidapenaaurkeztu beharko dela.Gonbidapenak Coliseoanbertan, aurretik eskainikodiren ikuskizunetarakosarrerak erostean eskadaitezke edo, bestela,Udal Liburutegian,libururen bat maileguanhartzean.21herri urratsmaiatzaren 9anirteera09.30etanEgo-GainetiksenperenAUTOBUSzerbitzu a9€buelta19.30etanJ.A. Mogel Ikastolako Guraso Elkartea / ...eta kitto! Euskara ElkarteaCENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA1 Kardiologia2 Zirugia3 Dermatologia4 Dietetika eta Nutrizioa5 Analisi Klinikoak6 Ortodontzia7 OtorrinolaringologiaBERRIA:Foto-depilazio UnitateaH e l b i d e aURK IZU PASEALEKUA, 1 3Orbeako dorreetako1 . solairua☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 048 Pediatria9 Psikiatria10 Radiologia11 Traumatologia12 Barne Medikuntza13 Koloproktologia14 Erizaintza15 Zoru pelbikoarenerrehabilitazioa...eta kitto! 10/IV/30719 zkia.


22KULTURAHaitiren aldeko jaialdirako sarrerakEIBARKO PARROKIA ARTEKO MISIO TALDEAK ANTOLATU-TA, COLISEOAK HAITIREN ALDEKO JAIALDIA HARTUKO DUmaiatzaren 14an, 20.30etan. Jaialdian, besteak beste, honako taldeekhartuko dute parte: Eibarko Balletak, Musika Eskolako Mariatxiak,Goruntz abesbatzak, Eibarko Koro Gazteak, Musika Eskolakosoka, gitarra eta bibolinak eta Eibarko Dantza Garaikidea taldeak.Sarrerak 12 euro balio du eta Coliseoan bertan eros daitezke, ikuskizunenbat dagoen egunetan, antzokiko sarreran ipintzen dutenmahaian. Sarreren salmentarekin batzea lortzen den dirua KaritatekoMesedeetako mojei emango diete,Eskolarteko XXVI. Antzerki ErakusketaDEBABARRENEKO IKASTE-TXEETAKO ANTZERKI TAL-DEEK ETA TALDE PROFE-SIONALEN ANTZEZLANEKherria hartuko dute maiatzaren18tik ekainaren 3ra arte. DebabarrenekoEskolarteko XXVI.Antzerki Erakusketa abiatukomartxan hilaren 18an eta seiantzezlan jasoko ditu Eibarrek,oihala itxi arte; izan ere, eskualdekoherri guztietan eskainikodira antzezlanak.Hezkuntza esparruan ʻBabazango-horiakʼ egngo da maiatzaren18an, ʻTxistulari magikoaʼ27an, ʻVioleta Coletascontra las salchichas ¡Glup!ʼ28an, ʻEinsteinʼ ekainaren1ean eta ʻEl niño colchonʼ 3an.Coliseoan, berriz, ʻLas Albaʼeskainiko da 19an.`Argazkilaritza maiatzean´ abianKLUB DEPORTIBOAK ANTO-LATZEN DUEN ʻARGAZKILA-RITZA MAIATZEANʼ BIHARBERTAN HASIKO DA DeporreanXXIX. Argizaiola saria ardatzduen erakusketa batekin(hilaren amaierara arte egongoda ikusgai). Maiatzaren 7tik30era, bestetik, ʻFondos fotográficosʼizeneko erakusketaegongo da ikusgai Portalean.Maila indibidualean, VirginiaArakistain eta Jordi PlanakPortalean aurkeztuko dituzteeuren lanak; eta Juan MiguelAlba Molinak, berriz, Topalekuan.Eibarko hainbat dendaeta tabernetan, bestalde, Deporrekoargazkilaritza sailekoargazkilarien lanak eskainikodituzte.Tailerrak eta rallyaProgramaren barruan debaldekotailer bi daude sartuta. Batetik,ʻErretratua estudioanʼ izenekoamaiatzaren 15ean egingoda Portalean. Eta bestetik, UntzaganArgazkilaritza estudioakalean. ʻGaleriako erretratuakhiriaren bihotzeanʼ izenekoaegingo da hilaren 22an. Hauetanparte hartzeko argazkilaritza@gmail.comhelbidera mezuabidali behar da. Maiatzaren23rako argazkilaritza rallya antolatuda, eta izen-ematea egunberean egingo da 08.30etatik09.30etara Deporrean.Santa Kurutzeko jaiakASTELEHENA, MAIATZAK 3, SANTA KURUTZ EGUNA IZAN-DA, URTEROKO MODUAN GOROSTA ETA MANDIOLA AUZOE-TAN bizi direnek bertako jaiak ospatuko dituzte. Astelehenean bertanhasiko dira ospakizunak, 18.30etan, kanpai-errepika eta suziriekin.Jarraian, 19.00etan Santa Kurutzeko ermitan meza egingoda, auzo bietan hildakoen alde. Dena dela, jai egitarauko ekitaldigehienak hurrengo asteburuan pilatu dituzte, maiatzaren 8an eta9an. Herri kirolek, haurrentzakojolasak, bertsolariek,erromeriak eta bestehainbatek osatutakoprogramazioaren barruan,zapaturako bazkaria antolatudute Ixuan jatetxean.Txartelak honezkero bertanerosteko moduan daude.Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 7310/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23JAIOTAKOAKZorionak, IKERMerizalde Buenaire,atzo sei urte betezenduazelako. AmatxoRita, aitatxo Romeleta famelixaren partez.Zorionak, MANUEL eta TOMASA,gaur urrezko ezteiak betetzendozuez-eta. Famelixaren partez.Zorionak, gureMARKEL, hareñegunurte bi betezenduazen-eta. Muxuhaundi bat zurefamelixaren partez.Zorionak, HARITZBisquert, gaur bosturte egitten dozuz-eta.Aitatxoren partez.Zorionak, XABIER, maiatzaren2xan, bederatzi urte betetziaz gain,jaunartzia egingo dozulako.Famelixaren partez, batez be aitta,ama, Ander eta Unairen partez.Zorionak, MAITANEFariñas Argoitia,28xan hamabi urtebete zenduazelako.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, SIMONE,domekan urtia betekodozu-eta. Martin etafamelixaren partez.- Egoitz Sánchez Isasti. 2010-IV-11.- Erika Cuesta Jussic. 2010-IV-11.HILDAKOAK- Iñaki Lauzirika Elgezabal.77 urte. 2010-IV-22.- Fernando Lasa Fuentes.66 urte. 2010-IV-22.- Josefina Fernández González.82 urte. 2010-IV-24.- Javier Ramírez Olabe.73 urte. 2010-IV-26.- Jose Luis Maiztegi Etxeberria.67 urte. 2010-IV-26.- Juan Gisasola Arriaga.89 urte. 2010-IV-26.- Carmen Molina Roses.92 urte. 2010-IV-27.zinea Coliseoan”Furia de titanes”Zuzendaria: Louis LeterrierAktoreak: Sam Worthington,Liam Neeson, Ralph Fiennes,Gemma Arterton…30ean, 20.30etan; 1ean,19.45 eta 22.30etan; 2an,20.00etan; 3an, 20.30etan.”El concierto”Zuzendaria: R. MihaileanuAktoreak: Alexei Guskov,Mélanie Laurent, DimitriNazarov, Miou-Miou…”Iron Man 2”Zuzendaria: Jon FavreauAktoreak: Robert Downey,Samuel L. Jackson, ScarlettJohansson, Mickey Rourke…6an, 17.00eta 21.00etan.Ego-Ibar”Sin nombre”Zuzendaria: C.J. FukunagaAktoreak: Paulina Gaitán,Edgar Flores, KristyanFerrer, Diana García…Jainko moduan jaio baina gizakimoduan hazitako Perseok ezin dubere familia Hades azpimundukojainkoarengandik libratu. Beste gudaribatzuekin, tartean Drako soldadua,deabru eta basapiztien aurka eginbeharko du etorkizunaren bila.Brezhnev-en sasoian, Andrei FilipovSobiet Batasuneko orkestra zuzendarionena zen, Bolshoi zuzenduz. Handik30 urtera toki berean jardungo du...garbitzaile moduan. Orkestra Pariseragonbidatzen duen faxa aurkitu etamusikoen tokia hartzea otuko zaio.Mundu guztiak daki milioi asko dituenTony Stark dela Iron Man super-heroia.Gobernuak, prentsak eta iritzipublikoak bat egingo dute bereteknologia ejerzitoarekin konpartitudezan; bera beldur da informazio horiedozeinen eskuetan jausi daitekeelako.Sayra Hondurasko nerabeak etorkizunhobearekin egiten du amets. CasperMexikoko nerabeak nahiko etorkizuniluna du; Martha bere neska-lagunakLilʼ Mago Mara-en buruzagiaezagutuko du eta Casper-engandikaldenduko da, derrigorrez....eta kitto! 10/IV/30719 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESFaltan botako dituzu orain dela astebi bizitako garai ederrak, baina ezzara triste egongo, ezta gutxiago ere.Ondo pasatzen jakingo duzu.TA URUSHainbat ekimen aurrera ateratzekoardura izango duzu eta nahikolanpetuta ibiliko zara. Benetanlan egitea zer den jakingo duzu.GEMINIJatorragoa zela pentsatzen zenuen,baina konturatuko zara pertsonakbenetan ezagutu behar direla eurengainean zeozer esateko. Argi ibili!CANCERIdeia bikaina bururatuko zaizueta gauzatzeari ekingo diozu. Horibai, beste pertsona bati laguntzaeskatu beharko diozu aurrenik.LEOAlboan duzun pertsona maitearekinmomentu zoragarriak pasako dituzuasteburuan. Inoiz baino konfidantzagehiago edukiko duzue elkarrekin.VIRGOGauza bat okertzen denean, jarraiandena okertzen da. Saia zaitezarazoak konpontzen, baina gaineradatorkizunarekin pazientzia izan.LIBRAZurekin nolako aktorea galdu duenHollywoodek. Beti gehiegikerietan,lagunek badakite nolakoa zareneta ez dira jada harritzen.SCORPIUSOso ondo bizi zara eta ez duzuinongo kexarik, baina datorrenastean nahiko triste ibiliko zara.Zergatik? Deskubritu egin beharko.SA GITTARIUSGezurretan ibiltzeak arrisku handiakdauzka eta, horrela ibiltzeagatik,pertsona batzuren konfidantzagalduko duzu. Aldatu lehenbailehen.CAPRICORNIUSUdako oporrak buruan sartuta dituzueta planak egiten hasi zara. Aurtenzerbait berezia egin nahi izango duzu,baina zure aurrekontuarekin...AQUARIUSJarrera ezkor horrekin ez zara osourruti joango. Hala ere, animoaaldatuko dizun zerbait gertatukozaizu eta poliki gora egingo duzu.PISCISIstorio bitxia gertatuko zaizueguaztenean. Hasieran ez duzusinistuko, gero urduritu egingo zaraeta barrez amaituko duzu.Barixakua 30DANTZA20.30.- “1.01”, DantzazKonpainiaren eskutik.Coliseoan.Zapatua 1TXORI KANTARIAK09.00.- Txori KantarienGipuzkoako VII.Txapelketa. Azitainen(industrialdean).SINDIKATUENDEIALDIAK10.30.- UGT etaCC.OO. sindikatuenDonostiako manifestaziorajoateko autobusa. EgoGainen.12.00.- LAB-ek deitutakomanifestazioa, Untzagatikhasita eta ekitaldi politikoa.14.30.- Herri bazkaria.Domeka 2EUSKARAZ BIZIEGUNA09.15.- EHE-ekantolatutako Euskaraz BiziEguna, Etxarri-Aranatzen.Autobusa Ego-Gainetik.DENBORAPASAKSUDOKUAAstelehena 3NAGUSIENHAMABOSTALDIA11.00.- Toka, petankaeta igel-toka txapelketa.Ipuruako bolatokian.17.00.- Mahai jokoen txapelketa.Urkiko jubilatuetxean.IKASTEN16.00.- Sendabelarrenforoa: Itsas mihilua.Portalean.SANTA KURUTZEGUNA18.30.- Kanpaiaketa suziriak.19.00.- Meza, SantaKurutzeko ermitan, Gorostaeta Mandiola auzoetanhildakoen alde. Ondoren,hamaiketakoa.ZINE ESTREINALDIA20.30 eta 21.00.-“Mugaldekoak” filmarenestreinaldia. Sarreragonbidapenarekin.Coliseoan.Martitzena 4IKASTEN10.00.- “¿Por dóndecamina la literaturacontemporánea? Un viajea través del relato breve”,José Domingoren eskutik.EPAn (Isasi, 39).GURASOAKMARTXAN18.30.- “La autoridadfamiliar” hitzaldia.Aldatzen.8 4 3 76 2 3 7 4 86 4 1 85 42 6 8 74 5 7 9 1 31 7 2 8Eguaztena 5IKASTEN10.00.- “Un mundodesincronizado”, DanielInnerarity-ren eskutik(librea). Armeria Eskolan.NAGUSIENHAMABOSTALDIA18.00.- Zarzuelaemanaldia. Untzagakojubilatu etxean.HITZALDIA19.00.- “Konstelaziofamiliarrak” hitzaldia.Julian EtxeberriakoEuskadiko Kutxan (doan).DANBORRADA19.00.- Umeendanborradarako entsegua(Bittor Sarasketa, 7).Eguena 6IKASTEN10.00.- “La importanciade gestionar la diversidaden una sociedadcambiante”, Equiliareneskutik. EPAn (Isasi, 39).AURKEZPENA12.30.- XXVI. DebaBeheko EskolartekoAntzerki Erakusketarenaurkezpena. Portalean.NAGUSIENHAMABOSTALDIA16.30.- Txokolate-janabertakoentzat. EgogainJubilatu Etxean.EGO IBARZINE KLUBA17.30 eta 21.00.- “Sinnombre” (Zuz: Fukunaga).Hezkuntza Esparruan.AURREKOAREN EMAITZA10/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Apirilaren 30era arteCANDIDO BARCO-ren “Laos” argazki erakusketa.Klub Deportiboan.KLUB DEPORTIBO-ko argazki taldearen“Aratosteak” argazki erakusketa. El Ambigú tabernan.JOSE LUIS IRIGOIEN-en argazki erakusketa. Artekaliburudendan (Artekale, 20. Durango).– Maiatzaren 2ra arteDAVID LOPEZ SIMON-en egurrezko artelanenerakusketa. Topalekuan.EIBARKO ARTISTEN ELKARTEA-ren taldekakoerakusketa. Portalean.EIBARKO IGNAZIO ZULOAGAko ikasleenEGUNGO ISLAK. Portalean.– Maiatzaren 4ra arteIMA ELORZA (eskulturak) eta IMANOL ELORZA(olioak). Untzaga jubilatuen etxean.– Maiatzaren 1etik 31ra29 ARGIZAIOLA LEHIAKETA argazki erakusketa.Klub Deportiboan.KLUB DEPORTIBOko Argazki Taldearen lanak.El Ambigú, Portalea taberna eta Untzagako Jubilatuak.ikastaroaklehiaketakfarmaziak30, barixakuaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)1, zapatuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)2, domekaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)3, astelehenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)4, martitzenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)5, eguaztenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)6, eguenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)7, barixakuaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)- Nazioarteko Sukaldaritza.Noiz: Maiatzak 18, 20, 25, 27 eta ekainak 1, 3, 8 eta 10, 19.00etatik 21.00etara Portalean.Matrikula: Maiatzaren 3tik 7ra, Pegoran (71 euro Eibarren erroldatutakoak, 118 besteak).- Argazkilaritza Maiatzean tailerrak.“ Retr ato en estu dio” , Mamén Marí-rekin. Noiz: Maiatzak 15, 10.00etatik 14.00etara eta16.30etatik 19.30etara. Portalean. Izen-ematea: argazkilaritza@gmail.com (doan).“ Un es tudio fotogr áfico en la calle” . Noiz: Maiatzak 22, 10.00etatik 14.00etara.Untzagan. Izen-ematea: argazkilaritza@gmail.com (doan).- Sanjuanak 2010 Eibarren kartel lehiaketa.Informazioa eta lanak entregatzea: Maiatzaren 14ra arte, Pegoran.- Alkohol Gehiegikeriaren Kontrako Umorezko Pegatina Lehiaketa.Informazioa eta lanak entregatzea: Maiatzaren 14ra arte, Pegoran.- 2010-2011 Eskola Agenda argazki lehiaketa.Norentzat: 12 eta 18 urte bitarteko eibartarrentzat. Maiatzaren 14ra arte, Pegoran.- Li (buru-hausgarriak).LH-ko 2. mailatik aurrerakoentzat. Ek ainaren 14ra arte, Liburutegian.AGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA . Lanegunak: 07.00,08.00, 08.30, 09.00 eta 09.30etatik 20.30etara orduro.Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etaraorduro. Jaiegunak: 08.30, 12.30, 13.30, 15.30,18.30 eta 20.30. DONOSTIA-EIBAR. Lanegunak:07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro, 15.00,15.30etatik 18.30etara orduro, 19.30, 20.30 eta21.00. Zapatuak: 07.00, 07.30etatik 20.30etara orduro,21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik18.30etara bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Zapatuak: 14.15. Jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-TE-EIBAR. Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.25...eta kitto! 10/IV/30719 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Karlos Elgezuan (Amaña).60 m 2 . Logela bikoitza bi, egongela,sukalde handia eta komuna.24.600.000 pezeta, negoziagarriak.Tel. 943-201657 edo 696-348630.– Pisua salgai Eibarko erdigunean.3 logela, egongela, sukaldea, komunaeta trasteroa. Dena kanpora. Sartzekomoduan. Prezio interesgarria.Tel. 629-533695.– Duplexa salgai Elgetan. 85 m2. 3 logela,egongela beheko suarekin, sukaldeaeta bainugela bi. Berogailua.Guztiz jantzia. Aukera ona. Prezioaadosteko. Tel. 685-751891. Idoia.– Pisua salgai Bidebarrieta kalean. 2logela, egongela, sukaldea, komunaeta trasteroa. Eguzkitsua. Sartzekomoduan. Tel. 635-209084.– Pisua salgai Polonia Etxeberrian 3logela, sukalde-jangela eta komuna.Berogailu indibiduala, gas naturalarekin.Sartzeko moduan. Garajea hartzekoaukera. Tel. 943-701652 edo685-784850.– Elgoibarko Basarte auzoan pisuasalgai, garajearekin. 77 m 2 . Eguzkitsuaeta egoera onean. Bizitzera sartzekomoduan. Oso aukera ona. Tel.647-372033.– Errebal kalean pisua salgai. 4 logela,egongela, sukalde handia, komunbi, despatxoa eta terraza. Berriztuaeta argitsua. Deitu arratsaldez. Tel.605-772606.– Legarren pisua salgai. 3 logela,egongela, sukaldea eta komuna. Bizitzerasartzeko moduan. Berriztua.25.000.000. pta. Tel. 659-687736.– Pisua salgai Ipuruan, J.A. Mogel kalean.2 logela, egongela, sukaldeadespentsarekin, komuna eta trasteroa.Dena kanpora begira eta eguzkitsua.Bizitzera sartzeko moduan. Tel.661-291898 edo 610-603631.1.2. Errentan– Pisua alokagai Eibarren. Logela bi,egongela, sukaldea eta komuna. Deitu17.00etatik aurrera. Tel. 660-268797.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.Tel. 618-714616.– 3 logelako pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 608-474923.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.Tel. 664-111706.– Mutil batek logela alokatuko luke Eibarren,Bidebarrieta kalean. Tel. 630-392468.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.Tel. 646-048823.1.3. Konpartitzeko– Eibarko neska arduratsuak beste lagunbat behar du etxea konpartitzeko.Tel. 652-716135.3. Lokalak3.1. Salgai– Garaje itxia salgai Polonia Etxeberrian.22 m 2 . Tel. 943-701652 edo685-784850.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan3.2. Errentan– Lokala alokagai Otaola Etorbidea,27an. Gazteen kuadrila batentzataproposa. Tel. 657-795679.4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu, baita gauez ere,eta tabernako sukaldari moduan. Tel.680-223378 edo 943-530132.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 649-044223.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 669-311395.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna moduan edo orduka.Tel. 626-246543.– Neska euskalduna eskaintzen daumeak edo nagusiak arratsaldez zaintzeko.Tel. 659-222426.– Mutila eskaintzen da sukaldari edokamarero moduan. Tel. 686-077316.– Neska eskaintzen da nagusiak zainduedo tabernan lan egiteko. Tel. 646-821678.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketa lanetarako.Tel. 691-808493.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 618-714616.– Neska euskalduna eta arduratsuaeskaintzen da umeak zaintzeko. Tel.680-484679.– Erizain laguntzailea eskaintzen daumeak zaintzeko. Tel. 662-283671.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Interna edo orduka. Tel.662-247584.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako.Tel. 680-516240.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu, garbiketa lanetarakoedo kamarera moduan. Tel. 608-147559.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 663-582150.– Mutila eskaintzen da kamarero moduan.Esperientzia. Tel. 688-687563.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 636-001196.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketa lanetarako.Geriatria ezagutzak. Tel. 638-899860.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Asteburuetan ere. Tel. 646-180072.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,arratsaldez eta gauez. Tel. 686-435056.– Neska eskaintzen da garbiketa lanakegin eta nagusiak zaintzeko. Tel.656-493864.– Gizonezkoa eskaintzen da garbiketa,pintore, igeltsero... moduan eta nagusiakzaintzeko. Tel. 686-274490.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu edota gauez ospitalean egoteko.Esperientzia. Tel. 637-180723.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 638-344377 edo 943-530795.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanak egiteko.Goizez. Tel. 666-156651.– Erizain laguntzailea eskaintzen daumeak edo nagusiak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 658-030724.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 649-808071.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Erreferentziak. Tel. 648-143804.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta etxeko lanetarako. Tel.680-223378.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta etxeko lanetarako. Tel.943-531903.– Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketak egiteko. Esperientziaeta erreferentziak. Tel. 618-096628.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu, kamarera moduaneta garbiketarako. Esperientzia. Tel.608-376387.– Emakumea eskaintzen da ordukalan egiteko: umeak, nagusiak, garbiketak.Tel. 669-966611.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Geriatria kurtsoa egina. Tel.646-235195 edo 943-531903.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.680-223378.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Tel. 943-171583.– Emakumea eskaintzen da externamoduan lan egiteko. Tel. 659-080186.– Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako. Tel. 680-973549. Karen.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 943-171583 edo 608-474923.– Mutila eskaintzen da kamarero edopeoi moduan lan egiteko. Tel. 697-481489.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 943-531218.– Neska eskaintzen da orduka lanegiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko.Tel. 663-786976.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.11.00etatik 17.00ak arte. Tel.679-910991.– Neska eskaintzen da etxeko edogarbiketa lanak egin eta nagusiakzaintzeko. Tel. 666-008994.4.2. Langile bila– Komertziala behar da Euskaltelen.Tel. 617-724796.– Ile-apaintzailea behar da, 1. mailakoofiziala. Tel. 943-254512.– Emakumea behar da moda dendabaterako. Tel. 622-093424.– Asteburuetarako sukaldari-laguntzaileaeta aste osorako terrazan zerbitzekokamareroa (ezinbestekoaeuskeraz jakitea) behar dira Klub Deportiboan.Tel. 943-207044.– Sukaldari laguntzailea behar da.Ezinbestekoa autoa izatea. Tel. 679-950907.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– EGA titulodun injeniaritza ikasleakBatxilergora arteko ikasgaien klasepartikularrak ematen ditu. Orduka.Tel. 679-560138.6. Denetarik6.1. Salgai– Kotxe-kapota salgai, silla eta maxicoxiarekin(Bebe Confort urdin marinoa).Silla-baston eta autoarendakosillarekin.Tel. 617-256466.6.3. Galdu/Aurkitu– Anorak moduko urte biko ume batentxaleko marroia galdu da Untzagakobankuetan. Balio sentimentala.Tel. 635-711528.– Zapatuko ikastolako jaialdian zilarrezkoorratza galdu nuen. Balio sentimentaladu. Tel. 696-781138. Edurne.– Hilaren 9an pultsera galdu nuen.Tel. 678-785247.– Ezkontz-eraztuna galdu da hilaren10ean, Usartza-Kalamua tartean. Zilareta beltz kolorekoa. Tel. 650-435436.10/IV/30 ...eta kitto!719 zkia.


LA SALLE AZITAIN IKASTETXEA2010-2011 ikasturterako eskaintzaBATXILERGOAK (A eta D)ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA / GIZARTE ZIENTZIAK943 121 698maiatzaren3tik 12ra

More magazines by this user
Similar magazines