TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN - Politeknik Kota Bharu

pkb.edu.my

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN - Politeknik Kota Bharu

Takwim PKB 2013BilAKTIVITIPENYELARAS1 Audit Dalaman MS ISO Bil 2/2012 UQ2 Kursus Kawad Polibriged 2 UKO3 Pendaftaran penilaian khas sesi Jun 2012 PEPJANUARI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K4 Mesyuarat Pelaksanaan Pelan Tindakan UQ5 Mesyuarat Jabatan JKA6 Kesedaran Displin KAMSIS7 Kejohanan futsal Piala Pengarah PKB USK8 Kesedaran Displin KAMSIS9 Mesyuarat Konvokesyen Bil.1 JMSK10 Pemantauan disiplin Bil.1/2013 JKE11Mesyuarat Jabatan Akademik ProjekPelajarJKA12 Seminar halatuju pelajar UPK13 Mesyuarat Penyediaan Laporan Tahunan PROTaklimat pengisian dokumen PTPTN Sesi14 HEPDis 201215 Pemantauan P & P 1 JKM16 Kebudayaan dan Keusahawanan KAMSISBengkel penggubalan item peperiksaan17akhir di PoliteknikPEP18 Lawatan Industri 1 - Rohm Wako JKE19 Mesyuarat Pengurusan ABM 2014/2015 PTDMesyuarat Urusetia KPTN Zon 920Peringkat Negeri Kelantan Bil 1Promosi pengambilan anggota bharu21WataniahLawatan penandarasan akademik ke22IPTA/IPTSMajlis taklimat PA dan Wakil23Kelas/Penolong Wakil KelasHEPUKOJKEJKA


Sesi kutipan dokumen tawaran dan24perjanjian PTPTN Kelompok 1HEP25 Taklimat LI 1 UPLI26 Mesyuarat Pengurusan 1 PTD27 Kursus Pemantapan PP JKM JKM28 Kursus Kor Jurulatih UKO29 Promosi pengambilan rekrut UKOMinggu akhir penambahan/pengguguran30kursusPEP31 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM32 Seminar pengajaran dan pembelajaran ULPL33 Bengkel Pemantapan MQA (OBE/OBA) JP34 Pilihanraya kampus HEP35 Derma Darah UKO36 Bengkel ABMULPL &PTD37 Majlis Anugerah AKJ JKM38 Mesyuarat Pengurusan 2 PTD39 Kebudayaan dan Keusahawanan KAMSIS40 Kursus CPM JKA JKATarikh akhir tambah/gugur kursus sesi Dis41 JKE2012Penyemakan, pengesahan dan42 penyerahan deraf item dan peraturan PEPpemarkahan beserta softcopy43 Operasi disiplin JKDP HEPBengkel Penyediaan Laporan Tahunan44Bil.1PRO45 Bicara Industri 1 - Rohm Wako JKE46 Audit dalaman pesekitaran 5s Bil 2 5s47 Bengkel Penulisan Kertas Kerja FRP JPProgram Amanat KSN Tahun 2013 (Live48Streaming)PTDMesyuarat Penyelarasan Program49Keusahawanan PelajarJP50 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKA51 Perjumpaan Pengurusan dengan JPP HEP52 Mesyuarat Pengurusan 3 PTD53 Program Maulidur Rasul KAMSIS54 Lawatan Kursus CC303 JKA


Takwim PKB 201355 Persediaan audit MQA JPA56 Minggu Disiplin JKM JKMBengkel penyelarasan Jadual Waktu57Peperiksaan Akhir Selaras Siri 1PEP58 Mesyuarat Penyelarasan Projek UPSG59 Bengkel OBE-SCL :Sistem WEB OPAC JP60 Mesyuarat Konvokesyen Bil.2 JMSKPembentangan Pelan Tindakan PKB61Tahun 2013UQMajlis Penyerahan Baucar Buku621MalaysiaHEPBengkel Sistem Penasihatan Akademik63Fasa 2UPKMesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan64/Setting Laporan TahunanPROMesyuarat Karnival IPT Peringkat Negeri65Kelantan bersama agensiSesi kutipan dokumen tawaran dan66perjanjian PTPTN Kelompok 2HEPHEP67 Lawatan validasi pencapaian KPI UQ68 Perhimpunan Bulanan 1 PEP69 Program penghayatan solat (pelajar) JPALawatan Kolaborasi 2 - UTeM & Stesen70Satelit Bumi Lendu, MelakaJKEAktiviti 24.1.13 Maulud NabiCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 201325 Kejohonan Catur Terbuka Kelantan USK26Kursus Pemahaman Kepada Syarat Kontrak203/203AJKA27 Kem Ikhtiar Hidup UKO28 Peningkatan Gred Talipinggang UKO29Program Ceramah & DemonstrasiPencegahan KebakaranUKO30 Kejohanan Tertutup Skuasy Ahli Kelab UKO31 Kejohanan Bola Keranjang Terbuka UKO32 Program Motivasi Diri UKO33 A Walk To Remember UKO34 Kursus Pembinaan Laman Web @ Blog ULPL & JKE35Bengkel penyelarasan Jadual WaktuPeperiksaan Akhir Selaras Siri 2PEP36 Pertandingan Melukis Poster Mesra Alam UKO37 Mesyuarat Konvokesyen 3 JMSK38 Kursus Keselamatan dan Rahsia Rasmi ULPL39 Bengkel Penyediaan Laporan Tahunan Bil 4 PRO40(Deraf Kedua) Jadual Waktu PeperiksaaanAkhir SelarasPEP41 Seminar tamadun Islam (pelajar) JPA42 Lawatan Sambil Belajar AJK KAMSIS KAMSIS43 Kejohanan Pencak Silat Tertutup PKB UKO44Bengkel Pemantapan Pengendalian Kerjabata dan konkritULPL & JKA45 Communication SkillULPL &JMSK46 Audit 5s Bil 3 5s47 Kejohanan Tennis Tertutup PKB UKO48Bengkel PB 605 : Pendekatan analisa dataSPSSJP49 Proses Nombor Tentera Askar Wataniah UKO50Pertandingan tilawah dan nasyid dalaman(pelajar)JPA51 Pertandingan Street Socker PPKA JKA52Kursus Pemahaman Kepada Syarat Kontrak203/203AJKA


Takwim PKB 201353 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKE54 Audit Dalaman Program Pengajian JKE55 Kursus Keselamatan dan Rahsia Rasmi ULPL56 Seminar tamadun Islam JPA57 Mesyuarat Pengurusan 5 PTD58Bengkel TOT PRSP - Creating PeerCounselorUPK59 Program khidmat bakti JKM JKM60 Lawatan Sambil Belajar Kursus CC304 JKA61 Minggu Sukan KAMSIS62Lawatan Akademik/Industri/Keusahawananke langkawiJP63 Kejohanan Boling PRSP UPK64 Mesyuarat Konvokesyen 4 JMSK65 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM66 Karnival sukan PKB USKPersidangan Lembaga Peperiksaan dan67 Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik KPT PEPbagi Sesi Jun 201268 Minggu Keusahawanan KAMSIS69Program Base Learning dan OBE dalam P &PULPL & JKE70 Perhimpunan Bulanan 2 JKM71 Roadshow JKM72 Lawatan pelajar kejuruteraan pertanian JKM73 Perasmian sekretariat keusahawanan PKSW74 Seminar Pelaburan Bijak JP75 Mesyuarat Pengurusan Bil 6 PTDAktiviti 10-11.2.13 Tahun Baru CinaCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2013BIL AKTIVITI PENYE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Bengkel Pengurusan Minda dan Etika1 KAMSISPelajarMAC2Persidangan Lembaga Peperiksaandan Penganugerahan Sijil/DiplomaPoliteknik KPT bagi Sesi Jun 2012PEP3Lawatan Keusahawanan Ko-kurikulumke ChinaUKO4Bengkel Penilaian dan PemurnianItem Peperiksaan Akhir Siri 1PEP5 I Love PKB UPK6Program Sukarelawan IM4U :Khidmat Bakti Membantu Mangsa HEPBanjir7Kursus microcomputer and embedded ULPL &systemJKE8Bengkel Penyediaan LaporanTahunan Bil.5PRO9 Program pertolongan cemas UPO10 Pemantauan Disiplin BIL 03/201 JKEKursus Sains, Teknologi dan11Kejuruteraan Dalam IslamJPA12 Lawatan Kerja Akreditasi ke PTSB UQ13 Lawatan Kerja Akreditasi ke POLISAS UQLawatan pelajar Kejuruteraan14MekatronikProgram Kolaborasi PKB bersama15 Pusat Latihan Teknologi Tinggi(ADTEC) TaipingProgram Kerjasama Projek Pelajar16 DKA5 dengan Unit Hidrologi, JPSKelantanJKMJKEJKA


Program Bicara Usahawan Melayu17BerjayaKejohanan Bola Jaring Tertutup Ahli18KelabUKOUKO19 Procument & project implementation JKA20 Kursus Urusan Surat KerajaanULPL &PTDPersembahan Kelab Tarian21TradisionalUKO22 Mesyuarat Pengurusan 7 PTD23Lawatan Kolaborasi 2 - Utem &Stesen Satelit Bumi Lendu, MelakaJKE24 Pertandingan pidato dalaman JPA25 Diskusi Penyelidikan 1 UPIMesyuarat Urusetia KPTN Zon 926Peringkat Negeri Kelantan Bil 3HEPLawatan Sambil Belajar Kursus27C5306JKA28 Program Komuniti Celik ICT UKO29 Sukan JP JP30 Klinik Memanah UKO31 Lawatan ke Rumah Orang-Orang Tua UKO32 Mesyuarat Konvokesyen 5 JMSK33 Pemantauan P & P 2 JKM34 Kursus Pertolongan CemasULPL&UKO35 Kejohanan Futsal AR201 2013 UKO36 Bengkel Pelan Tindakan SRR UQ37 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM38 Bengkel Penyelidikan JKEMesyuarat Persediaan Menghadapi39Audit MQAJKE40 Kursus Excel dalam P & PULPL &JP41 Kursus CAD CAMULPL &JKM42 Kursus Pemantapan Nilai dan Etika ULPL


Takwim PKB 2013Bengkel Penyediaan Projek43PemasaranJP44 Pemantauan disiplin JKA45 Bicara industri 1 - Rohm Wako JKEKursus Pure Pneumatic & Hydraulic46SystemPCOTPertandingan tilawah dan nasyid47dalamanJPA48 EASYSCORE JKE JKE49 Mesyuarat Pengurusan 8 PTD50 MT Berembun Trekking UKO51 Pertandingan kawad kaki UKO52 Seminar Smart Study UPKProgram " Pembangunan sahsiah53kearah kecemerlangan pelajar"JKE54 Kursus Pemahaman Pelan JKA55 Closed Chess Tournament PKB UKO56 Kursus pra perkahwinan JPA57 Program Politeknik Kasih HEPLawatan Penandarasan Pengurusan58KewanganPTD59 Minggu Penghayatan Solah KAMSISKursus penulisan, penyelidikan dan ULPL &60penerbitanJKEKursus menghasilkan courseware & ULPL &61blogJMSK62 Operasi disiplin JKM JKM63 Seminar Perakaunan Kewangan JPLawatan Akademik/ Industri/64KeusahawananJPLawatan pelajar Kejuruteraan65AutomatifJKMLawatan kolaborasi 3 - stesen TNB67Paka & Petronas(safety)JKE68 Language camp JPALawatan Ukhuwah PRSP Ke69Politeknik Kuala TerengganuUPK70 Bengkel Penyelidikan/ Penulisan JP71 Kursus Pengurusan Server USTM


Takwim PKB 2013BilAKTIVITIPENYELARAS1 Mesyuarat JPKA & JPAK1 PTD2 Taklimat media konvokesyen PRO3 Kursus Kefahaman Islam KAMSISSatellite & MicrowaveULPL &4Communication System JKE5 Public speaking JPA6 Lawatan Industri 1 - Rohm Wako JKE7 Seminar Percukaian JP8 Pemantauan Disiplin Bil 04/2013 JKM9 Derma darah UKO10 Pemantauan disiplin JKA JKA11 Pemantauan disiplin JKE JKE12 Koloborasi dengan industri Siri 1 PCOTMinggu Kesenian Islam / Kem13IbadahKAMSIS14 Mesyuarat Pengurusan 9 PTD15 Seminar usahawan kreatif JP16 Lawatan Koloborasi Politeknik KAMSIS17 Career & Entrepreneurship Day UPK18 Seminar Keusahawanan JPLawatan Akademik/ Industri/19KeusahawananJP20 Jambori kokurikulum UKO21 Mesyuarat pengurusan JKM JKMKursus Pentadbiran Sumber ULPL &22ManusiaPTDPertandingan Rancangan23PerniagaanJPMesyuarat Persediaan24Menghadapi Audit MQAJKE25 Lawatan Kursus CC206 JKA26 Konvokesyen JMSK27 Gerai Keusahawanan JPKarnival Kebudayaan28KonvokesyenPROAPRIL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S


Dialog kebolehpasaran pelajar29sem akhirPCISECPengumpulan Data Kos Terkini30Siri 1PCOTKursus komunikasi berkesan31dalam P & PULPL32 Pertandingan Inovasi 1/2013 UPI33 Hari Terbuka PKB UPI34 Gerai Keusahawanan JP35 INOTEX JKE36 Computer based competition JMSK37 Pencegahan Kebakaran UKO38 Post Mortem PPP JPPerkhemahan AR101 Polibridged39 UKOSesi Dis 201240 Pertandingan MIROC Unimap JKEMesyuarat Post Mortem41KonvokesyenJMSK42 Peperiksaan selaras JPA JPA43 Program Pengukuhan Akademik JP44 EASYSCORE JKE JKEMesyuarat J/K Industri JKA45bersama industriJKA46 Mesyuarat Pengurusan Akademik JP47 Bicara Industri 2 - TNB JKE48 Kursus Pengendalian PeralatanULPL &JKM49 Perkasa akademik JKMMesyuarat Status Pelan Tindakan50 UQ2013Drama Competition of English51Language SocietyUKOKejohanan Badminton Tertutup52Ahli KelabUKOPertandingan ' Dart Stright to53Point ' Terbuka PKBUKO54 TSP JKA JKA55 Training of trainers programme 1 PCOT


Takwim PKB 201356 Skill pool (Train the trainer)ULPL &JKE57 Seminar Pemasaran JP58 Mesyuarat Pengurusan 10 PTD59 Majlis penyerahan ilmu JKMLawatan Sambil Belajar Ke60Taman NegaraJKA61 Mesyuarat Akademik JKAMajlis Pra Graduasi & Anugerah62KJJKA63 Kursus Pengurusan Emel USTM64 Peperiksaan Akhir Semester PEPPenulisan teknikal dan penerbitan65 JKAbuku ilmiah66 Perhimpunan Bulanan 4 JPA67 Mesyuarat Pengurusan 11 PTD68 Lawatan Penandarasan ke IPTA JKA69Program Ceramah &Demonstrasi PencegahanKebakaranAktivitiCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolahUKO


Takwim PKB 2013BilAKTIVITIPENYELARAS1 Peperiksaan Akhir Semester PEP2 Mesyuarat MBJ PTD3 Mesyuarat Pengurusan 12 PTD4Penempatan IndustriStaf/Pelajar Siri 1PCOT5 Kolaborasi kemasyarakatan KAMSIS6 Peperiksaan UBS 201p JP7Kursus Pengurusan DalamIslamJPA8Kursus Pengurusan OrganisasiBerkesanJKA9 Kursus Audit Dalaman UQKursus Advanced Pneumatic10SystemPCOTLawatan Benchmarking COT11Siri 1PCOT1213Mesyuarat JawatankuasaPenyelarasan Bengkel/MakmalKursus Rawatan Air Minuman /Air SisaJKAULPL &JKM14 TSP JKE JKE15 Mesyuarat Pengurusan 13 PTDMesyuarat Unit Pendidikan16Islam & Bahasa InggerisJPA17 Kursus Asas Perajurit Muda UKO18Kursus Analisa PenilaianKeberkesanan Penasihat PSPAAkademik19 Bengkel R & D SPSS ULPLBengkel Penyediaan Jadual20WaktuJKA21 Mesyuarat pengurusan JKM KAMSIS22 Mesyuarat Peperiksaan JKA JKA23 Kursus Interaktif multimedia ULPL & JP24 Mesyuarat Jabatan 1 JPAMEI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J


Takwim PKB 201325 Pengurusan OSHULPL &JKELawatan Penandarasan26Warden dan PenyeliaKAMSIS27 Mesyuarat PIN UQLawatan penanda arasan staf28JKMJKMBengkel penyelarasan kursus29(semakan)JKM30 Inovasi Staf JKE JKE31 Mesyuarat Minggu Suai Kenal JPAKursus seni mempertahankan32diriUKO33 Mesyuarat Pengurusan 14 PTDLawatan Akademik Kursus Ukur34 JKABahanMesyuarat Pengurusan35AkademikJPAMesyuarat Jawatankuasa36 Peperiksaan Politeknik Sesi Dis PEP201237 Kursus Asas Perajurit Muda UKO38 TSPJKA JKA39 Kursus Asas OSHAULPL &JPVideo Editing (Basic & ULPL &40Intermediate)JMSKKursus Penulisan - Proses Data41 UPIdan Kajian Tindakan42 Mesyuarat Pengurusan 15 PTD43 Bicara Tokoh PRO44 Program Hari Keluarga JKA JKABengkel Teknik P&P45berasaskan OBEJKEKursus Pengenalan PHP &46MySQLUSTM47 Audit Dalaman ISO UQKursus Executive Coaching &48MentoringJPA


Takwim PKB 201349 Kursus Pengurusan Am Pejabat ULPL &PTD50 Kursus Asas ProgrammingULPL &JKMKursus Sains, Teknologi dan51Kejuruteraan dalam IslamJPA52Keputusan rasmi PeperiksaanAkhir Semester Sesi Disember PEP201253 Kursus CIDOS JPA54 Seminar penyelidikan 1 JKM55 Koloborasi kemasyarakatan KAMSIS56 Mesyuarat Pengurusan 16 PTD57 Perhimpunan Bulanan 5 UPPAktiviti 1.5.13 Hari PekerjaCuti mingguan 24.5.13 WesakCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2013BilAKTIVITIPENYELARAS1 Kursus Asas Perajurit Muda UKO2 Hari Keluarga JKM JKM3 Mesyuarat MSK2 JPAPengurusan project : Microsoft Office4 JKA20105 Sukan Bowling Terbuka JKA JKA6 Koloborasi dengan Industri Siri 2 PCOT7 Kursus Jati Diri JP8 Mesyuarat Pengurusan 17 PTD9 Lawatan Kolaborasi Ke Industri JKA10 Lawatan Akademik Ke Luar Negara JP11 Bengkel penyelarasan kursus JKM12 Mesyuarat pengurusan JKM JKMPendaftaran dan pelaksanaan13penilaian khasPEP14 Mesyuarat MSK3 JPA15 Kursus Rekabentuk RobotikULPL &JKMKursus Pengurusan Masa dan16KeberkesananULPLBengkel Kajian Pencapaian17Pertengahan Tahun 2013PCOT18 Mesyuarat Pengurusan 18 PTD19 Curiculum survival camp UKO20 Forum Adain PRO21 MSK JPA22 Pendaftaran pelajar baru HEP23 Kursus Inovasi JKE24 Bengkel Fail MejaULPL &PTDBengkel P & P SCL Matematik/Sains ULPL &25/ KompJMSK26 Kursus ICT USTMPerjumpaan PA dengan pelajar carry27 HEPpaperJUN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A


Takwim PKB 201328 Perjumpaan PA dan pelajar senior JKE29 Asas AutoCAD (Penyediaan Pelan) JKATaklimat Disiplin Pelajar Lama Sesi30Jun 2013JKETaklimat Disiplin Pelajar Baru Sesi31Jun 2013JKE32 Mesyuarat Pengurusan 19 PTD33 Mesyuarat Jabatan JPA34 Taklimat OBE kepada pelajar JKE35 Minggu silaturahim KAMSISTaklimat Perpustakaan Untuk Pelajar36 LIBBaru37 Taklimat displin JKM JKM38 Mesyuarat Pengurusan Akademik JMSK39 Bengkel Pembinaan Laman WebULPL &JKM40 Minggu suaikenal KAMSIS KAMSIS41 Taklimat projek JKM42 Fire drill/Latihan Kebakaran KAMSIS43 Perhimpunan Bulanan 6 JMSK44 Mesyuarat KSP 1 UQ45 Mesyuarat Pengurusan 20 PTD46 Majlis Isra Mikraj KAMSIS47Mesyuarat Peg. Peperiksaan danPenyemakan Status Bank ItemUntuk Peperiksaan Akhir Sesi Jun2013PEPAktiviti 1-2.6.13 Hari Keputeraan D.Y.M.M.S.P.B.Y.D. AgongCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2013BilAKTIVITIPENYELARAS1 Kursus membaiki printer USTM2Lawatan ke TM Hiliran,TerengganuJKE3 Kursus lanskap dan bonsai KAMSIS4Pendaftaran dan pelaksanaanpenilaian khasPEP5 Mesyuarat JPKA & JPAK 2 PTD6Pem,antauan Disiplin Pelajar Bil05/2013JKE7 Pemantauan disiplin JKA8Kursus Pengurusan Aset dan ULPL &KewanganJKE9Best practices in constructionindustryJKA10 Mesyuarat Pengurusan 21 PTD11 Kursus pemantapan PPJKM JKMKursus pentadbiran sistem12eThumbUSTM13 Minggu disiplin JKM JKM14 Kursus Cuti / PersaraanULPL &PTDMesyuarat Jawatankuasa15Penasihat Akademik JabatanJKA16 Mesyuarat Jabatan JKA17 Hari Anugerah Pelajar JP18Keputusan rasmi penilaian khassesi Disember 2012 & Sesi Jun PEP201319 Majlis anugerah AKJ JKM20 Mesyuarat Pengurusan 22 PTDKursus Analisa Data & hasil21PenyelidikanJKE22 Kursus Penulisan Monograf PCOT23 Pemantauan P & P 1 JKM24 Operasi displin JKDP HEPJULAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R


Takwim PKB 201325 Kursus Induksi Pensyarah Baru ULPLKursus Pengurusan Haiwan ULPL &26TernakanJKM27 Mesyuarat JKTU UQMesyuarat Status Pelan28Tindakan Bil.2/2013UQProgram disiplin melalui29penerokaan kendiriKAMSIS30 Mesyuarat Pengurusan 23 PTDLawatan Akademik/ Industri/31KeusahawananJPBengkel Projek Perniagaan32Program DAT; PB605JP33 Program penghayatan Solat JPA34 Kem ikhtiar hidup UKO35 Mesyuarat pengurusan JKM JKM36 Kursus Kecergasan Fizikal UKO37Minggu terakhirpenambahan/penggugurankursusPEP38 Mesyuarat Pindaan Dokumen UQ3940Mesyuarat J/K Projek AkademikPelajarMesyuarat PengurusanAkademik41 Coaching skillJKAPEPULPL &PTD42 Perhimpunan Bulanan 7 USKMesyuarat Unit Pendidikan Islam43 JPA& Bahasa Inggeris44 Mesyuarat Pengurusan 24 PTD45 I Love PKB UPK46 Diskusi Penyelidikan 2 UPITarikh akhir tambah/gugur47kursusJKE


Takwim PKB 2013Aktiviti 26.7.13 Nuzul QuranCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2013BilAKTIVITIPENYELARAS1 Mesyuarat Pengurusan 25 PTD2 Program Ihya Ramadhan KAMSIS3Penempatan Industri Staf/Pelajar SiriPCOT24 MateCafe JMSK5 Kursus PerkhidmatanULPL &PTD6 Kursus P & P MarketingULPL &JP7 Mesyuarat Kantin JPA8 Seminar Penyelidikan JKE9Bengkel Penyelarasan Jadual WaktuPeperiksaan Akhir Selaras Siri 1PEPPemantauan Disiplin Pelajar Bil1006/2013JKEMesyuarat Jawatankuasa11Penyelarasan Bengkel/MakmalJKAMajlis Taklimat PA dan Wakil Kelas12/Penolong Wakil KelasJKA13 Kursus Komunikasi Berkesan JPAKursus transformer and electrical ULPL &14machinesJKE15Kursus Penyeliaan Pengangkutan &Pembinaan Jalan RayaJKABicara Industri 4 - BI Technologies,16KtnJKE17 Pertandingan pidato dalaman JPA18 Seminar tamadun Islam JPA19 Mesyuarat Pengurusan 26 PTD20 Bakti Siswa UPK21 Jambori Ko - kurikulum UKO22 Operasi disiplin HEPOGOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 201323(Deraf) Pertama jadual WaktuPeperiksaan Selaras untuk semakan PEPdan maklumbalas pelajar24 Mesyuarat Pengurusan Akademik UPLI25 Semakan FRP peringkat Jabatan JKA26 Minggu Keusahawanan KAMSIS KAMSIS27 Bengkel Autotronic Lab TrainingULPL &JKM28 Bengkel pembinaan item JKM29Persidangan Lembaga Peperiksaandan Penganugerahan Sijil/DiplomaPoliteknik KPT bagi Sesi Disember2012PEP30 Kursus Team Building ULPLLawatan pelajar Unit Kejuruteraan31MekanikalJKM32 Mesyuarat Pengurusan 27 PTDPertandingan tilawah dan nasyid33dalamanJPAPembentangan Penyelidikan &34Penulisan JMSKJMSK35Lawatan Kolaborasi 4 - UTeM &Stesen Satelit Bumi Lendu, MelakaJKE36 Jamuan Hari Raya Jabatan JKA18th FIRA Roboworld Cup &37Congress KLUPI38 Bengkel Penyelidikan/ Penulisan JP39 Bengkel pindaan dokumen UQ40 Mesyuarat Pengurusan JKM JKMLawatan Akademik/ Industri/41KeusahawananJP42 Pemantauan Disiplin JKA43 Kursus AutoCADULPL &JKE44 Kursus penyelidikan siri 2ULPL &JMSK


Takwim PKB 2013Lawatan pelajar Kejuruteraan45MekanikalJKM46Pengemakan, pengesahan danpenyerahan deraf item dan PEPperaturan pemarkahan47 Mesyuarat Pengurusan 28 PTDAktivitiCuti mingguan 8-9.8.13 AidilfitriCuti umum 31.8.13 Hari MerdekaCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2013SEPTEMBERBilAKTIVITIPENYELARAS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I12Bengkel Penyelarasan jadual WaktuPeperiksaan Akhir Selaras Siri 2(Deraf kedua) Jadual WaktuPeperiksaan Akhir SelarasPEPPEP3 Pemantauan Disiplin Pelajar Bil 07/2013 JKE456Mesyuarat J/K Penyelidikan & InovasiJKABengkel Permurnian & PemasanganSoalan Pertanian 2Kursus Peningkatan Profesionalismadalam P & PJKAULPL &JKMJKA7 Mesyuarat Pengurusan 29 PTD8 Lawatan pelajar Kejuruteraan Automotif JKM9Program Kebolehpasaran Pelajar JP-UBS AccountingJP10 Bengkel KIK UQ11 Sukan Pelajar JKM JKM12Jadual Waktu Peperiksaan Akhir SelarasSesi Jun 2013 diedarkan ke PoliteknikPEP13 Lawatan Penandarasan OBE ke IPTA JKE14 Kembara Merdeka PKB PRO15 Kursus integriti dan akauntabiliti ULPL16 Multimedia : Video EditingULPL &JKE17 Kursus PLC Application in industrial PCOT18Outreach PKB Sekitar sekolah - sekolahdi KelantanUPK


Takwim PKB 201319Lawatan Industri 5 - TNB Kenyir + DelpiElektrik KTJKE20 Mesyuarat Pengurusan 30 PTD21Program Kebolehpasaran Pelajar JP-UBS Stock ControlJP22 Kursus Pemahaman Pelan JKA23 Kursus Pra Perkahwinan JPA24Mesyuarat Peg. Peperiksaan & SemakanAkhir Item Peperiksaan Akhir (ProofReading)PEP25Kursus Membina Blog - blog sebagaiinovasi dalam P & PJPA26 Mesyuarat Pengurusan Akademik UKO27Lawatan Penandarasan AkademikProgram28 Kursus Pengurusan OrganisasiJPULPL &UKO29 Lawatan pelajar Kejuruteraan Mekatronik JKM30 Kursus Pengurusan OrganisasiULPL &UKO31 Mesyuarat Pengurusan 31 PTD32 Lawatan PenandaarasaN Ke IPT lain KAMSIS33Lawatan Akademik/ Industri/KeusahawananJP34 Program khidmat bakti JKM JKM35Program Kebolehpasaran Pelajar JP -UBS PayrollJP36Program "SURVIVAL KENDIRI UNTUKPELAJAR JKE"JKE37 Minggu sukan KAMSIS38 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM39 Bicara Industri 5 - TNB JKE40 Kursus SPSS JKE


Takwim PKB 201341 Kursus Stress ManagementULPL &JKM42 Sistem Penyampaian PerkhidmatanULPL &PTD43 Training of trainers programme 2 PCOT44 Lawatan Benchmarking COT Siri 2 PCOT45 Seminar Penyelidikan 2 UPI46 Language camp JPA47 Perhimpunan Bulanan 9 UPLI48 Mesyuarat Pengurusan 32 PTD49 SPSS : Asas dan pertengahanULPL &JKEAktiviti 1.9.2013 Cuti MerdekaCuti mingguan 16.9.2013 Hari MalaysiaCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2013Bil1 Seminar Keusahawanan JP2 Mesyuarat MBJ PTD3 Mesyuarat JPKA & JPAK 3 PTD4 Bicara Industri 6 - Telekom/ Celcom JKE5AKTIVITIProgram Kerjasama Projek PelajarDKA5 dengan Unit Hidrologi, JPSKelantan6 Kursus Tatacara PelupusanJKA7 Program Khidmat Bakti JP8 Pertandingan Rancangan Perniagaan JPULPL &JKM9 Public speaking JPA10 Seminar pemantapan bacaan Al Quran JPAPENYELARAS11 Post Mortem PPP JP12 Mesyuarat Pengurusan 33 PTD13 Majlis Pra Graduasi & Anugerah KJ JKA14 Program Pengukuhan Akademik JP15 Operasi Disiplin JKM JKM16 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM17 Program perkasa akademik JKM18 Majlis penyerahan ilmu JKMPemantauan Disiplin Pelajar Bil1908/2013JKEKursus Pengurusan Tatatertib Sektor20Perkhidmatan AwamULPLReconstructing corporate image for21Poly StudentUPKMesyuarat J/K Industri JKA bersama22industrJKAMesyuarat Status Pelan Tindakan232013 Bil 3/2013UQ24 Pemantauan disiplin JKA25 Computer based competition JMSK26 Pengumpulan data kos terkini Siri 2 PCOTOKTOBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K


Takwim PKB 201327 Hari Terbuka PKB UPI28 Gerai Keusahawanan JP29 Pertandingan Inovasi 2/2013 UPITechnology and Entrepeneurship30ConferenceUPI31 Pembentangan projek pelajar JKM32 Mesyuarat MSK JPA33 Pemantauan disipin JKA34 Mesyuarat Pengurusan 34 PTD35 Kursus ERT Bomba UKO36 Peperiksaan JPA JPA37 Pameran projek Inovasi JKEBengkel Pengurusan Minda dan Etika38PelajarKAMSIS39 PKB dan Masyarakat PRO40 Mesyuarat Pengurusan Akademik HEP41 Save our maths JMSK42 Peperiksaan Akhir Semester PEP43 Bengkel Penyediaan Jadual Waktu JKA44 Kursus P & P in English JP45 Mate is easy JMSK46 Pemikiran kreatif & inovatif JKA47 My Best Project JMSK48 e-Science - JOM LULUS JMSK49 Mesyuarat Pengurusan 35 PTD50 Answer me right JMSKULPL &51 Kursus AutomasiJKM52 Kursus Keperibadian dan Keterampilan ULPL &PTD53 Mesyuarat Pengurusan 36 PTD54 Perhimpunan Bulanan 10 JKEAktivitiCuti mingguan 15-16.10.2013 Aidil AdhaCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2013BilAKTIVITIPENYELARAS1Proses Penilaian Pelajar LatihanIndustri Sesi Jun 2013PEP2 Mesyuarat Peperiksaan JKA JKA3 Bengkel Penulisan hasil Penyelidikan JKE4 Kursus Percukaian ULPL & JP5 Mesyuarat Pengurusan 37 PTD6Mesyuarat JawatankuasaPeperiksaan Politeknik Sesi Jun PEP20137 Mesyuarat Pengurusan 38 PTD8 Mesyuarat MSK JPA9 Bengkel penyelarasan kursus JKM10 Kursus Kimpalan TIG & MIG ULPL & JKM11 Finishing School - ABMWT - BWI JKETatacara kontrak JKR, Borang PWD &12Pam terkiniJKA13 Mesyuarat PIN UQ14 Mesyuarat JKTU UQ15 Mesyuarat Pengurusan Akademik UPKMesyuarat Penyelarasan16Bengkel/MakmalJKAKursus Kecemerlangan Dalam17Motivasi dan Keseronokan BekerjaULPL18 Bengkel Halatuju COT 2014 PCOT19 Mesyuarat Pengurusan 39 PTDKeputusan rasmi peperiksaan akhir20semester Sesi Jun 2013PEP21 Sukan Terbuka Bowling JKAKursus Penambahbaikan Etika AJK22KPK Sesi Dis 2014KAMSIS23 Ujian Bertulis MUET 2013 PEP24 Peperiksaan UBS 201p JP25 Seminar penyelidikan 2 JKM26 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM27 Audit Dalaman ISO UQNOVEMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 2013Pendaftaran pelajar baru sesi Dis282013Keputusan rasmi peperiksaan akhir29semesterKursus Pengurusan Perolehan30KerajaanHEPPEPULPL &PTD31 Kursus Adobe & Fotoshop JKA32 Lawatan kolaborasi staf JKM33 Perjumpaan PA dan pelajar senior JKE34 Perhimpunan Bulanan 11 JP35 Mesyuarat Pengurusan 40 PTD36 Taklimat OBE kepada pelajar JKEAktiviti 2.11.2013 DeepavaliCuti mingguan 5.11.2013 Maal HijrahCuti umum 11-12.2013 Al SultanCuti politeknikCuti sekolah


BilAKTIVITIPENYELARAS1 Taklimat disiplin JKM JKM2Taklimat Perpustakaan Untuk PelajarBaruLIB3Bengkel Perancangan ABM dan AJKKAMSISKAMSIS4 Kursus Kewangan Islam JP5 Taklimat projek JKM6 Time Sector Privatisation JKE JKE7 Mesyuarat Pengurusan 41 PTD8 Malam Media PRO9 Mula proses tambah/gugur kursus JKE10 Minggu Disiplin JKM JKM11 Mesyuarat KSP 2 UQPendaftaran dan pelaksanaan12penilaian khasPEP13 Jamuan Akhir Tahun Jabatan JKA14 Mesyuarat Pengurusan 42 PTD15 Mesyuarat Pengurusan JKM JKM16 Mesyuarat Pengurusan 43 PTD17 Mesyuarat Pengurusan Akademik JKA18 Perhimpunan Bulanan 12 JKA19 Mesyurat Pengurusan 44 PTDDISEMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I SAktiviti 25.12.13 KrismasCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah

More magazines by this user
Similar magazines