(a) SEMENANJUNG MALAYSIA - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

(a) SEMENANJUNG MALAYSIA - Kementerian Sumber Manusia

Lampiran 5 (a)SEMENANJUNG MALAYSIA: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKALDAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, JANUARI 2013SUB-SEKTORSUB-SECTORBILANGANMAJIKANNO. OFEMPLOYERSJUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENTJUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS RETRENCHEDTEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGNBESARJUMLAHJUMLAH GRANDJUMLAHJUMLAHL/M P/FL/M P/FL/M P/FL/M P/FTOTALTOTAL TOTALTOTALTOTALJUMLAHBESARGRANDTOTALTEMPATANLOCALBAKIBALANCEASINGFOREIGNJUMLAHTOTALGIPerdagangan borong dan runcit,pembaikan kenderaan bermotor danmotosikalPenginapan dan aktivitiperkhidmatan makanan danminuman0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUMLAH0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber ManusiaSource: JobsMalaysia, Ministry of Human ResourcesNota/Note :L/M - Lelaki/MaleP/F - Perempuan/FamaleMSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 201111


Lampiran 5 (b)SABAH: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKALDAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, JANUARI 2013SUB-SEKTORSUB-SECTORBILANGANMAJIKANNO. OFEMPLOYERSJUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENTJUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS RETRENCHEDTEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGNBESARJUMLAHJUMLAH GRANDJUMLAHJUMLAHL/M P/FL/M P/FL/M P/FL/M P/FTOTALTOTAL TOTALTOTALTOTALJUMLAHBESARGRANDTOTALTEMPATANLOCALBAKIBALANCEASINGFOREIGNJUMLAHTOTALGIPerdagangan borong dan runcit,pembaikan kenderaan bermotor danmotosikalPenginapan dan aktivitiperkhidmatan makanan danminuman0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUMLAH0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber ManusiaSource: JobsMalaysia, Ministry of Human ResourcesNota/Note :L/M - Lelaki/MaleP/F - Perempuan/FamaleMSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 201112


Lampiran 5 ( c )SARAWAK: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKALDAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, JANUARI 2013SUB-SEKTORSUB-SECTORBILANGANMAJIKANNO. OFEMPLOYERSJUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENTJUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS RETRENCHEDTEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGNBESARJUMLAHJUMLAH GRANDJUMLAHJUMLAHL/M P/FL/M P/FL/M P/FL/M P/FTOTALTOTAL TOTALTOTALTOTALJUMLAHBESARGRANDTOTALTEMPATANLOCALBAKIBALANCEASINGFOREIGNJUMLAHTOTALGIPerdagangan borong dan runcit,pembaikan kenderaan bermotor danmotosikalPenginapan dan aktivitiperkhidmatan makanan danminuman0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUMLAH0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber ManusiaSource: JobsMalaysia, Ministry of Human ResourcesNota/Note :L/M - Lelaki/MaleP/F - Perempuan/FamaleMSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 201113


Lampiran 5 (d)MALAYSIA: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKALDAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, JANUARI 2013SUB-SEKTORSUB-SECTORBILANGANMAJIKANNO. OFEMPLOYERSJUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENTJUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS RETRENCHEDTEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGNBESARJUMLAHJUMLAH GRANDJUMLAHJUMLAHL/M P/FL/M P/FL/M P/FL/M P/FTOTALTOTAL TOTALTOTALTOTALJUMLAHBESARGRANDTOTALTEMPATANLOCALBAKIBALANCEASINGFOREIGNJUMLAHTOTALGIPerdagangan borong dan runcit,pembaikan kenderaan bermotor danmotosikalPenginapan dan aktivitiperkhidmatan makanan danminuman0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUMLAH0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber ManusiaSource: JobsMalaysia, Ministry of Human ResourcesNota/Note :L/M - Lelaki/MaleP/F - Perempuan/FamaleMSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 201114

More magazines by this user
Similar magazines