r`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kst u & 2012 iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo ...

educationbihar.gov.in

r`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kst u & 2012 iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo ...

`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq vafre es/kk lwphUNTRAINED - SUBJECT - SOCIAL SCIENCES.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1 4893 RAGINI RANI SINGH DEVENDRA PRASAD SINGH 03-Jul-89 F BC 98 2647118345 67.80% 81.20% 83.14% 77.38% 2 79.38Sex2 3967 CHANDNI CHAVALA RAM NARESH PRASAD 01-Jan-90 F BC 89 2407118185 87.20% 77.20% 62.20% 75.53% 2 77.533 4056 RASHMI SHASHI BHUSHAN KUMAR 01-Jul-83 F UR 107 1139118059 76.67% 73.89% 70.00% 73.52% 4 77.524 5766 RAJEEV RANJAN KAMESHWAR PRASAD 03-Dec-77 M BC 104 1307205 81.44% 80.22% 63.80% 75.16% 2 77.165 1432 KIRAN LALIT PRASAD GUPTA 23-Nov-90 F BC 92 2624118609 75.40% 81.80% 67.87% 75.02% 2 77.026 5899 MUKESH KUMAR SURENDRA PRASAD 13-Feb-85 M BC 95 1212118085 82.80% 70.56% 71.27% 74.87% 2 76.877 6679 PREM PRAKASH SRIPATI SAHAY 16-Aug-77 M UR 120 2644118458 80.00% 68.11% 62.87% 70.33% 6 76.338 4616 SHISHIR KUMAR ASHA NAND THAKUR 15-Jul-86 M UR 109 2669118944 84.80% 68.00% 64.17% 72.32% 4 76.329 4840 RINKU KUMARI BIRENDRA KUMAR 14-Jan-91 F BC 83 2658118221 80.60% 75.20% 65.07% 73.62% 2 75.6210 985 PANKAJ KUMAR JHA SUSHIL JHA 05-Dec-77 M UR 113 2605119317 85.29% 64.44% 63.87% 71.20% 4 75.2011 1533 SHAZIA NAHEED AKHTER MOHAMMAD SAMI AKHTER 10-Aug-89 F UR 89 2669118608 86.67% 71.85% 60.93% 73.15% 2 75.1512 4440 SNEHA BINOD KUMAR SINGH 15-Mar-90 F UR 91 2672118175 74.20% 81.00% 64.20% 73.13% 2 75.1313 4864 ANAMIKA SAHAY SANJAY KUMAR 01-Jan-87 F UR 95 2604118669 69.33% 76.33% 73.25% 72.97% 2 74.9714 989 EKTA BHARDWAJ JITENDRA KUMAR SINGH 15-Jul-89 F UR 114 2647115084 88.40% 66.00% 57.53% 70.64% 4 74.6415 2671 NALINI NAVIN KUMAR VERMA 25-Aug-90 F UR 84 2634118884 68.00% 84.20% 64.73% 72.31% 2 74.3116 1335 T KAVITA SINGH ANAY KUMAR SINGH 12-Jul-82 F UR 84 2624118387 59.80% 63.56% 93.40% 72.25% 2 74.2517 3487 SUJEET KUMAR RADHE SHYAM CHOUDHARY 21-Aug-88 M UR 105 2925118076 66.40% 80.40% 63.75% 70.18% 4 74.1818 3244 PRASHANT SHEKHAR PREM SAGAR SINGH 22-Jun-84 M UR 125 3115115334 80.00% 67.56% 56.93% 68.16% 6 74.1619 1316 KRITI SINGH BISHESHWAR SINGH 22-Sep-90 F UR 103 2666115064 80.00% 72.56% 63.73% 72.10% 2 74.1020 6524 RITU DHAWAN RAM NATH DHAWAN 20-Sep-74 F UR 98 2686115385 67.44% 60.33% 88.47% 72.08% 2 74.0821 3690 RAJEEV RANJAN SOHAN PRASAD 31-Dec-76 M BC 103 2649118167 84.78% 68.44% 62.33% 71.85% 2 73.8522 6251 ANAMIKA SAHAY SANJAY KUMAR 01-Jan-88 F UR 95 2604118669 69.33% 76.33% 69.31% 71.66% 2 73.6623 3493 PRITI KUMARI BHARAT PRASAD GUPTA 05-Jan-92 F BC 99 2644118695 76.71% 71.22% 66.33% 71.42% 2 73.4224 219 SANGITA KUMARI GHANSHYAM MISHRA 27-Sep-75 F UR 93 4016118041 86.86% 64.89% 62.00% 71.25% 2 73.2525 1893 RICHA KUMARI JHA MITHLESHWAR JHA 22-Jul-89 F UR 83 2657118353 62.20% 83.20% 68.22% 71.21% 2 73.2126 1892 PRITI KUMARI RAMPRAVESH PRASHAD 28-Oct-89 F BC 87 2644118696 75.71% 68.11% 68.56% 70.79% 2 72.7927 6612 NILESH KUMAR VERMA NAGESHWAR PRASAD 25-Jul-76 M EBC 115 2636118470 73.11% 74.89% 58.27% 68.76% 4 72.7628 P 96 SHAILESH KUMAR SINHA KRISHNA NAND 27-Feb-81 M UR 110 2668118805 72.22% 75.44% 57.93% 68.53% 4 72.5329 2879 KUMARI SILPI ASHOK KUMAR 7-Aug-91 F EBC 84 2672118035 72.86% 65.11% 73.07% 70.34% 2 72.3430 3242 AMRESH KUMAR JIWACHH YADAV 07-Jan-78 M BC 88 2604118294 71.78% 71.78% 67.33% 70.30% 2 72.3031 1302 ARTI KUMARI SIYARAM PRASAD 25-Nov-91 F UR 88 2405118143 63.29% 78.20% 69.33% 70.27% 2 72.2732 1027 ANUMEHA PRIYADARSHNI ASHOK KUMAR PANDEY 15-Feb-84 F UR 91 2607118288 82.80% 66.80% 61.13% 70.24% 2 72.2433 2067 SALONI CHOPRA RAI PREM CHOPRA 12-Feb-86 F UR 87 2687115276 72.57% 72.00% 65.27% 69.95% 2 71.9534 905 PANKAJ NAYAN RAJENDRA PRASAD 07-Oct-79 M BC 107 2640118354 75.22% 66.67% 61.87% 67.92% 4 71.92CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 454 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n35 447 VINOD KUMAR BRAHMDEO SINGH 03-Oct-87 M EBC 100 2213115151 74.80% 67.40% 67.53% 69.91% 2 71.91Sex36 2570 MONIKA KUMARI RAMAWATAR SHARMA 18-Sep-77 F UR 105 2633118458 77.11% 66.00% 60.53% 67.88% 4 71.8837 4403 NAZIA SABAH SHAHAB UDDIN 25-Feb-85 F BC 106 2602119731 82.86% 62.67% 58.00% 67.84% 4 71.8438 688 RAJESH KUMAR ROY SHATRUGHNA ROY 10-Aug-73 M BC 113 2605119439 68.78% 69.89% 64.67% 67.78% 4 71.7839 5382 MONIKA KUMARI K K JAMAIYAR 29-Nov-89 F UR 104 1123118214 72.20% 71.20% 65.87% 69.76% 2 71.7640 2091 SWATI SINGH RAM AKBAL SINGH 22-Jan-86 F UR 105 2683118093 73.57% 62.89% 66.73% 67.73% 4 71.7341 3195 MD SHAHNAWAZ ENGINEER MD CHIRAGUDDIN ANSARI 01-Nov-78 M EBC 97 2632118533 79.88% 65.89% 63.24% 69.67% 2 71.6742 4839 ARUNIMA KUMARI JITENDRA KUMAR 12-Jun-87 F UR 84 1005118276 57.80% 80.00% 70.93% 69.58% 2 71.5843 4845 ARUNESH KUMAR MUNNA KUMAR 25-Mar-91 M UR 103 2609118427 86.00% 67.20% 55.53% 69.58% 2 71.5844 6370 SANJEEV KUMAR SINGH HARENDER KUMAR SINGH 24-Jan-78 M UR 99 3156118123 78.22% 73.33% 57.13% 69.56% 2 71.5645 P 71 PRAVEEN KUMAR RABINDRA PRASAD 14-Jan-85 M BC 109 2644118031 80.40% 65.56% 56.67% 67.54% 4 71.5446 348 JAI PRAKASH ANIL KUMAR TEWARI 12-Jul-83 M UR 113 0711118613 74.40% 69.80% 58.20% 67.47% 4 71.4747 1511 RAMAN KUMAR PANDEY SURENDRA PANDEY 01-Jun-76 M UR 123 3145118124 82.29% 58.78% 55.07% 65.38% 6 71.3848 P 94 NASREEN AHSAN MOHAMMAD SANAULLAH AHSAN 19-Sep-78 F UR 93 2602119699 78.67% 65.89% 63.40% 69.32% 2 71.3249 3341 SMRITY GANESH SHANKAR OJHA 09-Jan-87 F UR 113 2672118136 73.86% 58.22% 69.76% 67.28% 4 71.2850 566 RAJIV RATNAKAR BASUDEO KUMAR JAISWAL 17-Feb-78 M BC 95 2650118623 79.78% 67.78% 59.87% 69.14% 2 71.1451 3798 ARCHANA KUMARI NASIWAN PASWAN 28-Feb-84 F SC 88 2608118377 77.40% 65.33% 64.58% 69.11% 2 71.1152 3153 ANIL KUMAR MISHRA HARINATH MISHRA 27-Jan-77 M UR 110 2605118491 66.11% 77.11% 57.87% 67.03% 4 71.0353 1152 NARESH KUMAR SAHU LAKSHMI SAHU 01-Jul-83 M BC 84 0932118343 61.71% 80.44% 64.60% 68.92% 2 70.9254 P249 MD SHAMS REZA MD ZAHOOR ALAM 21-Jan-89 M BC 86 0115118076 78.80% 77.20% 50.73% 68.91% 2 70.9155 P1 PARITOSH KUMAR RATNESHWAR SHARMA 17-Aug-83 M UR 91 2332118127 66.29% 79.78% 60.60% 68.89% 2 70.8956 346 SANOJ KUMAR MOHAN SAH 18-Sep-84 M BC 84 3410118130 79.71% 64.11% 62.60% 68.81% 2 70.8157 6629 VIKASH KUMAR SINGH SURENDRA SINGH 01-Mar-81 M UR 99 2362118042 86.43% 60.00% 59.60% 68.68% 2 70.6858 P 106 SUMAN KUMARI SANT KUMAR SINGH 02-Dec-90 F UR 87 3123115129 71.14% 65.67% 69.20% 68.67% 2 70.6759 3805 POOJA KUMARI SHAILENDRA KUMAR JHA 27-Feb-91 F UR 89 2914118012 76.00% 61.00% 69.00% 68.67% 2 70.6760 3213 PRIYANKA KUMARI ASHOK PRASAD VERMA 18-Feb-89 F UR 92 2645118553 69.80% 75.40% 60.73% 68.64% 2 70.6461 4407 MITHILESH CHANDRA RAM KRISHNA SINGH 01-Mar-77 M UR 117 2633118177 74.00% 71.00% 54.80% 66.60% 4 70.6062 4046 RANJEET KUMAR NAGESHWAR ROY 15-Jul-78 M BC 108 2654118284 75.00% 68.56% 56.20% 66.59% 4 70.5963 1923 SNEHA BRAJ BHUSHAN PANDEY 03-Jun-89 F UR 86 4018118055 74.60% 68.00% 63.13% 68.58% 2 70.5864 6286 PAMMY RAJBIHARI SINGH 01-Jan-89 F UR 85 2639118406 78.80% 64.44% 62.27% 68.50% 2 70.5065 1121 MANISHA SINGH SURESH PRASAD SINGH 12-Jun-75 F UR 118 2630118319 70.00% 72.56% 56.89% 66.48% 4 70.4866 4769 MADHU KUMARI RAMAYAN PANDEY 04-Mar-87 F UR 92 0715118165 77.43% 67.33% 60.67% 68.48% 2 70.4867 4425 KUMARI SWETA DWARKA NATH TIWARY 15-Jan-80 F UR 106 2627118347 64.25% 80.44% 54.67% 66.45% 4 70.4568 6646 AKANKSHA RANI DINESH KUMAR MANDAL 13-Oct-88 F BC 94 3104118084 70.60% 66.44% 68.27% 68.44% 2 70.4469 4113 SAVITA BHARTI VINOD KUMAR SINHA 24-Dec-89 F UR 106 2668118072 59.20% 63.11% 76.67% 66.33% 4 70.3370 5587 SWATI KUMARI BIRENDRA KUMAR SINHA 23-Sep-88 F UR 99 2231118101 77.14% 61.44% 66.27% 68.28% 2 70.2871 3527 CHETAN THAKER SAJENDRA SINGH 25-Sep-77 M UR 125 2614118559 64.00% 67.11% 61.68% 64.26% 6 70.2672 6610 DAYA SHANKAR ROY LALLAN JI ROY 14-Jan-78 M UR 112 2614118733 72.11% 72.67% 54.00% 66.26% 4 70.2673 3514 ANAND KUMAR SINGH KAMTA PRASAD SINGH 01-Mar-83 M UR 92 2501115183 66.71% 72.00% 66.00% 68.24% 2 70.24CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 455 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n74 6533 POONAM KUMARI GANESH CHAUBEY 01-Sep-76 F UR 112 0817118261 68.56% 68.67% 61.47% 66.23% 4 70.23Sex75 1636 SULEKHA KAMLESHWAR PD BHAGAT 12-Sep-77 F UR 101 2675118090 76.22% 67.67% 60.80% 68.23% 2 70.2376 1612 APURVA SINHA NAVIN KUMAR SINHA 23-Oct-90 F UR 90 2607119026 73.33% 64.56% 66.67% 68.19% 2 70.1977 5583 MD TABREZ ANWAR MD ANWARUL HAQUE 08-Feb-79 M UR 113 2602119558 70.11% 64.60% 63.80% 66.17% 4 70.1778 858 AKRITI ANSHU UPENDRA NARAYAN 06-Jul-85 F BC 96 2602118756 82.29% 67.33% 54.80% 68.14% 2 70.1479 4557 VINAY KUMAR RAM BACHAN SINGH 10-Oct-75 M BC 105 2698115136 81.56% 68.33% 48.50% 66.13% 4 70.1380 4826 MITHLESH PRASAD PRABHU PRASAD 01-Mar-78 M BC 92 2416118125 79.33% 65.67% 59.33% 68.11% 2 70.1181 781 SANDEEP KUMAR KABINDRA SINGH 10-Sep-85 M UR 113 3533118140 68.00% 60.33% 70.00% 66.11% 4 70.1182 1016 JULI PAL PRAMOD KUMAR PAL 08-Jun-88 F EBC 83 2622118040 64.40% 67.89% 72.06% 68.11% 2 70.1183 5720 AMRITA PRIYADARSHINI ARVIND KUMAR SINGH 28-Mar-87 F UR 109 2604118497 64.57% 63.78% 69.93% 66.09% 4 70.0984 P 98 NIBHA KUMARI BRAHAMDEO PRASAD 07-Sep-78 F BC 93 3032118086 78.43% 71.11% 54.67% 68.07% 2 70.0785 6538 REETI AMITABH ROY 10-Jan-88 F BC 105 2656118919 71.40% 64.44% 62.27% 66.04% 4 70.0486 6216 KUMARI SMITA JAI SHANKAR PRASAD YADAV 12-Dec-79 F BC 83 2008118108 75.00% 70.89% 58.20% 68.03% 2 70.0387 6050 VIKASH KUMAR BAIJOO PANDIT 12-Dec-84 M EBC 90 2693118148 70.00% 68.89% 65.13% 68.01% 2 70.0188 P17 POOJA LAL BABU PRASAD YADAV 03-Sep-85 F BC 83 2641118473 76.00% 67.20% 60.80% 68.00% 2 70.0089 5402 SHAHBAZ HABIB GHULAM HABIB 10-Jan-85 M EBC 84 2607118902 69.57% 75.11% 59.27% 67.98% 2 69.9890 5967 MADHULIKA SUMAN SADHU SHARAN SINGH SUMAN 12-Sep-85 F UR 111 2629118107 73.00% 63.89% 61.00% 65.96% 4 69.9691 3973 HEENA KUMARI RAM LAKHAN PRASAD 30-Dec-90 F BC 98 2619118619 77.71% 68.78% 57.13% 67.88% 2 69.8892 1168 PANKAJ KUMAR TRIVEDI SACHCHIDANAND SHASTRY 17-Apr-76 M UR 110 2640118331 72.11% 70.56% 54.93% 65.87% 4 69.8793 4827 ARUN KUMAR SHYAMDEO PRASAD SINGH 21-Dec-78 M BC 101 2405118180 70.33% 73.89% 59.20% 67.81% 2 69.8194 639 SATYENDRA KUMAR TRIPATHI DEO PUJAN TIWARY 01-Mar-91 M UR 98 2667118493 84.00% 65.40% 54.00% 67.80% 2 69.8095 6023 MEGHA SINHA ANIL KUMAR SINHA 29-Dec-87 F UR 107 2632118742 71.00% 70.20% 56.20% 65.80% 4 69.8096 5736 JAYANTI KUMARI ARUN KUMAR 06-Oct-74 F BC 103 2621118209 72.67% 65.67% 65.00% 67.78% 2 69.7897 5514 PREETI MITHILESH KUMAR VERMA 31-May-77 F UR 108 2644118231 70.78% 69.89% 56.60% 65.76% 4 69.7698 2262 SHISHUPAL KUMAR GUNJESHWAR PRASAD 31-Mar-84 M BC 99 2669118961 66.86% 77.00% 59.40% 67.75% 2 69.7599 5971 SANDEEP KUMAR SRIVASTAVA GOPALJEE PRASAD 02-Oct-78 M UR 108 2660118766 71.56% 71.67% 53.93% 65.72% 4 69.72100 1991 RANJEET PRAKASH RAMSAGAR SHARMA 02-Jan-79 M UR 114 1412118134 78.56% 58.22% 60.33% 65.70% 4 69.70101 6525 AMRENDRA KUMAR LAKSHMI CHOUDHARY 05-Dec-77 M SC 87 2609118276 73.56% 73.22% 56.20% 67.66% 2 69.66102 2092 ANKITA KASERA LAKSHMAN PRASAD KASERA 01-Feb-83 F BC 100 2606118611 76.57% 70.33% 56.07% 67.66% 2 69.66103 3844 KANAK KAMINI PRASAD KAPILDEO PRASAD 26-Dec-84 F BC 93 2623118375 67.29% 65.11% 70.56% 67.65% 2 69.65104 3530 RAJESH KUMAR MISHREE PRASAD YADAV 14-Feb-86 M BC 98 2516118302 74.71% 66.89% 61.33% 67.65% 2 69.65105 5215 ADITI CHANDRA SHEKHAR PD SHARMA 12-Apr-77 F UR 109 3401118049 75.75% 61.78% 59.40% 65.64% 4 69.64106 1985 BASU PRIYESH MITHILESH KUMAR CHAU HARY 01-Jun-84 M UR 106 2612118490 74.40% 63.00% 59.53% 65.64% 4 69.64107 242 TANWEER ALAM ASFAR ALAM 21-Feb-77 M UR 94 2604118779 83.00% 64.56% 55.33% 67.63% 2 69.63108 2032 SABIHA NEYAZ NEYAZUL HAQUE 04-Feb-82 F BC 93 2603118799 56.29% 62.00% 84.47% 67.58% 2 69.58109 5623 NEERAJ KARN UMASHANKAR PRASAD KARN 03-Feb-90 M UR 107 0629118172 73.14% 55.00% 68.53% 65.56% 4 69.56110 2764 JYOTI KUMARI ARVIND KUMAR 04-Feb-90 F BC 88 2622118223 75.86% 60.56% 66.13% 67.52% 2 69.52111 P26 SAVITA KUMARI SINGH RAMASHRAY PRASAD SINGH 09-Jun-74 F UR 87 1911118085 74.22% 66.89% 61.33% 67.48% 2 69.48112 3333 SNEHA SINHA HARINANDAN PRASAD 02-Dec-84 F UR 89 2432118037 63.14% 81.11% 58.13% 67.46% 2 69.46CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 456 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n113 3908 VISHWA KANT VIMAL LAKSHMAN PRASAD 03-Feb-87 M EBC 85 1526118230 75.14% 67.11% 60.13% 67.46% 2 69.46Sex114 4356 DEEPAK KUMAR SWAMI VIJAY SARASWATI 1-Mar-83 M EBC 110 2614118971 69.86% 63.22% 63.27% 65.45% 4 69.45115 6508 BRAJESH KISHOR DAMODAR PRASAD 01-Mar-78 M BC 101 2613118979 72.00% 75.00% 55.13% 67.38% 2 69.38116 5481 MANISHA SINHA MAHESHWAR PRASAD SINHA 03-Oct-83 F BC 87 2630118329 66.14% 78.33% 57.67% 67.38% 2 69.38117 5892 KUMARI AMRITA ASHOK KUMAR 06-Oct-87 F UR 88 2626118106 69.40% 66.00% 66.67% 67.36% 2 69.36118 3236 ANKITA PARIHAR ARUN KUMAR SINGH 04-Nov-88 F UR 84 0536118057 73.00% 65.89% 63.20% 67.36% 2 69.36119 27 VINOD KUMAR BRIJNANDAN SINGH 25-Dec-78 M EBC 89 2696118206 75.78% 60.67% 65.53% 67.33% 2 69.33120 1609 AJAY KUMAR SINHA RAMESHWAR PRASAD SINGH 16-Jul-76 M BC 100 2602118145 69.11% 67.56% 65.27% 67.31% 2 69.31121 3660 JAY PRAKASH RAVINDRA PRASAD ARYA 08-Feb-77 M BC 102 2621118035 84.57% 62.11% 55.13% 67.27% 2 69.27122 5751 AAKANKSHA BIRENDRA NATH MISHRA 10-Jan-91 F UR 91 2301118005 71.86% 67.56% 62.40% 67.27% 2 69.27123 1679 ANISH KUMAR RAM EKWAL SINGH 3-Jan-83 M SC 98 2605118650 68.29% 73.67% 59.73% 67.23% 2 69.23124 5189 SUDARSHAN BINODA NAND SHARMA 05-Dec-87 M UR 113 0648118043 73.14% 55.89% 66.60% 65.21% 4 69.21125 5756 FAREHA BASIT MD A BASIT 05-May-85 F EBC 85 2617118509 57.60% 74.40% 69.53% 67.18% 2 69.18126 1176 ROOMI SABA ABDUL AHAD 01-Jan-81 F EBC 109 2603118750 65.00% 69.22% 61.20% 65.14% 4 69.14127 6718 PRABHAT RANJAN NOKHE LAL SINGH 26-Oct-91 M UR 111 2642118506 66.86% 72.56% 56.00% 65.14% 4 69.14128 3808 ANJANI ANAND SHARAN MISHRA HARI NARAYAN MISHRA 15-Jan-78 M UR 97 2606118283 67.78% 84.40% 49.20% 67.13% 2 69.13129 310 PRIYANKA SUBHASH CHANDRA SINHA 24-Dec-88 F UR 91 2645118386 82.80% 64.33% 54.27% 67.13% 2 69.13130 3240 ABHINANDAN KUMAR SABHAPATI SINGH 07-Nov-81 M UR 107 2601118418 67.29% 70.44% 57.60% 65.11% 4 69.11131 P52 BRAHMANAND DASHA NAND JHA 15-Aug-74 M UR 111 2706118018 73.89% 63.00% 58.40% 65.10% 4 69.10132 6244 ANAMIKA KUMARI SHYAMNANDAN PANDEY 15-Dec-85 F UR 94 2304118263 71.43% 67.89% 61.93% 67.08% 2 69.08133 3267 ARCHANA KUMARI RAMAKANT SINGH 10-May-91 F BC 89 2608118314 67.40% 67.44% 66.40% 67.08% 2 69.08134 2271 DEEPSHIKHA KISHORI RAM 05-Jan-79 F EBC 106 2615118276 73.33% 65.67% 56.20% 65.07% 4 69.07135 1416 DIWAKAR KUMAR DINESHWAR PRASAD SAH 21-Jan-85 M EBC 103 2318118057 68.71% 71.89% 60.60% 67.07% 2 69.07136 1252 NUTAN SATYADEO PRASAD SINGH 07-Jan-79 F BC 82 2638118662 74.00% 71.78% 61.40% 69.06% 0 69.06137 3692 AJAY KUMAR SURESH PRASAD 05-Mar-84 M BC 90 2601118999 83.43% 60.89% 56.87% 67.06% 2 69.06138 5380 MANOJ KUMAR CHANDRADEV YADAV 15-Jan-84 M BC 98 2605119207 76.14% 68.33% 56.53% 67.00% 2 69.00139 5249 AMAR KUMAR SIYARAM PRASAD 10-Feb-91 M BC 96 2602119199 76.43% 63.89% 60.60% 66.97% 2 68.97140 3900 RITU OJHA LALAN OJHA 17-Feb-92 F UR 109 2827118176 76.29% 57.89% 60.67% 64.95% 4 68.95141 3237 ARCHANA SINHA LAKHAN PRASAD 20-Nov-83 F BC 109 2621115075 62.00% 70.22% 62.60% 64.94% 4 68.94142 2305 BISHWA RANJAN KIRAN RAM SUNDAR PRASAD 20-May-78 M EBC 92 2613118887 66.00% 72.44% 62.33% 66.93% 2 68.93143 6563 ALKA KUMARI VIJAY PRASAD 10-Sep-87 F UR 91 2602118834 70.71% 67.89% 62.20% 66.93% 2 68.93144 2312 NISHA KUMARI VISHWA BANDHU SINGH 19-Feb-91 F BC 86 2679115358 66.40% 71.00% 63.40% 66.93% 2 68.93145 5006 VIKASH KUMAR LALOO MAHTO 17-May-91 M EBC 86 2693118137 74.14% 65.78% 60.87% 66.93% 2 68.93146 6606 BANDANA KUMARI ANIL KUMAR 14-Apr-83 F UR 93 1903118154 60.14% 82.11% 58.47% 66.91% 2 68.91147 93 BANDANA MANDAL N P MANDAL 17-Sep-80 F ST 84 2612118379 65.80% 58.80% 76.00% 66.87% 2 68.87148 6031 HEMLATA SINHA DEONATH PRASAD 05-Aug-74 F EBC 100 2620118095 77.78% 54.44% 68.33% 66.85% 2 68.85149 1246 ASHA NAND DAS BASUDEO LAL DAS 15-Dec-77 M UR 113 2108118338 65.78% 70.78% 58.00% 64.85% 4 68.85150 5659 RISHABH GUPTA RANJEET PRASAD GUPTA 14-Jan-85 M BC 105 2658118284 69.14% 65.00% 60.33% 64.83% 4 68.83151 6630 PRAMOD KUMAR LAL BABU RAM 10-Aug-88 M SC 93 3509115124 68.60% 71.60% 60.27% 66.82% 2 68.82CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 457 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n152 P 124 SUKANT SHEKHAR AMENDRA NARAYAN SINGH 23-Nov-82 M UR 110 0636115161 63.14% 65.78% 65.47% 64.80% 4 68.80Sex153 5653 NEHA AGRAWAL BHUPENDRA AGRAWAL 15-Dec-86 F UR 97 2678115258 61.33% 65.00% 74.07% 66.80% 2 68.80154 2385 NEHA KUMARI ANIL KUMAR 11-Feb-89 F UR 83 2635118947 77.14% 63.11% 60.13% 66.80% 2 68.80155 4863 NISHA RANJAN AVINASH CHANDRA SINHA 25-Dec-79 F UR 113 2418118143 69.00% 62.56% 62.80% 64.79% 4 68.79156 3860 AARTI KUMARI SURENDRA PRASAD 27-Feb-86 F EBC 83 2601115010 69.57% 71.56% 59.20% 66.78% 2 68.78157 3404 SANJEEV KUMAR SONE LAL MANDAL 1-Jan-78 M EBC 89 2663118505 75.00% 72.89% 52.40% 66.76% 2 68.76158 3229 ANIL KUMAR PASWAN KISHORI PASWAN 16-Apr-89 M SC 99 2842118241 81.00% 67.60% 51.67% 66.76% 2 68.76159 1627 T SEEMA SINGH SANJAY KUMAR SINGH 15-Mar-91 F UR 88 2668118406 69.40% 64.89% 65.93% 66.74% 2 68.74160 966 RANJU KUMARI SIYA SHARAN PRASAD 12-Jun-82 F BC 102 2654118631 75.20% 61.33% 63.67% 66.73% 2 68.73161 796 SWATI SINHA AWADHESH KUMAR SINHA 15-Jan-84 F UR 93 2683118095 74.57% 63.78% 61.80% 66.72% 2 68.72162 2172 SURBHI UPENDRA KUMAR 22-Dec-90 F UR 96 2680118155 68.80% 68.67% 62.67% 66.71% 2 68.71163 1362 DEEPIKA KUMARI SATISH PRASAD 20-Nov-91 F BC 92 2615118225 70.86% 67.33% 61.93% 66.71% 2 68.71164 1274 AJEET KUMAR VIRENDRA PRASAD SHARMA 03-Feb-87 M UR 97 4006118225 83.00% 61.89% 55.20% 66.70% 2 68.70165 3483 RUPAM KUMARI SUSHIL KUMAR SINHA 20-Jan-88 F UR 84 2660118005 73.43% 68.67% 57.93% 66.68% 2 68.68166 1625 ARCHNA KUMARI RAJMANGAL PRASAD 08-Feb-78 F UR 98 2608118492 75.56% 65.89% 58.53% 66.66% 2 68.66167 127 SWATI BISHNU DEO PRASAD SINGH 15-Feb-87 F BC 85 2435118042 76.29% 62.67% 61.00% 66.65% 2 68.65168 6063 SONAM KUMARI ARVIND KUMAR 21-Nov-90 F EBC 83 2672118428 67.00% 67.60% 65.27% 66.62% 2 68.62169 299 RAVI RANJAN BHARAT PRASAD 25-Jul-77 M BC 100 2656118265 60.67% 81.44% 57.73% 66.61% 2 68.61170 2583 ARCHANA KUMARI BHAGWAN SINGH 22-May-91 F EBC 94 2608118225 70.86% 66.22% 62.67% 66.58% 2 68.58171 1041 PALLAVI VERMA GHANSHYAM KUMAR VERMA 02-Sep-91 F UR 93 2679115765 72.86% 65.22% 61.67% 66.58% 2 68.58172 P 142 NIVEDITA KUMARI SADHU SINGH 05-Jul-89 F BC 96 0711118926 64.29% 66.78% 68.60% 66.55% 2 68.55173 2938 PREETY CHANDAN AJAY KUMAR 31-Dec-85 F BC 99 2644118340 71.71% 63.11% 64.80% 66.54% 2 68.54174 4568 GUNJAN KUMARI VEENESH KUMAR 20-Sep-86 F BC 85 2619118259 64.71% 67.67% 67.20% 66.53% 2 68.53175 5993 SUNNY KUMAR ASHOK KUMAR JHA 14-Oct-85 M UR 93 2604118740 71.80% 65.33% 62.33% 66.49% 2 68.49176 5573 KAMINI RANJAN PASHUPATINATH PRASAD 04-Feb-87 F EBC 86 2699118388 73.14% 60.11% 66.20% 66.48% 2 68.48177 2337 PRIYANKA KUMARI UDAY KUMAR 10-Jul-90 F BC 87 2645118592 72.29% 61.44% 65.67% 66.47% 2 68.47178 1659 SAPNA JHA RAJNI KANT JHA 5-Mar-78 F UR 86 2666118121 69.33% 81.11% 48.93% 66.46% 2 68.46179 3956 MUKESH RANJAN GOVIND PRASAD BHAGAT 14-Oct-83 M BC 106 2913118065 69.43% 59.89% 64.00% 64.44% 4 68.44180 878 SARVENDRA KUMAR TIWARY YADUNATH TIWARY 11-Oct-78 M UR 100 2667118024 71.44% 74.22% 53.60% 66.42% 2 68.42181 3183 PRAMOD KUMAR SINHA NARENDRA KUMAR SINHA 01-Mar-78 M UR 101 2643118457 71.00% 66.89% 61.33% 66.41% 2 68.41182 6112 SAMVIT KUMAR SINGH TRILOKI SINGH 01-Jan-86 M UR 109 3153118117 64.14% 63.44% 65.60% 64.40% 4 68.40CategoryHandicappedREMARKS183 2600 PRASHANT KUMAR BRAJ BIHARI RAM 30-Apr-87 M SC 88 73.00% 62.78% 63.40% 66.39% 2 68.39 TET Marks not Clear184 3295 NEHA KUMARI RAKESH KUMAR 24-Oct-90 F UR 88 2635118941 72.83% 63.60% 62.73% 66.39% 2 68.39185 3395 PUNAM KUMARI BHUPENDRA NATH GUPTA 22-Dec-88 F BC 86 2642118114 75.29% 62.56% 61.27% 66.37% 2 68.37186 1113 RASHMITA KUMARI NAWAL KISHOR SINGH 01-Mar-86 F UR 85 2655118355 75.57% 59.67% 63.80% 66.35% 2 68.35187 526 SHIREEN ANJUM QAYYUM ANSARI 10-Aug-78 F BC 94 2604118716 67.11% 62.89% 68.93% 66.31% 2 68.31188 3569 VINAY KUMAR RAMKESHWAR SAW 15-Aug-89 M BC 94 2695118145 67.86% 67.67% 63.33% 66.29% 2 68.29189 3460 NAVNEET KUMAR SATYENDRA KUMAR 8-Jan-90 M UR 98 2635118328 60.71% 61.11% 77.00% 66.28% 2 68.28190 P 132 SUSHIL KUMAR PARSHURAM PD SWARNKAR 10-May-87 M BC 97 2003115527 60.14% 60.00% 78.67% 66.27% 2 68.27Patna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 458 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n191 4611 KHUSHBOO KUMARI CHANDRA NARAYAN CHOUDHARY 15-Feb-92 F EBC 92 2156118199 67.00% 64.89% 66.87% 66.25% 2 68.25Sex192 6331 SANGITA KUMARI SINHA MAHESH CHANDRA PRASAD 31-Dec-77 F UR 91 2662118212 73.22% 62.44% 63.00% 66.22% 2 68.22193 247 SUMANT KUMAR PARAS PRASAD SINHA 02-Aug-83 M UR 96 2676118059 72.29% 70.56% 55.80% 66.21% 2 68.21194 P197 TULIKA SAHAY NAWAL KISHOR SAHAY 25-Dec-74 F UR 91 2361118243 70.78% 68.00% 59.80% 66.19% 2 68.19195 3223 SHIV MADHAV GOVERDHAN PUJARI 15-Oct-89 M BC 108 2692115079 65.14% 63.56% 63.87% 64.19% 4 68.19196 3787 ANJALI KUMARI SHARMANAND KUMAR 15-Feb-87 F UR 101 1402118244 74.29% 70.11% 54.13% 66.18% 2 68.18197 P 226 TANU SRI RAMESHWAR PD 02-Mar-91 F EBC 105 3542118028 64.86% 65.89% 61.80% 64.18% 4 68.18198 1144 SHALINI SINHA ARBIND KUMAR 01-Jul-78 F BC 88 3426118083 62.78% 69.22% 66.47% 66.16% 2 68.16199 P 153 RINKI KUMARI RANJEET SINGH 09-Mar-86 F UR 92 2658118099 70.57% 68.78% 59.13% 66.16% 2 68.16200 268 KUMARI PUSHPA SHARMA SHAMBHU PRASAD SHARMA 13-Jan-87 F UR 87 2626118815 57.60% 77.20% 63.67% 66.16% 2 68.16201 4867 PRITI KUMARI BALDEO PRASAD 09-Jan-81 F BC 99 2644118682 75.75% 64.33% 58.33% 66.14% 2 68.14202 5857 AKASH KUMAR BAIDHYANATH PRASAD 01-Mar-85 M EBC 105 1001118291 71.00% 59.56% 61.87% 64.14% 4 68.14203 326 RAJESH BHARTI GOKUL PRASAD SINGH 05-Dec-77 M BC 104 3205118078 74.78% 81.56% 42.00% 66.11% 2 68.11204 3609 KUMARI NEHA DINESH KUMAR SINHA 05-Mar-90 F UR 97 4011118132 70.14% 63.44% 64.73% 66.11% 2 68.11205 3033 PRIYA KUMARI NARESH PRASAD GUPTA 28-Feb-85 F BC 108 2645118216 62.57% 68.00% 61.67% 64.08% 4 68.08206 6550 IRA SHARMA RAM NARESH SHARMA 14-Dec-78 F UR 89 2620118395 72.22% 65.44% 60.53% 66.07% 2 68.07207 2291 SHILPEE KUMARI RAJBANSH PRASAD GUPTA 06-Jan-86 F BC 103 1522118034 71.00% 61.11% 66.07% 66.06% 2 68.06208 2688 MAMTA KUMARI CHANDESHWAR PRASAD SINGH 01-Mar-81 F BC 87 2629118550 82.14% 59.22% 56.73% 66.03% 2 68.03209 2880 PRIYANKA CHATURVEDI SHATRUGHAN CHATURVEDI 30-May-89 F UR 98 2645118426 65.57% 58.33% 74.20% 66.03% 2 68.03210 1541 DINESH PURI SURESH PURI 21-Jan-75 M UR 107 2617118115 72.78% 66.00% 53.27% 64.01% 4 68.01211 1372 SHILPI KUMARI SATYENDRA SINGH 15-Oct-89 F UR 95 2669118831 74.86% 63.22% 59.93% 66.00% 2 68.00212 2165 GANESH KUMAR AMALDEO PRASAD 25-Mar-91 M EBC 88 1007118352 67.86% 67.67% 62.47% 66.00% 2 68.00213 2507 ASHUTOSH KUMAR DIWAKAR PRASAD SRIVASTWA 08-Nov-84 M UR 110 2610118645 61.71% 64.56% 65.67% 63.98% 4 67.98214 1409 SUBODH KUMAR BISHW NATH PODDAR 15-Dec-86 M BC 87 2673118459 72.43% 67.11% 58.27% 65.94% 2 67.94215 4729 CHANDRA PRABHA SHRI ARUN KUMAR 16-Feb-84 F UR 107 2614118365 65.00% 68.67% 58.07% 63.91% 4 67.91216 53 OM PRAKASH JEET LAL ROY 29-Dec-87 M BC 90 2639118091 69.86% 55.33% 72.55% 65.91% 2 67.91217 4663 GHANSHYAM CHANDRA DAS BHAGYAWAN CHANDRA DAS 01-Mar-80 M SC 95 2618118303 74.89% 70.89% 51.93% 65.90% 2 67.90218 6713 GHANSHYAM CHANDRA DAS BHAGYAWAN CHANDRA DAS 01-Mar-80 M SC 95 2618118303 74.89% 70.89% 51.93% 65.90% 2 67.90219 6724 KUMAR RAUNAK RAMESH PRASAD GUPTA 28-Mar-88 M EBC 86 2321118114 86.80% 56.78% 54.07% 65.88% 2 67.88220 3400 RAMESH CHANDRA JHA NARESH CHANDRA JHA 31-Dec-76 M UR 115 2653118026 70.67% 66.11% 54.80% 63.86% 4 67.86221 5266 PRAKASH KUMAR BHARAT NARAYAN CHOUDHARY 02-Dec-75 M BC 87 2156118265 65.11% 76.44% 56.00% 65.85% 2 67.85222 2734 NEELU KUMARI BINOD KUMAR SINGH 05-Jun-89 F BC 113 2912118002 72.43% 57.78% 61.33% 63.85% 4 67.85223 5113 GUNJAN KUMARI VEENESH KUMAR 20-Sep-86 F BC 85 2619118259 69.00% 61.33% 67.20% 65.84% 2 67.84224 3755 MD TARIQUE MUMTAZ MUMTAZ AHMAD 07-Jan-87 M UR 106 2632118580 71.57% 55.22% 64.67% 63.82% 4 67.82225 1343 MANOWAR ALAM MAHMOOD ALAM 07-Jan-80 M EBC 92 2632118017 69.00% 67.00% 61.33% 65.78% 2 67.78226 3715 SARITA SINHA ARJUN PRASAD 05-Feb-80 F BC 88 2429118096 75.00% 67.33% 55.00% 65.78% 2 67.78227 4243 MADHURENDRA MOHAN JITENDRA KUMAR SINGH 17-Oct-90 M UR 116 3125118102 64.00% 65.67% 61.67% 63.78% 4 67.78228 869 AMIT KUMAR SHEO SHARAN PANDIT 17-Jan-76 M EBC 100 2603118361 69.44% 66.89% 60.93% 65.76% 2 67.76229 3361 GEETANJALI GUNJAN RAMESH KUMAR THAKUR 25-Feb-91 F BC 99 2618118284 81.14% 60.00% 56.13% 65.76% 2 67.76CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 459 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n230 1670 KUMARI MEENAKSHI SINHA JAYNANDAN PRASAD 6-Feb-87 F UR 86 2626118562 68.57% 65.11% 63.53% 65.74% 2 67.74Sex231 1138 PRIYANKA KUMARI JITENDRA PRASAD 11-Nov-87 F UR 95 2645118561 82.71% 56.78% 57.73% 65.74% 2 67.74232 3190 RAJANI PRAKASH HARINANDAN SINGH 28-Feb-83 F UR 101 2648118345 62.29% 76.78% 58.13% 65.73% 2 67.73233 4065 UPENDRA KUMAR SRI ASHOK KUMAR 02-Oct-83 M BC 93 2687118158 73.80% 65.78% 57.60% 65.73% 2 67.73234 2647 SWEETY SINHA SATYA PRAKASH SINHA 30-Jun-91 F UR 100 2683118161 72.86% 65.44% 58.87% 65.72% 2 67.72235 1336 T SHILPI SATISH KUMAR LAL DAS 26-Jan-90 F UR 83 2669118813 62.40% 68.40% 66.33% 65.71% 2 67.71236 3029 MANMOHAN KRISHNA ANJANI VERMA 15-Jan-92 M UR 91 2010118053 72.43% 65.89% 58.80% 65.71% 2 67.71237 1410 ANKITA SINHA NARENDRA KUMAR SINHA 06-Sep-90 F BC 91 2617115029 69.86% 65.56% 61.67% 65.69% 2 67.69238 6047 SHWETA RAVI RANJAN MALVIYA 26-Feb-84 F UR 107 2671118043 69.86% 64.56% 56.60% 63.67% 4 67.67239 5605 LAXMI KUMARI MISHRA 18-Feb-86 F UR 86 2673115208 74.38% 66.89% 55.73% 65.67% 2 67.67240 2201 SUNIL KUMAR VIDYA LAL SHARMA 01-Jan-91 M EBC 85 2677118080 70.43% 65.78% 60.80% 65.67% 2 67.67241 473 AJAY KUMAR KAMAL KISHORE JHA 14-Oct-84 M UR 107 2601119024 64.71% 70.22% 56.00% 63.65% 4 67.65242 4261 NEERU KUMARI CHANDRA SHEKHAR SHARMA 16-Feb-84 F UR 103 2635118718 69.14% 69.11% 58.67% 65.64% 2 67.64243 5111 ABHINAV ANAND BIRENDRA KUMAR SINHA 16-Feb-84 M BC 88 2601118424 71.00% 75.11% 50.80% 65.64% 2 67.64244 4141 RASHMI HARSHIT PRASHAD SINGH 01-Mar-77 F UR 97 2655118101 77.33% 61.22% 58.33% 65.63% 2 67.63245 5241 PRABHAKAR KUMAR VIDYARTHI MAHENDRA PRASAD VIDYARTHI 21-Jan-86 M BC 93 2642118399 68.14% 66.67% 62.07% 65.63% 2 67.63246 3013 MRITYUNJAY KUMAR SINGH NAGENDRA KUMAR SINGH 19-Nov-83 M BC 101 0517118144 68.43% 70.89% 57.53% 65.62% 2 67.62247 1492 MD MUSTAFA MAHMOOD GHEZALI ABDUL HAMID 25-Dec-81 M EBC 107 2602119414 60.43% 71.33% 59.07% 63.61% 4 67.61248 6457 SHIRINE MASYHA SYEED MASYHA 16-Oct-81 F UR 88 0757118061 64.92% 59.25% 72.60% 65.59% 2 67.59249 5262 RANI KUMARI BRAHM DEO PANDEY 05-Jan-88 F UR 87 2824118018 72.00% 64.67% 60.07% 65.58% 2 67.58250 4003 MD TASNIMUDDAULAH MD SIRAJUDDAULAH ANSARI 04-Feb-88 M EBC 87 2632118583 71.86% 61.78% 63.07% 65.57% 2 67.57251 6588-A BITU SRIVASTAVA DINESH PRASAD SRIVASTAVA 07-Jun-80 F UR 89 2613118912 51.20% 82.60% 62.87% 65.56% 2 67.56252 3260 PADMA JHA SHIV SHANKAR JHA 21-Jul-91 F UR 86 2912118109 77.20% 66.60% 52.87% 65.56% 2 67.56253 1780 PRAMOD KUMAR MAHENDRA KUMAR 18-Jan-76 M UR 101 2643118347 76.22% 61.67% 58.73% 65.54% 2 67.54254 4589 SANJEEV KUMAR RAMKRISHNA DAS 8-Feb-77 M UR 92 2663118446 72.89% 67.33% 56.40% 65.54% 2 67.54255 4288 RAVI RANJAN KRISHNA KUMAR 03-Feb-85 M BC 93 2656118266 61.57% 75.44% 59.60% 65.54% 2 67.54256 2140 MANOJ KUMAR UPENDRA SINGH 01-Mar-78 M BC 83 3719118042 67.89% 69.56% 59.13% 65.53% 2 67.53257 2877 SAMIR KUMAR JHA BIMAL CHANDRA JHA 14-Sep-77 M UR 105 2660118602 74.22% 66.33% 50.00% 63.52% 4 67.52258 5404 ANAMIKA KUMARI MANOJ KUMAR 24-Dec-88 F BC 94 2614115017 71.86% 61.67% 63.00% 65.51% 2 67.51259 6678 RAKESH KUMAR SATYA NARAYAN SINGH 07-Jan-76 M EBC 105 2652118041 69.44% 62.56% 58.53% 63.51% 4 67.51260 5083 SONI RANI PASHUPATI SINGH 11-Jan-78 F UR 89 2673118084 67.44% 73.00% 56.07% 65.50% 2 67.50261 2219 DIPAK KUMAR JAY RAM SINGH 07-Feb-79 M UR 101 2617118151 76.33% 67.11% 53.00% 65.48% 2 67.48262 5576 ABHA RANI PRAMOD KUMAR SHARMA 16-Aug-91 F UR 96 0301118019 73.40% 62.00% 60.93% 65.44% 2 67.44263 4287 MADHU MANJARI MURARI PRASAD SINGH 20-Nov-75 F UR 85 2414118161 72.33% 67.89% 56.07% 65.43% 2 67.43264 6308 MADHU MANJARI MURARI PRASAD SINGH 20-Nov-75 F UR 85 2414118161 72.33% 67.89% 56.07% 65.43% 2 67.43265 5885 RINKI KUMARI BIRENDRA SINGH 29-Dec-89 F UR 86 0731118020 69.29% 63.00% 64.00% 65.43% 2 67.43266 2297 AJIT KUMAR ARVIND KUMAR SINGH 01-Mar-79 M BC 94 2602118337 72.78% 63.44% 60.03% 65.42% 2 67.42267 2818 PRASOON KUMAR SINGH SITA RAM SINGH 11-May-83 M BC 100 2643118701 58.71% 84.22% 53.33% 65.42% 2 67.42268 3276 RINKI RANI MADAN KUMAR 25-Dec-89 F BC 95 2658118150 72.86% 67.00% 56.40% 65.42% 2 67.42CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 460 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n308 5635 ANAND MOHAN SIDHNATH PRASAD SINGH 18-Oct-85 M BC 93 2605118129 71.14% 64.33% 59.67% 65.05% 2 67.05Sex309 2705 SHASHI RANJAN PRASAD SINHA DASHAMI SAHAY 05-Jan-76 M UR 111 2669118473 66.78% 62.22% 60.07% 63.02% 4 67.02310 3456 SHOBHA RANI SACHIN SHARMA 15-Dec-80 F UR 91 2682115203 65.88% 64.11% 65.07% 65.02% 2 67.02311 4374 RITU RAJ SINHA RAM EKBAL SINGH 2-Jan-76 M UR 122 2658118694 66.89% 67.00% 49.13% 61.01% 6 67.01312 482 RAJAN KUMAR SINGH RATAN PRASAD SINGH 12-Dec-83 M UR 107 3614118047 62.00% 69.78% 57.27% 63.01% 4 67.01313 6448 RINKI KUMARI UPENDRA NARAYAN SINGH 14-Oct-86 F EBC 97 2519118242 68.14% 68.00% 58.87% 65.00% 2 67.00314 4877 SHUBHA BELA SHYAMA RANI 26-Jan-80 F BC 88 2670118577 83.00% 57.89% 54.07% 64.99% 2 66.99315 2468 SUNIL KUMAR SURESH KUMARI 24-Nov-86 M BC 91 2694115239 69.00% 62.56% 63.40% 64.99% 2 66.99316 3553 SUSHMA SWARAJ BIRENDRA PRASAD ROY 26-Feb-80 F BC 85 2682118139 73.11% 62.89% 58.93% 64.98% 2 66.98317 6445 SATYARTHI KUMAR BINDA PRASAD CHAURASIA 25-Feb-83 M BC 98 3159118228 64.57% 69.33% 61.00% 64.97% 2 66.97318 3684 SHANDHYA KUMARI VINOD KUMAR SHARMA 31-Aug-90 F UR 93 55029001 70.00% 69.20% 55.67% 64.96% 2 66.96319 6474 GANESH KUMAR DINESH MANDAL 10-Oct-90 M EBC 89 2617118638 61.43% 69.44% 64.00% 64.96% 2 66.96320 750 ASHISH RANJAN SHANKAR JEE PRASAD 02-Oct-81 M BC 92 2624115196 65.86% 68.22% 60.73% 64.94% 2 66.94321 5772 SEEMA KUMARI MAHENDRA PRASAD GUPTA 2-49-90 F BC 91 2830118435 64.43% 64.11% 66.27% 64.94% 2 66.94322 375 NISHANT KUMAR JAY NARAYAN SAH 02-Jul-78 M BC 105 2638118024 76.11% 64.67% 48.00% 62.93% 4 66.93323 3450 PAYAL SINGH LALLAN SINGH 13-May-85 F UR 96 0722118434 68.29% 59.78% 66.73% 64.93% 2 66.93324 3790 NITU KUMARI RAJKUMAR SAH 25-Dec-91 F BC 83 2638118402 71.43% 60.22% 63.13% 64.93% 2 66.93325 5316 RAJNEESH KUMARM AJAY KUMAR 10-Jul-85 M BC 84 2345118139 67.86% 53.56% 73.27% 64.89% 2 66.89326 4353 KUMARI SANGYA RAI NEHA DHIRENDRA NATH RAI 8-Sep-89 F UR 97 0813118263 69.50% 60.11% 65.07% 64.89% 2 66.89327 5352 SANJEEV KUMAR BABAN PRASAD 01-Mar-78 M UR 102 0734118291 72.56% 61.22% 60.87% 64.88% 2 66.88328 2178 MANISHA KUMARI RAMCHANDRA YADAV 11-Nov-86 F BC 88 2010118043 73.14% 61.22% 60.27% 64.88% 2 66.88329 6035 KUMARI SANSKRITI ANIL KUMAR 12-Feb-85 F BC 89 2509118254 68.57% 67.78% 58.27% 64.87% 2 66.87330 3060 BABY KUMARI BHUPENDRA 28-Dec-85 F UR 96 3112118053 70.86% 65.56% 58.20% 64.87% 2 66.87331 1704 DEEPSHIKHA KUMARI BRAJ BHUSHAN VAJPEYI 25-Dec-89 F UR 88 2615118279 68.71% 65.89% 60.00% 64.87% 2 66.87332 3115 SALIL RANJAN NAGESHWAR PRASAD SINGH 05-Oct-84 M BC 110 2660118530 64.57% 68.56% 55.47% 62.86% 4 66.86333 3224 AJAY KUMAR SHYAM NANDAN MAHTO 14-Feb-86 M BC 93 2106118185 75.86% 58.11% 60.60% 64.86% 2 66.86334 3689 AJIT KUMAR NAND KUMAR SINGH 02-Jan-79 M BC 101 2202118021 72.00% 69.56% 53.00% 64.85% 2 66.85335 12 RANDHEER KUMAR ARJUN PANDIT 10-Dec-83 M EBC 88 2653118284 64.86% 66.89% 62.80% 64.85% 2 66.85336 5665 SHASHI BHUSHAN KUMAR BHUNESHWAR PRASAD SINGH 05-Mar-86 M BC 120 2669118211 67.71% 56.89% 57.93% 60.85% 6 66.85337 334 MITHU KUMARI VARMA MOHAN PRASAD VARMA 02-Jan-76 F UR 85 2633118281 65.00% 70.56% 58.93% 64.83% 2 66.83338 2819 SUMAN KUMARI RAJENDRA PD PANDEY 18-Dec-89 F UR 96 0829118113 70.00% 62.56% 61.93% 64.83% 2 66.83339 2512 MANISH KUMAR BIRENDRA KUMAR 05-Feb-90 M BC 86 4012118196 76.86% 57.78% 59.80% 64.81% 2 66.81340 6069 AVANTIKA KUMARI ARUN KUMAR YADAV 01-Mar-78 F BC 92 2206118106 73.67% 68.00% 52.73% 64.80% 2 66.80341 5286 RANJEET KUMAR JITENDRA KUMAR 13-Apr-78 M BC 88 3421118024 67.67% 67.44% 59.27% 64.79% 2 66.79342 4370 VISHAKHA PRIYADARSHINI BIRENDRA PD SINGH 1-Mar-86 F BC 87 2697118079 72.14% 61.22% 61.00% 64.79% 2 66.79343 3935 PRIYANKA RANI NAWAL KISHORE SINHA 18-Aug-87 F BC 87 2645118727 72.40% 57.11% 64.87% 64.79% 2 66.79344 5073 MANISHA KUMARI BACHU BIHARI LAL 01-Mar-78 F BC 87 3718118406 68.56% 70.11% 55.67% 64.78% 2 66.78345 P 143 NANDITA KUMARI SADHU SINGH 05-Jul-89 F BC 83 0711118921 62.43% 63.78% 68.07% 64.76% 2 66.76346 610 PRITI SINGH ABDHESH KUMAR SINGH 16-Sep-90 F UR 92 2605119385 69.00% 64.67% 60.60% 64.76% 2 66.76CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 462 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n347 5260 KIRAN GUPTA KRISHNA PRASAD GUPTA 03-Feb-82 F BC 89 2624118625 68.43% 67.11% 58.67% 64.74% 2 66.74Sex348 2768 MAHESH KUMAR LALAN PRASAD YADAV 02-Jan-86 M BC 87 1121118132 67.43% 62.33% 64.40% 64.72% 2 66.72349 3047 SHASHI KUMAR JANARDAN PRASAD SINGH 24-Aug-75 M UR 94 2691115407 75.22% 64.56% 54.33% 64.70% 2 66.70350 3040 MANISH CHANDRA KUMAR DINESH CHANDRA KUMAR 28-Feb-85 M UR 92 2629118827 63.43% 65.00% 65.67% 64.70% 2 66.70351 4132 MANJU KUMARI HIRA LAL TANTI 01-Mar-77 F EBC 103 2675115513 71.33% 67.67% 55.08% 64.69% 2 66.69352 P 122 SHITAL VISHWAKARMA BHARAT VISHWAKARMA 04-Sep-79 F EBC 113 1149118229 65.75% 66.00% 56.33% 62.69% 4 66.69353 2621 BHARTI SINHA NARENDRA KUMAR SINHA 31-May-76 F UR 102 2632115106 67.56% 66.33% 60.13% 64.67% 2 66.67354 3292 RAJESH KUMAR BIRENDRA PRASAD 03-May-77 M BC 103 2650118010 66.56% 66.89% 60.53% 64.66% 2 66.66355 4460 ANU KUMARI HEMANT KUMAR GUPTA 03-Jan-89 F BC 87 2607118174 70.14% 60.78% 63.07% 64.66% 2 66.66356 6008 RITU KUMARI AWADHESH KUMAR SINHA 26-Dec-90 F BC 84 2658118642 67.20% 62.44% 64.33% 64.66% 2 66.66357 4812 MD SAHID IQBAL SAJJAD HASAN 07-Jan-77 M EBC 104 2602119483 62.44% 73.80% 57.70% 64.65% 2 66.65358 5908 SANJAY KUMAR VIJAY KUMAR CHAUDHARY 01-Mar-77 M SC 83 2520118159 71.56% 69.33% 53.07% 64.65% 2 66.65359 3193 ARTI PRAKASH HARINANDAN SINGH 28-Feb-84 F UR 97 2609118187 61.14% 77.00% 55.80% 64.65% 2 66.65360 5123 NISHU KUMARI RAM PRAVESH SINGH 25-Mar-87 F UR 93 2638118133 67.14% 65.56% 61.20% 64.63% 2 66.63361 229 AWDHESH KUMAR DEVANTI DEVI 25-May-89 M BC 86 2611118330 74.43% 58.00% 61.47% 64.63% 2 66.63362 5114 SHADAB SUBHAN QAZI SUBHANALLAH 01-Mar-79 F UR 111 3705118166 72.11% 64.80% 50.93% 62.61% 4 66.61363 5151 RAKESH NANDAN GIRISH PRASAD 12-Dec-76 M UR 101 2652118286 73.56% 67.33% 52.87% 64.59% 2 66.59364 2811 KUMARI ANJANA BAIKUNTH PANDEY 02-May-87 F UR ORTHO 95 2626118160 69.86% 65.56% 58.33% 64.58% 2 66.58365 2206 SONAM KUMARI BIPIN KUMAR 15-Dec-89 F 93 2672118419 68.71% 65.56% 59.40% 64.56% 2 66.56366 4351 PUJA KUMARI UDAY SHARMA 13-Jan-91 F UR 86 1114115183 68.14% 64.00% 61.53% 64.56% 2 66.56367 5513 JYOTI KUMARI MUNESHWAR PRASAD 12-Sep-85 F UR 92 2411118054 71.86% 60.67% 61.13% 64.55% 2 66.55368 3966 ANIL KUMAR RAM BALAK PRASAD 20-Jan-88 M BC 93 2605118361 67.57% 62.44% 63.60% 64.54% 2 66.54369 4027 SONALI KUMARI SANTOSH KUMAR 02-Jan-90 F UR 100 2672118380 65.43% 67.33% 60.87% 64.54% 2 66.54370 1054 ANITHA KUMARI BUPENDRA PRASAD 04-Mar-82 F BC 82 2606118075 70.33% 73.00% 56.27% 66.53% 0 66.53371 6341 KUMAR AJIT RAJ PREMCHANDRA PRASAD YADAV 24-Apr-86 M BC 104 3810118120 69.57% 67.11% 56.87% 64.52% 2 66.52372 1271 PUTUL KUMARI BHUBNESHWAR PRASAD LABH 25-Dec-83 F UR 88 3007115180 63.86% 66.67% 63.00% 64.51% 2 66.51373 3499 POOJA BHARTI RADHA RAMAN TIWARY 05-Feb-85 F UR 84 2641118477 66.14% 67.44% 59.93% 64.51% 2 66.51374 2309 SHRUTI SUMAN ARJUN PRASAD GUPTA 20-Feb-87 F BC 100 2670118567 72.57% 57.22% 63.73% 64.51% 2 66.51375 6182 NITU KUMARI NAGESHWAR PRASAD 05-May-89 F BC 90 2638118355 68.43% 63.78% 61.33% 64.51% 2 66.51376 5723 RANJANA KUMARI SURENDRA SAHAY 04-Mar-76 F UR 106 2654118071 66.67% 64.33% 56.54% 62.51% 4 66.51377 3225 ARCHANA SINHA UPENDRA PRASAD SINHA 24-Nov-74 F UR 108 2608118462 67.56% 62.22% 57.73% 62.50% 4 66.50378 3542 NITU RAJ SHRI NAGENDRA RAM 26-Jan-81 F SC 83 2638118486 63.88% 65.56% 64.08% 64.50% 2 66.50379 2692 RUPA SINHA MAHESH PRASAD SINHA 05-Jun-85 F BC 104 2659118622 65.29% 69.22% 59.00% 64.50% 2 66.50380 5188 SHALINI KUMARI BINODA NAND SHARMA 05-Dec-87 F UR 91 0647118071 72.57% 60.00% 60.93% 64.50% 2 66.50381 2057 NEERAV ANAND SANJAY KUMAR SINGH 09-Jul-85 M UR 98 2635118711 64.57% 66.44% 62.47% 64.49% 2 66.49382 5385 PRIYANKA KUMARI AWADHESH JHA 24-Feb-88 F UR 111 2681115039 67.86% 61.00% 58.60% 62.49% 4 66.49383 785 OM SRI HARI ANJANI KUMAR GHOSH 18-Jul-75 M UR 105 2639118196 71.00% 58.78% 57.67% 62.48% 4 66.48384 4647 CHANDAN KUMAR JAGDAMB MANDAL 16-Jan-86 M EBC 95 2614118036 74.71% 64.00% 54.72% 64.48% 2 66.48385 4423 RAMASHEESH KUMAR SITARAM MEHTA 05-Apr-87 M BC 84 2652118828 69.71% 63.00% 60.73% 64.48% 2 66.48CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 463 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n386 6408 RITU KUMARI DHARMENDRA PRASAD 10-Jan-89 F SC 97 2658118672 71.14% 60.89% 61.40% 64.48% 2 66.48Sex387 3112 MANISHA PRASAD MOHAN PRASAD 15-Sep-74 F BC 99 2630118301 73.89% 62.11% 57.33% 64.44% 2 66.44388 3763 ARCHANA SINHA SIYASSHARAN PRASAD SINHA 04-Jul-76 F 102 2608118466 63.40% 69.60% 60.33% 64.44% 2 66.44389 5586 PRASHANT KUMAR GOVIND JHA 17-Jan-79 M UR 106 2605119365 71.33% 61.44% 54.53% 62.44% 4 66.44390 5855 NUSRAT FATMA SYED SAFDAR HUSSAIN 05-Sep-87 F UR 93 2602119797 70.43% 64.33% 58.53% 64.43% 2 66.43391 6552 NISHI KUMARI ARJUN JHA 05-Jan-80 F UR 95 2605119298 76.89% 54.78% 61.60% 64.42% 2 66.42392 4697 DEEPMALA PRASAD BINOD KUMAR PRASAD 26-Jan-81 F BC 96 2615118265 64.60% 70.00% 58.67% 64.42% 2 66.42393 1695 SUSHMITA SINHA RAMCHANDRA SINGH 24-Feb-82 F UR 103 2682118183 79.20% 56.00% 58.07% 64.42% 2 66.42394 4584 ABHASH KUMAR KRISHNA BALLABH PRASAD 16-Nov-88 M EBC 103 2601118175 71.20% 61.20% 60.87% 64.42% 2 66.42395 2419 RUPAK VIDYA SAGAR YADAV 10-Feb-84 M UR 107 2659118626 59.71% 66.00% 61.56% 62.42% 4 66.42396 416 ANIL KUMAR RAM LAKHAN SHARMA 25-Jun-72 M EBC 91 1634118057 70.89% 60.00% 62.33% 64.41% 2 66.41397 494 CHANDANI KAUSHAL SHYAM BABU PRASAD 05-Jan-91 F BC 83 2614118243 72.14% 61.67% 59.40% 64.40% 2 66.40398 1470 NUTAN SURENDRA PRASAD SINGH 15-Jan-76 F BC 89 3183118027 68.89% 65.22% 59.00% 64.37% 2 66.37399 5893 PRIYANKA SINGH GANESH PRASAD SINGH 05-May-77 F UR 86 4014118192 54.67% 72.50% 65.93% 64.37% 2 66.37400 4610 IBRAR AHMAD MD ISHLAM 10-Aug-84 M UR 106 3401118408 66.29% 63.89% 56.93% 62.37% 4 66.37401 545 PRIYANKA KUMARI BRAHMANAND PANDEY 05-Jan-85 F UR 97 2645118520 63.00% 69.78% 60.33% 64.37% 2 66.37402 5403 MAYA SUMAN KUMARI VIJAY BAHADUR SINGH 24-Feb-86 F BC 96 0715115197 67.14% 65.44% 60.53% 64.37% 2 66.37403 6128 ARCHANA VISHWANATH PRASAD SINGH 03-May-77 F BC 99 2620115015 69.11% 66.56% 57.40% 64.36% 2 66.36404 623 SAPNA KUMARI JALESHWAR SAH 18-Sep-83 F BC 103 2666118138 68.43% 66.00% 58.60% 64.34% 2 66.34405 2273 KUMOD RANJAN NAGENDRA PD SINGH 02-Feb-88 M BC 88 3703115456 69.86% 63.89% 59.27% 64.34% 2 66.34406 3813 AMRITA KUMARI SATYA BRAT MISHRA 17-Jun-90 F UR 84 2604118469 74.86% 56.78% 61.40% 64.34% 2 66.34407 4945 NEHA LALAN SINGH 22-Jan-89 F UR 99 2635118836 67.40% 68.20% 57.40% 64.33% 2 66.33408 6397 SHYAM NAND THAKUR DINESH THAKUR 16-Nov-74 M UR 107 2671118327 58.67% 70.22% 58.07% 62.32% 4 66.32409 2887 RAMA SHANKAR CHANDRA BHAGWAN PRASAD SINGH 5-Jan-87 M EBC 95 2652118752 62.43% 65.67% 64.87% 64.32% 2 66.32410 1490 ARVIND KUMAR OM PRAKASH UPASAK 01-Feb-79 M UR 103 2609118525 66.11% 70.89% 55.87% 64.29% 2 66.29411 3648 JYOTSNA KEDAR PRASAD SINHA 03-Nov-90 F BC 84 2622118417 72.86% 58.67% 61.33% 64.29% 2 66.29412 5782 PRIYANKA KUMARI SUSHAMA AMERIKA PRASAD 08-Nov-86 F BC 84 2421118169 80.43% 61.89% 50.53% 64.28% 2 66.28413 1906 T BHUSHAN KUMAR MAHESH CHANDRA ROY 27-Dec-77 M EBC 89 2613118093 67.44% 72.11% 53.20% 64.25% 2 66.25414 6526 SATYENDRA KUMAR SHRI LAXMI CHOUDHARY 01-Mar-77 M SC ORTHO 98 2606118860 70.78% 76.33% 45.58% 64.23% 2 66.23415 2295 MADHU BALA BIPIN BIHARI DWIVEDI 29-Oct-84 F UR 88 2674115058 62.57% 65.78% 64.33% 64.23% 2 66.23416 369 RAMAN KUMAR RAM VINAY SINGH 03-Feb-86 M UR 116 3049118585 65.57% 67.78% 53.33% 62.23% 4 66.23417 489 HEERA LAL MOHAN PRASAD 15-Jan-89 M BC 94 1303115029 77.60% 58.11% 56.93% 64.21% 2 66.21418 4573 KUMARI JYOTI RANI RAJENDRA PRASAD YADAV 10-Sep-89 F BC 91 2626118417 69.80% 60.00% 62.80% 64.20% 2 66.20419 5345 RAVI KUMAR ASHOK KUMAR SHARMA 17-Mar-91 M BC 100 2656118019 68.80% 65.89% 57.87% 64.19% 2 66.19420 2694 ARVIND KUMAR BRAJNANDAN PRASAD 05-Sep-76 M UR 86 2609118522 68.00% 68.00% 56.53% 64.18% 2 66.18421 2033 MOBASHRA HAQUE NEYAZUL HAQUE 03-Jun-88 F BC 84 2602119604 65.71% 52.89% 73.93% 64.18% 2 66.18422 464 RAKESH KUMAR SINHA GANAURI PRASAD 21-Oct-76 M BC 85 2652118240 69.67% 66.00% 56.80% 64.16% 2 66.16423 3699 RANJANA KUMARI SHIO NATH SINGH 20-Dec-78 F UR 93 0819115142 72.29% 61.67% 58.53% 64.16% 2 66.16424 1714 AMIT RANJAN PRABHU RAJAK 01-Feb-89 M SC 112 0101118147 75.40% 53.67% 57.40% 62.16% 4 66.16CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 464 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n425 P216 SONELAL PAL KRISHNA JAMADAR 31-Mar-86 M EBC 95 2672118452 78.14% 59.78% 54.53% 64.15% 2 66.15Sex426 5802 SHASHANK SHEKHAR SURENDRA SINGH 01-Jan-83 M UR 108 2691115329 60.43% 64.22% 61.73% 62.13% 4 66.13427 5964 RANI RANJAN SAH BIRENDRA PRASAD 19-Oct-85 F BC 97 2653118449 65.57% 62.56% 64.27% 64.13% 2 66.13428 3423 AMRITA KUMARI AMARNATH GUPTA 15-Jan-86 F BC 100 3703118136 69.57% 66.78% 56.00% 64.12% 2 66.12429 6532 SUJIT KUMAR VISHNU DEO RAM 05-Jan-86 M EBC 95 2675118017 66.17% 63.89% 62.27% 64.11% 2 66.11430 4121 ARCHANA KUMARI KRISNA MOHAN PRASAD 04-Apr-84 F UR 83 2608118141 62.00% 71.89% 58.40% 64.10% 2 66.10431 5349 NEHA SRIVASTAVA RAMARCHA KISHORE 19-Oct-84 F UR 90 2679115059 67.57% 62.00% 62.73% 64.10% 2 66.10432 4636 KRITI RANI NABIN KUMAR SINHA 13-Jul-90 F UR 96 2625118369 73.57% 60.00% 58.73% 64.10% 2 66.10433 4531 ABHA KUMARI VEENESH KUMAR 18-Aug-90 F BC 86 2601118124 73.71% 61.44% 57.13% 64.10% 2 66.10434 3245 MUNNI KUMARI SUKH CHANDRA MISHRA 12-Oct-73 F UR 89 2605119253 58.78% 72.22% 61.27% 64.09% 2 66.09435 3620 RAM RANJAN KUMAR MUDRIKA PD SINGH 05-May-75 M UR 101 2652118690 70.67% 62.44% 59.13% 64.08% 2 66.08436 3940 BISHWAMBHAR PRASAD KUSHESHWAR RAUT 02-Jan-82 M BC 99 3049118332 66.14% 65.33% 60.73% 64.07% 2 66.07437 2147 RAJEEV KUMAR RAM JATAN ROY 14-Jan-85 M UR 94 3036118288 58.43% 74.11% 59.67% 64.07% 2 66.07438 6585 MD NASIR AZIMULLAH 06-May-91 M EBC 90 3103118255 71.67% 69.42% 51.13% 64.07% 2 66.07439 4029 KUMAR RAVI BHUSHAN RAJENDRA PRASAD 19-Nov-85 M BC 94 1406118230 79.40% 57.11% 55.67% 64.06% 2 66.06440 2095 SAJJAD ALI SALAM ABDUS SALAM 01-Mar-77 M EBC 114 2603118834 57.11% 76.44% 52.60% 62.05% 4 66.05441 P 85 RAJESH KUMAR RAM KALEWAR KUNWAR 25-Nov-79 M UR 111 2344118080 70.44% 43.44% 72.27% 62.05% 4 66.05442 P236 RAJESH KUMAR RAM KALEWAR KUNWAR 25-Nov-79 M UR 111 2344118080 70.44% 43.44% 72.27% 62.05% 4 66.05443 6666 RUPAM KUMARI KESHAV PD SAHANI 01-Jan-80 F EBC 90 3041118216 72.00% 61.22% 58.93% 64.05% 2 66.05444 P50 SUMITI RAJ SUNIL KUMAR DIWANA 15-Feb-90 F BC 83 2230118198 61.71% 63.22% 67.20% 64.05% 2 66.05445 5049 ARVIND KUMAR RAMCHANDRA PRASAD 01-Feb-78 M BC 98 1105118301 71.11% 67.00% 54.00% 64.04% 2 66.04446 2343 MD SAJID EQBAL TAHIR HUSSAIN 10-Jan-84 M BC 85 2632118482 62.29% 70.67% 59.13% 64.03% 2 66.03447 4537 ANJALI KUMARI ANAND CHHOTE LAL PRASAD GUPTA 04-Dec-87 F BC 110 2606118167 71.00% 59.33% 55.75% 62.03% 4 66.03448 1298 GAUTAM KATYAYN KARTIK KUMAR THAKUR 07-Jan-89 M UR 103 2618118060 86.20% 51.56% 54.27% 64.01% 2 66.01449 2791 UDIT PRIY DWARIKA PRASAD SINGH 15-Jan-76 M UR 92 2686118133 68.29% 69.11% 54.60% 64.00% 2 66.00450 2610 AJEET KUMAR RAM PRAVESH SHARMA 01-Jan-84 M UR 101 2602118230 66.43% 67.00% 58.53% 63.99% 2 65.99451 2227 KIRAN KUMARI DINESHWAR PRASAD 16-Dec-87 F BC 101 2624118664 72.43% 56.11% 63.40% 63.98% 2 65.98452 1273 ARCHANA SINGH VIJAY KUMAR SINGH 07-Jul-89 F EBC 84 2621115073 68.80% 64.33% 58.80% 63.98% 2 65.98453 5119 SHABINA PARWEEN MOKHTAR ALAM 20-Jul-79 F UR 89 2925118062 73.67% 66.11% 52.13% 63.97% 2 65.97454 4813 RAJESH KUMAR PRAJWAL DINANATH GOSWAMI 10-Dec-86 M BC 88 0204118371 66.86% 69.22% 55.82% 63.97% 2 65.97455 5681 PRABHAT KUMAR JITENDRA KUMAR 01-Jan-88 M SC 101 2642118473 59.20% 71.00% 61.72% 63.97% 2 65.97456 1561 ABHISHEK ANAND RAM SURESH PANDEY 18-Nov-84 M UR 116 2601118483 69.20% 62.00% 54.69% 61.96% 4 65.96457 5165 DILEEP KUMAR WAKIL RAM 15-Feb-87 M EBC 96 2208118210 72.86% 58.56% 60.47% 63.96% 2 65.96458 2442 VANDANA KUMARI RAM GYAN SINGH 05-Jan-78 F UR 84 0209118050 70.00% 68.22% 53.60% 63.94% 2 65.94459 1620 SAURABH KUMAR SUNIL KR. SINGH 05-Feb-89 M BC 110 2003005305 64.86% 64.44% 56.52% 61.94% 4 65.94460 5729 NIRAJ KUMAR SINHA RANA YUGAL KISHORE SINHA 31-Dec-74 M UR 96 2637118032 64.22% 73.56% 54.00% 63.93% 2 65.93461 4016 ABHINAV ANAND BIRENDRA KUMAR SINHA 16-Feb-84 M BC 88 2601118424 71.00% 70.00% 50.80% 63.93% 2 65.93462 4758 SHWETA RANJAN NIRANJAN KUMAR SINGH 14-Feb-87 F BC 100 3164118050 71.29% 66.78% 53.73% 63.93% 2 65.93463 3202 KALPANA KUMARI NAND KISHOR TANTI 01-May-85 F EBC 98 2210118123 67.71% 67.33% 56.73% 63.93% 2 65.93CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 465 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n464 3312 AMRITA PRITAM RAKESH KUMAR RAI 24-Apr-81 F UR 91 2613115167 64.86% 67.89% 59.00% 63.92% 2 65.92Sex465 2432 MOUSAM RAMAN KUMAR SINGH 17-Nov-88 F UR 95 2633118535 74.57% 57.67% 59.53% 63.92% 2 65.92466 3328 PRASHANT SWAMI GYAN BHUSHAN SINGH 04-Feb-87 M BC 105 2643118689 68.29% 56.78% 60.67% 61.91% 4 65.91467 4328 KIRAN KUMARI SURENDRA PRASAD 25-Jan-91 F BC 91 2508118266 70.80% 60.00% 60.93% 63.91% 2 65.91468 2919 ANSHU KUMARI SHASHI BHUSHAN PRASAD 12-Jun-90 F BC 89 2607118105 71.00% 57.78% 62.93% 63.90% 2 65.90469 4199 PRAVEEN KUMAR SHIV SHARAN SINGH 12-Feb-79 M BC 83 1130118303 81.29% 56.89% 53.47% 63.88% 2 65.88470 2814 SUMAN SHANKAR DUBEY SUSHIL KUMAR DUBEY 05-Jan-76 M UR 113 2676118016 63.22% 59.00% 63.40% 61.87% 4 65.87471 5841 NIRAJ KUMAR JAYPRAKASH PRASAD 15-Nov-85 M BC 94 2636118622 69.57% 68.78% 53.27% 63.87% 2 65.87472 1334 SMRITI SINGH INDRADEO NARAYAN SINGH 16-Jun-75 F UR 105 2606118930 65.11% 61.00% 59.47% 61.86% 4 65.86473 5229 NITIKSHA PAYAL HARIHAR PRASAD GUPTA 22-Nov-82 F BC 84 2638118213 67.71% 62.33% 61.53% 63.86% 2 65.86474 2712 AVINASH DWIVEDY AKSHAY KUMAR DUBEY 20-Mar-78 M UR 93 2611118038 67.89% 69.00% 54.67% 63.85% 2 65.85475 2510 UJJWAL KUMAR REWATI RAMAN PRASAD 25-Mar-86 M SC 96 2686118161 71.43% 61.33% 58.80% 63.85% 2 65.85476 4619 SIDDHIDATRI SUNIL KUMAR SINHA 06-Feb-90 F UR 86 2671118362 74.00% 57.22% 60.33% 63.85% 2 65.85477 6145 RINA KUMARI RAMAKANT SINGH 17-Apr-90 F BC 97 1519118345 61.29% 65.56% 64.67% 63.84% 2 65.84478 4167 VIJAY DAS RAMVILAS DAS 15-Apr-73 M EBC 98 2691118201 72.57% 61.78% 57.13% 63.83% 2 65.83479 838 PRIYANKA KUMARI LAL BIHARI SHARMA 18-Oct-88 F UR 86 2645118491 71.86% 62.89% 56.73% 63.83% 2 65.83480 1767 AWNISH SINGH DR. J.P.SINGH 22-Jun-84 M UR 104 2628115058 71.60% 61.40% 58.47% 63.82% 2 65.82481 1230 PREETI SINGH JAY NANDAN SINGH 15-Jul-84 F UR 84 3137118556 58.29% 72.11% 61.07% 63.82% 2 65.82482 5135 ASHUTOSH KUMAR MADANMOHAN LAL SRIVASTAVA 27-Feb-88 M UR 103 2610118617 65.71% 68.56% 57.20% 63.82% 2 65.82483 2932 SUPRIYA RANI VINOD KUMAR TRIPATHI 08-Nov-89 F UR 85 2695115122 59.00% 66.56% 65.87% 63.81% 2 65.81484 1969 SANJAY KUMAR BINDESHWAR SINGH 15-Apr-76 M BC 85 2662118298 83.86% 60.00% 47.53% 63.80% 2 65.80485 225 CHITRA REKHA KUMARI NAND KUMAR SINGH 14-Nov-86 F BC 87 2614118634 59.80% 77.67% 53.94% 63.80% 2 65.80486 1738 SONI KUMARI INDRA DEO SHARMA 15-Dec-90 F UR 97 2672118587 74.14% 57.33% 59.93% 63.80% 2 65.80487 4939 SHARAT KUMAR RATAN KUMAR 19-Feb-80 M EBC 105 2669118042 76.33% 57.11% 51.93% 61.79% 4 65.79488 4158 RANJIT KUMAR SADHU SHARAN SHAW 06-May-85 M BC 89 3737118127 72.29% 64.11% 54.93% 63.78% 2 65.78489 1288 NITU KUMARI JAY PRAKASH SAH 09-Oct-85 F BC 86 1714118034 68.40% 62.40% 60.53% 63.78% 2 65.78490 P3 MITHESH KUMAR SINGH TARNEE SINGH 20-Dec-85 M UR 109 2633118173 63.86% 61.89% 59.60% 61.78% 4 65.78491 4012 DEVESH CHANDRA PRAKASH MATHURA PRASAD 05-Jan-88 M EBC 104 2615118430 69.29% 56.56% 65.50% 63.78% 2 65.78492 2786 MANOJ KUMAR DARSHAN MISTRY 11-Jan-73 M EBC 85 2675115585 84.57% 51.00% 55.73% 63.77% 2 65.77493 6399 ARVIND KUMAR MISHRI LAL SAH 07-Feb-86 M BC 89 3804118176 75.40% 51.11% 64.80% 63.77% 2 65.77494 2294 MEGHA KUMARI BHAVESH JHA 15-Apr-87 F SC 95 3030118011 68.71% 60.67% 61.93% 63.77% 2 65.77495 5089 PRINCE MANISH SHIROMANI KAPIL DEO SINGH 26-Jan-88 M BC 96 0318118038 78.14% 59.89% 53.27% 63.77% 2 65.77496 5292 PRINCE MANISH SHIROMANI KAPIL DEO SINGH 26-Jan-88 M BC 96 0318118038 78.14% 59.89% 53.27% 63.77% 2 65.77497 1133 REKHA KUMARI HARIDWAR SHARMA 05-Feb-84 F BC 106 2656119039 51.20% 68.80% 65.25% 61.75% 4 65.75498 3467 SUMAN KUMARI LAXMI PRASAD 5-Jan-92 F BC 84 2675118287 69.29% 64.11% 57.87% 63.75% 2 65.75499 1836 NEETA KUMARI BADRI NARAYAN JAISWAL 12-Oct-84 F BC 104 2635118732 64.86% 64.56% 61.80% 63.74% 2 65.74500 2051 PRACHI ARUN KUMAR 02-Feb-92 F UR 102 1410118178 73.14% 60.67% 57.40% 63.74% 2 65.74501 6444 GYANENDRA KUMAR GYANI BINDA PRASAD CHAURASIA 17-Feb-75 M BC 84 3118118247 72.56% 68.22% 50.40% 63.73% 2 65.73502 1370 AVANTIKA RAMA KANT CHOUDHARY 23-Dec-77 F UR 101 2611118013 75.22% 60.44% 55.53% 63.73% 2 65.73CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 466 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n503 475 SANJEEV KUMAR BADRI NARAYAN CHOUDHARY 07-Jan-78 M SC 100 2663118413 74.11% 57.56% 59.53% 63.73% 2 65.73Sex504 1300 ARCHANA SAHAY ASHOKA NAND SAHAY 01-Mar-80 F UR 102 2608118435 66.11% 61.22% 63.87% 63.73% 2 65.73505 4339 KUMARI LAXMI BANARSI SINGH 15-May-81 F UR 99 2626118506 63.80% 69.20% 58.20% 63.73% 2 65.73506 2830 RINA RANJAN BRAJKISHORE PRASAD 01-Nov-77 F UR 83 2658118027 72.56% 65.33% 53.27% 63.72% 2 65.72507 3645 GYANTI KUMARI GOND CHHOTE LAL GOND 15-Aug-81 F EBC 114 2619118404 60.43% 65.44% 59.27% 61.71% 4 65.71508 667 RAJNIKANT NAND KISHOR MISHRA 06-Sep-87 M UR 90 3735118108 63.67% 65.80% 61.67% 63.71% 2 65.71509 5423 AMRITA KUMARI AMARENDRA KUMAR 02-Apr-89 F BC 91 2604118426 71.80% 63.33% 56.00% 63.71% 2 65.71510 1381 KUMARI PUNAM BACCHA PRASAD SINHA 19-Jul-76 F UR 109 2626118799 68.11% 56.67% 60.33% 61.70% 4 65.70511 2988 RUBI KUMARI SHIVNANDAN YADAV 10-Nov-77 F BC 89 2659118278 71.56% 65.00% 54.53% 63.70% 2 65.70512 3148 BABLOO KUMAR UGO CHOUDHARY 08-Feb-90 M UR ORTHO 82 0610118008 71.86% 59.11% 66.13% 65.70% 0 65.70513 2390 UPESH KUMAR RAJA RAM PRASAD 01-Jan-83 M EBC 91 2688118047 59.71% 69.00% 62.33% 63.68% 2 65.68514 2426 SIYA RAM RAUT MAGAIN RAUT 07-Jan-89 M BC 99 2671118576 74.29% 54.00% 62.73% 63.67% 2 65.67515 5631 ANURADHA RAJ RAJDEO PRASAD SAHU 01-Oct-91 F BC 82 2306118072 74.00% 65.44% 57.47% 65.64% 0 65.64516 6303 NAGENDRA SINGH RAJRISHI SINGH 26-Jun-77 M BC 90 2634118836 68.89% 70.44% 51.60% 63.64% 2 65.64517 4225 RAVI RANJAN KUMAR KAILASH PRASAD 13-Oct-89 M EBC 97 1139118257 69.00% 56.33% 65.59% 63.64% 2 65.64518 6006 SAROJ BHARTI BINDESHWARI PRASAD 07-Feb-91 F BC 89 1026118085 63.86% 65.67% 61.40% 63.64% 2 65.64519 6280 JYOTI KUMARI SHIVANAND PRASAD SINGH 12-Apr-76 F UR 85 2622118272 68.22% 65.44% 57.20% 63.62% 2 65.62520 4679 SONY MEDHA DINESH PRASAD YADV 16-Jun-85 F BC 104 2673118219 73.14% 64.78% 52.92% 63.61% 2 65.61521 5708 SUJATA KUMARI KRISHNA KANT SHARMA 13-Jan-90 F UR 89 1417118178 73.29% 61.56% 56.00% 63.61% 2 65.61522 6013 BRAJ KISHORE KUMAR SHUSHIL KUMAR 17-Sep-90 M BC 116 2635115013 71.80% 55.44% 57.60% 61.61% 4 65.61523 873 SURYA KANTI KUMARI BISHAWANATH CHOUDHARY 10-Jan-81 F SC 91 4019118089 58.63% 66.11% 66.07% 63.60% 2 65.60524 62 NEERAJ KUMARN KRISHNA KUMAR 17-Sep-74 M UR 108 2635118696 70.56% 61.33% 52.87% 61.59% 4 65.59525 3873 ANURADHA SINHA KUNKUN PRASAD SINGH 21-Sep-74 F UR 83 2619115120 65.78% 71.89% 53.11% 63.59% 2 65.59526 2884 RASHMI RANI AJAY KUMAR MAHTO 4-Feb-84 F BC 90 0629115073 56.71% 73.33% 60.73% 63.59% 2 65.59527 1050 BHUPESH KUMAR LAL MOHAN SHARMA 07-Sep-80 M UR 93 2613118087 70.40% 61.80% 58.53% 63.58% 2 65.58528 3371 RACHNA KUMARI YOGENDRA SHARMA 10-Jun-84 F SC 93 2647118126 60.43% 68.11% 62.20% 63.58% 2 65.58529 4549 RAHUL KUMAR MURARI PRASAD 25-Oct-84 M EBC 87 2220118077 63.00% 70.67% 57.07% 63.58% 2 65.58530 915 AMITA RASHMI ASHUTOSH KUMAR ARUN 22-Feb-89 F UR 87 2604118092 67.29% 64.11% 59.33% 63.58% 2 65.58531 772 AMIT KUMAR ARUN KUMAR SINGH 01-Jan-90 M BC 91 2603118176 70.43% 57.89% 62.40% 63.57% 2 65.57532 3877 PUJA KUMARI ASHUTOSH KUMAR 24-Feb-90 F UR 91 2646118122 68.43% 61.00% 61.27% 63.57% 2 65.57533 3541 SUNIL KUMAR LAL BABU 01-Mar-78 M EBC 95 2677118158 70.11% 64.11% 56.47% 63.56% 2 65.56534 3982 SANGYA KUMARI SANJAY KUMAR 10-Oct-85 F UR 86 4016118066 73.29% 63.33% 54.07% 63.56% 2 65.56535 6143 VISHWAS ANAND BIRENDRA KUMAR RAI 12-Jun-86 M UR 90 0749118095 74.00% 66.00% 50.67% 63.56% 2 65.56536 1487 PRATIMA KUMARI VINAY KUMAR SINGH 20-Feb-91 F UR 96 2643118864 74.43% 60.11% 56.13% 63.56% 2 65.56537 1754 ALKA KUMARI RANJEET PRASAD 02-Jan-88 F BC 100 1901118077 73.57% 53.56% 63.53% 63.55% 2 65.55538 519 SMITA KUMARI SHREEKANT PANDEY 05-Feb-88 F UR 88 2672118027 62.00% 65.22% 63.40% 63.54% 2 65.54539 P179 SHAHELA NIZAM MD NIZAMUDDIN 02-Jan-91 F EBC 87 2603118958 65.86% 66.56% 58.20% 63.54% 2 65.54540 5738 SUPRIYA KUMARI BIJAY KUMAR SINGH 15-May-91 F EBC 109 0637115048 71.00% 51.89% 61.73% 61.54% 4 65.54541 3027 BABY SWETA RAMESH PRASAD 05-Jan-80 F UR 102 2402115243 73.11% 54.33% 63.13% 63.53% 2 65.53CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 467 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n542 3093 SANTOSH KUMAR SITARAM PRASAD 14-May-78 M BC 91 2665118320 63.88% 71.22% 55.47% 63.52% 2 65.52Sex543 1958 MADHU KUMARI GUPTA DILIP KUMAR GUPTA 04-Feb-87 F BC 109 2629118004 76.86% 50.44% 57.27% 61.52% 4 65.52544 6240 PRINKA BHARTI RAM BRIKSH PD 23-Nov-88 F BC 97 2516118283 64.57% 63.33% 62.67% 63.52% 2 65.52545 1752 NISHA SINGH MOTI PRASAD SINGH 03-Jun-80 F UR 86 2637118399 66.63% 63.11% 60.80% 63.51% 2 65.51546 2216 VISMITA KUMARI INDU BHUSHAN 21-Feb-84 F UR 83 2698118079 69.71% 63.56% 57.27% 63.51% 2 65.51547 4051 KAJAL KASHI NATH MANDAL 29-Dec-85 F UR 96 2622118495 65.29% 64.11% 61.13% 63.51% 2 65.51548 5254 SHWETA RANI MANOJ KUMAR SAHA 17-Jan-89 F EBC 100 2671118186 68.00% 54.33% 68.20% 63.51% 2 65.51549 2402 SURAJ KUMAR SINGH DEO KUMAR PRASAD 01-Jan-83 M BC 104 2695115168 66.40% 64.78% 59.33% 63.50% 2 65.50550 4508 DEEP SHIKHA LALA BIRESH KUMAR VERMA 06-Apr-83 F UR 105 2614118789 63.40% 61.56% 59.53% 61.50% 4 65.50551 5986 ARCHNA RAJLAXMI MUNESHWAR PRASAD SINHA 17-Dec-86 F BC 92 2608118512 70.00% 68.89% 51.60% 63.50% 2 65.50552 2472 SHREYA JAYANT VERMA 26-Feb-88 F BC 85 2670118483 68.14% 64.89% 57.47% 63.50% 2 65.50553 1153 RAVI KUMAR PREMMOHAN PRASAD 25-Dec-80 M BC 84 2656118052 73.86% 58.56% 58.07% 63.49% 2 65.49554 5966 GANESH PRASAD SINGH SATYA NARYAN PRASAD SINGH 15-Feb-85 M UR 99 2617118675 68.86% 66.44% 55.13% 63.48% 2 65.48555 2707 SUSHMA KUMARI DEEP NARYAN SINGH 02-May-75 F BC 93 2682118092 66.44% 65.56% 58.40% 63.47% 2 65.47556 5287 SANJAY KUMAR RAJENDRA PRASAD SINGH 01-Jan-78 M UR 115 2662118351 66.78% 66.56% 51.07% 61.47% 4 65.47557 3794 KUMAR PURUSHOTTAM SUMAN SURENDRA PD SINGH 13-Sep-80 M BC 100 2812118760 73.44% 60.00% 56.96% 63.47% 2 65.47558 2680 KUMARI SAVITRI AMBIKA PRASAD 31-Jan-82 F BC 96 1407118021 60.14% 72.20% 58.07% 63.47% 2 65.47559 4217 DIPTI DHIRENDRA KR ROY 25-Sep-83 F BC 93 2646115182 65.71% 65.00% 59.67% 63.46% 2 65.46560 4637 SONAM KUMARI SANJAY PATHAK 28-Jan-91 F UR 86 2672778435 69.29% 62.89% 58.20% 63.46% 2 65.46561 5176 KAUSHAL KUMAR DHIRENDRA KUMAR SINGH 14-Nov-91 M UR 92 2624118216 72.57% 63.56% 54.27% 63.46% 2 65.46562 5591 KUMARI NAMITA PRIYADARSHI BIRENDRA KUMAR VERMA 01-Mar-86 F BC 93 2626118583 73.43% 56.00% 60.93% 63.45% 2 65.45563 6156 PRIYANKA SURESH KUMAR 14-Sep-86 F UR 84 2645118411 61.63% 63.00% 65.73% 63.45% 2 65.45564 P174 UTTAM KUMAR ARVIND KUMAR GUPTA 19-Nov-88 M EBC 95 2213115065 71.86% 58.22% 60.27% 63.45% 2 65.45565 3566 ARVIND KUMAR SUBHASH CHANDRA SINGH 01-Dec-77 M BC 90 2624115051 74.67% 64.56% 51.08% 63.44% 2 65.44566 6197 AMRITA KUMARI RAVINDRA KUMAR GAUTAM 16-Aug-88 F UR 83 4006118507 72.00% 56.33% 62.00% 63.44% 2 65.44567 1622 SINTOO KUMAR RAMDEO PRASAD YADAV 15-Mar-80 M BC 96 2003115413 67.57% 65.33% 57.40% 63.43% 2 65.43568 6293 ANU KUMARI SNEHA THAKUR RAM BINOD SHARMA 28-Jun-82 F UR 87 2703118039 58.14% 70.89% 61.27% 63.43% 2 65.43569 2684 NITISH KUMAR MAHENDRA PRASAD SINGH 15-Jan-90 M BC 98 3727118031 69.86% 61.11% 59.33% 63.43% 2 65.43570 3166 INDU SINHA DWARIKA PRASAD SINHA 08-Apr-76 F UR 86 2620118385 65.38% 62.88% 62.00% 63.42% 2 65.42571 3204 RASHMI KUMARI SHIV PRASAD KESHRI 27-Oct-87 F BC 105 1316118042 71.00% 58.22% 55.00% 61.41% 4 65.41572 3857 AARTI SUDARSHAN PRASAD SINGH 08-May-88 F BC 104 0201118001 71.80% 54.22% 64.20% 63.41% 2 65.41573 488 T PRAVEEN KUMAR SHASHI KANT MISHRA 25-Feb-79 M UR 101 69.56% 67.78% 52.87% 63.40% 2 65.40574 6434 ANNU KRISHNADEO PRASAD 01-Mar-77 F UR 87 2607118010 66.89% 55.22% 68.07% 63.39% 2 65.39575 2148 SANJAY KUMAR BHAGWAN YADAV 01-Mar-78 M BC 101 2662118524 73.33% 63.78% 53.07% 63.39% 2 65.39576 3816 PALLAVI GUPTA BIMAL GUPTA 25-Oct-78 F BC 92 3818118086 71.44% 65.33% 53.40% 63.39% 2 65.39577 172 RAJIV KUMAR RAM SEVAK SINGH 15-Apr-83 M BC 112 2650118459 66.00% 50.67% 67.50% 61.39% 4 65.39578 5242 GORAKH NATH KAMESHWAR RAI 15-Jan-85 M BC 88 2619113098 73.00% 60.44% 56.73% 63.39% 2 65.39579 1717 SANJAY KUMAR MANJHI RAMBRIKSH MANJHI 02-Jan-78 M SC 84 2688115264 68.11% 70.89% 51.13% 63.38% 2 65.38580 6665 MAMTA KUMARI JALESHWAR SAH 17-Nov-85 F BC 89 2629118551 73.57% 62.11% 54.47% 63.38% 2 65.38CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 468 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n581 5916 JAYANTI KUMARI NAWAL KISHOR PRASAD 12-Jan-84 F UR 103 2621118211 59.43% 68.00% 62.67% 63.37% 2 65.37Sex582 1010 MAMTA KUMARI HARINATH SHARMA 20-Jan-85 F BC 97 2675115169 65.43% 62.00% 62.67% 63.37% 2 65.37583 P248 SUNANDA KUMARI AMBIKA PRASAD 10-Dec-84 F EBC 82 2676118251 67.00% 69.44% 59.60% 65.35% 0 65.35584 1949 ROMA DEB DILIP KUMAR DEB 01-Nov-83 F UR 82 2659118158 69.71% 68.44% 57.87% 65.34% 0 65.34585 3568 KAUTILYA KUMAR KUNAL MURLIDHAR BHARTI 19-Dec-89 M BC 87 2007118068 65.86% 69.11% 55.07% 63.34% 2 65.34586 2857 SORABH KUMAR BHOLA GUPTA 4-Feb-88 M BC 96 2693115249 57.14% 68.44% 64.40% 63.33% 2 65.33587 2755 DILEEP KUMAR SHARDA NAND SINGH 15-Dec-77 M BC 98 2616118421 70.56% 62.11% 57.27% 63.31% 2 65.31588 4390 PRADIP KUMAR MISHRA BANKEY BIHARI MISHRA 15-Jul-75 M UR 104 2643118046 75.57% 58.00% 56.33% 63.30% 2 65.30589 5652 ALOK KUMAR MUKTESHWAR PRASAD 31-Dec-82 M UR 100 2602118950 67.86% 64.78% 57.27% 63.30% 2 65.30590 1589 VINITA KUMARI KRISHNA KUMAR JHA 07-Sep-85 F UR 99 3049118085 69.80% 61.40% 58.67% 63.29% 2 65.29591 4843 VIKRAM KISHOR PRASAD NAND KISHOR PRASAD 29-Oct-86 M BC 96 2695118052 71.43% 63.44% 55.00% 63.29% 2 65.29592 5672 MILAN KUMAR BIRANCHI RAY 08-Apr-90 M BC 93 2632118803 75.00% 52.11% 62.75% 63.29% 2 65.29593 43 CHITTRANJAN KUMAR BHOLANATH BHASKAR 14-Nov-82 M UR 102 3202118016 70.57% 60.67% 58.60% 63.28% 2 65.28594 4154 ARSHIYA SINGH BAIJNATH SINGH 27-Jan-86 F UR 85 2609118054 67.71% 64.33% 57.80% 63.28% 2 65.28595 4463 INDIRA SINGH BISHWANATH PRASAD SINGH 20-Oct-87 F UR 110 2620118221 63.29% 64.22% 56.33% 61.28% 4 65.28596 171 SHIWASHRI SINHA UPENDRA PRASAD 02-Jan-88 F UR 96 2692115164 64.71% 64.11% 61.00% 63.28% 2 65.28597 1388 MADHU KUMARI BIRENDRA MISHRA 08-Sep-89 F UR 98 2628118429 71.00% 58.78% 60.07% 63.28% 2 65.28598 3459 AZIZA TAHSEEN M ABRAR AZIZI 6-Mar-75 F UR 86 2601119330 63.44% 60.33% 66.00% 63.26% 2 65.26599 5100 VIKASH RANJAN RAJNI RANJAN PRASAD 07-Feb-77 M UR 92 2698115081 65.67% 63.44% 60.67% 63.26% 2 65.26600 3685 SARIKA KUMARI GOPALJEE SHAYA 02-Dec-83 F UR 86 2666118213 62.29% 71.89% 55.60% 63.26% 2 65.26601 998 UPENDRA KUMAR MAHESHWAR RAI 28-Dec-84 M BC 98 2687118151 67.57% 66.89% 55.33% 63.26% 2 65.26602 5811 SANJEET KUMAR RAM KHELAVAN SAH 25-Dec-87 M BC 92 2351118144 72.00% 58.78% 59.00% 63.26% 2 65.26603 1471 RUPA KUMARI DEV NATH PANDEY 05-Feb-83 F UR 101 3824118168 63.14% 66.78% 59.80% 63.24% 2 65.24604 2438 ANJALI KUMARI RAM VIJAY KUMAR 26-Sep-87 F UR 89 2606118115 67.00% 65.44% 57.27% 63.24% 2 65.24605 5244 PRIYA KUMARI RAM PRAVESH SINGH 15-Jan-88 F UR 106 2645118243 67.86% 56.22% 59.60% 61.23% 4 65.23606 1023 RAM KUMAR GANESH PRASAD 25-Sep-91 M BC 98 2683115477 58.43% 69.56% 61.67% 63.22% 2 65.22607 2176 KARISHMA KUMARI RAMESHWAR GOSWAMI 23-Dec-78 F BC 88 2624118122 72.78% 54.44% 62.40% 63.21% 2 65.21608 4134 ARCHANA HARENDRA PRASAD SINGH 08-Mar-84 F BC 107 2608118079 56.71% 61.89% 65.00% 61.20% 4 65.20609 4685 KAHKASHAN PERWEEN MD SAMI AHMED 25-Jun-85 F EBC 83 2601119531 64.86% 64.11% 60.60% 63.19% 2 65.19610 3105 ANURAG SINGH JUG NARAYAN SINGH 15-Feb-82 M UR 103 2804115087 68.00% 61.00% 60.53% 63.18% 2 65.18611 1730 MANWENDRA KUMAR PANCHANAND YADAV 15-Nov-72 M BC 100 2713118054 70.00% 63.11% 56.40% 63.17% 2 65.17612 2012 SACHIN BHARTI BHOLA PRASAD SINGH 01-May-82 M UR 108 2225118098 66.00% 53.11% 64.40% 61.17% 4 65.17613 2616 BRAJ KISHORE PRASAD MAHESH RAY 10-Jan-86 M BC 97 2312118058 64.43% 62.89% 62.20% 63.17% 2 65.17614 1635 NEHA RAJ MANI BHUSHAN SINGH 28-Dec-86 F UR 85 3132118219 71.86% 62.11% 55.53% 63.17% 2 65.17615 5678 MANOJ KUMAR ARUN KUMAR SINGH 04-Oct-82 M UR 99 2630118642 78.20% 57.40% 53.87% 63.16% 2 65.16616 5571 BALAVANT KUMAR INDRA DEO PRASAD 05-Oct-83 M BC 100 2612118257 70.86% 60.89% 57.73% 63.16% 2 65.16617 3561 HARE KRISHNA PATHAK JAWAHAR LAL PATHAK 05-Dec-82 M UR 113 0808118448 56.17% 62.40% 64.89% 61.15% 4 65.15618 882 KUMARI RASHMI SARYOO SINGH 02-Oct-82 F UR 94 2626118890 58.29% 68.89% 62.27% 63.15% 2 65.15619 2462 JITENDRA MOHAN GANESH PRASAD 16-Jul-75 M EBC 104 2621118613 71.22% 61.33% 56.87% 63.14% 2 65.14CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 469 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n620 2469 UPENDRA KUMAR TEJ NARAYAN YADAV 19-Mar-76 M BC 106 2687118163 63.44% 64.56% 55.40% 61.13% 4 65.13Sex621 1114 PANKAJ KUMAR NIGAM ARJUN PRASAD 22-Jan-78 M EBC 101 2679115863 72.11% 58.22% 59.07% 63.13% 2 65.13622 5800 RINA KUMARI GANESH PRASAD YADAV 19-Mar-88 F BC 89 2658118005 69.00% 63.40% 57.00% 63.13% 2 65.13623 4570 PRIYA ROY UMESH PRASAD ROY 7-Nov-89 F EBC 90 2645118292 70.29% 56.67% 62.40% 63.12% 2 65.12624 731 SAGRIKA SONI RAM SUMAN SHARMA 15-Jan-83 F UR 88 1406115047 54.14% 80.11% 55.07% 63.11% 2 65.11625 687 ROHIT KUMAR KAILASH SINGH 01-Jan-84 M BC 92 2425118127 69.57% 64.89% 54.87% 63.11% 2 65.11626 3626 SRIKANT KUMAR RAJNANDAN SINGH 02-Feb-90 M BC 93 2673118271 70.56% 62.11% 56.67% 63.11% 2 65.11627 344 VIVEK KUMAR KARU PRASAD 01-Mar-39 M EBC 94 2698118101 63.78% 72.44% 53.07% 63.10% 2 65.10628 97 MRITUNJAY KUMAR SATYADEO PANDEY 15-Dec-76 M UR 104 0314118100 62.78% 65.33% 61.20% 63.10% 2 65.10629 3321 PRERNA KUMARI UMESH SINGH 02-Mar-88 F UR 85 5644118598 69.57% 62.67% 57.07% 63.10% 2 65.10630 1995 JAYA KUMARI SHAILENDRA KUMAR SINHA 05-Jul-79 F UR 82 2621118155 77.89% 57.78% 59.60% 65.09% 0 65.09631 1002 USHA SINGH RANJIT SINGH 03-Oct-84 F UR 99 2689118004 66.14% 61.78% 61.33% 63.08% 2 65.08632 1238 KHUSHBU ARUN KUMAR 01-Jan-90 F UR 86 2624118547 49.20% 78.60% 61.44% 63.08% 2 65.08633 2330 AJIT KUMAR SINGH SHIVJI SINGH 01-Feb-79 M UR 112 4006118258 65.00% 67.44% 50.80% 61.08% 4 65.08634 P240 AJAY KUMAR BINDESHWAR SINGH 26-Oct-90 M BC 95 2301115166 67.57% 60.33% 61.27% 63.06% 2 65.06635 3799 NANCY KUMARI YOGENDRA KUMAR 03-Oct-80 F UR 109 2634118977 67.43% 53.78% 61.93% 61.05% 4 65.05636 1318 NITESH RANJAN RATAN KUMR SINGH 16-Nov-86 M UR 107 2912118071 69.29% 52.33% 61.53% 61.05% 4 65.05637 5207 KAVITA KUMARI BRAJ NANDAN PRASAD SINGH 14-Feb-81 F UR 94 2118118027 71.13% 62.22% 55.80% 63.05% 2 65.05638 3152 ANURADHA SINGH SHAILENDRA SINGH 08-Oct-86 F UR 99 2607118621 70.43% 67.00% 51.73% 63.05% 2 65.05639 6245 GYAN PRAKASH AKHILESH PRASAD KASHYAP 10-Dec-79 M UR 100 2619118337 69.00% 54.78% 65.33% 63.04% 2 65.04640 1966 MAMTA KUMARI BASUDEO MOCHI 09-Jul-83 F SC 94 2629118630 63.71% 68.33% 57.07% 63.04% 2 65.04641 5166 CHANDAN CHANDRA CHUNNA CHANDRA BHUSHAN GUPTA 20-Mar-84 M BC 117 2613119269 55.86% 62.78% 64.47% 61.03% 4 65.03642 1130 NISHANT KUMAR MAYANK BALDEO SINHA 22-Nov-77 M BC 83 2638118044 76.22% 64.67% 48.13% 63.01% 2 65.01643 2373 ANCHALA KUMARI SHREE HANS KUMAR 05-Jan-79 F EBC 86 2605118240 67.78% 67.78% 53.47% 63.01% 2 65.01644 251 PRASHANT KUMAR AZADI PRASAD YADAV 10-Jan-79 M BC 89 2217118238 68.43% 67.33% 53.27% 63.01% 2 65.01645 1491 SWETA SHIVANGI GIRISH KUMAR GUPTA 28-Feb-79 F UR 94 2684118101 68.78% 57.67% 62.60% 63.01% 2 65.01646 1769 ABHISHEK GUPTA CHHOTELAL PRASAD 08-Sep-85 M BC 91 2699118197 67.00% 61.89% 60.13% 63.01% 2 65.01647 2177 PUNAM SHRI KAMESHWAR SINGH 01-Sep-76 F UR 98 2646118358 64.56% 66.11% 58.33% 63.00% 2 65.00648 663 SUBODH NARAYAN SHIV NARAYAN PRASAD 07-May-79 M EBC 90 2673118564 73.67% 55.67% 59.67% 63.00% 2 65.00649 3320 SONAM KUMARI SATISH KUMAR 15-Dec-89 F UR 94 1417118059 76.57% 51.89% 60.53% 63.00% 2 65.00650 2776 MANJEET KUMAR GYAN SHANKAR SINGH 01-Mar-78 M UR 110 2630118381 68.78% 58.44% 55.75% 60.99% 4 64.99651 3930 MD WAKIL AHMAD MD SHAHABUDDIN 22-Nov-82 M EBC 91 2602119577 58.57% 69.00% 61.40% 62.99% 2 64.99652 2203 NIVEDITA SAMRENDRA KUMAR PANDEY 21-Jan-74 F UR 102 2638118559 63.67% 67.00% 58.27% 62.98% 2 64.98653 5788 BRAJESH KUMAR SATYADEO SHARMA 15-Mar-78 M UR 116 2613119023 64.40% 64.00% 54.55% 60.98% 4 64.98654 613 ANNU PRIYA BINOD KUMAR JAISWAL 12-Sep-89 F UR 91 2607118038 65.71% 63.22% 60.00% 62.98% 2 64.98655 4330 SHATRUGHAN SAH BIJALI SAH 03-Jan-76 M BC 98 2831118069 65.89% 61.56% 61.47% 62.97% 2 64.97656 5820 SANJAY KUMAR BHOLA DAS 20-Feb-85 M EBC 89 0512115216 66.43% 63.67% 58.80% 62.97% 2 64.97657 3558 ALKA KUMARI CHHOTU LAL 08-Dec-87 F EBC 103 2605118036 60.86% 59.33% 68.73% 62.97% 2 64.97658 3438A ALKA KUMARI PRADEEP SAW 09-Jan-90 F BC 90 2602118865 68.14% 65.56% 55.20% 62.97% 2 64.97CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 470 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n659 2252 AMRITA KUMARI SUNIL PRASAD 21-Jan-91 F EBC 84 3545118208 67.43% 60.22% 61.27% 62.97% 2 64.97Sex660 5895 ARUNIMA ASHOK KUMAR 06-Apr-83 F UR 88 2609118428 57.20% 67.33% 64.33% 62.96% 2 64.96661 3017 HEMANT KUMAR SINHA ASHOK KUMAR SINHA 05-Jan-87 M UR 106 2620118061 70.00% 62.11% 50.73% 60.95% 4 64.95662 5473 SHIKHA RANI SRIKRISHNA PRASAD VERMA 18-Mar-78 F UR 95 4017118327 68.89% 64.44% 55.47% 62.93% 2 64.93663 4937 HEMANT NARAYAN SIDHESHWAR SHARMA 11-Jan-85 M EBC 97 4010118020 63.71% 66.22% 58.87% 62.93% 2 64.93664 5087 SEEMA KUMARI ARJUN PRASAD 15-Feb-86 F BC 92 4017118038 63.00% 64.11% 61.67% 62.93% 2 64.93665 6155 GANGA KUMARI KRISHNA KUMAR GOP 02-Jan-88 F BC 86 2617110690 77.80% 54.67% 56.33% 62.93% 2 64.93666 1458 VIJAY KUMAR BISHWANATH SINGH 15-Jan-86 M BC 105 2692118016 62.29% 65.44% 55.07% 60.93% 4 64.93667 4935 AMIT KUMAR SHAILENDRA RAY 03-Feb-86 M EBC 91 3601118102 64.57% 62.33% 61.87% 62.92% 2 64.92668 911 NAMRATA KUMARI BIJAY KUMAR SINGH 08-Feb-88 F UR 91 2634118954 70.14% 56.89% 61.73% 62.92% 2 64.92669 6622A SATYAPRAKASH KUMAR RAMDEO PRASAD 06-Nov-83 M BC 87 1005115536 66.86% 56.33% 65.53% 62.91% 2 64.91670 3273 NIKESH KUMAR VERMA RAMESH PRASAD VERMA 15-Jan-87 M UR 104 3816118133 65.71% 63.22% 59.80% 62.91% 2 64.91671 4428 SWAPNIL KUMARI ARVIND KUMAR 06-Mar-90 F UR 100 2682118226 65.57% 61.22% 61.93% 62.91% 2 64.91672 3513 SAMIR KUMAR RAJESHRI PD SINGH 02-Jan-76 M UR 102 1910118078 71.89% 65.00% 51.80% 62.90% 2 64.90673 2214 KOMAL SINHA JANARDAN SINGH 17-Oct-77 F UR 95 2665115056 72.89% 58.56% 57.27% 62.90% 2 64.90674 4400 KOMAL SINHA JANARDAN SINGH 17-Oct-77 F UR 95 2665115056 72.89% 58.56% 57.27% 62.90% 2 64.90675 6161 KUMARI PRIYANKA TRILOK NATH KHERWAR 22-Dec-82 F BC 102 2605119134 53.78% 77.78% 57.13% 62.90% 2 64.90676 5842 SAPNA KUMARI UDAY BHAN SINGH 05-Mar-76 F UR 107 2666118133 66.11% 55.44% 61.12% 60.89% 4 64.89677 6487 RATAN KUMAR RAJ BIPIN KUMAR 02-Jan-84 M BC 93 1909118259 71.14% 62.67% 54.87% 62.89% 2 64.89678 6236 SADHANA KUMARI K A P SINGH 07-May-84 F UR 83 4015118727 70.40% 65.00% 53.27% 62.89% 2 64.89679 2340 SUBHAGATA RAJESHWAR PD SRIVASTAVA 24-Oct-85 F UR 88 2693115293 64.29% 63.11% 61.27% 62.89% 2 64.89680 5847 KRISHAN KUMAR DIGAMBAR CHOUDHARY 05-Feb-84 M UR 96 2625118162 64.57% 64.00% 60.07% 62.88% 2 64.88681 1959 SABHAYATA SWARAJ KRISHNA MAHTO 30-May-88 F BC 99 1920118471 73.14% 52.89% 62.60% 62.88% 2 64.88682 5705 ABDHESH PRASAD JAY PRAKASH NARAYAN SINGH 15-Jan-80 M BC 125 2106118134 71.67% 45.00% 59.93% 58.87% 6 64.87683 4325 RAJU RANJAN UMA SHANKAR SINGH 12-Dec-86 M BC 104 2651118189 57.86% 64.56% 66.20% 62.87% 2 64.87684 3848 VANDANA SINGH NIRMAL KUMAR SINGH 01-Mar-88 F UR 83 2697115041 70.14% 61.33% 57.13% 62.87% 2 64.87685 6027 MALTI KUMARI SHIV KUMAR PRASAD 24-Feb-92 F EBC 87 2629118425 65.71% 62.56% 60.33% 62.87% 2 64.87686 5646 EKTA KUMARI RAM NARESH SHARMA 06-May-84 F UR 84 3117118264 59.86% 74.11% 54.60% 62.86% 2 64.86687 2766 PRIYA SURENDRA PRASAD SINGH 08-Feb-79 F UR 89 2645118169 70.56% 73.67% 44.33% 62.85% 2 64.85688 685 ANUP KUMAR RAM PRAKASH 10-Feb-84 M BC 97 2607118311 65.43% 64.78% 58.33% 62.85% 2 64.85689 6579 DEEPAK KUMAR SHARMA ARVIND SHARMA 05-Jan-90 M EBC 84 2641115161 74.43% 45.00% 69.13% 62.85% 2 64.85690 224 RAVI RANJAN SINGH NAND KUMAR SINGH 17-Nov-81 M BC 101 2656118357 57.80% 66.00% 64.73% 62.84% 2 64.84691 3286 RAVI SHANKAR UPADHYAY TUNESHWER UPADHYAY 20-Feb-87 M UR 94 3149118283 68.00% 67.67% 52.87% 62.84% 2 64.84692 4590 AMITA KUMARI KISHORI MAHTO 11-Oct-88 F BC 95 2604118899 71.20% 61.60% 55.73% 62.84% 2 64.84693 3694 SMITA KUMARI CHANDESHWAR PRASAD 05-Dec-81 F BC 118 2672118029 60.86% 60.56% 61.07% 60.83% 4 64.83694 4233 NILMANI DINESHWAR PRASAD SHAHI 09-Jan-85 M UR 92 2636118484 61.00% 66.33% 61.13% 62.82% 2 64.82695 4759 KUMARI TULIKA RAMDAS SINGH 13-Dec-85 F UR 95 1119118466 64.86% 66.33% 57.27% 62.82% 2 64.82696 4367 SANJU KUMARI KRISHNA PD SINGH 24-Jan-87 F UR 92 2554118202 75.86% 47.44% 65.17% 62.82% 2 64.82697 2567 RAVI KUMAR TRIPATHI SHAMBHU NATH TRIPATHI 04-Aug-79 M UR 107 2656118168 71.78% 51.11% 59.53% 60.81% 4 64.81CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 471 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n698 5685 GAURAV KUMAR RAJENDRA PRASAD 06-Mar-80 M BC 96 3202118116 75.13% 53.22% 60.07% 62.80% 2 64.80Sex699 1383 ANSHU RANI RAM NARESH SINGH 02-Jun-89 F BC 95 2607118129 63.71% 66.56% 58.13% 62.80% 2 64.80700 6520 SHANU GOKUL PRASAD 11-Jun-90 F BC 91 1610115327 64.50% 61.40% 62.50% 62.80% 2 64.80701 2210 KHUSHBOO KUMARI DURGA PRASAD 22-Aug-90 F BC 99 2624118485 70.00% 56.33% 62.07% 62.80% 2 64.80702 6420 NITU KUMARI GOPAL PRASAD BARNWAL 03-Oct-85 F BC 101 2679115538 67.43% 60.00% 60.93% 62.79% 2 64.79703 4033 NIRAJ KUMAR RAJENDRA PRAJAPATI 17-Aug-86 M EBC 88 2636118569 63.60% 63.20% 61.58% 62.79% 2 64.79704 2414 ARCHANA KUMARI VIJAY CHANDRA RAY 25-Feb-88 F UR 90 2608118224 68.80% 60.44% 59.13% 62.79% 2 64.79705 1481 ARBIND KUMAR BHARTI RAM CHANDRA RAUT 07-Mar-90 M SC 90 2608118047 71.57% 60.67% 56.13% 62.79% 2 64.79706 5246 KUNDAN KISHOR AWADH KISHOR PRASAD 01-Mar-77 M UR 108 2673115027 62.22% 61.44% 58.67% 60.78% 4 64.78707 P267 AJEET KUMAR JAI PRAKASH DUBEY 25-Jan-85 M UR 126 2602118213 52.29% 58.11% 65.93% 58.78% 6 64.78708 1174 NEELAM KUMARI SHYAM SUNDER GOSWAMI 29-Apr-85 F BC 85 2635118445 64.29% 66.33% 57.73% 62.78% 2 64.78709 425 VED PRAKASH MITHILESHWAR NATH PATHAK 27-Jan-87 M UR 112 2697115078 72.43% 51.78% 58.13% 60.78% 4 64.78710 3390 SONAM KUMARI DEEPAK KUMAR 05-Jan-90 F UR 98 4018118083 70.29% 60.44% 57.60% 62.78% 2 64.78711 5582 MD TANWEER ANWAR MD ANWARUL HAQUE 06-Jan-78 M UR 94 3402118383 67.89% 64.56% 55.87% 62.77% 2 64.77712 919 NAND KISHORE SAH KEDAR SAH 20-Feb-78 M EBC 98 2634119004 71.38% 57.67% 59.20% 62.75% 2 64.75713 420 PINKY CHANDRESHWAR 21-Feb-81 F UR 106 2641118346 64.25% 63.44% 54.53% 60.74% 4 64.74714 6140 RICHA ANAND ANIL KUMAR AMBASTHA 20-Jan-83 F UR 84 2657118325 58.14% 71.22% 58.87% 62.74% 2 64.74715 2815 NEHA KUMARI DINESH SHARMA 31-May-88 F UR 91 2635118905 77.86% 50.56% 59.80% 62.74% 2 64.74716 5552 PREM SHANKER PANDEY RAM NIWAJ PANDEY 06-May-79 M UR 116 2644118510 67.13% 65.56% 49.50% 60.73% 4 64.73717 2341 POONAM KUMARI JHA SATYA NARAYAN JHA 13-Jun-80 F UR 119 2605119339 63.38% 65.00% 53.80% 60.73% 4 64.73718 3302 JYOTI RAJ ASHOK KUMAR YADAV 20-Nov-84 F BC 98 2658115187 62.43% 64.89% 60.87% 62.73% 2 64.73719 4155 JULIE KUMARI BAIJNATH SINGH 31-Dec-77 F UR 111 2622118047 61.22% 61.00% 59.93% 60.72% 4 64.72720 3975 BOSTAN SADAF MD ISHAQUE 01-Mar-83 F EBC 83 2401118504 63.29% 60.89% 64.00% 62.72% 2 64.72721 426 VISHWASI BHENGRA SHANTIMAY BHENGRA 12-Sep-83 F ST 92 2698118073 58.14% 71.22% 58.80% 62.72% 2 64.72722 975 RITA KUMARI MAHENDRA SAH 16-Aug-89 F BC 100 2658118420 63.86% 63.22% 61.07% 62.72% 2 64.72723 5945 ROBIN KUMAR RAVI BASHISHTHA NARAYAN YADAV 29-Dec-90 M BC 89 1625118031 68.00% 56.22% 63.93% 62.72% 2 64.72724 4879 SWETA TIWARY AKHILESH KUMAR OJHA 12-Apr-78 F UR 82 2684118158 70.40% 63.00% 60.73% 64.71% 0 64.71725 2229 SANTOSH RANJAN KUMAR BIRESH SINGH 01-Mar-78 M BC 105 2666118064 70.00% 59.00% 53.13% 60.71% 4 64.71726 3346 SHAYAM SUNDRA KUMAR RAVINDRA PRASAD SINH 02-Aug-76 M UR 100 1912118064 63.78% 68.00% 56.33% 62.70% 2 64.70727 4194 SWETA SHEO NARAYAN SINGH 02-Apr-90 F UR 90 2683118178 64.83% 58.22% 65.00% 62.69% 2 64.69728 2393 AMIT KUMAR KAPIL DEO SHARMA CHANCHAL 17-Feb-88 M EBC 95 2532118059 68.71% 68.00% 51.33% 62.68% 2 64.68729 5928 ABDULLAH ANSARI ABDUL GAFFAR ANSARI 30-Sep-76 M EBC 87 4006118026 69.78% 69.11% 49.13% 62.67% 2 64.67730 1760 MADHU BALA UMESH PRASAD SINGH 16-Dec-83 F BC 94 2628118381 63.43% 73.44% 51.13% 62.67% 2 64.67731 4768 SANTOSH PANDEY RAMAYAN PANDEY 14-May-87 M UR 97 2689115327 71.57% 57.44% 59.00% 62.67% 2 64.67732 5491 RAGINI SHIO BILASH JHA 10-Jan-90 F UR 87 2647118288 72.00% 60.67% 55.33% 62.67% 2 64.67733 P 89 SATYA NARAYAN KUMAR KRISHNA DEO PRASAD SINGH 28-Jan-80 M BC 84 2429118199 65.86% 72.11% 49.93% 62.63% 2 64.63734 3174 AMIT KUMAR UPENDRA KUMAR 20-Jan-82 M BC 103 2603118316 61.29% 74.78% 51.83% 62.63% 2 64.63735 4252 KUMAR GULAL GAURI SHANKER YADAV 07-Oct-86 M BC 114 2625118560 77.14% 49.67% 55.07% 60.63% 4 64.63736 2114 SATYA PRIYA AJAY KUMAR SINGH 21-Dec-82 M UR 95 2667118343 72.40% 60.56% 54.92% 62.62% 2 64.62CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 472 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n737 557 SANJAY SAGAR SITA RAM CHOUDHARY 15-Aug-84 M SC 92 2663118258 70.29% 60.78% 56.80% 62.62% 2 64.62Sex738 4874 SWATI KUMARI TRIYOGI DUBEY 17-Apr-87 F UR 99 0745118058 61.40% 69.80% 56.67% 62.62% 2 64.62739 6310 RAJEEV KUMAR RAM PRAVESH SINGH 01-Aug-73 M BC 87 2648118422 63.89% 68.56% 55.40% 62.61% 2 64.61740 561 VANDANA PRIYA RAM ASHRAY PRASAD 01-Jul-78 F EBC 97 2697115036 70.89% 63.56% 53.40% 62.61% 2 64.61741 3064 SAKET KUMAR OM PRAKASH GUPTA 04-Jan-86 M BC 88 2660118490 67.57% 60.00% 60.27% 62.61% 2 64.61742 6277 MANISH KUMAR SINHA BALMIKI PRASAD SINHA 08-Apr-81 M UR 121 2630118114 53.86% 61.00% 60.92% 58.59% 6 64.59743 584 ARTI KUMARI PRIYANKA JAI RAM SHARMA 05-Nov-88 F UR 91 2609118180 72.29% 52.44% 63.00% 62.58% 2 64.58744 2011 MD IRPHAN AHAMAD ISARAR AHAMAD 01-Jul-89 M EBC 86 0814118347 72.83% 61.80% 53.11% 62.58% 2 64.58745 4553 RANA PRATAP SINGH SATYA DEO SINGH 19-Jan-81 M UR 115 2653118248 60.75% 60.00% 61.00% 60.58% 4 64.58746 2918 AMIT KUMAR ABHAY KUMAR 14-Jan-79 M UR ORTHO 87 2603118451 68.89% 63.89% 54.93% 62.57% 2 64.57747 2122 MAMTA KUMARI RAJENDRA ROY 10-Jan-84 F BC 85 2629118626 60.29% 68.56% 58.87% 62.57% 2 64.57748 5407 MAMTA KUMARI RAJENDRA ROY 10-Jan-84 F BC 85 2629118626 60.29% 68.56% 58.87% 62.57% 2 64.57749 2696 PRIYANKA KUMARI SATYANARAYAN PRASAD 25-Jan-80 F BC 84 2645118507 72.56% 54.00% 61.13% 62.56% 2 64.56750 79 KHUSHBOO KUMARI KRISHNA BALLABH SAHAY 28-Sep-84 F UR 97 2662115113 63.71% 67.56% 56.40% 62.56% 2 64.56751 4725 ROOMANA TABASSUM MD NAYEEM UDDIN 24-Feb-78 F EBC 91 2603118749 66.00% 64.44% 57.20% 62.55% 2 64.55752 2659 MADHUMITA KUMARI RAVINDRA KUMAR 10-Mar-86 F EBC 87 1905118163 78.86% 52.00% 56.80% 62.55% 2 64.55753 6024 SONI KUMARI KRISHNA MURARI 10-Jan-84 F UR 93 2446118457 50.29% 68.33% 69.00% 62.54% 2 64.54754 5331 PRASHANT KUMAR KRISNA SINGH 25-May-84 M UR 92 3526118448 66.14% 63.00% 58.47% 62.54% 2 64.54755 4388 DEEPA SHYAM BIHARI SANDWAR 14-Jan-76 F UR 88 2614118803 54.78% 77.89% 54.93% 62.53% 2 64.53756 5867 RASHMI PRITI ARJUN DWIVEDI 10-May-79 F UR 89 2655118256 68.88% 60.78% 57.93% 62.53% 2 64.53757 804 AMIT PRIYADARSHI MAHESH PRASAD SINGH 03-Mar-84 M UR 110 2604118008 61.40% 64.11% 56.07% 60.53% 4 64.53758 1115 NIMISHA RASHMI SITARAM PRASAD 09-Jul-88 F SC 108 2636118536 67.29% 62.80% 51.47% 60.52% 4 64.52759 6221 SOUMYA KUMARI CHITRANJAN SINGH 11-Dec-91 F UR 105 3165118232 64.14% 54.67% 62.73% 60.51% 4 64.51760 322 KABITA GUPTA GOPAL PRASAD GUPTA 01-Jan-76 F BC 92 2622118446 65.89% 62.89% 58.73% 62.50% 2 64.50761 4684 PRIYANKA RAMESH KUMAR SINGH 28-Sep-77 F UR 84 2645118405 67.22% 64.56% 55.73% 62.50% 2 64.50762 413 AJAY KUMAR JHA SHYAM SUNDAR JHA 07-Jun-79 M UR 100 2602118056 69.44% 59.33% 58.73% 62.50% 2 64.50763 3927 PRANAV PARASHAR PRAMOD KUMAR MISHRA 05-May-82 M UR 104 2643118511 66.20% 66.44% 54.87% 62.50% 2 64.50764 2562 ANANDINI SINGH C K P N SINGH 24-Feb-87 F UR 93 2605118181 62.40% 64.56% 60.53% 62.50% 2 64.50765 3603 AJIT KUMAR CHANDRA BHUSHAN PANDIT 05-Jul-86 M EBC 86 2602118394 59.14% 73.33% 55.00% 62.49% 2 64.49766 3792 CHANDRA SEKHAR SINGH DEVMUNI SINGH 01-Mar-79 M BC 117 2808118302 59.67% 68.44% 53.33% 60.48% 4 64.48767 746 SUSHMA KUMARI RAJNANDAN PRASAD SINGH 10-Feb-86 F BC 86 2682118070 67.43% 62.22% 57.80% 62.48% 2 64.48768 3392 RANJAN KUMAR RAMASHRAY PRASAD 13-May-78 M EBC 93 2653118540 69.56% 63.44% 54.40% 62.47% 2 64.47769 3037 SHUBHRA SHIBANGI GHANSHYAM PRASAD 04-Mar-81 F UR 105 1705115293 57.86% 58.89% 64.67% 60.47% 4 64.47770 3243 ABHISHEK ANAND ANAND SINGH 04-Jan-87 M UR 103 2601118488 64.86% 55.22% 67.33% 62.47% 2 64.47771 3284 SEEMA PANDEY MAHESHWAR PANDEY 05-May-88 F UR 91 3161118013 62.86% 63.83% 60.73% 62.47% 2 64.47772 5142 RANJAN KUMAR SINGH NARVDESHWAR SINGH 08-Jan-79 M BC 97 0821118381 68.67% 64.44% 54.27% 62.46% 2 64.46773 1132 ANJALI KUMARI SHARMA AWADHESH SHARMA 28-Apr-89 F UR 92 2606118170 64.86% 61.11% 61.40% 62.46% 2 64.46774 5291 SONI KUMARI SURESH PRASAD 25-Dec-91 F BC 83 1417118078 71.57% 55.00% 60.80% 62.46% 2 64.46775 5706 SANJAY KUMAR MURLIDHAR GHOSH 05-Apr-79 M UR 112 0612118330 72.33% 53.89% 55.13% 60.45% 4 64.45CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 473 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n776 5496 PRABHAT KUMAR GAUTAM SWAYAMBAR MISHRA 17-Jul-86 M UR 98 2642118478 67.14% 58.33% 61.87% 62.45% 2 64.45Sex777 6230 BINAY KUMAR BRIJNANDAN PRASAD SINGH 04-May-75 M EBC 88 2613118391 67.00% 62.67% 57.67% 62.44% 2 64.44778 886 NIRMALA KUMARI BHAGIRATH PRASAD 10-Jan-78 F BC 94 2637118201 66.44% 61.00% 59.87% 62.44% 2 64.44779 3163 NEHA SINHA ASHOK KUMAR SINHA 06-Sep-84 F UR 88 2636118075 68.29% 56.89% 62.13% 62.44% 2 64.44780 2627 AMRITA KUMARI JAIMANGAL SINGH 02-Oct-85 F UR 84 2604118409 66.00% 62.33% 59.00% 62.44% 2 64.44781 1135 T RINKI KUMARI MUKHTAR SINGH 02-Oct-86 F UR 102 2686115237 68.00% 61.78% 57.53% 62.44% 2 64.44782 887 HARISH KUMAR KRISHNA KUMAR CHOUDHARY 17-Mar-89 M BC 99 2619118559 70.20% 61.67% 55.47% 62.44% 2 64.44783 4160 NIRMAL KUMAR SINGH AMIR PRASAD SINGH 05-Jan-85 M UR 91 2679115314 65.14% 63.56% 58.60% 62.43% 2 64.43784 1431 PUJA SAURABH NARENDRA KUMAR VERMA 06-Mar-85 F UR 90 2646118195 69.00% 59.22% 59.07% 62.43% 2 64.43785 5558 JAYA KUMARI RAJ KUMAR 07-Jun-89 F EBC 88 1115118030 63.57% 64.11% 59.60% 62.43% 2 64.43786 3779 PRERNA DWARIKA PRASAD 06-May-91 F BC 94 2644118586 77.86% 52.22% 57.20% 62.43% 2 64.43787 6404 DEEPMALA VIJAY PRASAD 09-Jan-90 F BC 89 2615118251 66.14% 62.78% 58.33% 62.42% 2 64.42788 522 MAMTA KUMARI MADHAV PASWAN 21-Feb-84 F SC 94 2629118634 59.57% 65.67% 62.00% 62.41% 2 64.41789 3874 MADHU SUPRIYA GANESH PRASAD 05-Jun-85 F UR 92 2629118057 66.86% 66.78% 53.60% 62.41% 2 64.41790 4534 AMRITA KUMARI SUDHIR KUMAR LAL 12-Feb-89 F UR 92 2604118407 63.86% 55.11% 68.27% 62.41% 2 64.41791 3934 AVINASH KUMAR RAMDATT SINGH 26-Jun-90 M UR 108 2628115035 64.86% 57.11% 59.27% 60.41% 4 64.41792 2308 SANJU KUMARI NAWAL KISHORE PRASAD 09-Sep-75 F BC 88 2664118221 61.67% 66.00% 59.53% 62.40% 2 64.40793 5230 SUDIPA KUMARI VINOD KUMAR 15-Feb-74 F UR 83 2674118239 72.00% 57.89% 57.27% 62.39% 2 64.39794 4702 MANISH KUMAR SHREEKANT SHARMA 25-Dec-76 M UR 110 2629118925 68.44% 60.00% 52.73% 60.39% 4 64.39795 4926 RINKI KUMARI OM PRAKASH THATHERI 15-Nov-86 F SC 99 2658118129 60.86% 61.56% 64.77% 62.39% 2 64.39796 4119 RAJ LAKSHMI BRAJ KISHORE PRASAD 21-Mar-87 F BC 87 2648118181 58.33% 67.44% 61.40% 62.39% 2 64.39797 3025 ANIL KUMAR RAJENDRA RAM 09-Dec-77 M SC 92 2605118420 74.43% 60.00% 52.67% 62.37% 2 64.37798 3567 MADHVENDRA KUMAR ASHOK KUMAR 01-Mar-83 M UR 121 2009118057 52.86% 67.00% 55.27% 58.37% 6 64.37799 4360 DEEPAK PATEL RAJ BALLAM MAHTO 15-Jun-86 M BC 97 3115118212 66.71% 66.67% 53.73% 62.37% 2 64.37800 3337 AKANKSHA AMIT KUMAR SINHA 27-Nov-87 F BC 86 2602118509 69.00% 61.78% 56.33% 62.37% 2 64.37801 6667 SHWETA GREWAL JAGNNATH RAM 25-Jul-88 F SC 91 1705115297 62.86% 62.11% 62.11% 62.36% 2 64.36802 2336 ANURADHA GUPTA TARKESHWAR PRASAD 05-Dec-89 F BC 84 2607118501 68.71% 62.56% 55.80% 62.36% 2 64.36803 2158 MUKESH KUMAR SURESH PRASAD THAKUR 0625-79 M EBC 99 2634118187 67.22% 63.11% 56.73% 62.36% 2 64.36804 990 AMISHA SINGH ONKAR PRASAD SINGH 21-Nov-86 F UR 103 2612115005 69.57% 60.00% 57.47% 62.35% 2 64.35805 1004 MANJU KUMARI SINHA LALAN PRASAD SINGH 25-Jan-87 F UR 88 2630118482 60.71% 65.00% 61.33% 62.35% 2 64.35806 3972 ARCHANA SINHA JANESHWAR SINGH 20-Jan-81 F UR 117 2608118458 68.00% 54.22% 58.80% 60.34% 4 64.34807 5004 BHUPENDRA PRASAD OM PRAKASH SHARMA 19-Feb-84 M EBC 85 0706118228 63.43% 64.44% 59.13% 62.34% 2 64.34808 2676 NEELU KUMARI GHANSHYAM SINGH 03-Mar-90 F UR 93 2678115151 68.14% 59.33% 59.53% 62.34% 2 64.34809 5355 KALANAND MANDAL CHUMAN LAL MANDAL 01-Mar-79 M EBC 112 2005118151 73.11% 50.67% 57.20% 60.33% 4 64.33810 P205 MADHUMITA KUMARI RAVINDRA KUMAR 10-Mar-86 F BC 87 1905118163 78.86% 51.33% 56.80% 62.33% 2 64.33811 4931 ANITA KUMARI GUPTA UMA SHANKAR GUPTA 18-Oct-90 F UR 101 2606118021 71.80% 60.60% 54.60% 62.33% 2 64.33812 P 149 MURLIDHAR SINGH PRAMOD KUMAR SINGH 12-Jan-85 M BC 93 0220115020 52.29% 71.00% 63.67% 62.32% 2 64.32813 2750 CHUN CHUN KUMAR SURESH RAM 10-May-86 M EBC 102 2641115008 62.71% 64.78% 59.47% 62.32% 2 64.32814 48 SHABNAM ARA MD QAMRUJJAMA 05-Jan-91 F UR 94 2603118905 61.29% 62.67% 63.00% 62.32% 2 64.32CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 474 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n815 4575 ABHA RANI SURESH PRASAD VERMA 1-Mar-78 F UR 85 3701118026 66.00% 69.00% 51.93% 62.31% 2 64.31Sex816 3941 MANISHA RANJAN GYANESHWAR PANDIT 15-Dec-81 F EBC 108 3029118209 58.57% 65.89% 56.47% 60.31% 4 64.31817 5949 SAVITRI KUMARI SURENDRA PAL GUPTA 05-Jul-90 F BC 108 0313115247 64.86% 54.33% 61.73% 60.31% 4 64.31818 2963 SUNIL RAJA SUDARSHAN RAI 29-Jan-86 M BC 95 2679118085 60.00% 58.00% 68.90% 62.30% 2 64.30819 2757 GYANESH MOHAN RAVINDRA KUMAR SINHA 16-May-86 M BC 90 2619118392 71.57% 54.00% 61.33% 62.30% 2 64.30820 3109 AMIT KUMAR RAI HARENDRA NATH RAI 27-Jan-89 M UR 98 0801118544 62.00% 67.00% 57.89% 62.30% 2 64.30821 6436 RAVI BHUSHAN KR YADAV SIDDHNATH YADAV 01-Mar-89 M BC 82 08211118594 69.17% 66.80% 56.94% 64.30% 0 64.30822 6603 AMRENDRA KUMAR ONKAR NATH TRIVEDI 26-Jan-79 M UR 99 2604118206 72.56% 63.44% 50.87% 62.29% 2 64.29823 5338 PRIYAMVAD PRAJNESH PANCHANAN JHA 06-Aug-80 M UR 105 2680115709 58.88% 60.67% 61.33% 60.29% 4 64.29824 5143 BABLOO KUMAR GANESH YADAV 11-Oct-83 M BC 86 2001115322 56.43% 68.67% 61.73% 62.28% 2 64.28825 175 TASNEEM NAZ MD SAIFU HAQUE 01-Mar-86 F BC 99 2685118085 66.29% 62.22% 58.33% 62.28% 2 64.28826 5786 SATYA KUMARI SUSHIL TIWARY 15-Feb-87 F UR 113 2667118283 63.71% 60.44% 56.67% 60.28% 4 64.28827 3990 MONIKA GUPTA KRISHNA PRASAD 04-Feb-88 F BC 87 2633118452 72.14% 58.44% 56.27% 62.28% 2 64.28828 5984 PRANITA RAI SHYAM BAHADUR RAI 03-Feb-76 F UR 93 2643118543 60.00% 69.56% 57.27% 62.27% 2 64.27829 5118 VINOD KUMAR YAMUNA PRASAD YADAV 08-Feb-77 M BC 84 2696118212 67.89% 62.11% 56.80% 62.27% 2 64.27830 3655 KUMAR GAURAV RAJENDRA PRASAD 01-Mar-85 M BC 89 2625118508 60.00% 71.78% 55.00% 62.26% 2 64.26831 6183 JYOTISH KUMAR BINOD KUMAR THAKUR 11-Dec-88 M EBC 83 0111118025 68.14% 58.78% 59.87% 62.26% 2 64.26832 2823 SURAJ KUMAR UMESH PRASAD 07-May-91 M EBC 82 2680118067 67.71% 67.33% 57.73% 64.26% 0 64.26833 6699 PRIYANKA PANDIT PRABHAKAR PANDIT 23-Feb-90 F UR 84 2645118698 56.86% 64.30% 65.60% 62.25% 2 64.25834 2008 T MUKESH KUMAR MADAN SAW 18-Dec-90 M EBC 97 2634118159 56.86% 64.89% 65.00% 62.25% 2 64.25835 2781 ABHISHEK KUMAR PANDEY UMESH NARAYAN PANDEY 20-Oct-91 M UR 113 0801118100 73.40% 51.80% 55.53% 60.24% 4 64.24836 3461 SANJEEV KUMAR SINGH SANTOSH KUMAR SINGH 1-Jul-82 M UR 100 1520118485 72.00% 47.80% 66.93% 62.24% 2 64.24837 1852 SHRAWAN KUMAR PRABHAKAR RAMJEE ROY 10-Feb-83 M BC 98 2692115229 63.00% 64.11% 59.60% 62.24% 2 64.24838 3845 KAMAL KAMINI PRASAD KAPILDEO PRASAD 05-Jul-83 F BC 83 2623118121 64.29% 58.89% 63.53% 62.24% 2 64.24839 3307 SUMIT ABHISHEK ARVIND PRASAD 06-Feb-90 M BC 95 2676118097 70.71% 56.33% 59.67% 62.24% 2 64.24840 4294 PUJA KUMARI KRISHNANDAN PRASAD SINGH 13-Feb-92 F BC 83 3732118003 60.57% 67.56% 58.60% 62.24% 2 64.24841 1342 POOJA KUMARI LALAN CHAUBEY 05-Apr-81 F UR 90 2642118038 59.00% 69.44% 58.25% 62.23% 2 64.23842 4129 MD EJAZ AHMAD MUMTAZ AHMAD 31-Jan-85 M EBC 107 2632118282 60.29% 51.00% 69.42% 60.23% 4 64.23843 4185 MUKESH KUMAR HARI NARAYAN YADAV 31-Oct-87 M BC 97 2028118104 64.86% 63.78% 58.07% 62.23% 2 64.23844 2381 PRIYA JHA PRAMOD KUMAR JHA 14-Nov-80 F UR 84 0935118046 68.00% 61.60% 57.07% 62.22% 2 64.22845 2150 CHANDAN KUMAR SINGH DHARIKSHAN SINGH 01-Apr-82 M BC 85 0708118117 65.43% 63.22% 58.00% 62.22% 2 64.22846 5343 CHANCHAL UPADHYAY KRISHAN KUMAR UPADHYAY 20-Apr-83 F UR 94 2636115066 67.60% 61.00% 58.06% 62.22% 2 64.22847 1188 RAKESH KUMAR RAMKISHOR PRASAD 09-Mar-88 M BC 85 2651118230 66.71% 53.33% 66.60% 62.22% 2 64.22848 1331 T SANJEET KUMAR SINGH NARENDRA PRASAD SINGH 01-Mar-78 M UR 91 2663118378 62.11% 74.00% 50.53% 62.21% 2 64.21849 3382 SURJIT BIHARI SHIVAJI PRASAD SINGH 01-Jan-81 M BC 85 2360118181 72.57% 67.44% 46.60% 62.21% 2 64.21850 6706 KSHITI KUMARI ANJANI KUMAR THAKUR 13-Dec-83 F UR 99 3514118003 59.71% 61.78% 65.13% 62.21% 2 64.21851 2001 PUJA LALAN PRASAD GUPTA 01-Mar-84 F EBC 84 0726118044 61.71% 68.44% 56.47% 62.21% 2 64.21852 6703 NIRMALA KUMARI ARUN KUMAR 17-Dec-84 F BC 90 2637118205 62.00% 67.11% 57.53% 62.21% 2 64.21853 913 ARCHANA SINHA ASHOK KUMAR SINHA 15-Feb-85 F UR 92 2608118472 62.71% 66.11% 57.80% 62.21% 2 64.21CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 475 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n854 6720 REKHA KUMARI KRISHNA MOHAN PRASAD 14-Mar-85 F BC 90 2424118210 67.14% 67.22% 52.27% 62.21% 2 64.21Sex855 1691 PRAVEEN KUMAR SHAILESH KUMAR SINGH 3-Jun-85 M UR 101 2420118373 71.14% 58.22% 57.27% 62.21% 2 64.21856 3594 PUNAM KUMARI RAJU SHAW 12-Sep-88 F BC 102 2646118298 65.00% 62.44% 59.20% 62.21% 2 64.21857 3290 AJAY KUMAR KAMAL DEO PANDIT 05-Feb-85 M EBC 92 3502118103 64.14% 66.00% 56.47% 62.20% 2 64.20858 3985 AMIT KUMAR SINGH PATIRAM SINGH 17-Feb-88 M UR 103 1602118026 63.86% 65.33% 57.40% 62.20% 2 64.20859 3555 PANKAJ KUMAR UPADHYAY DINA NATH UPADHYAY 15-Aug-79 M UR 124 1514118209 53.56% 71.00% 50.00% 58.19% 6 64.19860 4824 DHARMENDRA SINGH GAYA SINGH 20-Jan-80 M BC 105 3510118067 55.75% 64.67% 60.13% 60.18% 4 64.18861 2049 SANJAY KUMAR PANDEY RAMAYAN PANDEY 23-Jan-84 M UR 107 2663118093 55.57% 65.78% 59.20% 60.18% 4 64.18862 4093 RAMESH KUMAR YOGENDRA KUMAR YADAV 09-Jan-87 M BC 87 2918118096 68.14% 61.33% 57.07% 62.18% 2 64.18863 210 ARCHANA KUMARI BRAJ KISHOR VERMA 14-Nov-86 F BC 83 2608118327 68.86% 61.00% 56.67% 62.17% 2 64.17864 4806 SABITA KUMARI NAGENDRA KISHORE SINGH 12-Jan-87 F UR 94 3511115615 65.14% 61.44% 59.93% 62.17% 2 64.17865 2605 AJAY KUMAR BHOGENDRA JHA 28-Sep-88 M UR 94 2601119059 74.00% 57.11% 55.40% 62.17% 2 64.17866 145 SUNITA KUMARI JAY PRAKASH SINGH 30-Nov-89 F BC 94 2679118245 62.00% 67.78% 56.73% 62.17% 2 64.17867 391 SUDHANSHU SHEKHAR SUBODH PANDIT 09-Jan-84 M EBC 89 2674118031 64.71% 60.78% 61.00% 62.16% 2 64.16868 5197 RAM PRAVESH KUMAR SATISH PRASAD YADAV 01-Mar-85 M BC 91 0639118125 63.43% 67.78% 55.27% 62.16% 2 64.16869 P217 KUMARI REENA SINGH SATYENDRA NARAYAN SINGH 15-Jan-88 F UR 84 2813118184 65.57% 57.44% 63.47% 62.16% 2 64.16870 4940 AMIT KUMAR LAKKHI NARAYAN 26-Feb-89 M BC 92 2603118474 62.43% 64.44% 59.60% 62.16% 2 64.16871 5455 DEEPAK KUMAR SURESH PRASAD 02-May-90 M EBC 85 0202118073 72.00% 50.78% 63.67% 62.15% 2 64.15872 2115 SANTOSH KUMAR SHARMA PAWITAR MISTRY 15-Mar-81 M EBC 90 2665118490 64.43% 66.33% 55.67% 62.14% 2 64.14873 5661 KISHORE KUNAL RAM NARESH TIWARI 15-Aug-77 M UR 92 2625118092 70.56% 62.44% 53.40% 62.13% 2 64.13874 5537 ANUPAM KUMARI BINIT KUMAR 04-Mar-79 F UR 109 2607118376 72.33% 50.33% 57.73% 60.13% 4 64.13875 1686 SHABANAM KUMARI BASHISHT PRASAD SINGH 17-Jan-88 F BC 99 2668118468 67.00% 58.44% 60.93% 62.13% 2 64.13876 2967 SATYA PRAKASH KUMAR SHEO NATH PASWAN 02-Jul-79 M SC 90 2667118333 64.33% 64.56% 57.47% 62.12% 2 64.12877 4200 MANOHAR KUMAR GUDRI PRASAD MANDAL 15-Mar-85 M ST 98 1612118140 72.43% 56.33% 57.60% 62.12% 2 64.12878 4734 SHARDA RANI HARIHAR PRASAD 01-Mar-86 F UR 94 2691115303 61.57% 65.11% 59.67% 62.12% 2 64.12879 4930 NANSY KUMARI DAYAL AJIT KUMAR LAL 08-Dec-90 F EBC 87 0629118041 62.29% 61.00% 63.07% 62.12% 2 64.12880 2112 RAJIV KUMAR LAKSHMAN DAS 03-Feb-83 M SC 84 2699118621 70.86% 63.33% 52.13% 62.11% 2 64.11881 5740 JAI PRAKASH KUMAR SINGH RAM PUJAN SINGH 10-10-898 M BC 83 3118118530 63.71% 66.67% 55.93% 62.10% 2 64.10882 2119 PRIYANKA KUMARI RAMJI PRASAD 01-Mar-83 F UR 97 2645118594 53.86% 74.67% 57.73% 62.09% 2 64.09883 1812 AMIT KUMAR SARKAR SHANKAR SARKAR 4-Feb-84 M UR 96 2603118612 60.86% 63.00% 62.40% 62.09% 2 64.09884 1398 ROHAN KUMAR KARU PRASAD 11-Apr-84 M EBC 91 2658118759 61.14% 63.67% 61.47% 62.09% 2 64.09885 1317 T SHAMBHU PRASAD SHANKAR PRASAD 01-Jan-81 M BC 84 2668119064 62.75% 66.33% 57.20% 62.09% 2 64.09886 5883 RESHMA SINHA NAGESHWAR PRASAD SINHA 24-Apr-75 F BC 93 2657118289 69.56% 62.22% 54.47% 62.08% 2 64.08887 1270 RAGINI KUMARI BHUBNESHWAR PRASAD LABH 14-Oct-82 F UR 85 3007115216 56.00% 63.11% 67.13% 62.08% 2 64.08888 2661 KUMARI ABHILASHA RAJENDRA PRASAD YADAV 15-Jan-83 F BC 86 2626118084 59.71% 70.44% 56.07% 62.08% 2 64.08889 2714 T ANUPAMA KUMARI RAJENDR RAM 15-6-84 F EBC 86 2607118440 58.14% 71.78% 56.33% 62.08% 2 64.08890 3369 POORNIMA KUMARI SHREENATH PRAJAPATI 06-Apr-74 F UR 87 2642118327 69.67% 62.00% 54.53% 62.07% 2 64.07891 409 DHANANJAY KUMAR DHARMENDRA KRISHNA KUMAR GIRI 05-Feb-86 M UR 102 2615118552 77.29% 51.44% 57.47% 62.07% 2 64.07892 3417 AJAY KUMAR PRAHLAD LAL YADAV 14-Aug-75 M BC 95 2602115119 72.33% 56.44% 57.40% 62.06% 2 64.06CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 476 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n893 5781 KALYAN KUMAR KAVI MOHAN JHA 30-Nov-79 M UR 99 3602115087 76.29% 46.00% 63.87% 62.05% 2 64.05Sex894 1655 RINU KUMARI DINA NATH 12-Feb-86 F EBC 90 2658118271 67.71% 59.11% 59.33% 62.05% 2 64.05895 3339 RINU KUMARI DINA NATH 12-Feb-86 F EBC 90 2658118271 67.71% 59.11% 59.33% 62.05% 2 64.05896 992 KUMARI RESHU DINESH CHANDRA SINHA 16-Jan-89 F BC 83 2671115083 65.57% 60.78% 59.80% 62.05% 2 64.05897 P 172 NIHARIKA VERMA DINESH PRASAD 14-Oct-75 F UR 87 2636118297 73.44% 65.89% 46.80% 62.04% 2 64.04898 3132 RITU KUMARI RADHE SHYAM PRASAD 27-Feb-89 F SC 83 2658118671 72.71% 59.00% 54.40% 62.04% 2 64.04899 3920 PRITI KUMARI BODHNARAYAN MISHRA 26-Dec-88 F UR 87 2644118685 69.29% 62.20% 54.60% 62.03% 2 64.03900 3515 RAVI KUMAR SOHAN PRASAD 22-Oct-90 M UR 94 4001115735 76.57% 54.78% 54.73% 62.03% 2 64.03901 1393 BABY SANTOSHI GOPAL PRASAD SINGH 21-Nov-75 F BC 101 2612118200 68.67% 60.00% 57.40% 62.02% 2 64.02902 734 MIRTUNJAY KUMAR ASHOK PRASAD 15-Jan-80 M BC 98 2633118147 74.89% 55.44% 55.73% 62.02% 2 64.02903 2606 MUKESH KUMAR SINGH RAMESH KUMAR CHAUDHARY 25-Dec-88 M EBC 107 0719118084 68.29% 60.78% 51.00% 60.02% 4 64.02904 2779 MANOJ KUMAR BHARTI UTTAM LAL 10-Dec-79 M SC 97 2631118264 80.57% 54.44% 51.00% 62.01% 2 64.01905 508 ANJU KUMARI SINHA KAMTA PRASAD 13-Nov-87 F BC 94 2616115062 62.14% 57.89% 66.00% 62.01% 2 64.01906 728 MANOJ KUMAR SHATRUGHAN SINGH 05-Sep-77 M UR 111 2631118005 68.67% 61.33% 50.00% 60.00% 4 64.00907 5033 ALI SHAHNAWAZ SK SHOYAB 20-Oct-83 M BC 85 2605115022 65.57% 61.22% 59.20% 62.00% 2 64.00908 6637A DINESH KUMAR PRIYADARSHI RAVINDRA PRASAD SINGH 01-Mar-77 M BC 88 2617118086 66.89% 64.89% 54.20% 61.99% 2 63.99909 4473 SUKRITI SUCHINDRA SHARMA 11-Jan-80 F UR 105 2675118076 82.71% 44.22% 53.00% 59.98% 4 63.98910 4143 MANISH CHANDRA SHYAM SUNDAR SINGH 03-Aug-85 M UR 110 2675115284 55.22% 72.11% 52.60% 59.98% 4 63.98911 6710 RAKESH KUMAR BHAGWAN SINGH 21-Sep-74 M UR 108 2651118344 65.89% 59.33% 54.67% 59.96% 4 63.96912 5178 AJITESH KUMAR SINHA BRAJ KISHORE SINHA 01-Mar-87 M BC 86 2602118493 68.14% 64.33% 53.40% 61.96% 2 63.96913 2156 PALLAVI KUMARI RAMAKANT CHOUDHARY 02-Jul-88 F UR 85 1907118060 75.60% 56.67% 53.60% 61.96% 2 63.96914 4715 RUNA KUMARI KAMDEO PRASAD SRIWSTVA 25-Jun-80 F UR 103 2659118528 66.00% 62.44% 57.40% 61.95% 2 63.95915 4077 NEHA NUPUR GYANENDRA KUMAR JAISWAL 12-Jun-82 F BC 89 2215118092 61.86% 69.33% 54.67% 61.95% 2 63.95916 3983 ARCHANA PALLAVI BHUMENDRA KUMAR SINGH 17-Jan-84 F UR 88 3506118078 59.00% 64.11% 62.73% 61.95% 2 63.95917 3606 CHITRANJAN KUMAR MANOJ KUMAR 04-Mar-84 M BC 106 2614118643 50.43% 73.56% 55.87% 59.95% 4 63.95918 2672 AJIT KUMAR DHIRENDRA PRASAD YADAV 05-Apr-89 M BC 88 2001118054 68.29% 62.56% 55.00% 61.95% 2 63.95919 1208 KUMAR ABHISHEK RAMCHANDRA PRASAD SINGH 12-Aug-78 M EBC 84 1702115180 56.71% 77.22% 51.87% 61.93% 2 63.93920 2809 ASHISH KUMAR DEONANDAN PRASAD 30-Sep-78 M BC 96 2610118275 64.33% 71.00% 50.47% 61.93% 2 63.93921 P221 SEEMA VERMA CHITTARANJAN VERMA 08-Feb-81 F BC 97 1222118413 57.00% 72.40% 56.40% 61.93% 2 63.93922 997 POOJA KUMARI PREM CHAND 20-Aug-82 F UR 91 3526118140 64.40% 63.40% 58.00% 61.93% 2 63.93923 3282 CHANDAN CHANDRA SUBHASH CHANDRA 15-May-85 M BC 97 2613119268 67.40% 64.60% 53.80% 61.93% 2 63.93924 5579 NIDHI SINHA BIMAL KUMAR SINHA 06-Jun-85 F UR 100 2636118265 61.00% 67.44% 57.33% 61.93% 2 63.93925 1987 SHAMBHU NATH SHARMA RAM NARAYAN SHARMA 25-Feb-79 M EBC 97 2606118880 63.56% 69.67% 52.53% 61.92% 2 63.92926 6306 NISHA BHARDWAJ KRISHNA NANDAN MISHRA 20-Dec-84 F UR 84 2637118275 60.86% 59.44% 65.47% 61.92% 2 63.92927 1093 SANTOSH KUMAR BALESHWAR SHARMA 12-Jan-85 M UR 90 1415118137 62.43% 70.67% 52.67% 61.92% 2 63.92928 1846 SHASHI BHUSHAN SINGH RAM CHANDRA SINGH 4-May-85 M BC 106 2669118251 54.86% 68.56% 56.33% 59.92% 4 63.92929 4380 VANDANA SINGH NIRMAL KUMAR SINGH 1-Mar-88 F UR 83 2697115041 67.29% 61.33% 57.13% 61.92% 2 63.92930 2377 NEHA BALA INDRAJIT KUMAR 01-Jun-88 F BC 87 2635118855 70.29% 62.56% 52.93% 61.92% 2 63.92931 6225 MAMTA RANI CHANDRIKA PRASAD SINGH 11-Nov-85 F BC 91 3125118279 66.14% 60.44% 59.13% 61.91% 2 63.91CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 477 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n932 5721 AAKANKSHA VERMA CHANDRASHEKHAR PD VERMA 11-Aug-87 F UR 89 3701118002 65.43% 60.11% 60.20% 61.91% 2 63.91Sex933 6044 PARVEZ ALAM WAHID ANSARI 09-Dec-87 M EBC 102 2602119813 59.29% 58.44% 68.00% 61.91% 2 63.91934 4099 MIRA SINGH RAJDEO SINGH 01-Mar-79 F UR 90 2633118133 64.78% 66.33% 54.58% 61.90% 2 63.90935 6621A SAIKA SULTANA MD ILYAS AHMAD 01-Mar-80 F UR 98 2446118069 73.00% 54.11% 58.60% 61.90% 2 63.90936 655 PRITI KUMARI BIMLESH KUMAR SHARMA 19-Jan-92 F UR 98 2644118694 64.71% 65.00% 56.00% 61.90% 2 63.90937 1624 ANUPAM KUMAR RAJMANGAL PRASAD 17-Sep-80 M BC 93 2607118357 73.88% 56.33% 55.47% 61.89% 2 63.89938 3011 UMA KANT VERMA RAJARAM PRASAD 01-Mar-83 M BC 100 2436118065 62.43% 67.44% 55.80% 61.89% 2 63.89939 5456 CHANCHLA KUMARI KAPILDEO PRASAD 18-Nov-85 F BC 90 2613119230 68.00% 60.00% 57.67% 61.89% 2 63.89940 4017 ROUSHAN JAHAN RASHDA KHATOON 04-Jul-87 F UR 98 2603118755 71.86% 57.56% 56.27% 61.89% 2 63.89941 253 PAPPU RAM NARESH RAM 05-Feb-89 M SC 89 2640118442 62.43% 63.00% 60.20% 61.88% 2 63.88942 3817 MANJU KUMARI AVINASH CHANDRA JHA 25-Jul-75 F UR 83 2630778414 58.00% 63.00% 64.60% 61.87% 2 63.87943 5198 VEENA KUMARI BALRAM SHARMA 04-Nov-78 F UR 84 2690118126 63.11% 73.11% 49.40% 61.87% 2 63.87944 2611 JAYA BHARTI RAMADHAR SHARMA 12-May-82 F UR 90 2621118144 63.14% 66.00% 56.47% 61.87% 2 63.87945 2753 RAJESH RANJAN RAM UDESHYA SINGH 10-Mar-85 M UR 100 2650118382 69.57% 50.11% 65.93% 61.87% 2 63.87946 2868 UJJAVAL PRAKASH AJAY KUMAR 18-Dec-85 M BC 82 2436118057 64.00% 69.00% 58.60% 63.87% 0 63.87947 1192 MADHAV RANJAN DAHU PRAJAPATI 02-May-88 M EBC 95 1120118260 70.29% 58.11% 57.20% 61.87% 2 63.87948 6561 KAVITA KUMARI SATYA NARAYAN PRASAD SAH 16-Jan-75 F BC 83 2624118318 56.06% 63.61% 65.86% 61.85% 2 63.85949 2062 RADHA RANI SHRAVAN PRASAD 25-Dec-88 F BC 92 2647118181 69.14% 60.00% 56.40% 61.85% 2 63.85950 3385 SONAM KUMARI SUBHCHANDRA JHA 07-Sep-90 F UR 96 2147118076 64.86% 57.56% 63.13% 61.85% 2 63.85951 1920 SHRUTI PALLAVI SHASHI BHUSHAN DAS 21-Nov-91 F UR 88 2670118554 62.14% 66.33% 57.07% 61.85% 2 63.85952 4884 SEEMA KUMARI MADHO PRASAD DWIVEDI 23-Jan-87 F UR 109 0825118362 74.20% 57.60% 47.73% 59.84% 4 63.84953 4116 KAVITA BHARTI BINOD KUMAR SINHA 24-Nov-79 F UR 106 22624118291 57.13% 67.56% 54.80% 59.83% 4 63.83954 5897 VIDYARTHI RANJEET RAJENDRA PRASAD YADAV 28-Dec-80 M BC 94 2028118186 65.13% 69.11% 51.27% 61.83% 2 63.83955 2028 ANIL KUMAR PREMNATH PRASAD 01-Jan-83 M BC 92 2605118357 55.14% 67.67% 62.67% 61.83% 2 63.83956 411 MUKESH KUMAR SHYAM SUNDAR JHA 01-Aug-84 M UR 98 2634118189 59.29% 69.67% 56.53% 61.83% 2 63.83957 2873 SANGEETA KUMARI BANARSI PRASAD 1-Mar-89 F EBC 88 2661118200 63.57% 67.11% 54.80% 61.83% 2 63.83958 2358 PINKI KUMARI JAGDISH PRASAD 04-Jan-78 F UR 97 2641118193 64.44% 62.89% 58.13% 61.82% 2 63.82959 5398 SANDEEP KUMAR RAJ KUMAR 15-Mar-86 M EBC 96 2660118669 67.43% 59.44% 58.60% 61.82% 2 63.82960 1399 MANOJ KUMAR HIRDAY PRASAD 13-Jan-88 M EBC 87 2631118083 66.86% 60.00% 58.60% 61.82% 2 63.82961 324 MITESH PANDEY SURESH CHANDRA PANDEY 16-Nov-76 M UR 100 2633118170 67.78% 61.33% 56.33% 61.81% 2 63.81962 2406 PARBIND KUMAR SINGH RAM PADARATH SINGH 01-Jan-78 M UR 91 2640118469 70.44% 66.00% 49.00% 61.81% 2 63.81963 3145 MANOJ KUMAR SRIVASTVA LAL BABU SRIVASTVA 12-Jun-78 M UR 118 2631118398 75.60% 53.89% 49.93% 59.81% 4 63.81964 5884 SIMA KUMARI SHREE SIPAHI SINGH 16-Jan-81 F BC 91 2692115415 55.43% 67.67% 62.33% 61.81% 2 63.81965 5691 KALPANA KUMARI RAM KISHORE SINGH 05-Jul-83 F UR 111 0513118078 50.71% 67.89% 60.80% 59.80% 4 63.80966 6419 RAMESH ROUSHAN RAMKESHWAR PRASAD 19-Feb-87 M BC 94 1117115258 63.43% 68.44% 53.53% 61.80% 2 63.80967 6480 PRITAM KUMAR KRIPA SHANKER PD SINHA 08-Jan-79 M UR 90 2644118635 71.89% 53.56% 59.93% 61.79% 2 63.79968 4731 KUNDAN KUMAR JANARDAN PRASAD 02-Jan-83 M EBC 101 2627118610 73.43% 60.60% 51.33% 61.79% 2 63.79969 1747 VIDYA KUMARI GANGA DHAR PANDIT 04-May-84 F EBC 85 2231118287 66.71% 60.00% 58.67% 61.79% 2 63.79970 5458 BASANT NARAYAN JYOTI SURESH THAKUR 02-Jan-86 M EBC 87 0305118023 64.57% 63.56% 57.20% 61.78% 2 63.78CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 478 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n971 5920 SHALINI SINGH TARKESHWAR SINGH 17-Jan-81 F UR 114 2726118094 59.38% 63.67% 56.27% 59.77% 4 63.77Sex972 2808 RAMADHAR PRASAD BHUNESHWAR PRASAD 15-Feb-78 M BC 86 2652118764 68.22% 62.67% 54.40% 61.76% 2 63.76973 5765 PRABHAT KUMAR FULENA PRASAD 20-Jan-83 M BC 87 3137118053 70.71% 59.78% 54.80% 61.76% 2 63.76974 214 MANISH KUMAR BINOD SINGH 25-Oct-88 M BC 87 2629118849 69.00% 56.67% 59.60% 61.76% 2 63.76975 4445 UTTAM KUMAR RAM BILASH SHARMA 05-Feb-91 M EBC 87 0535118101 64.00% 59.33% 61.93% 61.76% 2 63.76976 1623 RANJIT KUMAR SRICHAND GOPE 15-Jan-73 M BC 84 2684115442 65.22% 60.56% 59.47% 61.75% 2 63.75977 5379 NIBHA KUMARI SHAILENDRA PRASAD 28-Jan-85 F BC 87 2636118161 59.43% 71.22% 54.60% 61.75% 2 63.75978 4683 PUJA KUMARI DURGA PRASAD 26-Jan-88 F BC 92 1411118069 68.29% 57.78% 59.20% 61.75% 2 63.75979 1989 PRIYA KUMARI AKHILESH NARAYAN 27-Dec-89 F UR 99 1411118015 55.00% 66.78% 63.47% 61.75% 2 63.75980 1454 RAJ KAMAL RAM LAKHAN PRASAD 08-Oct-86 M BC 107 2647118627 70.43% 53.56% 55.27% 59.75% 4 63.75981 414 HIRA MANI NAURANGI SINGH 05-Feb-82 F BC 87 2620118159 59.57% 71.78% 53.87% 61.74% 2 63.74982 3522 ANURADHA KUMARI BINIT KUMAR SINGH 15-Nov-83 F UR 86 2607118524 62.00% 63.56% 59.67% 61.74% 2 63.74983 5131 BINOD KUMAR KAPIL DEV THAKUR 10-Jan-86 M EBC 84 2613118800 63.43% 67.44% 54.33% 61.74% 2 63.74984 2543 DHIRENDRA KUMAR BRIJ NANDAN PRASAD 08-Aug-73 M EBC 93 2616118327 81.44% 51.33% 52.40% 61.73% 2 63.73985 P260 ANIL KUMAR BUDHINATH MISHRA 13-Nov-75 M UR 91 2107118252 67.56% 64.89% 52.73% 61.73% 2 63.73986 3616 SNIGDHA SINHA SUSHIL KUMAR 02-Dec-75 F UR 88 2693115054 73.22% 57.89% 54.07% 61.73% 2 63.73987 2505 FOUZIA NAZ MOHIUDDIN AHMAD 16-Nov-76 F UR 93 2617118575 67.22% 65.78% 52.20% 61.73% 2 63.73988 1777 DEEPAK KUMAR MAHESH KUMAR 05-Feb-84 M BC 98 2208118061 58.57% 69.89% 56.73% 61.73% 2 63.73989 5451 JYOTI KUMARI SHASHI NATH MISHRA 04-Oct-88 F UR 92 1116118128 61.71% 62.89% 60.60% 61.73% 2 63.73990 313 PANKAJ KUMAR JHA BINAY PRAKASH JHA 31-Dec-75 M UR 98 2640118244 73.00% 57.56% 54.60% 61.72% 2 63.72991 994 SHILPI SHALINI RAVINDRA PRASAD 09-Nov-80 F BC 91 2669118866 71.75% 52.89% 60.53% 61.72% 2 63.72992 492 AJIT KUMAR SINGH LAXAMAN PRASAD SINGH 25-Feb-83 M UR 119 1001118278 61.57% 57.33% 60.27% 59.72% 4 63.72993 P16 DINESH JAY NARAYAN RAM 25-Dec-84 M SC 87 2317118171 67.57% 64.44% 53.13% 61.72% 2 63.72994 3185 PRABHAT KUMAR SURYABANSH SINGH 01-Jan-85 M UR 99 2642118448 55.86% 78.22% 51.07% 61.72% 2 63.72995 945 KUSUM KUMARI BHARAT JEE PANDEY 30-Aug-87 F UR 90 2627118737 59.29% 66.00% 59.87% 61.72% 2 63.72996 4326 ARVIND KUMAR CHANDRAMA SINGH 15-Dec-86 M BC 83 2609118475 70.14% 58.00% 57.00% 61.71% 2 63.71997 6722 VANDANA B N OJHA 12-Mar-79 F UR 87 2528118627 67.43% 55.33% 62.33% 61.70% 2 63.70998 6660 ANAND KRISHAN AWADH PRASAD 21-Nov-80 M BC 104 2605118030 69.00% 65.11% 51.00% 61.70% 2 63.70999 1417 NISHA KUMARI CHITTARANJAN PRASAD 18-Oct-89 F BC 92 2637118345 64.33% 61.23% 59.53% 61.70% 2 63.701000 4853 SWEETY KUMARI MAHENDRA PRASAD 10-Feb-88 F BC 111 2683118144 72.43% 57.33% 49.33% 59.70% 4 63.701001 3117 KUNDAN PRASAD CHOURASIYA BIRENDRA KUMAR CHOURASIYA 08-Nov-82 M BC 92 2627118698 60.00% 70.33% 54.73% 61.69% 2 63.691002 132 RAJANI KUMARI ABINASH KUMAR 01-Mar-87 F BC 91 2648118337 62.29% 63.56% 59.20% 61.68% 2 63.681003 2346 SANJAY KUMAR NATHUN PD YADAV 02-Oct-73 M BC 98 2688115065 65.44% 63.44% 56.13% 61.67% 2 63.671004 2162 ABHIMANYU SINGH BALESHWAR PRASAD 25-Aug-75 M BC 87 2699118195 65.33% 63.67% 56.00% 61.67% 2 63.671005 4803 NAVIN KUMAR NAGESHWAR KUMAR 04-Apr-77 M BC 110 2911118100 70.00% 57.89% 51.13% 59.67% 4 63.671006 5888 PREETI KUMARI VINOD KUMAR SINGH 10-Jan-87 F UR 88 2644118254 54.80% 71.20% 59.00% 61.67% 2 63.671007 533 SHASHI BHUSHAN ANIL KUMAR SHARMA 20-Feb-87 M EBC 85 2691115333 74.43% 57.44% 53.13% 61.67% 2 63.671008 4618 MADHVI PRIYA DHRUB NARAYAN CHATURVEDI 26-Feb-90 F UR 85 2629118213 75.29% 47.78% 61.93% 61.67% 2 63.671009 1628 PRIYANKA ASHOK KUMAR 04-Jun-79 F UR 96 2645118391 57.22% 64.89% 62.87% 61.66% 2 63.66CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 479 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1010 2939 AMRITA KUMARI LALLAN PRASAD 05-Apr-81 F BC 99 2604118453 51.86% 72.78% 60.33% 61.66% 2 63.66Sex1011 892 AMIT KUMAR RAGHAW SHARAN SINGH 28-Feb-84 M UR 93 2603118410 68.86% 64.11% 52.00% 61.66% 2 63.661012 5694 ANIL KUMAR PRASAD RAM BILASH PRASAD 05-Jul-87 M BC 110 2605118502 69.71% 61.33% 47.93% 59.66% 4 63.661013 153 PRATIMA DUTT SHIV DUTT DEV 28-Dec-72 F BC 104 2643118821 71.11% 57.44% 56.40% 61.65% 2 63.651014 3804 JYOTI KUMARI RAM KAILASH MAHATO 23-Mar-83 F EBC 97 2622118140 48.80% 58.80% 77.34% 61.65% 2 63.651015 1718 SUNITA KUMARI BIRU BAHADUR SINGH 16-Jan-84 F UR 103 2577118796 60.29% 72.33% 52.33% 61.65% 2 63.651016 1257 KANCHAN ARBIND KUMAR SINHA 04-Dec-88 F UR 87 2659115151 69.29% 55.67% 59.93% 61.63% 2 63.631017 3807 ASHIYA BATUL JAVED RAZA 20-Dec-89 F UR 83 2610118371 62.57% 67.78% 54.53% 61.63% 2 63.631018 2667 RIMA RAJ DHIRENDRA PRASAD YADAV 03-Feb-90 F BC 101 2019118013 73.71% 53.78% 57.40% 61.63% 2 63.631019 2852 MANISHA KUMARI SHYAM NANDAN SHARMA 31-Dec-78 F UR 108 2630118207 57.13% 64.67% 57.07% 59.62% 4 63.621020 P36 ALPANA RANI MADHUSUDAN PRASAD 19-Feb-82 F UR 100 2303118164 63.71% 62.89% 58.27% 61.62% 2 63.621021 5279 MANISHA PRIYA BIRENDRA SINGH 30-Jun-89 F UR 101 1121118425 65.43% 61.11% 58.33% 61.62% 2 63.621022 6270 SANGITA KUMARI RAMVILASH YADAV 30-Dec-75 F BC 90 2662118112 62.22% 66.33% 56.27% 61.61% 2 63.611023 6304 SANJEEV KUMAR JAGDISH PRASAD 03-Feb-77 M BC 107 2427118243 60.78% 60.11% 57.93% 59.61% 4 63.611024 4882 AISHA KHATOON MD KALIMULLAH 14-Feb-86 F UR 90 1303118321 62.57% 60.44% 61.80% 61.61% 2 63.611025 6247 MALA DEO NARAYAN DAS 14-Feb-90 F UR 92 3718118223 71.00% 60.11% 53.73% 61.61% 2 63.611026 6000 SANTOSH KUMAR GUPTA DAYANAND PRASAD 01-Mar-78 M BC 93 2665118432 67.67% 61.33% 55.80% 61.60% 2 63.601027 2318 GOPAL MAHENDRA PRASAD GRAIEN 15-Nov-71 M BC 107 2619118013 76.71% 48.89% 53.20% 59.60% 4 63.601028 2806 SONI SUMAN GIRISH NANDAN PRASAD 23-Nov-82 F UR 89 2673118100 65.71% 60.33% 58.73% 61.59% 2 63.591029 2477 VISHWAJIT SINGH RAM YATAN SINGH 28-Feb-81 M UR 106 2699118861 79.63% 45.67% 53.47% 59.59% 4 63.591030 2767 GITA KUMARI VISHWANATH SINGH 18-Feb-87 F BC 110 2810118234 58.71% 62.33% 57.73% 59.59% 4 63.591031 3501 RANJEET PRASAD SHEONATH PRASAD 21-Jan-74 M BC 94 2654118453 66.11% 63.89% 54.73% 61.58% 2 63.581032 5798 HEMLATA KUMARI UDAY KUMAR BHATT 15-May-75 F BC 83 2620118080 62.11% 63.56% 59.07% 61.58% 2 63.581033 2856 KARAN GUPTA BHOLA PRASAD GUPTA 12-Feb-86 M BC 94 2660115004 60.29% 67.44% 57.00% 61.58% 2 63.581034 5434 SONIKA KUMARI YOGENDRA PRASAD SINHA 05-Mar-86 F UR 85 1722118065 69.29% 57.67% 57.80% 61.58% 2 63.581035 5748 JYOTASNA PRIYADARSHINI SHASHI KUMAR MISHRA 24-Dec-89 F UR 97 1002115502 69.71% 56.22% 58.80% 61.58% 2 63.581036 4314 RAMESH MAHATO NARESH MAHATO 10-Jan-90 M BC 88 2684115089 54.13% 72.40% 58.20% 61.58% 2 63.581037 P 148 RAJNI KUMARI RAJDEO SINGH 07-Jul-90 F BC 85 2641118328 69.29% 58.00% 57.47% 61.58% 2 63.581038 4264 SANJU KUMARI SITA RAM SHARMA 06-May-72 F UR 87 2664118195 56.40% 66.80% 61.50% 61.57% 2 63.571039 6267 RANJEET KUMAR PRAHALAD MAHTO 06-Mar-82 M BC 98 3708115115 61.43% 63.22% 60.07% 61.57% 2 63.571040 2159 AMITESH RAJ LAKSHMI NARAYAN 15-Jun-83 M BC 102 2604118134 62.29% 70.56% 51.87% 61.57% 2 63.571041 4662 PRIYA KUMARI MUKESH PRASAD 05-Sep-89 F EBC 95 2645118217 67.71% 60.00% 57.00% 61.57% 2 63.571042 854 RAJESH KUMAR GUPTA GOVIND PRASAD 09-May-74 M BC 102 2650118188 63.22% 69.00% 52.47% 61.56% 2 63.561043 5329 SURENDRA PRASAD RAMASHISH PRASAD 01-Mar-79 M BC 100 1154118084 55.11% 60.56% 69.00% 61.56% 2 63.561044 4186 JYOTI KUMARI LOV PRAKASH 21-Aug-90 F EBC 89 2658115124 62.71% 61.89% 60.06% 61.56% 2 63.561045 1333 RAJENDRA KUMAR SINGH SURENDRA KUMAR SINGH 01-Mar-79 M UR 112 3141118032 64.22% 61.11% 53.31% 59.55% 4 63.551046 3281 RAVI SHEKHAR KRISHNA KUMAR 19-May-84 M BC 86 2656118523 68.00% 62.11% 54.53% 61.55% 2 63.551047 1905 VINAY KUMAR SARYU SINGH 05-Feb-78 M BC 87 0316115244 66.11% 66.11% 52.40% 61.54% 2 63.541048 6071 AMIT ANAND BIBHUTI BHUSHAN SINHA 25-Nov-85 M UR 107 2402118174 65.71% 61.22% 51.67% 59.53% 4 63.53CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 480 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1049 282 MUKESH KUMAR UPENDRA THAKUR 09-Nov-74 M UR 98 2108115256 65.20% 67.89% 51.47% 61.52% 2 63.52Sex1050 5976 NIDHI RANI SURESH KUMAR DAS 01-Feb-80 F SC 86 2636118240 75.00% 60.22% 49.33% 61.52% 2 63.521051 484 MANISHA KUMARI JAGDISH SINGH 21-Feb-87 F UR 94 2630118269 68.86% 58.22% 57.47% 61.52% 2 63.521052 3732 RANA PRATAP SINGH RAMESHWAR SINGH 11-May-82 M UR 91 3146118104 59.14% 68.33% 57.07% 61.51% 2 63.511053 111 MALTI KUMARI RAM NARESH PRASAD SINGH 01-Jan-79 F BC 93 2629118426 66.00% 65.78% 52.73% 61.50% 2 63.501054 4699 VISHVAKANT SANTAN PRASAD 30-Oct-86 M SC 105 2839115587 64.71% 60.00% 53.80% 59.50% 4 63.501055 5155 VEENA KUMARI SATYA NARAYAN JHA 15-Oct-80 F UR 91 2161118206 75.63% 54.78% 54.07% 61.49% 2 63.491056 6641 RANJITA KUMARI SUNIL KUMAR SINGH 05-Dec-80 F UR 97 2654118608 63.13% 60.22% 61.13% 61.49% 2 63.491057 5115 MAHENDRA KUMAR SOMAR MAHTO 18-Jan-81 M EBC 92 1905118169 74.40% 52.00% 58.07% 61.49% 2 63.491058 4210 SUMIT PRASAD BHUDEO PRASAD KHATRI 01-Nov-78 M EBC 89 2676118192 69.22% 54.22% 61.00% 61.48% 2 63.481059 6505 VIJENDRA KUMAR SINGH MAHESH PRASAD SINGH 11-Dec-82 M BC 101 2692118246 52.71% 67.78% 63.93% 61.48% 2 63.481060 410 SURUTI RAJ RAJ KUMAR 29-Apr-91 F BC 93 2695115249 61.00% 67.11% 56.33% 61.48% 2 63.481061 4379 KUMAR GULAL GAURI SHANKER YADAV 7-Oct-86 M BC 114 2625118560 77.14% 46.22% 55.07% 59.48% 4 63.481062 4025 KUMARI PUJA SUSHANT KUMAR SINHA 09-Aug-80 F BC 96 2626118792 62.63% 62.11% 59.67% 61.47% 2 63.471063 2471 NIDHI SHANKER BAIJNATH PRASAD 02-Apr-89 F BC 83 2636118245 60.60% 60.89% 62.93% 61.47% 2 63.471064 4245 SUNANDA SURENDRA PRASAD MANDAL 25-Sep-73 F BC 94 2676118246 65.67% 56.44% 62.27% 61.46% 2 63.461065 1338 AVINASH KUMAR NAND KISHOR PRASAD SINGH 13-Feb-85 M UR 96 1403118283 64.29% 65.22% 54.87% 61.46% 2 63.461066 2551 NISHANT KUMAR RAMJI PRASAD 05-May-85 M BC 88 2408115087 63.57% 64.67% 56.13% 61.46% 2 63.461067 3200 SANJEEV KUMAR NAND KISHOR TANTI 01-Jan-87 M EBC 85 2226118163 68.57% 61.56% 54.27% 61.46% 2 63.461068 3508 LOKESH RANJAN SHYAMDHARI SINGH 04-Jun-89 M BC 86 4012118017 74.57% 48.33% 61.47% 61.46% 2 63.461069 3939 KUMAR ABHISHEK UMESH KUMAR SINHA 26-Jan-91 M UR 96 2625118427 65.71% 59.33% 59.33% 61.46% 2 63.461070 4203 AJEET KUMAR SINHA VIJAY KUMAR SINGH 03-Dec-88 M BC 92 2602118305 66.29% 60.00% 58.07% 61.45% 2 63.451071 5727 PARMESHWAR KUMAR RAM BACHAN SINGH 20-May-89 M BC 87 2819118058 61.50% 65.11% 57.73% 61.45% 2 63.451072 493 RAHUL KAUSHAL SHYAM BABU PRASAD 26-Jun-89 M BC 101 2647118397 69.14% 62.00% 53.20% 61.45% 2 63.451073 2741 T DINBANDHU SINGH GAURI SHANKAR SINGH 15-Jun-78 M BC 93 0912118180 66.56% 64.44% 53.33% 61.44% 2 63.441074 592 APARNA KUMARI NARMDESHWAR KUMAR 25-Nov-85 F UR 88 4007118323 60.00% 69.00% 55.33% 61.44% 2 63.441075 P 273 KUNAL SHANKAR MANGALAM UDAY SHANKAR KUMAR 05-Feb-88 M UR 102 2502115414 75.29% 57.56% 51.47% 61.44% 2 63.441076 3654 KUMARI RASHMITA RAKESH KUMAR 20-Jul-88 F BC 85 2627118004 74.29% 52.22% 57.80% 61.44% 2 63.441077 2129 ABHISHEK ANAND VIBHAV SHANKAR PANDEY 02-Apr-87 M UR 108 2601115163 64.71% 48.00% 65.58% 59.43% 4 63.431078 3593 SANJAY KUMAR SINGH DEVNATH SINGH 02-Dec-77 M BC 101 2663110137 68.67% 59.22% 56.40% 61.43% 2 63.431079 2042 PRIYANKA SINGH SUMAN PRATAP SINGH 07-Aug-87 F UR 86 2645118767 59.00% 60.89% 64.40% 61.43% 2 63.431080 248 VIDHI KUMARI MADHUSUDAN PRASAD 05-Mar-92 F UR 92 2691118111 55.57% 67.60% 61.13% 61.43% 2 63.431081 3155 SHASHISHEKHAR JHA SHRIKRISHNA JHA 02-Jul-75 M UR 98 2152118243 70.00% 53.60% 60.65% 61.42% 2 63.421082 4620 SHASHI KANT SINGH ABADHESH KUMAR SINGH 03-Jan-80 M UR 91 2669118330 65.67% 64.67% 53.93% 61.42% 2 63.421083 2924 DIVYA KUMARI RAMJI PRASAD 20-Dec-85 F BC 96 2617118274 73.40% 62.20% 48.67% 61.42% 2 63.421084 5752 RANJEET KUMAR KISHORI LAL GUPTA 10-Nov-76 M BC 108 2654118228 58.33% 58.78% 61.13% 59.41% 4 63.411085 4352 RAJEEV RANJAN PRAYAG NATH CHOUDHARY 13-Jan-89 M UR EYE 101 1411118243 71.29% 58.33% 54.60% 61.41% 2 63.411086 2436 NEHA KUMARI RAVINDRA KUMAR SINHA 23-Mar-90 F BC 87 2679115024 63.00% 63.89% 57.33% 61.41% 2 63.411087 3021 SAVITA KUMARI JAY NANDAN SHARMA 02-Sep-73 F UR 88 2668118096 59.89% 61.78% 62.53% 61.40% 2 63.40CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 481 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1088 83 SANJEEV KUMAR SUDHANSHU RAJENDRA RAJAK 05-Feb-84 M SC 89 2664118060 63.57% 66.89% 53.73% 61.40% 2 63.40Sex1089 1182 AGAM KUMAR GOPAL PRASAD 09-Jan-88 M BC 89 2601118946 64.29% 52.80% 67.10% 61.40% 2 63.401090 5940 ANAMIKA SONY BISHNU NARAYAN CHOUBEY 05-Oct-88 F UR 92 2902118011 71.86% 50.67% 61.67% 61.40% 2 63.401091 5818 SONAM KUMARI UMESH SINGH 11-Jan-89 F BC 92 2672118426 72.00% 57.33% 54.87% 61.40% 2 63.401092 5147 BASANT KUMAR BAJRANGI SINGH 26-Jun-90 M BC 87 2612118466 70.71% 54.89% 58.60% 61.40% 2 63.401093 2439 RAVI SHANKAR RAM SHANKAR PANDEY 07-Dec-45 M UR 91 0641118027 63.56% 71.00% 49.60% 61.39% 2 63.391094 P 157 BINDU KUMARI JAI KISHOR PRAKASH 01-Mar-77 F BC 92 3507116685 68.78% 58.67% 56.73% 61.39% 2 63.391095 6652 AMIT KUMAR UPENDRA NARAYAN YADAV 25-Jan-78 M BC 99 2001118144 72.11% 58.11% 53.93% 61.39% 2 63.391096 6002 NAWAL KUMAR JAYDAYAL RAM 10-May-79 M SC 109 0816118042 67.00% 50.78% 60.40% 59.39% 4 63.391097 5950 ABHILASHA MANORANJAN 15-Jul-82 F UR 101 2601118335 60.20% 62.67% 61.29% 61.39% 2 63.391098 1685 RAVI KUMAR JAGANNATH RAI 3-Jan-90 M BC 85 2685115186 74.00% 48.89% 61.27% 61.39% 2 63.391099 4762 RUBINA TABASSUM AFTAB ANWAR 20-Feb-86 F UR 90 2659118310 73.57% 50.11% 60.47% 61.38% 2 63.381100 6653 SONI KUMARI SACHCHIDANAND SINGH 01-Feb-87 F UR 100 2673118002 66.29% 59.00% 58.87% 61.38% 2 63.381101 5493 DHANANJAY KUMAR SINGH BAIRISHTER SINGH YADAV 15-Dec-89 M BC 85 2615118563 62.29% 62.44% 59.40% 61.38% 2 63.381102 6647 UPENDRA KUMAR RAM PRASAD SINGH 11-Jan-75 M BC 87 2436118136 60.44% 60.33% 63.33% 61.37% 2 63.371103 6565 ANURADHA KUMARI BIRENDRA KUMAR 05-Jan-83 F BC 90 2804118221 56.14% 68.78% 59.20% 61.37% 2 63.371104 3141 NEHA RANI BAJRANG BALI 03-Oct-90 F BC 86 2636118052 63.86% 60.00% 60.27% 61.37% 2 63.371105 2530 SANDEEP KUMAR SUSHIL KUMAR SINGH 04-Jan-78 M UR 101 3153118143 68.44% 58.44% 57.20% 61.36% 2 63.361106 P187 SHWETA KUMARI MADAN MOHAN JHA 30-Mar-87 F UR 85 3604115149 58.60% 67.80% 57.67% 61.36% 2 63.361107 3759 SHASHI BHUSHAN PARASH NATH YADAV 05-Nov-72 M BC 102 2669118174 64.44% 58.33% 61.27% 61.35% 2 63.351108 P34 RANI RASHMI OM PRAKASH NARAYAN 14-Jan-78 F BC 86 2222118032 74.11% 53.00% 56.93% 61.35% 2 63.351109 2461 RAJEEV KUMAR YADAV SHEONANDAN YADAV 08-Aug-75 M BC 108 2649118070 55.78% 61.44% 60.80% 59.34% 4 63.341110 6199 KUMARI RAGINI BALMI KISHARMA 05-Feb-82 F UR 89 2626118835 62.29% 68.33% 53.40% 61.34% 2 63.341111 2883 KUNDAN KUMAR AJAY KUMAR MAHTO 5-Feb-86 M BC 88 0615115009 71.14% 60.00% 52.87% 61.34% 2 63.341112 659 MANOJ KUMAR ISHWAR DAYAL PANDEY 27-Jul-75 M UR 103 2631118052 62.44% 60.89% 60.67% 61.33% 2 63.33Category1113 1970 T NITU KUMARI BIRCHAND SINGH 15-Feb-78 F BC 100 2638118431 72.89% 55.78% 55.33% 61.33% 2 63.33 DPE1114 P258 DILIP KUMAR UPENDRA PRASAD YADAV 10-May-82 M BC 93 2001115521 55.00% 74.78% 54.20% 61.33% 2 63.331115 3806 VINTI PRASAD RAMADHAR PRASAD 12-Mar-86 F SC 92 2529118236 64.80% 62.00% 57.20% 61.33% 2 63.331116 5251 PUNAM KUMARI SURENDRA PRASAD JAISWAL 15-Sep-90 F UR 98 0636118118 63.00% 62.80% 58.20% 61.33% 2 63.331117 P 95 NEELAM KUMARI NITYA NAND SINGH 10-Jan-82 F BC 105 2635118490 65.57% 63.33% 49.07% 59.32% 4 63.321118 548 VIJAY KUMAR RAVINDRA NATH 01-Mar-85 M BC 118 2555110729 60.14% 56.22% 61.60% 59.32% 4 63.321119 6298 PRADIP KUMAR SAH KAMLESHWARI SAH 09-Aug-89 M BC 91 0522118201 63.43% 57.67% 62.87% 61.32% 2 63.321120 4555 PURNIMA KUMARI ACHINTYA MANI SINHA 1-May-84 F BC 85 2646118422 66.86% 64.44% 52.67% 61.32% 2 63.321121 6040 KAMINI PRABHA PANNA LAL 07-Jul-79 F BC 82 2623118226 72.89% 60.78% 56.27% 63.31% 0 63.311122 6257 MAMTA SINGH ANIRUDH SINGH 06-Oct-81 F UR 92 1308118148 64.14% 60.78% 59.00% 61.31% 2 63.311123 P 167 ARPANA KUMARI BRAJENDRA PRASAD 18-Jan-86 F EBC 88 3109118411 70.86% 60.00% 53.07% 61.31% 2 63.311124 5074 JAGDISH SINGH RAM AWATAR SINGH 14-Nov-72 M BC 103 1507118473 74.00% 56.56% 53.33% 61.30% 2 63.301125 686 RAKESH KUMAR BIJAY KUMAR SINGH 31-Jan-76 M UR 109 2651118365 67.44% 57.44% 53.00% 59.30% 4 63.301126 30 SUBHASH UMESH KUMAR SRIVASTAV 30-Dec-84 M UR 110 2673118347 57.71% 63.78% 56.40% 59.30% 4 63.30HandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 482 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1127 6595 SANJU KUMARI NAWAL KISHORE PRASAD 09-Sep-75 F BC 88 2664118221 61.67% 66.00% 56.20% 61.29% 2 63.29Sex1128 P 165 PREMLATA SINGH KANCHAN PRASAD SINGH 12-Jul-76 F UR 92 2336118091 66.67% 62.33% 54.87% 61.29% 2 63.291129 2306 SANJIV KUMAR RASHENDRA YADAV 06-Dec-80 M BC 102 2142118171 52.00% 78.70% 53.17% 61.29% 2 63.291130 3217 CHANDRA SHEKHAR KUMAR KRISHNA PRASAD 30-Oct-76 M EBC 84 2614118416 70.56% 61.56% 51.73% 61.28% 2 63.281131 P5 MUKESH KISHORE SURENDRA KUMAR SINGH 30-Aug-79 M BC 88 0204118001 65.11% 64.33% 54.40% 61.28% 2 63.281132 6347 ALOK PRIYA DARSHI HARIHAR TIWARY 02-Jul-80 M UR 97 2501111431 64.29% 60.89% 58.67% 61.28% 2 63.281133 3681 JAYMALA SINGH PRAMOD KUMAR SINGH 24-Aug-81 F UR 108 2621118245 52.29% 63.78% 61.73% 59.27% 4 63.271134 5813 ANJU KUMARI BADRI SINGH 02-Mar-83 F BC 88 2606118440 58.86% 66.22% 58.73% 61.27% 2 63.271135 874 HEMANT KUMAR PRASAD INDRA LAL PRASAD 05-Apr-86 M BC 94 2654115108 69.00% 55.33% 59.47% 61.27% 2 63.271136 2321 SPANA KUMARI BHANU PRAKASH SINHA 13-Feb-88 F UR 89 2673118255 64.71% 61.22% 57.87% 61.27% 2 63.271137 5701 GOVIND KUMAR THAKUR RAMESHWAR THAKUR 16-Apr-90 M EBC 99 2114118028 60.14% 60.00% 63.67% 61.27% 2 63.271138 1986 SHYAM CHANDRA CHOUDHARY JITENDRA NARAYAN CHOUDHARY 25-Nov-82 M UR 125 0928118279 53.14% 59.00% 59.67% 57.27% 6 63.271139 3078 GIRISH SINHA GANESH PRASAD SINHA 28-Jul-75 M UR 105 2618118382 67.60% 55.50% 54.67% 59.26% 4 63.261140 P239 SADIQUE AMAN AGA IRFAN 06-Jan-86 M UR 91 3703118287 68.14% 57.89% 57.73% 61.26% 2 63.261141 2772 PRADEEP KUMAR YAMUNA SINGH 05-Dec-86 M BC 108 2642118567 66.00% 62.70% 49.07% 59.26% 4 63.261142 1314 ARCHANA KUSUM ASHOK KUMAR SINGH 12-Feb-81 F UR 89 3706118103 68.50% 59.11% 56.13% 61.25% 2 63.251143 2708 PREETY INDU BHUSHAN SAHAY 17-Aug-84 F UR 88 2644118338 60.43% 63.11% 60.20% 61.25% 2 63.251144 5568 PREETY INDU BHUSHAN SAHAY 17-Aug-84 F UR 88 2644118338 60.43% 63.11% 60.20% 61.25% 2 63.251145 6315 DHIRAJ KUMAR PURAN KUMAR 21-Sep-88 M EBC 97 2616118262 70.00% 56.56% 57.20% 61.25% 2 63.251146 168 ANNPURNA GHOSH SUBHASH CHANDRA GHOSH 14-Sep-90 F UR 87 2607118005 64.00% 59.22% 60.53% 61.25% 2 63.251147 451 SUMAN KUMARI PREM SINGH 13-Jan-92 F BC 84 2675118240 65.14% 60.00% 58.60% 61.25% 2 63.251148 3744 VIKASH KUMAR KAMESHWAR RAM 05-Dec-76 M SC 99 1157118060 68.22% 61.56% 53.93% 61.24% 2 63.241149 4676 SMRITI KUMARI HARINANDAN PRASAD SINGH 06-Jul-77 F EBC 85 2672118103 70.78% 61.00% 51.93% 61.24% 2 63.241150 4707 VINAY KUMAR THAKUR PRASAD 14-Jan-78 M UR 98 2695118177 64.67% 61.78% 57.27% 61.24% 2 63.241151 1603 MANISH KUMAR SURENDRA SINGH 16-Sep-78 M EBC 87 2675115322 69.44% 62.56% 51.73% 61.24% 2 63.241152 3698 SANJEEV KUMAR VIVEKANAND JHA 19-Jan-82 M UR 95 2663118451 58.00% 66.44% 59.27% 61.24% 2 63.241153 1875 NEHA KUMARI RAM NIWAJ PANDE 07-Jun-76 F UR 88 2635118881 71.22% 60.00% 52.47% 61.23% 2 63.231154 3915 PAWAN KUMAR KEDAR PRASAD 01-Jan-84 M EBC 97 0722118392 65.57% 62.44% 55.67% 61.23% 2 63.231155 4687 SONI KUMARI RAJENDRA PRASAD 05-Feb-90 F BC 83 2672118527 58.20% 61.89% 63.60% 61.23% 2 63.231156 4381 PANKAJ KUMAR MISHRA SHAMBHU NATH MISHRA 17-Jan-78 M UR 104 0921118096 70.56% 67.78% 45.33% 61.22% 2 63.221157 3870 MOHAMMAD NAZRUDDIN DIL MOHAMAD 15-Aug-81 M EBC 96 2633118314 55.43% 71.11% 57.13% 61.22% 2 63.221158 3375 CHANDRAHAS SINGH RAMLAKHAN SINGH 06-Feb-82 M BC 92 2614118462 57.14% 66.44% 60.07% 61.22% 2 63.221159 3894 TEJASWITA KUMARI ONKAR NATH SRIVASTAVA 25-Jan-84 F UR 90 2364118210 67.14% 53.11% 63.40% 61.22% 2 63.221160 4565 ANAMIKA KUMARI MANOJ KUMAR SINGH 1-Sep-89 F UR 83 2604118653 65.71% 62.33% 55.60% 61.22% 2 63.221161 234 MANOJ KUMAR SAH NATHO SAH 02-Apr-73 M BC 104 2631118348 64.22% 67.56% 51.87% 61.21% 2 63.211162 1926 ABHAY KUMAR SHARMA CHHOTE LAL SHARMA 04-Feb-85 M EBC 94 3101118056 54.57% 66.00% 63.07% 61.21% 2 63.211163 2193 SMITA BHARTI DASHRATH BHAGAT 14-Sep-87 F BC 86 1705115323 63.00% 62.78% 57.87% 61.21% 2 63.211164 P35 RUBY KUMARI YOGENDRA PRASAD 05-Jun-83 F BC 94 2425118179 64.00% 64.67% 54.93% 61.20% 2 63.201165 6101 KUMARI MADHURI RAJA RAM 05-Feb-86 F SC 109 2626118527 62.71% 55.56% 59.33% 59.20% 4 63.20CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 483 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1166 283 BIRENDRA KUMAR VIJAY KUMAR SINGH 02-Mar-86 M UR 102 2613118772 66.00% 57.33% 60.27% 61.20% 2 63.20Sex1167 4117 DHARMENDRA KUMAR BHARAT PRASAD 25-Feb-89 M BC 98 3181118473 70.29% 56.11% 57.20% 61.20% 2 63.201168 P 118 DHARMENDRA KUMAR BHARAT PRASAD 25-Feb-89 M BC 98 3181118473 70.29% 56.11% 57.20% 61.20% 2 63.201169 5921 SHRISTI PRIYA RAM NARESH CHAURASIYA 14-Jun-89 F BC 86 3538118104 65.14% 58.44% 60.00% 61.20% 2 63.201170 203 SUBODH KUMAR BRINDA RAM 10-Aug-90 M EBC 84 2693115343 60.86% 64.67% 58.07% 61.20% 2 63.201171 3511 ABUL KALAM AZAD ABDUL GAFUR ANSARI 15-Oct-91 M EBC 91 2601119216 68.14% 55.80% 59.67% 61.20% 2 63.201172 4691 ABU MOHAMMAD MD MAQSOOD ALAM 20-Jan-78 M UR 90 2501118099 70.56% 60.00% 53.00% 61.19% 2 63.191173 4825 PRIYANKA PRIYADARSHNI PARAS NATH SINGH 02-Jan-81 F UR 106 3527118095 64.63% 62.67% 50.27% 59.19% 4 63.191174 1729 RAKESH KUMAR RAJENDRA PRASAD 11-Dec-83 M BC 91 2651118370 63.29% 64.89% 55.40% 61.19% 2 63.191175 216 RUPAM KUMARI VIDYADHAR PRASAD VERMA 18-Jul-84 F UR 98 2660118023 61.71% 64.40% 57.47% 61.19% 2 63.191176 507 VIKAS CHANDAN UMESH SHARMA 02-Nov-85 M UR 107 2697115301 66.14% 54.89% 56.53% 59.19% 4 63.191177 5699 SOUMYA DASHMI RAM 23-Oct-86 F SC 94 2693115250 63.29% 62.22% 58.07% 61.19% 2 63.191178 5435 SEEMA HIRDAY NARAYAN YADAV 01-Mar-78 F BC 82 2690115288 72.67% 67.33% 49.53% 63.18% 0 63.181179 4883 SHAMA PARVEEN MD JAMEEL AKHTAR 02-Dec-79 F EBC 91 3004118995 69.75% 53.67% 60.13% 61.18% 2 63.181180 3057 SUMAN SHARMA SIDHESHWAR PRASAD SHARMA 22-Jan-89 F BC 92 2676118019 71.29% 54.11% 58.13% 61.18% 2 63.181181 3196 EKTA KUMARI NAWAL KISHOR SRIVASTAV 25-Jan-89 F UR 93 2617118462 72.29% 59.11% 52.13% 61.18% 2 63.181182 3215 MD SHAFIQUL HAQUE MD ANISUL HAQUE 01-Nov-84 M EBC 85 2632118515 61.57% 68.22% 53.70% 61.17% 2 63.171183 129 ARCHANA GUPTA RAM LAKHAN PRASAD GUPTA 22-Apr-87 F UR 88 2620115019 64.86% 57.00% 61.67% 61.17% 2 63.171184 3978 PRATIBHA SINGH RAM KAILASH SINGH 21-Dec-74 F UR 100 2680115286 64.89% 56.67% 61.93% 61.16% 2 63.161185 6410 KRISHNKANT KUMAR SINHA RAMJATAN PRASAD YADAV 03-Jan-76 M BC 106 2625118348 65.00% 60.89% 51.60% 59.16% 4 63.161186 1551 KUMAR HARSAVARDHAN VEER BALAK ROY 05-Apr-79 M UR 106 3004115641 78.33% 47.56% 51.60% 59.16% 4 63.161187 6144 SHIV PARSHAN SINGH RAJ KISHOR SINGH 25-Aug-75 M BC 88 1522115073 66.29% 60.89% 56.27% 61.15% 2 63.151188 P 120 BABITA KUMARI AWADH KISHORE THAKUR 01-Mar-78 F UR 88 2309118092 74.44% 53.67% 55.33% 61.15% 2 63.151189 3765 BASHISHTH NARAYAN BHARDWAJ HARI BALLABH PRASAD SINGH 26-Jan-80 M UR 99 2612118485 75.11% 55.00% 53.33% 61.15% 2 63.151190 4746 ANJU GUPTA GOPAL PRASAD GUPTA 01-Mar-82 F BC 83 2606118412 64.57% 61.89% 57.00% 61.15% 2 63.151191 3706 KUMARI RAKHI LAXMI NARAYAN SAH 04-Feb-85 F EBC 92 2605119139 59.00% 64.11% 60.33% 61.15% 2 63.151192 P213 KUMAR PUSHPAJ PROBODH KUMAR KAPREE 14-Oct-78 M UR 94 1604115220 61.44% 65.78% 56.20% 61.14% 2 63.141193 1303 LALITA KUMARI RAMCHANDRA PRASAD 01-Aug-89 F SC 87 2628118134 66.43% 61.00% 56.00% 61.14% 2 63.141194 528 LAKSHMILATA KUMARI SHIVNATH PRASAD 15-Jul-77 F BC 86 2628118028 69.00% 58.78% 55.60% 61.13% 2 63.131195 6560 INDU KUMARI DINANDAN PRASAD 04-Jan-80 F SC 95 2620118361 67.38% 54.67% 61.33% 61.13% 2 63.131196 4049 SUNITA KUMARI SHYAM LAL SINGH 05-Jun-82 F BC 96 2679118308 57.86% 66.33% 59.20% 61.13% 2 63.131197 3637 ARCHANA SINGH RAMAYAN SHARAN SINGH 01-Mar-83 F UR 83 2608118447 54.00% 75.78% 53.60% 61.13% 2 63.131198 2403 SAPNA KUMARI SHARMA NAND ROY 21-Jul-84 F BC 93 2689115347 61.00% 62.33% 60.07% 61.13% 2 63.131199 1412 SATENDRA KUMAR RAJESHWER PANDIT 08-Dec-84 M EBC 98 2667118078 72.86% 53.67% 56.87% 61.13% 2 63.131200 3139 MANISHA SARGAM BAJRANG BALI 26-Jun-85 F BC 95 2630118310 60.71% 60.00% 62.67% 61.13% 2 63.131201 3257 DEEPAK KUMAR HARI NARAYAN PRASAD 12-Oct-89 M SC 94 2615118080 71.20% 60.00% 52.20% 61.13% 2 63.131202 4211 REKHA KUMARI SHIV GOVIND SINGH 28-Apr-82 F BC 89 2656119042 64.00% 61.89% 57.47% 61.12% 2 63.121203 3055 SUMAN RAJ ARBIND KUMAR 27-Sep-88 F BC 93 2676118003 69.29% 56.56% 57.53% 61.12% 2 63.121204 1827 PRASHANT KUMAR TARKESHWAR PANDIT 10-Mar-89 M EBC 99 3760115347 67.29% 62.33% 53.73% 61.12% 2 63.12CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 484 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1205 5750 ZEBA YASEEN MD YASEEN 11-Dec-84 F EBC 83 2604118831 65.14% 62.00% 56.20% 61.11% 2 63.11Sex1206 902 NIBHA KUMARI RAJ KISHOR PRASAD 17-Jun-85 F BC 84 2636118145 61.57% 63.89% 57.87% 61.11% 2 63.111207 2578 PUSHPA KUMARI ASHOK CHOUDHARY 12-Aug-86 F UR 93 3732118081 62.57% 62.22% 58.53% 61.11% 2 63.111208 2845 KUNDAN KUMAR JAGDISH PRASAD SAH 01-Mar-76 M EBC 93 3761115121 58.56% 67.22% 57.53% 61.10% 2 63.101209 5127 ANIL KUMAR GHOSH BASUDEO PRASAD 02-Feb-85 M BC 90 2501118620 57.29% 67.56% 58.47% 61.10% 2 63.101210 2205 KUMARI ANIMA PHANI RAJ MISHRA 01-Jan-76 F UR 84 2626118132 64.11% 64.89% 54.27% 61.09% 2 63.091211 2864 JYOTI CHHETRY ROBIN CHHETRY 1-Jan-80 F UR 109 2622118091 55.25% 67.56% 54.47% 59.09% 4 63.091212 4175 ALPANA AKSHAY LAL 10-Dec-72 F BC 89 4006118347 65.44% 62.00% 55.80% 61.08% 2 63.081213 1583 MAUSAMI AMAR KANT CHOUDHARY 11-Jan-85 F UR 95 2632118122 55.00% 66.11% 62.13% 61.08% 2 63.081214 1233 MAMTA KUMARI SANTOSH KUMAR GUPTA 05-Jun-85 F BC 97 3125118252 62.43% 64.22% 56.60% 61.08% 2 63.081215 5308 NISHA SINHA BINOD BIHARI SINHA 29-Jun-87 F UR 85 2638118001 68.00% 56.78% 58.48% 61.08% 2 63.081216 6658 AMITA SONI KAMAL DEO PRASAD SINGH 06-Aug-89 F UR 95 2604118099 67.14% 54.56% 61.53% 61.08% 2 63.081217 1593 RAJESH KUMAR JAGAT PATI SAHAY 03-Jul-77 M UR 114 2649118492 65.89% 60.78% 50.53% 59.07% 4 63.071218 6323 RAKESH KUMAR UMA KANT TIWARI 23-Apr-79 M UR 91 4014118702 72.33% 53.22% 57.67% 61.07% 2 63.071219 4384 MANOJ KUMAR MADAN SAW 10-May-88 M EBC 106 2630118632 61.00% 57.56% 58.67% 59.07% 4 63.071220 P54 RAVI KUMAR UMASHANKAR PRASAD 06-Jan-76 M UR 92 2656118050 69.89% 59.89% 53.40% 61.06% 2 63.061221 4527 MD SARFRAZ ALAM MD SALIM MANZAR 15-Feb-77 M EBC 90 2632118500 70.00% 56.78% 56.40% 61.06% 2 63.061222 5880 PUSHPA SINHA AJAY KUMAR SINHA 22-Jan-83 F UR 86 2646118654 65.86% 53.78% 63.53% 61.06% 2 63.061223 5840 RITU KUMARI JAGDISH KUMAR 06-Sep-88 F EBC 90 2658118635 71.29% 53.56% 58.33% 61.06% 2 63.061224 2124 SAHIRA RAMA KANTA JHA 18-Jun-86 F UR 98 2660118442 61.20% 64.60% 57.35% 61.05% 2 63.051225 761 AJOY KUMAR AWADH PRASAD SINGH 01-Mar-77 M BC 92 2602118495 67.56% 63.78% 51.80% 61.04% 2 63.041226 2015 T RITESH KUMAR SINHA VIDYA BHUSHAN PD. 16-Jul-78 M UR 100 2658118558 68.22% 63.22% 51.67% 61.04% 2 63.041227 6060 PANKAJ KUMAR ASHOK KR PODDAR 28-Oct-87 M BC 108 1640118085 64.86% 61.44% 50.80% 59.03% 4 63.031228 4951 RINA SHARMA LATE RAJENDRA PD SHARMA 17-Jul-84 F UR 96 2556118862 63.29% 62.33% 57.47% 61.03% 2 63.031229 2914 KUMARI ANNU PRABHA RAM NARAYAN PRASHAD 20-Aug-90 F EBC 97 2626118181 68.14% 60.00% 54.93% 61.03% 2 63.031230 4646 GAUTAM PRIYADARSHI KEDAR PRASAD SINHA 29-Dec-79 M BC 107 2618118185 56.33% 62.33% 58.40% 59.02% 4 63.021231 3960 AMRITA RANJAN SHIV SHANKAR SINGH 20-Feb-86 F BC 92 2604118503 65.00% 56.33% 61.73% 61.02% 2 63.021232 1642 MEENA KUMARI RAMNARESH PRASAD SINHA 28-Nov-76 F UR 82 2632118633 64.22% 72.00% 52.80% 63.01% 0 63.011233 P238 MAHESHWAR KUMAR LALLAN PRASAD 08-Nov-80 M BC 96 2002115014 64.88% 53.89% 64.27% 61.01% 2 63.011234 5898 RAJESH KUMAR SHANKAR SAH 06-Dec-82 M EBC 87 0637118329 67.57% 55.44% 60.00% 61.01% 2 63.011235 P208 KUMARI VANDANA RAMESH KUMAR MISHRA 25-Dec-82 F UR 104 2711118146 42.00% 69.78% 71.27% 61.01% 2 63.011236 880 CHITRA RANJAN RAMANUJ SINGH 05-Apr-88 F UR 86 2614118633 67.29% 58.22% 57.53% 61.01% 2 63.011237 2531 AMIT RANJAN DEVENDRA PRASAD SINGH 30-Dec-77 M EBC 96 2604118017 63.00% 64.67% 55.33% 61.00% 2 63.001238 2196 PANKAJ KUMAR SINGH NAND KISHOR SINGH 07-Jan-86 M BC 107 2640118308 60.43% 65.11% 51.47% 59.00% 4 63.001239 3269 MUKUL KUMAR CHHOTE LAL YADAV 22-Feb-87 M BC 91 2634118576 65.14% 62.11% 55.73% 61.00% 2 63.001240 1950 ALOK KUMAR ASHOK KUMAR 14-Apr-89 M UR 105 2602118928 67.86% 56.22% 52.93% 59.00% 4 63.001241 2950 PRITY KUMARI SURENDRA CHOUDHARY 07-Jun-89 F SC 87 2645118146 62.43% 63.44% 57.13% 61.00% 2 63.001242 534 PRITY BALA MOTI LAL SHAH 25-Feb-91 F BC 96 2645118109 59.57% 66.89% 56.53% 61.00% 2 63.001243 2169 SARIKA SNEHI BIRENDRA KUMAR 26-Sep-75 F BC 97 2666118244 70.44% 60.78% 51.73% 60.99% 2 62.99CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 485 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1244 3380 SHIPRA KUMARI RAM RAJYA PRASAD 16-Jan-79 F BC 85 3748118402 84.14% 49.22% 49.60% 60.99% 2 62.99Sex1245 4389 SHIVANI PREMENDRA VERMA 15-Dec-82 F UR 90 2670118176 60.14% 63.89% 58.93% 60.99% 2 62.991246 2245 MADHULATA KUMARI BRAJESH KUMAR SINGH 20-Nov-83 F UR 97 2629118082 58.71% 60.11% 64.13% 60.99% 2 62.991247 3497 BABY SAROJ NAGENDRA DUBEY 09-Feb-86 F UR 91 3708118015 67.00% 57.22% 58.73% 60.99% 2 62.991248 1899 NEHA RANI SHASHIBHUSHAN PD SRIVASTVA 26-Dec-86 F UR 89 2636118047 62.71% 61.78% 58.47% 60.99% 2 62.991249 6599 PRAKASH KUMAR PANDEY BABAN PANDEY 29-Jul-77 M UR 96 0724118110 60.89% 73.11% 48.93% 60.98% 2 62.981250 5602 PRATYASHA YAMUNA PRASAD 15-Mar-85 F BC 91 2644118015 65.29% 63.11% 54.53% 60.98% 2 62.981251 4092 SHAKIR RAZA AHMAD RAZA 02-Jan-88 M UR 94 2603119001 57.14% 66.67% 59.13% 60.98% 2 62.981252 6680 RITU DHAWAN RAM NATH DHAWAN 20-Sep-74 F UR 98 2686115385 67.44% 60.33% 55.13% 60.97% 2 62.971253 730 ANAND KUMAR RAMDEO PRASAD 09-Nov-84 M EBC 97 2605118046 66.14% 60.78% 56.00% 60.97% 2 62.971254 3535 ARTI KUMARI OM PRAKASH SHARMA 11-Jun-87 F UR 97 4007118417 58.20% 65.78% 58.93% 60.97% 2 62.971255 3564 RUPESH NARAYAN KESHAW NARAYAN 17-Feb-80 M EBC 95 2660118115 61.00% 68.22% 53.67% 60.96% 2 62.961256 142 MANOJ KUMAR CHANDRA BHUSHAN PD SINGH 01-Mar-80 M UR 99 3203118104 78.00% 52.33% 52.53% 60.96% 2 62.961257 2382 BHARTENDU KUMAR JAYRUDRA JHA 25-Dec-84 M UR 110 2605118945 55.40% 61.67% 59.81% 58.96% 4 62.961258 1912 NAMITA KUMARI BHARTI LAXMI KANT PANDEY 05-Nov-85 F UR 94 1309118171 63.00% 60.56% 59.33% 60.96% 2 62.961259 3557 KUMARI RAJNI MITHILESH TIWARI 20-Nov-86 F UR 100 2626118849 60.71% 62.44% 59.73% 60.96% 2 62.961260 4382 ANJU KUMARI MUNESHWAR PRASAD 1-Jul-77 F BC 118 2205118036 64.11% 55.33% 57.40% 58.95% 4 62.951261 3793 NAMITA RANI RASH BIHARI YADAV 05-Jan-83 F BC 105 2634118932 52.29% 65.56% 59.00% 58.95% 4 62.951262 6168 KAUSHAL KUMAR NIRALA KULDEEP PRASAD YADAV 28-Feb-88 M BC 90 2502115301 70.86% 49.33% 62.67% 60.95% 2 62.951263 4784 ARCHANA RANI RAMANAND SAH 01-Mar-81 F BC 83 2608118428 65.50% 62.78% 54.53% 60.94% 2 62.941264 2415 MANOJ KUMAR SUMAN SHARMA 05-Jan-76 M UR 106 2631118031 58.11% 55.00% 63.67% 58.93% 4 62.931265 6437 KUMARI JYOTI LAXMI NARAYAN SAH 12-Dec-76 F EBC 114 2670115056 66.33% 57.11% 53.33% 58.93% 4 62.931266 3098 VINOD KUMAR KRISHNA NANDAN PRASAD 02-Feb-86 M BC 90 2696118194 63.71% 58.56% 60.53% 60.93% 2 62.931267 5149 ABHA KUMARI RAM CHARITRA SINGH 16-Feb-77 F BC 107 2601118148 69.00% 57.56% 50.20% 58.92% 4 62.921268 615 RAVI KANT UMA KANT PRASAD 05-Jan-84 M BC 97 1139118150 57.43% 61.67% 63.67% 60.92% 2 62.921269 3677 RATNA SINHA ASHOK KUMAR SINHA 26-Jan-84 F UR 89 2655118410 62.29% 69.22% 51.27% 60.92% 2 62.921270 4416 RAKHI RANI SARYUG PRASAD 11-Aug-87 F BC 107 2652118466 66.57% 51.00% 59.20% 58.92% 4 62.921271 6259 PUJA KUMARI DINESH KUMAR 25-Jan-88 F UR 85 3173118376 71.29% 53.67% 57.80% 60.92% 2 62.921272 4010 NOOR SABA KHANAM SHAMIM KHAN 20-Feb-89 F UR 93 2602119785 60.00% 61.56% 61.20% 60.92% 2 62.921273 4461 NITKARSH KUMAR SINHA GIRIDHAR GOPAL PRASAD 03-Jan-80 M EBC 87 3134118009 67.33% 50.33% 65.07% 60.91% 2 62.911274 6662 RICHA KUMARI BIMAL KUMAR SINGH 01-Jun-83 F UR 94 3407115074 57.14% 72.11% 53.47% 60.91% 2 62.911275 2797 SUMAN KUMARI JAG NARAYAN PRASAD 31-Oct-83 F BC 91 2675118255 61.86% 60.00% 60.87% 60.91% 2 62.911276 527 VIKASH KUMAR BHOLA SAW 28-Dec-90 M EBC 100 2693118097 62.00% 57.33% 63.40% 60.91% 2 62.911277 6059 PREM KUMAR DEVENDRA KUMAR 06-Apr-76 M UR 101 2644118393 62.44% 64.67% 55.60% 60.90% 2 62.901278 3334 VIKASH RANJAN NARAYAN JAY PRAKASH NARAYAN 09-Dec-77 M BC 105 2695118019 57.44% 62.11% 57.16% 58.90% 4 62.901279 1476 NITU PRASAD INDERDEV PRASAD 11-Jan-80 F EBC 85 2638118485 68.89% 55.00% 58.80% 60.90% 2 62.901280 4802 MUKESH KUMAR KAMLESHWARI SAH 21-Feb-83 M BC 90 2911118044 61.14% 65.22% 56.33% 60.90% 2 62.901281 1573 ARCHANA KUMARI SURENDRA PD SINGH 04-Jan-74 F UR 99 2608118283 60.33% 63.67% 58.67% 60.89% 2 62.891282 2285 VIJAY KUMAR JHA SHUSHIL KUMAR JHA 05-Jan-76 M UR 98 2097110060 70.29% 62.44% 49.93% 60.89% 2 62.89CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 486 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1283 6295 DIVYA DARSHANI SATYENDRA KUMAR 09-May-87 F UR 92 2617118263 61.29% 62.11% 59.27% 60.89% 2 62.89Sex1284 1325 USHA KUMARI GUPTA LOK NATH GUPTA 06-Aug-80 F EBC 82 2688118138 63.14% 69.78% 55.73% 62.88% 0 62.881285 124 SEEMA DAS SURENDRA LAL DAS 10-Mar-84 F UR 90 2668118198 53.80% 69.33% 59.50% 60.88% 2 62.881286 4574 SUSHMA SAURABH KAPILDEV PODDAR 2-Jun-88 F BC 91 2682118124 71.71% 53.33% 57.60% 60.88% 2 62.881287 1480 MEENU MEENAKSHI RAJNISH SINGH 01-Dec-90 F UR 101 2632118688 64.86% 60.78% 57.00% 60.88% 2 62.881288 652 SANJEEV KUMAR THAKUR HARISH CHANDRA THAKUR 19-Nov-74 M UR 95 2664118065 65.44% 60.56% 56.60% 60.87% 2 62.871289 6261 MUKESH KR GUPTA NAWAL KISHOR GUPTA 15-Jan-78 M BC 100 2634118125 73.67% 60.89% 48.07% 60.87% 2 62.871290 4837 SADHNA KUMARI SARBENDRA KUMAR SINHA 02-Dec-80 F UR 94 3742118102 59.38% 64.22% 59.00% 60.87% 2 62.871291 2103 ARCHANA ARPAN BIRENDRA PRASAD 13-Jan-87 F BC 99 2608118090 56.71% 65.56% 60.33% 60.87% 2 62.871292 4563 SEEMA MISHRA RANG JEE MISHRA 15-Mar-88 F UR 87 2668118385 61.00% 65.00% 56.60% 60.87% 2 62.871293 6256 SHWETA KUMARI KRISHNADEO PRASAD YADAV 01-Feb-89 F UR 97 2229118058 70.57% 53.44% 58.58% 60.87% 2 62.871294 4172 ALPNA KUMARI RAM LAKHAN PRASAD 10-Aug-85 F EBC 87 2602119128 62.71% 65.00% 54.87% 60.86% 2 62.861295 2374 NAVIN KUMAR SUDHANSHU KUMAR AMBASTHA 01-Aug-80 M UR 98 2215118012 75.33% 50.11% 57.11% 60.85% 2 62.851296 5595 RAVI KUMAR BAL GOVIND PRASAD 10-Feb-82 M BC 102 1139118180 62.43% 59.89% 60.20% 60.84% 2 62.841297 1095 RAJ KUMAR RAJ NATH PRASAD 03-Feb-85 M BC 115 2648118088 53.14% 67.78% 55.60% 58.84% 4 62.841298 3633 PANKAJ KUMAR SINGH BINDA SINGH 27-Nov-74 M UR 115 2640118300 59.78% 57.11% 59.60% 58.83% 4 62.831299 4992 RASHMANI KUMARI KANHAIYA PRASAD GUPTA 05-Jan-80 F BC 95 3011115019 55.86% 65.22% 61.40% 60.83% 2 62.831300 2487 SWETA VERMA PREM CHANDRA VERMA 24-Oct-80 F UR 87 1524118211 66.38% 55.44% 60.67% 60.83% 2 62.831301 3622 PALLAVI PUSHPAM SANTOSH KUMAR 04-Oct-84 F UR 92 2639118347 59.57% 63.78% 59.13% 60.83% 2 62.831302 5715 AZAD ALI HABIBULLAH AHMAD 05-Feb-88 M EBC 89 2611118356 67.86% 54.11% 60.53% 60.83% 2 62.831303 1678 ANNU KUMARI BIJENDRA SINGH 25-Nov-88 F UR 98 2607118025 62.14% 63.22% 57.13% 60.83% 2 62.831304 2888 GEETA KUMARI DINANATH PRASAD 26-Jan-74 F BC 105 2618118265 54.67% 61.33% 60.47% 58.82% 4 62.821305 6276 DEEPAK KUMAR SHANKER PRASAD 27-Feb-80 M UR 97 2614118948 70.67% 51.22% 60.58% 60.82% 2 62.821306 3638 ANJANA KUMARI SHASHI SHEKHAR MISHRA 28-Feb-83 F UR 109 0503118138 58.67% 62.33% 55.47% 58.82% 4 62.821307 24 CHANDAN PRASAD RADHA PRASAD 15-Feb-84 M SC 95 2614118227 48.71% 72.89% 60.87% 60.82% 2 62.821308 679 ANUSHKA AKRITI AJIT KUMAR 03-Oct-86 F BC 102 2607118667 66.86% 63.67% 51.93% 60.82% 2 62.821309 3472 ARTI KUMARI SURESH SINGH 15-Dec-89 F BC 88 1105118159 67.57% 59.89% 55.00% 60.82% 2 62.821310 4282 PRASHANT KUMAR RANJAY KUMAR 12-Oct-91 M UR 106 2643118571 64.71% 52.89% 58.87% 58.82% 4 62.821311 6481 MAHESH PRASAD MAUJI LAL PRASAD 31-Oct-80 M BC 92 2629118334 69.00% 55.56% 57.87% 60.81% 2 62.811312 1218 PRIYA BHARTI JAYDEO BHARTI 28-Feb-83 F BC 89 2645118186 61.86% 60.44% 60.13% 60.81% 2 62.811313 4895 BIVA KUMARI JHA CHANDRAKANT JHA 08-Feb-81 F UR 91 2613118915 58.60% 69.00% 54.80% 60.80% 2 62.80CategoryHandicappedREMARKS1314 1330 NILU KUMARI RISHU MISHRA 20-Jan-84 F UR 109 55.80% 62.60% 58.00% 58.80% 4 62.80 No TET Marks1315 3169 POONAM KUMARI JHA SHANKAR JHA 01-Mar-78 F UR 94 2514118200 67.78% 58.78% 55.80% 60.79% 2 62.791316 P44 KUMARI MANISHA SHARMA JANARDAN SHARMA 02-Aug-80 F EBC 108 0514118379 51.43% 69.00% 55.93% 58.79% 4 62.791317 4283 SNEHA DEVENDRA KUMAR SHARMA 05-Apr-85 F UR 93 2672118170 60.29% 62.89% 59.20% 60.79% 2 62.791318 421 BIJENDRA KUMAR DEG NARAYAN PRASAD 10-Oct-86 M BC 91 2406118186 69.43% 56.00% 56.93% 60.79% 2 62.791319 P266 PUNITA KUMARI UDITSHANKAR KHA 02-Feb-89 F UR 94 2929118345 66.86% 59.11% 56.40% 60.79% 2 62.791320 1776 SHIV SHANKAR KUMAR GAJENDRA PRASAD 07-Jan-84 M BC 95 2670118105 60.29% 64.11% 57.93% 60.78% 2 62.781321 2200 RAJEEV KUMAR NARESH KUMAR 11-Feb-84 M SC 96 2649118011 71.00% 52.67% 58.67% 60.78% 2 62.78Patna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 487 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1322 6697 AJAY KUMAR JAY KRISHNA RAY 16-Jun-85 M BC 105 3102118183 60.71% 60.56% 55.07% 58.78% 4 62.78Sex1323 846 PRIYANKA KUMARI ARVIND KUMAR SINGH 15-Feb-87 F UR 92 2645118461 57.00% 69.33% 56.00% 60.78% 2 62.781324 3716 SANGITA KUMARI BIJOY KUMAR 22-Oct-87 F SC 94 2662118194 73.00% 53.20% 56.13% 60.78% 2 62.781325 2854 RAKESH KUMAR RAMVIR RAY 8-Nov-91 M BC 85 2651118235 64.57% 58.89% 58.87% 60.78% 2 62.781326 6056 NEETU KUMARI ASHOK KUMAR 03-Jan-85 F BC 90 2635118798 59.71% 65.71% 56.87% 60.77% 2 62.771327 4450 ARBIND KUMAR SINGH RAM NAGINA SINGH 07-Dec-76 M BC 85 2503110998 57.11% 73.78% 51.40% 60.76% 2 62.761328 4754 ANAND PRAKASH SINGH KAMTA PRASAD SINGH 02-Feb-84 M UR 108 2605118153 58.71% 62.11% 55.47% 58.76% 4 62.761329 6644 NURANJALI KUMARI UMESHWAR PRASAD SINGH 14-Nov-83 F UR 93 4013118688 67.43% 65.89% 48.93% 60.75% 2 62.751330 6307 PURNIMA KRISHNA NANDAN MISHRA 15-Dec-87 F UR 101 2646118416 70.57% 49.67% 62.00% 60.75% 2 62.751331 5606 PUJA KUMARI ARVIND KUMAR GAUTAM 05-Feb-89 F UR 87 2646118117 70.29% 48.67% 63.30% 60.75% 2 62.751332 1577 DEEPTI UMESH PRASAD SINGH 31-Jan-80 F UR 111 2615118284 69.33% 50.11% 56.80% 58.75% 4 62.751333 971 SANTOSH KUMAR SINGH BHAGWAN SINGH 28-Aug-81 M UR 113 2829118496 67.83% 50.20% 58.22% 58.75% 4 62.751334 6693 PAWAN KUMAR UDAY SHANKAR SAH 04-Jan-79 M BC 96 2641118015 74.33% 49.89% 58.00% 60.74% 2 62.741335 3415 NEETU KUMARI BISHWANATH PRASAD 18-Aug-79 F EBC 102 2635118793 67.89% 58.33% 56.00% 60.74% 2 62.741336 3624 RITESH RANJAN RAM NARESH PRASAD 12-Jan-81 M BC 96 2658118575 62.50% 63.67% 56.07% 60.74% 2 62.741337 4491 MD ASARAFUL MD RAYEESH 05-Jan-91 M UR 116 2699118874 60.29% 56.33% 59.60% 58.74% 4 62.741338 5500 VINAY KUMAR MISHRA SHATRUGHAN MISHRA 22-Feb-81 M UR 113 2696118002 67.38% 54.00% 54.80% 58.73% 4 62.731339 2929 AJEET KUMAR VIJAY KUMAR SINHA 08-Feb-86 M BC 84 3701118298 67.57% 58.22% 56.40% 60.73% 2 62.731340 2673 PREM PRAKASH ASHAWINI KUMAR CHOUDHARY 01-Oct-75 M BC 87 2644118452 70.22% 55.67% 56.27% 60.72% 2 62.721341 P177 JHATAK LAL YADAV TEKLAL YADAV 25-Sep-88 M BC 111 0408118118 59.00% 54.80% 62.33% 58.71% 4 62.711342 4313 DEBNANDAN PRASAD MAHTO AMIRAK MAHTO 24-Oct-84 M BC 105 2641115039 61.88% 57.56% 56.67% 58.70% 4 62.701343 3153 A ALOK KUMAR RADHESHYAM PAL 01-Jan-88 M EBC 96 2602118970 66.29% 51.89% 63.92% 60.70% 2 62.701344 2728 NUSRAT BANO MD ASAD ALAM 15-Feb-89 F EBC 89 2638118647 61.29% 64.89% 55.93% 60.70% 2 62.701345 3704 RAJEEV RANJAN KUMAR SHIV KUMAR PRASAD 25-May-78 M BC 91 2649118226 66.22% 61.11% 54.73% 60.69% 2 62.691346 6207 POONAM KUMARI RAJENDRA PRASAD GUPTA 28-Feb-90 F EBC 90 2642118185 61.86% 64.67% 55.53% 60.69% 2 62.691347 2745 PRIYANKA RANJAN PARAS NATH 19-May-91 F BC 84 2645118737 53.83% 64.78% 63.47% 60.69% 2 62.691348 3674 SOMNATH KARMAKAR NIRANJAN KARMAKAR 12-Nov-73 M BC 96 2693115079 64.89% 64.22% 52.93% 60.68% 2 62.681349 3723 SOMNATH KARMAKAR NIRANJAN KARMAKAR 12-Nov-73 M BC 96 2693115079 64.89% 64.22% 52.93% 60.68% 2 62.681350 2125 INDU PRABHA KUMARI CHANDRA SHEKHAR PANDEY 31-Dec-76 F UR 92 1507118444 59.44% 61.67% 60.93% 60.68% 2 62.681351 5804 SUSHIL KUMAR KAPIL PRASAD 13-Jan-83 M EBC 103 2681118211 56.71% 62.78% 62.53% 60.68% 2 62.681352 4107 PRAVEEN KUMAR VINOD KUMAR 26-Sep-89 M BC 89 1410118257 74.29% 54.56% 53.20% 60.68% 2 62.681353 5360 BIBHA KUMARI MAHENDRA SINGH 17-Apr-77 F UR 92 2807118514 62.56% 58.44% 61.00% 60.67% 2 62.671354 2011 T MAMOJ KUMAR SINGH SATYANARAYAN SINGH; 01-Mar-79 M BC 91 2844118499 65.67% 64.56% 51.80% 60.67% 2 62.671355 250 SULEKHA RANI MAHARAJ SINGH 24-Oct-82 F UR 101 1308115069 67.43% 65.44% 49.13% 60.67% 2 62.671356 2733 SHALINI KUMARI PRAMOD KUMAR ROY 11-Feb-83 F UR 101 2668118935 61.00% 59.56% 61.47% 60.67% 2 62.671357 P 64 NUTAN KUMARI PARMANAND SAH 07-May-87 F EBC 91 1907118049 69.00% 52.89% 60.13% 60.67% 2 62.671358 4424 PREMJEET KUMAR RAVINDRA KUMAR 16-Sep-87 M BC 86 2644118532 57.20% 64.20% 60.60% 60.67% 2 62.671359 4337 KAMALESH SAHANI HARILAL SAHANI 02-May-77 M EBC 86 2623118174 69.11% 62.00% 50.87% 60.66% 2 62.661360 4846 PINKI KUMARI BALDEV GUPTA 04-Mar-82 F BC 84 1401118130 55.14% 72.22% 54.60% 60.66% 2 62.66CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 488 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1361 4811 KISHOR KUMAR BHARTI BRAHMDEO SINGH 15-Aug-79 M UR 87 2412118060 72.56% 55.67% 53.73% 60.65% 2 62.65Sex1362 P 73 GEETA KUMARI GANESH JHA 28-Apr-84 F UR 97 2115118227 56.29% 60.67% 65.00% 60.65% 2 62.651363 4354 SHIKHA SAGAR NARESH PRASAD 6-Jul-88 F UR 85 2669118756 61.43% 60.67% 59.87% 60.65% 2 62.651364 4127 FARZANA KHATOON MD MOINUDDIN 23-Feb-89 F UR 98 2601119405 65.57% 57.44% 58.93% 60.65% 2 62.651365 6371 MANISH RAJ JEET LAL 20-Dec-85 M EBC 87 2630118149 72.14% 58.78% 51.00% 60.64% 2 62.641366 5320 AMAR NATH DUBEY PARSHU RAM DUBEY 26-Jan-76 M UR 114 2602119231 61.89% 57.33% 56.67% 58.63% 4 62.631367 4232 MANORAMA KUMARI DHANESHWAR PRASAD 15-Feb-84 F BC 94 3203118118 58.43% 70.00% 53.47% 60.63% 2 62.631368 2065 MANISHA DILIP KUMAR 29-May-90 F UR 86 2630118183 66.86% 55.22% 59.80% 60.63% 2 62.631369 2126 AJAY KUMAR BABAN SAH 28-Oct-90 M EBC 84 2601119108 69.14% 55.33% 57.40% 60.63% 2 62.631370 2839 OMPRAKASH MANJHI YOGENDRA MANJHI 05-Feb-81 M SC 108 3505118255 54.71% 64.56% 56.60% 58.62% 4 62.621371 4569 SNIGDHA RANI BINDESHWARI PRASAD 1-Jan-77 F BC 94 2672118278 71.11% 59.00% 51.75% 60.62% 2 62.621372 1675 SUJATA KUMARI NAGENDRA RAM 1-Jun-88 F SC 91 2074118338 65.43% 60.11% 56.33% 60.62% 2 62.621373 5461 SUJATA KUMARI NAGENDRA RAM 01-Jun-88 F SC 91 2674118338 65.43% 60.11% 56.33% 60.62% 2 62.621374 6188 MUKUL ANAND PARMESHWAR YADAV 30-May-87 M BC 84 2214118092 70.14% 59.56% 52.13% 60.61% 2 62.611375 2244 PRIYANKA RANJAN RAJNISH KUMAR RANJAN 16-Jan-92 F BC 91 2645118740 65.14% 62.22% 54.47% 60.61% 2 62.611376 2896 RAMESH KUMAR SINGH PRABHUNATH SINGH 20-Jun-79 M UR 97 3146118042 68.89% 58.11% 54.80% 60.60% 2 62.601377 6418 RAJ KUMAR RAMADHAR RAM 12-Dec-83 M SC 102 2648118109 59.14% 60.22% 62.40% 60.59% 2 62.591378 3248 RAJ KUMAR ROY ASHOK KUMAR ROY 07-Jan-84 M EBC 110 2132118178 49.43% 65.33% 61.00% 58.59% 4 62.591379 2738 REVANT BHASKAR BIRENDRA SINGH 20-Jan-88 M BC 107 2657118301 60.57% 53.00% 62.20% 58.59% 4 62.591380 4067 RICHA KUMARI RAJ BALLAV PRASAD 30-Nov-88 F EBC 96 1141118027 66.29% 60.00% 55.48% 60.59% 2 62.591381 607 KUNDAN KUMAR GHANSHYAM PRASAD 01-Mar-81 M BC 112 2627118603 67.86% 51.44% 56.43% 58.58% 4 62.581382 3500 RANJAN KUMAR BALESHWAR RAM 01-Jul-86 M EBC 90 2209115374 68.29% 48.44% 65.00% 60.58% 2 62.581383 5133 AISHA SULTANA MUKHTAR ALI KHAN 21-Jan-89 F UR 87 2601118958 57.43% 63.11% 61.20% 60.58% 2 62.581384 4471 JITENDRA KUMAR CHHOTAN RAJAK 03-Jul-90 M SC 87 2410118396 64.00% 60.67% 57.07% 60.58% 2 62.581385 6671 KUMARI PUSHPALATA RAMSHARAN PRASAD SINGH 01-Mar-77 F BC 87 2413118264 59.11% 62.00% 60.60% 60.57% 2 62.571386 2846 SHIV SHANKAR KUMAR KAPIL DEO SINGH 15-Feb-86 M BC 84 3748118440 68.86% 58.78% 54.07% 60.57% 2 62.571387 6572 DHIRAJ KUMAR SATISH PRASAD SINGH 15-Aug-91 M UR 96 2616118258 56.57% 72.67% 52.47% 60.57% 2 62.571388 3350 AJAY KUMAR GOSWAMI BRAJ NANDAN GOSWAMI 13-Dec-76 M UR 100 2602118042 48.00% 71.80% 61.88% 60.56% 2 62.561389 549 LALAN KUMAR NAWAL KISHOR 23-Aug-77 M BC 95 2628118063 68.78% 63.78% 49.13% 60.56% 2 62.561390 3172 URMILA KUMARI LALIT SHARMA 21-Jul-79 F UR 83 1403118310 75.33% 55.67% 50.67% 60.56% 2 62.561391 2643 ALKA PRIYADARSHINI AJAY KUMAR SINGH 01-Mar-85 F UR 83 2602118874 60.43% 67.78% 53.47% 60.56% 2 62.561392 2175 JITENDRA KUMAR MAHESH PRASAD 04-Mar-90 M BC 86 2621118389 67.00% 57.33% 57.33% 60.56% 2 62.561393 6449 MANISH KUMAR SATENDRA SINGH 20-Dec-91 M UR 93 2629118920 69.80% 54.33% 57.53% 60.56% 2 62.561394 P47 KANCHAN PRIYA SHAMBHU NATH KHAN 01-Jan-84 F UR 92 2902115299 65.86% 52.00% 63.79% 60.55% 2 62.551395 5977 ASHA KUMARI DILIP KUMAR GUPTA 01-Feb-86 F EBC 90 2610118134 67.29% 53.44% 60.93% 60.55% 2 62.551396 974 RABINDRA KUMAR SHARAN ROY 12-Jan-87 M EBC 86 2647118046 69.00% 54.78% 57.87% 60.55% 2 62.551397 5120 SANDEEP KUMAR KRISHNA KUMAR SINHA 20-Oct-83 M UR 106 2660118687 50.86% 67.78% 57.00% 58.54% 4 62.541398 P220 MONIKA GUPTA JAWAHAR LAL 15-Aug-88 F BC 92 2214118007 68.14% 53.33% 60.13% 60.54% 2 62.541399 5625 MANISH KUMAR MUKTESHWAR PRASAD 05-Jan-86 M BC 108 2629118837 61.57% 62.89% 51.13% 58.53% 4 62.53CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 489 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1400 5045 SANGITA KUMARI RAM NANDAN SINGH 15-Dec-75 F BC 88 2662118091 68.67% 58.78% 54.13% 60.53% 2 62.53Sex1401 1891 ANAND KUMAR R P SINGH 07-Oct-78 M BC 83 2605118081 67.33% 66.78% 47.47% 60.53% 2 62.531402 1922 NAVIN PRAKASH MADAN MOHAN SINGH 01-Mar-80 M BC 93 0204118074 64.00% 63.33% 54.27% 60.53% 2 62.531403 6614 NAVEEN SHANKAR CHANDRA DEEP YADAV 13-Oct-80 M BC 100 2635118230 65.63% 65.89% 50.07% 60.53% 2 62.531404 4993 PUJA KUMARI MADHESHWER SHARMA 06-Mar-81 F UR 84 2646118113 61.00% 67.11% 53.47% 60.53% 2 62.531405 5069 JAY PRAKASH SINGH SARJU SINGH 07-Feb-83 M BC 101 1507115249 59.00% 67.00% 55.60% 60.53% 2 62.531406 341 VISHAL KUMAR SINHA YOGENDRA PRASAD SINHA 16-Oct-84 M UR 94 2697118130 57.14% 59.11% 65.34% 60.53% 2 62.531407 199 RAJESH KUMAR NAWAL KISHOR SINGH 16-Dec-85 M UR 99 3304118062 62.43% 65.56% 53.60% 60.53% 2 62.531408 194 AJAY KUMAR RAM KRIPAL SINGH 28-Dec-78 M UR 109 2601119026 66.11% 62.11% 47.33% 58.52% 4 62.521409 4744 NIRUPAMA KUMARI RAM KUMAR PRASAD 08-Jul-84 F BC 84 2637118244 59.71% 68.78% 53.07% 60.52% 2 62.521410 1387 PUNAM KUMARI NARESH RAJAK 10-Feb-85 F SC 83 2646118244 64.57% 57.78% 59.20% 60.52% 2 62.521411 5269 MAMTA KUMARI SRICHAND PRASAD 25-Feb-86 F BC 86 2414118276 59.86% 64.44% 57.27% 60.52% 2 62.521412 1756 KAUSHLYA KAMARI PARMESHWAR MAHTO 05-Jan-87 F BC 86 3410118073 56.14% 64.56% 60.87% 60.52% 2 62.521413 760 CHANDANI VERMA KAMAL KUMAR VERMA 27-Oct-80 F UR 89 2614118258 57.63% 69.11% 54.80% 60.51% 2 62.511414 5196 GAYATRI KUMARI JAGDISH ROY 01-Mar-86 F BC 85 3004115109 63.71% 61.56% 56.27% 60.51% 2 62.511415 2729 GUNJA KUMARI BINOD SINGH 06-Feb-88 F UR 88 2619118220 63.71% 62.56% 55.27% 60.51% 2 62.511416 6015 KUMARI MUSKAN HARIVANSH PRASAD RAY 02-Aug-88 F BC 89 3717118164 65.14% 58.44% 57.93% 60.51% 2 62.511417 1357 PRIYANKA KUMARI JAGDISH LAL 18-Jan-89 F UR 94 4014118135 69.86% 60.00% 51.67% 60.51% 2 62.511418 3150 RASHMI KUMARI SANJEEV KUMAR SINGH 10-Dec-91 F UR 94 2655118192 65.43% 60.78% 55.33% 60.51% 2 62.511419 2450 MD SHAHNAWAJ HUSSAIN MD SHAUKAT ALI 10-Feb-86 M BC 100 2602119520 56.71% 70.11% 54.67% 60.50% 2 62.501420 4724 MD ZISHAN MUSTAFA MD MUSTAFA 10-Nov-90 M EBC 83 3413118064 69.29% 54.33% 57.87% 60.50% 2 62.501421 4041 RUPAM KUMARI SUDHIR KUMAR 16-Oct-85 F BC 83 1718118098 61.29% 65.44% 54.73% 60.49% 2 62.491422 1993 VIDYA BHUSHAN KUMAR MADHUSUDHAN PRASAD CHORSIY 15-Sep-89 M BC 89 1419118044 66.57% 58.78% 56.13% 60.49% 2 62.491423 1368 M MADNI MD KALIM UDDIN 10-Nov-82 M UR 107 1710118180 62.43% 56.44% 56.60% 58.49% 4 62.491424 4437 SHAKTI KUMAR RAMADHAR SINGH 01-Mar-81 M UR 102 2668118862 63.25% 64.33% 53.87% 60.48% 2 62.481425 5141 NIVEDITA RAI UPENDRA KUMAR RAI 25-Nov-81 F UR 101 2638118587 62.43% 62.00% 57.00% 60.48% 2 62.481426 5726 MALA KUMARI VISHNU KANT TRIVEDI 14-Aug-84 F UR 93 2123118164 61.29% 61.89% 58.27% 60.48% 2 62.481427 2492 KUMARI SHWETA BHARTI AKHILESH KUMAR GUPTA 12-Jan-89 F EBC 90 2711118136 63.14% 60.22% 58.07% 60.48% 2 62.481428 P184 KIRAN KUMARI BISHWESHWAR LAL DAS 27-Jan-82 F UR 87 2320118092 53.86% 66.22% 61.33% 60.47% 2 62.471429 4015 ARVIND KUMAR HARI NARAYAN PRASAD 01-Jan-84 M BC EYE 93 2624115069 56.57% 66.11% 58.73% 60.47% 2 62.471430 5472 RAHUL KUMAR RAKESH KUMAR SINHA 16-Feb-86 M UR 99 2647118403 61.43% 64.78% 55.20% 60.47% 2 62.471431 4698 REENA KUMARI BAIJNATH PRASAD 13-Jan-88 F BC 108 2656118788 60.14% 54.67% 60.60% 58.47% 4 62.471432 1433 DILIP KUMAR RAVINDRA PRASAD RAI 01-Apr-79 M BC 92 2616118472 71.78% 57.67% 51.93% 60.46% 2 62.461433 4259 JAYA KUMARI LAL BAHADUR SAH 05-Feb-87 F BC 88 2621118154 69.71% 60.00% 51.67% 60.46% 2 62.461434 2392 HENA PERWEEN JAMIL AHMAD 01-Mar-77 F EBC 90 2410118080 63.78% 59.78% 57.80% 60.45% 2 62.451435 6117 KUMAR HIMANSHU GITA PRASAD SINGH 20-Oct-71 M UR ORTHO 103 3208118252 63.56% 57.22% 60.53% 60.44% 2 62.441436 6586 MD ABUL QAIS MD SHAMSUDDIN 05-Jun-76 M UR 91 3704115200 57.67% 57.75% 65.89% 60.44% 2 62.441437 2128 SUNANDA PRASAD SANDHYA PRASAD 20-Nov-77 F BC 98 2607118937 70.56% 63.44% 47.33% 60.44% 2 62.441438 672 ANAND KUMAR JANARDAN SINGH 06-Jun-79 M UR 96 2614115057 70.11% 55.33% 55.87% 60.44% 2 62.44CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 490 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1439 883 SHARDA NAND MISHRA SHIVA NAND MISHRA 20-Oct-84 M UR 91 0940118142 55.14% 62.78% 63.40% 60.44% 2 62.44Sex1440 4975 PRATIBHA JHA INDUSHEKHAR JHA 28-Jan-88 F UR 90 2643118726 63.43% 60.56% 57.33% 60.44% 2 62.441441 5240 ARADHANA KUMARI NARESH KUMAR 09-Jan-88 F UR 107 2108118217 69.14% 47.22% 58.93% 58.43% 4 62.431442 1997 AMARNATH GUPTA SURESH PRASAD 08-Aug-89 M BC 105 3201115036 66.57% 51.00% 57.73% 58.43% 4 62.431443 253 Eng VANDANA JYOTI ASHOK KUMAR SINGH 27-Mar-77 F UR 87 2689118087 68.00% 53.89% 59.40% 60.43% 2 62.431444 1234 MEENI KUMARI BRIJNANDAN PRASAD 08-Feb-83 F EBC 92 2632118675 62.14% 59.33% 59.80% 60.43% 2 62.431445 1613 AMARJEET KUMAR BASUDEV PRASAD 16-Jul-89 M BC 92 2609115038 67.14% 58.33% 55.80% 60.43% 2 62.431446 3849 SUREMA MRIDULJEE SIYARAM SHARMA 10-Feb-89 F UR 99 1423118442 64.14% 58.78% 58.33% 60.42% 2 62.421447 1728 VANDANA KUMARI SURESH PRASAD 30-Dec-75 F UR 101 2689118135 60.22% 64.00% 57.00% 60.41% 2 62.411448 3391 GOLDI GULSHAN PRABHAT KUMAR SHRIVASTAVA 04-May-82 M UR 106 2619118006 58.40% 59.22% 57.60% 58.41% 4 62.411449 1278 MUKESH KUMAR SURESH PRASAD 01-May-83 M BC 102 2634118257 63.57% 59.00% 58.67% 60.41% 2 62.411450 2371 NEETU KUMARI RAM JANAM PRASAD GUPTA 10-Jun-84 F EBC 91 2635118785 66.71% 62.11% 52.40% 60.41% 2 62.411451 6220 ONKAR PRASAD SINGH ARJUN PRASAD SINGH 25-Jul-85 M UR 96 2639118244 64.71% 59.11% 57.40% 60.41% 2 62.411452 4427 KAUSHAL KUMAR SINGH MAHENDRA PRASAD SINGH 15-May-90 M UR 99 2624118233 64.43% 61.00% 55.80% 60.41% 2 62.411453 1422 MONI KUMARI SURESH CHANDRA SINGH 02-Oct-82 F BC 96 1015118071 61.86% 65.89% 53.47% 60.40% 2 62.401454 3465 SURAJ KUMAR SATISH KUMAR 17-Feb-92 M EBC 98 2680118103 64.14% 60.00% 57.07% 60.40% 2 62.401455 6513 PRABHAT KUMAR NARESH SHARMA 12-Dec-75 M UR 91 2642118931 64.67% 59.11% 57.40% 60.39% 2 62.391456 2665 KISHOR KUMAR VIBHUTI KEDAR NATH VIBHUTI 20-Nov-79 M BC 96 2625118077 71.22% 52.00% 57.93% 60.39% 2 62.391457 850 AMITRAJ VIRNAVE YUGAL KISHORE PD VIRNAVE 17-Mar-84 M UR 93 2604118138 68.00% 58.44% 54.73% 60.39% 2 62.391458 2831 KUMARI PRIYANKA PRADEEP KUMAR GHOSH 13-Sep-86 F UR 84 2626118769 68.29% 60.11% 52.73% 60.38% 2 62.381459 4120 SURUCHI KUMARI RAJGRIHI SAH 12-Jan-89 F BC 86 2834118088 64.43% 54.78% 61.93% 60.38% 2 62.381460 1514 SHALINI KUMARI VIDYA BHUSHAN PRASAD 21-Jan-81 F BC 97 2668118917 59.43% 63.67% 58.00% 60.37% 2 62.371461 1521 PRATIKSHA SHAILENDRA PRASAD SINHA 06-Apr-84 F UR 84 2643118807 72.14% 51.44% 57.53% 60.37% 2 62.371462 4581 SULBHARAJ BIMAL RAJARAM SHARMA 1-Jan-86 F UR 92 2675118089 61.71% 62.33% 57.07% 60.37% 2 62.371463 2077 ASHUTOSH KUMAR SHARMA JAY PARKASH SHARMA 05-Feb-86 M EBC 88 0403118197 58.86% 59.44% 62.80% 60.37% 2 62.371464 1768 SUNIL KUMAR HIRA PRASAD 15-Jan-81 M EBC 117 2677118090 54.57% 62.67% 57.87% 58.37% 4 62.371465 524 CHANDA KUMARI GEYANESHWAR PRASAD DUBEY 16-Jun-80 F UR 93 2407118105 65.00% 58.89% 57.20% 60.36% 2 62.361466 P 156 JYOTI PRAKASH UPENDRA MANDAL 01-Mar-86 M EBC 84 2210118093 62.29% 62.00% 56.80% 60.36% 2 62.361467 1528 JITENDRA KUMAR LAL BIHARI SINGH 26-Sep-87 M BC 97 2621118355 69.14% 60.00% 51.93% 60.36% 2 62.361468 3998 PRATIMA KUMARI BAIDYANATH PRASAD 08-Oct-76 F BC 87 2643118869 62.89% 65.89% 52.27% 60.35% 2 62.351469 6456 MD SARFRAZ MD SAYEED 10-Aug-81 M UR 85 2602119499 64.57% 61.67% 54.80% 60.35% 2 62.351470 4297 NAMRATA NARESH KUMAR SINHA 07-Jul-83 F UR 86 2634118947 52.29% 66.11% 62.67% 60.35% 2 62.351471 P 141 JAY BARDHAN PANKAJ KUMAR 10-Jan-85 M BC 90 2210118006 63.57% 60.00% 57.47% 60.35% 2 62.351472 2221 SUBHARNA KUMARI RAGHVENDRA KUMAR 10-Feb-91 F UR 87 2673118345 70.86% 57.60% 52.60% 60.35% 2 62.351473 1269 MADHUKER ANAND VED PRAKASH SHARMA KUMUD 05-Jan-78 M EBC 82 3718118167 73.00% 60.89% 53.13% 62.34% 0 62.341474 3191 RAJNI SINGH SHAMBHU PRASAD SINGH 16-Mar-79 F UR 89 2650118767 63.22% 56.44% 61.33% 60.33% 2 62.331475 217 SARITA NAND KISHOR SINGH 10-Jun-81 F BC 85 2689115381 70.60% 58.44% 51.96% 60.33% 2 62.331476 54 AVISHEK KUMAR NAWAL KISHOR 24-Feb-84 M EBC 87 2402115195 59.00% 64.44% 57.53% 60.33% 2 62.331477 P33 MANDAVI KUMARI NIRBHAY KUMAR SINGH 21-Jan-85 F UR 98 2212118343 51.60% 67.80% 61.60% 60.33% 2 62.33CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 491 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1478 5544 KUMARI SUJATA ANIL KUMAR 17-Aug-91 F UR 86 1905118093 66.29% 50.78% 63.93% 60.33% 2 62.33Sex1479 P6 SHASHI KANT SHEKHAR MADHESHWAR SHARMA 20-Jul-77 M EBC 96 2669118328 70.44% 60.00% 50.52% 60.32% 2 62.321480 5620 PIYUSH PRAKASH YOGENDRA CHOUDHARY 01-Mar-78 M UR 94 0633118074 69.11% 58.11% 53.73% 60.32% 2 62.321481 6512 RABI RANJAN KUMAR BACHCHU SINGH 15-Jan-84 M UR 97 2647118034 55.43% 72.00% 53.53% 60.32% 2 62.321482 5164 SANJEEV KUMAR WAKIL RAM 02-Jan-86 M EBC 92 2226118173 70.00% 57.89% 53.07% 60.32% 2 62.321483 3736 KUMARI ANAMIKA SUSHIL KUMAR DUBEY 22-Jun-75 F UR 86 2626118128 65.33% 64.33% 51.27% 60.31% 2 62.311484 6237 ALPANA KAMESHWAR PRASAD 06-Apr-80 F BC 114 2602119090 69.25% 50.67% 55.00% 58.31% 4 62.311485 2120 NITU KUMARI BIRENDRA PRASAD 01-Jan-86 F BC 88 2638118411 61.43% 63.78% 55.73% 60.31% 2 62.311486 2089 POONAM SINGH RAM AKWAL SINGH 12-Sep-87 F UR 95 2642118296 66.14% 53.67% 61.13% 60.31% 2 62.311487 321 KUMAR PUSHKAR SANJEEV KUMAR 26-Jan-88 M UR 102 2625118651 67.43% 60.56% 52.93% 60.31% 2 62.311488 6523 DEEPASHREE GUPTA AJAY KUMAR GUPTA 11-May-75 F BC 90 2615118208 68.89% 54.00% 58.00% 60.30% 2 62.301489 863 AMOD KUMAR RAJENDRA SAHNI 14-Feb-86 M EBC 97 2604118165 56.00% 70.11% 54.80% 60.30% 2 62.301490 2837 SUNIL KUMAR RAJESHWARI DEVI 15-Mar-86 M BC 84 2677118089 61.71% 62.00% 57.20% 60.30% 2 62.301491 4727 ASHISH KUMAR OM PRAKASH RAJAK 08-Jun-82 M SC 107 4007118523 62.71% 59.56% 52.60% 58.29% 4 62.291492 3772 SANDEEP KUMAR SURESH PRASAD SAH 15-Feb-84 M BC 89 2660118686 59.57% 64.11% 57.20% 60.29% 2 62.291493 4794 MANJU KUMARI RAM CHANDRA PRASAD 25-Feb-85 F BC 91 2415118104 71.00% 56.33% 53.53% 60.29% 2 62.291494 4838 KUNJ BIHARI SINGH BRAHMA SINGH 12-Aug-85 M UR 94 2627118711 47.20% 74.60% 59.07% 60.29% 2 62.291495 5437 CHANCHALA KUMARI PRAMOD SINGH 20-Dec-83 F UR Bone 88 2613119224 50.14% 66.11% 64.60% 60.28% 2 62.281496 3913 SANTOSH KUMAR HARI KISHUN SHAW 24-Jun-86 M BC 86 2665118345 59.14% 64.89% 56.80% 60.28% 2 62.281497 3264 NITU KUMARI SUNIL KUMAR SINGH 26-Jan-88 F BC 84 2638118436 63.71% 60.00% 57.13% 60.28% 2 62.281498 6475 ABHAY KUMAR BRAHMDEO PRASAD 25-Aug-76 M BC 82 2401118055 67.78% 66.44% 52.60% 62.27% 0 62.271499 449 AMAR KUMAR SINHA SHANKAR KUMAR SINHA 10-Feb-85 M UR 94 2602119215 62.29% 57.00% 61.53% 60.27% 2 62.271500 3188 NANDA KUMARI BIRENDRA KUMAR JHA 07-Mar-88 F UR 95 0612118207 61.29% 60.67% 58.87% 60.27% 2 62.271501 5654 MD SHAHABUDDIN MD IBRAHIM ADIL 01-Jan-76 M EBC 96 1712118023 53.40% 69.11% 58.27% 60.26% 2 62.261502 150 MOBASHIRA JABEEN NESAR AHMAD 08-Sep-85 F UR 92 2633118293 65.57% 61.89% 53.33% 60.26% 2 62.261503 1933 MUKESH KUMAR RAJENDRA PRASAD 05-Feb-87 M BC 86 2513118104 67.86% 62.78% 50.13% 60.26% 2 62.261504 3840 KUMARI SUSHMA JAY KISHUN CHOUDHARY 03-Aug-88 F SC 83 2627118332 66.14% 60.89% 53.73% 60.26% 2 62.261505 1348 SUSHMA KUMARI RAGHUNATH PD SINGH 10-Oct-82 F UR 105 2682118027 53.14% 62.89% 58.73% 58.26% 4 62.261506 2682 GAUTAM KUMAR PANDEY TRIVENI DAS 12-Dec-76 M UR 92 2708118059 78.43% 52.00% 50.33% 60.25% 2 62.251507 5834 VIBHAY KISHORE VIDYARTHI SADHU SHARAN PRASAD 15-Feb-85 M BC ORTHO 89 2699118843 57.29% 70.00% 53.47% 60.25% 2 62.251508 4151 NIL KAMAL SHRI BP SINGH 26-Sep-76 M BC 85 2417118381 56.67% 64.78% 59.27% 60.24% 2 62.241509 5459 RAKESH KUMAR PASWAN RAM KRISHNA PASWAN 05-Dec-84 M SC 93 2652118163 66.00% 61.78% 52.93% 60.24% 2 62.241510 3516 AKANKSHA KUMARI SUNIL KUMAR SINGH 04-Feb-89 F BC 111 1401118123 64.29% 49.44% 61.00% 58.24% 4 62.241511 6654 NANDITA KUMARI SHIO PUJAN RAM 02-Jun-78 F BC 91 2635118014 62.67% 64.22% 53.80% 60.23% 2 62.231512 5043 MANJU KUMARI RAMAVATAR PRASAD VERMA 30-Jul-81 F BC 89 2630118439 68.29% 57.00% 55.40% 60.23% 2 62.231513 6300 SAVITA KUMARI VINAY KUMAR SINGH 02-Jan-82 F BC 96 3748118117 71.00% 56.00% 53.67% 60.22% 2 62.221514 2804 KHUSHBOO KUMARI LAKSHMAN PRASAD 29-Dec-85 F BC 86 2662115116 70.71% 50.22% 59.73% 60.22% 2 62.221515 3318 SANJAY KUMAR YADAV NARAYAN PRASAD YADAV 12-Dec-74 M BC 97 2663118219 61.89% 59.89% 58.87% 60.21% 2 62.211516 6209 SANJAY KUMAR RAJENDRA PRASAD 05-Oct-78 M BC 97 2662118509 63.89% 63.00% 53.73% 60.21% 2 62.21CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 492 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1517 6484 BASANT NARAYAN SINGH RAMJI SINGH 31-Dec-82 M UR 94 4007118773 66.71% 55.44% 58.47% 60.21% 2 62.21Sex1518 6506 DEEPAK KUMAR BHRIGUNATH SINGH 13-Apr-91 M EBC 87 0807115069 77.29% 45.00% 58.33% 60.21% 2 62.211519 5577 NAWAL KISHOR NARESH PRASAD 06-Feb-86 M BC 82 2513118366 67.14% 59.67% 59.80% 62.20% 0 62.201520 2289 KANAK LATA BIPIN KUMAR 09-Mar-81 F BC 87 2623118383 59.86% 65.89% 54.87% 60.20% 2 62.201521 6690 KUMARI HEMA NARESH PRASAD 14-Feb-88 F BC 87 1010118006 74.86% 51.00% 54.73% 60.20% 2 62.201522 1056 NILU KUMARI BINDESHWAR RAM 21-Feb-80 F SC 83 2636118522 78.11% 52.67% 49.80% 60.19% 2 62.191523 6702 ASHOK KUMAR ASHARFI ROY 01-Mar-86 M UR 86 3004118644 64.71% 60.11% 55.75% 60.19% 2 62.191524 2437 MAMTA DEVENDRA KUMAR SINGH 20-Jun-87 F UR 89 2629118454 64.60% 61.22% 54.73% 60.19% 2 62.191525 P 83 VIVEK KUMAR RAMEKBAL SINGH 10-Mar-89 M BC 86 3760118024 72.71% 47.67% 60.20% 60.19% 2 62.191526 3679 NAROTTAM KUMAR TUNTUN PRASAD SINGH 28-Feb-84 M UR 90 2635118146 64.57% 62.89% 53.07% 60.18% 2 62.181527 6343 VINEETA KUMARI SANJEEV KUMAR MISHRA 05-Nov-90 F UR 92 3049118071 63.00% 60.44% 57.08% 60.18% 2 62.181528 P203 KAMLESH KUMAR SINGH RAMNEH SINGH 01-Jan-76 M UR 102 2623118333 64.33% 65.78% 50.40% 60.17% 2 62.171529 5918 PRAVIN KUMAR SINHA NAWAL KISHOR PRASAD 02-Jan-78 M UR 90 2644118203 60.22% 62.89% 57.40% 60.17% 2 62.171530 628 RANJANA KUMARI PRAMOD PRASAD 12-Dec-88 F BC 89 2654118108 65.57% 58.33% 56.60% 60.17% 2 62.171531 4755 PRAVEEN KUMAR GAURI SHANKAR PRASAD 24-Jul-89 M UR 98 2680115355 61.60% 52.89% 66.04% 60.17% 2 62.171532 4201 ANUP KUMAR GUDRI PD MANDAL 02-Oct-90 M SC 110 1603118060 64.71% 55.33% 54.47% 58.17% 4 62.171533 744 ARCHANA KUMARI RAM KUMAR TIWARI 18-Nov-79 F UR 106 2620115035 68.90% 43.44% 62.13% 58.16% 4 62.161534 06 RAKESH KUMAR RAM AYODHYA SINGH 01-Dec-79 M BC 101 2651118323 66.33% 60.00% 54.13% 60.16% 2 62.161535 5340 JYOTSHNA MISHRA RAMESHWAR MISHRA 04-Jan-81 F UR 95 3022118131 66.75% 57.33% 56.40% 60.16% 2 62.161536 481 MUKESH KUMAR RAM CHANDRA PRASAD 11-Sep-85 M EBC 87 2634118371 66.86% 61.22% 52.40% 60.16% 2 62.161537 6570 SUJIT KUMAR AJIT KUMAR SINGH 05-May-91 M UR 92 2675118024 64.29% 60.22% 55.93% 60.15% 2 62.151538 4506 JYOTI KUMARI NAWLESH KUMAR SINGH 11-Feb-80 F BC 85 2117118207 61.13% 57.22% 62.07% 60.14% 2 62.141539 641 VINEETA KUMARI RAM NARESH SINGH 21-Nov-83 F BC 98 2837118019 56.14% 63.56% 60.73% 60.14% 2 62.141540 1537 KAMLESH KUMAR SHIV PRASAD SINGH 15-Feb-85 M BC 92 2623118249 58.29% 64.67% 57.47% 60.14% 2 62.141541 6518 SANDEEP SAGAR SUDHIR KUMAR 15-Feb-87 M BC 84 2226118041 56.43% 66.44% 57.53% 60.14% 2 62.141542 2314 SUNITA KUMARA BIR BAHADUR SINGH 16-Jan-84 F UR 85 2694115374 60.29% 67.78% 52.33% 60.13% 2 62.131543 1236 BIRENDRA KUMARH RAMANAND SINGH 30-Oct-86 M BC 88 2808118004 67.29% 60.44% 52.67% 60.13% 2 62.131544 1673 POOJA KUMARI SINGH BALIRAM SINGH 22-Jan-90 F UR 87 3115115168 63.14% 54.78% 62.47% 60.13% 2 62.131545 4943 MUKESH KUMAR SUARSHAN SINGH 01-Jan-89 M UR 96 2634118207 59.43% 64.22% 56.67% 60.11% 2 62.111546 5485 SWATI KUMARI RAJESH RANJAN DEO 06-May-89 F UR 98 2683118039 60.60% 64.60% 55.13% 60.11% 2 62.111547 243 RANA RANJIT KUMAR KASHINATH PRASAD 07-Oct-75 M UR 108 2653118258 59.56% 56.78% 58.00% 58.11% 4 62.111548 4829 RANA RANJIT KUMAR KASHI NATH PRASAD 07-Oct-75 M UR 108 2653118258 59.56% 56.78% 58.00% 58.11% 4 62.111549 5791 SAUMYA ARVIND KUMAR SATYARTHI 23-Feb-92 F UR 82 2522118112 64.57% 62.67% 59.07% 62.10% 0 62.101550 4191 MUKTA SINHA MAHENDRA NATH SINHA 01-Jan-72 F UR 110 2677115120 61.00% 53.44% 59.87% 58.10% 4 62.101551 2249 VEENA VEEPSA AMBIKA PRASAD 27-Apr-73 F BC 89 2690118161 61.67% 57.44% 61.20% 60.10% 2 62.101552 4596 RINKU KUMARI AWADH BIHARI SHARMA 5-Jul-76 F UR 112 2658118203 66.00% 54.56% 53.73% 58.10% 4 62.101553 4582 PHULO KUMAR LT PREM LAL PASWAN 23-Jul-87 M SC 93 3713118239 62.00% 64.22% 54.07% 60.10% 2 62.101554 6005 SUBHAM KUMARI RAM SAW 14-Jun-90 F BC 86 2433118027 65.00% 58.22% 57.07% 60.10% 2 62.101555 4955 AKANKSHA BHARTI ASHOK PANDIT 14-Feb-91 F EBC 90 1102118042 67.71% 51.89% 60.67% 60.09% 2 62.09CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 493 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1556 5843 RAJAN BANARAS PRASAD 02-Apr-83 M BC 84 2422118169 71.43% 55.67% 53.13% 60.08% 2 62.08Sex1557 254 SWETA KUMARI SHIVKUMAR SINGH 28-Jan-85 F UR 92 2683118287 62.29% 60.89% 57.07% 60.08% 2 62.081558 4221 NAGENDRA KUMAR PANDEY RAVINDRA KUMAR PANDEY 16-Feb-86 M UR 96 2513118243 64.71% 65.11% 50.40% 60.08% 2 62.081559 5871 RICHA SILPY ARUN KUMAR 10-Jun-88 F BC 86 2657118373 66.14% 58.11% 56.00% 60.08% 2 62.081560 3110 MANISH KUMAR GANESH SAH 19-Jan-89 M BC 98 2206115236 72.43% 48.56% 59.27% 60.08% 2 62.081561 5626 BHUPESH KUMAR DUBEY NAND DULARE DUBEY 25-Dec-82 M UR 101 2632115161 55.14% 70.00% 55.07% 60.07% 2 62.071562 5031 SADHANA KUMARI GOVIND PRASAD SHARMA 04-Nov-83 F UR 103 2687115194 65.00% 55.56% 59.67% 60.07% 2 62.071563 6212 RANJAN KUMAR SAW GOPAL SAW 10-Mar-86 M EBC 89 1315118125 65.29% 58.11% 56.80% 60.07% 2 62.071564 3938 RAVI SHANKAR JOSHI GYANCHAND BHAGAT 12-Mar-86 M EBC 102 1717118114 64.29% 62.22% 53.70% 60.07% 2 62.071565 119 SHANKAR PD VERMA BHAGWAN SINGH 23-Jan-84 M BC 112 1461118115 59.43% 59.56% 55.20% 58.06% 4 62.061566 P207 BRAJENDRA KUMAR RAJENDRA SINGH 12-Jan-87 M BC 90 0202118014 72.86% 53.11% 54.20% 60.06% 2 62.061567 4773 SWETA KUMARI HARI NARAYAN MEHTA 04-Feb-88 F BC 94 2696115031 69.57% 58.00% 52.60% 60.06% 2 62.061568 2596 NILESH KUMAR AZAD BIBHUTI NARAYAN PAL 10-Jan-87 M EBC 103 1126118024 66.80% 53.89% 59.47% 60.05% 2 62.051569 5253 JYOTI KUMARI VIJAY KUMAR GUPTA 30-Dec-78 F BC 94 2658115131 53.89% 65.22% 61.00% 60.04% 2 62.041570 P 59 VINOD KUMAR ARJUN SAH 07-Jan-83 M BC 84 2320115340 55.71% 69.33% 55.07% 60.04% 2 62.041571 1209 RAJESH KUMAR CHOUDHARY VIJAY CHOUDHARY 04-Feb-83 M SC 104 2650118178 59.00% 66.11% 55.00% 60.04% 2 62.041572 964 JEETENDRA KUMAR JYOTI MANAGER YADAV 25-Sep-88 M BC 88 2117118147 62.00% 59.33% 58.80% 60.04% 2 62.041573 1229 SHILPI TIWARY PHANI BHUSHAN TIWARY 02-Jul-74 F UR 102 3162118085 61.60% 56.00% 62.50% 60.03% 2 62.031574 4060 JYOTI RANI BRIJ KISHORE PRASAD 01-Jan-79 F UR 94 2622118338 69.78% 58.11% 52.20% 60.03% 2 62.031575 1173 SANTOSH KUMAR SINGH DAYANAND SINGH 11-Jan-80 M BC 83 2689115300 79.71% 48.11% 52.27% 60.03% 2 62.031576 4430 SUNITA KUMARI SUDHIR KUMAR 06-Aug-80 F BC 86 1481118038 67.50% 60.00% 52.60% 60.03% 2 62.031577 560 POOJA RANI NARESH SHRAMA 02-Jan-87 F UR 87 2642118057 67.00% 57.22% 55.87% 60.03% 2 62.031578 264 KAMLA KUMARI MOHAN KUMAR SINGH 02-Nov-87 F BC 86 2623118234 60.71% 61.11% 58.27% 60.03% 2 62.031579 689 DINESH KUMAR PATEL RAGHO SINGH 02-Feb-90 M BC 91 2617118082 64.86% 57.11% 58.13% 60.03% 2 62.031580 5663 RITU SUMAN RAJ NARAYAN NAYAK 02-Jan-84 F BC 88 2348118160 58.00% 60.00% 62.07% 60.02% 2 62.021581 2056 PUJA SHAILENDRA KUMAR 25-Jan-85 F UR 83 2681115159 55.80% 66.00% 58.27% 60.02% 2 62.021582 2407 ANJU KUMARI RAM PADARATH SINGH 04-Jan-89 F UR 83 2606118421 66.71% 50.89% 62.47% 60.02% 2 62.021583 6165 SUPRIYA SINHA NAWAL KISHOR PRASAD 06-Feb-82 F UR 91 2528118248 56.14% 64.22% 59.67% 60.01% 2 62.011584 4342 SMITA KUMARI ANIL KUMAR SINGH 11-Jan-87 F UR 99 2672118025 63.29% 55.00% 61.73% 60.01% 2 62.011585 1443 MANISHA KUMARI RAJARAM CHOUDHARY 10-Jan-75 F BC 86 2630118204 58.44% 64.56% 57.00% 60.00% 2 62.001586 1347 SANGEETA KUMARI RAM NARAYAN PRASAD 18-Jan-80 F BC 93 2661118223 75.56% 48.44% 56.00% 60.00% 2 62.001587 6292 EKTA KUMARI CHANDESHWAR PRASAD SINGH 01-Jun-81 F UR 86 2647115085 64.14% 58.78% 57.07% 60.00% 2 62.001588 1135 JYOTSNA KUMARI RAJ BALLABH PRASAD 05-May-86 F EBC 93 2699118386 60.14% 56.44% 63.40% 60.00% 2 62.001589 2345 SHIV PRIYA PAREKHA CHAUDHARI 31-Mar-77 M SC 91 2670118080 69.11% 62.78% 48.07% 59.99% 2 61.991590 3855 ABHA SINHA DEOSHARAN PRASAD 31-Jan-81 F EBC 92 2601118167 65.50% 56.67% 57.80% 59.99% 2 61.991591 6594 NEETU KUMARI MITHILESH SHARMA 15-Jan-82 F UR 95 1409118096 50.78% 63.11% 66.07% 59.99% 2 61.991592 6320 AVINASH KUMAR RAM CHANDRA PRASAD 21-Oct-83 M EBC 85 2611118100 71.57% 50.00% 58.40% 59.99% 2 61.991593 3821 SHARMILA KUMARI SHRI DEENANATH PRASAD 06-Feb-91 F BC 82 2669118099 69.43% 64.67% 51.87% 61.99% 0 61.991594 2891 KUMARI MADHAVI RADHA KRISHNA SINGH 25-Dec-81 F UR 105 2626118512 56.14% 54.56% 63.27% 57.99% 4 61.99CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 494 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1595 6511 RAHUL KUMAR VARMA HIMMAT PRASAD SINGH HEMANT 28-Feb-74 M BC 100 1715118147 62.78% 65.67% 51.50% 59.98% 2 61.98Sex1596 5145 PRABHAT KUMAR PRABHAKAR RAJ NANDAN PRASAD 26-Jan-76 M BC 93 2642118493 67.00% 63.33% 49.60% 59.98% 2 61.981597 6453 MALA KUMARI MATHURA NAND LAL DAS 05-May-79 F UR 84 2605119180 72.11% 58.22% 49.60% 59.98% 2 61.981598 294 SIMA SUDAMA SAH 11-Sep-82 F ST 87 2671118408 60.00% 59.33% 60.60% 59.98% 2 61.981599 2416 MAMTA VIJAY CHANDRA RAY 07-Jul-87 F UR 97 2629118455 61.40% 60.67% 57.87% 59.98% 2 61.981600 3455 PANKAJ KUMAR RAM BARHAN PRASAD 15-Jun-83 M BC 102 2640118137 57.86% 63.56% 58.50% 59.97% 2 61.971601 4241 LALITA KUMARI SHIV JANAM SHAO 09-Mar-88 F BC 100 2628118123 68.14% 55.11% 56.67% 59.97% 2 61.971602 4125 VISHNU PRIYA GAJENDRA KUMAR 12-Aug-89 F BC 87 2003115616 67.14% 58.22% 54.53% 59.97% 2 61.971603 1828 DIVYA RAJ SHAMBHU KUMAR SINGH 27-Feb-87 F UR 86 2617118295 65.29% 60.00% 54.58% 59.96% 2 61.961604 1518 SWATI RAY HOTRI NARAYAN RAY 06-May-88 F UR 97 2683118077 59.14% 60.00% 60.73% 59.96% 2 61.961605 3868 NEHA KUMARI ARVIND KUMAR CHOUDHARY 05-Jan-92 F UR 91 0911115355 53.57% 65.78% 60.53% 59.96% 2 61.961606 855 VINAY KUMAR PATEL BRIJ KISHORE PATEL 10-Aug-74 M BC 94 2698115159 63.33% 53.11% 63.40% 59.95% 2 61.951607 4552 SUSHIL KUMAR RAM LOCHAN TIWARY 1-Mar-81 M UR 105 2695115296 70.25% 47.33% 56.27% 57.95% 4 61.951608 6388 NIRAJ KUMAR AMIT NAGENDRA NATH MISHRA 03-Apr-83 M UR 90 2637118003 61.57% 64.22% 54.07% 59.95% 2 61.951609 4832 MAMTA KUMARI BRIJNANDAN SINGH 25-Apr-83 F BC 93 2629118532 49.20% 64.44% 66.20% 59.95% 2 61.951610 6198 RANI KUMARI BALMIKI SHARMA 01-Dec-84 F UR 98 2653118407 58.29% 58.22% 63.33% 59.95% 2 61.951611 3006 PRIYANKA KUMARI SHIVCHANDRA THAKUR 04-Aug-88 F EBC 88 2131118193 63.14% 59.11% 57.60% 59.95% 2 61.951612 3836 SWATI ARUN KUMAR VERMA 23-Jan-89 F UR 88 2695115432 59.00% 66.78% 54.07% 59.95% 2 61.951613 5139 SWATI ARUN KUMAR VERMA 23-Jan-89 F UR 88 3695115432 59.00% 66.78% 54.07% 59.95% 2 61.951614 5957 ANIL KUMAR PRAJAPATI VASUDEV PRAJAPATI 04-Jul-91 M EBC 91 1103118337 61.67% 65.85% 52.33% 59.95% 2 61.951615 2316 PAWAN PRATAP SINGH CHANDESHWAR SINGH 19-Feb-78 M UR 107 2641118121 62.44% 57.11% 54.27% 57.94% 4 61.941616 5373 SATISH KUMAR VIMAL HARINANDAN PRASAD 17-Dec-80 M BC 86 2667118250 70.25% 60.00% 49.53% 59.93% 2 61.931617 2548 MALVIKA VIJAY KUMAR OJHA 27-Nov-82 F UR 93 2675115151 58.86% 57.33% 63.60% 59.93% 2 61.931618 3154 PRIYANKA RAJ ASHOK KUMAR MEHTA 15-Apr-89 F BC 97 2645118722 67.00% 54.11% 58.67% 59.93% 2 61.931619 1682 BOBBY KUMARI BIPIN BIHARI VERMA 13-Dec-88 F UR 88 2613118925 71.80% 47.22% 60.75% 59.92% 2 61.921620 5335 KUMAR RAKESH RANJAN BIDYA BHUSHAN PRASAD 06-Jan-77 M BC 89 2668115041 65.89% 59.11% 54.73% 59.91% 2 61.911621 6346 SABITA KUMARI DASHARATH PRASAD 02-Jan-79 F EBC 96 2660118225 80.57% 49.89% 49.27% 59.91% 2 61.911622 848 SANJU KUMARI KISHORE KUMAR 01-Feb-90 F BC 82 2689115073 62.14% 64.67% 58.93% 61.91% 0 61.911623 1594 UMA RANI GOURI SANKAR KUMAR 01-Mar-78 F UR 90 2730118167 67.11% 61.78% 50.80% 59.90% 2 61.901624 P 140 REFAT FEROZAN ABDUL MATIN 01-Jan-81 F UR 83 1140118142 65.00% 60.78% 53.93% 59.90% 2 61.901625 1616 SUNITA RANI MAHENDRA PRASAD 01-Mar-84 F BC 90 2679118349 58.14% 62.56% 59.00% 59.90% 2 61.901626 4220 REENA KUMARI BIRENDRA KUMAR ROY 15-Jan-80 F BC 103 2685115442 54.50% 66.11% 59.07% 59.89% 2 61.891627 1998 MRINAL KUMAR DILIP KUMAR ROY 05-Feb-85 M UR 91 0628118110 46.33% 71.33% 62.00% 59.89% 2 61.891628 3642 KAMNA OJHA MADHWENDRA TIWARY 15-Jan-76 F UR 100 2623118362 61.78% 59.33% 58.53% 59.88% 2 61.881629 454 KAVITA RAJ R B DAS 18-Jan-76 F BC 99 2624118376 62.56% 60.22% 56.86% 59.88% 2 61.881630 3931 MAMTA BAIDEHI SHARAN SINGH 05-Jan-84 F UR 95 2675115160 60.29% 61.89% 57.47% 59.88% 2 61.881631 5295 ABHISHEK KUMAR DEONANDAN PRASAD 10-May-85 M EBC 87 2601118636 64.57% 55.33% 59.73% 59.88% 2 61.881632 6086 MRITUNJAY SINGH SIDHESHWAR SINGH 23-Mar-86 M BC 98 2634118076 67.00% 60.11% 52.53% 59.88% 2 61.881633 6412 LAVANYA MAHENDRA PRASAD 07-Apr-89 F SC 102 2628118181 63.33% 60.44% 55.87% 59.88% 2 61.88CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 495 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1634 5592 DEV NANDAN SINGH MOTI LAL SINGH 15-Dec-76 M BC 92 2615118354 61.56% 66.67% 51.40% 59.87% 2 61.87Sex1635 3707 KUMAR GYAN BARDHAN AKHILESHWAR SHARMA 16-May-78 M UR 94 2625118561 63.44% 68.44% 47.73% 59.87% 2 61.871636 P 151 MD EMRAN ALI MD MURTUZA ALI 15-Dec-85 M EBC 89 2011118044 61.86% 57.33% 60.42% 59.87% 2 61.871637 2746 NISHI KANT PARMANAND SINGH 09-Jan-87 M UR 99 2418118167 64.00% 54.00% 61.60% 59.87% 2 61.871638 4318 HEMLATA GUPTA RAJENDRA PRASAD 01-Jan-90 F BC 89 2620118077 67.67% 61.40% 50.56% 59.87% 2 61.871639 1336 AMAR KRISHNA NAND KISHORE PRASAD SINGH 13-Dec-84 M UR 108 1402118050 60.14% 59.44% 54.00% 57.86% 4 61.861640 6427 VANDANA KUMARI SUDHIR KUMAR SHARMA 29-Mar-89 F UR 88 0332118155 60.14% 60.78% 58.67% 59.86% 2 61.861641 5448 MANISHA KUMARI LAL BABU PRASAD 24-Feb-90 F BC 83 2630118264 58.86% 62.33% 58.40% 59.86% 2 61.861642 266 AMRESH SINGH BIRENDRA SINGH 11-Mar-76 M UR 96 2604118342 62.67% 64.89% 52.00% 59.85% 2 61.851643 6190 RANJEET SHARMA NAGO SHARMA 10-Feb-88 M EBC 85 0511115082 59.29% 60.33% 59.93% 59.85% 2 61.851644 6673 MD RASHID SHAMIM MD SHAMIM AKHTER 07-Dec-88 M EBC 92 2632118456 47.57% 56.56% 75.42% 59.85% 2 61.851645 3377 RASHMI SRIVASTAVA RAMESH CHANDRA SRIVASTAVA 09-Apr-75 F UR 86 2655118349 50.00% 71.20% 58.33% 59.84% 2 61.841646 4733 VIBHA KUMARI UDAY KUMAR SINGH 05-Dec-76 F UR 87 2691118018 70.22% 60.11% 49.20% 59.84% 2 61.841647 4368 KIRAN KUMARI SURENDRA PRASAD 1-Mar-82 F SC 103 0514118141 52.14% 68.11% 59.27% 59.84% 2 61.841648 2418 ANKITA KUMARI JAY PRAKASH SHARMA 11-Feb-86 F UR 85 1603118034 63.00% 63.44% 53.07% 59.84% 2 61.841649 125 SEEMA DARSHANA SUNIL KUMAR 07-Dec-87 F EBC 97 2690115292 58.00% 60.00% 61.53% 59.84% 2 61.841650 4770 ZEBA YASMIN MD HASHIM 20-Feb-89 F EBC 90 2699118171 64.29% 58.56% 56.67% 59.84% 2 61.841651 14 SUJATA KUMARI BHAGWAN BHAGAT 15-Feb-91 F EBC 88 2674118277 59.20% 64.00% 56.33% 59.84% 2 61.841652 3095 SHEKHAR KUMAR RAMESH CHANDRA RAM 17-Jun-75 M SC 109 2669118663 62.00% 56.89% 54.60% 57.83% 4 61.831653 1942 SWAPANAM AISHWARYA A U C VERMA 01-Jan-80 F UR 87 2682118217 69.75% 55.00% 54.73% 59.83% 2 61.831654 1062 MD KAUSER IMAM MD ASDER IMAM 24-Jul-78 M BC 106 2632118363 63.44% 61.56% 48.47% 57.82% 4 61.821655 571 AJAY BHARTI HARI NARAYAN PRASAD 26-Nov-76 M UR 97 2602115048 66.67% 63.00% 49.80% 59.82% 2 61.821656 4868 PIYUSH KUMARI KRISHNAKANT PRASAD 15-Mar-83 F BC 104 2015118003 61.00% 53.33% 65.13% 59.82% 2 61.821657 3463 HAREKRISHNA KUMAR CHANDESHWAR SINGH 5-Apr-83 M UR 91 2619118451 57.57% 64.89% 57.00% 59.82% 2 61.821658 3889 NEELAM KUMARI KESHA PASWAN 01-Nov-83 F SC 96 0721118019 63.40% 62.20% 53.87% 59.82% 2 61.821659 2365 BIMLA KUMARI CHANDRASHEKHAR SINGH 31-Jan-76 F BC 94 2613118320 79.57% 48.00% 51.87% 59.81% 2 61.811660 5896 BABLU KUMAR MAHENDRA PRASAD 24-Feb-79 M SC 96 2612118121 66.22% 65.00% 48.20% 59.81% 2 61.811661 P223 GUNJAN KUMARI PAVITRA DEVI 05-Aug-79 F UR 86 3118118177 65.75% 58.89% 54.80% 59.81% 2 61.811662 P 162 KUNAL KUMAR CHITRANJAN PRASAD YADAV 08-Feb-85 M BC 88 1710118115 55.78% 69.78% 53.87% 59.81% 2 61.811663 3457 NAMITA KUMARI SARAYU PRASAD SINGH 5-Jul-88 F BC 105 2417118087 68.86% 52.11% 52.47% 57.81% 4 61.811664 2987 REENA RAY SHYAM NARAYAN SINGH 10-Jan-89 F BC 90 2656118854 67.57% 51.44% 60.40% 59.81% 2 61.811665 2270 BABLI KUMARI NAWAL KISHOR SHRIVASTWA 20-Jun-84 F UR 85 2629115050 54.29% 62.11% 63.00% 59.80% 2 61.801666 6073 MD NOORUL HODA MD SHAMSUL HODA 11-Apr-85 M UR 105 3434118316 58.14% 66.67% 48.60% 57.80% 4 61.801667 6243 SHIVANGI DAS BINOD LAL DAS 01-Jan-86 F UR 97 2670118164 68.14% 53.33% 57.92% 59.80% 2 61.801668 3888 DEEPAK KUMAR ASHOK SINGH 01-Jan-87 M UR 97 1104115098 69.14% 54.67% 55.60% 59.80% 2 61.801669 5432 ABHISHEK KUMAR BIRENDRA PRASAD 11-Jan-90 M BC 87 1401118030 58.14% 60.44% 60.80% 59.80% 2 61.801670 2554 ABHAY KUMAR RAMOTAR SINGH 20-Apr-90 M BC 86 2201118029 60.29% 57.11% 62.00% 59.80% 2 61.801671 3427 NARENDRA KUMAR SINGH SRINIWAS SINGH 05-Dec-76 M UR 98 2635118108 69.78% 56.67% 52.93% 59.79% 2 61.791672 4137 PUSHPA KUMARI KRISHNA BALLAV PD SINHA 07-Nov-85 F BC 96 2646118559 56.43% 60.56% 62.40% 59.79% 2 61.79CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 496 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1673 5400 DINESH KUMAR FEKAN RAJAK 25-Dec-85 M SC 91 2617118056 64.43% 57.56% 57.40% 59.79% 2 61.79Sex1674 640 ATAUL HAQUE SAMIUL HAQUE 14-Feb-86 M UR 91 2610118820 64.71% 60.67% 54.00% 59.79% 2 61.791675 2331 JYOTI SINGH BIRENDRA KUMAR SINGH 10-Dec-90 F UR 95 2622118363 63.00% 61.22% 55.13% 59.79% 2 61.791676 3858 ARCHANA KUMARI SURESH PRASAD VISHWAKARMA 29-Jul-84 F BC 83 2608118351 56.29% 63.67% 59.40% 59.78% 2 61.781677 P15 AWINASH KUMAR SINHA NARESH MOHAN PRASAD 21-Jun-85 M UR 103 2206118131 67.43% 56.67% 55.24% 59.78% 2 61.781678 4075 MAYA KUMARI RABINDRA PRASAD 06-Apr-87 F BC 86 1122118121 62.57% 61.56% 55.20% 59.78% 2 61.781679 3263 ANAND SHRI RAMESHWAR PD KESHRI 01-Mar-78 F BC 86 0260511871 54.89% 73.89% 50.53% 59.77% 2 61.771680 3314 MADHU RANI PRAMOD KUMAR BARNWAL 05-Apr-80 F UR 89 2629118030 62.88% 61.78% 54.67% 59.77% 2 61.771681 417 GEETANJALI KUMARI RANDHEER SINGH 18-May-87 F BC 94 2651115067 61.57% 60.67% 57.07% 59.77% 2 61.771682 3212 SAURAV KUMAR UDAY KUMAR 13-Feb-89 M EBC 89 2668118044 65.86% 61.33% 52.13% 59.77% 2 61.771683 3100 PRIYA GUPTA RAJKUMAR GUPTA 22-Mar-75 F BC 83 1034118292 64.67% 61.00% 53.60% 59.76% 2 61.761684 1632 KUSHWAHA KANT ISHWAR CHANDRA SINGH 12-Jul-76 M EBC 99 2627118728 65.56% 57.78% 55.93% 59.76% 2 61.761685 4836 ABINASH KUMAR RAJENDRA PRASAD SHARMA 01-Feb-80 M UR 91 2601118780 71.67% 53.00% 54.60% 59.76% 2 61.761686 2082 KAVITA KUSUMAKAR UMA KANT SINGH 06-Apr-80 F UR 91 2624118374 58.60% 65.56% 55.13% 59.76% 2 61.761687 183 KUMARI RAJNI RAJ BASHISTH THAKUR 03-Nov-88 F UR 90 2626118853 57.29% 62.33% 59.67% 59.76% 2 61.761688 5318 MITHILESH KUMAR CHHATHOO PRASAD 11-Feb-89 M BC 97 3129118024 67.71% 55.44% 56.13% 59.76% 2 61.761689 6080 SANTOSH KUMAR RAMBALI MAHTO 08-Jul-77 M EBC 91 2665118210 68.22% 53.89% 57.13% 59.75% 2 61.751690 4355 AMOD KUMAR DINESH CHANDRA CHOUDHARY 15-Mar-75 M UR 104 2604118900 75.00% 53.22% 51.00% 59.74% 2 61.741691 4686 ABHA KUMARI RAN BAHADUR PRASAD 03-Apr-75 F UR 94 2601118130 60.22% 58.00% 61.00% 59.74% 2 61.741692 4453 ANUPAMA KUMARI DEO NATH SINGH 11-Oct-84 F UR 86 2607118439 71.14% 55.89% 52.20% 59.74% 2 61.741693 3399 SUDHIR KUMAR BAIDYANATH MANDAL 06-Jun-88 M EBC 101 0921115026 72.43% 52.44% 54.33% 59.74% 2 61.741694 3330 PRIYANKA KUMARI DHANESH SHARMA 25-Dec-90 F UR 93 2645118587 56.86% 64.78% 57.60% 59.74% 2 61.741695 5406 JAI PRAKASH SITARAM LAL 12-Feb-76 M BC 106 2820118494 55.00% 63.67% 54.53% 57.73% 4 61.731696 4069 ARSHITA BHARTI RAMNANDAN PRASAD 18-Jul-85 F BC 100 2609118052 62.71% 58.56% 57.93% 59.73% 2 61.731697 2612 SURUCHI KUMARI MITHILESH PRASAD SINGH 14-Jan-86 F UR 91 2681118065 65.29% 56.44% 57.47% 59.73% 2 61.731698 5603 DHARMENDRA KUMAR JAWAHAR LAL SINGH 03-Nov-86 M BC 84 0807118366 62.57% 60.22% 56.40% 59.73% 2 61.731699 2363 ROUSHAN KUMAR MANTU BRIJ NANDAN PRASAD 05-Feb-90 M BC 105 2519118354 65.43% 47.56% 60.20% 57.73% 4 61.731700 6696 JYOTSNA VIDYAPATI SINGH 15-Jun-76 F UR 99 2605119084 69.89% 59.00% 50.27% 59.72% 2 61.721701 1450 AJEETA PRIYADARSHINI DHARAMPAL 27-Jan-81 F EBC 100 2602118318 67.63% 53.67% 57.87% 59.72% 2 61.721702 1693 MANISH KUMAR BADRI SINGH 2-May-82 M UR 100 2415118027 60.86% 61.44% 56.87% 59.72% 2 61.721703 3865 ABDUL MAJID ABDUL RAUF 03-Nov-82 M UR 90 2301118220 57.29% 60.22% 61.67% 59.72% 2 61.721704 3288 ABHISHEK KUMAR RAMLAL PRASAD 15-May-85 M BC 94 3173118216 62.29% 61.00% 55.87% 59.72% 2 61.721705 4487 SILPI VERMA KAMAL KUMAR VERMA 10-Feb-86 F BC 82 2069118880 61.43% 64.33% 59.40% 61.72% 0 61.721706 3847 ANAMIKA HARI KISHOR YADAV 20-Aug-89 F BC 91 2604118580 56.60% 60.56% 62.00% 59.72% 2 61.721707 2408 AVINASH KUMAR ANIL SINGH 15-Dec-90 M EBC 86 2405118512 64.71% 58.44% 56.00% 59.72% 2 61.721708 2731 ARCHANA KUMARI SINGH ASHOK KUMAR SINGH 05-Jan-83 F UR 89 2608118392 60.14% 63.00% 56.00% 59.71% 2 61.711709 1329 ADARSH RAJ SUNIL KUMAR 07-Jan-88 M UR 94 3701118182 58.43% 62.89% 57.80% 59.71% 2 61.711710 3577 AFSAR HUSSAIN AMANAT HUSSAIN 15-Dec-78 M EBC 87 1401118052 64.56% 60.00% 54.53% 59.70% 2 61.701711 1407 SHALINI KUMARI BIJAY SHANKAR SINHA 30-Oct-81 F BC 85 2726118093 68.57% 56.11% 54.43% 59.70% 2 61.70CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 497 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1712 1955 PUTUL KUMARI SARYUG DAS 16-Aug-84 F SC 91 2647118018 59.29% 65.22% 54.60% 59.70% 2 61.70Sex1713 2934 ANITA SINGH BINOD BIHARI SINGH 05-Jan-79 F UR 102 2606118051 59.75% 64.20% 55.13% 59.69% 2 61.691714 P43 OM PRAKASH CHOUDHARY KAMESHWAR CHOUDHARY 03-Dec-79 M SC 87 2216118175 61.00% 67.00% 51.07% 59.69% 2 61.691715 2223 RANJANA UMA KANT CHAUBEY 11-Dec-82 F UR 88 2654118052 53.86% 69.00% 56.20% 59.69% 2 61.691716 3623 PRATIVA KUMARI SHIV PUJAN SINGH 11-Sep-84 F UR 95 2680115324 60.71% 62.56% 55.80% 59.69% 2 61.691717 5313 ARCHANA KUMARI JAGDEO SINGH 03-Feb-87 F UR 85 2608118329 63.00% 62.33% 53.73% 59.69% 2 61.691718 4136 SUMIT KUMAR SHIV KUMAR SHARMA 05-Jan-90 M UR 94 2676118143 53.57% 66.11% 59.40% 59.69% 2 61.691719 4571 AMRITA ANIL KUMAR 3-Feb-90 F BC 88 2604118364 58.14% 64.00% 56.93% 59.69% 2 61.691720 4262 KRITE JAGNAT PRASAD 21-Jan-81 F UR 109 2699118404 69.33% 55.11% 48.60% 57.68% 4 61.681721 2152 T DHIRAJ KUMAR SINGH LATE YOGENDRA SINGH 01-Aug-85 M UR 97 0808118034 61.50% 58.20% 59.33% 59.68% 2 61.681722 1934 PRIYANKA TIWARY LAL BABU TIWARY 21-Oct-86 F UR 107 2645118808 57.86% 62.44% 52.73% 57.68% 4 61.681723 6618 KARAN KUMAR RAMESHWAR PASWAN 21-Dec-74 M SC 83 2624118117 67.22% 58.67% 53.13% 59.67% 2 61.671724 1266 ARVIND KUMAR SHATRUGHAN PRASAD 20-Jul-81 M BC 106 2609118517 52.43% 63.44% 57.13% 57.67% 4 61.671725 6079 MANISH KUMAR KISHORI PRASAD 15-Dec-86 M BC 98 2629118906 61.00% 58.00% 60.00% 59.67% 2 61.671726 2424 VINITA KUMARI LALA DAS 30-Jul-90 F SC 93 2696118161 65.00% 56.60% 57.40% 59.67% 2 61.671727 5222 SUNITA KUMARI DINESHWAR PRASAD ROY 15-Dec-75 F BC 101 2679118158 59.67% 58.11% 61.20% 59.66% 2 61.661728 5410 ARPANA KUMARI MADNESH KUMAR 31-Mar-76 F UR 84 2608118594 52.22% 72.89% 53.87% 59.66% 2 61.661729 2835 PINTOO KUMAR KRIPA NAND SINGH 05-Feb-87 M UR 93 2641118382 65.86% 60.33% 52.80% 59.66% 2 61.661730 5712 RANI KUMARI SURESH PRASAD SINGH 16-Feb-87 F UR 84 4015118047 69.86% 56.22% 52.87% 59.65% 2 61.651731 6124 SONI KUMARI UMESHWAR PRASAD RAI 14-Nov-87 F BC 89 2606118936 60.43% 64.11% 54.40% 59.65% 2 61.651732 P268 USHA KUMARI DULARCHANDRA SINGH 16-Sep-75 F EBC 93 2213115054 69.00% 58.80% 51.11% 59.64% 2 61.641733 3643 AMIT RANJAN OJHA INDU BHUSHAN OJHA 09-Nov-79 M UR 105 2613115050 67.33% 46.78% 58.80% 57.64% 4 61.641734 1667 T JYOTSHNA MISHRA RAMESHWAR MISHRA 04-Jan-81 F UR 95 3022118131 66.75% 55.78% 56.40% 59.64% 2 61.641735 2584 MADHULIKA RANI SINHA MADHESHWAR PRASAD SINHA 02-Feb-81 F UR 98 2629118100 59.00% 61.00% 58.93% 59.64% 2 61.641736 529 ALOK RANJAN PREM KUMAR RANJAN 05-Feb-83 M EBC 92 2602119065 58.71% 65.67% 54.53% 59.64% 2 61.641737 1687 AJAY KUMAR MAHESH PRASAD 11-Nov-85 M EBC 96 4006118180 70.60% 53.33% 55.00% 59.64% 2 61.641738 295 PRITY KUMARI NAMINDRA SINGH 05-Nov-87 F BC 95 2645118119 62.43% 56.89% 59.60% 59.64% 2 61.641739 1160 PRITI KIRAN SHIO SHANKAR PRASAD 22-Nov-89 F BC 96 2644118678 70.43% 49.89% 58.60% 59.64% 2 61.641740 1860 CHANDRESH KUMAR BIRENDRA KUMAR 01-Jan-76 M EBC 84 2614118528 63.67% 65.56% 49.67% 59.63% 2 61.631741 5619 UPENDRA PRASAD SINGESHWAR PRASAD 12-Jan-78 M BC 98 2688118036 62.56% 60.00% 56.33% 59.63% 2 61.631742 5014 RANJAY KUMAR SHYAMDEV PRASAD 07-Jul-80 M BC 88 2654118167 68.13% 52.44% 58.33% 59.63% 2 61.631743 2173 ALKA KUMARI DIWAKAR SHARMA 15-Dec-84 F UR 85 2605115038 56.57% 61.67% 60.67% 59.63% 2 61.631744 2742 SUPRIYA RANJAN PARAS NATH 23-Dec-84 F BC 91 2680118003 52.71% 63.67% 62.47% 59.62% 2 61.621745 3703 ABHA KUMARI GAJENDRA CHOU HARY 20-Jan-86 F BC 94 2601115046 71.14% 47.44% 60.27% 59.62% 2 61.621746 4567 SOMENDRA KUMAR RABINDRA PRASAD 22-Jul-87 M BC 96 2672118324 68.80% 59.20% 50.87% 59.62% 2 61.621747 5683 PALLAVI RAJESH RAJESHWAR PRASAD 30-Dec-89 F BC 88 2639118350 64.00% 60.00% 54.87% 59.62% 2 61.621748 P 135 AMRITA KUMARI SAW LAXMI SAW 10-Dec-83 F BC 97 1101115498 56.57% 63.00% 59.27% 59.61% 2 61.611749 6695 JAY SHANKAR RAM KRIPAL SINGH 13-Jan-87 M UR 96 2621118116 61.20% 59.11% 58.53% 59.61% 2 61.611750 2484 DILIP KUMAR JAGESHWAR PRASAD SINGH 10-Aug-78 M UR 86 2616118513 59.00% 65.00% 54.80% 59.60% 2 61.60CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 498 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1751 5201 SHALINI SINGH SHAILENDRA KUMAR SINGH 14-Jan-85 F UR 88 2691115171 53.86% 66.33% 58.60% 59.60% 2 61.60Sex1752 5710 JAY SHANKAR PRASAD RAMDEO YADAV 03-Nov-86 M BC 87 2116118046 66.71% 56.89% 55.20% 59.60% 2 61.601753 21 DOLLY SINHA MADAN PRASAD 05-Nov-89 F EBC 92 2617118371 63.00% 60.33% 55.47% 59.60% 2 61.601754 100 SMITA SAHAY RAJENDRA SAHAY 02-Jun-76 F UR 93 2672118062 56.11% 62.33% 60.33% 59.59% 2 61.591755 6645 REKHA KUMARI DHRUV NARAYAN PRASAD 25-Sep-76 F BC 94 2223118073 63.56% 59.56% 55.67% 59.59% 2 61.591756 2292 RAVI KUMAR TONDAN RAM LAKSHAN SINGH 15-Aug-78 M BC 99 2423118582 61.22% 62.22% 55.33% 59.59% 2 61.591757 5999 SHERU KUMAR RANJAN SHYAM BIHRI SINGH 01-Mar-79 M BC 89 2669118693 57.11% 65.33% 56.33% 59.59% 2 61.591758 1956 PINKI KUMARI AJIT LAL 01-Dec-79 F EBC 90 2641118301 55.00% 63.22% 60.53% 59.59% 2 61.591759 3287 ROHIT KUMAR JAYLAL ROY 12-Nov-84 M BC 86 2659118048 55.00% 66.78% 57.00% 59.59% 2 61.591760 487 KUMARI RASHMI SURESH ROY 21-Jan-85 F UR 98 2626118892 55.29% 64.89% 58.60% 59.59% 2 61.591761 6338 KAVITA KUMARI SUNIL KUMAR SINGH 11-Mar-88 F UR 97 2624118340 72.00% 52.56% 54.20% 59.59% 2 61.591762 3912 GURIYA KUMARI VIJAY PRASAD 05-Oct-88 F BC 83 2619118302 71.00% 52.44% 55.33% 59.59% 2 61.591763 P 160 ANJU MALA BISHESHWAR PRASAD 05-Jan-75 F BC 93 2616115065 54.33% 69.00% 55.40% 59.58% 2 61.581764 2404 SHASHI BHUSHAN KUMAR DUKHI PRASAD 05-Jan-76 M BC 86 2669118216 65.44% 61.22% 52.07% 59.58% 2 61.581765 200 BINAY KUMAR JAISWAL PRABHU PRASAD JAISWAL 08-Sep-79 M BC 108 3806118048 49.57% 61.89% 61.27% 57.58% 4 61.581766 1554 RAGINI KUMARI BHAGWAN PRASAD SINGH 15-Jan-81 F UR 102 2647118330 72.38% 52.56% 53.80% 59.58% 2 61.581767 2569 RAGINI KUMARI BHAGWAN PRASAD SINGH 15-Jan-81 F UR 102 2647118330 72.38% 52.56% 53.80% 59.58% 2 61.581768 6557 SHITANSHU PRABHA KAMESHWER PRASAD LAL 05-Aug-84 F UR 96 2431118202 63.57% 58.89% 56.27% 59.58% 2 61.581769 5975 MIHIR KUMAR RAMBACHAN SINGH 02-Feb-85 M UR 97 2632118791 62.43% 57.56% 58.75% 59.58% 2 61.581770 6233 POONAM KUMARI DILEEP KUMAR RAY 01-Mar-89 F BC 83 3730118063 62.14% 58.33% 58.27% 59.58% 2 61.581771 983 RUPA RANI PRANAV PRAKASH NARAYAN 01-Mar-80 F UR 87 2659118611 70.29% 54.22% 54.20% 59.57% 2 61.571772 365 SANTOSH KUMAR SINGH ASHOK KUMAR SINGH 12-Nov-80 M UR 93 2829118508 63.88% 55.89% 58.93% 59.57% 2 61.571773 2440 PREMLATA RAMANUGRAH PRASAD 15-May-83 F BC 99 2699118575 52.00% 74.78% 51.93% 59.57% 2 61.571774 4928 ANJALI KUMARI MITHILESH CHAUBEY 13-Apr-86 F UR 86 1162118239 60.00% 59.78% 58.93% 59.57% 2 61.571775 4580 KHUSHBOO KUMARI SACHCHIDANAND PRASAD 5-Aug-86 F UR 98 2662115125 69.29% 54.22% 55.20% 59.57% 2 61.571776 4978 NEHA BHARTI ASHOK KUMAR THAKUR 04-Apr-87 F EBC 92 2635118857 68.29% 56.56% 53.87% 59.57% 2 61.571777 2981 SULTANA HAYAT DAUD AHMED 15-Dec-89 F UR 92 3829118109 62.57% 54.67% 61.47% 59.57% 2 61.571778 1415 PRABHA SHANKAR DEO SHANKAR 10-Feb-82 M UR 95 2409115036 56.00% 62.89% 59.80% 59.56% 2 61.561779 495 RANJAN KUMAR BHUNESHWAR PRASAD 01-Feb-85 M UR 92 2653118482 63.00% 65.22% 50.47% 59.56% 2 61.561780 973 SAROJ KUMAR SINGH RAM AKBAL SINGH 22-Jan-77 M UR 124 2666118503 49.00% 60.11% 57.56% 55.56% 6 61.561781 5649 CHANDRAKALA DEVI VINOD KUMAR SINGH 25-Jan-79 F BC 88 2614118467 69.33% 55.11% 54.20% 59.55% 2 61.551782 5645 MUNNA KUMAR HARE KISHUN PRASAD 05-Nov-79 M EBC 89 2677115152 64.44% 55.00% 59.20% 59.55% 2 61.551783 4073 RASHMI GUPTA ANANT KUMAR GUPTA 01-Jan-81 F UR 87 2655118130 64.75% 54.56% 59.33% 59.55% 2 61.551784 5478 KUMAR GAURAV GAUTAM PRASAD 15-Jan-88 M EBC 89 2625118528 60.57% 58.67% 59.40% 59.55% 2 61.551785 2311 ALKA SINHA SUNIL KUMAR SINHA 20-Jan-89 F BC 89 2602118896 67.71% 57.33% 53.60% 59.55% 2 61.551786 2387 MAHENDRA KUMAR DUKHHARAN MISTRY 04-Oct-76 M EBC 97 2629118244 63.00% 61.67% 53.97% 59.54% 2 61.541787 P 272 NARESH PRASAD YOGENDRA PRASAD 07-May-81 M BC 87 3414118123 53.86% 70.11% 54.67% 59.54% 2 61.541788 4511 DOLLY KUMARI BISHWANATH JHA 07-Nov-84 F UR 83 2318118066 57.71% 61.11% 59.80% 59.54% 2 61.541789 3442 NIRANJAN KUMAR RAJENDRA PD SINGH 1-Mar-86 M BC 85 2637118115 65.14% 58.89% 54.60% 59.54% 2 61.54CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 499 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1790 6442 MANSI SINHA BADRI NATH VERMA 11-Sep-86 F BC 84 2632118031 57.43% 58.44% 62.73% 59.54% 2 61.54Sex1791 3238 SHABNAM PERWEEN MD RASUL 12-Jan-91 F BC 83 2690115402 57.29% 61.33% 60.00% 59.54% 2 61.541792 1808 MRINAL MANJARI RAMESH CHANDRA TIWARI 1-Oct-87 F UR 93 2634118002 62.57% 56.78% 59.27% 59.54% 2 61.541793 4990 ROSHANI KUMARI KISHOR KUMAR THAKUR 19-Feb-87 F EBC 82 2686115501 62.43% 59.33% 62.87% 61.54% 0 61.541794 6577 AJAY KUMAR ANJANI RAM SURAT RAY 05-May-77 M BC 99 2603115009 61.00% 59.44% 58.13% 59.53% 2 61.531795 530 MAMTA KUMARI RAMAKANT PATHAK 12-Sep-78 F UR 94 2629118506 70.56% 54.56% 53.47% 59.53% 2 61.531796 237 AKHILESH KUMAR BALESHWAR PRASAD SINGH 10-Jan-80 M BC 83 0602118092 67.56% 54.78% 56.27% 59.53% 2 61.531797 2973 DURGAWATI KUMARI RAMADHAR PRASAD 10-Aug-82 F EBC 84 2617118412 57.00% 66.67% 54.93% 59.53% 2 61.531798 3253 AVINASH KUMAR BASANT KUMAR SABITA 15-Jan-87 M EBC 97 2611118053 70.43% 51.22% 56.93% 59.53% 2 61.531799 1034 KAMINI KUMARI SIYA SHARAN PRASAD 23-Jun-90 F UR 98 2623118204 65.00% 60.00% 53.60% 59.53% 2 61.531800 4933 AMJAD PARVEZ TAIYAB MD ANSARI 02-Mar-74 M EBC 108 2613115075 63.33% 58.33% 50.93% 57.53% 4 61.531801 2449 SANJEEV KUMAR RAMADHAR SINGH 01-Jan-80 M BC 107 2688115421 70.38% 48.78% 53.40% 57.52% 4 61.521802 5511 SUSHANT KUMAR BISHWA NATH BARANWAL 17-May-88 M UR 93 2730118065 67.86% 57.44% 53.27% 59.52% 2 61.521803 1910 NEHA KUMARI KANHAI LAL 22-Nov-89 F BC 92 2635118885 63.43% 57.00% 58.13% 59.52% 2 61.521804 5866 KUMARI SUNILA BHARTI PHULCHAND MAHTO 18-Feb-80 F BC 82 1403115224 69.38% 58.33% 56.80% 61.50% 0 61.501805 3128 SADDAM HUSSAIN MD BADRUDDIN 20-Feb-81 M EBC 99 2660118338 62.63% 61.00% 54.87% 59.50% 2 61.501806 2052 DIPTI KUMARI RAM NARESH PRASAD 09-Apr-84 F EBC 84 2617118207 63.71% 58.11% 56.67% 59.50% 2 61.501807 3251 ARCHANA SHAILENDRA KUMAR PANDEY 25-Jul-90 F UR 95 2608118071 63.20% 60.22% 55.07% 59.50% 2 61.501808 6091 KUMARI GUDDI RANI YADU NANDAN PRASAD 15-Dec-81 F SC 101 4011118099 49.60% 57.00% 71.87% 59.49% 2 61.491809 198 SATISH KUMAR SHALIGRAM PRASAD 01-Mar-86 M BC 99 2667118141 63.14% 62.00% 53.33% 59.49% 2 61.491810 5644 AJAY KUMAR GIRI SACHITA NAND GIRI 17-Jul-88 M UR 104 0801118182 64.67% 63.80% 50.00% 59.49% 2 61.491811 2194 KUMARI NEHA PREMCHAND SINHA 26-Apr-79 F BC 89 2626118610 65.11% 52.33% 61.00% 59.48% 2 61.481812 6392 ANJAY KUMAR REDDY LAL MUNI RAM 03-Jan-82 M SC 104 0703118272 63.71% 61.11% 53.60% 59.48% 2 61.481813 4147 SIMA KUMARI JITENDRA KUMAR SINGH 21-Nov-89 F UR 102 0946115242 60.80% 56.44% 61.20% 59.48% 2 61.481814 5604 ANJALI KUMARI ANIL KUMAR VERMA 01-Jan-90 F UR 85 1202118337 67.00% 49.11% 62.33% 59.48% 2 61.481815 2475 RANI KUMARI HARI NANDAN PRASAD 25-Feb-77 F UR 91 0936118153 56.00% 67.67% 54.73% 59.47% 2 61.471816 3480 SONIKA KUMARI ASHISH 01-Mar-77 F BC 91 1166118432 66.56% 57.00% 54.87% 59.47% 2 61.471817 4819 MAMTA KUMARI NARESH KUMAR ROY 09-Jan-78 F UR 84 2629118552 69.44% 56.78% 52.20% 59.47% 2 61.471818 1087 PURNIMA JYOT SHNA MOTI LAL 18-Aug-84 F UR 91 2681115283 57.57% 65.78% 55.07% 59.47% 2 61.471819 2842 SHASHI SHEKHAR RANJAN SHUKDEO PRASAD 09-Dec-85 M BC 91 2669118510 67.29% 57.33% 53.78% 59.47% 2 61.471820 1984 PUNIT KUMAR SHYAM KISHORE MISHRA 30-Jul-90 M UR 98 2681115267 76.86% 48.22% 53.33% 59.47% 2 61.471821 3697 SANTOSH KUMAR YADUNANDAN MAHTO 20-Jan-78 M EBC 96 2665118070 68.44% 57.33% 52.60% 59.46% 2 61.461822 5439 MITHILESH KUMAR VINDESHWARI PD MISHRA 01-Mar-81 M UR 90 2676115405 70.25% 56.67% 51.47% 59.46% 2 61.461823 2810 RIMMI KUMARI RAMAKANT PRASAD 15-Dec-85 F UR 91 4015118461 55.14% 62.78% 60.47% 59.46% 2 61.461824 2326 RAKHI KUMARI ANIL PRASAD SINGH 31-Dec-86 F UR 90 1909118134 76.86% 45.33% 56.20% 59.46% 2 61.461825 4472 RACHANA B K TIWARI 15-Aug-87 F UR 90 2647118082 49.20% 71.80% 57.39% 59.46% 2 61.461826 1219 T MD. MOBASSIR MD. SAGHIR ALAM 06-Jan-89 M UR 97 1102118640 62.14% 55.44% 60.80% 59.46% 2 61.461827 6249 PREM SHIKHA BIPIN KUMAR 12-Dec-89 F BC 92 2420118483 54.40% 61.78% 62.20% 59.46% 2 61.461828 1125 RUBBI KUMARI NAGENDRA PRASAD 01-Mar-80 F BC 100 2659118250 70.00% 55.89% 52.47% 59.45% 2 61.45CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 500 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1829 3925 SURUCHI SINHA DINESH PRASAD SINHA 05-Dec-89 F UR 86 2681118074 51.71% 64.89% 61.73% 59.45% 2 61.45Sex1830 922 RAJIV RANJAN KUMAR SADAN PRASAD 02-Feb-79 M UR 102 2650118602 62.56% 61.56% 54.20% 59.44% 2 61.441831 5017 RAKHI KUMARI BHAGWAN SINGH 06-Jul-86 F BC 89 2652118439 67.86% 56.33% 54.13% 59.44% 2 61.441832 3214 SEEMA KUMARI RAJENDRA KUMAR 13-Aug-87 F EBC 97 2690115309 57.00% 62.44% 58.87% 59.44% 2 61.441833 P192 KHUSHBOO BHARDWAJ RAMESH KUMAR MUNNI 23-Mar-91 F UR 82 3715118094 60.57% 60.56% 63.20% 61.44% 0 61.441834 1373 MOHAMMAD AMJAD ALAM MOHAMMAD QUMRUL HODA 06-May-78 M EBC 102 2533118428 59.67% 67.22% 51.40% 59.43% 2 61.431835 3918 VANI KUMARI PRABHUNATH SINGH 01-Mar-79 F UR 100 2689118223 62.78% 66.11% 49.40% 59.43% 2 61.431836 1123 SNEHA SAHGAL SIDHESHWAR PRASAD 25-Dec-83 F BC 97 2672118229 53.29% 65.67% 59.33% 59.43% 2 61.431837 753 NISHI KUMARI RAMESHWAR PRASAD VERMA 10-Sep-84 F UR 89 3524118110 59.86% 61.11% 57.33% 59.43% 2 61.431838 286 BRAJESH KUMAR NANDKISHOR PRASAD 01-Mar-86 M EBC 101 2613118984 60.43% 61.67% 56.20% 59.43% 2 61.431839 826 AMIT KUMAR ASHOK KUMAR 10-Oct-86 M BC 101 2603118168 61.14% 67.22% 49.93% 59.43% 2 61.431840 P219 RAJESH KUMAR SINGH RAJENDRA PRASAD SINGH 01-Mar-88 M UR 90 3141118171 65.86% 65.44% 47.00% 59.43% 2 61.431841 1862 RUPESH KUMAR RAM SAGAR CHAURASIYA 15-Feb-85 M BC 82 2660118062 60.57% 66.78% 56.93% 61.43% 0 61.431842 777 UMESH KUMAR TIWARI KARTIKIYA NATH TIWARI 25-Oct-80 M UR 105 2687118097 72.88% 49.44% 49.93% 57.42% 4 61.421843 5985 RITA KUMARI D N SINGH 28-Feb-78 F BC 90 2658118428 62.15% 65.56% 50.56% 59.42% 2 61.421844 1545 SUSHANT SHEKHAR RAVI BHUSHAN PRASAD 02-Jan-83 M UR 104 0922115032 60.71% 59.22% 58.33% 59.42% 2 61.421845 6193 ARCHANA KUMARI INDU BHUSHAN PRASAD 12-Feb-84 F UR 89 2608118332 53.71% 67.33% 57.20% 59.42% 2 61.421846 1597 SUMEET KUMAR OM PRAKASH 02-Feb-85 M EBC 97 2676118080 58.43% 63.89% 55.93% 59.42% 2 61.421847 3373 GEETANJALI KUMARI RAJEEV KUMAR SINGH 28-Sep-91 F UR 85 4009118255 52.71% 66.56% 59.00% 59.42% 2 61.421848 5041 VIMAL KISHORE YUGAL KISHORE 25-Dec-78 M EBC 99 2695118100 64.56% 60.22% 53.47% 59.41% 2 61.411849 2679 SONI KUMARI SHANKAR KUMAR JHA 15-Jan-84 F UR 91 2606118941 58.57% 62.33% 57.33% 59.41% 2 61.411850 5301 ASHOK CHANDRA RAM PRAVESH SINGH 28-Feb-85 M BC 91 0201118289 63.29% 61.56% 53.40% 59.41% 2 61.411851 4050 MUKESH KUMAR MAHENDRA PRASAD SINGH 01-May-85 M BC 94 2634118293 62.60% 63.22% 52.40% 59.41% 2 61.411852 3778 SITA SINGH KAMDEO SINGH 05-May-85 F UR 86 2671118562 52.57% 66.00% 59.67% 59.41% 2 61.411853 906 SHAISTA SIDDIQUI GM SIDDIQUI 05-Jan-88 F UR 94 2603118993 59.86% 58.44% 59.93% 59.41% 2 61.411854 174 KUMARI SANGITA UMESH PRASAD 01-Mar-78 F BC 90 4011118185 63.00% 60.00% 55.20% 59.40% 2 61.401855 4649 POONAM KUMARI SHRI BALMIKI SAH 01-Nov-88 F EBC 85 0633118097 61.80% 60.40% 56.00% 59.40% 2 61.401856 5686 SUDHIR KUMAR RAJENDRA PRASAD 25-Sep-72 M BC 90 3208118026 64.78% 62.78% 50.60% 59.39% 2 61.391857 979 RASHMI SINHA VIDYA BHUSHAN SINHA 13-Jan-73 F UR 89 2655118341 62.11% 60.44% 55.60% 59.39% 2 61.391858 849 RAJNISH RANJAN SUNIL KUMAR SINHA 02-Jan-82 M UR 95 2683115140 60.86% 61.78% 55.53% 59.39% 2 61.391859 1873 SANTOSH KUMAR MANJHI SHANKAR MANJHI 10-Feb-85 M SC 98 2665118448 58.71% 61.00% 58.47% 59.39% 2 61.391860 4929 RASHMI KUMARI BIRENDRA SHARMA 21-Jan-88 F UR 93 1412118163 62.86% 60.11% 55.20% 59.39% 2 61.391861 5464 PUSHPANJALI PANDEY BASHISTH PANDEY 10-Oct-90 F UR 86 0819118148 65.40% 58.56% 54.20% 59.39% 2 61.391862 3574 ANISHA BHARTI BHAGAWAN PRASAD 19-Nov-90 F BC 85 0703118140 64.14% 53.56% 60.47% 59.39% 2 61.391863 6278 MITRAJIT KUMAR AKELA KAMESHWAR PRASAD SINGH 03-Oct-79 M BC 87 2416118128 68.78% 56.22% 53.13% 59.38% 2 61.381864 5764 MANOJ KUMAR RANJAN RAM NATH RAM 27-Dec-80 M SC 96 2631118341 49.80% 71.20% 57.13% 59.38% 2 61.381865 5543 RANJEET PRASAD SINGH ANIL KUMR 25-Nov-88 M UR 103 1909118232 69.43% 56.78% 51.93% 59.38% 2 61.381866 673 RANI ARCHANA AKHILESHWAR PRASAD 05-Jan-89 F BC 96 2653118385 68.29% 55.44% 54.40% 59.38% 2 61.381867 2691 RANI ARCHANA AKHILESHWAR PRASAD 05-Jan-89 F BC 96 2653118385 68.29% 55.44% 54.40% 59.38% 2 61.38CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 501 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1868 5305 PIYUSH DEEP DIP NARAYAN SINGH 08-Nov-79 M UR 105 1404115284 70.00% 44.44% 57.67% 57.37% 4 61.37Sex1869 4040 RAJNISH KUMAR RAM KUMAR PRASAD 26-Feb-80 M EBC 88 2651118052 62.44% 60.00% 55.67% 59.37% 2 61.371870 5527 PARVATI KUMARI CHANDRA DEEP MISHRA 03-Jan-88 F UR 106 0722115168 63.86% 49.11% 59.13% 57.37% 4 61.371871 541 BIKRAM KUMAR BHASKAR SURENDRA NATH JHA 21-Jul-89 M UR 98 0101115303 57.43% 56.00% 64.67% 59.37% 2 61.371872 4859 POONAM KUMARI CHHOTE LAL SINGH 10-Mar-78 F BC 109 2642118232 59.40% 65.33% 47.33% 57.36% 4 61.361873 5293 PRAMOD KUMAR RAMDAYAL GUPTA 25-Jan-80 M BC 91 2680115129 67.71% 59.78% 50.60% 59.36% 2 61.361874 1523 JAY PRAKASH SINGH JAY MANGAL SINGH 20-Oct-83 M BC 96 0711118695 64.43% 62.44% 51.20% 59.36% 2 61.361875 5679 BRAJESH KUMAR HARENDRA PRASAD SINGH 08-Jan-90 M BC 93 2312118062 63.00% 60.00% 55.07% 59.36% 2 61.361876 6468 UPENDRA NARAYAN PRASAD BIKRAMA DITYA PRASAD 10-Nov-77 M EBC 97 2688118030 64.22% 63.22% 50.60% 59.35% 2 61.351877 2441 T RINA KUMARI B D BHAGAT 31-Aug-82 F BC 83 1220118541 67.20% 53.78% 57.07% 59.35% 2 61.351878 P198 MITHILESH KUMAR KUNJ BIHARI SINGH 05-Feb-83 M BC 96 0627118202 54.00% 67.89% 56.15% 59.35% 2 61.351879 5082 PANKAJ KUMAR BHOLA NATH ROY 28-Dec-83 M BC 87 2639118483 63.00% 63.11% 51.93% 59.35% 2 61.351880 2976 PRAMOD KUMAR BISHNUDEO MANDAL 02-Apr-88 M BC 108 2643118374 56.71% 54.78% 60.56% 57.35% 4 61.351881 2595 NISHU KUMAR NARESH PRASAD MODI 05-Oct-88 M BC 89 1310118103 69.43% 53.22% 55.40% 59.35% 2 61.351882 1411 SWETA SINHA NARENDRA KUMAR SINHA 16-Nov-88 F BC 93 2696115054 66.57% 55.00% 56.47% 59.35% 2 61.351883 3741 SHILPA SURBHI SANJAY KUMAR PANDAY 04-Jun-89 F UR 85 2669118802 68.43% 57.89% 51.73% 59.35% 2 61.351884 3856 STUTI KUMARI YOGENDRA RAI 19-Jan-90 F UR 89 2673118308 65.29% 54.56% 58.20% 59.35% 2 61.351885 6682 PINKI RAJENDRA SINGH 10-Mar-80 F BC 83 2641118187 76.00% 50.00% 52.00% 59.33% 2 61.331886 2247 GANESHAN NAWAL PRASAD 30-Dec-84 M EBC 98 2648115034 47.43% 68.89% 61.67% 59.33% 2 61.331887 2685 JAGDAYAL KUMAR SHIV SHANKAR RAY 02-Jun-89 M BC 87 3714118085 66.43% 50.89% 60.67% 59.33% 2 61.331888 3551 MANOJ KUMAR SURESH PRASAD 01-Mar-83 M BC 100 4012118298 56.71% 72.11% 49.13% 59.32% 2 61.321889 2701 SARITA KUMARI NAGINA PRASAD SINGH 19-Feb-85 F EBC 85 2666118323 69.57% 56.00% 52.40% 59.32% 2 61.321890 4234 SONALI KUMARI SUNIL KUMAR SINGH 04-Nov-86 F UR 100 1321118031 57.43% 62.67% 57.87% 59.32% 2 61.321891 5203 EKTA KUMARI SATISH CHANDRA SINHA 20-Nov-88 F BC 90 2617118461 68.86% 47.22% 61.87% 59.32% 2 61.321892 3800 DIPMALA KUMARI ASHOK KUMAR CHOUDHARY 17-Jan-89 F UR 86 2809118508 65.29% 57.89% 54.80% 59.32% 2 61.321893 987 GURIYA KUMARI CHUNNI LAL SAV 10-Mar-90 F EBC 93 2619118305 64.29% 60.67% 53.00% 59.32% 2 61.321894 3991 MADHU KUMARI RAJENDRA PRASAD SRIVASTAVA 04-Jan-77 F UR 88 2605119170 62.33% 60.00% 55.60% 59.31% 2 61.311895 3154 A KIRAN KUMARI ARVIND KUMAR SINHA 10-Mar-87 F UR 90 1118118016 56.40% 64.00% 57.53% 59.31% 2 61.311896 4732 SUJIT KUMAR ARJUN PRASAD 05-Jun-88 M BC 90 2416115219 62.71% 58.22% 57.00% 59.31% 2 61.311897 1674 SHILPA SURBHI SANJAY KUMAR PANDAY 4-Jun-89 F UR 85 2669118802 68.43% 57.89% 51.60% 59.31% 2 61.311898 155 RASHMI BHARTI SATYENDRA KUMAR SHARMA 01-May-91 F UR 97 2685115001 69.43% 49.89% 58.60% 59.31% 2 61.311899 1385 SINGH RAJESH KUMAR RAJENDRA SINGH 02-Dec-76 M UR 103 2671118526 56.67% 68.00% 53.22% 59.30% 2 61.301900 5391 SUNIL KUMAR HARENDRA SINGH 04-Jan-84 M BC 87 3753118043 64.00% 61.89% 52.00% 59.30% 2 61.301901 448 SWARAJ KUMAR PARMESHWAR PRASAD 02-Jan-85 M BC 85 2695115410 59.00% 62.89% 56.00% 59.30% 2 61.301902 5161 PINKI KUMARI RAM NATH PRASAD YADAV 05-Feb-85 F BC 89 2641118248 59.57% 62.33% 56.00% 59.30% 2 61.301903 6074 RANJANA KUMARI LAL BABU 31-Dec-85 F UR 99 2654118067 59.86% 58.44% 59.60% 59.30% 2 61.301904 5637 ANIL KUMAR GUPTA JAGDISH PRASAD GUPTA 05-Dec-72 M BC 84 2605118476 63.00% 52.00% 62.87% 59.29% 2 61.291905 678 RAHUL JAGDEV PRASAD MAHTO 11-Oct-79 M BC 84 2647118378 55.33% 67.78% 54.73% 59.28% 2 61.281906 4467 DHARMENDRA KUMAR MAHENDRA SINGH 21-Sep-82 M UR 97 2615118755 50.43% 59.00% 68.40% 59.28% 2 61.28CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 502 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1907 645 ARVIND KUMAR NARAYAN SINGH 10-Dec-85 M BC 86 2902118151 60.29% 61.22% 56.33% 59.28% 2 61.28Sex1908 6111 RAJESH RANJAN TRIYOGI NARAYAN SHARMA 01-Mar-86 M UR 104 3142118015 53.71% 61.67% 62.47% 59.28% 2 61.281909 2237 AJAY KUMAR KAPILDEO MAHTO 16-Oct-87 M BC 98 2401118230 62.14% 56.89% 58.80% 59.28% 2 61.281910 5281 ABHA KUMARI DHARMABIR ROY 14-Aug-74 F BC 83 3101115022 65.89% 62.44% 49.47% 59.27% 2 61.271911 5502 AMARJEET KUMAR YADAV MUSHAFIR YADAV 06-Apr-84 M BC 97 3502118438 65.00% 54.89% 57.93% 59.27% 2 61.271912 3780 GAUTAM KUMAR SHEOJEE PRASAD 01-Jan-85 M BC 94 2618118075 60.57% 62.78% 54.47% 59.27% 2 61.271913 5545 ANITA AMAN RAMASHISHA KUMAR 13-Nov-91 F BC 82 2615115053 67.43% 65.11% 51.27% 61.27% 0 61.271914 6536 SUSHIL KUMAR HIRAMAN BAITHA 24-Jul-77 M SC 85 3169118064 66.00% 57.44% 54.33% 59.26% 2 61.261915 1341 ARTI KUMARI KRISHNA PRASAD 01-Mar-79 F BC 91 2609118073 59.67% 62.44% 55.67% 59.26% 2 61.261916 518 VINAY KUMAR SINGH YAMUNA PRASAD SINGH 26-Feb-83 M UR 99 2696118014 68.86% 51.44% 57.47% 59.26% 2 61.261917 5479 BIBHA KUMARI KAMLESHWARI ROY 05-Jan-86 F BC 91 0507118122 66.57% 53.56% 57.67% 59.26% 2 61.261918 2882 BINITA SINGH ONKAR PRASAD SINGH 2-Feb-87 F UR 92 2634115002 69.00% 50.11% 58.67% 59.26% 2 61.261919 2501 VINAY KUMAR UPENDRA PRASAD MANDAL 12-Jun-87 M EBC 85 2028118028 61.29% 60.67% 55.80% 59.25% 2 61.251920 03 RAJIV KUMAR SINGH AWADHESH KUMAR SINGH 05-Jan-79 M UR 94 2650118532 65.89% 56.89% 54.93% 59.24% 2 61.241921 2256 PRAVEEN KUMAR AJAY KUMAR SINGH 15-Apr-81 M EBC 83 2644118068 51.40% 60.00% 66.33% 59.24% 2 61.241922 2930 SHOBHA KUMARI SURESH DAS 15-Dec-87 F SC 96 2670118382 68.00% 51.33% 58.40% 59.24% 2 61.241923 3070 TEJ NARAYAN OJHA KANHAIYA OJHA 10-Jan-81 M UR 99 2685118100 57.86% 61.56% 58.27% 59.23% 2 61.231924 3629 HEMANT KUMAR PRASAD NARSINGH PRASAD 01-Feb-82 M SC 100 3837118309 52.71% 73.78% 51.20% 59.23% 2 61.231925 4496 NILAM KUMARI RAGHUBIR PRASAD 05-Apr-83 F BC 88 3726118048 57.29% 62.67% 57.73% 59.23% 2 61.231926 1425 NABISH KUMAR SABRAN RAMADHIN SINGH 24-Jan-84 M UR 97 2634118774 66.29% 53.67% 57.73% 59.23% 2 61.231927 4756 RAVI KUMAR RAJENDRA PRASAD KUSHWAHA 15-Jan-85 M EBC 86 2210115079 58.86% 62.78% 56.07% 59.23% 2 61.231928 5525 ANSHU RANI BALMIKI SINGH 03-Nov-86 F UR 92 2502118098 68.43% 56.33% 52.93% 59.23% 2 61.231929 3331 NEHA VERMA KISHOR KUMAR 12-Dec-88 F BC 91 2636118091 62.57% 56.78% 58.33% 59.23% 2 61.231930 780 ANCHALA SINGH SHYAM NARAYAN SINGH 01-Mar-85 F UR 82 2605118242 63.57% 63.44% 56.67% 61.23% 0 61.231931 1022 ADITYA NARAYAN SINGH RAM KUMAR MUKUL 07-Aug-88 M BC 108 2601118890 61.71% 52.67% 57.27% 57.22% 4 61.221932 2087 MD SARFRAZ ALAM ANISUR RAHMAN 08-Jun-72 M BC 100 2735118375 65.22% 53.44% 59.00% 59.22% 2 61.221933 2151 BRAJ KISHOR KUMAR SHYAM BIHARI GUPTA 01-Jan-80 M EBC 88 2613118960 62.25% 57.89% 57.53% 59.22% 2 61.221934 5317 SHAILESH KUMAR UMESH PRASAD SINGH 26-Jan-80 M BC 83 2668118731 68.00% 57.00% 52.67% 59.22% 2 61.221935 315 DEENA NATH MISHRA SHYAM MOHAN MISHRA 20-Oct-82 M UR 96 1111118045 65.29% 60.44% 51.93% 59.22% 2 61.221936 1684 RAJ KUMAR BINDESHWARI PRASAD 1-Mar-83 M EBC 98 3139118366 62.57% 60.56% 54.53% 59.22% 2 61.221937 5858 SANJAY KUMAR SINGH RAJENDRA PRASAD SINGH 04-Jan-84 M EBC 100 1146118111 60.14% 61.78% 55.73% 59.22% 2 61.221938 513 KUMARI ARUNA SINHA KAMTA PRASAD 01-Mar-79 F UR 82 2626118274 68.33% 61.00% 54.29% 61.21% 0 61.211939 4585 CHANDRANIL KUMAR BIRENDRA SINGH 31-Jan-75 M BC 95 2614118496 59.33% 57.11% 61.20% 59.21% 2 61.211940 P 108 ARUN KUMAR YADAV ROHAN PRASAD YADAV 19-Jan-77 M BC 99 0401115328 54.44% 58.44% 64.73% 59.21% 2 61.211941 6088 AMRENDRA NATH SURENDRA SHARMA 05-Jan-84 M EBC 100 2604118280 66.57% 58.33% 52.73% 59.21% 2 61.211942 1667 GUDIYA KUMARI MANORANJAN OJHA 15-Apr-88 F UR 84 2619118189 69.43% 57.33% 50.87% 59.21% 2 61.211943 2725 SUJATA KUMARI RAJENDRA MISHRA 04-Apr-76 F UR 103 2674118310 69.00% 56.00% 52.60% 59.20% 2 61.201944 1584 BIRENDRA THAKUR NANHAKDEO THAKUR 10-Oct-76 M EBC 91 1422118170 58.33% 58.00% 61.27% 59.20% 2 61.201945 P193 ASHA KUMARI DINANATH RAM 01-Jan-80 F UR 92 2610118164 62.13% 56.89% 58.60% 59.20% 2 61.20CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 503 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1946 4224 PAPPU KUMAR SHIV SHANKAR PRASAD 12-Aug-81 M EBC 84 2605119323 65.14% 62.11% 50.33% 59.20% 2 61.20Sex1947 3838 ALKA KUMARI CHANDRESH MISHRA 15-Feb-87 F UR 102 1402118021 67.29% 52.56% 57.75% 59.20% 2 61.201948 1506 KRISHNA KUSHWAHA PREMPRAKASH KUSHWAHA 25-Aug-87 F BC 92 0813118066 55.33% 68.60% 53.67% 59.20% 2 61.201949 4484 AMRITA PRITAM SHAILENDRA KUMAR 27-Jan-89 F BC 96 2604118495 62.57% 56.56% 58.47% 59.20% 2 61.201950 1358 ARCHANA KUMARI JAGDISH LAL DAS 08-Dec-84 F UR 84 2699118256 57.00% 63.11% 57.47% 59.19% 2 61.191951 1256 SAPNA KUMARI SITAB LAL 15-Dec-85 F BC 83 2666118130 64.00% 60.78% 52.80% 59.19% 2 61.191952 1254 ARCHANA KUMARI AZAD KUMAR 01-Mar-86 F UR 94 2621115013 58.71% 64.44% 54.40% 59.19% 2 61.191953 6651 MALISA SHABBAR TAQI SHABBAR 07-Jul-74 F UR 94 2675115145 69.83% 58.60% 49.11% 59.18% 2 61.181954 3879 MUKESH RAGHUBANSH KUMAR 31-Jul-83 M BC 84 2676115602 48.29% 66.11% 63.13% 59.18% 2 61.181955 267 RAJNEESH KUMAR SHARMA SHAMBHU PRASAD SHARMA 18-Nov-83 M UR 102 2650118696 57.00% 64.40% 56.13% 59.18% 2 61.181956 3262 NEETI KUMARI RAMKUMAR SHARMA 02-Oct-84 F UR 85 2635118747 58.43% 63.78% 55.33% 59.18% 2 61.181957 2638 SHWETA KUMARI SHAILENDRA KUMAR SINGH 08-Apr-87 F BC 104 2671118121 66.67% 53.00% 57.87% 59.18% 2 61.181958 4391 ALPANA UMESH SHARMA 5-Aug-87 F UR 90 2602119089 49.20% 69.40% 58.94% 59.18% 2 61.181959 2536 BIMLENDU KUMAR ASTHANA RADHESHWAR PRASAD ASTHANA 24-Nov-75 M UR 117 2613118323 62.33% 59.78% 49.40% 57.17% 4 61.171960 P 146 JAI SHANKAR PRASAD SUMAN SHIV NARAYAN PRASAD 01-Mar-80 M EBC 103 0906115083 68.22% 60.89% 48.40% 59.17% 2 61.171961 1222 SWETA KUMARI KAMESHWAR SINGH 05-Aug-81 F UR 89 2683118259 58.86% 65.33% 53.33% 59.17% 2 61.171962 5564 GARGI KUMARI AYODHYA NATH CHOUBY 25-Jun-83 F UR 87 2810118125 56.00% 62.78% 58.73% 59.17% 2 61.171963 1795 RISHIKESH KUMAR JANARDAN PRASAD 15-Dec-83 M BC 84 1423118224 57.00% 65.11% 55.40% 59.17% 2 61.171964 P194 VEENA KUMARI YOGENDRA PRASAD 11-Jan-86 F BC 93 2437118014 67.86% 56.44% 53.20% 59.17% 2 61.171965 497 RINTU KUMAR SINGH BIJAY SINGH 14-Feb-86 M UR 100 2606118773 65.29% 53.89% 58.33% 59.17% 2 61.171966 4525 DHIRAJ KUMAR KRISHNA DEO RAM 01-Jan-87 M UR 108 0338118306 56.00% 61.44% 54.07% 57.17% 4 61.171967 483 PRIYANKA KUMARI NAVIN CHANDRA KUMAR 22-Feb-90 F UR 93 2409115242 68.14% 48.89% 60.47% 59.17% 2 61.171968 5076 SHRUTI SHIKHA RAJENDRA PRASAD 18-Jan-91 F EBC 87 2670118562 66.57% 55.00% 55.93% 59.17% 2 61.171969 1012 UMA KUMARI KESHAV CHOUDHARY 01-Sep-71 F UR 94 2686118189 64.56% 57.44% 55.47% 59.16% 2 61.161970 6683 DHANANJAY KUMAR SHARMA CHANDESHWAR PRASAD SHARMA 04-Mar-76 M BC 83 2615118560 62.89% 60.00% 54.60% 59.16% 2 61.161971 4701 MANOJ KUMAR RAJ KISHORE SHARMA 01-Mar-78 M UR 92 2631118123 61.78% 65.44% 50.27% 59.16% 2 61.161972 3503 USHA KUMARI JANARDAN PRASAD 26-Jan-80 F BC 95 2688118120 60.33% 59.22% 57.93% 59.16% 2 61.161973 1456 PRATIMA RAM PRASAD 19-May-85 F BC 86 2643118816 61.86% 58.56% 57.07% 59.16% 2 61.161974 4949 MAHZABINA KHATUN MD RAZA HUSSAIN 22-Feb-91 F EBC 95 2675115131 60.00% 63.67% 53.80% 59.16% 2 61.161975 5304 BHARTENDU KUMAR JAYRUDRA JHA 25-Dec-84 M UR 110 2605118945 55.40% 56.33% 59.75% 57.16% 4 61.161976 2378 TABASSUM FATMA MD ZAINUL HAQUE 11-Jan-76 F EBC 90 2684118192 59.22% 62.56% 55.67% 59.15% 2 61.151977 6488 SARITA KALYANI CHANDRA DEEP RAKESH 01-Feb-77 F SC 104 3158118203 66.11% 62.00% 49.33% 59.15% 2 61.151978 2677 KAUSHAL KISHORE MITHILESH CHANDRA MISHRA 21-Feb-81 M UR 104 3606118110 67.50% 54.22% 55.73% 59.15% 2 61.151979 5675 SINKY KUMARI SACHIDA NAND SINGH 05-Feb-85 F UR 83 2671118532 61.71% 60.67% 55.07% 59.15% 2 61.151980 5737 SANJIV KUMAR SAHENDRA PRASAD SINGH 01-Jan-87 M BC 88 2664118162 63.29% 60.22% 53.93% 59.15% 2 61.151981 4257 DILEEP KUMAR RASTOGI RAJESHWAR PD RASTOGI 12-Feb-87 M BC 93 2646115028 56.29% 66.38% 54.80% 59.15% 2 61.151982 3219 CHANDRASHEKHAR KUMAR KRISHNA PD 28-Jan-79 M BC 97 1316656 65.78% 61.22% 50.42% 59.14% 2 61.141983 2157 PANKAJ KUMAR SINGH KOUSHIK SUDARSHAN SINGH 10-Dec-83 M UR 96 2640118313 68.86% 57.56% 51.00% 59.14% 2 61.141984 6252 NAGENDRA KUMAR GARIBAN RAM 13-May-85 M EBC 87 2634118792 67.86% 53.89% 55.67% 59.14% 2 61.14CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 504 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1985 766 MAITRAI PRIYAM DEEN BANDHU MISHRA 01-Jan-90 F UR 102 2629118384 59.29% 60.00% 58.13% 59.14% 2 61.14Sex1986 3678 ASHISH KUMAR RAM KRIPAL SINGH 14-Jan-90 M UR 107 2610118268 65.14% 50.89% 55.40% 57.14% 4 61.141987 4115 DISHA RANI RAM NATH PRASAD 15-Jan-90 F BC 89 2617118239 63.00% 56.89% 57.53% 59.14% 2 61.141988 4454 KUMARI NILAM BALDEO PRASAD SAH 03-Nov-85 F BC 83 2626118641 65.43% 58.89% 53.07% 59.13% 2 61.131989 5058 GUNJAN KUMARI RAJESHWAR PRASAD SINGH 16-Jan-89 F UR 87 3713118199 59.57% 60.89% 56.93% 59.13% 2 61.131990 106 PRADYUMAN KUMAR SINGH MANNU SINGH 14-Jan-77 M UR 91 2643118059 66.33% 57.56% 53.47% 59.12% 2 61.121991 5008 RISHI BALA RAGHUNANDAN PRASAD DEEPAK 28-May-80 F UR 100 2658118291 69.33% 51.80% 56.22% 59.12% 2 61.121992 827 SYED SHAMSHIR ALAM SYED SADAR ALAM 04-Jul-80 M UR 92 2684118186 64.57% 50.33% 62.47% 59.12% 2 61.121993 2048 SMRITI KUMARI KAMLA PATI PANDEY 24-Feb-83 F UR 84 2693115010 52.14% 64.89% 60.33% 59.12% 2 61.121994 4457 VINOD KUMAR SHIVNATH PRASAD 22-Feb-76 M BC 109 2696118209 58.11% 61.56% 51.67% 57.11% 4 61.111995 1276 SUDHIR KUMAR RAJESHWAR PRASAD 31-Dec-75 M UR 96 2674118099 60.78% 62.89% 53.67% 59.11% 2 61.111996 787 BIMLESH KUMAR BHARAT SINGH 06-Jun-84 M BC 83 2613118328 58.14% 68.00% 51.20% 59.11% 2 61.111997 701 AVSHEKH KUMAR PRAKASH PRASAD 12-Jul-84 M EBC 99 2628115085 61.86% 57.33% 58.13% 59.11% 2 61.111998 861 MRITYUNJAY KUMAR MANOHAR SHARMA 05-Jan-85 M UR 91 2676115590 54.00% 73.67% 49.67% 59.11% 2 61.111999 3843 KARMVEER KUMAR UPENDRA MALAKAR 20-Jan-86 M EBC 86 2624118127 68.14% 56.11% 53.08% 59.11% 2 61.112000 5826 SARASWATI KUMARI GUPTESHWAR RAI 10-Jan-78 F UR 104 0735118306 75.56% 47.40% 54.33% 59.10% 2 61.102001 4888 SANDHYA RANI SURENDRA PRASAD 18-Feb-87 F BC 86 2350118179 70.29% 59.33% 47.67% 59.10% 2 61.102002 P253 ARPITA KUMARI UPENDRA BAHADUR SINGH 28-Feb-90 F UR 90 2609118031 70.43% 46.67% 60.20% 59.10% 2 61.102003 2304 PRACHI GUPTA DAHARI PRASAD 10-Jan-91 F BC 85 2642118550 62.40% 60.22% 54.67% 59.10% 2 61.102004 3861 KRANTI KUMAR HINDUSTANI PREM NARAYAN BHAGAT 06-Sep-83 M BC 102 2625118145 67.80% 58.20% 51.27% 59.09% 2 61.092005 5044 MENKA KUMARI SHIVSHANKAR CHOURASIA 15-Oct-83 F BC 84 2676115316 55.86% 58.67% 62.73% 59.09% 2 61.092006 900 AJAY KUMAR DIN BANDHU 12-Jan-84 M SC 83 2602118007 53.86% 76.00% 47.40% 59.09% 2 61.092007 2517 SIMPI KUMARI DIWAKAR PRASAD 11-Jan-85 F BC 91 2671118483 55.14% 63.67% 58.47% 59.09% 2 61.092008 1322 BRIJESH KUMAR JAIPRAKASH PANDEY 01-Feb-86 M UR 98 2636115024 66.14% 59.33% 51.80% 59.09% 2 61.092009 6032 VED PRAKASH RAM BARAN SINGH 04-Jun-86 M UR 90 1724118132 60.57% 58.56% 58.13% 59.09% 2 61.092010 2338 RAJNISH SUKUMAR RABINDRA NATH SHARMA 10-Dec-87 M UR 85 4014118660 74.43% 44.44% 58.40% 59.09% 2 61.092011 5609 RAVIKANT SINGH VAKIL SINGH 20-Jun-88 M BC 85 0205118167 64.86% 55.67% 56.73% 59.09% 2 61.092012 5323 KUMARI KAMAL LATA SINGH RAGHAV NANDAN SINGH 25-Apr-77 F UR 84 2626118438 69.00% 56.78% 51.47% 59.08% 2 61.082013 5812 KUMARI HEEYA SHREE RAM BABU 12-Dec-84 F BC 86 2670115043 54.00% 65.44% 57.80% 59.08% 2 61.082014 2656 SONIKA DAS SANT BIHARI LAL DAS 30-May-85 F UR 90 2693115208 66.43% 55.56% 55.27% 59.08% 2 61.082015 4761 DHIRENDRA KUMAR RAM BACHAN THAKUR 15-Jun-85 M EBC 91 2616118348 67.14% 60.89% 49.20% 59.08% 2 61.082016 4579 KALPANA KUMARI DHIRENDRA NATH JHA 14-May-88 F UR 89 2623118059 64.14% 57.11% 56.00% 59.08% 2 61.082017 6694 DEEPAK BABU SHANKER THAKUR 26-Jan-89 M EBC 85 2304115111 62.14% 58.89% 56.20% 59.08% 2 61.082018 1645 SWATI KUMARI BIMLESH KUMAR SHARMA 19-Dec-90 F UR 86 2683118012 64.29% 63.56% 49.40% 59.08% 2 61.082019 6328 KUMARI SEEMA KAPIL DEO CHOUDHARY 16-Dec-74 F UR 83 2672115022 60.22% 60.44% 56.53% 59.07% 2 61.072020 3058 MEERA KUMARI SHREEKANT PRASAD SINHA 01-Jan-77 F UR 97 2632118703 62.22% 56.67% 58.33% 59.07% 2 61.072021 6030 UMESH KUMAR SATYA NARAYAN YADAV 10-Oct-79 M BC 85 0134118002 66.67% 56.67% 53.87% 59.07% 2 61.072022 5236 GURIYA RANI PREM KUMAR PRASAD SHARMA 12-Aug-83 F UR 91 2619118319 54.57% 64.44% 58.20% 59.07% 2 61.072023 2589 ANITA KUMARI VIDYA PRASAD 17-Oct-84 F BC 87 2605118757 61.14% 61.33% 54.73% 59.07% 2 61.07CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 505 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2024 5903 PUJA GUPTA KRISHNA KUMAR GUPTA 13-Nov-86 F EBC 85 0726118047 79.20% 34.33% 63.67% 59.07% 2 61.07Sex2025 2108 NISHANT KUMAR KRISHNA DEO PD SINGH 14-Nov-86 M UR 104 2679115386 61.57% 56.78% 58.87% 59.07% 2 61.072026 392 T SWETA RANI SHASHIKANT THAKUR 25-Jun-88 F UR 99 2684118082 59.40% 60.56% 57.27% 59.07% 2 61.072027 6248 RAGINI KUMARI RAVINDRA NATH SINGH 15-Nov-88 F UR 102 2647118315 65.80% 58.33% 53.07% 59.07% 2 61.072028 2798 KUMARI SADHANA GANPATI LAL DAS 25-Sep-79 F UR 107 2672115006 67.89% 49.22% 54.07% 57.06% 4 61.062029 5519 NIRAJ KUMAR SINGH BAIDYANATH SINGH 15-Aug-80 M UR 98 2637118021 66.50% 52.22% 58.47% 59.06% 2 61.062030 5560 NIRAJ KUMAR SINGH BAIDYANATH SINGH 15-Aug-80 M UR 98 2637118021 66.50% 52.22% 58.47% 59.06% 2 61.062031 2380 SUNIL KUMAR RADHAKRISHNA SAH 15-Aug-83 M BC 105 2677118110 51.86% 65.00% 54.33% 57.06% 4 61.062032 5997 ALOK RANJAN PRASAD RAMASHRAY MAHTO 01-Jan-84 M EBC 87 2602119074 55.14% 65.22% 56.80% 59.06% 2 61.062033 P31 RAJESH KUMAR SURESH RAM 15-Jan-79 M EBC 95 3202115003 77.78% 46.11% 53.27% 59.05% 2 61.052034 1107 T ARTI KUMARI NISHANT KUMAR 06-Jan-81 F UR 93 2609118099 67.63% 56.44% 53.07% 59.05% 2 61.052035 2344 ASHA KUMARI SARVADA NAND SINGH 04-Jan-83 F EBC 104 2610118169 57.14% 59.00% 61.00% 59.05% 2 61.052036 4184 RASHMI PRIYA SAWALIA TIWARI 07-Feb-88 F UR 96 2655118261 65.71% 54.56% 56.87% 59.05% 2 61.052037 621 RANJEET KUMAR BABAN PRASAD 26-Feb-89 M UR 101 2654118275 66.86% 55.56% 54.73% 59.05% 2 61.052038 5734 PRAKASH RANJAN BADRI NARAYAN SHRIVASTAVA 25-Oct-75 M UR 92 3819118184 55.00% 64.78% 57.33% 59.04% 2 61.042039 2127 RAVINDRA KUMAR BACHAN SAH 02-Feb-79 M BC 98 2656118558 66.00% 54.33% 56.80% 59.04% 2 61.042040 3102 PRABHU KUMAR SHIVJI PRASAD 25-Jan-80 M BC 86 3819118130 72.89% 52.56% 51.67% 59.04% 2 61.042041 2324 RAJNISH KUMAR KAMLA KANT TIWARI 15-Jan-84 M UR 97 1411118341 64.86% 55.67% 56.60% 59.04% 2 61.042042 P231 NIDHI KUMARI ARUN KUMAR MISHRA 05-Nov-85 F UR 86 2329118137 69.00% 56.78% 51.33% 59.04% 2 61.042043 5167 GOUTAM PATEL NAGESHWAR MANDAL 10-Jan-86 M EBC 84 2205115035 56.57% 63.89% 56.67% 59.04% 2 61.042044 3171 HARSH BARDHAN RAHI KUMAR SANJAY SINHA 31-Dec-90 M BC 88 2619118589 69.29% 48.11% 59.73% 59.04% 2 61.042045 6173 RAJESH KUMAR CHANDRAVANSHI BRIJMOHAN PRASAD 12-Jul-72 M EBC 94 2682115470 68.14% 57.00% 51.93% 59.03% 2 61.032046 2644 RAKESH KUMAR RAVINDRA KUMAR VERMA 02-Jan-75 M UR 91 2651118379 64.89% 58.00% 54.20% 59.03% 2 61.032047 5530 RAKESH KUMAR RAVINDRA KUMAR VERMA 02-Jan-75 M UR 91 2651118379 64.89% 58.00% 54.20% 59.03% 2 61.032048 6632 RAJU KUMAR RAJENDRA THAKUR 08-Feb-83 M EBC 91 2422118817 63.14% 64.67% 49.27% 59.03% 2 61.032049 2771 RAJ KUMAR JAMUNA SINGH 01-May-83 M BC 104 2648118045 47.71% 67.90% 61.47% 59.03% 2 61.032050 4053 PRATIMA BHARTI RAMA KANT 05-Aug-83 F UR 89 2643118818 63.71% 57.44% 55.93% 59.03% 2 61.032051 531 RAJEEV KUMAR RANJAN ARUN KUMAR VERMA 14-Feb-84 M SC 95 2682115228 66.14% 54.56% 56.40% 59.03% 2 61.032052 5970 GOVIND JHA JATADHAR JHA 01-Aug-89 M UR 103 3434118135 56.71% 60.83% 59.53% 59.03% 2 61.032053 2657 PRAVEEN KUMAR NAGENDRA PRASAD BHAGAT 05-Feb-90 M BC 94 0634118179 63.00% 55.22% 58.87% 59.03% 2 61.032054 1170 DOLLY KUMARI RAVINDRA PRASAD 12-Feb-90 F BC 87 2617118352 60.71% 52.44% 63.93% 59.03% 2 61.032055 6177 PRAMOD KUMAR SHYAM SUNDAR SINGH 15-Nov-80 M BC 100 1404115314 79.57% 45.89% 51.60% 59.02% 2 61.022056 3509 BIMAL KUMAR SHYAMDHARI SINGH 15-Jun-81 M BC 96 4007118854 66.14% 53.11% 57.80% 59.02% 2 61.022057 474 INDU MUMARI BADRI NARAYAN CHOUDHARY 27-Sep-81 F SC 86 2620118370 57.00% 60.00% 60.07% 59.02% 2 61.022058 2783 SHAMINA ANJUM MUSHTAQUE ALAM 20-Mar-84 F UR 83 2804118229 62.43% 61.89% 52.73% 59.02% 2 61.022059 538 PRIYANKA SHRIVASTAVA RAJENDRA PD SHRIVASTAVA 21-Oct-85 F UR 82 2681115124 68.86% 56.11% 58.10% 61.02% 0 61.022060 64 PRIYA RANI ASHOK KUMAR 03-Mar-88 F UR 97 2645118276 57.40% 64.00% 55.67% 59.02% 2 61.022061 1258 NIRU KUMARI SITAB LAL 22-Jun-88 F BC 101 2637118229 63.71% 55.22% 58.13% 59.02% 2 61.022062 4671 MUKESH RANJAN CHANDRA BHUSHAN DWIVEDI 05-Dec-79 M UR 112 1015118205 61.56% 57.56% 51.93% 57.01% 4 61.01CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 506 of 673


S.NFormNo.2063 P 184TName Father's Name DOBTETPercentageTET Final MeritTET ROLL NO.MarksGraduatioWeitage %Matric Inter TotalnARCHANA KUMARI MOHAN CHAUDHARI 01-Oct-78 F UR 82 2906118058 61.78% 65.11% 56.13% 61.01% 0 61.01Sex2064 5314 SUNIL KUMAR CHHATHOO SAH 05-Mar-80 M BC 100 2847118109 67.63% 59.00% 50.40% 59.01% 2 61.012065 4782 ATUKANT BABU LAL MADHUKAR 01-Mar-82 M SC 84 2610118836 55.57% 70.56% 50.86% 59.00% 2 61.002066 967 MAUSAM SINGH MAHENDRA SINGH 15-Jan-88 F UR 89 2632118121 66.86% 55.22% 54.93% 59.00% 2 61.002067 2927 RASHMI SHAMBHU SHANKAR GHOSH 08-Sep-74 F UR 101 0640118164 57.33% 56.22% 63.40% 58.99% 2 60.992068 3546 ANURADHA ANANT LAL 14-Jan-78 F UR 83 2607118488 53.78% 71.67% 51.53% 58.99% 2 60.992069 P204 LALITA KUMARI SURAJ PRASAD 20-Feb-82 F BC 97 2628118124 59.00% 66.56% 51.40% 58.99% 2 60.992070 5844 SHIV KUMAR YADAV BAHRU YADAV 01-Jul-83 M BC 86 2145118191 54.43% 64.44% 58.07% 58.98% 2 60.982071 3370 AKANKSHA KUMARI SRINATH PRAJAPATI 05-Nov-80 F EBC 93 2603115163 55.88% 62.89% 58.13% 58.97% 2 60.972072 1733 SHAZIA NAHID AKHTAR HUSSAIN 01-Mar-85 F BC 87 2669118609 59.43% 57.89% 59.60% 58.97% 2 60.972073 2952 RENU KUMARI SHAILENDRA PRASAD SINGH 06-Nov-89 F EBC 83 2686115087 62.57% 58.00% 56.33% 58.97% 2 60.972074 1163 APURVA MISHRA KRISHNA MOHAN MISHRA 15-May-80 M UR 110 2607119024 56.71% 57.89% 56.27% 56.96% 4 60.962075 4887 ANSHI KUMARI TIWARI RAVINDRA TIWARI 01-Jan-87 F UR 103 2804118122 52.71% 65.56% 58.60% 58.96% 2 60.962076 3048 LAKSHMI KUMARI KANDHJI PRASAD 28-Jun-88 F BC 88 2628118013 69.14% 51.67% 56.07% 58.96% 2 60.962077 5294 MUKTA SINHA MAHENDRA NATH SINHA 01-Jan-72 F UR 110 2677115120 61.00% 53.44% 56.40% 56.95% 4 60.952078 2110 PEOSH KUMAR SINHA BRAJNANDAN PRASAD SINHA 02-Jun-78 M BC 95 2641118154 68.00% 58.78% 50.07% 58.95% 2 60.952079 3893 KAUSHAL KISHOR SURENDRA PRASAD YADAV 25-Dec-79 M BC 105 1702115132 71.89% 46.22% 52.73% 56.95% 4 60.952080 6403 ASHOK KUMAR SINHA UMA KANT SINGH 02-Feb-81 M UR 109 2610118552 60.13% 54.11% 56.60% 56.95% 4 60.952081 3801 KUMARI ARCHANA BALIRAM PRASAD YADAV 19-Nov-86 F BC 90 3514118095 61.29% 60.56% 55.00% 58.95% 2 60.952082 4852 RAJNEE KUMARI KRISHNA PRASAD 31-Dec-87 F BC 87 2683115055 67.86% 48.67% 60.33% 58.95% 2 60.952083 4532 PREETI SINGH CHANDRA BHUSHAN SINGH 04-Jul-88 F UR 95 2644118318 64.20% 57.78% 54.87% 58.95% 2 60.952084 6279 ROMA VERMA DEVENDRA PRASAD SINGH 15-Jan-89 F BC 87 2425118142 66.14% 52.44% 58.27% 58.95% 2 60.952085 3265 RINKI KUMARI RABINDRA KUMAR 21-Jan-76 F BC 96 2658118075 48.33% 78.22% 50.27% 58.94% 2 60.942086 5980 NIVEDITA KUMARI UMESHWER SINGHA 02-Jan-84 F UR 99 4013118673 60.00% 60.56% 56.27% 58.94% 2 60.942087 6663 BINDU KUMARI SURESH PRASAD SINGH 04-Apr-84 F EBC 96 2613118449 57.86% 61.44% 57.53% 58.94% 2 60.942088 3278 PARVATI KUMARI LALAN CHOUDHARY 15-Apr-84 F SC 88 2640118529 55.00% 65.22% 56.60% 58.94% 2 60.942089 3453 PRAMOD KUMAR TIWARI SATYADEV TIWARI 15-Jun-85 M UR 97 3137118325 69.14% 54.33% 53.33% 58.94% 2 60.942090 972 ANITA KUMARI RAMASHISH SINGH 13-Dec-87 F UR 83 2803118563 60.14% 57.67% 59.00% 58.94% 2 60.942091 2355 ATULIKA KUMARI VERMA DILIP KUMAR VERMA 20-Jun-91 F BC 92 2610118888 60.43% 62.67% 53.73% 58.94% 2 60.942092 1669 RAKESH KUMAR RAJDEO SINGH 1-Mar-79 M BC 98 1405115156 62.22% 63.78% 50.80% 58.93% 2 60.932093 3528 DHIRAJ KUMAR UPENDRA KUMAR SHARMA 28-Oct-79 M UR 92 2616118231 72.11% 52.44% 52.22% 58.93% 2 60.932094 6390 NAGENDRA KUMAR RAMBACHAN SINGH 22-Oct-88 M BC 88 0204118049 46.40% 70.33% 60.07% 58.93% 2 60.932095 5181 RAJESH KUMAR SHARWAN KUMAR 01-Mar-83 M BC 109 2649118395 51.43% 66.67% 52.67% 56.92% 4 60.922096 5213 DEVENDRA KUMAR DINKAR RAM KRISHAN YADAV 01-Nov-77 M BC 82 2110118098 72.56% 63.00% 47.20% 60.92% 0 60.922097 2858 PREM LATA KUMARI BISHNU MAHTO 14-Apr-82 F BC 96 2644118431 59.00% 58.89% 58.87% 58.92% 2 60.922098 3545 ANITA KUMARI KRISHNA SINGH 15-Jul-83 F BC 87 2803118544 54.86% 63.22% 58.67% 58.92% 2 60.922099 2116 ANURAG KUMAR PARASH SINGH 12-Dec-84 M UR 93 2607118628 61.86% 61.78% 53.13% 58.92% 2 60.922100 4960 RABIA KHATOON ABUL HAYAT MD OMAIR 15-May-75 F UR 94 2602119827 62.22% 56.89% 57.60% 58.90% 2 60.902101 154 MAHESH PRASAD GORELAL PASWAN 05-Jan-76 M SC 97 2629118344 67.00% 50.56% 59.13% 58.90% 2 60.90CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 507 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2102 3562 DHIRENDRA KUMAR OJHA VIMALAKAR OJHA 05-Jul-83 M UR 103 0808118039 72.33% 48.80% 55.56% 58.90% 2 60.90Sex2103 6681 MUKESH KUMAR MITA PANDIT 08-Jan-86 M EBC 84 3723118062 64.00% 57.11% 55.60% 58.90% 2 60.902104 6423 RINKI KUMARI KAPIL KUMAR 01-Jul-86 F BC 93 2658118074 59.57% 60.00% 57.13% 58.90% 2 60.902105 2911 KUMARI REENA VIDYADHAR PATHAK 31-Dec-87 F UR 87 2627118011 56.00% 62.89% 57.80% 58.90% 2 60.902106 904 RAUSHAN KUMAR RAM PRABODH RAUT 01-Feb-90 M EBC 98 3421118130 58.29% 63.89% 54.53% 58.90% 2 60.902107 5388 SHWETA KUMARI GUPTA SUNIL KUMAR 07-Feb-90 F EBC 85 3122115099 66.57% 57.00% 53.13% 58.90% 2 60.902108 3775 GANESH KUMAR THAKUR RAJENDRA THAKUR 15-Jul-88 M EBC 97 2605119039 57.43% 57.78% 61.47% 58.89% 2 60.892109 2396 KIRAN KUMARI LAKHAN SAH 25-Nov-80 F BC 88 2412118032 56.88% 60.22% 59.53% 58.88% 2 60.882110 1223 VIKASH KUMAR MANOJ KUMAR 25-Dec-89 M EBC 105 2232118028 60.71% 53.67% 56.27% 56.88% 4 60.882111 2482 RADHA KANT BINDESHWARI MAHTO 15-Oct-76 M EBC 101 3614118020 68.11% 56.56% 51.93% 58.87% 2 60.872112 6242 SHEPHALI DAS SHRI BINOD LAL DAS 01-Jan-83 F UR 85 2923118079 53.86% 62.89% 59.87% 58.87% 2 60.872113 829 BIRENDRA KUMARR HARIHAR SHARMA 02-Oct-90 M EBC 83 2613118833 64.29% 51.33% 61.00% 58.87% 2 60.872114 738 NEELU KUMARI MANGAL BAHADUR 02-Jan-91 F BC 88 2678115153 71.00% 49.22% 56.40% 58.87% 2 60.872115 3254 ANITA KUMARI MAHENDRA SINGH 11-Jul-86 F UR 98 2605118806 59.50% 61.89% 55.20% 58.86% 2 60.862116 1224 SUJEET KUMAR UMESH PRASAD GUPTA 11-Jan-88 M EBC 84 2674118423 62.00% 53.44% 61.13% 58.86% 2 60.862117 5011 SANDEEP RAJ AWADH BIHARI SINGH 01-Mar-90 M BC 85 1121115024 68.43% 49.89% 58.27% 58.86% 2 60.862118 5660 TURSHAN AKRAM IZHAR AKRAM 06-Feb-80 M EBC 85 2804118285 60.11% 64.44% 52.00% 58.85% 2 60.852119 5346 SANJEET KUMAR JHA KUMAR KANT JHA 07-Mar-84 M UR 95 3622118126 54.43% 58.00% 64.13% 58.85% 2 60.852120 4513 ANUPAMA KUMARI GOPAL VISHWAKARMA 20-Oct-85 F BC 97 2607118438 63.71% 62.11% 50.73% 58.85% 2 60.852121 1120 MAZHAR ALI MUNSHI ANSARI 05-Feb-87 M EBC 86 2632118180 58.57% 57.11% 60.87% 58.85% 2 60.852122 1954 KUMARI SIMA SINHA SAROJ KUMAR 01-Feb-80 F BC 86 2627118225 68.56% 58.11% 49.87% 58.84% 2 60.842123 5849 JITENDRA KUMAR YADAV DAYANAND YADAV 03-Jan-84 M BC 113 2621118604 55.43% 61.56% 53.53% 56.84% 4 60.842124 1117 ABHISHEK KUMAR KHAN YAMUNA KANT KHAN 02-Sep-84 M UR 90 2601118670 57.40% 54.44% 64.67% 58.84% 2 60.842125 1187 JUHI SINGH NAGESHWER SINGH 24-Jul-90 F BC 82 2621118697 56.00% 64.67% 61.87% 60.84% 0 60.842126 2139 RUPENDRA KUMAR RUPESH NAGENDRA PRASAD SAH 05-Dec-90 M EBC 92 1718118102 65.86% 50.33% 60.33% 58.84% 2 60.842127 2760 AJENDRA JHA MADHU SUDAN JHA 31-Dec-76 M UR 112 2602118319 68.11% 48.67% 53.73% 56.83% 4 60.832128 5607 PRABHAT KUMAR RAJ KUMAR SINGH 01-Mar-79 M EBC 100 2514118224 59.78% 67.11% 49.60% 58.83% 2 60.832129 4648 ANJANA GUPTA KRISHNA NAND GUPTA 26-Dec-80 F BC 93 2606118218 63.75% 51.78% 60.93% 58.82% 2 60.822130 2238 NITU KUMARI AMBIKA MAHTO 02-Jan-84 F EBC 103 2638118405 66.43% 51.44% 58.60% 58.82% 2 60.822131 6542 RAVI VERMA UMA SHANKAR PRASAD 13-Dec-86 M BC 87 2656118531 66.40% 57.33% 52.73% 58.82% 2 60.822132 5075 SWATI KUMARI BIJAY NARAYAN MISHRA 17-Jan-87 F UR 85 0662118302 55.57% 60.22% 60.67% 58.82% 2 60.822133 5362 AWDHESH KUMAR SINGH BIPIN SINGH 05-May-75 M UR 106 1903118124 59.89% 57.56% 53.00% 56.81% 4 60.812134 473 T NAMITA KUMARI SIYARAM BHAGAT 04-Aug-73 F EBC 95 2677115278 59.33% 56.11% 61.00% 58.81% 2 60.812135 6238 SANGITA KUMARI MANINDRA NATH RAI 05-Jun-78 F BC 85 2662118126 73.33% 57.78% 45.33% 58.81% 2 60.812136 5126 VIJAY KUMAR JAWAHAR PANDIT 20-Sep-78 M EBC 97 2691118258 55.22% 74.89% 46.33% 58.81% 2 60.812137 3490 MANJARI AISHWARYA UMESH CHANDRA VERMA 01-Mar-79 F UR 101 2630118355 55.78% 67.78% 52.87% 58.81% 2 60.812138 3614 CHANDAN KUMAR ARVIND SHARMA 02-Dec-80 M EBC 102 2614118037 62.00% 61.44% 53.00% 58.81% 2 60.812139 5757 FAISAL TAKRIM MD A BASIT 09-Mar-81 M EBC 92 2617118493 53.40% 61.33% 61.70% 58.81% 2 60.812140 1652 AMIT KUMAR BHARTI JAIPRAKASH SAH 12-May-82 M EBC 94 2603118538 53.00% 65.89% 57.53% 58.81% 2 60.81CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 508 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2141 2474 ANJALI SINHA JITENDRA KUMAR SINHA 26-Jan-83 F UR 85 2606118191 63.71% 60.11% 52.60% 58.81% 2 60.81Sex2142 2183 DEEPMALA RANI ASHOK KUMAR CHOUDHARY 07-Feb-83 F BC 86 2615118266 60.57% 58.67% 57.20% 58.81% 2 60.812143 5219 NAMITA SRIVASTAVA SIDHESHWAR PD SRIVASTAVA 06-Mar-88 F UR 97 0720118043 71.00% 49.80% 55.60% 58.80% 2 60.802144 3783 SUDHIR KUMAR DARWARI PRASAD 31-Dec-83 M EBC 89 2674118065 61.00% 60.11% 55.27% 58.79% 2 60.792145 4058 ALKA NUPUR UMESHWARI PRASAD SINHA 15-Feb-85 F UR 96 2602118872 54.57% 62.67% 59.13% 58.79% 2 60.792146 1550 RAVI SHANKAR KUMAR NIRAJ NAND KISHORE SHARMA 08-Jan-87 M UR 97 2685115339 73.57% 47.67% 55.13% 58.79% 2 60.792147 4954 OM PRAKASH KUMAR SHREE KANT SHARMA 01-Mar-77 M UR 90 2639118134 67.33% 55.33% 53.67% 58.78% 2 60.782148 4670 RINA SRIVASTAWA VIRENDRA PRASAD SRIVASTAWA 15-Jan-80 F UR 86 1023118405 60.75% 61.44% 54.13% 58.78% 2 60.782149 3914 NOOPUR KUMARI SUBODH KUMAR SHRIVASTAV 15-Jan-82 F UR 86 2638118608 59.57% 63.78% 53.00% 58.78% 2 60.782150 5793 SWAATI PRIYA ASHOK KR GUPTA 31-May-88 F EBC 84 2683118/069 62.00% 52.40% 61.93% 58.78% 2 60.782151 3518 KHUSHBOO KUMARI AJAY KUMAR 15-May-90 F BC 88 3202118262 63.14% 52.00% 61.20% 58.78% 2 60.782152 3009 SHARDA KUMARI LALIT RAMAN LAL KARN 24-Jan-84 F UR 83 2355118224 56.00% 65.11% 55.20% 58.77% 2 60.772153 5569 PRIYANKA KUMARI GANESH THAKUR 01-Jan-88 F EBC 96 4014118168 65.00% 60.78% 50.53% 58.77% 2 60.772154 1906 NIBHA KUMARI YOGENDRA SINGH 22-Jan-91 F BC 89 2636118137 71.43% 46.22% 58.67% 58.77% 2 60.772155 4818 ANAMIKA KUMARI RAJKISHORE PRASAD 01-Jan-75 F BC 92 2604118651 65.00% 52.89% 58.40% 58.76% 2 60.762156 3103 ARATI KUMARI NARMADESHWAR PATHAK 12-May-85 F BC 91 1701115253 66.14% 53.00% 57.13% 58.76% 2 60.762157 2277 RAJEEV KUMAR BIRENDRA PRASAD SINGH 08-Nov-85 M UR 91 2648118457 64.71% 55.22% 56.33% 58.76% 2 60.762158 5487 JYOTI PRIYA PRAHLAD PANDEY 30-Dec-86 F UR 90 2622118329 62.71% 60.22% 53.33% 58.76% 2 60.762159 173 BIRENDRA KUMAR RAGHUBIR PRASAD 01-Jan-90 M BC 105 2634115093 64.57% 48.44% 57.27% 56.76% 4 60.762160 824 ANAMIKA SINGH RAJ KUMAR SINGH 13-Aug-90 F UR 97 2604118674 60.14% 60.00% 56.13% 58.76% 2 60.762161 4942 RAGINI KUMARI BASHISHTH NARAYAN OJHA 05-Jul-86 F UR 87 0819118239 61.86% 55.00% 59.40% 58.75% 2 60.752162 2055 SHIKHA SWAROOP BIRENDRA SINGH 15-Feb-87 F UR 90 0739118182 53.14% 67.11% 56.00% 58.75% 2 60.752163 201 PINKI KUMARI JAY PRASAD SINHA 08-Dec-87 F BC 85 2679116038 68.29% 44.89% 63.07% 58.75% 2 60.752164 844 ARCHANA ASHOK KUMAR SINGH 02-Nov-78 F UR 101 2608118065 62.67% 63.22% 50.33% 58.74% 2 60.742165 2410 MINAKSHI KUMARI ARUN KUMAR YADAV 19-Feb-79 F BC 86 2633118032 64.56% 59.33% 52.33% 58.74% 2 60.742166 5769 BABLU KUMAR PANDEY ABDHESH PANDEY 01-Mar-79 M UR 103 1901115197 63.22% 65.00% 48.00% 58.74% 2 60.742167 3876 KUMARI SNEHLATA GHANSHYAM PRASAD 15-Apr-84 F BC 85 3607118066 66.29% 59.00% 50.93% 58.74% 2 60.742168 5886 CHANDAN KUMAR BINDESHWARI PRASAD MEHTA 15-Apr-86 M BC 92 2001115433 61.00% 59.56% 55.67% 58.74% 2 60.742169 3548 AARTI PRABHAKAR HARDEO NARAIN PRABHAKAR 01-Oct-71 F UR 86 2601118066 64.00% 55.67% 56.53% 58.73% 2 60.732170 5321 KANCHAN PODDAR SIYARAM PODDAR 05-Jan-76 F BC 109 2624118003 61.00% 53.11% 56.07% 56.73% 4 60.732171 265 PRAMOD KUMAR SURESH KUMAR 17-Jan-84 M BC 99 2643118315 69.71% 46.22% 60.27% 58.73% 2 60.732172 1159 SHESHANK RAJ SUBHASH PRASAD SINGH 05-Feb-87 M BC 107 2669118700 60.00% 54.78% 55.40% 56.73% 4 60.732173 2504 ANJALI KUMARI ANIL KUMAR 16-Jan-88 F BC 95 2606118108 55.43% 60.56% 60.20% 58.73% 2 60.732174 2540 UPAMA KUMARI UMA SHANKAR PRASAD 05-Jan-80 F BC 94 2436118109 64.50% 54.67% 57.00% 58.72% 2 60.722175 3343 KUNAL SATYPAL REDDY BISHNU DEO PRASAD 03-Aug-85 M BC 93 2627118557 66.29% 54.56% 55.33% 58.72% 2 60.722176 3117 A NEHA KUMARI RAJESHWAR PRASAD SINGH 05-Feb-86 F UR 91 2635118880 64.29% 60.00% 51.87% 58.72% 2 60.722177 1785 BABITA KUMARI PARMA NAND MALLICK 26-Feb-87 F UR 85 2611118456 58.86% 57.89% 59.40% 58.72% 2 60.722178 151 ALIYA PERWEEN NESAR AHMAD 01-Mar-91 F UR 94 2602118807 62.29% 58.56% 55.33% 58.72% 2 60.722179 2942 SUBHASH BALLAV JASBIR BALLAV 02-Mar-74 M BC 102 2673118349 59.22% 58.44% 58.47% 58.71% 2 60.71CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 509 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2180 5217 MRITUNJAY SUMAN SHASHI BHUSHAN SUMAN 30-Jul-83 M BC 91 2634118077 60.43% 61.44% 54.27% 58.71% 2 60.71Sex2181 2796 DIP MALA KUMARI RAM DAYAL SINGH 01-Mar-80 F BC 96 2617118141 70.33% 56.22% 49.53% 58.70% 2 60.702182 5636 ROZY KUMARI SITARAM JHA 05-Oct-82 F UR 102 0926118273 54.00% 63.22% 58.87% 58.70% 2 60.702183 2588 ANJALI KUMARI VIJAY KUMAR SINGH 05-Jun-84 F BC 90 2606118129 58.00% 63.78% 54.33% 58.70% 2 60.702184 2029 MANTU KUMAR UMESH PRASAD 08-Feb-86 M EBC 90 2406115191 67.29% 52.56% 56.27% 58.70% 2 60.702185 6402 MANJU KUMARI PAWAN KUMAR BHAGAT 18-Nov-77 F BC 88 2630118426 60.00% 68.00% 48.07% 58.69% 2 60.692186 1367 SYED IBRAHIM ABDULLAH SYED MASROORUL HASSAN 01-Mar-78 M UR 98 2604118747 67.00% 53.00% 56.07% 58.69% 2 60.692187 3085 VARUN KUMAR VISHWANATH PRASAD GUPTA 05-Oct-86 M BC 92 2835118300 59.78% 63.22% 53.07% 58.69% 2 60.692188 5107 ARADHANA PALLAV LAKSHMI KUMAR SINGH 04-Nov-89 F BC 92 2607119060 65.71% 51.56% 58.80% 58.69% 2 60.692189 6499 ARADHANA PALLAV LAKSHMI KUMAR SINGH 04-Nov-89 F BC 92 2607119060 65.71% 51.56% 58.80% 58.69% 2 60.692190 1167 PUNAM KUMARI BARNWAL UMESH L BARNWAL 17-Feb-90 F BC 104 0606110636 52.86% 60.00% 63.20% 58.69% 2 60.692191 6380 MAHESH PRASAD SIYARAM SAW 08-Jan-74 M BC 85 4012118104 62.78% 58.33% 54.93% 58.68% 2 60.682192 1281 RITU KUMARI SHYAM KARAN SAHU 20-Oct-77 F UR 97 0322118107 69.11% 53.67% 53.27% 58.68% 2 60.682193 3127 RAKESH KUMAR SINGH BIKAT PRASAD SINGH 07-Dec-77 M UR 90 2652118226 65.33% 59.44% 51.27% 58.68% 2 60.682194 6686 SUSHMA KUMARI HARINATH PRASAD 15-Feb-79 F BC 92 1155118022 56.67% 61.44% 57.93% 58.68% 2 60.682195 2863 RANJITA KUMARI DEVRAJ SINGH 16-Jan-83 F BC 84 2824118181 61.43% 57.33% 57.27% 58.68% 2 60.682196 P30 NIL KAMAL SINGH AWADEESH SINGH 05-Jan-87 M BC 90 2845118175 71.14% 47.78% 57.13% 58.68% 2 60.682197 2427 SATENDRA KUMAR RAM NIHOR RAM 08-Jan-90 M SC 83 1521118002 50.43% 62.89% 62.73% 58.68% 2 60.682198 2849 ANAMIKA MISHRA BIJOY MISHRA 01-Jan-78 F UR 82 2604118663 59.67% 65.89% 56.44% 60.67% 0 60.672199 6107 KURTUL EN ABISH UL HAQUE 01-Mar-79 UR 87 2411110325 68.67% 57.67% 49.67% 58.67% 2 60.672200 4343 SEEMA KUMARI SATRUGHAN SHARMA 11-Feb-84 F UR 102 2930118100 52.00% 68.22% 55.80% 58.67% 2 60.672201 5390 MANISH GUPTA VIJAY PRASAD 02-Oct-87 M EBC 90 2816115099 60.43% 59.11% 56.47% 58.67% 2 60.672202 800 MANISH KUMAR LAL MOHAN SINGH 01-Jan-91 M UR 99 2629118966 67.14% 51.67% 57.20% 58.67% 2 60.672203 857 CHANDANI KUMARI SHYAM BIHARI SINGH 12-May-91 F UR 82 2614118244 65.14% 56.33% 60.53% 60.67% 0 60.672204 2906 SYED EJAZ MEHDI SYED NESAR MEHDI 01-Dec-80 M UR 102 2684118178 68.50% 53.22% 54.27% 58.66% 2 60.662205 41 MOHAMMAD HUSSAIN AZAD MD MAHMOOD ALAM 30-Dec-84 M EBC 85 2501118831 59.14% 58.44% 58.40% 58.66% 2 60.662206 3884 MUKESH KUMAR DEVANAND SINGH 01-Mar-85 M UR 92 2634118192 64.57% 53.67% 57.75% 58.66% 2 60.662207 3672 REKHA KUMARI KAILASH PRASAD 10-May-87 F BC 82 2519118147 63.86% 58.00% 60.13% 60.66% 0 60.662208 1074 ASHISH KUMAR SINHA BHUPENDRA NARAIN SINHA 01-Mar-76 M UR 91 2610118326 60.22% 64.78% 50.93% 58.64% 2 60.642209 1973 RAJU RANJAN KUMAR RAJENDRA SINGH 10-Dec-77 M UR 100 2345118203 64.78% 59.00% 52.13% 58.64% 2 60.642210 5671 SANTOSH KUMAR PODDAR TEJ NARAYAN PODDAR 12-Jan-82 M BC 101 2665118475 50.86% 67.00% 58.07% 58.64% 2 60.642211 5556 VINITA KUMARI PASHUPATI PRASAD 14-May-84 F EBC 91 0748118159 56.29% 62.44% 57.20% 58.64% 2 60.642212 4876 SURYA KANT CHARAN PRAFUL RANJAN CHARAN 30-Nov-85 M UR 109 2681118097 53.57% 57.22% 59.13% 56.64% 4 60.642213 1727 SWATI SWARAJ RAMNANDAN PRASAD 09-Aug-87 F BC 95 2683118113 60.29% 57.78% 57.87% 58.64% 2 60.642214 5051 PUJA KUMARI KANHAIYA PRASAD 10-Dec-88 F BC 86 0309115218 67.71% 50.11% 58.07% 58.63% 2 60.632215 2372 DHARMENDRA KUMAR BIRENDRA KUMAR 18-Oct-74 M EBC 104 1606118101 65.56% 56.44% 53.87% 58.62% 2 60.622216 472 VISHVANATH PRASAD BUDHANI SAO 01-Mar-75 M EBC 87 2698118016 63.44% 59.22% 53.20% 58.62% 2 60.622217 784 SANJAY KUMAR AMBIKA SHARMA 01-Jan-76 M EBC 93 2662118325 63.11% 54.89% 57.87% 58.62% 2 60.622218 4645 NAMITA KUMARI PRABODH KUMAR KAPRI 27-Apr-76 F UR 88 2634118916 56.89% 65.78% 53.20% 58.62% 2 60.62CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 510 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2219 6109 RAKESH KUMAR RAMBHAROSA SINGH 25-Feb-80 M BC 108 2605119452 58.56% 61.78% 49.53% 56.62% 4 60.62Sex2220 3602 MANOJ KUMAR AWADHESH KUMAR 28-Feb-80 M BC 104 2699118464 65.33% 60.33% 50.20% 58.62% 2 60.622221 5988 PRIAY RANJAN KUMAR LAKSHMESHWAR SHARMA 27-Feb-84 M UR 99 3035118499 62.14% 60.44% 53.27% 58.62% 2 60.622222 6285 AJIT KUMAR ASHOK KUMAR 16-Jan-89 M BC 90 1901115036 69.86% 50.00% 56.00% 58.62% 2 60.622223 950 MANISH KUMAR JHA PRAMOD JHA 03-Feb-89 M UR 102 2630118064 62.86% 55.00% 58.00% 58.62% 2 60.622224 3438 GUDDU KUMAR KEDAR SINGH 10-Jan-90 M BC 87 2619118173 59.71% 60.00% 56.13% 58.62% 2 60.622225 5684 VIJETA PRIYA KRISHNA PRASAD 27-Aug-87 F BC 82 2529118071 63.29% 63.22% 55.33% 60.61% 0 60.612226 5210 SANDEEP KUMAR MOHAN PRASAD 08-Jan-83 M BC 93 2660118725 48.86% 65.44% 61.53% 58.61% 2 60.612227 6714 KUMARI RENU LAKSHMAN PRASAD 11-Jan-87 F BC 95 2627118032 52.57% 66.33% 56.93% 58.61% 2 60.612228 2579 PRAFFUL KUMAR RAI HULAS RAI 21-Sep-87 M UR 98 0755118093 65.86% 47.11% 62.87% 58.61% 2 60.612229 126 JHUMA BHANDARI NARENDRA NATH BHANDARI 20-Dec-90 F EBC 85 2657115033 66.71% 56.44% 52.67% 58.61% 2 60.612230 1938 BADRI NARAYAN PANJIYAR MAHADEO PANJIYAR 09-May-82 M BC 100 2605118933 49.29% 66.78% 59.73% 58.60% 2 60.602231 664 ANUJ KUMAR KRISHNA PRASAD 01-Dec-90 M BC 98 2401115507 66.86% 50.89% 58.07% 58.60% 2 60.602232 782 ZEBA FIRDOUSI SYED SHAH NOORUDDIN AHMED 01-Mar-78 F UR 84 2698115472 70.56% 56.22% 49.00% 58.59% 2 60.592233 5758 RAM NIRANJAN RAJENDRA PRASAD 15-Dec-79 M BC 83 2652118645 71.22% 54.67% 49.87% 58.59% 2 60.592234 4503 ABHISHEK RAJ KANHAIYA SINGH 07-Feb-88 M BC 108 2601118722 63.71% 50.11% 55.93% 56.59% 4 60.592235 1177 ANCHALA BHARATI ANJANI KUMAR 07-Oct-88 F BC 88 2403118047 66.29% 53.89% 55.60% 58.59% 2 60.592236 3133 SUBODH KUMAR JAIRAM GIRI 06-Dec-88 M EBC 84 2535118212 65.43% 52.89% 57.47% 58.59% 2 60.592237 2212 AVINASH KUMAR JHA AKHILESH JHA 18-Dec-76 M UR 98 3004118779 64.11% 61.89% 49.73% 58.58% 2 60.582238 1219 RUPA KUMARI SHAMBHU PRASAD TIWARY 30-Aug-81 F UR 99 2659118554 55.29% 59.11% 61.33% 58.58% 2 60.582239 6234 ANKIT KUMAR NARAYAN PRASAD SAH 15-Dec-81 M EBC 107 1702118085 56.29% 56.67% 56.80% 56.58% 4 60.582240 1467 PINKI BIRENDRA PRASAD SINGH 12-Jan-85 F UR 93 2641118182 53.86% 62.22% 59.67% 58.58% 2 60.582241 2283 MEERA KUMARI SATISH SINGH 16-Mar-89 F UR 87 2632118720 65.00% 60.20% 50.53% 58.58% 2 60.582242 620 ASHISH KUMAR ANAND RAMRUP BARIYAIT 09-Feb-86 M BC 101 3602118090 59.57% 60.67% 55.47% 58.57% 2 60.572243 205 NEERAJ KUMAR MAHESH PRASAD 23-Dec-76 M EBC 92 3725118064 61.00% 64.22% 50.47% 58.56% 2 60.562244 1586 BHUPESH KUMAR RAMESH PRASAD SINGH 26-Dec-76 M BC 97 2613118086 64.44% 61.78% 49.47% 58.56% 2 60.562245 4230 ARPITA ANU KAMLESHWAR TIWARI 14-Jan-81 F UR 90 2609118025 67.25% 53.78% 54.67% 58.56% 2 60.562246 259 KUMARI KAZAL RADHE LAL 25-Nov-81 F UR 106 4011118107 51.43% 59.44% 58.80% 56.56% 4 60.562247 958 KUMARI KAVITA SINHA BHIM PRASAD 01-Mar-83 F BC 83 2626118469 59.86% 64.56% 51.27% 58.56% 2 60.562248 3866 ANJAR AHMAD AZIZUL HAQUE 25-Jul-83 M UR 90 2305118137 53.86% 65.56% 56.27% 58.56% 2 60.562249 3152 A SNEHA CHAURASIA ARUN KUMAR CHAURASIA 03-Oct-89 F BC 90 1151118115 55.00% 63.80% 56.87% 58.56% 2 60.562250 2004 RANJAY KUMAR SINGH JAJ SINGH 05-Jan-80 M BC 104 0821118410 68.88% 51.78% 55.00% 58.55% 2 60.552251 187 VARUN KUMAR AWADHESH KUMAR CHOUDHARY 01-Mar-80 M SC 102 2690118027 58.11% 63.33% 54.20% 58.55% 2 60.552252 3402 SANGEETA KUMARI SHYAM KUMAR SINGH 6-Jan-85 F UR 95 2661118178 59.57% 57.00% 59.08% 58.55% 2 60.552253 2339 NEERAJ KUMAR MANI UMESH SINGH 01-Feb-85 M BC 102 4013118400 58.14% 63.11% 54.40% 58.55% 2 60.552254 1477 BRIJKISHOR RAM PARASHURAM RAM 16-Feb-87 M SC 90 3508118202 54.86% 67.00% 53.80% 58.55% 2 60.552255 3146 GEETANJALI KUMARI NOONOOLAL PRASAD 12-Oct-87 F BC 88 2618118286 66.71% 55.33% 53.60% 58.55% 2 60.552256 5830 INDAL KUMAR RAM BABU SINGH 01-10-86Q M BC 94 2620118215 66.14% 54.11% 55.40% 58.55% 2 60.552257 1913 ARAVIND KUMAR AMAR RAM VILASH YADAV 02-May-72 M BC 95 2605118884 61.56% 55.33% 58.73% 58.54% 2 60.54CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 511 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2258 221 ANAMIKA PRIYADARSHNI PREM KUMAR 10-Oct-75 F UR 90 2614115038 58.00% 60.89% 56.73% 58.54% 2 60.54Sex2259 5935 SANJAY KUMAR CHANDRAMANI SINGH 20-Jan-81 M UR 102 2832115322 53.63% 62.00% 60.00% 58.54% 2 60.542260 3653 AJAY KUMAR RAJENDRA PRASAD 01-Mar-84 M EBC 88 2601118989 57.57% 61.11% 56.93% 58.54% 2 60.542261 931 RINKI KUMARI VISHWANATH PRASAD YADAV 04-Feb-85 F BC 88 2658118118 61.86% 56.56% 57.20% 58.54% 2 60.542262 5267 ABHISHEK KUMAR PARMANAND SHARMA 14-Dec-86 M EBC 85 2601118501 61.86% 59.11% 54.67% 58.54% 2 60.542263 P234 DIVYA KUMARI YOGENDRA THAKUR 05-Jan-85 F UR 89 3712118412 59.14% 58.78% 57.67% 58.53% 2 60.532264 1559 PRAVEEN PRAKASH SUDHAKAR PRAKASH 15-Jun-89 M BC 88 2644118125 51.00% 61.60% 63.00% 58.53% 2 60.532265 1072 KUMARI RANJANA SINHA BRIND PRASAD 28-Jul-84 F BC 82 2626118878 56.14% 70.44% 55.00% 60.53% 0 60.532266 4192 ANIL KUMAR RAM CHANDRA PRASAD 05-Jan-72 M EBC 87 2605118393 54.00% 53.89% 67.67% 58.52% 2 60.522267 5891 PRIYANKA KUMARI DINESH PRASAD 01-Mar-82 F BC 93 2645118525 55.71% 63.11% 56.73% 58.52% 2 60.522268 6602 MADHURI KUMARI RAMAVTAR RAY 05-Dec-87 F BC 84 2629118169 59.71% 57.11% 58.73% 58.52% 2 60.522269 4373 SUSHMA KUMARI DEV NARAYAN PRASAD 1-Dec-84 F EBC 84 2434118228 61.57% 61.11% 52.87% 58.52% 2 60.522270 6364 BHARTI PANDEY KAILASH BIHARI PANDEY 04-Dec-72 F UR 95 2612118696 56.56% 60.78% 58.20% 58.51% 2 60.512271 6616 BHARTI PANDEY KAILASH BIHARI PANDEY 04-Dec-72 F UR 95 2612118696 56.56% 60.78% 58.20% 58.51% 2 60.512272 3919 ANUPAMA KUMARI NARESH CHANDRA THAKUR 18-Oct-76 F UR 84 2605118878 55.11% 61.89% 58.53% 58.51% 2 60.512273 496 SUDHA KUMARI OJHA PURUSHOTTAM OJHA 17-Jan-80 F UR 91 0829118009 62.71% 58.89% 53.93% 58.51% 2 60.512274 1484 OM PRAKASH SATYENDRA NARAYAN SINGH 11-Sep-80 M BC 96 2639118076 66.56% 54.11% 54.87% 58.51% 2 60.512275 1017 MUSTAK ANSARI SARFUDDIN ANSARI 15-Jan-83 M EBC 96 0815118291 57.43% 63.78% 54.33% 58.51% 2 60.512276 4476 VIJETA PARMAR AJAY KUMAR SINGH 27-Nov-83 F UR 88 2692118259 46.29% 70.44% 58.80% 58.51% 2 60.512277 2054 NIDHI KUMARI RAM CHANDRA PRASAD 01-Mar-77 F EBC 92 2679115090 58.22% 60.00% 57.27% 58.50% 2 60.502278 2820 ABHAVYA SINGH SHANKAR DAYAL SINGH 02-Apr-88 F UR 90 2601118177 53.80% 62.22% 59.47% 58.50% 2 60.502279 4947 JITENDRA KUMAR SINGH SUDHIR KUMAR SINGH 16-Aug-78 M UR 106 2621118578 56.44% 62.00% 51.07% 56.50% 4 60.502280 6189 SUBODH KUMAR DOMAN PRASAD 20-Oct-83 M BC 106 2673118483 62.71% 50.00% 56.80% 56.50% 4 60.502281 5062 RANJANA KUMARI RAM NAGINA PRASAD 09-Dec-73 F UR 90 2654118081 66.89% 53.11% 55.47% 58.49% 2 60.492282 3271 SUMANT KUMAR K N BHATT 27-Nov-75 M BC 105 2676118055 63.33% 51.67% 54.47% 56.49% 4 60.492283 1162 MANISH KUMAR SURESH CHANDRA YADAV 01-Jan-78 M BC 87 2629118892 74.67% 51.00% 49.80% 58.49% 2 60.492284 3162 KAVITA KUMARI UMA SHANKER PRASAD 02-May-78 F UR 97 2605119102 64.67% 54.67% 56.13% 58.49% 2 60.492285 5662 GAUTAM KUMAR PAL BAIJNATH BHAGAT 31-Dec-82 M EBC 103 3118118017 59.00% 61.33% 55.13% 58.49% 2 60.492286 4336 MUKESH KUMAR ANIL RAM LAL SINGH 16-Nov-86 M BC 83 0815118205 74.43% 46.78% 54.27% 58.49% 2 60.492287 2457 SABITA KUMARI CHANDRADEO NARAYAN ROY 01-Sep-76 F EBC 85 2660118187 55.33% 56.11% 64.00% 58.48% 2 60.482288 1195 SANJU KUMARI BRINDANAND PRASAD 05-Aug-80 F BC 98 2664118215 69.86% 48.44% 57.13% 58.48% 2 60.482289 867 LALAN KUMAR SHEONANDAN RAM 10-Jan-83 M SC 84 2628118062 51.43% 67.67% 56.33% 58.48% 2 60.482290 1228 SAWITA KUMARI DEVANAND PRASAD 03-Dec-84 F EBC 93 2690115278 64.14% 53.56% 57.73% 58.48% 2 60.482291 2327 EKTA RANI GOPAL BHUSHAN GUPTA 14-Dec-86 F BC 84 2617118467 67.71% 50.00% 57.73% 58.48% 2 60.482292 3283 ARCHNA KUMARI LALAN CHOUDHARY 20-May-87 F SC 85 2608118508 60.29% 57.56% 57.60% 58.48% 2 60.482293 6478 YASHVANT KUMAR RAM LAKHAN PRASAD 22-Feb-88 M BC 84 2699118044 69.00% 55.44% 51.00% 58.48% 2 60.482294 6482 NILAM KUMARI RAGHUNANDAN DAS 05-Jan-90 F SC 84 2503115289 68.57% 52.00% 54.87% 58.48% 2 60.482295 3669 BABITA KUMARI RAM KUMAR SHARMA 21-Nov-76 F UR 86 2612118006 67.78% 53.44% 54.20% 58.47% 2 60.472296 4057 NILOFER RAM BACHAN SINGH 31-Dec-81 F UR 82 2636118487 66.00% 59.33% 56.07% 60.47% 0 60.47CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 512 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2297 1802 AMIT KUMAR RAJENDRA RAM 9-Oct-82 M SC 96 2612115140 61.00% 58.33% 56.07% 58.47% 2 60.47Sex2298 6414 VINIT KUMAR GOPAL TIWARI 15-Feb-90 M UR 93 2151118126 71.86% 46.56% 57.00% 58.47% 2 60.472299 2528 NANDAN KUMAR CHAITRAYA KUMAR SINGH 06-Feb-80 M BC 103 2634119031 66.78% 52.89% 55.72% 58.46% 2 60.462300 5396 DIPAK KUMAR DR.JAIPRAKASH NARAYAN GUPTA 15-Jul-85 M BC 87 2614118916 68.71% 53.11% 53.53% 58.45% 2 60.452301 4399 PRIYANKA KUMARI SHAMBHU PRASAD 4-Jan-87 F BC 85 2421118109 62.71% 55.44% 57.20% 58.45% 2 60.452302 4682 MUNNI KUMARI SHITAL LAL 05-Feb-87 F BC 90 2677115174 64.43% 57.78% 53.13% 58.45% 2 60.452303 4303 ANSHU MALA VERMA DEVENDRA KUMAR VERMA 24-Jan-88 F UR 94 2607118123 59.86% 56.33% 59.17% 58.45% 2 60.452304 1601 PRAVIN KUMAR SINGH HIMACHAL PRASAD SINGH 25-Oct-88 M BC 96 2699118570 64.71% 56.89% 53.73% 58.45% 2 60.452305 2958 ANURADHA KUMARI HRIDAY NATH MAHTO 15-Apr-90 F BC 92 2607118512 56.43% 60.11% 58.80% 58.45% 2 60.452306 P200 RANJU RATAN ARUN KM SHRIVASTAVA 30-Nov-78 F UR 102 2346118402 61.33% 51.11% 62.87% 58.44% 2 60.442307 5122 RANI DIBYA JYOTI AKHOURI RADHA RAMAN PRASAD 18-Jan-79 F UR 93 2653118387 69.33% 52.44% 53.53% 58.44% 2 60.442308 3435 SANGITA KUMARI MOTI LAL SINGH 18-Aug-79 F BC 84 2688115080 69.22% 49.11% 57.00% 58.44% 2 60.442309 6638 RAVI KUMAR SHAILENDRA KUMAR SHARMA 25-Jan-86 M BC 86 2656118041 68.86% 50.00% 56.47% 58.44% 2 60.442310 1527 TABASSUM PERVEEN MOHAMMAD SHAFIQUE 01-Nov-87 F BC 82 2684118199 62.86% 60.00% 58.47% 60.44% 0 60.442311 401 ASHOK KUMAR CHAKRAVARTI NARESH CHANDRA CHAKRAVARTI 05-Feb-88 M BC 88 2610118490 60.00% 58.00% 57.33% 58.44% 2 60.442312 6066 RAVI RANJAN RAM NARAYAN SINGH 07-Sep-90 M BC 83 2824118361 66.00% 51.78% 57.53% 58.44% 2 60.442313 345 RAJEEV KUMAR THAKUR BIRENDRA THAKUR 13-Aug-74 M UR 97 3614118056 50.67% 60.67% 63.95% 58.43% 2 60.432314 3814 JITENDRA KUMAR GOPAL TIWARI 01-Jan-77 M UR 99 3714118201 60.33% 60.22% 54.73% 58.43% 2 60.432315 594 GYANENDRA KUMAR SINGH BINDESHWAR SINGH 05-Jul-78 M UR 91 2619118379 69.33% 51.22% 54.73% 58.43% 2 60.432316 6379 SWATI PRIYA AJAY KUMAR PANDIT 30-Jan-84 F EBC 91 2683118067 57.29% 67.33% 50.67% 58.43% 2 60.432317 2848 PAWAN KUMAR SINGH SHEO KUMAR SINGH 10-Nov-86 M UR 95 2641118102 60.86% 56.44% 57.98% 58.43% 2 60.432318 4299 SHADMA NASIM MD NASIM 28-Feb-87 F UR 91 2668118519 61.83% 60.33% 53.13% 58.43% 2 60.432319 P251 RAJESH KUMAR CHOUDHARY RAJENDRA CHOUDHARY 01-May-76 M SC 105 3205118111 59.11% 53.89% 56.27% 56.42% 4 60.422320 6208 RANJAY KUMAR RAJENDRA PRASAD 05-Oct-78 M BC 110 2654118177 62.33% 56.00% 50.93% 56.42% 4 60.422321 3221 SHAMBHU NATH SINGH VILAT SINGH 20-Jan-84 M BC 108 2144118090 52.14% 63.11% 54.00% 56.42% 4 60.422322 3437 RANJEET KUMAR BHAGWAN RAY 21-Dec-89 M BC 94 2654118334 54.14% 64.78% 56.33% 58.42% 2 60.422323 5449 GIRIJA KUMARI SHASHI NATH MISHRA 05-Jan-91 F UR 92 1113118523 55.57% 60.89% 58.80% 58.42% 2 60.422324 5648 DINESH KUMAR CHAUDHARY DEEWALI CHAUDHARY 10-Feb-85 M SC 106 4009118101 49.43% 60.67% 59.13% 56.41% 4 60.412325 1304 RUHI BAL BALMUKUND SAHAY 03-Oct-72 F UR 95 2659118493 54.22% 61.33% 59.67% 58.41% 2 60.412326 2464 NARGIS BANO ABDUL HAKIM 27-Feb-73 F EBC 104 2602119685 61.33% 60.78% 53.13% 58.41% 2 60.412327 5638 SMRITI SINGH PRAMOD KUMAR SINGH 01-Jan-76 F BC 93 2832118151 55.89% 62.22% 57.13% 58.41% 2 60.412328 5226 SHAILENDRA KUMAR SIDHESHWAR PRASAD 12-Feb-79 M BC 82 2668118667 69.22% 60.00% 52.00% 60.41% 0 60.412329 5098 SHAMBHU KUMAR UPENDRA MALAKAR 18-Aug-79 M EBC 90 3537118144 66.56% 52.00% 56.67% 58.41% 2 60.412330 3367 SANTOSH KUMAR BISHNU DEO RAJAK 01-Mar-84 M SC 95 2665118377 62.43% 62.67% 50.13% 58.41% 2 60.412331 4905 POONAM KUMARI AMAR NATH TIWARI 09-Jan-85 F UR 88 1514115165 53.00% 63.56% 58.67% 58.41% 2 60.412332 2985 SUFIA IMRANA ABDUL BAQUE 02-Feb-86 F UR 95 2604118731 58.29% 56.56% 60.40% 58.41% 2 60.412333 3416 NEELU KUMARI PRAHLAD LAL YADAV 12-Feb-86 F BC 85 2635118582 67.29% 49.67% 58.27% 58.41% 2 60.412334 353 MD FAIYAZ AHMAD MD MUSTAFA ANSARI 10-Jan-80 M BC 96 2632118290 72.11% 48.22% 54.87% 58.40% 2 60.402335 547 BINDU KUMARI GHANSHYAM JHA 05-May-88 F UR 83 2613118425 66.43% 52.11% 56.67% 58.40% 2 60.40CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 513 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2336 5227 PRIYANKA BHAGWAN LAL SINGH 05-Jan-80 F BC 91 0635118226 61.43% 54.00% 59.73% 58.39% 2 60.39Sex2337 4535 NEELAM KUMARI KEDAR NATH 17-Aug-81 F BC 86 2635118492 54.29% 64.56% 56.33% 58.39% 2 60.392338 5831 BINDU KUMARI DEVMUNEE SINGH 19-Jan-82 F UR 86 0707118104 55.43% 61.67% 58.07% 58.39% 2 60.392339 335 SURAJ ABHISHEKH ASHOK KUMAR MEHTA 14-Dec-89 M BC 84 2680118042 61.71% 56.44% 57.00% 58.39% 2 60.392340 1666 MANISH KUMAR ANUP KUMAR SHARMA 25-Jan-84 M EBC 108 2629118951 49.43% 63.67% 56.07% 56.39% 4 60.392341 3791 ANINDITA KUMARI JIVAN PRAKASH 14-Aug-78 F UR 82 2605118611 64.44% 57.44% 59.25% 60.38% 0 60.382342 3832 SANGEETA KUMARI RAMASHRAY SINGH 28-Jan-83 F BC 101 2661118192 54.86% 62.22% 58.07% 58.38% 2 60.382343 4098 NAVEEN KUMAR SIDHNATH THAKUR 25-Dec-83 M EBC 93 2635118200 53.86% 70.89% 50.40% 58.38% 2 60.382344 2907 NIHARIKA MISHRA ARVIND KUMAR MISHRA 02-Feb-86 F UR 85 3726118025 58.00% 60.00% 57.13% 58.38% 2 60.382345 6708 VARSHA RANI VED PRAKASH ARYA 16-Feb-84 F BC 85 2436118209 62.86% 58.78% 53.47% 58.37% 2 60.372346 3505 VIDYA UPENDRA TIWARY 01-Feb-85 F UR 92 2691118119 49.43% 68.56% 57.13% 58.37% 2 60.372347 5424 BABITA KUMARI SHEOLAL PRASAD 25-Dec-86 F SC 92 4007118693 63.14% 61.78% 50.20% 58.37% 2 60.372348 6045 PURNIMA KUMARI JANESHWAR YADAV 05-Sep-90 F BC 96 2646118421 61.43% 60.00% 53.67% 58.37% 2 60.372349 5163 KRITI RAJ SHATRUGHAN SINGH 05-Jan-91 M UR 98 2625118368 62.00% 54.11% 59.00% 58.37% 2 60.372350 4994 MD KHURSHID ALAM MD MOHIUDDIN 03-Dec-73 M EBC 89 2160118238 62.33% 57.00% 55.73% 58.36% 2 60.362351 2936 BRAJENDRA BHUSHAN SHRIVASTAVARAMESH KUMAR SHRIVASTAVA 10-May-76 M UR ORTHO 97 2613118970 60.44% 62.22% 52.40% 58.36% 2 60.362352 2031 AJAY KUMAR RAMNATH VERMA 14-Feb-79 M BC 96 2601118992 61.22% 61.33% 52.53% 58.36% 2 60.362353 4364 CHANDAN KUMAR UPENDRA RAM 1-Jun-79 M SC 107 3051118130 60.20% 57.22% 51.67% 56.36% 4 60.362354 6148 DHARMENDRA KUMAR RAMAKANT GUPTA 30-Oct-85 M BC 87 0750115093 59.71% 55.56% 59.80% 58.36% 2 60.362355 4239 NAGMANI RAY NARSINGH ROY 02-Jan-89 M BC 95 4013118230 57.14% 59.33% 58.60% 58.36% 2 60.362356 1564 VEENA KUMARI SHYAM NARAYAN PRASAD 21-Dec-74 F BC 99 2690118129 61.67% 57.11% 56.27% 58.35% 2 60.352357 403 BINOD KUMAR PASWAN JAGDISH PASWAN 02-Jan-81 M SC 93 2613118624 54.00% 66.78% 54.27% 58.35% 2 60.352358 3862 VIKASH ANAND BISHESH KUMAR 12-Dec-82 M EBC 84 2693118073 63.86% 58.33% 52.87% 58.35% 2 60.352359 3924 JITENDRA KUMAR SHUKHALU RAJAK 10-Mar-85 M SC 95 2621118527 51.20% 64.80% 59.06% 58.35% 2 60.352360 2995 PINKI KUMARI PHOOLCHAND GUPTA 02-May-88 F BC 88 2641118259 59.71% 56.00% 59.33% 58.35% 2 60.352361 1327 RENU KUMARI SHYAM BABU GUPTA 14-Feb-82 F BC 103 2657118122 54.57% 63.11% 57.33% 58.34% 2 60.342362 3099 JAYA CHITRANSH BRAJ KISHORE PRASAD SINHA 10-Nov-82 F UR 83 2621118147 49.14% 73.22% 52.67% 58.34% 2 60.342363 3644 DIWAKAR KUMAR KASHYAP BIRENDRA PRASAD SINGH 21-Nov-82 M UR 115 1113118286 49.29% 63.67% 56.07% 56.34% 4 60.342364 6229 KANCHAN PANDEY JAGBALI TRIVEDI 04-Jan-76 F UR 83 0811118019 68.67% 55.67% 50.67% 58.33% 2 60.332365 6567 PYARE LAL KUMAR BALDEO MISTRI 11-Apr-77 M EBC 95 2647118021 63.11% 58.89% 53.00% 58.33% 2 60.332366 6357 BHAWESH KUMAR SINGH ARUN PRASAD SINGH 05-Feb-83 M UR 96 3006118087 55.71% 61.22% 58.07% 58.33% 2 60.332367 49 RATNESH KUMAR SUDHIR KUMAR KARN 05-Nov-83 M UR 88 2655118435 53.00% 60.44% 61.53% 58.33% 2 60.332368 6617 ANAND KUMAR RAMSAREKH SHARMA 02-Apr-85 M BC 89 2605118047 59.57% 56.22% 59.20% 58.33% 2 60.332369 1952 SAVITA KUMARI SUSHIL KUMAR SRIVASTAVA 08-Jan-76 F UR 103 2668118118 66.00% 51.89% 57.07% 58.32% 2 60.322370 3586 SHABNAM PERWEEN ZAINU ABEDIN 16-Feb-80 F EBC 85 0737118189 58.29% 62.56% 54.13% 58.32% 2 60.322371 3948 ANGEETA KARN ARVIND KUMAR VERMA 12-Jan-86 F UR 84 2614115126 51.29% 62.56% 61.13% 58.32% 2 60.322372 2899 SHANKAR KUMAR RAM CHARITAR THAKUR 12-Mar-86 M EBC 85 2668119141 60.29% 60.22% 54.47% 58.32% 2 60.322373 6548 PRAKASH NARAYAN NISHAD NAKUL MAHTO NISHAD 29-Sep-87 M EBC 85 2643118228 57.86% 61.78% 55.33% 58.32% 2 60.322374 6273 RACHANA BHARTIYA SHAMBHU SHARAN BHARTIYA 08-Jul-85 F BC 115 2016118082 53.14% 57.44% 58.33% 56.31% 4 60.31CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 514 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2375 6042 RAKESH KUMAR SURESH RAY 12-Dec-86 M BC 88 2345118259 59.57% 61.22% 54.13% 58.31% 2 60.31Sex2376 2841 INDU KUMARI BALI RAM 07-Aug-87 F SC 93 1507115162 58.17% 63.20% 53.56% 58.31% 2 60.312377 5079 RASHMI KUMARI BASANT KUMAR SINHA 01-Mar-78 F UR 83 2655118172 65.11% 60.44% 49.33% 58.30% 2 60.302378 1562 PANKAJ KUMAR PANDEY SHYAM NARAYAN PANDEY 05-Dec-79 M UR 100 2679115864 71.67% 49.89% 53.33% 58.30% 2 60.302379 1681 VIDHAN BHARTI OM PRAKASH YADAV 1-Mar-89 M BC 94 2231118285 67.14% 53.22% 54.53% 58.30% 2 60.302380 3376 KRISHNA NANDAN PRASAD VISHWANATH ROY 09-Nov-72 M BC 95 2625118314 62.57% 56.22% 56.07% 58.29% 2 60.292381 6121 KAMLESH KUMAR SINGH KAPILDEO SINGH 22-Nov-77 M UR 100 2623118331 59.67% 65.00% 50.22% 58.29% 2 60.292382 6085 AMIT ANAND BIJAY KUMAR RAI 11-Feb-78 M UR 98 2303118261 71.33% 52.40% 51.13% 58.29% 2 60.292383 1746 RAJA KAPILDEV PRASAD BARMA 31-Dec-85 M BC 84 2422118160 50.57% 70.22% 54.07% 58.29% 2 60.292384 4195 NITU BALA KUMARI RAMESHWAR PRASAD 05-Jan-86 F BC 84 2638118302 66.57% 52.89% 55.40% 58.29% 2 60.292385 6041 ABHINENDRA KUMAR KAUSHIK SHUBH NARAYAN PANDEY 26-Nov-86 M UR 92 2301118122 62.14% 54.67% 58.07% 58.29% 2 60.292386 5689 SHRUTI KUMARI RAM KISHORE SINGH 05-Jan-87 F UR 100 0532118082 67.86% 48.22% 58.80% 58.29% 2 60.292387 1352 VARUN KUMAR CHHOTAN PASWAN 10-Dec-90 M SC 82 2690118016 65.60% 63.40% 51.87% 60.29% 0 60.292388 2059 SWARNA BHARTI SHIVA NANDAN KUMAR 12-Jan-86 F UR 113 2695115411 58.29% 60.44% 50.13% 56.29% 4 60.292389 4808 RASHMI MALHOTRA VIJAY KUMAR 21-Jan-88 F BC 108 2423118459 61.86% 53.00% 54.00% 56.29% 4 60.292390 3578 KIRAN KUMARI RAM BABU SINGH 08-May-75 F EBC 98 2624118639 63.67% 52.44% 58.73% 58.28% 2 60.282391 2431 VINITA KUMARI VINAY KUMAR SINGH 12-Aug-86 F EBC 85 2696118145 70.71% 55.44% 48.67% 58.28% 2 60.282392 3313 NIVA KUMARI ALAKH DEO NARAYAN SINGH 25-Nov-86 F BC 94 2638118547 60.43% 60.22% 54.20% 58.28% 2 60.282393 5299 AJIT KUMAR BHARAT SINGH 07-Feb-87 M BC 83 0701118366 60.43% 57.67% 56.73% 58.28% 2 60.282394 4062 SHWETA SAKSHI SURENDRA KUMAR VERMA 21-Dec-87 F UR 92 2671118193 58.43% 65.00% 51.40% 58.28% 2 60.282395 736 SHIPRA KEDAR NATH CHAUDHARY 03-Feb-88 F UR 94 2669118906 59.57% 57.00% 58.27% 58.28% 2 60.282396 114 RAJESH KUMAR MUNNA Dr RAM N SAH 31-Dec-88 M EBC 87 2654118209 67.86% 55.22% 51.75% 58.28% 2 60.282397 5644A DHANANJAY KUMAR LAL SINGH 01-Sep-89 M BC 86 0202118106 67.43% 49.89% 57.53% 58.28% 2 60.282398 5344 VIJAY LAKSHMI HIRA LAL CHOUDHARY 09-Oct-89 F sc 91 2692118155 56.67% 57.78% 60.40% 58.28% 2 60.282399 3969 USHMAN GANI MOHAMMAD NABI RASUL 05-Mar-76 M EBC 96 2689118016 61.78% 61.56% 51.47% 58.27% 2 60.272400 3448 RAJESH KUMAR YADAV SHIV SHANKAR YADAV 5-Nov-86 M BC 91 3511115052 59.14% 59.20% 56.47% 58.27% 2 60.272401 6253 RAHUL KUMAR AJIT KUMAR 12-Sep-89 M SC 86 3707115198 68.20% 52.56% 54.07% 58.27% 2 60.272402 2182 LATA BHARTI RAMRAJ PRASAD 21-Feb-90 F EBC 85 2628118165 67.86% 54.22% 52.73% 58.27% 2 60.272403 1566 KAMLESH KUMAR GANGA DAYAL RAM 02-Feb-73 M EBC 90 2659115106 62.67% 53.11% 59.00% 58.26% 2 60.262404 6438 SANJAY KUMAR PANDEY RAM PUJAN PANDEY 26-Dec-74 M UR 96 2828118550 64.89% 51.56% 58.33% 58.26% 2 60.262405 4891 VIKASH PRASAD AMARNATH PRASAD 18-Jan-83 M EBC 96 2438118020 66.20% 54.11% 54.47% 58.26% 2 60.262406 1941 YASMIN BANO MD RAFI 25-Feb-80 F UR 93 2699118067 68.75% 47.00% 59.00% 58.25% 2 60.252407 P186 RAJESH KUMAR BISHRAM SINGH 19-Apr-81 M UR 94 1622118034 57.43% 63.00% 54.33% 58.25% 2 60.252408 131 ARTI KUMARI GUPTA RAM LAKHAN PRASAD 15-Jan-84 F UR 107 2622115066 48.29% 60.00% 60.47% 56.25% 4 60.252409 2199 RAJESH KUMAR RAM AYODHYA PRASAD 15-Nov-86 M EBC 96 2650118046 64.00% 53.89% 56.87% 58.25% 2 60.252410 5621 SADHANA KUMARI AMAR NATH JHA 15-Apr-80 F UR 89 2660118349 66.00% 55.33% 53.40% 58.24% 2 60.242411 3479 SHARWAN KUMAR RAM PRAVESH PRASAD 01-Jan-82 M BC 108 2691115316 56.71% 57.00% 55.00% 56.24% 4 60.242412 1580 SATYA PRAKASH SINGH GAJENDRA KUMAR SINGH 01-Mar-82 M UR 103 2667118337 61.29% 61.56% 51.87% 58.24% 2 60.242413 5972 SALONI BHARTI MAHESH BHARTI 02-Jan-85 F UR 84 3153118066 54.71% 61.67% 58.33% 58.24% 2 60.24CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 515 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2414 1111 SMITA KUMARI RAJ KISHORE LALL 20-Mar-86 F UR 96 2672118041 58.43% 63.22% 53.07% 58.24% 2 60.24Sex2415 6495 NAYLA NAZ SARFARAZ AHMAD 07-Jan-87 F UR 102 2602119714 52.57% 62.89% 59.27% 58.24% 2 60.242416 2111 ARCHANA KUMARI AJAY CHANDRA TIWARI 15-Jan-87 F UR 89 2608118266 60.29% 57.22% 57.20% 58.24% 2 60.242417 562 KUMARI PUSHPA SINHA NARESH PRASAD 02-Feb-87 F BC 94 2626118816 66.17% 55.89% 52.67% 58.24% 2 60.242418 4624 NITESH KUMAR DWARIKA PRASAD 28-Feb-87 M BC 91 2679115456 68.29% 51.11% 55.33% 58.24% 2 60.242419 2875 RAJU KUMAR KRISHNA RAI 26-Oct-87 M BC 98 0727118384 62.71% 54.00% 58.00% 58.24% 2 60.242420 6623A RITESH KUMAR DAS DOMAN RAVI DAS 02-Feb-88 M SC 90 2705115401 52.40% 55.00% 67.33% 58.24% 2 60.242421 1083 ASHA KUMARI RAY SHEETAL RAY 20-Apr-90 F BC 84 3701115591 73.60% 49.60% 51.53% 58.24% 2 60.242422 3218 UPENDRA KUMAR NAGESHWAR PRASAD 08-May-76 M BC 89 2687118156 54.89% 65.67% 54.13% 58.23% 2 60.232423 3408 SARSWATI KUMARI DEO RAJ SINGH 16-Sep-77 F UR 102 2667118016 58.67% 57.22% 58.80% 58.23% 2 60.232424 2931 RAVI CHANDRA NARAYAN JAI PRAKASH NARAYAN 17-Jan-80 F EBC 103 3737118295 50.13% 60.78% 63.80% 58.23% 2 60.232425 1831 PINTU KUMAR AKELA RAM PRAVESH THAKUR 2-Feb-82 M EBC 93 2674116100 52.71% 66.44% 55.53% 58.23% 2 60.232426 5216 SHWETA KUMARI NARSINGH PRASAD SINGH 20-Feb-83 F BC 100 2671118135 57.00% 57.22% 60.47% 58.23% 2 60.232427 2866 CHANDRA SEKHAR AZAD MATUKDHARI ROY 8-Jan-85 M BC 94 3002115564 56.43% 61.67% 56.60% 58.23% 2 60.232428 2333 CHANDRIKA KUMARI VIRENDRA NARAYAN CHOUDHRY 10-Jan-86 F UR 94 0911118305 60.14% 60.22% 54.33% 58.23% 2 60.232429 5172 ANUPAM RANI AMAR KANT ISSAR 05-Dec-84 F UR 95 2607118393 64.71% 55.00% 54.93% 58.22% 2 60.222430 2015 ADAYA KUMARI SHIVANAND PANDEY 09-Jan-88 F UR 94 2601118831 57.00% 62.67% 55.00% 58.22% 2 60.222431 3414 NEHA SHUKLA BANARSI BAJPAI 16-Sep-76 F UR 100 2605119278 56.78% 58.78% 59.07% 58.21% 2 60.212432 6185 SHAILJA THAGA RAJAK 28-Dec-78 F BC 100 2668118824 63.44% 57.44% 53.73% 58.21% 2 60.212433 2580 VIKASH KUMAR MOHAN PRASAD 15-Dec-83 M EBC 103 2693118122 63.71% 55.44% 55.47% 58.21% 2 60.212434 669 BISHVJEET KUMAR SHARMA SASHI SEKHAR SHARMA 30-Dec-84 M EBC 89 2613118883 57.00% 63.56% 54.07% 58.21% 2 60.212435 5101 KUMAR ANUBHAVA SHEO SHANKAR PRASAD 10-Oct-80 M UR 95 2625118463 62.75% 53.11% 58.73% 58.20% 2 60.202436 3336 MAYA KUMARI DEO PRASAD SAH 04-Jan-81 F BC 83 2632118139 53.14% 59.00% 62.47% 58.20% 2 60.202437 6452 NISHA KUMARI RAMANUJ SAHAY 15-Nov-86 F UR 85 0815115025 58.86% 56.89% 58.87% 58.20% 2 60.202438 1279 RAKESH KUMAR BAJRANGI PANDIT 04-Nov-74 M EBC 84 2652118062 53.33% 61.22% 60.00% 58.19% 2 60.192439 4842 RAMESH KUMAR MADAN PRASAD 29-May-78 M SC 94 2653118083 63.78% 62.44% 48.33% 58.19% 2 60.192440 5498 PALLAVI MADHAV PRASAD SINGH 15-Aug-79 F UR 86 2639118278 71.22% 54.33% 49.00% 58.19% 2 60.192441 1709 ASHOK KUMAR RAMCHANDRA PD YADAV 01-Mar-84 M BC 91 1403118237 47.57% 68.67% 58.33% 58.19% 2 60.192442 3199 SUPRITA PATHAK JAWAHAR PATHAK 24-Apr-84 F UR 88 2679118450 59.14% 63.33% 52.08% 58.19% 2 60.192443 5962 NURI KUMARI BIMAL PRASAD SINGH 25-Nov-84 F UR 90 2638118644 55.43% 65.89% 53.27% 58.19% 2 60.192444 3309 DARSHAN KUMAR CHOUDHARY SUDHIR CHOUDHARY 15-Dec-89 M UR 105 2614118712 53.71% 53.44% 61.40% 56.19% 4 60.192445 2152 SANJAY KUMAR CHAUDHARY YUGESHWAR CHAUDHARY 14-Apr-73 M SC 102 2663118040 63.11% 58.22% 53.20% 58.18% 2 60.182446 2496 SANTOSH KUMAR RAMSWAROOP SINGH 18-Jan-79 M BC 107 2689115172 49.60% 62.20% 56.73% 56.18% 4 60.182447 397 RAVI SHANKAR NARAYAN KAPIL RAM 01-Feb-82 M SC 91 3531118145 47.43% 67.11% 60.00% 58.18% 2 60.182448 5504 RAJ KAMAL KUMAR AWADHESH PRASAD 20-May-87 M BC 100 3528118067 61.71% 52.56% 60.27% 58.18% 2 60.182449 1508 DINESH KUMAR VERMA SATYENDRA NATH DAS 04-Dec-76 M UR 95 2902115092 76.86% 47.00% 50.67% 58.17% 2 60.172450 4997 PANKAJ KUMAR JHA DHRUB KUMAR JHA 05-Feb-78 M UR 97 2309115280 62.78% 60.33% 51.40% 58.17% 2 60.172451 2563 NIRANJAN KUMAR GANESH PD SINGH 22-Nov-79 M UR 92 2677115287 76.78% 48.67% 49.07% 58.17% 2 60.172452 3550 KALPNA KUSUM MUNESHWAR PRASAD 22-Aug-84 F BC 101 4010118355 58.43% 63.89% 52.20% 58.17% 2 60.17CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 516 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2453 4789 PRIYARANJAN KUMAR LALAN CHOUDHARY 05-Jan-88 M UR 96 0636118035 65.86% 46.00% 62.67% 58.17% 2 60.17Sex2454 1244 MANISHA KUMARI HEMANT KUMAR SINGH 27-Dec-89 F UR 86 2630118254 62.86% 60.00% 51.67% 58.17% 2 60.172455 1834 JAY NARAYAN PANDEY SITA RAM PANDEY 2-Jan-86 M UR 123 2811118382 57.57% 52.33% 52.60% 54.17% 6 60.172456 2039 SARITA KUMARI JAY PRAKASH MANDAL 09-Jan-80 F BC 84 2666118289 56.88% 60.00% 57.60% 58.16% 2 60.162457 4168 SUNIL KUMAR SURESH PANDIT 12-Jan-81 M EBC 90 2678118019 47.57% 66.78% 60.13% 58.16% 2 60.162458 1750 AMRESH KUMAR SHIV KUMAR ROY 20-Jun-81 M BC 99 2604118309 56.71% 60.22% 57.53% 58.16% 2 60.162459 4295 PRIYANKA VERMA MADAN MURARI PRASAD 26-Dec-84 F UR 85 0318118186 57.00% 63.67% 53.80% 58.16% 2 60.162460 5401 RAVI KUMAR LALIT MOHAN SINGH 11-Jun-85 M BC 86 2685115175 64.71% 59.22% 50.53% 58.16% 2 60.162461 6090 RAJEEV KUMAR JOKHAN MAHTO 12-Sep-88 M SC 83 2649118006 60.60% 57.60% 56.27% 58.16% 2 60.162462 4485 DEEPAK KUMAR NARESH KUMAR 04-May-90 M EBC 88 1506118067 58.00% 60.00% 56.47% 58.16% 2 60.162463 870 TEJ PRAKASH MUKUTDHARI PANDIT 21-Feb-82 M EBC 112 2685118102 59.71% 56.89% 51.87% 56.16% 4 60.162464 5405 CHANDRA PRABHA NATHUNA PASWAN 26-Oct-75 F SC 90 3711118148 69.11% 54.00% 51.33% 58.15% 2 60.152465 2675 NAROTTAM BHASKER NARENDRA PRASAD SHARMA 01-Jan-80 M UR 91 2635118145 67.33% 54.44% 52.67% 58.15% 2 60.152466 4539 SUPRIYA SUMAN RADHEY SHYAM PRASAD 24-Feb-82 F EBC 106 3831118005 53.57% 60.56% 54.33% 56.15% 4 60.152467 4142 PRAKASH CHAND PREM PREM CHAND PREM 04-Mar-84 M EBC 83 3730118180 65.29% 57.56% 51.60% 58.15% 2 60.152468 6494 SHAHLA NAZ SARFARAZ AHMAD 07-Jan-87 F UR 88 2603118970 50.29% 65.56% 58.60% 58.15% 2 60.152469 5862 KUMARI RANJANA LALAN PRARAD SINGH 20-Dec-88 F BC 93 2413118274 61.71% 54.00% 58.73% 58.15% 2 60.152470 2187 SIMPI KUMARI VIJAY KUMAR SINGH 15-Jan-89 F BC 92 2692115430 50.67% 64.44% 59.33% 58.15% 2 60.152471 2399 BHANU PRIYA JAY GOVIND SINGH 01-Mar-90 F UR 94 2612118605 59.14% 56.11% 59.20% 58.15% 2 60.152472 4713 DILIP KUMAR RAJENDRA PODDAR 17-Dec-90 M BC 86 2605119026 57.71% 65.20% 51.53% 58.15% 2 60.152473 6239 RAJ KUMAR GUPTA MOHAN LAL GUPTA 01-Mar-77 M BC 102 2648118125 62.00% 56.56% 55.87% 58.14% 2 60.142474 52 AMIT KUMAR KASHYAP VISHWANATH PRASAD 02-Mar-79 M EBC 103 2603118568 61.67% 65.56% 47.20% 58.14% 2 60.142475 1644 NIMISHA SINHA NAWAL KISHOR PRASAD SINHA 25-Dec-81 F UR 104 2636118537 54.57% 63.44% 56.40% 58.14% 2 60.142476 6566 RAJANI KUMARI ARJUN PRASAD 05-Dec-73 F BC 84 3205118042 62.33% 58.00% 54.07% 58.13% 2 60.132477 4079 RAJEEV RANJAN MAHENDRA KUMAR NIRALA 01-Aug-76 M BC 87 2649118189 58.57% 64.89% 50.93% 58.13% 2 60.132478 1242 RANJEET KUMAR CHAKRAVORTY BISHWANATH DAS CHAKRAVORTY 17-Feb-80 M UR 105 2684115394 69.33% 45.00% 54.07% 56.13% 4 60.132479 3431 SANGEETA KUMARI NAGESHWAR RAI 25-Aug-86 F BC 96 2661118221 55.00% 51.44% 67.93% 58.13% 2 60.132480 694 JITENDRA KUMAR CHAURASIYA RAJENDRA PRASAD CHAURASIYA 05-Feb-87 M BC 98 2319118241 62.33% 56.00% 56.07% 58.13% 2 60.132481 3910 MINAKSHI KUMARI LAKSHMI NARAYAN MAHTO 11-Aug-87 F BC 83 2633118018 60.86% 58.00% 55.53% 58.13% 2 60.132482 845 NEELU KUMARI RAMESH KUMAR 10-Feb-90 F EBC 82 4013118375 62.29% 58.44% 59.67% 60.13% 0 60.132483 1320 T LEENA KUMARI DINA NATH RAM 25-Dec-85 F UR 93 2628118236 57.29% 60.00% 57.07% 58.12% 2 60.122484 435 ASHUTOSH KUMAR ANGIRAS KUMAR GHOSH 30-Jan-86 M UR 114 2624115284 64.00% 47.22% 57.13% 56.12% 4 60.122485 6534 RAJNI KANT CHOUBEY TEJ NARAYAN CHOUBEY 22-Feb-88 M UR 111 0727115005 65.29% 49.67% 53.40% 56.12% 4 60.122486 2529 RENU PRAKASH JAGNARAYAN SINGH 11-Sep-91 F BC 85 2686115111 55.86% 63.56% 54.93% 58.12% 2 60.122487 3482 RAVI SHANKAR ANAND RAGHWENDRA SINGH 21-Apr-82 M BC 85 2656118418 63.29% 55.78% 55.27% 58.11% 2 60.112488 5134 MD MANOUWAR MD MOSIM 31-Dec-85 M UR 99 2910118044 69.00% 52.33% 53.00% 58.11% 2 60.112489 3143 SARITA KUMARI SHREENANDAN SINGH 02-Nov-86 F UR 96 2666118291 68.29% 47.78% 58.27% 58.11% 2 60.112490 5618 DAYANAND SARYUG PRASAD 09-Aug-78 M BC 101 2614118736 62.89% 63.56% 47.87% 58.10% 2 60.102491 6290 CHANDAN KUMAR MANGAL PRASAD SINGH 01-Feb-84 M BC 100 0708118082 56.00% 61.22% 57.07% 58.10% 2 60.10CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 517 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2531 1517 SUNITA KUMARI AWADHESH PRASAD SINGH 10-Jan-86 F UR 94 2679118237 58.43% 56.44% 59.20% 58.02% 2 60.02Sex2532 695 RAJIV RANJAN LALA PRASAD 20-Feb-86 M BC 96 2650118555 58.57% 62.56% 52.93% 58.02% 2 60.022533 4799 RAGINI KUMARI INDU NARAYAN JHA 03-Jan-90 F UR 95 3405115021 63.57% 55.56% 54.93% 58.02% 2 60.022534 5690 DOLLY KUMARI RAM KISHORE SINGH 05-Feb-92 F UR 108 0511118081 54.14% 60.11% 53.80% 56.02% 4 60.022535 2261 ANIL KUMAR MAHESHWAR SINGH 09-Nov-74 M BC 88 2605118306 57.67% 56.56% 59.80% 58.01% 2 60.012536 3702 PRIYANKA KUMARI SHIV PUKAR GUPTA 01-Jan-87 F BC 102 2645118547 60.00% 56.89% 57.13% 58.01% 2 60.012537 4159 RANJIT KUMAR NARENDRA KUMAR SINGH 20-Feb-81 M BC 82 4015118129 62.29% 60.44% 57.27% 60.00% 0 60.002538 6181 JYOTI KUMARI KASHI NATH SAHA 02-Feb-77 F UR 96 2622118164 60.89% 58.11% 55.00% 58.00% 2 60.002539 3611 CHETAN KUMAR SINGH MAHENDRA SINGH 15-Apr-84 M UR 97 2614118557 58.00% 64.20% 51.80% 58.00% 2 60.002540 P263 GAUTAM KUMAR AJIT SHARMA 05-Jun-87 M UR 102 0711118180 60.29% 54.78% 58.93% 58.00% 2 60.002541 932 SWATI ASHOK KUMAR 05-Apr-89 F EBC 94 2682118286 60.86% 60.00% 53.13% 58.00% 2 60.002542 3722 SARITA KUMARI BIRENDRA PRASAD SINGH 02-Feb-90 F BC 88 2666118290 63.86% 51.22% 58.93% 58.00% 2 60.002543 3788 DHANANJAY KUMAR SURESH PRASAD 02-Feb-90 M EBC 84 2615118489 64.43% 59.11% 50.47% 58.00% 2 60.002544 291 SATISH KUMAR ASHARFI PRASAD RAJAK 30-Jan-91 M SC 84 2667118109 57.86% 60.00% 56.13% 58.00% 2 60.002545 3386 RAJNI KUMARI SINHA SHASHI PRATAP SINHA 17-Mar-74 F UR 100 2650118758 64.11% 56.11% 53.73% 57.99% 2 59.992546 6396 PANKAJ KUMAR BIRMANI PRASAD 15-Feb-82 M BC 86 2419118170 39.00% 77.11% 57.87% 57.99% 2 59.992547 4597 ZINAT KAUSAR MD NASIMUDDIN ANSARI 1-Mar-82 F BC 83 2604118846 48.00% 67.44% 58.53% 57.99% 2 59.992548 1406 NEELAM SINHA RAJENDRA PRASAD 25-Dec-83 F UR 83 2678115140 54.86% 63.11% 55.99% 57.99% 2 59.992549 25 RANJEET KUMAR JAGDISH PRASAD 03-Jan-86 M EBC 96 2654118206 52.29% 59.44% 62.23% 57.99% 2 59.992550 2520 BINITA KUMARI BASUDEV PRASAD 12-Aug-89 F BC 84 2532118246 60.43% 61.00% 52.53% 57.99% 2 59.992551 1957 PREETI KUMARI PHUCHUN PRASAD 11-Jun-90 F UR 96 1130118367 65.00% 51.44% 57.53% 57.99% 2 59.992552 4592 OM PRAKASH JAMUN SAHANI 1-Mar-80 M EBC 94 2679115680 72.22% 47.11% 54.60% 57.98% 2 59.982553 3507 KAVITA KAPIL PRASAD 07-Oct-80 F BC 84 2624118281 56.29% 59.00% 58.67% 57.98% 2 59.982554 6491 SHAILENDRA KUMAR TILAK SAHANI 20-Dec-83 M EBC 102 3531118206 53.57% 60.78% 59.60% 57.98% 2 59.982555 2250 BIMLESH KUMAR SIYARAM YADAV 06-May-86 M BC 100 2004118076 61.57% 58.78% 53.60% 57.98% 2 59.982556 1598 SAROJ KUMAR RAM JAI KISHUN RAM 01-Mar-88 M SC 93 2666118495 54.43% 53.78% 65.73% 57.98% 2 59.982557 786 BIMLESH KUMAR BHARAT SINGH 15-Oct-82 M UR 83 2613118328 61.00% 57.78% 55.13% 57.97% 2 59.972558 3015 CHITTRANJAN KUMAR BHOLANATH BHASKAR 14-Nov-82 M UR 102 3202118016 70.57% 56.44% 46.88% 57.97% 2 59.972559 2812 DHARMENDRA KUMAR RAJKISHOR PRASAD 05-Feb-84 M BC 86 2408118241 54.29% 65.89% 53.73% 57.97% 2 59.972560 327 PRAGYA BHUSAHN SHASHI B UPADHYA 15-Feb-85 F UR 91 4013119031 57.14% 62.44% 54.33% 57.97% 2 59.972561 2349 KANHAIYA NAND AMRENDRA THAKUR 07-Feb-87 M EBC 98 2210118183 60.14% 55.78% 58.00% 57.97% 2 59.972562 4088 SURAJ KUMAR CHANDRA DEO RAM 23-Jan-88 M UR 104 2695115142 71.80% 43.78% 58.33% 57.97% 2 59.972563 298 MRITUNJAY KUMAR SHIVNANDAN RAM 15-Nov-89 M SC 87 2699118489 68.00% 49.44% 56.47% 57.97% 2 59.972564 2653 BINAY KUMAR JAGDISH PRASAD 20-Dec-73 M BC 86 2406118217 54.22% 61.67% 58.00% 57.96% 2 59.962565 660 SATYANARAYAN PRASAD BINDESHWARI SAHU 11-Mar-76 M BC 115 2667118392 55.89% 56.78% 55.20% 55.96% 4 59.962566 109 CHITRLEKHA KUMARI AJIT SINGH 06-Jan-77 F UR 94 2614118660 71.22% 52.44% 50.20% 57.96% 2 59.962567 5856 SHABANA KHATOON MAKSUD ALAM 01-Mar-77 F EBC 97 0704118360 62.67% 52.80% 58.40% 57.96% 2 59.962568 2458 ROSY KUMARI CHANDRADEO NARAYAN ROY 31-Jan-80 F EBC 83 2659118220 58.56% 54.33% 61.00% 57.96% 2 59.962569 3222 RUNNI KUMARI CHITRANJAN PRASAD 21-Oct-87 F UR 90 2687115045 62.71% 56.44% 54.73% 57.96% 2 59.96CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 519 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2570 4767 SADAF ANWER OBAIDULLAH ANWER 13-Nov-87 F BC 94 2603118804 60.00% 57.89% 56.00% 57.96% 2 59.96Sex2571 5753 AMIT KUMAR VISHWANATH SHASTRI 02-Aug-89 M SC 97 2304118018 59.60% 51.00% 63.27% 57.96% 2 59.962572 457 ARCHANA KUMARI SHEETAL PRASAD 01-Mar-78 F EBC 85 2620115044 58.44% 62.67% 52.73% 57.95% 2 59.952573 279 AJAY KUMAR RANJAN ISHWAR DAYAL SINGH 14-Jun-86 M BC 92 0701115176 50.29% 62.78% 60.80% 57.95% 2 59.952574 4554 CHANDRA PRAKASH KUMAR VIDYA SHARMA 1-Jan-82 M UR 109 2614118384 64.71% 51.00% 52.13% 55.95% 4 59.952575 2483 OM PRAKASH NARAYAN SURJ NARAYAN MAHATO 01-Nov-79 M EBC 89 2639118145 66.78% 53.11% 53.93% 57.94% 2 59.942576 6305 MANISHA KUMARI KRISHNA NANDAN MISHRA 05-Sep-82 F UR 88 2605119199 61.86% 52.11% 59.87% 57.94% 2 59.942577 5745 RITIKA RAMAN ASHOK KUMAR 08-Feb-84 F BC 91 2658118608 56.43% 58.78% 58.60% 57.94% 2 59.942578 P 127 NIKI KUMARI JAI SHANKAR SINGH 20-Jan-86 F UR 83 1513118196 54.71% 59.44% 59.67% 57.94% 2 59.942579 3094 SEEMA KUMARI KALI RAJAK 08-Nov-88 F SC 83 3748118145 66.57% 53.44% 53.80% 57.94% 2 59.942580 1384 ADARSH KUMAR RAVINDRA PRASAD 09-Nov-76 M UR 113 2601118820 56.33% 58.22% 53.27% 55.94% 4 59.942581 1464 DINESH KUMAR BAIJNATH SAH 03-Mar-75 M BC 88 2617118025 59.22% 64.11% 50.47% 57.93% 2 59.932582 6105 KUMARI MAHIMA JAYDEV SINGH 23-Jan-89 F BC 87 1509118193 55.57% 55.22% 63.00% 57.93% 2 59.932583 828 JYOTI SINHA YOGENDRA PRASAD SINHA 05-Jan-90 F EBC 86 2658115193 63.14% 52.11% 58.53% 57.93% 2 59.932584 P28 BINOD KUMAR KASHINATH SINGH 05-Jan-78 M BC 116 2634115015 60.56% 53.11% 54.13% 55.93% 4 59.932585 1823 ARVIND KUMAR CHAUPAL MUSHHARU CHAUPAL 15-Feb-86 M EBC 110 2102115043 61.43% 47.22% 59.13% 55.93% 4 59.932586 2547 SUJATA KUMARI PREM NATH 16-Apr-88 F SC 85 2674118340 60.57% 55.67% 57.53% 57.92% 2 59.922587 4066 KIRAN CHANDRA SINHA KRISHNA KUMAR 30-Jun-84 F EBC 82 2624118618 67.57% 54.11% 58.07% 59.92% 0 59.922588 4284 PANKAJ KUMAR RAJKUMAR SINGH 14-Jan-83 M BC 91 2640118103 64.43% 55.56% 53.73% 57.91% 2 59.912589 5612 RAJIV KUMAR MISHRA BALKRISHNA MISHRA 03-Feb-86 M UR 97 2650118518 62.14% 52.33% 59.27% 57.91% 2 59.912590 5767 VISHESHWAR MISHRA RAJENDRA MISHRA 05-Jan-89 M UR 102 2697118144 46.71% 62.89% 64.13% 57.91% 2 59.912591 1742 MINAKSHI SINHA KISHORI SHARAN 01-Mar-79 F UR 86 2633118052 64.33% 58.44% 50.93% 57.90% 2 59.902592 1419 MANOJ KUMAR THAKUR SAHDEO THAKUR 05-Dec-79 M EBC 99 0516118236 56.50% 61.00% 56.20% 57.90% 2 59.902593 4786 MAHESH KUMAR MAHENDRA SAH 02-Mar-80 M BC ORTHO 103 2369118346 60.00% 57.78% 55.93% 57.90% 2 59.902594 3786 SANTOSH KUMAR GUPTA JAGDISH PRASAD GUPTA 10-Dec-82 M BC 84 2151118099 64.86% 51.78% 57.07% 57.90% 2 59.902595 3560 ARCHANA SINGH BISHUN DEO SINGH 05-May-84 F UR 86 2606119063 57.29% 57.00% 59.40% 57.90% 2 59.902596 2097 ARVHANA PRIYADARSINI LAXMI NARAYAN SINGH 16-Aug-85 F BC 94 2624115012 58.60% 61.22% 53.87% 57.90% 2 59.902597 1413 NARENDRA KUMAR SHIV LAL RAM 20-Jan-86 M SC 86 2635118090 65.00% 53.22% 55.47% 57.90% 2 59.902598 P 81 SHIV SHANKAR MANDAL BALESHWAR MANDAL 15-Jan-75 M EBC 98 3620118101 56.33% 62.33% 55.00% 57.89% 2 59.892599 4007 KUMARI NEHA PREMCHAND SINHA 26-Apr-79 F BC 89 2626118610 65.11% 47.56% 61.00% 57.89% 2 59.892600 240 PREETI LATA RAJESHWAR THAKUR 01-Nov-82 F BC 94 2644118306 59.86% 59.00% 54.80% 57.89% 2 59.892601 6609 OM PRAKASH TIWARI BAL MUKUND TIWARI 01-Feb-78 M UR 111 4013118731 60.56% 61.44% 45.67% 55.89% 4 59.892602 499 VIJAY KUMAR YADAV RAM LAYAK YADAV 10-Jan-85 M BC 117 2692118144 59.86% 57.00% 50.80% 55.89% 4 59.892603 6072 SARITA KUMARI RAVINDRA SINGH 19-Sep-76 F UR 87 2689115407 64.67% 55.44% 53.53% 57.88% 2 59.882604 5336 MUZAFFAR HUSSAIN ANSARI SAHEB HUSSAIN ANSARI 01-Mar-81 M EBC 97 3522118037 72.63% 53.33% 47.67% 57.88% 2 59.882605 3001 DIPMALA ALAH NIRANJAN VERMA 17-Jun-82 F UR 91 2614118766 60.57% 53.60% 59.47% 57.88% 2 59.882606 2026 RAVI PRAKASH SHEO KUMAR MISHRA 22-Feb-83 M UR 92 2656118193 54.43% 57.56% 61.67% 57.88% 2 59.882607 2269 PAWAN KUMAR HARINANDAN PRASAD 05-Mar-84 M BC 89 2641118057 52.86% 65.11% 55.67% 57.88% 2 59.882608 2895 JULI KUMARI PRABHUNATH SINGH 30-Sep-84 F UR 118 3119118166 55.43% 56.56% 55.67% 55.88% 4 59.88CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 520 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2609 6141 ARCHANA KUMARI RAM SUJAN SHARMA 20-Feb-88 F UR 89 2608118324 65.43% 57.00% 51.20% 57.88% 2 59.88Sex2610 1556 VARSHA RANI ARUN KUMAR BHAGAT 05-Sep-89 F BC 85 2027118066 69.57% 53.80% 50.27% 57.88% 2 59.882611 3357 BABITA KUMARI MISHRA CHANDRIKA MISHRA 21-Dec-89 F UR 99 2612118035 68.43% 55.56% 49.67% 57.88% 2 59.882612 683 VINOD KUMAR CHANDRADEO PRASAD 02-Oct-92 M BC 94 1419118142 56.71% 56.33% 60.60% 57.88% 2 59.882613 P42 ANAND PRAKASH KESHARI SURESH CHANDRA KESHRI 01-Dec-72 M BC 88 2605118151 52.11% 58.78% 62.73% 57.87% 2 59.872614 P229 PRAKASH CHANDRA JHA NARAYAN JHA 25-Jan-78 M UR 90 2719118141 51.22% 66.00% 56.40% 57.87% 2 59.872615 5429 JITENDRA KUMAR LALA MAHTO 11-Feb-87 M BC 84 2657115063 75.29% 43.33% 55.00% 57.87% 2 59.872616 6451 PUSHPAM KUMARI SHANKER MISHRA 27-May-87 F UR 88 2681115357 53.00% 60.22% 60.40% 57.87% 2 59.872617 2642 SONI KUMARI AWDHESH KUMAR SINHA 26-Nov-90 F BC 97 2673118026 63.00% 54.33% 56.27% 57.87% 2 59.872618 2020 RAVINDRA KUMAR HIRA RAY 01-Mar-77 M BC 87 2656118576 60.89% 62.89% 49.80% 57.86% 2 59.862619 1591 VEENA BHARTI CHANDRESHWAR MAHTO 03-Dec-82 F BC 94 2697115092 58.57% 58.89% 56.13% 57.86% 2 59.862620 6269 ISART JAHAN PRAVIN KAYAMUDIN ANSARI 02-Feb-85 F EBC 84 2812115184 55.57% 59.33% 58.67% 57.86% 2 59.862621 4032 NITESH KUMAR RAMDEO PANDIT 16-Jun-83 M EBC 88 2638118165 49.86% 67.56% 56.13% 57.85% 2 59.852622 4909 AMAR KUMAR SHYAM PRASAD 24-Feb-84 M EBC 98 2402118100 51.14% 69.00% 53.40% 57.85% 2 59.852623 2118 SUJIT KUMAR BRAJ KISHOR PD 05-Feb-86 M UR 92 2583118475 66.57% 55.44% 51.53% 57.85% 2 59.852624 2982 ALKA KUMARI ISHWARLAL 03-May-89 F BC 95 2605115044 54.43% 61.33% 57.80% 57.85% 2 59.852625 4286 ANAND KUMAR SINHA RAJENDRA PRASAD 20-Dec-73 M EBC 83 2604118915 63.67% 51.78% 58.07% 57.84% 2 59.842626 6711 RAJESH KUMAR SINGH NANDJEE SINGH 16-Oct-77 M BC 99 2650118263 56.33% 66.44% 50.73% 57.84% 2 59.842627 4847 KUMARI RINKI RANI BALDEO GUPTA 25-Feb-80 F BC 89 1407118015 66.89% 57.11% 49.53% 57.84% 2 59.842628 3729 RAJEEV RANJAN SACHCHIDA NAND SINGH 26-Jan-83 M UR 101 2649118146 59.86% 59.67% 54.00% 57.84% 2 59.842629 2342 PUTUL KUMARI SHIV NARAYANA PRASAD 01-Jan-85 F EBC 88 2647118014 57.86% 59.00% 56.67% 57.84% 2 59.842630 4717 NIKITA NICKY GAJENDRA KUMAR 31-Dec-89 F BC 90 4013118489 63.43% 52.22% 57.87% 57.84% 2 59.842631 4383 GUNJAN KUMARI UPENDRA PRASAD SINGH 1-Feb-80 F UR 88 2619118262 70.11% 49.11% 54.27% 57.83% 2 59.832632 4916 RAJEEV RANJAN SAHINDRA SAH 01-Feb-88 M BC 91 3418118005 60.71% 50.78% 62.00% 57.83% 2 59.832633 5218 PANKAJ KUMAR UMA SHANKAR KAMAT 04-Feb-83 M EBC 96 2640118172 53.14% 66.11% 54.20% 57.82% 2 59.822634 1856 MANISH KUMAR SHYAM PRASAD 05-Feb-85 M BC 91 2414118359 70.14% 54.44% 48.87% 57.82% 2 59.822635 4094 MD MAHBOOB ALAM MD IBRAHIM RAHMANI 05-Feb-88 M BC 103 3602118183 65.29% 53.11% 55.07% 57.82% 2 59.822636 4157 BIRANJAY KUMAR SINGH SATYENDRA NARAYAN SINGH 11-Jan-80 M UR 106 2605118964 63.00% 53.78% 50.67% 55.81% 4 59.812637 4890 PRIYANKA KUMARI AJAY CHOUDHARY 11-Sep-86 F BC 90 3731118080 57.14% 63.56% 52.73% 57.81% 2 59.812638 1479 SAVITA KUMARI PARSHURAM PRASAD SINGH 05-Jan-88 F BC 88 2668118093 66.86% 52.44% 54.13% 57.81% 2 59.812639 4850 RANJEET MURMU DAMODAR MURMU 25-Sep-88 M ST 85 2654118447 64.00% 53.78% 55.67% 57.81% 2 59.812640 5730 UTTAM KUMAR RANJIT PRASAD 01-Jan-90 M BC 96 2696115444 77.78% 45.00% 50.67% 57.81% 2 59.81CategoryHandicappedREMARKS2641 3871 SIMA KUMARI BRIJ BIHARI SINGH F BC 85 2671118437 64.00% 59.56% 49.87% 57.81% 2 59.81 No D.O.B Certificate2642 4401 PANKAJ KUMAR BIRENDRA TIWARI 02-Feb-90 M UR 111 0722118271 62.14% 53.67% 51.60% 55.80% 4 59.802643 U 251 SHASHI KALA UMA SHANKAR PRASAD 12-Dec-75 F BC 94 2669118263 69.00% 54.00% 50.40% 57.80% 2 59.802644 2874 ROHIT KUMAR SINGH BINAY KUMAR SINGH 5-Jan-86 M UR 94 2659118105 52.71% 64.11% 56.53% 57.79% 2 59.792645 P244 MD ASAD MD MOHIBULLAH 02-Jan-87 M UR 92 0902118126 57.71% 57.11% 58.53% 57.79% 2 59.792646 436 LEENA KUMARI RAMASHISH PRASAD SINGH 25-Apr-77 F UR 101 2628118242 60.33% 60.00% 53.00% 57.78% 2 59.782647 1275 DEVILAL SRIWASTAV YADUNANDAN YADAV 01-Jan-88 M EBC 86 2408118111 65.57% 50.78% 57.00% 57.78% 2 59.78Patna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 521 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2648 4018 RAGHVENDRA JHA SUMESHWAR JHA 02-Jan-90 M UR 99 3405115016 58.00% 48.67% 66.67% 57.78% 2 59.78Sex2649 2594 VINITA KUMARI SHRI VINAY KUMAR 10-Dec-86 F UR 90 2696118154 66.14% 49.44% 57.73% 57.77% 2 59.772650 5306 SUMIT KUMAR JHA BINOD KUMAR JHA 05-Sep-88 M UR 101 2676118170 55.71% 55.33% 62.27% 57.77% 2 59.772651 5774 JITENDRA KUMAR RAM CHANDRA SINGH 07-Feb-86 M BC 115 2117118163 53.71% 56.44% 57.13% 55.76% 4 59.762652 P14 KUMARI MINAKSHI RATAN KUMAR JHA 15-Dec-87 F UR 102 0926118055 59.43% 53.00% 60.85% 57.76% 2 59.762653 22 RAJ KUMAR PARMESHWARI PRASAD YADAV 02-Oct-85 M BC 102 2648118064 57.56% 65.56% 50.13% 57.75% 2 59.752654 5140 RINA KUMARI SHIV NANDAN KUMAR SINHA 21-Nov-73 F UR 83 3173118405 59.56% 57.67% 56.00% 57.74% 2 59.742655 3846 MEENA KUMARI KAPILDEO PRASAD 15-Aug-76 F BC 95 2632118636 63.33% 50.89% 59.00% 57.74% 2 59.742656 5521 SHWETA KUMARI SACHCHIDANAND THAKUR 01-Jan-83 F UR 94 2706115308 57.71% 63.78% 51.73% 57.74% 2 59.742657 390 KUNAL KISHOR KAMESHWAR PRASAD 22-Feb-83 M BC 103 0813118313 54.14% 62.67% 56.40% 57.74% 2 59.742658 2769 DURGESH NANDINI RAM NATH RAM 17-Oct-84 F EBC 86 2617118432 56.29% 63.67% 53.27% 57.74% 2 59.742659 5768 VIBHA KUMARI SHASHIBHUSHAN PD SINGH 31-Aug-88 F BC 85 2437118036 60.43% 52.44% 60.33% 57.74% 2 59.742660 5960 PREM KUMAR NANDLAL PASWAN 01-May-89 M SC 92 3204118136 59.14% 52.22% 61.87% 57.74% 2 59.742661 5202 MITHILESH KUMAR RAM VINESHWAR MAHTO 12-Jul-89 M EBC 84 1015118026 61.29% 52.00% 59.93% 57.74% 2 59.742662 3230 MEERA CHAUDHARY GUPTESHWAR CHAUDHARY 19-Feb-77 F UR 83 2632118696 64.44% 54.00% 54.73% 57.73% 2 59.732663 5963 RAMAKANT SHARMA SHATRUGHAN SHARMA 01-Jan-78 M UR 92 1412118006 62.44% 50.80% 59.93% 57.73% 2 59.732664 1033 NIRAJ KUMAR BHUWANESHWAR PRASAD SINGH 03-Feb-81 M UR 94 2309115024 63.38% 45.00% 64.80% 57.73% 2 59.732665 4614 KHUSHBOO KUMARI OM PRAKASH SINGH 26-Nov-85 F BC 89 2624118475 61.86% 55.67% 55.67% 57.73% 2 59.732666 948 KUNAL KISHORE JAGAT LILA SHARMA 15-Jan-89 M UR 91 2627118498 69.86% 53.00% 50.33% 57.73% 2 59.732667 3959 RAJESH KUMAR RAMAWATAR CHOUDHARY 30-Mar-76 M SC 91 2650118153 58.22% 58.78% 56.15% 57.72% 2 59.722668 6291 PUNAM KUMARI NAGENDRA KUMAR 26-Apr-84 F UR 85 1132118077 58.86% 52.11% 62.20% 57.72% 2 59.722669 4598 HEENA KAUSER MD NASIMUDDIN ANSARI 4-Feb-86 F BC 90 2619118616 55.86% 63.78% 53.53% 57.72% 2 59.722670 297 JUHI KUMARI RAM PRAVESH DUBEY 27-Feb-91 F UR 82 2621118686 60.57% 64.11% 54.47% 59.72% 0 59.722671 523 VED PRAKASH SAINI LAXMI BHAGAT 02-Mar-85 M EBC 85 2690118084 57.14% 57.67% 58.33% 57.71% 2 59.712672 2074 RASHMI KUMARI DIP NARAYAN SAH 01-Mar-80 F BC 101 2655118189 70.11% 48.00% 55.00% 57.70% 2 59.702673 5092 MANOJ KUMAR RAM BINDESHWARI RAM 20-Mar-86 M SC 88 1906118008 60.29% 55.00% 57.80% 57.70% 2 59.702674 38 PRIYA PATEL NAND KUMAR SINGH 03-May-89 F BC 82 0318118100 67.57% 50.00% 61.53% 59.70% 0 59.702675 5622 MANMIT KUMAR YOGESH YOGENDRA DAS 01-Jan-80 M SC 91 2630118540 70.88% 51.33% 50.87% 57.69% 2 59.692676 4042 JAI PRAKASH SINGH LAL DEO SINGH 14-Jan-83 M UR 100 2620118529 60.43% 57.89% 54.75% 57.69% 2 59.692677 3850 SHIV SHANKAR KUMAR TARKESHWAR SINGH 08-Dec-87 M EBC 90 2670118100 68.29% 54.78% 50.00% 57.69% 2 59.692678 5296 JENIS KUMAR BHARAT BHUSHAN GUPTA 21-Feb-89 M BC 83 2709118079 60.43% 61.44% 51.20% 57.69% 2 59.692679 868 KIRAN KUMARI BHUNESWAR RAY 14-Oct-89 F BC 105 2624118676 60.86% 45.33% 60.87% 55.69% 4 59.692680 4422 ALKA TEWARI INDERJIT TEWARI 10-Oct-72 F UR 83 2602118907 68.88% 54.00% 50.17% 57.68% 2 59.682681 4105 KUMARI BIVA MOHIT NARAYAN JHA 05-Apr-78 F UR 85 2626118319 70.78% 50.60% 51.67% 57.68% 2 59.682682 4675 SHARAWAN KUMAR SURENDRA SHARMA 02-Jan-83 M EBC 94 2691115294 51.43% 70.56% 51.07% 57.68% 2 59.682683 1255 KUMARI REMI SINHA BACHCHU NARAYAN SINGH 14-Aug-83 F BC 85 2627118029 60.29% 65.56% 47.20% 57.68% 2 59.682684 143 PUNAM KUMARI MAHENDRA PRASAD 18-Oct-83 F BC 97 2646118287 56.67% 62.67% 53.67% 57.67% 2 59.672685 1535 RAHUL KUMAR SINHA GAYA PRASAD 18-Apr-87 M UR 94 2647118551 62.29% 56.11% 54.60% 57.67% 2 59.672686 1309 LALAN KUMAR SATAN MAHTO 14-Jan-88 M EBC 95 2673115141 59.71% 58.56% 54.73% 57.67% 2 59.67CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 522 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2687 3532 BHARTI KUMARI BIRENDRA KUMAR 25-Jun-89 F EBC 86 2632115101 63.00% 54.22% 55.80% 57.67% 2 59.67Sex2688 5763 POOJA KUMARI SUNIL KUMAR GUPTA 01-Jan-90 F BC 82 2699118552 61.29% 64.00% 53.73% 59.67% 0 59.672689 3724 MAHERUKH RIZVI MD HASHIM RIZVI 25-Dec-90 F EBC 82 2601119557 62.00% 58.44% 58.53% 59.66% 0 59.662690 6624 SHWETA VISHNU DEO SONI 22-Nov-75 F BC 107 1006115043 63.11% 45.67% 58.20% 55.66% 4 59.662691 5019 SANGEETA KUMARI LAXMI NARAYAN MAHTO 30-Dec-79 F UR 93 2661118249 60.50% 60.67% 51.80% 57.66% 2 59.662692 10 DIPTI MISHRA RATNAKAR MISHRA 02-Nov-86 F UR 84 2647115002 59.43% 58.22% 55.33% 57.66% 2 59.662693 1284 SUJEET KUMAR RAJKUMAR PASWAN 15-Oct-88 M SC 105 2674118378 63.00% 58.78% 45.20% 55.66% 4 59.662694 2959 AMIT KUMAR PANCHU RAM 14-Feb-78 M SC 91 2603118526 57.00% 62.56% 53.40% 57.65% 2 59.652695 3895 RASHMI KUMARI SINGH DIG BIJOY BAHADUR SINGH 04-Apr-79 F UR 87 2655118242 58.88% 52.33% 61.73% 57.65% 2 59.652696 1363 VIVEK KUMAR DIPNARAYAN SINGH 05-Feb-85 M UR 91 1158118206 60.43% 60.00% 52.53% 57.65% 2 59.652697 4911 PUSHPA KUMARI RAM KESHWAR PANDIT 04-Feb-86 F EBC 86 2681115333 56.71% 63.44% 52.80% 57.65% 2 59.652698 3739 SUNIL KUMAR DWARIKA PRASAD 17-Dec-78 M BC 85 2677118055 64.00% 60.00% 48.93% 57.64% 2 59.642699 4490 SWETA SINGH SUNIL KUMAR 24-Dec-78 F BC 93 2684118115 67.11% 57.89% 47.93% 57.64% 2 59.642700 5121 VIRENDRA KUMAR SAH UMAKANT SAH 01-Jan-79 M BC 83 2697118048 61.67% 63.11% 48.13% 57.64% 2 59.642701 6479 PRITI KUMARI KRIPA SHANKAR PRASAD SINHA 01-Jan-83 F UR 86 2644118713 51.86% 62.00% 59.07% 57.64% 2 59.642702 4576 AVINASH KUMAR AWADH NARESH SINGH 10-Apr-86 M BC 86 0201118320 68.00% 57.44% 47.47% 57.64% 2 59.642703 5589 MANJU KUMARI RAMNATH PANDIT 25-Oct-78 F BC 93 2630118437 70.11% 56.11% 46.67% 57.63% 2 59.632704 4932 MD TUFAIL MD SAMSUL HAQUE 02-Feb-84 M EBC 99 3004116307 54.71% 61.44% 56.73% 57.63% 2 59.632705 3358 SHASHI RANJAN KUMAR KRISHNA BIHARI SINGH 04-Sep-87 M BC 99 2831118026 50.57% 62.00% 60.33% 57.63% 2 59.632706 3682 SUPRIYA KUMARI DEOCHAND PRASAD 18-Oct-87 F EBC 98 2679118497 71.00% 47.56% 54.33% 57.63% 2 59.632707 2514 APARNA KUMARI SINHA AWADHESH KUMAR SINHA 15-Feb-88 F BC 86 2607118988 59.86% 57.44% 55.60% 57.63% 2 59.632708 2024 PREETY KUMARI BASHISTH NARAYAN PODDAR 15-Jan-89 F BC 82 2915118030 69.57% 52.44% 56.87% 59.63% 0 59.632709 3693 PRIYANKA KUMARI BIRENDRA SINGH 10-Jan-90 F UR 99 2681115029 75.29% 45.67% 51.93% 57.63% 2 59.632710 5692 KANHAIYA KUMAR RAM KISHORE SINGH 14-Feb-05 M UR 114 0513118175 56.89% 57.00% 53.00% 55.63% 4 59.632711 984 SHYAM RANJAN SINGH BALESHWAR PRASAD SINGH 29-Jan-75 M EBC 89 2671118304 66.43% 53.22% 53.20% 57.62% 2 59.622712 2565 ALKA KUMARI NAWAL KISHORE LAL 29-Apr-75 F UR 88 2602118831 53.44% 65.89% 53.53% 57.62% 2 59.622713 5277 CHANDAN KUMAR PINAK DHAR SINGH 05-Mar-78 M UR 100 3201115168 69.89% 49.44% 53.53% 57.62% 2 59.622714 5357 RAN BIHARI SINGH SHIV BHAJAN SINGH 25-Feb-80 F UR 90 2653118226 68.11% 51.56% 53.20% 57.62% 2 59.622715 4681 RAVINDRA KUMAR RAJESHWARI PRASAD 10-Jan-84 M BC 92 2630115210 49.57% 64.89% 58.40% 57.62% 2 59.622716 4442 RAJEEV RANJAN PRASAD GOND KHUBLAL PRASAD 05-Jun-85 M ST 92 3528118206 62.29% 59.44% 51.13% 57.62% 2 59.622717 2447 PUSHPANJALI RAI RAMKRIPAL YADAV 05-Jan-89 F UR 88 2646118680 61.86% 51.33% 59.67% 57.62% 2 59.622718 2663 SHAMBHU KUMAR RAMCHANDRA SINGH 11-Feb-76 M UR 93 2668119022 54.33% 62.44% 56.07% 57.61% 2 59.612719 5508 ANUP KUMAR SRIVASTAVA CHANDRA BHUSHAN SRIVASTAVA 14-Jul-79 M UR 104 1903118021 49.57% 67.44% 55.80% 57.61% 2 59.61CategoryHandicapped2720 P 75 T AMRITA KUMARI PRAKASH KUMAR 17-Nov-81 F BC 97 2604118401 55.29% 58.00% 59.53% 57.61% 2 59.61 Training marks not submitted (15.10.12)2721 3598 ANIL KUMAR DEVNANDAN PAL 05-Dec-84 M EBC 88 1501118574 54.57% 60.78% 57.47% 57.61% 2 59.612722 4500 HARI NARAYAN PRASAD SATYA NARAYAN PRASAD 06-Jan-85 M BC 83 2619118503 58.57% 66.11% 48.13% 57.61% 2 59.612723 P 276 KANCHAN KUMARI DAMODAR PRASAD VERMA 18-Oct-87 F BC 91 1726118142 66.57% 48.44% 57.80% 57.61% 2 59.612724 P 144 NUTAN KUMARI SAMBHU NATH LAL KARN 02-Jan-88 F UR 98 0920118167 56.57% 55.67% 60.60% 57.61% 2 59.612725 4444 AJEET SHARMA RAM BILASH SHARMA 03-Dec-81 M EBC 85 0501118250 53.29% 58.78% 60.73% 57.60% 2 59.60Patna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 523 of 673REMARKS


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2726 6258 RABINDRA KUMAR LALAN SAH 15-Nov-89 M EBC 91 3510115095 62.14% 51.78% 58.87% 57.60% 2 59.60Sex2727 952 KAMAL KISHOR SINGH KRISHNA PRASAD 20-Jun-90 M BC 97 2623118135 57.86% 54.89% 60.07% 57.60% 2 59.602728 1897 SHAMBHAVI KUMARI ARUN KUMAR SINGH 25-Dec-91 F UR 92 2523118032 62.14% 56.33% 54.33% 57.60% 2 59.602729 1374 MANISH KUMAR SHANKAR THAKUR 31-Dec-07 M EBC 84 2675115301 69.29% 49.11% 54.40% 57.60% 2 59.602730 2784 KUMARI ALPANA UJJWAL KUMAR NIDHI 01-Mar-77 F UR 98 2605119123 56.43% 60.89% 55.47% 57.59% 2 59.592731 6009 MANOJ KUMAR MISHRA DINA NATH MISHRA 28-Jan-78 M UR 98 2631118310 62.33% 62.78% 47.67% 57.59% 2 59.592732 1975 CHANDAN KUMAR DEOCHANDRA PANDEY 01-Mar-81 M UR 92 2613119281 67.11% 54.78% 50.87% 57.59% 2 59.592733 851 NITU BIRENDRA KUMAR PANDEY 22-Jul-83 F UR 89 2638118299 53.86% 66.67% 52.25% 57.59% 2 59.592734 6175 LALITA KUMARI SHIV JANM SAW 09-Mar-88 F BC 100 2628118823 61.00% 55.11% 56.67% 57.59% 2 59.592735 216 T RAHUL KUMAR ASHOK KUMAR 03-Dec-79 M UR 109 2681115559 63.11% 46.22% 57.40% 55.58% 4 59.582736 4700 SURABHI BALA SUNIL KUMAR SINHA 18-Jun-83 F UR 85 4019118022 61.57% 68.56% 42.60% 57.58% 2 59.582737 3485 RAVI RANJAN GIRIJA NANDAN PRASAD AZAD 18-Aug-73 M BC 111 2685115256 62.78% 48.33% 55.60% 55.57% 4 59.572738 6705 KAHKASHAN QUADRI ALI AHMED QUADRI 15-Jan-83 F EBC 90 2622118470 46.14% 68.22% 58.33% 57.57% 2 59.572739 1129 ALKA KUMARI RAMANAND PRASAD SINGH 01-Mar-84 F BC 99 2602118828 56.43% 67.44% 48.83% 57.57% 2 59.572740 3823 ARCHANA KUMARI VINAY KUMAR 15-Apr-85 F BC 85 2608118177 48.43% 62.56% 61.73% 57.57% 2 59.572741 1629 RATAN KUMAR SINGH RAMDEO SINGH 05-Jan-76 M EBC 92 3149118054 62.11% 51.78% 58.80% 57.56% 2 59.562742 4502 RAVI SHANKER UPADHYAY RAM JEE UPADHYAY 12-Sep-76 M UR 98 2656118514 63.22% 56.78% 52.67% 57.56% 2 59.562743 1619 MANORANJAN KUMAR NAWAL SAH 01-Jan-79 M BC 102 2631118488 65.56% 53.11% 54.00% 57.56% 2 59.562744 2534 SANTOSH KUMAR LALAN PRASAD GUPTA 10-Jun-83 M BC 96 0735118107 55.71% 62.56% 54.40% 57.56% 2 59.562745 1809 PRATIMA KUMARI PHULESWER PASWAN 2-Jan-84 F SC 94 2605119368 54.71% 61.89% 56.07% 57.56% 2 59.562746 1837 SUJATA KUMARI NAND KISHOR PRASAD SINGH 13-Apr-81 F UR 99 2674118306 49.71% 62.00% 60.93% 57.55% 2 59.552747 3552 SHIKHA PRAKASH OM PRAKASH 10-Feb-87 F UR 82 2669118744 69.29% 50.22% 59.13% 59.55% 0 59.552748 2962 NUTAN DAS MAHENDRA DAS 25-Jul-83 F EBC 88 1618118018 63.83% 59.00% 49.78% 57.54% 2 59.542749 2740 DEVESH KUMAR HEMANT KUMAR 08-Feb-85 M BC 89 2615118433 59.80% 60.22% 52.60% 57.54% 2 59.542750 5744 SUDHA KUMARI RAGHUNATH THAKUR 14-Oct-87 F EBC 91 2693115399 60.71% 59.11% 52.80% 57.54% 2 59.542751 P45 PREETI KUMARI AJAY KUMAR CHOUDHARY 13-Nov-89 F BC 89 2015118120 71.29% 39.60% 61.73% 57.54% 2 59.542752 1788 RAHAT JAMIL JAMIL UDDIN 12-Nov-78 F BC 93 2445118248 63.44% 54.22% 54.93% 57.53% 2 59.532753 6334 SUMITA AMBASTHA BISHWANATH AMBASTHA 24-Jan-80 F UR 106 2676118202 68.11% 41.44% 57.00% 55.52% 4 59.522754 4153 SHAMBHU SHARMA AWADH SHARMA 05-Oct-82 M UR 93 1912118021 57.14% 57.22% 58.20% 57.52% 2 59.522755 372 SHAILESH KUMAR BRAJRAJ SINGH 26-Feb-85 M UR 105 2830118568 53.57% 56.44% 56.53% 55.52% 4 59.522756 3030 SURAJ PRAKASH VERMA ANJANI VERMA 05-Jan-89 M UR 114 2026118102 61.43% 60.67% 44.47% 55.52% 4 59.522757 1331 KUMARI JYOTI SINGH LALLAN PRASAD SINGH 25-Oct-77 F UR 92 2626118421 60.33% 54.60% 57.61% 57.51% 2 59.512758 535 SHWETA KUMARI OM PRAKASH 10-Oct-75 F BC 85 2671118097 58.89% 50.89% 62.73% 57.50% 2 59.502759 P12 KRISHNA MURARI NAGENDRA PRASAD SINGH 14-Jan-82 M UR 96 3026118169 50.57% 64.33% 57.60% 57.50% 2 59.502760 4941 MANVI KUMARI BAJRANGI MANDAL 02-Jan-86 F EBC 90 2213118143 63.29% 49.22% 60.00% 57.50% 2 59.502761 P270 RASHMI KUMARI SHAMBHU NATH 04-Jul-79 F SC 100 2655118238 61.67% 53.33% 57.47% 57.49% 2 59.492762 3841 TRIGUNA KUMARI BINDESHWAR CHOUDHARY 06-Mar-82 F SC 102 2685118174 52.14% 62.67% 57.67% 57.49% 2 59.492763 5901 MANVENDRA KUMAR MAHESH PRASAD 01-Mar-83 M BC 105 2632118081 56.43% 61.44% 48.60% 55.49% 4 59.492764 2860 ARCHNA SHEKHAR BINOD SHEKHAR 1-Aug-84 F BC 95 2608118513 58.43% 58.44% 55.60% 57.49% 2 59.49CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 524 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2765 204 DHARMENDRA CHOUBEY NANDJEE CHOUBEY 25-May-89 M UR 114 0709118274 61.57% 49.56% 55.33% 55.49% 4 59.49Sex2766 5932 ARUN KUMAR SANKATHA RAM 17-Jan-75 M SC 96 2609118333 66.22% 51.56% 54.67% 57.48% 2 59.482767 5034 SHRINKHALA KUMARY ONKAR NATH SEN 12-Dec-85 F UR 86 3044118647 56.43% 62.22% 53.80% 57.48% 2 59.482768 2871 AMIT KUMAR ASHOK KUMAR GUPTA 12-Dec-87 M BC 89 2603118186 62.14% 50.44% 59.87% 57.48% 2 59.482769 2557 KASHI NATH GUPTA RAMCHANDRA SAO 28-Jan-74 M BC 87 2624118172 64.22% 57.44% 50.73% 57.47% 2 59.472770 6192 ANITA KUMARI SINGHESHWAR PD CHOUDHARY 01-Jan-79 F UR 97 4007118098 60.44% 57.22% 54.73% 57.47% 2 59.472771 3773 NAVITA SINHA BIJAY KUMAR SINHA 01-Mar-80 F UR 91 3031118310 66.89% 52.67% 52.87% 57.47% 2 59.472772 6614A SHAILMANI SHABNAM KAILASH PRASAD SAHANI 01-Mar-83 M EBC 99 2668118833 64.29% 53.33% 54.80% 57.47% 2 59.472773 3003 POONAM KUMARI RAM PADARATH SINGH 01-Jan-85 F UR 85 2642118214 53.29% 63.00% 56.13% 57.47% 2 59.472774 6326 NILAMBARY KEDAR PRASAD 01-Jan-88 F BC 89 4013118497 57.14% 56.67% 58.60% 57.47% 2 59.472775 4966 AJAY KUMAR BABAN CHOUDHARY 15-Jan-88 M BC 88 2802118102 59.86% 57.22% 55.33% 57.47% 2 59.472776 6153 RENU KUMARI TEJ NARAYAN SINGH 29-Jan-89 F BC 93 2139118131 58.29% 55.44% 58.67% 57.47% 2 59.472777 2983 ARTI JHA CHATURA NAND JHA 20-Jul-89 F UR 84 2605118896 56.71% 62.22% 53.47% 57.47% 2 59.472778 107 SATISH KUMAR GUPTA GANESH LAL GUPTA 06-Dec-78 M BC 94 2667118212 59.89% 58.89% 53.60% 57.46% 2 59.462779 5088 DEVENDRA KUMAR MOHAN DAS 10-Dec-80 M SC 86 2615118406 66.63% 49.89% 55.87% 57.46% 2 59.462780 2357 MANOJ KUMAR ARYA BRIJNANDAN PANDIT 20-Jan-81 M EBC 90 2631118255 56.00% 62.78% 53.60% 57.46% 2 59.462781 196 VIJAY KUMAR BAIDYANATH SAH 03-May-81 M EBC 85 2692118052 57.86% 62.11% 52.40% 57.46% 2 59.462782 1749 DHEERAJ KUMAR KUNWAR VEER BAHADUR KUNWAR 04-Aug-87 M ST 84 3837118242 57.60% 55.40% 59.39% 57.46% 2 59.462783 860 MRIDULA KUMARI MANOHAR SHARMA 03-Jan-89 F UR 84 2633118554 62.50% 50.89% 59.00% 57.46% 2 59.462784 6417 SANJAY KUMAR SUMAN AWADHESH SINGH 30-May-79 M BC 102 2663118186 62.11% 58.44% 51.80% 57.45% 2 59.452785 2421 RAJEEV RANJAN RAJENDRA PRASAD 15-Feb-80 M EBC 95 2649118155 65.00% 49.11% 58.25% 57.45% 2 59.452786 3646 SANGEETA KUMARI RABINDRA SAH 25-Oct-80 F BC 84 2661118233 60.29% 57.00% 55.07% 57.45% 2 59.452787 1931 LEENA KUMARI AMARNATH SINGH 05-Dec-85 F UR 92 2628118238 55.86% 61.22% 55.27% 57.45% 2 59.452788 1090 RAKESH KUMAR NARESH PRASAD 15-Feb-86 M BC 83 2651118229 53.14% 63.00% 56.20% 57.45% 2 59.452789 5580 SADHANA KUMARI MADNESH KUMAR 23-Jul-86 F UR 90 2660118352 54.43% 61.11% 56.80% 57.45% 2 59.452790 1909 ABHIMANYU KUMAR DHIRENDRA KUMAR 11-Jan-89 M UR 103 2601115123 66.71% 51.44% 54.20% 57.45% 2 59.452791 2375 VIJAY KUMAR SITARAM PRASAD 07-Aug-75 M BC 103 2691118247 56.33% 63.67% 52.33% 57.44% 2 59.442792 1145 KUMARI RASHMI SATYENDRA PRASAD 08-Dec-86 F UR 92 2626118897 66.71% 52.00% 53.60% 57.44% 2 59.442793 6593 PUNAM KUMARI RAMDHYAN PRASAD 25-Jun-87 F BC 89 2646118249 65.14% 53.78% 53.40% 57.44% 2 59.442794 3466 RANDHIR KUMAR RABINDRA KUMAR 6-Mar-72 M EBC 95 2653118302 76.57% 43.44% 52.27% 57.43% 2 59.432795 3387 SMRITI KUMARI KISHORE NARAYAN SINGH 23-Jan-76 F BC 99 2672118101 61.67% 56.22% 54.40% 57.43% 2 59.432796 4404 SMRITI KUMARI KISHORE NARAYAN SINGH 23-Jan-76 F BC 99 2672118101 61.67% 56.22% 54.40% 57.43% 2 59.432797 3745 SWATI KUMARI SINHA CHANDRADEO PRAKASH SINHA 01-Mar-78 F UR 85 2683118060 64.22% 57.33% 50.73% 57.43% 2 59.432798 6241 BEENA PANDEY UMASHANKAR PANDEY 01-Sep-82 F UR 90 2612118550 57.40% 62.00% 52.89% 57.43% 2 59.432799 6115 DEEPAK KUMAR MANIKCHAND RAM 25-Mar-86 M SC 96 1111118152 60.14% 61.33% 50.80% 57.43% 2 59.432800 1855 MONIKA KUMARI VIJAY KUMAR SRIVASTAVA 17-Dec-86 F UR 91 2633118465 60.00% 52.89% 59.40% 57.43% 2 59.432801 5523 RAHUL RAJA RAM DAYAL SAH 27-Aug-89 M BC 97 0103115033 60.71% 47.11% 64.47% 57.43% 2 59.432802 619 PRIYA KUMARI THAKUR RANDHIR SINGH 18-Nov-90 F UR 86 2645118211 66.43% 51.67% 54.20% 57.43% 2 59.432803 2608 ALKA YAMINI RAMADHAR SHARMA 18-Jun-80 F UR 108 2602118910 56.14% 58.22% 51.93% 55.43% 4 59.43CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 525 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2804 768 SAROJ KUMARI SHARMA BHUSHAN SHARMA 06-Jan-72 F UR 93 2690115025 63.11% 53.22% 55.93% 57.42% 2 59.42Sex2805 340 SUBHASH KUMAR SITARAM CHOUDHARY 30-Oct-74 M SC 96 2673118406 62.00% 58.00% 52.27% 57.42% 2 59.422806 88 OMNEET KUMAR TEJ NARAYAN SINGH 25-Mar-83 M UR 92 2639118209 45.22% 65.78% 61.27% 57.42% 2 59.422807 2278 ASHOK KUMAR PRASAD NATHUNI PRASAD 08-May-85 M EBC 88 2610118533 63.25% 46.33% 62.67% 57.42% 2 59.422808 1845 VANDANA KUMARI DEVENDRA PRASAD SAH 13-Dec-87 F BC 84 2689118108 56.57% 59.22% 56.47% 57.42% 2 59.422809 5110 VIBHA RANJAN SHANKER PRASAD 05-Aug-87 F SC 95 2835118369 54.80% 62.78% 54.67% 57.41% 2 59.412810 3471 SAURAV KUMAR GOPAL JEE OJHA 20-Aug-86 M UR 108 2668118042 55.86% 53.67% 56.67% 55.40% 4 59.402811 4629 AKHILESH KUMARH KAMTA PRASAD SINGH 05-Dec-81 M BC 82 0702118077 52.00% 66.00% 60.20% 59.40% 0 59.402812 4227 SANDEEP KUMAR ATMARAM CHOUDHARY 28-Nov-84 M BC 94 2660118685 48.86% 61.56% 61.80% 57.40% 2 59.402813 4963 RAVI RACHNA SINHA ANIL KUMAR SINHA 13-Jan-85 F UR 91 2656118224 68.50% 57.89% 45.80% 57.40% 2 59.402814 1576 MANORANJAN KUMAR GANESH PRASAD 02-Feb-85 M BC 103 2631118487 55.57% 63.56% 53.07% 57.40% 2 59.402815 2749 PRITY KUMARI SURESH PRASAD 01-Mar-85 F SC 95 2645118122 56.71% 56.56% 58.93% 57.40% 2 59.402816 P210 AJAY KUMAR SHRWAN KUMAR SINGH 09-Jan-90 M BC 83 2802115042 61.71% 50.56% 59.93% 57.40% 2 59.402817 1220 MEERA KUMARI SHYAM BABU SINGH 25-Mar-90 F BC 82 2632118711 45.40% 61.80% 71.00% 59.40% 0 59.402818 1011 SANJIV KUMAR VISHWANATH SAH 15-Apr-91 M BC 83 2352118120 54.71% 55.22% 62.27% 57.40% 2 59.402819 748 ARTI KUMARI SIYARAM PRASAD 06-Sep-75 F BC 85 2622115052 70.33% 49.56% 52.27% 57.39% 2 59.392820 4112 KRISHNA MURARI RAM NARAYN 08-May-76 M UR 101 2625118291 62.44% 53.67% 56.07% 57.39% 2 59.392821 6103 GOPAL KUMAR GUNJAN LAL BABU 31-Dec-76 M BC 85 2619118066 56.11% 60.00% 56.07% 57.39% 2 59.392822 3381 AVINASH KUMAR VERMA AYODHAYA PRASAD VERMA 22-Dec-78 M BC 87 2405118523 77.00% 55.78% 39.40% 57.39% 2 59.392823 1351 SHASHI KUMAR CHANDRADEV SINGH 03-Jul-79 M UR 90 2669118367 58.67% 56.11% 57.40% 57.39% 2 59.392824 2601 KUMAR SUMAN UPENDRA YADAV 17-Oct-84 M BC 94 2008118053 56.14% 63.67% 52.33% 57.38% 2 59.382825 2185 RITESH KUMAR BIVASH CHANDRA JHA 05-Jan-87 M UR 86 3617118051 60.29% 62.56% 49.29% 57.38% 2 59.382826 1758 SRIJA BAGESHWARI KRISHNA BIHARI LAL 05-Jan-88 F UR 96 2693115262 63.00% 53.33% 55.80% 57.38% 2 59.382827 4212 ANAMIKA KUMARI SINGH ASHOK KUMAR SINGH 11-Nov-89 F UR 86 1902118057 60.60% 54.60% 56.93% 57.38% 2 59.382828 2838 RANJAN KUMAR MANDAL GANGARAM MANDAL 25-Sep-90 M EBC 103 2160118647 63.14% 55.00% 54.00% 57.38% 2 59.382829 6501 SANJAY THAKUR JAGNNATH THAKUR 17-Jul-75 M EBC 88 2351118133 64.80% 56.80% 50.50% 57.37% 2 59.372830 4329 NAMITA KUMARI DEONANDAN PD BHAGAT 16-Apr-77 F EBC 99 2677115277 64.56% 51.56% 56.00% 57.37% 2 59.372831 2555 UJWAL KUMAR NAND KISHOR PRASAD 05-Jan-84 M EBC 89 2686118170 60.86% 58.11% 53.13% 57.37% 2 59.372832 3362 KAVITA KUMARI JAI PRAKASH 25-Aug-87 F UR 96 2624118335 66.14% 51.44% 54.53% 57.37% 2 59.372833 515 SUDHANSHU SHEKHAR ARJUN SINGH 02-Oct-89 M UR 90 2674118033 64.43% 53.00% 54.67% 57.37% 2 59.372834 6120 PRATIBHA SINGH KAPIL DEO SINGH 18-Sep-82 F UR 90 2643118790 51.00% 65.22% 55.87% 57.36% 2 59.362835 1006 PRIYANKA RAM VINOD PRASAD SHARMA 28-Aug-87 F UR 84 2645118377 55.14% 57.67% 59.27% 57.36% 2 59.362836 1963 SUSHRI SHAKTI KANHAIYA JEE 05-Jan-89 F UR 90 2682118166 61.71% 49.44% 60.93% 57.36% 2 59.362837 1979 RAJNISH KUMAR SINGH RAGHUBANSH SINGH 10-Jan-90 M UR 94 0727115025 62.86% 53.89% 55.33% 57.36% 2 59.362838 3977 SHOBHA RANI RAM NARAYAN SINGH 01-Feb-90 F BC 97 4017118416 66.86% 56.22% 49.00% 57.36% 2 59.362839 2188 RUBY KUMARI KRISHNA KUMAR SINGH 05-Jun-80 F UR 94 4015118620 55.71% 59.67% 56.67% 57.35% 2 59.352840 1887 PUSHPA KUMARI RAJENDRA KUMAR DWIVEDI 05-Jan-83 F UR 88 3707115146 51.57% 61.56% 58.93% 57.35% 2 59.352841 4236 AMIT KUMAR VERMA SUNIL KUMAR DAS 14-Feb-83 M UR 94 2004118121 50.14% 61.11% 60.80% 57.35% 2 59.352842 P255 DAMAN KUMAR JHA KASHI NATH JHA 01-Mar-88 M UR 112 2707118007 56.29% 56.56% 53.20% 55.35% 4 59.35CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 526 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2843 4044 PINKI KUMARI AWADHESH KUMAR 15-May-90 F BC 103 2419118423 64.29% 51.11% 56.67% 57.35% 2 59.35Sex2844 P 164 VISHAL KUMAR SUMAN SUMAN PRASAD 13-Dec-79 M EBC 91 2232118089 68.63% 56.00% 47.40% 57.34% 2 59.342845 1332 T PREMLATA KUMARI RAM NARESH SINGH 15-May-82 F UR 98 2644118559 58.71% 59.11% 54.20% 57.34% 2 59.342846 3167 MANISHA CHATURVEDI RAJENDRA KUMAR CHATURVEDI 31-Mar-84 F UR 113 2605119197 53.86% 57.89% 54.27% 55.34% 4 59.342847 2947 CHANDESHWARI KUMARI PANCHU RAM 16-Jan-85 F SC 91 2614118261 61.00% 49.22% 61.80% 57.34% 2 59.342848 6163 ARUNISH RAJNATH SHARMA 25-Oct-85 M UR 102 2609118436 48.71% 63.11% 60.20% 57.34% 2 59.342849 1418 AMRITA KUMARI RAM JANAM SINGH 15-Jan-87 F BC 84 2613115157 52.29% 56.00% 63.73% 57.34% 2 59.342850 4690 GAUTAM KUMAR GAURI SHANKAR PRASAD 21-Aug-87 M BC 98 3301115108 64.29% 53.67% 54.07% 57.34% 2 59.342851 4871 KUMARI KALPANA BHAIYA GYANESHWAR PRASAD 17-Mar-74 F UR 101 2626118435 54.78% 54.00% 63.20% 57.33% 2 59.332852 4654 GANESH THAKUR SARJU THAKUR 10-Feb-76 M EBC 95 0808118267 58.67% 58.78% 54.54% 57.33% 2 59.332853 312 ABHISHEK KUMAR RAMESHWAR PRASAD 01-Feb-82 M BC 103 2601118620 66.71% 51.89% 53.40% 57.33% 2 59.332854 5718 PALLAVI KAUSHALENDRA SINGH 08-Mar-87 F UR 83 2639118294 58.00% 61.00% 53.00% 57.33% 2 59.332855 1650 PRABHAKAR RAJANI KANT GUPTA 01-Feb-88 M BC 95 2642118373 56.71% 59.33% 55.93% 57.33% 2 59.332856 5460 DEEPAK KUMAR BHASKAR BALESHWAR PRASAD BHASKAR 01-Mar-80 M EBC 107 4008118282 63.00% 42.67% 60.33% 55.33% 4 59.332857 1783 PRITI KUMARI BIBHUTI NARAYAN SINGH F UR 105 2644118731 82.29% 49.11% 34.60% 55.33% 4 59.332858 5307 BANDANA BINJU PRASAD SHARMA 20-Dec-72 F UR 83 2612118333 55.56% 60.00% 56.40% 57.32% 2 59.322859 40 RANJEET KUMAR RAM BINOD THAKUR 31-Jan-86 M EBC 96 0916115088 60.29% 52.33% 59.33% 57.32% 2 59.322860 2617 RAJEEV RANJAN HARI SHANKAR SHARMA 14-Aug-86 M BC 86 0727118030 56.57% 49.67% 65.73% 57.32% 2 59.322861 3835 SUDHA KUMARI RAGHUNATH THAKUR 14-Oct-87 F EBC 91 2693115399 60.71% 59.11% 52.13% 57.32% 2 59.322862 1793 MURARI KUMAR ARUN SINGH 01-Dec-88 M UR 91 1903115267 68.86% 46.89% 56.20% 57.32% 2 59.322863 4562 PRATIK KUMAR SITA RAM PRASAD 2-Dec-88 M BC 99 1130118241 62.43% 58.67% 50.87% 57.32% 2 59.322864 3657 NIRANJAN KUMAR BISHESHWAR PRASAD 01-Mar-77 M BC 83 2418118054 61.89% 59.78% 50.27% 57.31% 2 59.312865 1971 SANTOSH KUMAR NARAYAN SINGH 01-Jan-81 M UR 108 2665110103 51.86% 57.00% 57.07% 55.31% 4 59.312866 5716 KALYANI RANI VISHWANATH PRASAD ROY 21-Jul-82 F BC 85 3714118359 55.57% 60.89% 55.47% 57.31% 2 59.312867 2693 DHARMJAY KUMAR BALLABH PRASAD 08-Mar-83 M BC 85 4009118006 50.14% 71.78% 50.00% 57.31% 2 59.312868 2300 MD HAJRAT MD MAHMOOD 15-Jan-84 M EBC 87 2632118306 52.43% 59.56% 59.93% 57.31% 2 59.312869 P 154 SANJEEV KUMAR CHAUDHARY RAM NATH BAITHA 15-Jan-85 M sc 90 1025118070 59.00% 54.67% 58.27% 57.31% 2 59.312870 5297 MEENAKSHI RAM BILAS CHOUDHARY 30-Dec-89 F UR 86 3011118207 57.43% 58.89% 55.60% 57.31% 2 59.312871 2190 SUDHA KUMARI JANESHWAR SHARMA 31-May-78 F UR 82 2673118687 63.67% 60.00% 54.27% 59.31% 0 59.312872 1040 SHASHI SHEKHAR GUPTA OM PRAKASH 22-Jan-76 M BC 85 2669118504 62.78% 57.11% 52.00% 57.30% 2 59.302873 3489 RAKESH KUMAR JANARDAN PRASAD PANDAY 02-Jan-80 M UR 91 2651118339 71.33% 55.11% 45.47% 57.30% 2 59.302874 4375 ANJALI KUMARI AJIT KUMAR SINGH 13-Jan-83 F EBC 85 2606118103 59.14% 58.56% 54.20% 57.30% 2 59.302875 4402 POONAM PRAKASH YADUNANDAN YADAV 15-Oct-83 F BC 83 2642118273 54.29% 67.89% 49.73% 57.30% 2 59.302876 P 166 RANI KUMARI DIGAMBER ORANW 14-Dec-89 F sc 85 1137118089 64.86% 47.78% 59.27% 57.30% 2 59.302877 1047 RAVI KUMAR SHANKAR PRASAD 30-Jan-92 M EBC 91 2656118077 61.71% 56.44% 53.73% 57.30% 2 59.302878 3666 ONKAR GUPTA AWADH KISHORE GUPTA 21-Oct-73 M EBC 97 2639118233 66.89% 57.56% 47.43% 57.29% 2 59.292879 5325 JAYANT KUMAR PRABHAT CHANDRA BHAN PARSAD NIRALA 12-Oct-88 M sc 92 2621118200 58.14% 59.67% 54.07% 57.29% 2 59.292880 2351 AJAY KUMAR ANAND DURGA PRASAD MANDAL 15-Apr-87 M EBC 108 3601115034 63.86% 48.56% 53.47% 55.29% 4 59.292881 5341 ABHISHEK ANAND RADHA KRISHNA PRASAD 23-Sep-87 M UR 112 0401118039 58.80% 51.67% 55.40% 55.29% 4 59.29CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 527 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2882 4851 SANTOSH KUMAR RAM DAYAL SINGH 06-Feb-80 M UR 101 2665118211 64.40% 55.44% 52.00% 57.28% 2 59.28Sex2883 3054 RAHUL RAJ NARESH MANDAL 20-Jan-87 M EBC 94 2705115078 66.29% 47.56% 58.00% 57.28% 2 59.282884 5182 MAHENDRA RAM BHAGIRATHI RAM 22-Apr-83 M SC 83 2629118273 48.00% 64.00% 59.80% 57.27% 2 59.272885 5322 AJAY KUMAR JITENDRA PRASAD SINGH 04-Aug-84 M BC 85 2601119057 57.86% 61.56% 52.40% 57.27% 2 59.272886 2109 NEHA SHRIVASTVA OM NARAIN PRASAD 20-Apr-87 F UR 90 3705115298 61.00% 56.00% 54.80% 57.27% 2 59.272887 5559 PRAGATI KUMARI RAMJI SINGH 12-Oct-87 F UR 91 2822115235 56.57% 57.78% 57.47% 57.27% 2 59.272888 5633 RAVI RANJAN KUMAR GAYA PRASAD SAH 02-May-88 M BC 85 1624118009 59.00% 57.00% 55.80% 57.27% 2 59.272889 4728 RAJEEV RAUSHAN DEONANDAN SINGH 01-Jan-89 M BC 91 0525118160 67.43% 47.44% 56.93% 57.27% 2 59.272890 P25 NEHA KUMARI AMBIKA NAND DUTTA 24-Dec-83 F UR 90 2704115048 51.14% 61.44% 59.20% 57.26% 2 59.262891 3737 KANCHAN KUMARI LACHHMAN PRASAD 28-Dec-83 F BC 89 2623118520 52.71% 62.00% 57.07% 57.26% 2 59.262892 514 MUKESH KUMAR RAMPATI THAKUR 20-Mar-84 M EBC 83 2634118366 61.14% 61.89% 48.73% 57.26% 2 59.262893 4269 ANNU VERMA SATYAPAL VERMA 12-Oct-84 F BC 83 2607118042 58.29% 61.56% 51.93% 57.26% 2 59.262894 6055 NADEEM HAIDER HAIDER ALI 16-May-23 M EBC 87 1213118054 69.71% 52.67% 49.40% 57.26% 2 59.262895 5746 AMAR JYOTI RANI KRISHANA NAND GUPTA 25-Oct-76 F BC 90 2602119186 63.56% 59.00% 49.20% 57.25% 2 59.252896 2568 VIKASH KUMAR DINESH PRASAD MANDAL 01-Jan-80 M EBC 102 2693118162 68.56% 57.67% 45.53% 57.25% 2 59.252897 4398 RAJNISH KUMAR RAI DEV NARAYAN RAI 16-Aug-90 M UR 94 0820118320 60.86% 54.22% 56.67% 57.25% 2 59.252898 2388 JYOTI SINHA ACHALDEO PRASAD 21-Nov-74 F UR 85 2622118374 55.11% 58.00% 58.60% 57.24% 2 59.242899 4918 ARGHESH KUMAR BIPIN BIHARI TEWARY 25-Dec-75 M UR 105 2608118523 53.67% 60.00% 52.07% 55.24% 4 59.242900 4338 RANJEET KUMAR CHANDRA KISHORE PD SINHA 19-May-83 M EBC 89 2654118291 57.00% 56.78% 57.93% 57.24% 2 59.242901 3822 PAWAN KUMAR DIWAKAR PRASAD SINGH 05-Feb-84 M UR 99 2419118379 55.71% 60.67% 55.33% 57.24% 2 59.242902 3510 DHEERAJ KUMAR SINGH KAMTA PRASAD SINGH 26-Jan-89 M UR 104 2645115131 66.00% 49.11% 56.60% 57.24% 2 59.242903 2597 MANISHA KUMARI AKHILESH KUMAR SINHA 26-Jan-97 F BC 98 2630118279 62.00% 48.67% 61.07% 57.24% 2 59.242904 5615 DHARMBIR SAH BHUMI SAH 01-Oct-73 M EBC 106 2615118669 58.67% 56.56% 50.47% 55.23% 4 59.232905 1873 MD SAJJAD AKHTAR SHEKH ABDUL HASIB 02-Dec-74 M UR 100 2632118484 58.11% 55.78% 57.80% 57.23% 2 59.232906 5300 NITU BALA RAMESHWAR LAL 25-Feb-78 F BC 83 2679115510 52.33% 56.56% 62.80% 57.23% 2 59.232907 4494 AVINASH KUMAR ASHOK KUMAR SINGH 11-Feb-81 M BC 83 2611118142 64.50% 55.44% 51.73% 57.23% 2 59.232908 3089 HEMLATA KUMARI JANESHWAR SINGH 16-Jun-82 F BC 87 2654115120 71.00% 48.89% 51.80% 57.23% 2 59.232909 1915 SUKRITI KUMARI NAR NDRA KUMAR SINGH 21-Jan-85 F UR 97 3408115222 65.57% 58.11% 48.00% 57.23% 2 59.232910 422 RANJIT SINGH ROSHAN SURESH PRASAD 01-Jan-00 M BC 89 2654118594 52.00% 62.00% 57.67% 57.22% 2 59.222911 4021 ARCHANA KUMARI JANESHWAR PRASAD 06-Sep-77 F BC 101 2608118151 57.67% 58.33% 55.67% 57.22% 2 59.222912 3178 AJIT KUMAR RAMANUJ SINGH 05-Feb-84 M BC 86 2602118362 62.71% 57.56% 51.40% 57.22% 2 59.222913 5016 SARSWATI KUMARI HARI NATH YADAV 09-Aug-87 F BC 89 2690115035 55.29% 62.44% 53.93% 57.22% 2 59.222914 6601 KUMAR SHASWAT DIWAKAR SINGH 27-Nov-88 M UR 100 2626118025 66.00% 50.00% 55.67% 57.22% 2 59.222915 399 MOHAN KUMAR BHAGIRAT SAH 25-Jan-90 M BC 96 2633118336 56.43% 58.56% 56.67% 57.22% 2 59.222916 4489 ANURADHA PRASAD YOGENDRA PRASAD 10-Jan-73 F BC 91 2607118604 63.22% 61.89% 46.53% 57.21% 2 59.212917 4482 VANDANA SINHA BIRENDRA KUMAR SINHA 03-Apr-75 F UR 95 2689118202 50.89% 62.89% 57.87% 57.21% 2 59.212918 3329 SHIPRA SHAILENDRA PRASAD DUBEY 31-Jan-79 F UR 97 2692115031 63.40% 49.22% 59.00% 57.21% 2 59.212919 726 RAKESH KUMAR MISHRA RABINDRA NATH MISHRA 02-Feb-80 M UR 94 2683115347 71.44% 48.00% 52.20% 57.21% 2 59.212920 1832 ARCHANA VERMA ASHOK KUMAR VERMA 23-Jan-87 F BC 99 1403118123 58.86% 57.11% 55.67% 57.21% 2 59.21CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 528 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2921 1654 PUJA RANI RAM NARESH SINGH 11-Oct-88 F UR 89 2646118183 58.57% 57.22% 55.83% 57.21% 2 59.21Sex2922 P211 TARANA KHANAM ABDUL RAHIM KHAN 24-Aug-89 F UR 87 2319115794 60.29% 56.33% 55.00% 57.21% 2 59.212923 5927 SUSHAMA GUPTA JAWAHAR LAL GUPTA 01-Jan-87 F BC 82 2681118155 68.14% 51.22% 58.27% 59.21% 0 59.212924 4628 APARNA KUMARI KAMAL KISHOR SINGH 31-Mar-88 F UR 82 3109118238 63.57% 58.33% 55.73% 59.21% 0 59.212925 139 AJAY KUMAR SHRI RAM BAHADUR SINGH 01-Mar-80 M BC 92 2101118084 65.22% 52.44% 53.93% 57.20% 2 59.202926 2397 SIMA KUMARI RAMCHANDRA SHARMA 01-Mar-84 F UR 94 1417118019 46.86% 69.22% 55.53% 57.20% 2 59.202927 380 SAURABH ARBIND LAL KARN 02-Aug-84 M UR 99 2667118541 61.86% 60.22% 49.53% 57.20% 2 59.202928 2716 VIDYAWATI KUMARI MURLIDHAR TIWARY 04-Nov-85 F UR 93 0834118005 59.29% 51.78% 60.53% 57.20% 2 59.202929 5584 MD TAUQEER ANWAR MD ANWARUL HAQUE 10-Feb-87 M UR 100 3413118058 64.14% 55.00% 52.47% 57.20% 2 59.202930 6339 JWALA PRASAD RAMESHWAR SINGH 02-Mar-90 M BC 94 2611118521 61.00% 52.20% 58.40% 57.20% 2 59.202931 2423 RENU KUMARI RAMJEE PD 01-Mar-78 F UR 91 2657118686 65.33% 54.78% 51.47% 57.19% 2 59.192932 4280 RAJAN KUMAR DEO RAJ CHOUDHARY 05-Jan-80 M SC 90 3510115184 68.78% 51.33% 51.47% 57.19% 2 59.192933 4865 RAGHUBIR KUMAR JAY PRAKASH MEHTA 07-Jun-83 M BC 88 2681115462 56.71% 57.78% 57.07% 57.19% 2 59.192934 1968 BHAWNA CHANDRA BHUSHAN SINGH 02-Aug-90 F UR 89 2613118023 63.43% 47.33% 60.80% 57.19% 2 59.192935 6428 SHWETA KUMARI RAMESH CHANDRA DAS 07-Jan-91 F UR 86 0928118273 58.00% 54.11% 59.47% 57.19% 2 59.192936 2350 KUMARI RITA PARMANAND ROY 25-Nov-75 F UR 100 2627118057 65.44% 47.22% 58.87% 57.18% 2 59.182937 6352 RAJESH KUMAR PURUSHOTTAM PRASAD RAKESH 11-Apr-85 M UR 92 4014118526 50.60% 63.44% 57.50% 57.18% 2 59.182938 332 NIKKY SINHA BIJAY KUMAR SINHA 03-Jan-87 F UR 89 2636118393 61.00% 52.67% 57.87% 57.18% 2 59.182939 227 RAKESH KUMAR MISHRA UMA RAMAN MISHRA 31-Dec-78 M UR 97 2683115345 69.67% 43.78% 58.07% 57.17% 2 59.172940 5673 RAJIV KUMAR PREMANAND YADAV 19-Dec-82 M BC 102 2650118479 55.80% 61.11% 54.60% 57.17% 2 59.172941 5943 MADHULIKA KUMARI JHULAN SHARMA 05-Jan-85 F UR 93 2629118094 60.00% 57.78% 53.73% 57.17% 2 59.172942 2550 VIKAS JEE SHASHI SHEKHAR SINGH 10-Feb-82 F UR 114 2697115303 70.67% 40.78% 54.07% 55.17% 4 59.172943 1943 SWETA PRAMOD UPADHYAY 25-Jan-88 F UR 105 2683118172 57.86% 55.67% 52.00% 55.17% 4 59.172944 4979 PUNAM SHARMA RAMESHWAR SHARMA 24-Jun-76 F UR 85 2646118357 49.20% 69.80% 52.47% 57.16% 2 59.162945 P 275 SADANAND PRASAD RAGHUNANDAN PRASAD 01-Mar-77 M BC 85 2519118461 64.67% 55.56% 51.27% 57.16% 2 59.162946 2788 RUMA SINHA BINOD SINGH 15-Dec-83 F UR 83 2687115030 58.71% 58.11% 54.67% 57.16% 2 59.162947 5597 SHWETA PATHAK KAMALESH NARAYAN PATHAK 01-Jan-85 F UR 87 0740118165 61.00% 55.89% 54.60% 57.16% 2 59.162948 926 SUBASH SINGH SHIO BACHAN SINGH 30-Mar-87 M BC 103 2673118328 60.57% 52.89% 58.02% 57.16% 2 59.162949 856 SAROJ KUMARI BALKRISHNA SINGH 15-Dec-74 F UR 99 2666118513 58.56% 51.89% 61.00% 57.15% 2 59.152950 4346 MITU JAYASWAL KAMLESH KUMAR 06-Oct-77 F BC 86 2633118286 63.11% 52.67% 55.67% 57.15% 2 59.152951 5409 MD PARVEZ ALAM MD HASIM 01-Jan-82 M EBC 111 2607118770 52.86% 62.67% 49.93% 55.15% 4 59.152952 4488 GYANESHWAR PRATAP SINGH 30-Dec-82 M BC 96 2619118393 53.57% 68.00% 49.87% 57.15% 2 59.152953 202 RAKESH RANJAN MADAN SINGH 18-Jan-90 M BC 85 2652118301 63.57% 52.89% 55.00% 57.15% 2 59.152954 4536 SACHIN KUMAR MUKUND PRASAD CHOUDHARY 05-Apr-77 M BC 92 2660118288 64.56% 56.67% 50.20% 57.14% 2 59.142955 5823 VIJAY KUMAR GENAURI DAS 10-Aug-78 M SC 103 2691118221 66.33% 48.22% 56.87% 57.14% 2 59.142956 4912 MANOJ KUMAR SUBHASH PRASAD 24-Dec-78 M EBC 84 2415118164 73.78% 45.11% 52.53% 57.14% 2 59.142957 5731 ABHISHEK PRIYANK NANDAN MISHRA 02-Jan-89 M UR 99 2601118719 58.43% 52.11% 60.87% 57.14% 2 59.142958 2014 PRITY KUMARI LALLU SINGH 12-Jun-89 F BC 92 2645118140 68.00% 47.89% 55.53% 57.14% 2 59.142959 6613 REKHA KUMARI WAKIL MANJHI 19-Oct-91 F SC 86 3149118488 60.00% 59.22% 52.20% 57.14% 2 59.14CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 529 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2960 2143 ARCHANA BAHADUR UPENDRA JUNG BAHADUR 23-Dec-72 F UR 82 2608118091 58.56% 55.22% 63.60% 59.13% 0 59.13Sex2961 1344 PAWAN KUMAR INDRA BHUSHAN PRASAD 06-Oct-77 M EBC 101 2640118584 65.78% 53.56% 52.07% 57.13% 2 59.132962 1908 VINOD KUMAR RAM AVTAR RAM 01-Mar-78 M SC 87 2696118242 60.00% 61.44% 49.93% 57.13% 2 59.132963 3573 NITU MISHRA SHASHI SHEKHAR MISHRA 10-Aug-78 F UR 90 2638118476 52.22% 59.11% 60.07% 57.13% 2 59.132964 161 SUNIL KUMAR BHARAT MURARI PRABHAKAR 08-Feb-80 M UR 92 2677118105 62.38% 55.22% 53.80% 57.13% 2 59.132965 1457 DEEKSHA PRITEE HARISHANKAR PRASAD SINHA 30-Jan-81 F UR 83 3053118272 72.38% 47.67% 51.33% 57.13% 2 59.132966 4599 DIVYA BHARTI RAM NARAYAN PRASAD 18-Jan-83 F BC 100 3712118409 49.43% 61.89% 60.07% 57.13% 2 59.132967 3177 KALPANA KUMARI ARJUN KUMAR SHARMA 17-Apr-85 F UR 83 2623118065 63.29% 56.11% 52.00% 57.13% 2 59.132968 3241 PRIYANKA KUMARI RAJKISHORE PRASAD 11-Sep-86 F SC 83 2645118676 68.00% 56.00% 47.40% 57.13% 2 59.132969 6246 KUMARI PUSHPA SINHA NARESH PRASAD 02-Feb-87 F BC 94 2626118616 66.17% 52.56% 52.67% 57.13% 2 59.132970 3032 APRAJITA KUMARI MAHESHWAR PANDEY 25-Dec-79 F UR 90 2104118031 56.13% 60.22% 55.00% 57.12% 2 59.122971 4371 KUMARI MADHU SURENDRA PRASAD YADAV 14-Jan-86 F BC 84 4011118117 59.57% 56.44% 55.33% 57.12% 2 59.122972 963 RAKESH KUMAR RANJAN BHUBNESHWAR YADAV 25-Feb-86 M BC 96 2111115122 58.14% 49.89% 63.33% 57.12% 2 59.122973 3725 NAVEETA KUMARI DEVBRAT KUMAR 01-Jan-87 F SC 94 2635118232 49.00% 58.89% 63.47% 57.12% 2 59.122974 3951 RAKESH KUMAR YADAV RAMAJI YADAV 15-Oct-89 M BC 95 1219118342 59.43% 56.33% 55.60% 57.12% 2 59.122975 1721 AVINASH KUMAR SHASHI BHAGWAN SINGH 23-Nov-79 M UR 104 2611118185 64.33% 52.00% 55.00% 57.11% 2 59.112976 5627 RAJESH KUMAR DUBEY NAND DULARE DUBEY 02-Oct-80 M UR 104 2682115474 63.38% 56.56% 51.40% 57.11% 2 59.112977 3041 SUNIL KUMAR JAGDISH PRASAD CHAURSIYA 15-Feb-87 M BC 88 2676118302 54.86% 59.33% 57.13% 57.11% 2 59.112978 3388 SHIKHA SWAROOP ARVIND KUMAR 27-Jan-88 F UR 84 3207118026 54.43% 63.89% 53.00% 57.11% 2 59.112979 6077 NEELMANI KUMAR RAMANUJ SINGH 15-Dec-76 M UR 94 2635118562 56.33% 59.44% 55.53% 57.10% 2 59.102980 P 173 SANDHYA SINDHU NEERAJ K PANDEY 16-Jan-84 F UR 83 2661111810 66.14% 53.22% 51.93% 57.10% 2 59.102981 888 SNEHA SHREE MITHILESH KUMAR SINHA 03-Nov-88 F UR 89 2672118233 55.43% 56.67% 59.20% 57.10% 2 59.102982 1880 RUCHI BIHARI GOPAL KRISHNA BIHARI 09-Aug-89 F UR 84 2686115564 59.14% 56.22% 55.93% 57.10% 2 59.102983 757 KUMAR DAYANAND CHANDRA KISHORE PD SINGH 10-Nov-77 M BC 83 2625118492 58.00% 67.33% 45.93% 57.09% 2 59.092984 1029 ASHISH RANJAN SUBHASH CHANDRA TIWARY 27-Jan-85 M UR 92 2610118346 60.14% 57.00% 54.13% 57.09% 2 59.092985 6235 SANGEETA KUMARI ASHARPHI SAH 05-Jul-86 F EBC 89 1414118142 55.57% 57.11% 58.60% 57.09% 2 59.092986 6262 MUKESH KUMAR SHARMA OMPRAKASH SHARMA 05-Oct-87 M EBC 88 3521118073 58.00% 55.67% 57.60% 57.09% 2 59.092987 2146 CHANDAN KUMAR SHAW NAND LAL SHAW 19-Apr-88 M EBC 88 2614118187 60.13% 53.60% 57.53% 57.09% 2 59.092988 6294 PREETI KUMARI PRADEEP KUMAR GHOSH 24-Sep-88 F UR 84 0634118251 61.00% 53.67% 56.60% 57.09% 2 59.092989 4898 ARCHANA KUMARI BINOD P BAHADUR SINHA 14-Jan-89 F UR 88 2302115384 64.86% 57.89% 48.53% 57.09% 2 59.092990 238 POOJA SURENDRA NARAYAN SINGH 16-Mar-89 F UR 97 2641118476 59.14% 59.00% 53.13% 57.09% 2 59.092991 2979 RAM NIVASH KUMAR SURENDRA PRASAD YADAV 05-Jan-91 M EBC 116 2652118647 59.43% 51.78% 54.07% 55.09% 4 59.092992 P214 GOURI KUMARI SAMPAT DUBEY 07-Dec-75 F UR 97 0618118298 60.89% 55.22% 55.13% 57.08% 2 59.082993 6564 SANTOSH KUMAR BHIKHAM YADAV 15-Aug-84 M BC 83 4016118286 53.00% 64.78% 53.47% 57.08% 2 59.082994 5796 SADHANA KUMARI MAHENDRA MAHARAJ 05-Dec-84 F BC 93 2606118799 68.29% 55.22% 47.73% 57.08% 2 59.082995 2634 PRIYANKA JAISWAL UMASHANKAR JAISWAL 08-Mar-86 F BC 83 2699118581 64.71% 51.44% 55.07% 57.08% 2 59.082996 2189 MONIKA KUMARI SURESH KUMAR SINHA 05-Jan-88 F EBC 87 2633118460 60.43% 51.89% 58.93% 57.08% 2 59.082997 3231 JAY KRISHNA KUMAR KUSH SHWAR PRASAD SINGH 15-Jan-84 M BC 86 2006118187 64.14% 58.33% 48.73% 57.07% 2 59.072998 1706 MEENAKSHI KUMARI AJAY KUMAR 15-Feb-84 F BC 84 2632118664 58.29% 63.33% 49.60% 57.07% 2 59.07CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 530 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n2999 6162 RASHMI SINGH BHOLANATH SINGH 30-Jun-84 F UR 102 2655118322 50.67% 55.80% 64.73% 57.07% 2 59.07Sex3000 3512 SUSHIL KUMAR CHOUBEY BIRENDRA CHOUBEY 21-Aug-89 M UR 103 2695115320 64.00% 46.33% 60.87% 57.07% 2 59.073001 104 RAJESH KUMAR PASWAN RAMCHARITRA PASWAN 22-Mar-91 M SC 89 1134118110 57.71% 61.22% 52.27% 57.07% 2 59.073002 5713 KUMAR PANKAJ KANHAIYA PATHAK 01-Jan-79 M UR 94 0714118171 58.00% 60.11% 53.07% 57.06% 2 59.063003 2224 ANKITA KUMARI RAMAKANT PANDEY 01-Jan-84 F UR 91 2606118620 47.44% 66.33% 57.40% 57.06% 2 59.063004 1190 PRAMENDRA KUMAR JALIM SINGH 18-Oct-84 M BC 99 2643118264 58.57% 57.00% 55.60% 57.06% 2 59.063005 5542 MANISH KUMAR INDRADEO PRASAD 20-Jun-90 M EBC 91 2406115062 66.14% 45.11% 59.93% 57.06% 2 59.063006 4897 MUKESH KUMAR PASWAN SIYARAM PASWAN 06-Jan-78 M SC 108 2605119247 55.44% 60.00% 49.73% 55.06% 4 59.063007 45 BISHWAJIT SANYAL PURNENDU KUMAR SANYAL 24-Aug-78 M UR 101 2613118892 69.56% 49.67% 51.93% 57.05% 2 59.053008 1980 SANTOSH KUMAR SINGH TEJNARAYAN SINGH 02-Jan-81 M UR 100 0735115080 55.38% 57.44% 58.33% 57.05% 2 59.053009 823 RAJANI RANJAN BRIJENDRA PRASAD ARYA 07-Sep-85 F BC 102 2648118347 60.14% 55.67% 55.33% 57.05% 2 59.053010 551 SUSHAMA KUMARI SUNIL KUMAR DUBEY 16-Jan-89 F UR 96 2681118157 58.71% 58.89% 53.53% 57.05% 2 59.053011 4293 NIDHI JHA REVATI MOHAN JHA 27-Nov-89 F UR 96 2636118197 61.57% 53.78% 55.80% 57.05% 2 59.053012 1118 SUNIL KUMAR SUKHLAL THAKUR 23-May-74 M EBC 101 2677118161 61.33% 50.78% 59.00% 57.04% 2 59.043013 2276 RENU KUMARI AMAR NATH RAY 01-Mar-78 F BC 101 2657118110 62.67% 54.44% 54.00% 57.04% 2 59.043014 5877 REETA KUMARI SHARMA SHRIRAM SHARMA 13-Aug-89 F EBC 87 0822118023 59.29% 55.44% 56.40% 57.04% 2 59.043015 P 170 ABHA KUMARI RANJIT SINGH 16-Dec-86 F BC 82 2601118147 61.43% 55.00% 60.67% 59.03% 0 59.033016 3002 NEHA SINGH PRABHAKAR NARAYAN SINGH 28-Feb-88 F UR 82 2636118067 74.57% 53.78% 48.73% 59.03% 0 59.033017 1822 JAINENDRA KUMAR BIHARI RAM 15-Oct-91 M SC 96 0809118196 51.17% 57.80% 62.13% 57.03% 2 59.033018 5869 ANAND KUMAR SINGH BHARAT PRASAD SINGH 02-Nov-78 M UR 102 2605118116 62.56% 58.78% 49.73% 57.02% 2 59.023019 6529 UDAY KUMAR SINGH KRISHNA PRASAD SINGH 02-May-79 M UR 91 2686118074 54.44% 57.11% 59.50% 57.02% 2 59.023020 419 SUJIT KUMAR KAMESHWAR NATH PANDEY 04-Jan-83 M UR 92 2675118016 56.14% 60.44% 54.47% 57.02% 2 59.023021 P225 RAJESH KUMAR JAWAHAR PRASAD 10-Sep-83 M BC 94 2822118231 62.80% 54.80% 53.47% 57.02% 2 59.023022 1295 SUSHIL KUMAR DHANANJAY PRASAD 15-Jan-86 M BC 102 2434118207 60.57% 52.56% 57.93% 57.02% 2 59.023023 1565 RASHMI KUMARI ASHOK KUMAR 05-Nov-87 F UR 86 0629115057 60.71% 51.33% 59.00% 57.02% 2 59.023024 1854 SHAILJA PRIYADARSHANI RAJENDRA SHANKER PODDAR 16-Dec-76 F UR 97 2668118830 59.56% 54.67% 56.80% 57.01% 2 59.013025 5265 AGNIJIT AGNI VISHWANATH MANDAL 10-Feb-79 M EBC 105 2604118864 52.00% 58.22% 54.80% 55.01% 4 59.013026 4923 SATYENDRA KUMAR SINGH BANSHI PRASAD SINGH 01-Feb-80 M BC 92 0737118076 65.33% 50.11% 55.60% 57.01% 2 59.013027 320 SARVAN KUMAR KAMTA SINGH 22-Jun-81 M BC 93 2667118019 64.29% 56.22% 50.53% 57.01% 2 59.013028 1498 AJEET KUMAR SHANKER PRASAD 02-Dec-81 M BC 90 2602118269 54.14% 63.89% 53.00% 57.01% 2 59.013029 705 MD HASIB AHMAD MD REYAJUDDHIN 03-Feb-88 M EBC 85 4012118485 70.57% 50.33% 50.13% 57.01% 2 59.013030 1996 PRAKASH LAL SURESH RAJAK 15-Dec-84 M SC 82 2643118225 60.57% 60.44% 56.00% 59.01% 0 59.013031 5389 RANJIT KUMAR GUPTA BHARAT SAH 15-Dec-84 M BC 82 2699118661 49.14% 66.11% 61.73% 59.00% 0 59.003032 1976 KANCHAN RAMESHWAR JHA 23-May-78 F UR 102 2623118405 59.78% 50.89% 60.33% 57.00% 2 59.003033 5600 SAFDAR IMAM MD KHURSHID ALAM 01-Jan-82 M UR 93 2350118065 56.86% 58.22% 55.93% 57.00% 2 59.003034 5539 RASHMI KUMARI UDIT NARAYAN JHA 15-Jan-88 F UR 96 2905115043 54.00% 60.00% 57.00% 57.00% 2 59.003035 5819 BIJAY SHANKAR CHOUBEY SRIRAM CHOUBEY 05-Feb-78 M UR 109 2807118549 55.78% 55.33% 53.87% 54.99% 4 58.993036 5028 SANGITA KUMARI SIDDHI NATH JHA 05-Feb-77 F UR 104 2141118104 64.67% 53.89% 52.40% 56.99% 2 58.993037 6623 RAJEEV KUMAR NARENDRA SINGH 17-Feb-77 M BC 83 2422118238 51.22% 66.56% 53.20% 56.99% 2 58.99CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 531 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3038 6312 RAMESH KUMAR NAGENDRA PRASAD GUPTA 15-Dec-77 M BC 89 2314115127 63.22% 58.33% 49.40% 56.99% 2 58.99Sex3039 P182 SALONI SANDHU BINDESHWARI MANDAL 01-Aug-86 F EBC 87 2008118144 61.29% 57.56% 52.13% 56.99% 2 58.993040 3012 RENU BALA BRAJESH PRASED 30-Nov-75 F EBC 86 2657118099 58.00% 60.60% 52.33% 56.98% 2 58.983041 4226 SANGEETA KUMARI BASHISHT SINGH 20-Apr-81 F BC 93 2661118203 47.80% 68.20% 54.93% 56.98% 2 58.983042 2575 FARZANA FIRDAUS HARUN RASID MANSURI 28-Jul-82 F EBC 86 0753118348 64.29% 46.78% 59.87% 56.98% 2 58.983043 947 JAVED ALAM ISLAMUDDIN 01-Jan-83 M EBC 85 2620118636 57.80% 61.33% 51.80% 56.98% 2 58.983044 6037 VIKASH KUMAR DEOBRAT SHARMA 15-Jan-85 M BC 87 0748118020 52.00% 62.67% 56.27% 56.98% 2 58.983045 5933 VIVEK ARUN KUMAR PRASAD 21-Jan-90 M BC 86 1034118070 59.57% 57.78% 53.60% 56.98% 2 58.983046 3902 NAZIA PERWEEN ALLAUDDIN KHAN 10-Jan-91 F UR 82 4013118342 63.40% 60.00% 53.53% 58.98% 0 58.983047 1313 SUJATA KUMARI NAND KISHOR PRASAD 18-Jan-91 F UR 83 2693115519 63.57% 53.89% 53.47% 56.98% 2 58.983048 3997 SUJATA KUMARI NAND KISHOR PRASAD 18-Jan-91 F UR 83 2693115519 63.57% 53.89% 53.47% 56.98% 2 58.983049 2211 MADHURI KUMARI DURGA PRASAD 31-Jul-91 F BC 103 2629118146 64.00% 56.00% 50.93% 56.98% 2 58.983050 289 ANIL KUMAR RAMCHANDRA PRASAD SINGH 15-Apr-74 M BC ORTHO 90 2605118284 53.11% 58.00% 59.80% 56.97% 2 58.973051 3907 PRANAHA KUMAR KEDAR NATH SINGH 07-Mar-80 M UR 102 2643118492 64.00% 55.11% 51.80% 56.97% 2 58.973052 6353 SHOBHA KUMARI BISHWANATH SINGH 05-Apr-81 F UR 86 3163118010 53.43% 65.00% 52.47% 56.97% 2 58.973053 5483 MD HAIDAR ALI ABDUL RASHID 01-Mar-83 M EBC 94 2401118600 57.86% 60.00% 53.07% 56.97% 2 58.973054 2765 SHASHI KANT BHARTI JAGDISH PRASAD GUPTA 24-Aug-83 M BC 82 2669118285 54.86% 66.67% 55.40% 58.97% 0 58.973055 144 BASANT KUMAR ARUN KUMAR PRASAD 26-Jan-86 M EBC 90 2612118462 71.29% 47.56% 52.07% 56.97% 2 58.973056 2047 BHAGAWATI KUMAR CHANDRABANSHI CHATURI PRASAD RAM 20-Feb-89 M EBC 87 0805115050 52.29% 60.22% 58.40% 56.97% 2 58.973057 1378 ABHA REKHA N P DUBEY 04-Aug-75 F UR 88 2601118160 71.56% 54.33% 45.00% 56.96% 2 58.963058 5664 MRIDULA KUMARI SINHA MANOHAR KUMAR SINHA 12-Oct-75 F UR 89 1123118227 61.67% 51.89% 57.33% 56.96% 2 58.963059 4080 SANTOSH KUMAR LAL BABU SAH 02-Jan-77 M BC 111 2665118010 55.33% 57.67% 51.87% 54.96% 4 58.963060 1444 CHITRALEKHA KUMARI LAKHAN LAL SHARMA 11-Jun-77 F UR 96 2501115634 63.00% 53.22% 54.67% 56.96% 2 58.963061 5512 RAJANI KUMARI MUNESHWAR PRASAD 03-Feb-83 F BC 82 2422118185 59.29% 58.67% 58.93% 58.96% 0 58.963062 138 PUSHPA KRISHNA MOHAN SAH 13-Mar-85 F EBC 87 2646118513 59.60% 57.40% 53.87% 56.96% 2 58.963063 3652 ANAMIKA DEO CHANDRA PD SRIVASTAVA 07-Jun-85 F UR 100 2604118563 56.57% 56.11% 58.20% 56.96% 2 58.963064 4791 HIRA LAL SINGH CHANDRA PRAKASH SINGH 05-Jan-87 M BC 83 2115118073 51.86% 62.22% 56.80% 56.96% 2 58.963065 4000 BAIDYANATH KUMAR LAKSHMIKANT SINGH 26-Feb-87 M BC 100 0910118160 60.29% 62.00% 48.60% 56.96% 2 58.963066 6562 DILIP KUMAR VIDYARTHI DAYANAND PRASAD 20-Feb-73 M BC 83 2616118571 60.11% 57.67% 53.07% 56.95% 2 58.953067 371 VEENA KUMARI LALAN TIWARY 06-Oct-83 F UR 92 2690118141 48.57% 64.56% 57.73% 56.95% 2 58.953068 2754 BRAJESH KUMAR BINDESHWARI PRASAD 10-Jan-86 M BC 99 2635115026 67.57% 46.22% 57.07% 56.95% 2 58.953069 1960 NIRAJ KUMAR JUGESHWAR PRASAD 01-Jan-83 M BC 90 2636118599 57.86% 57.89% 55.07% 56.94% 2 58.943070 843 ALKA KUMARI YOGENDRA KUMAR SINGH 02-Jan-85 F UR 95 2605115028 55.57% 56.44% 58.80% 56.94% 2 58.943071 6118 MD LEYAQUT ALI AKBAR AIL 01-Jan-86 M EBC 84 2602119366 59.86% 59.89% 51.07% 56.94% 2 58.943072 4005 PREMCHAND KUMAR RAMSWRUP KANT 03-Feb-86 M BC 88 2420118486 61.14% 55.56% 54.13% 56.94% 2 58.943073 3713 ARCHANA KUMARI MAHENDRA PANDEY 19-May-87 F UR 87 2608118167 61.43% 50.33% 59.07% 56.94% 2 58.943074 3354 NICKY KUMARI ANIL KUMAR SINHA 02-Jan-91 F BC 86 2679115082 59.86% 60.56% 50.40% 56.94% 2 58.943075 1094 CHITRANJAN KUMAR ASHOK SINGH 26-Jan-91 M UR 102 2640115038 65.29% 49.00% 56.53% 56.94% 2 58.943076 6028 SHRUTI RANI BALI RAM ROY 01-Feb-91 F BC 85 2670118558 61.29% 54.00% 55.53% 56.94% 2 58.94CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 532 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3077 3796 PANKAJ KUMAR GUPTA LALAN PRASAD GUPTA 03-Dec-79 M BC 82 2679115857 64.00% 56.00% 56.80% 58.93% 0 58.93Sex3078 P 123 ARCHANA SINHA SHYAM KISHOR PRASAD SINGH 16-Feb-80 F UR 88 2608118464 63.22% 40.44% 67.13% 56.93% 2 58.933079 5719 RAJEEV RANJAN BHARATI SUCHIT KUMAR SINGH 27-Sep-84 M BC 97 0318118496 50.00% 59.67% 61.13% 56.93% 2 58.933080 6260 SANGEETA KUMARI KRISHNA SAW 31-Oct-84 F BC 92 2688115022 56.83% 53.11% 60.83% 56.93% 2 58.933081 2409 PRIYANKA RAJ RAJ KISHORE PANDEY 12-Jan-87 F UR 88 2645118725 60.86% 57.67% 52.27% 56.93% 2 58.933082 4102 PAWAN KUMAR RAMANUJ SINGH 12-Oct-87 M UR 90 2641118004 59.71% 57.67% 53.40% 56.93% 2 58.933083 6555 GAUTAM KUMAR SHANKAR PRASAD SINGH 05-Jan-89 M BC 95 3004115091 61.71% 49.00% 60.07% 56.93% 2 58.933084 3233 SWATI BHATT BIRENDRA BHATT 31-Jan-91 F UR 86 2699118828 62.40% 54.80% 53.60% 56.93% 2 58.933085 2222 RAJEEV RANJAN JAMWANT RAM 03-Nov-72 M st 88 2649118114 71.00% 49.56% 50.20% 56.92% 2 58.923086 875 MANISHA SINHA BINAY KUMAR SINHA 16-Jan-88 F UR 86 0716118183 56.57% 60.67% 53.53% 56.92% 2 58.923087 213 SHAILESH KUMAR SURENDRA KUMAR MEHTA 14-Sep-78 M sc 92 2668118786 51.44% 60.22% 59.07% 56.91% 2 58.913088 5211 BIRENDRA KUMAR KAPIL DEV PRASAD 31-Dec-84 M BC 102 2613118758 48.43% 69.78% 52.53% 56.91% 2 58.913089 2878 PRAKASH RANJAN RAM NATH PRASAD 15-Aug-85 M EBC 90 2643118238 54.43% 56.11% 60.20% 56.91% 2 58.913090 4790 GOPAL KUMAR CHOUDHARY SUDHIR CHOUDHARY 01-Jan-87 M UR 100 3016118097 58.43% 51.56% 60.73% 56.91% 2 58.913091 4369 PRAKASH RANJAN SHATRUGHNA PRASAD SINGH 31-Oct-81 M UR 105 2643118237 60.29% 50.22% 54.20% 54.90% 4 58.903092 1732 SANTOSH KUMAR OM PRAKASH PRASAD 25-Feb-82 M BC 117 2428118197 59.57% 54.67% 50.47% 54.90% 4 58.903093 1731 KUMARI SOMA DAS NITAI DAS 01-Jul-75 F UR 104 2672115062 53.11% 58.67% 58.93% 56.90% 2 58.903094 3587 ANIL KUMAR PASWAN DEV NATH RAM 01-Mar-77 M SC 88 2614115206 58.89% 64.22% 47.60% 56.90% 2 58.903095 5298 SUNITA SINHA HARIHAR NATH 10-Feb-79 F UR 86 0743118294 56.44% 60.00% 54.27% 56.90% 2 58.903096 2470 ABHISHEK KUMAR RAM PREET RAY 01-Mar-81 M BC 93 3701118139 65.38% 52.44% 52.87% 56.90% 2 58.903097 1843 MD AJAM ALI MD MURTUJA 15-Jun-81 M EBC 90 2632118196 55.86% 52.44% 62.40% 56.90% 2 58.903098 89 AMRENDRA KUMAR JANARDAN PRASAD SINGH 19-Nov-84 M UR 100 2604118218 48.71% 64.33% 57.67% 56.90% 2 58.903099 2560 DIPTY BACCHAN PRASAD 14-Feb-88 F EBC 83 2617118223 66.00% 45.44% 59.27% 56.90% 2 58.903100 556 SANTOSH KUMAR SACHIDANAND ROY 06-Dec-78 M BC 87 2665118258 65.56% 59.11% 46.00% 56.89% 2 58.893101 5309 RAJESH KUMAR RAJ KISHORE SINGH 12-Aug-86 M BC 89 2649118458 64.86% 55.89% 49.93% 56.89% 2 58.893102 197 RAKESH KUMAR YUGAL BIHARI YADAV 01-Feb-74 M BC 90 2652118005 61.56% 52.56% 56.53% 56.88% 2 58.883103 5743 BABY KUMARI MISHRA SHAMBHOO MISHRA 06-Jun-82 F UR 86 2612118191 72.36% 51.23% 47.06% 56.88% 2 58.883104 2941 KUMAR DILIP SINGH SITARAM SINGH 17-Jan-74 M EBC 100 2699118407 59.00% 57.00% 54.60% 56.87% 2 58.873105 569 SHAMBHU KUMAR BHAGWAN PASWAN 02-Nov-79 M SC 83 4017118177 55.78% 62.56% 52.27% 56.87% 2 58.873106 2239 PANKAJ KUMAR MADHUSUDAN RAUT 01-Mar-81 M EBC 89 2640118015 60.89% 55.44% 54.27% 56.87% 2 58.873107 392 ANAND VARDHAN RAGHUNATH PRASAD SINGH 16-Jun-83 M UR 93 2605118175 56.57% 62.44% 51.60% 56.87% 2 58.873108 4064 VIKASH KUMAR UPENDRA PRASAD YADAV 11-Dec-84 M BC 91 3623118076 60.29% 60.67% 49.67% 56.87% 2 58.873109 5557 AJAY NARAYAN KUMAR GAURI SHANKAR PRASAD 05-Nov-85 M BC 85 0301118196 58.29% 58.33% 54.00% 56.87% 2 58.873110 3524 AMRITA KUMARI TARUN KUMAR 02-Nov-89 F UR 94 2604118434 58.43% 56.78% 55.40% 56.87% 2 58.873111 5563 SANJAY KUMAR RAM KUMAR CHAUDHARY 10-Oct-77 M BC 94 2149118118 51.67% 67.11% 51.80% 56.86% 2 58.863112 654 SHOBHA KUMARI GANESH PRASAD GUPTA 06-Oct-84 F BC 89 4017118402 51.29% 61.89% 57.40% 56.86% 2 58.863113 2335 SARITA KUMARI JAGDISH RAY 15-Apr-89 F BC 89 3747118059 61.57% 50.89% 58.13% 56.86% 2 58.863114 4452 AJIT KUMAR SINGH BABU RAM SINGH 01-Feb-83 M BC 100 2602118455 62.00% 49.89% 58.67% 56.85% 2 58.853115 4844 ANAMIKA KUMARI AJAY KISHORE SINHA 24-Nov-84 F UR 87 2604118631 50.25% 61.22% 59.07% 56.85% 2 58.85CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 533 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3116 5505 ROHIT KUMAR VISHESHWAR PRASAD 10-Oct-87 M EBC 90 2659118034 59.43% 51.00% 60.13% 56.85% 2 58.85Sex3117 1937 MUKESH KUMAR RAMDEO PRASAD 01-Mar-76 M EBC 89 2634118239 57.22% 62.11% 51.20% 56.84% 2 58.843118 P269 REETA KUMARI RAGHUVEER PRASAD 20-May-76 F BC 92 1220118431 55.89% 62.78% 51.87% 56.84% 2 58.843119 2901 ANITA KUMARI BAIJU YADAV 03-Feb-79 F BC 84 2605118782 65.00% 46.67% 58.87% 56.84% 2 58.843120 5223 REENA ROY DINESHWAR PRASAD ROY 30-Mar-79 F BC 90 2656118856 75.56% 45.22% 49.73% 56.84% 2 58.843121 6359 ASHISH KUMAR JHA SHARDA NAND JHA 05-Mar-80 M UR 97 2703118149 52.43% 62.67% 55.42% 56.84% 2 58.843122 361 SANTOSH KUMAR VIJAY KUMAR SINGH 03-Jan-81 M UR 94 2665118179 64.63% 54.56% 51.33% 56.84% 2 58.843123 6440 MADHU KUMARI RAMNATH LAL 03-Feb-82 F UR 109 0840118229 50.29% 57.78% 56.47% 54.84% 4 58.843124 6454 JAIHIND KUMAR SURESH PASWAN 09-Oct-87 M SC 86 2410118204 64.57% 52.56% 53.40% 56.84% 2 58.843125 3671 RITA KUMARI RAMKHELAWAN PRASAD 05-Jun-88 F BC 90 2658118410 62.86% 57.33% 50.33% 56.84% 2 58.843126 6540 ABHIJEET KUMAR VERMA GOPAL LAL 02-Feb-90 M BC 100 2501118039 56.57% 54.89% 59.07% 56.84% 2 58.843127 5106 CHANDAN KUMAR PARIT HRIDYANAND PARIT 18-Mar-90 M BC 89 3549118242 54.43% 55.20% 60.89% 56.84% 2 58.843128 P235 NAVEEN KUMAR DINESH GUPTA 04-Aug-73 M EBC 87 1111115142 66.33% 51.22% 52.93% 56.83% 2 58.833129 1801 SHYAM NANDAN PD RITAL PD 26-Jan-74 M BC 87 1913118022 53.33% 60.89% 56.27% 56.83% 2 58.833130 635 RITU RAJ SATYA NARAYAN RAUT 09-Feb-83 M SC 88 2658118691 48.67% 73.56% 48.27% 56.83% 2 58.833131 6051 AJEET KUMAR MAHESHWAR PRASAD SAHU 02-Jan-85 M BC 109 3601115046 68.14% 44.33% 52.00% 54.83% 4 58.833132 6116 AVINASH KUMAR CHANDRIKA PRASAD RAMAN 05-Jan-88 M BC 97 2308118211 58.71% 58.89% 52.87% 56.82% 2 58.823133 3194 RASHMI KUMARI HARI MOHAN JHA 05-Aug-89 F UR 86 2685115013 63.29% 58.44% 48.73% 56.82% 2 58.823134 1489 SANJAY KUMAR CHOUDHARY NAWAL KISHOR CHOUDHARY 16-Nov-72 M SC 89 2663118050 58.89% 51.00% 60.53% 56.81% 2 58.813135 2944 RINKU KUMARI RAMCHANDRA PRASAD 10-Jan-73 F BC 110 2920118042 54.56% 55.22% 54.67% 54.81% 4 58.813136 3005 RAM KISHOR PATHAK SHIV DEV PATHAK 20-Dec-78 M UR 96 2652118564 70.89% 57.89% 41.67% 56.81% 2 58.813137 4170 RANJIT KUMAR NASIB SINGH 02-Jan-81 M UR 91 2654118521 62.75% 60.00% 47.67% 56.81% 2 58.813138 2298 SUMAN KUMARI RAMSEVAK KASHYAP 02-Jan-82 F UR 86 1417118221 50.29% 66.33% 53.80% 56.81% 2 58.813139 4775 SHEO ASHISH SUMAN SHIYA SHARAN SHARMA 20-Sep-82 M EBC 95 2669118671 56.14% 53.22% 61.07% 56.81% 2 58.813140 4743 PRIYAM BRIJ KISHOR PRASAD 05-Feb-85 F UR 88 2645118340 52.71% 66.44% 51.27% 56.81% 2 58.813141 1075 T RITA KUMARI SUDARSHAN SHARMA 01-Feb-73 F UR 83 2658118395 51.00% 51.00% 68.40% 56.80% 2 58.803142 4255 PALLAVI KUMARI UPENDRA KUMAR 14-Jul-89 F UR 83 2639118328 64.57% 49.89% 55.93% 56.80% 2 58.803143 1890 JAYA REMESH PRASAD GUPTA 25-Jan-78 F BC 106 2621118141 60.33% 51.20% 52.83% 54.79% 4 58.793144 6125 SEEMA KUMARI ANIL SINGH 24-Feb-86 F UR 107 1166118179 57.43% 56.89% 50.07% 54.79% 4 58.793145 3650 KUMARI SUNITA RANI MUNSHI PASWAN 05-Feb-81 F SC 89 2627118312 60.13% 61.00% 49.20% 56.78% 2 58.783146 5801 KANCHAN KUMARI RAMANAND KESHRI 20-Nov-82 F BC 83 2623118472 48.29% 65.78% 56.27% 56.78% 2 58.783147 6504 ARCHANA KUMARI GANESH JHA 02-Oct-86 F UR 92 2605118890 60.86% 54.56% 54.93% 56.78% 2 58.783148 5174 VIKASH KUMAR NANDU PRASAD 20-Oct-90 M EBC 89 2389115425 62.86% 46.22% 61.27% 56.78% 2 58.783149 4900 KUMARI NALINI MITHILESHWAR PRASAD 01-Mar-72 F UR 90 2626118580 55.50% 60.89% 53.93% 56.77% 2 58.773150 3484 CHHAVI RANJAN GIRIJA NANDAN PRASAD AZAD 01-Jul-75 M BC 90 2614118574 56.89% 59.89% 53.53% 56.77% 2 58.773151 4104 MUNAN KUMARI OM PRAKASH SINGH 10-Sep-76 F UR 85 2634118601 62.11% 52.00% 56.20% 56.77% 2 58.773152 471 SHASHI BHUSHAN PANDIT BIJENDRA PANDIT 03-Jan-83 M EBC 84 2691115350 52.71% 63.33% 54.27% 56.77% 2 58.773153 627 MURARI KUMAR RAMESHWAR THAKUR 10-Jun-87 M EBC 95 3522118027 67.43% 51.00% 51.87% 56.77% 2 58.773154 2076 RAMESH KUMAR SINGH HARI DWAR SINGH 12-Mar-89 M BC 91 2653118108 55.00% 56.11% 59.20% 56.77% 2 58.77CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 534 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3155 2422 CHANKAYA RAJDEV PD 05-Feb-78 M BC 107 26361150054 59.22% 56.00% 49.07% 54.76% 4 58.76Sex3156 6160 KUMARI SNEHLATA RAJNISH PANDEY 27-Nov-78 F UR 84 07141184468 64.33% 55.33% 50.60% 56.76% 2 58.763157 3898 ARTI KUMARI RAMVINAY SARMA 01-Mar-82 F UR 84 2609118095 42.00% 66.89% 61.40% 56.76% 2 58.763158 1668 AJAY KUMAR KRISHAN BIHARI BHAKTA 8-Feb-80 M BC 97 2601119025 61.38% 52.67% 56.20% 56.75% 2 58.753159 579 MANOJ KUMAR VIJAY KUMAR SINHA 24-Dec-80 M UR 109 2630118653 56.38% 55.22% 52.67% 54.75% 4 58.753160 2876 RICHA KUMARI MUKESH KUMAR 7-Jul-84 F UR 82 2657118340 51.71% 72.89% 51.65% 58.75% 0 58.753161 182 JEETESHWAR SAGAR RAJESHWAR PRASAD 13-Dec-86 M BC 106 2657115029 67.29% 45.11% 51.87% 54.75% 4 58.753162 6407 SUMITA KUMARI SURYA NATH RAM 12-Nov-82 F EBC 91 0829118155 51.57% 58.78% 59.87% 56.74% 2 58.743163 6588 RASHMI PASHUPATI KUMAR 11-May-85 F UR 91 3421118085 59.43% 56.78% 54.00% 56.74% 2 58.743164 4753 RUBY KUMARI KRISHNA BALLAVA SINGH 26-Mar-88 F BC 98 3741118106 60.14% 54.60% 55.47% 56.74% 2 58.743165 3584 RANJEET KUMAR KAMESHWAR RAY 11-Jan-89 M BC 92 2684115324 59.86% 58.11% 52.27% 56.74% 2 58.743166 4126 NEHA NISHA ARJUN PRASAD CHOUDHARY 26-Jan-90 F UR 89 2717118020 62.29% 53.33% 54.60% 56.74% 2 58.743167 6712 SHANKER DAYAL MISHRA RAM KRIPAL MISHRA 02-Jan-75 M UR 92 0826118152 62.11% 50.67% 57.40% 56.73% 2 58.733168 1649 NIRMALENDU DEO SURESH PRASAD SINGH 06-Dec-75 M UR 118 2637118215 56.33% 53.33% 54.53% 54.73% 4 58.733169 3988 SUNITA KUMARI SHIWADHAR UPADHYAY 31-Aug-76 F UR 84 2679118181 53.89% 65.22% 51.07% 56.73% 2 58.733170 6337 SOOFIA MD ABU ATHAR 20-Sep-78 F UR 83 2604118723 70.78% 50.67% 48.73% 56.73% 2 58.733171 4957 JITENDRA NATH MISHRA BHOLA NATH MISHRA 03-Nov-78 M UR 96 2116118099 60.00% 60.00% 50.20% 56.73% 2 58.733172 4479 RASHMI SINGH NARENDRA BAHADUR SINGH 01-Mar-79 F UR 87 0729118209 60.11% 58.89% 51.20% 56.73% 2 58.733173 6266 JITENDRA KUMAR RAM NARAYAN PRASAD 20-Feb-81 M EBC 93 2621118468 56.86% 56.67% 56.67% 56.73% 2 58.733174 6214 RAJESH RAJ AWADHESH PRASAD 25-Feb-83 F UR 90 2650118375 56.29% 60.78% 53.13% 56.73% 2 58.733175 6203 SATYENDRA KUMARI ARVIND KUMAR 01-Jan-89 F BC 83 2667118499 58.86% 55.67% 55.67% 56.73% 2 58.733176 3734 RITIKA RINKY YAMUNA PRASAD 05-Feb-91 F BC 87 2686115382 62.14% 49.11% 58.93% 56.73% 2 58.733177 4779 ANJU KUMARI ANANDI PRASAD SINGH 02-Feb-74 F BC 91 2606118460 55.00% 56.89% 58.26% 56.72% 2 58.723178 4332 ABHISHEK KUMAR RANA UDAY SINGH 30-Aug-79 M UR 104 2601118514 65.56% 54.33% 50.27% 56.72% 2 58.723179 437 SONY KUMARI RAMASHISH PRASAD SINGH 01-Mar-80 F UR 93 2673118212 69.89% 49.00% 51.27% 56.72% 2 58.723180 1824 KUMAR UPENDRA BIR BAHADUR SINGH 1-Jun-81 M UR 90 2626118051 59.43% 59.00% 51.73% 56.72% 2 58.723181 3599 ATUL ANAND ARJUN PRASAD 26-Oct-88 M BC 88 2402115166 63.57% 47.11% 59.47% 56.72% 2 58.723182 5170 VINITA GUPTA CHANDRAMA LAL GUPTA 13-Jan-90 F BC 84 2696118125 65.00% 54.56% 50.60% 56.72% 2 58.723183 6325 KUMARI ANAMIKA BHARTI RAJENDRA KUMAR 06-Nov-90 F BC 85 1406118238 62.57% 49.33% 58.27% 56.72% 2 58.723184 2320 ARUN KUMAR JHAMAN MAHTO 03-Apr-77 M BC 110 2609118279 55.56% 60.00% 48.60% 54.72% 4 58.723185 3092 PRABHAT KUMAR KAUSHAL KISHORE CHAUDHARY 25-Jan-75 M UR 102 2642118441 66.71% 54.56% 48.87% 56.71% 2 58.713186 1086 ARTI KUMARI RAMESHWAR SINGH 26-Dec-82 F BC 95 2609118127 54.29% 61.44% 54.40% 56.71% 2 58.713187 P252 JAY KARTIK MEHTA MAHADEV PRASAD MEHTA 01-Apr-87 M BC 85 2702115319 56.43% 60.44% 53.27% 56.71% 2 58.713188 6137 ARPANA KUMARI CHHOTE LAL PRASAD 01-Jan-72 F BC 97 2608118586 59.11% 60.67% 50.33% 56.70% 2 58.703189 4763 RAJESH KUMAR RAM NANDAN RAM 22-Jan-74 M SC 101 2650118136 66.67% 51.22% 52.20% 56.70% 2 58.703190 1286 SEEMA KUMARI RAGHUNATH PRASAD 05-Aug-74 F BC 93 2668118332 49.56% 57.22% 63.33% 56.70% 2 58.703191 539 ANIL KUMAR BASANT DAS 11-Nov-77 M SC 89 2605118294 61.00% 58.44% 50.67% 56.70% 2 58.703192 4090 AMRENDRA KUMAR YADAV RAM PRAVESH YADAV 10-Feb-81 M EBC 86 0201118115 52.43% 64.67% 53.00% 56.70% 2 58.703193 2272 RAKESH KUMAR RAJ KISHOR SAH 10-Jan-82 M BC 88 2651118371 51.71% 64.00% 54.40% 56.70% 2 58.70CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 535 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3194 5290 PARVATI LALA SAH 15-Dec-83 F BC 84 2640118523 57.71% 59.00% 53.40% 56.70% 2 58.70Sex3195 1172 RENU KUMARI RAVI PRAKASH 21-Mar-87 F BC 82 2686115075 57.14% 64.22% 54.73% 58.70% 0 58.703196 6255 LALU MAHTO RAMVIR MAHTO 01-Nov-88 M BC ORTHO 93 3409118421 65.00% 49.11% 56.00% 56.70% 2 58.703197 4419 ANIL KUMAR PATHAK MATHURA PATHAK 15-Feb-90 M UR 97 1402118212 62.00% 51.56% 56.53% 56.70% 2 58.703198 4036 MANJEET KUMAR JHA HARINANDAN JHA 05-Feb-82 M UR 115 2605119201 48.57% 60.22% 55.27% 54.69% 4 58.693199 4673 RANJITA PRASAD BALRAM PRASAD 10-Feb-82 F SC 82 0729118149 51.40% 63.40% 61.27% 58.69% 0 58.693200 1720 PRIYA MAHASHWETA KRISHNA KUMAR 05-Feb-86 F UR 87 2605119387 52.00% 56.67% 61.40% 56.69% 2 58.693201 3024 RAJ KISHOR NAWAL KISHOR SHARMA 28-Sep-88 M EBC 89 2647118640 51.60% 64.80% 53.67% 56.69% 2 58.693202 1205 KANIKA GARGI MANORANJAN PANDEY 29-Oct-90 F UR 82 2624118088 58.43% 54.78% 62.87% 58.69% 0 58.693203 4082 RINKI KUMARI LALAN SHARMA 10-Jan-81 F UR 96 0304118437 61.25% 57.00% 51.80% 56.68% 2 58.683204 5741 MURLI DHAR MURARI SUBASH PRASAD SINGH 20-Jan-88 M BC 89 3131118130 57.57% 57.00% 55.47% 56.68% 2 58.683205 1555 SANTOSH KUMAR CHOUDHARY BRAHMADEO CHOUDHARY 11-Jan-82 M UR 92 2665118416 50.29% 60.00% 59.73% 56.67% 2 58.673206 4946 DHIRAJ KUMAR RAI NARAIN 04-Aug-85 M UR 102 1205118102 48.57% 63.78% 57.67% 56.67% 2 58.673207 5642 PRATIBHA KUMARI RAM BACHAN SINGH 22-Sep-86 F BC 84 2819118732 61.00% 52.67% 56.33% 56.67% 2 58.673208 5359 GOPAL KRISHNA SURYA RAM SHARMA 15-Oct-89 M UR 95 1113118560 58.00% 52.56% 59.47% 56.67% 2 58.673209 6692-A LAXMI KUMARI ASHOK KUMAR DAS 27-Dec-79 F UR 91 3004115868 46.14% 63.44% 60.40% 56.66% 2 58.663210 4365 SEEMA KUMARI BIRENDRA KUMAR SINGH 1-Mar-81 F UR 86 0711118986 73.13% 47.67% 49.20% 56.66% 2 58.663211 3815 SANJEEV KUMAR HARI LAL SAHU 02-Jan-83 M BC 84 2226118161 54.57% 63.33% 52.08% 56.66% 2 58.663212 6205 SHYAM KUMAR RAM BABU PD CHOURASIA 28-Feb-85 M BC 94 07401151469 67.86% 49.78% 52.33% 56.66% 2 58.663213 1604 NANDAN KUMAR DEONARAYAN PRASAD 06-Feb-86 M BC 83 2634119023 64.43% 53.56% 52.00% 56.66% 2 58.663214 960 VIKASH KUMAR GUPTA UMESH PRASAD GUPTA 20-Jan-88 M BC 86 1706115241 64.71% 48.33% 56.93% 56.66% 2 58.663215 1504 PRASHANT KUMAR RAM BADAN PRASAD YADAV 29-Sep-89 M BC 84 0508115246 61.14% 46.44% 62.40% 56.66% 2 58.663216 3491 ANITA KUMARI LAKSHMI NARAYAN 01-Feb-79 F SC 98 2606118012 63.11% 55.11% 51.73% 56.65% 2 58.653217 123 GURIYA KUMARI ANIL KUMAR SINGH 06-Aug-80 F UR 88 2619118299 65.38% 48.44% 56.13% 56.65% 2 58.653218 707 SANJAY KUMAR ISHWARI PRASAD 05-Sep-82 M BC 86 2688115148 49.00% 68.56% 52.40% 56.65% 2 58.653219 2130 SHIV PRAKASH SURYA NARAYAN MANDAL 07-Dec-82 M EBC 89 2692115082 56.14% 60.67% 53.13% 56.65% 2 58.653220 2435 MANISH KUMAR SIYA RAM ROY 20-Feb-86 M BC 88 2629118940 72.29% 45.00% 52.66% 56.65% 2 58.653221 3076 NEHA RANI DEAVANAND BRAHAMCHARI 20-Sep-87 F BC 84 2636118050 62.43% 53.44% 54.07% 56.65% 2 58.653222 4474 AFRIN FATMA S S JAMAL HASSAN 20-Oct-90 F UR 85 2601119223 70.00% 53.89% 46.07% 56.65% 2 58.653223 5271 KHUSHBU KUMARI RAJ KUMAR SINGH 25-Mar-91 F UR 83 1117118384 52.57% 58.78% 58.60% 56.65% 2 58.653224 4659 ANJALI SINHA BHARAT PRASAD 20-Dec-91 F BC 91 2403118236 65.71% 50.11% 54.13% 56.65% 2 58.653225 2881 SWATI SHARMA YOGESHWAR SHARMA 4-Aug-74 F UR 95 2683118081 60.67% 53.33% 55.93% 56.64% 2 58.643226 4277 DIWAKAR SINGH SARYU SINGH 03-Apr-80 M EBC 95 2564118176 68.13% 50.33% 51.47% 56.64% 2 58.643227 2732 SANGEETA KUMARI BANARSI PRASAD 09-Aug-86 F UR 95 2661118200 58.00% 54.11% 57.80% 56.64% 2 58.643228 486 KUMARI SUSHMA MANORATH MAHARAJ 01-Feb-88 F BC 89 2627118327 62.14% 47.44% 60.33% 56.64% 2 58.643229 3486 RISHI KHATRI YOGENDRA PRASAD AZAD 24-Feb-78 M UR 103 2686115282 61.67% 55.89% 52.33% 56.63% 2 58.633230 5248 PRABHAT KUMAR CHAURASIA BALMIKI PRASAD 08-Aug-86 M BC 92 2642118476 55.43% 57.67% 56.80% 56.63% 2 58.633231 5117 ANURADHA KUMARI MUSHAHARI RAM 03-Mar-89 F S 82 2607118595 66.29% 54.00% 55.60% 58.63% 0 58.633232 P 77 NITU KUMARI MADAN MOHAN PRASAD 05-Jul-90 F EBC 112 2638118371 58.71% 53.11% 52.06% 54.63% 4 58.63CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 536 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3233 6530 KUMARI PRATIVA RADHE SHYAM SHARMA 02-Dec-78 F UR 108 1119118295 58.89% 53.44% 51.53% 54.62% 4 58.62Sex3234 15 KAMLESH KUMAR CHANDRA BHUSHAN SINGH 02-Feb-79 M BC 83 1403115136 56.44% 54.89% 58.53% 56.62% 2 58.623235 4109 RAJU KUMAR RAJKISHOR SINGH 12-Jul-79 M BC 84 2422118815 57.33% 63.00% 49.53% 56.62% 2 58.623236 3409 DIGAMBAR PRASAD SAH LESH NARAYAN SAH 26-Jan-87 M BC 82 3604118105 71.14% 54.11% 50.60% 58.62% 0 58.623237 4248 PAWAN KUMAR PATHAK ANIL PATHAK 01-Mar-87 M UR 93 2641118089 53.71% 55.22% 60.93% 56.62% 2 58.623238 1992 SACHIN KUMAR SARRAF BHOLA PRASAD SARRAF 02-Jan-83 M BC 96 2660118304 62.57% 50.78% 56.47% 56.61% 2 58.613239 2793 RANJEET KUMAR AWADH BIHARI ROY 05-Jan-85 M BC 98 2654118210 65.29% 52.22% 52.33% 56.61% 2 58.613240 6637 APRITA KUMARI RAJENDRA PRASAD 15-Nov-85 F BC 86 2401115537 58.57% 57.00% 54.27% 56.61% 2 58.613241 4904 SANJEET KUMAR BIRENDRA KUMAR 12-Jan-87 M EBC 82 2663118332 59.71% 58.78% 57.33% 58.61% 0 58.613242 4834 ABHAY KUMAR SHARDA PRASAD 15-Jul-86 M BC 88 2601115078 54.40% 62.40% 53.00% 56.60% 2 58.603243 3065 PRIYANKA RAMJI YADAV 02-Jan-87 F BC 90 2680115714 65.86% 43.78% 60.17% 56.60% 2 58.603244 3275 RANJAN KUMAR SINGH RAJDEO SINGH 01-Mar-87 M UR 96 2684115253 66.14% 47.67% 56.00% 56.60% 2 58.603245 2096 MANISH MOHAN SINGH PARMANAND PRASAD SINGH 21-Jan-88 M UR 100 2675115414 65.14% 46.00% 58.67% 56.60% 2 58.603246 6324 PRITI KUMARI SAMRENDRA PRASAD DEO 13-Dec-88 F BC 87 0120118003 61.57% 51.56% 56.67% 56.60% 2 58.603247 5749 VIVEK KUMAR BALIRAM PRASAD RAI 04-Jan-90 M BC 101 2363118059 62.40% 46.67% 60.73% 56.60% 2 58.603248 2590 SARWAT JAMAL S M NOUMAN 15-May-74 F UR 89 2603118868 56.78% 51.44% 61.53% 56.59% 2 58.593249 231 RAKESH KUMAR ARVIND KUMAR 16-Jul-76 M UR 84 2651118243 61.44% 59.33% 49.00% 56.59% 2 58.593250 3536 ANURANJANA KUMARI KAMESHWAR CHOUDHARY 01-Jan-79 F UR 96 2607118660 64.22% 52.22% 53.33% 56.59% 2 58.593251 3458 AMIT KUMARI MAHENDRA PRASAD SINGH 15-Jan-84 F BC 94 2603118708 50.43% 64.33% 55.00% 56.59% 2 58.593252 5328 PAWAN KUMAR PAWAN BILAKSHAN MANDAL 05-Dec-85 M EBC 83 0632118298 58.43% 54.56% 56.80% 56.59% 2 58.593253 1743 AKANKSHA RANI ANIL KUMAR SINHA 09-Oct-87 F BC 97 2602118530 55.71% 57.89% 56.13% 56.58% 2 58.583254 4668 MANOJ KUMAR UMESH KUMAR 05-Jun-90 M SC 84 0516118197 54.60% 56.20% 58.93% 56.58% 2 58.583255 4177 SEEMA KUMARI UPENDRA MOHAN MISHRA 02-Mar-76 F UR 88 4017118051 63.22% 49.89% 56.60% 56.57% 2 58.573256 2230 SAMIR KUMAR SADASHIV PAL 19-Feb-83 M UR 103 2660118593 62.43% 52.67% 54.60% 56.57% 2 58.573257 1894 CHANDAN KUMAR AMAR NATH PRASAD 02-Jan-86 M UR 91 2614118113 62.71% 56.00% 51.00% 56.57% 2 58.573258 5268 BRAJESH KUMAR RAM JEE SINGH 01-Jul-86 M UR 96 0707118269 62.43% 46.00% 61.27% 56.57% 2 58.573259 2564 VINAY KUMAR SHRI JAIKISHOR BANAITA 10-Dec-88 M BC 97 2150118163 62.29% 59.56% 47.87% 56.57% 2 58.573260 2313 MENKA RANI KISHORI PRASAD na F BC 99 2632118779 54.14% 58.78% 56.80% 56.57% 2 58.573261 159 SANGITA KUMARI SHYAM BIHARI PRASAD 18-Jan-74 F BC 88 2662118162 59.67% 57.56% 52.47% 56.56% 2 58.563262 3842 ABHISEK TIWARI BASHISTH DEO TIWARY 08-Jan-79 M UR 102 2601115157 66.11% 51.56% 52.00% 56.56% 2 58.563263 617 KUMARI SUJATA BISHESHWAR MAHTO 01-Aug-82 F SC 104 0926118110 50.14% 60.67% 58.87% 56.56% 2 58.563264 1932 GAUTAM KUMAR RAISH CHAUDHARY 15-May-88 M BC 90 2618118116 56.29% 60.00% 53.40% 56.56% 2 58.563265 6725 SUNNY RANI BASHISHTHA KUMAR SINGH 06-Sep-88 F UR 85 2679118429 58.86% 52.22% 58.60% 56.56% 2 58.563266 6301 RAMESH KUMAR GAURI MAHTO 31-1-92 M EBC 83 2684115049 63.43% 49.89% 56.33% 56.55% 2 58.553267 3944 SEEMA KUMARI GURU CHARAN RAI 18-Apr-74 F UR 82 2668118265 71.67% 56.56% 47.40% 58.54% 0 58.543268 5005 MANISHA PANDEY ASHOK KUMAR MISHRA 03-Feb-81 F UR 83 3126118216 48.43% 64.67% 56.53% 56.54% 2 58.543269 4586 RUBY KUMARI MANISH KUMAR SINGH 14-Jan-83 F UR 88 26599118377 51.43% 60.11% 58.08% 56.54% 2 58.543270 2509 MUKESH KUMAR BALRAM SAH 08-Oct-84 M BC 101 3723118084 59.14% 55.33% 55.13% 56.54% 2 58.543271 2107 KUMAR SAHIL ANIL PRASAD 02-Jan-86 M UR 110 2668115049 60.43% 46.11% 57.07% 54.54% 4 58.54CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 537 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3272 P196 SUBODH KUMAR NARENDRA SHARMA 03-Feb-86 M EBC 88 0636115061 52.14% 55.33% 62.13% 56.54% 2 58.54Sex3273 P181 KUMARI NAMRATA MANIBHUSHAN SAHAY 15-Aug-83 F UR 82 2815115114 56.14% 63.11% 56.33% 58.53% 0 58.533274 1722 PREETY KUMARI BHAWNATH MANJHI 01-Feb-86 F SC 86 2644118359 59.86% 57.67% 52.07% 56.53% 2 58.533275 2872 ANJALI KUMARI PRAMOD KUMAR BANAITA 3-Aug-87 F BC 89 2107118323 50.86% 61.33% 57.40% 56.53% 2 58.533276 6068 ASHMITA KUMARI RAVINDRA KUMAR 05-Feb-90 F UR 90 2502118585 57.57% 58.56% 53.47% 56.53% 2 58.533277 4714 PRADIP KUMAR YADAV MOHAN MAHTO 07-Feb-79 M BC 90 2643118052 59.78% 57.78% 52.00% 56.52% 2 58.523278 951 DILIP PANDIT BALESHWAR PANDIT 03-Apr-80 M EBC 92 2616118574 63.25% 55.44% 50.87% 56.52% 2 58.523279 4968 ANNU PRIYA KAMTA PRASAD SINGH 17-Jul-83 F BC 85 4007118243 53.29% 61.33% 54.93% 56.52% 2 58.523280 3696 SARIKA SHEO SHANKAR PRASAD YADAV 23-Jun-76 F BC 85 2666118193 65.67% 55.00% 48.87% 56.51% 2 58.513281 2317 NIRMALA KUMARI VINAY PD 26-Feb-77 F BC 87 not clear 71.57% 42.89% 55.07% 56.51% 2 58.513282 5231 SHASHI BHUSHAN KUMAR RAMESHWAR CHOUDHARY 04-Nov-83 M SC 91 2669118198 50.43% 62.78% 56.33% 56.51% 2 58.513283 P265 KUMARI MIRA DEVENDRA KUMAR 01-Mar-77 F UR 82 0916118139 60.00% 60.67% 54.87% 58.51% 0 58.513284 P 100 ANITA KUMARI BACHA PRASAD SINGH 06-Jun-82 F UR 82 2204118118 58.40% 55.33% 61.80% 58.51% 0 58.513285 3663 VINOD KUMAR SINGH RAMDARASH SINGH 16-Jan-81 M UR 111 0749115088 59.13% 46.67% 57.72% 54.50% 4 58.503286 3086 SHARMILA BHARTI SHREE PHULCHAND MAHTO 05-Jan-79 F BC 82 2669118090 71.22% 47.33% 56.93% 58.50% 0 58.503287 4689 ARCHANA MISHRA DHURJATI NARAYAN MISHRA 01-Jan-74 F UR 102 2205118186 57.44% 55.67% 56.40% 56.50% 2 58.503288 3758 KAVERI CHATTERJEE PROBIR CHATTERJEE 01-Mar-78 F UR 93 2607118702 61.78% 54.00% 53.73% 56.50% 2 58.503289 2391 SHANKAR KUMAR MISHRA BHAGWAN DEO MISHRA 10-Jan-80 M UR 92 2668119158 52.88% 59.22% 57.40% 56.50% 2 58.503290 4477 BABLU KUMAR GAUTAM VIDAYANAND SINGH 02-Mar-84 M BC 83 2612118126 53.29% 55.33% 60.87% 56.50% 2 58.503291 2951 NEERAJ KUMAR VIJAY KUMAR YADAV 15-Dec-85 M BC 95 2407115292 60.43% 53.00% 56.07% 56.50% 2 58.503292 4956 PREM RANJAN SAHAJANAND SHARMA 31-Dec-87 M UR 101 0204118252 60.86% 54.56% 54.08% 56.50% 2 58.503293 927 ANJESH KUMAR RAJKISHOR SINGH 30-Jun-88 M BC 97 2616115034 65.29% 48.56% 55.67% 56.50% 2 58.503294 2079 SUDHANSHU KUMAR MISHRA BAGESHWAR DUTT MISHRA 25-Dec-91 M UR 92 2674118020 55.14% 54.22% 60.13% 56.50% 2 58.503295 1064 DHANANJAY KUMAR SUDHIR KUMAR CHOUDHARY 05-Feb-84 M UR 114 2605119008 59.14% 53.33% 51.00% 54.49% 4 58.493296 5645A MEENU KUMARI RAJENDRA PANDEY 02-Mar-78 F UR 99 2676115290 59.00% 58.20% 52.28% 56.49% 2 58.493297 3631 VINOD KUMAR SINGH BINDESHWAR PRASAD SINGH 06-Aug-79 M BC 84 2698115238 66.33% 46.33% 56.80% 56.49% 2 58.493298 2021 PRAMOD KUMAR NARENDRA KUMAR SINGH 10-Oct-85 M BC 88 2643118313 64.14% 56.00% 49.33% 56.49% 2 58.493299 5669 AMRITA KUMARI ASHOK KUMAR SINHA 17-Sep-88 F UR 82 2604118462 60.00% 55.56% 59.92% 58.49% 0 58.493300 6200 PUNAM SINHA HARINATH SINHA 01-Feb-75 F UR 83 2681115263 60.22% 46.89% 62.33% 56.48% 2 58.483301 1098 AMITABH SINHA KAMESHWAR PRASAD SINHA 05-Apr-76 M EBC 101 2604118122 62.11% 56.67% 50.67% 56.48% 2 58.483302 6210 RAHUL RANJAN BAKSHI SHASHI KANT PRASAD 15-Oct-81 M UR 93 0726118420 49.71% 60.00% 59.73% 56.48% 2 58.483303 2282 RAKESH KUMAR NARESH PRASAD 10-Dec-84 M BC 88 2651118261 61.29% 58.56% 49.60% 56.48% 2 58.483304 6443 KIRTI PANDEY C B MISHRA 15-Dec-85 F UR 92 2625118046 54.71% 58.00% 56.73% 56.48% 2 58.483305 5585 RAGHUWANSH KUMAR YADAV KAMLESHWARI YADAV 05-May-86 M BC 87 1621118188 69.71% 46.11% 53.60% 56.48% 2 58.483306 4815 AMIT KUMAR WAKIL PRASAD YADAV 01-Jan-88 M EBC 92 2612115093 66.86% 46.78% 55.80% 56.48% 2 58.483307 2674 SHRUTI MAURYA SHAILENDRA KUMAR 13-Mar-88 F BC 96 2670118552 70.71% 47.33% 51.40% 56.48% 2 58.483308 4678 RENUKA KUMARI ANIL KUMAR 20-Apr-84 F UR 89 2657118255 59.29% 58.44% 51.67% 56.47% 2 58.473309 1260 NEHA SINGH RANJIT SINGH 14-May-87 F UR 97 2636118069 54.20% 56.00% 59.20% 56.47% 2 58.473310 6592 PRITI SATISH KUMAR SINHA 12-Dec-74 F UR 98 2644118662 50.44% 60.00% 58.93% 56.46% 2 58.46CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 538 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3311 5990 SHANKAR KUMAR ANIL SINGH 05-Feb-83 M UR 93 1148118579 57.71% 55.33% 56.33% 56.46% 2 58.46Sex3312 P8 PRIYANKA KUMARI JAI SHANKAR SINGH 09-Feb-88 F UR 88 1516118081 55.57% 54.89% 58.93% 56.46% 2 58.463313 1127 JITENDRA KUMAR AWDHESH PRASAD 30-Dec-88 M BC 89 2657115062 68.14% 43.56% 57.67% 56.46% 2 58.463314 2213 JHUMA BHANDARI NARENDRA NATH BHANDARI 20-Dec-90 F EBC 85 2657115033 66.71% 56.00% 46.67% 56.46% 2 58.463315 6274 JAY NANDAN KUMAR SINGH KAPIL DEO SINGH 28-Nov-81 M BC 115 2117118107 53.14% 53.89% 56.33% 54.46% 4 58.463316 6284 SUSHAMA KUMARI RAM CHANDRA PODDAR 14-Dec-72 F BC 104 2606118988 59.11% 51.44% 58.80% 56.45% 2 58.453317 893 GHAZALA YASMIN ZAKARIA HASSAN 15-Jan-80 F UR 99 2651115087 70.20% 46.22% 52.93% 56.45% 2 58.453318 5599 SWATI KRISHNA MURARI PRASAD 17-Oct-81 F UR 90 2682118290 49.57% 61.44% 58.33% 56.45% 2 58.453319 602 PRASHANT KUMAR MISHRA SHASHIKANT MISHRA 26-Oct-82 M UR 104 0816115129 57.57% 58.78% 53.00% 56.45% 2 58.453320 373 PURUSHOTAM KUMAR TARKESHWAR RAVIDAS 18-Sep-84 M SC 92 2646118461 59.14% 56.33% 53.87% 56.45% 2 58.453321 1763 ALOK KUMAR SATYENDRA PRASAD 28-Feb-88 M BC 98 0337118073 75.86% 33.56% 59.93% 56.45% 2 58.453322 2736 BIRU MISHRA SANJAY MISHRA 02-Jan-90 M UR 92 2613118865 58.71% 54.22% 56.40% 56.45% 2 58.453323 3075 SUNIL KUMAR SATYENDRA PRASAD 03-Jan-78 M SC 83 2678118042 56.67% 60.33% 52.33% 56.44% 2 58.443324 2016 T AJIT KUMAR JHA JAY KANT JHA 21-Feb-86 M UR 101 2603115133 51.00% 61.78% 56.53% 56.44% 2 58.443325 3867 SNEHA KUMARI ARVIND KUMAR CHOUDHARY 15-Aug-90 F UR 103 0920115123 51.43% 62.89% 55.00% 56.44% 2 58.443326 4816 NAVEEN KUMAR UMESH PRASAD 17-Feb-91 M BC 92 2677115406 65.14% 46.44% 57.73% 56.44% 2 58.443327 2241 MANJU SINGH RAM SUBHESH SINGH 06-Dec-77 F UR 104 2630118501 56.33% 61.33% 51.60% 56.42% 2 58.423328 82 ANUJ KUMAR SUDHANSHU RAJENDRA PRASAD RAJAK 22-Feb-81 M SC 86 2607118268 48.63% 69.22% 51.40% 56.42% 2 58.423329 367 PUJA KUMARI SHAMBHU NATH SHUKLA 01-Dec-82 F UR 96 2646118086 55.71% 54.33% 59.20% 56.42% 2 58.423330 3068 MD SHAMIM MD HASAN JAN 12-Feb-85 M EBC 88 2632118548 55.57% 57.89% 55.80% 56.42% 2 58.423331 4661 SONI KUMARI MUKESH PRASAD 07-Dec-90 F EBC 85 2672118534 56.43% 60.89% 51.93% 56.42% 2 58.423332 1927 ROMA KUMARI DR MAHENDRA PD 25-Aug-75 F BC 101 2659118169 57.00% 55.11% 57.13% 56.41% 2 58.413333 4739 GYAN PRAKASH SHIV SHANKAR 01-Mar-78 M EBC 104 2653115125 62.56% 56.00% 50.67% 56.41% 2 58.413334 978 ANUKUL CHANDRA RAMDEO PRASAD 22-Jan-79 M EBC 89 2607118285 64.22% 56.00% 49.00% 56.41% 2 58.413335 4507 ARCHANA KUMARI DURGA PRASAD 27-Jan-81 F BC 85 2608118285 53.43% 67.00% 48.80% 56.41% 2 58.413336 5714 AMIT KUMAR CHANDESHWAR SINGH 05-Feb-81 M UR 97 2603118206 56.71% 54.22% 58.27% 56.40% 2 58.403337 1496 DHEERAJ KUMAR JAI PRAKASH 15-Mar-87 M EBC 99 2616118183 63.43% 47.11% 58.67% 56.40% 2 58.403338 2761 SANGITA KUMARI GANESH SHARMA 25-Oct-87 F EBC 101 2662118095 64.43% 54.44% 50.33% 56.40% 2 58.403339 4086 RAJEEV RANJAN KUMAR YOGENDRA SAW 04-Feb-89 M BC 83 2649118218 61.86% 50.33% 57.00% 56.40% 2 58.403340 6064 RAJEEV KUMAR DAS KAMAL DAS 04-Feb-89 M EBC 84 2140118024 61.57% 53.22% 54.40% 56.40% 2 58.403341 4447 ABHISHEK KUMAR TRIPATHI AWADHESH KUMAR TRIPATHI 04-Jan-82 M UR 107 2601118701 48.14% 57.89% 57.13% 54.39% 4 58.393342 4492 MD MAKBUL MD RAYEESH 08-Mar-91 M UR 106 2699118875 51.71% 54.67% 56.80% 54.39% 4 58.393343 1035 RENU KUMARI PARMESHWAR PRASAD 15-Dec-74 F BC 103 1140118234 62.33% 52.22% 54.60% 56.39% 2 58.393344 1553 MANINDRA NARAYAN MEDHAVI SACHCHIDANAND SINGH 01-Mar-77 M UR 97 2629118810 61.44% 60.00% 47.73% 56.39% 2 58.393345 1089 RASHMI SINGH MAHESHWARI SINGH 05-Jan-83 F UR 86 2655118325 57.57% 53.33% 58.27% 56.39% 2 58.393346 P40 DIBYA RANI BINOD KUMAR LAL 01-Mar-83 F UR 89 3003115138 53.43% 58.33% 57.40% 56.39% 2 58.393347 1058 ASHA KUMARI JHA DEOKI RAMAN JHA 15-Jan-75 F UR 103 2610118178 55.56% 60.44% 53.13% 56.38% 2 58.383348 6309 RAKESH KUMAR RAM PRAVESH SINGH 08-Oct-76 M BC 85 2651118293. 53.78% 61.56% 53.80% 56.38% 2 58.383349 4495 MANISH KUMAR SINHA MOHAN PRASAD SINHA 15-Jan-85 M UR 91 2630118115 56.57% 59.11% 53.47% 56.38% 2 58.38CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 539 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3350 3134 DEEPA KUMARI ANIL BHARTI 06-May-90 F UR 86 2614118827 58.86% 55.22% 55.07% 56.38% 2 58.38Sex3351 2587 NARENDRA KUMAR NRIPATI PRASAD 15-Dec-77 M EBC 93 2635118063 51.11% 68.00% 50.00% 56.37% 2 58.373352 195 SHAMBHU KUMAR TEJ NARAYAN SINGH 03-Feb-89 M UR 103 2691115213 60.43% 47.56% 61.13% 56.37% 2 58.373353 1692 SARITA KUMARI SHATRUGHAN RAY 20-Mar-89 F BC 91 3620118001 64.00% 50.11% 55.00% 56.37% 2 58.373354 3077 AMRITA BHARTI NAWAL PRASAD 08-Nov-90 F BC 85 2604118382 61.14% 51.11% 56.87% 56.37% 2 58.373355 5353 PRABHAT KUMAR BIRJU RAM 11-Jan-76 M EBC 94 2642118438 59.33% 58.33% 51.40% 56.36% 2 58.363356 2566 MANINDRA NARAYAN MEDHAVI SACHCHIDANAND SINGH 01-Mar-77 M UR 97 2629118810 61.44% 59.89% 47.73% 56.36% 2 58.363357 1842 SHOBHA KUMARI UPENDRA JHA 14-Jul-79 F UR 85 2692115177 51.63% 58.78% 58.67% 56.36% 2 58.363358 1268 NEELAM KUMARI GANGADHAR THAKUR 01-Mar-80 F EBC 90 3704118147 60.44% 57.22% 51.40% 56.36% 2 58.363359 1221 ARCHANA KUMARI RAM BILAS MAHTO 05-Mar-89 F BC 82 2608118249 60.00% 60.00% 55.07% 58.36% 0 58.363360 4156 SUNIL KUMAR NAGINA PRASAD 12-Feb-85 M EBC 94 2677118014 61.57% 61.22% 46.27% 56.35% 2 58.353361 4772 SUNIL KUMAR NAGINA PRASAD 12-Feb-85 M EBC 94 2677118014 61.57% 61.22% 46.27% 56.35% 2 58.353362 6033 SANDEEP KUMAR SINGH VASHISHTHA PRASAD SINGH 02-Feb-90 M UR 96 3710115095 55.71% 55.33% 58.00% 56.35% 2 58.353363 2925 KUMARI ANUPAM LALBAHADUR SINGH 09-Mar-76 F UR 82 2626118191 66.67% 56.89% 51.47% 58.34% 0 58.343364 537 KUNDAN KUMAR BAIJNATH PRASAD 01-Feb-88 M EBC 85 3124118016 58.43% 55.33% 55.27% 56.34% 2 58.343365 39 VANDANA KUMARI AMRENDRA KUMAR DWIVEDI 29-Nov-74 F UR 115 2689118094 60.56% 52.67% 49.80% 54.34% 4 58.343366 6537 DEEPAK KUMAR NAND KUMAR PARSAD 11-Jan-76 M EBC 84 3107115148 66.33% 56.33% 46.33% 56.33% 2 58.333367 3762 VIJAY KUMAR SHARMA SARYUG SHARMA 06-Feb-77 M EBC 83 3202115328 62.00% 57.33% 49.67% 56.33% 2 58.333368 4097 SUNIL KUMAR RAM NARESH SINGH 01-Mar-83 M BC 102 2677118046 51.57% 65.89% 51.53% 56.33% 2 58.333369 2353 MUKUL PRAKASH DHIRENDRA KUMAR 15-Jan-86 M UR 90 2677115130 68.00% 45.33% 55.67% 56.33% 2 58.333370 4641 NAVNEET KUMAR LAXMI PRASAD 14-Nov-86 M EBC 100 2635118326 69.29% 51.11% 48.60% 56.33% 2 58.333371 101 SHAILENDRA KUMAR GOUTAM SUSHIL KUMAR GOUTAM 01-Mar-80 M EBC 108 2430118077 52.14% 57.44% 53.40% 54.33% 4 58.333372 6551 UDAY SHANKAR KEDARNATH PRASAD 28-Feb-82 M BC 110 2686118107 50.29% 58.11% 54.60% 54.33% 4 58.333373 5889 NATWAR LAL DAS NAND KISHOR LAL DAS 07-Mar-78 M UR 91 2903115370 51.33% 65.22% 52.40% 56.32% 2 58.323374 4600 AJEET KUMAR JAGNNATH PRASAD 15-Aug-81 M BC 101 3701118293 52.29% 62.56% 54.13% 56.32% 2 58.323375 389 ANUP KUMAR RAMCHANDRA SAH 03-Feb-83 M ST 94 3804118009 52.29% 63.67% 53.00% 56.32% 2 58.323376 5958 JITENDRA KUMAR RAMESH CHAUDHARY 01-Mar-86 M SC 100 2657115047 62.43% 60.00% 46.53% 56.32% 2 58.323377 1549 AKSHAY KUMAR BINOD PRASAD 20-Feb-79 M EBC 92 2605115002 67.11% 47.22% 54.60% 56.31% 2 58.313378 1671 NISHA KUMARI BISHNU DEO PRASAD 1-Nov-81 F SC 95 2637118363 51.43% 60.78% 56.73% 56.31% 2 58.313379 5532 RANVIJAY KUMAR SINGH JAGDISH PRASAD SINGH 01-Jan-82 M BC 93 2655118058 58.29% 56.44% 54.20% 56.31% 2 58.313380 6692 BRAJESH KUMAR MAHENDRA KUMAR KRISHNA 04-Jan-85 M BC 109 2613118990 49.86% 60.00% 53.07% 54.31% 4 58.313381 P24 PINKY KUMARI RAJENDRA PRASAD 12-Oct-88 F BC 105 2679116067 53.71% 54.56% 54.67% 54.31% 4 58.313382 767 MRINALIKA MILAN AJIT KUMAR RAY 14-Feb-89 F UR 88 2634118005 60.14% 53.11% 55.67% 56.31% 2 58.313383 5693 ABDUR RAHMAN MD MOQUEET 10-Oct-89 M EBC 89 4006118027 64.29% 50.44% 54.20% 56.31% 2 58.313384 1015 ASHWANI KUMAR NARENDRA NATH GUPTA 07-Jan-71 M SC 83 2610118740 57.56% 57.56% 53.80% 56.30% 2 58.303385 3554 SANGITA BIRENDRA PRASAD ROY 05-Sep-72 F BC 82 2688115041 73.00% 50.67% 51.22% 58.30% 0 58.303386 5232 SANTOSH KUMAR BHIKHAM YADAV 15-Aug-84 M BC 83 4016118286 53.00% 62.44% 53.47% 56.30% 2 58.303387 509 DEEPAK PRAKASH MAHANAND SINGH 05-Jan-89 M BC 97 2615118180 58.86% 52.78% 57.27% 56.30% 2 58.303388 612 PUJA KUMARI UMESH PRASAD 02-Sep-90 F BC 86 2646118138 67.57% 51.33% 50.00% 56.30% 2 58.30CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 540 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3389 2603 VANDANA JHA NARESH CHANDRA JHA 26-Jun-76 F UR 95 2689118086 51.00% 60.00% 57.87% 56.29% 2 58.29Sex3390 3547 RITU KUMARI SUDHANSHU PRASAD 01-Mar-81 F BC 86 1625118027 65.75% 48.78% 54.33% 56.29% 2 58.293391 2898 SHRUTI RANI SHUBHENDRA NATH MISHRA 15-Mar-87 F UR 98 2670118557 60.86% 59.00% 49.00% 56.29% 2 58.293392 1161 ARCHANA KUMARI SHISHU MADAN TRIVEDI 15-Feb-88 F UR 82 2608118213 53.43% 50.22% 71.20% 58.28% 0 58.283393 364 RENU KUMARI RAGHUNANDAN PRASAD 01-Mar-77 F EBC 94 2686115088 56.89% 56.56% 55.40% 56.28% 2 58.283394 2519 SWATI KUMARI SIKANDAR PRASAD 30-Nov-87 F BC 97 2683118024 59.86% 52.44% 56.53% 56.28% 2 58.283395 2489 RAKHI KUMARI ASHWINI KUMAR 15-Jun-78 F UR 84 2652118421 57.56% 60.11% 51.13% 56.27% 2 58.273396 2017 DAULATI KUMARI RAMESHWAR PRASAD 28-Jul-82 F BC 95 2614118725 55.00% 56.89% 56.93% 56.27% 2 58.273397 396 DEEPAK KUMAR SURESH RAJAK 10-Mar-83 M SC 86 2614118873 53.71% 56.89% 58.20% 56.27% 2 58.273398 1485 AMIT PRAKASH SATYENDRA NARAYAN SINGH 24-Aug-83 M BC 97 2604118003 54.80% 61.00% 53.00% 56.27% 2 58.273399 5959 MANISHA SINGH GOPAL SINGH 07-Oct-86 F BC 88 1510118260 49.17% 62.44% 57.20% 56.27% 2 58.273400 4324 NAZIA NAUSHAD NAUSHAD ALAM 15-Oct-86 F BC 91 2602119723 52.71% 61.89% 54.20% 56.27% 2 58.273401 5666 NAZIA NAUSHAD NAUSHAD ALAM 15-Oct-86 F BC 91 2602119723 52.71% 61.89% 54.20% 56.27% 2 58.273402 5541 PUJA KUMARI BRAJKISHORE PRASAD SINGH 12-Jan-88 F UR 87 2681115190 67.20% 49.67% 51.93% 56.27% 2 58.273403 2444 RAVI RANJAN GANESH PRASAD SAH 17-Dec-89 M BC 88 4015118281 66.43% 46.78% 55.60% 56.27% 2 58.273404 2204 NABIN KUMAR SINGH GANESH SINGH 26-Dec-90 M UR 105 2634118772 61.44% 52.56% 48.80% 54.27% 4 58.273405 3544 PUNAM SINHA HARINATH SINHA 01-Feb-75 F UR 83 2681115263 60.22% 46.89% 61.67% 56.26% 2 58.263406 1473 PINKI KUMARI TEJNARAYAN SINGH YADAV 05-Oct-86 F BC 84 2641118201 57.29% 53.22% 58.27% 56.26% 2 58.263407 6367 RAJIV KUMAR NAGINA ROY 14-Jan-89 M BC ORTHO 85 2650118458 64.57% 49.33% 54.87% 56.26% 2 58.263408 5515 ROHIT KUMAR SINGH ASHOK KUMAR SINGH 25-Dec-79 M UR 97 2686115463 61.25% 47.44% 60.07% 56.25% 2 58.253409 2215 ANISH KUMAR INDU BHUSHAN 11-Oct-85 M UR 98 2605118642 50.86% 65.22% 52.67% 56.25% 2 58.253410 5779 ANURADHA KUMARI KRISHN DEO SHARMA 18-Feb-89 F UR 89 1918115006 50.71% 58.78% 59.27% 56.25% 2 58.253411 3433 RAJIV NANDAN RAGHUNANDAN MODI 17-Oct-74 M BC 101 1314118146 47.67% 63.00% 58.07% 56.24% 2 58.243412 3424 MD SADIQUE SOHAIL MD SOHAIL AHMAD 08-Aug-80 M UR 91 2676115186 61.75% 45.89% 61.07% 56.24% 2 58.243413 4983 OM PRAKASH GOVIND PRASAD 11-Feb-84 M BC 104 2639118089 61.29% 54.11% 53.33% 56.24% 2 58.243414 P 161 SUDHA KUMARI RAMESHWAR PRASAD 31-Mar-84 F EBC 83 3539118177 56.00% 58.67% 54.07% 56.24% 2 58.243415 3347 NISHI KUMARI GUPTA GAURI SHANKAR SAH 11-Dec-85 F EBC 100 1907118017 63.71% 47.33% 57.67% 56.24% 2 58.243416 6332 MANISH KUMAR SAH SHYAM SUNDAR SAH 05-Nov-86 M BC 98 0114118091 55.86% 57.33% 55.53% 56.24% 2 58.243417 1889 RAGINI KUMARI MAHADEO PRASAD 11-Aug-74 F UR 96 2647118321 52.11% 54.44% 62.13% 56.23% 2 58.233418 3809 MEERA RANI CHANDRA BHUSHAN PANDIT 03-Jan-85 F BC 88 2632118726 54.14% 58.22% 56.33% 56.23% 2 58.233419 4138 DHIRAJ KUMAR RASTOGI BISHWANATH PRASAD RASTOGI 10-Feb-85 M BC 98 2616118292 51.57% 60.00% 57.11% 56.23% 2 58.233420 5146 RACHITA LAL BAHADUR SINGH 23-Jun-85 F UR 97 2647118113 65.86% 46.22% 56.60% 56.23% 2 58.233421 2756 RAJEEV KUMAR AMBIKA PRASAD 02-Apr-73 M SC 95 2649118007 61.80% 58.00% 48.87% 56.22% 2 58.223422 3147 AMIT KUMAR SURESH PRASAD SINGH 01-Mar-79 M UR 99 2603118302 52.44% 66.22% 50.00% 56.22% 2 58.223423 830 PANKAJ KUMAR VIJAY KUMAR 15-Oct-79 M UR 95 2639118458 67.13% 44.00% 57.53% 56.22% 2 58.223424 4696 SHASHI BHUSHAN VISHNU DEO PRASAD 01-Mar-82 M UR 97 2669118185 48.00% 66.33% 54.33% 56.22% 2 58.223425 6003 MUKESH KUMAR SHAMBHU SHARAN SINGH 09-Feb-87 M BC 87 2634118327 61.57% 45.89% 61.20% 56.22% 2 58.223426 6025 BINOD KUMAR RAMADHAR RAM 07-May-78 M SC 89 0707118133 62.33% 58.22% 48.07% 56.21% 2 58.213427 87 SAVITRI KUMARI SUDHANSHU KUMAR SINGH 25-Dec-82 F UR 98 3826118161 53.43% 61.33% 53.87% 56.21% 2 58.21CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 541 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3428 3521 AMITANSHU KUMAR AMRENDRA KUMAR 03-Feb-87 M UR 95 2604118123 57.00% 57.89% 53.73% 56.21% 2 58.21Sex3429 702 DINESH KUMAR BAIJNATH PRASAD 05-Nov-73 M EBC 84 2617118020 50.00% 61.60% 57.00% 56.20% 2 58.203430 273 MUKESH KUMAR RAM BILASH SINGH 13-Nov-78 M UR 90 2634118393 57.67% 60.00% 50.93% 56.20% 2 58.203431 2640 RAMAMUNI SINGH GHURPHEKAN SINGH 03-Feb-82 M BC 106 2652118781 51.00% 55.00% 56.60% 54.20% 4 58.203432 P46 POOJA KUMARI AWADH KUMAR SINGH 27-Jan-88 F UR 96 2129118142 57.57% 49.22% 61.80% 56.20% 2 58.203433 6104 NITU KUMARI SURESH THAKUR 02-Oct-89 F EBC 97 1514118050 56.43% 54.44% 57.73% 56.20% 2 58.203434 6018 NISHANT KUMAR SUDARSHAN RAM 03-Dec-79 M EBC 93 2638118022 52.42% 59.56% 56.60% 56.19% 2 58.193435 1183 RAJESH KUMAR DEO CHARAN PRASAD 01-Mar-83 M BC 98 2649118404 48.71% 60.11% 59.73% 56.19% 2 58.193436 647 RAVI SHANKAR YADAV UMESH CHANDRA YADAV 28-Dec-87 M BC 85 1717118116 57.29% 55.22% 56.07% 56.19% 2 58.193437 6447 VINAY KUMAR NIRMAL KUMAR 08-Jan-88 M BC 83 2698115134 65.00% 45.89% 57.67% 56.19% 2 58.193438 4612 RISHI KANT SINGH RAVINDRA PRASAD 02-Jan-80 M EBC 92 2658118296 55.50% 61.10% 51.93% 56.18% 2 58.183439 3274 BABITA RATHOUR GANESH KUMAR SINGH 06-Jan-84 F UR 99 2629115044 61.57% 54.44% 52.53% 56.18% 2 58.183440 3981 MONIKA KUMARI ASHOK KUMAR GUPTA 12-Jan-84 F BC 84 2633118472 60.14% 55.67% 52.73% 56.18% 2 58.183441 5910 GUNJAN KUMARI SURESH PRASAD SINGH 28-Jan-86 F UR 82 2318118277 65.29% 53.00% 56.27% 58.18% 0 58.183442 4719 ANSHU ARUN KUMAR SINHA 28-Feb-86 F BC 91 2607118068 60.00% 52.00% 56.53% 56.18% 2 58.183443 2217 VIKASH KUMAR KRISHAN DEO PATEL 14-Aug-87 M BC 89 2362118019 53.57% 57.89% 57.07% 56.18% 2 58.183444 862 MANISH KUMAR MAHENDRA SAH 25-Dec-87 M BC 92 2675115348 64.86% 47.56% 56.13% 56.18% 2 58.183445 6425 VIJAYA LAXMI RAM PRAKASH CHOUDHARY 25-Sep-88 F UR 89 4020118007 64.71% 51.56% 52.27% 56.18% 2 58.183446 75 KUMAR BIJYENDRA BADRI NARAYAN LAL 05-Jan-78 M UR 95 4011118023 58.00% 62.78% 47.73% 56.17% 2 58.173447 3753 TIRTHRAM KUMAR THAKUR BHAGWAN DATT THAKUR 15-Feb-87 M UR 105 2924118088 47.86% 57.11% 57.53% 54.17% 4 58.173448 P22 SANTOSH KUMAR RAM JEE SAH 15-Oct-88 M EBC 99 3022118208 61.86% 50.33% 56.33% 56.17% 2 58.173449 4736 BEAUTY KUMARI RAJA RAM YADAV 12-Nov-87 F BC 91 2612118512 68.57% 50.11% 49.80% 56.16% 2 58.163450 4148 AMITA KUMARI SHRAWAN TIWARI 31-Dec-88 F UR 85 1103110010 59.86% 51.56% 57.07% 56.16% 2 58.163451 5020 SUJIT KUMAR UMESH PRASAD 02-Feb-91 M BC 90 2416115216 59.00% 53.56% 55.93% 56.16% 2 58.163452 1295A DHANANJAY KUMAR BALMIKI PRASAD 01-Sep-76 M BC 96 2408118151 57.33% 62.11% 49.00% 56.15% 2 58.153453 3106 DHANANJAY KUMAR SINGH NANDLAL SINGH 12-Jan-85 M UR 99 2615118561 54.71% 60.00% 53.73% 56.15% 2 58.153454 4131 SANDEEP KUMAR YOGENDRA PRASAD 23-Apr-85 M BC 106 2426118065 55.00% 55.44% 52.00% 54.15% 4 58.153455 4800 KUNAL KISHOR JHA RASH NARAYAN JHA 15-Jun-85 M UR 92 2627118496 54.57% 60.33% 53.53% 56.15% 2 58.153456 3046 MD AFZAL ANSARI MD FAZAL HUSSAIN 15-Sep-85 M EBC 102 2632118194 47.57% 63.67% 57.20% 56.15% 2 58.153457 1680 AVINASH KUMAR BHUKHAL MANJHI 10-May-81 M SC 84 3111118030 51.14% 63.22% 54.07% 56.14% 2 58.143458 343 SANJAY KUMAR RAJENDRA PRASAD 08-Oct-84 M BC 92 2427118047 51.14% 60.67% 56.60% 56.14% 2 58.143459 3585 RANJEET KUMAR SINGH ASHOK SINGH 15-Feb-89 M UR 90 2654118433 62.86% 50.78% 54.80% 56.14% 2 58.143460 3738 RANJEET KUMAR SINGH ASHOK SINGH 15-Feb-89 M UR ORTHO 90 2654118433 62.86% 50.78% 54.80% 56.14% 2 58.143461 2009 SUJATA KUMARI BABU LAL SINGH 09-Nov-72 F UR 88 2674118291 66.56% 49.56% 52.27% 56.13% 2 58.133462 1014 RITAMBRA KUMARI NARENDRA NATH GUPTA 29-Oct-78 F SC 89 2658118467 65.44% 49.89% 53.07% 56.13% 2 58.133463 P227 PRITAM KUMAR PARMANAND KUMAR 05-Apr-80 M UR 95 2336118105 56.25% 60.00% 52.13% 56.13% 2 58.133464 4693 SHEETAL SHIWANEE GOPI MOHAN DAS 02-Mar-84 F EBC 95 0531118346 64.43% 47.22% 56.73% 56.13% 2 58.133465 5319 SHEETAL SHIWANEE GOPI MOHAN DAS 02-Mar-84 F EBC 95 0531118346 64.43% 47.22% 56.73% 56.13% 2 58.133466 6275 RAJEEV RANJAN SHIVNANDAN PRASAD 03-Jan-85 M BC 102 1133118297 54.14% 58.00% 56.25% 56.13% 2 58.13CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 542 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3467 3378 DEEP MALA SHYAMA SHANKAR TRIPATHY 12-Oct-87 F UR 87 2614118769 61.14% 55.78% 51.47% 56.13% 2 58.13Sex3468 6435 NEELAM SHRIVASTAVA BIRENDRA KISHORE SINHA 05-Jan-75 F UR 115 2635118527 53.56% 58.67% 50.13% 54.12% 4 58.123469 1608 NITU KUMARI SHALESH KUMAR 20-Jul-80 F BC 87 2638118356 60.40% 64.22% 43.73% 56.12% 2 58.123470 1524 UPENDRA PRASAD RABINDRA PRASAD 13-Oct-85 M EBC 96 2688118037 60.29% 54.33% 53.75% 56.12% 2 58.123471 5824 ARCHANA KUMARI PARMESHWAR PANDIT 10-May-86 F BC 84 2608118202 63.71% 59.11% 45.53% 56.12% 2 58.123472 1851 NILESH KUMAR MAHENDRA PRASAD 21-Oct-86 M BC 92 3201115472 71.57% 45.33% 51.47% 56.12% 2 58.123473 1401 RAJESH KUMAR MOHAN SHARMA 20-Feb-87 M UR 90 2649118478 66.00% 51.89% 50.47% 56.12% 2 58.123474 1066 KUMARI MADHAVI JAY KUMAR 13-Feb-89 F UR 90 1403115213 59.29% 52.33% 56.73% 56.12% 2 58.123475 5803 BHASKAR BHUSHAN KUMAR VIJOY KUMAR 01-Mar-81 M UR 101 3106115130 67.00% 41.00% 60.33% 56.11% 2 58.113476 1046 SUJEET KUMAR PANDEY SACHIDANAND PANDEY 10-Jan-83 M UR 92 1417118201 60.43% 55.44% 52.47% 56.11% 2 58.113477 1870 ANJINI KUMARI HARI NARAYAN SINGH 05-Sep-85 F BC 84 2606118401 62.57% 55.22% 50.53% 56.11% 2 58.113478 2992 RAJESH KUMAR SHARVAN KUMAR 05-Jan-89 M BC 103 2422118512 62.43% 57.11% 48.78% 56.11% 2 58.113479 2523 SANTOSH KUMAR SUDESHWAR PANDIT 05-Jan-84 M EBC 109 0735118084 49.14% 53.11% 60.07% 54.11% 4 58.113480 2649 SANJAY KUMAR GEORGE ANTHONY 01-Dec-75 M EBC 86 2688115213 61.67% 54.78% 51.87% 56.10% 2 58.103481 6608 PANKAJ KUMAR KRISHNA KUMAR SINHA 05-Dec-76 M EBC 86 2640118001 59.89% 58.00% 50.40% 56.10% 2 58.103482 4627 UMESH KUMAR AVINASH SINGH 01-Mar-81 M UR 104 2687118046 62.13% 56.11% 50.07% 56.10% 2 58.103483 P271 ARADHANA KUMARI BIPIN KUMAR SINGH 10-Aug-82 F UR 83 4007118329 60.00% 58.11% 50.20% 56.10% 2 58.103484 4418 AMRESH AJAD BINOD KUMAR SINGH 26-Oct-86 M UR 92 2604118289 61.00% 54.44% 52.87% 56.10% 2 58.103485 1740 KRITIKA PRIYA VIJAY PRASAD GUPTA 14-Dec-87 F EBC 97 2625118377 51.43% 63.33% 53.53% 56.10% 2 58.103486 3743 SHAHIL KUMAR RAMASHISH PRASAD 14-Oct-89 M SC 92 1148118356 53.71% 58.00% 56.60% 56.10% 2 58.103487 84 ZEBA ZABEEN MD KOANAIN 10-Mar-91 F BC 84 2699118172 44.56% 61.33% 62.40% 56.10% 2 58.103488 3896 ARCHANA KUMARI DURGA PRASAD 27-Jan-81 F BC 85 2608118285 54.57% 64.89% 48.80% 56.09% 2 58.093489 P51 SHITAL KUMARI SURESH PRASAD GUPTA 03-Jan-84 F BC 86 2228118240 60.14% 52.33% 55.80% 56.09% 2 58.093490 6043 RAKHI PANDEY KISHOR KUMAR PANDEY 02-Feb-84 F UR 101 2652118460 55.14% 56.00% 57.13% 56.09% 2 58.093491 6597 ARCHANA PRASAD GAJENDRA PRASAD 02-May-85 F BC 92 2621115058 48.40% 62.33% 57.53% 56.09% 2 58.093492 3052 ARUN KUMAR SURJA DEO PRASAD 01-Mar-80 M BC ORTHO 104 2609118219 60.00% 57.78% 50.47% 56.08% 2 58.083493 778 RINKY KUMARI SHYAM NARAYAN SINGH 02-Dec-80 F UR 84 2686115271 64.75% 45.89% 57.60% 56.08% 2 58.083494 729 RAGHUVIR KUMAR RAMRUP MAHTO 02-Jan-89 M BC 94 1313118096 54.71% 56.44% 57.07% 56.08% 2 58.083495 2751 VIRAT SAHAY AGAM KUMAR SAHAY 01-Jun-89 M UR 99 0749118048 54.14% 55.78% 58.33% 56.08% 2 58.083496 5035 MD MAHBOOB ALAM MD MAHFOOZ ALAM 10-Oct-75 M EBC 84 2602119368 62.00% 54.56% 51.67% 56.07% 2 58.073497 5629 AMIT KUMAR RAM PUKAR SINGH 09-Sep-85 M BC 85 2603118174 48.29% 67.67% 52.27% 56.07% 2 58.073498 1757 VINITA KUMARI RAM PRAVESH TIWARY 05-Jan-88 F UR 90 0748118163 55.71% 56.56% 55.93% 56.07% 2 58.073499 1084 JYOTI SINHA ASHOK KUMAR SINHA 15-Jan-82 F UR 82 2658115196 52.14% 66.56% 55.47% 58.06% 0 58.063500 3104 RAJEEV RANJAN BRAJESH KUMAR RAI 02-Feb-86 M BC 102 2682115250 60.71% 49.33% 58.13% 56.06% 2 58.063501 604 VINAY KUMAR SHYAMDEO CHOUDHARY 12-Dec-86 M SC 89 2695118189 69.57% 47.33% 51.27% 56.06% 2 58.063502 2513 APARNA KUMARI SINHA AWADHESH KUMAR SINHA 01-Mar-78 F UR 84 2607118988 56.56% 58.67% 52.93% 56.05% 2 58.053503 4251 NAMRATA NIDHI BIMAL KISHORE SHRIVASTAVA 01-Jan-75 F UR 100 2634118964 62.89% 48.67% 56.57% 56.04% 2 58.043504 4059 ALKA VERMA BIRENDRA MOHAN VERMA 06-May-79 F UR 84 4006118322 52.67% 55.11% 60.33% 56.04% 2 58.043505 4653 SEEMA KUMARI SHIV JANAM SINGH 15-Sep-79 F BC 85 3426118036 64.38% 49.22% 54.53% 56.04% 2 58.04CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 543 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3506 5825 UMESH KUMAR RUPNARAYAN SAW 05-Feb-82 M BC 92 4019118327 51.57% 60.11% 56.43% 56.04% 2 58.04Sex3507 2098 RIMPA KUMARI PARAS NATH SINGH 20-Mar-82 F UR 99 2657118425 48.80% 63.11% 56.20% 56.04% 2 58.043508 4207 SONU KUMAR DUDHESHWAR GUPTA 16-Feb-83 M BC 112 2673118153 52.80% 56.60% 52.73% 54.04% 4 58.043509 4024 UMENDRA KUMAR HARENDRA SHARMA 03-Jan-84 M UR 102 2687118018 53.43% 58.22% 56.47% 56.04% 2 58.043510 P7 NITIN KUMAR OM PRAKASH SHARMA 16-Feb-85 M EBC 97 2309115131 52.86% 58.00% 57.27% 56.04% 2 58.043511 3987 PRITI KUMARI GOPAL CHOUBEY 05-Aug-86 F UR 83 2644118699 51.00% 58.11% 59.00% 56.04% 2 58.043512 1080 NIDHI KUMARI DHARAM DEO SINGH 25-Jan-90 F UR 87 2636118222 52.20% 57.33% 58.60% 56.04% 2 58.043513 5354 PREM NATH SHAHDEV PRASAD 04-Jan-81 M SC 95 2644118439 61.57% 57.44% 49.07% 56.03% 2 58.033514 1710 SHASHI BHUSHAN KUMAR SOHAN LAL CHOUDHARY 02-Jan-83 M SC 96 2669118223 50.57% 65.00% 52.53% 56.03% 2 58.033515 1796 PARAS KUMAR RADHE PRASAD CHOURASIA 01-Feb-86 M BC 84 2439118110 50.86% 60.89% 56.33% 56.03% 2 58.033516 4878 NANDU PRASAD DHARMNATH PRASAD 10-Nov-86 M EBC 103 0750115225 56.86% 55.56% 55.67% 56.03% 2 58.033517 6589 KUMARI TANU RANI PARMANAND SINGH 02-May-73 F UR 96 2627118359 58.56% 51.44% 58.07% 56.02% 2 58.023518 2730 ABHA SINGH SHEO KUMAR PRASAD SINGH 21-Aug-80 F BC 94 2601118164 66.00% 46.00% 56.07% 56.02% 2 58.023519 5214 SUMATI SHARMA CHANDRASHEKHAR PD SHARMA 26-Nov-80 F UR 89 3752118278 51.00% 57.67% 59.40% 56.02% 2 58.023520 2348 NEHA KUMARI GAYA PRASAD 04-Jun-82 F BC 88 2636118004 49.57% 59.56% 58.93% 56.02% 2 58.023521 961 NITISH KUMAR NISCHAL BRIJNANDAN SINGH 29-May-84 M BC 92 2638118288 60.57% 54.89% 52.60% 56.02% 2 58.023522 2506 SHWETA KUMARI AJOY KUMAR 12-Jul-82 F UR 95 2671118098 58.57% 55.78% 53.67% 56.01% 2 58.013523 2362 JAYPRAKASH PRASAD AMLA PRASAD 11-May-83 M BC 95 3809118070 54.00% 61.44% 52.60% 56.01% 2 58.013524 4660 RANI KUMARI PRAMOD KUMAR 01-Feb-89 F BC 86 2423118101 63.86% 53.44% 50.73% 56.01% 2 58.013525 3201 JITENDRA KUMAR DEVENDRA SINGH YADAV 05-Jun-74 M BC 82 2621118392 69.67% 53.44% 50.93% 58.01% 0 58.013526 3686 SANATAN KUMAR RAM SUDHA SINGH 13-Feb-76 M BC 92 2687115316 52.46% 58.88% 56.67% 56.00% 2 58.003527 4861 PRITI KUMARI MOHAN LAL 16-Jan-77 F BC 93 4014118054 61.22% 51.44% 55.33% 56.00% 2 58.003528 37 SANTOSH KUMAR MADHUSUDAN SHARMA 31-Jan-80 M EBC 93 4016118294 67.89% 45.89% 54.20% 55.99% 2 57.993529 5284 TIRUPATI SINGH PHANI LAL SINGH 12-Nov-83 M BC 87 2685118153 57.71% 55.78% 54.47% 55.99% 2 57.993530 P 137 SUDIP KUMAR HARIDWAR PD 28-Dec-86 M EBC 93 2593115389 70.57% 45.67% 51.73% 55.99% 2 57.993531 2246 PRAMOD KUMAR SHATRUDHAN SHARMA 15-Oct-87 M UR 94 2680115140 64.29% 46.89% 56.80% 55.99% 2 57.993532 5037 PUSHPANJALI DEVENDRA KUMAR SINGH 23-Dec-88 F UR 86 2681115359 53.43% 56.33% 58.20% 55.99% 2 57.993533 6596 VIVEK KUMAR BABAN RAM 10-Jan-89 M SC 91 2698115333 52.60% 56.89% 58.47% 55.99% 2 57.993534 1465 SANTOSH KUMAR SATYA NARAYAN RAY 13-Feb-82 M BC 86 2665118151 51.57% 60.56% 55.80% 55.98% 2 57.983535 1427 VIKASH KUMAR AYODHYA PRASAD SINGH 07-Feb-83 M EBC 83 2694118011 57.29% 53.00% 57.67% 55.98% 2 57.983536 4263 RINKI KUMARI BALMUKUND PANDEY 20-Feb-83 F UR 91 1316118154 50.57% 65.22% 52.13% 55.98% 2 57.983537 6539 SAJAN KUMAR KAMTA PRASAD 15-Sep-84 M EBC 87 2519118483 48.57% 66.78% 52.60% 55.98% 2 57.983538 550 REKHA KUMARI VINOD PANDAY 02-Jan-85 F UR 89 0730115157 48.14% 62.00% 57.80% 55.98% 2 57.983539 2094 ASHA KUMARI SINGH MATHURA PRASAD SINGH 11-May-72 F BC 87 2624115136 55.00% 51.44% 61.47% 55.97% 2 57.973540 4514 INTEZAR AHMED NISAR AHMED 17-Nov-84 M UR 96 3401115893 47.57% 61.67% 58.67% 55.97% 2 57.973541 5797 ARADHANA KUMARI MAHENDRA MAHARAJ 05-Dec-84 F BC 94 2605118882 64.57% 56.00% 47.33% 55.97% 2 57.973542 6135 ARVIND KUMAR SHRAVAN YADAV 31-Dec-86 M BC 102 3805118002 66.86% 47.44% 53.60% 55.97% 2 57.973543 2379 RAJEEV KUMAR SAH MUKTI NATH SAH 02-Jan-87 M EBC 86 1622118013 65.29% 51.56% 51.07% 55.97% 2 57.973544 2869 VIDYA BHUSHAN VIDYARTHI AJAY PRASAD 11-Jan-87 M BC 83 2691118139 62.43% 50.22% 55.27% 55.97% 2 57.97CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 544 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3545 1065 MADHU SHREE DAMODAR PRASAD 05-Sep-72 F BC 91 2629118042 51.56% 59.33% 57.00% 55.96% 2 57.96Sex3546 4165 NABIN KUMAR RANDHIR KUMAR 15-Nov-77 M EBC 94 2634118771 55.22% 60.33% 52.33% 55.96% 2 57.963547 354 KAMINI KUMARI PASHUPATI NATH GUPTA 20-Feb-84 F BC 104 2623118205 52.00% 54.22% 61.67% 55.96% 2 57.963548 708 NIRAJ PRASAD SHEOJI PRASAD 15-Nov-86 M BC 92 3524118040 58.29% 53.33% 56.27% 55.96% 2 57.963549 149 AVINASH RAJENDRA PRASAD SINGH 15-Sep-73 M BC 90 2628115023 60.78% 51.67% 55.40% 55.95% 2 57.953550 4209 MADHU RANI RAJENDRA PRASAD 12-Jan-80 F BC 91 2629118034 46.71% 58.00% 63.13% 55.95% 2 57.953551 4857 RANJEETA KUMARI SURESH KUMAR SINGH 14-Jul-84 F UR 93 2654118480 48.20% 61.78% 57.87% 55.95% 2 57.953552 6386 SAGAR KUMAR KESHRI CHANDRA SHEKHAR PD KESHRI 02-Feb-85 M BC 87 2920118068 59.57% 55.22% 53.07% 55.95% 2 57.953553 6455 RAKESH RANJAN JAIRAM THAKUR 21-May-85 M UR 90 0727118571 60.43% 50.22% 57.20% 55.95% 2 57.953554 498 LAKSHMI NARAYAN VIDYA SINGH 25-Sep-85 M BC 96 2628118020 55.57% 56.89% 55.40% 55.95% 2 57.953555 839 GAUTAM KUMAR SHARMA LAL BIHARI SHARMA 17-Jun-84 M UR 120 2618118170 57.43% 69.22% 29.20% 51.95% 6 57.953556 1468 AMAN KUMARI CHANDRA PRAKASH KANTH 27-Mar-88 F UR 82 2607115012 65.14% 48.67% 60.00% 57.94% 0 57.943557 2072 MUKTI NATH PENDRA SAH 12-Oct-88 M BC 82 2911118067 63.71% 56.44% 53.67% 57.94% 0 57.943558 4538 SUJATA PRIYANKI RADHEY SHYAM PRASAD 16-Feb-72 F EBC 102 3829118079 57.78% 55.78% 54.27% 55.94% 2 57.943559 1404 BHASKER KUMAR MANDAL RADHA KRISHNA MANDAL 10-Jan-80 M EBC 107 2110118169 44.00% 61.22% 56.60% 53.94% 4 57.943560 6272 CHANDRA BHUSHAN KUMAR KRISHNA DEO PRASAD 15-Mar-82 M BC 103 3407118027 48.14% 72.33% 47.33% 55.94% 2 57.943561 2561 AHMED SAJJAD AMANAT HUSSAIN 15-Dec-90 M EBC 83 1401118057 69.57% 50.11% 48.13% 55.94% 2 57.943562 3121 SHIPRA DUTTA KANAI CHANDRA DUTTA KHAN 09-Nov-75 F UR 85 2692115032 62.00% 52.78% 53.00% 55.93% 2 57.933563 P 99 MD SAIF ZAMAN MD BADRUZ ZAMAN 21-Jan-87 M EBC 96 2307115171 61.57% 46.56% 59.67% 55.93% 2 57.933564 2042 T SIKANDER KUMAR RAJENDRA PANDIT 12-Dec-87 M EBC 92 2692115406 62.14% 47.78% 57.87% 55.93% 2 57.933565 5252 RAJANI KUMARI ASHWINI KUMAR SINGH 20-Dec-88 F UR 89 0726118527 57.00% 57.11% 53.67% 55.93% 2 57.933566 6084 KUMARI SONI RANI VISHWNATH SHARMA 06-Feb-90 F EBC 85 3201115340 51.14% 57.78% 58.87% 55.93% 2 57.933567 1248 RAJESH PRASAD SHIV PRASAD 01-Mar-85 M BC 85 2650118359 57.71% 55.78% 54.27% 55.92% 2 57.923568 700 RAJESH KUMAR PRAKASH PRASAD 01-Feb-88 M EBC 84 2649118365 58.86% 53.56% 55.33% 55.92% 2 57.923569 6497 GLADIS KUMARI FRANCIS DANIAL 25-Feb-88 F UR 86 2652115016 56.29% 49.89% 61.58% 55.92% 2 57.923570 3301 REKHA KUMARI KRISHAN KUMAR SINGH 22-Feb-80 F UR 89 4015118405 51.80% 63.60% 52.33% 55.91% 2 57.913571 764 NEERAJ KUMAR RAM ISHWAR SINGH 01-Mar-81 M BC 83 2678115162 66.50% 47.44% 53.80% 55.91% 2 57.913572 511 ALPNA BHARTI VISHNU KANT PRASAD 06-Dec-86 F BC 94 4006118351 55.57% 57.22% 54.93% 55.91% 2 57.913573 1867 RAHUL DEVENDRA KUMAR 27-Feb-91 M BC 84 2647118382 66.71% 47.56% 53.47% 55.91% 2 57.913574 6409 ANJU KUMARI CHANDESHWAR PRASAD SINGH 06-Jan-75 F UR 87 2606118443 57.89% 53.56% 56.27% 55.90% 2 57.903575 1486 DHIRENDRA KUMAR RAMAYAN SINGH 12-Dec-83 M UR 98 2616118320 51.86% 62.11% 53.73% 55.90% 2 57.903576 2171 MALA KUMARI BINOD KUMAR DAS 31-Dec-83 F UR 90 2605119179 56.43% 52.67% 58.60% 55.90% 2 57.903577 1879 ANAND MQHAN JHA AWADHESH JHA 20-Mar-91 M UR 103 0908118186 58.71% 52.78% 56.20% 55.90% 2 57.903578 6527 RAJU KUMAR SHYAMANAND PANDIT 01-Jan-87 M BC 82 2651118139 60.86% 54.78% 58.07% 57.90% 0 57.903579 5647 PANKAJ KUMAR SINGH ANAMI SHARAN SINGH 31-Dec-82 M BC 106 2605119320 53.86% 52.89% 54.93% 53.89% 4 57.893580 1447 USHA KIRAN SHYAM SUNDER 25-Feb-89 F BC 82 2688118087 58.71% 58.22% 56.73% 57.89% 0 57.893581 3885 ADITYA RAJEEV BHOLA PRASAD 08-Apr-73 M EBC 87 2601118900 61.67% 48.00% 58.00% 55.89% 2 57.893582 5003 ANJANI KUMAR HRIDYA NAND PRASAD 08-Jan-80 M EBC 85 0703118252 58.63% 50.44% 58.60% 55.89% 2 57.893583 3101 DHARMNATH KUMAR YUGESHWAR RAM 05-Feb-80 M SC 101 2616118102 61.13% 52.78% 53.77% 55.89% 2 57.89CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 545 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3584 1226 JAYA KUMARI SURENDRA PRASAD 02-Jun-83 F BC 88 2656115215 50.29% 59.11% 58.28% 55.89% 2 57.89Sex3585 4741 CHANDRA PRAKASH KUMAR RAM CHANDRA PRASAD 05-Jan-81 M BC 101 2505118134 52.86% 60.44% 54.33% 55.88% 2 57.883586 4412 SATISH ANAND DINA NATH PRASAD 01-Jan-83 M EBC 88 2667118096 58.00% 62.44% 47.20% 55.88% 2 57.883587 4275 SAHID JAFAR MD HAFIZ JAFAR ALAM 12-Dec-85 M BC 83 2603118817 50.71% 60.00% 56.93% 55.88% 2 57.883588 5572 PRAGATI KUMARI PARMA PRASAD 25-Dec-90 F BC 90 2643118083 56.80% 48.44% 62.40% 55.88% 2 57.883589 1972 POONAM SINGH SINGHESHWAR SINGH 15-Jan-72 F UR 92 2642118295 65.29% 51.33% 51.00% 55.87% 2 57.873590 4716 SAVITA KUMARI SURENDRA MEHTA 10-Jan-81 F BC 96 3748118121 53.14% 60.00% 54.47% 55.87% 2 57.873591 6142 SAFDAR HAIDER MD ALI HAIDER KHAN 27-Feb-81 M UR 106 2519118473 43.43% 61.78% 56.40% 53.87% 4 57.873592 4621 PRAVEEN KUMAR SINGH LALAN PRASAD SINGH 15-Jan-83 M UR 90 2644118104 51.57% 57.78% 58.27% 55.87% 2 57.873593 3534 REENA KUMARI MAHENDAR ROY 12-Feb-83 F BC 84 2656118782 49.00% 63.00% 55.60% 55.87% 2 57.873594 2532 PRASHANTA SINGH GOPAL SINGH 11-Jun-83 M EBC 85 2643118694 53.33% 60.00% 54.27% 55.87% 2 57.873595 6516 CHANDAN KUMAR SINGH BALA NATH SINGH 12-Oct-83 M BC 105 0708118132 54.71% 49.22% 57.67% 53.87% 4 57.873596 558 RITESH KUMAR HARENDRA PRASAD SINGH 23-Jan-84 M UR 93 2658118492 44.43% 70.78% 52.40% 55.87% 2 57.873597 4163 SONI KUMARI RAM KIRPAL SINHA 15-Jan-89 F BC 88 0208118038 62.57% 51.78% 53.27% 55.87% 2 57.873598 4962 ALKA SRIVASTAVA DINESH KUMAR SRIVASTAVA 25-Feb-86 F UR 98 2602118906 55.44% 52.00% 60.13% 55.86% 2 57.863599 6053 NIRU KUMARI LAXMI NARAYAN SHARMA 07-Dec-86 F UR 82 2637118232 67.86% 52.00% 53.73% 57.86% 0 57.863600 6618A NEHA KUMARI SURENDRA SHARMA 02-Jan-87 F BC 102 2635118877 58.86% 51.00% 57.73% 55.86% 2 57.863601 6299 RAJNISH KUMAR PREM LAL SINGH 02-Aug-79 M UR 94 2651118007 67.88% 46.00% 53.67% 55.85% 2 57.853602 1380 RANJEET KUMAR VINDHYANCHAL PD SINGH 31-Mar-81 M BC 87 3147118127 54.71% 51.56% 61.27% 55.85% 2 57.853603 07 SHASHI KANT SINHA HIRENDRA KUMAR SINHA 11-Oct-83 M EBC 86 2669118340 55.29% 61.67% 50.60% 55.85% 2 57.853604 4981 ANKITA BHARTI SURESH PRASAD 08-Aug-84 F SC 83 2606118608 68.14% 49.33% 50.07% 55.85% 2 57.853605 6350 SUMAN KUMAR DAS UDIT LAL DAS 26-Oct-79 M UR 94 0131118071 72.22% 47.22% 48.07% 55.84% 2 57.843606 3407 POONAM SINHA NAGENDRA PRASAD 15-Dec-80 F BC 91 2642118303 65.29% 51.22% 51.00% 55.84% 2 57.843607 1797 RAVINDRA KUMAR HARI PRASAD 15-Apr-82 M BC 104 2424118076 55.00% 53.11% 59.42% 55.84% 2 57.843608 P48 LAKSHMI KUMARI SHAMBHU NATH KHAN 01-Jan-83 F UR 86 2902115444 52.14% 51.78% 63.60% 55.84% 2 57.843609 3540 RAJESH KUMARI YOGENDRA RAM 01-Feb-85 F EBC 85 2650118340 62.29% 52.22% 53.00% 55.84% 2 57.843610 3255 CHANDAN KUMAR BRIJNANDAN SINGH 02-Dec-89 M BC 95 2636115116 59.29% 50.22% 58.00% 55.84% 2 57.843611 1630 RUPA KUMARI LAXMI PRASAD 01-Jan-91 F BC 84 2659118593 56.86% 53.00% 57.67% 55.84% 2 57.843612 3403 PRAVIN KUMAR SHYAM KUMAR SINGH 20-Jan-81 M UR 108 2680115386 62.50% 48.44% 50.53% 53.83% 4 57.833613 5799 PRATIMA KUMARI BALRAM THAKUR 21-Jan-82 F EBC 85 2643118863 50.00% 58.89% 58.60% 55.83% 2 57.833614 102 VISHAL JAGDISH PRASAD 01-Mar-83 M SC 91 2697118083 49.57% 58.67% 59.27% 55.83% 2 57.833615 4974 KAUSHLENDAR KUMAR KESHAV JHA 15-Aug-85 M UR 102 2624118255 54.43% 56.67% 56.40% 55.83% 2 57.833616 6176 UDAY KUMAR MANILAL THAKUR 08-May-86 M EBC 95 1724118308 65.86% 43.56% 58.07% 55.83% 2 57.833617 3293 TEENU ANAND ANIL KUMAR SAHA 31-Dec-86 F EBC 89 2685118096 59.57% 55.11% 52.80% 55.83% 2 57.833618 2195 T JYOTI KUMARI SUDAMA PRASAD 22-Dec-87 F BC 84 2622118210 56.71% 55.11% 55.67% 55.83% 2 57.833619 565 PUSHPA KUMARI SATISH KUMAR LAL 22-May-88 F UR 92 1405115032 59.14% 53.00% 55.33% 55.83% 2 57.833620 P 147 MUKESH KUMAR MISHRA VIDYA NAND MISHRA 15-Jan-77 M UR 84 0410118355 60.00% 51.33% 56.13% 55.82% 2 57.823621 5068 DEVENDRA NATH TARKESHWAR NATH SAHA 01-Jan-83 M UR 105 2615118417 56.71% 45.00% 59.73% 53.82% 4 57.823622 5578 SONI KUMARI ARJUN KUMAR 06-Jun-84 F BC 88 2693115172 54.57% 57.67% 55.20% 55.81% 2 57.81CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 546 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3623 3062 RANJEETA MINJ LIBEN MINJ 21-Oct-85 F ST 86 2684115430 47.29% 63.00% 57.13% 55.81% 2 57.81Sex3624 4441 ALOK ANAND ASHOK KUMAR VERMA 02-Feb-81 M UR 102 2606115008 62.88% 43.78% 60.73% 55.80% 2 57.803625 1726 SINDHU KUMARI JAGDISH PRASAD 24-Jan-84 F BC 86 2671118511 57.71% 55.22% 54.47% 55.80% 2 57.803626 3207 SNEHLATA KUMARI RAJBALLABH SINGH 26-Jan-80 F BC 82 2672118265 68.11% 53.00% 52.27% 57.79% 0 57.793627 4889 KUMAR SATYAM BRAJ NANDAN ROY 11-Feb-83 M BC 88 2369118266 55.71% 61.44% 50.20% 55.79% 2 57.793628 2144 SATENDRA KUMAR SUBEDAR RAY 26-Jan-86 M BC 93 2667118076 55.43% 58.22% 53.73% 55.79% 2 57.793629 722 NOORI KUMARI BHAGWAN DAS 25-Dec-88 F BC 90 1310118136 56.86% 54.78% 55.73% 55.79% 2 57.793630 1700 SARITA RANI SHIV PRAKASH DWIVEDI 4-Jan-89 F UR 88 2689115449 58.57% 51.67% 57.13% 55.79% 2 57.793631 4497 PRIYANKA KUMARI PRADIP SINGH 28-Feb-91 F BC 89 1715118060 54.14% 54.22% 59.00% 55.79% 2 57.793632 3673 TANU YUGESHWAR PRASAD 13-Apr-74 F BC 87 2684118234 63.78% 49.22% 54.33% 55.78% 2 57.783633 6038 PRIYANKAR NARAYAN GURUDEV SHARMA 01-Mar-78 M UR 96 1411118062 49.78% 61.56% 56.00% 55.78% 2 57.783634 P 82 MOHAN KUMAR YADAV HARIHER GOPE 15-May-79 M BC 88 1123118180 69.00% 45.00% 53.33% 55.78% 2 57.783635 1759 NAGHMA NIGAR MD SERAJ 15-Oct-90 F EBC 83 2602119667 56.00% 55.33% 56.00% 55.78% 2 57.783636 681 SHWETA MAHESHWARI SINGH 16-Dec-79 F UR 83 2692115292 46.86% 61.67% 58.80% 55.77% 2 57.773637 6174 MANNU KUMAR KRISHNA BALLABH GUPTA 05-Feb-88 M BC 101 2010118054 54.14% 61.56% 51.60% 55.77% 2 57.773638 938 PRAHLAD KUMAR SHIVNARAYAN PRASAD 02-Feb-73 M EBC 83 2643118113 58.78% 52.11% 56.40% 55.76% 2 57.763639 5095 MALKA MEHAR NIGAR AMANAT HUSSAIN 07-Jan-82 F BC 105 1121118166 42.29% 59.67% 59.33% 53.76% 4 57.763640 1119 CHANDAN KUMAR MISHRA JAINANDAN MISHRA 01-Jan-83 M UR 90 2614118172 60.29% 51.33% 55.67% 55.76% 2 57.763641 2666 PUSHPA KUMARI BRIJ NANDAN SINGH 19-Nov-90 F BC 83 2646118561 60.29% 55.67% 51.33% 55.76% 2 57.763642 5368 GEETA SINGH PALTAN SINGH 15-May-74 F BC 85 2651115062 53.80% 60.11% 53.33% 55.75% 2 57.753643 6129 AMUL KUMAR PARSHURAM BIND 15-Oct-78 M EBC 92 1402118161 62.44% 53.33% 51.47% 55.75% 2 57.753644 5546 JANARDAN KUMAR DEONANDAN RAM 14-Jul-79 M EBC 85 2620118597 69.00% 49.11% 49.13% 55.75% 2 57.753645 5452 NEERAJ KUMAR VINOD MANDAL 02-Jul-80 M BC 95 2678115168 63.75% 49.11% 54.40% 55.75% 2 57.753646 1463 ANAMIKA KUMARI AJAY KISHORE SINHA 24-Nov-84 F UR 87 2604118631 57.43% 55.22% 54.60% 55.75% 2 57.753647 80 RAJ KISHOR PATHAK SHIV DEV PATHAK 04-Sep-85 M UR 94 2648118006 44.00% 64.33% 58.92% 55.75% 2 57.753648 1503 NUTAN KUMARI RAM BADAN PRASAD YADAV 10-Nov-85 F BC 82 0507115406 66.29% 48.11% 58.87% 57.75% 0 57.753649 1863 MANJULA KUMARI UMESH PRASAD 01-Jan-86 F EBC 87 2415118120 59.86% 57.00% 50.40% 55.75% 2 57.753650 4250 KALPANA KUMARI NILESH KUMAR 15-Dec-89 F BC 87 2623118050 64.71% 52.00% 50.53% 55.75% 2 57.753651 6424 SEEMA KUMARI KAPIL KUMAR 05-Feb-90 F BC 99 2668118240 54.43% 58.56% 54.27% 55.75% 2 57.753652 5795 PRIYA RANJAN KUMAR MAHENDRA MAHRAJ 05-Mar-74 M BC 119 2605119388 53.22% 51.00% 57.00% 53.74% 4 57.743653 3556 MADHURI SINGH MUKHTAR SINGH 01-Jan-83 F UR 82 2629118196 61.40% 58.89% 52.94% 57.74% 0 57.743654 1896 BINNI KUMARI UMESHANAND MISHRA 05-Jan-90 F UR 89 2613118541 60.86% 57.78% 48.60% 55.74% 2 57.743655 290 PRIYANKA DHRUV CHANDRA JHA 25-Oct-90 F UR 86 2645118400 65.80% 48.89% 52.53% 55.74% 2 57.743656 5923 AKANCHHA BHARTI BALRAM SAH 25-Nov-91 F BC 86 1301115097 66.57% 38.78% 61.87% 55.74% 2 57.743657 6164 RAJESH KUMAR SANTOSH KUMAR RAJAK 05-Dec-77 M SC 96 2650118123 50.11% 62.56% 54.53% 55.73% 2 57.733658 P 121 SWARNLATA KUMARI RAJENDRA PRASAD MAHTO 12-Jan-81 F BC 83 2682118260 57.63% 60.78% 48.78% 55.73% 2 57.733659 4593 DIVYA SAGAR NARESH THAKUR 1-Mar-82 F BC 99 2617118301 49.86% 62.67% 54.67% 55.73% 2 57.733660 158 KUMARI SABITA NAYAN KAPIL DEO SINGH 11-Dec-84 F UR 85 2509118247 54.71% 59.00% 53.47% 55.73% 2 57.733661 6017 SHWETA KUMARI UPENDRA SINGH 03-Jun-87 F UR 83 0827118181 58.71% 54.00% 54.47% 55.73% 2 57.73CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 547 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3662 5053 SUMIT KUMAR UMESH PRASAD 10-Feb-89 M EBC 88 2676118148 59.00% 52.78% 55.40% 55.73% 2 57.73Sex3663 735 SEEMA KUMARI CHANDER KANT 25-Oct-76 F EBC 84 2668118309 59.17% 53.20% 54.80% 55.72% 2 57.723664 5084 ASHOK KUMAR SINGH KISHORI RAM 10-Aug-80 M SC 89 2610118543 63.00% 49.56% 54.60% 55.72% 2 57.723665 301 PRADIP KUMAR MITHILESH PRASAD 15-Jan-86 M EBC 86 1410118183 54.86% 60.22% 52.07% 55.72% 2 57.723666 5204 MANJU KUMARI UMESH PRASAD SINGH 15-Dec-87 F UR 83 2675115516 63.43% 45.33% 58.40% 55.72% 2 57.723667 5900 ASHRAF IMAM IMAM USMAN GHANI 22-Aug-81 M BC 89 1103115002 51.29% 64.78% 51.07% 55.71% 2 57.713668 5112 PUSHPA KUMARI HARENDRA PRASAD SINGH 21-Jun-82 F UR 96 2646118548 51.86% 60.00% 55.27% 55.71% 2 57.713669 981 LEELAWATI KUMARI BINDESHWAR PRASAD 10-Apr-86 F BC 87 2628118233 61.86% 56.33% 48.93% 55.71% 2 57.713670 3083 KUMARI KUSHUMANJALI SHEO NARAYAN PRASAD 15-Jan-88 F EBC 92 2626118496 56.57% 55.56% 55.00% 55.71% 2 57.713671 4572 PUSHP LATA CHANDAN RAM 3-Nov-80 F SC 95 2646118504 52.00% 56.56% 58.53% 55.70% 2 57.703672 3059 PRERNA SINHA TRIPURARI PRASAD SINHA 21-Mar-82 F UR 84 2680115535 51.71% 64.00% 51.40% 55.70% 2 57.703673 1928 SAURABH KUMAR RAMESH CHANDRA DUBEY 08-Feb-85 M UR 96 2690115219 62.14% 47.44% 57.51% 55.70% 2 57.703674 842 DEEP MALA MITHLESH KUMAR ARYA 09-Feb-90 F BC 85 4008118243 59.00% 48.22% 59.87% 55.70% 2 57.703675 5102 PRAFUL KUMAR KRISHANA PRASAD PRABHAT 24-Dec-72 M BC 108 0339118071 53.44% 48.89% 58.73% 53.69% 4 57.693676 3965 GIRJESH KUMAR NATHO PRASAD 15-May-76 M EBC 86 2618118386 54.44% 57.56% 55.08% 55.69% 2 57.693677 5787 SHASHI KUMAR DASHRATH PODAR 11-Jun-82 M BC 93 2023118069 52.43% 64.44% 50.20% 55.69% 2 57.693678 3426 ANSHU UMA KANT JHA 17-Jan-83 F UR 101 2607118067 57.43% 54.78% 54.87% 55.69% 2 57.693679 3441 MUKESH KUMAR MAHENDRA PRASAD 1-Jan-86 M BC 86 2634118158 51.57% 62.22% 53.27% 55.69% 2 57.693680 3259 KUMKUM SINHA ANIL KUMAR SINHA 05-Jan-88 F UR 103 2672115104 57.71% 46.22% 63.13% 55.69% 2 57.693681 120 MD TABREZ ALAM MD SALIM 12-Dec-89 M UR 98 2632118573 61.86% 55.67% 49.53% 55.69% 2 57.693682 5077 NEELIMA RAY VISHWA NATH RAY 01-Jan-92 F BC 86 2635118554 53.29% 60.78% 53.00% 55.69% 2 57.693683 580 RAMDAYAL KUMAR CHUNNI SHAH 04-Feb-80 M BC 82 2653118010 60.88% 54.56% 57.60% 57.68% 0 57.683684 3649 RAJ LAKSHMI MADAN KUMAR PANDEY 22-Jul-85 F UR 82 2648118180 57.00% 62.11% 53.93% 57.68% 0 57.683685 3142 MALTI SINGH THAKUR PRASAD 01-Jul-77 F BC 85 2814118305 57.00% 59.60% 50.44% 55.68% 2 57.683686 1191 ARYA PRATAP BAIJU LAL SINGH 12-Jan-88 M BC 104 2610118091 61.71% 50.78% 54.53% 55.68% 2 57.683687 5462 JAYANTI KUMARI JAGDISH PRADHAN 04-Jan-76 F BC 92 2605119075 53.11% 62.56% 51.33% 55.67% 2 57.673688 6167 RANJIT KUMAR RAMA SHANKAR PRASAD 23-Jan-81 M BC 89 2654118514 58.86% 54.89% 53.27% 55.67% 2 57.673689 266 T NILOTPAL MRINAL GIRIJA SHANKAR SHARMA 13-Feb-82 M UR 91 57.86% 54.56% 54.60% 55.67% 2 57.673690 292 PALWEE TEJASWEE TRAYAMBAK MISHRA SHASTRI 11-Jan-83 F UR 99 2639118382 44.57% 61.00% 61.44% 55.67% 2 57.673691 2574 CHANDA KUMAR GAURI SHANKAR CHOUDHARY 02-Dec-85 M SC 96 2613119241 56.00% 56.89% 54.13% 55.67% 2 57.673692 460 SONAM KUMARI ANIL KUMAR SINGH 04-Jan-90 F BC 88 2693115107 60.00% 50.00% 57.00% 55.67% 2 57.673693 4114 BANDANA KUMARI JUGAL KISHOR PRASAD 14-Sep-78 F BC 89 2612118365 50.89% 58.22% 57.87% 55.66% 2 57.663694 741 ANJU KUMARI CHANDRA BHUSHAN PRASAD 10-Aug-79 F BC 85 2606118486 66.78% 47.11% 53.08% 55.66% 2 57.663695 63 REENA KUMARI BISHWANATH JHA 18-Jan-81 F UR 86 2656118760 61.86% 54.11% 51.00% 55.66% 2 57.663696 2585 ARVIND KUMAR SIDHNATH PRASAD SINGH 11-Jan-82 M BC 92 2609118472 51.57% 58.89% 56.53% 55.66% 2 57.663697 4919 ARDHCHANDRA MAULI BIPIN BIHARI TEWARY 01-Mar-83 M UR 113 2608118518 51.71% 60.00% 49.27% 53.66% 4 57.663698 2259 SANJEEV KUMAR MATHURA PRASAD 07-Apr-84 M BC 94 2428118040 62.14% 52.89% 51.93% 55.66% 2 57.663699 3299 CHANDAN KUMAR BHAGWAT PRASAD 17-Dec-85 M BC 88 2407118144 57.57% 54.33% 55.07% 55.66% 2 57.663700 3280 RAJNI KUMARI LALAN CHOUDHARY 27-Dec-85 F SC 82 2650118755 62.71% 60.67% 49.60% 57.66% 0 57.66CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 548 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3701 3116 MALA KUMARI BHUPENDRA PRASAD YADAV 12-Jun-76 F BC 83 2629118396 45.33% 65.56% 56.07% 55.65% 2 57.65Sex3702 1360 DASHRATH SAH BILAS SAH 12-Oct-78 M BC 106 2614118721 57.38% 54.44% 49.13% 53.65% 4 57.653703 1405 HEMANT KUMAR RAM SURESH RAY 26-Feb-84 M UR 93 2811118004 54.00% 59.22% 53.73% 55.65% 2 57.653704 2267 RAMESH KUMAR JAISWAL RAMSUNDAR PRASAD 15-Jan-85 M BC 101 1022118008 53.86% 64.56% 48.53% 55.65% 2 57.653705 5499 ANITA KUMARI BHARAT BHUSHAN PANDEY 02-Jan-86 F UR 83 2605118810 63.71% 49.44% 53.80% 55.65% 2 57.653706 5278 KRITI ANAND ANAND MOHAN PRASAD 28-Jan-86 F UR 92 2625118351 62.71% 55.44% 48.80% 55.65% 2 57.653707 5477 MANISH KUMAR SINGH ARUN KUMAR SINGH 27-Sep-86 M UR 94 3126118163 54.43% 60.33% 52.20% 55.65% 2 57.653708 1833 ANU KUMARI ASHOK KUMAR VERMA 26-Mar-91 F BC 82 1403118027 63.29% 52.67% 57.00% 57.65% 0 57.653709 3994 VINITA RAJMOHAN PRASAD 20-Jun-72 F UR 105 3049118076 58.11% 46.00% 56.80% 53.64% 4 57.643710 2207 JAY PRAKASH KUMAR UMESH THAKUR 01-Mar-78 M EBC 89 4010118144 59.33% 55.78% 51.80% 55.64% 2 57.643711 2303 MADHURI PANDEY BIKRAM PANDEY 01-Mar-78 F UR 95 3517118060 64.00% 49.56% 53.38% 55.64% 2 57.643712 5085 KUMAR ABHAYANKAR KAPIL DEO PRASAD 05-May-78 M SC 104 1119118001 62.73% 47.60% 56.60% 55.64% 2 57.643713 4410 RIMA SINHA DEONARAYAN PRASAD SINHA 21-Oct-78 F BC 82 2424118276 54.33% 59.44% 59.13% 57.64% 0 57.643714 6674 HARI SHANKAR LAL PANNA LAL PRASAD 01-Mar-84 M BC 96 2410118044 62.29% 50.11% 54.53% 55.64% 2 57.643715 5868 SAIMA SARFRAZ SARFRAZ AHMED 02-Jan-87 F BC ORTHO 100 2687115234 47.57% 62.89% 56.47% 55.64% 2 57.643716 4752 RAJMUNNI KUMARI NANDLAL PRASAD 05-Jan-83 F EBC 93 2650118676 53.86% 58.11% 54.93% 55.63% 2 57.633717 3022 SINDHU KUMARI RAMANUJ SINGH 12-Jun-85 F UR 107 2671118515 53.29% 60.67% 46.93% 53.63% 4 57.633718 404 SHIW SHANKAR KUMAR AWADHESH SINGH 20-Dec-86 M BC 94 2670118262 54.57% 58.67% 53.67% 55.63% 2 57.633719 P247 SUMIT KUMAR UMASHANKAR CHOUDHARY 07-Aug-88 M UR 95 0128118052 61.57% 53.78% 51.53% 55.63% 2 57.633720 5783 ARCHANA KUMARI DR. VIJAY KUMAR 10-Dec-88 F BC 84 07003115057 63.43% 45.00% 58.47% 55.63% 2 57.633721 1770 VIKASH KUMAR SHARDA NAND SINGH 10-Jan-90 M BC 92 2693118130 59.57% 51.78% 55.53% 55.63% 2 57.633722 4084 AMRENDRA KUMAR NARENDRA SHARMA 05-Oct-80 M UR 90 2604118225 56.86% 52.33% 57.67% 55.62% 2 57.623723 2137 PUJA SURESH KUMAR SINGH 16-Nov-82 F UR 86 2646118039 56.71% 55.89% 54.27% 55.62% 2 57.623724 4350 SANTOSH KUMAR KISHORI PRASAD 31-May-89 M EBC 84 1166118051 60.57% 52.56% 53.73% 55.62% 2 57.623725 4561 AMIT KUMAR SITARAM PRASAD 7-Dec-90 M BC 104 2612115070 63.71% 47.00% 56.13% 55.62% 2 57.623726 1320 SHASHI CHANDRA BHUSHAN SATENDRA YADAV 01-May-81 M BC 101 2145118117 51.71% 64.11% 51.00% 55.61% 2 57.613727 5516 RAM KISHOR PRASAD KESHARI NAND LAL PRASAD KESHARI 03-Feb-87 M BC 86 2652118566 48.86% 58.44% 59.53% 55.61% 2 57.613728 1878 SATISH KUMAR SINGH SHAMBHU PRASAD SINGH 02-Oct-88 M UR 95 3044118126 60.29% 51.67% 54.87% 55.61% 2 57.613729 P 112 SUKESH MISHRA YOGENDRA MISHRA KAMAL 03-Jan-77 M UR 112 2148118180 47.67% 55.56% 57.60% 53.61% 4 57.613730 1397 UMESH KUMAR RAM CHANDRA MAHTO 18-Apr-81 M EBC 89 2687118052 54.43% 60.11% 52.27% 55.60% 2 57.603731 1708 RASHMI RANJAN SHAILESH KUMAR 08-Jan-83 F BC 92 2655118299 46.14% 62.67% 58.00% 55.60% 2 57.603732 3308 KUMARI SHALINI SUMAN LALENDRA PANDIT 01-Jan-88 F EBC 88 2627118175 67.86% 47.00% 51.93% 55.60% 2 57.603733 5805 VIBHU KUMAR SRIRAM SINGH 01-Feb-91 M UR 91 3543118074 49.57% 55.89% 61.33% 55.60% 2 57.603734 3258 AMAR NATH RAMPRAVESH PRASAD VERMA 24-Feb-79 M BC 90 2608115003 62.75% 52.89% 51.13% 55.59% 2 57.593735 2018 REENA KUMARI KRISHNA PRASAD SINGH 25-Jan-81 F BC 94 2656118740 61.14% 47.89% 57.73% 55.59% 2 57.593736 260 SANGITA KUMARI RADHE LAL 07-Feb-85 F UR 99 4016118043 67.71% 44.89% 54.17% 55.59% 2 57.593737 5503 DEVENDRA KUMAR RAJENDRA PRASAD 16-Apr-74 M BC 89 4008118331 58.22% 60.11% 48.40% 55.58% 2 57.583738 4171 UPAMA KUMARI JWALA PRASAD TEWARI 26-May-81 F UR 85 2687118128 57.29% 57.44% 52.00% 55.58% 2 57.583739 2290 BAGISHA SHIVANGI JHA DAYA NATH JHA 30-Sep-85 F UR 98 2612118214 64.57% 46.33% 55.83% 55.58% 2 57.58CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 549 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3740 2281 ALANKAR PANVI RAJENDRA PRASAD 01-Jan-88 F BC 98 2602118785 62.57% 51.89% 52.27% 55.58% 2 57.58Sex3741 1024 VIVEK KUMAR SUNIL KUMAR 01-Feb-89 M UR 96 2698118158 61.57% 51.78% 53.40% 55.58% 2 57.583742 1803 RACHNA KUMARI KAUSHAL KUMAR SAHU 2-Sep-84 F BC 93 2647118119 65.43% 57.67% 43.60% 55.57% 2 57.573743 4518 POONAM KUMARI MAHANAND RAJAK 02-Feb-88 F SC 83 2642118250 56.14% 56.89% 53.67% 55.57% 2 57.573744 2859 ASHUTOSH KUMAR UMESH PRASAD 12-Nov-88 M UR 86 2627115017 59.57% 53.40% 53.73% 55.57% 2 57.573745 4530 SONU KUMAR SURESH MEHTA 04-May-89 M BC 96 2025118004 62.14% 52.22% 52.33% 55.57% 2 57.573746 2180 CHANDAN KUMAR RAMANAND YADAV 07-Nov-89 M BC 96 5005118020 56.14% 59.11% 51.47% 55.57% 2 57.573747 1147 SHALINI JHA SATYA NARAYAN JHA 02-Jun-76 F UR 87 2668118914 60.44% 53.11% 53.13% 55.56% 2 57.563748 1669 T SANTI SINGH JAGDISH NARAYAN SINGH 23-Feb-83 F BC 94 2669118014 51.67% 60.56% 54.47% 55.56% 2 57.563749 5668 SUSMITA KUMARI RAJNI KANT SRIVASTAV 01-Dec-76 F UR 88 0831118169 53.78% 60.67% 52.20% 55.55% 2 57.553750 4795 ARBIND KUMAR DUBEY BALRAM DUBEY 03-Jan-81 M UR 91 2619115181 62.75% 50.78% 53.13% 55.55% 2 57.553751 3451 NITESH KUMAR SHASHI KUMAR SRIVASTAVA 15-Mar-82 M UR 102 3721118007 50.57% 62.67% 53.40% 55.55% 2 57.553752 2455 KAVITA CHOUBEY BASUDEO NARAYAN CHOUBEY 01-Nov-75 F UR 99 2624118292 49.88% 51.67% 65.07% 55.54% 2 57.543753 570 SANTOSH KUMAR SHYAM SHARAN PRASAD SINGH 05-Oct-80 M EBC 93 2535118020 70.38% 45.11% 51.13% 55.54% 2 57.543754 6147 SHWETA KUMARI BRAJ KISHORE 17-May-82 F UR 88 2671118094 44.43% 75.40% 46.80% 55.54% 2 57.543755 P185 KAVITA NARESH PRASAD SINHA 03-Oct-83 F UR 83 0612115107 62.71% 49.44% 54.47% 55.54% 2 57.543756 4039 KALYANI KUMARI PRATAP NARAYAN JHA 09-Feb-84 F UR 118 2902115283 51.00% 53.89% 55.73% 53.54% 4 57.543757 2022 PAWAN KUMAR SHASHI BHUSHAN PRASAD 15-Apr-85 M BC 94 2640118594 61.00% 55.22% 50.40% 55.54% 2 57.543758 1414 ABHA KUMARI HARIHAR NATH PANDEY 01-Apr-87 F UR 99 2601118140 60.29% 48.00% 58.33% 55.54% 2 57.543759 1579 KALPANA KUMARI RAMCHANDRA PRASAD 01-Mar-77 F EBC 93 2659115027 56.00% 60.44% 50.13% 55.53% 2 57.533760 2389 RAHUL KUMAR RAJNARAYAN YADAV 30-Aug-79 M BC 91 2699118601 56.78% 60.89% 48.93% 55.53% 2 57.533761 2302 ANNPURNA KUMARI NAND KISHORE PRASAD 04-Jan-80 F BC 100 0703118345 54.38% 56.33% 55.87% 55.53% 2 57.533762 1253 AMIT KUMAR ANIL KUMAR THAKUR 10-Jan-80 M EBC 84 1701118184 65.22% 53.11% 48.27% 55.53% 2 57.533763 1262 RUCHI SINGH RANJEET SINGH 01-Feb-80 F UR 82 2659118466 68.44% 51.22% 52.93% 57.53% 0 57.533764 2741 ANIT RAJ KUMAR SURESH PASWAN 19-Jan-84 M S 86 1402118226 54.86% 55.00% 56.73% 55.53% 2 57.533765 4043 SANJAY KUMAR NANDAN SAH 15-Jan-89 M BC 88 2922118045 45.80% 67.60% 53.20% 55.53% 2 57.533766 1067 PREETI KUMARI SHATRUDHAN PRASAD 15-12-87 F BC 89 2644118269 49.00% 60.00% 57.60% 55.53% 2 57.533767 5144 HEMLATA SINHA OM PRAKASH NARAYAN 20-Jan-76 F UR 83 0309118108 53.11% 58.11% 55.33% 55.52% 2 57.523768 4035 ARVIND KISHORE PRASAD KAMAL KISHORE PRASAD 06-Jan-77 M UR EYE 86 2609118445 53.56% 60.60% 52.40% 55.52% 2 57.523769 3517 RUPESH KUMAR PATEL AWADHESH KUMAR SINGH 27-Feb-83 M BC 86 1414118082 47.43% 60.00% 59.13% 55.52% 2 57.523770 5854 RANBIR KUMAR RAM SURESH SINGH 01-Jan-86 M UR 93 2653118272 53.86% 57.11% 55.60% 55.52% 2 57.523771 3897 AVINASH KUMAR MAHENDRA SINGH 18-Dec-88 M BC 86 0302115287 61.00% 46.56% 59.00% 55.52% 2 57.523772 2310 PRAKASH PARIMAL KUMAR BINOD 11-Nov-74 M UR 99 2643118230 56.67% 57.33% 52.53% 55.51% 2 57.513773 4397 VIVEKA NAND RAI UDAY NARAYAN RAI 20-Oct-79 M UR 99 0829115081 63.22% 45.44% 57.87% 55.51% 2 57.513774 4310 KAUSHAL KUMAR JAGDISH CHANDRA SINGH 04-Oct-81 M UR 98 2624118215 54.14% 57.33% 55.07% 55.51% 2 57.513775 6206 RAVI PRAKASH RAMBABU PRASAD CHAURASIA 20-Dec-82 M BC 104 2685115236 46.00% 69.33% 51.20% 55.51% 2 57.513776 5946 RAM PRAVESH KUMAR GANESH PRASAD 27-Dec-83 M BC 85 1135118217 54.71% 55.56% 56.27% 55.51% 2 57.513777 3635 KUMAR GAURAV MADESHWAR KUMAR SINGH 22-Dec-84 M BC 94 2625118519 42.11% 67.56% 56.87% 55.51% 2 57.513778 4558 ARCHANA KUMARI SURENDRA PRASAD SINGH 25-Jan-87 F BC 87 2205118167 58.43% 53.11% 55.00% 55.51% 2 57.51CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 550 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3779 4130 SIMPAL KUMARI MAHENDRA SAH 06-Dec-87 F BC 104 2671118475 54.00% 56.67% 55.87% 55.51% 2 57.51Sex3780 2549 NEHA KUMARI HARE RAM OJHA 24-Nov-88 F UR 96 2635118913 55.43% 52.44% 58.67% 55.51% 2 57.513781 156 DINESH CHANDRA SRIVASTAVA HARI NARAYAN SRIVASTAVA 02-Jan-77 M UR 99 2617118001 64.56% 54.56% 47.40% 55.50% 2 57.503782 2255 SHITAL RITU GULAB SINGH 18-Mar-77 F EBC 83 2669118972 62.89% 53.22% 50.40% 55.50% 2 57.503783 4764 RANVEER KUMAR RAM SURESH SINGH 01-Jan-86 M UR 93 2653118172 53.86% 57.11% 55.53% 55.50% 2 57.503784 1356 JULEE KUMARI ANIL KUMAR 10-Dec-87 F SC 101 4001115298 52.43% 59.33% 54.73% 55.50% 2 57.503785 6462 SHALABH KRISHNA SHREE BHAGWAN DWIVEDI 21-Jan-81 F UR 112 0634115052 49.33% 51.11% 60.07% 53.50% 4 57.503786 118 UPENDRA KUMAR RAY SHIVADHAR RAI 01-Aug-75 M UR 116 4019118391 54.11% 51.89% 54.47% 53.49% 4 57.493787 567 PRANAV KUMAR ANAND KUMAR 02-Oct-80 M BC 85 2680115198 64.50% 48.22% 53.73% 55.49% 2 57.493788 5917 JYOTI KUMARI NAWAL KISHOR PRASAD 01-Dec-82 F UR 82 2622118137 56.71% 51.56% 64.20% 57.49% 0 57.493789 256 SHASHI KANT KUMAR RAM BHAWAN SINGH 05-Jul-85 M BC 87 0207118109 61.86% 52.89% 51.73% 55.49% 2 57.493790 2134 MD HASNAIN MD ISLAM 12-Apr-86 M EBC 92 2676115045 61.71% 53.89% 50.87% 55.49% 2 57.493791 465 PRAVEEN PUSHKAR DHARAMRAJ SINGH 25-Jan-90 M UR 96 2680115378 56.71% 56.89% 52.87% 55.49% 2 57.493792 2637 MD AZAD ALAM MD ZUBER ANSARI 07-Aug-85 M EBC 94 2601119654 58.71% 57.33% 50.40% 55.48% 2 57.483793 3084 KUMARI GITANJALI SHEO NARAYAN PRASAD 06-Dec-88 F EBC 88 2626118378 60.43% 48.67% 57.33% 55.48% 2 57.483794 6374 ANOKHI KHAN MD MUSTAQUEEM KHAN 16-Sep-90 F UR 88 3802115062 68.00% 64.44% 34.00% 55.48% 2 57.483795 2964 DHARMENDRA KUMAR SUDARSHAN RAI 15-Dec-77 M BC 84 2615118731 59.22% 58.33% 48.87% 55.47% 2 57.473796 6580 VISHWA MOHAN KUMAR SHAMBHU NATH SINGH 20-Aug-79 M BC 95 2698118024 64.78% 49.89% 51.73% 55.47% 2 57.473797 505 RAVISHANKAR PASWAN VISHUN DHARI PASWAN 01-Jan-81 M SC 99 2656118486 58.29% 56.33% 51.80% 55.47% 2 57.473798 5853 SUJIT KUMAR BINDESHWARI SINGH 02-Oct-81 M BC 91 2832118520 60.29% 49.89% 56.20% 55.46% 2 57.463799 3506 NEETU KUMARI BINDA KUMAR SINGH 31-Oct-85 F UR 82 1125118170 55.71% 53.67% 63.00% 57.46% 0 57.463800 2702 RENU KUMARI GIRIJA NANDAN SINGH 14-Jun-90 F BC 82 2657118199 60.14% 55.22% 57.00% 57.46% 0 57.463801 3042 MANOJ KUMAR SIYASHARAN SINGH 15-Nov-74 M UR 94 2631118064 61.00% 49.56% 55.80% 55.45% 2 57.453802 2495 KUMARI SEEMA RAMJI PRASAD 19-Nov-75 F EBC 88 2627118157 59.78% 52.78% 53.80% 55.45% 2 57.453803 2367 MUKESH KUMAR RAGHUNATH GOPE 05-Aug-76 M BC 83 2605119243 57.22% 58.33% 50.80% 55.45% 2 57.453804 1751 DILEEP KUMAR SAH GANESHI SAH 01-Jan-79 M BC 84 2905118108 60.44% 51.44% 54.47% 55.45% 2 57.453805 3097 SHWETA KUMARI CHANDESHWARI PD YADAV 01-Feb-81 F BC 83 2024118031 55.25% 51.22% 59.87% 55.45% 2 57.453806 4885 PUNAM TIWARI MADHO PRASAD DIWEDY 13-Jan-82 F UR 92 0819118101 53.43% 54.67% 58.27% 55.45% 2 57.453807 3656 SUDHIR KUMAR LALAN SINGH 06-Aug-85 M UR 98 2674118090 58.71% 58.22% 49.40% 55.45% 2 57.453808 1337 JITENDRA KUMAR THAKUR SHIV NARAYAN THAKUR 05-May-87 M EBC 89 0504115290 49.57% 58.44% 58.33% 55.45% 2 57.453809 6583 CHANDAN KUMAR SHIV SHANKAR PRASAD 10-Dec-89 M BC 84 2614118096 59.00% 53.89% 53.47% 55.45% 2 57.453810 2494 VIKRAM KUMAR DINESH KUMAR 30-Dec-89 M SC 83 2695118067 60.71% 48.11% 57.53% 55.45% 2 57.453811 6622 RAM KUMAR NARESH PRASAD TANTI 20-Oct-82 M EBC 96 2652118582 60.86% 58.33% 47.13% 55.44% 2 57.443812 2218 T KUMARI ARCHANA SHIV S PD GUPTA 29-Sep-87 F UR 99 58.00% 52.78% 55.53% 55.44% 2 57.443813 5728 SOMA KUMARI AJAY KUMAR SINGH 28-Dec-87 F UR 87 2672118313 56.29% 54.56% 55.47% 55.44% 2 57.443814 6626 ANAND KISHOR PRASAD BRAJ KISHORE 27-Oct-88 M BC 86 2605118028 67.71% 51.33% 47.27% 55.44% 2 57.443815 5150 NAGENDRA KUMAR SINHA DEONANDAN PRASAD 27-Mar-74 M BC 83 2634118820 49.56% 61.00% 55.73% 55.43% 2 57.433816 5080 RANJANA KUMARI BHOGENDRA JHA 05-Feb-81 F UR 95 0936118190 49.60% 58.60% 58.08% 55.43% 2 57.433817 P178 GURIMA KUMARI SARBJEET SAHAY 30-Dec-81 F UR 85 2619118294 46.43% 60.00% 59.87% 55.43% 2 57.43CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 551 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3818 5158 POONAM KUMARI AWDHESH PRASAD 06-Jan-91 F EBC 90 3526118157 48.14% 64.33% 53.80% 55.43% 2 57.43Sex3819 70 RAJEEV KUMAR MUNESHWAR KUMAR SINGH 01-Mar-80 M BC 95 2648118396 63.22% 51.44% 51.60% 55.42% 2 57.423820 3958 GAUTAM KUMAR PUJARI MAHTO 02-Feb-84 M EBC 83 2651115002 47.29% 61.11% 57.87% 55.42% 2 57.423821 4081 ANIL KUMAR NANDLAL DAS 08-Oct-86 M SC 94 2605118425 57.57% 52.89% 55.80% 55.42% 2 57.423822 1131 RAVINDRA KUMAR SHIV SHANKAR THAKUR 26-Oct-86 M EBC 90 2656118559 59.71% 47.89% 58.67% 55.42% 2 57.423823 2195 DINESH KUMAR RAJARAM PRASAD 05-Jan-87 M BC 82 2617118010 65.00% 52.33% 54.93% 57.42% 0 57.423824 5982 ARCHANA KUMARI ANIL PRASAD 20-Jan-88 F BC 85 2608118206 54.80% 57.33% 54.13% 55.42% 2 57.423825 2706 FAIZ AHAMAD TUFAIL AHAMAD 05-Aug-88 M EBC 94 0808118239 45.17% 62.60% 58.50% 55.42% 2 57.423826 810 ANGAD KUMAR SINGH SUNIL SINGH 10-Apr-84 M UR 90 2605118253 58.14% 56.22% 51.87% 55.41% 2 57.413827 3863 RAGINI KUMARI RAM KISHORE SINGH 12-Feb-86 F UR 92 2311115198 63.00% 45.78% 57.47% 55.41% 2 57.413828 4720 NUSRAT NAAZ MD FAROOQUE 01-Mar-86 F UR 82 2208115067 57.71% 62.44% 52.07% 57.41% 0 57.413829 5436 PANKAJ KUMAR SHIVNANDAN PRASAD 14-Jan-88 M BC 95 2513118791 62.29% 55.33% 48.60% 55.41% 2 57.413830 3138 KUMARI VINEETA SITARAM RAUT 14-Jan-75 F BC 86 2627118402 57.22% 57.44% 51.53% 55.40% 2 57.403831 4022 ARUNODAYA KUMAR GUPTA HARI PRASAD GUPTA 15-Feb-86 M EBC 98 3401115347 65.40% 47.00% 53.80% 55.40% 2 57.403832 1696 SUNITA KUMARI RAMCHANDRA PRASAD SINGH 6-Oct-86 F UR 89 2679118172 51.86% 47.89% 66.47% 55.40% 2 57.403833 3114 RAVI SHANKAR KUMAR SIDHESHWAR PRASAD 04-Feb-87 M BC 91 2656118439 56.86% 55.56% 53.80% 55.40% 2 57.403834 4635 SAURABH KUMAR RAJIV NAYAN KUMAR SINHA 12-Apr-90 M UR 90 2668118005 53.00% 53.67% 59.53% 55.40% 2 57.403835 5443 ARVIND KUMAR BAIJNATH PRASAD 07-Jan-81 M BC 105 2609118527 49.89% 54.00% 56.27% 53.39% 4 57.393836 3306 SWETA KUMARI GOPAL PRASAD CHOUDHARY 09-Jun-74 F BC 87 2683118280 49.78% 58.33% 58.07% 55.39% 2 57.393837 5441 APARNA KUMARI BIPIN BIHARI MISHRA 15-Jul-75 F UR 82 3004118269 63.78% 47.11% 61.27% 57.39% 0 57.393838 05 RAM PRAVESH PANDIT RAM ISHVAR PANDIT 10-Jan-79 M EBC 91 2683115508 67.67% 48.11% 50.40% 55.39% 2 57.393839 2243 SHASHI BHUSHAN KUMAR JRISHNA MEHATA 06-Mar-83 M BC 87 2669118204 60.29% 49.89% 56.00% 55.39% 2 57.393840 2136 SANTOSH KUMAR OM PRAKASH SINGH 21-Mar-84 M EBC 102 2665118078 56.00% 52.11% 58.07% 55.39% 2 57.393841 2093 SHUCHI SMITA PARAS NATH SAH 02-Mar-86 F EBC 84 2671118024 68.29% 49.22% 48.67% 55.39% 2 57.393842 28 RITU KUMARI MUKESH KUMAR OJHA 01-Dec-87 F UR 89 2658118634 49.86% 57.44% 58.87% 55.39% 2 57.393843 3126 AMOL BISHWAS PREM CHANDRA ROY 05-Aug-81 M BC 105 2604118185 51.60% 61.00% 47.53% 53.38% 4 57.383844 2155 PRAMOD KUMAR SURESH PRASAD 06-Nov-71 M EBC 97 2643118367 56.44% 53.22% 56.47% 55.38% 2 57.383845 2293 DEEPAK KUMAR ARYA HARSHIT DAS 20-Feb-77 M SC 103 2615118104 65.33% 54.33% 46.47% 55.38% 2 57.383846 1651 RANJEETA KUMARI KAMESHWAR PRASAD DWIVEDI 19-Dec-80 F UR 86 2654118482 51.29% 60.78% 54.07% 55.38% 2 57.383847 5850 PALLAVI KAPIL DEO SHARIN 14-Jan-81 F UR 82 2679115747 49.57% 64.22% 58.33% 57.38% 0 57.383848 1283 ARCHANA KUMARI RAM KISHORE SINGH 01-Jan-82 F UR 95 2302115360 47.29% 64.78% 54.07% 55.38% 2 57.383849 4835 RANJEET KUMAR MAHATO ARJUN PRASAD 05-Jan-86 M EBC 99 3202115055 70.43% 42.11% 53.60% 55.38% 2 57.383850 4394 ANURAG KUMAR NAND KUMAR SINGH 2-Oct-87 M BC 100 0504118137 52.43% 59.11% 54.60% 55.38% 2 57.383851 4524 SANJEEV KUMAR YADAV TANUK LAL YADAV 12-Jun-90 M BC 93 2142118165 53.14% 62.67% 50.33% 55.38% 2 57.383852 6130 ARVIND KUMAR SINGH PARSHURAM SINGH 15-Aug-74 M EBC 87 1422118116 53.78% 56.00% 56.33% 55.37% 2 57.373853 5981 ARVIND KUMAR SATYA NARAYAN SINGH 15-Dec-74 M BC 87 2609118453 48.78% 58.33% 59.00% 55.37% 2 57.373854 3617 SUMANT KUMAR SHARMA RAM SHARMA 20-Mar-83 M EBC 89 3168118042 46.00% 63.11% 57.00% 55.37% 2 57.373855 646 SANJAY KUMAR ESWAR DAYAL SAW 10-Jun-83 M BC 82 2662118518 55.43% 58.44% 58.25% 57.37% 0 57.373856 4031 NUTAN KUMARI GULABI MANDAL 01-Feb-73 F BC 87 2638118674 50.22% 60.00% 55.87% 55.36% 2 57.36CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 552 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3857 1994 KALPANA KUMARI SHYAM KUMAR SINGH 20-Jul-79 F UR 108 2623118043 64.67% 53.00% 42.40% 53.36% 4 57.36Sex3858 4723 JITENDRA KUMAR KRISHNA RAM 25-Oct-79 M SC 87 2621118524 56.44% 60.11% 49.53% 55.36% 2 57.363859 P4 PRAMOD KUMAR KAILASH PASWAN 15-Feb-82 M SC 99 3730118257 47.57% 58.44% 60.07% 55.36% 2 57.363860 4633 SIMA SINGH ASHOK KUMAR SINGH 09-Jan-83 F UR 96 3045118043 51.00% 61.33% 53.73% 55.36% 2 57.363861 982 NITI KUMARI SINHA MITHILESH KUMAR SINHA 01-Mar-83 F UR 83 2638118208 46.43% 66.44% 53.20% 55.36% 2 57.363862 P 150 GUNJAN KUMAR JHA UDAYKANT JHA 09-Nov-83 M UR 98 2653115089 59.14% 55.11% 51.83% 55.36% 2 57.363863 1911 REKHA KUMARI RAM LAKHAN DAS 09-Jun-86 F EBC 99 3422118028 55.00% 52.89% 58.20% 55.36% 2 57.363864 3595 SHADAN RAHMAN FAZLUR RAHMAN 05-Jan-88 F BC 101 2923118031 41.80% 70.00% 54.27% 55.36% 2 57.363865 217 T ARCHANA KUMARI SURENDRA PD SINGH 15-Oct-88 F BC 91 2608118147 59.43% 54.44% 52.20% 55.36% 2 57.363866 4216 PANKAJ KUMAR BALIRAM SINGH 05-Dec-88 M BC 94 2679115804 67.71% 43.56% 54.80% 55.36% 2 57.363867 6019 INDRAJEET SINGH JAY SINGH 01-Mar-89 M EBC 87 2656115019 65.71% 45.11% 55.27% 55.36% 2 57.363868 5469 MADAN KUMAR LATTAN PANDIT 03-Feb-79 M EBC 97 1710118182 56.56% 53.22% 56.27% 55.35% 2 57.353869 6517 LAXMI KIRAN SIDH NATH SHARMA 18-Mar-81 F UR 85 2628118203 52.29% 55.89% 57.87% 55.35% 2 57.353870 4822 SUJAY KUMAR SINGH DINESH KUMAR SINGH 20-Nov-85 M UR ORTHO 84 3306118144 51.71% 59.00% 55.33% 55.35% 2 57.353871 1032 DILIP KUMAR BALMIKI PRASAD SINGH 30-Jun-86 M BC 101 2408118454 55.29% 51.44% 59.33% 55.35% 2 57.353872 73 INDRAJEET BAHADUR SINGH SURENDRA SINGH 21-Oct-79 M UR 99 2811118078 55.25% 56.78% 54.00% 55.34% 2 57.343873 3305 SUDHA KUMARI SURENDRA PRASAD SINGH 15-Jun-81 F UR 86 4018118211 59.43% 55.67% 50.93% 55.34% 2 57.343874 1148 DEEPSHIKHA JULIAS PETER 17-Dec-83 F UR 95 2615118274 59.00% 59.89% 47.13% 55.34% 2 57.343875 P 107 ABDUR RAHMAN KALIMULLAH KHAN 03-Feb-85 M UR 84 3801115015 56.00% 54.22% 55.80% 55.34% 2 57.343876 954 RAHUL KUMAR RAJENDRA PRASAD 09-Apr-88 M EBC 83 2647118438 53.80% 56.56% 55.67% 55.34% 2 57.343877 5064 NITU KUMARI SUKHRAM SINGH 14-Nov-76 F UR 103 2638118395 53.78% 57.56% 54.67% 55.33% 2 57.333878 2286 DINESH KUMAR DINKAR SITA RAM RAMAIYA 01-Mar-77 M BC 86 2617118065 58.33% 55.56% 52.11% 55.33% 2 57.333879 5624 ARBIND KUMAR SUMAN JAGDISH RAJAK 23-May-82 M SC 85 2608118058 48.80% 58.60% 58.60% 55.33% 2 57.333880 665 RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY DEVKI CHAUDHARY 22-Oct-86 M SC 94 2656118590 61.00% 52.33% 52.67% 55.33% 2 57.333881 P53 RAJ PRAKASH TRIPURARI PRASAD SINGH 18-Nov-87 M UR 95 1306115176 63.00% 43.67% 59.33% 55.33% 2 57.333882 3232 RAJNI KUMARI RAM NANDAN SINGH 22-Nov-77 F SC 87 2683115075 56.56% 50.67% 58.73% 55.32% 2 57.323883 4144 MANOJ KUMAR BINAY MISHRA 01-Mar-78 M UR 97 2605119204 49.89% 64.33% 51.73% 55.32% 2 57.323884 1420 SMITA SINGH NAND KISHORE SINGH 27-Feb-79 F UR 83 2672118064 68.33% 49.89% 47.73% 55.32% 2 57.323885 5536 RAM JYOTI SHRI RAJENDRA PASWAN 02-Feb-80 M SC 86 2652118556 55.00% 61.89% 49.07% 55.32% 2 57.323886 3851 ANJU KUMARI RAM PRAVESH SINGH 08-Apr-86 F UR 86 2606118420 64.43% 45.33% 56.20% 55.32% 2 57.323887 1318 T RAMESH KUMAR SURESH PRASAD 05-Feb-89 M BC 87 2684115051 63.71% 48.78% 53.47% 55.32% 2 57.323888 6365 RAMAN KUMAR SINGH PRAMOD KUMAR SINGH 14-Aug-86 M UR 97 1306115335 60.14% 51.67% 54.13% 55.31% 2 57.313889 2058 SHIWANI SUMAN SURENDRA KUMAR GUPTA 18-Feb-91 F BC 95 2670118285 59.43% 53.89% 52.60% 55.31% 2 57.313890 4289 CHANDRA SOBHA BRIJ BIHARI SINGH 11-Feb-78 F BC 102 2614118446 60.78% 53.33% 51.80% 55.30% 2 57.303891 01 VIJAYA KUMARI NAGENDRA PRASAD 02-Oct-78 F BC 89 3171118339 65.78% 53.11% 47.00% 55.30% 2 57.303892 6092 RUPAM KUMARI RAMKUMAR SAH 31-Dec-78 F EBC 94 3053119271 58.22% 55.22% 52.47% 55.30% 2 57.303893 4034 BHARTI NARAYAN PRADEEP KUMAR 15-Feb-80 F SC 84 2612118695 54.00% 55.89% 56.00% 55.30% 2 57.303894 1868 ANURADHA PREM BAHADUR SHARMA 21-Jan-81 F UR 92 1403118059 51.38% 60.00% 54.53% 55.30% 2 57.303895 6087 YADVENDU SINGH SIDHESHWAR SINGH 13-Nov-81 M BC 85 2699118019 47.00% 65.22% 53.67% 55.30% 2 57.30CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 553 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3896 6133 GYANTI KUMARI MOHAN PRASAD 16-Aug-83 F BC 83 2619118403 45.43% 68.33% 52.13% 55.30% 2 57.30Sex3897 2366 MANILA KUMARI MANAN KUMAR SINGH 04-Feb-89 F UR 86 2675115276 65.86% 43.11% 56.93% 55.30% 2 57.303898 740 SANTOSH KUMAR BHOLA PRASAD 01-Jan-79 M EBC 85 0206118102 69.22% 48.11% 48.53% 55.29% 2 57.293899 4331 BABY AMRITA DIGAMBAR CHARAN SRIVASTAVA 25-Jun-79 F UR 97 2612118150 49.22% 58.11% 58.53% 55.29% 2 57.293900 4631 POONAM KUMARI VIJAY KUMAR 30-Dec-82 F BC 83 2642118162 53.29% 54.11% 58.47% 55.29% 2 57.293901 2258 MADHWI LATA SATYENDRA KUMAR TIWARI 29-Nov-84 F UR 101 3811118131 59.29% 50.44% 56.13% 55.29% 2 57.293902 5186 RINKU KUMARI RAJ KUMAR 04-Dec-89 F EBC 82 0822118171 63.71% 51.11% 57.00% 57.28% 0 57.283903 1903 SUNITA KUMARI SHIV BALAK SAW 09-Apr-77 F BC 89 2679118186 61.33% 49.00% 55.47% 55.27% 2 57.273904 2782 RAKESH RANJAN SURESH PRASAD 10-Sep-84 M BC 83 2683115400 41.00% 66.80% 58.00% 55.27% 2 57.273905 5784 DEEPIKA SINGH VIJAY KUMAR SINGH 14-Dec-84 F BC 83 0709118112 60.57% 49.78% 55.47% 55.27% 2 57.273906 6318 ARJUN KUMAR SHAUKHI ROY 18-Feb-85 M EBC 82 2608118541 51.71% 68.89% 51.20% 57.27% 0 57.273907 105 RAKHI KUMARI BINOD KUMAR 01-Mar-87 F UR 88 2652118398 61.29% 53.00% 51.53% 55.27% 2 57.273908 2592 HEMLATA SURENDRA KUMAR 08-Aug-87 F BC 97 4010118021 54.80% 59.67% 51.33% 55.27% 2 57.273909 2522 T MRITUNJAY KUMAR MADHESHAR SHARMA 21-Nov-87 M UR 101 1109115221 61.57% 56.11% 48.13% 55.27% 2 57.273910 2542 PAMMI PANDEY RISHE DEO PANDEY 01-Mar-77 F UR 83 2639118404 60.89% 48.89% 56.00% 55.26% 2 57.263911 50 RANJIT KUMAR MANKESHWAR PRASAD 03-Feb-80 M UR 85 3530118351 62.38% 51.67% 51.73% 55.26% 2 57.263912 600 RAJNISH KUMAR JAGDISH PRASAD 15-Feb-80 M BC 92 2683115130 68.67% 49.44% 47.67% 55.26% 2 57.263913 5509 PREMLATA KUMARI SHYAM SUNDER PRASAD 06-Jun-86 F SC 92 2515118199 57.00% 54.44% 54.33% 55.26% 2 57.263914 2133 PAVAN KUMAR BIDYA BHUSHAN PANDEY 14-Feb-87 M UR 101 2419118369 59.00% 53.78% 53.00% 55.26% 2 57.263915 4406 AMIT KUMAR AMAN AWADH NARAYAN SINGH 06-Apr-88 M BC 89 0702115082 64.00% 46.11% 55.67% 55.26% 2 57.263916 6717 SANDEEP KUMAR SHATRUGHAN PRASAD 03-Feb-91 M UR 97 3153118133 56.29% 51.89% 57.60% 55.26% 2 57.263917 2490 MALA KUMARI SHATRUGHAN SINGH 07-Feb-73 F BC 92 2629118394 49.89% 58.67% 57.20% 55.25% 2 57.253918 3827 KUMARI RANJANA BAIDYANATH VERMA 01-Mar-78 F UR 86 3612118103 58.22% 62.00% 45.53% 55.25% 2 57.253919 3945 RAWISH DIWAKAR KAULESHWAR PD SINGH 15-Sep-78 M UR 108 2656118678 58.11% 50.78% 50.87% 53.25% 4 57.253920 5700 KIRAN BHARTI SHIV CHANDRA SHARMA 01-Mar-79 F BC 83 2624118616 63.33% 48.89% 53.53% 55.25% 2 57.253921 3440 ANIL KUMAR CHHAKAURI PRASAD 5-Oct-80 M EBC 83 2605118387 58.88% 50.67% 56.20% 55.25% 2 57.253922 4205 ANUP KUMAR PASWAN RAJBALLABH PASWAN 06-Apr-82 M SC 88 2607118324 55.71% 59.11% 50.93% 55.25% 2 57.253923 3294 VEENA SRIVASTAV RAMA SHANKAR LAL SRIVASTAV 08-Sep-82 F UR 96 2690118160 50.43% 59.78% 55.53% 55.25% 2 57.253924 381 KHUSHBOO PUSHKAR GOPAL PODDAR 05-Oct-87 F UR 83 2624118538 62.00% 48.89% 54.87% 55.25% 2 57.253925 5208 RAVI BHUSHAN KUMAR MOHAN PRASAD 21-Oct-87 M BC 88 2655118525 53.86% 54.56% 57.33% 55.25% 2 57.253926 5450 MEERA KUMARI MISHRA SHASHI NATH MISHRA 09-Aug-88 F UR 92 1123118050 56.00% 55.89% 53.87% 55.25% 2 57.253927 1558 NILU RANJAN BALESHWAR SHARMA 01-Mar-81 F UR 87 1409118148 59.00% 55.44% 51.27% 55.24% 2 57.243928 5042 SONI KUMARI SHI ANATH PRASAD 11-Sep-88 F BC 82 3751118021 62.14% 56.44% 53.13% 57.24% 0 57.243929 1711 JITENDRA KUMAR BHOLA PRASAD 20-Nov-88 M BC 88 2621118480 62.29% 51.44% 52.00% 55.24% 2 57.243930 5430 VANDANA KUMARI DARSHAN BHAGAT 01-Dec-83 F SC 84 3756118028 45.00% 58.78% 61.93% 55.24% 2 57.243931 555 PRAVEEN KUMAR HARENDRA PRASAD SINGH 15-Dec-78 M UR 91 2680115338 66.22% 41.67% 57.80% 55.23% 2 57.233932 278 MUNCHUN KUMAR PARMANAND SINGH 01-Jan-81 M UR 91 2634118603 51.57% 57.67% 56.47% 55.23% 2 57.233933 6439 SATYAM AVINASH KUMAR 25-Feb-84 F UR 88 2690115149 53.57% 57.67% 54.47% 55.23% 2 57.233934 5312 MD IRSHAD ALAM SAYED MD AZIM 20-Nov-87 M UR 103 2602119330 52.14% 60.33% 53.20% 55.23% 2 57.23CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 554 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3935 4045 KOMAL KUMARI ARVIND KUMAR SINHA 29-Jun-90 F BC 89 2625118124 54.43% 55.33% 55.93% 55.23% 2 57.23Sex3936 709 ALOK KUMAR SINGH LAKSHMAN PRASAD SINGH 03-Sep-75 M BC 92 2602119046 45.20% 60.67% 59.80% 55.22% 2 57.223937 4426 ARZOOMAND JAHAN KHANAM MD IZHARUL HAQUE KHAN 28-Jun-82 F UR 88 2610118099 64.40% 51.25% 50.00% 55.22% 2 57.223938 1637 GUNJA KUMARI HARIHAR SINGH 01-Jan-85 F UR 84 2619118224 53.40% 60.00% 52.27% 55.22% 2 57.223939 832 ZAKIR HUSSAIN SHARAFAT HUSSAIN 25-May-67 M EBC ear 90 2699115046 57.29% 45.67% 62.67% 55.21% 2 57.213940 1078 SANJEEV KUMAR GOPAL JEE PRASAD 22-Feb-76 M EBC 95 2688115403 64.22% 49.56% 51.87% 55.21% 2 57.213941 305 ARVIND KUMAR PRASAD RAM NARAYAN PRASAD 06-Jan-79 M BC 89 3502115543 52.33% 47.78% 65.53% 55.21% 2 57.213942 3419 RAJESH KUMAR KAPLESHWAR SINGH 8-Feb-81 M BC 94 0935118344 67.00% 48.89% 49.73% 55.21% 2 57.213943 6635 JANMEJAY GIRIJA NAND SINGH 01-Feb-85 M BC 91 2620118617 50.29% 67.22% 48.13% 55.21% 2 57.213944 6578 ASHISH LAL CHHOTE LAL 27-Dec-88 M SC 91 2610118335 56.14% 48.78% 60.72% 55.21% 2 57.213945 6081 RUNA KUMARI PARAS SINHA 30-May-81 F BC 109 2659118531 43.43% 55.78% 60.40% 53.20% 4 57.203946 6123 MITHILESH KUMAR SATYANARAYAN CHAUDHARY 15-Feb-83 M BC 100 3413118119 46.29% 60.11% 59.20% 55.20% 2 57.203947 1702 VIDYA BHUSHAN BHARTI SHARDA NAND BHARTI 06-May-83 M UR 98 2691118133 58.71% 61.89% 45.00% 55.20% 2 57.203948 1359 PRASHANT KUMAR BIVUTI BHUSAN DAS 10-Feb-84 M UR 104 2643118605 58.57% 56.33% 50.68% 55.20% 2 57.203949 3957 VIKRAM KUMAR RAMASHISH SINGH 07-Oct-84 M BC 104 1419118107 51.57% 61.56% 52.47% 55.20% 2 57.203950 512 KUMAR SANU VINAY KUMAR SINGH 05-Mar-89 M UR EAR 83 2626118002 56.14% 55.33% 54.13% 55.20% 2 57.203951 4395 MONIKA KUMARI ARUN KUMAR SINGH 2-Feb-80 F UR 84 2703115601 64.11% 51.78% 49.67% 55.19% 2 57.193952 1352 T DIWAKAR KUMAR NANDLAL PD 12-Dec-80 M EBC 100 2617118325 54.00% 54.56% 57.00% 55.19% 2 57.193953 1349 PRABHAKAR PRASAD PRABHAKAR PRASAD 11-Jan-81 M BC 86 2642118401 49.71% 65.44% 50.40% 55.19% 2 57.193954 1449 ARCHNA KUMARI KRISHNA MOHAN PRASAD GARIB 01-Mar-82 F UR 104 2608118500 56.57% 54.33% 54.67% 55.19% 2 57.193955 4936 ROHIT KUMAR RAY BIRENDRA RAY 05-Feb-84 M EBC 99 3617118063 58.00% 54.11% 53.47% 55.19% 2 57.193956 6701 AWADH SINGH KALLU SINGH 04-Mar-84 M EBC 96 2611118263 52.00% 60.78% 52.80% 55.19% 2 57.193957 5702 DIVYA KUMARI PARMANAND SINGH 14-Oct-86 F EBC 86 2318118050 49.43% 57.67% 58.47% 55.19% 2 57.193958 6547 NILIMA PRITAM RAGHUBIR BHARTI 21-Mar-87 F UR 97 3133118047 53.71% 63.78% 48.07% 55.19% 2 57.193959 3891 SANTOSH KUMAR VERMA BIRENDRA PRASAD VERMA 03-Jan-75 M UR 90 2666118029 57.44% 57.56% 50.53% 55.18% 2 57.183960 5235 RAVI KUMAR SHAMBHU NATH PRASAD 05-Sep-78 M UR 92 2656118025 53.11% 61.22% 51.20% 55.18% 2 57.183961 6664 ANAMIKA DEO CHANDRA PD SRIVASTAVA 07-Jun-85 F UR 100 2604118563 56.57% 50.78% 58.20% 55.18% 2 57.183962 2917 ANSHU KUMARI SHRI MADAN MOHAN PRASAD 02-May-86 F BC 97 2607118091 56.43% 56.11% 53.00% 55.18% 2 57.183963 2045 RUBY KUMARI GANOURI PASWAN 06-Jan-87 F SC 83 2659118403 57.57% 51.44% 56.53% 55.18% 2 57.183964 6621 BHARAT KUMAR NARESH PRASAD TANTI 28-Feb-87 M EBC 85 2612118618 65.14% 53.33% 47.07% 55.18% 2 57.183965 3632 AWADHESH KUMAR DEVNARAYAN PRASAD 01-Aug-84 M BC 82 2405118553 68.43% 50.67% 52.40% 57.17% 0 57.173966 5013 VINAY KUMAR NANDLAL SINGH 25-Feb-80 M BC 91 4020118084 61.44% 50.33% 53.73% 55.17% 2 57.173967 2516 BABITA KUMARI MAHENDRA PRASAD 06-Oct-82 F BC 84 2611118448 57.57% 54.67% 53.27% 55.17% 2 57.173968 3158 KAUSHAL KUMAR CHOUDHARY BIKAU CHOUDHARY 01-Jan-83 M EBC 101 2812118384 61.86% 46.44% 57.20% 55.17% 2 57.173969 1724 ARATI KUMARI RAMAKANT MISHRA 08-May-83 F UR 83 2608118009 50.00% 60.44% 55.07% 55.17% 2 57.173970 1819 KUMARI ALKA GANESH PRASAD BAITHA 24-Jul-88 F SC 89 2626118096 60.43% 48.00% 57.07% 55.17% 2 57.173971 3289 ANAMIKA VINAY SHARMA 30-May-89 F UR 86 2604118582 64.40% 52.44% 48.67% 55.17% 2 57.173972 4215 SONI KUMARI RAMJEE PRASAD MEHTA 15-Feb-85 F BC 86 2832118237 46.57% 60.11% 58.80% 55.16% 2 57.163973 287 RAKESH KUMAR NANDKISHOR PRASAD 01-Mar-85 M EBC 89 2651118248 54.71% 55.56% 55.20% 55.16% 2 57.16CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 555 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n3974 699 ANIL KUMAR RADHE SHYAM PRASAD 18-Nov-87 M BC 98 2605118286 52.20% 58.33% 54.93% 55.16% 2 57.16Sex3975 6384 SWATI KUMARI ASHOK PRASAD AGRAWAL 02-Jan-90 F BC 88 1126115103 68.43% 49.11% 47.93% 55.16% 2 57.163976 3928 VANKTAS PRASAD RAM NARESH PRASAD 05-Feb-91 M EBC 86 4001116037 54.71% 51.56% 59.20% 55.16% 2 57.163977 525 JYOTI SINGH BINOD PRASAD SINGH 05-Dec-80 F UR 92 2622118366 60.71% 53.00% 51.73% 55.15% 2 57.153978 6213 APARAJITA BAKSHI BRAJ KISHOR BUXI 01-May-71 F UR 91 2607118682 55.44% 56.11% 53.87% 55.14% 2 57.143979 4386 MADHU KUMAR KHAGENDRA PRASAD MANDAL 15-Dec-85 M EBC 106 1604115413 59.43% 43.00% 57.00% 53.14% 4 57.143980 4189 MAHESH KUMAR SHIV NARAYAN MEHTA 05-Mar-86 M BC 90 2629118308 59.00% 56.89% 49.53% 55.14% 2 57.143981 4001 UMENDRA KUMAR SINGH RAMASHANKAR SINGH 05-Jan-87 M BC 85 0746115023 67.00% 46.22% 52.20% 55.14% 2 57.143982 1877 RINKU KUMARI VISHWANATH RAY 07-Dec-87 F BC 82 2658118217 68.29% 53.00% 50.13% 57.14% 0 57.143983 2790 OM PRAKASH LAXMI KANT 13-Oct-74 M UR 94 2639118112 60.71% 48.89% 55.80% 55.13% 2 57.133984 543 UMA GUPTA GOVIND CHANDRA GUPTA 01-Jul-75 F BC 87 2686118174 54.67% 52.40% 58.33% 55.13% 2 57.133985 1009 EAKTA SINGH SHASHI BHUSHAN SINGH 16-Jan-79 F UR 96 0711118107 62.22% 47.78% 55.40% 55.13% 2 57.133986 3770 ANANT KUMAR BHARTI JAGESHWAR SAHU 15-Aug-80 M BC 100 3601115113 52.44% 48.44% 64.50% 55.13% 2 57.133987 300 PRABHAT KUMAR SACHIDANAND SINGH 17-Feb-82 M UR 91 3115115210 57.88% 49.11% 58.40% 55.13% 2 57.133988 5280 RASHMI JAWAHAR LAL SINGH 01-Mar-85 F BC 83 2655118104 60.57% 54.56% 50.27% 55.13% 2 57.133989 2593 AARTI KUMARI BIRENDRA SINGH 15-Nov-89 F UR 84 4006118007 58.43% 52.56% 54.40% 55.13% 2 57.133990 1108 NIRAJ KUMAR RAMAKANT TIWARY 14-Jan-91 M UR 103 0721115020 58.57% 46.22% 60.60% 55.13% 2 57.133991 5288 RAO BIRENDRA JAGDIP RAI 18-Feb-77 M BC 91 2655118072 53.11% 64.11% 48.13% 55.12% 2 57.123992 3659 VIKASH KUMAR RAMASHARYA SINGH 18-Mar-83 M UR 102 2693118100 51.43% 58.33% 55.60% 55.12% 2 57.123993 4559 ABODH KUMAR ARJUN MANDAL 20-Feb-85 M EBC 87 1701118054 57.86% 57.22% 50.27% 55.12% 2 57.123994 5036 ANNU KUMARI ASHOK KUMAR YADAV 23-Jan-86 F BC 91 2618115011 57.71% 47.78% 59.87% 55.12% 2 57.123995 6676 KRISHNA KUMAR CHAUBEY ABHIRAM CHAUBEY 05-Jan-80 M UR 96 2625118242 65.00% 50.00% 50.33% 55.11% 2 57.113996 3529 SUBHASH KUMAR RADHE MOHAN SHARMA 28-Feb-80 M UR 101 1417118110 63.11% 54.22% 48.00% 55.11% 2 57.113997 2060 KAVITA KUMARI CHANDRA BHUSHAN PRASAD 31-Dec-81 F BC 86 2624118309 53.29% 61.44% 50.60% 55.11% 2 57.113998 1961 GEETANJALI KUMARI ASHOK KUMAR 02-Nov-82 F BC 83 2409118275 59.57% 47.89% 57.87% 55.11% 2 57.113999 470 ROHAN KUMAR RAMESHWAR PRASAD 17-Sep-88 M SC 91 2686115423 65.14% 53.67% 46.53% 55.11% 2 57.114000 3026 SWATI BHARTI RAJ KUMAR PRASAD SINHA 23-Jul-80 F UR 92 2682118299 50.43% 58.33% 56.53% 55.10% 2 57.104001 2619 SMITA SHYAM BAHADUR SHAHI 19-Dec-80 F UR 100 2692115484 50.57% 60.67% 54.07% 55.10% 2 57.104002 2915 KIRAN KUMARI SHYAM KUMAR PANDEY 31-Dec-80 F UR 98 2624118660 46.75% 57.22% 61.33% 55.10% 2 57.104003 3198 VINAY KUMAR UPENDRA PRASAD 27-Feb-85 M BC 87 2438118070 60.14% 49.56% 55.60% 55.10% 2 57.104004 6620 VINOD KUMAR JAY NARAYAN SAH 13-Aug-87 M BC 86 3623118092 58.29% 60.00% 47.00% 55.10% 2 57.104005 4361 PANKAJ KUMAR RAMESHWAR PRASAD 28-Oct-88 M BC 104 1004115081 60.86% 46.78% 57.67% 55.10% 2 57.104006 5695 SMITA KUMARI JAI PRAKASH SINGH 24-Jan-80 F BC 96 2672118044 46.13% 59.22% 59.93% 55.09% 2 57.094007 4182 SANJEEV KUMAR VISHWANATH PRASAD 05-Jul-81 M EBC 97 2663118573 54.29% 56.11% 54.87% 55.09% 2 57.094008 5828 PRATIMA KUMARI BRIJ BIHARI PRASAD ANAND 04-Jan-82 F BC 93 2680115299 57.00% 48.33% 59.93% 55.09% 2 57.094009 3368 PRANAW KUMAR HAREKRISHNA MISHRA 01-Mar-84 M UR 97 3035118279 50.71% 57.89% 56.67% 55.09% 2 57.094010 5457 PUSHPA KUMARI BINAY PRASAD 25-Feb-90 F EBC 96 0318118294 58.00% 55.00% 52.27% 55.09% 2 57.094011 1112 SAROJINI KISHORE NAND KISHORE 211-29-83 F BC 97 2690115031 51.57% 58.44% 55.27% 55.09% 2 57.094012 1588 AMIT KUMAR KAPILDEO PRASAD SINGH 01-Jan-80 M BC 86 2603118490 55.29% 59.22% 50.73% 55.08% 2 57.08CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 556 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4013 1201 SUDHIR KUMAR CHANDRIKA RAJAK 05-Feb-84 M SC 88 2404118172 57.86% 57.11% 50.27% 55.08% 2 57.08Sex4014 5272 OM PRAKASH DAS RAM PRAVESH DAS 11-Aug-84 M SC 84 2639118122 50.25% 56.44% 58.53% 55.08% 2 57.084015 5097 ANAND KUMAR UPENDRA KUMAR MALAKAR 25-Jan-87 M EBC 102 3503118164 56.29% 53.22% 55.73% 55.08% 2 57.084016 6441 ANIL KUMAR YADAV RAMJI YADAV 15-Aug-90 M BC 91 0802118051 60.43% 53.33% 51.47% 55.08% 2 57.084017 4028 PRITI KUMARI BIPIN BIHARI 27-Nov-90 F UR 82 2644118703 60.14% 56.11% 55.00% 57.08% 0 57.084018 6421 TAHERA KHATOON ALAY AHMAD 25-Jan-79 F UR 99 4019118230 62.89% 40.44% 61.87% 55.07% 2 57.074019 6014 MANISH KUMAR YOGENDRA PRASAD SINGH 01-Mar-84 M BC 100 0516118078 51.11% 56.78% 57.33% 55.07% 2 57.074020 2998 KUMARI SHIKHA SRI LALLAN PANDEY 01-Jan-85 F UR 102 2627118189 52.29% 57.33% 55.60% 55.07% 2 57.074021 4247 VIDUSHI LAXMI HARI MEHTA 07-Oct-85 F BC 87 2691118117 55.00% 55.33% 54.87% 55.07% 2 57.074022 5371 SUMIT KUMAR MISHRA SHUBHCHANDRA MISHRA 27-Dec-87 M UR 91 3622118038 52.00% 58.56% 54.67% 55.07% 2 57.074023 108 MADHUBALA KUMARI LATE RAM S TIWARI 04-Feb-88 F UR 106 2515110269 54.86% 55.22% 49.13% 53.07% 4 57.074024 6342 SUNITA KUMARI NAND KUMAR PRASAD LAL 30-Sep-77 F UR 85 2679118191 62.22% 48.50% 54.47% 55.06% 2 57.064025 3829 MD QAISER ISLAM MD ISLAM 02-Feb-84 M EBC 92 0626118225 50.71% 59.00% 55.47% 55.06% 2 57.064026 3619 VIVEK KUMAR SHANKRIT ANIL KUMAR SHARMA 12-Sep-86 M UR ORTHO 91 2698118175 68.57% 46.89% 49.73% 55.06% 2 57.064027 3197 RAJEEV KUMAR SIYASHARAN PRASAD 05-Jun-88 M BC 89 2445118272 62.57% 46.89% 55.73% 55.06% 2 57.064028 3937 MANOJ KUMAR SONU MAHTO 25-Jan-73 M BC 100 4001115420 54.22% 52.67% 58.27% 55.05% 2 57.054029 176 RAJA SHAKSENA RAMESHWAR PRASAD SINHA 20-Jul-77 M UR 96 2682115112 63.00% 55.56% 46.60% 55.05% 2 57.054030 4866 NEETU KUMARI BRIJNANDAN PRASAD 11-Jan-81 F EBC 84 2635118758 48.71% 61.44% 55.00% 55.05% 2 57.054031 4420 SANGITA BRAJ KISHOR PRASAD 01-Jan-83 F BC 96 2662118051 57.50% 50.60% 57.06% 55.05% 2 57.054032 891 BIPIN KUMAR ANIRUDH PRASAD 04-Jan-91 M BC 85 2613118690 58.00% 54.22% 52.93% 55.05% 2 57.054033 1735 SHARDA JHA RAJENDRA JHA 17-Jan-71 F UR 85 2606118891 44.89% 58.78% 61.47% 55.04% 2 57.044034 2778 PRABHAT SHANKER KAMESHWAR PRASAD ARYA 01-Mar-78 M SC 85 2642118524 62.44% 53.22% 49.47% 55.04% 2 57.044035 3228 VISHWA KANT KUMAR LAL BIHARI PRASAD 10-May-88 M SC 87 2698118021 46.00% 60.00% 59.13% 55.04% 2 57.044036 3795 JYOTI KUMARI YUGESHWAR PRASAD 05-Jan-90 F EBC 86 2622118267 56.86% 52.33% 55.93% 55.04% 2 57.044037 4218 SAMIR KUMAR SRIVASTAVA DEUENDRA PD SRIVASTAVA 20-Jan-75 M UR 98 2687115295 58.89% 56.67% 49.53% 55.03% 2 57.034038 642 KUMARI SUNITA SINGH RAM NARESH SINGH 04-Apr-76 F BC 101 2627118314 54.14% 54.00% 56.93% 55.03% 2 57.034039 1865 ASHOK KUMAR MUNESHWAR SINGH 01-Mar-77 M BC 90 2610118405 64.33% 53.33% 47.40% 55.02% 2 57.024040 3034 SHAHEEN ZAMAAN MOHAMMAD ZAMAAN 25-Apr-80 F BC 90 2691115011 60.25% 52.67% 52.13% 55.02% 2 57.024041 2986 SUNIL KUMAR RAJENDRA PRASAD 05-Feb-82 M BC 91 2678118023 50.00% 52.00% 63.07% 55.02% 2 57.024042 5650 SANJIT KUMAR SOHAN LAL SAH 16-Dec-84 M EBC ORTHO 86 3808115078 57.43% 52.22% 55.40% 55.02% 2 57.024043 5238 NEHA RAHI AKHILESH KUMAR 10-Jan-88 F SC 94 2636118044 56.20% 51.67% 57.20% 55.02% 2 57.024044 2695 DOLLY KUMARI MANOJ KUMAR 15-Jan-91 F UR 88 2409118112 50.56% 57.78% 56.73% 55.02% 2 57.024045 2697 FANISH KUMAR PANDEY AVINASH CHANDR PANDEY 22-Sep-78 M UR 100 0303115247 45.56% 66.22% 53.27% 55.01% 2 57.014046 1575 UPENDRA KUMAR MAHENDRA PRASAD 29-Dec-81 M BC 107 2687118169 45.00% 56.11% 57.93% 53.01% 4 57.014047 2908 ABHISHEK KUMAR MANNU PRASAD GUPTA 19-Nov-86 M UR 92 2601115184 65.57% 46.78% 52.67% 55.01% 2 57.014048 2478 AMODH KUMAR ASHOK KUMAR 02-Feb-91 M UR 90 2604118189 55.43% 54.33% 55.27% 55.01% 2 57.014049 6036 PRAMOD KUMAR MATHURA PRASAD 16-Jan-83 M SC 98 2643118301 53.86% 56.33% 54.80% 55.00% 2 57.004050 6659 KUMARI RAGINI KAMAL DEO PRASAD SINGH 07-Sep-86 F UR 84 2626118836 67.29% 61.44% 36.27% 55.00% 2 57.004051 269 AMIT KUMAR SHARMA PASHUPATI PRASAD SHARMA 24-Jul-89 M UR 94 2603118618 56.80% 55.40% 52.80% 55.00% 2 57.00CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 557 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4052 185 ADITYA THAKUR BINDESHWAR THAKUR 01-Nov-71 M EBC 90 1401118050 61.44% 53.33% 50.20% 54.99% 2 56.99Sex4053 925 RANJANA KUMARI RAMESH CHANDRA SINGH 29-Jul-81 F BC 94 2654118106 49.57% 61.00% 54.40% 54.99% 2 56.994054 3425 SHAHLA AGHA AGHA MUZAFFAR ALI 10-Sep-83 F UR 99 2691115030 55.00% 53.89% 56.07% 54.99% 2 56.994055 3950 PREM SAGAR ISHWAR CHANDRA VIDYA SAGAR 25-Dec-84 M EBC 103 2644118494 49.57% 62.33% 53.07% 54.99% 2 56.994056 6361 MANOJ KUMAR BHARATI DINANATH PASWAN 07-Dec-86 M SC 89 0754118230 49.57% 61.00% 54.40% 54.99% 2 56.994057 775 PAWAN KUMAR RAMCHANDRA PRASAD 01-Aug-89 M sc 84 2641118048 65.00% 48.78% 51.20% 54.99% 2 56.994058 6226 ANITA KUMARI HIRAMAN SINGH 01-Mar-81 F UR 101 0201118178 57.75% 53.11% 54.07% 54.98% 2 56.984059 1871 RAJNI SINHA SADHU SHARAN PRASAD 01-Jan-83 F BC 86 2650118770 54.14% 58.00% 52.80% 54.98% 2 56.984060 583 PRAVEEN KUMAR BINOD PRASAD GUPTA 15-Oct-84 M EBC 88 2644118041 52.00% 58.67% 54.27% 54.98% 2 56.984061 4959 AMARJEET KUMAR MAHENDRA KUMAR 05-May-87 M EBC 84 3201118067 56.00% 51.33% 57.60% 54.98% 2 56.984062 611 SUNIL KUMAR BIN RAMCHANDRA BIN 08-Jun-88 M EBC 96 3540118128 52.75% 52.80% 59.40% 54.98% 2 56.984063 1308 MAHARUDRA JHA MADHUSUDAN JHA 20-May-82 M UR 91 2123118291 51.00% 58.44% 55.47% 54.97% 2 56.974064 3137 ANURAG KUMAR MANOHAR RAJAK 05-Feb-84 M SC 88 2404118143 61.86% 45.67% 57.40% 54.97% 2 56.974065 1707 KUMARI NISHA KAILASH PRASAD 01-Oct-84 F EBC 85 2626118655 54.43% 57.89% 52.60% 54.97% 2 56.974066 4166 SHRUTI KUMARI NAND KISHORE PRASAD 07-Jan-86 F EBC 102 2670118549 55.43% 53.00% 56.47% 54.97% 2 56.974067 6106 SUJIT KUMAR SAHU YOGENDRA SAHU 15-Jan-87 M BC 86 2117115004 62.43% 49.67% 52.80% 54.97% 2 56.974068 146 RAVI PRAKASH SHARMA NAND RAM 16-Nov-87 M SC 98 2685115239 62.43% 43.22% 59.25% 54.97% 2 56.974069 5339 PRIYANKAR PRAJNESH PANCHANAN JHA 01-Mar-78 M UR 103 2681115141 55.89% 52.11% 56.87% 54.96% 2 56.964070 2063 KUMARI RINA LOKNATH PD 02-Feb-80 F BC 86 2771115076 67.89% 45.00% 52.00% 54.96% 2 56.964071 P 136 PANKAJ KUMAR ROY BRAJ KISHOR ROY 23-Sep-80 M BC 97 3728118188 52.60% 55.60% 56.67% 54.96% 2 56.964072 4322 PRATIK KUMAR ARVIND KUMAR 25-Jun-89 M BC 103 3707115001 55.57% 49.11% 60.20% 54.96% 2 56.964073 3096 SANDEEP KUMAR INDRA CHAND PRASAD 19-Mar-72 M EBC 98 2660118684 61.56% 51.56% 51.73% 54.95% 2 56.954074 4546 MADHURI KUMARI SATYNARAYAN PRASAD 10-Jan-82 F BC 87 2629118183 52.14% 56.78% 55.93% 54.95% 2 56.954075 67 NAMRATA SANTOSH KUMAR SINGH 01-Mar-82 F UR 86 2634118945 36.67% 71.89% 56.27% 54.94% 2 56.944076 6656 NAYANTARA SRIKANT RAI 20-Jun-87 F UR 86 2678115075 57.43% 55.78% 51.60% 54.94% 2 56.944077 6329 RAVINDRA NATH SHARMA RAM SHARAN SHARMA 01-Mar-78 M UR 105 2656118618 57.89% 47.22% 53.67% 52.93% 4 56.934078 5021 JITENDRA KUMAR MAHAVIR PRASAD 22-Feb-80 M BC 83 2621118374 55.38% 49.22% 60.20% 54.93% 2 56.934079 1688 PRITI BAIDYANATH DUTT PATHAK 1-Mar-86 F UR 104 2644118661 51.86% 56.00% 56.93% 54.93% 2 56.934080 1391 RAJEEV RANJAN RAJKISHORE PRASAD RAM 26-Sep-87 M EBC 89 2649118141 59.71% 53.67% 51.40% 54.93% 2 56.934081 5881 AMRITA BHARTI JAI PRAKASH SAH 31-Aug-88 F BC 85 2604118380 53.40% 53.00% 58.40% 54.93% 2 56.934082 3680 AMIT KUMAR ARVIND PRASAD SINGH 26-Dec-89 M UR 97 2603118366 51.71% 51.56% 61.53% 54.93% 2 56.934083 5703 UPENDRA KUMAR RAM DINESH RAM 20-Jan-91 M SC 88 2361118346 58.71% 51.56% 54.53% 54.93% 2 56.934084 5733 ANJANA SAHAY RAVINDRA MOHAN SAHAY 30-Jan-75 F UR 108 2606118269 44.22% 54.33% 60.20% 52.92% 4 56.924085 1345 RANJAN KUMAR PRAMOD KUMAR SINGH 28-Nov-76 M UR 90 2653118478 59.78% 55.44% 49.53% 54.92% 2 56.924086 3176 KUMARI AMRITA SINHA BALRAM SINGH 08-Oct-80 F UR 101 2626118116 64.25% 49.44% 51.07% 54.92% 2 56.924087 1582 NUTAN KUMARI UMESH PRASAD 25-Jul-81 F BC 107 2419118055 49.14% 54.89% 54.73% 52.92% 4 56.924088 5698 SNEHA RANI JAI PRAKASH SINGH 04-Dec-83 F BC 95 2672118228 51.86% 57.78% 55.13% 54.92% 2 56.924089 889 ASHANG BHARGVA VIDYAPATI CHAUBEY 16-Nov-88 M UR 92 0703115202 62.29% 48.33% 54.13% 54.92% 2 56.924090 P245 NANDJI PRASAD SHARMA TUKAR PRASAD SHARMA 10-Mar-73 M EBC 92 0815118345 58.83% 51.80% 54.11% 54.91% 2 56.91CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 558 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4091 160 RAJNISH KUMAR RAJKUMAR SINGH 17-May-74 M BC 94 2651118039 55.33% 62.00% 47.40% 54.91% 2 56.91Sex4092 6391 MD HASNAIN ABDUL LAISH 14-Feb-79 M EBC 90 0813115287 64.56% 46.56% 53.60% 54.90% 2 56.904093 432 RAKESH KUMAR SINHA SHATRUHAN KUMAR SINHA 20-Jan-80 M UR 90 2652118251 62.22% 50.22% 52.27% 54.90% 2 56.904094 3063 PRABHAT RANJAN SINGH NARAYAN SINGH 15-Jul-85 M BC 87 2642118522 56.71% 52.78% 55.20% 54.90% 2 56.904095 6707 BANDANA RAM PRABHAW CHOUBEY 20-Nov-88 F UR 91 3708118044 56.14% 60.89% 47.67% 54.90% 2 56.904096 835 SONU KUMAR KRISHNA KUMAR SAH 19-Jan-57 M BC 83 2673118159 63.80% 50.40% 50.47% 54.89% 2 56.894097 3359 KANCHAN CHOUDHARY SHITAL CHOUDHARY 12-Aug-78 F UR 101 2659115155 45.60% 58.20% 60.87% 54.89% 2 56.894098 6582 SRINKA KUMARI SUDHIR KUMAR SHARMA 30-Aug-82 F UR 90 2673118288 49.57% 60.78% 54.33% 54.89% 2 56.894099 5806 ADARSH VERMA PARMANAND PRASAD 15-Dec-85 M EBC 95 2601118830 61.71% 51.56% 51.40% 54.89% 2 56.894100 3752 RAHUL KUMAR SHIV POOJAN SINGH 25-Feb-81 M UR 105 2647118501 50.14% 57.00% 51.53% 52.89% 4 56.894101 6195 CHANDESHWAR RAM BABU RAM 05-Apr-86 M SC 111 3807118031 80.80% 35.11% 42.73% 52.88% 4 56.884102 3664 SUMAN RANI SACHIDA NAND SINHA 27-Jun-80 F UR 92 0208118088 48.14% 60.11% 56.40% 54.88% 2 56.884103 6010 SANDHYA KUMARI RADHA SHANKER PURI 25-Dec-80 F UR 89 1207115525 64.14% 48.56% 51.93% 54.88% 2 56.884104 5193 RAJNISH KUMAR AZAD BIRBAHADUR PASWAN 10-May-81 M SC 97 3822118093 66.00% 47.56% 51.08% 54.88% 2 56.884105 2041 MAHESH KUMAR JAGNNATH TANTI 05-Feb-83 M EBC 84 2629118284 56.43% 52.22% 56.00% 54.88% 2 56.884106 3831 SATYAWAN RAJAK RAJNANDAN RAJAK 20-Mar-89 M SC 82 2446118249 63.00% 54.44% 53.20% 56.88% 0 56.884107 360 KRISHNA BIHARI PRASAD BHAGWAN PRASAD 02-Jul-73 M SC 103 1118118076 62.33% 49.67% 52.60% 54.87% 2 56.874108 1460 SUMIT PRAKASH ABHAY KUMAR SRIVASTAVA 15-Jan-82 M UR 90 2676118191 45.29% 65.11% 54.20% 54.87% 2 56.874109 5593 DINESH KUMAR JAI NARAYAN SINGH 05-Jul-84 M UR 92 2617118015 53.29% 60.00% 51.33% 54.87% 2 56.874110 2792 MITHILESH KUMAR MAHADEO RAM 15-Dec-84 M SC 97 4023118005 59.86% 53.22% 51.53% 54.87% 2 56.874111 1592 NITU KUMARI SHYAM NARAYAN GUPTA 02-Feb-86 F EBC 84 2638118348 62.29% 48.33% 54.00% 54.87% 2 56.874112 1974 SMITA KUMARI YOGENDRA PD 01-Jan-87 F UR 93 2548110282 47.33% 60.00% 57.27% 54.87% 2 56.874113 2266 CHANDAN KUMAR DEO BAHADUR SINGH 18-Jun-87 M UR 92 2614118055 49.00% 57.00% 58.60% 54.87% 2 56.874114 1888 SWETA ANAND ANAND KUMAR 05-Nov-88 F EBC 98 2683118192 49.86% 58.89% 55.87% 54.87% 2 56.874115 6631 BHUPENDRA KUMAR BRAHMDEO PRASAD 05-Feb-72 M BC 87 2406118123 57.67% 53.78% 53.13% 54.86% 2 56.864116 3839 PRADEEP KUMAR DAYA NAND DAS 03-Jan-76 M UR 116 2680115010 59.67% 50.11% 48.80% 52.86% 4 56.864117 1445 DHARMENDRA KUMAR RAM LAKHAN SINGH 12-Apr-80 M BC 83 2645115053 63.63% 47.56% 53.40% 54.86% 2 56.864118 3523 ASHUTOSH KUMAR UDESHWAR SINGH 17-Jan-84 M BC 105 3805118107 55.71% 50.67% 52.20% 52.86% 4 56.864119 4169 MAMTA RANI RAJESHWAR PRASAD SINGH 01-Mar-86 F EBC 90 2629118658 49.71% 60.33% 54.53% 54.86% 2 56.864120 P 129 VINAY KUMAR SINGA HAN RAM 04-Jan-88 M sc 83 1033118172 58.14% 52.11% 54.33% 54.86% 2 56.864121 6108 DEEPAK KUMAR RAVINDRA PRASAD 01-Feb-89 M BC 89 1104115116 64.86% 46.11% 53.60% 54.86% 2 56.864122 5833 MAHASWETA CHAKRABARTY SAMBHU NATH MUKHERJEE 15-Aug-76 F UR 93 2629118234 54.78% 56.38% 53.40% 54.85% 2 56.854123 3539 PRAVEEN KUMAR RAMANUJ PRASAD 05-Nov-81 M EBC 94 1419118217 58.86% 56.22% 49.47% 54.85% 2 56.854124 3591 SHIKHA KUMARI RAVINDRA KUMAR SINHA 06-May-87 F BC 86 2669118729 58.71% 48.89% 56.93% 54.85% 2 56.854125 6573 POONAM MEHTA ASHARFI MEHTA 16-Sep-74 F EBC 97 2679116203 49.00% 53.67% 61.87% 54.84% 2 56.844126 853 SANJAY KUMAR CHANDRA BHUSHAN PRASAD 01-Mar-78 M BC 98 3424118094 56.78% 55.67% 52.07% 54.84% 2 56.844127 4268 MUKESH PASWAN MUSAFIR PASWAN 01-Mar-79 M SC 83 2634118522 42.67% 65.67% 56.20% 54.84% 2 56.844128 1638 SUJATA KUMARI JAIGOVIND RAM 12-May-79 F sc 96 4018118286 62.11% 48.89% 53.53% 54.84% 2 56.844129 5989 PRABHAT KUMAR JALESHWAR PRASAD SINGH 08-Jan-83 M UR 93 2642118442 54.00% 60.00% 50.53% 54.84% 2 56.84CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 559 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4130 P 168 SANTOSH KUMAR BANARASI RAM 08-Jan-83 M sc 88 0824118253 53.14% 57.11% 54.27% 54.84% 2 56.84Sex4131 5937 ROHIT PRAKASH OM PRAKASH MEHTA 29-Sep-84 M BC 85 2659118116 49.00% 68.33% 47.20% 54.84% 2 56.844132 5081 SUSHILA KUMARI HARI PRASAD CHOUDHARY 05-Jan-85 F BC 88 2834118190 50.29% 55.44% 58.80% 54.84% 2 56.844133 2232 BANKATESH THAKUR PRITHVINATH THAKUR 10-Jun-87 M EBC 93 3112118137 60.71% 54.00% 49.80% 54.84% 2 56.844134 5598 KHUSHBOO KUMARI RAMCHANDRA PRASAD YADAV 15-Jan-89 F BC 95 2702115438 63.29% 49.11% 52.13% 54.84% 2 56.844135 4052 KRITIKA RADHA GOVIND SHARMA 10-Feb-91 F UR 88 0810115204 56.57% 49.56% 58.40% 54.84% 2 56.844136 3157 DEEPAK KUMAR ROY MUKTESHWAR NATH ROY 01-Mar-74 M BC 100 2615118143 60.33% 53.89% 50.27% 54.83% 2 56.834137 5237 LAXMI KUMARI SAHADEO PRASAD SINGH 30-Jun-83 F UR 85 3718118119 53.29% 56.67% 54.53% 54.83% 2 56.834138 1560 RAJESH KUMAR RAM SAGAR MAHTO 02-Jun-84 M EBC 92 2682115403 64.00% 47.56% 52.93% 54.83% 2 56.834139 5482 CHANDRAJEET KUMAR PRASHURAM MAHTO 15-Jun-84 M EBC 84 2614118463 57.43% 55.00% 52.07% 54.83% 2 56.834140 759 DAYARAM YADAV SITARAM YADAV 08-Sep-84 M BC 116 2605118992 50.86% 50.11% 57.53% 52.83% 4 56.834141 4208 VIKASH KUMAR BHARTI RAM PRAKASH ROY 14-Jan-88 M EBC 87 0547118490 61.29% 57.33% 45.87% 54.83% 2 56.834142 2086 SHILPI KUMARI NAGENDRA PRASAD 28-Dec-91 F BC 89 2669118837 50.57% 62.44% 51.47% 54.83% 2 56.834143 6433 ANUPAM KUMAR SHIVA NANDAN GUPTA 01-Apr-79 M BC 89 2619115057 68.78% 44.56% 51.13% 54.82% 2 56.824144 4475 EKTA PARMAR AJAY KUMAR SINGH 01-Mar-82 F UR 95 2617118466 51.29% 55.44% 57.73% 54.82% 2 56.824145 2544 EKTA BHARTI PARMANAND KANTH 15-Oct-84 F UR 90 2617118456 49.29% 68.11% 47.07% 54.82% 2 56.824146 6122 KUMARI VARSHA BHAGWAN SINGH 08-May-88 F UR 94 2627118389 64.86% 49.00% 50.60% 54.82% 2 56.824147 5411 DIPAK KUMAR JANARDAN MISHRA 05-Nov-78 M UR 106 2617118159 62.56% 50.56% 45.33% 52.81% 4 56.814148 4669 ANNU PRIYA VIJAY KUMAR 06-Dec-78 F EBC 98 2618115018 68.33% 42.56% 53.53% 54.81% 2 56.814149 2038 VANDANA KUMARI KRISHNA DEO PD PRAJAPATI 25-Jan-81 F EBC 88 2689118148 69.00% 47.78% 47.67% 54.81% 2 56.814150 1140 JITENDRA KUMAR TRILOKI SINGH 10-Feb-88 M BC 88 2657115054 51.14% 57.22% 56.07% 54.81% 2 56.814151 3504 SANTOSH KUMAR GOPAL PRASAD 11-Oct-76 M UR 106 2665118267 59.22% 50.11% 49.07% 52.80% 4 56.804152 790 ARVIND KUMAR TIWARI GOPAL TIWARI 20-Jun-78 M UR 102 2610118063 53.80% 58.00% 52.60% 54.80% 2 56.804153 2937 JUHI RANI RAM CHANDRA PRASAD 16-Aug-78 F SC 97 2621118694 49.20% 58.80% 56.40% 54.80% 2 56.804154 5494 ABHINEV KUMAR JHA NARAYAN JHA 01-Aug-82 M UR 102 2601118455 49.86% 59.22% 55.33% 54.80% 2 56.804155 6700 DILIP KUMAR RAGHUVIR PRASAD YADAV 02-Feb-83 M BC 93 3408118043 52.71% 56.56% 55.13% 54.80% 2 56.804156 2726 PRABHAT KUMAR GOND GANESH PRASAD GOND 20-Jan-86 M ST 96 2642118479 54.50% 56.80% 53.11% 54.80% 2 56.804157 666 KUMARI NIRMALA SINHA RAMANUJ PRASAD 21-Apr-86 F BC 86 2413118207 60.86% 52.89% 50.67% 54.80% 2 56.804158 6398 LALAN PRASAD RAM SHARAN PRASAD 20-Apr-68 M BC 99 2699118440 66.44% 40.44% 57.47% 54.79% 2 56.794159 3140 PINKI GUPTA MOHAN LAL 01-Mar-81 F BC 83 1311118060 59.25% 56.00% 49.13% 54.79% 2 56.794160 6095 ANIL KUMAR MAHESHWARI PRASAD YADAV 04-Aug-82 M BC 101 2605118348 54.14% 57.22% 53.00% 54.79% 2 56.794161 4312 DEEPAK KUMAR SUKHNANDAN PRASHAD 10-Feb-84 M EBC 99 1111118144 63.60% 57.60% 43.17% 54.79% 2 56.794162 3247 JAY KISHOR PRASAD RAMCHANDRA PRASAD 27-Jun-87 M ST 91 1207118334 58.57% 54.00% 51.80% 54.79% 2 56.794163 852 RAJEEV RANJAN KUMAR KRISHNA DEO PRASAD 01-Mar-80 M BC 82 2649118230 67.22% 50.67% 52.47% 56.79% 0 56.794164 3323 NEELAM KUMARI KAMESWAR PRASAD SINGH 04-Jun-80 F BC 84 2635118474 58.50% 55.44% 50.40% 54.78% 2 56.784165 4103 RAJESH KUMAR KRISHAN DEO RAM 15-Feb-82 M SC 95 2650118132 51.86% 59.78% 52.67% 54.77% 2 56.774166 5643 GEETA SINHA RAJENDRA PRASAD 05-Nov-82 F BC 83 2618118278 43.71% 67.33% 53.27% 54.77% 2 56.774167 3035 VIVEK KUMAR RANA RANJIT SINGH 02-Jun-81 M UR 99 2698118103 60.57% 52.11% 51.60% 54.76% 2 56.764168 223 NISHA KIRAN BASUDEO PANDIT PANKAJ 15-Jan-83 F EBC 92 2637118291 43.00% 60.67% 60.60% 54.76% 2 56.76CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 560 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4169 4797 AARTI KUMARI MAHESH PRASAD 01-Feb-86 F BC 90 2401115003 50.00% 58.22% 56.07% 54.76% 2 56.76Sex4170 3803 RAJESH KUMAR MADAN PRASAD BHAKTA 10-Sep-88 M BC 85 3528118249 56.14% 48.33% 59.80% 54.76% 2 56.764171 6281 ANJALI KUMARI RAVI BHUSHAN MEHTA 30-Dec-90 F BC 83 2606118155 65.71% 48.11% 50.47% 54.76% 2 56.764172 5630 GHAZI MD KHALID ABDUS SATTAR 07-Dec-71 M EBC 90 2651115088 58.22% 51.22% 54.80% 54.75% 2 56.754173 P209 KANCHAN KUMARI RAVINDRA KUMAR 05-Jun-72 F BC 82 2623118528 62.14% 55.11% 53.00% 56.75% 0 56.754174 5762 SANJEEV KUMAR RAMJEE PRASAD 12-Jan-75 M BC 89 2663118555 49.11% 60.67% 54.47% 54.75% 2 56.754175 5030 SHAMBHU KUMAR SINHA RAM PRASAD 02-Jan-82 M BC 85 2430118166 52.00% 60.44% 51.80% 54.75% 2 56.754176 3130 PAPPU KUMAR PREMDHAR PRASAD 05-Dec-82 M BC 82 2640118420 61.71% 54.00% 54.53% 56.75% 0 56.754177 2288 PANKAJ BHAGAT RAJAN BHAGAT 26-Oct-85 M BC 93 3114115253 49.22% 53.22% 61.80% 54.75% 2 56.754178 5875 RUPASHA RANI RAJENDRA PRASAD 08-Mar-89 F EBC 88 2660118036 56.14% 57.78% 50.33% 54.75% 2 56.754179 1319 NEELAM GUPTA MATHURA PRASAD 26-Nov-76 F BC 85 2635118437 52.78% 55.78% 55.67% 54.74% 2 56.744180 5012 HANUMAT SHARAN ROY UMESH CHANDRA ROY 30-Dec-78 M BC 94 0109118097 61.56% 53.67% 49.00% 54.74% 2 56.744181 5381 KUNDAN KUMAR HARKESHUN PRASAD YADAV 12-May-87 M BC 98 2627118585 54.86% 55.56% 53.80% 54.74% 2 56.744182 3520 SUNITA RANI KRIPA NAND SINHA 27-Apr-74 F BC 89 2679118348 42.33% 58.78% 63.07% 54.73% 2 56.734183 4499 UPENDRA KUMAR RAM PRASAD 13-Dec-81 M BC 84 2528118567 51.86% 58.67% 53.67% 54.73% 2 56.734184 593 ARCHANA KUMARI ARVIND KUMAR 26-Jan-84 F BC 103 2608118258 52.00% 61.67% 50.53% 54.73% 2 56.734185 1807 PRABHU NATH PANDEY LALAN PANDE 18-Jan-86 M UR 94 0841118279 62.00% 42.00% 60.20% 54.73% 2 56.734186 6049 AARTI KUMARI UMESH NARAYAN SINGH 12-Jan-90 F BC 83 2601118056 53.20% 51.00% 60.00% 54.73% 2 56.734187 1434 KUNDAN KUMAR BACHCHAN SHARMA 10-Jul-90 M EBC 82 2673115055 59.86% 47.89% 62.40% 56.72% 0 56.724188 1340 SHASHANK SHEKHAR SHREE PASWAN 10-Jan-82 M SC 105 2669118155 55.29% 48.56% 54.33% 52.72% 4 56.724189 4613 PUSHPLATA KUMARI OM PRAKASH SINGH 06-Dec-86 F UR 88 2646118699 55.57% 50.33% 58.27% 54.72% 2 56.724190 3028 RAM JATAN MAHATO MATHURA MAHATO 26-Jun-75 M EBC 87 3707115493 54.22% 56.44% 53.47% 54.71% 2 56.714191 4969 RAJESH KUMAR ASHOK PRASAD SHAH 29-Aug-79 M EBC 93 2682115383 65.89% 49.11% 49.13% 54.71% 2 56.714192 5789 PREM PRAKASH SINGH NARSINGH NARAYAN SINGH 15-Feb-81 M BC 105 2644118478 55.67% 51.67% 50.80% 52.71% 4 56.714193 4493 DILIP KUMAR SINHA ARUN PRASAD SINHA 08-Jan-84 M UR 91 4009118084 42.71% 58.56% 62.87% 54.71% 2 56.714194 5860 AMIT KUMAR SINGH AJAY KUMAR SINGH 01-Mar-84 M UR 94 0702115106 44.43% 65.78% 53.93% 54.71% 2 56.714195 44 RANJAN KUMARI JAWAHAR MEHTA 26-Nov-85 F BC 84 2684115256 63.57% 49.89% 50.67% 54.71% 2 56.714196 2463 CHANDRA SHEKHAR SINGH RAM PRAVESH SINGH 22-Feb-80 M UR 103 2614118440 54.56% 55.67% 53.87% 54.70% 2 56.704197 792 RAVI SHANKAR KUMAR VERMA KRISHNA NANDAN PRASAD 27-Feb-82 M BC 91 2656118457 45.86% 57.78% 60.47% 54.70% 2 56.704198 1021 PUSHPA PAL PRAMOD KUMAR PAL 14-Mar-82 F EBC 93 2646118633 57.86% 59.78% 46.47% 54.70% 2 56.704199 1510 BIDYA NAND SINGH RAM UMESH SINGH 16-Jan-83 M UR 101 2613118200 54.71% 59.11% 50.27% 54.70% 2 56.704200 632 SANJEEV KUMAR VIJAY KUMAR 18-Jul-83 M BC 84 2663118552 56.29% 53.89% 53.93% 54.70% 2 56.704201 148 ANIL KUMAR SHRIVASTVA YUGESHWAR PRASAD SINHA 02-Jun-84 M UR 103 0802118022 48.71% 61.33% 54.07% 54.70% 2 56.70CategoryHandicappedREMARKS4202 5837 MD SHAHNAWAZ ANWAR MD NAZIR AHMAD 24-Mar-86 M EBC ORTHO 84 2676115222 52.29% 49.33% 62.47% 54.70% 2 56.70 Ortho (40%)4203 4464 SHIKHA KUMARI NAND KISHORE PRASAD 06-Nov-88 F BC 101 2691115527 56.71% 56.00% 51.40% 54.70% 2 56.704204 263 MUKESH KUMAR THAKUR BINODA NAND THAKUR 26-Jan-81 M UR 103 0911115183 66.75% 44.80% 52.53% 54.69% 2 56.694205 1507 DIGVIJAY NARAYAN TIWARI RAM SURESH TIWARI 15-May-89 M UR 91 2616118409 51.14% 57.33% 55.60% 54.69% 2 56.694206 923 AMNA KHATOON MD MAJEED KHAN 10-May-90 F UR 94 2613115079 54.00% 58.00% 52.07% 54.69% 2 56.694207 3120 T DOLLY KUMARI SANTOSH KUMAR 15-Dec-84 F SC 82 1306118155 53.40% 60.78% 55.87% 56.68% 0 56.68Patna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 561 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4208 5969 AMRENDRA KUMAR ASHISH SUBH NAR YAN SINGH 10-Nov-85 M UR 99 4006118487 65.43% 52.33% 46.27% 54.68% 2 56.68Sex4209 4781 MANISH KUMAR RATINDRA PRASAD YADAV 10-Dec-87 M BC 98 2629118900 63.57% 50.33% 50.13% 54.68% 2 56.684210 1886 RASHMI KUMARI LALBAHADUR SINGH 26-Feb-89 F UR 91 0756118044 58.29% 51.89% 53.87% 54.68% 2 56.684211 5973 AMAR KUMAR BINOD KUMAR SINHA 31-Dec-76 M UR 92 2602119196 54.67% 58.89% 50.47% 54.67% 2 56.674212 1200 UMESH KUMAR VERMA KAPILDEV PRASAD VERMA 10-Aug-77 M BC 86 1916118023 60.78% 52.56% 50.67% 54.67% 2 56.674213 5475 MINI KUMARI TRIWENI SINGH 03-Mar-79 F UR 95 1123118084 47.33% 60.00% 56.67% 54.67% 2 56.674214 6633 BALRAM KUMAR SINGH AWADHESH KUMAR SINGH 01-Mar-82 M UR 111 3112118111 50.00% 50.89% 57.13% 52.67% 4 56.674215 P 103 SULEKHA KUMARI KAMATA PD SINGH 20-Jul-82 F BC 105 2230118128 43.80% 51.80% 62.40% 52.67% 4 56.674216 3853 GOUTAM KUMAR KUNDAL RAMCHANDRA PRASAD 15-May-83 M EBC 97 2606119116 56.43% 52.78% 54.80% 54.67% 2 56.674217 1323 KUMARI KAMINI ARBIND KUMAR SINHA 01-Jan-86 F UR 94 2626118441 52.57% 54.44% 57.00% 54.67% 2 56.674218 4587 BHOLA KUMAR KRISHNA PRASAD 12-Jan-91 M BC 84 2632115132 63.43% 47.78% 52.80% 54.67% 2 56.674219 4366 POONAM PRIYADARSHNI RAM SINGHASAN SINGH 1-May-78 F UR 88 0711118933 63.89% 54.56% 45.53% 54.66% 2 56.664220 5025 VIKASH PRATAP SINGH KAMESHWAR SINGH 30-Nov-78 M UR 91 2836118239 55.89% 57.89% 50.20% 54.66% 2 56.664221 275 T AMERENDRA BHUSHAN RAMJANM RAM 01-Mar-81 M SC 97 2604118195 57.50% 53.80% 52.67% 54.66% 2 56.66PRASAD4222 3538 SANJEEV KUMAR RAMSAHAY PRAJAPATI 12-Jan-82 M UR 99 2699118724 53.57% 59.00% 51.40% 54.66% 2 56.664223 2248 SHIV KUMAR SINGH RAJDHAREE SINGH 24-Dec-87 M BC 92 2670118039 53.86% 57.11% 53.00% 54.66% 2 56.664224 747 RAVI KUMAR LALAN PRASAD 12-Jan-88 M ST 89 2685115217 61.86% 46.11% 56.00% 54.66% 2 56.664225 2851 BABITA KUMARI JANNATH JHA 4-Dec-76 F UR 91 2611118436 57.89% 55.67% 50.40% 54.65% 2 56.654226 3335 MAHENDRA PRASAD CHANDRA SHEKHAR PRASAD 22-Jan-79 M BC 85 2629118264 55.44% 58.33% 50.17% 54.65% 2 56.654227 2573 RAKESH KUMAR RAJAK RAMDHANI RAJAK 03-Nov-81 M SC 86 2683115354 51.29% 60.67% 52.00% 54.65% 2 56.654228 78 JANARDAN KUMAR SINESHWAR MOCHI 18-Jul-84 M SC 82 2620118596 45.89% 68.00% 56.07% 56.65% 0 56.654229 1285 BRAJESH KUMAR AWADH KUMAR SINGH 15-Oct-89 M BC 86 0707118264 51.86% 56.56% 55.53% 54.65% 2 56.654230 5739 BIRENDRA MEHTA JIYANAND MEHTA 28-Oct-69 M BC 93 3601115373 55.56% 49.22% 59.13% 54.64% 2 56.644231 6046 PURNIMA KUMARI JANESHWAR YADAV 20-Jun-71 F BC 96 2646118421 47.33% 58.67% 57.93% 54.64% 2 56.644232 5480 NISHANT KUMAR SINHA NARESH KUMAR SINHA 20-Aug-78 M UR 100 2638118054 60.78% 55.22% 47.93% 54.64% 2 56.644233 5418 KAMLESH KUMAR SACHIDA NAND SINHA 12-Mar-85 M BC 110 2623118283 49.00% 56.44% 52.47% 52.64% 4 56.644234 3899 NEHA KUMARI LAKHI NARAYAN SHA 08-Aug-73 F BC 83 0721118080 53.78% 50.78% 59.33% 54.63% 2 56.634235 3010 SUNIL KUMAR BENGALI PRASAD YADAV 31-Jul-78 M BC 87 2677118174 62.33% 53.22% 48.33% 54.63% 2 56.634236 3066 KAUSHAL KISHOR DEVENDRA PRASAD SINGH 06-Oct-82 M BC 83 3715118033 49.43% 60.67% 53.80% 54.63% 2 56.634237 5547 PRAMOD KUMAR SURESH PANDIT 19-Apr-83 M EBC 96 1908118004 51.11% 61.44% 51.33% 54.63% 2 56.634238 1048 SARITA KUMARI BASHIST NARYAN SINGH 16-Jan-85 F BC 89 3747118065 52.86% 56.89% 54.13% 54.63% 2 56.634239 439 RAVI KUMAR MALAKAR GOPAL PRASAD 20-Nov-89 M EBC 83 2656118148 51.20% 55.89% 56.80% 54.63% 2 56.634240 5838 TARUN DEEP KUMAR RAJESH PRASAD 08-Aug-81 M EBC 105 2685118052 53.86% 49.11% 54.93% 52.63% 4 56.634241 1043 SUJIT KUMAR BACHCHOO PRASAD SINGH 05-Jul-74 M BC 84 2674118518 50.44% 55.22% 58.20% 54.62% 2 56.624242 2061 HEMANT KUMAR SHIVNATH PRASAD 17-Feb-86 M EBC 96 2654115104 67.86% 45.00% 51.00% 54.62% 2 56.624243 1293 SARIKA KASTURI THAKUR 15-May-88 F BC 93 2666118196 60.14% 52.78% 50.93% 54.62% 2 56.624244 2713 ARCHNA KUMARI BRIJNANDAN PANDIT 06-Dec-89 F BC 87 2608118501 49.89% 57.11% 56.87% 54.62% 2 56.624245 1311 DAMODAR KUMAR MAKHNOO MAHTO 01-Jan-73 M EBC 101 2614118700 52.78% 58.11% 52.93% 54.61% 2 56.614246 180 ANIL KUMAR SHRI KISHUN PRASAD 05-Aug-78 M BC 103 2605118279 54.33% 53.78% 55.73% 54.61% 2 56.61CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 562 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4247 4478 YOGENDRA YADAV SHEONATH YADAV 29-Jun-79 M BC 83 2699118109 58.33% 52.56% 52.93% 54.61% 2 56.61Sex4248 6685 RANJAN ROY KAMAL KUMAR ROY 05-Jul-87 M BC 102 2654118045 50.43% 54.00% 59.40% 54.61% 2 56.614249 4319 VIMAL KISHOR PRASAD ANURANJAN PRAKASH DAS 12-Jan-80 M SC 99 2695118099 62.50% 46.44% 54.87% 54.60% 2 56.604250 6061 MANISH KUMAR LAXMI SAW 05-May-82 M BC 93 2630118011 64.57% 47.22% 52.00% 54.60% 2 56.604251 1946 SUNITA KUMARI SHRI RAM LAKHAN PRASAD 12-Dec-82 F BC 90 2679118315 47.86% 57.67% 58.27% 54.60% 2 56.604252 4481 NANDITA KUMARI AWADESH CHANDRA MEHTAN 01-Jan-84 F BC 87 2635118013 44.43% 60.78% 58.60% 54.60% 2 56.604253 3470 KANCHAN JHA ASHOK KUMAR JHA 7-Aug-80 F UR 91 2659115156 61.25% 43.33% 59.20% 54.59% 2 56.594254 3326 POOJA KUMARI PRABHU DAYAL LAL 20-Feb-81 F UR 83 2217118096 48.43% 58.33% 57.00% 54.59% 2 56.594255 4265 SWEETI KUMARI KRISHNA PRASAD 05-Apr-83 F SC 85 2683118127 55.29% 56.89% 51.60% 54.59% 2 56.594256 3559 SEEMA KUMARI BALMIKI PRASAD 18-Jan-84 F SC 87 2668118376 50.40% 60.89% 52.47% 54.59% 2 56.594257 3712 BHARTI BHUSHAN NAND KISHOR PRASAD 03-Sep-73 F UR 88 2612118658 51.78% 56.22% 55.73% 54.58% 2 56.584258 1441 CHANDAN KUMAR CHOUDHARY BHAGAWAN PRASAD CHOUDHARY 15-Oct-80 M SC 87 2614118158 50.00% 62.33% 51.40% 54.58% 2 56.584259 2138 NEELU KUMARI VIJAYA NAND SINGH 10-Dec-81 F UR 94 0204118083 52.29% 60.78% 50.67% 54.58% 2 56.584260 4976 AMIT RANJAN NANHAKU RAJEEV RANJAN PD AMBASTA 15-Aug-83 M UR 90 0502118195 48.43% 58.11% 57.20% 54.58% 2 56.584261 3909 AMARJEET KUMAR JAGDISH PRASAD DAS 06-Jan-88 M SC 85 1601118158 58.00% 48.00% 57.73% 54.58% 2 56.584262 1712 PINTU KUMAR THAKUR RAMCHANDRA THAKUR 05-Sep-90 M EBC 83 1113115269 61.57% 45.11% 57.07% 54.58% 2 56.584263 6643 ARADHANA KUMARI TARKESHWAR PRASAD 15-Aug-91 F BC 88 3706118030 57.71% 49.22% 56.80% 54.58% 2 56.584264 61 SUBODH KUMAR TRIVEDI VIJAY KUMAR TRIVEDI 02-Jan-78 M UR 90 2673118557 59.33% 49.44% 54.93% 54.57% 2 56.574265 5887 VIKASH KUMAR UDIT NARAYAN DAS 01-May-81 M UR 98 2731118067 56.29% 48.56% 58.87% 54.57% 2 56.574266 47 SUCHI MISHRA GOVIND PRASAD MISHRA 01-Jan-82 F UR 97 2673118578 47.14% 57.78% 58.80% 54.57% 2 56.574267 5565 ANIL KUMAR CHOUBEY SURYA DEV CHOUBEY 05-Jan-87 M UR 102 2803118367 48.43% 58.22% 57.07% 54.57% 2 56.574268 2445 ATUL SAGAR VIDYA SAGAR SINGH 19-Feb-90 M BC 92 0804118207 61.86% 50.11% 51.73% 54.57% 2 56.574269 4708 MANOJ KUMAR JAYPARKASH GOSWAMI 18-Aug-75 M BC 86 2631118174 62.78% 49.56% 51.33% 54.56% 2 56.564270 1925 SANY GITA KUMARI AMRESH KUMAR SINGH 01-Mar-82 F UR 86 2666118088 51.29% 61.00% 51.40% 54.56% 2 56.564271 1225 RAKESH KUMAR SINHA HARINANDAN PRASAD SINHA 01-Feb-84 M UR 90 2652118241 47.29% 59.67% 56.73% 54.56% 2 56.564272 2961 SHWETA KUMARI RAMANAND PRASAD 01-Jan-85 F BC 91 2671118109 56.71% 53.44% 53.53% 54.56% 2 56.564273 776 VIBHUTI RANJAN SINGH RAMPRAVESH SINGH 25-Dec-85 M UR 97 2691118092 61.00% 63.67% 39.00% 54.56% 2 56.564274 1326 RAJEEV RANJAN KUMAR JAY NARAYAN CHOUDHARY 07-Oct-87 M BC 96 2649118236 56.57% 53.78% 53.33% 54.56% 2 56.564275 5776 BINNY KUMARI DHRUV BHAGWAN 05-Jan-92 F BC 84 2639115005 50.71% 54.78% 58.20% 54.56% 2 56.564276 3661 ASHA SINGH BHAGWAN SINGH 26-Jun-77 F BC 87 2624115141 64.40% 50.80% 48.44% 54.55% 2 56.554277 2581 ASHUTOSH KUMAR SINHA PARMA NAND PRASAD 01-Feb-79 M UR 101 2704118027 51.22% 59.89% 52.53% 54.55% 2 56.554278 577 MUKESH KUMAR PATHAK NAGESHWAR PATHAK 17-Mar-84 M UR 100 2634118456 61.43% 50.56% 51.67% 54.55% 2 56.554279 5852 LAXMI KUMARI SRIMAN NARAYAN SINGH 15-Dec-87 F UR 88 0715118111 52.57% 55.67% 55.40% 54.55% 2 56.554280 2953 RANI KUMARI SUBODH SINGH 22-Sep-88 F UR 87 3010115026 55.43% 54.22% 54.00% 54.55% 2 56.554281 5468 VIKASH KUMAR ANANT KUMAR 01-Mar-90 M BC 89 2698115020 58.71% 46.33% 58.60% 54.55% 2 56.554282 3730 ANJU KUMARI DOMA RAM 10-Nov-79 F SC 85 1104118122 63.00% 48.89% 51.73% 54.54% 2 56.544283 4061 SHEO KUMARR SIDHESWAR SHARMA 25-Dec-79 M UR 104 0202115115 55.11% 55.78% 52.73% 54.54% 2 56.544284 1317 SUKESH RANJAN KUMAR AJAY VIDYARTHI 28-Jul-80 M UR EYE 88 2604118735 61.00% 47.22% 55.40% 54.54% 2 56.544285 4011 SUJEET KUMAR CHUNNI LAL RAM 25-Dec-81 M SC 102 2674118471 53.29% 56.00% 54.33% 54.54% 2 56.54CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 563 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4286 6139 KUMARI SANGITA JAY PRAKASH DUBEY 10-Dec-85 F UR 89 1119118378 46.14% 62.00% 55.47% 54.54% 2 56.54Sex4287 3338 NAMARATA DUTTA NALIN KRISHNA DUTTA 29-Jul-88 F UR 88 3031118172 52.43% 57.00% 54.20% 54.54% 2 56.544288 4515 KOMAL VERMA LALAN PD VERMA 30-Jun-89 F UR 95 2625118134 58.14% 49.89% 55.60% 54.54% 2 56.544289 4896 JEETENDRA KUMAR JAGDISHWAR PRASAD SINGH 16-Dec-73 M BC 96 2621118289 59.11% 52.22% 52.27% 54.53% 2 56.534290 2191 DINANATH CHOUDHARY DEVI LAL CHOUDHARY 05-Jan-81 M BC 98 2646115096 57.71% 44.33% 61.53% 54.53% 2 56.534291 661 MANOJ KUMAR CHOUBEY AKHILESHWAR CHOUBEY 15-Jan-82 M UR 93 2631118271 55.86% 55.33% 52.40% 54.53% 2 56.534292 4706 ARVIND CHANDRA DEO PREM CHANDRA DEO 17-Jan-82 M BC 104 0705118072 52.29% 53.00% 58.30% 54.53% 2 56.534293 308 BHARATI KUMARI DIPCHAND PRASAD 07-Mar-82 F BC 87 2612118638 51.71% 59.67% 52.20% 54.53% 2 56.534294 601 NISHANT KUMAR MISHRA SHASHIKANT MISHRA 06-Dec-86 M UR 102 0815115033 64.71% 43.78% 55.08% 54.53% 2 56.534295 1885 PINTU KUMAR RUDRADEO PRASAD GUPTA 01-Jan-87 M EBC 85 2641118398 68.29% 52.78% 42.53% 54.53% 2 56.534296 5427 KUSH KUMAR ARUN KUMAR SINGH 28-May-87 M BC 88 0812115035 51.71% 58.56% 53.33% 54.53% 2 56.534297 1052 GANESH KUMAR MITHLESH KUMAR SINGH 15-Feb-88 M UR 95 2648115015 64.50% 47.00% 52.08% 54.53% 2 56.534298 6677 RAVI RANJAN KUMAR CHANDESHWAR RAVIDAS 15-Feb-88 M SC 83 2423118637 57.86% 49.67% 56.07% 54.53% 2 56.534299 6503 SWATI KUMARI AWADHESH PRASAD SINGH 25-Dec-88 F UR 88 0649118245 62.57% 47.56% 53.47% 54.53% 2 56.534300 3946 PRIYANKA KUMARI JAY PRAKASH SINGH 15-Dec-89 F UR 95 1903115487 60.00% 48.00% 55.60% 54.53% 2 56.534301 1715 RAHUL KUMAR MUNDRIKA PRASAD 01-Jan-91 M EBC 90 2647118491 64.14% 45.11% 54.33% 54.53% 2 56.534302 1328 ARUN KUMAR SHIVPUJAN YADAV 15-Jan-81 M BC 109 2609118261 54.29% 50.56% 52.73% 52.52% 4 56.524303 3411 KUNAL KUMAR ANUGRAH SHARMA 1-Feb-83 M UR 99 1407118049 60.00% 49.89% 53.67% 54.52% 2 56.524304 1590 RAKESH KUMAR KAPILDEO PRASAD 15-Jan-86 M BC 92 2652118051 48.57% 57.44% 57.53% 54.52% 2 56.524305 6098 SHRINKHALA KUMARI MAHESH PRASAD 06-Feb-88 F BC 91 2670118516 55.14% 53.22% 55.20% 54.52% 2 56.524306 3043 JAYA KUMARI VIJAY SHARMA 25-Nov-76 F UR 88 2621118159 65.00% 53.67% 44.87% 54.51% 2 56.514307 6607 SHAMSHER ALI MUNSHI MIAN 08-Jul-81 M EBC 84 0738118090 55.86% 56.67% 51.00% 54.51% 2 56.514308 3082 SARITA KUMARI RAMESHWAR CHOUDHARY 07-Jun-83 F SC 86 2666118412 55.71% 58.56% 49.27% 54.51% 2 56.514309 4749 SHACHI SUMAN GOPAL PRAKASH PATHAK 05-Dec-84 F UR 82 0737118190 56.71% 57.67% 55.15% 56.51% 0 56.514310 3625 SANJIT KUMAR PATEL KAMAL PRASAD PATEL 10-Aug-72 M BC 97 3767118086 60.56% 47.89% 55.07% 54.50% 2 56.504311 1110 T MAHESH KUMAR RAI ABHAY KUMAR RAI 12-Jan-75 M BC 85 2675115109 54.56% 61.89% 47.07% 54.50% 2 56.504312 3883 MANISHA CHANDRA SHAKHAR PD AZAD 04-Apr-75 F UR 85 2630118179 53.11% 56.11% 54.27% 54.50% 2 56.504313 5489 RAJEEV KUMAR KRISHNA DEO PRASAD 29-Nov-79 M BC 96 1219118033 51.43% 53.67% 58.40% 54.50% 2 56.504314 33 RANBIR KUMAR YOGENDRA PRASAD MANDAL 01-Jan-82 M EBC 94 0123118022 48.57% 62.56% 52.36% 54.50% 2 56.504315 1792 HARIRAM KUMAR ARUN PRASAD SINGH 01-Mar-85 M UR 94 1904118220 56.57% 51.67% 55.27% 54.50% 2 56.504316 3615 SUMAN KUMARI BALVEER YADAVV 26-Oct-86 F BC 85 0648118247 50.86% 58.11% 54.53% 54.50% 2 56.504317 5941 SHASHI BHUSHAN KUMAR RAJBALI SINGH 27-Feb-90 M BC 94 2669118200 57.71% 51.44% 54.33% 54.50% 2 56.504318 08 ALOK KUMAR UMAKANT PRASAD 05-May-81 M BC 112 1002110098 54.57% 47.33% 55.60% 52.50% 4 56.504319 3961 BINIT KUMAR SINGH BHUP NARAYAN SINGH 25-Feb-87 M UR 106 2613118483 47.00% 56.22% 54.27% 52.50% 4 56.504320 2714 MANOJ KUMAR MANOGI SINGH 13-Feb-74 M BC 82 2631118057 53.33% 61.78% 54.40% 56.50% 0 56.504321 3926 PRABHANJAN KISHORE KUNJ BIHARI LALL 30-Apr-74 M BC 94 2699118558 57.11% 52.89% 53.47% 54.49% 2 56.494322 4083 SAMRENDRA KUMAR SINGH RAMGOVIND SINGH 05-Jan-76 M UR 94 2687115306 56.67% 52.33% 54.47% 54.49% 2 56.494323 2401 REETU KUMARI SARYU NARAYAN LAL 27-Jan-80 F UR 85 2685115493 51.86% 57.89% 53.73% 54.49% 2 56.494324 662 SHIKHA KUMARI CHHABI NATH SINGH 03-Feb-83 F BC 84 1503118379 47.00% 61.67% 54.80% 54.49% 2 56.49CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 564 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4325 5056 MAHESH PRASAD VISHWANATH PRASAD 15-Aug-84 M BC 92 2629118343 58.57% 53.78% 51.13% 54.49% 2 56.49Sex4326 765 NIMESH KUMAR NAGENDRA PRASAD 22-Dec-85 M BC 96 2636118531 55.00% 55.56% 52.93% 54.49% 2 56.494327 3911 NEELAM KUMARI SURENDRA SINGH 22-Sep-86 F BC 87 2635118453 48.71% 57.56% 57.20% 54.49% 2 56.494328 884 PRIYANKA KUMARI SURYA NATH KUMAR 05-Jan-89 F EBC 85 2681115035 55.71% 54.56% 53.20% 54.49% 2 56.494329 257 PRADIP KUMAR JITAN PRASAD 13-Nov-77 M EBC 93 2643118033 50.71% 59.44% 53.27% 54.48% 2 56.484330 693 BABLU KUMAR DIWALI CHOUDHARY 01-Jan-78 M SC 83 2612118092 63.11% 49.00% 51.33% 54.48% 2 56.484331 6655 ABHILASHA ROY SRIKANT RAI 19-Aug-80 F UR 82 2601118359 64.43% 52.89% 52.13% 56.48% 0 56.484332 899 SALONI KUMARI RAMCHANDRA SAH 04-Feb-84 F EBC 88 2660118542 57.43% 56.00% 50.00% 54.48% 2 56.484333 5641 SADIA TARANNUM MAHMOOD ALAM 28-Jan-86 F EBC 85 3206118084 62.57% 52.67% 48.20% 54.48% 2 56.484334 1532 MITUL KUMARI YOGENDRA MAHTO 28-Oct-86 F BC 86 2633118290 53.43% 54.33% 55.67% 54.48% 2 56.484335 5426 URVASHI KUMARI ANJANI KUMAR 02-Jan-89 F BC 86 0801118961 58.14% 46.22% 59.07% 54.48% 2 56.484336 166 ARCHANA KUMARI RAMSWARUP PD SHRIVASTVA 19-Jun-89 F UR 94 2608118119 52.86% 55.78% 54.80% 54.48% 2 56.484337 3449 RANJEET KUMAR PATEL SACHCHIDANAND SINGH 15-Nov-89 M BC 104 1405115258 63.29% 44.56% 55.60% 54.48% 2 56.484338 6119 RAJEEV CHOUBEY BRIJ BIHARI CHOUBEY 10-Jan-86 M UR 108 2822118069 51.57% 53.78% 52.07% 52.47% 4 56.474339 P27 RAJEEV RANJAN RAM SWARUP PRASAD 12-Jan-78 M BC 83 2649118097 53.33% 52.33% 57.73% 54.47% 2 56.474340 3797 MANOJ KUMAR JAGDISH SINGH 01-Mar-79 M BC 98 2815118153 60.56% 50.78% 52.07% 54.47% 2 56.474341 3036 DHANANJAY PANDIT BALESHWAR PANDIT 24-Feb-82 M EBC 95 2615118583 44.86% 67.89% 50.67% 54.47% 2 56.474342 113 AMARDEEP KUMAR RAMBABU THAKUR 18-Feb-84 M EBC 89 2602119264 55.57% 55.78% 52.07% 54.47% 2 56.474343 5549 GAUTAM JHA PHOOL KAN JHA 15-Sep-84 M UR 90 2304115433 51.71% 56.22% 55.47% 54.47% 2 56.474344 1982 NITU KUMARI NARESH NARAYAN MISHRA 21-Sep-81 F UR 89 2127118209 54.71% 58.67% 50.00% 54.46% 2 56.464345 5386 RADHA RAMAN SINGH RAM VINOD SINGH 28-Sep-82 M UR 95 3036118038 53.86% 59.33% 50.20% 54.46% 2 56.464346 1815 RANJEET KUMAR JHA BUCHI JHA 2-Feb-85 M UR 107 0916115106 44.83% 57.60% 54.93% 52.46% 4 56.464347 3208 SONALI KUMARI RAM PRAVESH PANDIT 15-Nov-86 F EBC 94 2693115098 67.86% 47.44% 48.07% 54.46% 2 56.464348 3155 A RAJEEV KUMAR SHEODHARI PAL 01-Mar-78 M EBC 95 2682115180 64.44% 45.78% 53.13% 54.45% 2 56.454349 1676 SHIV MANGAL KUMAR SARYU RAY 8-Jan-81 M BC 101 2355118418 57.63% 50.00% 55.73% 54.45% 2 56.454350 1811 SANDEEP KUMAR ARVIND PRASAD 4-Mar-82 M BC 89 2687115328 59.71% 49.56% 54.07% 54.45% 2 56.454351 6048 SURABHI KUMARI BRAJENDRA PRASAD SINGH 15-Feb-85 F UR 83 0831118029 53.43% 56.78% 53.13% 54.45% 2 56.454352 4583 SUMITA KUMARI SACHIT KUMAR JHA 31-Dec-84 F UR 93 2676118209 58.57% 53.56% 51.20% 54.44% 2 56.444353 193 PAPPU KUMAR MANDAL BABAN PRASAD YADAV 15-Jul-88 M BC 92 0722115147 61.14% 47.78% 54.40% 54.44% 2 56.444354 1377 BANDANA PATHAK HRIDYA NAND PATHAK 01-Mar-77 F UR 87 2612118381 49.89% 55.00% 58.40% 54.43% 2 56.434355 5417 KUMARI NEELAM RAJ NARAYAN THAKUR 08-Mar-79 F BC 86 2626118592 62.00% 51.00% 50.28% 54.43% 2 56.434356 141 SANTOSH KUMAR SHATRUDHAN PODDAR 25-Dec-85 M BC 83 2665118292 59.71% 54.11% 49.47% 54.43% 2 56.434357 965 GUNJAN KUMAR SINHA ASHOK KUMAR SINHA 17-Jan-91 M UR 95 2619118257 62.71% 50.44% 50.13% 54.43% 2 56.434358 5054 SHAILENDRA KUMAR SINHA PARASH PRASAD 21-Jun-82 M BC 89 2668118702 57.00% 56.33% 49.93% 54.42% 2 56.424359 574 UDAY KUMAR SHARMA DOMAN MISTRY 02-Apr-87 M EBC 85 1920118597 65.14% 46.11% 52.00% 54.42% 2 56.424360 90 BABY SUJATA VIVEKANAND SINGH 21-Feb-88 F BC 93 0201118342 54.43% 53.11% 55.73% 54.42% 2 56.424361 P180 HOMA PERVIN MD BADRUZ ZAMAN 31-Oct-88 F EBC 84 2304115595 56.43% 54.56% 52.27% 54.42% 2 56.424362 1962 RAJESH KUMAR SINGH JAYRAM SINGH 08-Feb-73 M EBC 89 2682115502 55.11% 50.00% 58.13% 54.41% 2 56.414363 6289 AKHTAR AHMAD MD FAKRUDDIN ALI 04-Dec-78 M EBC 89 0301118318 56.75% 55.00% 51.47% 54.41% 2 56.41CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 565 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4364 2481 RITU KUMARI RAM PRAVESH PRASAD 12-Dec-81 F BC 95 2658118670 49.00% 58.11% 56.13% 54.41% 2 56.41Sex4365 3903 DHARMENDRA KUMAR SINGH RAM PRAWESH SINGH 26-Feb-82 M UR 97 2645115079 48.00% 61.56% 53.67% 54.41% 2 56.414366 1529 KRISHNA KANT KUMAR RAS BIHARI SINGH 04-Nov-86 M BC 93 2666115009 62.57% 44.33% 56.33% 54.41% 2 56.414367 5071 CHANDAN PRASAD JAY SHANKAR PRASAD 10-Jan-87 M UR 90 2637115083 56.00% 48.78% 58.47% 54.41% 2 56.414368 412 MADHU KUMARI VIJAY KUMAR 02-Jan-88 F BC 86 2628118411 57.29% 54.00% 51.93% 54.41% 2 56.414369 5809 SUNIL KUMAR RAMRAJ SINGH 12-May-80 M BC 89 0743118089 44.14% 55.33% 63.73% 54.40% 2 56.404370 5904 GAJENDRA NARAYAN RAM LAYAK SINGH 04-Jan-81 M UR 112 2617118615 56.88% 45.44% 54.87% 52.40% 4 56.404371 4564 DHRITI CHITTA RANJAN PRASAD SINGH 5-Sep-84 F UR 92 2616118376 43.00% 66.60% 53.60% 54.40% 2 56.404372 1282 NISHI HUSSAIN ANWAR HUSSAIN 15-Nov-90 F UR 93 2602119776 51.14% 57.33% 54.73% 54.40% 2 56.404373 450 DEEPSHIKHA DINESH KUMAR 05-Jan-84 F BC 93 2615118272 54.00% 54.22% 54.93% 54.39% 2 56.394374 5876 SHASHI KALA KUMARI SARYUG PRASAD 05-Jan-84 F BC 94 1149118030 55.00% 57.22% 50.93% 54.39% 2 56.394375 4588 KUMARI SHIKHA KAUSHAL SHARMA 8-Jan-84 F UR 101 2627118191 56.57% 54.67% 51.93% 54.39% 2 56.394376 532 PRIYA SINGH DINESH KUMAR SINGH 03-Jan-90 F UR 89 2645118300 58.00% 59.11% 46.07% 54.39% 2 56.394377 1364 AMRENDRA RANJAN BRIJ KISHORE PRASAD 07-Jun-82 M EBC 82 2604118285 60.00% 56.89% 52.27% 56.39% 0 56.394378 4417 RAJNISH KUMAR SINHA PRAMOD KUMAR SINHA 20-Dec-80 M UR 96 2651118069 50.20% 63.00% 49.93% 54.38% 2 56.384379 2615 KAILASH PRASAD YADAV SHIVCHANDRA PRASAD YADAV 02-Sep-84 M BC 91 2319118373 48.43% 60.44% 54.27% 54.38% 2 56.384380 1031 RICHA KUMARI VIJAY KUMAR JHA 16-Nov-84 F UR 99 26571148336 52.57% 50.78% 59.80% 54.38% 2 56.384381 4692 RAJNISH KUMAR JAGARNATH PAL 02-Jan-86 M EBC 88 2683115110 59.14% 48.33% 55.67% 54.38% 2 56.384382 4544 SANJAY KUMAR MAHADEO DAS 10-May-76 M SC 95 2663118026 61.11% 49.00% 53.00% 54.37% 2 56.374383 5259 RAJEEV KUMAR PARAMANAND PRASAD 03-May-80 M EBC 96 2648118433 65.88% 43.89% 53.33% 54.37% 2 56.374384 1339 RANI KUMARI SURESH PRASAD SINGH 04-Jan-81 F UR 85 1909118193 55.57% 58.67% 48.87% 54.37% 2 56.374385 940 AVINASH KUMAR UMA SHANKAR MANDAL 02-Feb-84 M BC 100 2611118145 42.29% 66.22% 54.60% 54.37% 2 56.374386 387 SANGEETA KUMARI DINESH KUMAR SINGH 30-Dec-84 F EBC 83 2661118270 60.00% 52.78% 50.33% 54.37% 2 56.374387 1791 CHANDANI KUMARI R P SINGH SUMAN 14-Sep-86 F UR 84 2614118253 38.60% 64.60% 59.92% 54.37% 2 56.374388 3785 AMIT KUMAR SINHA SACHIT KUMAR SINHA 15-Feb-89 M BC 92 2603118669 50.86% 59.44% 52.80% 54.37% 2 56.374389 5919 ASHOK KUMAR RAMESHWAR PRASAD SINGH 18-Nov-74 M BC 88 2605118914 43.78% 62.11% 57.20% 54.36% 2 56.364390 5048 KUMARI RANJANI JAYNATH SINGH 10-Jun-75 F UR 84 2626118879 62.67% 50.22% 50.20% 54.36% 2 56.364391 4987 NIRDOSH KUMAR MAHENDRA NARAYAN PRASAD 11-Jan-78 M BC 90 2912110431 49.44% 58.22% 55.40% 54.36% 2 56.364392 4833 BIPIN KUMAR RATNESHWAR PRASAD YADAV 02-Jan-79 M BC 98 3710118026 64.78% 49.22% 49.07% 54.36% 2 56.364393 5342 MD UMAIR ANSARI MD SALAUDDIN 25-Aug-83 M EBC 88 2815118630 58.29% 54.67% 50.13% 54.36% 2 56.364394 4019 DEEPAK KUMAR RAMPYARE SHARMA 25-Mar-88 M EBC 83 1111118130 58.71% 48.56% 55.80% 54.36% 2 56.364395 3721 RAGINI KUMARI ANIRUDH SHARMA 05-Aug-88 F UR 84 2647118325 60.29% 54.67% 48.13% 54.36% 2 56.364396 1516 KUMARI JAYA DAYA SHANKAR PRASAD 18-Jan-91 F EBC 87 2626118403 59.00% 50.33% 53.73% 54.36% 2 56.364397 2184 ARVIND KUMAR SATYA PRAKASH 25-Nov-72 M SC 86 2609118544 62.11% 52.33% 48.60% 54.35% 2 56.354398 5596 RUPESH RANJAN SINHA SIDHESHWAR PRASAD 09-Jan-80 M BC 101 2660118118 61.00% 50.89% 51.17% 54.35% 2 56.354399 2235 NEHA KUMARI ALAKH PRASAD GUPTA 15-May-80 F BC 85 2635118894 59.13% 46.00% 57.93% 54.35% 2 56.354400 2498 MOHAN KUMAR HARI KISHORE SAHU 15-Dec-86 M BC 94 2633118337 62.71% 50.00% 50.33% 54.35% 2 56.354401 6502 ARCHANA KUMARI BINOD SINGH 22-Dec-86 F UR 92 2608118121 57.29% 49.33% 56.42% 54.35% 2 56.354402 P32 AMIT KUMAR PRAKASH GUPTA 12-Apr-89 M EBC 93 0801115278 54.71% 53.33% 55.00% 54.35% 2 56.35CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 566 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4403 P 92 KIRAN RAMNARAYAN PRASAD 09-Jul-75 F ST 89 2364118086 62.00% 45.22% 55.80% 54.34% 2 56.34Sex4404 1739 NIKITA PRIYA VIJAY PRASAD GUPTA 03-Dec-86 F EBC 88 2636118365 53.14% 59.00% 50.87% 54.34% 2 56.344405 1240 PRIYANKA KUMARI SIYARAM SHARMA 05-Aug-90 F UR 86 4014118155 60.57% 47.44% 55.00% 54.34% 2 56.344406 3122 MADHUMITA KUMARI KAMTA DAS 01-Feb-91 F SC 88 2629118124 63.71% 46.44% 52.87% 54.34% 2 56.344407 4106 SANTOSH KUMAR SURESH PRASAD 16-Dec-78 M BC 98 2446118187 63.44% 48.22% 51.33% 54.33% 2 56.334408 1261 MALA SINHA BALMIKI LAL 28-Feb-87 F UR 84 2629118415 59.00% 49.44% 54.53% 54.33% 2 56.334409 2926 KUMARI SHIPRA MUNISHWAR PRASAD YADAV 16-Jan-88 F BC 97 2672115038 55.43% 46.89% 60.67% 54.33% 2 56.334410 2737 NARESH KUMAR BALUDEO RAM 02-Oct-75 M SC EYE 100 2677118377 56.44% 54.11% 52.40% 54.32% 2 56.324411 4664 RITU KUMARI ARUN KUMAR SINGH 16-Feb-84 F BC 93 2827118165 49.57% 56.78% 56.60% 54.32% 2 56.324412 1531 SUJIT KUMAR KISHORI PRASAD 12-May-86 M BC 82 2674118521 66.86% 49.78% 52.33% 56.32% 0 56.324413 2715 DURGAWATI KUMARI MURLIDHAR TIWARY 07-Jan-81 F UR 87 2617118409 58.71% 52.56% 51.67% 54.31% 2 56.314414 6498 RAVI KUMAR RAJESHWAR PRASAD 04-Mar-89 M BC 98 2656118067 55.43% 57.22% 50.27% 54.31% 2 56.314415 5124 MADAN KUMAR PRAJAPATI SUBHAG PRAJAPATI 10-Mar-75 M EBC 87 2628118337 52.56% 59.82% 50.53% 54.30% 2 56.304416 1057 ANU PATEL SURESH SINGH 05-Nov-75 F BC 89 2607118180 61.22% 53.00% 48.67% 54.30% 2 56.304417 3708 SWEETI KUMARI HARINATH PD CHOUDHARY 05-Jul-78 F SC 83 2683118123 62.44% 54.44% 46.00% 54.30% 2 56.304418 6076 KUMARI BABITA PURANDER JHA 01-Sep-79 F UR 90 2626118285 55.67% 58.11% 49.13% 54.30% 2 56.304419 5538 AMIT RANJAN VINIT KUMAR 01-Mar-80 M UR 97 2613115044 64.67% 38.89% 59.33% 54.30% 2 56.304420 1948 SUJEETA KUMARI SURENDRA PRASAD 06-Jan-82 F BC 98 2674118511 48.29% 64.67% 49.93% 54.30% 2 56.304421 226 DIVYA BHARDWAJ NIRMAL KUMAR SINGH 04-Oct-87 F UR 92 2617118255 61.29% 46.89% 54.73% 54.30% 2 56.304422 1761 DILIP KUMAR GUPTA DEVENDRA PRASAD 02-Oct-80 M BC 94 2616118538 50.14% 61.67% 51.07% 54.29% 2 56.294423 388 RAMA SINGH RANJEET PRATAP 04-Jan-81 F UR 92 2652118462 43.57% 69.78% 49.53% 54.29% 2 56.294424 3261 SHWETA SUMAN SUBODH KUMAR JHA 27-Jan-88 F UR 82 2671118226 60.00% 46.00% 62.87% 56.29% 0 56.294425 5195 PINKI RAM KISHORE SINGH 27-Nov-79 F BC 97 2641118184 54.25% 58.67% 49.93% 54.28% 2 56.284426 5059 NITIN KUMAR RAJENDRA UPROJHIA 16-Jan-83 M BC 89 2679115482 49.71% 58.11% 55.00% 54.28% 2 56.284427 112 BIBHUTI KUMAR SINGH VIJAY KUMAR SINGH 05-Sep-84 M UR 99 2613118185 51.00% 57.44% 54.40% 54.28% 2 56.284428 4509 RINA KUMARI RAM NARAYAN YADAV 06-May-85 F BC 97 2139118156 51.14% 55.22% 56.47% 54.28% 2 56.284429 1829 VEENA PAL DEO CHARAN PAL 15-Feb-86 F EBC 85 2690118151 56.71% 52.67% 53.47% 54.28% 2 56.284430 5366 PANKAJ KUMAR JITENDRA KUMAR 07-Feb-87 M BC 105 2640118157 66.57% 49.00% 41.23% 52.27% 4 56.274431 3072 AVINASH RANJAN BHUBNESHWAR PRASAD 15-Jan-83 M BC 83 2611118212 54.00% 56.22% 52.60% 54.27% 2 56.274432 5445 RAVINDRA KUMAR BAIJNATH PRASAD 30-Jan-83 M BC 88 2656118577 50.29% 56.11% 56.40% 54.27% 2 56.274433 4187 VIKASH PRAKASH LOV PRAKASH 30-Dec-84 M EBC 84 2698115078 49.71% 55.89% 57.20% 54.27% 2 56.274434 6368 ARPANA SINGH DILIP SINGH 15-Jun-77 F UR 91 2703118094 51.43% 58.56% 52.80% 54.26% 2 56.264435 941 BABLU KUMAR DIWALI CHOUDHARY 01-Jan-78 M SC 83 2612118092 62.44% 49.00% 51.33% 54.26% 2 56.264436 65 VIKAS KUMAR RAMESHWAR DAS 02-Feb-79 M SC 99 2693118032 59.33% 50.44% 53.00% 54.26% 2 56.264437 2824 MONA NAGENDRA DAS BIBHU 03-Dec-81 F UR 85 2633118381 45.14% 56.78% 60.87% 54.26% 2 56.264438 1215 JASHPAL SINGH BALWANT SINGH 02-Feb-82 M BC 93 2620118626 47.86% 61.33% 53.60% 54.26% 2 56.264439 177 ANAND KUMAR JHA RAJENDRA JHA 28-Jan-83 M UR 93 2605118096 44.43% 65.22% 53.13% 54.26% 2 56.264440 1446 AMARJEET KUMAR LAL BABU YADAV 05-May-83 M BC 82 2603118023 56.43% 57.22% 55.13% 56.26% 0 56.264441 6322 RANJEET KUMAR RAM VILASH YADAV 01-Dec-83 M BC 93 2606118719 57.71% 56.00% 49.07% 54.26% 2 56.26CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 567 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4442 2773 ROHIT KUMAR PRAMOD KUMAR UPADHAYAY 03-Dec-90 M UR 90 2659118036 54.86% 50.44% 57.47% 54.26% 2 56.26Sex4443 1389 SANTOSH KUMAR KAMESHWAR PRASAD SINGH 15-Jul-81 M UR 95 2665118092 53.67% 52.89% 56.20% 54.25% 2 56.254444 4510 ARBIND KUMAR RAMESHWAR PRASAD SINGH 10-Jan-82 M EBC 103 2608118040 51.71% 60.22% 50.80% 54.25% 2 56.254445 2154 T RITU KUMARI AAMOD KUMAR 23-Jun-82 F UR 86 0917115072 52.00% 55.89% 54.87% 54.25% 2 56.254446 3695 SUBODH KUMAR SAH SAKHI CHAND SAH 01-Feb-83 M BC 92 2230118042 48.71% 57.56% 56.47% 54.25% 2 56.254447 5175 PREETY KUMARI SHYAM CHANDERA JHA 26-Jan-87 F UR 89 3301115252 61.00% 48.56% 53.20% 54.25% 2 56.254448 3136 BINOD SHANKER RADHA KRISHNA MANDAL 17-Jan-75 M EBC 92 2613118650 46.22% 60.11% 56.40% 54.24% 2 56.244449 P262 AMIT KUMAR RAMESHCHANDRA SINHA 04-Jul-76 M UR 97 0702115061 56.22% 51.89% 54.60% 54.24% 2 56.244450 6191 SAVITA KUMARI SURENDRA MEHTA 10-Jan-81 F BC 96 3748118121 53.14% 55.11% 54.47% 54.24% 2 56.244451 5924 ABHIMANYU KUMAR DEVENDRA PRASAD 11-Jan-81 M BC 90 2401115039 63.38% 48.00% 51.33% 54.24% 2 56.244452 2955 DAISY KUMARI SHAMBHU SHARAN SINHA 05-Oct-83 F BC 84 2614118690 45.57% 59.89% 57.27% 54.24% 2 56.244453 86 RAJESH KUMAR RAMA SINGH 07-Feb-84 M UR 90 2682115396 48.43% 61.89% 52.40% 54.24% 2 56.244454 1461 PRIYANKA BHUWANESHWAR PD SRIVASTVA 05-Feb-88 F UR 92 2680115712 48.71% 58.33% 55.67% 54.24% 2 56.244455 811 NISHI RANI ASHOK KUMAR SINGH 11-Aug-88 F BC 85 2679115433 70.71% 60.67% 31.33% 54.24% 2 56.244456 6657 ARVIND KUMAR SRIVASTAVA BRIJKISHORE LAL SRIVASTAVA 14-Aug-75 M UR 113 1503118242 48.33% 58.00% 50.39% 52.24% 4 56.244457 6263 INDU SHEKHAR AZAD CHANDRA SHEKHAR AZAD 06-Dec-80 M SC 91 2620118381 55.88% 54.22% 52.58% 54.23% 2 56.234458 1361 ANAMIKA SINGH KESHARI PRASAD SINGH 09-Mar-81 F UR 99 2604118673 49.71% 58.44% 54.53% 54.23% 2 56.234459 773 SUDHESH KUMAR SHYAM NARAYAN PANDIT 10-Jun-83 M EBC 83 2674118057 53.86% 54.56% 54.27% 54.23% 2 56.234460 6254 LOKESH KUMAR RAMANAND DAS 21-Sep-88 M SC 91 2628118270 64.29% 45.33% 53.07% 54.23% 2 56.234461 406 MUKESH KUMAR RAJ KAMAL SHARMA 21-Jan-89 M BC 91 0314118132 56.20% 50.89% 55.60% 54.23% 2 56.234462 5939 SAVITA KUMARI RAJ SUDAMA DUBEY 01-Feb-87 F UR 82 0737115088 61.00% 51.78% 55.87% 56.21% 0 56.214463 4771 DINESH KUMAR GANDHARI PRASAD 07-Sep-79 M EBC 98 2409118022 61.11% 50.67% 50.87% 54.21% 2 56.214464 502 VISHAL KUMAR ANAND MOHAN JAISWAL 05-Oct-79 M BC 85 2698115283 60.25% 49.11% 53.27% 54.21% 2 56.214465 6231 RAJEEV KUMAR NAGESHWAR PRASAD CHOURASIA 02-Mar-80 M BC 101 3008115003 63.25% 43.78% 55.60% 54.21% 2 56.214466 5332 RANDHIR KUMAR SINGH RAM BABU SINGH 01-Mar-83 M BC 87 2653118358 50.14% 54.22% 58.27% 54.21% 2 56.214467 255 ARUN KUMAR SURESH DAS 04-Oct-83 M SC 96 2502118452 54.00% 52.11% 56.53% 54.21% 2 56.214468 1045 SUDHANSHU SHEKHAR SRIKANT PRASAD SINHA 19-Sep-84 M UR 93 2693115432 59.00% 48.11% 55.53% 54.21% 2 56.214469 5554 SHRADDHA BIJAY KUMAR ROY 12-Apr-86 F SC 90 2692115214 55.43% 51.67% 55.53% 54.21% 2 56.214470 937 SONU KUMAR YADUNANDAN YADAV 26-Jun-86 M BC 84 2673118129 53.29% 56.00% 53.33% 54.21% 2 56.214471 5524 ALPNA BHARTI VISHNU KANT PRASAD 06-Dec-86 F BC 94 4006118351 55.57% 52.11% 54.93% 54.21% 2 56.214472 5792 PRAGATI PREM KUMAR GUPTA 02-May-87 F BC 83 2680115065 59.57% 49.44% 53.60% 54.21% 2 56.214473 4765 DINANATH BISHWAS KAPILESHWAR BISHWAS 20-Jul-87 M SC 91 2616118608 64.57% 51.44% 46.60% 54.21% 2 56.214474 3246 SANJEEV KUMAR KHUBLAL PRASAD 01-Dec-77 M BC 90 2663118399 58.00% 57.00% 47.60% 54.20% 2 56.204475 6432 ARJUN KUMAR GUPTA NATTHAN PRASAD SAH 15-Feb-83 M BC 84 2703118090 53.14% 60.33% 49.13% 54.20% 2 56.204476 586 REENA KUMARI UMA KANT SINGH 14-Aug-83 F UR 88 2656118761 51.43% 56.44% 54.73% 54.20% 2 56.204477 6535 ANAND KAND SINGH ARVIND SINGH 25-Mar-88 M UR 93 0702115184 59.57% 48.89% 54.13% 54.20% 2 56.204478 2352 NIRUPA KUMARI SAHDEO RAJAK 05-Nov-70 F SC 95 2637118240 56.44% 51.44% 54.67% 54.19% 2 56.194479 5634 SABITA KUMARI TRIPIT NARAYAN SINGH 02-Feb-73 F BC 104 2606118797 56.00% 51.22% 55.33% 54.19% 2 56.194480 1038 ARCHANA PRASAD JAY PRAKASH PRASAD 30-Nov-73 F EBC 89 2608118418 57.33% 55.78% 49.47% 54.19% 2 56.19CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 568 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4481 284 GAURI KANT PRASAD RAMA KANT DAS 25-Apr-86 M SC 86 2618118028 69.71% 46.67% 46.20% 54.19% 2 56.19Sex4482 2683 SUNIL KUMAR MUNDRIKA PRASAD 31-Dec-87 M EBC 101 3208118071 57.17% 50.60% 54.80% 54.19% 2 56.194483 847 RAHUL KUMAR RAMESH KUMAR 10-Feb-89 M EBC 94 4014118370 55.71% 58.00% 48.87% 54.19% 2 56.194484 6354 MD IQBAL AHMAD MD NOORHASAN 13-Jan-72 M EBC 93 0502118327 53.56% 56.11% 52.87% 54.18% 2 56.184485 3406 JYOTI KUMARI SUSHIL KUMAR LABH 31-Dec-83 F UR 92 2622118165 54.57% 49.78% 58.20% 54.18% 2 56.184486 3525 RACHANA SAHI BHANU PRATAP SAHI 12-Dec-85 F UR 91 2647118107 54.43% 50.78% 57.33% 54.18% 2 56.184487 2129 T JYOTI VERMA RAMA KANT SHARMA 25-Aug-82 F UR 107 2622118260 51.71% 53.33% 51.47% 52.17% 4 56.174488 3999 RAHUL BABA DEO NATH CHOUDHARY 20-Nov-79 M SC 95 2681115507 68.56% 43.56% 50.40% 54.17% 2 56.174489 3049 ANIL KUMAR ANAY LAKSHMI KANT JHA 14-May-80 M UR 97 2714118130 57.88% 51.56% 53.07% 54.17% 2 56.174490 6616A ABHINANDAN KUMAR SHYAM SUNDAR PRASAD 05-Oct-86 M BC 85 2601115131 65.57% 49.33% 47.60% 54.17% 2 56.174491 4556 BASANTI SINHA JHAURI LAL 4-Jun-89 F BC 88 2612118481 59.14% 49.78% 53.60% 54.17% 2 56.174492 4078 JYOTI JAISWAL GYANENDRA JAISWAL 01-Aug-76 F BC 108 2205115147 54.78% 45.56% 56.13% 52.16% 4 56.164493 2748 RESHMA AGRAWAL BAJRANG LAL AGRAWAL 04-Mar-77 F UR 91 2686115127 61.56% 52.44% 48.47% 54.16% 2 56.164494 2503 SHAILENDRA KUMAR SHIVNATH RAM 08-Jan-86 M SC 92 2691115058 60.14% 57.33% 45.00% 54.16% 2 56.164495 3160 SWATI SOM PRAKASH MISHRA 21-Jul-87 F UR 96 0208118176 61.00% 49.56% 51.93% 54.16% 2 56.164496 2678 ZAINAB ASHRAFI ALI RAHMAN ASHRAFI 01-Jan-91 F EBC 89 2604118815 47.22% 53.33% 61.93% 54.16% 2 56.164497 1547 REKHA KUMARI RAM RATAN PRASAD 10-Feb-87 F BC 93 2686115003 59.57% 47.67% 55.20% 54.15% 2 56.154498 614 NISHA KUMARI RAM JATAN MAHTO 08-Aug-88 F EBC 100 2637118323 61.29% 48.89% 52.27% 54.15% 2 56.154499 1660 MITHILESH CHOUDHARY PHULESHWAR CHOUDHARY 3-Apr-90 M BC 85 2903115263 55.86% 48.33% 58.27% 54.15% 2 56.154500 6639 MANJULA KUMARI JOGESHWAR RAM 01-Apr-76 F EBC 85 2206115285 43.67% 57.89% 60.87% 54.14% 2 56.144501 3904 SEEMA KUMARI MAHESH PRASAD SINGH 01-Jul-78 F BC 90 4017118040 55.67% 56.56% 50.20% 54.14% 2 56.144502 710 SWETA KUMARI SITA RAM PRASAD 24-Dec-78 F UR 98 2683118266 58.11% 47.78% 56.53% 54.14% 2 56.144503 3168 MINI KUMARI PRAHLAD PRASAD 01-Mar-80 F BC 82 2633118063 53.13% 68.56% 46.73% 56.14% 0 56.144504 4632 POONAM KUMARI RAMADHAR SHARAN SINGH 01-Mar-81 F BC 86 2679116176 58.88% 46.89% 56.67% 54.14% 2 56.144505 4465 SANJEEV KUMAR NAGENDRA SAH 11-Feb-83 M EBC 102 3407115268 43.71% 61.11% 57.60% 54.14% 2 56.144506 5965 VIKRAM KUMAR PASWAN RAM SAKAL PASWAN 03-Jan-86 M SC 86 1323118081 62.43% 45.00% 55.00% 54.14% 2 56.144507 1536 SAMEER SINGH MADAN MOHAN SINGH 08-Sep-89 M UR 95 2660118578 59.83% 50.44% 52.13% 54.14% 2 56.144508 1945 SUNIL KUMAR PARMESHWAR PRASAD 21-Feb-76 M BC 82 2678118049 64.11% 55.89% 48.40% 56.13% 0 56.134509 2069 ANNE JI SRIVASTAVA KRISHNA LAL 01-Jan-78 M UR 98 2606118677 56.78% 51.89% 53.73% 54.13% 2 56.134510 6473 AJAY KUMAR GUPTA DINA NATH SAH 14-Jan-78 M BC 99 2602118050 62.13% 51.00% 49.27% 54.13% 2 56.134511 427 KALPANA KUMARI SURENDRA PRASAD 12-Dec-82 F BC 89 0711115326 48.14% 61.11% 53.13% 54.13% 2 56.134512 P 109 PALLAVI CHANDAN SINGH 07-Feb-83 F UR 99 2633118272 59.43% 44.22% 58.73% 54.13% 2 56.134513 4362 AJAY KUMAR SINGH SHANKAR SINGH 3-May-86 M UR 91 3103118104 50.86% 62.33% 49.20% 54.13% 2 56.134514 2624 SUDARSHAN PRASAD SINGH JAGAT NARAYAN SINGH 15-Aug-76 M BC 101 2673118644 53.11% 54.78% 54.47% 54.12% 2 56.124515 6222 JYOTI KUMARI HARENDRA KUMAR SINGH 01-Mar-79 F UR 87 3109115276 64.78% 43.33% 54.25% 54.12% 2 56.124516 3781 SANDEEP KUMAR GUPTA LAL DEV PRASAD 05-Jan-81 M BC 90 2660118736 48.75% 60.56% 53.07% 54.12% 2 56.124517 720 SACHIN KUMAR CHANDRADIP SINGH 02-Feb-85 M BC 90 0322118225 48.29% 56.22% 57.87% 54.12% 2 56.124518 1103 SANDHYA KUMARI SURENDRA PRASAD 12-Feb-90 F UR 89 2687115406 60.00% 53.22% 49.13% 54.12% 2 56.124519 5987 NIRAJ KUMAR ASHOK SINGH 02-Feb-81 M UR 92 2636118585 50.57% 60.89% 50.87% 54.11% 2 56.11CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 569 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4520 2787 VISHWAMOHAN DAS JITENDRA DAS 14-Jan-89 M EBC 86 3049118167 61.00% 36.11% 65.23% 54.11% 2 56.11Sex4521 3502 TOOFAN KUMAR LAKHAN CHOUDHARY 12-Dec-86 M SC 82 2231118185 60.86% 52.44% 55.00% 56.10% 0 56.104522 1572 SARIKA KUMARI DILIP KUMAR 26-Jan-88 F BC 82 2666118207 59.71% 50.00% 58.60% 56.10% 0 56.104523 5094 JYOTI MALA PRASAD MANOHAR PRASAD 30-Apr-75 F BC 93 2622118313 58.00% 52.78% 51.53% 54.10% 2 56.104524 5531 GANESH KUMAR CHOUDHARY MOHAN CHOUDHARY 09-Mar-79 M SC 84 2648115023 59.78% 51.33% 51.20% 54.10% 2 56.104525 650 RAJESH KUMAR VIVEKANAND YADAV 28-Jul-80 M BC 87 2649118379 60.63% 51.67% 50.00% 54.10% 2 56.104526 4219 CHAMAN SATYABRAT BIRENDRA KUMAR VERMA 17-Dec-80 M UR 101 2904118107 65.00% 49.78% 47.53% 54.10% 2 56.104527 02 RUCHI KUMARI VIJAY SHANKAR SINGH 31-Dec-82 F UR 100 2659118445 45.71% 60.00% 56.60% 54.10% 2 56.104528 706 ADITYA NARAYAN SINGH SUDARSHAN SINGH 13-Dec-85 M UR 96 0701118193 60.40% 49.11% 52.80% 54.10% 2 56.104529 3170 RINA VERMA DHRUB PD 20-Feb-86 F UR 85 2656118182 62.43% 46.00% 53.87% 54.10% 2 56.104530 469 T NIROO KUMARI SUNILKUMAR 31-Dec-87 F BC 84 2637118220 54.29% 53.56% 54.47% 54.10% 2 56.104531 1904 SANJIT KUMAR PANDIT UPENDRA PANDIT 22-Oct-91 M EBC 89 2689115043 54.43% 51.33% 56.53% 54.10% 2 56.104532 3272 SADHANA RANI DATAJI KESHRI 01-Sep-85 F EBC 98 2687115200 60.71% 43.22% 58.33% 54.09% 2 56.094533 841 ABHIJEET KUMAR SINGH ANANT KUMAR SINGH 08-Jun-88 M UR 91 2601115106 56.43% 55.44% 50.39% 54.09% 2 56.094534 4605 OM PRAKASH SITARAM CHAUDHARY 01-Feb-82 M SC 94 2639118114 58.29% 56.56% 47.40% 54.08% 2 56.084535 5486 SWARNA SINGH ARJUN SINGH 03-Jun-84 F UR 83 2682118245 47.29% 57.56% 57.40% 54.08% 2 56.084536 2394 SWETA RANDHIR KUMAR VERMA 04-Feb-87 F UR 82 2683118190 61.43% 47.67% 59.13% 56.08% 0 56.084537 1866 BABLOO KUMAR RADHE RAM 03-Mar-88 M EBC ortho 100 2629115057 61.00% 49.78% 51.47% 54.08% 2 56.084538 3769 MUKESH KUMAR RAM BALLAV PRASAD 10-Feb-89 M BC 84 2676115659 59.29% 44.22% 58.73% 54.08% 2 56.084539 4292 GUNJAN KUMAR OJHA RAJDEO OJHA 25-Feb-81 M UR 91 2619118255 56.88% 51.33% 54.00% 54.07% 2 56.074540 2068 VIVEK KUMAR VIJAY KUMAR SRIVASTAVA 01-Mar-82 M UR 99 2698118125 52.29% 50.33% 59.60% 54.07% 2 56.074541 4704 PUJA KUMARI BIRENDRA PANDEY 30-Dec-89 F UR 89 2421118211 47.20% 61.60% 53.40% 54.07% 2 56.074542 956 PANKAJ KUMAR RAMESH PRASAD 13-Sep-74 M BC 94 2679115788 54.11% 48.67% 59.40% 54.06% 2 56.064543 783 NILAM SINHA ARVIND KUMAR 18-Nov-79 F BC 95 2636118437 65.63% 49.22% 47.33% 54.06% 2 56.064544 4411 SURUCHI KUMARI AWADHESH KUMAR 11-Jan-82 F BC 97 2417115075 47.14% 56.56% 58.47% 54.06% 2 56.064545 5274 SHALINI KUMARI SUBHASH CHANDRA GUPTA 01-Mar-83 F BC 103 0739115011 44.43% 55.22% 62.53% 54.06% 2 56.064546 137 SANGITA KUMARI TRILOKI NATH TRIPATHI 21-Jan-85 F UR 87 2662118118 54.00% 54.11% 54.07% 54.06% 2 56.064547 3764 SUNITA KUMARI ARUN KUMAR SINGH 11-Jan-86 F BC 87 0830118132 48.86% 60.11% 53.20% 54.06% 2 56.064548 5873 CHANDAN KUMAR FULENA SHAH 01-Jan-87 M EBC 92 2614118087 49.43% 56.33% 56.42% 54.06% 2 56.064549 98 KIRTI KUMARI SIDDHESHWAR NATH 10-Jan-74 F UR 102 2502115323 60.00% 49.89% 52.27% 54.05% 2 56.054550 P41 ABHAY KUMAR SINGH ANUP KUMAR SINGH 31-Oct-81 M BC 96 3101118061 48.00% 59.89% 54.27% 54.05% 2 56.054551 885 GUDDU KUMAR KAMLESH PANDEY 02-Aug-82 M UR 98 2619118168 51.57% 58.44% 52.13% 54.05% 2 56.054552 4948 ANUPMA KUMARI GAGAN DEO MAHTO 10-May-83 F BC 90 3402118079 59.29% 47.00% 55.87% 54.05% 2 56.054553 1292 SEEMA KUMARI BHOLA PRASAD 30-Aug-83 F BC 84 2668118237 51.43% 53.67% 57.07% 54.05% 2 56.054554 4722 KUMARI RUDRANI GIRIJA TIWARI 01-Mar-84 F UR 98 2671115094 51.43% 62.33% 48.40% 54.05% 2 56.054555 725 RAM BAHADUR PASWAN RAMADHAR PASWAN 10-Jan-85 M SC 88 1518118101 54.43% 50.00% 57.73% 54.05% 2 56.054556 5090 SWEETY SINHA SHEO SHANKER PRASAD 01-Jan-89 F BC 87 2683118160 60.43% 50.00% 51.73% 54.05% 2 56.054557 5324 URMILA KUMARI SIYABAR PRASAD SINGH 24-Aug-74 F UR 85 2696115407 52.60% 64.11% 45.40% 54.04% 2 56.044558 1690 PANKAJ KUMAR VIKASH CHANDRA 5-Feb-84 M BC 83 2640118003 47.57% 60.22% 54.33% 54.04% 2 56.04CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 570 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4559 76 MANISH KUMAR SINGH BIRENDRA PRASAD SINGH 05-Feb-81 M UR 103 2675115395 46.50% 59.00% 56.60% 54.03% 2 56.03Sex4560 3189 RAVI SHANKAR SAHAY SHILA NATH SAHAY 01-Jul-82 M UR 101 2656118481 42.71% 61.44% 57.93% 54.03% 2 56.034561 4607 KUSHBOO KUMARI BIPIN SINGH 31-Jan-91 F UR 96 2627118727 57.71% 50.78% 53.60% 54.03% 2 56.034562 608 DILIP KUMAR RAGHUNI RAM 02-Feb-72 M EBC 95 1405118053 52.71% 56.22% 53.13% 54.02% 2 56.024563 1051 DEVENDRA KUMAR JHALAK DEV SHARMA 05-Oct-76 M UR 92 2615118384 65.89% 44.44% 51.73% 54.02% 2 56.024564 6127 PANKAJ KUMAR SHADEO RAM 10-Feb-84 M SC 82 3114115275 52.00% 61.00% 55.07% 56.02% 0 56.024565 1935 BIPIN KUMAR SITA RAM PRASAD 26-Jan-85 M BC 93 2406118330 46.86% 64.44% 50.75% 54.02% 2 56.024566 2847 SUBODH DAS MASUDAN RAVIDAS 20-Aug-86 M SC 92 3208118005 56.29% 52.11% 53.67% 54.02% 2 56.024567 6649 NAWIN KUMAR VERMA PYARE MAHTO 27-Jul-73 M BC 106 2407115270 54.11% 47.22% 54.73% 52.02% 4 56.024568 5330 BHUDHAR KUMAR RAM CHANDRA PRASAD 11-Jun-74 M EBC 86 2632115150 59.22% 48.33% 54.47% 54.01% 2 56.014569 2323 RANJANA KUMARI RAM BIHARI SHARMA 01-Dec-75 F UR 90 4015118070 51.11% 50.67% 60.27% 54.01% 2 56.014570 4377 SWETA KUMARI NIRMAL PRASAD GUPTA 12-Jun-84 F BC 86 2696115017 58.00% 47.89% 56.13% 54.01% 2 56.014571 2101 CHANDAN KUMAR JHA UPENDRA JHA 05-Feb-86 M UR 101 2637115054 64.57% 46.33% 51.13% 54.01% 2 56.014572 4237 PAWAN KUMAR MAHESH LAL SINGH 17-Apr-87 M EBC 87 2641118014 58.00% 52.56% 51.47% 54.01% 2 56.014573 5567 KUMARI NAMITA KRISHNA KUMAR 29-Jul-88 F BC 87 2626118582 56.00% 47.89% 58.13% 54.01% 2 56.014574 2607 NIRAJ KUMAR KAMESHWAR SINGH 05-Jun-89 M BC 84 1409118159 60.00% 50.89% 51.13% 54.01% 2 56.014575 2466 MANOJ KUMAR RAM BHAGIRATHI RAM 12-Jun-89 M SC 82 1510115076 60.00% 48.11% 59.93% 56.01% 0 56.014576 1025 SATYJIT KUMAR DEVENDRA SINGH 02-Feb-82 M BC 92 2690115212 45.14% 57.44% 59.40% 54.00% 2 56.004577 4459 SHYAM BABU PRASAD PRABHU NATH PRASAD 06-Dec-83 M BC 84 2671118246 49.14% 61.78% 51.07% 54.00% 2 56.004578 2636 RUBY KUMARI GANOURI PASWAN 06-Jan-87 F SC 83 2659118403 57.57% 47.89% 56.53% 54.00% 2 56.004579 2319 VIDYA VIJAY PRAKASH SINHA 20-Feb-91 F UR 97 2691118120 57.60% 56.67% 47.73% 54.00% 2 56.004580 152 SANTOSH KUMAR UMESH PRASAD 07-Oct-76 M BC 97 4016118300 52.89% 56.33% 52.73% 53.99% 2 55.994581 4466 JYOTI KUMARI BIJAY KISHOR LAL DAS 28-Dec-78 F UR 118 2605119080 54.22% 45.33% 56.40% 51.99% 4 55.994582 1611 SUNIL KUMAR AMBIKA PRASAD 06-Jun-79 M BC 94 2677118096 53.71% 60.78% 47.47% 53.99% 2 55.994583 5639 NISHANT KUMAR AKHILESH SINGH 25-Dec-80 M UR 95 2638118037 53.43% 61.22% 47.33% 53.99% 2 55.994584 4228 RANVIJAY KUMAR SURESH KUMAR 12-Jan-82 M BC 103 2655118052 53.14% 55.89% 52.93% 53.99% 2 55.994585 P23 KAVITA NARESH PRASAD SINHA 03-Oct-83 F UR 83 0612115107 62.71% 44.78% 54.47% 53.99% 2 55.994586 4145 SIMPI VERMA BINOD KUMAR VERMA 31-Aug-85 F UR 86 2671118498 52.43% 58.22% 51.33% 53.99% 2 55.994587 6486 JITENDRA KUMAR GUPTA GIRIJA PRASAD GUPTA 21-Feb-81 M BC 83 2811118436 60.13% 45.00% 56.81% 53.98% 2 55.984588 3774 AWADHESH KUMAR NANDKISHOR SINGH 24-Feb-82 M BC 98 2611118275 56.57% 51.44% 53.93% 53.98% 2 55.984589 5040 AJAY KUMAR GOPAL SHARAN GUPTA 21-Nov-83 M BC 84 2601119120 52.14% 56.67% 53.13% 53.98% 2 55.984590 2681 RANI AMITA SUSHIL PRASAD 01-Mar-84 F BC 89 2653118383 51.43% 63.11% 47.40% 53.98% 2 55.984591 2332 SHASHI BHUSHAN PRASAD SINHA RAM DIHAL CHOUDHARY 15-Sep-72 M BC 109 2691115352 59.44% 46.33% 50.13% 51.97% 4 55.974592 5845 GIRISH SINHA GANESH PRASAD SINHA 28-Jul-75 M UR 105 2618118382 67.60% 55.50% 32.80% 51.97% 4 55.974593 5057 RANJU SINGH MAHENDRA SINGH 13-Nov-74 F UR 85 2655118019 58.33% 50.50% 53.07% 53.97% 2 55.974594 4204 SUNNY KOMAL AJAY KUMAR SINHA 08-Feb-82 F UR 86 2679118405 49.71% 60.00% 52.20% 53.97% 2 55.974595 1821 KUMARI GOURI YASHWANT KUMAR CHOUDHARY 1-Oct-83 F SC 92 2626118379 49.71% 60.00% 52.20% 53.97% 2 55.974596 6287 DEVESH KUMAR RANA DINESH PRASAD YADAV 05-Jan-84 M BC 85 2030118136 46.57% 58.33% 57.00% 53.97% 2 55.974597 2135 RAJEEV KUMAR NANDLAL PASWAN 14-Nov-84 M SC 90 2649118015 49.14% 59.22% 53.53% 53.97% 2 55.97CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 571 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4598 4363 NITU KUMARI ISHWAR CHAND PRASAD 15-Nov-87 F BC 87 2679115550 54.14% 46.22% 61.53% 53.97% 2 55.97Sex4599 1683 BRAJESH KUMAR DEVNANDAN PRASAD 9-Jan-90 M EBC 82 2613119014 64.00% 50.22% 53.67% 55.96% 0 55.964600 4655 ANITA KUMARI RAJENDRA PRASAD SINGH 03-Nov-71 F BC 84 2605118795 42.67% 61.33% 57.87% 53.96% 2 55.964601 876 SAKET KUMAR BRIJ MOHAN SINGH 05-Jan-82 M UR 110 2660118481 49.71% 53.44% 52.73% 51.96% 4 55.964602 5507 RINKU KUMAR RAM LAL BAHADUR RAM 01-Apr-82 M SC 92 2658118169 49.20% 56.40% 56.27% 53.96% 2 55.964603 4305 NEHA KUMARI RAM NIRANJAN PRASAD 12-Jun-85 F BC 88 2635118901 57.86% 49.56% 54.47% 53.96% 2 55.964604 5169 RENUKA BHARTI RAJKISHOR RAI 26-Jan-88 F BC 86 2686115121 63.71% 49.11% 49.07% 53.96% 2 55.964605 3636 AMISH KUMAR RABINDRA SHARMA 22-Nov-91 M UR 99 1301118147 61.60% 48.80% 51.47% 53.96% 2 55.964606 1365 SANJEEV KUMAR BIRBAL SINGH 01-Mar-81 M EBC 88 2663118549 54.38% 52.67% 54.80% 53.95% 2 55.954607 4777 SANJIV KUMAR SINGH GOKUL PRASAD SINGH 03-Feb-84 M UR 98 0418118042 45.57% 61.89% 54.40% 53.95% 2 55.954608 3749 SUMAN KUMAR KAPIL DEO RAY 15-Feb-84 M BC 92 2675118172 58.57% 56.33% 46.93% 53.95% 2 55.954609 560 T CHANDAN KUMAR MHENDRA PD. SAH 02-Jan-86 M BC 99 2207118271 49.57% 59.60% 52.67% 53.95% 2 55.954610 2040 ANITA KUMARI SHEO DAYAL RAVIDAS 16-Sep-85 F BC 86 2606118006 50.86% 53.56% 57.40% 53.94% 2 55.944611 5200 SONY SHREE SHI SHANKAR SAH 03-Mar-89 F BC 89 3305118074 63.86% 47.22% 50.73% 53.94% 2 55.944612 6522 DINA NATH SINGH RAM PRASAD SINGH 05-Jan-72 M BC 85 2616116805 55.89% 54.89% 51.00% 53.93% 2 55.934613 3322 RINA KUMARI INDRA MOHAN THAKUR 06-Aug-81 F UR 84 2657118476 53.71% 54.00% 54.07% 53.93% 2 55.934614 6466 GEETA KUMARI JAYENDRA PRASAD 12-Sep-86 F UR 86 2618118245 50.17% 56.56% 55.07% 53.93% 2 55.934615 4925 RANJEET PRAKASH HARIHAR PRASAD SHARMA 12-Dec-75 M EBC 88 2445118489 43.89% 61.33% 56.53% 53.92% 2 55.924616 5501 DOLLY RANI JANARDAN PRASAD 02-Jan-78 F UR 84 2617118367 49.78% 63.11% 48.87% 53.92% 2 55.924617 1488 KUMARI AMRITA RAMADHAR PRASAD SINGH 28-Feb-81 F UR 87 2626118109 62.13% 49.89% 49.73% 53.92% 2 55.924618 4124 NEHA KUMARI SHRIVASTAVA KRISHNA KUMAR SHRIVASTAVA 02-Aug-83 F UR 86 2636118023 49.57% 54.78% 57.40% 53.92% 2 55.924619 1076 SUBHASH KUMAR AMAR NATH JHA 05-Apr-84 M UR 98 3429118074 46.86% 57.78% 57.13% 53.92% 2 55.924620 6029 MUNNA KUMAR LALA RAI 09-Jan-85 M BC 89 2634118631 48.86% 63.11% 49.80% 53.92% 2 55.924621 1169 PAWAN KUMAR SUMAN BHOLA NATH MALAKAR 02-Mar-86 M EBC 86 2641118109 54.57% 57.11% 50.07% 53.92% 2 55.924622 5829 CHANDRAMANI THAKUR SATYANDRA THAKUR 28-Jul-86 M UR 108 0506118202 52.20% 52.89% 50.67% 51.92% 4 55.924623 429 UPENDRA KUMAR MAHENDRA RAI 31-Oct-86 M BC 84 2696115374 56.00% 49.89% 55.87% 53.92% 2 55.924624 1141 RAVI KUMAR RAMBRIKSH PRASAD 22-Feb-87 M BC 94 0311115126 59.86% 46.56% 55.33% 53.92% 2 55.924625 6204 NUTAN KUMARI AKHILESHWAR SINGH 18-Apr-88 F BC 100 2679115638 67.14% 42.44% 52.17% 53.92% 2 55.924626 5722 SHAILESH KUMAR UDAY PRASAD 25-Jan-90 M EBC 86 2691115099 62.43% 46.33% 53.00% 53.92% 2 55.924627 5038 DOLLY KUMARI KAMLA PRASAD SHARMA 04-Feb-91 F UR 86 2617118354 50.57% 59.00% 52.20% 53.92% 2 55.924628 2609 MITHILESH KUMAR RAJESHWAR SAH 18-Nov-91 M BC 86 3030118077 50.57% 53.00% 58.20% 53.92% 2 55.924629 5777 RAM BABU BRAJ KISHORE YADAV 18-May-79 M BC 94 3183118546 66.33% 51.67% 43.73% 53.91% 2 55.914630 5566 SEEMA KUMARI SUBHASH SINGH 06-Nov-84 F BC 82 2835115156 69.69% 46.67% 51.38% 55.91% 0 55.914631 3091 ARCHANA KUMARI SHASHI BHUSHAN KUMAR 02-Jan-87 F UR 85 2621115003 61.29% 45.00% 55.44% 53.91% 2 55.914632 2703 MEENEE KUMARI PASHUPATI SHARMA 01-Mar-78 F UR 84 2632118674 58.00% 53.56% 50.13% 53.90% 2 55.904633 5334 BIMAL KUMAR JAWAHAR LAL 27-Dec-79 M BC 82 2613118306 69.89% 47.89% 49.93% 55.90% 0 55.904634 1376 RUPA KUMARI RAM NARESH PRASAD 10-Jan-80 F BC 88 2659118588 65.89% 46.89% 48.93% 53.90% 2 55.904635 2236 DHARAMVIR PASWAN RAMESHWAR PRASAD 10-Apr-80 M BC 87 2408118204 60.00% 45.56% 56.13% 53.90% 2 55.904636 3053 MUKESH KUMAR RAMASHISH PRASAD 15-Nov-83 M BC 90 2634118147 48.29% 63.33% 50.07% 53.90% 2 55.90CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 572 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4637 2225 SHUBHAM BRAHAMDEO PRASAD 16-Feb-84 M BC 86 2670118582 48.29% 62.67% 50.73% 53.90% 2 55.90Sex4638 4111 UTTAM KUMAR DASHRATH PRASAD 10-Jan-87 M BC 96 2436118186 53.78% 57.33% 50.60% 53.90% 2 55.904639 5061 BABY KUMARI JANARDAN PD YADAV 14-Nov-88 F BC 90 7003118178 60.43% 45.00% 56.27% 53.90% 2 55.904640 2081 NARENDRA KUMAR RAVINDRA SHARMA 22-Dec-89 M UR 93 2677115353 50.60% 59.22% 51.87% 53.90% 2 55.904641 3588 SARITA SINGH SANJAY KUMAR 25-Sep-85 F BC 85 2689115454 44.86% 61.00% 55.80% 53.89% 2 55.894642 4886 PRADIP UPADHYAY NARAYAN UPADHYAY 05-Jan-86 M UR 93 2420118185 63.57% 54.22% 43.87% 53.89% 2 55.894643 P206 NITA KUMARI SURYAKANT MISHRA 22-Jan-86 F UR 88 2127118200 52.43% 52.78% 56.47% 53.89% 2 55.894644 3826 BHARTENDU PREMCHAND LAXMI NARAYAN SINGH 26-Dec-82 M EBC 107 2612118652 51.43% 52.78% 51.47% 51.89% 4 55.894645 169 MD MUSTAFA SHAHI PANCHU RAZA AZAD 11-Jul-84 M EBC 89 2632118412 46.71% 58.67% 56.27% 53.88% 2 55.884646 3383 REENA KUMARI RAJESH PRASAD 09-Aug-86 F UR 85 2656118789 61.00% 50.78% 49.87% 53.88% 2 55.884647 2747 RINA SABA MD RAZIQUR RAHMAN 25-Feb-88 F EBC 83 2658118029 59.43% 46.56% 55.67% 53.88% 2 55.884648 563 KANHAIYA KUMAR SINGH RAJENDRA PRASAD SINGH 06-May-84 M BC 105 0713118140 54.86% 51.56% 49.20% 51.87% 4 55.874649 4349 RAO BIRENDRA JAGDIP RAI 18-Feb-77 M BC 91 2655118072 53.11% 64.11% 44.40% 53.87% 2 55.874650 4672 SANJEET KUMAR RAMBRIKSH PRASAD 01-Mar-79 M BC 86 2663118335 52.78% 58.44% 50.40% 53.87% 2 55.874651 6463 RAJIW KUMAR UMA SHANKAR PRASAD 01-Mar-80 M EBC 98 2650118631 60.00% 48.33% 53.27% 53.87% 2 55.874652 2622 KUMARI DEEPMALA NOKHE LAL SAH 10-Jul-81 F UR 89 2626118350 51.29% 56.67% 53.67% 53.87% 2 55.874653 3277 ANAMIKA SAXENA AWADESH KUMAR SAXENA 25-Mar-85 F UR 86 2604118670 51.80% 51.80% 58.00% 53.87% 2 55.874654 384 SRISTI SUMAN SINGH RABI RANSHOO NATH SINGH 29-Jul-85 F BC 83 2673118302 53.14% 55.33% 53.13% 53.87% 2 55.874655 5555 PANKAJ KUMAR BIKRAM SAH 12-Jan-87 M EBC 95 0536118161 49.29% 60.00% 52.33% 53.87% 2 55.874656 3445 ANJU KUMARI ANIRUDH PD SINGH 7-Feb-88 F UR 89 3701115419 61.29% 46.67% 53.67% 53.87% 2 55.874657 6544 RAJESH KUMAR KUNJEELAL YADAV 01-Jan-83 M BC 93 3603115157 61.57% 49.00% 51.00% 53.86% 2 55.864658 4870 ANURADHA DAVINDRA PRASHAD GIRI 16-Jul-84 F EBC 82 2619115088 60.92% 54.22% 52.44% 55.86% 0 55.864659 3854 AMRITA RAJ JAMINDAR SINGH 23-Nov-87 F BC 83 2604118499 56.71% 50.00% 54.87% 53.86% 2 55.864660 1840 RAJ KUMAR JAGDISH PRASAD 13-Aug-73 M BC 117 2648118066 52.14% 45.00% 58.40% 51.85% 4 55.854661 6020 CHANDRA DEEP SHARMA MOHAN LAL SHARMA 01-Jul-77 M EBC 93 3508118299 49.33% 61.00% 51.22% 53.85% 2 55.854662 4793 UPENDRA KUMAR RAM NAND KISHORE RAM 10-Nov-79 M SC 108 2606119009 57.22% 43.89% 54.45% 51.85% 4 55.854663 3751 KUMAR JAY VIJAY KUMAR 15-Jan-80 M UR 101 0203118101 48.89% 60.00% 52.67% 53.85% 2 55.854664 2260 ASHUTOSH KUMAR DEO NARAYAN PRASAD 15-Mar-83 M BC 95 2610118602 54.43% 53.00% 54.13% 53.85% 2 55.854665 2064 KUMARI ARCHANA SINHA KRISHANA PRASAD 31-Dec-84 F BC 87 2670115004 54.29% 53.67% 53.60% 53.85% 2 55.854666 17 ABHISHEK KUMAR KAMLESH PRASAD SINGH 05-Feb-82 M UR 92 2601118539 46.29% 62.89% 52.33% 53.84% 2 55.844667 3413 VIJAY KUMAR RAM NANDAN MAHTO 5-Aug-87 M BC 104 2692118017 54.71% 54.11% 52.70% 53.84% 2 55.844668 6319 SANJIV THAKUR D.C. THAKUR 21-Oct-74 M UR 90 2646118097 53.00% 56.80% 51.69% 53.83% 2 55.834669 316 SAMRESH KUMAR THAKUR PRASAD 20-Jul-84 M BC 89 3807115495 55.57% 52.33% 53.60% 53.83% 2 55.834670 2690 VANDNA KUMARI ADITYA PRASAD 15-Jan-85 F BC 82 2689118220 55.43% 58.00% 54.07% 55.83% 0 55.834671 2821 NUTAN MISHRA RAMANAND MISHRA 12-Dec-87 F UR 96 2639118035 58.17% 50.78% 52.53% 53.83% 2 55.834672 1647 SNEH LATA AARATI UMENDRA KUMAR 17-Aug-72 F BC 98 2672118158 53.56% 48.11% 59.80% 53.82% 2 55.824673 6492 RAJENDRA SAHNI RAMDEO SAHNI 02-Mar-80 M EBC 101 0509115135 59.75% 45.78% 55.93% 53.82% 2 55.824674 2582 RAVI KUMAR SHIV PRASAD VERMA 12-Oct-83 M BC 83 2656118012 54.71% 56.67% 50.07% 53.82% 2 55.824675 1839 PANKAJ KUMAR LALBABU SINGH 10-Jan-89 M BC 85 2679115782 58.86% 46.67% 55.93% 53.82% 2 55.82CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 573 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4676 4751 DINESH SHAMBHU RAM 12-Jun-75 M EBC 91 2646115100 60.78% 46.44% 54.20% 53.81% 2 55.81Sex4677 5029 ANITA JHA SIDDHI NATH JHA 07-Feb-80 F UR 113 2604118925 44.86% 54.44% 56.13% 51.81% 4 55.814678 1423 RISHIKESH KUMAR SURENDRA PRASAD 01-Feb-83 M BC 85 2658118336 41.75% 66.56% 53.13% 53.81% 2 55.814679 3812 RAVISH KUMAR TIWARY HARERAM TIWARY 05-Nov-83 M UR 96 2424118113 50.00% 56.44% 55.00% 53.81% 2 55.814680 2411 NAGENDRA RAM RAMNARAYAN RAM 21-Mar-84 M SC 104 1512118221 44.57% 74.20% 42.67% 53.81% 2 55.814681 6317 MUNNA PASWAN RAMBILAS PASWAN 06-Feb-85 M sc 83 2307115462 54.43% 53.67% 53.33% 53.81% 2 55.814682 4002 MD RAGIB IMAM MD SERAJ UDDIN ANSARI 12-Dec-87 M EBC ORTHO 94 2501118779 55.00% 51.56% 54.87% 53.81% 2 55.814683 2639 NAMITA ARVIND KUMAR SINGH 02-Jan-88 F UR 94 2634118898 50.00% 56.22% 55.20% 53.81% 2 55.814684 3014 GAUTAM SHANKAR SURENDRA SINGH 05-Feb-88 M BC 93 2618118187 58.71% 54.44% 48.27% 53.81% 2 55.814685 2384 DEEPAK KUMAR RAJENDRA PRASAD 10-Feb-78 M EBC 85 4008118268 57.00% 55.67% 48.73% 53.80% 2 55.804686 4415 RAVI KUMAR RAMA NAND DAS 07-Oct-82 M SC 101 2656118123 58.71% 50.56% 52.13% 53.80% 2 55.804687 1077 SUNITA KUMARI BADRI NARAYAN 31-Jan-83 F ST 102 2694115375 62.43% 69.11% 29.87% 53.80% 2 55.804688 1408 ASHOK KUMAR SHIVNANDAN PRASAD 01-Mar-85 M EBC 93 2610118433 46.71% 57.89% 56.80% 53.80% 2 55.804689 5187 RATNA PRIYA BINODA NAND SHARMA 31-Dec-89 F UR 90 0640118255 45.86% 53.33% 62.20% 53.80% 2 55.804690 1568 RAJESH KUMAR RAJENDRA RAUT 02-Feb-74 M SC 94 2650118121 51.67% 55.22% 54.47% 53.79% 2 55.794691 6476 AJAY KUMAR BRAHMDEO PRASAD 03-Dec-76 M BC 89 2401118272 59.11% 52.00% 50.27% 53.79% 2 55.794692 2722 ABHAY KUMAR SUDARSHAN MISHRA 06-Jan-79 M UR 94 2601115074 67.89% 43.22% 50.27% 53.79% 2 55.794693 351 DEENBANDHU SHIV SHANKAR THAKUR 01-Oct-79 M EBC 99 2614118760 66.33% 47.44% 47.60% 53.79% 2 55.794694 3108 BINU KUMARI SARJU PRASAD 15-Jan-85 F BC 85 2613118657 46.43% 63.00% 51.93% 53.79% 2 55.794695 370 ZIAUL HAQUE MOHAMMAD ALAM 11-Feb-88 M EBC 97 2604118844 61.14% 48.00% 52.24% 53.79% 2 55.794696 P233 RAJESH KUMAR HARIHAR SAH 11-Mar-86 M BC 82 2345118008 49.78% 52.78% 64.80% 55.79% 0 55.794697 398 ABHIMANYU KUMAR UPENDRA SINGH 12-Jun-82 M UR 113 2601118388 45.57% 53.44% 56.33% 51.78% 4 55.784698 3125 ARADHANA KUMARI AJIT SINGH 05-May-80 F UR 98 2607119050 64.38% 50.78% 46.20% 53.78% 2 55.784699 5613 SANJEEV RANJAN NARAYAN THAKUR 20-Jan-85 M EBC 95 3767118082 47.71% 63.89% 49.73% 53.78% 2 55.784700 179 ANSHUL ABHIJEETA ASHISH KUMAR 14-Feb-88 F UR 87 2607118142 56.29% 54.00% 51.07% 53.78% 2 55.784701 5755 SHREERAM YADAV PYARE YADAV 17-Jan-80 M BC 105 1917118114 55.78% 46.33% 53.20% 51.77% 4 55.774702 2007 BINOD KUMAR SHEO DAYAL RAVIDAS 14-Dec-82 M SC 87 2613118612 51.57% 59.00% 50.73% 53.77% 2 55.774703 3004 SANTOSH KUMAR DHANESHWAR PRASAD 10-Feb-87 M BC 84 2689115133 54.43% 49.22% 57.67% 53.77% 2 55.774704 3819 JITENDRA KUMAR DAYASHANKER SINGH 10-Mar-77 M BC 99 2811118416 51.56% 64.00% 45.73% 53.76% 2 55.764705 4831 REENA VERMA RAM BHARAT MEHTA 18-Mar-79 F BC 90 2656118883 61.25% 48.11% 51.93% 53.76% 2 55.764706 5454 AJEET PRASAD SUBHASH CHANDRA PRASAD 02-Dec-79 M BC 94 2603115091 62.89% 46.00% 52.40% 53.76% 2 55.764707 20 RAJESH KUMAR PUNYADEO GOPE 01-Mar-81 M BC 92 2649118378 48.43% 58.44% 54.40% 53.76% 2 55.764708 1483 JAYSHREE KUMARI SURYANATH PRASAD 10-Dec-82 F BC 88 2621118271 44.00% 57.67% 59.60% 53.76% 2 55.764709 3412 NISHANT KUMAR BHAGWAN DAS SINGH 28-Feb-83 M BC 92 2638118018 49.43% 54.11% 57.73% 53.76% 2 55.764710 5399 KAMLESH KUMAR LAL BABU CHAUDHARY 01-Feb-86 M SC 86 2623118300 58.00% 49.00% 54.27% 53.76% 2 55.764711 2132 VIJAY KUMAR RAM KRIT RAM 05-Jan-72 M SC 90 0747118060 52.89% 49.89% 58.47% 53.75% 2 55.754712 4327 ANJALI KUMARI SINGH KESHAV PRASAD SINGH 30-May-79 F UR 85 3108118146 59.75% 47.56% 53.93% 53.75% 2 55.754713 6389 MANISH KUMAR PRITAM NAGENDRA NATH MISHRA 05-May-80 M UR 94 2630118081 58.63% 49.56% 53.07% 53.75% 2 55.754714 P257 PINKI KUMARI RAMNATH PRASAD 07-May-81 F UR 90 3526118095 48.29% 55.89% 57.07% 53.75% 2 55.75CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 574 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4715 1442 YASHMIN PRIYANKA SUBODH KUMAR SINGH 19-Apr-87 F UR 92 4020118200 51.60% 53.44% 56.20% 53.75% 2 55.75Sex4716 2226 RUBY KUMARI SURENDRA PRASAD 20-Nov-87 F EBC 87 2659118388 51.57% 58.67% 51.00% 53.75% 2 55.754717 5510 AJAY KUMAR RAJENDRA PRASAD PANDEY 02-Dec-81 M UR 91 2602115073 60.86% 49.22% 51.13% 53.74% 2 55.744718 2861 MAYA SINHA JAGDISH NARAYAN 14-Jan-83 F BC 89 2632118158 57.71% 53.44% 50.07% 53.74% 2 55.744719 2454 ANJAY KUMAR LAKSHMI MAHTO 11-Jul-83 M SC 90 2606118392 55.40% 48.89% 56.93% 53.74% 2 55.744720 4821 SANJEETA KUMARI RAMESH RAUT 10-Aug-83 F SC 91 2663118389 44.14% 58.56% 58.53% 53.74% 2 55.744721 6052 RUBY KUMARI BISHAW MOHAN MALLICK 26-Dec-86 F UR 95 2686115551 58.00% 48.22% 55.00% 53.74% 2 55.744722 2046 KSHITIJ RASHMI BALRAM CHAUBEY 14-May-74 F UR 85 2625118391 54.11% 47.89% 59.20% 53.73% 2 55.734723 1774 BHOLA SHANKAR SINGH AMIR SINGH 05-Dec-74 M BC 95 2613118059 63.29% 49.11% 48.80% 53.73% 2 55.734724 4298 MD NAKI IMAM RIZWI MD ANIS AKHTAR 01-Jan-79 M UR 95 4001115440 60.67% 49.33% 51.20% 53.73% 2 55.734725 970 EKTA KUMARI BIKRAMA PD GUPTA 25-Dec-80 F EBC 103 2617118455 50.80% 51.44% 58.93% 53.73% 2 55.734726 3970 NEHA KUMARI LAL MOHAN MISHRA 14-Jan-88 F UR 85 2679115016 60.00% 46.78% 54.40% 53.73% 2 55.734727 1723 PANKAJ KUMAR VINOD SINGH 20-Jan-88 M UR 102 2640118163 53.14% 55.78% 52.27% 53.73% 2 55.734728 1744 VIJAY KUMAR SHDASHIV PRASAD 02-Jan-74 M BC 90 2619110343 56.56% 46.00% 58.60% 53.72% 2 55.724729 3533 RAM SEVAK ROY RAM DE ROY 23-Jul-82 M BC 93 2652118704 47.29% 55.00% 58.88% 53.72% 2 55.724730 186 HARISHCHANDRA BHARTI MARAN SAHU 26-Dec-83 M EBC 90 2605119058 47.57% 61.78% 51.80% 53.72% 2 55.724731 6313 SHASHI RANJAN KUMAR KRISHNANDAN PRASAD 31-Mar-85 M BC 91 2669118452 54.00% 52.56% 54.60% 53.72% 2 55.724732 1548 PRATIBHA KUMARI SUNIL KUMAR CHAUDHARY 18-Dec-89 F UR 97 1818118181 61.57% 45.00% 54.60% 53.72% 2 55.724733 258 PRAKASH NARAIN RAVINDRA PRASAD 05-Jul-75 M BC 83 2643118227 50.89% 54.11% 56.13% 53.71% 2 55.714734 6553 VIKAS CHANDRA SITA SHARAN PRASAD 15-Apr-79 M UR 93 2697115302 60.00% 45.00% 56.13% 53.71% 2 55.714735 2000 SREE JYOTI RAM PRAVESH KUMAR 09-Jun-82 F UR 86 2673118261 57.00% 47.67% 56.47% 53.71% 2 55.714736 5052 VINAY KUMAR GURU PRASAD 04-Aug-82 M SC 87 2698115151 54.86% 54.00% 52.27% 53.71% 2 55.714737 4512 KUNAL KAPOOR RAJ KAPOOR GUPTA 13-May-85 F EBC 97 2627118487 51.14% 56.00% 54.00% 53.71% 2 55.714738 1202 DHARMENDRA KUMAR MADHUSUDAN SAW 01-Dec-86 M BC 91 2408118299 52.71% 53.22% 55.20% 53.71% 2 55.714739 1071 SWARNIKA LATA MISHRA SHAILENDRA KUMAR MISHRA 08-Mar-88 F UR 86 1418118098 71.14% 53.78% 36.20% 53.71% 2 55.714740 P250 DHARMENDRA KUMAR SINGH GUPTESHWAR SINGH 20-Mar-76 M UR 96 0710118012 48.78% 64.00% 48.33% 53.70% 2 55.704741 4161 SUSHIL KUMAR TRIBHUWAN PD SINGH 02-May-78 M UR 103 2695115295 62.78% 46.67% 51.67% 53.70% 2 55.704742 P 145 RANI KUMARI BINOD KUMAR SINGH 14-Dec-78 F UR 86 2653118411 62.33% 47.11% 51.67% 53.70% 2 55.704743 5947 RAJANI KUMARI ABHAY KUMAR 15-Feb-82 F UR 82 3733118225 43.86% 60.78% 62.47% 55.70% 0 55.704744 408 RASHMI KUMARI SHYAM NANDAN 01-Mar-82 F BC 89 2685115035 45.71% 61.67% 53.73% 53.70% 2 55.704745 4340 BINOD KUMAR RAMESHWAR PRASAD 10-Oct-82 M BC 85 2613118572 48.00% 57.56% 55.53% 53.70% 2 55.704746 2220 AMRITA SINGH SATYENDRA NARAYAN SINGH 15-Jun-85 F UR 92 2604118517 62.57% 48.33% 50.20% 53.70% 2 55.704747 4757 MANOJ KUMAR SARYUG RAM 05-Dec-86 M SC 93 4012118337 65.86% 48.11% 47.13% 53.70% 2 55.704748 2633 SUHANI KUMARI RAJU PRASAD 15-Feb-90 F EBC 98 2693115510 61.29% 48.56% 51.27% 53.70% 2 55.704749 3824 PRIYA KUMARI MAHENDRA PRASAD SINGH 13-Nov-91 F BC 85 2645118214 53.29% 52.22% 55.60% 53.70% 2 55.704750 92 SHUBHDA VATSYAYAN TRILOKI NATH MISHRA 22-Jan-79 F UR 101 2692115282 63.22% 45.11% 52.73% 53.69% 2 55.694751 3905 RAVIKANT RAJENDRA RAVIDAS 06-Mar-80 M SC 89 4015118320 55.88% 49.33% 55.87% 53.69% 2 55.694752 859 RANDHEER KUMAR PANDAY DINDYAL PANDEY 15-Apr-80 M UR ORTHO 102 1137118043 57.00% 51.33% 52.73% 53.69% 2 55.694753 517 GUNJA KUMARI ASHUTOSH KUMAR ARUN 31-Oct-83 F UR 90 2619118226 45.00% 67.67% 48.40% 53.69% 2 55.69CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 575 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4754 5289 MUKESH KUMAR RAGHUNANDAN PRASAD YADAV 05-Jan-85 M UR 94 2513118096 63.86% 46.22% 51.00% 53.69% 2 55.69Sex4755 2558 AMARESH VYAS MISHRA BHARAT VYAS MISHRA 13-Jul-92 M UR 91 2603118001 60.33% 40.67% 60.07% 53.69% 2 55.694756 1771 CHANCHAL KUMARI SURENDRA SHARMA 25-Apr-84 F BC 82 2613119194 49.43% 62.78% 54.87% 55.69% 0 55.694757 2301 KRITI SRIVASTAVA BIRENDRA PRASAD SRIVASTAVA 17-Jan-74 F UR 87 2625118371 43.67% 58.78% 58.60% 53.68% 2 55.684758 6333 RUPA RANI SHAMBHU SHARAN SHARMA 02-Jan-83 F BC 107 2659118614 50.57% 53.00% 51.47% 51.68% 4 55.684759 636 KUMARI PRABHA RANI J LAL DAS 17-Aug-84 F UR 85 2671116025 50.57% 56.00% 54.47% 53.68% 2 55.684760 5874 RAKESH KUMAR NAVAL KISHOR 16-Jun-86 M EBC 86 2652118029 59.14% 50.22% 51.67% 53.68% 2 55.684761 1595 NILAM KUMARI BRIND LAL SINGH 23-Oct-73 F BC 82 2636118421 61.89% 49.22% 55.93% 55.68% 0 55.684762 6591 AMIT KUMAR ASHOK KUMAR VERMA 15-Aug-78 M UR 109 2603118339 49.44% 50.44% 55.13% 51.67% 4 55.674763 2370 BABY KUMARI SIPAHI SINGH 12-Mar-74 F BC 97 2629115085 47.67% 55.33% 58.00% 53.67% 2 55.674764 1883 RENU KUMARI DINESH KUMAR DAS 01-Dec-79 F SC 83 2657118208 45.13% 63.22% 52.67% 53.67% 2 55.674765 4522 VISHNU KANT TIWARI BISHWANATH TIWARI 06-Sep-85 M UR 103 0749118077 51.29% 51.33% 58.40% 53.67% 2 55.674766 P224 RAJEEV KUMAR THAKUR VIJA THAKUR 13-May-86 M UR 94 2344118021 45.86% 54.22% 60.93% 53.67% 2 55.674767 1482 MAMTA KUMARI SHESH NATH 25-Dec-87 F BC 89 2629118478 60.60% 45.00% 55.40% 53.67% 2 55.674768 1540 MUKESH KUMAR SINGH RAM NARESH SINGH 05-Jan-77 M UR 102 3130118235 50.56% 54.22% 56.20% 53.66% 2 55.664769 2604 SUMIT RANJAN KUMAR GHURAN PRASAD YADAV 15-Nov-86 M BC 100 2905115605 55.00% 50.33% 55.66% 53.66% 2 55.664770 1698 BIRU PAKSH MAHTO SHIVNATH MAHTO 2-Jan-87 M UR 95 2613118866 52.67% 52.44% 55.87% 53.66% 2 55.664771 3728 AMRITA KUMARI SURESH PRASAD 25-Mar-87 F UR 97 0702115168 49.00% 55.44% 56.53% 53.66% 2 55.664772 1530 SUNNY KUMARI RAM RATAN PRASAD 10-May-90 F BC 90 2679118427 54.71% 55.00% 51.27% 53.66% 2 55.664773 3882 AMARNATH SAH BISHWANATH PRASAD 01-Jan-76 M BC ORTHO 88 2603118072 49.78% 58.11% 53.07% 53.65% 2 55.654774 4504 INDU BHUSHAN SINGH BHARAT BHUSHAN SINGH 25-Mar-81 M UR 116 2605119069 51.57% 55.11% 48.27% 51.65% 4 55.654775 4231 DHIRENDRA SINGH YADAV TRIBHUWAN PRASAD YADAV 05-Jan-85 M BC ORTHO 96 0708115148 50.14% 54.33% 56.47% 53.65% 2 55.654776 2121 DEEPIKA KUMARI DILESHWAR PATHAK 12-Dec-89 F UR 97 2809115172 54.14% 51.67% 55.13% 53.65% 2 55.654777 1044 RAM SINGH ASHVANI KUMAR SINGH 31-Dec-85 M UR 97 2652118712 58.43% 48.22% 54.27% 53.64% 2 55.644778 5632 RAJA MORDHWAJ PARWEY BHUBANESHWAR PARWEY 25-Oct-87 M SC 89 2017118018 55.57% 45.89% 59.47% 53.64% 2 55.644779 5024 KRITI KANT KAMLA PRASAD 31-Jan-78 M BC 82 2625118353 53.22% 63.67% 50.00% 55.63% 0 55.634780 5495 AJIT KUMAR RAJBALLAV MISHRA 26-Dec-82 M UR 96 2701118108 55.57% 57.11% 48.20% 53.63% 2 55.634781 3651 PREM PRAKASH KAPIL DEO SINGH 01-Mar-86 M EBC 93 2680115484 53.00% 54.56% 53.33% 53.63% 2 55.634782 3670 ROSHAN KUMAR AMBENDRA KUMAR 01-Dec-87 M BC 83 2659118186 51.57% 58.00% 51.33% 53.63% 2 55.634783 4726 RAJU CHOUDHARY DILIP CHOUDHARY 05-Mar-88 M EBC 82 0727118366 52.71% 55.11% 59.07% 55.63% 0 55.634784 2591 S M SHAMSHAD ARIF S M NOMAN 14-Dec-78 M UR 90 2603118783 49.11% 58.11% 53.60% 53.61% 2 55.614785 4551 KAMLESH KUMAR MURARI PRASAD 10-Jan-81 M UR 86 2237118165 52.86% 64.11% 43.87% 53.61% 2 55.614786 5610 JITENDRA KUMAR RAJ MEERA DEVI 08-Jan-88 M SC 91 2621118566 64.43% 51.00% 45.40% 53.61% 2 55.614787 1741 MEENAKSHI KUMARI GORAKH NATH RAY 10-Dec-88 F BC 88 2632118666 49.57% 60.00% 51.27% 53.61% 2 55.614788 2066 ABINASH KUMAR SARYUG PRASAD 02-Dec-82 M BC 88 2401118178 49.86% 61.22% 49.73% 53.60% 2 55.604789 2102 AMRENDRA KUMAR BIRENDRA PRASAD 05-Nov-83 M EBC 107 2604118245 46.57% 54.22% 54.00% 51.60% 4 55.604790 2836 BINOD PRASAD KAPILDEO PRASAD 05-Jan-72 M EBC 91 2634115042 62.22% 47.89% 50.67% 53.59% 2 55.594791 2946 SIMA KUMARI BAIJNATH PRASAD 01-Jan-80 F BC 90 2671118441 47.14% 54.89% 58.73% 53.59% 2 55.594792 3576 SONI KUMARI ARUN KUMAR GUPTA 28-Feb-84 F BC 83 2673118048 53.43% 48.89% 58.47% 53.59% 2 55.59CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 576 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4793 881 MUNNA PRASAD KAPIL DEO SHAH 01-Feb-85 M BC 87 2634118695 50.71% 55.44% 54.60% 53.59% 2 55.59Sex4794 6152 AMARNATH KUMAR HARIDWAR SAH 12-Jan-88 M EBC 105 2603118066 48.80% 54.56% 51.40% 51.59% 4 55.594795 910 RASHI VANDANA RAJESH KUMAR DIWAKAR 27-Sep-91 F BC 85 2655118082 53.00% 56.78% 51.00% 53.59% 2 55.594796 2559 UDAY KANT MISHRA BHUNESHWAR MISHRA 31-Mar-76 M UR 104 2686118027 55.00% 57.33% 48.40% 53.58% 2 55.584797 2085 MAYANK BHUSHAN JHA SHYAM CHANDRA JHA 30-Jan-77 M UR 93 2605119217 51.78% 57.89% 51.07% 53.58% 2 55.584798 4747 ALKA KUMARI DEVJATAN SHARMA 01-Jan-82 F UR 84 2605115032 44.57% 54.22% 61.93% 53.58% 2 55.584799 1232 SANJAY KUMAR ALOK RAJENDRA PRASAD 01-Mar-82 M EBC 90 2663118028 42.00% 60.33% 58.40% 53.58% 2 55.584800 6469 SUSHIL KUMAR MUNSHI LAL ROY 10-Dec-83 M BC 99 3018115003 49.00% 54.33% 57.40% 53.58% 2 55.584801 6344 ANAMIKA KUMARI SITARAM PRASAD 14-Jan-88 F BC 84 2402118418 61.00% 48.33% 51.40% 53.58% 2 55.584802 4638 REKHA KUMARI NARESH PRASAD 01-Apr-89 F UR 93 1140118196 57.57% 51.44% 51.73% 53.58% 2 55.584803 3687 NAMRATA KUMARI ASHOK KUMAR PATHAK 04-Jan-85 F UR 82 2677115295 58.29% 52.11% 56.33% 55.58% 0 55.584804 4433 CHANCHALA SINHA DEOKI NANDAN PRASAD 10-Mar-78 F BC 87 2613119227 62.22% 43.22% 55.27% 53.57% 2 55.574805 2957 ARATI KUMARI RAMJI SINGH 12-Feb-81 F BC 83 2608118012 53.88% 45.89% 60.93% 53.57% 2 55.574806 4892 DEEPMALA SHIVNANDAN PASWAN 17-Feb-82 F SC 100 2615118255 51.71% 59.00% 50.00% 53.57% 2 55.574807 4089 SANJEEV KUMAR HIRA LAL SINGH 12-Dec-82 M BC 93 0756118268 41.57% 66.67% 52.47% 53.57% 2 55.574808 6202 REKHA KUMARI SHITAL MANDAL 10-Apr-83 F BC 87 1316118120 49.14% 63.78% 47.80% 53.57% 2 55.574809 3374 NIRAJ KUMAR SATYANARAYAN PRASAD 22-Jan-83 M EBC 85 2131118069 49.71% 52.89% 58.07% 53.56% 2 55.564810 6571 SHASHI SHANKAR SURENDRA PRASAD SINGH 05-May-87 M UR 96 2669118484 54.43% 58.44% 47.80% 53.56% 2 55.564811 6001 MANJULA KUMARI RAMESHWAR PRASAD CHOUDHARY 01-Jan-84 F SC 88 2630118521 45.14% 58.78% 56.73% 53.55% 2 55.554812 1259 NEHA KUMARI SURENDRA PRASAD 06-Jan-88 F BC 92 2635118899 57.14% 51.44% 52.07% 53.55% 2 55.554813 1039 DHIRENDRA KUMAR HARINARAYAN PRASAD 15-Apr-82 M BC 92 2616118323 46.57% 55.11% 58.93% 53.54% 2 55.544814 5551 PRAVEEN KUMAR RAM BHAJAN SINGH 20-May-82 M BC 92 0934118144 53.14% 53.89% 53.60% 53.54% 2 55.544815 3422 DIPIKA SHRI NAWAL KISHOR PRASAD 02-May-83 F BC 97 2617118181 53.00% 49.89% 57.73% 53.54% 2 55.544816 501 RANJEET KUMAR KAMAT ADHIK LAL KAMAT 02-Mar-85 M EBC 94 2654118402 53.14% 54.56% 52.93% 53.54% 2 55.544817 P191 ABHISEK KUMAR RAJENDRA PRASAD MAHTON 15-Jan-90 M EBC 86 2601115154 59.00% 51.56% 50.07% 53.54% 2 55.544818 4202 ANJANA KUMARI SINGH SHIVSHANKAR PRASAD SINGH 15-Jul-73 F EBC 85 2606118263 58.14% 48.78% 53.67% 53.53% 2 55.534819 1059 PRIYANKA RANJAN SHEO PRASAD SINGH 25-Nov-78 F EBC 88 2645118738 61.56% 45.22% 53.80% 53.53% 2 55.534820 6450 GAUTAM KUMAR SHARMA DHARMNATH SHARMA 05-Feb-87 M EBC 103 0711118192 59.29% 46.78% 54.53% 53.53% 2 55.534821 2174 PRITI SARIKA JAGDISH PD SRIWASTAVA 05-Jan-74 F UR 82 0635115154 42.78% 59.44% 64.33% 55.52% 0 55.524822 3303 REKHA KUMARI ANIL KUMAR PD 01-Mar-76 F UR 89 2665118974 50.78% 54.44% 55.33% 53.52% 2 55.524823 1844 MANDAVI KUMARI SHIVAJEE 2-Feb-84 F BC 104 2629118720 54.29% 53.89% 52.40% 53.52% 2 55.524824 2023 ANIMA KUMARI RAMPRABHU SINGH 25-Feb-84 F BC 84 2605118585 44.71% 60.00% 55.83% 53.52% 2 55.524825 6489 CHANDAN KUMAR RAGHUBANSH MAHTO 15-Jan-85 M EBC 85 3702115267 59.29% 50.33% 50.93% 53.52% 2 55.524826 5255 SHANTNU KUMAR JAGDEO MANDAL 25-Dec-87 M BC ORTHO 87 1320118039 61.43% 49.67% 49.47% 53.52% 2 55.524827 6405 SUNIL KUMAR SHIV SHANKAR LAL 30-Jan-82 M BC 83 2694115216 56.43% 47.89% 56.20% 53.51% 2 55.514828 2218 RAJDEO KUMAR PATEL RAMNIHORA RAY 09-Mar-83 M BC 89 2312115086 53.86% 56.33% 50.33% 53.51% 2 55.514829 1247 DHARMENDRA KUMAR YUGAL ROY 20-Nov-84 M BC 90 2615118739 46.00% 58.33% 56.20% 53.51% 2 55.514830 5978 ALPANA KUMARI UMESH SHARMA 03-Apr-85 F UR 87 1402118045 64.57% 46.11% 49.83% 53.51% 2 55.514831 5104 RAKESH KUMAR BAIJNATH PRASAD 25-Jan-88 M BC 89 2683115319 57.14% 45.11% 58.27% 53.51% 2 55.51CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 577 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4832 6691 SUDHANSHU KUMARI DURGI SARDAR 15-Aug-89 F SC 91 3604115206 59.43% 54.11% 47.00% 53.51% 2 55.51Sex4833 1762 SONALI RANJAN MAHENDRA PRASAD 15-Jan-82 F SC 105 2832118195 45.71% 55.33% 53.47% 51.50% 4 55.504834 2197 RAJEEV RANJAN KRISHNA RAM 05-Sep-83 M SC 104 0264118208 54.57% 48.00% 57.93% 53.50% 2 55.504835 3834 JITENDRA KUMAR SINGH MAHENDRA NARAYAN SINGH 15-Mar-75 M UR 103 2621118574 63.11% 47.56% 49.80% 53.49% 2 55.494836 4920 RAGINI KUMARI BINAY KUMAR 10-Jan-82 F UR 87 1133118024 49.86% 54.22% 56.40% 53.49% 2 55.494837 3782 MANTU KUMAR SINGH MAHENDRA PRASAD SINGH 25-Jan-82 M UR 98 2632118065 46.57% 53.22% 60.67% 53.49% 2 55.494838 74 AMRESH KUMAR JAYPRAKASH THAKUR 02-Feb-86 M EBC 84 2604118305 49.67% 57.00% 53.80% 53.49% 2 55.494839 5007 SONAM KUMARI LAL BABU SINGH 28-Jan-88 F EBC 87 2693115112 61.29% 48.11% 51.07% 53.49% 2 55.494840 5534 SHAHIN ANJUM MD SALAHUDDIN 30-Oct-80 F EBC 82 2603118959 50.57% 59.11% 56.80% 55.49% 0 55.494841 3447 KIRAN KUMARI PARAS SHARMA 12-Jan-80 F BC 91 2624118680 42.71% 62.67% 55.07% 53.48% 2 55.484842 4828 RIBHA KUMARI NAWAL KISHOR PRASAD 05-Apr-80 F UR 83 3709115112 63.63% 43.22% 53.60% 53.48% 2 55.484843 1502 YASHIKA JAGNARAIN PRASAD SINHA 01-Jan-81 F BC 91 2699118036 48.71% 57.11% 54.60% 53.48% 2 55.484844 4096 SUBODH KUMAR GAURAV CHANDRA SHEKHAR DAS 14-Feb-82 M SC 94 1321118082 44.71% 57.11% 58.60% 53.48% 2 55.484845 1790 SHANTOSH KUMAR YADAV UDAY SHANKER PRASAD 18-May-87 M BC 87 2669118018 43.50% 63.00% 53.93% 53.48% 2 55.484846 6627 CHANDAN KUMAR GAYA PRASAD MAHTO 06-Mar-88 M BC 82 1903118287 62.29% 51.56% 52.60% 55.48% 0 55.484847 1008 NIBHA SINHA AKHOURI YADUBIR PRASAD 14-Jan-74 F UR 96 2636118179 49.22% 53.00% 58.20% 53.47% 2 55.474848 5224 DEV NARAYAN SIHANI MAHAVIR SAHANI 30-Jul-78 M EBC 85 2204115107 64.56% 47.11% 48.73% 53.47% 2 55.474849 5050 VIJAY LAKSHMI MUNDRIKA THAKUR 03-Nov-78 F BC 85 2692118160 57.67% 53.89% 48.87% 53.47% 2 55.474850 3717 ANJALI BRAJ BIHARI 27-Nov-82 F UR 83 22606118081 50.71% 64.56% 45.13% 53.47% 2 55.474851 4667 RINKU KUMARI AYODHYA PRASAD 08-Dec-83 F BC 87 2425118018 50.71% 59.22% 50.47% 53.47% 2 55.474852 2948 DINESH KUMAR RAMDEV PRASAD 15-Nov-85 M BC 103 2409118029 61.29% 50.78% 48.33% 53.47% 2 55.474853 4625 GANESH KUMAR OM PRAKASH PANDIT 01-Jan-86 M UR 84 2617118633 52.29% 51.33% 56.80% 53.47% 2 55.474854 4985 SURENDRA BHARTI RAMSHARAN PRASAD 08-Jun-86 M BC 86 2926118061 54.20% 55.00% 51.20% 53.47% 2 55.474855 5177 KAUSHAL KUMAR ABHIMANYU PRAKASH 05-Feb-89 M BC 99 2508118197 56.00% 48.89% 55.53% 53.47% 2 55.474856 4989 SUNAINA KUMARI DASHRATH YADAV 05-Feb-84 F BC 102 2148118226 57.00% 49.44% 53.93% 53.46% 2 55.464857 5066 TRILOKI KUMAR PANDIT UPENDRA PANDIT 08-Apr-85 M EBC 86 0535118021 57.86% 55.60% 46.93% 53.46% 2 55.464858 2275 GIRISH RANJAN OJHA GIRIJA NAND OJHA 17-Sep-84 M UR 91 0101115488 42.71% 56.56% 61.07% 53.45% 2 55.454859 1810 ANJALI KUMARI UMESH PRASAD 30-Jan-87 F BC 86 2615115150 61.57% 42.44% 56.33% 53.45% 2 55.454860 928 SHWETA KUMARI HARISH CHANDRA CHAUDHARY 04-Feb-90 F BC 87 2671118093 57.14% 53.00% 50.20% 53.45% 2 55.454861 2395 SANJEEV KUMAR VISHUNI SHARMA 15-Jul-73 M EBC 105 2414115034 48.00% 53.00% 53.33% 51.44% 4 55.444862 2525 SANTOSH KUMAR BHARTI AKSHAIBAR PASWAN 30-Mar-79 M SC 93 1520118567 49.33% 53.44% 57.53% 53.44% 2 55.444863 6138 SAMVEDNA SNEHI VINAY KRISHNA 22-Dec-80 F BC 99 2660118641 54.38% 55.00% 50.93% 53.44% 2 55.444864 P 274 MUKESH KUMAR PATHAK NAGESHWAR PATHAK 17-Mar-84 M UR 100 2634118456 61.43% 50.56% 48.33% 53.44% 2 55.444865 5086 MADHURI KUMARI SITA RAM YADAV 24-Apr-85 F BC 93 2629118159 50.00% 61.00% 49.33% 53.44% 2 55.444866 2044 MEGHA PRAKASH PREM PRAKASH 19-Jan-86 F EBC 92 2815118702 54.14% 51.11% 55.07% 53.44% 2 55.444867 4623 GAUTAM KUMAR SINGH RAM NARESH PRASAD 25-Dec-88 M BC 100 2409118243 56.29% 46.78% 57.27% 53.44% 2 55.444868 1748 SHOBHA KUMARI MITRAJEET MEHTA 13-Apr-89 F SC 87 2525118074 48.60% 48.80% 62.93% 53.44% 2 55.444869 5275 MANISH KUMAR SINGH CHANDESHWAR SINGH 04-Nov-82 M UR 95 2630118098 53.14% 52.56% 54.60% 53.43% 2 55.434870 P 84 ANIMESH SINHA ARVIND KUMAR SINHA 06-Feb-87 M UR 96 2202115018 53.14% 49.22% 57.93% 53.43% 2 55.43CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 578 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4871 6716 ANSHUMAN KUMAR KASHYAP SATISH KUMAR KASHYAP 10-Jan-88 M UR 91 1403118025 53.71% 52.44% 54.13% 53.43% 2 55.43Sex4872 5807 DHEERAJ KUMAR ANIRUDH SINGH 14-May-90 M UR 90 2616118165 51.57% 55.78% 52.93% 53.43% 2 55.434873 1194 SHAMIM AHMAD ABDUL LATIF 31-Dec-74 M UR 94 2604118689 57.43% 49.78% 53.07% 53.42% 2 55.424874 1097 PANKAJ KUMAR SINGH GANGA PRASAD SINGH 01-Sep-75 M EBC 85 2679115872 53.56% 48.44% 58.27% 53.42% 2 55.424875 4393 PRIYADARSHNI KUMARI NIRBHAYSHANKAR PRASAD SING 6-Jun-85 F BC 104 2680115703 57.71% 52.11% 50.44% 53.42% 2 55.424876 4470 RINKI KUMARI UMESH KUMAR DUTTA 15-Feb-88 F UR 83 0937118227 55.86% 50.00% 54.40% 53.42% 2 55.424877 2855 ANITA KUMARI KAPILESHWAR YADAV 11-Nov-89 F BC 93 2605118702 55.67% 57.40% 47.20% 53.42% 2 55.424878 3481 RAJEEV KUMAR SINGH VIJAY BAHADUR SINGH 30-Sep-74 M BC 89 2699118611 45.33% 59.89% 55.00% 53.41% 2 55.414879 4560 RASHI KUMARI RAVINDRA PRASAD SRIYASTAVA 10-Jan-81 F UR 83 0729118178 48.43% 56.33% 55.47% 53.41% 2 55.414880 1846 T MANISHA BHARTI SANJAY BAITHA 16-Sep-81 F SC 88 2630118197 59.14% 47.22% 53.87% 53.41% 2 55.414881 96 NIKKY KUMARI NARESH PRASAD SINHA 30-Oct-84 F UR 82 2636118387 55.29% 55.67% 55.27% 55.41% 0 55.414882 4953 PRIYANKA KUMARI BISHWANATH PANDEY 05-Jan-73 F UR 84 2645118578 46.67% 57.67% 55.87% 53.40% 2 55.404883 3069 ANANT PANDIT MANOHAR PANDIT 02-Jan-74 M EBC 83 1302118072 50.67% 53.33% 56.20% 53.40% 2 55.404884 P 163 AKSHAY KUMAR SHARMA ARJUN VISHWAKARMA 01-Apr-76 M EBC eye 89 2605115010 53.80% 63.40% 43.00% 53.40% 2 55.404885 5047 PRATIGYA GUPTA SACHIDANAND 12-Jul-82 F BC 84 2643118800 48.14% 52.44% 59.60% 53.40% 2 55.404886 929 MINAKSHI KUMARI SUBHASH CHANDRA MISHRA 17-Oct-85 F UR 92 2633118026 48.14% 64.78% 47.27% 53.40% 2 55.404887 3833 KANCHAN KUMARI RAM NARAYAN GUPTA 14-May-75 F BC 91 2623118524 54.67% 51.78% 53.73% 53.39% 2 55.394888 2785 ARCHNA KUMARI HARE RAM DAS 20-May-76 F UR 86 2605118894 51.71% 49.33% 59.13% 53.39% 2 55.394889 4434 SHIV KANT KRISHNA KUMAR SINGH 07-Oct-81 M BC B F SC 84 2669118982 45.86% 56.44% 57.87% 53.39% 2 55.394890 5594 VEENA KUMARI RAM PRASAD SINGH 27-Nov-83 F BC 90 2835118323 55.00% 54.22% 50.93% 53.39% 2 55.394891 2099 KAMLESH KUMAR NIVAS DUTTA 05-Jan-84 M BC 88 2699118389 65.43% 43.00% 51.73% 53.39% 2 55.394892 3992 UDAY SHANKAR OM PRAKASH YADVENDU 06-Feb-85 M BC 93 2686118105 52.00% 56.56% 51.60% 53.39% 2 55.394893 4254 AMIT RANJAN HARI LAL 13-May-86 M BC 86 2604118026 58.00% 49.89% 52.27% 53.39% 2 55.394894 5948 MRIDULA RAGINI RAM NIVAS PRASAD 26-Jan-87 F BC 95 2416118174 54.71% 54.00% 51.47% 53.39% 2 55.394895 1798 SUBHASH KUMAR KRISHNA PRASAD 05-Feb-87 M BC 94 2433118052 55.43% 56.00% 48.73% 53.39% 2 55.394896 4602 SURAJ KUMAR YUGAL KISHORE RAY 05-Feb-87 M EBC 90 3712115274 50.71% 54.33% 55.13% 53.39% 2 55.394897 2865 SATENDRA KUMAR MATENDRA KUMAR 25-Dec-87 M UR 103 3014115031 48.14% 58.22% 53.80% 53.39% 2 55.394898 2192 SEEMA KUMARI UPENDRA SINGH 31-Jul-89 F UR 93 2830118417 47.86% 53.11% 59.20% 53.39% 2 55.394899 2013 T ABHAY KUMAR PURUSHOTAM PD. RAY 10-Oct-84 M BC 98 2601118233 48.78% 55.89% 55.47% 53.38% 2 55.384900 4317 SUDHA SINGH SHIV BADAN RAY 10-Jan-85 F UR 102 2673118763 51.43% 55.44% 53.27% 53.38% 2 55.384901 4357 KAVITA SINHA BIRENDRA PRASAD 2-Jul-73 F UR 99 2624118390 47.11% 62.67% 50.33% 53.37% 2 55.374902 1494 MAHENDRA KUMAR SHEO PRASAD RAY 15-Feb-74 M BC 93 2629118246 57.33% 51.44% 51.33% 53.37% 2 55.374903 2660 PRAKASH KUMAR RADHEY SHYAM SAW 03-May-80 M BC 88 2680115091 64.86% 45.11% 50.13% 53.37% 2 55.374904 1617 INDU SINGH SHAMBHUSHARAN SINGH 05-Aug-82 F BC 93 2620118382 52.29% 47.56% 60.27% 53.37% 2 55.374905 4520 ATUL KUMAR MEHTA ANIL MEHTA 04-Mar-85 M BC 84 2010118859 50.86% 53.00% 56.27% 53.37% 2 55.374906 3270 MANISH KUMAR DHARMENDRA KUMAR PANDEY 07-Nov-88 M UR 92 2629118939 55.57% 54.33% 50.20% 53.37% 2 55.374907 5285 SANJEEV KUMAR RAJENDRA RAM 09-Aug-79 M SC 84 3745118078 63.67% 44.00% 52.40% 53.36% 2 55.364908 1371 HEENA SAHIN ASIM ASFAR ANSARI 21-Dec-88 F EBC 82 2654115083 58.57% 54.00% 53.47% 55.35% 0 55.354909 771 RAJ KUMARI MANORATH ROY 15-Jun-81 F BC 87 3733118183 40.71% 68.33% 51.00% 53.35% 2 55.35CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 579 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4910 4528 RUBY KUMARI OMPRAKASH MEHTA 07-Feb-84 F BC 96 2659118390 46.57% 57.00% 56.47% 53.35% 2 55.35Sex4911 P242 VIDYA SAGAR RAMANAND MISHRA 15-Jan-87 M UR 93 0316115142 59.29% 45.00% 55.75% 53.35% 2 55.354912 5775 BINOD KUMAR SINGH SHATISH KUMAR SINGH 07-May-88 M BC 85 2111118168 50.57% 54.67% 54.80% 53.35% 2 55.354913 1241 YESVEER PRIYDARSHI SATENDRA KUMAR SINGH 04-Aug-75 M BC 91 2699118077 49.67% 58.22% 52.13% 53.34% 2 55.344914 1030 SONI SHARMA SHAILESH SHARMA 07-Feb-79 F UR 83 2673118089 69.89% 44.00% 46.13% 53.34% 2 55.344915 5018 HEMLATA RAM BABU MEHTA 02-Feb-73 F BC 92 2620118071 42.56% 50.11% 67.33% 53.33% 2 55.334916 4908 RAJEEV KUMAR RAM SINGH 05-Feb-79 M BC 85 2648118490 49.71% 58.00% 52.27% 53.33% 2 55.334917 3932 AVINASH KUMAR SATISH KUMAR GUPTA 18-Jan-80 M EBC 100 2611118127 46.14% 63.11% 50.73% 53.33% 2 55.334918 2805 SHARWAN KUMAR RAJNATH PRASAD 14-Feb-81 M BC 88 2691115317 57.38% 49.56% 53.07% 53.33% 2 55.334919 4246 KUNDAN KUMAR RAGHUVIR PRASAD 05-Aug-81 M BC 89 2627118600 52.29% 54.11% 53.60% 53.33% 2 55.334920 1307 RAMJIT KUMAR TRIBHUWAN PANDIT 10-Dec-82 M EBC 84 2653118160 46.43% 55.56% 58.00% 53.33% 2 55.334921 4972 PUSHPA KUMARI AWADHESHWAR SINGH 04-Sep-84 F BC 84 0725115095 57.57% 49.89% 52.53% 53.33% 2 55.334922 4545 NILESH KUMAR MUKESH KUMAR SINGH 15-Feb-88 M BC 90 2679115181 54.14% 49.78% 56.07% 53.33% 2 55.334923 3727 RAGINI KUMARI LAL MOHAN SINGH 01-Mar-88 F UR 96 2605119411 50.71% 60.56% 48.73% 53.33% 2 55.334924 428 SARINI SAHIBA RAMESH PRASAD SRIVASTAVA 07-Jan-83 F UR 87 2666118250 46.86% 51.56% 61.53% 53.32% 2 55.324925 2307 ABDHESH KUMAR BECHAN JHA 02-Dec-86 M UR 98 2604118850 52.43% 51.33% 56.20% 53.32% 2 55.324926 6136 ANJALI ANJAN RAMASHISH PRASAD 05-Jan-88 F EBC 84 2606118090 46.60% 53.56% 59.80% 53.32% 2 55.324927 6302 UMESH KUMAR MUNSHI PANDIT 05-Feb-90 M EBC 84 3516115327 52.29% 54.20% 53.47% 53.32% 2 55.324928 6358 ABHAY KUMAR JHA AKHILESHWAR JHA 01-Mar-80 M UR 98 2905118241 64.25% 47.67% 48.00% 53.31% 2 55.314929 1990 AJAY KUMAR DAS SUKHDEO DAS 16-Jan-81 M SC 86 2602118033 60.50% 48.22% 51.20% 53.31% 2 55.314930 898 SHAILESH MANI SINHA RAM KUMAR SINHA 25-Feb-85 F BC 85 2691115120 53.43% 49.11% 57.40% 53.31% 2 55.314931 5651 SHIKHA RANI BABAN PRASAD SINGH 05-Dec-86 F UR 89 3207118025 61.57% 45.22% 53.13% 53.31% 2 55.314932 3667 DIVYA BHARTI BASUDEO PRASAD 01-Jan-87 F BC 85 2617118258 52.00% 54.33% 53.60% 53.31% 2 55.314933 35 SEEMA KUMARI CHANDRASHEKHAR NR SINGH 05-Feb-89 F UR 82 2699118744 58.14% 51.33% 56.47% 55.31% 0 55.314934 2553 RANJU KUMARI BRIJ KISHOR PRASAD 02-Jul-72 F BC 87 2684115494 48.56% 56.22% 55.13% 53.30% 2 55.304935 6375 KALICHARAN MISHRA RAMESH CHANDRA MISHRA 16-Aug-81 M UR 98 0810115019 46.71% 61.78% 51.40% 53.30% 2 55.304936 3008 RASHMI SINHA RAM KUMAR SINHA 25-Dec-81 F UR 84 4015118204 55.14% 47.89% 56.87% 53.30% 2 55.304937 6385 WASI AKHTAR ABDUL MANAN 15-Jul-82 F UR 86 2607118960 53.14% 50.60% 56.15% 53.30% 2 55.304938 181 ASHA KUMARI VIJAY SINGH 25-Nov-83 F BC 102 2624115124 60.71% 73.60% 25.58% 53.30% 2 55.304939 3639 VIVEK JHA AMAR NATH JHA 29-Jan-85 M UR 97 1323118124 54.71% 50.20% 55.00% 53.30% 2 55.304940 4085 SHIV SHANKAR KUMAR RAMANAND PRASAD 03-Oct-85 M EBC 88 4017118368 50.43% 58.00% 51.47% 53.30% 2 55.304941 5821 NITIN KUMAR VINOD KUMAR KUSHWAHA 11-Nov-87 M BC 93 2679115483 61.86% 45.11% 52.93% 53.30% 2 55.304942 4101 RASHMI KUMARI ANIL KUMAR SINGH 12-Jan-84 F UR 93 1909118252 48.00% 55.33% 56.53% 53.29% 2 55.294943 4048 KAJAL GYANENDRA KUMAR SINGH 20-Feb-85 F BC 83 2622118496 48.29% 58.44% 53.13% 53.29% 2 55.294944 1525 ANJANI KUMAR SUNIL KUMAR 01-Jan-87 M BC 83 2403118257 53.71% 51.22% 54.93% 53.29% 2 55.294945 2050 AJIT KUMAR DEO BABU SINGH 17-Jan-87 M BC 86 2603115118 59.86% 48.00% 52.00% 53.29% 2 55.294946 1864 ANUJA AMERI RAJEEV RANJAN 28-Dec-71 F BC 92 2607118274 56.33% 53.44% 50.07% 53.28% 2 55.284947 4921 SANJEET KUMAR DASHRATH PRASAD 15-Feb-81 M EBC 86 2663118298 53.25% 54.11% 52.47% 53.28% 2 55.284948 5707 SWETA RAI RAJENDRA KUMAR RAI 15-Jun-82 F UR 87 1724118306 50.71% 55.20% 53.93% 53.28% 2 55.28CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 580 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4949 3571 SUDHIR KUMAR SURESH KUMAR 10-Feb-84 M EBC 83 2693115440 51.43% 57.22% 51.20% 53.28% 2 55.28Sex4950 5467 RAJEEV KUMAR RANJAN SURESH PASWAN 15-Dec-84 M SC 84 2649118044 50.43% 59.67% 49.73% 53.28% 2 55.284951 1716 DEEPAK KUMAR DHANANJAY PRASAD 02-Jan-87 M BC 90 2605118994 56.29% 42.89% 60.67% 53.28% 2 55.284952 2524 MANOJ SHARMA NATHUNI SHARMA 08-Dec-89 M BC 97 4012118385 56.29% 50.89% 52.67% 53.28% 2 55.284953 3688 RATANJAY KUMAR NAND KISHOR KAPAR 26-Jun-89 M BC 111 2655118377 53.86% 56.78% 43.20% 51.28% 4 55.284954 1830 RAM SUNDAR THAKUR BACHNESHWAR THAKUR 10-Jan-72 M EBC 82 2652118722 51.33% 58.78% 55.73% 55.28% 0 55.284955 4448 AJIT KUMAR BHBNESHWAR PRASAD PANKAJ 25-Jul-75 M UR 96 2603115120 57.33% 49.56% 52.93% 53.27% 2 55.274956 5848 AJIT KUMAR BHBNESHWAR PRASAD PANKAJ 25-Jul-75 M UR 96 2603115120 57.33% 49.56% 52.93% 53.27% 2 55.274957 3872 MONIKA BANERJEE PRADIP KUMAR CHOWDHURY 05-Feb-77 F UR 94 2633118447 54.67% 50.60% 54.56% 53.27% 2 55.274958 3421 PRADEEP KUMAR RAM NARAYAN PRASAD 23-Mar-82 M SC 96 2819118452 59.00% 51.56% 49.27% 53.27% 2 55.274959 1838 ANIL KUMAR BRAHAMDEO CHOUDHARY 13-Jan-85 M SC 85 2605118421 57.14% 49.33% 53.33% 53.27% 2 55.274960 P 126 DINESH KUMAR GANESH NAHAWAT LAL GANESH 15-Feb-87 M EBC 103 8001115252 58.29% 50.78% 50.75% 53.27% 2 55.274961 4533 SWATI KUMARI NIRMAL KUMAR CHAUDHARY 26-Nov-89 F BC 92 3712115336 57.00% 46.00% 56.80% 53.27% 2 55.274962 5384 PINTU KUMAR NANDU YADAV 06-May-90 M BC 82 2420118002 58.29% 52.00% 55.53% 55.27% 0 55.274963 3906 BHAWNA BHARTI ANAND MOHAN 15-Feb-92 F BC 82 0904115006 59.57% 51.78% 54.47% 55.27% 0 55.274964 5815 SATYENDRA KUMAR KAILASH PRASAD GUPTA 20-Dec-80 M BC 89 0325118067 46.00% 59.78% 54.00% 53.26% 2 55.264965 P 131 KUMARI PRIYA SHYAM KISHOR PRASAD 14-Feb-81 F UR 83 2205118201 46.86% 62.11% 50.80% 53.26% 2 55.264966 2743 PINKY DEVI SANT ROY 14-Jun-85 F BC 90 2641118348 63.29% 44.89% 51.60% 53.26% 2 55.264967 6110 RANJEET KUMAR LAL MADAN MOHAN LAL 03-Jan-76 M EBC 89 2654118405 54.11% 55.11% 50.53% 53.25% 2 55.254968 3474 SHWETA KUMARI VIDYA BHUSHAN PRASAD 05-Mar-79 F UR 98 2692115326 61.75% 44.67% 53.33% 53.25% 2 55.254969 1701 BABLU PURVEY HARI CHANDRA PURVEY 06-May-85 M BC 83 3606118173 49.43% 56.11% 54.20% 53.25% 2 55.254970 2347 NEELIMA KUMARI BAIRISTAR PANDEY 20-Aug-86 F UR 85 2635118552 61.57% 51.44% 46.73% 53.25% 2 55.254971 2443 PANKAJ KUMAR PRABHU NARAYAN SINGH 02-May-71 M BC EYE 98 2619118541 65.56% 44.44% 49.73% 53.24% 2 55.244972 6611 SUDHA SINGH AJAY NARAYAN SINGH 20-Jan-78 F BC 98 2673118762 53.11% 52.22% 54.40% 53.24% 2 55.244973 1964 SANTOSH KUMAR NAND KISHOR SINGH 05-May-79 M BC 84 2665118049 57.89% 52.78% 49.07% 53.24% 2 55.244974 4856 AMRITA PRITAM PREM KUMAR GUPTA 21-Jul-81 F EBC 87 3703118140 45.86% 60.00% 53.87% 53.24% 2 55.244975 71 RAJESH PD SINGH UMESH PD SINGH 09-Aug-85 M BC 85 1214118124 55.71% 52.00% 52.00% 53.24% 2 55.244976 2257 PAWAN KUMAR SUMAN YOGENDRA PASWAN 10-Jun-76 M SC 82 1714118135 59.00% 61.56% 45.13% 55.23% 0 55.234977 P202 SATYAJEET PRAKASH RAJDEEP PRASAD 15-Feb-80 M EBC 89 2232118289 63.56% 47.33% 48.80% 53.23% 2 55.234978 2170 OM PRAKASH PRABHU NATH SINGH 02-Jan-86 M BC 101 2639118077 56.14% 51.89% 51.67% 53.23% 2 55.234979 3379 ANSHU CHANDRA BIRENDRA PRASAD 01-Jan-88 F EBC 89 2607118073 48.14% 51.89% 59.67% 53.23% 2 55.234980 1615 MIHIR KUMAR JHA JARESHWAR JHA 19-Sep-75 M UR 101 2568118116 54.22% 52.44% 53.00% 53.22% 2 55.224981 6490 GUNJAN KUMAR RAGHUBANSH MANI 01-Mar-86 M EBC 99 3703115040 50.86% 52.67% 56.13% 53.22% 2 55.224982 2078 MEENA KUMARI KRISHNA PRASAD 20-Mar-75 F UR 97 2416118022 55.67% 52.44% 51.53% 53.21% 2 55.214983 5655 SHAVINA PERWIN MD IBRAHIM ADIL 09-Aug-75 F EBC 89 1721118002 58.78% 49.00% 51.87% 53.21% 2 55.214984 4123 PAMMI KUMARI GANESH PRASAD 24-Feb-85 F EBC 88 2639118391 55.29% 50.89% 53.47% 53.21% 2 55.214985 5682 ROODANI KUMARI SURESH PRASAD SINGH 03-Apr-85 F BC 87 0531115017 58.14% 46.89% 54.60% 53.21% 2 55.214986 1618 RUPKALA KUMARI SINHA PREM PRAKASH SINHA 05-Mar-74 F UR 96 1143118128 50.56% 52.44% 56.60% 53.20% 2 55.204987 651 SAMRENDRA KUMAR JAY NARAYN SINGH 01-Mar-81 M UR 101 2687115305 52.88% 50.33% 56.40% 53.20% 2 55.20CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 581 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n4988 293 BINDU KUMARI SUDAMA SAH 08-Sep-85 F ST 94 2613118450 47.86% 61.22% 50.53% 53.20% 2 55.20Sex4989 P10 ABHISHEK KUMAR ASHOK KUMAR 31-Jul-91 M BC 85 2201118089 54.71% 51.89% 53.00% 53.20% 2 55.204990 5839 NUZHAT QAMAR MD QAMARUZAMA 01-Jan-73 F UR 93 2639118052 59.33% 48.44% 51.80% 53.19% 2 55.194991 2163 NIRU KUMARI RAMESWAR PRASAD 10-Jan-76 F BC 90 2679115331 53.56% 57.56% 48.47% 53.19% 2 55.194992 5859 RAJESH KUMAR RAJAK RAJENDRA PRASAD RAJAK 12-Sep-79 M SC 97 2650118234 53.00% 51.44% 55.13% 53.19% 2 55.194993 115 RAJEEV KUMAR RAM NARESH SAH 01-Jan-82 M EBC 85 2605119420 44.00% 61.56% 54.00% 53.19% 2 55.194994 2356 ARCHANA KUMARI BIPIN KUMAR 22-Nov-86 F BC 85 2608118181 51.43% 52.89% 55.27% 53.19% 2 55.194995 2700 ANAMIKA RATAN PRASAD 20-Dec-89 F UR 84 2604118564 50.33% 48.11% 61.13% 53.19% 2 55.194996 1139 AMIT KUMAR RAJENDRA PRASAD 22-Oct-81 M BC 96 2603118357 52.00% 55.11% 52.42% 53.18% 2 55.184997 4306 SURYA DEV YADAV JEEVACHH YADAV 12-May-84 M BC 88 3604115313 51.57% 51.56% 56.40% 53.18% 2 55.184998 431 RANJEETA KUMARI SHATRUHAN KUMAR SINHA 01-Jan-85 F UR 88 2654118488 52.57% 51.11% 55.87% 53.18% 2 55.184999 4063 ASIA BANO AGHA MUZAFFAR ALI 01-Mar-77 F UR 85 2627115063 60.44% 54.33% 44.73% 53.17% 2 55.175000 6483 NIRAM SINHA RAJESH RAUSHAN 20-Dec-85 F BC 93 2637118062 58.57% 48.67% 52.27% 53.17% 2 55.175001 6067 AMARJEET KUMAR RAVINDRA KUMAR 05-Feb-90 M UR 90 2501115113 63.43% 45.33% 50.73% 53.17% 2 55.175002 5820A VIKAS BHARTI BHAGWAT PRASAD 05-Feb-90 M EBC 82 2437118158 60.43% 50.89% 54.20% 55.17% 0 55.175003 4801 CHANDANA DAS NARENDRA CHANDRA DAS 16-Jan-75 F UR 86 0615118089 48.44% 54.44% 56.60% 53.16% 2 55.165004 2006 YAMUNA PRASAD GULAB CHANDRA PRASAD 07-Sep-75 M SC 86 0835118156 49.67% 58.56% 51.27% 53.16% 2 55.165005 5413 DURGESH KUMAR KRISHNA KRISHNA KANT GOPAL 01-Oct-77 M BC 84 2617118422 55.00% 54.22% 50.27% 53.16% 2 55.165006 6615A PRABHAT KUMAR BALI SHANKER PRASAD 09-Jan-78 M UR 97 2642118430 55.56% 58.00% 45.93% 53.16% 2 55.165007 3600 DEVENDRA KUMAR RAMCHANDRA PRASAD 01-Mar-78 M BC 92 2408118095 62.33% 45.00% 52.13% 53.16% 2 55.165008 924 RENUKA SINHA RAMESH CHANDRA SINGH 05-Sep-79 F BC 86 2657118273 62.00% 51.22% 46.27% 53.16% 2 55.165009 4666 KANCHAN PRIYADARSHNI DEONARAYAN PASWAN 04-Dec-80 F SC 89 2659115201 56.75% 56.33% 46.40% 53.16% 2 55.165010 3592 SHAKUNTALA KUMARI SUBHASH CHANDRA RAJAK 15-Feb-82 F SC 91 1416118089 45.57% 60.00% 53.87% 53.15% 2 55.155011 3954 JYOTI PANDEY SHASHIKANT PANDEY 19-Jan-85 F UR 92 0810118167 56.00% 54.00% 49.44% 53.15% 2 55.155012 5361 DHARMENDRA KUMAR DEWAN RAM 15-Feb-86 M EBC 84 2408118268 54.71% 51.33% 53.40% 53.15% 2 55.155013 5009 MD KHURSHID MD ASHARAF 01-Jan-87 M EBC 92 0814118361 49.57% 59.33% 50.53% 53.15% 2 55.155014 6082 KUMARI SUDHA RANI VISHWANATH SHARMA 06-Feb-90 F EBC 91 3201115341 48.00% 55.11% 56.33% 53.15% 2 55.155015 6218 RAKESH KUMAR RAJENDRA YADAV 10-Jan-83 M BC 93 2205118228 53.14% 57.33% 48.93% 53.14% 2 55.145016 5002 MANOJ KUMAR SINGH JANARDAN SINGH 01-Feb-84 M BC 88 0717118128 53.14% 47.33% 58.93% 53.14% 2 55.145017 3719 AJAY KUMAR NIWAS OJHA 03-Jan-87 M UR 91 2601119143 55.14% 54.67% 49.60% 53.14% 2 55.145018 4176 AJAY KUMAR RAMNANDAN PRASAD 10-Mar-86 M EBC 101 2602115091 53.57% 47.56% 58.27% 53.13% 2 55.135019 337 MUKESH KUMAR SRIKANT MISHRA 26-Aug-86 M UR 99 2634118332 46.00% 43.78% 69.60% 53.13% 2 55.135020 453 SHYAM NANDAN PRASAD BECHAN MAHTO 01-Nov-78 M BC 83 2671118298 54.33% 52.89% 52.13% 53.12% 2 55.125021 3768 RATAN KUMAR DWARIKA PRASAD 05-Sep-80 M BC 98 2655118361 48.57% 52.44% 58.33% 53.12% 2 55.125022 5724 PAWAN KUMAR RAM KESHWAR MISTRY 25-Jan-81 M EBC 95 0316118221 48.57% 50.67% 60.13% 53.12% 2 55.125023 582 RAJIV KUMAR RAM CHANDRA ROY 25-Mar-85 M BC 102 3304118072 53.00% 51.22% 55.13% 53.12% 2 55.125024 285 KUMARI DIBYA DINESH MISHRA 16-Jan-90 F UR 86 2626118356 55.57% 52.11% 51.67% 53.12% 2 55.125025 4249 NEELU KUMARI CHITTARANJAN SINGH 10-Oct-90 F BC 93 2635118575 51.29% 57.33% 50.73% 53.12% 2 55.125026 1543 ABHISHEK KUND N K D KUND 14-Sep-80 M UR 107 2601115248 45.00% 50.44% 57.89% 51.11% 4 55.11CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 582 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5027 4135 DAYANAND SARSWATI SHIV KUMAR RAI 15-Feb-82 M UR 104 2315118057 48.71% 62.22% 48.40% 53.11% 2 55.11Sex5028 1319 T MINA KUMARI DINA NATH RAM 30-Nov-83 F UR 93 2632118818 48.00% 56.67% 54.67% 53.11% 2 55.115029 4742 KANCHAN KUMARI KISHALAY KUMAR 25-Feb-85 F BC 92 3714118426 56.57% 55.89% 46.87% 53.11% 2 55.115030 4274 SHYAM SUNDAR UMESH PRASAD 18-Aug-86 M EBC 98 2671118307 42.71% 61.89% 54.73% 53.11% 2 55.115031 4020 SUMIT KUMAR RAM SIKIL SINGH 05-Mar-87 M BC 91 2676118124 49.14% 55.11% 55.07% 53.11% 2 55.115032 4213 VIKASH KUMAR BANSHI PRASAD AGRAWAL 03-Jan-89 M BC 92 2693118159 54.14% 51.11% 54.07% 53.11% 2 55.115033 553 KRISHNA NANDAN KUMAR RADHA MOHAN MEHTA 05-Oct-71 M BC 92 2625118312 56.44% 47.78% 55.07% 53.10% 2 55.105034 6723 SUNIL KUMAR MAHENDRA SHARMA 12-Jan-74 M EBC 85 2677118108 56.00% 46.56% 56.73% 53.10% 2 55.105035 2853 SARIT KUMARI ARVIND KUMAR VERMA 15-Aug-82 F UR 89 2666888339 44.43% 55.67% 59.20% 53.10% 2 55.105036 P230 MD AZMAT IDRISHI MD SAMSUDDIN IDRISHI 01-Dec-87 M EBC 86 3434118166 49.57% 54.00% 55.73% 53.10% 2 55.105037 2571 SANDHYA KUMARI RAMESH ROY 10-Jun-89 F BC 92 2661118029 56.14% 48.56% 54.60% 53.10% 2 55.105038 587 MANISHA KUMARI RANJEET KUMAR SINGH 02-Feb-91 F UR 91 2630118230 50.00% 56.56% 52.73% 53.10% 2 55.105039 6296 SWETA SURBHI DHRUVA LAL SRIVASTAVA 29-Dec-80 F UR 97 2684118157 45.14% 65.00% 49.13% 53.09% 2 55.095040 476 MANISHA KUMARI KISHUN MAHTO 10-Nov-85 F SC 83 2630118208 54.00% 48.67% 56.60% 53.09% 2 55.095041 1520 RINKI KUMARI RAJENDRA PRASAD 28-Jan-85 F BC 88 2445118596 47.20% 49.11% 62.92% 53.08% 2 55.085042 3398 VIJAY KUMAR YADAV BALIRAM YADAV 05-Jan-86 M BC 103 0931118289 45.71% 58.44% 55.07% 53.08% 2 55.085043 3757 OM PRAKASH YADAV TRILOKI YADAV 08-Feb-86 M BC 94 0722115063 52.43% 48.67% 58.13% 53.08% 2 55.085044 4823 RINKU KUMARI TEJNARAYAN SINGH 21-Feb-86 F UR 84 0731118044 58.86% 48.44% 51.93% 53.08% 2 55.085045 3045 ABHISHEK KUMAR AVYA ABDHESH CHAUHAN 03-Aug-87 M EBC 105 2601115223 55.00% 47.78% 50.47% 51.08% 4 55.085046 6531 MUKESH KUMAR BACHCHU SINGH 18-Nov-87 M BC 89 3705115119 57.71% 49.33% 52.20% 53.08% 2 55.085047 1697 ANJALI SINHA RAM CHANDRA PRASAD SINGH 22-Nov-89 F UR 90 2606118192 46.71% 52.33% 60.20% 53.08% 2 55.085048 482 T SANJEEV KUMAR RAM NARAYAN CHOUDHARY 15-Jan-72 M SC 86 2688115447 59.89% 51.44% 47.89% 53.07% 2 55.075049 4091 SANTOSH KUMAR SHARMA HARIVANSH RAY 28-Feb-72 M BC 90 2665118492 51.89% 50.78% 56.53% 53.07% 2 55.075050 3266 SUMAN KUMARI RAJNANDAN BHAGAT 26-Jan-77 F EBC 93 2675118280 61.11% 48.56% 49.53% 53.07% 2 55.075051 3129 KSHITIJ KUMAR RAMESH PRASAD 09-Nov-80 M BC 89 2625118389 49.43% 55.11% 54.67% 53.07% 2 55.075052 1936 KAUSHAR ALAM SIDDIQUE AHMAD 31-Dec-82 M EBC 94 3804115092 51.29% 55.67% 52.27% 53.07% 2 55.075053 99 KUMARI SHILPI BANARAS TIWARI 27-Jun-87 F UR 82 2672115037 48.40% 63.60% 53.20% 55.07% 0 55.075054 2833 ARCHANA KUMARI RAMCHANDRA PRASAD 16-Oct-87 F BC 83 2402115013 60.00% 44.22% 55.00% 53.07% 2 55.075055 2789 RAGINI KUMARI SUNIL KUMAR 13-Dec-88 F BC 85 2681115481 53.29% 47.67% 58.27% 53.07% 2 55.075056 2428 OM PRAKASH SINGH SHEO MURAT SINGH 06-Dec-78 M BC 91 1514118110 50.22% 54.56% 54.40% 53.06% 2 55.065057 4309 DHROOP URAON RAMLAL URAON 15-Jul-82 M sc 88 3807118376 50.71% 60.00% 48.47% 53.06% 2 55.065058 2284 MAYA SAHAY SRIISHREEVANSH SAHAY 04-Feb-84 F UR 85 2632118155 51.14% 56.89% 51.13% 53.06% 2 55.065059 2651 MUKESH KUMAR TEJ NARAYAN RAY 01-Mar-84 M BC 88 2634118309 51.71% 55.89% 51.58% 53.06% 2 55.065060 5817 SHIV RANJAN KUMAR SINGH NAND LAL SINGH 05-Feb-90 M UR 94 4017118366 55.86% 46.11% 57.20% 53.06% 2 55.065061 5687 RAUSHAN KUMAR RAY AJAY KUMAR RAY 26-Jan-91 M EBC 85 2423118520 55.14% 57.56% 46.47% 53.06% 2 55.065062 3709 KUMKUM KUMARI RAGHU NATH DWIVEDI 06-Dec-79 F UR 101 2627118418 53.63% 52.00% 53.53% 53.05% 2 55.055063 3317 CHUNNU KUMAR BANARAS RAY 27-Mar-80 M BC 86 2614118680 58.63% 52.44% 48.07% 53.05% 2 55.055064 637 KUMARI MANJULA SINHA OM PRAKASH KARAN 20-Jun-84 F UR 91 2670115092 46.57% 51.78% 60.80% 53.05% 2 55.055065 6311 MUKESH KUMAR HARENDRA PASWAN 06-Jan-85 M SC 89 2327118216 55.71% 53.89% 49.53% 53.05% 2 55.05CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 583 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5066 5159 DHIRAJ KUMAR PRASAD RAMBABU PRASAD 10-Mar-91 M EBC 95 3510118093 43.43% 60.44% 55.27% 53.05% 2 55.05Sex5067 3658 NEETU KUMARI JWALA PRASAD SHARMA 03-Dec-75 F UR 86 2678115233 56.89% 46.89% 55.33% 53.04% 2 55.045068 60 SANJAR ALI S M MIRZA TAZ 02-Oct-76 M UR 98 2662118247 48.22% 55.11% 55.80% 53.04% 2 55.045069 1001 JAY PRAKASH BACHCHOO PRASAD YADAV 02-Jan-81 M BC 93 2117118110 47.00% 58.78% 53.33% 53.04% 2 55.045070 6576 RANJIT KUMAR SINGH BHARAT SINGH 01-Jan-87 M BC 89 2654118579 44.40% 60.00% 54.73% 53.04% 2 55.045071 3159 SANJAY KUMAR SUMAN RAMDEO RAM 01-Mar-78 M SC 86 2829118045 52.22% 59.00% 47.87% 53.03% 2 55.035072 4982 DHARMENDRA KUMAR GANESH SAW 01-Feb-83 M BC 91 2615118741 55.57% 50.44% 53.07% 53.03% 2 55.035073 1264 KIRAN KUMARI BENI MADHAV DUBEY 29-Dec-86 F UR 84 2664115037 54.00% 49.89% 55.20% 53.03% 2 55.035074 3683 UPENDRA KUMAR SHYAMBIHARI CHAUDHARY 10-Apr-88 M EBC 100 2839115057 55.43% 47.33% 56.33% 53.03% 2 55.035075 3113 DIPTI KUMARI PREM CHANDRA SHARMA 10-Jul-88 F BC 89 0617118130 51.00% 50.56% 57.53% 53.03% 2 55.035076 1988 BALESHWAR PRASAD SINGH PARSHURAM SINGH 21-Jun-75 M EBC 82 0610118064 55.44% 60.22% 49.40% 55.02% 0 55.025077 6650 MONIKA KUMARI SHEONARAYAN PRASAD 31-Jan-83 F BC 82 3507115586 68.14% 43.11% 53.80% 55.02% 0 55.025078 1421 NOORI ABDUL RAHIM 26-Jan-84 F UR 84 2638118617 52.57% 52.56% 53.93% 53.02% 2 55.025079 1778 NITESH KUMAR NAVAL KISHOR VERMA 12-Feb-84 M UR 96 2638118177 50.29% 49.11% 59.67% 53.02% 2 55.025080 3589 REENA KUMARI RAM PRAVESH PRASAD 29-Oct-90 F BC 87 2656118736 57.71% 49.89% 51.47% 53.02% 2 55.025081 2920 GYAN BHARTI BIHARI SAW 24-Mar-79 M BC 103 2619118327 62.89% 48.33% 47.80% 53.01% 2 55.015082 6223 SACHIN KUMAR RAJDEO PRASAD SHRIVASTAV 05-May-81 M UR 93 2364118181 45.57% 53.78% 59.67% 53.01% 2 55.015083 5902 AJAY KUMAR GUPTA GANGA SAGAR GUPTA 11-Jan-82 M EBC 82 0701118259 53.71% 50.11% 61.20% 55.01% 0 55.015084 4967 ANUPAM KUMARI BISHWA NATH PRASAD 02-Feb-85 F EBC 84 0504118106 57.71% 53.78% 47.53% 53.01% 2 55.015085 2334 PREMIKA KUMARI VIRENDRA NARAYAN CHOUDHARY 10-Jan-87 F UR 85 0923118072 53.29% 54.22% 51.53% 53.01% 2 55.015086 6672 NEHA GUPTA PRAMOD KUMAR GUPTA 12-Feb-90 F BC 82 2635118870 54.00% 54.33% 56.67% 55.00% 0 55.005087 3173 BINOD KUMAR SHEO BACHAN RAM 02-Sep-80 M SC 101 1108118278 45.40% 52.80% 60.80% 53.00% 2 55.005088 P190 SAURABH RAJA VIJAY KUMAR BHAGAT 25-Dec-85 M BC 83 0129118020 55.40% 52.33% 51.27% 53.00% 2 55.005089 4796 SUMAN CHAURASIA NARESH KUMAR CHAURASIA 10-May-88 F BC 83 3752118230 58.86% 50.00% 50.13% 53.00% 2 55.005090 4302 MINTU KUMARI SURESH PRASAD SAH 14-Jan-82 F EBC 100 3610118034 47.14% 52.00% 59.83% 52.99% 2 54.995091 5704 KAMINI KUMARI BHOLA PRASAD SINGH 19-Sep-83 F UR 85 1117118085 47.29% 57.56% 54.13% 52.99% 2 54.995092 6271 KAMINI KUMARI BHOLA PRASAD SINGH 19-Sep-83 F UR 85 1117118085 47.29% 57.56% 54.13% 52.99% 2 54.995093 1301 AJEET KUMAR MAHESH MAHTO 28-Mar-84 M BC 108 0501118233 54.14% 50.89% 47.93% 50.99% 4 54.995094 3665 SWETA KUMARI TRILOKI NATH PANDEY 29-Jun-85 F UR 86 2683118276 44.57% 58.33% 56.07% 52.99% 2 54.995095 2253 MUKESH KUMAR BHUWANESHWAR SINGH 15-Aug-80 M BC 84 1422118442 56.13% 46.56% 56.27% 52.98% 2 54.985096 949 CHITTRANJAN PANDIT GANESH LAL PANDIT 12-Feb-81 M EBC 96 2641115005 51.71% 59.22% 48.00% 52.98% 2 54.985097 4970 AMAR KUMAR RAMANAND RAVIDAS 12-Jan-85 M SC 98 2602119206 45.44% 62.89% 50.60% 52.98% 2 54.985098 51 NIRUPMA KUMARI OM PRAKASH SHARMA 02-Aug-73 F UR 82 2637118252 62.44% 45.56% 56.93% 54.98% 0 54.985099 2315 SHWETA KUMARI SURESH PD YADAV 05-Dec-87 F BC 82 2671118091 57.43% 53.00% 54.47% 54.97% 0 54.975100 2602 RANJEET KUMAR JANARDAN PRASAD SINGH 15-Jan-75 M UR 104 2654118251 44.00% 54.00% 60.87% 52.96% 2 54.965101 3345 BANDANA JHA BINOD JHA 28-Feb-77 F UR 98 2612118343 56.33% 57.33% 45.20% 52.96% 2 54.965102 3420 MRITUNJAY KUMAR MAHESH PRASAD 22-Mar-78 M BC 92 2634118050 56.11% 55.11% 47.67% 52.96% 2 54.965103 4108 RANJIT KUMAR RAMJEE PRASAD 25-Feb-82 M BC 104 2403118513 47.57% 59.89% 51.40% 52.95% 2 54.955104 1075 JAIPRAKASH KUMAR RAMJEEVAN MEHTA 20-Jan-83 M SC 102 2620118562 52.57% 50.89% 55.40% 52.95% 2 54.95CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 584 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5105 1068 ARCHANA SHATRUDHAN PRASAD 03-Jan-84 F BC 93 2608118075 50.43% 52.56% 55.87% 52.95% 2 54.95Sex5106 624 SANTOSH KUMAR SHIV NARAYAN RAM 24-Nov-87 M EBC 84 2689115206 63.86% 42.00% 53.00% 52.95% 2 54.955107 2251 SHILA KUMARI KAMTA PRASAD 05-Jul-76 F EBC 84 2669118783 55.44% 52.44% 50.93% 52.94% 2 54.945108 147 BINOD KUMAR SHIV PRASAD 18-May-78 M UR 110 2613118562 50.00% 54.56% 48.27% 50.94% 4 54.945109 3731 ASHISH KUMAR KRISHNA RAM 10-Jan-81 M SC 103 2610118294 44.86% 60.89% 53.07% 52.94% 2 54.945110 2425 SHRAVAN KUMAR KISHORI PRASAD 12-Sep-84 M EBC 90 2670118427 64.14% 46.89% 47.80% 52.94% 2 54.945111 1291 ALKA KUMARI UMA SHANKER OJHA 05-Dec-85 F UR 91 3801115206 59.43% 44.67% 54.73% 52.94% 2 54.945112 4965 VIBHA BAXI DHIRENDRA PRASAD BAXI 17-Jan-72 F UR 101 2691118006 54.11% 48.67% 56.00% 52.93% 2 54.935113 3565 RANJEET KUMAR SURYA NARAYAN PRASAD BARAN 04-Jun-74 M BC 85 2654118247 50.44% 54.22% 54.13% 52.93% 2 54.935114 P 133 KUMARI PRITAM SINGH RAMRUP PRASAD SINGH 02-Feb-75 F BC 105 3717118211 52.67% 46.11% 54.00% 50.93% 4 54.935115 1375 MANISH KUMAR SURENDRA PRASAD 31-Dec-76 M EBC 89 2629119019 52.00% 56.00% 50.80% 52.93% 2 54.935116 3933 HIMANSHU KUMAR RAJENDRA PRASAD SINGH 03-Jan-82 M BC 85 4010118026 51.86% 57.00% 49.93% 52.93% 2 54.935117 606 PANKAJ KUMAR KRISHNA PRASAD 27-Dec-86 M BC 83 2640118010 47.57% 56.89% 54.33% 52.93% 2 54.935118 1462 ARCHANA SINGH SATYENDRA PRASAD SINGH 06-Jan-87 F UR 88 2621115071 49.00% 48.67% 61.13% 52.93% 2 54.935119 5136 AARTI KUMARI MURARI PANDEY 05-Dec-90 F UR 83 2601118055 55.14% 52.78% 50.87% 52.93% 2 54.935120 5717 CHANDRA SHEKHAR BALRUP DAS 03-Jul-71 M SC 93 2614118403 52.00% 53.56% 53.20% 52.92% 2 54.925121 1435 RAKESH RANJAN VINOD KUMAR MISHRA 10-Feb-81 M UR 101 2411115123 59.88% 45.11% 53.73% 52.91% 2 54.915122 917 HARE KRISHNA DEONANDAN PRASAD 21-Jan-82 M UR 104 0711118380 50.29% 47.22% 61.23% 52.91% 2 54.915123 5245 RIMJHIM KUMARI AMARNATH YADAV 04-May-89 F BC 82 2019118014 61.14% 53.78% 49.80% 54.91% 0 54.915124 4180 PRATIBHA SUMAN SURENDRA KUMAR 21-Aug-76 F EBC 86 2643118796 69.14% 39.89% 49.67% 52.90% 2 54.905125 2629 PRABHASH MANI DIWAKER MUNNI LAL PRASAD 06-May-80 M BC 90 2409115044 57.13% 51.11% 50.47% 52.90% 2 54.905126 866 SANJAY KUMAR KAMLA PRASAD 21-Feb-81 M EBC 95 2688115126 62.86% 45.44% 50.40% 52.90% 2 54.905127 3389 DEEP SHIKHA RAM BILASH PRASAD YADAV 05-Jan-82 F BC 96 2614118786 56.86% 50.44% 51.40% 52.90% 2 54.905128 6282 PRIYA ASHWANI KUMAR CHOUDHARY 17-Jan-83 F BC 85 2820118057 49.80% 55.11% 53.80% 52.90% 2 54.905129 3348 RITA KUMARI BHAGWAN PRASAD YADAV 01-Dec-83 F BC 95 2658118433 54.00% 49.56% 55.13% 52.90% 2 54.905130 6406 VIKRAM PRASAD RAM YATAN YADAV 20-Dec-83 M BC 90 2156118015 51.29% 54.89% 52.53% 52.90% 2 54.905131 1662 BIRENDRA KUMAR DILIP PRASAD CHANDRAWANSHI 25-Dec-85 M EBC 89 1402115204 55.00% 52.56% 51.13% 52.90% 2 54.905132 3364 GYANESHWAR PRASAD SAH HARIHAR PRASAD SAH 15-Jun-76 M BC 85 2702115257 60.67% 47.67% 50.33% 52.89% 2 54.895133 1602 RINU KUMARI BRAHMA KR MISHRA 16-Jan-82 F UR 85 2686115273 51.43% 60.44% 46.80% 52.89% 2 54.895134 690 KABITA KUMARI SINGH BIRENDRA SINGH 24-Oct-82 F BC 86 2658115227 54.86% 48.00% 55.80% 52.89% 2 54.895135 2264 RASHMI KUMARI RAVI SHANKAR PRASAD 28-Aug-89 F BC 85 2655118176 52.57% 53.56% 52.53% 52.89% 2 54.895136 2669 DEEPAK KUMAR GAJENDRA SHARMA 9-12-877 M EBC 83 2905118059 60.71% 50.22% 47.73% 52.89% 2 54.895137 5872 DEEPMALA KUMARI DASHRATH PRASAD 04-Feb-84 F EBC 83 2316118037 48.71% 56.33% 53.60% 52.88% 2 54.885138 3771 CHANCHAL KUMARI DILIP KUMAR GUPTA 29-Jan-88 F BC 83 2699118311 56.14% 48.56% 53.93% 52.88% 2 54.885139 P176 SUJATA KUMARI VIJAY PRASAD GUPTA 18-Jul-88 F BC 82 2230118092 56.00% 52.11% 56.53% 54.88% 0 54.885140 P188 KUMKUM KUMARI RAGHU NATH DWIVEDI 06-Dec-79 F UR 101 2627118418 53.63% 51.44% 53.53% 52.87% 2 54.875141 5414 BRAJESH KUMAR SINGH RAVINDRA SINGH 24-Jan-83 M BC 104 2613119053 45.29% 64.11% 49.20% 52.87% 2 54.875142 55 NIDHI SINHA NANDE PRASAD 02-Jan-86 F BC 100 2636118257 49.00% 61.33% 48.27% 52.87% 2 54.875143 444 SULEKHA KUMARI BHUNESHWAR PRASAD 05-Oct-76 F BC 85 2694115040 51.00% 48.11% 59.47% 52.86% 2 54.86CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 585 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5144 656 ANIL KUMAR SHIOSHANKER PRASAD 09-Jul-84 M SC 89 2803118363 46.43% 67.89% 44.27% 52.86% 2 54.86Sex5145 5243 MD FAIYAZ AHMAD MD ABRAR AHMAD 01-Mar-86 M EBC 86 0546118258 57.29% 48.56% 52.73% 52.86% 2 54.865146 820 RICHA KUMARI SURENDRA PRASAD SHARMA 01-Feb-88 F BC 87 2657118348 56.14% 55.11% 47.33% 52.86% 2 54.865147 1766 SHUBHAM KUMAR MESH PRASAD 02-Feb-89 M EBC 87 4017118439 65.43% 45.56% 47.60% 52.86% 2 54.865148 4198 KUMARI HEMA RANI GOPAL DAS 20-Nov-89 F SC 89 2626118385 55.71% 48.00% 54.87% 52.86% 2 54.865149 668 SHOBHA KUMARI BODHU PRASAD 01-Mar-77 F BC 88 2670118338 58.11% 52.78% 47.67% 52.85% 2 54.855150 3056 MUKESH MODI LAXMAN MODI 03-Nov-77 M UR 102 2677115101 49.11% 52.11% 57.33% 52.85% 2 54.855151 4787 AJIT KUMAR SINGH RAM CHANDRA SINGH 10-Jan-84 M UR 99 2602118451 50.57% 53.11% 54.87% 52.85% 2 54.855152 3279 VIRAT KUMAR KRISHAN NANDAN PD SINGH 28-Jan-90 M UR 91 2438118164 50.71% 52.44% 55.40% 52.85% 2 54.855153 5709 SHRITI SINHA GAURI SHANKAR PRASAD KARAN 05-Jan-81 F UR 90 2670118529 55.57% 52.56% 50.40% 52.84% 2 54.845154 6335 BANDAN SHARMA RAM SARAN SHARMA 15-Jan-83 M UR 83 2689118166 44.14% 64.44% 49.93% 52.84% 2 54.845155 3864 MAMATA SHRIWASTAV BASANT KR VERMA 25-Aug-86 F UR 98 2212118311 52.14% 50.11% 56.27% 52.84% 2 54.845156 939 SHATRUGHAN KUMAR KISHORI LAL 15-Jan-74 M SC ORTHO 98 2669118575 56.71% 47.44% 54.33% 52.83% 2 54.835157 1799 RATNA KRISHNA SUDHIR KUMAR 09-Jul-89 F BC 83 2655118398 48.00% 51.89% 58.60% 52.83% 2 54.835158 4140 PRATIMA KUMARI RAMAKANT PRASAD SINGH 05-Dec-83 F UR 84 0523118088 56.00% 47.67% 54.80% 52.82% 2 54.825159 3993 PREETI KUMARI GYANI PRASAD YADAV 07-Jan-91 F BC 87 2644118278 52.43% 57.11% 48.93% 52.82% 2 54.825160 1082 SHWETA RANI SHYAM DEO PRASAD 13-Dec-84 F BC 90 2671118188 52.40% 52.56% 53.47% 52.81% 2 54.815161 4516 BABLU KUMAR KEDAR SAW 07-Jan-85 M BC 84 2612118090 46.71% 57.11% 54.60% 52.81% 2 54.815162 2473 NEERAJ RANJAN SINHA U JITENDRA KUMAR SINHA 12-Feb-87 M UR 93 2635118703 57.43% 47.67% 53.33% 52.81% 2 54.815163 1773 MANISHA KUMARI KAMAL DEV 20-Nov-89 F BC 93 2675115450 59.20% 43.56% 55.67% 52.81% 2 54.815164 P243 SRIPTI SRIVASTAVA RATAN LAL SRIVASTAVA 19-Jul-85 F UR 91 0828118104 56.00% 48.60% 53.80% 52.80% 2 54.805165 445 AMIT KUMAR BURNWAL RAJ KUMAR BURNWAL 10-Feb-86 M BC 86 2603118540 45.33% 60.33% 52.73% 52.80% 2 54.805166 3249 PRIYANKA KUMARI AJAY KUMAR 16-Sep-91 F BC 85 2645118575 53.43% 51.11% 53.87% 52.80% 2 54.805167 4068 VIJETA KUMARI SRIVASTAV AMIR SRIVASTAV 09-Sep-80 F UR 95 2697115299 49.33% 47.60% 61.44% 52.79% 2 54.795168 1814 SANDIP PRATAP SINGH KAMTA PRASAD SINGH 5-Feb-85 M UR 99 2661118147 50.29% 50.56% 57.53% 52.79% 2 54.795169 1436 ARCHNA KUMARI RAJ KUMAR 19-Nov-86 F SC 95 2608118509 58.71% 47.67% 52.00% 52.79% 2 54.795170 933 NISHANT KUMAR LAL BABU PRASAD 27-Jan-87 M BC 102 2679115387 45.29% 58.22% 54.87% 52.79% 2 54.795171 5810 ABHISHEK KUMAR YOGENDRA SAH 20-Feb-87 M BC 99 2301115075 55.00% 48.44% 54.93% 52.79% 2 54.795172 6321 DILIP KUMAR RAGHUNATH MEHTA 24-Feb-85 M UR 116 1402115362 55.00% 47.56% 49.80% 50.79% 4 54.795173 09 PRAVESH KUMAR SHAW BANARSI LAL SHAW 06-Mar-75 M BC 98 2644118141 47.22% 60.44% 50.67% 52.78% 2 54.785174 1124 SARITA KUMARI LALAN PRASAD SINGH 12-Oct-78 F UR 101 2689115390 57.89% 46.11% 54.33% 52.78% 2 54.785175 4674 JYOTI KIRAN YUGAL KISHOR SINGH 01-Dec-78 F BC 83 2622118117 59.50% 46.11% 52.73% 52.78% 2 54.785176 29 SONU KUMAR SINGH RANJIT PRASAD SINGH 10-Dec-85 M UR 100 2673118188 57.29% 48.11% 52.93% 52.78% 2 54.785177 5955 JIGYASA PANDEY VISHNU DATT PANDEY 05-May-88 F UR 84 0840118050 55.14% 48.00% 55.20% 52.78% 2 54.785178 5046 RAJESH CHOUDHARY NOKHLAL CHOUDHARY 02-Jan-76 M SC 82 2649118340 62.44% 51.56% 50.33% 54.78% 0 54.785179 4873 ANUBHA KUMARI DAMODAR PRASAD 13-Feb-75 F BC 106 2502118105 41.56% 49.22% 61.53% 50.77% 4 54.775180 2890 KESHAV KUMAR MADAN MISHRA 10-Feb-83 M UR 106 2624118413 46.71% 50.00% 55.60% 50.77% 4 54.775181 26 NEERAJ KUMAR RANVIJAY SINGH 11-May-74 M BC 106 2635118635 54.60% 51.00% 46.67% 50.76% 4 54.765182 11 SANJEET KUMAR TAPESHWAR VISHWAKARMA 04-May-83 M EBC 93 1403118302 52.86% 55.22% 50.20% 52.76% 2 54.76CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 586 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5183 2909 ANJALI KUMARI PRAMOD KUMAR BANAITA 03-Aug-87 F BC 89 2107118323 39.56% 61.33% 57.40% 52.76% 2 54.76Sex5184 6558 KAMINI KUMARI SHYAM BHASKER 12-Jan-82 F UR 104 2117118047 39.57% 57.89% 60.80% 52.75% 2 54.755185 5438 AMRESH PRASAD BALESHWAR PRASAD 14-Jan-88 M SC 94 2604118340 60.14% 47.78% 50.33% 52.75% 2 54.755186 4626 KRISHNA KANT PASWAN RAM NARESH PASWAN 05-May-89 M SC 83 2625118203 57.29% 48.56% 52.40% 52.75% 2 54.755187 4344 LALITA KUMARI RAJ KUMAR PRASAD 12-Aug-89 F BC 89 2628118132 65.86% 41.22% 51.17% 52.75% 2 54.755188 4902 ABHISHEK KUMAR HARENDRA PRASAD SINGH 23-Feb-81 M UR 90 2601115216 60.13% 47.56% 50.53% 52.74% 2 54.745189 3061 CHANDRAMUKHI KUMARI SHRI RAMCHANDRA CHOUDHARY 20-Feb-85 F SC 88 2614118495 51.86% 53.89% 52.47% 52.74% 2 54.745190 2646 RAJEEV RANJAN SUNIL KUMAR SINHA 26-Jan-89 M EBC 94 2649118142 53.43% 53.78% 51.00% 52.74% 2 54.745191 4995 SWETA SHARMA SITARAM SHARMA 10-Dec-89 F EBC 82 0745115034 66.14% 42.78% 55.27% 54.73% 0 54.735192 358 BIPIN BIHARI PRASAD BHAGWAN PRASAD 03-Jul-71 M SC 96 0805115153 54.89% 40.22% 63.07% 52.73% 2 54.735193 2088 UMESH KUMAR DASHARATH PRASAD YADAW 05-Aug-81 M BC 84 2687118060 40.29% 66.11% 51.80% 52.73% 2 54.735194 2556 RAJ TILAK UDAY PRASAD 18-Aug-87 M EBC 98 2682115104 53.29% 49.11% 55.80% 52.73% 2 54.735195 5608 BRAJ BHUSHAN BHARTI RAVI BHUSHAN BHARTI 01-Feb-88 M SC 90 3201115162 45.71% 59.89% 52.60% 52.73% 2 54.735196 506 ARCHANA MATHUR SURESH KUMAR MATHUR 29-Apr-81 F UR 95 2608118399 48.71% 54.78% 54.67% 52.72% 2 54.725197 3464 KUMAR ROHIT SANTOSH KUMAR 10-Oct-84 M EBC 83 4011118051 55.14% 52.89% 50.13% 52.72% 2 54.725198 2777 AWADH KISHOR DINA NATH PRASAD 02-May-88 M EBC 87 2611118255 44.57% 56.20% 57.40% 52.72% 2 54.725199 6151 SHOBHA KUMARI PARMESHWAR BHAGAT 25-Jan-80 F BC 101 2670118336 58.13% 46.33% 53.67% 52.71% 2 54.715200 5474 RINI KUMARI TRIVENI SINGH 05-Jan-82 F UR 82 1307115087 53.43% 55.11% 55.60% 54.71% 0 54.715201 585 RAJ SHREE SINHA RAM CHANDRA PRASAD 24-Oct-79 F UR 83 2648118217 48.44% 57.11% 52.53% 52.70% 2 54.705202 2994 SUNAINA KUMARI SHIVNATH PRASAD 03-Feb-82 F BC 88 2676118229 45.22% 51.56% 61.33% 52.70% 2 54.705203 5882 BIRJU KUMAR VIRENDRA PASWA 20-Jun-83 M SC 87 2613118856 61.43% 50.67% 46.00% 52.70% 2 54.705204 3044 KUMARI RADHIKA MAHESH PRASAD THAKUR 02-Feb-90 F UR 84 2626118832 54.71% 48.78% 54.60% 52.70% 2 54.705205 3929 MADHU KUMARI DAS SUBODH KUMAR 15-Jan-74 F SC 87 2629118003 48.22% 57.78% 52.07% 52.69% 2 54.695206 6446 USHA KUMARI ASHOK KUMAR PODDAR 15-Dec-80 F BC 82 2688118121 62.50% 56.56% 45.00% 54.69% 0 54.695207 128 RAJESH KUMAR RAMDEO DAS 09-Oct-85 M SC 82 2682115352 58.86% 51.67% 53.53% 54.69% 0 54.695208 4540 POOJA KUMARI BIJENDRA KUMAR SINGH 12-Jan-91 F UR 85 2681119193 52.86% 49.33% 55.87% 52.69% 2 54.695209 2242 SONI KUMARI ALAKH NANDAN PRASAD 11-Dec-74 F UR 96 2693115136 50.78% 49.33% 57.93% 52.68% 2 54.685210 578 RAJU KUMAR GUPTA RAMBRIKSH SAW 15-Mar-86 M BC 93 2651118163 51.14% 52.44% 54.47% 52.68% 2 54.685211 5905 RAGHUNATH KUMAR RAMDAS RAM 07-Aug-76 M SC 83 1419118219 51.22% 58.33% 48.47% 52.67% 2 54.675212 788 AKHILESH KUMAR RAJESHWAR PRASAD SINGH 01-Mar-79 M BC 89 2602118604 61.78% 63.89% 32.33% 52.67% 2 54.675213 4315 BHARTI KUMARI YOGESH KUMAR LABH 03-Jan-80 F UR 89 2612118662 52.86% 51.56% 53.60% 52.67% 2 54.675214 4468 RAMKRISHNA KUMAR PREMCHAND KUMAR 29-May-81 M BC 102 1412118042 49.86% 49.89% 58.27% 52.67% 2 54.675215 P 72 SANTOSH KUMAR YOGI SAH 07-Jun-81 M BC 93 1025118137 45.00% 57.67% 55.33% 52.67% 2 54.675216 3802 SANJEEV KUMAR SUNIL KUMAR 11-Jan-88 M BC 97 2688115406 53.00% 48.22% 56.80% 52.67% 2 54.675217 4334 SUPRIYA KUMARI BHOGENDRA JHA 16-Jan-88 F UR 91 2117115113 55.86% 44.22% 57.93% 52.67% 2 54.675218 2935 SATISH KUMAR SINGH BHAROSHI SINGH 01-Feb-72 M UR ORTHO 86 1323118212 47.67% 54.78% 55.53% 52.66% 2 54.665219 5234 ASHA KUMARI BHUNESHWAR PANDEY 26-Sep-75 F UR 102 2610118145 58.11% 49.33% 50.53% 52.66% 2 54.665220 4952 NIRAJ KUMAR SINGH JITENDRA KUMAR SINGH 20-Nov-81 M UR 96 2683118025 45.14% 56.56% 56.27% 52.66% 2 54.665221 2080 KIRAN KUMARI SHANKAR PRASAD MISHRA 05-Jan-85 F UR 82 2624118708 43.71% 61.67% 58.60% 54.66% 0 54.66CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 587 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5222 2625 ANIMA SINHA JAGAT NARAYAN SINGH 06-Jan-76 F BC 97 2605118596 50.22% 52.33% 55.40% 52.65% 2 54.65Sex5223 5264 SANJEEV KUMAR JHA BHARAT NATH JHA 01-Mar-78 M UR 92 2688115456 56.56% 56.00% 45.40% 52.65% 2 54.655224 6132 BOBBY DAYAL SUBHAS CHANDRA DAYAL 10-Feb-72 F BC 92 2613118924 47.56% 49.78% 60.60% 52.64% 2 54.645225 1392 RASHMI RANI BRIJ KISHOR PRASAD 12-Jan-75 F UR 85 2685115053 50.67% 51.67% 55.60% 52.64% 2 54.645226 5925 SHILPI KUMARI SUSHIL KANT JHA 16-Nov-75 F UR 82 2606118903 53.33% 57.44% 53.13% 54.64% 0 54.645227 333 BENAZIR FATMA ALLAUDDIN KHAN 15-Oct-83 F UR 88 2612118566 47.29% 55.78% 54.87% 52.64% 2 54.645228 503 ARCHANA SAHAY SHEO BANSH SAHAY 15-Dec-87 F UR 93 2621115064 50.29% 57.11% 50.53% 52.64% 2 54.645229 4804 GEETANJALI SARYUG KUMAR 01-Jan-88 F BC 82 2618118280 54.00% 51.78% 58.13% 54.64% 0 54.645230 2832 RANI KESHRI RAM KUMAR KESHRI 20-May-82 F BC 108 2653118390 47.00% 50.11% 54.80% 50.64% 4 54.645231 5276 ANAND MOHAN SINGH MADHUSUDAN SINGH 20-Nov-83 M UR 95 2614115092 63.71% 42.11% 52.07% 52.63% 2 54.635232 2027 AMIT KUMAR RAM BACHAN PRASAD 21-Feb-84 M BC 98 2603118313 53.29% 52.67% 51.93% 52.63% 2 54.635233 4780 KUMOD KUMAR GOND LALAN SAH GOND 20-May-88 M ST 88 2322118210 60.00% 46.56% 51.33% 52.63% 2 54.635234 4798 NISHANT KUMAR SACHCHIDANAND PRASAD 15-Oct-90 M BC 88 2418118159 57.71% 46.11% 54.07% 52.63% 2 54.635235 6166 MEERA KUMARI RAY SURESH RAY 02-Jul-91 F BC 93 3721118050 60.13% 37.78% 60.00% 52.63% 2 54.635236 718 SHAILENDRA KUMAR SINHA ABHASH KUMAR SINGH 05-Jan-86 M BC 82 2691115079 54.71% 55.22% 53.93% 54.62% 0 54.625237 4774 MITHILESH KUMAR SHARMA MUNNA LAL SHARMA 08-Jan-80 M EBC 94 2633118244 59.44% 47.22% 51.20% 52.62% 2 54.625238 3488 RANJEETA KUMARI SRIVASTAVA NARENDRA KUMAR SRIVASTAVA 23-Jan-84 F UR 103 2606118729 44.14% 57.78% 55.93% 52.62% 2 54.625239 5199 INDRA KUMAR KANTI JAGDISH KANTI 02-Feb-85 M EBC 88 0913118189 54.43% 53.89% 49.53% 52.62% 2 54.625240 2465 SACHIN KUMAR SINHA BRIJ KISHORE SINHA 27-Sep-78 M UR 101 3511115634 70.00% 25.44% 62.40% 52.61% 2 54.615241 6467 VIJAY PRASAD BALDEO PRASAD 15-Mar-84 M EBC 100 2697115265 50.67% 52.78% 54.40% 52.61% 2 54.615242 1369 TANUJA KUMARI RAJENDRA PRASAD 06-Sep-84 F BC 83 2684118254 54.57% 52.11% 51.13% 52.61% 2 54.615243 4652 SUDHA RANI LAXMI YADAV 02-Jan-88 F BC 86 2673118748 49.57% 58.78% 49.47% 52.61% 2 54.615244 2400 ALKA CHAUDHARY DHRUB NARAYAN JHA 25-Sep-82 F UR 96 0902118034 48.43% 55.11% 54.27% 52.60% 2 54.605245 4152 PRIYADARSHINI SATYAM DINESH KUMAR 03-Mar-83 F UR 97 2645118331 52.43% 52.44% 52.93% 52.60% 2 54.605246 3590 SARITA KUMARI SHASHIBHUSAN PANDEY 05-Feb-84 F UR 89 0736115036 51.71% 52.56% 53.53% 52.60% 2 54.605247 5206 KUMARI JAYSHREE BHOLA PRASAD JAISWAL 02-Sep-87 F BC 98 2670115052 53.00% 47.67% 57.13% 52.60% 2 54.605248 999 SHUBHLAXMI SHANKAR SHUKLA HARI SHANKAR SHUKLA 16-Jan-88 F UR 101 2671118006 51.14% 53.00% 53.67% 52.60% 2 54.605249 4345 RANJANA KUMARI CHITRANJAN SHARMA 20-Jun-88 F BC 96 2654118115 52.60% 49.60% 55.60% 52.60% 2 54.605250 1181 CHANDRA KANT SHARMA SHASHI KANT SHARMA 16-Jan-89 M EBC 88 2614118336 52.86% 52.33% 52.60% 52.60% 2 54.605251 1306 RAKHI RANJAN ASHOK KUMAR 15-Aug-81 F BC 101 2652118467 46.43% 55.56% 55.80% 52.59% 2 54.595252 4880 KRISHNA KUMAR BHUKHALU PASWAN 03-Feb-83 M SC 99 2625118238 46.14% 65.89% 45.73% 52.59% 2 54.595253 1053 ASHUTOSH KUMAR SINGH SANTOSH SINGH 25-Dec-84 M UR 97 2610118682 54.43% 52.89% 50.47% 52.59% 2 54.595254 697 PUSHPANJALI KUMARI RAME HWAR DAS 18-Jun-85 F BC 82 2646118675 59.00% 55.11% 49.67% 54.59% 0 54.595255 2709 BIJENDRA KUMAR SINGH SURYA CHOUDHARY 10-Nov-85 M BC 83 0805118170 55.29% 48.67% 53.80% 52.59% 2 54.595256 3340 BHUPENDRA KUMART JAI PRAKASH SINGH 15-Jan-87 M UR 94 3507118611 49.43% 58.33% 50.00% 52.59% 2 54.595257 P189 SANDEEP KUMAR SINGH MAHESH KUMAR SINGH 09-Nov-82 M UR 92 1705115063 47.57% 55.78% 54.40% 52.58% 2 54.585258 912 NEHA LATE MAHESHWAR GONJHU 11-Oct-83 F SC 83 2635118851 51.29% 53.33% 53.13% 52.58% 2 54.585259 6170 KIRAN PRABHA UMESHWAR JHA 01-Mar-86 F BC 109 2605119108 52.71% 47.22% 51.80% 50.58% 4 54.585260 6615 MANOJ KUMAR ASHARFI PRASAD 15-May-81 M BC 93 2631118045 44.14% 57.44% 56.13% 52.57% 2 54.57CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 588 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5261 703 SANTOSH KUMAR RAMANAND SINGH 01-Dec-81 m BC 92 2665118079 53.43% 52.67% 51.60% 52.57% 2 54.57Sex5262 491 ANJALI PRIYA DEVENDRA KUMAR 27-Jun-85 F SC 83 2606118175 57.57% 49.00% 51.13% 52.57% 2 54.575263 2744 JITENDRA KUMAR LAKHAN SAO 05-Jan-76 M BC 93 2621118391 42.22% 57.33% 58.13% 52.56% 2 54.565264 4810 TANU SHRI SURENDRA PRASAD 09-Sep-80 F EBC 85 4019118241 45.29% 63.33% 49.07% 52.56% 2 54.565265 1237 RAJEEV RANJAN SAKALDEEP RAM 05-Feb-83 M SC 85 0727118033 47.14% 60.00% 50.53% 52.56% 2 54.565266 1953 RAVI ROUSHAN RAM NARESH PRASAD 22-Sep-83 M BC 97 1405115300 53.57% 48.44% 55.67% 52.56% 2 54.565267 1929 SUSHIL KUMAR JAGDISH PRASAD 31-Mar-85 M SC 84 2695115297 58.00% 50.67% 49.00% 52.56% 2 54.565268 657 JITENDRA KUMAR JAWAHAR PRASAD 04-Nov-87 M BC 82 2405115048 57.00% 46.78% 59.92% 54.56% 0 54.565269 1519 KUMARI SMITA NAGESHWAR PRASAD YADAV 02-Jan-88 F BC 88 1905118091 56.67% 45.67% 55.33% 52.56% 2 54.565270 739 POONAM KUMARI LAXMAN PRASAD 04-Jan-83 F BC 87 2642118153 42.71% 60.78% 54.13% 52.54% 2 54.545271 6330 TRIBHUWAN NATH SHARMA RAM SHARAN SHARMA 25-Jan-76 M UR 96 2685118170 55.22% 47.89% 54.47% 52.53% 2 54.535272 3887 UMESH KUMAR ROY SAT ENDRA NARAYAN ROY 25-May-76 M BC 93 2687118091 52.33% 51.11% 54.13% 52.53% 2 54.535273 5358 DHARMENDRA PRASAD MANJHI JAWAHAR PRASAD MANJHI 11-Jan-77 M SC 101 3510118065 51.67% 56.80% 49.13% 52.53% 2 54.535274 4944 SANOJ KUMAR GENA PRASAD 17-Feb-78 M EBC 87 2689115092 61.78% 44.22% 51.58% 52.53% 2 54.535275 2822 AMIT KUMAR SINGH AJAY KUMAR SINGH 03-Jan-84 M UR 94 0702115106 44.43% 59.22% 53.93% 52.53% 2 54.535276 542 HARI SHANKAR KUMAR RAJANAND YADAV 21-Jan-84 M BC 100 2001115610 59.71% 45.44% 52.40% 52.52% 2 54.525277 5370 SANGEETA KUMARI GUPTA GANESH PD GUPTA 21-Dec-85 F BC 85 2662118016 54.14% 50.56% 52.87% 52.52% 2 54.525278 2527 AAMIR AZM MD QUTUB UDDIN ANSARI 22-Jun-88 M EBC 101 2201115001 54.00% 49.56% 54.00% 52.52% 2 54.525279 4480 PANKAJ KUMAR CHOUDHARY DUDHESHWAR CHOUDHARY 26-Oct-85 M BC 82 2640118225 50.00% 55.40% 58.13% 54.51% 0 54.515280 94 NEERAJ KUMAR MULCHAND LAL 10-Feb-80 M EBC 91 2635118642 49.00% 53.67% 54.87% 52.51% 2 54.515281 2141 AJOY KUMAR RAM CHANDRA SINGH 10-Jun-81 M BC 94 2603115157 62.14% 45.44% 49.93% 52.51% 2 54.515282 5983 KUNAL KRISHNA JAYANT LAL DAS 09-Jul-83 M UR 91 2605119151 47.14% 54.44% 55.93% 52.51% 2 54.515283 3936 BHANU PRATAP SURENDRA SINHA 20-Mar-87 M BC 95 2612118597 53.71% 52.56% 51.27% 52.51% 2 54.515284 1428 GOVIND PRASAD SUDESHWAR RAM 25-Feb-73 M EBC 88 2619118140 49.67% 50.56% 57.27% 52.50% 2 54.505285 576 SEEMA KUMARI SACHCHIDANAND SINGH 05-Nov-74 F UR 91 3044118224 50.00% 55.44% 52.07% 52.50% 2 54.505286 3235 RINKI KUMARI SHIB NARAYAN SINGH 10-Mar-82 F UR 83 2658118083 47.43% 49.67% 60.40% 52.50% 2 54.505287 991 JAYA LUXHMI SHANKAR SHUKLA HARI SHANKAR SHUKLA 30-Mar-86 F UR 102 2621118167 49.29% 51.00% 57.20% 52.50% 2 54.505288 6089 KUMARI SUJATA RAJKISHOR THAKUR 15-Dec-87 F EBC 84 2672115069 54.43% 51.00% 52.07% 52.50% 2 54.505289 4429 MAMTA KUMARI SHIV NATH SINGH 01-Jan-78 F BC 82 2629118609 55.11% 57.56% 50.80% 54.49% 0 54.495290 1786 SHAHLA SHAHEEN MD HASHIM MALLICK 08-Dec-84 F BC 88 4017118113 51.57% 51.89% 54.00% 52.49% 2 54.495291 4008 RAJESH KUMAR CHAUDHARY LALA CHAUDHARY 02-Oct-85 M SC 88 1411118284 51.00% 54.00% 52.47% 52.49% 2 54.495292 5311 EZAZ AHMED RAHMAT ILAHI 18-Dec-86 M EBC 102 2301811264 46.86% 55.67% 54.93% 52.49% 2 54.495293 2921 SURENDRA KEWAT NANDRAJ KEWAT 20-Dec-87 M EBC 88 3202115284 52.29% 51.11% 54.07% 52.49% 2 54.495294 1424 ARCHNA KUMARI ANIL KUMAR 05-Feb-88 F EBC 85 4001115102 60.43% 46.00% 51.00% 52.48% 2 54.485295 5091 MEENU SRIVASTAV VINOD KUMAR SINGH 10-Dec-89 F BC 89 2207115148 56.43% 47.33% 53.67% 52.48% 2 54.485296 575 HARSHIT PRASAD KALLU PRASAD GUPTA 05-Feb-78 M BC 89 4010118009 62.22% 47.33% 47.87% 52.47% 2 54.475297 4229 AWADHESH KUMAR SOHRAI PASWAN 07-Nov-73 M SC 85 2611118288 57.89% 50.22% 49.27% 52.46% 2 54.465298 5674 SURYA MOHAN KUMAR SURESH LAL GUPTA 15-Jan-80 M BC 85 2695115265 62.38% 46.00% 49.00% 52.46% 2 54.465299 1876 AVINASH KUMAR RAJESHWAR DEWEBEDI 25-Mar-81 M UR 101 2611118089 47.14% 54.56% 55.67% 52.46% 2 54.46CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 589 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5300 1552 ARYA MANISH GANGA PRASAD GUPTA 15-Nov-82 M BC 97 2610118089 39.78% 61.00% 56.60% 52.46% 2 54.46Sex5301 4004 PRATIMA KUMARI RAJENDRA SINGH 05-Oct-87 F BC 83 2445118132 50.57% 49.89% 56.93% 52.46% 2 54.465302 2354 NEETU RANI DEVENDRA KUMAR CHOUDHARY 05-Jan-90 F SC 82 2678115246 62.29% 47.89% 53.20% 54.46% 0 54.465303 4238 BABITA KUMARI KRISHNA MAHTO 25-Nov-85 F EBC 95 3507118409 48.71% 50.89% 57.73% 52.45% 2 54.455304 6549 SEEMA GUPTA DINESH PD GUPTA 26-Jul-86 F BC 101 2628118207 51.29% 54.67% 51.40% 52.45% 2 54.455305 342 ROHIT KUMAR PARTAP CHAND 06-Jul-87 M UR 90 2659118041 50.43% 53.60% 53.33% 52.45% 2 54.455306 1737 SUBODH KANT SINGH RAM PRAVESH PRASAD 08-Jan-88 M BC 97 2673118451 54.00% 53.22% 50.13% 52.45% 2 54.455307 1193 NIBHA KUMARI ASHOK KUMAR BHAGAT 12-Mar-88 F BC 83 2636118132 53.29% 48.33% 55.73% 52.45% 2 54.455308 4071 KHUSHBU KUMARI BHOLA PRASAD 15-Aug-78 F UR 112 0907115059 65.44% 48.00% 37.87% 50.44% 4 54.445309 2614 SUNITA CHATURVEDI SHREEDHAR CHATURVEDI 03-Dec-79 F UR 90 2679118110 50.80% 58.20% 48.33% 52.44% 2 54.445310 6224 RAJIV SHANKAR DEVENDRA PRASAD 26-Aug-80 M BC 90 2650118624 52.75% 52.78% 51.80% 52.44% 2 54.445311 P37 RAJAN KUMAR SAH JAWAHAR PRASAD 15-May-87 M EBC 92 2917118048 47.71% 54.33% 55.27% 52.44% 2 54.445312 2912 ARJUN KUMAR SHARMA KRISHNA MOHAN MISTRY 20-Feb-88 M EBC 86 2608118553 49.43% 51.22% 56.67% 52.44% 2 54.445313 4323 PRATYUSH KUMAR ARVIND KUMAR 05-Mar-90 M BC 83 3730118371 53.14% 54.11% 50.07% 52.44% 2 54.445314 4998 RUPAM KUMARI JAY PRAKASH SINGH 01-Feb-81 F UR 87 0643118190 61.13% 40.78% 55.40% 52.43% 2 54.435315 727 AWADH SHARAN RAJENDRA PRASAD SINGH 29-Dec-81 M EBC 82 2611118262 51.29% 57.33% 54.67% 54.43% 0 54.435316 901 T KIRAN KUMARI CHOTE NARAYAN THAKUR 01-Dec-84 F BC 82 2624118704 51.29% 61.67% 50.33% 54.43% 0 54.435317 1522 ANUJA SINHA SURESH PRASAD SINGH 24-Dec-86 F BC 82 2607118280 68.71% 45.78% 48.80% 54.43% 0 54.435318 2632 MUKUL KUMAR GAJENDRA PRASAD 04-Nov-87 M SC 86 2634118578 46.71% 56.44% 54.13% 52.43% 2 54.435319 791 ABHISHEK KANT JAYANT KUMAR SINHA 02-Feb-88 M BC 91 2601115165 55.71% 49.89% 51.67% 52.42% 2 54.425320 1267 ALOK KUMAR SHATRUGHAN PRASAD 21-Feb-72 M BC 87 2602118993 48.22% 56.33% 52.67% 52.41% 2 54.415321 1475 NASREEN HABEEB MD HABEEB ANSARI 12-Jan-74 F BC 85 4013118302 52.11% 46.78% 58.33% 52.41% 2 54.415322 5466 CHANDRADEO CHAUDHARY BRAHMADEO CHAUDHARY 01-Mar-78 M SC 91 2614118456 50.67% 57.78% 48.80% 52.41% 2 54.415323 2893 SHOBHA HARIHAR BHARTI 14-Nov-78 F UR 83 2692115173 50.56% 53.89% 52.80% 52.41% 2 54.415324 3203 GEETA KUMARI BHIM PRASAD 25-Dec-83 F EBC 86 2409118266 46.57% 52.78% 57.87% 52.41% 2 54.415325 4622 AMIT KUMAR VIJAY KUMAR 22-Nov-89 M BC 98 2612115035 57.57% 49.33% 50.33% 52.41% 2 54.415326 755 KUMARI PRITI AMRENDRA KUMAR SINHA 12-Feb-90 F UR 89 2626118744 60.00% 48.11% 49.13% 52.41% 2 54.415327 1146 SANJAY KUMAR MUNI KAPAR 06-Feb-89 M EBC 87 2688115202 53.86% 50.00% 53.33% 52.40% 2 54.405328 5711 KAMLESH KUMAR YADAV GAJENDRA PRASAD YADAV 06-Feb-89 M BC 88 2160118044 52.86% 49.56% 54.80% 52.40% 2 54.405329 3580 AMITA VIDYARTHI ABHAYENDRA NATH VIDYARTHI 21-Nov-73 F UR 87 2604118102 58.56% 48.33% 50.27% 52.39% 2 54.395330 1439 T BEUTI KUMARI RAVINDRA LAL KARN 01-Jan-78 F UR 89 54.78% 55.44% 46.93% 52.39% 2 54.395331 5209 UJJAWAL PRAKASH MOHAN PRASAD 10-Jan-81 M BC EYE 91 2686118149 50.43% 55.00% 51.73% 52.39% 2 54.395332 918 NILAM KUMARI SARYOO PRASAD YADAV 21-Mar-86 F UR 87 2636118420 64.00% 49.89% 43.27% 52.39% 2 54.395333 5995 RAJIV RANJAN YOGENDRA NATH PRASAD 14-Nov-77 M SC 88 2650118553 46.22% 62.78% 48.13% 52.38% 2 54.385334 1332 GYAN CHANDRA PRASAD RAM DAS RAY 30-Mar-81 M BC 90 2619118330 52.71% 50.22% 54.20% 52.38% 2 54.385335 5870 SUNIL KUMAR RAMESHWAR PRASAD 15-Feb-86 M EBC 85 2676118295 52.57% 53.44% 51.13% 52.38% 2 54.385336 4074 RAJESH RANIAN MANMOHAN PANDEY 28-Oct-87 M UR 92 2682115539 60.43% 46.89% 49.80% 52.37% 2 54.375337 378 RAJKISHOR PANDIT DHURPHENI PANDIT 22-Sep-71 M EBC 97 2683115041 58.44% 49.44% 49.20% 52.36% 2 54.365338 4601 MANISHA TIWARY RAGHUBIR TIWARY 20-Jan-72 F UR 99 2630118337 48.22% 53.33% 55.53% 52.36% 2 54.36CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 590 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5339 2131 ANIL KUMAR GYAN CHAND RAM 14-Nov-72 M SC 95 0703118025 46.11% 56.44% 54.53% 52.36% 2 54.36Sex5340 3647 KANHAIYA LAL PANDEY JANARDAN PANDEY 04-Dec-75 M UR 100 2659115224 55.22% 45.00% 56.87% 52.36% 2 54.365341 2635 ANUP KUMAR ARUNA PD 11-Nov-81 M UR 94 2670118315 44.00% 58.33% 54.73% 52.36% 2 54.365342 57 ABSHESH KUMAR SHARMA BIRENDRA KUMAR SHARMA 11-Dec-89 M BC 91 4006118128 55.86% 47.56% 53.67% 52.36% 2 54.365343 338 AVISHEK KUMAR VIJAY KUMAR 04-Feb-90 M UR 92 2628115078 55.43% 49.78% 51.87% 52.36% 2 54.365344 2073 ALKA KUMARI RANGNATH SINGH 10-Dec-81 F UR 85 2602118842 49.29% 59.78% 48.00% 52.35% 2 54.355345 4899 KUNAL KUMAR MEHARA ASHOK KUMAR MEHRA 08-Dec-84 M BC 85 2627118538 48.14% 56.78% 52.13% 52.35% 2 54.355346 1500 LALITA KUMARI JANARDAN PRASAD SINGH 12-Jul-85 F UR 86 2628118128 58.29% 46.89% 51.87% 52.35% 2 54.355347 3418 SHIV PRAKASH KUMAR BABUJEE YADAV 5-Oct-85 M BC 98 2670118069 48.57% 54.89% 53.60% 52.35% 2 54.355348 3691 RENU KUMARI PARASH NATH SINGH 02-Dec-71 F UR 83 3118115621 55.00% 47.22% 54.80% 52.34% 2 54.345349 2699 KUMAR GAURAV UMASHANKAR BHAGAT 05-Dec-83 M BC 84 2902115363 49.86% 53.89% 53.27% 52.34% 2 54.345350 5601 SITA KUMARI SATEYABICHAR SINGH 10-Apr-88 F BC 91 2832118127 46.56% 54.00% 56.47% 52.34% 2 54.345351 5039 ARCHANA KUMARI BANARSI SINGH 10-Jul-87 F UR 101 1503118066 46.71% 59.00% 51.27% 52.33% 2 54.335352 2686 YASHVEER KUMAR SUDHIR KR TRIPATHY 11-Dec-83 M UR 93 2699118048 52.57% 52.33% 52.07% 52.32% 2 54.325353 599 SUFIA ANJUM ABDUL JABBAR 10-Jan-84 F EBC 83 2604118728 49.14% 53.22% 54.60% 52.32% 2 54.325354 4179 SUPRIYA KUMARI ARJUN PRASAD SINGH 10-Apr-89 F BC 99 0649118078 54.86% 50.11% 52.00% 52.32% 2 54.325355 3720 ZEENAT PERWEEN SM NEZAM UDDIN 16-Jun-80 F EBC 85 2607118968 60.13% 45.00% 51.80% 52.31% 2 54.315356 2794 AJEET KUMAR AWADH BIHARI ROY 05-Jan-84 M BC 103 2602118208 52.86% 50.67% 53.42% 52.31% 2 54.315357 1310 HARITIMA PINKI RAVINDRA SHAHI 25-Dec-80 F UR 84 2619118579 49.00% 49.33% 58.53% 52.29% 2 54.295358 3612 SWARNLATA PRASAD NAND KISHORE PRASAD 25-Nov-82 F BC 93 2682118262 36.40% 57.00% 63.47% 52.29% 2 54.295359 3401 SUDHIR KUMAR SARYUG SINGH 1-Jan-75 M BC 94 2674118119 55.78% 45.22% 55.83% 52.28% 2 54.285360 2763 ANUJ KUMAR RAJESHWAR PRASAD 10-Feb-84 M BC 83 2607118237 53.43% 53.78% 49.63% 52.28% 2 54.285361 4333 PAWAN KUMAR RAGHU NATH PRASAD 22-Jun-86 M BC 96 2641118041 52.71% 45.44% 58.67% 52.28% 2 54.285362 2972 RAHUL KUMAR MAHENDRA DASI 07-Feb-89 M EBC 89 2647118427 54.71% 48.67% 53.47% 52.28% 2 54.285363 1895 ANAND PRAKASH OM PRAKASH UPASAK 17-Aug-74 M UR 92 2605118148 44.44% 54.78% 57.60% 52.27% 2 54.275364 3607 CHANCHAL KUMARI KASHI NATH SINGH 25-Nov-76 F UR 104 2613119186 47.11% 53.22% 56.47% 52.27% 2 54.275365 1853 SHAILESH KUMAR JAY NANDAN PRASAD 10-Dec-79 M BC 84 2691115102 58.89% 45.00% 52.93% 52.27% 2 54.275366 2521 RANJEETA KUMARI AWADHESH SHAH 05-Dec-81 F BC 92 2654118477 46.86% 55.22% 54.73% 52.27% 2 54.275367 5994 ABHAY KUMAR SURESH MANDAL 09-Apr-84 M EBC 95 0657118014 53.29% 48.67% 54.87% 52.27% 2 54.275368 4260 ABHILASHA KUMARI CHANDRA NARAYAN MISHRA 26-Nov-84 F UR 86 2601118351 50.43% 54.78% 51.60% 52.27% 2 54.275369 46 MANOJ KUMAR RAJENDER PARSAD 15-Dec-87 M EBC EYE 87 2631118218 54.29% 49.44% 53.07% 52.27% 2 54.275370 P 101 ROHAN SINGH SHIVSHANKAR SINGH 05-Feb-83 M EBC 83 1142118093 52.00% 54.11% 50.67% 52.26% 2 54.265371 3349 VIMALESH KUMAR SINGH AWADH BIHARI SINGH 08-Jul-86 M UR 93 2695118118 45.50% 58.56% 52.73% 52.26% 2 54.265372 1400 KUMARI SAPNA KESHAW PRASAD SINGH 02-Apr-79 F BC 84 2672115014 62.11% 45.11% 49.53% 52.25% 2 54.255373 504 PUSHPA SAHAY SRIESHREEVANSH SAHAY 06-Feb-86 F UR 91 2681115347 53.71% 47.78% 55.27% 52.25% 2 54.255374 6689 INDRADEO PATWARI SHIVSHANKAR PRASAD 05-May-87 F EBC 85 2620118245 50.43% 53.67% 52.67% 52.25% 2 54.255375 2533 ASHOK KUMAR MOHAN RAM 11-Dec-88 M SC 92 1503118293 54.00% 46.56% 56.20% 52.25% 2 54.255376 658 SANTOSH KUMAR LALLU PANDEY 01-Mar-78 M UR 98 0735118072 49.44% 58.56% 48.73% 52.24% 2 54.245377 2433 MANJULA MURTI MAHESH NANDAN SINGH 05-Jan-87 F BC 83 2630118524 53.00% 50.11% 53.60% 52.24% 2 54.24CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 591 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5378 130 SATISH KUMAR THAKUR SITARAM THAKUR 21-Sep-71 M BC 88 2115115247 56.11% 45.44% 55.13% 52.23% 2 54.23Sex5379 2480 NEERAJ KUMAR SHIV SHANKAR SHRIVASTVA 12-Dec-82 M UR 102 1214118084 54.29% 53.00% 49.40% 52.23% 2 54.235380 2268 VANDANA RANI RAM KARN YADAV 23-Jun-82 F BC 82 2697115039 55.83% 53.60% 53.22% 54.22% 0 54.225381 117 SANJEEV KUMAR CHAUDHARY NAND KISHOR CHAUDHARY 20-Jan-78 M SC 83 3760118223 49.67% 62.22% 44.73% 52.21% 2 54.215382 4617 BAL MUKUND PANDEY YAMUNA PANDEY 01-Mar-78 M UR 117 2612118252 48.44% 55.11% 47.07% 50.21% 4 54.215383 95 RAMA KANT KUMAR CHARAN SINGH 01-Jan-80 M BC 83 2686115419 62.75% 43.56% 50.33% 52.21% 2 54.215384 3711 SHASHI RANI RANJANA RAM SURESH PRASAD 01-Mar-80 F UR 97 1416118155 55.89% 49.56% 51.20% 52.21% 2 54.215385 6688 JAY KUMAR DEVENDRA MAHTO 01-Nov-81 M EBC 107 2621118010 48.29% 50.67% 51.67% 50.21% 4 54.215386 1581 PRAKASH KESHAW PASHUPATI NATH TIWARI 27-Dec-81 M UR 96 2643118155 44.86% 62.78% 49.00% 52.21% 2 54.215387 6211 PANKAJ KUMAR PAL YOGESHWAR BHAGAT 01-Jun-84 M EBC 86 1305115236 65.57% 42.00% 49.07% 52.21% 2 54.215388 2613 SURYAKANT KUMAR RAGHUNANDAN PRASAD 01-Jan-85 M EBC 101 2681118138 51.00% 50.67% 54.97% 52.21% 2 54.215389 4396 ANANT RAI SUMANT RAI 1-Jul-86 M UR 90 0801115368 51.67% 47.44% 57.53% 52.21% 2 54.215390 2923 ARVIND KUMAR ARJUN PRASAD TIWARY 27-Sep-87 M UR 91 2609118463 55.71% 46.56% 54.33% 52.20% 2 54.205391 3469 KAJAL KUMARI BASUDEV SAH 8-Jan-73 F BC 87 2654115001 65.43% 42.67% 48.47% 52.19% 2 54.195392 3211 HEMLATA KUMARI SINHA SADAN PRASAD SINHA 20-Jan-77 F UR 82 2654115122 60.44% 54.44% 47.67% 54.19% 0 54.195393 3325 NAMITA KUMARI SURESH KUMAR VERMA 08-Jan-88 F UR 84 2634118920 51.43% 51.56% 53.60% 52.19% 2 54.195394 1007 ARTI RANI ASHOK KUMAR CHOUDHARY 17-Aug-88 F SC 88 2609118191 56.43% 47.56% 52.60% 52.19% 2 54.195395 1297 ARTI RANI ASHOK KUMAR CHOUDHARY 17-Aug-88 F SC 88 2609118191 56.43% 47.56% 52.60% 52.19% 2 54.195396 1787 PARIKSHIT KUMAR SINGH MRITUNJAY KUMAR SINGH 01-Jan-80 M UR 91 2640118472 43.00% 58.67% 54.87% 52.18% 2 54.185397 4894 BIBHA KUMARI RAM BACHAN SINGH 02-Jul-76 F BC 103 2613118123 57.67% 46.11% 52.73% 52.17% 2 54.175398 3184 VEENA KUMARI RADHEYSHYAM MEHTA 15-Jan-73 F BC 90 2697115107 52.00% 48.89% 55.60% 52.16% 2 54.165399 4901 AMITA SINGH CHANDRADEO PRASAD SINGH 10-Jan-82 F UR 83 2604118095 50.00% 52.22% 54.27% 52.16% 2 54.165400 510 LALITA KUMARI MAHENDRA PRASAD 19-Jan-91 F BC 82 2628118127 54.00% 53.33% 55.13% 54.16% 0 54.165401 2263 VIKASH KUMAR VISHWAKARMA MOHAN VISHWAKARMA 01-Dec-83 M EBC 98 2694118113 51.71% 50.33% 54.40% 52.15% 2 54.155402 4023 RAJIV KUMAR RAM VINOD THAKUR 05-Mar-79 M UR 109 3436118134 55.75% 45.89% 48.80% 50.15% 4 54.155403 5257 BHARTI SINHA RAJESH NANDAN SHARAN SINHA 16-Jul-73 F UR 103 2612118700 45.00% 53.89% 57.53% 52.14% 2 54.145404 405 KAMNI KUMARI KRISHNA CHOUDHARY 15-Jan-81 F SC 87 2623118364 50.86% 47.89% 57.67% 52.14% 2 54.145405 1917 ARUN KUMAR PARSHU RAM SINGH 05-Jul-81 M UR 94 2609118318 51.71% 52.78% 51.93% 52.14% 2 54.145406 4321 UPENDRA KUMAR YADAV JAGDISH YADAV 12-Jun-84 M BC 88 2688118028 43.14% 60.00% 53.27% 52.14% 2 54.145407 1469 PRANITA KUMARI CHANDRA PRAKASH KANTH 27-Jan-85 F UR 84 2643118538 55.43% 49.33% 51.67% 52.14% 2 54.145408 5239 SHARDA KUMARI ASHOK KUMAR JHA 15-Aug-86 F UR 82 2606118892 64.86% 49.22% 48.33% 54.14% 0 54.145409 5476 PRATIBHA KUMARI BHIKHARI RAM 17-Jan-87 F SC 94 2335118135 69.71% 52.11% 34.60% 52.14% 2 54.145410 3575 JITENDRA PRASAD RAM CHANDRA PRASAD 05-Jan-77 M EBC 89 2621118625 53.89% 53.11% 49.40% 52.13% 2 54.135411 5256 ABHIRAJ KUMAR NARGISH PRASAD 02-Apr-88 M EBC 85 2401118101 56.57% 45.00% 54.80% 52.12% 2 54.125412 6587 NIRANJAN KUMAR GAHAN DAS 18-Sep-80 M SC 103 2637118110 50.60% 52.40% 53.33% 52.11% 2 54.115413 2070 SURBHI KUMARI KRISHNA LAL 15-Nov-85 F UR 87 4019118042 53.57% 45.56% 57.20% 52.11% 2 54.115414 140 ARVIND KUMAR RAMDEO PRASAD 28-Sep-87 M EBC 87 2609118490 49.43% 43.56% 63.33% 52.11% 2 54.115415 4566 JEETENDRA KUMARI ARJUN PRASAD 4-Jan-72 F BC 87 2621118308 48.78% 52.78% 54.73% 52.10% 2 54.105416 649 NIRANJAN KUMARN PUNIT RAM 21-Dec-80 M SC 83 2637118122 58.25% 47.78% 50.27% 52.10% 2 54.10CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 592 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5417 4173 ANAND KUMAR DINANATH UPADHYAY 26-Feb-82 M UR 93 0801118690 49.00% 56.22% 51.07% 52.10% 2 54.10Sex5418 5152 BABY KUMARI BHUNESHWER PANDIT 07-May-83 F EBC 86 1303118252 55.50% 49.80% 51.00% 52.10% 2 54.105419 1736 BABITA KUMARI SURESH PRASAD SINGH 02-Jan-87 F UR 82 2405118612 57.50% 54.33% 50.47% 54.10% 0 54.105420 5929 RAVISH KUMAR NIGAM NAGENDRA PANJIYAR 27-Nov-88 M BC 85 2347118048 51.00% 48.44% 56.87% 52.10% 2 54.105421 3748 PRATIBHA SINHA RASHNARAYN SINGH 29-Oct-78 F UR 83 3404115115 59.56% 49.44% 47.27% 52.09% 2 54.095422 6113 RANJIT KUMARR RAJKISHOR PRASAD 12-Nov-83 M EBC 82 2654118586 57.86% 54.33% 50.07% 54.09% 0 54.095423 383 SABHYATA SUMAN RAVI RANSHOO NATH SINGH 16-Feb-88 F BC 93 2660118168 47.43% 55.44% 53.40% 52.09% 2 54.095424 2546 SANJAY KUMAR NARSINGH DAS 06-Jul-75 M SC 90 2662118557 54.89% 50.56% 50.80% 52.08% 2 54.085425 228 GAUTAM KUMAR SINGH DHARMENDRA SINGH 01-Feb-85 M UR 95 2618118175 51.00% 54.78% 50.47% 52.08% 2 54.085426 5157 BYASH KUMAR SAH MAINEJAR SAH 04-Feb-90 M ST 95 3508118211 51.43% 50.67% 54.13% 52.08% 2 54.085427 5125 SANJAY KUMAR RAJENDRA SINGH YADAV 04-Apr-86 M BC 83 2688115200 56.50% 47.78% 51.93% 52.07% 2 54.075428 4469 AMIT KUMAR SHANKAR SINGH 03-Feb-88 M BC 100 2502110225 55.43% 52.78% 48.00% 52.07% 2 54.075429 3252 SATYA PRAKASH KUMAR SURESH THAKUR 24-Jan-83 M EBC 105 2667118330 50.14% 51.89% 48.13% 50.06% 4 54.065430 5561 MADHU KUMARI CHANDRADEO PASWAN 16-Oct-83 F SC 84 4001115384 52.57% 53.56% 50.07% 52.06% 2 54.065431 896 RAHUL RAKESH JITTU RAM 01-Jan-84 M SC 94 2681115593 45.57% 59.22% 51.40% 52.06% 2 54.065432 3067 MUKESH KUMAR BHAGWAN PRASAD 15-Jan-82 M BC 84 2503115159 49.71% 54.22% 52.20% 52.05% 2 54.055433 385 VIVEK KUMAR BHUWANESHWAR PD SRIVASTAVA 10-Feb-83 M UR 92 2698118116 57.86% 48.56% 49.73% 52.05% 2 54.055434 1263 HEMLATA MOHAN PRASAD 11-Oct-79 F BC 87 2620118074 53.80% 52.67% 49.67% 52.04% 2 54.045435 5063 KUMARI PRAGYA RAM NAGINA PRASAD 01-Aug-81 F UR 101 2626118710 51.40% 49.80% 54.93% 52.04% 2 54.045436 5968 SUDHA KUMARI NARAYAN MISHRA 01-Mar-87 F UR 102 2606118948 48.00% 53.33% 54.80% 52.04% 2 54.045437 3319 POONAM KUMARI BRIJ BIHARI SINGH 04-Dec-88 F BC 90 2642118152 53.00% 45.44% 57.67% 52.04% 2 54.045438 4162 VIBHA KUMARI ASHWINI KUMAR 21-Dec-88 F EBC 82 2691118011 51.00% 56.33% 54.80% 54.04% 0 54.045439 4435 AJAY KUMARI NARENDRA PRASAD SAHU 10-Oct-80 F BC 100 2603115044 58.75% 46.33% 51.00% 52.03% 2 54.035440 6268 RAKESH KUMAR KANHAIYA PRASAD SINGH 07-Jan-86 M BC 84 2846118354 47.40% 59.22% 49.47% 52.03% 2 54.035441 469 RAJ KUMAR KASHINATH PRASAD 10-Jan-86 M EBC 87 2648118047 50.00% 50.89% 55.20% 52.03% 2 54.035442 1390 PINTU KUMRR SACHIDA NAND RAI 05-Feb-88 M UR 100 2679116105 56.14% 48.56% 51.40% 52.03% 2 54.035443 865 BARKHA KUMARI CHANDRA DEO THAKUR 16-Jul-88 F EBC 98 2699118286 53.71% 48.44% 53.93% 52.03% 2 54.035444 5447 RAKESH KUMAR RAM EKBAL SINGH 12-Apr-82 M UR 93 2652118022 48.71% 57.67% 49.67% 52.02% 2 54.025445 4376 JAGJEET KUMAR HIRA PRASAD RAJAK 16-Oct-89 M SC 96 1530118295 48.43% 50.11% 57.53% 52.02% 2 54.025446 5263 PRASHANT KUMAR JHA ASHOK KUMAR JHA 10-Sep-79 M UR 98 2680115240 53.67% 47.44% 54.93% 52.01% 2 54.015447 3726 CHANDNI KUMARI LAL MOHAN SINGH 01-Mar-88 F UR 97 2605118984 52.86% 56.11% 47.07% 52.01% 2 54.015448 P218 MADHU KUMARI KULA NAND JHA 18-Nov-88 F UR 101 0505115122 41.60% 58.89% 55.53% 52.01% 2 54.015449 540 NEELESH KUMAR NARESH KISHORE PD SINHA 06-Apr-79 M UR 108 2635118547 51.11% 46.56% 52.33% 50.00% 4 54.005450 1817 BIPIN KUMAR SINGH KRISHNA SINGH 15-Feb-82 M UR 95 0707118173 59.00% 50.00% 47.00% 52.00% 2 54.005451 6097 PRATIMA NAYAN RAM SAWRUP YADVA 26-Feb-84 F BC 89 2643118895 44.57% 53.56% 57.87% 52.00% 2 54.005452 6094 RAKESH KUMAR SITARAM PRASAD 06-Dec-84 M SC 84 0727115088 50.14% 45.11% 60.73% 52.00% 2 54.005453 909 JAY PRAKASH YADAV RIT LAL YADAV 05-Nov-72 M BC ORTHO 86 2621118108 47.00% 52.89% 56.07% 51.99% 2 53.995454 5553 SANTOSH KUMAR VIMAL MOTI LAL SINGH 07-Jan-80 M BC 101 2829118541 44.43% 60.00% 51.53% 51.99% 2 53.995455 5879 SUDHIR KUMAR UMA HARI PRASAD MAHTO 04-Nov-82 M EBC 86 2026118014 48.71% 54.78% 52.47% 51.99% 2 53.99CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 593 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5456 6377 SOURAV MISHRA RAMESH CHANDRA MISHRA 05-Mar-86 M UR 90 0825115016 49.43% 56.56% 50.00% 51.99% 2 53.99Sex5457 4703 KUMAR ANAND SHYAM NATH MISHRA 05-Mar-80 M UR 101 2625118455 50.38% 50.22% 55.33% 51.98% 2 53.985458 2905 PRITAM KUMAR BISHWAS BINOD KUMAR BISHWAS 04-Feb-83 M EBC 95 1621118040 45.57% 59.89% 50.47% 51.98% 2 53.985459 1042 MANISHA SINGH SHASHI BHUSHAN SINGH 01-Mar-77 F UR 85 0716118178 50.86% 53.44% 51.60% 51.97% 2 53.975460 6704 ANISHA KUMARI HIRA LAL CHOUDHARY 25-Dec-82 F SC 84 2605118670 56.29% 48.56% 51.07% 51.97% 2 53.975461 1534 KUSHLENDRA KUMAR VIVEKANAND PRASAD 03-Jan-86 M EBC 87 2673115092 53.43% 47.67% 54.80% 51.97% 2 53.975462 5376 VIKASH KUMAR RAJ KUMAR SAH 02-Jul-87 M BC 82 3171118423 48.86% 60.00% 53.07% 53.97% 0 53.975463 6556 NISHI PANDEY BISHESWAR PANDEY 11-Jan-76 F UR 89 1305115169 55.67% 46.56% 53.67% 51.96% 2 53.965464 5991 UDAY KUMAR SINGH UMA SINGH 02-Aug-83 M UR 91 2696115258 47.50% 51.44% 56.93% 51.96% 2 53.965465 2420 RAJ KUMAR RAJ ADALAT SAH 12-Feb-85 M EBC 93 2648118143 36.00% 58.11% 61.78% 51.96% 2 53.965466 2980 RINA KUMARI SHYAM DULAR MAHATO 25-Feb-85 F BC 84 2657118441 54.14% 54.67% 47.07% 51.96% 2 53.965467 P 113 DILIP KUMAR THAKUR SATYA NARAYAN THAKUR 22-Jan-86 M EBC 99 2156118462 56.57% 44.78% 54.53% 51.96% 2 53.965468 4304 KUMARI SARIKA SINGH SHYAM RANJAN PRASAD SINGH 21-Jan-78 F EBC 91 2699118429 51.22% 53.22% 51.40% 51.95% 2 53.955469 4591 CHANDAN KUMAR CHOUDHARY JIWACH CHOUDHARY 11-Jan-82 M UR 110 2614118157 39.43% 61.44% 48.93% 49.94% 4 53.945470 3131 RITU KUMARI LAL BABU PRASAD 31-Dec-84 F BC 82 2658118644 51.86% 57.89% 52.07% 53.94% 0 53.945471 1321 SHAILENDRA KUMAR SHIVNATH RAM 08-Jan-86 M SC 92 2691115058 60.14% 57.33% 38.33% 51.94% 2 53.945472 6620A SHAILESH KUMAR LAKSHMI PASWAN 05-Feb-86 M SC 92 3014115095 58.29% 46.67% 50.87% 51.94% 2 53.945473 5001 APRAJITA KUMARI PRAKASH KUMAR 29-Jul-74 F SC 89 2607119015 49.43% 48.22% 58.13% 51.93% 2 53.935474 733 BHARTI CHANDER KANT KUMAR 18-Sep-79 F EBC 88 2612118657 51.11% 53.22% 51.47% 51.93% 2 53.935475 4095 FAIZ AHMAD MD NIZAMUDDIN 04-Jan-86 M EBC 90 4009118175 57.14% 51.11% 47.53% 51.93% 2 53.935476 2655 SHASHIKANT SAJU SURESH SINGH 15-Aug-89 M BC 82 2691115454 63.17% 42.22% 56.40% 53.93% 0 53.935477 3777 GANESH RAJAK RAMDEO RAJAK 10-Feb-79 M SC 98 1306118175 50.33% 53.56% 51.87% 51.92% 2 53.925478 4860 NANDINI KUMARI SHEO SHANKAR PRASAD 20-Jan-80 F EBC 85 3131118257 46.25% 52.33% 57.19% 51.92% 2 53.925479 2623 SHIVANI KUMARI NOKHE LAL SAH 15-Jun-82 F EBC 89 2670118187 46.14% 57.22% 52.40% 51.92% 2 53.925480 6509 MADHU KUMARI KRISHNA SINGH 03-Sep-83 F BC 94 1510118052 43.86% 54.89% 57.00% 51.92% 2 53.925481 2499 SUDHIR KUMAR BHUNESHWAR SINGH 13-Oct-87 M BC 83 2674118117 55.86% 51.78% 48.13% 51.92% 2 53.925482 3921 ANITA KUMARI NARENDRA DEO VISHWAKARMA 25-Nov-90 F UR 93 2605118862 61.86% 60.44% 33.47% 51.92% 2 53.925483 3923 PANKAJ KUMAR SATISH KUMAR GUPTA 05-Feb-87 M EBC 109 2679115834 48.43% 48.33% 53.00% 49.92% 4 53.925484 1069 RAVI SHANKER KUMAR CHANDER PRASAD SAH 27-Jan-80 M BC 94 2705115346 58.78% 46.89% 50.07% 51.91% 2 53.915485 749 MANORAMA KUMARI NAWAL KISHORE UPADHYAY 11-Jan-81 F UR 82 2631118465 60.88% 50.00% 50.87% 53.91% 0 53.915486 1599 BISHWAJIT KUMAR BAIDYANATH MONDAL 17-Sep-81 M BC 92 2634115143 53.20% 49.40% 53.13% 51.91% 2 53.915487 758 MAHESH KUMAR MAHAN RAJESHWAR CHAUPAL 15-May-82 M sc 99 2675115108 50.17% 50.22% 55.33% 51.91% 2 53.915488 3384 AKHILESH KUMAR JHA BASUKEE NATH JHA 13-Feb-83 M UR 99 2106118268 49.00% 48.00% 58.73% 51.91% 2 53.915489 769 CHANCHAL KUMAR KAMTA SHARMA 10-Aug-81 M UR 105 1109118144 44.57% 51.22% 53.93% 49.91% 4 53.915490 2405 RAMESH KUMAR RAGHUNATH PRASAD 02-Jul-72 M EBC 102 2653118069 57.56% 55.22% 42.93% 51.90% 2 53.905491 1835 SACHCHIDANAND SARSWATI UMASHANKAR SAH 10-Jan-85 M EBC ortho 85 2660118268 61.00% 43.22% 51.47% 51.90% 2 53.905492 423 GARIMA SINGH MURLI MANOHAR SINGH 28-Jan-86 F UR 82 2617118709 57.00% 49.33% 55.33% 53.89% 0 53.895493 1003 NIRU SHANKER SINGH UMACHARAN SINGH 05-Feb-82 M EBC 93 2637118237 50.71% 53.89% 51.07% 51.89% 2 53.895494 6422 NITU KUMARI YOGENDRA PRASAD GUPTA 26-Nov-87 F BC 88 2638118396 51.71% 57.89% 46.07% 51.89% 2 53.89CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 594 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5495 5535 DIPTI MANOHAR MURLI MANOHAR PRASAD 25-Feb-88 F EBC 96 2208118244 50.00% 49.78% 55.87% 51.88% 2 53.88Sex5496 5913 GOODDU KUMAR RAMUGRAH YADAV 25-Jun-90 M BC 90 2619118010 50.57% 55.33% 49.73% 51.88% 2 53.885497 311 ANIRUDDH RANJAN ARJUN PRASAD 26-Jan-90 F EBC 82 2505118628 50.43% 57.22% 54.00% 53.88% 0 53.885498 1661 ANUJ KUMAR BHARTI RAMESHWAR PRASAD SINGH 10-Jan-82 M BC 91 1403118043 43.00% 53.00% 59.60% 51.87% 2 53.875499 648 AVINASH KUMAR SACHCHIDA NAND SINHA 27-Dec-85 M UR 92 2611118094 47.00% 53.00% 55.60% 51.87% 2 53.875500 5954 URMILA KUMARI SURESH SHARMA 16-Feb-73 F UR 114 1156118108 50.00% 49.33% 50.27% 49.87% 4 53.875501 6719 HARI SHANKER PRASAD SITA RAM PANDIT 01-Mar-81 M EBC 102 2619118528 49.33% 51.67% 54.58% 51.86% 2 53.865502 2383 RAKESH KUMAR YADAV GAJENDRA PRASAD YADAV 30-Dec-84 M BC 94 2606118684 48.29% 53.89% 53.40% 51.86% 2 53.865503 653 RADHA KUMARI RAM SUNDER PASWAN 08-Feb-85 F SC 92 2647118167 46.86% 52.67% 56.07% 51.86% 2 53.865504 1772 AMIT KUMAR UMESH PRASAD SINGH 20-Feb-89 M UR 103 2201115180 64.00% 40.78% 50.80% 51.86% 2 53.865505 1600 GAUTAM KUMAR RAM PRASAD PANDIT 22-Aug-89 M EBC 90 2651115010 49.57% 53.33% 52.67% 51.86% 2 53.865506 3604 OM PRAKASH RAJAK RAMDAT RAJAK 08-Apr-85 M SC 88 0204118143 47.71% 59.11% 48.73% 51.85% 2 53.855507 2631 RAJNI KUMARI KAMLA KANT VERMA 16-Jul-73 F BC 94 2683115083 60.89% 40.22% 54.40% 51.84% 2 53.845508 1036 MANI SHANKAR K VERMA SHYAM S PD 08-Sep-75 M UR 97 2605119168 51.33% 56.33% 47.87% 51.84% 2 53.845509 6519 AJAY KUMAR BISHESHWAR SAO 26-Jun-77 M BC 92 2401118237 55.22% 53.11% 47.20% 51.84% 2 53.845510 3710 DINESH KUMAR SINGH SUKHDEO SINGH 15-Aug-79 M UR 98 2646115138 55.33% 45.00% 55.20% 51.84% 2 53.845511 4778 SANGITA KUMARI PRAYAG MODI 10-May-83 F BC 92 2606118813 47.57% 53.89% 54.07% 51.84% 2 53.845512 330 RASHMI BACHCHU PASWAN 01-Jan-86 F SC 87 2655118113 49.29% 55.56% 50.67% 51.84% 2 53.845513 5153 SHASHI BHUWNESHWAR PANDIT 02-Jun-87 F EBC 84 1303118300 49.33% 59.40% 46.78% 51.84% 2 53.845514 770 SONI KUMARI UPENDRA PATHAK 04-Mar-90 F UR 99 2672118472 67.29% 56.22% 32.00% 51.84% 2 53.845515 6336 CHHAYA KUMARI KAPIL DEO SINGH 03-Jan-76 F UR 114 2614118579 57.78% 46.44% 45.27% 49.83% 4 53.835516 3443 SARITA KUMARI PATHAK BACHCHA PATHAK 9-Jul-73 F UR 88 2666118416 44.67% 51.56% 59.27% 51.83% 2 53.835517 1451 DILKASH SABANA MD FARUQUE ALAM 01-Jan-82 F UR 82 2646115079 55.50% 55.11% 50.87% 53.83% 0 53.835518 3107 NITU KUMARI PARMA NAND JHA 25-Oct-84 F UR 102 2638118333 43.43% 53.33% 58.73% 51.83% 2 53.835519 1179 DHARMENDRA BARMCHARI GOPAL SAH 23-Jun-89 M BC 94 2810115114 56.86% 47.56% 51.07% 51.83% 2 53.835520 2780 RADHA KUMARI MAHENDRA PRASAD 05-Jun-74 F BC 85 2647118149 56.00% 46.00% 53.47% 51.82% 2 53.825521 762 RAJ KUMAR RAMJEE PRASAD 01-Dec-75 M EBC 90 2648118040 63.22% 58.78% 33.47% 51.82% 2 53.825522 5180 BIPIN KUMAR RAJESHWAR PRASAD 15-Jan-80 M BC 84 2634115058 57.33% 51.00% 47.13% 51.82% 2 53.825523 1569 DEEPAK KUMAR SHIV PUJAN SINGH 20-Oct-82 M EBC 92 2641115119 48.43% 46.11% 60.93% 51.82% 2 53.825524 5680 AKHILESHWAR KUMAR RAMDARSHAN CHOUDHARY 15-Jul-73 M BC 86 2802118431 47.22% 55.89% 52.33% 51.81% 2 53.815525 3478 SANJEEV KUMAR SHAMBHU SHARAN SINGH 01-Mar-78 M UR 90 3407115279 45.89% 56.22% 53.33% 51.81% 2 53.815526 719 VIKASH KUMAR SURENDRA PRASAD GUPTA 10-Aug-82 M EBC 102 2836118177 45.57% 59.44% 50.40% 51.81% 2 53.815527 1272 KUMARI SHIPRA MOHAN SHARMA 15-Aug-84 F UR 103 2627118198 44.57% 56.67% 54.20% 51.81% 2 53.815528 1472 ALOK SHANKAR KARTIKEY JAI SHANKAR KUMAR KARTIKEY 11-Mar-90 M UR 91 2602119079 44.57% 52.11% 58.73% 51.81% 2 53.815529 4792 GOPAL MISHRA ASHOK KUMAR MISHRA 15-Jan-89 M UR 92 2104115307 49.86% 51.33% 54.20% 51.80% 2 53.805530 P261 SUDHA KUMARI RAMESHCHAND SINHA 08-Nov-74 F UR 85 0742115036 51.78% 48.67% 54.93% 51.79% 2 53.795531 1656 PIYUSH DAGLI RAMESH CHANDRA SHAH 24-Mar-75 M UR 90 2641118440 55.67% 53.78% 45.93% 51.79% 2 53.795532 4695 RAMESH KUMAR RAMAN MAHESHWAR THAKUR 02-Mar-80 M EBC 88 4014118892 48.63% 56.33% 50.40% 51.79% 2 53.795533 629 SONI YADAV RADHE SHYAM YADAV 10-Aug-80 F BC 97 2673118103 56.71% 32.67% 66.00% 51.79% 2 53.79CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 595 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5534 1335 SUNNY BHASKAR BINOD KUMAR KARN 03-Dec-86 M UR 90 2679118398 53.86% 52.11% 49.40% 51.79% 2 53.79Sex5535 2325 AJEET KUMAR PANDEY NAND KISHOR PANDEY 01-Mar-82 M UR 94 1101118439 45.29% 56.44% 53.60% 51.78% 2 53.785536 4054 MANOJ KUMAR CHATURBHUJ MEHTA 15-Aug-82 M BC 93 2325118120 45.57% 55.56% 54.20% 51.78% 2 53.785537 3718 BRAJ KISHOR ANIRUDH PRASAD 15-Jun-83 M BC ORTHO 83 2635115007 51.71% 51.56% 52.07% 51.78% 2 53.785538 2586 BASUKI PASWAN MOHAN PASWAN 15-Mar-75 M SC 87 1304118075 51.67% 55.78% 47.87% 51.77% 2 53.775539 5520 SANGITA KUMARI YOGENDRA CHOUDHARI 18-Dec-80 F SC 84 2662118081 55.29% 43.22% 56.80% 51.77% 2 53.775540 6093 CHANDRABHUSHAN KUMAR SHATRUGHAN PRASAD ROY 10-Jan-82 M BC 97 2638115073 58.86% 46.78% 49.67% 51.77% 2 53.775541 2910 FARZINA MD MURTAZA 19-Jan-81 F EBC 82 2601119406 55.25% 46.44% 59.63% 53.77% 0 53.775542 2013 ANJU SHARMA LALIT PRASAD SHARMA 12-Oct-71 F EBC 83 2606118545 56.44% 50.89% 47.93% 51.76% 2 53.765543 4149 BRAJBHUSHAN KUMAR GAUTAM RAMJEE PRASAD 01-Mar-78 M SC 96 2613118969 49.89% 56.00% 49.40% 51.76% 2 53.765544 P199 BHOLA DAS OM PRAKASH DAS 20-Feb-79 M SC 90 1903118181 53.78% 45.78% 55.73% 51.76% 2 53.765545 19 RAJIV KUMAR BIR BAHADUR SINGH 31-Dec-83 M UR 96 2650118464 49.29% 55.33% 50.67% 51.76% 2 53.765546 1745 SUMIT KUMAR PRAMOD PRASAD 05-Feb-91 M BC 85 2416115244 63.57% 43.00% 48.67% 51.75% 2 53.755547 6169 PREM RAJ RAM KUMAR PODDAR 01-Jan-82 M UR 98 2680115492 55.57% 46.11% 53.53% 51.74% 2 53.745548 715 RAJEEV KUMAR SINHA PRAMOD KUMAR VERMA 01-Mar-82 M UR 97 2649118065 51.86% 48.56% 54.80% 51.74% 2 53.745549 6668 MUKESH KUMAR RANJAN RAGHUNATH RAM 10-Jan-89 M SC 83 2677115079 54.57% 54.78% 45.87% 51.74% 2 53.745550 1578 CHETAN CHAUHAN CS PD NARAYAN SINGH 23-Aug-75 M UR 92 2614118553 51.78% 51.56% 51.87% 51.73% 2 53.735551 6543 KUMARI LALITA OJHA SHREEBHAGWAN OJHA 02-Jan-80 F UR 91 2626118503 54.78% 46.89% 53.53% 51.73% 2 53.735552 6684 SUMAN KUMAR KHUB LAL YADAV 25-Dec-86 M BC 88 2694115071 60.14% 43.11% 51.93% 51.73% 2 53.735553 5616 KUMARI ANJALI DINESH PRASAD 05-Jan-88 F UR 90 2626118154 49.00% 49.78% 56.40% 51.73% 2 53.735554 1965 ARVIND KUMAR DASHRATH PRASAD 10-Jan-91 M BC 92 2609118482 62.40% 34.44% 58.33% 51.73% 2 53.735555 5425 KUMAR RANJAN SHEOLAL PRASAD 30-Dec-85 M SC 88 2625118679 51.29% 56.00% 47.87% 51.72% 2 53.725556 1005 ANJANI KUMAR KRISHNANANDAN SINGH 18-May-72 M BC 87 2606118315 58.44% 46.22% 50.47% 51.71% 2 53.715557 996 LALAN KUMAR KESHRI RAMCHANDRA PRASAD 03-Feb-73 M BC 83 1403115248 52.44% 47.22% 55.47% 51.71% 2 53.715558 4643 DEENBANDHU KUMAR SUSHIL KUMAR SAH 03-Oct-86 M UR 83 3702115351 50.71% 56.56% 47.87% 51.71% 2 53.715559 552 SWATI KUMARI BINDESHWAR PRASAD 08-Oct-89 F SC 82 2683118054 55.00% 53.00% 53.13% 53.71% 0 53.715560 3613 ARJUN PASWAN PRAYAG PASWAN 02-Oct-79 M SC 85 1105118130 44.43% 57.67% 53.00% 51.70% 2 53.705561 2770 ANUJA SINGH KRISHNA PRASAD SINGH 24-Oct-89 F BC 83 2607118279 51.71% 49.80% 53.60% 51.70% 2 53.705562 2322 AMIT KUMAR RAMJEE PD 13-Apr-83 M UR 103 2623118675 48.57% 54.44% 52.07% 51.69% 2 53.695563 3818 RANJAN KUMAR MATHURA SINGH 13-Mar-84 M BC 89 2824118038 50.00% 50.33% 54.73% 51.69% 2 53.695564 6376 RISHAV MISHRA RAMESH CHANDRA MISHRA 05-Mar-86 M UR 91 0821115010 50.43% 54.44% 50.20% 51.69% 2 53.695565 5184 DURGAWATI KUMARI SHANKAR PRASAD 11-Nov-86 F BC 90 3117118241 40.40% 61.33% 53.33% 51.69% 2 53.695566 581 PRAVEEN KUMAR RAMEKWAL CHAUDHARY 27-Dec-86 M UR 85 3409118502 47.86% 59.33% 47.87% 51.69% 2 53.695567 3352 SANGEETA VERMA CHANDRADEO PRASAD VERMA 13-Jan-73 F BC 92 2662118041 54.44% 49.67% 50.93% 51.68% 2 53.685568 2479 VINOD KUMAR BHOLA PRASAD 12-Jun-81 M EBC 92 2696118221 48.86% 47.11% 59.07% 51.68% 2 53.685569 4665 AJAY KUMAR ROY RAMBILASH ROY 01-Mar-83 M BC 83 3701118272 48.71% 57.11% 49.20% 51.68% 2 53.685570 3365 AJAY KUMAR CHHOTELAL PRASAD 05-Jan-86 M EBC 85 2601119015 53.57% 47.00% 54.47% 51.68% 2 53.685571 4385 RAUSHAN KUMAR GOPAL SHARMA 2-Oct-87 M EBC 89 2655118475 55.00% 48.44% 51.60% 51.68% 2 53.685572 5185 MD EJHARUL HAQUE JAMAL AHMAD ANSARI 01-Jul-89 M EBC 86 2676115012 50.00% 51.11% 53.93% 51.68% 2 53.68CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 596 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5573 3462 AMIT KUMAR VIJAY BHUSHAN SINGH 26-Nov-81 M UR 112 0506118139 48.71% 48.67% 51.67% 49.68% 4 53.68Sex5574 1977 NARAYAN DUTT MISHRA VIVEKA NAND MISHRA 02-Feb-88 M UR 98 2635118047 38.89% 71.78% 44.33% 51.67% 2 53.675575 2630 RAJEEV KUMAR GUPTA RAMA SHANKAR PRASAD 26-Nov-80 M BC 85 2649118025 47.14% 54.22% 53.60% 51.66% 2 53.665576 319 VIJAY KUMAR CHANDRIKA PRASAD 01-Jan-82 M EBC 86 2691118252 48.43% 55.56% 51.00% 51.66% 2 53.665577 357 VIJAY KUMAR KAPILDEO PRASAD 25-Jan-82 M BC 84 3433118011 50.57% 53.56% 50.87% 51.66% 2 53.665578 5697 RAJEEV KUMAR BINAY KUMAR SAHA 05-Apr-82 M BC 87 2647118508 36.86% 63.44% 54.67% 51.66% 2 53.665579 5951 RAM KUMAR SINGH RAMA SINGH 01-Nov-71 M BC 97 2652118605 51.00% 46.22% 57.73% 51.65% 2 53.655580 5952 RAM KUMAR SINGH RAMA SINGH 01-Nov-71 M BC 97 2652118605 51.00% 46.22% 57.73% 51.65% 2 53.655581 1289 SURYA KUMAR GAUTAM ARJUN RAJAK 01-Mar-78 M SC 91 1034118406 38.56% 62.67% 53.73% 51.65% 2 53.655582 1109 SUNIL KUMAR BISHWANATH SAH 18-Jan-85 M BC 92 2730118002 53.71% 50.00% 51.25% 51.65% 2 53.655583 6590 RANA RAJ KUMAR YOGENDRA PD SINGH 01-Nov-81 M BC 91 3735118503 49.00% 53.33% 52.60% 51.64% 2 53.645584 2434 PAWAN KUMAR MANDAL MUNGA LAL MANDAL 01-Mar-82 M EBC 93 3616118101 49.43% 56.89% 48.60% 51.64% 2 53.645585 3429 AJIT KUMAR NARAYAN SINHA 12-Jan-75 M UR 107 2602118393 46.56% 50.33% 52.00% 49.63% 4 53.635586 520 DILIP KUMAR BISHWANATH LAL DAS 11-Sep-74 M UR 99 2646115052 54.00% 48.22% 52.67% 51.63% 2 53.635587 4543 SARIKA KUMARI MAHADEO DAS 15-Jan-81 F SC 88 2666118230 52.29% 57.00% 45.60% 51.63% 2 53.635588 355 MOHAMMAD WALI MOHAMMAD BARHU 12-Aug-82 M BC 89 2633118327 54.57% 49.67% 50.67% 51.63% 2 53.635589 P175 ROMI JAYANTI PRASAD SINGH 27-Feb-75 F UR 88 1307115116 59.33% 43.00% 52.47% 51.60% 2 53.605590 23 DHARMENDRA KUMAR ONKAR NATH MAHARAJ 28-Apr-75 M BC 103 2605119011 57.67% 50.00% 47.13% 51.60% 2 53.605591 1939 SUSIL AZAD YOG NARAYAN AZAD 25-Jan-84 M BC 98 2156118350 62.43% 47.60% 44.78% 51.60% 2 53.605592 4760 SHWETA KUMARI UMAKANT SINGH 25-Oct-89 F UR 90 2831118385 54.00% 46.67% 54.13% 51.60% 2 53.605593 69 RANJEET KUMAR DEOCHAND THAKUR 12-Jan-82 M UR 101 2654118341 57.71% 46.00% 51.07% 51.59% 2 53.595594 34 MITHILESH KUMAR MAHENDRA PRASAD YADAV 01-Feb-83 M BC 98 2605119224 52.86% 48.22% 53.70% 51.59% 2 53.595595 5444 SWETA KUMARI JAG NARAYAN SINGH 25-Feb-83 F UR 89 2683118275 46.67% 56.56% 51.55% 51.59% 2 53.595596 1872 RAJESH RANJAN KAILASH ROY 10-Jul-83 M EBC 98 0509115208 49.43% 51.56% 53.80% 51.59% 2 53.595597 1967 ASHOK KUMAR GANDHI BHAGWAN PRASAD 16-Mar-85 M BC 88 1001115613 51.43% 51.67% 51.67% 51.59% 2 53.595598 6634 PINTU KUMAR BINOD SAW 08-Feb-87 M BC 86 2679116084 54.00% 47.78% 53.00% 51.59% 2 53.595599 2075 CHANDRAPRABHA ALOK RUPLAL PRASAD 01-Jan-81 F BC 85 0202118064 49.43% 52.78% 52.53% 51.58% 2 53.585600 6100 PUNENDRA KUMARR INDRAJEET KUMAR 04-Mar-86 M BC 84 2681115266 64.14% 40.00% 50.60% 51.58% 2 53.585601 5162 MUKESH KUMAR SURESH PRASAD SINGH 05-Jul-88 M BC 88 0410118340 51.43% 53.44% 49.87% 51.58% 2 53.585602 5270 SANTOSH KUMAR BALMIKI SHARMA 01-Mar-83 M UR 96 1146118416 55.71% 48.33% 50.67% 51.57% 2 53.575603 2084 LATA KUMARI VYAS SINGH 15-Feb-88 F UR 95 1120118190 52.00% 48.78% 53.93% 51.57% 2 53.575604 763 RADHA KUMARI JAGNARAYAN SINGH 01-Jan-84 F BC 92 0819118183 55.71% 64.44% 34.53% 51.56% 2 53.565605 1142 APURV KUMAR BINDESHWARI PRASAD 28-Feb-86 M SC 94 2502118166 47.71% 56.78% 50.20% 51.56% 2 53.565606 717 MEENA KUMARI GOPAL SINGH 09-May-72 F BC 91 2632118641 47.33% 54.78% 52.53% 51.55% 2 53.555607 6179 SANJAY KUMAR JANKI CHAUDHARY 10-May-82 M SC 92 2427118145 47.43% 53.56% 53.67% 51.55% 2 53.555608 463 SANJAY KUMAR DHANESHWAR PD MAHTO 05-Jan-86 M BC 95 2427118018 53.29% 49.89% 51.47% 51.55% 2 53.555609 6528 PRAVEEN KUMAR KRISHNADEO PRASAD 25-Dec-81 M BC 85 2644118051 44.43% 58.11% 52.07% 51.54% 2 53.545610 3572 AJAY KUMAR RAM BALAK 25-Oct-82 M EBC 84 2601118997 45.86% 58.56% 50.20% 51.54% 2 53.545611 5128 ALKA KUMARI DINESH PRASAD 03-Jan-85 F BC 84 2605115030 47.86% 51.44% 55.33% 51.54% 2 53.54CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 597 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5612 6154 KANCHAN KUMARI INDRA DEO PRASAD GUPTA 01-Jun-75 F UR 84 2623118509 46.33% 54.44% 53.80% 51.53% 2 53.53Sex5613 1324 VINOD KUMAR MOHAN SHARMA 01-Jan-79 M EBC 87 0209118115 43.22% 62.11% 49.27% 51.53% 2 53.535614 1658 MANOJ KUMAR MADHU KANT THAKUR 17-Oct-79 M UR 95 2675115600 52.78% 49.00% 52.80% 51.53% 2 53.535615 5747 RITESH KUMAR RAGHUBIR RAM 10-Nov-86 M SC 93 1024118035 55.20% 53.44% 45.94% 51.53% 2 53.535616 5827 AMIT KUMAR SAGAR MALAKAR 10-Mar-87 M EBC 82 2402118217 53.71% 52.00% 54.87% 53.53% 0 53.535617 3118 NILAM KUMARI UDIT NARAYAN SINGH 08-Feb-86 F BC 82 2636118412 55.14% 46.56% 58.87% 53.52% 0 53.525618 564 SITA RAM ADITY RAM OSTAD 07-Jun-80 F BC 97 2671118558 56.13% 50.56% 47.87% 51.52% 2 53.525619 1918 MD SHAHZAD MD NAIM 25-Jan-78 M EBC 87 0702118599 48.33% 54.67% 51.53% 51.51% 2 53.515620 3327 RICHA SINHA VIDYA BHUSHAN PRASAD 01-Jan-82 F UR 88 2686115163 47.71% 54.22% 52.60% 51.51% 2 53.515621 1020 MANOJ KUMAR RAM BABU 01-Jan-72 M BC 90 2631118131 41.78% 56.11% 56.60% 51.50% 2 53.505622 5419 VIJAY KUMAR SINGH RISHIDEO SINGH 15-Jan-81 M BC 92 2692118127 63.25% 40.89% 50.33% 51.49% 2 53.495623 2368 KOMAL KALPANA KESHAV DAS 16-Mar-81 F SC 82 2625118118 57.00% 47.00% 56.47% 53.49% 0 53.495624 1816 KOMAL KALPANA KESHAV DAS 16-Mar-83 F SC 82 2625118118 57.00% 47.00% 56.47% 53.49% 0 53.495625 5878 ABHIMANYU PRATAP RAJ KAPUR SINGH 21-Feb-84 M EBC 91 2601118408 45.00% 60.00% 49.47% 51.49% 2 53.495626 616 SATYANAND RAM KRISHNA SHIVANAND 27-Oct-86 M UR 94 2690115156 55.14% 45.00% 54.33% 51.49% 2 53.495627 3088 PUNAM KUMARI SAH BHUNESHWAR SAH 16-Nov-86 F BC 82 2646118345 52.50% 53.50% 54.47% 53.49% 0 53.495628 6554 PREETI KUMARI JAY KUMAR YADAV 12-Jan-88 F BC 89 2644118277 53.60% 47.67% 53.20% 51.49% 2 53.495629 5974 SHIVNANDAN KUMAR PHAGU PRASAD CHAURASIA 18-Dec-80 M BC 84 1705115277 51.57% 54.67% 48.20% 51.48% 2 53.485630 3297 KUMARI AMRITA ASHOK KUMAR 21-Jan-85 F UR 90 2626118111 51.14% 52.44% 50.87% 51.48% 2 53.485631 352 MD AZEEM ZEYAUL HAQUE MD RAHIM UDDIN 01-Mar-86 M EBC 92 2607118737 50.14% 51.11% 53.20% 51.48% 2 53.485632 4118 PRIYANKA CHANDRA KAPIL DEO SINGH 05-Feb-90 F EBC 88 2421118099 52.43% 50.56% 51.47% 51.48% 2 53.485633 3151 A AJAY KUMAR RAMJEE PRASAD 02-Jan-79 M EBC 87 2602115093 60.75% 43.00% 50.67% 51.47% 2 53.475634 2886 MUKESH KUMAR SINHA DINESH PRASAD 15-Dec-73 M SC 95 2634118500 55.33% 45.44% 53.60% 51.46% 2 53.465635 5506 SUCHITRA KUMARI KRISHNA CHOUDHARY 31-Dec-79 F EBC 92 0514115048 60.25% 44.67% 49.47% 51.46% 2 53.465636 4820 AMIT KUMARI SATYA NARAYAN BHAGAT 17-Jun-80 F BC 93 2603118709 47.14% 55.22% 52.00% 51.46% 2 53.465637 4577 KUMARI ANNU SINGH KAUSHAL KUMAR SINGH 1-Mar-82 F UR 90 2626118182 45.86% 53.00% 55.53% 51.46% 2 53.465638 418 SUBODH KUMAR KAMESHWAR NATH PANDEY 01-Mar-86 M UR 98 2673118493 52.86% 48.67% 52.87% 51.46% 2 53.465639 6022 KUMAR SOURAV VINAY KUMAR SINGH 15-Apr-90 M UR 92 2626118037 46.43% 55.56% 52.40% 51.46% 2 53.465640 1646 ARBIND KUMAR MANOJ PRASAD 05-Jan-87 M EBC 85 2608118026 48.71% 55.44% 50.20% 51.45% 2 53.455641 2862 VIJAY KUMAR NARAYAN MAHTO 16-Jan-73 M BC 88 2692118020 55.33% 45.00% 54.00% 51.44% 2 53.445642 1366 BIKKEY KUMARI LAL BIHARI YADAV 15-Feb-87 F BC 88 2633115039 63.57% 39.22% 51.53% 51.44% 2 53.445643 3187 BIRENDRA KUMAR GANGA DAYAL RAM 05-Dec-72 M BC 95 2616118250 49.33% 52.89% 52.07% 51.43% 2 53.435644 236 PRATIBHA SHARMA BRAJ BHUSHAN PRASAD 15-Oct-80 F EBC 82 2515118096 46.71% 65.44% 48.13% 53.43% 0 53.435645 2287 JYOTI GUPTA SHRISHCHANDRA 28-Jun-81 F BC 98 2622118093 57.00% 45.56% 51.72% 51.43% 2 53.435646 1557 KARN GOUTAM SURESH MAHTO 11-Mar-84 M SC 96 3049118404 46.00% 53.22% 55.07% 51.43% 2 53.435647 2618 KAMAL KUMAR SHARMA RAJ KUMAR SHARMA 01-Jan-86 M EBC 82 2735118225 52.57% 57.44% 50.27% 53.43% 0 53.435648 864 SUSHANT KUMAR PARMA NAND JHA 06-Feb-86 M UR 94 2695115288 55.29% 48.00% 51.00% 51.43% 2 53.435649 1775 SUPRIYA VISHWANATH PRASAD 11-Nov-88 F BC 83 2679118464 57.57% 47.89% 48.80% 51.42% 2 53.425650 1567 SEEMA KUMARI SHAMBHU MURARI SINHA 09-Sep-71 F BC 82 2668118358 42.44% 56.67% 61.13% 53.41% 0 53.41CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 598 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5651 2429 MADHURENDU KUMAR BHUSHAN SARDUL RAM 15-Jan-80 M SC 90 1510118078 53.38% 50.22% 50.60% 51.40% 2 53.40Sex5652 5160 RANJAN KUMAR CHHOTE LAL CHOUDHARY 15-Feb-80 M sc 90 2517118488 57.60% 50.00% 46.60% 51.40% 2 53.405653 1060 RAKESH KUMAR SINGH JAGLA SINGH 15-Apr-82 M UR 90 2652118208 43.86% 57.00% 53.33% 51.40% 2 53.405654 6413 KESHRI KISHOR TIWARI GOPAL TIWARI 01-Jan-85 M UR 99 2119118006 43.14% 58.00% 53.07% 51.40% 2 53.405655 920 ASIT KUMAR SHREERAM RAY 15-Jun-86 M BC 96 2627115075 52.14% 48.00% 54.07% 51.40% 2 53.405656 3869 SANJAY KUMAR SINGH MITLAL SINGH 03-Apr-74 M EBC 110 2663118145 43.22% 49.44% 55.47% 49.38% 4 53.385657 4486 AMIT KUMAR SHARMA SHIV SHANKAR SHARMA 06-May-83 M EBC 96 2603118620 47.71% 51.22% 55.20% 51.38% 2 53.385658 1981 NAGENDRA KUMAR BISHNUDEO SINGH 06-Sep-72 M BC 88 2677115219 45.89% 54.56% 53.67% 51.37% 2 53.375659 2094 T SUGAYATRI YADAV SHIVNATH YADAV 03-Sep-74 F BC 94 2674118256 46.60% 51.40% 56.07% 51.36% 2 53.365660 3446 KUMARI MANJU LALIT MOHAN PRASAD 6-Feb-79 F SC 84 2626118557 59.00% 49.22% 45.87% 51.36% 2 53.365661 2053 PUJA KUMARI VIJAY KUMAR SINGH 02-Jun-83 F UR 101 2646118115 46.43% 54.89% 52.73% 51.35% 2 53.355662 3989 ARSI SAWANA FAZLUR RAHMAN JAFRI 07-Jul-86 F UR 85 0501118385 44.00% 54.78% 55.27% 51.35% 2 53.355663 5518 ANAMIKA MADAN PRASAD SINGH 01-Sep-81 F BC 83 2604118574 39.86% 56.56% 57.60% 51.34% 2 53.345664 3892 CHANDRA KANT MISHRA LAKSHMAN PRASAD MISHRA 01-Mar-82 M UR 97 2614118333 48.00% 53.22% 52.80% 51.34% 2 53.345665 4273 SADANAND KUMAR RANJAN BOHLA PRASAD 15-Nov-83 M EBC 88 2660118328 47.57% 50.78% 55.67% 51.34% 2 53.345666 4748 AMRITA KUMARI YOGENDRA PRASAD AMBASTHA 10-Jan-87 F UR 82 2604118396 48.86% 52.22% 58.93% 53.34% 0 53.345667 5072 ASHOK KUMAR MAHESH SINGH 26-Nov-78 M BC 104 2402115130 57.11% 49.22% 47.67% 51.33% 2 53.335668 1402 RAJENDRA KUMARH RAMESH PRASAD 02-Feb-89 M ST 83 2649118313 50.57% 56.22% 47.20% 51.33% 2 53.335669 500 BABAN YADAV RAM LAYAK YADAV 10-Jan-82 M BC 119 2611118382 46.57% 49.11% 52.27% 49.32% 4 53.325670 4122 SUJEET KUMAR MAHENDRA PRASAD JAISWAL 03-Nov-73 M BC 100 1629118011 43.78% 56.56% 53.60% 51.31% 2 53.315671 1149 VIJAY KUMAR NATHUN THAKUR 17-Dec-83 M EBC 93 2692118018 55.43% 48.56% 49.93% 51.31% 2 53.315672 P11 RAJ KUMAR SINGH SACHU MAHTO 11-Aug-89 M BC 92 0817115215 51.43% 45.78% 56.73% 51.31% 2 53.315673 3439 RUPA KUMARI LAKSHMI NARAYAN SINHA 2-Dec-71 F BC 100 2687115049 57.67% 38.22% 58.00% 51.30% 2 53.305674 959 KUMAR UMENDRA RAJ ANANDI PRASAD VERMA 16-Oct-82 M BC 92 2413118031 43.43% 58.67% 51.80% 51.30% 2 53.305675 3316 ARTI KUMARI NAWAL KISORE SINHA 05-Dec-83 F UR 84 2609118075 43.71% 56.67% 53.53% 51.30% 2 53.305676 4710 UMA KUMARI NITYA NAND OJHA 10-Sep-86 F UR 85 0832118093 45.71% 56.44% 51.73% 51.30% 2 53.305677 6675 RAJEEV KUMAR AJAY SINGH 15-Feb-87 M BC 91 2422118229 48.00% 53.11% 52.80% 51.30% 2 53.305678 3494 MANISHA RANI ANANT NARAYAN MISHRA 26-Oct-82 F UR 85 2630118305 47.14% 51.67% 55.07% 51.29% 2 53.295679 3149 SAURAV SUMAN KRISHNA KUMAR SINGH 21-Feb-85 M BC 92 2830118330 53.57% 49.89% 50.40% 51.29% 2 53.295680 5533 JYOTI KUMARI VINOD PRASAD 01-May-85 F BC 83 2622118256 46.43% 52.11% 55.33% 51.29% 2 53.295681 5590 AMIT KUMAR RANJAN THAKUR 15-Jan-88 M EBC 88 1401115113 48.29% 55.78% 49.80% 51.29% 2 53.295682 2735 EKNATH MISHRA UMESH NARAYAN MISHRA 11-Jul-81 M UR 99 3007118165 54.43% 51.67% 47.73% 51.28% 2 53.285683 2704 RICHA KUMARI PRAKASH PRASAD 01-Jan-84 F BC 101 0528118111 52.14% 47.56% 54.13% 51.28% 2 53.285684 2913-A SAMRA ROBINA MD ABUL BARKAT 03-Dec-85 F EBC 94 2607118872 45.00% 53.44% 55.38% 51.27% 2 53.275685 6316 RAM SUDHIR KUMAR RAM BINAY SINGH 01-May-88 M BC 93 2652118718 45.14% 55.33% 53.33% 51.27% 2 53.275686 3124 AMAN KUMAR JAI PRAKASH 01-Jan-88 M BC 82 2607115002 59.86% 49.33% 50.60% 53.26% 0 53.265687 5428 KUMAR SHAILESH RANJAN GURUDAYAL SINGH 02-Feb-72 M BC ORTHO 87 2812118185 48.56% 50.89% 54.33% 51.26% 2 53.265688 5640 ARCHANA KUMARI SHYAMNANDAN MISHRA 06-Aug-89 F UR 87 2608118245 50.00% 52.11% 51.67% 51.26% 2 53.265689 6158 CHANDAN KUMAR JHULAN SINGH 05-Feb-83 M BC 108 2614118089 35.56% 59.67% 52.53% 49.25% 4 53.25CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 599 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5690 2945 MONIKA KUMARI PANCHU RAM 03-Jan-84 F SC 101 2633118484 51.00% 46.22% 56.53% 51.25% 2 53.25Sex5691 5780 DHANANJAY KUMAR JHA UMASHANKER JHA 11-Jan-86 M UR 103 3601115496 54.14% 42.00% 57.60% 51.25% 2 53.255692 5617 CHANDAN KUMAR GOND PRADESHI GOND 25-Aug-88 M ST 95 2614118162 61.86% 48.56% 43.33% 51.25% 2 53.255693 3324 AMIT KUMAR BRAJNANDAN SINGH 16-Feb-74 M BC 89 2603118344 44.44% 51.33% 57.93% 51.24% 2 53.245694 116 RANJEET KUMAR NAND KISHOR CHAUDHARY 15-Feb-82 M SC 86 2699118656 48.29% 57.44% 48.00% 51.24% 2 53.245695 1806 SARITA KUMARI PRAKASH NARAYAN 20-Nov-83 F BC 82 2666118380 57.29% 46.56% 55.87% 53.24% 0 53.245696 5517 VIRENDRA KUMAR KESHARI NAND LAL PRASAD KESHARI 05-Feb-89 M BC 82 2697118043 54.29% 52.11% 53.33% 53.24% 0 53.245697 452 RAVI KUMAR AWADHESH TIWARI 20-Sep-82 M UR 102 2656118060 47.43% 53.33% 52.93% 51.23% 2 53.235698 P 139 BAIDHNATH BISHWAS KAILU BISHWAS 04-Jul-86 M EBC 88 2704118092 53.29% 50.11% 50.27% 51.22% 2 53.225699 3761 KULDEEP MANJHI SADHU MANJHI 03-Aug-88 M SC 86 2201115319 50.43% 49.22% 54.00% 51.22% 2 53.225700 3073 MD ARIF ANSARI MD KARIMULLAH 14-Jan-74 M EBC 83 2364118104 54.56% 48.22% 50.87% 51.21% 2 53.215701 4347 MINOO JAYASWAL KAMLESH KUMAR 09-Jan-79 F BC 87 2633118075 56.56% 45.00% 52.07% 51.21% 2 53.215702 135 PRAVEEN KUMAR SATISH PRASAD SINGH 09-Jan-87 M UR 91 2515118116 51.29% 52.67% 49.67% 51.21% 2 53.215703 2485 MUKESH KUMAR JAGDISH PRASAD 04-Feb-79 M SC 87 2634118412 54.89% 47.78% 50.93% 51.20% 2 53.205704 2817 AKHILESH KUMAR SINGH KAMTA PRASAD SINGH 10-Jan-80 M EBC 96 2604115032 56.00% 45.00% 52.60% 51.20% 2 53.205705 2538 PRINCHI KUMARI DILIP KUMAR VERMA 05-Jan-82 F UR 91 2310105181 45.71% 50.89% 57.00% 51.20% 2 53.205706 6150 SHIKHA KUMARI ARUN KUMAR SINHA 28-Sep-84 F UR 87 2669118724 41.14% 55.22% 57.20% 51.19% 2 53.195707 P 134 PRABHAT RANJAN SHAILENDRA KUMAR JHA 16-Sep-82 M UR 97 2719118116 47.29% 52.00% 54.25% 51.18% 2 53.185708 6187 SANTOSH KUMAR SHANKER YADAV 30-Jan-85 M BC 88 3043118068 54.00% 46.33% 53.20% 51.18% 2 53.185709 446 RAJBALI MANDAL GULAY MANDAL 05-Feb-86 M EBC 83 0637118211 49.86% 51.22% 52.47% 51.18% 2 53.185710 5337 ANITA KUMARI RAJENDRA PRASAD 02-May-85 F BC 89 2605118836 56.43% 44.89% 52.20% 51.17% 2 53.175711 5822 SIMU KUMARI BRIJ KISHOR PRASAD 24-Aug-74 F BC 95 2671118505 55.11% 51.44% 46.93% 51.16% 2 53.165712 2488 SUNITA KUMARI RADHA KRISHNA SINGH 28-Feb-80 F BC 95 4018118477 44.71% 57.56% 51.20% 51.16% 2 53.165713 4630 DHANNU KUMAR VERMA SHAMBHU KUMAR 01-Mar-83 M EBC 102 0709118256 49.00% 50.89% 53.60% 51.16% 2 53.165714 837 ANIRUDH ROY VINAY KUMAR 30-Nov-88 M UR 90 2615115030 56.71% 48.89% 47.87% 51.16% 2 53.165715 16 AJEET KUMAR TARKESHWAR NATH ROY 16-Sep-83 M UR 92 2602118229 41.43% 53.11% 58.90% 51.15% 2 53.155716 4128 SATYADARSHI SANJAY SURESH KUMAR 15-Jan-85 M EBC 96 2667118348 43.14% 58.22% 52.08% 51.15% 2 53.155717 3285 RADHA SHARMA SHEONANDAN SHARMA 05-Aug-75 F UR 91 2681115429 48.67% 48.22% 56.53% 51.14% 2 53.145718 2527 T SATYENDRA KUMAR ROHIT DAS 02-Jan-81 M BC 90 1415118246 51.57% 51.11% 50.73% 51.14% 2 53.145719 6372 SUDHIR KUMAR INDRADEO RAM 01-Oct-84 M EBC 94 2674118062 48.43% 53.67% 51.33% 51.14% 2 53.145720 5614 NIKHER KUMAR MUKUND KUMAR SINGH 17-Feb-83 M UR 117 2605119280 37.71% 56.00% 53.67% 49.13% 4 53.135721 4307 RIBHA KUMARI NAWAL KISHOR PRASAD 05-Apr-80 F UR 83 3709115112 56.56% 43.22% 53.60% 51.13% 2 53.135722 P39 AJIT KUMAR JHA JAI NARAYAN JHA 01-Mar-81 M UR ORTHO 103 3301118020 59.00% 49.60% 44.78% 51.13% 2 53.135723 3976 KUMARI KREETI LATA RAM NARAYAN KANAUJIA 01-Jan-85 F BC 83 2626118488 52.71% 48.00% 52.67% 51.13% 2 53.135724 4240 SANTOSH KUMAR SHROTI LAL YADAV 04-Feb-86 M BC 97 2665118190 48.57% 53.56% 51.27% 51.13% 2 53.135725 356 RANJEET KUMAR YADUNANDAN PRASAD SINGH 15-Dec-79 M BC 94 2684115328 59.00% 46.56% 47.80% 51.12% 2 53.125726 674 SATYADARSHI SANJAY SURESH KUMAR 15-Jan-85 M EBC 96 2667118348 43.14% 58.22% 52.00% 51.12% 2 53.125727 134 AMAR KUMAR PASWAN RAMLAKHAN PASWAN 26-May-85 M SC 89 2101115219 53.86% 49.44% 50.07% 51.12% 2 53.125728 2441 NIVEDITA KUMARI NARENDRA KUMAR TARUN 08-Jan-87 F EBC 86 2679115591 52.57% 43.78% 57.00% 51.12% 2 53.12CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 600 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5729 2717 AJAY KUMAR UPADHYAY TALUK RAJ UPADHYAY 02-Apr-81 M UR 101 2602118156 42.57% 50.89% 59.87% 51.11% 2 53.11Sex5730 3498 RAKESH KUMAR PASWAN SURESH PASWAN 01-Jul-85 M SC 83 2209115295 58.71% 37.56% 57.07% 51.11% 2 53.115731 713 MANISH KUMAR DUKHU CHOUDHARY 12-Mar-80 M SC 90 2630118034 47.78% 55.00% 50.53% 51.10% 2 53.105732 5778 KUMARI NUTAN SUMAN ANIL KUMAR RAM 13-May-84 F SC 88 3837118411 45.29% 53.89% 54.13% 51.10% 2 53.105733 2376 RAKESH RANJAN PRASAD RAM NARESH PRASAD 05-Jan-80 M BC 94 2652118341 42.40% 56.60% 54.27% 51.09% 2 53.095734 3596 RAM DEVENDRA KUMAR BHUNESHWAR SINGH 02-Jul-84 M BC 93 2822118788 48.86% 51.56% 52.87% 51.09% 2 53.095735 1921 DEJI KUMARI RAJ KISHOR VERMA 25-Mar-83 F BC 97 0202118088 53.29% 51.89% 48.07% 51.08% 2 53.085736 1587 RAM DULAR KUMAR DORIK MAHTO 30-Jan-85 M BC 100 2652118532 44.14% 56.11% 53.00% 51.08% 2 53.085737 4644 RAJEEV RANJAN KUMAR PURUSHOTTAM OJHA 18-Oct-86 M UR 100 3707115318 57.29% 55.89% 40.07% 51.08% 2 53.085738 2620 AJIT KUMAR BALESHWAR RAVIDAS 01-May-85 M SC 84 2602118417 49.57% 52.78% 50.87% 51.07% 2 53.075739 5961 SWETA PRIYA PRAHLAD PANDEY 30-Dec-86 F UR 83 2684118071 47.44% 53.22% 52.53% 51.07% 2 53.075740 2974 NIRA SINHA KANHAIYA PRASAD 10-Jan-79 F UR 89 2636118547 53.11% 45.00% 55.07% 51.06% 2 53.065741 4030 VIKASH SINGH HIRA SINGH 01-Jan-84 M UR 93 2695118027 49.17% 54.00% 50.00% 51.06% 2 53.065742 1898 SMITA KUMARI BIRENDRA PRASAD SINGH 01-Sep-86 F UR 86 2692115492 49.86% 45.00% 58.33% 51.06% 2 53.065743 4862 RANJEETA KUMARI GUPTA KESHAV PRASAD 15-May-73 F EBC 93 2654118492 53.89% 52.33% 46.93% 51.05% 2 53.055744 5835 RANJEETA KUMARI GUPTA KESHAV PRASAD 15-May-73 F EBC 93 2654118492 53.89% 52.33% 46.93% 51.05% 2 53.055745 3810 RAJESH KUMAR JHA TARA KANT JHA 10-Jun-80 M UR 99 2422118566 59.63% 43.00% 50.53% 51.05% 2 53.055746 5060 SANGEETA PANDEY BINDRA PRASAD TIWARI 20-May-77 F UR 83 2662118022 54.17% 50.00% 48.94% 51.04% 2 53.045747 5575 SUCHETA SINGH YOGENDER SINGH 03-Jul-84 F UR 88 2673118576 46.80% 53.00% 53.33% 51.04% 2 53.045748 3151 MINAKSHI JYOTI MADAN SINGH 23-Nov-88 F BC 82 2633118016 55.43% 49.22% 54.47% 53.04% 0 53.045749 2541 KALPANA KUMARI BATESHWAR YADAV 31-Dec-74 F BC 86 2623118044 58.00% 45.56% 49.53% 51.03% 2 53.035750 1394 RAJANI MANI SHREE GIRIJA NANDAN 08-Dec-75 F UR 92 2648118344 49.78% 51.11% 52.20% 51.03% 2 53.035751 1947 AJAY KUMAR SACHCHIDANAND PRASAD SINGH 11-Oct-81 M BC 85 2601119037 49.71% 52.11% 51.27% 51.03% 2 53.035752 275 SUSHIL CHANDRA MADAN MOHAN PRASAD 18-Aug-82 M UR 90 2681118194 48.71% 51.44% 52.93% 51.03% 2 53.035753 P29 ANIRBAN DUTTA AJAY KUMAR DUTTA 10-Sep-82 M UR 97 2236118068 52.14% 50.22% 50.73% 51.03% 2 53.035754 4110 KANCHAN KUMARI BISHUNDEO PRASAD SINGH 11-Jul-83 F BC 90 2411118210 54.57% 45.44% 53.07% 51.03% 2 53.035755 4606 JAI PRAKASH CHAUDHARY SITARAM CHAUDHARY 15-Feb-86 M SC 86 2620118508 48.86% 52.56% 51.67% 51.03% 2 53.035756 1970 JULIE KUMARI MITHILESH SINGH 25-Feb-89 F BC 88 2658115091 41.22% 59.33% 52.53% 51.03% 2 53.035757 4542 KAMAL KISHOR MADHO PRASAD MAHTO 15-Jun-79 M BC 82 0507118255 54.63% 46.78% 57.67% 53.02% 0 53.025758 3405 ABHISHEK KUMAR KRISHNA MOHAN PRASAD 15-Feb-87 M BC 82 2601118503 52.14% 53.44% 53.47% 53.02% 0 53.025759 3394 SATYENDRA KUMAR BHASKAR SHASHANAND PRASAD 01-Mar-82 M BC 101 2667118471 53.43% 46.44% 53.20% 51.02% 2 53.025760 2476 NIRAJ MANI SURENDRA KUMAR 15-Jan-83 M UR 94 2637118043 34.71% 59.56% 58.80% 51.02% 2 53.025761 6219 DEEPAK KUMAR VIRENDRA SINGH 28-Dec-81 M UR 97 2316118005 42.00% 50.89% 60.13% 51.01% 2 53.015762 1505 RAM BHAWAN SINGH SHOBH NATH SINGH 03-Oct-85 M BC 86 1518118105 46.50% 51.20% 55.33% 51.01% 2 53.015763 2759 AMARDEEP KUMAR VIJAY SAUNDIK 01-Jan-88 M BC 82 2602119263 50.60% 56.20% 52.13% 52.98% 0 52.985764 402 RAM BABU SATYANARAYAN YADAV 06-Apr-79 M BC 87 2652118499 59.50% 45.33% 48.07% 50.97% 2 52.975765 1753 MUKESH MISHRA PARMA NAND MISHRA 10-Dec-79 F UR 85 2677115100 68.56% 42.00% 42.33% 50.96% 2 52.965766 485 MANISHA KUMARI KESHAV PRASAD 17-Mar-82 F BC 90 2630118270 41.71% 55.89% 55.27% 50.96% 2 52.965767 1653 NOORIE FIRDOUSI SYED MD YAQUB 1-Feb-83 F UR 83 4013118676 53.00% 50.89% 49.00% 50.96% 2 52.96CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 601 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5768 2522 NEETU KUMARI DASHRATH CHANDRA PAL 02-Aug-85 F BC 84 2635118763 58.29% 46.33% 48.27% 50.96% 2 52.96Sex5769 1210 PANKAJ KUMAR DEOSWARUP DAS 07-Sep-87 M SC 85 2679115850 53.00% 52.56% 47.33% 50.96% 2 52.965770 4814 HARISH CHANDRA KUMAR KRISHNADEV RABIDAS 05-Jun-88 M SC 99 2619118558 39.00% 56.67% 57.20% 50.96% 2 52.965771 3549 PANKAJ KUMAR PANDEY BALRAM PANDEY 05-Sep-79 M UR 111 2640118266 42.00% 58.00% 46.87% 48.96% 4 52.965772 2265 SWETA RAJ UPENDRA KUMAR 23-Apr-78 F UR 82 2684118074 46.56% 66.22% 46.07% 52.95% 0 52.955773 6178 MAHESH KUMAR BHAGIRATH PRASAD 10-Feb-83 M BC 92 2414118222 27.67% 71.44% 53.73% 50.95% 2 52.955774 6687 SWARNK PRAMOD KUMAR RAI 15-Oct-88 F BC 95 2682118257 62.29% 50.78% 39.80% 50.95% 2 52.955775 103 RATNESHWAR PRASAD RAMA SHANKAR PRASAD 01-Apr-81 M BC 90 2655118456 50.43% 56.00% 46.40% 50.94% 2 52.945776 6171 RUDRA DATT SINGH BALISTER SINGH 03-Dec-77 M BC 100 1520118105 60.17% 46.00% 46.61% 50.93% 2 52.935777 4281 HEMLATA KUMARI HARERAM SINGH 15-Jan-80 F UR 87 2811118017 48.00% 51.78% 53.00% 50.93% 2 52.935778 4335 MD KALIMULLAH MD MUSTAQUE AHMED 09-Jan-87 M EBC 94 0813115303 52.00% 45.67% 55.13% 50.93% 2 52.935779 5273 AMITABH SINGH RAGHUNATH SINGH 29-Jan-87 M BC 102 0801115323 55.00% 47.78% 50.00% 50.93% 2 52.935780 3766 KAMLESH SHARMA PRAYAG SHARMA 08-May-80 M UR 100 2623118353 50.89% 49.67% 52.20% 50.92% 2 52.925781 4505 PANKAJ KUMAR MAUJI BAITHA 01-Jan-82 M SC 82 2605119315 56.86% 52.89% 49.00% 52.92% 0 52.925782 4446 DIVYA PRIYADARSHNI ANIL KUMAR SINHA 05-Jan-85 F UR 94 2617118293 62.14% 44.22% 46.40% 50.92% 2 52.925783 P21 RAJU THAKUR RAUSHAN LAKSHMI THAKUR 09-May-87 M EBC 98 2313115151 51.14% 48.11% 53.47% 50.91% 2 52.915784 1596 RANJIT KUMAR OM PRAKASH 25-Aug-75 M EBC 95 2654118541 48.44% 46.67% 57.60% 50.90% 2 52.905785 3789 SUJIT KUMARI DAMODAR SINGH 12-Oct-76 F ST 94 1629118025 46.67% 64.67% 41.33% 50.89% 2 52.895786 4735 NISHA TARKESHWAR MISHRA 06-Feb-86 F UR 86 2637118265 41.60% 53.67% 57.40% 50.89% 2 52.895787 2459 MANOJ CHOUDHARY SHEO PRASAD CHOUDHARY 10-Oct-74 M BC 98 2630118578 43.78% 60.00% 48.87% 50.88% 2 52.885788 2719 KOMAL KUMARI AWADHESH KUMAR SINHA 04-Jan-84 F UR 98 2625118125 43.86% 55.78% 53.00% 50.88% 2 52.885789 5773 ARSHAD HUSSAIN MD HUSSAIN ANSARI 01-Jan-86 M EBC 83 0803118110 54.71% 52.44% 45.47% 50.88% 2 52.885790 6431 NAVO NARAYAN YADAV ASHOK KUMAR YADAV 25-Jul-89 M BC 93 2127118108 48.00% 50.78% 53.87% 50.88% 2 52.885791 2843 DILIP KUMAR SIYARAM SINGH 10-Oct-72 M BC 82 2646115041 48.33% 54.56% 55.73% 52.87% 0 52.875792 5907 RAMESH KUMAR JAIKRISHAN PRASAD YADAV 10-Dec-85 M BC 82 2705115258 58.14% 44.44% 55.97% 52.85% 0 52.855793 1820 SRUTI VERMA HARENDRA PRASAD VERMA 21-Feb-90 F BC 90 0742118035 50.71% 49.22% 52.60% 50.85% 2 52.855794 1858 ANIL KUMAR MAHENDRA KUMAR 02-Feb-85 M EBC 106 3401115220 54.57% 44.22% 47.73% 48.84% 4 52.845795 4651 BIRENDRA KUMAR RAJ KUMAR 01-Mar-77 M SC 89 2613118802 50.78% 51.89% 49.87% 50.84% 2 52.845796 908 SIKANDAR KUMAR RAO AWADH KISHORE RAO 10-Feb-84 M UR 83 2671118387 44.57% 56.56% 51.40% 50.84% 2 52.845797 P38 SHYAMA CHOUDHARY MOHAN CHOUDHARY 18-Feb-85 F UR 92 2009118092 52.14% 49.44% 50.93% 50.84% 2 52.845798 5350 PRITI KUMARI VINDHYACHAL PRASAD 15-Dec-87 F EBC 94 3551118084 44.57% 49.22% 58.73% 50.84% 2 52.845799 3023 MD ANWAR AHMAD MD ISLAM 07-Nov-83 M EBC 99 0501118444 45.14% 56.00% 51.33% 50.83% 2 52.835800 6411 RAVI RANJAN KUMAR RAJGURU SINGH 01-Mar-83 M BC 106 0730118028 46.43% 48.22% 51.80% 48.82% 4 52.825801 2710 AKALU PAL RAS BIHARI PAL 10-Jul-84 M EBC 82 0801118301 59.14% 45.56% 53.76% 52.82% 0 52.825802 4150 SUR WALA RAMJEE PRASAD 12-Feb-78 F SC 90 2680118027 53.78% 48.44% 50.20% 50.81% 2 52.815803 6126 VINOD KUMAR MANJHI RAMESWAR MANJHI 05-Jul-81 M SC 99 3172118179 38.29% 56.67% 57.47% 50.81% 2 52.815804 3209 SHIVAM VERMA RAMAN KUMAR VERMA 15-Jan-87 M UR 99 2606118911 44.60% 51.78% 56.07% 50.81% 2 52.815805 5022 NEERAJ KUMAR SINHA RAMUGRAH SINGH 01-Jan-90 M BC 82 2678115206 50.43% 44.22% 63.74% 52.80% 0 52.805806 3071 RAVI KUMAR RAJENDRA PRASAD 05-Mar-81 M BC 101 2656118066 48.57% 51.22% 52.60% 50.80% 2 52.80CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 602 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5807 6507 M I L I KUMARI MAHENDRA PRASAD 17-Nov-81 F BC 91 2628118323 47.14% 53.78% 51.47% 50.80% 2 52.80Sex5808 2670 ISHITA SWATI PRAMOD DUTTA 04-Jun-89 F UR 97 2620118422 47.14% 56.40% 48.87% 50.80% 2 52.805809 4903 RANDHIR NARAYAN RABINDRA NATH SINGH 05-Jan-87 M UR 104 4015118038 53.00% 46.44% 52.93% 50.79% 2 52.795810 P13 NAVITA KUMARI RAMLAKHAN SAHANI 05-Feb-74 F EBC 83 2635118309 56.67% 44.00% 51.67% 50.78% 2 52.785811 438 INDU BHARATI TEJNARAYAN YADAV 13-Jul-77 F BC 84 2620118315 51.83% 56.60% 43.92% 50.78% 2 52.785812 3700 SAROJ GUPTA BIRJU PRASAD GUPTA 17-Jan-79 F BC 86 2666118467 53.20% 52.83% 46.28% 50.77% 2 52.775813 2576 MAYANKA DEO VERMA MURLI DHAR DAS 05-Oct-80 M UR 96 2903115126 62.57% 41.33% 48.40% 50.77% 2 52.775814 276 SANTOSH DUBEY SHYAMALA NAND DUBEY 27-Jan-81 M UR 92 2664118341 42.86% 56.44% 53.00% 50.77% 2 52.775815 1396 DEWESH MANGALAM DEO DILIP KUMAR MALAKAR 13-Jul-84 M EBC 85 3702115415 50.86% 47.78% 53.67% 50.77% 2 52.775816 4348 SURAJ KUMAR CHAUDHRI SUDRASHAN CHAUDHRI 14-Jan-85 M sc 93 2680118119 46.71% 55.67% 49.93% 50.77% 2 52.775817 5915 MANOJ KUMAR SATYANARAYAN PRASAD 02-Jan-81 M BC 85 2406115113 59.67% 44.00% 48.60% 50.76% 2 52.765818 3942 RAJESH KUMAR BAIJNATH PRASAD 18-Jan-73 M BC 83 2422118534 47.78% 52.11% 52.33% 50.74% 2 52.745819 1055 RANDHEER KUMAR RAMGAHAN PASWAN 08-Jul-81 M SC 91 2653118287 45.43% 59.67% 47.13% 50.74% 2 52.745820 6670 PRADOSH KUMAR RAMANAND MAHTO 14-Feb-82 M BC 97 2643118056 45.14% 54.67% 52.40% 50.74% 2 52.745821 6709 LAKSHMI KANT CHAUDHARY KRISHNA NANDAN BAITHA 01-Jan-86 M SC 90 2628118005 52.14% 46.00% 54.07% 50.74% 2 52.745822 914 VIDYA SAGAR PRASAD C K PRASAD 20-Aug-78 M BC 83 2691118160 46.00% 54.60% 51.60% 50.73% 2 52.735823 3430 ANITA KUMARI RADHEY SHYAM YADAV 12-Feb-89 F BC 99 2605118763 57.43% 45.89% 48.87% 50.73% 2 52.735824 724 PAMPY KUMARI ARVIND KUMAR SINGH 01-Mar-85 F BC 101 2639118411 50.57% 51.00% 50.60% 50.72% 2 52.725825 2515 SANJU KUMARI SHIV KUMAR GIRI 21-Dec-87 F UR 83 2664118213 56.00% 45.00% 51.13% 50.71% 2 52.715826 3180 DHANANJAY KUMAR SINGH ANUPLAL SINGH 03-Apr-80 M BC 87 0608115139 45.57% 57.33% 49.20% 50.70% 2 52.705827 3496 DHARMENDRA PRASAD SANT PRASAD 01-Mar-81 M EBC 90 2645115096 56.25% 45.44% 50.40% 50.70% 2 52.705828 3828 VIVEK KAUSHIK RAMDEO SHARMA 15-May-84 M EBC 87 2698118097 57.57% 43.44% 51.08% 50.70% 2 52.705829 3410 AMARDEEP KUKMAR AKHILESH PD 15-Jan-86 M BC 94 2501111572 53.14% 47.56% 51.40% 50.70% 2 52.705830 3304 ARTI KUMARI KRISHNA CHOUDHARY 04-Jun-88 F SC 87 2609118168 56.14% 48.22% 47.73% 50.70% 2 52.705831 1430 SUBODH KUMAR MOTI LAL RAM 01-Feb-85 M SC 87 2693115360 44.43% 54.44% 53.20% 50.69% 2 52.695832 1907 BIPIN KUMAR UMA SHANKAR PRASAD 13-Feb-87 M BC 84 2634115065 51.71% 49.22% 51.13% 50.69% 2 52.695833 568 ANURAGINI KUMARI SHAILENDRA SINGH 24-Feb-87 F BC 83 2619115129 58.71% 43.11% 50.25% 50.69% 2 52.695834 6232 KIRAN KUMARI DILEEP KUMAR 15-Feb-87 F BC 82 3716118007 51.43% 54.33% 52.27% 52.68% 0 52.685835 4462 DIPU KUMAR SINGH RANJEET KUMAR SINGH 01-Feb-81 M UR 105 2617118236 42.00% 49.11% 54.93% 48.68% 4 52.685836 4100 SONI KUMARI UTTAM SAHU 11-Jan-83 F BC 88 2672118477 56.14% 49.78% 46.13% 50.68% 2 52.685837 605 SUMAN RAM NANDAN SAH 22-Sep-89 F EBC 83 2675118135 58.00% 45.44% 48.60% 50.68% 2 52.685838 6297 BIMAL KUMAR MISHRA JAGAT NARAYAN MISHRA 05-Jan-70 M UR ORTHO 92 0711118856 51.67% 51.56% 48.80% 50.67% 2 52.675839 4181 PASHUPATI KUMAR JAGAT KISHORE PRASAD 04-Feb-75 M EBC 89 4013118863 54.00% 45.89% 52.13% 50.67% 2 52.675840 2231 RITA KUMARI RAMASHANKAR SHAH 24-Mar-83 F EBC 84 3151118058 43.71% 54.22% 54.07% 50.67% 2 52.675841 2943 ANURADHA KUMARI SANTOSH UPADHAYA 05-Dec-88 F UR 98 0607118033 45.20% 54.89% 51.93% 50.67% 2 52.675842 478 RENUKA PODDAR ARJUN PODDAR 08-Feb-75 F UR 85 2657118269 44.56% 53.56% 53.87% 50.66% 2 52.665843 1882 SANJEEV KUMAR LATE CHANDESHWAR SINGH 25-Oct-84 M UR 96 4016118203 51.57% 49.33% 51.07% 50.66% 2 52.665844 6034 VIDYA BHUSHAN KUMAR RAMASHISH PRASAD 15-Nov-76 M BC 94 2417115283 50.89% 47.67% 53.40% 50.65% 2 52.655845 1478 ANU SHRI RAM EKBAL SINGH 16-Feb-90 F BC 94 2619115008 50.80% 47.44% 53.67% 50.64% 2 52.64CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 603 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5846 5956 RANJANA KUMARI MUKUL KUMAR 01-Mar-79 F UR 85 1023118045 47.11% 56.78% 48.00% 50.63% 2 52.63Sex5847 5070 CHANDRA BINDU PRASAD DEVNANDAN GRAIN 12-Jun-78 M BC 102 2403115108 55.00% 48.33% 48.53% 50.62% 2 52.625848 536 DIPAK NATH SINGH KASHI NATH SINGH 05-Jul-79 M UR 97 0711118052 58.11% 41.22% 52.53% 50.62% 2 52.625849 5205 JITENDRA KUMAR RAM KRIPAL SINGH 16-Jan-85 M BC 83 0906115143 55.14% 46.78% 49.93% 50.62% 2 52.625850 1280 SHIKHA AJAY MADHUKAR 25-Jan-85 F UR 87 2691115518 49.00% 49.67% 53.20% 50.62% 2 52.625851 2885 SIDDIQUE AHASAN QAMAR AHASAN 12-Dec-75 M EBC 87 2604118718 39.00% 55.89% 56.93% 50.61% 2 52.615852 6698 PRAMOD KUMAR LALLU CHOUDHARY 05-May-85 M SC 93 2643118310 42.86% 61.11% 47.87% 50.61% 2 52.615853 6217 KAWERI RAJ LET JAYMANGAL SINGH 23-Apr-87 F UR 87 0754118045 44.80% 58.22% 48.80% 50.61% 2 52.615854 3776 RAKESH KUMAR YADAV RAMBABU YADAV 21-Jun-88 M UR 93 2134118136 53.29% 46.89% 51.67% 50.61% 2 52.615855 3432 AWADH KISHOR YADAV SARYU YADAV 25-Jan-75 M BC 92 1303118212 47.33% 55.33% 49.13% 50.60% 2 52.605856 13 NIRANJAN JHA JAYANAND JHA 05-Feb-81 M UR ORTRHO 92 2127118175 46.86% 56.22% 48.73% 50.60% 2 52.605857 5130 LAL BAHADUR RAM AMICHAND RAM 10-Jun-73 M SC 88 3110115249 56.89% 42.56% 52.33% 50.59% 2 52.595858 4414 DINESH SINGH RAJDEO SINGH 08-Feb-75 M BC 89 2617118123 40.33% 52.22% 59.20% 50.59% 2 52.595859 4519 SHILPI SINHA SUSHIL KUMAR SINHA 03-Oct-78 F UR 87 2669118872 46.11% 57.44% 48.20% 50.59% 2 52.595860 3227 RAHUL KANT KUMAR SHRI LAL BIHARI PRASAD 02-Apr-84 M SC 97 2647118396 43.43% 53.56% 54.80% 50.59% 2 52.595861 2008 KUMARI PUSHPANJALI BALA LAKSHMAN PRASAD 04-Apr-87 F SC 90 2626118822 56.00% 46.44% 49.33% 50.59% 2 52.595862 3714 SMITA KUMARI RAMNATH PRASAD 08-Sep-82 F EBC 93 2672118045 41.43% 56.00% 54.27% 50.57% 2 52.575863 P 56 KHUBAIB AKHTAR IMAMUDDIN 01-Apr-84 M BC 90 1117118349 46.20% 50.33% 55.17% 50.57% 2 52.575864 2412 SANDEEP KUMAR SHYAM PRASAD SHARMA 12-Oct-89 M EBC 87 0732115108 48.00% 47.11% 56.60% 50.57% 2 52.575865 306 ARUN KUMAR GARBHU SAO 12-Jan-70 M BC 91 2699118265 60.89% 36.00% 54.80% 50.56% 2 52.565866 955 KRISHNA KUMAR BAIJNATH RAM 01-Feb-86 M EBC 95 2625118221 44.14% 52.67% 54.87% 50.56% 2 52.565867 270 RASHID IMAM MD ALI IMAM ANSARI 20-Oct-87 M EBC 82 2655118086 56.00% 52.56% 49.13% 52.56% 0 52.565868 5179 JANARDAN KUMAR RAMOTAAR PRASAD 21-Nov-82 M BC 82 2620118595 44.43% 56.89% 56.33% 52.55% 0 52.555869 5440 ARCHANA KUMARI PARBHAKER MISHRA 01-Feb-82 F UR 86 3004118345 40.43% 60.33% 50.87% 50.54% 2 52.545870 2003 SHRAWAN KUMAR RAM BILASH PRASAD 10-Jan-72 M BC 83 2692115222 45.67% 48.11% 57.80% 50.53% 2 52.535871 1944 RUPA KUMARI VIJAY JUMAR AGRAWAL 02-Nov-79 F BC 92 2659118558 44.29% 56.44% 50.87% 50.53% 2 52.535872 4615 NAVEEN KUMAR RAJENDRA PRASAD 05-Mar-80 M BC 88 1713118009 58.13% 47.00% 46.47% 50.53% 2 52.535873 5676 ANITA KUMARI SHEO CHANDRA PRASAD 26-Apr-83 F BC 92 4007118106 49.14% 53.44% 49.00% 50.53% 2 52.535874 5078 SARSWATI KUMARI BHABISHI JHA 11-Oct-89 F UR 84 2143118266 45.80% 55.00% 50.80% 50.53% 2 52.535875 4139 RAJAN KUMAR KANHAI SAW 04-Jan-79 M BC 84 2648118272 47.13% 55.22% 49.20% 50.52% 2 52.525876 2254 RAKESH SINGH JOGESHWAR SINGH 19-Aug-81 M BC 91 1423118141 51.57% 47.67% 52.33% 50.52% 2 52.525877 5302 BARUN KUMAR SURESH PRASAD SINGH 12-Feb-85 M BC 86 4001115143 52.71% 52.11% 46.73% 50.52% 2 52.525878 4639 SUNITA KUMARI ANGAD MISHRA 06-Dec-88 F UR 88 2695115019 57.00% 45.00% 49.53% 50.51% 2 52.515879 5420 RAJNI KUMARI KAMLA KANT VERMA 16-Jul-73 F BC 94 2683115083 60.89% 40.22% 50.40% 50.50% 2 52.505880 921 MINNI KUMARI SADAN PRASAD 01-Mar-78 F UR 86 2633118072 47.89% 56.67% 46.93% 50.50% 2 52.505881 1497 SHASHI RANJAN ASHOK KUMAR SINHA 15-Feb-85 M UR 92 2669118438 50.00% 50.78% 50.73% 50.50% 2 52.505882 3300 BIRANJAN KUMAR SINHA GIRISH KUMAR 10-Jan-88 M BC 87 2406118355 46.14% 50.89% 54.47% 50.50% 2 52.505883 2446 NAVEEN KUMAR SINGH JANARDAN PRASAD SINGH 01-Mar-79 M UR 92 1125118014 38.78% 55.22% 57.47% 50.49% 2 52.495884 4483 SWETA KUMARI SINHA ASHOK KUMAR 12-Dec-81 F UR 93 2684118058 44.57% 53.78% 53.13% 50.49% 2 52.49CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 604 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5885 3226 RAJNI KANT KUMAR LAL BIHARI PRASAD 10-May-83 M SC 99 2822118437 51.57% 49.78% 50.13% 50.49% 2 52.49Sex5886 1312 OM PRAKASH SHIV KUMAR PRASAD 18-Feb-85 M BC 91 2639118107 46.20% 53.00% 52.27% 50.49% 2 52.495887 3181 KIRAN KUMARI DEODUTTA PRASAD 11-Nov-82 F BC 86 2624118641 45.86% 63.78% 41.80% 50.48% 2 52.485888 3206 SUSHMA PANDEY BALRAM PANDEY 20-Feb-79 F UR 84 2682118109 48.78% 45.44% 57.20% 50.47% 2 52.475889 4358 PRAMOD KUMAR SINGH SURYA NATH SINGH 1-Jan-80 M EBC 87 0723115031 41.86% 54.56% 55.00% 50.47% 2 52.475890 P 110 BHRIGU NANDAN KUMAR RAGHU NANDAN KUMAR 11-Sep-81 M UR 94 2632115148 44.57% 53.78% 53.07% 50.47% 2 52.475891 5628 MOTICHAND KUMAR BHARTI SURESH RAM 13-Mar-79 M SC 91 1512118117 53.89% 51.56% 45.93% 50.46% 2 52.465892 331 GAURI KUMARI ARJUN PRASAD SINGH 20-Jan-84 F UR 83 2618118031 47.00% 53.44% 50.93% 50.46% 2 52.465893 4006 MANOJ KUMAR RANJAN JAYPRAKASH RAM 05-Jun-78 M SC 84 0203118248 48.78% 58.78% 43.80% 50.45% 2 52.455894 2083 NISHA KUMARI UPENDRA PRASAD 08-Apr-86 F UR 82 2637118314 59.29% 49.67% 48.40% 52.45% 0 52.455895 5190 DHIRAJ KUMAR SHIVA NAND SINGH 19-Sep-87 M BC 82 2616118254 51.43% 52.67% 53.27% 52.45% 0 52.455896 4164 TARUN KUMAR SANTOSH LAKSHMAN MANDAL 02-Oct-81 M BC 101 2231118178 38.43% 61.22% 51.67% 50.44% 2 52.445897 901 GAJENDRA KUMAR RAJBALLABH PRASAD 29-Nov-88 M BC 91 2617118601 56.71% 47.67% 46.93% 50.44% 2 52.445898 233 RANA RAVI SHANKAR KAMTA SINGH 05-Feb-90 M UR 96 2653118261 55.00% 48.20% 48.13% 50.44% 2 52.445899 6172 RADHESHYAM PASWAN CHANDRADEO PASWAN 23-May-86 M SC 96 1411118130 49.63% 46.67% 55.00% 50.43% 2 52.435900 5790 ARADHANA SINGH MANOHAR PRASAD SINGH 24-Aug-05 F BC 91 2607119063 36.40% 66.60% 48.28% 50.43% 2 52.435901 2037 SHAHNAZ BANO ZAIFUL HAQUE 15-Mar-75 F BC 83 2603118979 43.11% 51.89% 56.27% 50.42% 2 52.425902 1101 NIRAJ KUMAR NAGENDRA SINGH 02-Mar-84 M BC 84 2636118586 53.71% 49.67% 47.87% 50.42% 2 52.425903 462 KUMAR ROHIT NARESH PRASAD 10-Dec-84 M EBC 84 2668115048 46.14% 52.11% 53.00% 50.42% 2 52.425904 4730 DHARAM SHILA KUMARI BHAGWAN PRASAD 25-Feb-81 F EBC 86 2644115058 46.50% 46.33% 58.40% 50.41% 2 52.415905 5670 SHAMBHU PRAKASH NARENDRA KUMAR LAL 16-Jan-83 M UR 95 2668119061 41.29% 55.89% 54.07% 50.41% 2 52.415906 1672 ANJANA GHOSH JASODA GHOSH 25-Dec-87 F BC 85 2606118217 50.20% 52.33% 48.67% 50.40% 2 52.405907 6227 SRIKANT KUMAR ALAKHDEO PRASAD 19-Feb-88 M BC 86 2416115081 54.14% 45.33% 51.73% 50.40% 2 52.405908 5412 SWETA SHAHI DEO KUMAR SHARMA 28-Feb-87 F UR 95 1902118088 51.22% 51.33% 48.60% 50.39% 2 52.395909 723 PRANAY KUMAR BAIDYA NATH PRASAD 15-Aug-82 M BC 95 2643118524 49.43% 53.11% 48.60% 50.38% 2 52.385910 253 T NUTAN KUMARI LT. BAIDHNATH PD. VERMA 15-Jul-69 F UR 91 54.33% 41.11% 55.67% 50.37% 2 52.375911 1713 KAMLESH PRASAD SINGH DHARM RAJ SINGH 28-Jun-79 M BC 83 2812118215 51.00% 47.78% 52.33% 50.37% 2 52.375912 2299 MANISH RANJAN RAM PRASAD 30-Jan-81 M UR 94 2675115418 51.00% 48.78% 51.33% 50.37% 2 52.375913 5816 CHANDESHWAR PRASAD GAHALAUTSITARAM PASWAN 09-Jan-84 M SC 82 2843118286 51.43% 57.89% 47.80% 52.37% 0 52.375914 18 RANJAN KUMAR RANJIT KUMAR 04-Jan-87 M EBC 94 2653118536 53.29% 50.22% 47.60% 50.37% 2 52.375915 5431 ANUP KUMAR MAHENDRA PATHAK 13-Oct-88 M UR 90 2619115045 54.14% 45.44% 51.53% 50.37% 2 52.375916 4841 PUNAM KUMARI KAMAL SINGH 16-Feb-88 F BC 100 0819118086 51.00% 45.33% 54.73% 50.36% 2 52.365917 1779 INDRADIP KUMAR YADAV RAMA HANKAR PRASAD 24-Aug-79 M UR 109 3109115046 52.38% 44.44% 48.27% 48.36% 4 52.365918 4709 RAGHUNATH GIRI RAJESHWAR GIRI 01-Mar-77 M UR 94 2647118255 54.44% 53.00% 43.60% 50.35% 2 52.355919 521 RAJEEV KUMAR SINGH RADHEY SHYAM SINGH 01-Dec-82 M BC 93 2422118290 50.83% 52.77% 47.44% 50.35% 2 52.355920 6617A MUKESH KUMAR CHOUDHARY BHAGYA NARAYAN CHOUDHARY 02-Jan-84 M UR 97 2605119245 46.29% 45.78% 59.00% 50.35% 2 52.355921 6102 SATYENDRA PRASAD YAMUNA PRASAD 05-Jan-83 M EBC 101 2667118509 47.29% 51.00% 52.73% 50.34% 2 52.345922 4910 DHANANJAY KUMAR SURENDRA SINGH 10-Jan-83 M UR ortho 102 2615118549 42.14% 58.56% 50.33% 50.34% 2 52.345923 1951 ARADHANA KAMAL PRASAD SINGH 06-Jul-76 F EBC 89 2607119031 47.67% 51.67% 51.67% 50.33% 2 52.33CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 605 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5924 3428 RAKESH KUMAR RAMDAS RAUT 05-Jan-85 M SC 84 2221118130 53.14% 51.11% 46.73% 50.33% 2 52.33Sex5925 2005 VIBHA KUMARI KAMLESHWARI DAS 06-Mar-85 F SC 85 2691118053 45.20% 52.11% 53.67% 50.33% 2 52.335926 3051 RASHMI SINGH RAMRAJ SINGH 21-Dec-78 F UR 96 2655118324 49.50% 53.80% 47.67% 50.32% 2 52.325927 5333 NEELAM KUMARI RAM SAGAR SHAHNI 08-Jan-79 F EBC 93 2308115119 50.78% 46.78% 53.40% 50.32% 2 52.325928 6004 NIRANJAN KUMAR SINGH RAMA SHANKAR SINGH 15-Jan-81 M BC 95 2818118038 47.57% 46.60% 56.80% 50.32% 2 52.325929 6149 KAVITA KUMARI RAJENDRA PRASAD CHAUDHARY 08-May-89 F SC 86 2624118367 48.14% 52.22% 50.60% 50.32% 2 52.325930 3634 PUSHPANJALI SURESH KUMAR 10-Jun-79 F UR 94 4014118305 58.89% 41.11% 50.93% 50.31% 2 52.315931 3476 ABHA KUMARI MURARI PRASAD 17-Oct-80 F UR 91 2601118128 41.14% 56.60% 53.20% 50.31% 2 52.315932 4986 BIPIN KUMAR BINAY RAMSHARAN PRASAD YADAV 01-Jan-83 M BC 98 2904118086 49.71% 48.89% 52.33% 50.31% 2 52.315933 5394 YADAV PUSHKAR HIMANSHU AWADH KISHOR YADAV 21-Apr-84 M BC 85 2213115171 53.14% 46.67% 51.13% 50.31% 2 52.315934 5814 RAMNATH KUMAR LALBABU CHAUDHARY 20-Jan-85 M SC 83 2653118185 47.14% 51.11% 52.67% 50.31% 2 52.315935 1100 ROCKY KUMAR RAMESH SINGH 15-Aug-86 M BC 97 2699118691 55.14% 40.78% 55.00% 50.31% 2 52.315936 5282 ANJANI KUMARI BHOLA PRASAD 02-Dec-86 F EBC 84 2606118367 54.14% 49.00% 47.80% 50.31% 2 52.315937 2940 SWETA SINHA RAM AWADH PRASAD 20-Feb-90 F BC 82 2684118143 57.00% 50.44% 49.47% 52.30% 0 52.305938 3144 RAJESH KUMAR CHANDRABANSHI VISHWANATH PRASAD 15-Oct-72 M EBC 93 2682115469 46.44% 51.11% 53.33% 50.30% 2 52.305939 5408 RAMANAND MANDAL RUP LAL MANDAL 02-Feb-77 M EBC 89 2143118104 49.44% 51.78% 49.67% 50.30% 2 52.305940 6460 KRISHNA KANT NAWAL KISHORE SINGH 01-Mar-82 M BC 94 2625118195 45.29% 52.56% 53.07% 50.30% 2 52.305941 890 JAY SHANKAR TIWARY UTTAM CHANDRA TIWARY 04-May-89 M UR 104 0711115162 53.57% 45.00% 52.33% 50.30% 2 52.305942 6382 MD MOZAMMIL MD ANWAR 15-May-82 M EBC 83 0502118371 44.57% 58.11% 48.20% 50.29% 2 52.295943 5930 KUMARI RIMMI NAWAL KISHORE 08-May-83 F BC 94 2699118427 47.43% 50.11% 53.33% 50.29% 2 52.295944 3984 DHIRAJ KUMAR UPADHYAY CHANDRAMANI UPADHYAY 30-Jan-85 M UR 96 2645115166 52.14% 47.44% 51.25% 50.28% 2 52.285945 684 DIVYA MISHRA JYOTI PRASAD MISHRA 17-Feb-88 F UR 96 2617118289 48.86% 50.78% 51.20% 50.28% 2 52.285946 2413 VIKASH KUMAR SURENDRA TIWARI 01-Jan-82 M UR 96 2693118136 46.29% 50.89% 53.60% 50.26% 2 52.265947 1243 DEEPAK KUMAR BIRENDRA KUMAR 16-Dec-88 M EBC 83 2614118895 64.00% 53.22% 33.53% 50.25% 2 52.255948 2034 KIRAN KUMARI RAMANAND SINGH 30-Dec-71 F BC 99 2624118649 52.56% 47.89% 50.27% 50.24% 2 52.245949 3825 VINOD KUMAR RAM PRAVESH RAM 19-May-82 M EBC 93 2696118229 41.57% 57.89% 51.27% 50.24% 2 52.245950 6362 SHAILESH KUMAR RAM NATH RAM 24-Mar-84 M SC 103 0738118018 57.57% 41.89% 51.27% 50.24% 2 52.245951 4634 VIBHA KUMARI VINAY TIWARI 18-Oct-85 F UR 83 2691118023 51.43% 49.56% 49.75% 50.24% 2 52.245952 630 RAJNISH KUMAR NAGENDRA KUMAR SINGH 02-Feb-86 M BC 85 2651118049 51.86% 49.00% 49.87% 50.24% 2 52.245953 5148 NISHA JHA MAHAKANT JHA 06-Feb-87 F UR 83 0933118073 55.00% 44.83% 50.87% 50.23% 2 52.235954 6065 BHOLA KUMAR RAMDEV YADAV 15-Jan-88 M BC 103 3201118313 45.86% 51.56% 53.27% 50.23% 2 52.235955 559 CHANDA KUMARI HARISHCHANDRA PD SINGH 02-Jan-72 F UR 85 2613119250 47.11% 52.00% 51.53% 50.21% 2 52.215956 5570 MANIKANT SHAMBHU NATH THAKUR 10-Mar-84 M EBC 83 4012118185 51.43% 52.33% 46.87% 50.21% 2 52.215957 P195 SUDHIRA KUMARI PREM NATH MANDAL 24-Sep-84 F EBC 85 2674118235 45.43% 53.00% 52.20% 50.21% 2 52.215958 3161 RASHMI RANI KUMAR SUNIL SHARMA 12-Dec-89 F UR 88 2685115052 50.57% 50.78% 49.27% 50.21% 2 52.215959 3886 ANITA KUMARI DEOKI PANDIT 12-Dec-78 F EBC 82 2605118864 40.60% 60.80% 55.18% 52.19% 0 52.195960 4999 PRITI KUMARI SHAILENDRA KUMAR MISHRA 15-Apr-85 F UR 83 1004115327 48.14% 44.33% 58.07% 50.18% 2 52.185961 1848 MANJESH KUMAR BHIKHARI MAHATO 10-Nov-86 M ST 89 3812118091 49.29% 47.33% 53.93% 50.18% 2 52.185962 1800 PRIYANKA SUMAN RAVINDRA PRASAD SINHA 15-Jan-86 F UR 90 0755118172 48.00% 49.33% 53.13% 50.16% 2 52.16CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 606 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n5963 1689 RIYA KUMARI SHANKAR MEHTA 15-Dec-86 F BC 88 2658118728 48.00% 53.67% 48.80% 50.16% 2 52.16Sex5964 4256 RAVI PRAKASH VIJAY KUMAR KUSHWAHA 01-Feb-87 M BC 82 2685115237 55.29% 48.56% 52.60% 52.15% 0 52.155965 3156 KRISHNA KUMAR DASHRATH PAL 04-Feb-84 M EBC 86 2812118620 44.57% 55.56% 50.33% 50.15% 2 52.155966 1699 KISHOR KUMAR ISHWARI PRASAD 15-Mar-85 M EBC 84 4010118555 56.29% 43.11% 51.07% 50.15% 2 52.155967 5387 ASHOK KUMAR HIRA LAL RAM 31-Dec-86 M SC 92 3110118241 55.86% 45.44% 49.13% 50.14% 2 52.145968 110 AWADHESH KUMAR RAM CHANDRA RAJAK 04-Dec-73 M SC 84 2699118282 43.78% 48.56% 58.07% 50.13% 2 52.135969 5836 RASHMI BALA RAGHAV SHARAN 01-Jan-75 F UR 97 2684115524 54.89% 46.78% 48.73% 50.13% 2 52.135970 303 KUMARI BABITA RAMDEO RAM 20-Mar-80 F SC 83 2699118419 56.25% 42.00% 52.13% 50.13% 2 52.135971 957 VIKAS CHANDER SAHDEV RAUT 16-Mar-87 M UR 85 3171118369 41.20% 54.60% 54.60% 50.13% 2 52.135972 2662 BABY KUMARI MISHRA SHAMBHOO MISHRA 06-Jun-82 F UR 86 2612118191 56.86% 37.00% 56.47% 50.11% 2 52.115973 2752 BIKASH KUMAR ARUN KUMAR SINGH 12-Dec-88 M UR 102 0707118039 45.14% 52.67% 52.53% 50.11% 2 52.115974 4807 PALLAWI KUMARI PRAMOD PRASAD 19-Mar-89 F BC 93 2639118369 50.29% 45.44% 54.60% 50.11% 2 52.115975 4848 PURNIMA RAY JUGNARAYAN RAY 20-Sep-74 F UR 86 2646118445 44.80% 50.78% 54.73% 50.10% 2 52.105976 1116 VIJAY VIBHUTI SITARAM PRASAD 22-Mar-78 M SC 92 2697115280 61.67% 40.89% 47.75% 50.10% 2 52.105977 5926 ANUPAM KUMARI DHARM SANATAN JHA 07-Dec-81 F UR 87 2607118368 46.00% 46.11% 58.20% 50.10% 2 52.105978 3119 MOHITA SINGH CHANDRA KUMAR SINGH 04-May-82 F EBC 85 2633118375 48.80% 48.78% 52.73% 50.10% 2 52.105979 4072 MRITUINJAY RANJAN JAI NARAYAN THAKUR 15-Oct-88 M EBC 88 0517118129 51.71% 46.44% 52.13% 50.10% 2 52.105980 178 MANJEE SINGH KALI SINGH 10-Feb-89 M UR 101 2630118370 57.00% 44.22% 49.07% 50.10% 2 52.105981 P222 PAVAN KUMAR SHAMBHUNATH SINGH 18-Dec-80 M UR 105 2640118553 45.29% 49.11% 49.87% 48.09% 4 52.095982 6515 AJAY PRATAP AZAD AZAD CHANDRIKA PRASAD 09-Feb-76 M SC 91 3701118283 48.00% 50.78% 51.47% 50.08% 2 52.085983 4087 RISHIKESH KUMAR GORAKH NANDAN VISHWAKARMA 06-Jan-77 M EBC 87 2603118730 49.33% 51.22% 49.67% 50.07% 2 52.075984 6083 ANJALI KUMARI PRAYAG RAJ VISHWAKARMA 06-Jun-81 F EBC 86 2615115141 33.67% 56.44% 60.07% 50.06% 2 52.065985 3366 PALLAVI KUMARI RABINDRA NATH GUPTA 16-Oct-84 F BC 89 2639118323 47.14% 49.56% 53.47% 50.06% 2 52.065986 6265 SHALINI KUMARI SATISH CHANDRA JHA 02-May-85 F UR 90 3411118221 51.71% 46.89% 51.53% 50.05% 2 52.055987 3165 YOGENDRA KUMAR SANT SARAN PRASAD 05-May-79 M UR 95 2699118080 49.33% 50.44% 50.33% 50.04% 2 52.045988 1102 HARINANDAN KUMAR SINGH RAM ASHISH SINGH 08-Feb-82 M BC 96 2619118536 50.86% 48.33% 50.93% 50.04% 2 52.045989 5192 ALPANA KUMARI SHATRUGHAN PRASAD SINGH 02-Dec-74 F UR 82 0603118026 49.11% 55.11% 51.87% 52.03% 0 52.035990 5395 SOMNATH RAY LUXMAN GOPE 19-Mar-75 M BC 95 2693115080 51.67% 48.89% 49.53% 50.03% 2 52.035991 2179 RAVINDRA KUMAR HIRA BHAGAT 05-Jan-84 M BC 102 2316115084 40.57% 56.67% 52.87% 50.03% 2 52.035992 2036 SUJEET KUMAR BRAHMDEO LAL KARN 23-Nov-85 M UR 91 2319115479 45.14% 54.33% 50.60% 50.03% 2 52.035993 277 AVINASH KUMAR RAMU PRASAD 10-Jan-82 M BC 82 2628115044 43.57% 59.00% 53.50% 52.02% 0 52.025994 4378 SATYENDRA KUMAR SHIVBACHAN PRASAD 31-Dec-74 M ST 82 1521115024 47.00% 54.22% 54.80% 52.01% 0 52.015995 943 ANAND MOHAN KESHRI RAMDEV PRASAD 08-Oct-82 M UR 99 2614115091 50.14% 49.56% 50.33% 50.01% 2 52.015996 6628 VIJAY KUMAR CHAUDHARY JANESHWAR CHAUDHARY 16-Feb-91 M SC 84 2697115231 57.43% 49.00% 43.60% 50.01% 2 52.015997 3875 SHILNIDHI RUDRA NARAYAN PRASAD 12-Jan-81 M BC 86 2692115002 54.00% 41.33% 54.67% 50.00% 2 52.005998 5258 GURIA KUMARI BIRJU RAJAK 18-Dec-83 F SC 88 2653115106 55.43% 37.75% 56.83% 50.00% 2 52.005999 6500 KUMARI NAI KIRAN RAM BALAK PASWAN 26-Jan-87 F SC 86 2626118579 46.00% 54.80% 49.20% 50.00% 2 52.006000 466 SUNIL KUMAR MITHILESH SINGH 03-Jan-74 M UR 89 2699118806 50.11% 45.00% 54.87% 49.99% 2 51.996001 4934 ARVIND PRASAD RAJENDRA PRASAD 10-Dec-74 M UR 104 2624115102 49.67% 48.22% 52.07% 49.99% 2 51.99CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 607 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6002 04 BIKRAM KUMAR RAMA BIHARI LAL 02-Jan-77 M UR 93 2695115095 55.00% 44.78% 50.20% 49.99% 2 51.99Sex6003 3444 JITENDRA KUMAR SAMBHOO SINGH 5-Jan-81 M BC 85 2621118407 44.43% 57.22% 48.33% 49.99% 2 51.996004 4253 RANJAN KUMAR SINHA JAY KISHORE PRASAD 02-Mar-82 M UR 98 2654118033 48.86% 49.22% 51.87% 49.98% 2 51.986005 329 SANTOSH SHARAN RAMSHARAN YADAV 25-Feb-85 M BC 88 2666118069 46.00% 52.67% 51.27% 49.98% 2 51.986006 5846 PRACHI KUMARI MOHAN KUMAR OJHA 24-Jun-90 F UR 85 2642118554 49.00% 54.00% 46.93% 49.98% 2 51.986007 1916 ANTRA MISHRA PUSHPARAJ DWIVEDI 02-Jan-88 F UR 82 2607118166 48.29% 47.22% 60.40% 51.97% 0 51.976008 1755 DIPANKAR KUMAR DIWAKAR PRASAD DUTTA 02-Jan-82 M UR 104 4009118118 57.29% 45.00% 47.60% 49.96% 2 51.966009 6373 NIRMAL KUMAR MEHTA TARKESHWAR MEHTA 10-Jan-82 M BC 83 0117118042 49.00% 52.33% 48.53% 49.96% 2 51.966010 5154 RANJEET KUMAR RAJESHWAR PRASAD 11-May-83 M EBC 95 2654118203 46.00% 52.56% 51.33% 49.96% 2 51.966011 4788 AMIT KUMAR PARMATMA SINGH 06-May-87 M UR 97 2603118294 60.00% 60.56% 29.33% 49.96% 2 51.966012 1290 RAJEEV KUMAR PATHAK KUNDEN PATHAK 15-Feb-89 M UR 92 3821118178 42.43% 52.78% 54.67% 49.96% 2 51.966013 2829 NEELAM KUMARI MUNDRIKA SINGH 20-Feb-81 F UR 100 2820115072 54.38% 47.67% 47.80% 49.95% 2 51.956014 400 MUKESH KUMAR SRIKANT MISHRA 26-Aug-86 M UR 99 2634118332 50.29% 43.78% 55.75% 49.94% 2 51.946015 1621 SUDHANSHU KUMAR RAMAVATAR PRASAD YADAV 02-Jan-87 M BC 89 2025118039 47.14% 51.33% 51.33% 49.94% 2 51.946016 3579 AMIT KUMAR SINHA BIPIN KUMAR SINHA 03-Apr-83 M UR 91 2603118670 43.00% 56.80% 50.00% 49.93% 2 51.936017 1705 RAMAN KUMAR HARE KRISHAN MISHRA 15-Jan-84 M UR 96 2135118234 48.14% 52.78% 48.87% 49.93% 2 51.936018 5109 VIKASH KUMAR UMESH NARAYAN PRASAD 25-Mar-84 M EBC 86 2417115357 45.86% 49.00% 54.93% 49.93% 2 51.936019 3820 SANTOSH KUMAR YADAV VYAS JI YADAV 09-Jan-85 M BC 87 3158118120 54.00% 46.00% 49.78% 49.93% 2 51.936020 1781 SUMIT KUMAR BIBHUTI NARAYAN SINGH 15-May-86 M UR 94 0943118037 46.29% 49.44% 54.07% 49.93% 2 51.936021 1782 SUMIT KUMAR BIBHUTI NARAYAN SINGH 15-May-86 M UR 94 0943118037 46.29% 49.44% 54.07% 49.93% 2 51.936022 359 SUNITA KUMARI RABINDRA PRASAD SINGH 15-Feb-74 F UR 93 2695115031 45.89% 44.00% 59.87% 49.92% 2 51.926023 2208 SHYAM NARAYAN SINGH CHANDESHWAR SINGH 21-Jan-83 M BC 96 2692115371 44.86% 49.44% 55.47% 49.92% 2 51.926024 4320 UMA SHANKAR DAS RAM KRISHNA RABI DAS 25-Oct-82 M SC 82 0931118224 50.86% 52.67% 52.20% 51.91% 0 51.916025 4785 POONAM KUMARI KESHAV PRASAD SINGH 16-Aug-77 F UR 86 2642118149 43.40% 57.40% 48.93% 49.91% 2 51.916026 2233 SUNIL KUMAR RAY DHARAM DEO RAY 14-Feb-80 M BC 98 2694115323 58.14% 37.67% 53.93% 49.91% 2 51.916027 4498 CHANCHAL KUMAR KAMESHWAR PRASAD SINGH 12-Aug-85 M UR 92 4001115183 45.57% 48.22% 55.93% 49.91% 2 51.916028 1544 MIDANSI KUMARI DIWALI PASWAN 30-Nov-89 F BC 92 2632118790 41.89% 53.78% 54.07% 49.91% 2 51.916029 1037 ACHHE KUMAR KARORPATI PRASAD 15-Apr-74 M UR 92 2601118811 46.44% 48.44% 54.80% 49.90% 2 51.906030 2398 SANJAY KUMAR SURENDRA ROY 20-Jul-79 M BC 101 2688115141 63.33% 43.78% 42.60% 49.90% 2 51.906031 3890 JAY SHANKAR PRASAD JAGAT NARAYAN YADAV 08-Apr-83 M BC 107 3004115312 49.71% 47.78% 46.20% 47.90% 4 51.906032 3454 RAVI SHANKAR KUMAR SINGH AWADHESH KUMAR SINGH 15-Jun-84 M UR 90 3709115046 47.40% 50.60% 51.67% 49.89% 2 51.896033 2762 MANISH KUMAR JANARDHAN PRASAD 22-Nov-85 M BC 90 2629119035 55.00% 48.33% 46.33% 49.89% 2 51.896034 4776 SWEETY KUMARI RAJENDRA NARAYAN 11-Jul-88 F EBC 88 1167118142 47.83% 47.40% 54.40% 49.88% 2 51.886035 897 SHWETI KUMARI DHRUV DEO PRASAD 01-Jan-80 F BC 91 2671118238 49.38% 48.22% 52.00% 49.87% 2 51.876036 3186 MADHU KUMARI SHYAM SUNDAR THAKUR 30-Jan-81 F UR 88 2605119169 43.29% 57.44% 48.87% 49.87% 2 51.876037 5129 VISHW NATH SHARMA RAM NATH SHARMA 15-Mar-82 M EBC 89 2698118019 38.29% 60.78% 50.53% 49.87% 2 51.876038 2774 RAJU KUMAR BIRJU SAH 05-Feb-88 M EBC 89 3735118144 42.60% 51.00% 56.00% 49.87% 2 51.876039 P 155 ARCHANA JAISWAL SHAMBHU CHAUDHARY 12-Apr-89 F BC 86 3401115298 51.29% 41.67% 56.67% 49.87% 2 51.876040 3878 RAJESH KEWAT CHANDU KEWAT 14-Aug-81 M EBC 87 1903115548 45.63% 45.30% 58.60% 49.84% 2 51.84CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 608 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6041 6264 RAVI SHEKHAR AZAD CHANDRASHEKHAR PRASAD AZAD 05-Dec-89 M SC 90 2445118539 44.00% 45.00% 60.53% 49.84% 2 51.84Sex6042 3986 MUKESH KUMAR PATHAK BODH KRISHNA PATHAK 05-Jul-84 M UR 91 2634118457 47.29% 51.00% 51.20% 49.83% 2 51.836043 1439 ABHA KUMARI KAILASH PRASAD 15-Feb-87 F UR 83 2601118138 50.29% 49.00% 50.20% 49.83% 2 51.836044 4026 DEEPAK KUMAR LAXCHMAN CHAUDHARY 10-Feb-84 M SC 82 2407118376 50.71% 51.78% 53.00% 51.83% 0 51.836045 2977 MADHU DINESHWAR LAL DIVYANSHU 15-Jul-73 F UR 93 2605119166 47.29% 48.89% 53.27% 49.81% 2 51.816046 6721 BRAJESH KUMAR BADHYANATH SAHANI 15-Jan-78 M EBC 83 2613119024 44.11% 56.67% 48.67% 49.81% 2 51.816047 3164 KANT KUMAR RAMANANDAN MAHTO 12-Mar-81 M BC 86 2659115232 50.00% 45.56% 53.87% 49.81% 2 51.816048 1900 BRIJKISHOR SINGH DEWADHAR SINGH 09-Jan-77 M UR ortho 92 0708118029 52.44% 48.56% 48.40% 49.80% 2 51.806049 2928 AMIT RANJAN JAWAHAR LAL 16-Jan-82 M UR 98 2613115045 55.71% 45.89% 47.80% 49.80% 2 51.806050 6400 KAUSHALENDRA KUMAR KAMESHWAR PRASAD 05-Jan-85 M BC 99 2624118243 49.14% 49.33% 50.93% 49.80% 2 51.806051 5936 TARUN KUMAR JAI NARAYAN PRASAD 05-May-88 M BC 83 3125115038 47.00% 49.00% 53.40% 49.80% 2 51.806052 1026 SHIKHA KUMARI VINOD PRASAD 02-Apr-83 F UR 85 2691115521 46.57% 45.33% 57.47% 49.79% 2 51.796053 5233 KUMAR GAURAV JAGANNATH SHARMA 12-Oct-83 M UR 91 2321118083 43.71% 44.56% 61.07% 49.78% 2 51.786054 3767 VIJAY KUMAR RAM NANDAN MAHTO 05-Mar-87 M BC 104 2692118017 42.56% 54.11% 52.67% 49.78% 2 51.786055 280 PRASHANT KUMAR SUDHESHWAR PRASAD SINGH 20-Feb-82 M BC 101 2680115221 53.14% 42.56% 53.60% 49.77% 2 51.776056 2518 SIMPI KUMARI DIWAKAR PRASAD 20-Feb-82 F SC 92 2671118483 43.00% 51.78% 54.53% 49.77% 2 51.776057 3750 CHANDRA PRAKASH UPENDRA NARAYAN 24-Dec-82 M BC 92 2614118373 52.14% 46.89% 50.27% 49.77% 2 51.776058 3182 AMIT KUMAR CHHATRI PD MANDAL 03-May-87 M BC 96 0602115071 46.71% 42.00% 60.58% 49.77% 2 51.776059 4694 SHAHANA KHATOON MD HANIF 05-Oct-86 F EBC 83 3161118052 44.57% 54.89% 49.83% 49.76% 2 51.766060 4038 BABY KUMARI SAKHICHANDRA PRASAD 16-Oct-84 F BC 84 2612118167 51.57% 63.33% 34.33% 49.75% 2 51.756061 3537 DATARAM MAHTO NAND LAL KURMI 20-Mar-86 M EBC 89 1163118230 52.67% 46.44% 50.13% 49.75% 2 51.756062 P254 DAMAN KUMAR JHA KASHINATH JHA 01-Mar-88 M UR 90 0613118213 33.14% 62.11% 54.00% 49.75% 2 51.756063 5065 RAVI KUMAR AWADH PRASAD 13-Jun-81 M BC 86 0729118260 45.14% 55.33% 48.73% 49.74% 2 51.746064 5422 KUMARI KANCHAN HARISH CHANDRA PASWAN 15-Dec-81 F SC 87 2626118450 39.89% 57.44% 51.87% 49.73% 2 51.736065 1881 BHOLA KUMAR OMPRAKASH GUPTA 05-Jan-83 M BC 100 2632115134 51.29% 47.78% 50.13% 49.73% 2 51.736066 P 138 RAMANAND PRASAD RAM AUTAR SAHU 17-Jan-86 M EBC 94 2111115319 45.29% 48.78% 55.13% 49.73% 2 51.736067 4603 PRAJESH PRAKASH PRAKASH CHANDRA SINHA 30-Dec-86 M UR 98 2643118127 46.60% 54.33% 48.27% 49.73% 2 51.736068 5156 KAUSHLENDRA KUMAR RAMNANDAN PRASAD SINHA 01-Mar-86 M BC 94 2403118461 49.86% 50.11% 49.20% 49.72% 2 51.726069 4656 AMIT KUMAR YOGENDRA PRASAD YADAV 08-Jan-86 M BC 104 2004118120 53.00% 46.67% 49.47% 49.71% 2 51.716070 2552 ANIL KUMAR BHARTI GHURAN YADAV 19-Jun-82 M BC 86 2605118454 48.86% 44.78% 55.47% 49.70% 2 51.706071 5742 SALONI KUMARI AYODHYA PRASAD 01-Jan-89 F SC 82 4015118758 56.57% 45.00% 53.53% 51.70% 0 51.706072 1131 A SALONI KUMARI AYODHYA PRASAD 01-Jan-89 F SC 82 4015118758 56.57% 45.00% 53.53% 51.70% 0 51.706073 5934 ABHAY KUMAR RAMA KANT SINGH 16-Jan-81 M UR 102 0701118025 45.14% 53.22% 50.67% 49.68% 2 51.686074 4222 CHANDAN KUMAR GUPTA AMAR NATH GUPTA 10-Jan-83 M BC 84 2614118163 49.57% 53.33% 46.13% 49.68% 2 51.686075 969 RAM KUMAR SHYAM SUNDER PRASAD YADAV 11-Feb-88 M BC 96 2652118591 52.57% 48.67% 47.80% 49.68% 2 51.686076 2360 PRIYAMVADA SONI NARESH KUMAR SINHA 22-Jan-76 F UR 90 4014118115 46.78% 49.89% 52.33% 49.67% 2 51.676077 1122 PRIYANKA NARAYAN NARAYAN PD SRIVASTAVA 05-Feb-77 F UR ORTHO 96 2645118696 42.22% 54.67% 52.13% 49.67% 2 51.676078 4055 SATISH KUMAR NATHUNI RAM 02-Mar-81 M SC 85 2354118059 42.57% 57.78% 48.67% 49.67% 2 51.676079 6011 AARTI PANDEY ABADH BIHARI PANDEY 01-Mar-83 F UR 83 0701118005 46.60% 49.67% 52.73% 49.67% 2 51.67CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 609 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6080 2572 RAJESH KUMAR YUGAL KISHOR MODI 07-Jun-83 M BC 99 2649118418 50.71% 47.56% 50.73% 49.67% 2 51.67Sex6081 1070 PRITI KUMARI BAIJNATH PRASAD 01-Mar-83 F UR 88 2645118005 42.71% 50.80% 55.47% 49.66% 2 51.666082 2386 JITENDRA PRASAD JAGDISH PRASAD 25-Jun-74 M SC 88 2621118623 46.33% 51.56% 51.07% 49.65% 2 51.656083 6349 BRAMACHARI SANTOSH KUMAR TEJ NARAYAN SINGH 05-Jan-81 M UR 91 1903118255 46.86% 49.56% 52.53% 49.65% 2 51.656084 5526 JAYA SINGH ANIL KUMAR SINGH 14-Jan-86 F EBC 88 2621118174 53.43% 45.11% 50.40% 49.65% 2 51.656085 1546 NISHANT KUMAR BINOD BIHARI SHARMA 16-Mar-87 M UR 102 2679115398 51.67% 46.56% 50.67% 49.63% 2 51.636086 2723 KANHAIYA KUMAR RADHESHYAM SINGH 28-Dec-87 M UR 92 2624118033 44.86% 55.22% 48.80% 49.63% 2 51.636087 P 115 PUNITA KUMARI UMA SHANKAR SHARMA 04-Apr-77 F UR 84 2646118382 54.89% 44.78% 49.20% 49.62% 2 51.626088 1452 SONI KUMARI KRISHNA KUMAR 10-Feb-89 F BC 86 0532118364 51.29% 42.11% 55.47% 49.62% 2 51.626089 5055 KUMARI MANILA SINGH KAMALA KANT SINGH 28-Oct-73 F UR 88 2626118549 45.11% 49.78% 53.93% 49.61% 2 51.616090 2071 PANKAJ KUMAR RAM NIWAS 07-Apr-81 M UR 93 2640118132 43.29% 56.67% 48.87% 49.61% 2 51.616091 801 SATYAWAN KUMAR AYODHYA PRASAD SRIVASTAVA 01-Jan-82 M UR 91 2667118405 53.57% 50.44% 44.80% 49.61% 2 51.616092 6493 SHWETA KUMARI AWADHESH PRASAD SINGH 16-Jan-85 F UR 102 0647118512 51.00% 66.22% 31.60% 49.61% 2 51.616093 3468 KHUSHBU KUMARI RABINDRA NATH TIWARY 8-Feb-87 F UR 99 2106115122 39.86% 53.11% 55.87% 49.61% 2 51.616094 1940 BHOOPAL MANI MAHANDRA PRASAD SINGH 05-Dec-88 M BC 87 2613118062 48.43% 50.11% 50.27% 49.60% 2 51.606095 5378 MAHESH KUMAR BHIMSENI SAW 05-Nov-73 M BC ortho 91 2629118314 42.22% 53.22% 53.33% 49.59% 2 51.596096 2916 SHIKHA RANI KRISHNA PRASAD SINGH 02-Jan-84 F BC 90 2669118752 50.00% 51.89% 46.87% 49.59% 2 51.596097 4766 BHAWNA KUMARI ARJUN PRASAD GUPTA 04-Feb-88 F BC 89 0611118104 48.29% 52.22% 48.27% 49.59% 2 51.596098 1131 T SALONI KUMARI AYODHYA PRASAD 01-Jan-89 F SC 82 56.57% 44.67% 53.53% 51.59% 0 51.596099 4609 MOUSMI DAS MUKUND MURARI DAS 18-Dec-74 F UR 94 2676115552 52.73% 43.23% 52.78% 49.58% 2 51.586100 2485 T PRIYANKA KUMARI NIRANJAN PD. SINGH 02-Jan-80 F BC 84 2681115100 55.13% 43.67% 49.93% 49.58% 2 51.586101 1395 MANJUSHA KUMARI RANVIJAY SINGH 01-Jan-72 F UR 88 2630118529 42.22% 51.56% 54.93% 49.57% 2 51.576102 5761 VISHAL AGNIHOTRI ISWAR CHANDRA PARSAD 28-Feb-79 M BC 83 2529118247 39.29% 56.44% 52.93% 49.55% 2 51.556103 3662 VIJAYA RANI JAGDISH GAUTAM 02-Jul-82 F BC 89 2692118230 50.29% 48.56% 49.80% 49.55% 2 51.556104 1606 ARJUN KUMAR RAMBALAK MAHTO 28-Dec-28 M EBC 85 2621115098 59.71% 36.33% 52.59% 49.55% 2 51.556105 5528 PUJA SINHA PRAKASH KUMAR SINHA 20-Feb-85 F UR 86 0725115045 51.14% 45.00% 52.47% 49.54% 2 51.546106 4938 RAM MOHAN ROY RAM NAGINA ROY 03-Jan-78 M BC 89 2652118623 50.00% 48.11% 50.47% 49.53% 2 51.536107 2160 KUMARI RINA SADHU SARAN PRASAD SINGH 12-Jun-80 F BC 86 2627118050 38.86% 57.33% 52.40% 49.53% 2 51.536108 455 JYOTSNA KUMARI SATISH PRASAD SINHA 20-Jun-81 F UR 88 2622118434 47.86% 50.67% 50.07% 49.53% 2 51.536109 1813 PUTTU KUMAR SINGH SHARDA NAND SINGH 22-Jul-85 M BC 94 26811115381 54.29% 45.33% 48.93% 49.52% 2 51.526110 442 VIRAL KUMAR SHIVENDRA KUMAR 02-Oct-82 M BC 85 2697118023 45.29% 49.00% 54.20% 49.50% 2 51.506111 P 117 CHANDRAMOD KUMAR SINGH DURGESHNANDAN SINGH 01-Oct-75 M UR 98 2638115089 54.89% 46.11% 47.47% 49.49% 2 51.496112 4541 MANISH KUMAR SHIVBARAN SINGH 15-Jan-82 M BC 87 2629119049 52.00% 45.00% 51.47% 49.49% 2 51.496113 1088 PRIYANKA SHREYA BINDESHWAR RAM 05-Feb-84 F SC 101 2681115123 48.80% 45.33% 54.33% 49.49% 2 51.496114 1542 KUMAR NISHANT DILIP KUMAR 07-Aug-85 M EBC 87 2625118620 47.00% 48.78% 52.67% 49.48% 2 51.486115 5909 GOVIND KUMAR ARJUN CHOUDHARY 12-May-87 M SC 89 2619118130 53.86% 47.44% 47.13% 49.48% 2 51.486116 4183 RICHA KUMARI RAJENDRA PRASAD 16-Feb-88 F BC 89 2686115157 48.71% 47.33% 52.40% 49.48% 2 51.486117 184 SANJAY KUMAR BUDHRAM THAKUR 01-Jan-83 M EBC 84 2662118274 46.29% 51.44% 50.67% 49.47% 2 51.476118 5416 RAJU JHA SOVAKANTA JHA 17-Aug-79 M UR 92 0915115070 51.89% 46.89% 49.60% 49.46% 2 51.46CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 610 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6119 4431 PRABHAT KUMAR BINOD PRASAD SINGH 10-Dec-80 M EBC 102 2679116254 49.29% 46.33% 52.73% 49.45% 2 51.45Sex6120 5356 DIVYA VIKASH MEHTA JAGDISH PRASAD MEHTA 02-Feb-84 M EBC 97 1902115069 48.43% 45.67% 54.27% 49.45% 2 51.456121 3955 SONI KUMARI RAMCHANDRA SINGH 17-Nov-89 F BC 83 0208118040 47.43% 50.44% 50.47% 49.45% 2 51.456122 1061 NAWEEN KUMAR RAY RAMBIHARI RAY 21-Feb-90 M BC 89 2678115068 46.43% 46.78% 55.13% 49.45% 2 51.456123 732 SEEMA KUMARI RAM SUMAN SHARMA 05-Dec-76 F UR 92 1406115223 47.89% 49.11% 51.33% 49.44% 2 51.446124 5696 ANOJ KUMAR KISHORI MAHTO 31-Jan-83 M BC 90 2607118049 41.00% 59.22% 48.07% 49.43% 2 51.436125 5851 NANDNI KUMARI RAJENDRA PRASAD 10-Jun-86 F EBC 101 2521110278 41.00% 52.56% 54.73% 49.43% 2 51.436126 3272 T INDRA PRABHAT AKHILESH KR. SINHA 18-Dec-88 M BC 92 2620118238 46.14% 45.89% 56.27% 49.43% 2 51.436127 2497 SHASHI RANJAN AKHILESH PRASAD 19-May-87 M BC 83 2669118440 47.14% 52.44% 48.67% 49.42% 2 51.426128 6201 ZAHIRUL HASSAN MANSURI MUZAFFARUL HASSAN 01-Mar-75 M EBC 83 2699118153 43.44% 52.78% 52.00% 49.41% 2 51.416129 930 MAHESH PRASAD RAM SNEHI MAHTO 02-Dec-75 M BC 100 4012118102 43.89% 50.67% 53.67% 49.41% 2 51.416130 4421 RANJEET KUMAR SANTOSH KUMAR 01-Mar-79 M BC 87 2654118249 44.22% 52.33% 51.67% 49.41% 2 51.416131 1136 FAUZIA RUMANA AFTAB AHMAD 14-Dec-80 F UR 86 2617118550 50.29% 48.33% 49.60% 49.41% 2 51.416132 2164 AJEET KUMAR TRIVENI PANDIT 05-Feb-85 M EBC 82 4006118227 54.14% 49.22% 50.87% 51.41% 0 51.416133 1438 SYED IMRAN AHMAD NEYAZ AHMAD 22-Feb-86 M UR 95 2604118748 44.57% 52.78% 50.87% 49.41% 2 51.416134 2123 SUBHASH CHANDRA VERMA PRAKASH CHANDRA VERMA 11-Feb-80 M UR 94 2693115302 61.44% 35.33% 51.42% 49.40% 2 51.406135 6157 SAWITRI KUMARI SUDAMA CHAUDHARY 15-Nov-80 F BC 96 2668118172 41.00% 53.44% 53.73% 49.39% 2 51.396136 P 93 DHANANJAY KUMAR HEMCHANDRA PRASAD 20-Feb-72 M EBC 86 0201115302 56.89% 37.56% 53.67% 49.37% 2 51.376137 261 AMIT KUMAR OM PRAKASH 04-Jun-87 M BC 89 2603118177 49.43% 50.33% 48.33% 49.37% 2 51.376138 3962 KALPANA RANI SURAJ NARAYAN PRASAD 12-Jun-72 F EBC 88 2623118081 46.67% 50.67% 50.73% 49.36% 2 51.366139 3949 RAMESH KUMAR DEO NARAYAN YADAV 07-Aug-84 M BC 96 2160118628 45.43% 52.44% 50.20% 49.36% 2 51.366140 2526 RAVI SHANKAR RAY KRISHNA RAY 17-Dec-85 M BC 89 3149118274 44.71% 50.89% 52.47% 49.36% 2 51.366141 5677 SAT ENDRA KUMAR RADHAKRISHNA PASWAN 10-Apr-85 M SC 85 2830118155 50.71% 51.44% 45.87% 49.34% 2 51.346142 430 MD AFTAB ALAM MD EKRAMUDDIN 25-Feb-86 M EBC 101 2601119604 47.29% 48.00% 52.73% 49.34% 2 51.346143 5942 NIRMALA KUMARI KAMDEO SINGH 17-Mar-83 F UR 84 1907118003 45.71% 52.33% 49.93% 49.33% 2 51.336144 6477 GANESH KUMAR GUNJAN RAJENDRA PRASAD YADAV 11-Feb-85 M BC 92 3605118037 57.00% 67.11% 23.87% 49.33% 2 51.336145 5326 ALKA KUMARI MANOJ KUMAR 14-May-80 F BC 82 0701115253 59.88% 42.89% 51.20% 51.32% 0 51.326146 3250 NIKKI SHARAN DINESH BIHARI SHARAN 15-Dec-89 F UR 82 2636118384 58.14% 49.67% 46.13% 51.31% 0 51.316147 872 PRINCE KUMAR HARI LAL 12-Jan-86 M BC 91 2644118613 44.43% 52.89% 50.60% 49.31% 2 51.316148 2720 SUPRA CHOUDHARY BIRENDRA KUMAR CHOUDHARY 24-Sep-87 F BC 93 2679118440 45.29% 49.78% 52.87% 49.31% 2 51.316149 5375 KANISHK KUMAR SURENDRA PRASAD SINGH 02-Oct-81 M UR 97 0504115413 39.57% 55.22% 53.07% 49.29% 2 51.296150 5010 MD EJHAR HUSSAIN MD SAKIR HUSSAIN 01-Dec-81 M EBC 88 0841118045 46.43% 53.78% 47.67% 49.29% 2 51.296151 379 BABLOO KUMAR RAM JEE SAH 10-Jan-84 M BC 94 2612118079 57.57% 41.89% 48.40% 49.29% 2 51.296152 5759 SHEO SHANKAR VIJAY NARAYAN SINGH 27-Feb-75 M UR 100 2691115511 52.44% 40.33% 55.07% 49.28% 2 51.286153 1063 ARCHNA KUMARI BHARAT NARAIN SHARMA 12-Jan-72 F UR 85 0752118239 36.80% 52.56% 58.47% 49.27% 2 51.276154 190 PRADEEP KUMAR LALBAHADUR PRASAD 15-Oct-83 M SC 90 1514115205 54.60% 44.40% 48.80% 49.27% 2 51.276155 4449 RAMAKANT SINGH RAMPUKAR SINGH 01-Mar-83 M BC 85 2652118774 48.00% 47.44% 52.33% 49.26% 2 51.266156 516 ANNU KUMAR CHHOTE NARAYAN SHARMA 12-Oct-86 M UR 92 2618115009 52.14% 48.00% 47.60% 49.25% 2 51.256157 2279 SURAJ KUMAR SINGH VIJAY KUMAR SINGH 05-Dec-87 M UR 92 2695115169 47.00% 48.56% 52.20% 49.25% 2 51.25CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 611 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6158 1639 SULAKSHNA RUBI RAM KHELAWAN PRASAD 23-Apr-78 F BC 97 2675118086 42.80% 52.67% 52.27% 49.24% 2 51.24Sex6159 6288 DEEPAK KUMAR RAGHUNATH GOPE 03-Feb-82 M EBC 95 2614118851 39.29% 60.11% 48.33% 49.24% 2 51.246160 192 SUNIL RAM HARIHAR RAM 04-Dec-85 M SC 83 2679118087 52.43% 45.89% 49.40% 49.24% 2 51.246161 789 OM PRAKASH BHATT PADMAKAR BHATT 26-Jun-86 M BC 99 2821115075 60.00% 57.67% 30.07% 49.24% 2 51.246162 2993 RASHMI PRIYANKA YOGENDRA KUMAR SINGH 20-Feb-89 F EBC ORTHO 89 2518118168 53.71% 48.44% 45.56% 49.24% 2 51.246163 4443 SATYA KUMARI ALAKH NIRANJAN PD 01-Jan-82 F BC 98 2690118124 46.57% 47.33% 53.80% 49.23% 2 51.236164 644 SADHNA KUMARI SUDHIR KUMAR SINGH 10-May-88 F UR 85 3742118098 46.86% 45.22% 55.60% 49.23% 2 51.236165 3953 SANTOSH KUMAR BHOLA SHARAN GUPTA 01-Mar-83 M BC 93 0530118298 38.43% 56.11% 53.13% 49.22% 2 51.226166 877 SAROJNI KUMARI SUSHIL KANT LABH 02-Oct-87 F UR 92 2690115032 49.14% 46.56% 51.93% 49.21% 2 51.216167 3234 BABY PANDEY RABINDRA NATH PANDEY 22-Oct-83 F UR 88 2612118195 41.43% 52.11% 54.07% 49.20% 2 51.206168 682 PUMMY KUMARI MANOHAR LAL RAM 02-May-88 F BC 84 2646118221 40.20% 54.20% 53.20% 49.20% 2 51.206169 6471 UMESH KUMAR BHUNESHWAR PRASAD 25-Feb-72 M BC 87 2687118071 53.22% 46.33% 48.00% 49.19% 2 51.196170 1784 GEETA KUMARI MOD NARAYAN PANDEY 30-Nov-75 F UR 102 2618118269 49.44% 45.44% 52.67% 49.19% 2 51.196171 879 ARCHANA BRAJ MOHAN 30-Dec-84 F UR 103 2608118066 48.00% 48.89% 50.67% 49.19% 2 51.196172 3111 RAM BHAROSA SINGH SHEOROPAN SINGH 16-Feb-82 M UR 104 2652118509 40.43% 58.44% 48.67% 49.18% 2 51.186173 3268 SHASHI PRAKASH GUPTA KRISHNA KUMAR GUPTA 19-Oct-83 F BC 90 1522115041 41.86% 53.22% 52.47% 49.18% 2 51.186174 5658 CHANCHAL CHOUHAN SHAILENDRA SINGH 25-Jan-86 F UR 88 2808119116 41.29% 52.78% 53.47% 49.18% 2 51.186175 1429 RAJU KUMAR CHHATU RAM 04-May-89 M SC 88 2683115177 49.29% 48.11% 50.13% 49.18% 2 51.186176 P 171 AJAY KUMAR NAND KISHOR CHOUDHARY 15-Dec-88 M BC 88 2301115148 45.43% 50.56% 51.53% 49.17% 2 51.176177 3754 RAGINI SINHA ARJUN PRASAD 14-Jan-74 F UR 90 1114115293 47.11% 45.33% 55.00% 49.15% 2 51.156178 5529 NEHA SINHA PRAKASH KUMAR SINHA 15-Jan-84 F UR 91 0720115066 52.71% 42.56% 52.13% 49.13% 2 51.136179 3830 RANJANA PATEL AMARNATH PATEL 24-Sep-86 F BC 98 2654118131 48.33% 51.40% 47.67% 49.13% 2 51.136180 3342 NITU KUMARI RAM UCHIT DAS 02-Jan-81 F EBC 86 2638118370 51.88% 45.22% 50.27% 49.12% 2 51.126181 5864 SANJAY PASWAN RAMAKANTA PASWAN 20-Jan-85 M SC 86 3512115106 50.00% 44.33% 53.00% 49.11% 2 51.116182 5367 SANDEEP KUMAR CHHOTE LAL PRASAD 24-2-88 M EBC 85 2687115341 43.43% 50.22% 53.67% 49.11% 2 51.116183 5000 ARVIND PASWAN RAMNANDAN PASWAN 18-Dec-80 M SC 83 4007118493 48.43% 47.67% 51.20% 49.10% 2 51.106184 4223 NAZIYA PERWEEN S M EQBAL AHMED 26-Feb-87 F UR 84 1310118013 49.83% 48.56% 48.87% 49.09% 2 51.096185 415 RAGINI KUMARI OM PRAKASH 09-Dec-90 F UR 89 2647118296 55.43% 40.56% 51.27% 49.08% 2 51.086186 85 KIRAN KUMARI LEMU LAL 15-Sep-72 F SC 89 2508118273 46.11% 48.44% 52.67% 49.07% 2 51.076187 3733 RINJU KUMARI LAL BABU SINGH 11-Feb-76 F BC 91 2658118039 41.60% 54.60% 51.00% 49.07% 2 51.076188 P 119 RINJU KUMARI LAL BABU SINGH 11-Feb-76 F UR 91 2658118039 41.60% 54.60% 51.00% 49.07% 2 51.076189 1509 PRAMOD KUMAR VERMA SATYENDRA NATH DAS 19-Feb-83 M UR 101 2916118068 51.29% 43.44% 52.48% 49.07% 2 51.076190 1789 ABHAY KUMAR SITARAM PRASAD 20-Oct-85 M SC 84 0301118024 44.00% 54.56% 48.67% 49.07% 2 51.076191 3756 SATYA PRAKASH MISHRA VINOD KUMAR MISHRA 09-Oct-77 M UR 94 2690115137 51.56% 44.89% 50.73% 49.06% 2 51.066192 1386 RAGHWENDRA DHARI NANDKISHOR MISHTRI 01-Mar-82 M EBC 86 2647118272 46.57% 44.67% 55.93% 49.06% 2 51.066193 4206 MANOJ KUMAR PASWAN RAJBALLABH PASWAN 08-May-73 M SC 93 2631118330 45.22% 48.33% 53.53% 49.03% 2 51.036194 3971 MD NAIYAR IMAM MD MANZAR IMAM 02-Feb-82 M UR 97 0302118553 45.71% 52.22% 49.13% 49.02% 2 51.026195 6012 PRITY KUMARI MANI KANT JHA 04-Mar-82 F UR 94 0414118017 52.29% 46.78% 48.00% 49.02% 2 51.026196 1515 TARUN KUMAR RUP NARAYAN DAS 24-Apr-86 M SC 86 2685118076 53.57% 50.33% 43.13% 49.01% 2 51.01CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 612 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6197 6387 BABY KUMARI DEVSHARAN PANDIT 14-Mar-87 F EBC 82 2612118166 53.57% 46.00% 53.47% 51.01% 0 51.01Sex6198 3995 RANJITA KUMARI SP SINGH 25-Jul-81 F UR 93 2684115469 42.80% 53.60% 50.60% 49.00% 2 51.006199 3526 SHANTI KUMARI BAIJNATH PRASAD 11-Dec-84 F EBC 82 2669118011 42.00% 53.40% 57.60% 51.00% 0 51.006200 5446 SUNIL KUMAR SACHCHIDANAND PRASAD 30-Jun-72 M BC 86 2677118064 38.89% 58.56% 49.53% 48.99% 2 50.996201 5105 SHANKAR KUMAR SHARMA BHIGRASAN SHARMA 18-Aug-80 M EBC 83 3537118187 57.22% 43.00% 46.74% 48.99% 2 50.996202 5103 AJAY KUMAR RAM VACHAN RAY 08-Jan-84 M BC 82 3701115093 45.00% 56.56% 51.40% 50.99% 0 50.996203 4907 ABHIMANYU KUMAR LALBABU SHARMA 08-Jan-86 M EBC 87 2601118398 45.00% 52.11% 49.87% 48.99% 2 50.996204 1826 BRAJ KISHOR SINGH KRISHNA NARAYAN SINGH 10-Jan-74 M EBC 91 2635115011 50.29% 45.11% 51.53% 48.98% 2 50.986205 5522 DHARMENDRA KUMAR RAMBABU SINGH 02-Jul-81 M BC 92 2615118760 49.14% 49.67% 48.13% 48.98% 2 50.986206 6470 ASHOK KUMAR SHAMBHU PRASAD 12-Jan-84 M BC 85 2610118412 50.14% 48.33% 48.47% 48.98% 2 50.986207 1850 JAGNARAYAN YADAV RAJKISHORE SINGH YADAV 11-Jan-86 M BC 96 2620118464 46.13% 46.22% 54.60% 48.98% 2 50.986208 5890 VIVEK KUMAR ASHOK KUMAR 02-May-90 M UR 94 0316115307 45.86% 47.89% 53.20% 48.98% 2 50.986209 5497 RAKESH PASWAN CHALITRA PASWAN 05-Jan-91 M SC 82 4014118754 42.00% 57.78% 53.13% 50.97% 0 50.976210 3952 SANTOSH KUMAR GANESH DAS 18-Feb-82 M SC 95 0530118329 42.43% 54.56% 49.93% 48.97% 2 50.976211 3007 RAVINDRA KUMAR RAMASHRAY PASWAN 02-Aug-72 M SC 84 2685115391 44.89% 44.78% 57.20% 48.96% 2 50.966212 6196 ABHA KUMARI UMESH PRASAD 03-Apr-81 F UR 85 2601118114 50.71% 47.44% 48.73% 48.96% 2 50.966213 6146 NABIN KUMAR RAJ PAL TEJNARAYAN RAJ PAL 29-Jul-73 M EBC 83 2677115207 45.22% 47.89% 53.73% 48.95% 2 50.956214 3256 NITU KUMARI SHYAM NARAYAN SHRIWASTAV 05-Jun-75 F UR 103 2638118423 53.11% 40.67% 53.07% 48.95% 2 50.956215 5310 PANKAJ KUMAR BAIJNATH RAJAK 14-Mar-84 M SC 94 2639118452 43.14% 49.78% 53.93% 48.95% 2 50.956216 638 RAKESH KUMAR LAKHAN SHARMA 05-Jul-81 M EBC 92 3205118151 47.57% 50.78% 48.47% 48.94% 2 50.946217 1794 BABITA KUMARI VAKIL YADAV 28-Nov-74 F BC 87 2612118008 37.14% 55.89% 53.75% 48.93% 2 50.936218 5364 MADHU JAISWAL NARESH PRASAD JAISWAL 05-Jul-84 F BC 85 0624118069 50.00% 44.60% 52.20% 48.93% 2 50.936219 394 AKSHAY KUMAR SHARMA RAM SWAROOP SHARMA 02-Jan-89 M EBC 92 2605115009 43.80% 48.00% 55.00% 48.93% 2 50.936220 1354 RAJEEV KUMAR KAMESHWAR PRASAD 21-Feb-82 M BC 93 2682115179 51.43% 49.33% 46.00% 48.92% 2 50.926221 2626 DIMPAL SHARMA RAM BILASH SHARMA 15-May-86 F EBC 99 2616118586 47.63% 48.11% 51.00% 48.91% 2 50.916222 P20 DIMPAL SHARMA RAM BILASH SHARMA 15-May-86 F EBC 99 2616118586 47.63% 48.11% 51.00% 48.91% 2 50.916223 2599 NUSRAT JAHAN ABDUR RASHID 16-Aug-77 F UR 89 2638118653 64.40% 32.56% 49.73% 48.90% 2 50.906224 3880 RANJU KUMARI RAJNATH SINGH 10-Jul-86 F EBC ORTHO 89 2655118009 50.60% 44.78% 51.33% 48.90% 2 50.906225 2727 MAMTA KUMARI RAMASHANKAR SINGH 03-Mar-79 F UR 92 2629118513 45.60% 47.00% 54.07% 48.89% 2 50.896226 618 MANOJ KUMAR MUNNA FAGU PRASAD SINGH 01-Mar-82 M BC 82 1711118080 49.00% 52.00% 51.67% 50.89% 0 50.896227 1085 KUMARI NEELAM RAJ KUMAR SINHA 03-Feb-81 F BC 87 2626118588 42.43% 56.33% 47.87% 48.88% 2 50.886228 6283 NITU KUMARI DAYANAND DEEN 26-Aug-82 F BC 99 2638118400 44.43% 58.00% 44.20% 48.88% 2 50.886229 4924 SUPRIYA SINGH RAVINDRA NATH SINGH 25-Jul-87 F BC 84 0743118313 59.14% 38.44% 49.07% 48.88% 2 50.886230 2025 POONAM KUMARI LAXMAN BHAGAT 31-Dec-80 F SC 91 2642118110 44.43% 49.44% 52.73% 48.87% 2 50.876231 1804 AJIT KUMAR PASWAN KAMESHWAR PASWAN 5-Mar-87 M SC 86 2602118438 48.22% 57.67% 40.73% 48.87% 2 50.876232 1677 NIRAJ KUMAR SURENDRA SINGH 9-Oct-80 M UR 99 2636118610 41.43% 53.89% 51.27% 48.86% 2 50.866233 6057 ALOK KUMAR SINGH ANIL KUMAR SINGH 08-Feb-91 M BC 85 1501115201 57.57% 37.11% 51.87% 48.85% 2 50.856234 1403 BAIDYANATH MANDAL YOGI MANDAL 08-Dec-80 M EBC 102 2102115234 48.75% 44.56% 53.20% 48.84% 2 50.846235 1137 SONU KUMAR KANHAIYA LAL 20-May-85 M SC 83 2673118179 50.71% 45.22% 50.53% 48.82% 2 50.82CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 613 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6236 6250 SATISH KUMAR SUMAN BIHARI PRASAD 01-Mar-79 M BC 82 0939118251 50.56% 46.56% 55.33% 50.81% 0 50.81Sex6237 5581 SHYAM KISHOR MATUK DEO PRASAD 31-Dec-79 M EBC 88 2671118258 56.38% 43.00% 47.07% 48.81% 2 50.816238 424 VIJAY KUMAR RAM AWADHESH SINGH 25-Dec-82 M BC 91 2691118218 40.00% 54.44% 52.00% 48.81% 2 50.816239 1211 KUMARI JYOTI BHARAT PRASAD 20-Feb-83 F UR 93 2670115057 48.57% 47.33% 50.53% 48.81% 2 50.816240 5453 AWADHESH KUMAR BIJENDRA PRASAD RAJAK 05-Oct-86 M SC 89 2628115099 42.44% 48.11% 55.87% 48.81% 2 50.816241 P 128 SARITA KUMARI LEKH NARAYAN DAS 16-Dec-81 F UR 100 2143118222 42.71% 51.22% 52.40% 48.78% 2 50.786242 2904 ANIL KUMAR MOTI LAL ROY 05-Dec-71 M BC 83 4007118030 45.44% 48.78% 52.07% 48.76% 2 50.766243 2002 RADHA KUMARI UDAY KUMAR 25-Sep-77 F BC 89 2681115418 58.67% 38.00% 49.58% 48.75% 2 50.756244 2645 UMESH SINGH HRIDAYANAND SINGH 18-Dec-80 M BC 92 0746118085 38.29% 57.89% 50.07% 48.75% 2 50.756245 6078 TAROON KUMAR JAYSWAL BHAGWAT PRASAD 11-Nov-72 M BC 93 2685118050 41.44% 52.00% 52.73% 48.73% 2 50.736246 2456 MENKA SINGH BHUBNESWAR RAI 29-Jul-76 F UR 104 2632118780 34.80% 61.80% 49.56% 48.72% 2 50.726247 622 KUMAR LAL SHEONANDAN RAM 05-May-87 M SC 95 0304115301 48.29% 40.89% 57.00% 48.72% 2 50.726248 1703 VINIT KUMAR MISHRI DAS 20-Aug-74 M SC 100 2696118114 52.89% 46.89% 46.33% 48.70% 2 50.706249 794 MADAN KUMAR SINGH AWADH SINGH 10-Aug-74 M UR 98 2628118338 58.44% 60.00% 27.60% 48.68% 2 50.686250 3922 PALLAWI SHEO BALAK TIWARY 13-Nov-81 F UR 83 2639118366 46.43% 49.67% 49.93% 48.68% 2 50.686251 P9 JAYA KUMARI DINESH PRASAD SINGH 01-Feb-84 F UR 103 3053118422 50.00% 46.44% 49.60% 48.68% 2 50.686252 3621 VIJAY KUMAR GOPAL PRASAD 17-Dec-74 M EBC 86 2692118008 47.67% 47.56% 50.80% 48.67% 2 50.676253 2825 PRAVEEN KUMAR RADHE KRISNA MANDAL 05-Sep-82 M EBC 85 1908118031 46.29% 46.44% 53.27% 48.67% 2 50.676254 5656 ROHIT KUMAR SINHA BINOD KUMAR SINHA 23-Nov-84 M UR 92 2686115465 47.71% 47.89% 50.40% 48.67% 2 50.676255 1605 MANOJ KUMAR BIRENDRA THAKUR 24-Jan-82 M EBC 82 2630118630 50.71% 51.33% 49.93% 50.66% 0 50.666256 980 INDAL PASWAN BRIJNANDAN PASWAN 05-Jun-81 M SC 87 2620118216 49.57% 48.00% 48.27% 48.61% 2 50.616257 6669 MANISH KUMAR NARAYAN JHA 05-Jan-83 M UR 98 2629118896 36.89% 52.11% 56.83% 48.61% 2 50.616258 2452 PUSHPA KUMARI NAGENDRA PATHAK 02-Jun-83 F UR 87 2646118593 44.57% 53.00% 48.27% 48.61% 2 50.616259 5944 AWADHESH DAS RAM KUMAR DAS 01-Sep-73 M EBC 102 2611118265 45.44% 49.22% 51.11% 48.59% 2 50.596260 2280 AJAY KUMAR BHAGAT RAMAKANT BHAGAT 03-Jan-86 M BC 86 0101118050 39.00% 55.44% 51.33% 48.59% 2 50.596261 2198 ANUPAM KUMARI AJAY KUMAR MISHRA 10-Sep-88 F UR 83 0902115035 45.57% 51.67% 48.53% 48.59% 2 50.596262 1805 RAJ KISHORE PANDIT JAY PRAKASH PANDIT 12-Jul-82 M EBC 84 2648118016 49.29% 47.33% 49.13% 48.58% 2 50.586263 336 RENU KUMARI DHIRENDRA KUMAR SINHA 04-Sep-80 F UR 89 2686115074 46.29% 46.33% 53.08% 48.57% 2 50.576264 6356 KAUSHAL KUMAR SINGH GUPTESHWAR PRASAD SINGH 01-Feb-75 M UR 94 2662115026 45.11% 49.11% 51.47% 48.56% 2 50.566265 5372 ARBIND KUMAR SANEHI SHEORAM 03-Feb-83 M SC 94 2608118055 54.43% 46.78% 44.47% 48.56% 2 50.566266 2017 T SUBODH KUMAR MAHTO SHIBO MAHATO 10-Jul-88 M BC 95 0514115039 48.80% 43.40% 53.47% 48.56% 2 50.566267 2870 SHAKUNTALA KUMARI NAGESHWAR SINGH 25-Nov-87 F BC 88 1416118087 46.20% 52.56% 46.80% 48.52% 2 50.526268 2228 SANJAY KUMAR RAY CHANDEEP RAY 12-Feb-74 M BC 100 4016118150 42.44% 48.00% 55.07% 48.50% 2 50.506269 5725 RAJ KUMAR RAM HARIHAR RAM 10-Sep-83 M UR 102 2403118500 46.86% 49.78% 48.87% 48.50% 2 50.506270 4922 MANISH KUMAR DINANATH SHARMA 06-Jan-81 M UR 104 2675115311 52.63% 41.67% 51.17% 48.49% 2 50.496271 1643 CHANDRABHAN KUMAR ANIL SHARMA 30-Dec-86 M EBC 91 2638115069 47.71% 45.00% 52.73% 48.48% 2 50.486272 6327 ANAMIKA KUMARI KAMLA KANT PRASAD ROY 01-Jan-76 F UR 82 2604118620 49.56% 47.67% 54.20% 50.47% 0 50.476273 467 VIDYA BHUSHAN KUMAR NAGESHWAR PRASAD SINHA 15-Jan-74 M BC 88 2691118135 46.78% 59.22% 39.40% 48.47% 2 50.476274 5351 RAJESH KUMAR VERMA BANSHIDHAR PRASAD 01-Mar-78 M UR 97 0726115255 50.00% 47.33% 48.07% 48.47% 2 50.47CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 614 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6275 5861 ANIL KUMAR KAPIL PRASAD SHARMA 04-Apr-83 M EBC 86 2605118365 43.57% 48.11% 53.73% 48.47% 2 50.47Sex6276 6464 RINTU KUMAR BATESHWAR PRASAD 10-Nov-83 M UR 88 3151118029 44.14% 46.00% 55.27% 48.47% 2 50.476277 5421 RANJAN KUMAR GUNJAN UDIT PASWAN 10-Jan-85 M SC 85 2654118019 42.00% 58.89% 44.53% 48.47% 2 50.476278 5137 SUDARSHAN KUMAR RAJAK KRISHNA RAJAK 01-Apr-85 M SC 87 2527118097 41.29% 52.00% 52.13% 48.47% 2 50.476279 6619A SUNIL KUMAR SINGH RAM LOCHAN SINGH 07-Aug-76 M BC 99 2837115032 42.67% 48.78% 53.87% 48.44% 2 50.446280 2711 VAIBHAV VISHAL AVINASH KUMAR 15-Feb-88 M UR 94 4019118384 50.43% 47.22% 47.67% 48.44% 2 50.446281 3947 MD SHAMSHER MD AQUIL HMAD 12-Dec-80 M EBC 91 2602119546 55.86% 47.67% 41.73% 48.42% 2 50.426282 5261 KAMAL KUMARI MISHRA SHYAM NANDAN MISHRA 25-Dec-80 F UR 87 0949118411 40.14% 54.89% 50.20% 48.41% 2 50.416283 2954 MANISH BHUSHAN RAM SURESH DAS 24-Jan-83 M SC 92 2675115283 46.29% 51.22% 47.73% 48.41% 2 50.416284 P 111 PRADEEP KUMAR SITA SHARAN YADAV 07-Dec-72 M BC 95 2156118261 52.78% 45.56% 46.87% 48.40% 2 50.406285 907 ASHISH KUMAR THAKUR JANKI NATH THAKUR 20-Jan-87 M UR 97 2624115190 46.43% 47.44% 51.33% 48.40% 2 50.406286 4964 MALTI KUMARI BIMLANAND PRASAD 19-Feb-74 F BC 83 2629118435 50.22% 45.56% 49.40% 48.39% 2 50.396287 5374 AVINASH KUMAR JANARDAN KUMAR KASHYAP 05-May-84 M BC 82 2206118109 47.00% 53.22% 50.93% 50.39% 0 50.396288 2922 RASHMI KUMARI RAMJIWAN PRASAD 16-Oct-82 F EBC 86 2655118170 45.67% 50.33% 49.13% 48.38% 2 50.386289 3310 DAZY KUMARI SRICHAND PRASAD 20-Dec-83 F BC ORTHO 82 2407118347 47.14% 52.33% 51.67% 50.38% 0 50.386290 6186 DHEERAJ KUMAR BHAGWAN PRASAD 25-Jan-87 M BC 82 4009118015 49.57% 48.78% 52.80% 50.38% 0 50.386291 3311 MUKESH KUMAR SUKHDEO PASWAN 26-Feb-80 M SC 82 2416118312 52.22% 52.11% 46.73% 50.36% 0 50.366292 2664 SEEMA KUMARI TIRTH DEO SINGH 25-Nov-88 F UR 82 2690115296 55.43% 45.11% 50.53% 50.36% 0 50.366293 1104 NITU KUMARI KRISHNA PRASAD NAGBANSHI 02-Feb-85 F UR 83 2638118427 42.67% 52.22% 50.20% 48.36% 2 50.366294 167 GARIMA GUPTA SHATRUGHAN PRASAD GUPTA 29-Sep-89 F BC 93 2209118044 68.14% 48.67% 28.27% 48.36% 2 50.366295 2168 SUNITA KUMARI DINESHWAR PRASAD 23-Aug-71 F UR 98 2679118278 47.89% 46.22% 50.93% 48.35% 2 50.356296 3332 PRASHANT KUMAR RAJ KUMAR RAJAK 11-Feb-88 M SC 94 2643118636 44.29% 52.56% 48.20% 48.35% 2 50.356297 2153 KUMARI RAJNI DEOKI NANDAN PRASAD 01-Feb-82 F BC 82 2626118848 44.86% 52.11% 54.07% 50.34% 0 50.346298 5771 SHANKAR SUMAN RAM SHARAN PANDIT 01-Jan-81 M EBC 91 2668119179 43.00% 50.67% 51.33% 48.33% 2 50.336299 4301 USHA KUMARI BHRIGU NATH SHARMA 01-Jan-74 F UR 82 2730118179 45.33% 50.22% 55.40% 50.32% 0 50.326300 4604 ABHA KUMARI ADINATH PANDEY 10-Oct-87 F UR 85 2601115047 43.00% 48.00% 53.93% 48.31% 2 50.316301 5548 ABHA KUMARI ADINATH PANDEY 10-Oct-87 F UR 85 2601115047 43.00% 48.00% 53.93% 48.31% 2 50.316302 4718 RINKU KUMARI RAJ NANDAN SINGH 17-Dec-74 F UR 84 2658118215 42.56% 51.89% 50.47% 48.30% 2 50.306303 P 114 REKHA KUMARI BARNWAL GOPAL PRASAD BARNWAL 01-Jan-80 F BC 83 1140118204 44.71% 54.67% 45.50% 48.29% 2 50.296304 4914 RAJESH RANJAN RAMA SHANKER PRASAD 17-Jan-85 M UR 110 0704118285 38.57% 47.11% 53.20% 46.29% 4 50.296305 4996 PANNA LAL BRAHMDEO PRASAD 02-Feb-86 M SC 87 2605119322 45.86% 47.22% 51.80% 48.29% 2 50.296306 2161 AKANSHA SINHA NARWADESHWAR NARAIN SINGH 25-Mar-83 F UR 86 2603115171 44.00% 47.44% 53.40% 48.28% 2 50.286307 3080 ASHUTOSH SHARMA BINOD SHARMA 01-Mar-81 M EBC 91 2627115042 43.00% 52.33% 49.47% 48.27% 2 50.276308 2154 AVINANDAN KUMAR CHANDRA SHEKHAR THAKUR 04-Jan-84 M BC 97 2628115022 48.00% 46.67% 50.13% 48.27% 2 50.276309 6058 ROHITASH KUMAR CHANDRA BHUSHAN PRASAD 15-Aug-80 M BC ORTH 95 2659118145 46.29% 51.22% 47.27% 48.26% 2 50.266310 976 AJAY KUMAR BACHCHE LAL YADAV 17-Nov-83 M BC 99 2106118190 42.86% 49.67% 52.27% 48.26% 2 50.266311 1841 ASHUTOSH KUMAR GAJANAND THAKUR 22-Feb-80 M UR 99 3401115397 56.22% 48.44% 40.07% 48.24% 2 50.246312 6075 SUMAN KUMARI RAJENDRA PRASAD SINGH 30-Dec-86 F UR 82 2433118433 48.29% 46.22% 56.20% 50.24% 0 50.246313 6131 SATISH KUMAR RAMSHARAN PRASAD 05-Jun-84 M EBC 83 2835115080 48.57% 47.78% 48.33% 48.23% 2 50.23CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 615 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6314 347 SURYA KUMAR SINGH JAGDISH NARAYAN SINGH 25-Oct-85 M BC 100 2311118127 37.14% 51.56% 56.00% 48.23% 2 50.23Sex6315 3090 MANJU KUMARI BAIJU SAW 03-Feb-73 F BC 83 2502115539 59.57% 34.33% 50.75% 48.22% 2 50.226316 2658 PALLAVI KUMARI MAHESH PANDEY 23-Aug-82 F UR 86 2639118313 40.86% 54.33% 49.47% 48.22% 2 50.226317 6661 MANJU KUMARI PRABHAKAR PANDAY 01-Jan-83 F UR 82 2630118448 46.43% 49.00% 55.20% 50.21% 0 50.216318 799 RASHMI KUMARI GANGA DHAR MISHRA 10-Aug-77 F UR 91 2655118160 43.60% 53.60% 47.40% 48.20% 2 50.206319 4578 PRANITA SUDHIR KUMAR SAMAIYAR 11-Dec-80 F UR 104 2643118536 47.29% 51.44% 45.87% 48.20% 2 50.206320 4872 BENAZEER ISHRAT MD NEZAMUDDIN ANSARI 20-Jan-91 F BC 95 2612118562 51.43% 43.44% 49.73% 48.20% 2 50.206321 66 PREETI KUMARI GANESH PRASAD SINGH 16-Feb-77 F BC 97 2644118259 46.56% 49.33% 48.67% 48.19% 2 50.196322 704 KUMAR SONU SHANKAR SITARAM PANDIT 05-Jan-84 m EBC 101 0409118037 47.71% 47.89% 48.93% 48.18% 2 50.186323 5979 ASHOK KUMAR CHAUDHARY GENAURI CHAUDHARY 18-Nov-73 M EBC 84 2610118492 40.33% 50.78% 53.40% 48.17% 2 50.176324 2539 NIRAJ KUMAR RAM NARESH MANJHI 02-Feb-82 M SC 98 2636118662 47.00% 47.78% 49.73% 48.17% 2 50.176325 5998 MANSHWI KUMAR JAGDISH PRASAD SINGH 24-Feb-89 M BC 91 2632118027 53.00% 48.44% 43.07% 48.17% 2 50.176326 2209 ASHOK KUMAR SINGH SIKANDER SINGH 07-Jan-75 M BC 115 2624115265 53.80% 42.67% 42.00% 46.16% 4 50.166327 2625 T RAJNISH KUMAR RAMSWARATH SHARMA 03-Feb-84 M UR 94 204118389 36.22% 58.22% 50.00% 48.15% 2 50.156328 3179 HEMLATA KUMARI GUPTA RAJKUMARI DEVI 14-Apr-72 F BC 86 2620118090 38.56% 50.78% 55.07% 48.13% 2 50.136329 671 KABITA KUMARI MADHESHWAR SINGH 11-Nov-81 F UR 85 2658115225 46.43% 45.22% 52.73% 48.13% 2 50.136330 2949 DHANANJAY KUMAR RAMANAND PRASAD 25-Jan-82 M BC 88 2615118513 49.71% 48.89% 45.80% 48.13% 2 50.136331 1175 PRIYA KUMARI KRISHNA PRASAD 29-Jun-87 F SC 93 2645118257 45.71% 48.44% 50.20% 48.12% 2 50.126332 633 SACHCHENDRA BIRAJEE HARI LAL BIRAJEE 03-Jan-84 M BC 90 3622118101 33.71% 59.89% 50.73% 48.11% 2 50.116333 5171 PRIYANKA KUMARI RAMESH PRASAD 17-Dec-89 F UR 92 1516118085 51.57% 40.89% 51.87% 48.11% 2 50.116334 3434 SUMAN SINHA NAWAL KISHORE PRASAD 01-Jul-72 F UR 87 2694115121 42.44% 43.78% 58.07% 48.10% 2 50.106335 1764 SHATRUGHAN PRASAD MANDAL RUP NARAYAN MANDAL 02-Jan-85 M EBC 91 2145118138 46.86% 48.11% 49.33% 48.10% 2 50.106336 5914 SANTOSH KUMAR YAMUNA MAHTO 25-Feb-86 M BC 85 2665118198 38.29% 53.00% 53.00% 48.10% 2 50.106337 5397 NEHA GUPTA KEDAR NATH GUPTA 26-Apr-80 F EBC 83 2635118869 44.56% 46.78% 52.93% 48.09% 2 50.096338 191 SUNIL KUMAR RAM CHANDRA DAS 06-May-83 M SC 94 2694115292 47.57% 48.22% 48.47% 48.09% 2 50.096339 6378 MANOJ KUMAR KAMAL RAJAK 01-Jul-87 M SC 106 3630118190 31.86% 49.67% 56.73% 46.09% 4 50.096340 6096 RAMESH KUMAR RAM SHIWPUJAN RAM 14-Aug-75 M SC 100 2653118101 41.00% 49.44% 53.73% 48.06% 2 50.066341 1978 GIRISH KUMAR SINGH RAM BAHADUR SINGH 25-Apr-86 M BC 86 2209118106 46.75% 46.30% 51.13% 48.06% 2 50.066342 4977 RITU RANI SUKHDEO PANDEY 25-Mar-87 F UR 82 2425118110 47.14% 46.22% 56.80% 50.06% 0 50.066343 4657 SANJEEV KUMAR NATHUN CHOUDHARY 15-Jan-81 M SC 90 2663118576 37.57% 54.56% 51.93% 48.02% 2 50.026344 296 RASHMI KUMARI JANARDAN PRASAD 25-May-87 F BC 98 2685115038 43.71% 49.67% 50.67% 48.02% 2 50.026345 1930 SWATANTRA KUMAR VERMA RAMCHANDRA PRASAD VERMA 07-Jan-74 M UR ORTHO 98 2699118827 46.22% 47.56% 50.27% 48.01% 2 50.016346 1734 SUNITA KUMARI BRAJ KISHORE SAW 20-Oct-86 F BC 82 2679118297 59.29% 45.67% 45.07% 50.01% 0 50.016347 5922 RAKESH KUMAR MADAN PRASAD 10-Dec-78 M BC 93 1117115031 46.33% 47.11% 50.53% 47.99% 2 49.996348 962 PRITY VERMA NARENDRA KUMAR VERMA 01-Jan-83 F UR 83 2645118157 45.71% 45.56% 52.67% 47.98% 2 49.986349 6180 JAI PRAKASH SHARMA KAMTA MISTRI 16-Jan-87 M EBC 83 2621111001 38.86% 54.56% 50.53% 47.98% 2 49.986350 625 PANKAJ KUMAR OM PRAKASH 25-Feb-86 M EBC 88 2679115833 43.86% 49.00% 51.07% 47.97% 2 49.976351 4521 KUMARI PADMAWATI SINHA AKHILESHWAR PRASAD VERMA 25-Sep-76 F UR 83 2671115014 43.89% 46.11% 53.87% 47.96% 2 49.966352 307 AMAR KUMAR SINGH RAJKUMAR PRASAD SINGH 05-Oct-76 M EBC 91 2607115031 53.56% 40.44% 49.87% 47.96% 2 49.96CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 616 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6353 5992 AMITESH AKHILESHWAR PD SRIVASTAVA 14-Feb-82 M UR 98 2613115068S 48.86% 45.00% 50.00% 47.95% 2 49.95Sex6354 136 CHHAYA JAGDISH NARAYAN SINGH 05-Dec-86 F UR 92 2640115004 54.57% 40.67% 48.60% 47.95% 2 49.956355 2359 KUMARI BAIN PRIYA KULENDRA JHA 02-Jan-73 F UR 87 2911118116 49.00% 45.56% 49.27% 47.94% 2 49.946356 3296 ABINASH KUMAR SACHIDA NAND SINGH 30-Dec-87 M UR 90 2601115277 53.57% 36.89% 53.33% 47.93% 2 49.936357 4271 AFSANA KHANUM TAJMAHAMMAD KHAN 20-Aug-79 F EBC 101 2602115025 66.78% 45.78% 31.20% 47.92% 2 49.926358 5657 SANDHYA KUMARI S K P SHARMA 07-Jun-76 F UR 103 2661118032 37.00% 62.00% 44.73% 47.91% 2 49.916359 4438 AJAY KUMAR GOPAL JEE PRASAD 15-Jul-82 M EBC 82 2602115078 50.80% 50.56% 48.33% 49.90% 0 49.906360 2329 SURBHI SRIVASTWA SHAILESH SRIVASTWA 05-Apr-91 F UR 92 2680118165 42.00% 46.22% 55.47% 47.90% 2 49.906361 5953 BHASHKAR JHA BIRSAN JHA 09-Oct-81 M UR 98 26051118947 45.43% 47.56% 50.53% 47.84% 2 49.846362 1563 SWETA KUMARI ARJUN SAO 10-Jan-88 F EBC EYE 90 2684118048 49.00% 49.22% 45.20% 47.81% 2 49.816363 2202 PRAGATI SINGH RAMANAND PRASAD SINGH 01-May-89 F BC 84 2643118091 50.20% 51.33% 41.87% 47.80% 2 49.806364 4721 SHAMBHU KUMAR YADAV SURENDRA YADAV 20-Jan-82 M BC 82 2152118175 39.57% 58.33% 51.47% 49.79% 0 49.796365 6054 AMIT KUMAR MAHTO SHYAM DEO MAHTO 05-Jan-84 M EBC 84 2603118574 45.57% 43.44% 54.33% 47.78% 2 49.786366 1333 T RUCHI ANIL KUMAR YADAV 13-Nov-88 F BC 82 2659118435 54.40% 45.00% 49.93% 49.78% 0 49.786367 1379 SANTOSH KUMAR SINGH JAI NANDAN SINGH 01-Mar-81 M UR 93 2665118497 55.14% 42.67% 45.47% 47.76% 2 49.766368 1861 BABITA KUMARI RAMSAGAR CHAURASIYA 12-Mar-82 F BC 84 2629115009 44.43% 51.22% 47.60% 47.75% 2 49.756369 5911 PRASHANT KUMAR BHISHMA PRASAD 01-Nov-88 M BC 86 3509115149 38.57% 48.89% 55.80% 47.75% 2 49.756370 6007 SHASHI BHUSHAN SINGH SHEO DAYAL SINGH 16-Apr-74 M BC 90 0739115096 42.22% 42.33% 58.67% 47.74% 2 49.746371 6574 SANOJ KUMAR YOGENDRA SAH 20-Dec-79 M EBC 95 3119115229 50.63% 44.78% 47.80% 47.73% 2 49.736372 1665 GINNI KUMARI BABAN SINGH 17-May-87 F UR 90 2618118341 49.86% 43.56% 49.73% 47.72% 2 49.726373 3205 JITENDRA KUMAR RAM BALAK SHARMA 02-Apr-80 M EBC 86 2502115237 36.33% 49.44% 57.33% 47.70% 2 49.706374 6600 SANTOSH KUMAR YOGENDRA PRASAD SINGH 04-Jan-88 M BC 86 2665118094 42.20% 56.78% 44.07% 47.68% 2 49.686375 5183 SANJEEV KUMAR SHANKAR PRASAD 27-Feb-84 M EBC 86 2663118565 44.00% 48.56% 50.47% 47.67% 2 49.676376 241 MANISHA KUMARI ARUN KUMAR JHA 02-May-84 F UR 83 2124118067 53.14% 43.78% 46.07% 47.66% 2 49.666377 1513 CHANDRA SHEKHAR KUMAR GAURI SHANKAR YADAV 15-Jan-86 M BC 83 2638115062 43.71% 48.67% 50.60% 47.66% 2 49.666378 230 BISHNU MOCHI LALBIHARI MOCHI 16-Oct-73 M sc 84 1422118172 49.44% 44.00% 49.47% 47.64% 2 49.646379 68 BIJENDRA KUMAR BIHARI SINGH 01-Jul-83 M BC 87 4007118842 41.78% 46.78% 54.33% 47.63% 2 49.636380 4242 ANURADHA KUMARI BRIJNANDAN PRASAD 02-Sep-89 F BC 83 2404118117 45.14% 47.22% 50.53% 47.63% 2 49.636381 6366 RISHIKESH KUMAR RAJENDRA PRASAD SINGH 01-Mar-79 M UR 91 1307115094 45.11% 48.56% 49.20% 47.62% 2 49.626382 1538 RUBI SINHA KASHI PD. SINGH 24-Dec-74 F UR 85 2659118420 44.33% 53.78% 44.72% 47.61% 2 49.616383 6648 MANJU KUMARI GULAB VERMA 09-Apr-85 F BC 85 2630118416 47.57% 44.56% 50.67% 47.60% 2 49.606384 4387 DEEPAK BASAK HARI GOPAL BASAK 8-May-74 M BC 82 2641115062 44.67% 40.56% 63.53% 49.59% 0 49.596385 477 PRADEEP KUMAR CHANDRADEO PRASAD 08-Oct-72 M BC 101 2680115007 48.67% 36.56% 57.50% 47.57% 2 49.576386 903 VIJAY KRISHNA SHYAM NANDAN SINGH 05-Jan-74 M BC 93 2691118208 41.22% 47.11% 54.33% 47.56% 2 49.566387 3123 ANAND SHANKAR DHEERAJ KUMAR 24-Feb-83 M UR 96 2605118168 44.71% 50.11% 47.87% 47.56% 2 49.566388 6016 PRAMOD KUMAR SUKDEO SAH 03-Jul-83 M EBC 85 1007118405 43.43% 48.11% 51.13% 47.56% 2 49.566389 2240 RAGIV KUMAR JAI KISHORE NARAYAN 03-Jan-76 M UR 102 2681115496 51.22% 38.67% 52.75% 47.55% 2 49.556390 2106 AJAY KUMAR HARIDWAR PRASAD 11-Jan-80 M SC 83 2603115001 46.71% 46.44% 49.47% 47.54% 2 49.546391 3216 SUNIL KUMAR SINGH SHISHUPAL SINGH 24-Jan-81 M BC 104 2679118016 45.29% 49.56% 47.73% 47.52% 2 49.52CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 617 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6392 6021 CHANDAN KUMAR RAMESH SINGH 16-May-87 M UR 93 2636115118 49.14% 48.56% 44.80% 47.50% 2 49.50Sex6393 5363 DEVESH KUMAR KESHAW PRASAD 21-May-81 M EBC 100 0807115115 43.20% 42.67% 56.60% 47.49% 2 49.496394 1633 ARUN KUMAR PARMANAND PRASAD 04-Jan-86 M EBC 88 2609118236 45.43% 48.67% 48.33% 47.48% 2 49.486395 5442 JAYMANGAL PRASAD GUPTA BHADAI PRASAD GUPTA 13-Aug-70 M BC Bone 87 0711118880 47.22% 45.00% 50.20% 47.47% 2 49.476396 4308 GHANSHYAM RAJAK ARJUN RAJAK 07-Jan-72 M sc 92 1902115096 39.33% 53.00% 50.07% 47.47% 2 49.476397 2296 SURYA DEO KUMAR VIBHUTI CHANDRA DEO PASWAN 05-Aug-73 M SC 88 2434118159 39.89% 47.67% 54.73% 47.43% 2 49.436398 6395 NEEVA KUMARI NARSINGH PRASAD YADAV 01-Feb-75 F BC 98 3032118053 42.33% 45.89% 54.07% 47.43% 2 49.436399 756 SHALINI KAUSHAL KAMAL DAS 15-Dec-82 F sc 88 3044118290 56.57% 51.11% 34.60% 47.43% 2 49.436400 5348 SUNIL KUMAR YADAV GANGA PRASAD YADAV 02-Apr-85 M BC 83 0637115006 50.86% 41.56% 49.87% 47.43% 2 49.436401 4133 RAJESH KUMAR HANUMAN PRASAD 23-Oct-75 M EBC 89 3838118286 45.56% 46.11% 50.60% 47.42% 2 49.426402 3563 RAKESH KUMAR SHIV NARAYAN SINGH 03-Oct-81 M EBC 85 4014118705 41.86% 46.00% 54.40% 47.42% 2 49.426403 3979 VIBHA KUMARI NAGINA PRASAD 05-Jan-73 F EBC 90 2691118055 37.33% 47.56% 57.33% 47.41% 2 49.416404 946 AMIT KUMAR MADAN KUMAR 27-Aug-86 M BC 86 2612115036 48.14% 48.56% 45.47% 47.39% 2 49.396405 3477 SHARWAN KUMAR SINGH UDAY KANT SINGH 04-Apr-88 M UR 93 2691115322 47.00% 45.56% 49.60% 47.39% 2 49.396406 3291 REETA LAL BIHARI SINGH 06-Jul-72 F BC 91 2685115478 42.40% 49.80% 49.93% 47.38% 2 49.386407 4316 CHANDAN KUMAR BAIDYANATH PRASAD 04-May-88 M EBC 90 0945118283 45.57% 45.56% 51.00% 47.38% 2 49.386408 6598 CHANDAN KUMAR BAIDYANATH PRASAD 04-May-88 M EBC 90 0945118283 45.57% 45.56% 51.00% 47.38% 2 49.386409 1657 AMITESH AKHILESHWAR PD SRIVASTAVA 14-Feb-82 M UR 98 2613115068 48.86% 43.22% 50.00% 47.36% 2 49.366410 4980 BABITA PRASAD CHANDRADEV PRASAD 12-Feb-83 F BC 83 1103115122 34.29% 54.44% 53.33% 47.35% 2 49.356411 2545 SANJAY KUMAR NARSINGH DAS 10-Jan-72 M EBC 90 2662118557 45.22% 46.00% 50.80% 47.34% 2 49.346412 5667 SYED AFTAB ALAM SYED ABBAS 28-Jul-75 M UR 102 2696115069 45.78% 42.78% 53.47% 47.34% 2 49.346413 1305 SWETA KUMARI SATYA NARAYAN SINGH 15-Dec-81 F BC 87 2683118208 55.71% 62.11% 24.13% 47.32% 2 49.326414 3968 RASHMI KUMARI BHUPENDRA PRATAP PANDEY 20-Jul-85 F UR 83 2685115009 52.71% 35.78% 53.47% 47.32% 2 49.326415 1013 BARNALI SAHA BALARAM PODDER 31-Dec-79 F BC 91 3705118136 50.89% 51.33% 39.66% 47.29% 2 49.296416 4037 SWATEE NARENDRA NARAIN KARN 04-Sep-82 F UR 88 3025118143 45.29% 43.89% 52.67% 47.28% 2 49.286417 711 POONAM KUMARI SARYUG PRASAD 20-Apr-88 F BC 97 2642118164 46.14% 46.22% 49.47% 47.28% 2 49.286418 6514 SARITA KUMARI JAGLAL CHOUDHARY 05-May-73 F SC 96 1415118196 37.67% 49.22% 54.93% 47.27% 2 49.276419 3175 NAMRATA NIDHI SURYA NARAYAN PODDAR 08-Jan-80 F BC 100 2677115296 51.86% 43.00% 46.93% 47.26% 2 49.266420 5347 RADHA RAMAN SINGH RANBIR SINGH 10-Dec-84 M UR 90 2681115426 47.71% 40.00% 54.07% 47.26% 2 49.266421 363 PRIYANKA KUMARI SIDH NATH SINGH 25-Dec-88 F UR 85 2681115016 46.86% 41.33% 53.60% 47.26% 2 49.266422 5132 SANJAY KUMAR BISHWANATH PRASAD 05-Aug-72 M BC 85 1121115082 48.89% 37.44% 55.42% 47.25% 2 49.256423 1725 MANOJ KUMAR DAYANAND PASWAN 04-Mar-83 M SC 82 1408118094 50.43% 40.67% 56.67% 49.25% 0 49.25CategoryHandicappedREMARKS6424 5026 SANTOSH KUMAR SINGH BAL BACHAN CHOUDHARY 02-Jan-80 M BC ORTHO 92 2834115012 46.78% 43.78% 51.07% 47.21% 2 49.21 20% Ortho Handicapped6425 77 ARTI KUMARI SURENDRA NATH PAL 26-Jan-91 F EBC 86 2609118114 34.33% 52.11% 55.20% 47.21% 2 49.216426 5173 RAJ KISHOR PRASAD SATYA NARAYAN PRASAD 04-Feb-82 M BC 91 2682115011 41.57% 45.89% 54.13% 47.20% 2 49.206427 1235 RAUSHAN KUMARI LAL BABU SAO 17-Jan-85 F BC 94 2655118499 51.14% 61.00% 29.47% 47.20% 2 49.206428 1107 SHALINI KUMARI MOHAN LAL 10-Sep-83 F EBC 99 3206118233 39.29% 50.56% 51.73% 47.19% 2 49.196429 P19 BIPIN KUMAR AWADHESH KUMAR 05-Jan-89 M EBC 83 2613118679 49.71% 42.11% 49.73% 47.19% 2 49.196430 2997 RUPA KUMARI MAHADEO SAHU 24-Nov-89 F BC 91 2659118560 55.86% 53.11% 32.53% 47.17% 2 49.17Patna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 618 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6431 2628 RAJESH KUMAR JAY NARAYAN PRASAD 14-Feb-83 M BC 95 4014118531 47.71% 46.11% 47.67% 47.16% 2 49.16Sex6432 3397 SONI KUMARI SIDHESHWAR PRASAD SINGH 27-Jan-90 F UR 83 0339118707 45.86% 40.89% 54.73% 47.16% 2 49.166433 1914 PUSHPA KUMARI HIRA LAL RAM 05-Nov-82 F SC 82 0819118138 43.86% 53.56% 50.07% 49.16% 0 49.166434 4961 PUNAM PANDEY AWADHESH PANDEY 11-May-80 F UR 90 3139118011 43.50% 53.60% 44.33% 47.14% 2 49.146435 2328 PINTU KUMAR THAKUR BIRENDRA THAKUR 18-Dec-79 M UR 82 3819118083 39.14% 57.89% 50.33% 49.12% 0 49.126436 2828 SEEMA UPENDRA NATH SINGH 20-Jan-82 F UR 86 2668118186 39.80% 50.40% 51.17% 47.12% 2 49.126437 5470 BRIJNANDAN KUMAR CHHTRABALI SINGH 05-Mar-81 M SC 87 0708118032 48.14% 44.56% 48.60% 47.10% 2 49.106438 328 NEERAJ KUMAR SHIV N PD YADAV 14-Apr-87 M BC 82 3635118605 45.57% 48.89% 52.80% 49.09% 0 49.096439 3784 ARTI PANDEY AWADHESH PANDEY 14-May-78 F UR 83 2609118186 36.80% 47.40% 57.00% 47.07% 2 49.076440 262 NITESH GAURAV KANTI DEVI 03-Oct-80 M SC 87 2418118182 48.57% 46.44% 46.20% 47.07% 2 49.076441 977 NIRMALA KUMARI PREM KUMAR YADAV 04-Dec-85 F BC 82 2637118182 53.43% 52.00% 41.67% 49.03% 0 49.036442 4193 KUMAR SANU UMA SHANKAR PRASAD 28-Dec-85 M BC 92 2626118001 52.43% 46.78% 41.87% 47.02% 2 49.026443 4680 ARTI SHRI VIJAY PRASAD 30-Sep-75 F BC 86 2622115037 45.44% 45.00% 50.53% 46.99% 2 48.996444 304 BINOD KUMAR LAKSHMI PASWAN 10-Jan-71 M SC 84 2699118307 45.11% 41.89% 53.93% 46.98% 2 48.986445 6546 YADVENDRA KUMAR SINGH RAM PRASAD SINGH 15-Mar-76 M BC 85 2213115174 39.33% 52.33% 49.27% 46.98% 2 48.986446 1641 ARCHANA KUMARI UPENDRA SHARMA 25-Dec-82 F UR 84 2608118313 47.29% 47.67% 46.00% 46.98% 2 48.986447 6715 SUJEET KUMAR SAURABH CHANDESHWAR MATHO 15-Jul-84 M BC 83 3016115146 47.43% 45.00% 48.47% 46.97% 2 48.976448 894 INDU BHUSHAN PRABHAT BHARAT BHUSHAN VIDYARTHI 02-Jan-70 M SC 82 2620118318 60.67% 56.44% 29.73% 48.95% 0 48.956449 232 SANTU KUMARI GOBARDHAN MAHTO 09-Feb-79 F BC 96 2689115335 54.67% 36.56% 49.58% 46.94% 2 48.946450 5912 SAVITRI KUMARI SURESH PRASAD SINGH 15-Jan-82 F UR 83 1307115382 45.43% 45.00% 50.40% 46.94% 2 48.946451 831 RAKESH KUMAR SITA RAM PANDIT 05-Feb-82 M EBC 85 2683115256 44.17% 45.33% 51.33% 46.94% 2 48.946452 3837 KUMARI PRITI RAO DINESH KUMAR RAO 04-Jun-81 F EBC 89 2413118243 36.57% 48.89% 55.33% 46.93% 2 48.936453 3355 ASHWANI KUMAR MAHENDRA RAM 06-Feb-84 M SC 85 2610118742 45.00% 47.11% 48.67% 46.93% 2 48.936454 2491 RAJ KUMAR RAJENDRA PASWAN 10-Oct-90 M SC 84 2648118104 45.14% 47.67% 47.93% 46.91% 2 48.916455 2892 SUNITA KUMARI NATHUNI RAM 4-Dec-71 F SC 95 0946115258 38.89% 51.89% 49.93% 46.90% 2 48.906456 2010 RAJANI BALA SHARAN NIRMAL KUMAR 04-Jan-72 F UR 88 2682115131 46.89% 41.10% 52.58% 46.86% 2 48.866457 5562 BINAY KUMAR SHARMA RAM PYARE LAL SHARMA 01-Jan-72 M EBC 82 2203115186 56.78% 43.44% 46.33% 48.85% 0 48.856458 4197 PRITI KUMARI GUPTESHWAR MISHRA 05-Dec-82 F UR 84 2644118698 45.29% 45.78% 49.47% 46.84% 2 48.846459 1028 BISHNU KUMAR SAH TANUKDHARI PRASAD SAH 07-Aug-86 M EBC 82 0402115058 49.14% 42.11% 55.20% 48.82% 0 48.826460 4432 RENU KUMARI NAND KISHOR PRASAD 28-Nov-89 F EBC 82 2657118157 57.29% 46.44% 42.73% 48.82% 0 48.826461 5067 SHIO BALAK RAM BASAWAN RAM 12-Aug-69 M SC 88 3514115049 47.00% 42.78% 50.67% 46.81% 2 48.816462 6062 RAVI KUMAR RAJENDRA PRASAD 02-Feb-85 M SC 83 2656113121 46.43% 49.00% 45.00% 46.81% 2 48.816463 2364 VIDYA BHUSAN AJAY PRASAD 12-Dec-88 M BC 96 2691118128 49.00% 41.78% 49.67% 46.81% 2 48.816464 1105 SONI KUMARI RAMBALAK PASWAN 02-Feb-81 F SC 84 2672118491 45.00% 44.33% 51.07% 46.80% 2 48.806465 2978 JITENDRA KUMAR MISHRI PRASAD 10-Aug-82 M EBC 87 2657115092 45.00% 44.22% 51.13% 46.79% 2 48.796466 840 SAROJ BALA KASHI YADAV 09-Mar-76 F BC 88 2666118463 35.00% 50.80% 54.53% 46.78% 2 48.786467 4855 SUNIL KUMAR RAMJEE PRASAD 16-Aug-74 M BC 103 2416115262 38.11% 48.44% 53.73% 46.76% 2 48.766468 6465 SANGITA KUMARI DEOKINANDAN JHA 07-Apr-83 F UR 93 0927118226 39.14% 51.00% 50.13% 46.76% 2 48.766469 6459 MURALI MANOHAR JOSHI YUGESHWAR YADAV 10-Feb-80 M UR 85 1703115275 46.86% 45.22% 48.07% 46.72% 2 48.72CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 619 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6470 1164 KUSHWANT KUMARI BABU LAL 12-Mar-80 F UR 86 2627118730 40.14% 50.56% 49.47% 46.72% 2 48.72Sex6471 2668 ASHISH RANJAN ASHOK KUMAR 12-Jan-88 M BC 83 2624115198 49.57% 42.11% 48.47% 46.72% 2 48.726472 6026 CHITRALEKHA KUNDAN PRASAD SINHA 21-Jan-81 F UR 86 2640115035 45.57% 46.20% 48.33% 46.70% 2 48.706473 3597 BIJENDRA KUMARH RAMDAS THAKUR 03-Oct-84 M EBC 92 2807118566 37.86% 50.22% 51.87% 46.65% 2 48.656474 1299 MAMTA KUMARI HIRANAND PRASAD 26-Sep-71 F UR 97 2629118481 51.11% 39.67% 49.13% 46.64% 2 48.646475 2724 RAJENDRA KUMAR RAMA NAND SINGH 05-Jan-90 M EBC 82 2649118292 52.00% 42.00% 51.87% 48.62% 0 48.626476 2369 BABLU KUMAR RAJ KUMAR 05-Mar-75 M SC 100 2612118122 42.22% 48.33% 49.27% 46.61% 2 48.616477 3436 RAJ KUMAR RAMESHWAR PRASAD 10-Jan-82 M EBC 97 2648118083 39.29% 51.00% 49.53% 46.61% 2 48.616478 5377 MANOJ KUMAR MURALI DHAR PRASAD 16-Oct-74 M UR 93 2631118043 37.89% 48.33% 53.53% 46.59% 2 48.596479 4311 PRADEEP URAON JAWAHAR LAL URAON 03-May-82 M UR 91 2643118029 44.86% 43.33% 51.53% 46.57% 2 48.576480 2113 AMIT KUMAR MAHARAJ VIVEKA NAND MAHARAJ 14-Dec-74 M BC 83 2612115159 42.83% 47.40% 49.44% 46.56% 2 48.566481 3393 PUNAM KUMARI PASWAN BABAN PASWAN 27-Jul-78 F SC 92 2681115255 38.44% 50.11% 51.13% 46.56% 2 48.566482 3543 KALYANI KUMARI BHOLA NATH MISHRA 01-Mar-83 F UR 96 2117118255 43.43% 46.11% 50.13% 46.56% 2 48.566483 4392 NEELIMA SINHA BRIJ KISHORE PRASAD 22-Jul-84 F UR 86 2635118556 37.67% 50.67% 51.20% 46.51% 2 48.516484 698 ANKITA ROY RADHE SHYAM PRASAD 01-Jan-86 F BC 84 2606118643 45.57% 47.22% 46.67% 46.49% 2 48.496485 3192 RAGINI KUMARI AKHILESHWAR PRASAD 16-Jan-74 F UR 90 2647118335 48.44% 40.33% 50.67% 46.48% 2 48.486486 1539 PARAS NATH LALDEVA PARASAD 07-Mar-77 M EBC 98 2640118461 41.89% 52.00% 45.53% 46.47% 2 48.476487 2689 KUMARI PREMLATA SINHA SURENDRA SINGH 13-May-85 F BC 93 2413118238 49.56% 55.67% 34.20% 46.47% 2 48.476488 589 ANIL KUMAR SUDARSHAN SINGH 04-Jan-85 M UR 92 1501115337 44.57% 43.44% 51.33% 46.45% 2 48.456489 2274 VIJAYLAXMI PRASAD MOHARLAL PRASAD 10-Oct-79 F UR 84 2697115289 54.33% 45.70% 39.30% 46.44% 2 48.446490 1884 PAWAN KUMAR SHRI SUBHASH CHAND 01-Jun-83 M SC 89 2640118581 36.83% 52.00% 50.50% 46.44% 2 48.446491 3018 SURAJ DEO KUMAR CHANDRIKA KEWAT 12-Apr-80 M EBC 89 4019118023 59.71% 42.00% 37.53% 46.42% 2 48.426492 1571 ALKA SINGH GEETA PRASAD SINGH 05-Jan-77 F UR 91 2606115002 39.60% 58.89% 40.73% 46.41% 2 48.416493 189 SUSHMA KUMARI MOHAN CHOUDHARY 05-Nov-84 F SC 84 2682118103 44.29% 48.89% 46.07% 46.41% 2 48.416494 6642 DHARMVIR KUMAR RUDRA PRASAD 05-Mar-85 M BC 98 2403115314 46.14% 42.33% 50.73% 46.40% 2 48.406495 1440 KUMARI SNEHLATA DURGA KANT JHA 25-Aug-87 F UR 84 2699118893 48.86% 42.56% 47.80% 46.40% 2 48.406496 4740 VED PRAKASH SHIV SHANKAR RAM 09-Oct-71 M EBC 89 2697115080 44.44% 42.56% 52.07% 46.36% 2 48.366497 3760 RISHI KUMAR JAGAT NARAYAN LAL 22-Jan-74 M BC 93 2686115285 40.44% 45.22% 53.40% 46.36% 2 48.366498 6159 SAROJ KUMAR SINGH VISHNUDEV SINGH 05-Aug-75 M UR 93 2666118500 38.22% 49.67% 51.20% 46.36% 2 48.366499 P 63 SEEMA KUMARI SURENDRA PANDIT 05-Feb-86 F EBC 94 2690115298 57.29% 48.67% 33.13% 46.36% 2 48.366500 1455 KOMAL KUMARI CHANDRABHUSHAN SHARMA 04-Oct-85 F UR 85 2665115054 49.43% 47.33% 42.20% 46.32% 2 48.326501 3570 PRABHAKAR MADHAV GURUDEO ROY 05-Feb-91 M BC 106 2642118400 67.00% 36.78% 29.00% 44.26% 4 48.266502 288 SUDHANSU KUMAR BAL PRABHAKAR SINGH 01-Oct-83 M BC 85 2693115434 48.86% 43.44% 46.42% 46.24% 2 48.246503 1585 RAVI BHUSHAN KUMAR MADAN MOHAN RAY 15-Dec-81 M BC 108 2685115131 43.43% 45.67% 43.56% 44.22% 4 48.226504 302 SHAEESTA FATIMA MD SHAHABUDDIN ANSARI 12-Apr-88 F EBC 83 2603118920 42.86% 54.00% 41.80% 46.22% 2 48.226505 P2 KAMLESH KUMAR JHA MOHAN JHA 18-Feb-76 M UR 96 2106115016 39.00% 49.78% 49.87% 46.21% 2 48.216506 4854 RAHUL DEO KESHRI VYASDEO KESHRI 01-Jan-81 M SC 89 2647118387 42.86% 49.22% 46.53% 46.20% 2 48.206507 5938 NITU SHARMA SANJEEV KUMAR 31-Dec-74 F BC 86 2638118499 38.44% 52.00% 48.13% 46.19% 2 48.196508 5490 BIJENDRA KUMAR MAHESHWAR PASWAN 18-Aug-81 M SC 83 2613118251 46.29% 43.89% 48.40% 46.19% 2 48.19CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 620 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6509 2486 MUKESH KUMAR SURENDRA PRASAD 08-Jul-81 M SC 100 2634118413 45.00% 47.33% 46.20% 46.18% 2 48.18Sex6510 3641 PINKI TRIPATHI JAGAT NARAYAN TRIPATHI 01-Jan-77 F UR 90 0722118474 45.33% 45.40% 47.73% 46.16% 2 48.166511 5808 VIKASH KUMAR AKELA INDRADEO PASWAN 15-Jul-80 M SC 85 2698115062 38.43% 46.11% 53.83% 46.12% 2 48.126512 3081 SATISH KUMAR SITARAM MOCHI 15-Feb-77 M SC 99 2690115100 39.60% 45.56% 53.13% 46.10% 2 48.106513 4501 CHANDRA SHEKHAR KUMAR LAKSHMI MAHTO 08-Mar-85 M BC 93 2614118424 44.71% 45.89% 47.53% 46.05% 2 48.056514 5754 SANTOSH KUMAR JHA RAJENDRA JHA 26-Feb-80 M UR 96 2905115321 44.56% 43.78% 49.73% 46.02% 2 48.026515 4178 PUNAM KUMARI RAM BACHAN SINGH 10-Feb-83 F EBC 82 2821118011 46.29% 44.67% 53.07% 48.01% 0 48.016516 2721 POONAM RANI BASANT RAM 16-Jun-79 F SC 90 2642118280 50.83% 40.20% 46.96% 46.00% 2 48.006517 4950 DIVYA KUMARI KANHAIYA LAL 07-Feb-81 F EBC 87 2617118277 41.14% 46.33% 50.53% 46.00% 2 48.006518 5433 MIRA KUMARI RAJENDRA PRASAD SINGH 16-Mar-81 F BC 88 0338118742 40.14% 48.33% 49.53% 46.00% 2 48.006519 6430 KUMARI SHYAMA SINGH RAM LAKHAN SINGH 15-Apr-80 F UR 88 4011118200 47.00% 45.44% 45.47% 45.97% 2 47.976520 2903 MANOJ KUMAR DUKHHARAN PRASAD 04-Mar-74 M EBC 93 4012118290 48.67% 43.67% 45.53% 45.96% 2 47.966521 3087 SARITA KUMARI MISHRA KRISHNA KANT MISHRA 16-Feb-75 F UR 87 2689115444 47.89% 42.78% 47.20% 45.96% 2 47.966522 1466 ANITA DEVI BIRENDRA PRASAD SINGH 30-Jun-77 F UR 84 2605118691 55.56% 51.44% 30.87% 45.96% 2 47.966523 5116 BADRINARAYAN SAH KAMESHWAR SAH 05-Jan-71 M ST 86 3112118068 40.56% 48.22% 49.07% 45.95% 2 47.956524 3475 MANISH KUMAR SHARMA JAYRAM SINGH 18-Aug-84 M BC 82 2630118087 38.00% 54.33% 51.47% 47.93% 0 47.936525 2361 RAKESH KUMAR INDRADEO PRASAD 10-Feb-84 M SC 83 2652118104 48.14% 45.11% 44.47% 45.91% 2 47.916526 2043 PRAVEEN CHAND AKELA PHOOL CHAND AKELA 05-Mar-82 M SC 93 2644118024 47.29% 45.00% 45.40% 45.90% 2 47.906527 P201 PRAKASH KUMAR GUPTA DWARIKA PRASAD GUPTA 15-Nov-83 M BC 83 1404115302 41.86% 44.11% 51.73% 45.90% 2 47.906528 1825 ANJANI KUMARI BRIJ MOHAN PRASAD 21-Jan-79 F UR 84 4007118178 38.57% 46.78% 52.33% 45.89% 2 47.896529 4595 GHAZI MD KHALID ABDUS SATTAR 7-Dec-71 M EBC 90 2651115088 58.22% 51.22% 28.20% 45.88% 2 47.886530 5832 VIKRAM KUMAR PARAS NATH PRASAD 15-Jan-86 M EBC 88 2320115279 46.00% 41.56% 50.08% 45.88% 2 47.886531 4409 POONAM SINHA MADAN PRASAD 15-Sep-78 F BC 84 2642118301 35.40% 52.80% 49.40% 45.87% 2 47.876532 5484 MD SHADAB ALI MD SHOAIB ALAM 01-Mar-81 M EBC 84 2406115292 60.50% 47.11% 30.00% 45.87% 2 47.876533 5250 PARWAT RAJ DIWALI RAM 08-Jan-75 M EBC 92 2679115962 38.00% 48.78% 50.80% 45.86% 2 47.866534 P183 VIKRAM KUMAR MANDAL RAJENDRA MANDAL 02-Feb-86 M EBC 89 2698115096 43.14% 41.44% 52.92% 45.83% 2 47.836535 133 VIDHYA SAGAR GURUDEO SHARMA 03-Jan-85 M EBC 83 2697115148 43.86% 45.33% 48.25% 45.81% 2 47.816536 643 PRAMJEET KUMAR NAGINA RAY 05-Jan-86 M BC 85 3706115306 42.29% 41.78% 53.33% 45.80% 2 47.806537 1847 DHIRENDRA KUMAR URAON PATIRAM MAHTO 25-Feb-84 M ST 102 3807118374 29.88% 57.20% 50.28% 45.78% 2 47.786538 1134 RAJ KAMAL SHARMA HARIDWAR SHARMA 15-Nov-86 M BC 88 2682115004 42.40% 41.22% 53.67% 45.76% 2 47.766539 4190 RAJLAXMI BHOLA NATH SINHA 10-Dec-89 F UR 88 4041118423 43.71% 45.44% 48.13% 45.76% 2 47.766540 774 RINA CHOUDHARY NARENDRA PD CHOUDHARY 08-Dec-77 F UR 92 2607118851 47.67% 45.10% 44.33% 45.70% 2 47.706541 4906 MANOJ KUMAR RAMESHWAR PRASAD SINHA 15-May-72 M BC 88 2675115608 51.67% 39.67% 45.73% 45.69% 2 47.696542 2775 SUSHMA KUMARI MOHAN CHOUDHARY 05-Nov-84 F SC 84 2682118103 44.29% 46.67% 46.07% 45.67% 2 47.676543 4809 RANJEET KUMAR LAL DUTTA THAKUR 28-Nov-80 M EBC 87 2411115248 39.14% 46.67% 51.13% 45.65% 2 47.656544 3353 HARENDRA KUMAR SINGH GURUCHARAN SINGH 31-Jan-80 M BC physically 102 2812115026 43.40% 41.44% 51.92% 45.59% 2 47.596545 4705 SUJIT KUMAR SRIKANT PANDEY 10-Dec-85 M UR ORTHO 82 2433118377 44.86% 48.67% 49.20% 47.57% 0 47.576546 36 NEHA KUMARI RAMKRISHNA PRASAD SHARMA 26-Aug-85 F BC 88 2635118888 41.71% 47.56% 47.40% 45.56% 2 47.566547 5283 BHUNESHWAR KUMAR BRIJMOHAN SINGH 22-Jan-80 M BC 87 0805115076 51.33% 35.44% 49.87% 45.55% 2 47.55CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 621 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6548 3351 NAND KISHOR JAGAN RAM 07-Feb-78 M SC 96 2677115303 51.11% 39.33% 46.07% 45.50% 2 47.50Sex6549 4146 JITENDRA KUMAR SHIVJI PRASAD 08-Feb-86 M EBC 89 2621118413 42.00% 43.11% 51.25% 45.45% 2 47.456550 6401 MINA KUMARI KAMESHWAR PRASAD 01-Jan-76 F BC 86 3203118146 43.33% 44.00% 49.00% 45.44% 2 47.446551 5863 RAKESH RANJAN PRASAD MUNDRIKA PRASAD 26-Jan-87 M EBC ORTHO 95 1117115107 41.83% 45.11% 49.33% 45.43% 2 47.436552 3746 UMESH KUMAR RAM VYAS RAM 01-Feb-73 M SC 85 2687118076 35.00% 49.11% 52.13% 45.41% 2 47.416553 4711 KUSUM KUMARI SHYAM JEE MISHRA 01-Mar-85 F UR 89 0813118329 43.57% 45.33% 47.33% 45.41% 2 47.416554 395 SUDHIR KUMAR THAKUR RAM NARESH THAKUR 20-Jun-82 M BC 94 2606118955 41.14% 47.33% 47.73% 45.40% 2 47.406555 2933 SHASHI SAURAV RAMESH RAJAK 01-Oct-85 M SC 84 2669118478 46.00% 44.67% 45.53% 45.40% 2 47.406556 274 ANKITA VERMA MOHAN KUMAR VERMA 01-Mar-86 F EBC 85 2617115032 41.29% 40.00% 54.87% 45.38% 2 47.386557 334 T DEEPALI KUMARI SURESH PRASAD 11-Apr-86 F BC 82 2641115194 54.43% 40.78% 46.92% 47.37% 0 47.376558 3372 ARCHANA KUMARI RAM SEWAK SINGH 15-Mar-80 F BC 87 2608118178 46.86% 43.11% 46.13% 45.37% 2 47.376559 595 POOJA BHARTI DEOPRAKASH BHARATI 24-Jan-91 F UR 83 4013118924 34.44% 49.60% 52.00% 45.35% 2 47.356560 488 SUSHMA OJHA GAURI SHANKER DUBEY 26-Jan-73 F UR 83 2607118938 40.78% 45.00% 50.20% 45.33% 2 47.336561 609 VANDANA KUMARI BAIJNATH PRASAD 12-Jan-83 F BC 102 2689118124 40.14% 45.78% 50.07% 45.33% 2 47.336562 6394 KUMAR SATENDRA BAHADUR CHURAMAN PANDIT 15-Jan-72 M EBC 119 2668115054 59.11% 36.78% 34.07% 43.32% 4 47.326563 4267 PREM DUTTA RENU DAS HAKIM NARAYAN DAS 15-Nov-79 M SC 90 2644118377 48.22% 40.22% 47.08% 45.18% 2 47.186564 3239 ASHOK KUMAR RAM BICHAR ROY 22-Dec-71 M BC 104 2624115224 40.56% 46.33% 48.47% 45.12% 2 47.126565 5108 ANIL PASWAN CHANDRA SHEKHAR PASWAN 20-Apr-73 M SC 93 1401115174 39.78% 46.00% 49.27% 45.01% 2 47.016566 350 UDAY KUMAR RAM PRABHU DAS 05-Jul-84 M SC 82 2686118073 50.29% 45.78% 44.78% 46.95% 0 46.956567 1437 AJAZ AHMAD GEYAS AHMAD 16-Feb-07 M UR 90 2603115056 37.56% 46.89% 50.27% 44.90% 2 46.906568 995 PRIYA RANI RAM BRIKSH MAHTO 16-Jan-84 F BC 82 2680115687 43.00% 43.00% 54.60% 46.87% 0 46.876569 2577 AVINASH KUMAR SUBHASH CHANDRA GUPTA 03-Dec-90 M BC 91 2611118119 40.43% 48.56% 45.40% 44.79% 2 46.796570 6510 GUDIYA KUMARI SADHU SARAN SINGH 23-May-80 F UR 95 2619118190 50.71% 52.67% 30.80% 44.73% 2 46.736571 2834 PURNIMA KUMARI SHASHI BHUSHAN PATHAK 10-Aug-88 F UR 82 2646118425 41.00% 49.67% 49.53% 46.73% 0 46.736572 4408 MRITYUNJAY KUMAR 18-Jun-82 M BC 85 2676115589 39.14% 45.56% 49.27% 44.66% 2 46.666573 2430 PREETY RANJNA SUBHASH KUMAR 28-Jan-89 F BC 98 3509115199 38.29% 43.22% 52.47% 44.66% 2 46.666574 3705 MANOJ KUMAR RATAN PRASAD 08-Apr-80 M EBC 89 2675115582 42.29% 43.67% 47.87% 44.61% 2 46.616575 2537 PREETI KUMARI SHAILENDRA KUMAR GUPTA 31-Mar-90 F BC 83 1803115230 46.86% 37.56% 49.33% 44.58% 2 46.586576 6070 MUNNA KUMAR SITARAM KUMAR SINGH 06-Feb-82 M UR 98 3113115058 40.00% 42.44% 51.07% 44.50% 2 46.506577 6640 RATAN KUMAR MAHAVIR DAS 06-Feb-89 M SC 82 2655118363 47.29% 49.33% 42.80% 46.47% 0 46.476578 2816 ALOK PANDEY AJIT PANDEY 08-Feb-82 M UR 93 4006118342 39.71% 43.11% 50.47% 44.43% 2 46.436579 1459 JITENDRA KUMAR KRISHNA KUMAR RAJAK 25-Feb-85 M SC 83 2621118522 39.71% 47.78% 45.80% 44.43% 2 46.436580 5488 PREMJEET KUMAR RAJENDRA SINHA 01-Nov-90 M BC 82 2644118533 52.71% 52.22% 34.13% 46.36% 0 46.366581 3601 RAGHU NANDAN PRASAD SINHA NAND KISHOR PRASAD SINHA 30-Apr-74 M BC 103 2410115023 37.56% 45.56% 49.07% 44.06% 2 46.066582 2167 PRIYANKA KUMARI DINESHWAR PRASAD 07-Sep-72 F UR 82 4014118162 40.22% 41.11% 56.47% 45.93% 0 45.936583 5015 SANTOSH KUMAR LALBABU PRASAD 05-Jul-73 M BC 82 2689115159 43.86% 44.00% 49.73% 45.86% 0 45.866584 212 CHANDAN KUMAR ASHOK KUMAR 25-Sep-79 M BC 97 2636115112 47.71% 53.22% 30.40% 43.78% 2 45.786585 1178 CHAUDHARY RAJIV KUMAR CHUDHARY MUNNI LAL 05-Jan-72 M BC 97 2403115135 39.78% 40.11% 51.33% 43.74% 2 45.746586 5096 PAPPU KUMAR LALJI RAM 01-Mar-82 M SC 96 2840118429 51.43% 49.78% 29.80% 43.67% 2 45.67CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 622 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n6587 4439 ASHUTOSH KUMAR VIJAY KUMAR SINHA 20-Feb-82 M UR 103 2610118622 45.29% 54.33% 31.20% 43.61% 2 45.61Sex6588 468 NEELAM KUMARI KASHINATH PRASAD SINGH 15-May-82 F EBC 82 2635118468 41.86% 47.11% 47.80% 45.59% 0 45.596589 1474 SHASHI SHEKHAR RAJENDRA RAM 12-Jan-74 M SC 83 4017118252 42.56% 40.89% 46.93% 43.46% 2 45.466590 5794 RITU SINGH SATYAJIT SINGH 27-Mar-89 F BC 82 2658118708 46.60% 35.22% 54.20% 45.34% 0 45.346591 737 ANITA KUMARI SHOBHNATH RAM 05-Sep-80 F SC 85 2606118005 36.14% 44.44% 49.40% 43.33% 2 45.336592 4455 SUJATA JHA CHANDRA MOHAN JHA 16-Jul-72 F UR 83 2693115516 40.20% 38.60% 50.58% 43.13% 2 45.136593 5023 SANJEELA SIDHESWAR PRASAD 31-Dec-82 F BC 82 2688115345 33.44% 45.89% 55.87% 45.07% 0 45.076594 3218 T HARISH CHANDRA PANDIT RAJENDRA PD 05-Jan-63 M EBC 82 2440115105 45.67% 44.50% 44.90% 45.02% 0 45.026595 2650 ARCHANA KUMARI RAM KISHUN DAS 23-Nov-79 F SC 104 0801118970 49.00% 35.11% 44.73% 42.95% 2 44.956596 4988 SANJU SINGH R B SINGH 13-Aug-82 F UR 82 3534118207 36.80% 49.60% 48.00% 44.80% 0 44.806597 P 76 SANJU SINGH R B SINGH 13-Aug-82 F UR 82 3534118207 36.80% 49.60% 48.00% 44.80% 0 44.806598 2502 SANTOSH KUMAR LAKSHMAN RAI 21-Jan-84 M EBC 89 2665118106 40.57% 40.56% 47.20% 42.78% 2 44.786599 6099 AVINASH KUMAR RAM NAGINA SINGH 26-Feb-85 M BC 95 2628115027 45.00% 36.89% 46.20% 42.70% 2 44.706600 1350 RAMANUJ PRASAD SHIVSHARAN PRASAD 20-Jan-81 M BC 90 1405115194 35.57% 45.11% 47.27% 42.65% 2 44.656601 871 KALINDI KUMARI SURESH RAI 03-Jul-86 F UR 83 2659115017 45.71% 37.67% 44.33% 42.57% 2 44.576602 4971 PUNAM KUMARI AWADHESHWAR SINGH 16-Nov-80 F BC 89 0725115047 37.67% 41.89% 48.00% 42.52% 2 44.526603 795 NEHA SINGH RAMESHWAR SINGH 01-Feb-83 F UR ORTHO 91 2636118072 38.71% 58.67% 29.87% 42.42% 2 44.426604 1818 RATNESH KUMAR RAMDEO RAI 7-Aug-72 M BC 83 3407115007 47.00% 27.89% 52.33% 42.41% 2 44.416605 2186 ARTI PRASAD DAYANAND PRASAD 16-Jun-79 F BC 86 2609118188 39.80% 35.67% 51.67% 42.38% 2 44.386606 1294 SARITA KASTURI THAKUR 03-Dec-81 F BC 83 2666118252 39.00% 43.78% 44.00% 42.26% 2 44.266607 4235 PANKAJ KUMAR PRASAD LAL MOHAR PRASAD 10-Mar-82 M SC 84 0704118350 43.75% 40.20% 42.81% 42.25% 2 44.256608 3396 AMIT KUMAR PANDEY AJIT KUMAR PANDEY 05-Jan-79 M UR 108 0801118527 25.44% 64.44% 30.53% 40.14% 4 44.146609 1765 RAUSHAN KUMAR SHIVJI MAHTO 02-Feb-90 M EBC 91 2655118489 51.43% 39.20% 35.69% 42.11% 2 44.116610 779 RAJIV KUMAR INDRA DEO PRASAD 01-Jan-74 M sc 91 3142118053 44.78% 53.78% 27.53% 42.03% 2 44.036611 91 NEETU KUMARI AKHILESH KUMAR 01-Feb-86 F UR 99 2635118773 49.67% 49.22% 27.00% 41.96% 2 43.966612 56 DAZY KUMARI YOGENDRA PRASAD 10-Jan-85 F UR 97 2403115156 45.57% 50.78% 28.47% 41.61% 2 43.616613 4372 ANITA KUMARI DEOKI PANDIT 12-Dec-78 F EBC 82 2605118864 40.60% 33.78% 55.21% 43.20% 0 43.206614 6114 SURENDRA PRASAD LAL DAS 02-Jan-64 M EBC 98 2695115210 42.33% 39.80% 41.00% 41.04% 2 43.046615 3747 SHANKAR KUMAR RAM PRASAD 08-Feb-74 M SC 86 2668119150 33.78% 40.78% 48.00% 40.85% 2 42.856616 4214 HARIVANSH KUMAR MADAN RAJAK 02-Feb-82 M SC 82 2619118580 42.29% 37.00% 47.92% 42.40% 0 42.406617 1694 RAJNI KANT SINHA KRISHNA KUMAR SINHA 5-May-75 F BC 103 2650118722 30.57% 33.56% 52.40% 38.84% 2 40.846618 6184 SHIVNATH PASWAN RAMASISH PASWAN 05-Oct-74 M SC 86 4001115918 36.67% 35.33% 38.07% 36.69% 2 38.696619 2807 SHARAWAN KUMAR SACHCHIDA NAND SINGH 04-Feb-82 M BC 96 2669118044 37.71% 40.56% 31.33% 36.53% 2 38.536620 215 MADHESH KUMAR MAHENDRA PRASAD 15-Jan-89 M BC 83 2674115050 31.86% 47.22% 27.53% 35.54% 2 37.546621 6351 PRIYANKA PRITI JAWAHAR PRASAD GUPTA 01-Mar-81 F UR 92 0524118080 33.60% 32.80% 30.67% 32.36% 2 34.36CategoryHandicappedREMARKSPatna Nagar NigamSSC UT 6621 Page 623 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq vafre es/kk lwphTRAINED - SUBJECT - URDUMeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedTrainingTET TET ROLLPercentageB.Ed/BT College University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMeritNo.REMARKS1 28 MD AQUIL HUSSAIN MD MAHFOOZ ALAM 18-Dec-86 M UR B.T DIET,Gaya BSEB Bihar 107 1102112090 80.58% 69.83% 76.68% 84.00% 77.78% 4 81.782 1 MD FAZLE KARIM MD KARIM 05-Jan-82 M UR B.Ed CTE. BhopalMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadA.P 100 2607118744 82.67% 72.08% 83.53% 70.36% 77.16% 2 79.163 36 HAFIZ SHAKILUZ ZAMAN MD NAUSAD AZAM 12-Dec-86 M UR B.Ed Jamia Millia Islamia Jamia Millia Islamia N.Delhi 105 2404118208 78.36% 82.78% 60.63% 65.77% 71.88% 4 75.884 41 ANDALEEB FARIDI FARIDUL HASAN 09-Feb-86 F UR B.Ed Millat T.T College, Madhubani L.N.M.U, Darbhanga Bihar 99 2606119058 73.00% 72.11% 64.40% 82.70% 73.05% 2 75.055 19 AZEEM IQBAL ABDUR RAZIQUE 06-Jul-84 M UR B.Ed 310-National T.T.College, PatnaMagadh UniversityBodhgayaBihar 91 2601119329 63.92% 70.33% 73.37% 77.50% 71.28% 2 73.286 61 MD.SAQUIB LATE MD.IBRAHIM 25-Feb-65 M BC B.Ed341-S.M College ofEdu.P.Sharif,PatnaMagadh UniversityBodhgayaBihar 114 2602119495 62.22% 65.33% 62.14% 84.50% 68.55% 4 72.557 52 SIFAT RASOOL MD.AMINUDDIN 15-Dec-87 F EBC B.Ed ITT College Phulwari Sharif, PatnaMagadh UniversityBodhgayaBihar 94 2446118429 59.50% 67.50% 72.26% 79.90% 69.79% 2 71.798 60 MD.MOAZZAM ARIF GULAM SARBAR AZAD 02-Jan-86 M EBC BT PTTC MAHANDRU BSEB Bihar 91 2602119392 69.43% 63.11% 59.13% 85.00% 69.17% 2 71.179 8 ARMAN ALAM MUSTAK ALAM 02-Jan-79 M UR B.Ed College of T.T Darbhanga10 66 MD TASNIMUDDAULAH11 39 NUZHAT FATMAMD SIRAJUDAULAHANSARYSYED ANZAR AHMADSHARFI04-Feb-88 M EBC B.Ed B.C.College Damoh, M.P25-Jan-77 F UR B.Ed DDE, Magadh Uni. Bodh Gaya12 34 AFRIN ZAFAR HAZRAT HUSSAIN 15-Feb-80 F UR B.Ed S.M College of Edu.P.Sharif,Patna13 14 MD SADIR ALAM ABU SADIK 10-Jan-76 M UR B.Ed COLLEGE OF TEACHER EDU.14 P 2 YASMIN BEGUM MD VASIM AKHTAR 13-Jun-88 F EBC B.EdD.S.R COLLEGE OF EDUCATIONAURANGABD15 30 MD RAISUL AZAM SHEKH ABDURAHMAN 21-Jun-82 M UR B.Ed C.T.E DARBHANGAMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadA.P 122 2601119289 68.89% 67.11% 55.13% 68.92% 65.01% 6 71.01Dr. Harisingh GourVishwavidyalaya,Sagar,M M.P 87 2632118583 71.86% 61.78% 63.07% 79.09% 68.95% 2 70.95.PMagadh UniversityBodhgayaBihar 102 1403118330 70.44% 63.22% 66.13% 73.13% 68.23% 2 70.23Magadh UniversityBodhgayaMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadDr. B.A.M.UAURANGABADMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadBihar 96 2601119224 70.89% 62.22% 65.00% 73.20% 67.83% 2 69.83A.P 119 1807118048 60.33% 69.67% 57.87% 74.46% 65.58% 4 69.58MAHARASTRA91 1105118498 66.00% 68.00% 57.07% 77.83% 67.23% 2 69.23A.P 126 2602119450 60.71% 59.33% 61.67% 69.23% 62.74% 6 68.7416 P 1 MD RASHID GAUHAR MD SAJJAD ALAM 28-Feb-85 M BC B.Ed M.G.T.T.C PATNA MAGADH UNIVERSITY BIHAR 96 0102115405 64.33% 60.33% 65.11% 75.80% 66.39% 2 68.3917 29 SAFIA SHAHIN MD FAROOQUE 06-Mar-87 F UR B.Ed Al.Momin Coll. Of Edu.18 54 IRSHAD ANJUM MOZIB H.T.SIDHIQUE 02-Jan-77 M UR B.Ed C.T.E DARBHANGA19 9 MD MAZASASAM ALI MD IZHAR AHMAD 15-Feb-85 M UR B.Ed20 21 MD ATIK HYDER KHANMD KAMAL HYDERKHAN27-Mar-72 M UR B.Ed316 VEERYATAN B.Ed COLLEGEPAWAPURIMagadh UniversityBodhgayaMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadMagadh UniversityBodhgayaBihar 99 1104118495 60.43% 66.56% 58.13% 79.90% 66.25% 2 68.25A.P 123 2601119489 59.11% 60.67% 57.20% 71.54% 62.13% 6 68.13A.P 105 2602119401 67.57% 60.33% 57.40% 70.71% 64.00% 4 68.00Bihar 108 1108115301 61.67% 53.78% 59.93% 80.00% 63.84% 4 67.8421 17 MD RIZWANUL HAQUE MD AINUL HAQUE 10-Oct-80 M EBC B.T22 58 FAIYAZ ALAM ABUL KALAM 31-Dec-85 M EBC B.EdDr.Zakir Hussain T.TCollege,Laheriasarai,DarbhangaBSEB Bihar 107 2632118465 66.13% 65.56% 51.00% 70.60% 63.32% 4 67.32Maulana Azad NationalUrdu University,HyderabadA.P 105 2601119373 58.86% 60.44% 58.13% 75.23% 63.17% 4 67.1723 5 NIKHAT SHABIA LATE AMIR HASSAN 20-Nov-80 F EBC B.Ed Womens Training College, Patna Patna University Patna Bihar 117 2602119762 66.75% 53.78% 58.27% 73.80% 63.15% 4 67.15T URDU FINAL Page 624 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedTrainingTET TET ROLLPercentageB.Ed/BT College University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMeritNo.REMARKS24 2 MD RAQUIB ALAM25 53 MD.ZAIDMD SHAHREYARALAMLT.MD. ABDULKHALIQUE01-Mar-78 M UR B.Ed Jamia Millia Islamia N.Delhi 99 3602118196 66.56% 71.22% 61.07% 61.54% 65.10% 2 67.1022-Jan-90 M EBC B.Ed C.T.E DARBHANGAMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadA.P 108 1403118324 61.43% 56.33% 61.20% 72.00% 62.74% 4 66.7426 18 SHAMSA MD JAMIL 01-Mar-81 F EBC B.Ed Womens Training College, Patna Patna University Patna Bihar 101 2604118693 69.63% 64.78% 53.53% 70.10% 64.51% 2 66.5127 12 YASHMIN KAUSHAR MD NAIM ANSARI 25-Aug-86 F EBC B.Ed Womens Training College, Patna Patna University Patna Bihar 111 2698115419 62.71% 57.33% 56.47% 72.90% 62.35% 4 66.3528 47 NIKHET PRAWEEN AFTAB AHAMAD 25-Jul-88 F EBC B.Ed Womens Training College, Patna Patna University Patna Bihar 102 2602119764 62.71% 56.56% 58.87% 77.00% 63.78% 2 65.7829 57 ZEENAT PARVEEN MD.SALAHUDDIN 01-Jul-78 F EBC B.Ed 309-M.G. T.T College,PatnaMagadh UniversityBodhgayaBihar 97 2604118839 57.00% 71.56% 49.53% 76.60% 63.67% 2 65.6730 43 HAZRA KHATOON MD SOHAIB UDDIN 07-Mar-89 F UR B.Ed341 S M COLLEGE OFEDUCATION P SHARIF PATNAMagadh UniversityBodhgayaBihar 103 0501118409 56.57% 57.44% 61.67% 78.20% 63.47% 2 65.4731 3 ANJUM ARA MD ANIS 22-Oct-70 F UR BTIslamia Pr.T.T.College P.Sarif,PatnaBSEB Bihar 82 2601119281 63.58% 64.08% 69.95% 64.10% 65.43% 0 65.4332 44 ZEBA AFRIN KAMAL WARI KHAN 20-Jan-90 F UR B.EdT N AGARWAL T T COLLEGEBHOJPURVEER KUNWAR SINGHUNIVERSITY ARABihar 87 0703118456 65.57% 52.56% 54.93% 79.30% 63.09% 2 65.0933 65 MD ATTAULLAH ZAHID MD SAJJAD AHMAD 12-Jan-80 M UR B.EdPATLIPUTRA TRAININGCOLLEGEMagadh UniversityBodhgayaBihar 107 3201118334 52.00% 63.22% 54.67% 74.20% 61.02% 4 65.0234 33 ANJUM ALAM RAGHIB HUSSAIN 30-Dec-82 M UR B.EdTEACHER'S TRAINING COLLEGEA. NAGAR GAYA35 48 SAHIR HUSSAIN AKHTER MATLOOB HUSSAIN 01-Mar-79 M UR B.Ed C.T.E DARBHANGA36 27 MD ATAUR RAHAMAN37 10 ABDUS SUBHAN ANSARIMD ESTESHAMULHAQUELATE MDSHAMSUDDIN ANSARI01-Nov-80 M UR B.Ed38 24 MUMTAZ JABEEN KALIMUR RAHMAN 06-Feb-73 F UR B.Ed39 32 MD NAZIR AHMAD KHAN40 55 FARAH DIBA41 64 MD SHAHID EQUBALMD NOOR ISLAMKHANDR.KHURSHIDANWARMD MOKHTAR AHMADKHANMagadh UniversityBodhgayaMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadBihar 106 1101118493 56.00% 59.89% 57.20% 70.70% 60.95% 4 64.95A.P 107 2603118818 51.56% 60.78% 59.67% 70.08% 60.52% 4 64.52A.P 107 1102118549 60.38% 56.78% 53.47% 69.92% 60.14% 4 64.1428-Feb-86 M EBC B.Ed PATNA TRAINING COLLEGE Patna University Patna Bihar 101 2601119208 60.57% 55.44% 57.33% 75.10% 62.11% 2 64.11BIBI FATMA TEACHERSTRAINING COLLEGE13-Nov-69 M UR B.Ed C.T.E DARBHANGA05-Jul-88 F UR B.Ed42 37 MD AJAZ ALAM MD ALIM UDDIN 05-Jan-75 M EBC B.Ed C.T.E BHOPAL43 4 NOORI SHAHEEN ABDUL RASHID 22-Feb-81 F UR B.Ed44 16 MD PERWEZ KHAN MD AYUB KHAN 06-May-76 M UR B.Ed341 S M COLLEGE OFEDUCATION P SHARIF PATNALNM UNIVERSITY Bihar 94 1402118303 55.11% 55.56% 56.27% 81.40% 62.08% 2 64.08Maulana Azad NationalUrdu University,HyderabadMagadh UniversityBodhgayaA.P 100 2676115149 66.44% 46.67% 63.60% 70.62% 61.83% 2 63.83Bihar 85 3803115164 62.00% 46.89% 57.87% 80.40% 61.79% 2 63.7902-Nov-81 M UR B.Ed R.S.S COLLEGE VINOBA BHAVE UN Bihar 98 0201118401 51.43% 60.56% 57.80% 77.30% 61.77% 2 63.77ISLAMIA TEACHERS TRAININGCOLLEGEMaulana Azad National UrduUniversity, HyderabadMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadMagadh UniversityBodhgayaMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadA.P 108 0501118441 57.67% 61.22% 52.67% 67.31% 59.72% 4 63.72Bihar 110 3706115084 51.57% 60.33% 53.13% 73.00% 59.51% 4 63.51A.P 115 2503115076 63.22% 59.11% 47.13% 66.77% 59.06% 4 63.0645 15 KAMRAN GHANI RAIHAN GHANI 22-Nov-89 M UR B.Ed Jamia Millia Islamia Jamia Millia Islamia N.Delhi 102 2601119534 60.29% 55.11% 59.93% 68.23% 60.89% 2 62.8946 42 OZMA PERWEEN MD SHAKIL AHMAD 12-Feb-84 F EBC B.Ed301 ISLAMIA T T COLLEGEPATNAMagadh UniversityBodhgayaBihar 96 2445118001 46.14% 58.33% 54.80% 83.50% 60.69% 2 62.6947 20 SHAISTA NAZ QUAISER MD ABU QUAISER 28-Feb-85 F UR B.Ed DEPT OF EDUCATIONALIGARH MUSLIMUNIVERSITY ALIGARHUP 91 4017118146 61.29% 63.00% 57.47% 59.16% 60.23% 2 62.2348 31 TAHERA FATEMA MD SERAJUL HAQUE 08-Jan-83 F UR B.EdNEZAMIA COLLEGE OFEDUCATION KHAGAUL PATNAMagadh UniversityBodhgayaBihar 84 4019118229 47.29% 58.11% 54.67% 80.50% 60.14% 2 62.14T URDU FINAL Page 625 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedTrainingTET TET ROLLPercentageB.Ed/BT College University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMeritNo.REMARKS49 63 MD.NAZIR HUSSAIN MD.MANZOOR 16-May-69 M UR BTNON GOVT DR Z HUSSAIN PTTECOLLEGEBSEB Bihar 102 0946115111 67.11% 46.00% 61.60% 65.10% 59.95% 2 61.9550 45 NIGAR AFROZ MD MAHFOOZ AHMAD 18-Apr-88 F EBC B.Ed Kalara College Udhampur University of Jammu J.K 87 1302118173 56.14% 57.67% 59.33% 66.60% 59.94% 2 61.9451 35 ANJUM KHATOON52 22 FIRDAUSA BANOABDUL RAHMANKHANMD WAIZULLAHANSARI04-Jul-87 F UR B.Ed01-Mar-77 F EBC B.Ed53 6 GHAZALA PARVEEN MD ABUZAR 18-Feb-83 F UR B.Ed54 38 ALIA ARSHILT MD SAFIRUDDINANSARI30-Jan-85 F EBC B.Ed55 P 3 ISMAT AKHTAR SHAMIM AKHTAR 03-Oct-75 F UR B.EdKRISHAK DEGREE COLLEGEUKRANAV BAHRIYABADGAZIPURAL FALAH SCHOOL OFEDUCATION & TRAININGFARIDABADNEZAMIA COLLEGE OFEDUCATION KHAGAUL PATNAKATYAYANI COLLEGE OF EDUBADRUDEEN NAGARSARDHANA MEERUTAL HABEEB T T COLLEGEBOKAROPURVANCHALUPUNIVERSITY JAUNPUR92 0802118200 51.33% 63.20% 50.50% 74.30% 59.83% 2 61.83MAHARSHI DAYANANDUNIVERSITY ROHTAKHARIYANA 102 2601119414 63.67% 63.89% 54.07% 57.30% 59.73% 2 61.73Magadh UniversityBodhgayaCH. CHARAN SINGHUNIVERSITY MEERUTBihar 102 2444118380 50.71% 56.44% 54.13% 75.20% 59.12% 2 61.12UP 103 2601119262 56.57% 57.67% 60.67% 61.10% 59.00% 2 61.00VINOBA BHAVE UN BIHAR 92 2205115092 54.78% 55.89% 49.60% 75.60% 58.97% 2 60.9756 7 MD RAZIUDDIN MD SHARFUDDIN 05-Oct-79 M BC B.Ed KARTIC URAO COLLEGE RANCHI UNIVERSITY JHARKHAND 87 2602119460 47.33% 52.83% 68.68% 66.25% 58.78% 2 60.7857 56 MD KHALID HUSSAIN MD.SULAIMAN 19-May-73 M EBC B.Ed58 50 MAHNAZ BANOMD SHAHABUDDINANSARIDIRECTORATE OF DISTANCEMU GAYAMagadh UniversityBodhgayaBihar 99 2406115249 54.78% 52.22% 59.30% 68.50% 58.70% 2 60.7002-Oct-73 F EBC B.Ed HTT COLLEGE IMPHAL MANIPUR UNIVERSITY Bihar 92 2601119571 51.11% 63.00% 53.93% 65.11% 58.29% 2 60.2959 46 AFZAL ALI AHMAD ALI 15-Oct-87 M UR ORTHO B.Ed ALIGARH MUSLIMUNIVERSITY ALIGARHUP 102 2801118246 57.00% 60.25% 60.87% 54.63% 58.19% 2 60.1960 25 NISHAT FATMA SULTAN AHAMAD 01-Apr-75 F EBC B.EdMG TEACHER'S TRAININGCOLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhgayaBihar 90 2602119774 38.78% 52.56% 57.67% 73.10% 55.53% 2 57.5361 23 IFFAT ANSARI SHAH ALAM 04-Jul-70 F EBC B.Ed MAHILA COLLEGE62 62 KHURSHID ALAM TAIYAB HUSSAIN 19-Jul-75 M EBC B.Ed63 49 MD NAKIB UDDIN MD IRSHAD ALI 26-Jul-71 M UR B.EdDr S.P SINGH TRAININGCOLLEGEDr.Zakir Hussain T.TCollege,Laheriasarai,DarbhangaLUCKNOWUNIVERSITYB.R AMBEDKARUNIVERSITYMUZAFFARPURUP 102 2601119474 54.67% 52.80% 51.78% 53.60% 53.21% 2 55.21Bihar 101 1203115144 48.00% 40.11% 50.60% 71.30% 52.50% 2 54.50L N M UNIVERSITY Bihar 94 1701118282 37.44% 45.56% 54.87% 70.50% 52.09% 2 54.09T URDU FINAL Page 626 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq vafre es/kk lwphUNTRAINED - SUBJECT - URDUS.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n1 82 MAHIYA ANAM JAN MOHAMMAD 24-Nov-80 F EBC 96 3765118024 80.78% 84.89% 63.37% 76.35% 2 78.35SexCategoryHandicappedREMARKS2 29 MD MOJAHEDUL ISLAM MD JAMSHED 01-May-88 M UR 106 2607118758 71.50% 69.08% 79.68% 73.42% 4 77.423 14 DILFROZE KHATOON AHMAD SAGHIR 01-Sep-75 F BC 100 2601119361 65.33% 81.50% 78.53% 75.12% 2 77.124 116 ALAM AKHTAR MD BASHIR DDIN 06-Aug-84 M EBC 110 3701118361 70.50% 70.58% 75.42% 72.17% 4 76.175 126 MD HASNAIN MD ABID HUSSAIN 26-Apr-88 M EBC 83 3803118144 74.58% 74.00% 72.05% 73.55% 2 75.556 1 RAZIA KARIM MD KARIM 01-Jan-81 F UR 83 2607118847 75.75% 59.83% 83.21% 72.93% 2 74.937 26 JAWED ALAM MD AFZAL IMAM 08-Oct-82 M EBC 96 2601119517 74.92% 65.25% 74.68% 71.62% 2 73.628 P 2 MD HAMMAD MD YUSEF 10-Jan-89 M UR 90 2303118401 66.42% 77.50% 70.68% 71.53% 2 73.539 139 MD MIRAJ ALAM MD SARAJ ALAM 12-Jun-81 M EBC 96 2602119391 70.64% 67.82% 73.53% 70.66% 2 72.6610 24 ASHFAQUE AHMAD MD ISRAYEEL 31-Jan-88 M EBC 90 2601119308 69.50% 69.58% 72.47% 70.52% 2 72.5211 88 MD MAHFUZUL HAQUE MD UJAIR 15-Oct-80 M EBC 90 2607118786 63.17% 80.92% 67.26% 70.45% 2 72.4512 69 MD MANZAR MD ILIYAS ANSARI 11-Jan-88 M EBC 89 2602119378 62.75% 68.50% 79.84% 70.36% 2 72.3613 115 MD ANWAR AKHTAR MD BASHIRUDDIN 01-Feb-82 M EBC 95 3103118215 66.92% 68.92% 74.89% 70.24% 2 72.2414 111 SHAMIMA KHATOON ABDUL HAKIM 31-Jan-88 F UR 119 2307118231 60.08% 72.50% 70.89% 67.83% 4 71.8315 20 MD SHAHJAHAN MD IQUEBAL HUSSAIN 01-Sep-88 M BC 104 2709118161 69.58% 76.00% 62.80% 69.46% 2 71.4616 P 6 NASREEN AHSAN MOHAMMAD SANAULLAH AHSAN 19-Sep-78 F UR 93 2602119699 78.67% 65.89% 63.40% 69.32% 2 71.3217 P 1 MD AASIM HUSSAIN MD AASHIQUE HUSSAIN 08-Jul-87 M UR 91 2703118181 63.08% 69.75% 74.74% 69.19% 2 71.1918 103 RAUSHAN PRAWEEN MOFIZUDDIN 15-Nov-78 F EBC 99 2659118240 67.89% 79.80% 58.87% 68.85% 2 70.8519 10 MAHJABEEN MD MUSHTAQUE AHMAD 07-Feb-78 F UR 96 2607118716 78.33% 58.75% 68.42% 68.50% 2 70.5020 105 MD TABREZ ANWAR MD ANWARUL HAQUE 08-Feb-79 M UR 113 2602119558 70.11% 64.60% 63.80% 66.17% 4 70.1721 80 MD FAIZUL HAQUE MD AKRAMUL HAQUE 01-Jan-84 M EBC 97 2601119680 66.75% 66.25% 70.95% 67.98% 2 69.9822 94 SHAHBAZ HABIB GHULAM HABIB 10-Jan-85 M EBC 84 2607118902 69.57% 75.11% 59.27% 67.98% 2 69.9823 2 SABIA KHATOON ABDUL KHALIQUE 25-Nov-84 F UR 92 2607118863 67.42% 67.75% 68.42% 67.86% 2 69.8624 54 TARANNUM BANO MD ISHAQUE 01-Mar-84 F EBC 84 2604118782 64.50% 67.92% 69.74% 67.38% 2 69.3825 87 SHADAB SUBHAN QAZI SUBHANALLAH 01-Mar-79 F UR 111 3705118166 77.11% 64.80% 50.93% 64.28% 4 68.2826 97 MD ASLAM MD ALI HUSSAIN 07-May-90 M EBC 105 0302118473 71.25% 66.25% 51.27% 62.92% 4 66.9227 123 SHAZIA AKHTAR MD AKHTAR ADIL GILANI 16-Feb-83 F UR 85 2691115474 61.00% 72.67% 60.60% 64.76% 2 66.7628 62 QAMRUN NISA MD QAMRUDDIN 02-Jan-77 F EBC 95 2602119825 63.67% 70.56% 59.87% 64.70% 2 66.7029 132 AHMAD RAZA WAKEEL AHMAD 01-Feb-83 M EBC 95 3101118192 61.92% 65.25% 66.53% 64.56% 2 66.5630 81 ZUBAIR AKHTAR MD KHALIL 03-Feb-75 M EBC 95 0703118462 69.56% 62.56% 61.53% 64.55% 2 66.5531 92 MINHAJ YASMIN MD ISLAM KHAN 04-Jan-90 F UR 92 1015118008 67.83% 73.75% 51.67% 64.42% 2 66.42Patna Nagar NigamUT URDU 130 Page 627 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n32 56 MD SHOAIB ALAM WALI AHMAD 02-Feb-78 M EBC 83 1003115451 60.00% 59.00% 74.05% 64.35% 2 66.35SexCategoryHandicappedREMARKS33 134 MD MAQSOOD ALAM MD MANSOOR ALAM 20-Feb-88 M EBC 102 2632118383 66.29% 64.67% 61.67% 64.21% 2 66.2134 39 MD MANZER ALAM MD HASIBUR RAHMAN 28-Jul-82 M BC ORTH 99 2602119380 52.17% 61.17% 79.05% 64.13% 2 66.13O35 27 MD NASIR AZIMULLAH 06-May-91 M EBC 90 3103118255 71.67% 69.42% 51.13% 64.07% 2 66.0736 108 SHAMA PERWEEN MD QUAMRUL HAQUE KHAN 20-Aug-85 F UR 91 2604118680 63.43% 70.67% 58.07% 64.05% 2 66.0537 133 SHIRINE MASYHA SYEED MASYHA 16-Oct-81 F UR 88 0757118061 64.92% 59.25% 66.37% 63.51% 2 65.5138 21 MD ZAFAR EQBAL MD MOIZ UDDIN 01-Mar-81 M EBC 112 2602119589 66.88% 52.11% 65.31% 61.43% 4 65.4339 57 AZIZA TAHSEEN M ABRAR AZIZI 06-Mar-75 F UR 86 2601119330 63.44% 60.33% 66.00% 63.26% 2 65.2640 5 SHIREEN ANJUM QAYYUM ANSARI 10-Aug-78 F EBC 94 2604118716 67.11% 62.89% 58.73% 62.91% 2 64.9141 104 MD TANWEER ANWAR MD ANWARUL HAQUE 06-Jan-78 M UR 94 3402118383 67.89% 64.56% 55.87% 62.77% 2 64.7742 68 BOSTAN SADAF MD ISHAQUE 01-Mar-83 F EBC 83 2401118504 63.29% 60.89% 64.00% 62.72% 2 64.7243 52 MD SHAHID MD QUDDUS 30-Oct-89 M EBC 97 0536118319 58.00% 70.78% 59.33% 62.70% 2 64.7044 125 ROOMANA TABASSUM MD NAYEEM UDDIN 24-Feb-78 F EBC 91 2603118749 66.00% 64.44% 57.20% 62.55% 2 64.5545 71 KHALID ASHRAF NAZIR ALAM 12-Dec-77 M EBC 89 0711115492 66.33% 56.42% 63.95% 62.23% 2 64.2346 45 MD RAGHIB HASSAN MD ABUL KALAM 16-Apr-76 M EBC 86 1402118283 64.92% 54.17% 66.74% 61.94% 2 63.9447 119 PARVEZ ALAM WAHID ANSARI 09-Dec-87 M EBC 102 2602119813 59.29% 58.44% 68.00% 61.91% 2 63.9148 114 MD SHAMIM AHMAD MD HASNAIN ANSARI 06-May-85 M EBC 95 2326118105 63.29% 64.11% 58.07% 61.82% 2 63.8249 113 DANISH AKHTAR MD SHAHJAHAN 31-Dec-74 M BC 89 1101118523 67.78% 55.67% 60.73% 61.39% 2 63.3950 127 FOUZIA NAZ MOHIUDDIN AHMAD 16-Nov-76 F UR 93 2617118575 67.22% 65.78% 50.33% 61.11% 2 63.1151 47 ZEBA PRAVEEN SYED SOHAIL AKHTER 07-Jul-88 F UR 86 2699118167 68.57% 55.22% 58.53% 60.78% 2 62.7852 11 ROOHI SABA ABDUL AHAD 03-Aug-76 F EBC 105 2603118748 60.56% 57.44% 58.20% 58.73% 4 62.7353 43 SHABANA PARWEEN MD IBRAR AHMAD 25-Mar-78 F UR 86 2607118890 69.33% 58.42% 54.37% 60.71% 2 62.7154 86 TALAT JABEEN MD ASHRAF MUKHTAR 03-Dec-83 F UR 104 3047118327 59.43% 62.78% 59.20% 60.47% 2 62.4755 136 MD ABUL QAIS MD SHAMSUDDIN 05-Jun-76 M UR 98 3704115200 57.67% 57.75% 65.89% 60.44% 2 62.4456 P 5 TAHRIM FATIMA RAFI AHMAD 01-Mar-80 F UR 83 2307118262 68.67% 49.11% 62.53% 60.10% 2 62.1057 73 NOOR SABA KHANAM SHAMIM KHAN 20-Feb-89 F UR 93 2602119785 60.00% 58.22% 61.20% 59.81% 2 61.8158 121 MARIYAM GUL ABBASI AKHTAR YAZDANI ABBASI 14-Mar-85 F UR 89 2632118093 58.83% 57.00% 63.00% 59.61% 2 61.6159 102 KAIFI AZAMI ABUL KALAM ANSARI 01-Feb-91 M EBC 101 2601119533 57.14% 59.33% 61.33% 59.27% 2 61.2760 117 SHIREEN PERVEEN MOHAMAD AHMAD 05-Dec-72 F EBC 92 2607118925 69.67% 52.00% 56.00% 59.22% 2 61.2261 120 SARWAR HASHMI SHAKIR ALI 06-Feb-79 M UR 115 2607118887 60.67% 60.33% 50.27% 57.09% 4 61.0962 63 NASIM AHSAN QAMAR AHSAN 17-Nov-81 M EBC 91 2602119694 56.43% 64.00% 56.40% 58.94% 2 60.9463 85 RABIA KHATOON ABUL HAYAT MD OMAIR 15-May-75 F UR 94 2602119827 62.22% 56.89% 57.60% 58.90% 2 60.9064 16 MD IRSHAD ANSARI MD AHSANUZZAFAR ANSARI 01-Mar-80 M EBC 85 2602119334 64.22% 54.67% 57.53% 58.81% 2 60.8165 P 3 MD ZISHAN ALI MD KARIM 19-May-91 M EBC 83 1303118351 66.71% 54.67% 54.73% 58.70% 2 60.7066 65 NISHAT KHAN MD AHMAD 01-Jan-86 F UR 89 2602119775 51.86% 73.56% 50.33% 58.58% 2 60.5867 31 MD ANJUM ARFIN MD ARSHAD ALAM 15-May-88 M EBC 91 2406115211 54.71% 60.00% 60.80% 58.50% 2 60.50Patna Nagar NigamUT URDU 130 Page 628 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n68 22 MD RIZWAN DANISH MD SHARIF QURESHI 07-Jun-72 M EBC 92 1103118467 65.11% 57.44% 52.87% 58.47% 2 60.47SexCategoryHandicappedREMARKS69 77 TABASSUM PERVEEN MOHAMMAD SHAFIQUE 01-Nov-87 F BC 82 2684118199 62.86% 60.00% 58.47% 60.44% 0 60.4470 112 SHABANA KHATOON MAKSUD ALAM 01-Mar-77 F EBC 97 0704118360 62.67% 52.80% 58.40% 57.96% 2 59.9671 67 MD ABID ALAM LARI MD KHURSHEED ALAM LARI 17-Aug-80 M BC 89 2607118728 61.63% 50.11% 61.73% 57.82% 2 59.8272 107 SHAKIB AYAZ GYASUDDIN KHAN 10-Aug-77 M UR 94 2603118994 69.11% 52.00% 52.20% 57.77% 2 59.7773 76 JABEEN FATMA MOTIUR RAHMAN 26-May-88 F EBC 84 2802118769 65.71% 52.33% 55.07% 57.70% 2 59.7074 93 ARSHI BEGUM MD ISRAR AHMAD 14-May-84 F BC 102 2601119298 51.83% 63.60% 57.56% 57.66% 2 59.6675 96 MD KHURSHID ALAM MD NASIRUDDIN ANSARI 16-Jan-75 M EBC 99 0302118527 59.56% 54.33% 59.07% 57.65% 2 59.6576 66 SAMRIN AZIM MUSHTAQUE AZIM 27-Feb-89 F UR 85 2603118843 60.29% 55.56% 56.67% 57.50% 2 59.5077 38 BIRJEES SHER ARZOO HASAN ARZOO 10-Jun-76 M UR 118 2801118301 52.89% 52.67% 60.33% 55.30% 4 59.3078 95 MD PARVEZ ALAM MD HASIM 01-Jan-82 M EBC 111 2607118770 52.86% 62.67% 49.93% 55.15% 4 59.1579 78 NAZIYA HAQUE ZEYAUL HAQUE 15-Jan-87 F UR 96 2607118816 61.00% 54.44% 56.00% 57.15% 2 59.1580 59 MD SHADAB ALAM MD MAQSOOD ALAM 12-Nov-98 M EBC 87 2602119505 54.14% 59.56% 57.53% 57.08% 2 59.0881 4 ZAKIA HASAN AMIRUL HASAN 01-Feb-83 F UR 91 2604118818 51.86% 66.89% 52.33% 57.03% 2 59.0382 99 MD HAIDAR ALI ABDUL RASHID 01-Mar-83 M EBC 94 2401118600 57.86% 60.00% 53.07% 56.97% 2 58.9783 124 MD LEYAQUT ALI AKBAR AIL 01-Jan-86 M EBC 84 2602119366 59.86% 59.89% 51.07% 56.94% 2 58.9484 58 MD SHAHZAD BHARATI MD NAIMUDDIN 20-Oct-91 M EBC 83 2602119530 52.57% 62.56% 55.33% 56.82% 2 58.8285 55 (I-V) SOOFIA MD. SHAKIRULLAH 20-Sep-78 F UR 83 2604118723 70.78% 50.67% 48.73% 56.73% 2 58.7386 41 SARWAT JAMAL S M NOUMAN 15-May-74 F UR 89 2603118868 56.78% 51.44% 61.53% 56.59% 2 58.5987 55 SUFIA KHATOON MAHBOOB AHMAD 05-Dec-82 F UR 87 1202118615 50.00% 61.67% 56.73% 56.13% 2 58.1388 83 SAGUFTA RANI SAYEED AHSAN KARIMI 08-Mar-90 F UR 95 2306118255 62.29% 45.89% 60.20% 56.12% 2 58.1289 74 MD MODASSAR MD MOIN 03-May-89 M EBC 88 2207115089 67.44% 47.56% 52.60% 55.87% 2 57.8790 42 MANNAN ALI SAGIR HASAN 04-Dec-83 M UR 98 3519118026 60.57% 48.11% 58.67% 55.78% 2 57.7891 51 SHAMAILA RAHMAN LAIQUR RAHMAN 01-Mar-84 F UR 105 2604118687 44.29% 61.11% 55.67% 53.69% 4 57.6992 98 DANISHWAR FATMA NANE ALAM 24-Apr-78 F BC 82 0202118069 51.78% 63.00% 57.93% 57.57% 0 57.5793 53 SAHID JAFAR MD HAFIZ JAFAR ALAM 12-Dec-85 M BC 83 2603118817 50.71% 59.00% 56.93% 55.55% 2 57.5594 110 NADRA JAHAN MOFIZUR RAHMAN 28-Oct-85 F UR 97 2602119663 60.57% 54.22% 51.80% 55.53% 2 57.5395 64 MD SHAHBAZ ALAM MD ALI ANSARI 02-Jun-80 M EBC 89 0904118229 60.38% 53.33% 52.60% 55.44% 2 57.4496 33 QAISER PERWEEN SHAFIQUR RAHMAN 10-Jan-80 F EBC 82 2602113992 59.63% 54.33% 58.17% 57.38% 0 57.3897 84 HOMA PERVIN MD BADRUZ ZAMAN 31-Oct-88 F EBC 84 2304115595 56.43% 54.56% 54.93% 55.31% 2 57.3198 48 MD NAUSHAD ANWAR MD ABDUL QUADIR 01-Jan-72 M BC 85 1402118282 51.56% 51.22% 62.40% 55.06% 2 57.0699 28 TALAT ANWER OBAIDULLAH ANWER 22-Dec-83 F EBC 90 2607118951 55.29% 53.11% 56.73% 55.04% 2 57.04100 11 T AMBARI BANO AKBAR ALI 01-Jan-82 F EBC 86 2601119269 45.86% 53.56% 65.00% 54.80% 2 56.80101 129 NESHAT PERWEEN HASHMAT ALAM 25-Feb-79 F UR 85 2607118818 57.33% 55.00% 51.80% 54.71% 2 56.71102 106 GHAZI MD KHALID ABDUS SATTAR 07-Dec-71 M EBC 90 2651115088 58.22% 51.22% 54.40% 54.61% 2 56.61103 130 MD IQBAL AHMAD MD NOORHASAN 13-Jan-72 M EBC 93 0502118327 53.56% 56.11% 52.87% 54.18% 2 56.18Patna Nagar NigamUT URDU 130 Page 629 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio TotalWeitage %n104 40 S M SHAMSHAD ARIF S M NOMAN 14-Dec-78 M UR 90 2603118783 49.11% 58.11% 53.60% 53.61% 2 55.61SexCategoryHandicappedREMARKS105 35 NIKHAT BANO MD MONIF 05-Feb-80 F UR 96 2444119032 48.00% 54.67% 57.93% 53.53% 2 55.53106 61 MD WAJEEH AHMED MD JAMIL AHMED 11-May-75 M BC 103 2903115246 56.00% 49.33% 55.20% 53.51% 2 55.51107 101 SHAHIN ANJUM MD SALAHUDDIN 30-Oct-80 F EBC 82 2603118959 50.57% 59.11% 56.80% 55.49% 0 55.49108 72 ARMAN AHMAD MD MOKHTAR AHMAD 03-May-85 M UR 93 0301118463 59.29% 51.22% 49.67% 53.39% 2 55.39109 138 SHAFIA JAMIL JAMIL DAD KHAN 11-Oct-83 F UR 90 2607118895 50.14% 56.11% 53.80% 53.35% 2 55.35110 100 MD NAUSHAD ALAM MD RABBANI 05-Feb-82 M EBC 95 1901118121 47.71% 61.33% 50.53% 53.19% 2 55.19111 89 MD FAIYAZ AHAMAD MD ABRAR AHMAD 03-Jan-86 M EBC 88 05461118258 57.29% 48.56% 52.73% 52.86% 2 54.86112 32 AFROZ JAHAN H H ANSARI 03-Jan-74 F EBC 84 2601119227 48.33% 53.00% 56.33% 52.56% 2 54.56113 128 MD ASHFAQ ALAM MD SAMSUJAMA 19-Mar-81 M UR 92 1701118254 54.00% 49.00% 54.60% 52.53% 2 54.53114 122 SUFIA ANJUM ABDUL JABBAR 10-Jan-84 F EBC 83 2604118728 49.14% 53.22% 54.60% 52.32% 2 54.32115 18 NASREEN HABEEB MD HABEEB ANSARI 12-Jan-74 F BC 85 4013118302 51.56% 46.78% 58.33% 52.22% 2 54.22116 30 JAMIL AKHTAR MD EKRAMUDDIN 08-May-79 M EBC 82 2601119509 60.22% 50.11% 51.60% 53.98% 0 53.98117 118 SHABNAM PARVEEN AMANTULLAH 26-Mar-85 F EBC 88 3106118386 49.29% 46.89% 59.27% 51.81% 2 53.81118 70 FARZINA MD MURTAZA 19-Jan-81 F EBC 82 2601119406 55.25% 48.44% 57.60% 53.76% 0 53.76119 60 ARIF EQBAL ABDUL HAKIM 05-Oct-80 M UR 109 2601119288 43.86% 51.11% 53.27% 49.41% 4 53.41120 135 FAIYAZ ALAM MD MOZAFFAR ALAM 02-Jan-73 M EBC 88 2601119372 45.78% 46.56% 60.33% 50.89% 2 52.89121 91 MD NOOR AIN ASHRAFI MD NEZAM UDDIN 03-Feb-86 M EBC 88 0618115228 53.00% 46.00% 52.87% 50.62% 2 52.62122 46 SIDDIQUE AHASAN QAMAR AHASAN 12-Dec-75 M EBC 87 2604118718 39.00% 55.89% 56.93% 50.61% 2 52.61123 3 RASHID IMAM MD ALI IMAM ANSARI 20-Jan-87 M EBC 82 2655118086 56.00% 52.56% 49.13% 52.56% 0 52.56124 137 FOUZIA KHATOON AQUEEL AHMAD 10-Feb-88 F EBC 86 2647115142 50.29% 48.11% 52.60% 50.33% 2 52.33125 131 MD MOZAMMIL MD ANWAR 15-May-82 M EBC 83 0502118371 44.57% 58.11% 48.20% 50.29% 2 52.29126 13 AKHTAR SHAMIM SHAMIM UDDIN AHMAD 15-Nov-74 M UR 90 2604115052 46.67% 46.89% 56.93% 50.16% 2 52.16127 17 DILKASH SABANA MD FARUQUE ALAM 01-Jan-82 F UR 82 2646115079 55.50% 49.40% 50.87% 51.92% 0 51.92128 90 NASREEN SULTANA MD SHAUKAT ALI KHAN 15-Jan-76 F UR 84 4013118303 58.33% 50.11% 40.16% 49.53% 2 51.53129 75 AFSANA KHATOON SAFDAR HUSSAIN 10-Aug-82 F EBC 98 0301118438 50.14% 43.00% 51.00% 48.05% 2 50.05130 79 WAJDA TABASSUM QAMAR HASHMI 21-May-73 F BC 96 2698115396 50.33% 43.22% 49.80% 47.79% 2 49.79Patna Nagar NigamUT URDU 130 Page 630 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphTRAINED - SUBJECT - ENGLISHMeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS1 121 MD OZAIR KHAN MD KADIR KHAN 15-Jan-70 M UR B.ED F.A.T.T COLLEGE DARBHANGA L.N.M.U DARBHANGA BIHAR 98 2406115273 62.67% 38.67% 48.93% 69.30% 54.89% 2 56.89 % MARKS IN BA IS BELOW 50%2 P 22 PAWAN KUMAR DASRATH SAW 29-Aug-82 M UR B.EdRADHA GOVIND T.T. COLL.RAMGARHV.B.U.HAZARIBAGH JHARKHAND 99 32006852 53.00% 51.11% 45.67% 72.20% 55.49% 2 57.49(IN HONS %AGE IS BELOW 50%)CTET3 436 MANISH KUMAR RAJBANSHI PRASAD 22-Aug-74 M BC B.Ed PATNA TRAINING COLLEGE PATNA Patna University Patna BIHAR 111 2630118129 49.78% 48.67% 55.20% 73.80% 56.86% 4 60.864 P 11 RAKHI KUMARI JAY SHANKAR 15-Mar-85 F SC B.Ed PATNA WOMENS COLLEGE Patna University Patna BIHAR 82 2652118453 61.71% 57.44% 53.80% 74.00% 61.74% 0 61.74BA -I &II MARKS NOTATTACHEDBA -I &II MARKS NOTATTACHED5 26 NITISH CHANDRA RAMESH CHANDRA SINHA 12-Feb-86 M EBC B.EDISLAMIA TEACHER TRAININGCOLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 95 2679115491 48.20% 60.33% 58.93% 79.10% 61.64% 2 63.64 BBM Disqualify6 303 RICHA BHARGAWA ARBIND PANDEY 07-Feb-79 F UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 103 2657118327 79.67% 70.22% 63.42% 72.20% 71.38% 2 73.38 BCA, Not applicable for English7 162 MADAN KUMAR LATE NASIB LAL SAHU 05-Jul-67 M BC B.ED C.I.E.F.L HYDRABAD C.I.E.F.L HYDRABADANDHERAPRADESH76.33% 51.89% 52.20% 54.33% 58.69% 0 58.69 BSITET8 213 ANAMIKA MANJULA ANAND MOHAN 15-Dec-83 F UR B.ED S.C.T. COL.OF EDUCATION BANGLORE UNIVERSITY KARNATKA 0 57.00% 61.89% 53.87% 73.86% 61.65% 0 61.65 BSITET9 299 KAMINI JHA KRISHNESHWAR JHA 12-May-78 F UR B.ED D.D.E DARBHANGA L.N.M.U BIHAR 71.33% 51.00% 57.20% 76.02% 63.89% 0 63.89 BSITET10 352 MAHESH KUMAR ARJUN PASWAN 11-Feb-82 M SC DPE IGNOU IGNOU DELHI 103 2510118226 54.29% 62.44% 50.00% 73.00% 59.93% 2 61.93 D.P.E Not applicable11 408 PATEL KEVAL LATE NARSINGH PRASAD 13-Feb-84 M BC P.T.C. STATE EXAM BOARD GUJARAT GUJARAT 105 2640118542 77.14% 72.25% 41.67% 74.07% 66.28% 4 70.28IN BA %AGE IS BELOW45%12 340 MANOJ KUMAR SINGH KESHWAV SINGH 03-Jan-75 M BC B.ED DUJA DEVI COLLEGEPURVANCHALUNIVERSITYU.P. 107 2631118376 52.00% 54.20% 43.72% 68.30% 54.56% 4 58.56 IN HONS %AGE IS BELOW 45%13 P 1 RAJESH KUMAR LAXMI MAHTO 27-Feb-82 M SC B.Ed IGNOU IGNOU DELHI 106 2017118066 49.40% 53.60% 42.42% 71.27% 54.17% 4 58.17 IN HONS %AGE IS BELOW 45%14 20 SUSHIL KUMAR TIWARI RAM PARVESH TIWARI 10-Feb-82 M UR B.ED SRI YAMUNA RAI DEGREE COLLEGEPURWANCHAL UNIVERSITYJAUNPURU.P 116 2681118266 69.00% 58.40% 46.39% 70.30% 61.02% 4 65.02 IN HONS %AGE IS BELOW 50%15 47 KHUSHBU KUMARI GAURI KANT JHA 10-Jul-88 F UR B.ED16 50 SANGEETA JHA SHAMBHU NATH JHA 06-Dec-72 F UR B.EDRADHA GOVIND T.T.COLLEGERAMGARHDAYANAND MAHILA TRAININGCOLLEGE DEHRAPURV.B.U.HAZARIBAGH JHARKHAND 82 0907115057 76.20% 61.20% 46.80% 81.00% 66.30% 0 66.30 IN HONS %AGE IS BELOW 50%H.N.UNIVERSITY GADHWAL UTTRAKHAND 95 2688115004 66.00% 61.20% 42.58% 71.75% 60.38% 2 62.38 IN HONS %AGE IS BELOW 50%17 63 KUMARI KAVITA LATE KUNJ BIHARI LAL 17-Feb-66 F UR B.EDSIDHARTH WOMENS T.T. COLLEGEPATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 93 2670115071 43.44% 42.20% 47.00% 60.10% 48.19% 2 50.19 IN HONS %AGE IS BELOW 50%18 78 ASHA KUMADRI BIRENDRA KUMAR 22-Jul-81 F UR B.EDVIKRAM SINGH KANYA DEGREECOLLEGR CHANDAULOV BS PURVANCHAL UNIVJAUNPURU.P 88 2624115122 49.67% 51.00% 48.78% 68.90% 54.59% 2 56.59 IN HONS %AGE IS BELOW 50%19 105 RAVI SHANKER YADAV UMA SHANKAR YADAV 03-Jul-82 M UR B.ED KRISHAK MAHAV IDALAYA GAJIPURV.B.S.PURWANCHALUNIVERSITY JAUNPURU.P 113 0821118591 63.17% 47.20% 48.11% 70.50% 57.24% 4 61.24 IN HONS %AGE IS BELOW 50%20 116 RAVI SHANKAR MISHRA LATE RAMCHANDRA MISHRA 20-Sep-75 M UR B.ED C.S.S.S.P.G.COLLEGE MEERUT C.C.S.UNIVERSITY MEERUT HARIYANA 115 2656118460 55.67% 45.40% 48.83% 69.40% 54.83% 4 58.83 IN HONS %AGE IS BELOW 50%21 131 ANAMIKA DINESH PD SINHA 24-Nov-76 F UR B.ED R.P.S.T.T.COLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 91 2614115007 69.89% 63.78% 45.40% 70.50% 62.39% 2 64.39 IN HONS %AGE IS BELOW 50%T REJ_ENG 54 Page 631 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS22 174 NISHA KUMARI HARIKANT CHOUDHARY 15-Dec-81 F UR B.ED R.P.S.T.T.COLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 86 3004116710 41.00% 43.89% 45.13% 69.60% 49.91% 2 51.91 IN HONS %AGE IS BELOW 50%23 187 SUNIL KUMAR SRIVASTAVA BHAGVAN PD SRIVASTAVA 01-Jul-79 M UR B.ED DR.R.M.L.INSTITUTE MODINAGAR C.C.S.UNIVERSITY MEERUT U.P 99 2694115340 52.17% 64.80% 48.37% 66.80% 58.03% 2 60.03 IN HONS %AGE IS BELOW 50%24 188 RUBY RAJENDRA PD. SINGH 05-Aug-78 F UR B.ED SAHIBGANJ COLLEGES.K.M.UNIVERSITY DUMKAJHARKHANDJHARKHAND 90 2659118315 52.40% 60.40% 44.87% 50.60% 52.07% 2 54.07 IN HONS %AGE IS BELOW 50%25 191 SHALINI JHA Dr VIJAY KR JHA 09-Mar-68 F UR B.EDS.R.RAWATPURA SARKARINS.RAIPURPT.R.S.S.UNIVERSITYRAIPUR C.GC.G 96 2691115154 39.40% 49.25% 49.16% 60.18% 49.50% 2 51.50 IN HONS %AGE IS BELOW 50%26 21827 231KRISHNA SHANKARPANDEYMAHESHWAR NARAYANSINGHRAMCHNDRA PANDEY 16-Dec-69 M UR B.ED SATISH CHANDARA COLLEGE PURVANCHAL UNIVERSITY UP 94 2666115053 51.00% 46.80% 40.33% 51.38% 47.38% 2 49.38 IN HONS %AGE IS BELOW 50%RAMAKANT SINGH 01-Jan-67 M UR B.ED DIET DEOGARH BAGALPUR UNIVERSITY BIHAR 106 2629118361 65.22% 57.00% 47.38% 63.20% 58.20% 4 62.20 IN HONS %AGE IS BELOW 50%28 239 SUBARNA DEB RUPEN KR DEB 19-Nov-78 F UR B.ED NEZAMIA T.T. COLLEGEMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 92 2673118314 65.22% 37.33% 45.17% 73.10% 55.21% 2 57.21 IN HONS %AGE IS BELOW 50%29 241 SRIPARNA LALL LT KISHORI LAL 15-Jun-68 F UR B.ED PONDICHERRY UNIVERSITY CENTRAL UNIVERSITY PONDICHERRY 96 2692115260 58.89% 39.56% 44.80% 57.60% 50.21% 2 52.21 IN HONS %AGE IS BELOW 50%30 277 HEMLATA SINGH MUKESH K SINGH 02-Jan-82 F UR B.ED S.K.M.U DUMKA S.K.M.U. DUMKA JHARKHAND 109 2620118094 65.33% 58.40% 48.30% 74.75% 61.69% 4 65.69 IN HONS %AGE IS BELOW 50%31 311 PARWATI DHAMI TEH SINGH 04-Nov-82 F UR B.ED32 312 PREETY PANDEY JANARDAN PANDEY 01-Jan-75 F UR B.EDBAGHWAN MAHAVIRCOLLEGEBAGHWAN MAHAVIRCOLLEGEM B U ROHTAK HARYANA 83 0722118377 51.60% 51.40% 46.59% 64.20% 53.45% 2 55.45 IN HONS %AGE IS BELOW 50%M B U ROHTAK HARYANA 96 0724118324 63.50% 48.40% 46.00% 53.60% 52.88% 2 54.88 IN HONS %AGE IS BELOW 50%33 329 QUAISAR NASREEN SYED BELAL HASAN 16-Jun-63 F UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 104 2647118026 66.89% 44.89% 48.31% 69.71% 57.45% 2 59.45 IN HONS %AGE IS BELOW 50%34 331 GUPTESHWAR VERMA BHRIGU N VERMA 01-Aug-87 M UR B.EDDUJA DEVI DEGREECOLLEGEPURVANCHALUNIVERSITYU.P. 107 3108115270 65.83% 64.20% 46.06% 70.30% 61.60% 4 65.60 IN HONS %AGE IS BELOW 50%35 350 SANTOSH KUMAR GANOURI SINGH 21-May-78 M UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 115 2689115141 50.40% 49.22% 44.53% 63.41% 51.89% 4 55.89 IN HONS %AGE IS BELOW 50%36 376 PINKI KUMARI HARI SHANKAR CHOUBEY 28-Feb-81 F UR B.ED LUCKNOW NIVERSITY37 377 KANCHAN MALA UMESH PD SINGH 18-Mar-84 F UR B.ED AITTC GOVINDPUR DHANBADLUCKNOWUNIVERSITYVINOBA BHABI UNIV.HAZARIBAGU.P. 106 2819118207 55.13% 49.78% 49.72% 52.89% 51.88% 4 55.88 IN HONS %AGE IS BELOW 50%JHARKHAND 94 3202118243 53.40% 67.80% 47.60% 80.60% 62.35% 2 64.35 IN HONS %AGE IS BELOW 50%38 381 PUSHPA KUMARI TRIYOGI NARAYAN SINHA 10-Dec-82 F UR B.EDGOVT. TEACHER TRAININGCOLLEGEVINOBA BHABI UNIV.HAZARIBAGJHARKHAND 88 2646118527 61.60% 65.00% 49.60% 69.30% 61.38% 2 63.38 IN HONS %AGE IS BELOW 50%39 382 SONIA SINGH UDAY SHANKAR SINGH 12-Dec-84 F UR B.ED V.S.K.H. MUGAL SARAI M.G.K.V. VARANASHI U.P. 105 1522118317 49.43% 49.78% 39.39% 63.78% 50.59% 4 54.59 IN HONS %AGE IS BELOW 50%40 391 RITA SINGH RAJESH SINGH 01-Jul-79 F UR B.EdSOUTH POINT COLLEGE,SONIPATHM.D.U ROHTAK HARYANA 96 3532118114 55.40% 54.00% 43.42% 67.20% 55.00% 2 57.00 IN HONS %AGE IS BELOW 50%41 P 37 BHARTI KUMARI UMA S PANDEY 10-Jan-85 F UR B.EdS.M.COLLEGE OFEDUCATION P.S DATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 103 0805118114 50.40% 61.80% 46.78% 68.20% 56.79% 2 58.79 IN HONS %AGE IS BELOW 50%42 P 43 SHIV SHAMBHU VIJAY KUMAR 01-Jan-78 M UR B.EdU.J.S.G MAHAVIDAYALAYAPILKHINI JUNPURVBS PurvanchalUniversity,JanupurUP 120 3162118119 69.33% 70.00% 44.77% 68.10% 63.05% 6 69.05 IN HONS %AGE IS BELOW 50%43 486 JHUMUR MUKHERJEE PURNA C MUKHERJEE 24-Apr-74 F UR 96 2621118323 59.22% 53.78% 56.75% 66.88% 59.16% 2 61.16Marks calculated in 800 & TrainingCertificate not attached44 13 RAUSHAN KUMAR BASUDEO PD GUPTA 30-Dec-84 M BC B.T D.I.E.T PIROUTA BHOJPUR B.S.E.B PATNA BIHAR 89 1703118289 61.14% 67.22% 57.60% 76.25% 65.55% 2 67.55 Not applicable for sub EnglishT REJ_ENG 54 Page 632 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS45 14 PREM KUMAR SHOBHANATH RAM 05-Dec-83 M SC B.T D.I.E.T PIROUTA BHOJPUR B.S.E.B PATNA BIHAR 98 2644118409 56.43% 62.33% 55.47% 78.25% 63.12% 2 65.12 Not applicable for sub English46 129 SONIA SINGH UDAY S SINGH 12-Dec-84 F UR B.ED47 158 SARITA KUMAR RAMESHWAR CHOUDHARY 07-Jun-83 F SC B.EDV.S.K MAHAVIDYALAYAMUGALSARAI CHANDANLIPATNA WOMENS TRAININGCOLLEGE PATNAM.G.K VIDYAPITH VARANSI U.P 105 1522118317 49.43% 49.78% 39.39% 63.78% 50.59% 4 54.59 Not applicable for sub EnglishPatna University Patna BIHAR 86 2666118412 55.71% 58.56% 49.27% 69.50% 58.26% 2 60.26 Not applicable for sub English48 210 DEEPMALA ASHOK KUMAR 27-Sep-80 F BC B.ED ZAKIR HUSSAIN T.T COLLEGEMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 90 2614118770 40.60% 46.80% 52.40% 73.30% 53.28% 2 55.28 Not applicable for sub English49 211 PUSHPA RANI KAUSHAL KISHORE 01-Oct-77 F EBC B.EdISLAMIA TEACHER'STRAINING COLLEGE PATNAM.A.N.U.U. BIHAR 101 2646118639 55.78% 79.11% 56.40% 75.80% 66.77% 2 68.77 Not applicable for sub English50 315 ARTI SINGH RAM BALAK SINGH 15-Jun-84 F UR B.EdMAGADH TEACHERSTRAINING COLLAGE GAYAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 96 1105118192 77.00% 57.33% 78.83% 77.10% 72.57% 2 74.57 Not applicable for sub English51 367 SABBA PRAWEEN MD SHAMIM 24-Nov-83 F UR 52.71% 54.00% 49.14% 0.00% 38.96% 0 38.96Not applicable for sub English &Training certificate not attached52 399 DHARMESH ANAND RAJENDRA PRASAD SAHA 24-Jun-76 M EBC B.EdST.PAUL COLLEGE OFEDUCATION BANGLOREBANGLOREUNIVERSITYKARNATAKA 102 2732118107 61.33% 60.33% 46.13% 66.50% 58.58% 2 60.58 Not applicable for sub English53 404 BIBHA KUMARI JAGDISH RAUT 01-Oct-71 F BC B.Ed F.A.A.T TRAINING COLLEGEL.N.M.UNIVERSITYDHARBANGHABIHAR 96 2613118140 53.22% 52.56% 55.53% 71.90% 58.30% 2 60.30 Not applicable for sub English54 450 PALLAVI KUMARI PRADIP KR SINGH 30-May-84 F UR B.Ed WOMEN'S TRG COLLEGE PATNA Patna University Patna BIHAR 54.43% 61.33% 60.67% 72.70% 62.28% 0 62.28 Not applicable, BSITET passT REJ_ENG 54 Page 633 of 673


S.NFormNo.r`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphName Father's Name DOBUNTRAINED - SUBJECT - ENGLISHSexCategoryHandicappedMatric Inter Graduation1 12 KAUSHALENDRA KISHORE SUBHASH KUMAR SINHA 14-Nov-76 M UR 91 2624118241 54.11% 66.56% 56.50% 59.06% 2 61.06 B.A Marks calculated in 800TETMarksTET ROLL NO.PercentageTotalTETWeitageFinal MeritNo.REMARKS2 21 SHALINI SINHA ARBIND KUMAR 01-Jul-78 F BC 88 3426118083 62.78% 70.22% 55.38% 62.79% 2 64.79 B.A Marks calculated in 8003 26 SATISH KUMAR ARUN KUMAR RAY 25-Aug-87 M BC 96 2667118167 59.67% 51.22% 51.13% 54.00% 2 56.00 B.A Marks calculated in 8004 62 NEHA SHRESTH BISWANATH CHOUDHARY 22-Feb-87 F BC 90 2636118063 75.71% 65.44% 64.63% 68.59% 2 70.59 B.A Marks calculated in 8005 91 VARSHA RANI ARUN KUMAR BHAGAT 05-Sep-89 F BC 85 2027118066 69.57% 53.80% 50.50% 57.96% 2 59.96 B.A Marks calculated in 8006 161 AMRITA BHARTI LALAN SHARMA 11-Mar-83 F UR 84 2604118381 59.20% 65.44% 60.00% 61.55% 2 63.55 B.A Marks calculated in 8007 162 NEHA PRAMOD PRASAD 11-Aug-88 F UR 87 2635118835 63.00% 86.00% 57.25% 68.75% 2 70.75 B.A Marks calculated in 8008 311 DIPA SHREE NAGENDRA PRASAD 05-Nov-78 F UR 95 2617118146 62.67% 63.67% 50.13% 58.82% 2 60.82 B.A Marks calculated in 8009 314 SEEMA MISHRA RANG JEE MISHRA 15-Mar-88 F UR 87 2668118385 61.00% 65.00% 57.88% 61.29% 2 63.29 B.A Marks calculated in 80010 365 RAM MANOJ TIWARI JANARDAN TIWARI 06-Feb-80 M UR 93 0727115198 47.71% 49.11% 54.88% 50.57% 2 52.57 B.A Marks calculated in 80011 374 PRASHANT KUMAR K D THAKUR 20-Aug-84 M UR 98 2643118600 55.71% 56.89% 51.00% 54.53% 2 56.53 B.A Marks calculated in 80012 412 PRIYANKA VERMA BIRENDRA KUMAR VERMA 21-Aug-79 F UR 96 2916118020 62.40% 51.22% 54.63% 56.08% 2 58.08 B.A Marks calculated in 80013 462 NAUSHABA KHATOON BASHIRUDDIN 10-Feb-81 F UR 97 2635118169 61.00% 82.11% 61.38% 68.16% 2 70.16 B.A Marks calculated in 80014 486 BRIJESH KUMAR SACHCHIDANAND MAHARAJ 15-Jul-72 M BC 95 3802115445 61.00% 49.80% 54.88% 55.23% 2 57.23 B.A Marks calculated in 80015 493 ANKITA RANI BINOD KUMAR 16-Feb-89 F BC 91 2617115026 63.80% 60.11% 55.13% 59.68% 2 61.68 B.A Marks calculated in 80016 P-10 ZAHRA CHISHTI MOHAMMAD WASIULLAH 01-Mar-89 F BC 96 2607118964 60.86% 61.56% 52.75% 58.39% 2 60.39 B.A Marks calculated in 80017 P-29 PUMMY KUMARI BRAHMA NAND UPADHYAY 16-Jul-79 F UR 84 2646118220 74.11% 59.22% 51.75% 61.69% 2 63.69 B.A Marks calculated in 800Page 634 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphTRAINED - SUBJECT - HINDIMeritS.NFormNo.Name Father's Name DOB1 312 RABINDRA TIWARI LATE RAM DARASH TIWARI 04-Oct-75 M UR B.EDSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalKARNATKA COLLEGE OFEDUCTIONTETWeightageFinalMerit %REMARKSBANGLORE UNIVERSITY KARNATKA 95 1516118242 48.78% 58.33% 53.73% 64.00% 56.21% 2 58.21 Not applicable for sub Hindi2 327 RABINESH KUMAR SURESH PRASAD 11-Feb-86 M UR B.ED THISMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 96 2681115402 72.00% 41.89% 58.17% 83.90% 63.99% 2 65.99 Not applicable for sub Hindi3 268 RAJEEV KUMAR ANAND BHUMENDRA KR SINGH 19-Feb-79 M UR B.EdRatan Sen Degree CollegeBansi,SidharathNagarD.D.U. GorakhpurUniversity,GorakhpurU.P 108 3528118184 77.00% 67.44% 52.07% 67.90% 66.10% 4 70.10Not applicable for sub Hindi &marks calculated in 8004 197 SARITA KUMARI RAVINDRA KESHRI 01-Jan-71 F BC 55.44% 53.33% 56.80% 71.63% 59.30% 0 59.30 BSITET, NOT QUALIFIED5 249 RIPUNJAY SINGH RAMALKH SINGH 3-Feb-80 M UR B.ED D.J. COLLEGE BADAUTC.C.S.UNIVERSITYMEERUTU.P 97 1519118410 44.44% 45.67% 64.00% 68.50% 55.65% 2 57.65 Calculated only in Hons6 P 15 DHANANJAY SINGH KASHI NATH SINGH 3-Aug-87 M UR B.ED GOPINATH PG COLL GAJIPUR VBS P U JAUNPUR UP 105 3181118464 62.50% 59.00% 64.10% 74.80% 65.10% 4 69.10 Calculated only in Hons7 269 ANJU SHARMA GOPAL SHARMA 14-Apr-83 F UR B.ED I.G.N.O.U I.G.N.O.U DELHI 100 0302118416 59.43% 62.78% 56.00% 62.30% 60.13% 2 62.13 DPE Not applicable8 261 RITA PANDEY LATE NAGESH TRIPATHI 24-Dec-81 F UR B.ED9 118 SANTOSH KUMAR YADAV RAJENDRA PD YADAV 08-Sep-85 M UR B.Ed10 27 RENU RAI VINOD PD RAI 10-Jul-80 F UR B.EdKRANTIDARSHANMAHAVIDYALAYA BHILAIBASBESHWACOLLEGE,MYSORECHHARTAPATI DHARMAB.ED COLLEGE11 68 DINESH KUMAR PANDEY LATE DHARMDEV PANDEY 01-Mar-79 M UR B.Ed MAHAVIR V.VIDYAPITH12 69 SURESH KUMAR SINGH JAY BAHADUR SINGH 05-Apr-80 M UR B.Ed13 105 BALESHWAR SINGH YADAV BALKARAN SINGH YADAV 04-Apr-72 M UR B.Ed14 122 AMIT KUMAR SINGH BALKARAN SINGH 09-Jan-88 M UR B.EdBUNDELKAHANDUNIVERSITY, JHANSIBAGWATI COL.OFEDUCATIONSAHID CAPT.VIJAYPARTAP SINGH COLLEGE15 142 GARIMA MISHRA CHANDRA KISHORE MISHRA 16-Aug-83 F UR B.Ed S.M.S COLLEGE OF EDUPT.R.S.S.UNIVERSITYRAIPUR C.GDAKSHIN BAHARATHINDI PARCHARSABHA, MADRASV.B.SPURVANCHALUNIVERSITY,S.S. UNIVERITYVARANASIBUNDELKAHANDUNIVERSITY,JHANSICH.CHARAN SINGHUNIVERSITY,MEERUTMAHATMA GANDHIKASI VIDYA PITH,VARANASIUNIVERSITY OFJAMMUC.G 100 0841118687 54.14% 63.80% 64.83% 70.17% 63.24% 2 65.24 Not applicable for sub HindiTAMILNADU91 0825118065 44.83% 64.40% 45.33% 78.50% 58.27% 2 60.27UP 104 2606118767 60.33% 45.40% 47.11% 68.90% 55.44% 2 57.44UP 100 3108115096 51.33% 53.60% 47.39% 56.12% 52.11% 2 54.11UP 116 3169118004 66.83% 57.80% 46.74% 63.40% 58.69% 4 62.69UP 90 2601119340 49.50% 57.40% 48.47% 67.80% 55.79% 2 57.79UP 99 1501118452 46.50% 64.60% 49.61% 66.89% 56.90% 2 58.90J&K 85 1707118010 51.43% 66.78% 44.70% 57.00% 54.98% 2 56.98IN BA %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%16 147 PRIYANKA SINGH BHAGWAN SINGH 01-Jan-85 F UR B.Ed JAMMU UNIVJAMMUUNIVERSITYJ&K 86 0819118021 68.00% 71.40% 44.67% 63.70% 61.94% 2 63.94IN HONS %AGE IS BELOW50%17 190 VED PRAKESH PANDEY SUDAMA PANDEY 10-Jul-72 M UR B.EdSHREE DURGAJEE PGCOLLEGE AZAMGARH18 204 REETU SINGH RAMASHANKAR SINGH 02-Dec-77 F UR B.Ed H.L.M GIRLS COLLEGEV.B.SPURVANCHALUNIVERSITY,LUCKNOWUNIVERSITYUP 96 3771118134 65.83% 50.00% 49.93% 60.50% 56.56% 2 58.56UP 95 3531118265 62.67% 62.33% 45.94% 59.70% 57.66% 2 59.66IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%19 207 RAJEEV KUMAR RAMESHWAR SINHA 15-Aug-76 M UR B.Ed B.M.COL.OF EDUCATION M.D.U ROHTAK HARYANA 108 3183118399 60.00% 60.22% 47.92% 54.30% 55.61% 4 59.6120 211 ARVIND KUMAR SINGH BAIJNATH SINGH 01-Jan-71 M UR B.Ed PG COLLEGE GAZIPUR21 215 VEENA DWIVEDI DHARMENDRA TIWARI 08-Jul-78 F UR B.EdRATAN SEN DEGREECOLLEGEV.B.SPURVANCHALUNIVERSITY,D.D.U GORAKHPURUNIVERSITYUP 103 3507118087 55.67% 68.00% 47.28% 59.00% 57.49% 2 59.49UP 91 3756118073 58.83% 50.60% 49.06% 58.86% 54.34% 2 56.34IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%T REJ_HINDI 55 Page 635 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOB22 227 ASHOK KUMAR MISHRA RAM KRISHNA MISHRA 01-Dec-67 M UR B.EdSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalDr.ZAKIR HUSSAIN T.TCOLLEGE23 233 SANJA Y KUMAR MOHAN 15-May-83 M UR B.Ed VICST JAEOUJEEL.N.M.UNIVERSITYDHARBANGHACH.CHARAN SINGHUNIVERSITY,MEERUTTETWeightageFinalMerit %BIHAR 96 2303115149 43.44% 33.33% 45.29% 62.40% 46.12% 2 48.12UP 90 1503118366 51.50% 55.60% 45.44% 63.70% 54.06% 2 56.0624 250 SANKET SHARMA UMESH SHARMA 25-Dec-80 M UR B.ED V. B.ED. COLLEGE DHANBAD V.B.U.HAZARIBAGH JHARKHAND 95 1121115291 63.50% 51.44% 45.33% 72.30% 58.14% 2 60.14REMARKSIN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%25 252 GOPAL SHUKLA RAMJI SHUKLA 02-Jan-77 M UR B.ED S.P.P.M.D.C AGRADR. B.R.A. UNIVERSITYAGRAU.P 94 3118118109 54.44% 53.89% 47.28% 62.13% 54.43% 2 56.43IN HONS %AGE IS BELOW50%26 275 RITA SINGH RAM AWADHESH SINGH 01-Jul-79 F UR B.EDSOUTH POINT COLLEGESONIPATHM.D.U. ROHTAK HARIYANA 96 3532118114 55.40% 54.00% 43.42% 67.20% 55.00% 2 57.00IN HONS %AGE IS BELOW50%27 277 SARITA KUMARI RAVI NANDAN PRASAD 20-Sep-65 F UR B.EDHAWABAG COLLEGEJABALPURR.D.UNIVERSITY M.P M.P 83 2689115436 47.60% 44.40% 46.77% 55.00% 48.44% 2 50.44IN HONS %AGE IS BELOW50%28 287 DHARMSHILA KUMARI UMA SHARAN SHARMA 05-Feb-81 F UR B.Ed S.F.M.M RASRA BALLIA U.PV.B.S.PURWANCHALUNIVERSITY JAUNPURU.P 92 0808118017 61.25% 45.67% 46.27% 62.40% 53.90% 2 55.90IN HONS %AGE IS BELOW50%29 P 23 SUDHEER KUMAR RAI RAVINDRA NATH RAI 05-Oct-82 M UR B.EDRAJ KISHORE SINGH DEGREECOLL GAJIPURVBS P U JAUNPUR UP 101 0829118026 52.67% 53.80% 46.56% 65.70% 54.68% 2 56.68IN HONS %AGE IS BELOW50%30 P 9 VIJAYA SUHANI K M SRIVASTAVA 12-Feb-74 F UR B.EDDR ZAKIR HUSSAIN REASURCHTRAINING COLL DARBHANGALN M U DARBHNGA BIHAR 87 2692118235 58.89% 62.20% 48.83% 66.50% 59.11% 2 61.11IN HONS %AGE IS BELOW50%31 42 SUSHIL KUMAR SHIV SHANKAR SINGH 27-Jan-82 M UR B.Ed ST.JOSHEP MSV MTTCL.N.M.UNIVERSITYDHARBANGHABIHAR 103 0547118430 49.43% 0.00% 53.58% 78.80% 45.45% 2 47.45 Inter marks not submitted32 150 DR VANDANA KUMARI VISHWESHWAR CHAUDHARI 12-Dec-72 F UR B.EdORIENTAL COLLEGE OFEDUCATIONL.N.M.UNIVERSITYDHARBANGHABIHAR 97 0916118045 57.00% 59.56% 56.07% 77.50% 62.53% 2 64.53 Marks calculated in 80033 163 KANCHAN PRASAD RAMA SHANKAR PD 14-Aug-83 F UR B.EdVIJOTA PAL MEMORIALB.ED COLLEGEBARDHWANUNIVERSITYWB 85 4010118418 53.75% 51.30% 57.88% 56.20% 54.78% 2 56.78 Marks calculated in 80034 P 45 SHYAM BADAN LATE SRIRAM PRASAD 05-Apr-76 M UR B.EDJ L NEHARU PG COLL.MAHARAJGANJDDU GORKHPUR UP 94 0827118215 0.00% 54.00% 53.78% 54.43% 40.55% 2 42.55 Matric Marks not submitted35 2 SARITA KUMARI RAM DULAR MAHTO 20-Jan-88 F EBC B.Ed S.M.COLLEGE, P.SHARIFMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 89 2666118351 69.57% 55.33% 53.20% 74.40% 63.13% 2 65.13 Not applicable for sub Hindi36 6 SAVITA SINGH HARE RAM 08-Jul-84 F EBC B.Ed37 12 SHWETA KUMARI PRAVEEN KUMAR 15-Mar-84 F BC BTB.N.R TAINING COLLEGE,GULZARBAGHB.N.R TAINING COLLEGE,GULZARBAGHBSEB BIHAR 87 2668118145 74.00% 63.67% 45.87% 80.31% 65.96% 2 67.96 Not applicable for sub HindiBSEB BIHAR 83 2671118086 67.29% 74.67% 51.13% 82.13% 68.80% 2 70.80 Not applicable for sub Hindi38 13 ABINASH KUMAR GAJDISH PRASAD SINGH 01-Jan-88 M BC BT DIET NOORSARAI BSEB BIHAR 98 2601118776 77.57% 66.67% 55.33% 79.81% 69.85% 2 71.85 Not applicable for sub Hindi39 14 NITU KUMARI RAMDEV TIWARI 20-Jan-83 F BC B.Ed T.I.H.S40 15 ANKUL KUMARI KISHORI PRASAD 10-Aug-87 F BC B.Ed M.G.T.T COLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhGayaMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 101 4013118631 60.14% 60.22% 64.40% 76.60% 65.34% 2 67.34 Not applicable for sub HindiBIHAR 84 2606118657 43.86% 55.89% 52.53% 78.70% 57.74% 2 59.74 Not applicable for sub Hindi41 22 ASHMAJA PRIYADARSHINI RAJENDRA S PODDAR 05-Jul-75 F BC B.EdI.T.I B.ED COLLEGEP.SHARIFMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 94 4007118544 50.44% 52.44% 52.80% 77.90% 58.40% 2 60.40 Not applicable for sub Hindi42 24 ALKA SINHA RAVINDRA KR SINHA 31-Jan-66 F UR B.Ed R.P.S T.T COLLEGE43 28 RAJEEV KUMAR BACHCHU KUMAR 10-May-82 M UR B.Ed SHIVA COLLEG BHILAI44 29 NEELAM KUMARI D P RAI 25-Sep-74 F EBC B.Ed S.M.COLLEGE, P.SHARIFMagadh UniversityBodhGayaPt.RAVISHANKARSUKHLAUNIVERSITY,Magadh UniversityBodhGayaBIHAR 112 2602118901 66.22% 58.56% 55.00% 75.10% 63.72% 4 67.72 Not applicable for sub HindiCHHATISGARH100 2648118506 47.57% 63.00% 50.20% 65.25% 56.51% 2 58.51 Not applicable for sub HindiBIHAR 86 2635118486 53.40% 54.70% 50.44% 73.90% 58.11% 2 60.11 Not applicable for sub HindiT REJ_HINDI 55 Page 636 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BT45 71 SARIKA KUMARI SHIVJI GOP 27-Apr-82 F BC B.Ed R.K.COL.OF EDUCATIONTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalJAMMUUNIVERSITYTETWeightageFinalMerit %REMARKSJ&K 90 2666118211 41.00% 57.56% 46.87% 60.20% 51.41% 2 53.41 Not applicable for sub Hindi46 78 VIVEK KUMAR TIWARI LATE SANTOSH RAM TIWARI 20-Feb-81 M UR B.Ed IGNOU IGNOU DELHI 118 2698118189 50.88% 60.67% 54.73% 65.30% 57.89% 4 61.89 Not applicable for sub Hindi47 106 ANAND KRISHNA SHRINATH PRASAD 21-Nov-75 M BC B.Ed48 133 PRERNA SINHA GAJENDRA KUMAR 27-May-78 M UR B.Ed49 144 KUMARI DIPTI JAY BHADRA YADAV 09-Aug-84 F BC B.EdINDUS COL.OFEDUCATIONGURUDEVSHRIVIDYASAGAR COLLEGEDr.ZAKIR HUSSAIN T.TCOLLEGEM.D.U ROHTAK HARYANA 114 0908118180 49.11% 48.89% 54.60% 63.30% 53.98% 4 57.98 Not applicable for sub HindiBARKATULLAHUNIVERSITY,BOPHALL.N.M.UNIVERSITYDHARBANGHAMP 89 2644118605 48.31% 49.11% 52.67% 72.82% 55.73% 2 57.73 Not applicable for sub HindiBIHAR 98 2626118362 52.33% 52.40% 59.53% 73.90% 59.54% 2 61.54 Not applicable for sub Hindi50 297 ARADHANA KUMARI DEVENDRA PRASAD SINGH 27-Jan-90 F BCORTHOB.EDWOMENS TRAINING COLLEGEPATNAPatna University Patna BIHAR 89 2607119038 66.00% 52.00% 53.27% 75.40% 61.67% 2 63.67 Not applicable for sub Hindi51 342 BIBHA KUMARI BASHISTHA MUNI PANDEY 30-Dec-85 F UR B.EdT,Ins.Of HigherStudies,KhagaulMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 97 2613118154 67.71% 61.67% 61.67% 81.60% 68.16% 2 70.16 Not applicable for sub Hindi52 141 SMITA KUMARISACHCHIDANAND PDSANTOSHI53 4 KIRAN PANDEY VIVEKANAND PANDEY 22-Apr-76 F UR B.Ed KARABA CITY COLLEGE54 82 VANDANA MISHRA Dr BRAJ K TIWARI 09-Sep-69 F UR B.Ed05-Feb-86 F BC BSITET 48.14% 45.44% 61.60% 80.88% 59.02% 0 59.02 Not applicable, BSITET passDABID HARE COLLEGEKOLKATAGURU GHASHI DASUNIVERSITY,VILASPURUNIVERSITY OFCALCUTTACHHATISGARH57.69% 55.33% 54.39% 61.75% 57.29% 0 57.29 Not applicable,TET I passWB 91 2689118173 40.50% 44.75% 48.00% 48.38% 45.41% 2 47.41 SHIKSHA VISHARAD55 310 BHARTI KUMARIAKHILESHWAR PRASADSINGH05-Jan-74 F BC BT M.G.T.T COLLEGEMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 82 4007118801 47.78% 57.11% 49.88% 84.94% 59.93% 0 59.93 VIDHYAPITH DEOGHART REJ_HINDI 55 Page 637 of 673


S.NFormNo.r`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphName Father's Name DOBUNTRAINED - SUBJECT - HINDISexCategoryHandicappedMatric Inter Graduation1 40 PANKAJ KUMAR UMESH CHANDRA PRASAD 01-Aug-79 M SC 85 2640118203 64.11% 51.44% 55.38% 56.98% 2 58.98 B.A Marks calculated in 800TETMarksTET ROLL NO.PercentageTotalTETWeitageFinal MeritNo.REMARKS2 61 SHALINI KUMARI VIDYA BHUSHAN PRASAD 21-Jan-81 F BC 97 2668118917 59.43% 63.67% 58.25% 60.45% 2 62.45 B.A Marks calculated in 8003 68 KUMAR YASHUPAL RAMASHISH SINGH BHARTI 15-May-78 M BC 99 2626118075 52.67% 62.89% 53.13% 56.23% 2 58.23 B.A Marks calculated in 8004 84 AMIT KUMAR SURESH PRASAD 20-Feb-82 M BC 98 2603118325 45.57% 58.22% 52.38% 52.06% 2 54.06 B.A Marks calculated in 8005 131 ALKA KUMARI RAM ASHRAY SINGH 18-Feb-89 F BC 94 1422118033 54.29% 52.56% 58.00% 54.95% 2 56.95 B.A Marks calculated in 8006 159 DEVADAT RUMAN SAH 28-Jan-88 M EBC 82 0709118136 53.71% 56.78% 59.25% 56.58% 0 56.58 B.A Marks calculated in 8007 160 AMRESH KUMAR JIWACHH YADAV 07-Jan-78 M BC 88 2604118294 71.78% 71.78% 57.88% 67.14% 2 69.14 B.A Marks calculated in 8008 164 SUMAN KUMARI RAJNANDAN BHAGAT 26-Jan-77 F EBC 93 2675118280 61.11% 48.56% 51.50% 53.72% 2 55.72 B.A Marks calculated in 8009 168 PRITI KUMARI LALDEO CHOUDHARY 08-Aug-81 F SC 106 2645118022 48.40% 70.00% 52.63% 57.01% 4 61.01 B.A Marks calculated in 80010 177 SHAKUNTALA KUMARI SUBHASH CHANDRA RAJAK 15-Feb-82 F SC 91 1416118089 45.57% 60.00% 54.38% 53.32% 2 55.32 B.A Marks calculated in 80011 197 RUBY RANI BHARAT BHUSHAN PRASAD 02-Feb-84 F BC 96 2659118419 64.57% 71.67% 57.13% 64.45% 2 66.45 B.A Marks calculated in 80012 205 RAJESH KUMAR CHAUDHARY SITARAM CHAUDHARY 10-Jun-68 M UR EAR 100 2156118571 55.78% 55.56% 58.38% 56.57% 2 58.57 B.A Marks calculated in 80013 236 SUDHA TRIVEDY ARUN KUMAR TRIVEDY 01-May-84 F UR 82 2693115418 56.63% 57.22% 50.88% 54.91% 0 54.91 B.A Marks calculated in 80014 247 AJEET KUMAR SHYAM NARAYAN PRASAD 02-Jan-79 M BC 93 2602118241 50.67% 76.22% 49.00% 58.63% 2 60.63 B.A Marks calculated in 80015 310 ROCHI DIVYANSHI VEERENDRA KUMAR 17-Jul-89 F BC 87 1718118044 63.14% 61.78% 57.63% 60.85% 2 62.85 B.A Marks calculated in 80016 330 PRAMOD MEHRA BUNNI LAL DAS 14-Apr-73 M SC 88 3137118330 54.56% 54.67% 54.25% 54.49% 2 56.49 B.A Marks calculated in 80017 340 BANDANA RAM PRABHAW CHOUBEY 20-Nov-88 F UR 91 3708118044 56.14% 54.80% 51.13% 54.02% 2 56.02 B.A Marks calculated in 80018 P12 PRASHANT PRABHAKAR PRABHASHANKAR 25-Feb-85 M BC 90 2015118089 60.57% 67.67% 65.13% 64.45% 2 66.45 B.A Marks calculated in 800Page 638 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphTRAINED - SUBJECT - SOCIAL SCIENCEMeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS1 1619 ASHA YOGENDRA JI 07-Jun-86 F UR B.EDR.A.S COLLEGE OF EDU.TABRU HARIYANAM.D.U.ROHTAK HARIYANA 92 4007118502 51.60% 55.40% 46.10% 62.80% 53.98% 2 55.98 %AGE IS BELOW-50%)2 69 AJAY KRISHNA UDAY KRISHNA PD 01-Mar-79 M UR B.Ed IGNOU IGNOU DELHI 117 2602115050 51.44% 48.22% 46.40% 65.10% 52.79% 4 56.79 % MARKS IN BA IS BELOW 50%3 9 SARITA KUMARI RAVINANDAN PD 20-Sep-65 F UR B.EDHAWABAGH COLLEGEJABALPURRAM DURGAWATI UNI.JABALPURM.P 83 2689115436 47.60% 44.40% 46.77% 55.00% 48.44% 2 50.44(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)4 87 SWETA KUMARI KAUSHAL KISHORE THAKUR 12-Feb-83 F UR B.ED M.A.R.C T.T COLLEGE M.D.U ROHTAK HARYANA 85 2683118225 43.86% 48.67% 49.31% 60.40% 50.56% 2 52.56(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)5 180 MADHU BALA PANDEY PRABHU NATH PANDEY 15-Jan-66 F UR B.EDWOMEN'S TRAININGCOLLEGEPatna University Patna Bihar 97 4012118031 56.60% 52.60% 47.42% 66.80% 55.85% 2 57.85(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)6 194 KUMARI KAVITA SANJAY KUMAR SINHA 17-Feb-66 F UR B.EDSIDDHART WOMEN'S T.T.COLLEGEMagadh UniversityBodhGayaBihar 93 2670115071 43.44% 42.20% 47.00% 60.10% 48.19% 2 50.19(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)7 201 KRISHNA KUMAR VERMA VISWANATH VERMA 03-Mar-82 M UR B.EDS.J.R.D.G. COLL. JAUNPURPURVANCHALPURVANCHALUNIVERSITY JAUNPURU.P 124 2625118263 62.33% 45.20% 45.83% 68.80% 55.54% 6 61.54(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)8 277 REETU SINGH RAMASHANKAR ROY 02-Dec-77 F UR B.EDH.L.M.GIRLS COLL.GHAZIABADC.H.C.S.UNI MEERUT U.P 95 3531118265 62.67% 62.33% 45.94% 59.70% 57.66% 2 59.66(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)9 289 NARENDRA NATH PANDEY 05-Aug-77 M UR B.ED J.M. ORAIYAC.H.H.S.J.V UNI.KANPURU.P 114 2677115369 48.33% 54.00% 45.89% 48.80% 49.26% 4 53.26(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)10 348 ABHISHEK KUMAR ANAND KISHCR SHARMA 01-Feb-86 M UR B.EDM.B.T.T COLLEGE TAPOWANGAYAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 93 1401118031 65.43% 64.00% 43.60% 74.20% 61.81% 2 63.81(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)11 418 GOPAL JEE KESHARI HITENDRA PD. KESHARI 20-Mar-87 M UR B.EDNAVYUAG COLLEGE OFEDUCATION BANAWONHISARKURUKESHTRAUNIVERSITYHaryana 94 3118118100 50.33% 61.80% 48.22% 57.40% 54.44% 2 56.44(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)12 427 KRISHNA KUMAR RAI LATE DWIJENDRA NATH RAI 01-Aug-72 M UR B.EDRAJIV GANDHI PG COLLEGEKOTWA ALLAHABADPURVANCHALUNIVERSITY JAUNPURUP 118 2699118403 62.17% 54.60% 49.63% 66.00% 58.10% 4 62.10(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)13 489 SHWETA KRISHNA NANDAN PRASAD 15-Jan-70 F UR B.EDWOMEN'S TEACHER'STRAING COLLEGEPatna University Patna BIHAR 114 4017118447 68.11% 46.22% 49.07% 71.60% 58.75% 4 62.75(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)14 535 DHARMENDRA KR.SINGH SURESH PRASAD 16-Dec-76 M UR B.EDM.G.T.T COLLEGE INDRAPURIPATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 93 2616118036 57.00% 61.89% 49.20% 77.50% 61.40% 2 63.40(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)15 546 RINA DUBEY BIJAY KR.DUBEY 06-Sep-83 F UR B.EDRAJSHRI TANDON OPENUNIVERSITY ALLAHABADRAJSHRI TANDONOPEN UNIVERSITYALLAHABADUP 99 2657118436 51.60% 52.40% 47.48% 70.00% 55.37% 2 57.37(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)16 547 RENU SINGH DEVENDRA PD.SINGH 05-Jan-77 F UR B.EDSHRI SAI COLLEGE OFEDUCATION BHOPALBARKATTULLAHUNIVERSITYM.P 88 2657118235 63.33% 56.22% 48.07% 62.50% 57.53% 2 59.53(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)17 668 SURESH KUMAR SINGH JAY BAHADUR SINGH 05-Apr-80 M UR B.ED BUNDHELKHAND UNIV.BUNDHELKHANDUNIV.U.P 116 3169118004 66.83% 57.80% 46.74% 63.40% 58.69% 4 62.69(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)18 731 MD PARWEZ KHAN MD AYUB KHAN 06-May-76 M UR B.ED C.T.E BHOPAL M.A.N.U.U HYDRABAD A.P 115 2503115076 63.22% 59.11% 47.13% 66.77% 59.06% 4 63.0619 757 KM. RANJITA SHASHI BHUSHAN PD 01-May-72 F UR B.ED TILAKDHARI COLL. JAUNPUR V.B.S.P.U JAUNPUR U.P 100 2626118882 67.67% 54.20% 45.33% 63.86% 57.76% 2 59.7620 806 VIRENDRA KUMAR KAILASH KUMAR 01-Jul-84 M UR B.ED BHU VARANASI UP 94 1526118213 43.83% 50.40% 49.67% 73.70% 54.40% 2 56.40(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)21 834 MAHESHWAR BEDIA BABU RAM BEDIA 02-Jan-84 M UR B.EDVIGNAN COLLEGE OFEDUCATION MORA RAIPURPt. RAVI SHANKARUNIVERSITYCHHATISHGARH91 2629118359 53.57% 48.22% 48.47% 69.67% 54.98% 2 56.98(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)22 863 MRINAL GAURAV MADHUSUDAN SINGH 01-Jan-79 M UR B.EDC RAJKISHORE MAHARAJHAZIPURDr. B.R.AMBEDKARUNIVERSITYMUZAFFARPURBIHAR 96 3722118109 71.00% 80.44% 49.87% 75.60% 69.23% 2 71.23(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)T REJ_SSC 262 Page 639 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOB23 871 ABHAY KR SINGH BIRESH KR SINGH 25-May-73 M UR B.EDSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalRATANSEN DEGREECOLLEGE SIDDARTH NAGAR24 981 MANOJ KUMAR RAMRAJ RAM 05-Aug-78 M UR B.ED S.P.I.T BULENDSHAR25 983 PUSHPENDRA KUMAR RAMRAJ RAM 05-Feb-87 M UR B.ED26 1030 MD OZAIR KHAN MD KADIR KHAN 15-Jan-70 M UR B.EDB.S.D DEGREE COLLEGE BPANDEYPUR RADHEYGAZIPURF.A T.T COLLEGEDARBHANGAD.D.U GORAKHAPURUNIVERSITYGORAKHAPURCH. CHARAN SINGHUNIVERSITY MEERUTVBS PURVANCHALUNIVERSITY JAUNPURLALIT NARAYANMITHILA UNIVERSITYTETWeightageFinalMerit %UP 111 0801118031 61.11% 55.80% 49.44% 67.00% 58.34% 4 62.34UP 96 1121118573 71.50% 52.40% 41.39% 64.90% 57.55% 2 59.55UP 95 1132118177 54.50% 64.80% 46.89% 74.00% 60.05% 2 62.05BIHAR 98 2406115273 62.67% 38.67% 48.93% 69.30% 54.89% 2 56.89REMARKS(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)27 1036 ASHWINI KUMAR SHIVASTAVA S.C. SRIVASTAVA 10-Dec-86 M UR B.EDSRI BAPUJI COLLEGE OFEDUCATION BANGLOREBANGLOREUNIVERSITYKARNATKA 96 2610118774 51.71% 45.22% 49.87% 66.29% 53.27% 2 55.27(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)28 1060 SONIYA SINGH UDAY SHANKAR SINGH 12-Dec-84 F UR B.EDMaa Bhawani P.G. CollegeSogai ChandauliVeer Bahadur SinghPurwanchal University,JaunpurU.P. 105 1522118317 49.43% 49.78% 39.39% 83.78% 55.59% 4 59.59(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)29 1076 KUMARI VINITA RAY CHANDRABHANU RAI 23-Jan-77 F UR B.EDMEAR College of Education,JammuJammu University Jammu 95 2605119148 48.15% 48.00% 47.75% 63.40% 51.83% 2 53.83(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)30 1141 NIBHA KUMARI LT. VIJAY KR SINHA 23-Mar-66 F UR B.EDWOMEN'S TRAININGCOLLEGE PATNAPatna University Patna BIHAR 103 2636118139 64.33% 62.00% 49.07% 68.00% 60.85% 2 62.85(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)31 1168 ANITA KUMARI DADAN SINGH 15-Jul-78 F UR B.EDS.S.L.N.T Mahila CollegeDhanbadV.B.U Hazaribagh JHARKHAND 93 2605118705 59.67% 62.67% 48.67% 77.70% 62.18% 2 64.18(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)32 1186 AMIT KUMAR SINGH BALKARAN SINGH 09-Jan-88 M UR B.EDShaid Capt.Vijay Pratap SinghUni.M.G.Kashi VidyapithVaranashiU.P 99 1501118452 46.50% 64.60% 49.61% 66.89% 56.90% 2 58.90(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)33 1246 POOJA JOSHI ASHOK KUMAR 14-Nov-85 F UR B.ED INDIRA GIRLS COLLEGERAJASTHANUNIVERSITYRAJ 95 2819118244 46.50% 55.69% 45.22% 70.56% 54.49% 2 56.49(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)34 1258 MANOJ KUMAR LATE RAMESHWAR CHOUBEY 06-May-71 M UR B.EDK.P.TRAINING COLLEGEALLAHABADALLAHABADUNIVERSITYUP 106 2675115612 62.89% 49.22% 47.11% 53.63% 53.21% 4 57.21(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)35 1346 SHASHI KANT SINGH RAMA SANKAR SINGH 15-Jan-80 M UR B.ED PATNA TR,COLL. PATNA Patna University Patna BIHAR 104 2699118762 65.50% 48.11% 38.07% 78.40% 57.52% 2 59.52(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)36 1387 MADHURI BALA BIRENDRA KU SINGH 16-Dec-70 F UR B.EDINDIRA SINGH B.Ed T.T. COLL.GARHWANILAMBR PITAMBARUNI. PALAMUJHARKHAND 88 0713115244 67.11% 46.56% 49.42% 72.38% 58.86% 2 60.86(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)37 1411 RASHMI PRAKASH OM PRAKASH 30-Sep-84 F UR B.EDSMT. MEHRAJ COLLEGE OFEDUCTIONBANGLOREUNIVERSITYKARNATKA 89 2655118253 48.14% 43.56% 47.25% 67.14% 51.52% 2 53.52(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)38 1441 NITU KUMARI JHA KESHAV NARAYAN JHA 01-Jul-76 F UR B.ED DR.Z.H.T.T.COLLEGE DARBHANGA L.N.M.U.DARBHANGA BIHAR 99 0912115042 52.00% 63.33% 49.00% 60.30% 56.16% 2 58.1639 1466 DEEP NATH BHUSHAN RAJ NATH SHARMA 03-Jan-81 M UR B.ED I.G.PG COLLEGE GAURICHAKDR.R.M.L.A.UNIVERSITYFAIZABADU.P 113 161411878 48.67% 48.44% 46.60% 70.20% 53.48% 4 57.4840 1521 PRIYANKA SINGH BHAGWAN SINGH 01-Jan-85 F UR B.ED JAMMU UNIVERSITY JAMMU UNIVERSITY J&K 86 0819118021 68.00% 71.40% 44.67% 63.70% 61.94% 2 63.94(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)41 1550 BINITA KUMARI NIRAJ KUMAR SINGH 01-Dec-76 F UR B.ED R.P.S.T.T.COLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 88 0316115268 53.22% 55.56% 49.47% 70.90% 57.29% 2 59.29(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)42 1732 VIJAY KUMAR SINGH RAMAKBAL SINGH 02-Oct-78 M UR B.EDRAJ KISHOR SINGH DEGREECOLLEGE BARUIN GAZIPUR43 1745 SUNIL KUMAR TRIPATHI MAHENDRA NATH TRIPATHI 15-Apr-76 M UR B.ED S.N.DEGREE COLLEGE44 1759 ANJU RAI MAHESHWAR PRASAD RAI 15-Sep-79 F UR B.ED J.I.E.I.G.NOIDAPURVANCHALUNIVERSITY JAUNPURCHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJUNIVERSITY KANPURC.C.S. UNIVERSITYMEERUTU.P 91 0828115071 44.83% 42.80% 45.06% 64.50% 49.30% 2 51.30U.P 107 0830118069 58.33% 57.80% 49.93% 64.00% 57.51% 4 61.51U.P. 100 2606118540 47.33% 48.60% 49.72% 59.90% 51.39% 2 53.39(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)45 1770 AMIT KUMAR SINGH VISHWANATH SINGH 02-Jan-86 M UR B.EDGOLD FIELD COLLEGE OFEDUCTIONM.D.U. ROHTAK HARIYANA 94 2603118663 44.50% 53.78% 46.33% 68.20% 53.20% 2 55.20(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)46 1808 DEEPA KUMARI RAJESH K SINGH 02-Nov-69 F UR B.EDS.S.L.N.T.MAHILAMAHAVIDYALAYAV.B.UNIVERSITY,HAZARIBAGHJHARKHAND 85 2608118469 56.33% 46.56% 47.44% 74.80% 56.28% 2 58.28(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)47 1824 SONIA Dr RAJENDRA CHOUDHARY 19-Jul-78 F UR B.ED T.I.H.S. KHAGAUL, PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 88 2673118104 43.40% 60.20% 41.42% 80.80% 56.45% 2 58.45(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)T REJ_SSC 262 Page 640 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOB48 1834 ALOK RANAJN VISHWAKARMA VIJAY K VISHWAKARMA 21-Feb-88 M UR B.ED49 1861 POONAM SINGH SUNIL SINGH 03-Feb-84 F UR B.EDSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalVIGNAN COLLEGE OFEDUCATION, RAIPURGANDHI INS OF PERFECTT.STUDIESPANDIT RAVISHANKAR UNIVERSITY, RAIPUR,CH.CHARAN SINGHUNIVERSITY, MEERUTCHHATTISGARHTETWeightageFinalMerit %94 2802115361 54.00% 47.33% 49.40% 66.67% 54.35% 2 56.35UP 98 3526118197 60.00% 58.00% 48.11% 67.60% 58.43% 2 60.43REMARKS(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)50 1867 PUSHAP KU BAHADUR BRIJRAJ BAHADUR 11-Jan-64 F UR B.EDGOALPARA GOVT BTCOLLEGEGAUHATI UNIVERSITY ASSAM 96 26456118619 57.29% 47.89% 37.53% 50.90% 48.41% 2 50.41(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)51 1898 SUBARNA DEB RUPEN KUMAR DEB 19-Nov-78 F UR B.ED NIZAMIA COLL. OF EDUMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 92 2673118314 65.22% 37.33% 45.17% 73.10% 55.21% 2 57.21(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)52 1959 VED PRAKASH PANDEY SUDAMA PANDEY 10-Jul-72 M UR B.EDSRI D.J.P.G.COLLEGEAJAMGARHV.B.S.P.UNIVERSITYJAUNPURU.P 96 3171118134 65.83% 50.00% 49.93% 60.50% 56.56% 2 58.56(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)53 1962 SHRIPARNA LAL LATE KISHORI LAL 15-Jun-68 F UR B.ED D.D.E. PANDICHERYPANDICHERYUNIVERSITYPANDICHERY 96 2692115260 58.89% 39.56% 44.80% 57.60% 50.21% 2 52.21(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)54 1985 MADHURENDRA KUMAR DIXIT NANHELAL DIXIT 01-Jul-73 M UR B.ED KISAN PG COLLEGE BALLIA55 1991 MAMTA KUMARI SANJAY BIDESHI 02-Dec-71 F UR B.T56 1996 SANTOSH KUMAR AVADH KISHORE SINGH 15-Oct-84 M UR B.EDPURVANCHALUNIVERSITY JAUNPURUP 100 2629118137 45.83% 65.20% 45.94% 67.50% 56.12% 2 58.12GOVT. GRIGH VIGYANMAHILA PRASHIKSHAN COLL.ALLAHABADU.P BOARD UP 89 2629118466 57.67% 47.80% 47.78% 71.20% 56.11% 2 58.11I.I.M.T COLLEGE OF SCIENCECH.CHARAN SINGHAND TECHNOLOGY GREATERUNIVERSITY,MEERUTNOIDAUP 101 2665118055 51.29% 56.40% 48.79% 49.50% 51.49% 2 53.4957 2097 PRITIMA PANDEY MURLIDHAR PANDEY 02-Feb-72 F UR B.ED IGNOU N.DELHI 99 2643118896 35.44% 45.78% 46.93% 59.40% 46.89% 2 48.89(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)58 2100 HEMLATA SINGH VINOD SINGH 07-Mar-71 F UR B.EDH.L.M GIRLS COLLEGEGHAZIABADCH.CHARAN SINGHUNIVERSITY,MEERUTUP 90 2620118093 53.17% 45.80% 45.17% 63.30% 51.86% 2 53.86(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)59 2159 NAND KUMAR CHOUDHRY RAM UDAR CHOUDHRY 01-Mar-80 M UR B.EDC N M COLLEGE OFEDUCATIONUNIVERSITY OFJAMMUJ&k 94 2634119007 68.44% 53.67% 46.00% 55.30% 55.85% 2 57.85(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)60 2288 NITYA NAND JHA RAMAWTAR SINGH 02-Feb-84 M UR B.EDINSTITUTE OF TECH EDUSASARAMVEER KUNWAR SINGHUNIVERSITY, ARABIHAR 91 1127118220 54.57% 58.00% 47.47% 68.20% 57.06% 2 59.06(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)61 2321 PARWATI DHANI TEH SINGH 04-Nov-82 F UR B.EDBHAGWAN MAHAVIRCOLLEGEM.D.U ROHATK HARIYANA 83 0722118377 51.60% 51.40% 46.59% 64.20% 53.45% 2 55.45(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)62 2354 SANJAY KUMAR MOHAN 15-May-83 M UR B.EDVenkateshwar Institute ofCom.Sc. And Teach, MeerutCH. Charan SinghUniversity, MeerutU.P. 90 1503118366 51.50% 55.60% 45.44% 63.70% 54.06% 2 56.06(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)63 2400 QUAISAR NASREEN SYED BELAL HASAN 16-Jun-63 F UR B.ED IGNOU IGNOU New Delhi 104 2647118026 66.89% 44.89% 48.31% 69.73% 57.45% 2 59.45(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)64 2424 KUMARI PUJA PARAM HANS SINGH 26-Feb-86 F UR B.ED R.P.S T.T COLLEGEMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 90 2626118790 39.20% 46.33% 44.27% 72.50% 50.58% 2 52.58(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)65 2472 ARCHANA SRIVASTAVA PARVEEN KUMAR 14-Aug-82 F UR B.ED LUCKNOE UNIVERSITY LUCKNOW U.P 104 2608118474 50.14% 62.11% 46.28% 77.20% 58.93% 2 60.9366 2567 GOPAL SHUKLA RAMJI SHUKLA 02-Jan-77 M UR B.EDSHRI PURAN Pd GUPTAMEMORIAL DEGREECOLLEGEDR.B.R.AMBEDKARUNIV.U.P 94 3118118109 54.44% 53.89% 47.28% 62.13% 54.43% 2 56.4367 2608 BRAJESH KUMAR RAI HARE RAM RAI 15-Apr-78 M UR B.ED S.J.R.PG.COLLEGE BALLIA V.B.S.P.U. JAUNPUR U.P 103 3545118228 51.83% 54.60% 47.26% 71.10% 56.20% 2 58.2068 2615 RASHMI KUMARI AWADH KISHOR PD 16-Jun-76 F UR ortho B.T D.I.E.T DEOGHAR J.A.C. RANCHI JHARKHAND 82 2205118231 48.56% 55.00% 47.93% 74.64% 56.53% 0 56.5369 2682 SANDHYA SHAHI SUDHIR KUMAR 15-Aug-82 F UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 104 1910118091 52.71% 48.78% 44.33% 62.10% 51.98% 2 53.98(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)70 2683 SWATI SHAHI DEO KUMAR SHARMA 21-Dec-88 F UR B.EDRADHA GOBIND T.T. COLL.RAMGARHV.B.U. HAZARIBAGH JHARKHAND 85 1915118081 65.00% 45.33% 48.87% 76.30% 58.88% 2 60.88(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)71 2728 NEETU KUMARI SARYU PD 07-Feb-86 F UR B.EDAL HABIB T.T.COLLEGEBOKAROV.B.UNIVERSITYHAZARIBAGHJHARKHAND 86 0720115043 52.71% 48.00% 47.80% 75.10% 55.90% 2 57.90(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)72 2757 RITI SINHA RAM MANOHAR SINHA 01-Jan-78 F UR B.EDRAJ KISHORE SINGHDEGREE COLL.BARUINGAJIPURV.B.S. PURVANCHALUNIVERSITY JAUNPURU.P. 86 0822118241 59.67% 57.60% 48.67% 73.80% 59.93% 2 61.93(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)T REJ_SSC 262 Page 641 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS73 2836 PINKI KUMARI RAJENDRA GIRI 22-Apr-80 F UR ORTH B.ED JAMSHEDPUR WOMENS COLLEGE RANCHI UNIVERSITY JHARKHAND 83 2641118318 45.86% 47.89% 45.87% 71.63% 52.81% 2 54.8174 2864 BIMLESH KUMAR MISHRA LATE SHIVJI MISHRA 10-Dec-77 M UR B.ED Handia P.G. College Allahabad75 2908 DHARMSHILA KUMARI UMA SHARAN SHARMA 05-Feb-81 F UR B.EDS.F.S.M MAHAVIDHYALKAMTAILA RASRA BALLIAPurvanchal University,JaunpurPURVANCHALUNIVERSITY,JAUNPURU.P. 123 0805115098 52.56% 53.78% 45.67% 57.80% 52.45% 6 58.45U.P. 92 08081118017 70.00% 49.22% 46.27% 62.40% 56.97% 2 58.9776 2959 ALOK KUMAR RAI HARIDWAR RAI 6-1084 M UR B.ED B.S.COLLEGE GHAJIPUR V.B.S.P.U JAUNPUR U.P 112 0801118410 57.67% 54.80% 49.22% 72.80% 58.62% 4 62.6277 2980 PRAMOD KUMAR RAM SURAT SINGH 01-Mar-79 M UR B.ED78 3079 UMASHANKAR PATHAK CHANDRA BHUSHAN PATHAK 12-Dec-75 M UR ORTHO B.ED79 3085 NAVEEN KUMAR KAPIL DEO SINGH 20-Mar-82 M UR B.EDMADAN MOHAN MALWIAMAHAVIDIYALAYA BHATPARRANJ DEORIAJ.M.SPEECH AND HEARINGCOLLEGESANT KEENA RAM PGCOLLEGE80 3094 SANJIV KUMAR PANDEY SUBHAS KUMAR PANDEY 01-Sep-80 M UR B.ED AGRA PUBLIC T.T COLLEGED.D.U GORAKHPURUNIVERSITYGORAKHPURU.P. 90 2643118364 48.56% 57.11% 46.72% 67.10% 54.87% 2 56.87MANIPAL UNIVERSITY KARNATAKA 92 0746118011 40.50% 52.89% 44.93% 72.08% 52.60% 2 54.60V.B.S PURVANCHALUNIVERSITY,JAUNPURDr.B.R.AMBEDKARUNIVERSITY, AGRAUP 91 1403118288 58.83% 52.40% 49.56% 70.60% 57.85% 2 59.85UP 105 0824118149 65.83% 63.20% 44.56% 61.60% 58.80% 4 62.80(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)81 3145 PUNAM KUMARI NAWAL KISHORE PD. SINGH 11-Apr-73 F UR B.EDPATLIPUTRA TEACHERTRAINING COLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 103 3183118313 62.56% 48.33% 49.73% 73.50% 58.53% 2 60.53(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)82 3169 ANJANA SINGH SERVADEV SINGH 14-Sep-68 F UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 102 2606118270 47.67% 42.89% 45.87% 65.60% 50.51% 2 52.5183 3198 PRAMOD KR SAH VISHWANATH PRASAD 12-Feb-77 M UR B.ED LOARD SHIVA COLL. OF EDU. M.D.U. ROHTAK HARIYANA 91 2643118436 66.67% 51.44% 48.07% 55.00% 55.29% 2 57.29(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)84 3302 NIRANJAN KUMAR RAY BHARAT RAY 01-May-85 M UR B.EDRAM GULAM P.G.COLLEGE,BANDALA PUNAJBDDU GORAKHPURUNIVERSITYUP 103 3508115160 39.71% 48.60% 47.39% 58.00% 48.43% 2 50.43(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)85 3308 NITU JYOTI SHIV KUMAR SHARMA 07-Jan-85 F UR B.ED M.COLLEGE OF EDUCATIONMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 91 1127118164 54.43% 57.89% 45.80% 73.50% 57.90% 2 59.90(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)86 P 189 PRAVEEN TIWARI JAY PRAKASH TIWARI 12-Oct-80 M UR B.ED B.S.M.V. KUSHINAGARD.D.U.G.V.V.GORAKHAPURU.P. 108 1217118343 68.13% 45.00% 45.28% 60.40% 54.70% 4 58.70(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)87 P 197 SWATI KUMARI LATE RAKESHWAR PD VERMA 15-Nov-82 F UR B.ED S.M. VARANASIPURVANCHALUNIVERSITYU.P. 93 4019118162 60.11% 50.67% 47.07% 66.90% 56.19% 2 58.19(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)88 P 221 VIJAY SUHANI DHRUV K SRIVASTAVA 12-Feb-74 F UR B.EDT.TEACHER TRAININGCOLLAGEL.N.M.U BARBHANGA BIHAR 87 2692118235 58.89% 62.20% 48.83% 66.50% 59.11% 2 61.11(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)89 P 223 RAM PARVESH YADAV HARIHAR YADAV 15-Feb-88 M UR B.ED R.M.L. U.PURVANCHALUNIVERSITYU.P. 94 2652118687 47.50% 56.60% 49.85% 66.40% 55.09% 2 57.09(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)90 P 247 SHIVNANDAN SINGH RAM SAMJH SINGH 02-Jul-86 M UR B.EDE.I.E.R.CHHITAMATHURA,AGRADR. B.R.A.UNIVERSITY,AGRAU.P. 92 3122115015 48.33% 58.20% 47.11% 63.13% 54.19% 2 56.19(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)91 P 276 PARAWEJ AHMAD TASVIR AHMAD 04-Aug-82 M UR B.ED DEO COLL. WARHAN AGRADR. B.R.A.UNIVERSITY,AGRAU.P. 92 0817118113 65.17% 48.20% 45.11% 63.63% 55.53% 2 57.53(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)92 P119 INDRAJEET UMA SHANKAR SINGH 24-Apr-87 M UR B.EDARMY INS.OF EDUCATIONDELHIINDRAPRASTAUNIVERSITYDELHI 92 1008118159 50.00% 50.00% 49.11% 71.20% 55.08% 2 57.08(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)93 P126 BHOLANATH MISHRA VIJAY SHANKAR MISHARA 06-Mar-76 M UR B.EDRAJARAM PG COLLEGETRIYARI KERAFAL JAUNPURV.B.S.P.U. JAUNPUR U.P 106 2807118499 61.83% 57.00% 48.89% 56.00% 55.93% 4 59.93(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)94 P130 REKHA RAI MANOJ RAI 02-Jan-72 F UR B.EDABHAY MAHAVIDYALAYATARNA VARANASIV.B.S.P.U. JAUNPUR U.P 107 1519115167 43.00% 53.00% 44.78% 70.80% 52.89% 4 56.89(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)95 P138RAKESH KUMARVISHWARAKARAMAUMASHANKAR VISHWARKARMA 01-Feb-85 M UR B.ED96 P18 SHASHI KANT LT.SHRI KANT PRASAD 07-Jul-84 M UR B.EDKISHAN PG COLLEGEPAIKOLI KUSHINAGARVIMLA RAMASHANKARCOLLEGED.D.U.GORAKHPURUNIVERSITYV.B.S PURVANCHALUNIVERSITY,JAUNPURU.P 105 3144118125 50.33% 52.60% 47.22% 60.90% 52.76% 4 56.76UP 104 2691115371 55.50% 61.20% 46.44% 71.40% 58.64% 2 60.6497 P6 DEEPAK KUMAR BIJAY BAURI 05-Mar-79 M UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 104 2641115120 63.22% 56.89% 49.93% 60.95% 57.75% 2 59.75(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)(IN HONS- %AGE IS BELOW-50%)T REJ_SSC 262 Page 642 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS98 2845 MD SAHID IQBAL SAJJAD HASAN 07-Jan-77 M EBC B.ED PTEC, MAHENDRU BSEB PATNA BIHAR 104 2602119483 62.44% 73.80% 57.70% 85.69% 69.91% 2 71.91 B.A (TOURISEM STUDIES)99 1494 MANI BHUSHAN KUMAR DHANI LAL YADAV 15-Jan-86 M BC B.EdTHAKUR RAM MULTIPLECOMPUS BIRGUIGTRI BHUBANUNIVERSITYKATHMANDUNEPAL 126 2629118754 62.43% 51.67% 54.60% 44.80% 53.37% 6 59.37 B.Ed from Nepal100 3013 JITENDRA KR. PATEL MOHAN CHAUDHARI 01-Jun-83 M BC B.EDDOON COLLEGE OF EDU.SAHARANPURCH. CHARAN SINGHUNIVERSITY MEERUTU.P. 49.14% 53.89% 59.67% 60.70% 55.85% 0 55.85 B.S.I.TET N.A101 1111 MUKESH KUMAR ABHAY KUMAR RAI 25-Feb-81 M BC 84 2676115661 57.00% 52.22% 0.00% 0.00% 27.31% 2 29.31 BA & B.Ed marks not submitted102 2298 POONAM CHAUDHARY VISHNUDEV CHAUDHARY 28-Feb-82 F UR B.EDRPS TEACHER'S TRANINGCOLLEGE, PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 94 2642118091 65.14% 59.67% 70.42% 82.20% 69.36% 2 71.36 BA in social work103 1301 NIBHA KUMARI MADAN MOHAN PD SINGH 26-Feb-80 F UR B.EDRPS TEACHER'S TRAININGCOLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 99 2636118129 62.88% 55.22% 0.00% 76.50% 48.65% 2 50.65 BA marks not submitted104 1537 SARIKA PATEL BHAGWAT PRASAD 12-Feb-82 F BC B.EDN.T.T. COLLEGE KHAZANCHIROAD PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 89 2689115373 58.71% 65.78% 0.00% 81.00% 51.37% 2 53.37 BA marks not submitted105 1553 SHILPA MANI RAJ KISHORE VERMA 02-Sep-87 F BC B.EDMIRZA GALIB T.T. COLLEGEPATNA106 1938 SHISHUPAL KUMAR DINESH SINGH 02-Mar-83 M UR B.ED Dr.M.S.COLLEGE VIJAYBADAMagadh UniversityBodhGayaDAKSHIN BHART HINDIPRACHAR SABHAMADRASBIHAR 91 2669118799 61.14% 58.56% 0.00% 72.50% 48.05% 2 50.05 BA marks not submittedTAMILNADU 112 2669118959 55.43% 67.44% 0.00% 74.10% 49.24% 4 53.24 BA marks not submitted107 2186 NIDHI SAHAY AKHAURI YAMUNA PD 12-Dec-81 F UR B.ED DDE PU Patna University Patna BIHAR 87 2636118243 55.00% 41.89% 0.00% 50.50% 36.85% 2 38.85 BA marks not submitted108 2989 TARU LATA RAMCHANDRA 28-Apr-86 F SC B.ED PATNA TRINING COLLEGE Patna University Patna BIHAR 82 2696115153 46.20% 63.00% 0.00% 76.70% 46.48% 0 46.48 BA marks not submitted109 3311 ARUN KUMAR SACHCHIDANAND SINGH 10-Oct-69 M BC B.ED M.K.C.J.T.T.COLLEGE110 P173 MADHU KUMARI VIDYA RATAN PD.GUPTA 15-Oct-84 F EBC B.ED D.D.EMagadh UniversityBodhGayaMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 83 4007118432 59.56% 49.44% 0.00% 76.30% 46.33% 2 48.33 BA marks not submittedBIHAR 84 4012118034 55.00% 59.56% 0.00% 75.00% 47.39% 2 49.39 BA marks not submitted111 P174 RAJESH KUMAR LAXMI MAHTO 27-Feb-82 M SC B.ED I.G.N.O.U I.G.N.O.U DELHI 106 2017118066 49.40% 53.60% 0.00% 71.30% 43.58% 4 47.58 BA marks not submitted112 1044 SMITA KUMARI VIJAY DAS 10-Aug-87 F SC B.ED PATAN WOMEN'S COLLEGE Patna University Patna BIHAR 89 2672118049 49.86% 60.89% 58.38% 75.30% 61.11% 2 63.11 BA PART I II marks not submitted113 77 KANHAIYA KR YADAY JAGESHWER YADAV 16-Mar-81 M BC B.ED N.A.S.COLLEGE MEERUT CH.C.S.U.MEERUT U.P 43.57% 59.56% 52.07% 57.30% 53.12% 0 53.12 BSITET114 94 KRISHNA MURARI DINESH PANDEY 02-Jan-83 M UR B.ED ISLAMIA TEA TRG COLLEGE PATNA115 333 RAM BIHARI SHARMA LALAN SHARMA 05-Feb-81 M UR B.ED MSI DELHI116 548 VIJAY KUMAR RAM NARESH PD. ROY 15-Jun-79 M BC B.ED117 644 SWATI SINGH ANGAD PRASAD SINGH 26-Apr-84 F BC B.ED118 2062 SANGITA KUMARI AJAY KUMAR 08-Feb-80 F BC B.EDPATLIPUTRA TEA TRG COLLEGEPATNAVIVEKANAND INST. OF EDUKOTAMAA KAMLA CHANDRIKAJI T TCOLLEGE JEHANABADMagadh UniversityBodhGayaGGSIP UNIVERSITYDELHIMagadh UniversityBodhGayaPT.R.S.S. UNI.RAIPUR CHHATISHGARHMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 63.57% 61.11% 58.20% 71.20% 63.52% 0 63.52 BSITETDELHI 52.22% 63.11% 55.93% 75.40% 61.67% 0 61.67 BSITETBIHAR 67.00% 43.22% 47.13% 79.10% 59.11% 0 59.11 BSITET49.40% 58.00% 54.40% 70.17% 57.99% 0 57.99 BSITETBIHAR 56.33% 51.11% 29.07% 76.00% 53.13% 0 53.13 BSITET119 2226 MANOJ KUMAR SHRAWAN KUMAR 05-Jan-02 M SC B.ED PATNA TRAININGG COLLEGE Patna University Patna BIHAR 47.57% 56.33% 46.67% 77.40% 56.99% 0 56.99 BSITET120 2717 SUNIL KUMAR RAGHAW SINGH 28-Nov-83 M UR B.ED G.I.M.T GHAZIABAD CH.C.S.U.MEERUT U.P 47.29% 61.22% 59.27% 62.70% 57.62% 0 57.62 BSITET121 2858 RINKI KUMARI DASHRATH PRASAD 12-Aug-87 F BC B.EDWOMEN'S TRANINGCOLLEGE122 940 KUMARI ANJANA KAPILDEO PRASAD 04-Apr-82 F BC B.ED D B H P S123 P 107 REKHA MAURYA PRAMOD MAURYA 12-Feb-84 F UR B.ED C.R.D.A.W. P.G. COLLEGE.124 3278 SANDEEP SINGH DINESH SINGH 15-Sep-77 M UR B.EDSMT DRAUPTI DEVI TRIPATIDEGREEPatna University Patna BIHAR 70.86% 67.56% 65.33% 75.50% 69.81% 0 69.81 BSITETDAKSHIN BHARTIYA HINDITAMILNADU 63.00% 63.33% 51.20% 82.20% 64.93% 0 64.93 BSITET, NOT QUALIFIEDPRACHAR SABHAD.D.U GORAKHPURCTET (IN HONS- %AGE ISU.P. 84 72004364 59.67% 35.60% 49.83% 60.30% 51.35% 2 53.35UNIVERSITY,BELOW-50%)GORAKHPURCTET(IN HONS- %AGE ISD.D.U GORAKHPUR U.P 94 73016748 64.00% 58.80% 48.22% 63.50% 58.63% 2 60.63BELOW-50%)125 1389 PRITI KUMARI LALDEO CHOUDHARY 30-Jan-88 F SC B.ED P. W. U Patna University Patna BIHAR 106 2645118022 66.00% 64.22% 52.33% 78.40% 65.24% 4 69.24 DOUBLE FORM Ist NO- 1523126 P168 MUKESH KISHORE SURENDRA KR. SINGH 30-Aug-79 M BC B.ED I.G.N.O.U I.G.N.O.U DELHI 88 0204118001 65.11% 64.33% 54.40% 70.60% 63.61% 2 65.61 DPE NOT ELLIGIBLET REJ_SSC 262 Page 643 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS127 3144 UDAY KUMAR SINGH LATE BHARAT SINGH 19-Feb-80 M UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 94 2528118496 66.22% 43.67% 63.73% 0.00% 43.41% 2 45.41 DPE, Not applicable128 1648 RITA LAL BIHARI SINGH 06-Jul-72 F BC B.EDHINDI SM SHATIYASAMMALEN ALLAHABADH.S.S ALLAHABAD U.P 91 2685115478 42.40% 49.80% 49.93% 54.20% 49.08% 2 51.08 HINDI SAHITYA129 2614 SHWETA KUMARI GOPAL RAY 01-Jan-85 F UR B.ED I.G.N.O.U I.G.N.O.U DELHI 87 3164118018 66.29% 64.44% 60.07% 0.00% 47.70% 2 49.70 DPE, Not applicable130 2736 LALAN YADAV RAM RATAN 20-Feb-69 M BC B.ED I.G.N.O.U I.G.N.O.U DELHI 111 1203115342 47.00% 40.22% 53.80% 0.00% 35.26% 4 39.26 DPE, Not applicable131 2763 LALSA KUMARI SANTOSH SINGH 20-Dec-81 F UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 112 3718118107 62.71% 54.00% 58.00% 68.67% 60.85% 4 64.85 DPE, Not applicable132 3283 RANI KUMARI VIJAY RAM 04-May-84 F SC B.ED IGNOU IGNOU DELHI 113 2653118439 54.86% 50.67% 57.07% 0.00% 40.65% 4 44.65 DPE, Not applicable133 P 227 MUKESH KISHORE SURENDRA KUMAR SINGH 30-Aug-79 M BC B.ED IGNOU IGNOU DELHI 88 204118001 65.11% 64.33% 54.40% 0.00% 45.96% 2 47.96 DPE, Not applicable134 1354 POONM KUMARI KAMATA PD SINGH 22-Dec-75 F BC B.ED IGNOU IGNOU DELHI 83 2819118302 68.67% 60.44% 57.73% 0.00% 46.71% 2 48.71 DPE, Not applicable135 2021 SHOBHA KUMARI JAY SANKAR PD GUPTA 25-Jan-80 F BC IGNOU IGNOU DELHI 101 2670118336 58.13% 46.33% 53.67% 0.00% 39.53% 2 41.53 DPE, Not applicable136 1146 SANTOSH KUMAR YADAV RAJENDRA PD. YADAV 08-Sep-85 M UR B.ED Barveshwar College Masur137 P114 VIKASH PANDEY VASUDEO PANDEY 10-Oct-79 M UR B.ED DR.A.S. MAHAVIDYALAYA138 975 JAI SHANKER PRASAD RAMAYAN RAM 02-May-69 M SC B.EDB BIRDS DEGREE COLLEGENANIRAM SECTORGORAKHPURHindi Prachar PrasarMadrasLAKHNOWUNIVERSITYD.D.U GORAKHAPURUNIVERSITYGORAKHAPURTamil Nadu 91 0825118065 44.83% 53.67% 45.33% 78.50% 55.58% 2 57.58U.P 98 1127115321 66.17% 58.80% 46.89% 60.56% 58.10% 2 60.10IN BA %AGE IS BELOW50%IN BA %AGE IS BELOW50%UP 88 1507118518 48.17% 45.40% 39.41% 56.20% 47.29% 2 49.29 IN HONS-%AGE IS BELOW-45%139 1078 PALLAVI SINGH LATE GOPAL SINGH 01-Jul-82 F BC B.ED Mangaldai Govt. T.T. College Guhati University Assam 91 2639118276 49.56% 63.20% 41.63% 55.57% 52.49% 2 54.49 IN HONS-%AGE IS BELOW-45%140 1104 RAJESH KUMAR AKSHAY LAL 01-Aug-74 M SC B.ED Dev Collerge Barhan, AgraDr. Bhim Rao Ambedkar,University, AgraU.P. 96 2649118461 43.33% 48.00% 40.78% 63.13% 48.81% 2 50.81 IN HONS-%AGE IS BELOW-45%141 1621 SANYOGITA SINGH RAVI SHANKAR SINGH 15-Aug-76 F BC B.EDRAJSHRI TANDAN OPEN RAJSHRI TANDANUNIV. ALLAHABADOPEN UNIV.U.P 105 3826118032 57.83% 61.60% 43.00% 64.09% 56.63% 4 60.63 IN HONS-%AGE IS BELOW-45%142 2684 SUNITA PRASAD DEOMUNI PRASAD 09-Sep-84 F BC B.ED LUCKHNOW UNIV.BHARTIYA ALLAHABAD SHIKSHAPARISHADU.P 83 0825115214 43.80% 56.60% 41.70% 71.67% 53.44% 2 55.44 IN HONS-%AGE IS BELOW-45%143 P21 KM. SHALINI PANDEY RAMANUTHA PANDEY 07-Dec-84 F BC B.ED JAI PARKASH COLLEGEMAHATMA GANDHIKASI VIDYA PITH,UP 115 2668118952 64.17% 53.80% 43.56% 68.44% 57.49% 4 61.49 IN HONS-%AGE IS BELOW-45%VARANASI144 1606 BRIJESH KUMAR MISHRA RAMCHRITRA MISHRA 05-Mar-74 M UR B.ED S.K.M TEACH COLL BANGLORE BANGLORE UNI KARNATKA 105 1103115470 48.11% 49.00% 48.75% 66.71% 53.14% 4 57.14 IN BA- %AGE IS BELOW-50%145 1902 KANAK LATA SINHA DINANATH SINHA 25-Dec-68 F UR B.ED ANNAMALAI UNIVERSITY146 2112 SHRUTI PRIYA Dr PRAMOD PD SINGH 13-Jun-77 F UR B.ED147 2199 SUPRITI SINHA R N P SINHA 04-Mar-67 F UR B.ED148 2322 PREETY PANDEY JANARDEN PANDEY 01-Jan-75 F UR B.ED149 1058 NOOTAN KUMARI KRISHNA KUMARI SINGH 10-Apr-87 F UR B.ED150 3355 ARCHANA BRAJ NANDAN MAHTO 19-Jan-78 F UR B.ED151 35 GEETA KUMARI LATE NARESH KR SHARMA 07-Feb-77 F EBC B.ED152 37 POONAM PRISCA KIRO NICHOLAS KIRO 19-Jul-79 F ST B.EDR.P.S TEACHER TRAININGCOL.,PATWOMEN'S TRAININGCOLLEGEBHAGWAN MAHAVIRCOLLEGETrinity Institute of HigherEducationGOVT. TEACHERS TRAININGCOLLEGEWOMEN'S TR. COLLEGEPATNAST. XAVIER COLLEGE OFEDU.153 114 ARCHANA PRASAD LOK NATH PRASAD 15-Feb-84 F BC B.ED M.G.T.T.COLLEGE PATNA154 115 SATYENDRA KUMAR LATE SIDHESHWAR PD 25-May-80 M BC B.ED M.G.T.T.COLLEGE PATNA155 156 DEVRUP BAGCHI TAPAN KUMAR BAGCHI 01-Mar-76 M UR B.EDINS. OF PROF. EXCEL &MANAGEMENTANNAMALAIUNIVERSITYMagadh UniversityBodhGayaTAMILNADU 93 2623118393 50.11% 46.11% 48.88% 48.22% 48.33% 2 50.33 IN BA- %AGE IS BELOW-50%BIHAR 86 2670118556 67.78% 53.67% 48.75% 71.90% 60.52% 2 62.52 IN BA- %AGE IS BELOW-50%Patna University Patna BIHAR 85 2695115104 68.00% 48.20% 47.63% 63.60% 56.86% 2 58.86 IN BA- %AGE IS BELOW-50%M.D.U ROHATK HARIYANA 96 0724118324 63.50% 48.40% 46.00% 53.60% 52.88% 2 54.88 IN BA- %AGE IS BELOW-50%G.G.S.I.P. University,DelhiVINOBA BHAVEUNIVERSITYDelhi 94 15049755 57.80% 72.20% 51.45% 72.13% 63.40% 2 65.40 BA Marks calculated in 800, CTETBIHAR 87 2608118068 72.60% 75.40% 71.92% 79.38% 74.82% 2 76.82 INDUSTRIAL MICRO BIOLOGYPatna University Patna Bihar 104 2651115053 71.78% 50.44% 52.38% 69.70% 61.07% 2 63.07 Marks calculated in 800Magadh UniversityBodhGayaMagadh UniversityBodhGayaMagadh UniversityBodhGayaCH,CHARAN SINGHUNIV. MEERUTBihar 94 2679116206 48.33% 40.67% 50.13% 72.40% 52.88% 2 54.88 Marks calculated in 800Bihar 94 2608118416 60.00% 48.78% 63.88% 81.20% 63.46% 2 65.46 Marks calculated in 800Bihar 88 2606118859 67.00% 43.67% 50.63% 75.40% 59.17% 2 61.17 Marks calculated in 800U.P 100 2642115026 47.56% 51.11% 53.88% 53.20% 51.44% 2 53.44 Marks calculated in 800156 163 KUMARI AARCHANA SINHA AKHILANAND SINGH 30-Jun-81 F BC B.ED IGNOU IGNOU DELHI 87 2699118418 54.00% 71.00% 60.00% 72.90% 64.48% 2 66.48 Marks calculated in 800157 230 JAY PRAKASH KUMAR BHARATI KESHO PRASAD 08-Feb-84 M UR B.ED158 304 SANGEETA KUMARI RUPESH KUMAR SINGH 15-Mar-83 F UR B.ED159 480 RAGHVENDRA KUMAR SUREEH PRASAD SINGH 05-May-82 M UR B.ED160 499 MANISHA KUMARI SURENDRA PRASAD 02-Jan-80 F BC B.ED161 711 GHUNCHA SHAHEEN MD. HIRA 09-Oct-87 F UR B.EDSARSWATI EDU. COLLEGERISHINAGAR UJJAINB.G.D.B. PG COLLEGE,GHAZIPURJ.L.N.SMIRTIMAHAVIDYALAYAS.S.S GANJBASODA PRASHIKMAHAVIDYALAYA JAIPURJAMESHEDPUR WOMEN'SCOLL.VIKRAM U NI. UJJAIN M.P 84 1507118496 48.86% 54.44% 56.75% 55.00% 53.76% 2 55.76 Marks calculated in 800V.B.S.P.U. , JAUNPUR U.P. 94 2662118160 54.00% 64.00% 62.38% 72.50% 63.22% 2 65.22 Marks calculated in 800BARKATTULLAHUNIVERSITYUNIVERFSTIY OFRAJSTHANM.P 103 1908118180 62.80% 58.80% 64.63% 65.40% 62.91% 2 64.91 Marks calculated in 800RAJASTHAN 97 2630118245 67.00% 60.00% 55.88% 66.33% 62.30% 2 64.30 Marks calculated in 800KOLHAN UNI. JHARKHAND 104 2651115091 58.17% 63.56% 66.88% 73.50% 65.52% 2 67.52 Marks calculated in 800T REJ_SSC 262 Page 644 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOB162 725 NISHA MUKTA DEEPAK KUMAR TIWARI 19-Jan-69 F UR B.EDSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalDUJA DEVI DEGREECOLLEGE JAUNPUR163 818 KUMAR ARUN SINGH YOGENDRA SINGH 01-Jun-71 M EBC B.ED DDE164 857 SARBJEET KUMAR KRISHNA CHOUDHARY 03-Jun-85 M SC B.ED165 908 MRINAL KESHARI SRI RAJENDRA SINGH 20-Jul-74 M UR B.EDPATNA TRAINING COLLEGEPATNAMAHARSHI BALMIKI COLLEGEOF EDUCATIONPURWANCHAL UNI.JAUNPURMagadh UniversityBodhGayaTETWeightageFinalMerit %REMARKSU.P 86 2679115370 50.33% 49.00% 56.75% 67.30% 55.85% 2 57.85 Marks calculated in 800BIHAR 100 2625118466 48.89% 47.44% 59.00% 61.75% 54.27% 2 56.27 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 95 2666118183 59.86% 51.78% 54.50% 70.80% 59.23% 2 61.23 Marks calculated in 800DELHI UNIVERSITY N.DELHI 92 2633118563 52.67% 61.11% 56.13% 67.40% 59.33% 2 61.33 Marks calculated in 800166 1021 KRISHNA KANT RAVI DEANESHWAR RAM 01-Nov-78 M SC B.ED GOVT. T.T. College, RANCCHI RANCHI UNIVERSITY JHARKHAND 83 2625118204 67.11% 75.56% 54.38% 66.00% 65.76% 2 67.76 Marks calculated in 800167 1392 KAVITA KUMARI UDAY KUMAR 11-Nov-89 F UR B.EDDEP. OF EDU. M.U BODHGAYAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 86 3209118110 51.29% 45.33% 59.63% 75.10% 57.84% 2 59.84 Marks calculated in 800168 1451 KAVITA SRIVASTAVA ANJANI KUMAR PRASAD 28-Dec-84 F UR B.ED P.W.C. PATNA Patna University Patna BIHAR 98 2624118394 66.80% 72.60% 66.25% 79.00% 71.16% 2 73.16 Marks calculated in 800169 1478 RASHMI SINHA SHEKHAR CHANDRA 25-10-78 F BC B.ED170 1500 SMITA MR SATYNARAYAN CHAUDHARY 05-Nov-83 F BC B.EDBABA FARID COLLEGE OFEDUCTION, KATHUAWOMEN'S TRAININGCOLLEGE PATNA171 1514 GITANJALI KUMARI VISHWANATH PRASAD 05-Jun-82 F BC B.ED TAPINDU INST. OF H.S.PATNA172 1568 VED PRAKASH OM PRAKASH 09-Jul-80 M BC B.ED173 1649 ANANDITA SINGH SUBODH KUMAR 17-Sep-85 F UR B.EDM.F.A.A.B.ED T.T.COLLEGEPURNIASIDHANTH T.T.COLLEEJEHANABADUNIVERSITY OFJAMMUJ&K 94 2655118331 47.00% 57.44% 68.25% 68.00% 60.17% 2 62.17 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 103 2706115331 67.40% 61.40% 60.50% 70.40% 64.93% 2 66.93 Marks calculated in 800Magadh UniversityBodhGayaBIHAR 101 2618116424 42.86% 42.60% 58.13% 75.70% 54.82% 2 56.82 Marks calculated in 800B.N.M.UNIVERSITY BIHAR 90 2690118072 40.00% 47.11% 90.88% 74.80% 63.20% 2 65.20 Marks calculated in 800Magadh UniversityBodhGayaBIHAR 93 1402118180 65.20% 70.22% 69.50% 74.60% 69.88% 2 71.88 Marks calculated in 800174 1657 REMI SINHA MUKESH KUMAR 01-Jan-66 F UR B.ED WOMEN'S TR.COLL. Patna University Patna BIHAR 96 2657118083 53.78% 45.00% 54.75% 62.50% 54.01% 2 56.01 Marks calculated in 800175 1662 KUMARI ARTI SINGH TRILOK KUMAR SINGH 11-Mar-85 F UR B.ED W.T.T. COLLEGE Patna University Patna BIHAR 125 4011118063 63.00% 63.44% 65.00% 79.40% 67.71% 6 73.71 Marks calculated in 800176 1751 RUBBY RANI RAM KUMAR MISHRA 27-Jun-80 F UR B.EDI.OF HEALTH EDUCTIO BEURPATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 97 2659118254 57.60% 60.60% 56.75% 61.67% 59.15% 2 61.15 Marks calculated in 800177 1760 NILAM KUMARI LATE ARJUNA SINGH 22-Apr-65 F UR B.ED WOMEN'S T.T.COLLEGE Patna University Patna BIHAR 92 4013118492 63.89% 41.00% 51.75% 61.00% 54.41% 2 56.41 Marks calculated in 800178 1783 SHWETA KUMARI CHANDRA BHUSHAN SHARMA 01-Jan-81 F UR B.ED ST. JAIRAM DAS COLLEGE M.D.U.ROHTAK HARIYANA 95 2671118120 61.43% 53.78% 60.00% 57.30% 58.13% 2 60.13 Marks calculated in 800179 1798 NEELAM KUMARI LATE SHREE PRAKASH 07-Dec-84 F BC B.ED L.B.S.KATHNA0180 1851 AWADHESH KUMAR LALA YADAY 10-Feb-83 M UR B.EDARYAWARTH INS OF HIGHEREDUCATION LUCKNOWUNIVERSITY OFJAMMUCHHATRAPATI SAHUJIMAHARAJUNIVERSITY, KANPURJAMMU ANDKASHMIR82 1125118111 50.29% 50.33% 53.00% 61.70% 53.83% 0 53.83 Marks calculated in 800UP 103 2628115088 46.00% 56.20% 61.75% 51.10% 53.76% 2 55.76 Marks calculated in 800181 1872 SANDEEP KUMAR SURENDRA PANDEY 05-May-81 M UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 108 2660118719 41.80% 57.80% 63.63% 66.50% 57.43% 4 61.43 Marks calculated in 800182 1873 GAUTAM GITENDRA GAJADHAR PD MISHRA 09-Sep-68 M UR B.ED SHIVAM T.T COLLEGEMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 104 2618118055 63.44% 49.33% 56.38% 74.30% 60.86% 2 62.86 Marks calculated in 800183 1945 ANUPAMA KUMARI ARUN KUMAR 25-Dec-86 F UR B.ED IGNOU IGNOU N.DELHI 101 2607118432 73.40% 62.00% 61.88% 67.40% 66.17% 2 68.17 Marks calculated in 800184 1963 VIBHA KUMARI PREM PRAKASH RAI 04-Dec-76 F BC B.ED SHIVAM T.T.COLLEGE185 1967 ARCHANA KUMARI RAJESH KUMAR SHARMA 20-Sep-79 F UR B.EDWOMEN'STRAININGCOLLEGE PATNA186 1973 VARSHA RANI AJAY KUMAR PODDAR 24-Sep-83 F BC B.ED N.T.T.COLLEGE PATNA187 1978 SMITA SATYA NARAYAN CHOUDHARY 05-Nov-83 F BC B.EDWOMEN'S TRAININGCOLLEGEMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 120 2691118022 61.11% 60.22% 58.88% 74.40% 63.65% 6 69.65 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 84 2608118336 41.40% 48.20% 56.13% 66.90% 53.16% 2 55.16 Marks calculated in 800Magadh UniversityBodhGayaBIHAR 102 2690118007 50.29% 52.89% 58.88% 80.20% 60.56% 2 62.56 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 103 2706115331 67.40% 68.60% 60.50% 70.40% 66.73% 2 68.73 Marks calculated in 800188 1979 VIVEK KUMAR RAM BABU PRASAD 02-Oct-78 M BC B.ED GRIZZLY COLL. OF EDU. V.B.U. HAZARIBAGH JHARKHAND 97 2698118151 63.78% 52.44% 60.25% 77.80% 63.57% 2 65.57 Marks calculated in 800189 1981 MANISHA KUMARI AJAY KUMAR THAKUR 05-Sep-88 F UR B.EDS.B.M. B.Ed COLLEGEHAZARIBAGHV.B.U. HAZARIBAGH JHARKHAND 85 4012118255 69.60% 62.11% 54.75% 81.80% 67.07% 2 69.07 Marks calculated in 800190 1998 ANURADHA KUMARI RAM MOHAN RAI 08-Feb-83 F BC B.ED P.W.C. PATNA Patna University Patna BIHAR 99 2607118554 65.71% 69.67% 60.38% 77.00% 68.19% 2 70.19 Marks calculated in 800191 2054 GEETA KUMARI MUKTESHWAR PD 25-Jan-63 F UR B.ED192 2212 RITU RANI RAJ KUMAR GUPTA 10-Aug-77 F BC B.ED193 2230 PRABHU NATH PD. KANHAIYA LAL TATAWAN 18-Jan-76 M UR B.ED194 2238 NUR NAGMA MD. EKRAMUL HAQUE 02-Jan-87 F BC B.EDPATNA COLLEGE STUDYCENTERWOMEN'STRAINING COLLEGEPATNAPHYSICAL EDUCATIONT.T.COLLEGE MANSAWOMEN'STRAININGCOLLEGE PATNAPANDICHARYUNIVERSITYPANDICHARY 91 2409118269 48.11% 56.22% 61.63% 67.30% 58.31% 2 60.31 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 93 2658118696 68.44% 63.67% 67.13% 72.30% 67.88% 2 69.88 Marks calculated in 800Pt.RAVISHANKARSINGHU.P 99 1312118028 36.78% 45.22% 50.13% 63.17% 48.82% 2 50.82 Marks calculated in 800UNIVERSITY RAIPURPatna University Patna BIHAR 88 2638118616 77.80% 46.67% 55.63% 73.10% 63.30% 2 65.30 Marks calculated in 800195 2263 PRITI SUMAN ASHOK KUMAR 31-Mar-77 F BC B.ED N.C.E.ULHASNAGAR MUMBAI UNIVERSITY Maharashtra 92 2645118091 64.33% 63.11% 50.50% 50.00% 56.99% 2 58.99 Marks calculated in 800196 2266 MANOJ KUMAR Late ram eqbal pd 16-May-69 M BC B.ED T.T. COLLEGEG HAGARIBAGVINOBA BHAVEUNIVERSITYHAZARIBAGHJHARKHAND 95 2630118582 49.11% 46.44% 74.50% 76.80% 61.71% 2 63.71 Marks calculated in 800T REJ_SSC 262 Page 645 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOB197 2268 ASHA KUMARI AJIT KUMAR SINGH 01-Jan-68 F UR B.ED198 2269 NUTAN MARTIN XESS 05-Jan-83 F UR B.EDSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalT.GNS. OF HIGHER STUDIESKHAGAULMIRZA GALIB TEACHER'STRAINING COL.199 2270 KAMINI JHA ANIL KUMAR 12-May-78 F UR B.ED D.D.E. DARBHANGAMagadh UniversityBodhGayaMagadh UniversityBodhGayaLALIT NARAYANMITHILA UNIVERSITYTETWeightageFinalMerit %REMARKSBIHAR 106 2624115130 63.89% 45.33% 51.63% 77.40% 59.56% 4 63.56 Marks calculated in 800BIHAR 95 4013118703 54.43% 61.56% 60.50% 78.70% 63.80% 2 65.80 Marks calculated in 800BIHAR 93 2566118223 71.33% 51.00% 60.00% 76.00% 64.58% 2 66.58 Marks calculated in 800200 2275 VAIBHAV RANJAN UPPADHYAY Late k b upadhyay 19-Dec-88 M UR B.EDNATIONAL TEACHER'S Magadh DARBANHA UniversityTRANING COLLEGE, PATNA BodhGayaBIHAR 107 3171118068 60.71% 57.33% 61.88% 79.40% 64.83% 4 68.83 Marks calculated in 800201 2284 RADHA RAMAN PATHAK SIYARAM PATHAK 07-Nov-82 M UR B.EDST. J.M.S.V.M.J. TRA. LALIT NARAYANCOLLEGE DALSINGHSARAI MITHILA UNIVERSITYBIHAR 95 0524118254 49.00% 63.00% 56.13% 85.90% 63.51% 2 65.51 Marks calculated in 800202 2293 ANITA KUMARI SHASHI BHUSHAN SHARMA 12-Sep-85 F UR B.ED KURUKSHETRA UNIVERSITYKURUKSHETRADARBANHAUNIVERSITYHARYANA 82 2401115434 50.14% 45.00% 59.13% 61.10% 53.84% 0 53.84 Marks calculated in 800KURUKSHETRA203 2516 ANURADHA KUMARI KAPILESHWAR PD KAMAT 26-Dec-88 F BC B.ED WTC PATNA Patna University Patna BIHAR 105 2607118511 58.29% 47.89% 56.88% 74.50% 59.39% 4 63.39 Marks calculated in 800204 2523 JAGRITI KUMARI VISHWAKARMA BRAJ NANDAN VISHWAKARMA 03-Apr-86 F BC B.ED205 2558SURAJ PRAKASH SINGHCHOUDHARYJAY PRAKASH SINGHCHOUDHARYG.H.RAISONI NATIONALCOLLEGE05-Jan-83 M UR B.ED MARWAR B.Ed COLLEGE206 2571 DEVENDRA KUMAR DHURUV NARAYAN MAHTO 17-Jul-82 M EBC B.ED VIKASH SIKSHA COLLEGE207 2576 FERAJ AHMAD ANSARI AKWAL AHMAD ANSARI 06-Nov-73 M EBC B.ED ISLSMIA T.T COLLEGE208 2577 SUNITA KUMARI KAMLA PRASAD 12-Feb-69 F BC B.ED209 2591 PALLAVI PANKAJ KUMAR 01-Feb-82 F UR B.ED210 2617 SAKSHI PREMDHAN SINGH 12-Aug-90 F BC B.ED211 2636 KUMARI NEELAM KAUSHALENDRA KU SINGH 17-Jan-89 F BC B.ED212 2778 NILU KUMARI BANKTESHWAR UPADHYAY 14-Oct-75 F UR B.ED213 2822 ANJANA KUMARI SANJAY PODDAR 08-Aug-72 F BC B.EDWOMEN'S TRANINGCOLLEGEMITHILA T.T. COLL.MADHUBANIPATNA WOMENS TRAININGCOLLEGE PATNAR.P.Y.T.T. COLLEGECODERMAWOMEN'S TRANINGCOLLEGESHIVAM T.T. COLLEGERAJEEV NAGAR, PATNAPt.RAVISHANKARSUKHLA UNIVERSITY,RAIPURJODHPUR NATIONALUNIVERSITYPT.R.S.S. UNIV.RAIPURMagadh UniversityBodhGayaCHHATISGARH87 2507118142 44.71% 60.44% 54.50% 69.83% 57.37% 2 59.37 Marks calculated in 800RAJSTHAN 101 2695115171 38.00% 57.67% 61.25% 75.50% 58.10% 2 60.10 Marks calculated in 800CHHTISGARH116 3115118278 41.80% 47.11% 54.63% 70.83% 53.59% 4 57.59 Marks calculated in 800BIHAR 92 2617118553 53.22% 53.33% 52.00% 77.80% 59.09% 2 61.09 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 82 2695115020 41.89% 38.67% 54.25% 66.70% 50.38% 0 50.38 Marks calculated in 800L.N.M.U BIHAR 96 2331118206 60.00% 54.33% 60.63% 80.30% 63.81% 2 65.81 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 99 1414118108 49.80% 54.33% 57.13% 74.60% 58.96% 2 60.96 Marks calculated in 800V.B.UNIVERSITYHAZARIBAGHJHARKHAND 88 2413118194 50.17% 58.56% 52.75% 78.40% 59.97% 2 61.97 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 100 2636118513 46.11% 53.00% 65.50% 72.30% 59.23% 2 61.23 Marks calculated in 800Magadh UniversityBodhGayaBIHAR 89 2616115002 56.11% 62.22% 57.75% 70.30% 61.60% 2 63.60 Marks calculated in 800214 2978 LALITA KUMARI RAGHUNANDAN PRASAD 25-Sep-79 F BC B.ED R.T.C.BED COLLEGE RANCHI RANCHI UNIVERSITY JHARKHAND 95 715118074 54.60% 53.60% 62.00% 77.38% 61.89% 2 63.89 Marks calculated in 800215 3099 NILAM KUMARI ESWARI PRASAD 19-Feb-67 F UR B.ED216 3116 GUNJAN KUMAR ANAND LATE RANJIT PD. SINHA 25-Dec-76 F UR B.ED217 P 108 SHARMILA KUMARI N.PD. MADHUP 10-Jan-69 F UR B.ED218 P 270 SHABNAM LATE MD ISA ANSARI 10-Jun-78 F EBC B.ED219 P 64 SHRESHTHA PALAK MALAY KUMAR 11-Jan-82 F UR B.EDMAHILA T.T COLLEGEDUMRAOWNSAVITRI DEVIMAHAVIDYALAYAMILLAT ALLAHABAD T.T. COLLEGEMADHUBANIMAGADH MAHILA COLLEGEPATNAD.M.A NATIONAL COL.OFEDUCATIONBSEB BIHAR 104 2636118413 65.33% 47.56% 56.50% 66.40% 58.95% 2 60.95 Marks calculated in 800C.S.J.M.UNIVERSITYKANPURL.N.M.UNIVERSITYDARBHANGAU.P 100 2619118253 66.56% 60.00% 67.13% 64.00% 64.42% 2 66.42 Marks calculated in 800BIHAR 95 1318168 53.67% 45.44% 62.88% 68.10% 57.52% 2 59.52 Marks calculated in 800Patna University Patna BIHAR 95 3748118181 72.00% 59.11% 61.63% 60.20% 63.23% 2 65.23 Marks calculated in 800KURUSHETRAUNIVERSITYHARYANA 96 2670118480 57.00% 65.78% 62.88% 65.10% 62.69% 2 64.69 Marks calculated in 800220 P152 PRIYANKA KUMARI A.K.SINGH 12-Feb-87 F UR B.ED PATNA WOMEN'S COLL. Patna University Patna BIHAR 106 2681115023 65.60% 82.00% 63.88% 71.80% 70.82% 4 74.82 Marks calculated in 800221 U 1287 KUMARI JYOTSHANA GAJENDRA KUMAR 14-Jan-83 F UR B.ED IGNOU N.Delhi 110 2670115058 53.43% 45.11% 56.63% 72.00% 56.79% 4 60.79 Marks calculated in 800222 U 5839 NUZHAT QAMAR MD Q QAMAR 01-Jan-73 F UR B.ED223 2041 ANJALI KUMARI BRAJ BHUSHAN SHARMA 28-Feb-87 F UR B.ED224 1214 BHARATI SETH LATE R. C. SETH 26-Jan-64 F BC B.ED225 2855 BHAGAT DAMYANTI SURESH BHAI 12-Jun-85 F EBC B.EDWOMEN'S TRAININGCOLLEGESIDDHPEETH MAHAMAYAEDUCATION COLLEGESt. Xavier's BILASPUR College Digha Ghat,Patna.226 13 RACHANA KUMARI SRINARAYAN PATHAK 12-Mar-84 F UR B.ED RPS TTT COLLE.PATNA227 2442 GAUTAM KUMAR SURYA KANT MISHRA 25-May-81 M UR B.ED DELHI T.T.COLLMaulana Azad NationalUrdu University,A.P 93 2639118052 59.33% 48.44% 54.88% 61.99% 56.16% 2 58.16 Marks calculated in 800HyderabadPatna University Patna BIHAR 109 2606118101 72.43% 71.11% 66.88% 69.20% 69.90% 4 73.90 Matrc, I.A & Incomplete BA MarksG. GHVISHWAVIDYALYAMagadh BILASPUR UniversityBodhGayaMagadh UniversityBodhGayaG.G.S.INDRAPRASTH UNIDELHICHHATISHGARH86 2612118647 0.00% 46.88% 45.36% 62.27% 38.63% 2 40.63 Matric marks not submittedBihar 90 2612118572 0.00% 77.57% 60.71% 83.24% 55.38% 2 57.38 Matric marks not submittedBihar 88 2647118090 72.00% 67.33% 60.89% 80.90% 70.28% 2 72.28 Not applicable for subjectN.DELHI 46.86% 41.22% 52.53% 65.33% 51.49% 0 51.49 Not applicable, BSITET Pass228 2451 SHARDA KUMARI MANISH KUMAR 01-Mar-82 F BC B.ED INDIA COLL OF EDU FOR WOMENS KARNATKA WOMENS UNI KARNATKA 40.14% 58.00% 61.13% 77.40% 59.17% 0 59.17 Not applicable, BSITET Pass229 2453 RANJANA KUMARI RAMANAND SINGH 13-Jul-76 F UR B.ED JEEVAN DEEP MAHILA COLL V.B.S.P.U JAUNPUR U.P 72.67% 63.78% 61.53% 67.10% 66.27% 0 66.27 Not applicable, BSITET Pass230 994 MD.SANAUL HAQUE MD.ZAKIR ALI 27-Feb-84 M UR B.ED K K M COLL S K M U DUMKA JHARKHAND 51.57% 54.33% 47.67% 68.38% 55.49% 0 55.49 Not applicable, SSTET pass231 1737 PRDEEP KUMAR BINDESHWAR MAHTO 22-Jan-84 M UR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 Not applicable, SSTET passT REJ_SSC 262 Page 646 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BT232 2408 SWETA KUMARI NITYANAND PRASAD 10-Jan-82 F UR B.ED ISLAMIA TEA TRG COLLEGE PATNATrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalMagadh UniversityBodhGayaTETWeightageFinalMerit %REMARKSBIHAR 38.86% 45.00% 57.27% 84.70% 56.46% 0 56.46 Not qualified BSITET233 P171 REKHA KUMARI SHAYMJEET SINGH 30-Sep-84 F UR B.T T.T.C.ASHOKNAGAR GAYA B.S.E.B.PATNA BIHAR 94 2656119029 53.00% 62.78% 65.27% 74.27% 63.83% 2 65.83 NTT.234 2644 PRATIBHA JHA ARUN KU CHOUDHARY 01-Jan-73 F UR B.ED KATHMANDU UNIVERSITY235 1285 VANDANA MISHRA DR. BRAJKUMAR TIWARI 09-Sep-69 F UR B.EDDABID HARE COLLEGE OFCORRESPONDENCE,CALCUTTAKATHMANDUUNIVERSITYDABID HARE COLLEGEOFCORRESPONDENCENEPAL 99 2680115266 65.11% 66.22% 58.00% 0.00% 47.33% 2 49.33 PGDEW.B 91 2689118173 32.40% 37.80% 48.00% 48.38% 41.64% 2 43.64 Shiksha Visharad236 1676 LAL MAHAMAD MD. SATAR 10-Oct-84 M EBC 67.57% 50.11% 55.87% 67.14% 60.17% 0 60.17 SISKHA VISHRAD PRAYAG237 519 KUMARI BIBHA RAM JEE DUBEY 10-Nov-84 F UR B.ED238 1143 RASHMI KUMARI GANESH PD. SINGH 22-Dec-86 F UR B.ED239 1271 NAGENDRA KUMAR TIWARI LATE GORAKH NATH TIWARI 02-Dec-74 M UR B.ED240 1588 MAHE TALAT MD. SHAHABUDDIN 20-Mar-84 F UR B.EDVICTORIA COLLEGE OFEDUCATION BHOPALWOMEN'S TRAININGCOLLEGE PATNADR.GHANS HUYANE SINGHP.G COLLEG, VARANASIMODERN COLLEGE OFPROFF. STUDIESPANDICHARYUNIVERSITYPANDICHARY 53.86% 45.20% 51.04% 76.80% 56.72% 0 56.72 TET marks not submittedPatna University Patna BIHAR 62.43% 51.22% 50.20% 76.10% 59.99% 0 59.99 TET marks not submittedMAHATMA JYOTIWAPHULE ROHILKHANDUNIVERSITY Ch.Charan Singh BARELIUniversity,MeerutUP 71.11% 55.22% 54.53% 64.78% 61.41% 0 61.41 TET marks not submittedU.P 64.17% 60.80% 57.83% 70.50% 63.33% 0 63.33 TET marks not submitted241 1670 MADHULATA SURESH DHARMA VARDHAN 01-Jul-81 F BC B.ED WOMEN'S TR.COLL. Patna University Patna BIHAR 58.14% 52.78% 56.13% 72.70% 59.94% 0 59.94 TET marks not submitted242 1829 KIRAN SINGH MAHESHWAR SINGH 17-Dec-68 F UR B.EDWOMEN'S TRAININGCOLLEGENOT APPLICABLE 49.56% 49.67% 53.40% 58.60% 52.81% 0 52.81 TET marks not submitted243 1885 PRABHASH KUMAR KAMLESHWARI PRASAD YADAV 06-Oct-85 M BC EYE B.ED FACULTY OF EDU. BHU U.P 58.43% 47.89% 58.53% 70.30% 58.79% 0 58.79 TET marks not submitted244 2046 PANKAJ KUMAR TEWARY SURYANARAYAN TEWARY 25-Feb-89 M UR B.ED245 2111 KUMAR ABHISHEK SARYUG RAM 10-Jan-82 M EBC B.ED246 2242 NEELAM KUMARI SANJEEV KUMAR 15-Jan-79 F UR B.ED247 2428 GAUTAM KUMAR LATE HARI PRASAD MANDAL 25-Mar-75 M BC B.EDUNIVERSOL COLLEGE OFEDUCATION BANGLOREDEVENDRA NATH JANTA P.GCOLLEGEBESHESDA MAHILAT.T.COLLEGE RANCHIPATLIPUTRA T.TCOLLEGE,ANISHABADBANGALOREUNIVERSITYPURVANCHALUNIVERSITY JAUNPURKARNATKA 49.80% 54.67% 50.87% 69.50% 56.21% 0 56.21 TET marks not submittedUP 52.83% 41.40% 46.11% 65.50% 51.46% 0 51.46 TET marks not submittedRANCHI UNIVERSITY JHARKHAND 55.88% 48.56% 57.25% 67.63% 57.33% 0 57.33 TET marks not submittedMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 61.22% 60.00% 44.67% 76.80% 60.67% 0 60.67 TET marks not submitted248 2692 RACHNA NIDHI BRIJANAND SINGH 13-Dec-84 F BC B.ED B.Ed T.T. COLL. KAGARIA TILAK MANJHI UNIV. BIHAR 50.86% 59.67% 59.20% 80.00% 62.43% 0 62.43 TET marks not submitted249 2697 SUMAN TIWARI RAGHUNATH TIWARI 14-Jul-83 F UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 49.20% 66.67% 57.67% 74.00% 61.88% 0 61.88 TET marks not submitted250 3192 JAY PRAKASH SINGH UDAY NARAYAN SINGH 11-Dec-84 M URVISUALLYB.EDR K S D JAUNPURPURWANCHALUNIVERSITYU.P 54.14% 50.22% 53.40% 69.90% 56.92% 0 56.92 TET marks not submitted251 3261 SANDHYA KUMARI VINAY 13-May-83 F BC B.ED S.M.C.E SOWA UNI OF KASMIR J&K 70.40% 60.00% 55.13% 65.90% 62.86% 0 62.86 TET marks not submitted252 3363 SANITA KUMARI AJAY KUMAR 01-Mar-77 F SC B.EDWOMEN'S TRG COLLEGEPATNAPatna University Patna BIHAR 54.00% 55.67% 48.93% 63.90% 55.63% 0 55.63 TET marks not submitted253 P 81 NEETU KUMARI VISHNU CHAUDHARY 10-Feb-88 F SC B.ED WTC PATNA Patna University Patna BIHAR 65.29% 52.78% 56.20% 73.20% 61.87% 0 61.87 TET marks not submitted254 P 82 SAVITRI KUMARI BRAJKISHOR SINGH 28-Feb-86 F UR B.EDSAINT PAUL COLLEGE OFEDUCATIONM.D.U. ROHTAK HARYANA 53.71% 44.00% 50.00% 48.80% 49.13% 0 49.13 TET marks not submitted255 P49 ANJALY KUMARI AMAR NANDAN SINGH 25-May-80 F BC B.ED M.R.COLLEGE M.D.U.ROHTAK HARYANA 57.86% 60.56% 50.44% 50.70% 54.89% 0 54.89 TET marks not submitted256 2562 SHILPEE KANHAIYA KUMAR 05-Jan-82 F UR B.ED SHIRDHI COLLEGE JAMMU257 1330 SADHNA SURESH KUMAR 20-Jun-80 F UR B.ED258 2300 BABITA KUMARI DAYA SHANKER TIWARI 02-Jun-85 F UR B.EDSBPS MAMORIAL BEDCOLLEGE DEOSARGUJA VISHWAVIDYALAYEAMBIKAPURUNIVERSITY OFJAMMUMagadh UniversityBodhGayaSARGUJA VISHWAVIDYALAYAAMBIKAPUR C.GJ&K 48.20% 57.00% 39.83% 54.80% 49.96% 0 49.96TET marks not submitted(INHONS- %AGE IS BELOW-50%)BIHAR 65.88% 48.33% 52.00% 71.80% 59.50% 0 59.50 TET N.AC.G 42.40% 51.00% 66.07% 59.64% 54.78% 0 54.78 TET N.A259 1866 SANGEETA VERMA VERENDRA VERMA 01-Jan-64 F UR B.Ed IGNOU IGNOU BIHAR 63.67% 58.22% 50.92% 67.00% 59.95% 0 59.95 TET Paper-II not Pass260 1596 PRABHA NIBAS PRASAD 05-Feb-73 F BC PATNA TRAINING COLLEGE PATNA UNIVERSITY BIHAR 95 2642118334 73.22% 61.56% 80.59% 73.10% 72.12% 2 74.12 B.Sc( H.Sc) Not applicable261 1106 VIDHUSHEKHAR SRIKANT PRASAD SINGH 14-Aug-85 M UR B.Ed 93 2697115147 45.50% 49.20% 53.44% 63.17% 52.83% 2 54.83 B.P.Ed (not applicable for SSC)T REJ_SSC 262 Page 647 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphUNTRAINED - SUBJECT - SOCIAL SCIENCES.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn1 32 ALAKH NIRANJAN BHARAT PRASAD 12-Dec-80 M BC 90 2605115016 60.13% 47.33% 54.63% 54.03% 2 56.03 B.A Marks calculated in 800SexCategory2 42 KAMNA BHARTI KAMLESH KUMAR SINHA 28-Jan-89 F BC 86 2623118361 55.71% 52.56% 50.00% 52.76% 2 54.76 B.A Marks calculated in 8003 58 MADHUBALA BINDA SAO 01-Jan-73 F BC 83 2629118060 58.78% 53.67% 60.00% 57.48% 2 59.48 B.A Marks calculated in 8004 59 SHWETA SINHA RAJ KUMAR SINHA 17-Jun-82 F UR 94 2692115346 55.71% 53.22% 57.50% 55.48% 2 57.48 B.A Marks calculated in 8005 72 ROHIT RAJ SURESH PRASAD 02-Jan-88 M EBC 104 2659118118 58.71% 56.67% 56.50% 57.29% 2 59.29 B.A Marks calculated in 8006 81 PRIYANKA KUMARI SHANKAR PRASAD 28-Feb-92 F BC 83 2681115020 53.00% 61.22% 60.50% 58.24% 2 60.24 B.A Marks calculated in 8007 121 RAVI KUMAR DEBU SAH 20-Nov-91 M EBC 82 2018118108 69.00% 60.22% 53.63% 60.95% 0 60.95 B.A Marks calculated in 8008 122 KAUSHAL KUMAR PARMANAND YADAV 15-Dec-88 M BC 91 3606118111 63.29% 59.00% 58.38% 60.22% 2 62.22 B.A Marks calculated in 8009 157 SHIKHA KASHYAP DEO NATH PRASAD 07-Mar-86 F BC 89 2669118715 55.57% 57.44% 63.50% 58.84% 2 60.84 B.A Marks calculated in 80010 162 PRIYANKA KUMARI BRAHMANAND PANDEY 05-Jan-85 F UR 97 2645118520 63.00% 69.11% 65.13% 65.75% 2 67.75 B.A Marks calculated in 80011 163 KANHAYA KUMAR LAKSHMI RAM 28-Feb-78 M SC 89 2624118084 56.89% 65.33% 56.88% 59.70% 2 61.70 B.A Marks calculated in 80012 164 INDU KUMARI RAM PRASAD BAITHA 06-Nov-89 F UR 96 2656115025 59.00% 62.78% 61.00% 60.93% 2 62.93 B.A Marks calculated in 80013 165 AJAY PRASAD NAND KISHORE SINGH 07-Sep-82 M BC 105 2602118183 70.40% 63.33% 60.75% 64.83% 4 68.83 B.A Marks calculated in 80014 170 SWATE KUMAR VIJAY KUMAR 20-Dec-76 M SC 92 2682118275 43.67% 57.11% 48.38% 49.72% 2 51.72 B.A Marks calculated in 80015 188 PANKAJ KUMAR MOHAN CHAUDHARY 05-Feb-81 M SC 83 2640118200 63.25% 49.56% 54.00% 55.60% 2 57.60 B.A Marks calculated in 80016 206 ROHIT KUMAR SHEO NANDAN PRASAD 14-Oct-75 M EBC 84 2659118031 52.56% 54.67% 51.00% 52.74% 2 54.74 B.A Marks calculated in 80017 207 MEENA KUMARI GOPAL JEE 15-Mar-81 F sc 93 0813115366 45.00% 47.44% 57.63% 50.02% 2 52.02 B.A Marks calculated in 80018 208 SANGEETA KUMARI RAMESHWAR PRASAD YADAV 01-Mar-81 F BC 91 2661118257 52.75% 52.33% 54.25% 53.11% 2 55.11 B.A Marks calculated in 80019 209 ANITA KUMARI RAMESHWAR PRASAD YADAV 08-Feb-89 F BC 92 2605118829 64.40% 57.89% 73.00% 65.10% 2 67.10 B.A Marks calculated in 80020 211 AMIT KUMAR ASHOK KUMAR PRASAD 12-Dec-83 M BC 85 2612115058 49.71% 49.00% 51.13% 49.95% 2 51.95 B.A Marks calculated in 80021 218 SANGITA KUMARI YOGENDRA CHOUDHARI 18-Dec-80 F sc 84 2662118081 55.29% 46.00% 55.63% 52.30% 2 54.30 B.A Marks calculated in 80022 222 PREM RANJAN MODI BHUBNESHWAR MODI 05-Dec-79 M BC 96 2680115498 56.89% 53.22% 55.88% 55.33% 2 57.33 B.A Marks calculated in 80023 235 DOLLY TAHSIN MD MOBIN ANSARI 03-Apr-85 F UR 102 2617118372 56.71% 53.22% 60.25% 56.73% 2 58.73 B.A Marks calculated in 80024 239 VIJYA RAJ LAKSHMI AJAY KUMAR SHARMA 30-Nov-90 F UR 86 2692118269 57.80% 63.00% 63.00% 61.27% 2 63.27 B.A Marks calculated in 80025 244 PRANITA KUMARI PARMANAND SINGH 03-Mar-84 F UR 87 2680115210 56.29% 60.00% 60.00% 58.76% 2 60.76 B.A Marks calculated in 80026 245 RITA KUMARI JAGDISH PRASAD GUPTA 09-Apr-79 F BC 84 2686115311 75.22% 45.00% 51.50% 57.24% 2 59.24 B.A Marks calculated in 80027 246 KUMARI ANU ARJUN PRASAD 08-Jan-81 F BC 105 2626118184 77.14% 55.78% 52.38% 61.77% 4 65.77 B.A Marks calculated in 80028 249 UPESH KUMAR RAJA RAM PRASAD 01-Jan-83 M UR 91 2688118047 59.71% 71.56% 68.63% 66.63% 2 68.63 B.A Marks calculated in 80029 252 NITU KUMARI MAHENDRA SINGH 01-Mar-78 F BC 91 2638118342 62.00% 52.00% 49.88% 54.63% 2 56.63 B.A Marks calculated in 80030 271 PREETI KUMARI LALAN DUBEY 01-Dec-88 F UR 83 2644118285 52.50% 53.56% 60.00% 55.35% 2 57.35 B.A Marks calculated in 80031 281 JUHI SINGH NAGESHWER SINGH 24-Jul-90 F BC 82 2621118697 56.00% 64.67% 62.88% 61.18% 0 61.18 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 648 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn32 309 AMIT KUMAR SINHA CHANDRA DEO PRASAD SINHA 11-Jan-90 M BC 87 2613115021 55.29% 56.67% 59.38% 57.11% 2 59.11 B.A Marks calculated in 800SexCategory33 314 PRISU SNEHJL RAJNI KANT JHA 26-Mar-89 F UR 92 2644118630 48.40% 66.80% 63.50% 59.57% 2 61.57 B.A Marks calculated in 80034 323 SUSHAMA KUMARI MADAN KISHORE PANDEY 31-Oct-74 F UR 85 2681118167 54.11% 61.89% 62.63% 59.54% 2 61.54 B.A Marks calculated in 80035 325 AJEET SINHA RAJENDRA PRASAD SINHA 13-Jan-86 M BC 105 2602118316 50.86% 58.33% 63.13% 57.44% 4 61.44 B.A Marks calculated in 80036 339 RAHUL RADHIKA RAMAN DWIVEDI DINESH KUMAR DWIVEDI 05-Aug-75 M UR 100 2681115590 62.44% 48.67% 63.50% 58.20% 2 60.20 B.A Marks calculated in 80037 349 RAJEEV KUMAR SHATRUGHAN PRASAD 01-Jan-83 M EBC 88 2648118435 62.43% 62.11% 54.13% 59.55% 2 61.55 B.A Marks calculated in 80038 362 RAKHI ROSHAN RAGHUBIR PRASAD 15-Jan-84 F SC 93 1165118135 60.71% 50.22% 48.25% 53.06% 2 55.06 B.A Marks calculated in 80039 366 SULOCHNA KUMARI DAMODAR PRASAD 08-Mar-72 F EBC 105 2675118124 57.11% 50.56% 61.25% 56.31% 4 60.31 B.A Marks calculated in 80040 368 SUMEET KUMAR ASHOK KUMAR 06-Jan-88 M BC 89 2676118077 46.57% 45.89% 53.13% 48.53% 2 50.53 B.A Marks calculated in 80041 393 RANJEET KUMAR ARJUN PASWAN 19-Jan-84 M SC 84 2654118376 53.14% 62.67% 53.00% 56.27% 2 58.27 B.A Marks calculated in 80042 407 RAJ KISHOR PRASAD SATYA NARAYAN PRASAD 04-Feb-82 M BC 91 2682115011 41.57% 45.89% 61.63% 49.70% 2 51.70 B.A Marks calculated in 80043 433 BINDU KUMARI MAHENDRA KUMAR SINHA 03-Dec-91 F BC 87 2633115106 64.71% 58.56% 54.25% 59.17% 2 61.17 B.A Marks calculated in 80044 441 MONI JANARDAN PRASAD 30-Mar-90 F BC 85 2633118406 60.29% 63.40% 51.38% 58.35% 2 60.35 B.A Marks calculated in 80045 456 NISHA KUMARI SATYANDRA KUMAR 25-Dec-76 F UR 85 2637118330 59.78% 50.56% 57.00% 55.78% 2 57.78 B.A Marks calculated in 80046 458 HARISH KUMAR SINHA RAMESH CHANDRA SINHA 16-Oct-90 M BC 88 2619118564 72.80% 48.11% 63.00% 61.30% 2 63.30 B.A Marks calculated in 80047 459 SUDHANSHU SAURABH SURENDRA PRATAP SINGH 20-Jan-89 M BC 83 2674118030 63.00% 51.44% 65.75% 60.06% 2 62.06 B.A Marks calculated in 80048 461 SHALINI SINHA ARBIND KUMAR 01-Jul-78 F SC 88 3426118083 62.78% 70.22% 55.38% 62.79% 2 64.79 B.A Marks calculated in 80049 479 SAPNA KUMARI SITAB LAL 15-Dec-85 F BC 83 2666118130 64.00% 60.78% 62.25% 62.34% 2 64.34 B.A Marks calculated in 80050 480 NIRU KUMARI SITAB LAL 22-Jun-88 F BC 101 2637118229 63.71% 55.22% 69.13% 62.69% 2 64.69 B.A Marks calculated in 80051 490 KIRAN LALIT PRASAD GUPTA 23-Nov-90 F BC 92 2624118609 75.40% 81.80% 70.25% 75.82% 2 77.82 B.A Marks calculated in 80052 544 SONI KUMARI LAL BABU 07-Mar-82 F BC 84 2673118007 54.57% 64.00% 57.50% 58.69% 2 60.69 B.A Marks calculated in 80053 546 KUMARI CHITRANGADA ASHUTOSH KUMAR ARUN 26-Dec-90 F UR 90 2626118339 55.60% 54.89% 60.00% 56.83% 2 58.83 B.A Marks calculated in 80054 572 SONAM KUMARI JAWAHAR LAL 22-May-87 F UR 89 3429118023 65.00% 56.67% 64.88% 62.18% 2 64.18 B.A Marks calculated in 80055 573 PRITI KUMARI OM PRAKASH 10-Jan-81 F BC 87 3138118090 58.56% 44.11% 68.63% 57.10% 2 59.10 B.A Marks calculated in 80056 588 SWETA KUMARI HARI NARAYAN MEHTA 04-Feb-88 F BC 94 2696115031 69.57% 58.00% 54.38% 60.65% 2 62.65 B.A Marks calculated in 80057 590 BAIRISHTAR GAUD BABU RAM GAUD 13-May-89 M ST 85 3507118721 43.71% 55.22% 60.00% 52.98% 2 54.98 B.A Marks calculated in 80058 591 YAMA SINHA KRISHNA NANDAN PRASAD 10-Oct-76 F UR 90 2699118024 62.22% 56.89% 54.00% 57.70% 2 59.70 B.A Marks calculated in 80059 597 PINKI KUMARI SURENDRA PRASAD 23-Jun-90 F EBC 88 2641118244 62.71% 60.33% 56.50% 59.85% 2 61.85 B.A Marks calculated in 80060 598 RINKI KUMARI SURENDRA PRASAD 15-Jan-89 F EBC 87 2658118096 72.00% 61.44% 63.13% 65.52% 2 67.52 B.A Marks calculated in 80061 634 MITHILESH KUMAR LAXMI MARWAITA 21-Oct-82 M BC 96 3610118040 43.57% 62.33% 61.63% 55.84% 2 57.84 B.A Marks calculated in 80062 670 KUMAR RAJESH VIDYANAND SINGH 01-Feb-70 M UR ORTHO 105 2699118410 68.78% 57.11% 52.75% 59.55% 4 63.55 B.A Marks calculated in 80063 675 VISHAL KUMAR OM PRAKASH SAH 10-Mar-82 M BC 93 2697118088 48.43% 67.11% 65.00% 60.18% 2 62.18 B.A Marks calculated in 80064 677 SUDHIR KUMAR RAM ISHWAR SINGH 12-Mar-78 M UR 90 3752118069 72.22% 68.67% 50.75% 63.88% 2 65.88 B.A Marks calculated in 80065 680 MAHESH KUMAR SITA RAM DAS 29-Jun-76 M SC 85 2629118317 61.78% 67.11% 61.25% 63.38% 2 65.38 B.A Marks calculated in 80066 692 AVINASH KUMAR UMA SHANKAR MANDAL 02-Feb-84 M BC 100 2611118145 42.29% 59.78% 62.00% 54.69% 2 56.69 B.A Marks calculated in 80067 696 SUSHMA KUMARI RABINDRA KUMAR 27-Jan-88 F BC 96 2682118075 63.29% 62.00% 60.13% 61.80% 2 63.80 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 649 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn68 742 NEELIMA RAY VISHWA NATH RAY 01-Jan-92 F BC 86 2635118554 53.29% 60.78% 70.50% 61.52% 2 63.52 B.A Marks calculated in 800SexCategory69 745 MILI KUMARI ARUN KUMAR 03-Apr-90 F EBC 92 2632118810 58.57% 45.00% 59.75% 54.44% 2 56.44 B.A Marks calculated in 80070 751 VIBHA KUMARI BIRENDRA PANDEY 04-Jan-88 F UR 91 2691118014 62.57% 51.00% 52.13% 55.23% 2 57.23 B.A Marks calculated in 80071 752 NISHA KUMARI UMA NATH KESHRI 18-Jan-91 F BC 87 2637118308 58.57% 56.67% 61.50% 58.91% 2 60.91 B.A Marks calculated in 80072 754 GAUTAM KUMAR RAJARAM YADAV 08-Apr-80 M BC 89 1405118138 43.71% 60.56% 55.00% 53.09% 2 55.09 B.A Marks calculated in 80073 793 GAYATRI KUMARI SHIVNANDAN SAHANI 02-Sep-88 F EBC 82 2618118207 46.71% 58.67% 57.88% 54.42% 0 54.42 B.A Marks calculated in 80074 797 DEEPAK KUMAR BHAGIRATHI PRASAD 23-Feb-83 M UR 82 2809115097 58.43% 46.56% 61.00% 55.33% 0 55.33 B.A Marks calculated in 80075 798 VIBHAS KUMAR SHARMA BALIRAM SHARMA 01-Jan-86 M EBC 85 2691118050 76.20% 47.00% 53.88% 59.03% 2 61.03 B.A Marks calculated in 80076 802 SURYA PRAKASH VIJAY PRASAD 03-Nov-79 M BC 107 2434118167 70.44% 67.44% 55.38% 64.42% 4 68.42 B.A Marks calculated in 80077 803 SANDEEP KUMAR SHREE NARAYAN SINGH 01-Jan-82 M UR 90 2660118690 43.43% 60.78% 53.63% 52.61% 2 54.61 B.A Marks calculated in 80078 805 ARTI KUMARI KRISHNA PRASAD 05-Feb-90 F BC 88 2609118159 54.43% 46.78% 58.63% 53.28% 2 55.28 B.A Marks calculated in 80079 806 SARITA KUMARI NAGMANI SHARMA 30-Nov-88 F UR 89 2666118379 58.00% 61.56% 62.50% 60.69% 2 62.69 B.A Marks calculated in 80080 807 PRADEEP KUMAR SINGH MAHESH PRASAD 01-Jan-76 M EBC 85 2642118637 58.11% 50.33% 51.50% 53.31% 2 55.31 B.A Marks calculated in 80081 809 RAJESH KUMAR PERMESHWAR PASWAN 15-Apr-76 M SC 88 4014118551 65.29% 56.22% 57.75% 59.75% 2 61.75 B.A Marks calculated in 80082 812 JYOTI PRAKASH CHANDRA PRAKASH GUPTA 27-Nov-88 M BC 90 2622118324 57.86% 60.00% 61.50% 59.79% 2 61.79 B.A Marks calculated in 80083 813 ROBIN RAJ YOGENDRA MAHTO 20-Jun-88 M EBC 87 2686115420 62.43% 58.22% 74.13% 64.93% 2 66.93 B.A Marks calculated in 80084 814 MITHILESH ANAND PARMANAND YADAV 06-Jan-82 M BC 85 2633118175 60.43% 64.11% 55.00% 59.85% 2 61.85 B.A Marks calculated in 80085 815 MUKESH KUMAR PRABHAT SINGH 05-Feb-88 M BC 86 2676115663 45.43% 47.33% 56.13% 49.63% 2 51.63 B.A Marks calculated in 80086 816 SWARNLATA KUMARI RAMDEO LAL KARN 01-Mar-88 F UR 82 2695115419 57.86% 64.67% 60.00% 60.84% 0 60.84 B.A Marks calculated in 80087 817 SONU KUMAR BIRENDRA KUMAR SINGH 25-Feb-92 M BC 87 4018118132 56.00% 58.67% 59.63% 58.10% 2 60.10 B.A Marks calculated in 80088 818 KASHI NATH GUPTA RAMCHANDRA SAO 28-Jan-74 M UR 87 2624118172 82.57% 57.44% 52.00% 64.01% 2 66.01 B.A Marks calculated in 80089 819 RITESH KUMAR RADHE PD SINGH 10-Aug-88 M BC 85 2658118525 53.43% 73.80% 62.88% 63.37% 2 65.37 B.A Marks calculated in 80090 821 INDRAJEET KUMAR RAMCHANDRA CHOUDHARY 10-Feb-82 M SC 88 2620118279 47.29% 44.44% 51.38% 47.70% 2 49.70 B.A Marks calculated in 80091 822 GAUTAM KUMAR RAMCHANDRA CHAU HARY 26-Feb-86 M SC 86 2618118153 58.57% 51.56% 51.38% 53.83% 2 55.83 B.A Marks calculated in 80092 825 SHOBHA KUMARI BIRENDRA PANDEY 07-Oct-89 F UR 92 2606118914 61.43% 58.44% 58.13% 59.33% 2 61.33 B.A Marks calculated in 80093 833 PREETI SINHA AJIT SINHA 25-May-85 F UR 91 2644118327 54.40% 53.00% 66.25% 57.88% 2 59.88 B.A Marks calculated in 80094 834 BHAWANA SINHA NARESH KUMAR 22-Jan-87 F EBC 92 3709118020 73.00% 64.44% 58.50% 65.31% 2 67.31 B.A Marks calculated in 80095 836 SAWAN KUMAR GOND BAIJNATH SAH GOND 10-Feb-89 M ST 85 2690115277 70.00% 61.44% 68.88% 66.77% 2 68.77 B.A Marks calculated in 80096 895 PUNAM KUMARI HOTI LAL RAI 15-Jan-85 F UR 100 2646118262 62.57% 60.33% 64.50% 62.47% 2 64.47 B.A Marks calculated in 80097 934 NISHA GHANSHYAM LAL JAMUAR 13-Feb-82 F UR 96 2637118267 56.71% 61.11% 56.25% 58.03% 2 60.03 B.A Marks calculated in 80098 935 DEEPALI KUMARI GHANSHYAM LAL JAMUAR 12-Dec-78 F UR 91 2615118198 73.67% 49.56% 60.88% 61.37% 2 63.37 B.A Marks calculated in 80099 942 NIRANJAN KUMAR RAMANAND PRASAD 05-Jan-89 M SC 88 2679115291 65.40% 54.60% 61.50% 60.50% 2 62.50 B.A Marks calculated in 800100 944 PRIYANKA PRIYA DHARMENDRA SINGH 28-Oct-89 F BC 100 2645118708 64.43% 58.33% 64.38% 62.38% 2 64.38 B.A Marks calculated in 800101 953 MAYA KUMARI PUNCH DEO PANDEY 26-Jan-80 F UR 93 2632118142 56.89% 60.56% 59.38% 58.94% 2 60.94 B.A Marks calculated in 800102 968 AVINASH KUMAR GOPAL PRASAD 15-Oct-84 M EBC 86 2611118141 45.86% 62.78% 57.38% 55.34% 2 57.34 B.A Marks calculated in 800103 986 APARNA KRISHNA KUMAR MISHRA 15-Feb-87 F UR 87 2607118975 46.29% 65.78% 65.00% 59.02% 2 61.02 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 650 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn104 988 MAHABIR PRASAD SHAMBHU PRASAD 20-Mar-88 M BC 84 2675115066 36.00% 49.44% 53.63% 46.36% 2 48.36 B.A Marks calculated in 800SexCategory105 1049 KANHAIYA KUMAR SHANKAR PRASAD 20-Dec-79 M EBC 91 2624118041 67.00% 46.89% 56.50% 56.80% 2 58.80 B.A Marks calculated in 800106 1073 DHEERAJ KUMAR ARVIND KUMAR SINGH 05-May-82 M BC 83 2616118161 64.00% 66.22% 65.88% 65.37% 2 67.37 B.A Marks calculated in 800107 1081 RANJITA VERMA RAM PRASAD 12-Aug-79 F BC 85 2684115474 48.67% 54.78% 60.13% 54.52% 2 56.52 B.A Marks calculated in 800108 1091 PRABHAKAR KUMAR RAMJEEVAN PRASAD 15-Jan-83 M BC 83 2642118392 69.71% 71.11% 70.13% 70.32% 2 72.32 B.A Marks calculated in 800109 1096 AKHIL SHREE RAKESH PRASAD SINHA 10-Nov-85 M EBC 100 2603115179 54.29% 54.11% 52.50% 53.63% 2 55.63 B.A Marks calculated in 800110 1099 DEEPANITA DUTTA NIMAI KUMAR DUTTA 18-Oct-89 F UR 86 2641115196 51.00% 47.11% 50.88% 49.66% 2 51.66 B.A Marks calculated in 800111 1106 MANISH KUMAR ASHOK KUMAR PASWAN 27-Jan-89 M SC 93 2630118031 50.14% 55.56% 54.75% 53.48% 2 55.48 B.A Marks calculated in 800112 1110 AMAR NATH TIWARI SHAMBHU NATH TIWARI 15-Jan-91 M UR 97 2609115008 50.14% 44.22% 66.63% 53.66% 2 55.66 B.A Marks calculated in 800113 1151 PRIYA SINHA BIPIN BIHARI VERMA 22-Feb-77 F UR 84 2645118304 36.67% 53.33% 62.00% 50.67% 2 52.67 B.A Marks calculated in 800114 1154 ANUPMA KUMARI ASHOK KUMAR 25-Mar-88 F BC 82 2619115080 53.29% 42.00% 47.88% 47.72% 0 47.72 B.A Marks calculated in 800115 1155 LAKSHMI KUMARI AJEET PRASAD 24-Jan-90 F BC 107 2628118010 69.86% 50.00% 60.50% 60.12% 4 64.12 B.A Marks calculated in 800116 1156 GAUTAM KUMAR YADUNANDAN PRASAD 14-Jan-90 M BC 107 2651115001 67.14% 45.67% 60.00% 57.60% 4 61.60 B.A Marks calculated in 800117 1157 SURESH KUMARK NAND KISHOR PRASAD 18-Apr-90 M BC 89 2681118023 63.57% 51.22% 60.00% 58.26% 2 60.26 B.A Marks calculated in 800118 1158 VISHWAJEET KUMAR VINOD KUMAR 12-Dec-86 M BC 98 2698118049 73.00% 63.22% 72.75% 69.66% 2 71.66 B.A Marks calculated in 800119 1165 NARESH KUMAR DEOLAL CHOUDHARY 20-Oct-84 M SC 82 1124118326 51.86% 60.78% 56.25% 56.29% 0 56.29 B.A Marks calculated in 800120 1166 PRANAV KUMAR RAJMANI PRASAD 01-Mar-77 M BC 102 2643118502 67.44% 65.44% 57.38% 63.42% 2 65.42 B.A Marks calculated in 800121 1171 SANTOSH KUMAR PARMANAND THAKUR 05-Jan-83 M BC 86 2665118067 53.57% 51.44% 57.25% 54.09% 2 56.09 B.A Marks calculated in 800122 1180 VEENA KUMARI SOHARAI PRASAD 01-Mar-78 F SC 89 2690118146 54.11% 52.44% 58.75% 55.10% 2 57.10 B.A Marks calculated in 800123 1184 ARCHANA SINHA KRISHNA KUMAR 04-Jan-82 F UR 82 2608118457 49.17% 61.56% 56.13% 55.62% 0 55.62 B.A Marks calculated in 800124 1185 DHANANJAY KUMAR KRISHANDEO PRASAD SINGH 22-Jun-73 M BC 83 2615118514 54.67% 55.11% 58.75% 56.18% 2 58.18 B.A Marks calculated in 800125 1186 JAY RAM SHUKALA RAMEKWAL SHUKALA 15-Dec-89 M UR 91 2117118125 55.57% 50.22% 56.63% 54.14% 2 56.14 B.A Marks calculated in 800126 1189 URMILA KUMARI JAGANNATH SINGH 10-Oct-82 F BC 112 3504110364 56.29% 53.89% 55.50% 55.22% 4 59.22 B.A Marks calculated in 800127 1196 CHHOTE LAL SHASTRI YOGENDRA CHAUDHARY 05-Jan-85 M SC ORTHO 86 2614118598 50.29% 56.89% 56.75% 54.64% 2 56.64 B.A Marks calculated in 800128 1198 SUNIL KUMAR RAMCHANDRA PRASAD 01-Mar-82 M EBC 83 1915118010 62.86% 63.33% 55.25% 60.48% 2 62.48 B.A Marks calculated in 800129 1199 SHIV SHANKAR KUMAR SADHU SHARAN SAW 02-May-90 M BC 86 1920118532 71.43% 56.89% 61.13% 63.15% 2 65.15 B.A Marks calculated in 800130 1203 RAJESH KUMAR ANUGRAH NARAYAN SINGH YADA 01-Feb-84 M EBC 82 2516118307 71.00% 66.56% 52.38% 63.31% 0 63.31 B.A Marks calculated in 800131 1204 MANISH NAYAN RAVINDRA KUMAR 01-Mar-82 M UR 93 2630118140 46.71% 56.89% 57.88% 53.83% 2 55.83 B.A Marks calculated in 800132 1206 RANI KUMARI ARJUN PANDEY 25-Aug-86 F UR 87 2653118391 47.20% 50.00% 55.38% 50.86% 2 52.86 B.A Marks calculated in 800133 1207 KHUSHBOO KUMARI RAJENDRA DWIVEDI 01-Jun-89 F UR 88 2662115120 62.57% 52.33% 59.75% 58.22% 2 60.22 B.A Marks calculated in 800134 1212 MENAKA KUMARI UMESH TIWARI 30-Dec-89 F UR 85 4012118585 57.60% 53.67% 62.50% 57.92% 2 59.92 B.A Marks calculated in 800135 1213 AMRITA KUMARI RAM BABU CHAUDHARY 20-Feb-89 F SC 93 2604118478 67.00% 48.33% 61.13% 58.82% 2 60.82 B.A Marks calculated in 800136 1216 SRIKANT KUMAR RAVINDRA PRASAD 10-Jun-91 M BC 87 2433118014 62.71% 45.44% 59.25% 55.80% 2 57.80 B.A Marks calculated in 800137 1217 ANJANI KUMARI BIRENDRA KUMAR PANDEY 10-Dec-90 F UR 82 1902118121 58.57% 48.22% 61.00% 55.93% 0 55.93 B.A Marks calculated in 800138 1227 PAYAL KUMARI SURESH PRASAD 25-Mar-86 F UR 90 2641118137 69.43% 66.78% 61.50% 65.90% 2 67.90 B.A Marks calculated in 800139 1231 RAHUL GOSWAMI DINANATH GOSWAMI 02-May-90 M BC 84 2647118391 48.14% 37.89% 61.50% 49.18% 2 51.18 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 651 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn140 1239 PRIYAM SHLESH KUMAR 15-Dec-88 F UR 84 2645118338 64.29% 67.44% 59.13% 63.62% 2 65.62 B.A Marks calculated in 800SexCategory141 1249 MADHAVI KUMARI SHIVAJI PANDEY 01-Mar-83 F UR 98 2674115046 58.57% 62.89% 62.25% 61.24% 2 63.24 B.A Marks calculated in 800142 1250 MAMTA KUMARI BASUDEV PRASAD 30-May-90 F BC 96 2629118618 55.29% 63.89% 56.88% 58.68% 2 60.68 B.A Marks calculated in 800143 1251 SEEMA SINGH SANJAY KUMAR SINGH 15-Mar-91 F UR 88 2668118406 69.40% 64.89% 71.38% 68.55% 2 70.55 B.A Marks calculated in 800144 1265 MD FEROZ KHAN MD SAGIRUDDIN KHAN 01-Apr-75 M UR 95 4012118461 62.67% 58.56% 57.75% 59.66% 2 61.66 B.A Marks calculated in 800145 1277 MINTU KUMARI RAJESHWAR PRASAD 09-Oct-72 F BC 102 2444118887 52.78% 61.22% 61.75% 58.58% 2 60.58 B.A Marks calculated in 800146 1287 KUMARI JYOTSHANA GAJENDRA KUMAR 14-Jan-83 F UR 110 2670115058 53.43% 48.67% 56.63% 52.91% 4 56.91 B.A Marks calculated in 800147 1346 AKSHAY KUMAR MAHENDRA PRASAD 01-Jan-85 M EBC 84 2605115006 45.86% 58.33% 54.63% 52.94% 2 54.94 B.A Marks calculated in 800148 1353 PARUL MOHAN RAJ MOHAN 02-Oct-06 F UR 83 2679115955 52.00% 0.00% 54.75% 35.58% 2 37.58 B.A Marks calculated in 800149 1382 RANJEET KUMAR SHIV NATH SAO 26-Jun-86 M BC 85 2654118277 63.86% 55.44% 53.25% 57.52% 2 59.52 B.A Marks calculated in 800150 1453 ASHA KUMARI RAGHU PATI CHOUDHARY 18-Jul-86 F EBC 87 2610118137 43.43% 44.78% 46.13% 44.78% 2 46.78 B.A Marks calculated in 800151 1493 NAMITA KUMARI CHANDESHWARI SINGH 05-Jun-85 F UR 105 3182118692 63.29% 50.67% 64.00% 59.32% 4 63.32 B.A Marks calculated in 800152 1495 SURAJ KUMAR JAY PRAKASH 05-Jan-85 M EBC 83 2680118109 62.71% 56.44% 55.13% 58.09% 2 60.09 B.A Marks calculated in 800153 1501 SHIVANI PREMENDRA VERMA 12-Dec-82 F UR 90 2670118176 60.14% 63.89% 64.00% 62.68% 2 64.68 B.A Marks calculated in 800154 1607 PUNAM KUMARI RAGHVENDAR SINGH 17-Jan-89 F UR 85 2825115049 69.00% 66.67% 61.38% 65.68% 2 67.68 B.A Marks calculated in 800155 1610 KIRAN KUMARI PANCHANAN KUMAR 04-Nov-79 F BC 92 2642118679 51.25% 46.00% 50.25% 49.17% 2 51.17 B.A Marks calculated in 800156 1626 PRITI SINHA NAVIN CHANDRA PRASAD 01-Mar-80 F UR 94 2680115629 58.56% 36.67% 53.38% 49.53% 2 51.53 B.A Marks calculated in 800157 1627 RAJESH KUMAR SINHA BIPIN KUMAR SINHA 12-Jan-77 M UR 100 2682115515 61.67% 50.33% 51.13% 54.38% 2 56.38 B.A Marks calculated in 800158 1631 RINKY BANERJEE SHAKTI PADA BANERJEE 12-Feb-90 F UR 90 2686115269 67.80% 79.80% 64.25% 70.62% 2 72.62 B.A Marks calculated in 800159 1634 PEEYUSH VARSINEY PRAMOD KUMAR VARSINEY 09-Sep-85 F sc 83 2641118152 70.86% 31.00% 48.25% 50.04% 2 52.04 B.A Marks calculated in 800160 1640 SANDHYA KUMARI DWARIKA PRASAD 05-Mar-72 F BC 86 2661118070 54.44% 53.67% 58.63% 55.58% 2 57.58 B.A Marks calculated in 800161 1648 ANAMIKA SINHA ARJUN PRASAD 22-Nov-89 F BC 95 2605118003 55.86% 64.89% 60.88% 60.54% 2 62.54 B.A Marks calculated in 800162 1663 OM PRAKASH ALIYAR RAM 10-Jan-90 M SC 84 2679115687 49.43% 54.67% 53.50% 52.53% 2 54.53 B.A Marks calculated in 800163 1719 DILIP KUMAR SHARMA AWADESH SHARMA 06-Jun-79 M UR 107 2616118552 76.00% 55.33% 52.50% 61.28% 4 65.28 B.A Marks calculated in 800164 1849 KUMUD KUMARI RAMANAND PRASAD 6-Apr-72 F BC 103 2627118452 66.43% 55.33% 53.75% 58.50% 2 60.50 B.A Marks calculated in 800165 1857 DHARMENDRA KUMAR MAHANGU RAVIDAS 15-Mar-82 M SC 92 2615118820 55.00% 65.67% 54.25% 58.31% 2 60.31 B.A Marks calculated in 800166 1901 SWATI KUMARI KRISHNA KUMAR DAS 28-Oct-90 F UR 93 2683118021 59.43% 58.56% 60.00% 59.33% 2 61.33 B.A Marks calculated in 800167 1902 POONAM KUMARI SHARMA MOHAN SHARMA 08-Sep-79 F UR 86 2642118260 54.75% 59.33% 59.25% 57.78% 2 59.78 B.A Marks calculated in 800168 1919 SATYA PRAKASH KUMAR SHIV NATH YADAV 11-Feb-86 M BC 101 2667118332 49.86% 51.00% 85.63% 62.16% 2 64.16 B.A Marks calculated in 800169 1924 BINDU KUMARI BINDESHWARI PRASAD 15-Jan-74 F BC 82 4007118879 38.11% 53.44% 57.38% 49.64% 0 49.64 B.A Marks calculated in 800170 1983 ANJANA KUMARI SURENDRA TIWARY 10-Oct-75 F UR 84 2606118229 48.56% 43.11% 54.25% 48.64% 2 50.64 B.A Marks calculated in 800171 1999 ABHISHEK CHANDAN RAM KUMAR SINGH 15-Dec-87 M UR 117 1401118025 65.86% 57.89% 57.38% 60.37% 4 64.37 B.A Marks calculated in 800172 2104 POONAM KUMARI NANDKESHWAR SINGH 02-Jan-80 F BC 106 2642118125 57.29% 66.00% 61.38% 61.55% 4 65.55 B.A Marks calculated in 800173 2105 NEELAM KUMARI SUDAMA CHAUDHARY 22-Feb-80 F BC 85 2635118467 64.71% 67.89% 57.38% 63.33% 2 65.33 B.A Marks calculated in 800174 2145 JYOTI PRIYADARSHINI DINANATH BHOJPURI 01-Mar-84 F BC 101 2622118332 57.43% 62.11% 51.13% 56.89% 2 58.89 B.A Marks calculated in 800175 2166 BHAVESH KUMAR ARUN KUMAR KARN 05-Dec-85 M UR 91 2632115114 54.86% 55.56% 59.00% 56.47% 2 58.47 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 652 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn176 2448 RASHMI KUMARI SUSHIL KUMAR CHATURVEDI 16-Jul-82 F UR 82 2655118166 54.57% 65.67% 69.63% 63.29% 0 63.29 B.A Marks calculated in 800SexCategory177 2451 AKHLAK AHMED MD NOORHASSAN 25-May-88 M EBC 82 2602118741 68.43% 51.33% 59.75% 59.84% 0 59.84 B.A Marks calculated in 800178 2493 OM PRAKASH PREMI KANHAI LAL PREMI 04-Sep-69 M SC 99 2639118153 43.78% 48.89% 52.50% 48.39% 2 50.39 B.A Marks calculated in 800179 2500 RAJEEV KUMAR BHARAT SHARMA 27-Feb-85 M UR 91 1909118011 61.57% 61.56% 59.25% 60.79% 2 62.79 B.A Marks calculated in 800180 2508 SUMANT KUMAR K N BHATT 27-Nov-75 M BC 105 2676118055 63.33% 51.67% 57.00% 57.33% 4 61.33 B.A Marks calculated in 800181 2511 AMRITA BHARTI LALAN SHARMA 11-Mar-83 F UR 84 2604118381 59.20% 65.44% 60.00% 61.55% 2 63.55 B.A Marks calculated in 800182 2598 KUMARI DEEPA RANI ARVIND KUMAR 06-Dec-88 F UR 84 2626118346 63.20% 58.11% 64.75% 62.02% 2 64.02 B.A Marks calculated in 800183 2648 MADHULIKA SUDHIR KR TRIPATHI 31-Jan-88 F UR 90 2629118088 58.86% 63.78% 59.50% 60.71% 2 62.71 B.A Marks calculated in 800184 2687 REKHA KUMARI SHIV BALAK PRASAD 27-May-76 F BC 83 2686115018 61.33% 58.78% 54.63% 58.25% 2 60.25 B.A Marks calculated in 800185 2698 KUSUM A P SINGH 25-Dec-75 F UR 103 2627118731 40.80% 54.60% 58.88% 51.43% 2 53.43 B.A Marks calculated in 800186 2718 RASHMI JAGDISH 02-Jun-87 F EBC 89 2655118095 66.40% 65.89% 66.50% 66.26% 2 68.26 B.A Marks calculated in 800187 2758 NITU KUMARI SHALIGRAM SINGH 31-Dec-76 F UR 91 2638118376 66.71% 59.67% 55.88% 60.75% 2 62.75 B.A Marks calculated in 800188 2813 KUMARI ANAMIKA SUSHIL KUMAR DUBEY 22-Jun-75 F UR 86 2626118128 65.33% 64.33% 51.75% 60.47% 2 62.47 B.A Marks calculated in 800189 2826 RENU DEVI MUNSHI PRASAD 28-Jan-72 F BC 91 2657118104 55.67% 57.11% 53.38% 55.38% 2 57.38 B.A Marks calculated in 800190 2827 ROSHAN VERMA RAVINDRA NATH VERMA 17-Aug-74 F UR 96 2659118205 57.22% 47.89% 55.63% 53.58% 2 55.58 B.A Marks calculated in 800191 2844 BABITA KUMARI SHYAM DEV THAKUR 31-Oct-81 F EBC 90 2611118405 59.00% 52.78% 52.25% 54.68% 2 56.68 B.A Marks calculated in 800192 2850 BRAJESH KUMAR MAHENDRA PRASAD SINGH 12-Aug-83 M UR 90 2706118025 52.86% 63.33% 60.13% 58.77% 2 60.77 B.A Marks calculated in 800193 2889 VIKASH SIYA SHARAN SHARMA 1-Jan-81 M UR 94 2693118067 57.89% 51.33% 54.13% 54.45% 2 56.45 B.A Marks calculated in 800194 2897 AAKANSHA KUMARI MITHILESH KUMAR SINGH 17-Dec-90 F UR 89 2601118018 74.00% 65.00% 60.50% 66.50% 2 68.50 B.A Marks calculated in 800195 2900 KHUSHBOO KUMARI NANDU KUMAR 15-Jun-89 F BC 83 2624118499 49.29% 52.22% 56.88% 52.79% 2 54.79 B.A Marks calculated in 800196 2913 RADHESH KUMAR RAMNANDAN PRASAD SINGH 03-Oct-83 M BC 85 2681115436 52.29% 58.11% 58.38% 56.26% 2 58.26 B.A Marks calculated in 800197 2956 PRIYANKA SHANU RAJNANDAN PRASAD MANDILWAR 20-Jan-82 F UR 93 2645118746 59.14% 68.78% 60.00% 62.64% 2 64.64 B.A Marks calculated in 800198 2960 SUNITA KUMARI PRAFULLA KUMAR YADAV 01-Feb-87 F BC 105 2026118094 76.00% 66.78% 64.88% 69.22% 4 73.22 B.A Marks calculated in 800199 2965 ANUJ KUMAR RAMDEO RAY 05-Feb-87 M BC 90 2607118225 75.71% 64.11% 69.13% 69.65% 2 71.65 B.A Marks calculated in 800200 2966 NAMITA KUMARI VISHNU DAYAL AMBUJ 30-Oct-91 F BC 89 2634118910 59.57% 52.56% 65.00% 59.04% 2 61.04 B.A Marks calculated in 800201 2968 MAMTA KUMARI RAMKANDEY SINGH 08-Dec-90 F BC 93 2675115181 61.43% 60.00% 58.75% 60.06% 2 62.06 B.A Marks calculated in 800202 2970 SUNITA KUMARI RAJESHWAR SINGH 07-Mar-87 F BC 88 2679118197 52.29% 57.00% 55.75% 55.01% 2 57.01 B.A Marks calculated in 800203 2971 ANIMESH RAJ RAJEEV RANJAN UPADHYAY 10-Mar-85 M UR 90 2605118606 59.14% 58.56% 63.38% 60.36% 2 62.36 B.A Marks calculated in 800204 2975 DHARMVEER KUMAR KISHORI PRASAD 03-Jan-87 M EBC 91 2645115106 68.43% 49.00% 50.25% 55.89% 2 57.89 B.A Marks calculated in 800205 2984 NIDHI KUMARI SHATRUGHN SINGH 08-Oct-89 F UR 93 2679115099 60.86% 48.33% 62.25% 57.15% 2 59.15 B.A Marks calculated in 800206 2990 ANJALI KUMARI AKHILA NAND 09-Aug-78 F UR 90 2606118156 66.67% 49.67% 55.50% 57.28% 2 59.28 B.A Marks calculated in 800207 2991 OM PRAKASH RAMESH SINGH 02-Jan-76 M BC 91 2639118079 47.44% 49.67% 58.38% 51.83% 2 53.83 B.A Marks calculated in 800208 2996 SABINA BANO MD NURUL HODA 12-Feb-79 F EBC 87 3184118280 66.89% 60.44% 60.00% 62.44% 2 64.44 B.A Marks calculated in 800209 2999 GAURI KUMARI RAMAN GRAH SINGH 05-Jan-87 F UR 90 1920118140 72.14% 48.22% 57.88% 59.41% 2 61.41 B.A Marks calculated in 800210 3000 RAKESH KUMAR TIWARI SHIV SHANKAR TIWARI 05-Dec-88 M UR 91 1411118400 44.57% 58.67% 60.00% 54.41% 2 56.41 B.A Marks calculated in 800211 3016 SHRITI SINHA GAURI SHANKAR PRASAD KARAN 05-Jan-82 F UR 90 2670118529 55.57% 52.22% 54.38% 54.06% 2 56.06 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 653 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn212 3019 RASHMI SHASHI BHUSHAN KUMAR 01-Jul-83 F UR 107 1139118059 76.67% 73.89% 76.50% 75.69% 4 79.69 B.A Marks calculated in 800SexCategory213 3020 MUKTA SINHA MAHENDRA NATH SINHA 01-Jan-72 F UR 110 2677115120 61.00% 53.44% 56.63% 57.02% 4 61.02 B.A Marks calculated in 800214 3031 NUZHAT JABEEN A M K AHMAD 22-Feb-89 F UR 92 2639118047 65.00% 45.67% 70.38% 60.35% 2 62.35 B.A Marks calculated in 800215 3074 RAJEEV PARASHAR LAXMAN PRASAD SHARMA 15-Oct-89 M UR 97 2649118084 60.00% 54.67% 55.88% 56.85% 2 58.85 B.A Marks calculated in 800216 3120 MANOJ KUMAR ASHOK PRASAD 01-Jun-87 M EBC 85 2675115592 54.14% 53.89% 51.13% 53.05% 2 55.05 B.A Marks calculated in 800217 3135 BINITA KUMARI SATISH KUMAR 19-Jan-91 F BC 89 2613118510 64.00% 65.00% 69.88% 66.29% 2 68.29 B.A Marks calculated in 800218 3210 SANGEETA KUMARI RANJIT PRASAD 15-Jan-83 F BC 85 2661118238 53.57% 57.11% 50.13% 53.60% 2 55.60 B.A Marks calculated in 800219 3220 NARESH KUMAR CHAUDHARY BINDESHWER CHAUDHAR 16-Sep-87 M BC 83 2160118357 53.00% 56.89% 67.25% 59.05% 2 61.05 B.A Marks calculated in 800220 3298 NISHA KUMARI MAHESH KUMAR SINGH 09-Dec-91 F BC 97 3726118141 70.20% 52.00% 58.50% 60.23% 2 62.23 B.A Marks calculated in 800221 3344 DINESH KUMAR YUGESHWAR RAY 21-Aug-75 M BC 83 2617118028 64.00% 59.67% 50.25% 57.97% 2 59.97 B.A Marks calculated in 800222 3360 ALOK KUMAR MITHELESH PRASAD 10-Feb-88 M BC 100 4006118324 57.00% 60.78% 51.63% 56.47% 2 58.47 B.A Marks calculated in 800223 3492 SHASHI PRAKASH PRITAM RAY 14-Jul-72 M BC 112 2669118423 75.00% 63.44% 64.63% 67.69% 4 71.69 B.A Marks calculated in 800224 3531 SIDHI VERMA MADAN PRASAD 03-Jun-75 F UR 103 2671118373 61.22% 50.89% 64.13% 58.75% 2 60.75 B.A Marks calculated in 800225 3581 MD TANWEER ALI MD ABDUL HANNAN 05-Feb-75 M UR 90 2602119567 69.33% 54.67% 54.50% 59.50% 2 61.50 B.A Marks calculated in 800226 3582 MOHAMMEDFIROZ ALAM ALAM GIR 11-Sep-71 M EBC 91 2676115466 57.33% 37.22% 53.75% 49.44% 2 51.44 B.A Marks calculated in 800227 3583 MD MOHSIN MD AZIMUDDIN 10-May-85 M UR 104 0931118410 64.29% 58.89% 57.38% 60.18% 2 62.18 B.A Marks calculated in 800228 3605 KHUSHBU KUMARI ANIL KUMAR SINGH 22-Jul-84 F UR 95 2624118582 62.29% 56.78% 54.38% 57.81% 2 59.81 B.A Marks calculated in 800229 3608 VISHNU KUMAR DASAY PANDIT 01-Mar-78 M EBC 86 2697118157 64.89% 59.22% 56.50% 60.20% 2 62.20 B.A Marks calculated in 800230 3610 MUKESH RANJAN RAM SEWAK PRASAD 13-Nov-75 M BC 83 2634118538 52.33% 65.56% 51.75% 56.55% 2 58.55 B.A Marks calculated in 800231 3627 VIKRANT KUMAR CHOUDHARY VIJAY KUMAR 12-Dec-86 M EBC 99 2695118094 68.00% 60.00% 59.38% 62.46% 2 64.46 B.A Marks calculated in 800232 3628 KUMARI KAJAL CHOUDHARY VIJAY KUMAR 14-Jul-88 F BC 87 2626118431 66.29% 49.89% 58.25% 58.14% 2 60.14 B.A Marks calculated in 800233 3630 BISHNUKANTA JAINARAYAN PRASAD 15-Aug-77 F EBC 99 2613118879 66.44% 57.22% 60.50% 61.39% 2 63.39 B.A Marks calculated in 800234 3668 GANESH KUMAR DINESH MANDAL 10-Oct-90 M EBC 89 2617118638 61.43% 69.44% 71.75% 67.54% 2 69.54 B.A Marks calculated in 800235 3676 MAHESH KUMAR MAUNA DAYANAND PRASAD 01-Jan-74 M BC 108 2911118166 58.44% 61.89% 62.38% 60.90% 4 64.90 B.A Marks calculated in 800236 3852 FAUQIA TABASSUM M A TAMANNA 18-Sep-90 F UR 86 2617118545 53.43% 52.44% 58.63% 54.83% 2 56.83 B.A Marks calculated in 800237 3901 SUCHITA KUMARI HRIDYA NAND PRASAD 26-Oct-83 F SC 105 2693115375 64.00% 58.11% 65.38% 62.50% 4 66.50 B.A Marks calculated in 800238 3916 HALIMA KHATOON AINUL HAQUE 02-Jan-87 F EBC 101 2619118415 57.29% 62.33% 62.88% 60.83% 2 62.83 B.A Marks calculated in 800239 3917 JAMILA KHATOON AINUL HAQUE 31-Dec-89 F EBC 86 2620118590 67.57% 58.22% 61.75% 62.51% 2 64.51 B.A Marks calculated in 800240 3964 RESHMA SINHA NAGESHWAR PRASAD SINHA 24-Apr-75 F BC 93 2657118289 69.56% 62.22% 57.75% 63.18% 2 65.18 B.A Marks calculated in 800241 3974 MAHESH KUMAR RAMNATH SINGH 12-Oct-81 M BC 84 2629118290 47.00% 71.44% 51.50% 56.65% 2 58.65 B.A Marks calculated in 800242 3980 RAJEEV KUMAR GAUTAM BUDHESHWAR BHAGAT 27-Nov-88 M EBC 95 2682115222 66.29% 49.33% 51.63% 55.75% 2 57.75 B.A Marks calculated in 800243 4047 PUJA VERMA RAJENDRA PRASAD VERMA 13-Feb-81 F UR 95 2646118212 67.88% 47.67% 57.50% 57.68% 2 59.68 B.A Marks calculated in 800244 4070 RAHUL KUMAR SINGH SHIV KUMAR SINGH 03-Jan-85 M UR 94 3139118302 54.57% 66.33% 72.50% 64.47% 2 66.47 B.A Marks calculated in 800245 4076 LEENA KUMARI RAJESHWAR SINGH 14-Jan-89 F BC 91 2414118116 73.29% 67.22% 61.13% 67.21% 2 69.21 B.A Marks calculated in 800246 4174 SUMIT KUMAR AJAY SINGH 25-Aug-88 M UR 97 2676118153 85.60% 58.78% 56.50% 66.96% 2 68.96 B.A Marks calculated in 800247 4188 BINOD KUMAR YAMUNA CHOUDHARY 12-Feb-79 M SC 85 2613118611 83.14% 71.33% 45.00% 66.49% 2 68.49 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 654 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn248 4244 RAJAN KUMAR JITENDRA PRASAD MEHTA 09-Feb-92 M BC 107 2648118270 71.00% 69.33% 71.38% 70.57% 4 74.57 B.A Marks calculated in 800SexCategory249 4258 BASANT KUMAR VIJAY PRASAD 05-Aug-85 M BC 83 2632115021 51.86% 60.00% 55.00% 55.62% 2 57.62 B.A Marks calculated in 800250 4266 AJIT KUMAR BACHOO PASWAN 29-Dec-81 M SC 99 2602118422 50.71% 47.11% 45.13% 47.65% 2 49.65 B.A Marks calculated in 800251 4270 AJAY KUMAR DHARIKSHAN PRASAD 03-Oct-86 M EBC 100 2601119030 49.71% 50.78% 53.00% 51.16% 2 53.16 B.A Marks calculated in 800252 4272 KRISHNA KUMAR SURENDRA PRASAD 15-Sep-90 M EBC 92 2666115018 57.14% 51.33% 57.38% 55.28% 2 57.28 B.A Marks calculated in 800253 4276 SANTOSH KUMAR SINGH SHASHI BHUSHAN SINGH 09-Aug-74 M UR 92 2665118511 43.78% 53.56% 54.38% 50.57% 2 52.57 B.A Marks calculated in 800254 4278 DEEPAK RAJ SHAILENDRA PRASAD 29-May-77 M BC 93 2005118110 77.22% 70.33% 53.25% 66.94% 2 68.94 B.A Marks calculated in 800255 4279 MANOJ KUMAR SATYARTHI HAREKRISHNA PD YADAV 05-Jan-84 M BC 100 2631118350 55.43% 65.67% 58.13% 59.74% 2 61.74 B.A Marks calculated in 800256 4285 SANJAY CHOUDHARY MAHENDRA CHOUDHARY 12-Dec-81 M SC 94 2662118253 43.29% 50.10% 55.88% 49.75% 2 51.75 B.A Marks calculated in 800257 4290 SUNITA KUMARI RAMCHANDRA SINGH 26-Sep-87 F BC 85 2679118301 51.57% 55.33% 54.13% 53.68% 2 55.68 B.A Marks calculated in 800258 4341 SWETA SINHA KAMLA PRASAD 08-Mar-78 F UR 86 2684118141 58.44% 65.44% 60.25% 61.38% 2 63.38 B.A Marks calculated in 800259 4413 SHIVENDRA SHARAN SINGH CHANDRADEO SINGH 22-Jan-76 M BC 85 2670118228 66.44% 60.00% 63.63% 63.36% 2 65.36 B.A Marks calculated in 800260 4436 SUNIL KUMAR SINHA BIRENDRA NATH VERMA 14-Jan-81 M UR 90 2679118048 44.29% 51.56% 64.25% 53.36% 2 55.36 B.A Marks calculated in 800261 4451 ASHUTOSH NANDAN MAHESH PRASAD MISHRA 01-Mar-80 M UR 94 2610118696 69.67% 58.22% 55.25% 61.05% 2 63.05 B.A Marks calculated in 800262 4458 BELA KUMARI GOPAL PRASHAD 10-Feb-73 F BC 82 2612118558 64.00% 50.44% 57.75% 57.40% 0 57.40 B.A Marks calculated in 800263 4517 SHOBHA KUMARI SHANKAR SINGH 03-Jan-87 F UR 99 2670118349 62.86% 63.22% 83.38% 69.82% 2 71.82 B.A Marks calculated in 800264 4526 SANTOSH KUMAR YOGENDRA PRASAD SINGH 04-Jan-88 M BC 86 2665118094 42.20% 56.78% 51.38% 50.12% 2 52.12 B.A Marks calculated in 800265 4529 RAVI KANT KUMAR OM PRAKASH MEHTA 17-Jan-82 M BC 93 2655118556 52.57% 60.22% 57.63% 56.81% 2 58.81 B.A Marks calculated in 800266 4547 DHIRENDRA PRASAD NAND KISHOR PRASAD 09-Jul-84 M BC 98 3201115221 64.38% 69.22% 50.50% 61.37% 2 63.37 B.A Marks calculated in 800267 4550 SUNIL KUMAR MOHAN SINGH 05-May-85 M BC 98 2832118674 60.71% 56.00% 61.25% 59.32% 2 61.32 B.A Marks calculated in 800268 4608 SANTOSH KUMAR RAMPRIT PRASAD 02-Dec-84 M BC 89 2665118132 62.14% 61.67% 53.38% 59.06% 2 61.06 B.A Marks calculated in 800269 4640 AJAY KUMAR SINGH SATYA NAND SINGH 16-Dec-73 M BC 96 2602118133 47.78% 52.67% 70.00% 56.81% 2 58.81 B.A Marks calculated in 800270 4677 PALLAVI KAPIL DEO SHARIN 14-Jan-81 F UR 82 2679115747 49.57% 71.00% 67.75% 62.77% 0 62.77 B.A Marks calculated in 800271 4712 SANJAY KUMAR CHANDRIKA SINGH 16-Apr-70 M UR ORTHO 96 2699118720 54.67% 39.78% 60.00% 51.48% 2 53.48 B.A Marks calculated in 800272 4737 PRITI SINHA RAVINDRA PRASAD SINGH 28-Aug-76 F UR 97 2136118068 50.33% 66.44% 62.25% 59.68% 2 61.68 B.A Marks calculated in 800273 4738 VIBHA KUMARI DEO CHANDRA THAKUR 01-Aug-12 F UR 101 2156118676 56.22% 62.22% 49.63% 56.02% 2 58.02 B.A Marks calculated in 800274 4745 VIKASH SIYA SHARAN SHARMA 01-Jan-81 M UR 94 2693118067 65.13% 51.33% 54.13% 56.86% 2 58.86 B.A Marks calculated in 800275 4750 LALITA KUMARI BASAWAN SINGH 02-Mar-84 F BC 83 3516118269 49.00% 43.67% 63.38% 52.01% 2 54.01 B.A Marks calculated in 800276 4783 RAM MANOJ TIWARI JANARDAN TIWARI 06-Feb-80 M UR 93 0727115198 47.71% 49.11% 54.88% 50.57% 2 52.57 B.A Marks calculated in 800277 4805 NISHA KUMARI DAYANIDHI TIWARI 07-Jan-87 F UR 98 1216118043 65.29% 67.33% 53.38% 62.00% 2 64.00 B.A Marks calculated in 800278 4817 NISHA KUMARI AKHILESH KUMAR 14-Jul-87 F BC 92 4013118517 58.29% 65.89% 65.25% 63.14% 2 65.14 B.A Marks calculated in 800279 4830 DHARMENDRA KUMAR RAM PIYARE DAS 01-Feb-76 M SC 91 1405118008 55.89% 52.33% 55.63% 54.62% 2 56.62 B.A Marks calculated in 800280 4849 RANJANA MISHRA SHAKUNTALA MISHRA 09-Apr-83 F UR 86 2654118129 60.17% 52.00% 54.13% 55.43% 2 57.43 B.A Marks calculated in 800281 4858 ABHISHEK KUMAR KRISHNANDAN PRASAD SINHA 05-May-83 M BC 86 2601118626 60.57% 64.11% 54.50% 59.73% 2 61.73 B.A Marks calculated in 800282 4869 RANJEETA KUMARI RAM PRAVESH THAKUR 05-Jan-89 F EBC 93 4015118126 62.00% 59.00% 55.50% 58.83% 2 60.83 B.A Marks calculated in 800283 4875 MAMTA KUMARI SARBANAND SINGH 28-Jan-84 F BC 94 2629118530 57.83% 71.56% 69.50% 66.30% 2 68.30 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 655 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn284 4881 RAJNI KUMARI SRIKANT SINGH 03-Feb-86 F UR 102 2650118740 70.80% 70.40% 56.63% 65.94% 2 67.94 B.A Marks calculated in 800SexCategory285 4915 GOVIND KUMAR ARJUN CHOUDHARY 12-May-88 M SC 89 2619118130 53.86% 47.44% 45.00% 48.77% 2 50.77 B.A Marks calculated in 800286 4917 RASHMI KUMARI ANANDMOHAN SINGH 01-Feb-83 F UR 86 3531118025 53.00% 59.44% 63.50% 58.65% 2 60.65 B.A Marks calculated in 800287 4927 KIRAN KUMARI RATAN KUMAR 11-Feb-80 F UR 100 1205087 67.22% 53.89% 62.50% 61.20% 2 63.20 B.A Marks calculated in 800288 4984 RAHUL KUMAR PASWAN ARJUN PASWAN 02-Jan-82 M SC 87 2516118062 56.14% 68.89% 58.00% 61.01% 2 63.01 B.A Marks calculated in 800289 4991 MANOJ KUMAR RAMVARAN VISHWAKARMA 15-Oct-85 M EBC 86 2415118187 55.43% 64.56% 54.63% 58.20% 2 60.20 B.A Marks calculated in 800290 5027 KUMARI NILAM SINGH RAMA SHANKAR PRASAD SINGH 15-Dec-80 F UR 88 2626118642 48.57% 61.22% 58.00% 55.93% 2 57.93 B.A Marks calculated in 800291 5032 PALLAVI PRASAD RAJIB NAYAN PRASAD 22-Nov-88 F UR 84 2639118339 72.00% 68.00% 81.38% 73.79% 2 75.79 B.A Marks calculated in 800292 5093 NITU KUMARI DAYANAND DEEN 26-Aug-82 F BC 99 2638118400 44.43% 64.33% 50.00% 52.92% 2 54.92 B.A Marks calculated in 800293 5099 AABHA KUMARI MANOHAR SINGH 11-Mar-90 F BC 90 2601118002 53.29% 52.67% 59.75% 55.23% 2 57.23 B.A Marks calculated in 800294 5138 PRINKA VERMA B.K VERMA 21-Aug-79 F UR 96 2616118020 62.40% 51.22% 54.63% 56.08% 2 58.08 B.A Marks calculated in 800295 5191 GUNJAN SINGH PRAMOD KUMAR SINGH 29-Sep-80 F UR 117 0618118371 76.75% 61.40% 56.00% 64.72% 4 68.72 B.A Marks calculated in 800296 5194 PUJA KUMARI MANOJ KUMAR MISHRA 02-Jan-87 F BC 95 0414118066 61.86% 58.11% 55.13% 58.36% 2 60.36 B.A Marks calculated in 800297 5212 SWATI KRISHNA MURARI PRASAD 17-Oct-81 F UR 90 2682118290 49.57% 61.44% 63.13% 58.05% 2 60.05 B.A Marks calculated in 800298 5221 RUBY KUMARI BHOLA SHANKAR 12-Jan-80 F SC 90 2659118410 36.14% 50.56% 63.50% 50.07% 2 52.07 B.A Marks calculated in 800299 5225 DEEPAK KUMAR NANDU PRASAD VERMA 18-Jan-81 M EBC 86 0306118387 51.50% 52.78% 59.38% 54.55% 2 56.55 B.A Marks calculated in 800300 5228 SWATI SHUKLA ANAND NATH SHUKLA 27-Mar-88 F UR 84 2683118086 44.00% 70.40% 62.00% 58.80% 2 60.80 B.A Marks calculated in 800301 5247 BABLOO KUMAR JHULAN PRASAD 06-May-85 M BC 89 2612118080 57.43% 55.22% 63.00% 58.55% 2 60.55 B.A Marks calculated in 800302 5315 NIRMALA KUMARI ARUN KUMAR 17-Apr-84 F BC 90 2637118205 62.00% 64.22% 61.13% 62.45% 2 64.45 B.A Marks calculated in 800303 5327 PURUSHOTTAM KUMAR UMESH PRASAD 31-Jan-84 M sc 83 2016118064 48.71% 62.67% 48.75% 53.38% 2 55.38 B.A Marks calculated in 800304 5365 KUMARI PRIYANKA MURLI MANOHAR SINGH 20-Oct-86 F UR 97 0203118122 64.14% 68.00% 60.00% 64.05% 2 66.05 B.A Marks calculated in 800305 5383 SUHANI KUMARI RAJU PRASAD 15-Feb-90 F BC 98 2693115510 61.29% 48.56% 55.13% 54.99% 2 56.99 B.A Marks calculated in 800306 5415 KALPANA SHRIVASTAVA SHYAM SUNDER PRASAD 05-Oct-72 F UR 101 0712118161 60.78% 50.67% 55.88% 55.77% 2 57.77 B.A Marks calculated in 800307 5463 POONAM MEHTA ASHARFI MEHTA 16-Sep-74 F EBC 97 2679116203 49.00% 53.67% 51.00% 51.22% 2 53.22 B.A Marks calculated in 800308 5465 KARALI KUMARI ONKAR NATH MISHRA 10-Nov-81 F UR 87 0658118310 56.43% 62.00% 54.00% 57.48% 2 59.48 B.A Marks calculated in 800309 5471 SANDHYA KUMARA JAYNANDAN PRASAD 30-Jan-88 F UR 100 2661118021 62.71% 59.00% 57.25% 59.65% 2 61.65 B.A Marks calculated in 800310 5574 RAMAKANT AKELA MUNSHI PRASAD 08-Oct-66 M BC ORTHO 92 4014118848 42.22% 41.67% 53.63% 45.84% 2 47.84 B.A Marks calculated in 800311 5588 CHANDRA PRAKASH DWARIKA DAS 25-Dec-73 M SC 88 2614118379 62.11% 46.33% 53.88% 54.11% 2 56.11 B.A Marks calculated in 800312 5732 GAUTAM KUMAR GAJENDRA PRASAD 15-Oct-73 M BC 97 2618118086 55.67% 52.11% 62.75% 56.84% 2 58.84 B.A Marks calculated in 800313 5760 HEMLATA SINHA DEONATH PRASAD 05-Aug-74 F EBC 100 2620118095 77.78% 54.44% 60.25% 64.16% 2 66.16 B.A Marks calculated in 800314 5865 VANDANA KUMARI BALIRAM RAI 27-Dec-88 F BC 94 2689118149 64.57% 64.22% 74.00% 67.60% 2 69.60 B.A Marks calculated in 800315 5931 KANCHAN SINGH UMESH SINGH 13-Jan-86 F UR 97 3120118195 57.29% 58.00% 54.50% 56.60% 2 58.60 B.A Marks calculated in 800316 6039 HEMANT KUMAR PANNA LAL 11-Jul-78 M BC 89 2620118047 62.89% 68.00% 54.13% 61.67% 2 63.67 B.A Marks calculated in 800317 6194 SWATI PRIYA AJAY KUMAR PANDIT 30-Jan-84 F EBC 91 2683118067 57.29% 67.33% 54.63% 59.75% 2 61.75 B.A Marks calculated in 800318 6228 SUMAN VATS RAM UMESH TRIPATHI 20-Oct-76 F BC 89 2676118036 70.67% 59.33% 54.88% 61.63% 2 63.63 B.A Marks calculated in 800319 6340 DEEPIKA SINHA SUDAMA PRASAD 28-Feb-85 F UR 84 4008118310 57.57% 60.00% 60.13% 59.23% 2 61.23 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 656 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn320 6348 SMITA RASHMI BINAY KUMAR SINHA 15-Jan-85 F UR 90 2672118061 60.71% 61.78% 58.38% 60.29% 2 62.29 B.A Marks calculated in 800SexCategory321 6355 SHABANA PARVEEN MD SAFIRUDDIN ANSARI 10-Feb-88 F EBC 106 2603118887 57.43% 63.67% 59.00% 60.03% 4 64.03 B.A Marks calculated in 800322 6360 DHIRENDRA KUMAR MISHRA SUBHASH KUMAR MISHRA 05-Dec-82 M UR 103 2908118232 48.00% 48.00% 60.63% 52.21% 2 54.21 B.A Marks calculated in 800323 6363 BINAY KUMAR LAKHAN LAL YADAV 28-Feb-82 M BC 89 1726118088 53.71% 55.22% 51.38% 53.44% 2 55.44 B.A Marks calculated in 800324 6369 NITIN KUMAR SINGH AWADHESH SINGH 05-Mar-91 M UR 100 2679115487 54.29% 58.11% 54.13% 55.51% 2 57.51 B.A Marks calculated in 800325 6381 SANTOSH KUMAR THAKUR SHANKAR THAKUR 25-Dec-82 M EBC 99 2227118091 66.29% 49.33% 55.75% 57.12% 2 59.12 B.A Marks calculated in 800326 6383 SANJAY KUMAR SINGH SURAJ DEO SINGH 18-Sep-76 M UR 91 2688115309 44.56% 43.44% 50.13% 46.04% 2 48.04 B.A Marks calculated in 800327 6393 GEETANJALI UTPAL UMESH PANDIT 02-Nov-82 F EBC 96 2618118293 75.40% 67.00% 58.88% 67.09% 2 69.09 B.A Marks calculated in 800328 6458 BHAVANA RAGHVENDRA JHA 12-Jan-83 F UR 87 2612118710 53.60% 69.22% 62.63% 61.82% 2 63.82 B.A Marks calculated in 800329 6461 ALAKH NIRANJAN TULSI RASHMI 25-Aug-82 M SC 92 2602118780 45.14% 67.67% 61.87% 58.23% 2 60.23 B.A Marks calculated in 800330 6472 PRAVIN KUMAR PARMESHWAR DAS 11-Feb-87 M SC 82 1114115029 53.86% 44.56% 54.13% 50.85% 0 50.85 B.A Marks calculated in 800331 6485 PRABHAT KUMAR JYOTI SHIVJAN MAHARAJ 13-Jun-84 M BC 89 2605119348 54.57% 60.00% 53.63% 56.07% 2 58.07 B.A Marks calculated in 800332 6496 KAVITA JHA RAGHUNATH JHA 16-Jul-82 F UR 89 2605119100 48.71% 49.00% 57.00% 51.57% 2 53.57 B.A Marks calculated in 800333 6625 KOMAL CHOUDHARY MOHAN CHOUDHARY 28-Sep-88 F SC 83 3122118019 46.60% 55.56% 63.38% 55.18% 2 57.18 B.A Marks calculated in 800334 1881 T PUSHPA RANI SHAMBHU SHARAN 03-Feb-81 F EBC 83 4014118297 44.57% 63.80% 55.25% 54.54% 2 56.54 B.A Marks calculated in 800335 2014 T TASNEEM NAZ MEYAZ AHMAD 15-Feb-80 F BC 83 2607118955 78.00% 48.11% 57.63% 61.25% 2 63.25 B.A Marks calculated in 800336 477 T SRISHTI KUMARI RAMADHAR SAH 02-Feb-90 F BC 92 2673118294 50.40% 56.56% 60.00% 55.65% 2 57.65 B.A Marks calculated in 800337 481 T LALI KUMARI RABINDRA SHARMA 05-Feb-87 F UR 86 2628118093 61.43% 53.44% 58.25% 57.71% 2 59.71 B.A Marks calculated in 800338 483 T ANJU KUMARI ARUN KUMAR SINHA 15-Mar-81 F UR 91 2606118429 51.29% 54.44% 53.38% 53.04% 2 55.04 B.A Marks calculated in 800339 485 T ABHA KUMARI YOGENDRA SINGH 01-Jan-86 F UR 83 2601118134 52.57% 55.00% 60.50% 56.02% 2 58.02 B.A Marks calculated in 800340 P 116 MAHZABEEN BANO MAHMOOD ALAM 08-Aug-73 F UR 94 1811118006 55.20% 54.40% 52.63% 54.08% 2 56.08 B.A Marks calculated in 800341 P 125 NAIMA PRAWEEN MD DAUD 26-Sep-74 F EBC 97 2634118877 56.22% 55.67% 54.88% 55.59% 2 57.59 B.A Marks calculated in 800342 P 130 SUMAN KUMAR PARMANAND JHA 05-Oct-86 M UR 90 2026118044 61.57% 59.22% 68.38% 63.06% 2 65.06 B.A Marks calculated in 800343 P 152 ZAHRA CHISHTI MOHAMMAD WASIULLAH 01-Mar-89 F BC 96 2607118964 60.86% 61.56% 52.75% 58.39% 2 60.39 B.A Marks calculated in 800344 P 158 BINDU KUMARI RAM JEET SINGH 19-Feb-77 F BC 93 2807118656 45.44% 56.44% 60.00% 53.96% 2 55.96 B.A Marks calculated in 800345 P 159 RAVI KUMAR RAMESHWAR PRASAD 08-May-91 M EBC 109 3531118090 43.57% 58.44% 55.63% 52.55% 4 56.55 B.A Marks calculated in 800346 P 169 ANAMIKA ASHOK KUMAR SINHA 17-Jul-76 F UR 101 1002118265 70.78% 60.44% 68.00% 66.41% 2 68.41 B.A Marks calculated in 800347 P 55 SHASHI HUNDAY ASHOK KUMAR CHOPRA 19-Dec-80 F UR 99 2355118267 76.57% 62.44% 56.50% 65.17% 2 67.17 B.A Marks calculated in 800348 P 57 DHARMENDRA KUMAR SHIVNANDAN SHARMA 26-Dec-84 M EBC 89 1163118299 51.14% 45.44% 53.38% 49.99% 2 51.99 B.A Marks calculated in 800349 P 58 VANDANA KUMARI GAJENDRA NARAYAN KANTH 10-Feb-86 F UR 96 2361118395 64.00% 56.44% 60.00% 60.15% 2 62.15 B.A Marks calculated in 800350 P 60 ANSHU SINHA SURENDRA PRASAD SINHA 16-Aug-81 F UR 111 2607118135 45.43% 60.00% 57.00% 54.14% 4 58.14 B.A Marks calculated in 800351 P 62 DEEPMALA MISHRA HRIDYANANDA MISHRA 27-Nov-84 F UR 87 3504115059 49.80% 46.44% 61.38% 52.54% 2 54.54 B.A Marks calculated in 800352 P 65 JUHI KUMARI PARAS NATH RAJAK 20-Oct-90 F SC 87 2621118688 55.57% 52.33% 60.00% 55.97% 2 57.97 B.A Marks calculated in 800353 P 66 PUSP RANI MADHU RAM NIWAS TIWARI 28-Feb-89 F UR 87 2646118709 62.43% 55.89% 56.88% 58.40% 2 60.40 B.A Marks calculated in 800354 P 67 PUJA RANI UDAY SHANKAR KUMAR 01-Aug-90 F UR 94 2515118357 62.86% 53.33% 58.38% 58.19% 2 60.19 B.A Marks calculated in 800355 P 68 ANUPAMA KUMARI ASHOK KUMAR 12-Aug-89 F UR 83 2306118029 54.40% 61.80% 63.38% 59.86% 2 61.86 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 657 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn356 P 69 SWATI KUMARI KRISHNA NAND SINGH 10-Jan-90 F UR 82 2683118047 59.43% 51.80% 55.00% 55.41% 0 55.41 B.A Marks calculated in 800SexCategory357 P 70 MAMTA KUMARI ARVIND KUMAR GUPTA 30-Nov-88 F BC 86 2629118488 69.86% 50.56% 56.75% 59.05% 2 61.05 B.A Marks calculated in 800358 P 75 BINITA RUKHAIYAR BHARAT NANDAN RUKHAIYAR 05-Jan-79 F UR 86 2613118533 73.22% 63.11% 60.00% 65.44% 2 67.44 B.A Marks calculated in 800359 P 78 PRIYANKA KUMARI SWAMI NATH PANDEY 12-Nov-89 F UR 91 4014118143 48.43% 52.44% 56.88% 52.58% 2 54.58 B.A Marks calculated in 800360 P 79 VIKASH BHARTI ASHOK KUMAR 07-Oct-81 M BC 96 2693118075 72.86% 72.00% 72.63% 72.49% 2 74.49 B.A Marks calculated in 800361 P 80 MD MAHBOOB ALAM MD MUSTAFA ANSARI 01-Feb-88 M EBC 88 2307115110 46.43% 49.40% 61.88% 52.57% 2 54.57 B.A Marks calculated in 800362 P 86 PRIYANKA KUMARI DEBA NAND CHOUDHARY 15-Sep-86 F UR 87 1621118078 53.29% 57.67% 62.50% 57.82% 2 59.82 B.A Marks calculated in 800363 P 87 JITENDRA KUMARR RAM SAGAR RAM 20-Aug-74 M SC 84 3022118036 46.78% 50.00% 57.25% 51.34% 2 53.34 B.A Marks calculated in 800364 P 88 DEEPAK KUMAR LALAN PRASAD 05-Aug-83 M BC 92 1007118044 56.57% 63.56% 53.38% 57.83% 2 59.83 B.A Marks calculated in 800365 P 90 NEETU SINHA LALESHWAR PRASAD SINHA 15-Jun-83 F UR 86 2635118830 60.29% 51.50% 54.00% 55.26% 2 57.26 B.A Marks calculated in 800366 P 91 SHWETA KUMARI BRAJ KISHORE 17-May-82 F UR 88 2671118094 44.43% 76.44% 63.88% 61.58% 2 63.58 B.A Marks calculated in 800367 P 97 ANAND KUMAR MANI MOHAN PRASAD 05-Dec-77 M UR 94 2304118292 68.11% 66.56% 54.50% 63.06% 2 65.06 B.A Marks calculated in 800368 P18 PUMMY KUMARI BRAHMA NAND UPADHYAY 16-Jul-79 F UR 84 2646118220 74.11% 59.22% 51.75% 61.69% 2 63.69 B.A Marks calculated in 800369 P212 VIJAY KISHOR HARISH CHANDRA JHA 01-Jan-77 M UR 107 2691118206 69.11% 63.22% 57.75% 63.36% 4 67.36 B.A Marks calculated in 800370 P228 SADHANA KUMARI MADNESH KUMAR 23-Jul-86 F UR 90 2660118352 54.43% 61.11% 59.63% 58.39% 2 60.39 B.A Marks calculated in 800371 P232 MD IRSHAD ALI MANZAR HASSAN 15-Jul-77 M UR 93 2602119333 66.78% 55.56% 52.63% 58.32% 2 60.32 B.A Marks calculated in 800372 P237 HARDAN MANJHI RAMBHAROSA MANJHI 06-Apr-64 M SC 84 3108115307 54.33% 42.44% 49.75% 48.84% 2 50.84 B.A Marks calculated in 800373 P241 RAJAN BHARTI KRISHNA KUMAR ROY 01-Mar-76 M UR 100 2648118241 70.56% 68.00% 61.63% 66.73% 2 68.73 B.A Marks calculated in 800374 P246 SHASHI KANT KUMAR RAMANAND MEHTA 19-Mar-83 M BC 82 2669118301 67.29% 62.00% 67.63% 65.64% 0 65.64 B.A Marks calculated in 800375 P259 JYOTI KUMARI JITENDRA PRASAD 01-Jan-80 F EBC 91 2622118206 69.75% 57.56% 62.50% 63.27% 2 65.27 B.A Marks calculated in 800376 P264 PREETI SINHA AJIT SINHA 25-May-85 F UR 91 2644118327 54.40% 49.56% 66.25% 56.74% 2 58.74 B.A Marks calculated in 800377 P49 MUKTA KUMARI GIRISH KUMAR 12-Jan-83 F UR 100 2634118552 53.86% 55.11% 49.38% 52.78% 2 54.78 B.A Marks calculated in 800378 6 SYED SHAKIR IMAM SYED QASIM HUSSAIN 06-Mar-78 M UR 111 2604118754 66.89% 65.67% 55.88% 62.81% 4 66.81 B.A Marks calculated in 800379 7 SAMER FATMA KHWAJA LUQMAN 15-Jan-83 F UR 109 2603118838 44.86% 64.67% 63.50% 57.67% 4 61.67 B.A Marks calculated in 800380 8 AFSHAN SABIR MD SALAHUDDIN 20-Dec-84 F UR 99 2601118933 63.14% 57.78% 68.88% 63.27% 2 65.27 B.A Marks calculated in 800381 9 ZEBA FIRDOUSI SYED SHAH NOORUDDIN AHMED 01-Mar-78 F UR 84 2698115472 70.56% 56.22% 53.25% 60.01% 2 62.01 B.A Marks calculated in 800382 12 ROOMI SABA ABDUL AHAD 01-Jan-81 F EBC 109 2603118750 65.00% 69.22% 61.75% 65.32% 4 69.32 B.A Marks calculated in 800383 15 RUNA NAAZ MUSHTAQUE ALAM 01-Mar-89 F UR 88 2603118775 67.86% 64.22% 69.25% 67.11% 2 69.11 B.A Marks calculated in 800384 19 MD MUSTAFA MAHMOOD GHEZALI ABDUL HAMID 25-Dec-81 M EBC 107 2602119414 60.43% 71.33% 61.25% 64.34% 4 68.34 B.A Marks calculated in 800385 23 HAIDER WARIS QAZI MD HABIB WARIS 24-Jul-76 M UR 100 2601119456 46.56% 61.22% 51.50% 53.09% 2 55.09 B.A Marks calculated in 800386 25 KHURSHID AHMAD MAZHARUL HAQUE 01-Jun-83 M EBC 113 2607118705 61.43% 59.78% 58.88% 60.03% 4 64.03 B.A Marks calculated in 800387 34 SALMA PERWEEN MD SHAH MAHMOOD ALAM 02-Jan-87 F EBC 89 2687115273 60.14% 57.33% 73.38% 63.62% 2 65.62 B.A Marks calculated in 800388 36 MD TANWEER ALAM MD IDRISH 20-Feb-80 M EBC 86 2304118478 52.43% 52.56% 56.63% 53.87% 2 55.87 B.A Marks calculated in 800389 49 MD SARFRAZ MD SAYEED 10-Aug-81 M BC 85 2602119499 64.57% 61.67% 58.75% 61.66% 2 63.66 B.A Marks calculated in 800390 109 CHAND AZAD MD ISRAIL 05-May-76 M BC 93 2636115072 64.08% 60.67% 65.63% 63.46% 2 65.46 B.A Marks calculated in 800391 140 IRAM AZMI TAYAB ALAM 30-Jan-88 F UR 86 2620118397 72.71% 53.67% 62.75% 63.04% 2 65.04 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 658 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn392 P 4 ZAHRA CHISHTI MOHAMMAD WASIULLAH 01-Mar-89 F BC 96 2607118964 60.86% 61.56% 52.75% 58.39% 2 60.39 B.A Marks calculated in 800SexCategory393 10 PRABHAT KUMAR SURYA PRASAD SINGH 20-Jan-84 M UR 100 2642118449 58.71% 66.67% 0.00% 41.79% 2 43.79 B.A marks not submitted394 115 SRIKANT KUMAR SRIVASTAV RAMAUTAR PRASAD 30-Jan-87 M BC 102 2673118275 58.00% 56.89% 0.00% 38.30% 2 40.30 B.A marks not submitted395 6415 ABHISHEK KUMAR SINGH KARUNAKAR SINGH 21-Jan-88 M UR 94 2201118096 61.14% 56.11% 56.13% 57.79% 2 59.79 B.B.A Disqualified396 1035 NISHAT FATMA MD RAFI AHMED 21-Dec-88 F UR 83 2607118823 62.43% 60.11% 71.50% 64.68% 2 66.68 B.C.A Disqualified397 1111 VIKASH KUMAR VIRENDRA KUMAR 20-Apr-88 M EBC 95 2693118206 63.00% 62.00% 69.24% 64.75% 2 66.75 B.C.A Disqualified398 415 PRABHAT KUMAR SINGH BANARSI PRASAD SINGH 25-Jan-73 M EBC 99 1703115497 52.56% 45.44% 62.54% 53.51% 2 55.51 B.J.H DisqualifiedHandicapped399 95 PUNITA KUMARI AWADHESH PRASAD SINGH 24-Jun-81 F BC 82 2646118383 58.00% 46.22% 65.16% 56.46% 0 56.46 B.Sc ENVIRONMENT & WATERMANAGEMENT400 753 MANOJ KUMAR TRIVENI PRASAD ROY 25-Dec-81 M BC 83 3004116045 55.14% 59.00% 68.38% 60.84% 2 62.84 B.Sc IT Disqualified401 996 CHANDRAJEET KUMAR DIWAKAR RAM NARESH SINGH 05-Jan-87 M BC 92 2614118465 69.57% 60.22% 70.19% 66.66% 2 68.66 B.Sc IT Disqualified402 220 SATISH KUMAR BINOD SINGH 01-Mar-90 M BC 90 0202115053 61.86% 53.78% 70.15% 61.93% 2 63.93 B.Sc IT Disqualified403 911 PUSHPESH KUMAR GAUTAM YOGENDRA CHOUDHARY 05-Mar-85 M UR 98 0625115147 61.29% 46.44% 63.74% 57.16% 2 59.16 B.Sc. - I.T Disqualified404 404 KAVITA KUMARI SURENDRA KUMAR SINGH 28-Aug-86 F BC 92 2624118301 67.43% 53.78% 71.20% 64.14% 2 66.14 B.Sc. Bio technology. Disqualified405 37 ARSHAD AYUB ANSARI ABDUL HABIB ANSARI 01-May-83 M EBC 94 2601119291 73.71% 78.22% 61.21% 71.05% 2 73.05 B.Sc. I.T. Disqualified406 207 KUMARI PRAMILA DHRUB KUMAR PANDEY 13-Dec-88 F UR 83 2626118712 70.60% 65.00% 0.00% 45.20% 2 47.20 BA marks not submitted407 226 JYOTSNA KUMARI ANUP KUMAR 13-Feb-87 F BC 90 2622118429 65.57% 56.00% 0.00% 40.52% 2 42.52 BA marks not submitted408 738 DEEPAK KUMAR NAVINDRA KUMAR SINGH 01-Mar-86 M BC 87 2615118021 38.00% 58.80% 60.57% 52.46% 2 54.46 B.A Marks calculated in 800409 2989 BADRUDDIN MD NASIRUDDIN 03-Nov-78 M EBC 107 2601119338 65.44% 51.22% 55.17% 57.28% 4 61.28 B.A Marks calculated in 800410 2100 RINKI SINGH PRABHUNATH SINGH 04-Mar-85 F UR 88 2658118155 54.00% 58.78% 50.00% 54.26% 2 56.26 BA MARKSHEET PART I-III NOT AVAILIABLE411 434 CHETAN CHAUHAN C PD N SINGH 23-Aug-75 M UR 92 2914118553 51.78% 51.56% 28.07% 43.80% 2 45.80 BA MARSHEET PART-I&II NOT AVAILIABLE412 440 KUMAR SATYAM TARNI YADAV 02-May-87 M BC 92 2212118024 59.29% 52.44% 29.47% 47.07% 2 49.07 BA MARSHEET PART-I&II NOT AVAILIABLE413 3039 KAMLESH KUMAR SACHIDA NAND SINHA 12-Mar-85 M BC 110 2623118283 49.00% 56.44% 30.33% 45.26% 4 49.26 BA MARSHEET PART-I&II NOT AVAILIABLE414 1082 T AMRITA KUMARI KUMAR RANJAN 02-Oct-85 F 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 BA, B.Ed, Training & TET marks notsubmitted415 3356 T RAJESH LAL BHAGWAT PRASAD 10-Mar-83 M BC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 BA, Training & TET marks notsubmitted416 1512 SADHNA KUMARI SUDHIR KUMAR SINGH 10-May-88 F UR 85 3742118098 46.86% 45.00% 0.00% 30.62% 2 32.62 Bachelor in Mass Communication Disqulified417 255 AMIT KUMAR SINHA BIPIN KUMAR SINHA 03-Apr-83 M UR 91 2603118770 43.00% 56.80% 50.00% 49.93% 2 51.93 Bachlor of mass communication418 6426 JAHNAVI NRIPENDRA KUMAR TIWARI 22-Dec-91 F UR 89 2620118476 68.57% 63.56% 70.00% 67.38% 2 69.38 BBA Disquilifed419 386 JAY BHARAT ANIL KUMAR SAW 19-Feb-89 M BC 87 2620118650 58.14% 50.33% 59.27% 55.91% 2 57.91 BCA Disqualified420 402 ARCHANA KUMARI UMESH PRASAD GUPTA 20-Aug-89 F BC 91 2608118287 75.29% 56.00% 65.33% 65.54% 2 67.54 BCA Disqualified421 919 AMIT KISHORE YUGESHWAR PRASAD SINGH 10-Mar-88 M BC 98 2612115018 78.40% 54.00% 61.08% 64.49% 2 66.49 BCA Disqualified422 978 PALLAVI GUPTA OM PRAKASH GUPTA 26-Jan-91 F BC 82 2639118303 51.33% 58.89% 67.47% 59.23% 0 59.23 BCA Disqualified423 979 MRINALIKA ANAND KAMLESH SHARMA 05-Jan-91 F UR 86 2634118004 56.29% 67.67% 56.07% 60.01% 2 62.01 BCA Disqualified424 980 SONALIKA ANAND KAMLESH SHARMA 17-Feb-92 F UR 84 2672118400 53.57% 66.22% 57.80% 59.20% 2 61.20 BCA Disqualified425 993 KUMARI PRATIMA INDRA KISHORE JHA 07-Oct-85 F UR 93 2626118723 66.00% 50.89% 69.69% 62.19% 2 64.19 BCA Disqualified426 32 SUPRIYA KIRAN SUDHIR KUMAR TIWARY 30-Nov-81 UR 60.43% 47.11% 57.40% 54.98% 0 54.98 Bio technology427 337 PRIYANKA DUBEY NAND GOPAL DUBEY 30-Aug-89 F UR 2529110240 69.40% 62.80% 58.67% 63.62% 0 63.62 BSITET, Not ApplicablePage 659 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn428 367 DEVENDAR PRASAD RAM DHANI MISTRI 09-Sep-74 M EBC 3202110569 54.11% 50.89% 46.07% 50.36% 0 50.36 BSITET, Not ApplicableSexCategory429 387 MD ANAWAR ALAM MD YAQUB 27-Jan-87 M EBC 2659118015 62.43% 75.11% 65.87% 67.80% 0 67.80 BSITET, Not Applicable430 519 SHANHIN MANSOOR MD M QURAISHI 06-Jun-86 BC 2825118840 56.43% 65.33% 54.20% 58.65% 0 58.65 BSITET, Not Applicable431 530 FARZANA ZAFAR SYEDAKHTAR HUSSAIN 25-Jan-82 UR 47.57% 50.22% 54.40% 50.73% 0 50.73 BSITET, Not Applicable432 39 BAIDHNATH SHARMA BUCHIA SHARMA 07-Dec-74 M EBC 45.00% 59.00% 66.67% 56.89% 0 56.89 BSITET, Not Applicable433 137 BABLU KUMAR RAMASHRAY PRASAD CHAURASIA 19-Jun-86 M BC 2505110126 70.29% 53.44% 64.67% 62.80% 0 62.80 BSITET, Not Applicable434 204 ANZAR AHMAD NEYAZI ATIQUE AHMAD 06-Mar-83 EBC 71.29% 57.67% 57.93% 62.30% 0 62.30 BSITET, Not Applicable435 213 DINESH MAHTO LT. KUSHESHWAR MAHTO 24-Aug-80 M EBC 45.11% 49.67% 62.05% 52.28% 0 52.28 BSITET, Not Applicable436 251 CHANDAN KUMAR KESARI PRASAD 15-Sep-85 M SC 75.43% 61.78% 65.48% 67.56% 0 67.56 BSITET, Not Applicable437 372 SANJEEV KUMAR YADAV YAMUNA PRASAD YADAV 05-Jul-79 M BC 57.78% 49.67% 54.58% 54.01% 0 54.01 BSITET, Not Applicable438 559 SONAM KISHOR KUMAR VERMA 26-Oct-88 F UR 65.57% 63.00% 61.27% 63.28% 0 63.28 BSITET, Not Applicable439 608 MADHUMITA KUMARI BRIJNANDAN MANDAL 20-Jan-79 F UR 71.56% 52.56% 57.13% 60.41% 0 60.41 BSITET, Not Applicable440 609 GULAB YADAV GANESHI YADAV 03-Feb-86 M BC 54.86% 47.44% 59.73% 54.01% 0 54.01 BSITET, Not Applicable441 615 NILAM KUMARI SARYUG PRASAD 21-Feb-75 F BC 51.56% 62.33% 63.00% 58.96% 0 58.96 BSITET, Not Applicable442 620 RANJAN KUMAR PANNA LAL 12-Sep-84 M EBC 66.43% 56.22% 52.40% 58.35% 0 58.35 BSITET, Not Applicable443 792 AKHOURI NITISH KUMAR SINHA AKHOURI CHITRANJAN PRASAD SINHA 02-Dec-89 M UR 52.14% 52.11% 56.33% 53.53% 0 53.53 BSITET, Not Applicable444 831 RAGINI SINGH KAMESHWAR PRASAD SINGH 15-Aug-76 F UR 79.11% 71.67% 70.20% 73.66% 0 73.66 BSITET, Not Applicable445 904 BIRENDRA KUMAR MEGNADH PRASAD 15-Feb-87 M BC 64.14% 70.11% 57.80% 64.02% 0 64.02 BSITET, Not Applicable446 966 BINDESWARI PRASAD AWADHESH PRASAD 05-Mar-79 M BC 68.00% 59.00% 57.47% 61.49% 0 61.49 BSITET, Not Applicable447 1037 MAHAVIR PRASAD SAH GANGA VISHNU SAHU 16-Jan-80 M BC 68.89% 58.89% 56.27% 61.35% 0 61.35 BSITET, Not Applicable448 1123 SWETA PRAKASH RADHA BALLABH PRASAD 06-Sep-77 F UR 70.00% 54.44% 65.88% 63.44% 0 63.44 BSITET, Not Applicable449 272 VIJAY KUMAR DAYANAND THAKUR 05-Jan-85 M EBC 47.29% 46.89% 58.47% 50.88% 0 50.88 BSITET, Not Applicable450 2456 KAVITA CHAUBEY PRASHANT 05-Mar-80 F UR 54.38% 53.33% 53.67% 53.79% 0 53.79 BSITET, Not Applicable451 2840 SUNIL KUMAR SHIV MURAT RAM 06-May-90 M SC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 BSITET, Not Applicable452 2867 SHWETA KUMARI PUNYADEV KUMAR 30-Nov-89 F BC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 BSITET, Not Applicable453 3050 SUNITA KUMARI SHIV SHANKAR JHA 31-Jan-78 F UR 54.11% 48.11% 54.73% 52.32% 0 52.32 BSITET, Not Applicable454 5168 MANJU KUMARI RAMESH PD SINGH 02-Mar-79 F BC 66.89% 55.56% 57.73% 60.06% 0 60.06 BSITET, Not Applicable455 6541 SHIVESH KUMAR VIJAY PRASAD 05-Aug-90 M EBC 62.29% 50.67% 57.00% 56.65% 0 56.65 BSITET, Not Applicable456 6545 SANJAY KR CHOUDHARY HARDEV PD CHOUDHARY 15-Nov-83 M BC 63.40% 56.33% 62.67% 60.80% 0 60.80 BSITET, Not ApplicableHandicapped457 4913 AKANKSHA KRISHNA KISHORE SINGH 15-Aug-87 F BC 106 3760118079 54.00% 75.04% 66.81% 65.28% 4 69.28 DIPLOMA IN MACHINACAL ENG Disqualified458 418 PURUSHOTAM KUMAR UMESH PRASAD M 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 Form returned459 26 SANDEEP KUMAR FAKIRA MAHTO 02-Feb-83 M EBC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 Form returned460 P3 KAJAL SINHA VIDYA NAND PRASAD 15-Mar-79 F UR 97 2623118010 62.67% 55.22% 50.25% 56.05% 2 58.05 HINDI VIDYAPITH DEOGHAR461 P6 RAJIB VERMA RABINDER KUMAR 03-Feb-79 M BC 85 2650118443 59.78% 60.00% 54.33% 58.04% 2 60.04 HINDI VIDYAPITH DEOGHAR462 1214 SUJEET KUMAR RAGHUNATH PRASAD 05-Sep-78 M BC 89 4018118293 66.11% 69.11% 70.33% 68.52% 2 70.52 HINDI VIDYAPITH DEOGHAR463 3038 ABHISHEK PRABHAKAR PARMESHWAR DAYAL PRABHAKAR 12-Aug-90 M BC 92 2601118716 57.14% 59.11% 57.86% 58.04% 2 60.04 HOTEL ADMINISTRATION DisqualifiedPage 660 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn464 3943 NIVEDITA AMRIT PREM KUMAR AMRIT 30-Nov-71 F UR 90 2638118570 46.11% 65.89% 0.00% 37.33% 2 39.33 IN STUDY(B.A) DisqualifiedSexCategory465 56 ABHISHE KUMAR DINBANDHU MAHARAJ 01-Mar-86 M UR 92 2601118470 54.89% 0.00% 63.33% 39.41% 2 41.41 Inter marks not submitted466 325 GUPTA NATH PANDEY RAMAYAN PANDEY 15-Jan-76 M UR 105 2619118287 69.33% 0.00% 60.32% 43.22% 4 47.22 Inter marks not submitted467 31 KUMARI DEEP MALA SHASHI BHUSHAN KUMAR 26-Jul-87 F EBC 96 2670115027 67.14% 0.00% 64.60% 43.91% 2 45.91 Inter marks not submitted468 3363 POONAM SAURABH RADHESHYAM SINGH 03-Jan-83 F BC 87 1514115173 62.57% 0.00% 62.40% 41.66% 2 43.66 Inter marks not submitted469 6521 GUPTA NATH PANDEY RAMAYAN PANDEY 15-Jan-76 M UR 105 2619118287 62.40% 0.00% 60.25% 40.88% 4 44.88 Inter marks not submitted470 916 NAMITA RAGHUBANSH PRASAD SINGH 20-Jan-79 F BC 82 2634118899 63.00% 69.00% 52.80% 61.60% 0 61.60 L.L.B Disqulafied471 3881 ANTRA SINHA AKHILESH KUMAR 11-Dec-84 F UR 98 2607118167 64.60% 63.22% 56.75% 61.52% 2 63.52 L.L.B DisqulafiedHandicapped472 27 SATYAJEET MANIK RAMA SHANKAR JHA 10-Dec-79 M UR 102 0940118006 63.22% 52.00% 42.83% 52.69% 2 54.69 Less then 50% marks in Graduation473 2181 ABHA KUMARI UMESH PRASAD 03-Apr-81 F UR 85 2601118114 0.00% 47.44% 48.80% 32.08% 2 34.08 Matric marks not submitted474 986 AJEYA SHRI AJEY KUMAR SINGH 05-Sep-85 F UR 83 2302118166 51.17% 69.33% 70.30% 63.60% 2 65.60 MICROBIOLOGY IN HONSDisqualified475 314 AKHILESHWAR PRASAD SINGH SATYANAND SINGH 01-Mar-78 M BC 82 2602118739 58.11% 60.00% 0.00% 39.37% 0 39.37 No B.A Marks Sheet476 334 UDAY CHANDRA BHARTI RAM EKWAL RAI 17-Jul-87 M BC 83 2696115240 69.43% 54.00% 0.00% 41.14% 2 43.14 No B.A Marks Sheet477 712 NAVIN KUMAR DUKHU CHOUDHARY 26-Nov-77 M BC 82 2635110577 60.00% 68.67% 0.00% 42.89% 0 42.89 No B.A Marks Sheet478 716 ALKA SINHA SACHIDANAND PRASAD SINHA 09-Sep-92 F BC 84 2602111881 65.40% 58.60% 0.00% 41.33% 2 43.33 No B.A Marks Sheet479 721 VIMAL KANT RAM LAKHAN PRASAD 10-Sep-83 M BC 90 4020118062 59.00% 57.22% 0.00% 38.74% 2 40.74 No B.A Marks Sheet480 993 RANA ABHAY SINGH LALIT KUMAR SINGH 27-Mar-80 M UR 92 2653118234 65.63% 55.22% 0.00% 40.28% 2 42.28 No B.A Marks Sheet481 1000 RAVI KUMAR ASHOK KUMAR SHARMA 17-Mar-91 M BC 100 2656118019 68.80% 65.89% 0.00% 44.90% 2 46.90 No B.A Marks Sheet482 1018 JYOTSANA SONI YOGENDRA NATH PRASAD 14-Nov-85 F SC 87 2622118409 56.71% 54.67% 0.00% 37.13% 2 39.13 No B.A Marks Sheet483 1019 UPASANA SONI YOGENDRA NATH PRASAD 28-Jan-81 F SC 90 2687118139 66.50% 57.89% 0.00% 41.46% 2 43.46 No B.A Marks Sheet484 1143 DEEPA BHARTI JAY PRAKASH CHOUDHAR 26-Jan-91 F UR 84 2641115049 64.43% 57.33% 0.00% 40.59% 2 42.59 No B.A Marks Sheet485 1150 SITA KUMARI LAL BABU MEHTA 16-Apr-90 F BC 82 2671118552 77.43% 57.11% 0.00% 44.85% 0 44.85 No B.A Marks Sheet486 1355 BABITA KUMARI MISHRA CHANDRIKA MISHRA 21-Dec-89 F UR 99 2612118035 68.43% 55.56% 0.00% 41.33% 2 43.33 No B.A Marks Sheet487 2902 REKHA KUMARI BAIJU YADAV 02-Dec-86 F BC 96 2656119003 68.57% 51.11% 0.00% 39.89% 2 41.89 No B.A Marks Sheet488 3735 MADHURIMA RAM BALAK SINGH 01-Mar-81 F UR 94 2629118199 65.38% 60.67% 0.00% 42.01% 2 44.01 No B.A Marks Sheet489 3740 ANITA KUMARI JANG BAHADUR PRASAD YADAV 09-Feb-86 F BC 83 2605118800 61.71% 57.22% 0.00% 39.65% 2 41.65 No B.A Marks Sheet490 4300 ROHIT KUMAR JAMUNA PRASAD YADAV 19-Aug-80 M BC 114 2659118077 81.00% 68.22% 0.00% 49.74% 4 53.74 No B.A Marks Sheet491 6215 SHITAL VISHWAKARMA BHARAT VISHWAKARMA 04-Sep-79 F EBC 113 1149118229 65.75% 65.56% 0.00% 43.77% 4 47.77 No B.A Marks Sheet492 6569 SAVITRI KUMARY SURENDRA SHARMA 25-Mar-77 F UR 121 2522118135 73.00% 61.78% 0.00% 44.93% 6 50.93 No B.A Marks Sheet493 6581 KUMAR AWAKASH JITENDRA PRASAD 15-Feb-80 M UR 105 2625118476 71.11% 52.56% 0.00% 41.22% 4 45.22 No B.A Marks Sheet494 2090 S M HAMID RIZVI S M MUSTAFA RIZVI 04-Jul-66 M UR EYE 85 2699115030 65.00% 56.80% 60.81% 60.87% 2 62.87 Not applicable for SSC495 P 42 T KIRAN KUMARI SUDAMA PD SINGH 05-Dec-79 F UR 1005110165 58.88% 74.71% 57.92% 63.83% 0 63.83 Not applicable, TET I passPolytechnic UNTRAINED496 180 RITA KUMARI SHIV KUMAR PANDEY 06-Jun-72 F UR 83 2658118393 57.67% 50.78% 60.00% 56.15% 2 58.15 SHAHITYA ALANKAR497 30 RITA KUMARI SHIV KUMAR PANDEY 05-Jun-72 F UR 83 2658118393 57.67% 50.78% 60.00% 56.15% 2 58.15 SHAHITYA ALANKAR498 1092 SHARMA RINKY KAMTA KAMTA SHARMA 18-Jun-88 F UR 90 2669118089 66.27% 44.67% 64.00% 58.31% 2 60.31 SHAHITYA ALANKAR499 6575 PRAMOD MEHRA BUNNI LAL DAS 14-Apr-73 M SC 88 3137118330 54.56% 54.67% 54.25% 54.49% 2 56.49 SHAHITYA ALANKARPage 661 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn500 460 NITU KESHARI YOGENDRA PD KESHARI 25-Oct-86 F BC 71.43% 53.22% 65.60% 63.42% 0 63.42 SITET DisqualifiedSexCategory501 808 KANCHAN KUMARI DHANIK PRASAD SINGH 15-Jun-76 F UR 75.00% 60.89% 54.73% 63.54% 0 63.54 SITET Disqualified502 714 RAGANI KUMARI SINHA ARUN KUMAR 05-Jun-76 F UR 54.22% 61.56% 0.00% 38.59% 0 38.59 SITET Disqualified503 2739 UDAY KUMAR SURENDRA RAI 20-Jul-79 M BC 61.44% 51.22% 49.80% 54.16% 0 54.16 SITET Disqualified504 2894 MUKESH KUMAR BASHANT M 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 SITET Disqualified505 5392 PREM KUMAR KRISHNA PRASAD 04-Feb-78 M EBC 46.00% 57.89% 48.27% 50.72% 0 50.72 SITET Disqualified506 44 MD MOBSIRAZ MD SAGIR ALAM 06-Jan-89 M UR 62.14% 55.44% 60.80% 59.46% 0 59.46 SITET Disqualified507 50 SHAKILA BANO NIGAMUDDIN 05-Apr-73 F BC 69.33% 74.33% 50.40% 64.69% 0 64.69 SITET Disqualified508 432 RAJEEV KUMAR LAL BAHADUR SINGH 08-Feb-75 M UR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted509 439 T MANISHA DR. KUMAR SIDDHARTHA 19-Jul-80 F UR 73.00% 52.33% 47.93% 57.76% 0 57.76 TET marks not submitted510 136 RAHUL KUMAR DINESH SINGH 25-Dec-84 M EBC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! TET marks not submitted511 49 UMA SHANKAR SHARMA YADU PD SHARMA 30-Jun-73 M EBC 62.22% 63.56% 47.58% 57.79% 0 57.79 TET marks not submitted512 96 SAMER FATMA KHWAJALUQMAN 15-Jan-83 F UR 44.86% 61.33% 55.53% 53.91% 0 53.91 TET marks not submitted513 377 JUHI CHOUBEY RADHE SHYAM CHOUBEY F 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted514 577 SANDHYA RANI SURENDRA PRASAD 11-Nov-89 F UR 51.14% 59.89% 56.13% 55.72% 0 55.72 TET marks not submitted515 785 JAY SHANKAR GUPTA KRISHNANAND PRASAD GUPTA 05-Jun-85 M BC 62.14% 52.56% 57.27% 57.32% 0 57.32 TET marks not submitted516 864 CHANDRABHUSHAN PRASAD KAILASH MISTRI 01-Jan-72 M BC 54.00% 47.78% 53.80% 51.86% 0 51.86 TET marks not submitted517 901 MAMTA SINHA AKHILESH KUMAR SINHA 03-Dec-76 F UR 59.89% 53.44% 48.87% 54.07% 0 54.07 TET marks not submitted518 938 CHANDRA MAULI MISHRA LATE SHYAM CHANDRA MISHRA 10-Oct-72 M UR 48.44% 51.22% 55.20% 51.62% 0 51.62 TET marks not submitted519 584 T MD REYAZ AHAMD MD TAUQUIR UDDIN 01-Mar-77 M EBC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted520 103 JITENDRA PANDEY KANHAIYA PANDEY 12-Oct-80 M UR 55.13% 62.71% 54.75% 57.53% 0 57.53 TET marks not submitted521 626 SHARMILA KUMARI ANIL KUMAR 02-Oct-69 F UR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted522 676 NEERAJ KUMAR RAM PADARATH LAL 01-Mar-90 M EBC 57.71% 54.56% 62.25% 58.17% 0 58.17 TET marks not submitted523 691 JANMEJAY GIRIJA NAND SINGH 01-Feb-85 M BC 50.29% 67.22% 52.38% 56.63% 0 56.63 TET marks not submitted524 1126 JYOTI KUMARI YOGENDRA KUMAR 01-Jan-81 F BC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted525 1526 SANTOSH KUMAR RAMSIYA SINGH 29-Nov-84 M BC 44.86% 49.33% 53.13% 49.11% 0 49.11 TET marks not submitted526 1614 ALOK KUMAR NANDAN NAND KR. SINGH 12-Dec-74 M BC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted527 1664 MAMTA KUMARI GANESH OJHA 1-Mar-83 F UR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted528 2453 AMIT KUMAR AJAY KUMAR 02-Jan-88 M BC 56.57% 53.11% 50.87% 53.52% 0 53.52 TET marks not submitted529 3452 RAJEEV KUMAR SITARAM SINGH 31-Dec-84 M BC 60.71% 56.11% 50.53% 55.79% 0 55.79 TET marks not submitted530 3495 PINKI KUMARI BIBHUTI BHUSHAN 25-Dec-84 F BC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted531 3675 KUMARI KIRAN VISHWANATH JHA 01-Feb-73 F UR 64.00% 46.89% 45.93% 52.27% 0 52.27 TET marks not submitted532 3701 MEENA KUMARI SATENDRA PD GUPTA 25-Feb-90 F BC 58.29% 50.44% 56.20% 54.98% 0 54.98 TET marks not submitted533 3811 SANTOSH KUMAR PARMESHWAR PANDIT 20-Jun-82 M EBC 49.00% 44.67% 50.00% 47.89% 0 47.89 TET marks not submitted534 3859 DILIP KUMAR LATE LAKSHMI PD 08-Dec-74 M BC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted535 3963 RAJ KUMAR VIDHYARTHI LT RAM LAKHAN SAW 21-Jun-86 M BC 61.71% 50.33% 59.67% 57.24% 0 57.24 TET marks not submittedHandicappedPage 662 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn536 4296 RAVI BHUSHAN VERMA MADAN MURARI PRASAD 01-Nov-81 M UR 54.14% 52.78% 51.27% 52.73% 0 52.73 TET marks not submittedSexCategory537 4456 NAYAN TARA SRIKANT RAI 20-Jun-87 F BC 62.71% 55.78% 51.60% 56.70% 0 56.70 TET marks not submitted538 4642 NITU KUMARI HAJARI PD SINGH 01-Jan-85 F UR 72.00% 61.78% 56.40% 63.39% 0 63.39 TET marks not submitted539 4958 RANJEET KUMAR SURESH PRASAD 20-Aug-86 M BC 48.86% 55.56% 63.80% 56.07% 0 56.07 TET marks not submitted540 4973 SWETA KUMARI KESHAV JHA 09-Oct-83 F UR 50.29% 70.89% 55.40% 58.86% 0 58.86 TET marks not submitted541 5220 PUSHPA KUMARI KRISHNA BIHARI PATHAK 04-Feb-69 F UR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET marks not submitted542 5303 YAMINI RAI MAHENDRA YADAV 11-Dec-78 F BC 77.22% 60.56% 46.63% 61.47% 0 61.47 TET marks not submitted543 5540 SMITA SINHA AKHILESH KUMAR SINHA 24-Sep-82 F UR 41.71% 47.00% 46.27% 44.99% 0 44.99 TET marks not submitted544 6314 RAM KUMAR SHYAM SUNDAR PD SINGH 15-Sep-79 M UR 64.56% 57.00% 50.93% 57.50% 0 57.50 TET marks not submitted545 6416 GITA KUMARI ASHOK KUMAR 21-Apr-86 F SC 59.60% 56.33% 54.00% 56.64% 0 56.64 TET marks not submitted546 2552 T ABHISHEK KUMAR SRIVASTVA TARKESHWAR NATH SRIVASTVA 06-Jul-78 M UR 65.67% 63.00% 55.33% 61.33% 0 61.33 TET marks not submitted547 P 102 DHARMENDRA KUMAR SINGH MUNINEDRA KR.SINGH 02-Jun-75 M UR 59.56% 60.22% 46.60% 55.46% 0 55.46 TET marks not submitted548 P 104 SARWENDRA KUMAR NARESH PRASDA 01-Mar-79 M BC 63.22% 60.00% 54.20% 59.14% 0 59.14 TET marks not submitted549 P 105 MANISH KUMAR JAYANT KUMAR 05-Jan-85 M BC 55.14% 59.67% 55.13% 56.65% 0 56.65 TET marks not submitted550 1499 MD.ILTAAF MD. ISHAAQ 01-Jan-84 M EBC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 TET-I Pass DisqulafiedHandicappedPage 663 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOB1 397 NIVA SINGH NARENDRA KUMAR 01-Sep-78 F BC B.Ed2 113 NEETA DUBEY R B DUBEY 06-Jun-79 F UR B.EdB.Ed/BTr`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphSexCategoryHandicappedTRAINED - SUBJECT - MATH & SCIENCETrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalPANDIT DEEN DAYALUPADHYAY T.T.COLLEGE,BIKANERPATLIPUTRA TEA TRG COLLPATNAMAHARAJA GANGASINGH UNIVERSITY,BIKANERMagadh UniversityBodhGayaTETWeightageFinalMerit %RAJASTHAN 86 2638118553 80.00% 65.11% 0.00% 75.40% 55.13% 2 57.13 AGRICULTURE (NOT APP)BIHAR 87 2678115216 76.60% 77.40% 71.56% 81.40% 76.74% 2 78.74REMARKSBCA combination for Sub isnot applicable3 114 SHISHUPAL KUMAR BRIJ KISHOR PD 15-Dec-83 M BC B.EdISLAMIA TEA TRG COLLPHULWARI PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 87 2669118960 71.80% 73.11% 61.27% 80.00% 71.54% 2 73.54BCA combination for Sub isnot applicable4 243 PREETI KUMARI PRAMOD SINGH 15-Feb-92 F UR B.Ed WOMENS TEA .TRG COLL Patna University Patna BIHAR 95 2644118257 78.86% 69.00% 79.06% 77.80% 76.18% 2 78.185 504 SIMPAL KU SINHA VINOD KR SINHA 14-Jan-83 F UR B.Ed IGNOU IGNOU DELHI 85 4018118014 76.00% 75.80% 62.33% 73.00% 71.78% 2 73.786 590 ARCHANA DAYANAND PD SINGH 29-Sep-78 F UR B.Ed7 678 RICHA BHARGAWA ARVIND PANDEY 07-Feb-79 F UR B.EdTAPINDU INSTITUTE OFHIGHER EDUCATION,KHAGAULST. XAVIERS COLLEGE OFEDUCATION, DIGHA, PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 89 2608118076 87.00% 55.56% 72.76% 81.70% 74.26% 2 76.26IGNOU, NEW DELHI DELHI 103 2657118327 79.67% 70.22% 63.42% 72.20% 71.38% 2 73.38BCA combination for Sub isnot applicableBCA combination for Sub isnot applicableBCA combination for Sub isnot applicableBCA combination for Sub isnot applicable8 689 ALOK KUMAR ABDESH KUMAR 02-Jan-90 M EBC B.ED M G T T PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 85 10006677 61.14% 56.22% 65.48% 83.20% 66.51% 2 68.51BCA combination for Sub isnot applicable9 P 69 KSHEMCHAND DHRUW PREMCHAND 13-Jul-87 M UR B.ED RAMDEV PG. COLLEGE BHADOHE PURWANCHAL UNIVERSITY U.P 90 0813118101 43.67% 65.70% 58.96% 68.70% 59.26% 2 61.26 BSc Agriculture10 23 KUMARI JYOTI JAISWAL OM PRAKASH JAISWAL 12-May-83 F BC B.ED KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA UNIVERSITY HARYANA 50.17% 48.80% 68.28% 59.00% 56.56% 0 56.56 BSITET, NOT QUALIFIED11 73 SHUBHRA SINHA PRAMOD CHANDRA SINHA 17-Jul-74 F UR 61.67% 52.33% 67.07% 64.60% 61.42% 0 61.42 BSITET, NOT QUALIFIED12 83 PRATIBHA KUMARI SINHA ANJANI KUMAR SINHA 29-Jan-75 F EBC 52.40% 49.20% 46.81% 73.60% 55.50% 0 55.50 BSITET, NOT QUALIFIED13 153 GYAN DEO PRAVAKAR LATE ISHOR PRASAD 01-Jan-76 M BC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 BSITET, NOT QUALIFIED14 161 RABINDRA SINGH LATE BALMUKUND SINGH 10-Jan-71 M UR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00 BSITET, NOT QUALIFIED15 164 SUNIL KUMARYOUGANDRA PARSADSINHA03-Jan-80 M BC B.ED IGNOU IGNOU DELHI 55.50% 59.33% 50.67% 60.90% 56.60% 0 56.60 BSITET, NOT QUALIFIED16 171 NIRAJ KUMAR RANJAN RAM LAKHAN PRASAD 12-Jan-77 M BC B.ED T.A.SINGH.COLLEGE JAMMU J&K UNIVERSITY J&K 74.11% 60.56% 61.80% 64.50% 65.24% 0 65.24 BSITET, NOT QUALIFIED17 239 MD TAQUL EMAM MD RAZY AHMAD 01-Mar-79 M UR B.ED C TE DARBHANGA MANNU MANNU HYDRABAD A.P 62.22% 66.78% 51.13% 64.85% 61.24% 0 61.24 BSITET, NOT QUALIFIED18 316 SANJAY KUMAR SINHA LATE BHEKHA PRASAD 31-Aug-69 M BC B.ED P.T. COLLEGE Patna University Patna BIHAR 66.44% 50.67% 61.38% 75.80% 63.57% 0 63.57 BSITET, NOT QUALIFIED19 549 MD. AMINUDDIN TAMALUDDIN 15-Aug-81 M BC B.ED IGNOU IGNOU DELHI 58.14% 49.56% 57.93% 67.00% 58.16% 0 58.16 BSITET, NOT QUALIFIED20 557 KAMLA MAHESH KUMAR 16-Mar-77 F BC B.EDMAA ASUPURA B ED COLL FORGIRLSS N D T UNV MUMBA MAHARASHTRA 68.40% 64.40% 30.06% 76.10% 59.74% 0 59.74 BSITET, NOT QUALIFIED21 618 SUMAN LATE S B SRIVASTAV 20-Oct-66 F UR B.ED IGNOU IGNOU N.DELHI 68.11% 51.00% 56.64% 70.00% 61.44% 0 61.44 BSITET, NOT QUALIFIEDT REJ_MATH 77 Page 664 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOB22 629 KUMARI NIHARIKA VIMAL V BHASKAR 15-Dec-82 F EBC B.EdSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalWOMEN'S TRAININGCOLLEGE, PATNATETWeightageFinalMerit %Patna University Patna BIHAR 101 1309368 49.71% 70.11% 71.96% 82.40% 68.55% 2 70.55REMARKSCTET( NABIOTECHNOLOGY)23 182 SATISH KUMAR GUPTA KASHI NATH SAW 01-Jun-71 M UR IGNOU IGNOU DELHI 93 2228118008 55.11% 44.56% 50.83% 64.60% 53.78% 2 55.78 D.P.E Not applicable24 123 VANDANA KUMARI CHANDRA KANT KUMAR 01-Mar-89 F EBC 73.57% 59.11% 57.60% 82.90% 68.30% 0 68.30 DOUBLE 6125 478 SHEELA KUMARI CHANDRABALI PRASAD 01-Feb-85 F SC B.Ed MGKVP VARANASI MGKVP VARANASI UP 85 2669118633 60.86% 53.60% 45.11% 63.78% 55.84% 2 57.84 Not applicable for sub26 490 NIKHAT PERWEEN MD.MANSHOUR ALAM 18-Sep-83 F EBC B.EdS.N.JAHEER ALAM T.TCOLLEGE DARBANGHAL.N.M.UNIVERSITYDHARBANGHABIHAR 89 3805115511 48.60% 47.56% 61.33% 81.30% 59.70% 2 61.70HONS- CLINICALNUTRITION DIETETICS27 485 SWETA SHILPI B R S SAHAY 07-May-78 F UR B.EdA.E&C.S RAMA PRIYACOLLEGE BANGLOREBANGLOREUNIVERSITYKARNATAKA 98 1155118185 66.56% 58.33% 67.87% 70.36% 65.78% 2 67.78HONS-GEOLOGY, SUB-PHY& CHEM28 245 JYOTI MANI SUNIL KUMAR JHA 05-Feb-85 F UR DPE- IGNOU IGNOU NEW DELHI 92 2622118314 72.29% 61.22% 66.40% 0.00% 49.98% 2 51.98 D.P.E Not applicable29 58 DILIP KUMAR LATE RADHO PRASAD 20-Mar-65 M BC B.ED IGNOU IGNOU DELHI 93 2408118473 59.44% 47.22% 40.56% 68.00% 53.81% 2 55.81IN BA %AGE IS BELOW45%30 341 ABHA SINHA ROY KRISHNA SINGH 19-Nov-67 F BC B.EDS.M.C.OF EDUCTION PL.SHARIFPATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 88 2699118189 56.67% 38.89% 41.33% 54.50% 47.85% 2 49.85IN BA %AGE IS BELOW45%31 370 NILAM KUMARI LATE ARJUN SINGH 22-Apr-65 F UR B.ED WOMEN'S T T COLL PATNA Patna University Patna BIHAR 92 4013118492 63.89% 41.00% 43.78% 61.00% 52.42% 2 54.4232 688 SABA ZAHEER MD.ZAHEER ALAM 10-Sep-68 F EBC B.ED SISTER NEWEDITA COLL. KOLKATTA UNIV. W.B 89 2660118160 63.22% 45.78% 40.56% 45.38% 48.73% 2 50.73IN BA %AGE IS BELOW50%IN BA %AGE IS BELOW45%33 65 KUMARI SUNEETA SINGH LATE JANG B SINGH 03-Feb-88 F UR B.EDRAO DILIP SINGH COLL. OF EDU.GURGAUNM D U ROHTAK HARIYANA 87 3541118057 61.50% 67.60% 46.78% 68.30% 61.04% 2 63.04IN HONS %AGE IS BELOW50%34 111 RAJEEV ANAND UDAY PRATAP SINHA 25-Dec-70 M UR B.ED CHHALESA CAMP AGRA DR BRA UNIV AGRA U P 95 2648118375 60.44% 55.78% 44.86% 54.20% 53.82% 2 55.8235 128 OM PRAKASH YADAV SURENDRA N YADAV 01-May-80 M UR B.ED G T N P G COLL , GHAZIPUR VBS P U JAUNPUR U P 96 0815115101 57.17% 54.00% 44.83% 63.90% 54.98% 2 56.9836 136 RAKESH KUMAR PANDEY HARIHAR PANDEY 24-May-77 M UR B.ED RAHOD SHIKSHAN SAMITI RAHOD G G UNIV BILASPUR C G 98 2652118159 40.40% 47.89% 43.33% 60.82% 48.11% 2 50.1137 188 SANGEETA KUMARI VISHAMBHAR PRASAD 25-Jul-81 F UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 101 3154118101 53.44% 53.80% 45.50% 80.00% 58.19% 2 60.19IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%IN HONS %AGE IS BELOW50%38 194 NIBEDITA KUMARI MAHTO SANKRITAN MAHTO 10-Jun-84 F UR B.ED S.S.T. OF EDUCTION BHILAIPT.R.S.S.UNIVERSITYPAIPURC.G. 86 2636118111 44.43% 40.22% 44.07% 69.33% 49.51% 2 51.51IN HONS %AGE IS BELOW50%39 339 BARSHA SRIVASTAV UMESH N SRIVASTAV 20-Jan-75 F UR B.EDS.M.C.OF EDUCTION PL.SHARIFPATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 93 2612118443 58.56% 38.56% 48.14% 73.10% 54.59% 2 56.59IN HONS %AGE IS BELOW50%40 P 35 PRATIBHA JONATHAN VIJAY A JONATHAN 26-Nov-83 F UR B.ED E.C. COLLEGE ALLAHABAD ALLAHABAD UNIVERSITY U.P 95 3820118040 52.17% 49.40% 48.28% 57.67% 51.88% 2 53.88IN HONS %AGE IS BELOW50%41 P 59 RANJEET KUMAR MISHRA BUDHIRAM MISHRA 01-Jul-86 M UR B.EDS.C OF EDU.MAHENDRAGARHHARIYANAM.D.U ROHTAK HARIYANA 98 2684115402 52.33% 67.00% 47.17% 55.40% 55.48% 2 57.48IN HONS %AGE IS BELOW50%42 P 65 PREETI KUMARI RAJESH KUMAR 06-Jan-86 F UR B.EDSHIV CHATANA UNIVERSITYGURGOHM.D.U ROHTAK HARIYANA 82 2364118135 55.60% 61.00% 69.40% 63.60% 62.40% 0 62.40 (IND. MICROBILOGY)43 62 SHIKHA RUBEN PETRO SAH 08-Jul-86 F BC B.ED ST XAVEIR'S COLL.OF EDU PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 91 4017118323 69.14% 58.33% 66.60% 72.60% 66.67% 2 68.67 IND. MICROBILOGY44 307 NISHI SINHA SUDHIR KUMAR SINHA 05-Sep-70 F UR B.Ed WOMENS TEA .TRG COLL Patna University Patna BIHAR 92 2638118114 76.20% 75.00% 69.00% 73.40% 73.40% 2 75.40 Marks calculated in 800T REJ_MATH 77 Page 665 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS45 365 VIBHA RAI RADHESHWAR PD SINGH 22-Jan-66 F UR B.ED DDE MU M U BIHAR 87 2691118061 52.89% 57.67% 60.13% 70.00% 60.17% 2 62.17 Marks calculated in 80046 442 SATYENDRA NARAIN SINGH JAGDISH SINGH 18-Aug-66 M UR B.ED DDE MU M U BIHAR 93 2690115204 67.56% 44.44% 63.50% 78.50% 63.50% 2 65.50 Marks calculated in 80047 465PRAMOD KUMARCHOUDHARYHARIKANT CHOUDHARY 10-Jan-69 M UR B.Ed A.K.COLLEGE, SIKODABADDr.B.R.AMBEDKARUNIVERSITY, AGRAUP 90 2720118024 63.11% 55.44% 65.63% 70.00% 63.55% 2 65.55 Marks calculated in 80048 615 NIDHI NAMRTA MAHENDRA SINGH 14-Aug-91 F UR B.Ed49 697 KARUNA HARIKRISHNAMOHAN SINGH 23-Oct-82 F UR B.EDPATNA WOMENS TRAININGCOLLEGEDR ZAKIR HUSSAIN T T COLLDARBHANGAPatna University Patna BIHAR 83 2636118232 80.80% 76.20% 75.25% 80.30% 78.14% 2 80.14 Marks calculated in 800L N M U DARBHANGA BIHAR 82 3121118037 64.43% 63.56% 71.13% 73.80% 68.23% 0 68.23 Marks calculated in 80050 P 5 DEVENDRA KUMAR LATE RAM S LAL 24-Jan-70 M EBC B.ED PAUNDICHARI UNIVERSITY PAUNDICHARI UNIVERSITY PAUNDICHARI 89 2505118344 72.89% 52.22% 63.88% 66.20% 63.80% 2 65.80 Marks calculated in 80051 P 54 KUMARI INDU SINHA NAWAL KISHORE PRASAD 24-Apr-70 F BC B.EDS.M.COLLEGE OF EDUCATIONP.SHRIFMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 86 2626118398 74.33% 60.67% 65.25% 74.20% 68.61% 2 70.61 Marks calculated in 80052 P 9 INDU KUMARI RAJIV KUMAR 03-Jan-69 F UR B.ED FACULTY OF EDUCATION B.H.U U.P 91 75.44% 45.11% 68.75% 62.59% 62.97% 2 64.97 Marks calculated in 80053 575 ANIL KUMAR KAMLA PD SINGH 06-Dec-69 M BC B.EdDEPTT OF EDUCATIONBODHGAYAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 84 2403118069 63.67% 39.89% 59.14% 68.80% 57.87% 2 59.87 Micro biology54 321 KANCHAN MALA GUPTA ARBIND KUMAR 05-Jan-87 F BC B.Ed WOMENS TEA .TRG COLL Patna University Patna BIHAR 98 4010118416 78.60% 74.40% 64.88% 77.00% 73.72% 2 75.72 Micro biology (NA)55 P 45 RUNA RASHMI SHARDA C JHA 05-Jul-79 F UR B.EDM.R.M. COLLEGE OFEDUCATIONYOHAMAM.D.U ROHTAK HARIYANA 84 2659118536 73.78% 54.22% 75.92% 62.50% 66.60% 2 68.60 MICROBILOGY56 690 NEHA KUMARI VIMAL KUMAR 13-Dec-85 F UR B.EdPATNA WOMENS TRAININGCOLLEGEPatna University Patna BIHAR 89 2679115028 79.00% 67.80% 62.07% 82.70% 72.89% 2 74.89N.A (B.Sc IN INDUSTRIALMICROBILOGY)57 419 MAYA KUMARI ISHWAR PARSASD 21-Jul-82 F BCORTHOB.ED N O U Nalanda Open Uni.Patna BIHAR 90 2415118350 63.43% 78.40% 62.27% 67.67% 67.94% 2 69.94Not applicable for sub Math &Sc58 424 SUNIL RAM DAS SURESH RAM DAS 03-Jan-83 M UR B.ED ASHTHA B.Ed COLLEGE SATNA AWADHESH P.S.U. REWA M.P 104 4018118456 51.43% 47.11% 52.67% 63.45% 53.67% 2 55.6759 99 SHAMA PARVEEN LATE S M ABDUS SAMAD 02-Jan-89 F UR B.Ed PATNA WOMENS COLLEGE Patna University Patna BIHAR 92 2607118919 69.29% 64.56% 68.53% 80.50% 70.72% 2 72.72Not applicable for sub Math &ScNot applicable for sub Math &Sc60 228 ANJANA MISHRA GOURAV KUMAR JHA 24-Mar-83 F UR B.EDTAGORE GOVT COLLEGE OFEDUCATIONPONDICHERRYUNIVERSITYPONDICHERRY91 0949118082 63.20% 53.80% 59.97% 65.89% 60.71% 2 62.71Not applicable for sub Math &Sc61 230 RANJAN KUMAR P ACHARAYA 15-Mar-79 M UR B.EDKONARK COLLEGE OFEDUCATIONG G U BILASPURCHHATISGARH90 2654118003 60.00% 55.78% 59.27% 72.18% 61.81% 2 63.81Not applicable for sub Math &Sc62 274 ANJU KUMARI KRISHNA DEV JHA 28-Sep-71 F UR B.ED P.G.T.COLLEGE S.MEGHALAYAN.E.HILL UNIVERSITYSHILLONGHIMACHALPRADESH83 2616115043 62.56% 49.00% 71.20% 54.71% 59.37% 2 61.37 (HOME Sc,PHYLOPHY63 414 SANGITA KUMARI KRISHNA JI 22-Jun-83 F SC B.Ed RANCHI WOMEN'S COLLEGE RANCHI UNIVERSITY JHARKHAND 85 2662118203 57.71% 55.56% 61.13% 77.00% 62.85% 2 64.85NA FOR MATHS(ZOO+BOT+ANTHRO)64 5 RACHANA KUMARI SRINARAYAN PATHAK 12-Mar-84 F UR B.Ed RPS TRG COLLEGE PATNAMagadh UniversityBodhGayaBIHAR 88 2647118090 72.00% 67.33% 60.89% 80.90% 70.28% 2 72.28Not applicable for sub Math &Sc65 364 BRIJESH KUMAR SRIKANT SINGH 25-Mar-82 M BC B.ED S V M SC & TECH COLLDR R M L AWADH UNIVFAIZABADU P 89 2613119093 76.00% 57.00% 66.00% 66.30% 66.33% 2 68.33 Marks calculated in 80066 103 AMRITA SINHA ANJANI KUMAR SINHA 20-Mar-84 F EBC 56.40% 61.00% 59.80% 79.50% 64.18% 0 64.18TET marks & TrainingCertificate not submitted67 294 MD AFTAB ALAM AKHTAR HUSSAIN 05-Dec-79 M EBC B.ED MAN URDU UNIVERSITYM.A.NA.URDU.UNIVERSITYHYDERBADA.P. 68.22% 45.44% 55.93% 71.62% 60.30% 0 60.30 TET marks not submittedT REJ_MATH 77 Page 666 of 673


MeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS68 468 RAGINI KUMARI KAWALDEO PANDEY 05-Jan-85 F UR B.Ed SMT.B.D.COLLEGE M.D.U ROHTAK HARYANA 57.71% 50.89% 57.93% 62.50% 57.26% 0 57.26 TET marks not submitted69 568 SUJATA OJHA SHYAMA KANT OJHA 26-Nov-74 F UR B.ED PTT COLL MEDININAGARJHARKHAND ACADEMICCOUNCILJHARKHAND 61.78% 52.89% 53.80% 72.73% 60.30% 0 60.30 TET marks not submitted70 593 PRAGYA RAM NARESH SHARMA 27-Mar-82 F UR B.ED IGNOU IGNOU DELHI 52.57% 62.56% 69.53% 65.32% 62.50% 0 62.50 TET marks not submitted71 636 TAJWAR SULTANA SAYED J HAIDER 16-Aug-70 F UR B.ED IGNOU MANNU HYDRABAD A P 66.44% 49.22% 57.00% 68.64% 60.33% 0 60.33 TET marks not submitted72 654 GAURAV KUMAR GUPTA VISHWANATH PRASAD 24-Feb-81 M BC B.EDS P PRASAD GUPTA MEMORIALDEGREE COLLDR B R UNIV U P 56.00% 51.40% 51.80% 65.88% 56.27% 0 56.27 TET marks not submitted73 668 SANJAY KUMARUPENDRA NARAYAN LALDAS01-Jan-82 M UR B.ED S M COLL OF EDU P SARIF M U BIHAR 62.86% 62.89% 58.73% 72.60% 64.27% 0 64.27 TET marks not submitted74 22 KIRAN PANDEY VIVEKANAND PANDEY 22-Apr-76 F UR B.ED KORBA CITY COLLEGE KORBA75 491 VIJAY KUMAR SINGH BHAWAR SINGH 24-Feb-69 M BC B.EdSHIBLI NATIONAL COLLEGEAJAMGARH76 619 SHIPRA SHARMA OM PRAKSH SHARMA 23-Sep-86 F UR B.ED S.T.T.COLLEGE JEHANABADGURU GHASIDASUNIVERSITY BILASPURV.B.S PURVANCHALUNIVERSITY,JAUNPURMagadh UniversityBodhGayaM.P 57.69% 55.33% 54.39% 61.75% 57.29% 0 57.29TET PAPER-II NOTQUALIFIEDUP 107 2697115252 71.33% 43.00% 53.50% 76.75% 61.15% 4 65.15 ZOO,BOT, GEOLOGYBIHAR 84 2669118923 60.50% 61.00% 54.83% 84.60% 65.23% 2 67.23 ZOO,BOT, MASS COMM.77 101 PREM NATH SHARMA LATE CHANDRA D SHARMA 05-Oct-64 M UR B.ED PATNA TRAINING COLL. Patna University Patna BIHAR 97 4001115592 58.11% 41.50% 55.83% 57.40% 53.21% 2 55.21 ZOOLOGY HONS.T REJ_MATH 77 Page 667 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphUNTRAINED - SUBJECT - MATH & SCIENCES.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn1 17 AMIT KUMAR SINGH JITENDRA KUMAR SINGH 01-Mar-79 M UR 90 2603118626 69.00% 77.11% 57.25% 67.79% 2 69.79 B.A Marks calculated in 800SexCategory2 30 KAPILMUNI PRAKASH SIDHNATH RAVIDAS 05-Dec-84 M SC 87 4010118441 71.20% 60.60% 74.00% 68.60% 2 70.60 B.A Marks calculated in 8003 34 RAJEEV RANJAN KUMAR KAMALESHWAR SINGH 05-Jul-88 M BC 95 3734118044 60.86% 61.11% 53.25% 58.41% 2 60.41 B.A Marks calculated in 8004 52 KUMAR SANJEEV KUMAR BIJAY SINGH 01-Sep-76 M EBC 86 2625118699 69.22% 66.56% 58.13% 64.63% 2 66.63 B.A Marks calculated in 8005 53 NEELAM KUMARI LAXMAN SINGH 08-Nov-83 F EBC 95 2678115104 67.00% 53.56% 65.75% 62.10% 2 64.10 B.A Marks calculated in 8006 59 JUHI CHOUBEY RADHESHYAM CHOUBEY 24-Aug-89 F UR 94 2621118676 70.43% 64.44% 60.75% 65.21% 2 67.21 B.A Marks calculated in 8007 60 KUNDAN KUMAR AWADHESH PRASAD 12-Feb-89 M EBC 84 2627118605 61.71% 50.00% 52.38% 54.70% 2 56.70 B.A Marks calculated in 8008 66 MANISH RANJAN JITENDRA NATH MISHRA 06-Apr-88 M UR 94 0909115015 64.86% 55.56% 66.25% 62.22% 2 64.22 B.A Marks calculated in 8009 70 RUBY KUMARI KRISHNA PRASAD 04-Jan-77 F BC 90 2659118334 65.44% 66.22% 61.25% 64.31% 2 66.31 B.A Marks calculated in 80010 71 SANDHYA SURESH PRASAD SINGH 05-Sep-88 F BC 82 2661118004 65.20% 55.40% 65.13% 61.91% 0 61.91 B.A Marks calculated in 80011 83 MINAKSHI NAWAL KISHORE PRASAD 25-Jan-90 F UR 85 2633118009 61.29% 56.56% 71.13% 62.99% 2 64.99 B.A Marks calculated in 80012 84 PRASHANT KUMAR RAI PRAMOD KUMAR 15-Nov-74 M BC 82 2643118576 66.56% 63.67% 70.50% 66.91% 0 66.91 B.A Marks calculated in 80013 92 VIJAY KUMAR LALDEO YADAV 25-Nov-84 M BC 83 2691118250 49.14% 67.56% 62.88% 59.86% 2 61.86 B.A Marks calculated in 80014 93 ABINASH KUMAR MAHES PRASAD SINGH 05-Sep-79 M EBC 89 2601118778 65.67% 55.78% 58.25% 59.90% 2 61.90 B.A Marks calculated in 80015 100 RANJAN KUMAR RAJA RAM 05-Sep-81 M EBC 86 2653118526 52.57% 62.00% 60.25% 58.27% 2 60.27 B.A Marks calculated in 80016 144 BALA PRIYAMVADA RAM BINOD RAY 05-Jul-82 F BC 82 2612118256 72.14% 72.11% 59.13% 67.79% 0 67.79 B.A Marks calculated in 80017 155 KUMARI NUTAN SINHA VIDYA VINOD SHARMA 12-Jun-80 F EBC 84 2413118219 56.88% 52.11% 63.63% 57.54% 2 59.54 B.A Marks calculated in 80018 163 ALKA PRIYADARSHINI AJAY KUMAR SINGH 01-Mar-85 F UR 83 2602118874 60.43% 71.78% 52.38% 61.53% 2 63.53 B.A Marks calculated in 80019 172 ANJALI KUMARI PARMESHWAR SINGH 08-Jan-87 F BC 87 2403118223 62.71% 47.22% 54.38% 54.77% 2 56.77 B.A Marks calculated in 80020 252 RUPA GUPTA SURESH PRASAD GUPTA 24-May-88 F BC 83 2659118548 61.57% 58.44% 55.63% 58.55% 2 60.55 B.A Marks calculated in 80021 262 KUMARI SHWETA ANIL KUMAR SINGH 07-Feb-87 F UR 85 2672115047 75.60% 68.20% 77.25% 73.68% 2 75.68 B.A Marks calculated in 80022 269 RUPESH KUMAR OJHA BIJAY NARAYAN OJHA 30-Dec-79 M UR 100 2660118103 55.78% 61.78% 80.13% 65.89% 2 67.89 B.A Marks calculated in 80023 295 KAUSAR NISHAT JAMSHED ALAM 05-Feb-87 F UR 84 2624118191 60.60% 50.44% 57.63% 56.22% 2 58.22 B.A Marks calculated in 80024 311 BHARATI PRIYA VIDYANAND SINGH 09-Jan-88 F UR 85 2612118646 61.57% 55.78% 67.50% 61.62% 2 63.62 B.A Marks calculated in 80025 400 RAJESH KUMAR JAGDISH PRASAD 22-Jul-69 M SCORT91 2650118146 51.89% 45.22% 54.63% 50.58% 2 52.58 B.A Marks calculated in 800HO26 431 KUMARI SEEMA RANI SURYA NATH RAM 10-May-90 F EBC 85 0813118266 71.86% 57.33% 72.88% 67.36% 2 69.36 B.A Marks calculated in 80027 432 GEETA KUMARI BHUNESHWAR SINGH 03-Nov-89 F UR 91 2618118263 77.00% 54.89% 65.38% 65.75% 2 67.75 B.A Marks calculated in 80028 449 KARUNA KARAN DINESH PRASAD KARAN 29-Jan-85 M UR 93 2624118150 67.00% 70.78% 53.25% 63.68% 2 65.68 B.A Marks calculated in 80029 465 PINTU KUMAR DAROGA RAI 21-Feb-75 M UR 96 2641118397 66.00% 65.89% 52.63% 61.50% 2 63.50 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 668 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn30 502 ASHISH KUMAR MATHURA PRASAD SINGH 15-Jan-78 M BC 84 0608118104 59.00% 59.00% 57.63% 58.54% 2 60.54 B.A Marks calculated in 800SexCategory31 524 KUMARI SUNITA SINHA LAKSHMI PRASAD 22-Nov-74 F BC 93 2627118316 67.56% 54.33% 61.13% 61.00% 2 63.00 B.A Marks calculated in 80032 565 KALPANA KUMARI UMASHANKER PRASAD 12-Jul-86 F BC 85 3606118086 57.00% 61.33% 64.38% 60.90% 2 62.90 B.A Marks calculated in 80033 613 MEERA PRASAD GANESH PRASAD 14-Aug-82 F SC 86 2632118725 60.00% 45.50% 45.13% 50.21% 2 52.21 B.A Marks calculated in 80034 697 SUNITA KUMARI RAMCHANDRA SINGH 26-Sep-87 F BC 85 2679118301 51.57% 55.33% 54.13% 53.68% 2 55.68 B.A Marks calculated in 80035 701 SATYAPAL RAM LAKHAN PRASAD 01-Jan-84 M BC 93 2667118395 56.43% 60.00% 55.00% 57.14% 2 59.14 B.A Marks calculated in 80036 702 CHANDAN KUMAR ARUN KUMAR SINHA 13-Sep-83 M UR 107 2613119304 68.00% 66.56% 66.13% 66.89% 4 70.89 B.A Marks calculated in 80037 705 NEETU KUMARI BINDA KUMAR SINGH 31-Oct-85 F UR 82 1125118170 51.83% 53.67% 66.25% 57.25% 0 57.25 B.A Marks calculated in 80038 708 SUMAN SINGH SHAMBHU SHARAN SINGH 23-Dec-85 F BC 85 1152118352 57.29% 56.78% 64.50% 59.52% 2 61.52 B.A Marks calculated in 80039 709 SUDHANSHU BHUSHAN MADHUSUDAN MAHTO 15-Dec-76 M BC 97 2673118784 64.44% 86.00% 53.13% 67.86% 2 69.86 B.A Marks calculated in 80040 711 RAKESH KUMAR RANJAN BASUDEO PASWAN 05-Jan-84 M SC 98 3735118283 42.29% 53.00% 64.50% 53.26% 2 55.26 B.A Marks calculated in 80041 717 PRYANKA BHARTI VINAY KUMAR RAJGRIHAR 26-Jun-77 F UR 97 2646118033 60.22% 63.33% 61.50% 61.69% 2 63.69 B.A Marks calculated in 80042 719 SEJAL OM PRAKASH SINGH 11-Oct-90 F BC 85 2430118014 74.57% 48.22% 67.38% 63.39% 2 65.39 B.A Marks calculated in 80043 720 RUBY KUMARI MOHAN LAL MANJHI 23-Feb-86 F SC 115 3741118112 75.43% 58.56% 66.50% 66.83% 4 70.83 B.A Marks calculated in 80044 721 JYOTI KUMARI SHAILENDRA DAS 04-Feb-90 F SC 85 1920118174 84.50% 49.00% 56.38% 63.29% 2 65.29 B.A Marks calculated in 80045 723 RASHMI NANDITA VERMA DINESH KUMAR VERMA 07-May-81 F UR 98 2655118248 54.57% 50.22% 62.25% 55.68% 2 57.68 B.A Marks calculated in 80046 724 NIKITA KUMARI ASHOK SHARMA 06-Jul-91 F EBC 83 2636118359 74.20% 55.67% 65.75% 65.21% 2 67.21 B.A Marks calculated in 80047 727 ARCHNA JITENDRA KUMAR 08-Dec-77 F UR 88 2405118100 58.00% 62.22% 61.13% 60.45% 2 62.45 B.A Marks calculated in 80048 734 ANU SHARMA KRISHNA NATH SHARMA 26-Sep-90 F UR 83 2607118184 91.60% 73.40% 77.88% 80.96% 2 82.96 B.A Marks calculated in 80049 737 NIMMI BHAIYA DHIRENDRA KUMAR 10-Nov-81 F UR 94 2636118538 62.86% 48.89% 52.63% 54.79% 2 56.79 B.A Marks calculated in 80050 747 SHAHNEELA TABASSUM LAL MOHAMMAD 01-Jan-86 F BC 88 2668118590 65.71% 61.33% 56.50% 61.18% 2 63.18 B.A Marks calculated in 80051 770 PINKI KUMARI KAILASH PRASAD 15-Jun-91 F BC 85 2641118252 77.80% 59.00% 73.75% 70.18% 2 72.18 B.A Marks calculated in 80052 779 MITHILESH KUMAR KAMLESH PRASAD MEHTA 18-Dec-83 M BC 85 2715118001 74.00% 67.67% 53.00% 64.89% 2 66.89 B.A Marks calculated in 80053 806 SHAILESH KUMAR RAM DYAL PRASAD 01-Oct-88 M BC 82 1416118075 58.86% 42.22% 63.00% 54.69% 0 54.69 B.A Marks calculated in 80054 813 RANJEET KUMAR SARYUG PRASAD 05-Jan-90 M BC 85 2654118296 61.43% 48.56% 65.63% 58.54% 2 60.54 B.A Marks calculated in 80055 830 IRAM AZMI TAYAB ALAM 30-Jan-88 F UR 86 2620118397 72.71% 53.67% 62.75% 63.04% 2 65.04 B.A Marks calculated in 80056 835 AJIT KUMAR SRIKANT PRASAD 02-May-85 M BC 85 1101118459 66.29% 60.44% 53.88% 60.20% 2 62.20 B.A Marks calculated in 80057 837 SANTOSH KUMAR RAI DEO BIHARI RAI 06-Mar-74 M BC 91 2829118427 66.44% 58.33% 54.75% 59.84% 2 61.84 B.A Marks calculated in 80058 846 MANOJ KUMAR PYARE LAL VERMA 01-Mar-79 M BC 103 2630118583 66.11% 78.22% 60.50% 68.28% 2 70.28 B.A Marks calculated in 80059 856 ABHA JAI NARAYAN PRASAD 05-Jul-80 F BC 88 2601118105 57.20% 52.00% 58.75% 55.98% 2 57.98 B.A Marks calculated in 80060 863 SNEHALATA RAMESHWAR PRASAD SINGH 05-Dec-73 F UR 83 0314115254 66.78% 66.89% 66.13% 66.60% 2 68.60 B.A Marks calculated in 80061 872 SHASHI PRAKASH NAWAL KISHOR PRASAD 08-Aug-84 M BC 91 2431118057 66.29% 75.56% 69.25% 70.36% 2 72.36 B.A Marks calculated in 80062 880 AMAR SHANKAR UDAY SHANKAR SHARMA 14-Jan-84 M URORT84 0502118015 65.00% 68.89% 58.88% 64.25% 2 66.25 B.A Marks calculated in 800HO63 903 BIVA KUMARI PITAMBER SAH 15-Feb-87 F EBC 84 2613118914 60.14% 62.44% 59.88% 60.82% 2 62.82 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 669 of 673


S.NFormTETPercentageTET Final MeritName Father's Name DOBTET ROLL NO.No.MarksMatric Inter Graduatio Total Weitage No.REMARKSn64 905 RAHUL KUMAR JAYPRAKASH SINGH 04-Aug-89 M UR 91 2647118444 53.00% 58.11% 63.13% 58.08% 2 60.08 B.A Marks calculated in 800SexCategory65 921 ARCHANA SRIVASTAVA ASHOK KUMAR SRIVASTAVA 01-May-80 F UR 91 2608118473 46.22% 53.44% 63.00% 54.22% 2 56.22 B.A Marks calculated in 80066 925 HARSH KUMAR KASHI LAL 31-Oct-88 M EBC 85 2619118591 66.71% 63.22% 62.75% 64.23% 2 66.23 B.A Marks calculated in 80067 1098 JYOTI ARYA AMOD SHARMA 31-Dec-91 F UR 90 3119118176 76.71% 68.11% 68.25% 71.03% 2 73.03 B.A Marks calculated in 80068 1144 JITENDRA KUMAR RAMESHWAR SHARMA 25-Jan-87 M EBC 84 2621118520 82.86% 69.56% 74.25% 75.55% 2 77.55 B.A Marks calculated in 80069 57(A) MANOJ PRABHAKAR DHANESHWAR PD CHOUDHARY 30-Mar-84 M SC 86 2631118442 57.00% 80.33% 69.75% 69.03% 2 71.03 B.A Marks calculated in 80070 723(A) MADHU KUMARI BRIGNANDAN PRASAD SINGH 05-Feb-87 F UR 99 2510118173 68.86% 60.44% 60.63% 63.31% 2 65.31 B.A Marks calculated in 80071 P10 KANCHAN KUMARI LALAN TIWARY 01-Mar-77 F UR 91 2623118470 68.22% 56.33% 62.88% 62.48% 2 64.48 B.A Marks calculated in 80072 P12 PRASHANT KUMAR HARISHANKAR SINGH 02-Nov-74 M UR 105 3603115025 73.67% 76.11% 59.50% 69.76% 4 73.76 B.A Marks calculated in 80073 P13 NAMRTA SINHA ARVIND KUMAR SINGH 27-Feb-85 F BC 92 2634118975 51.71% 56.33% 60.25% 56.10% 2 58.10 B.A Marks calculated in 80074 P14 NAVIN KUMAR MANOHAR PRASAD 12/6/1980 M BC 82 2678115012 66.50% 60.67% 63.00% 63.39% 0 63.39 B.A Marks calculated in 80075 P15 RITU SHONDIK DADAN PRASAD 08-Nov-90 F BC 87 2827118180 71.00% 60.40% 65.63% 65.68% 2 67.68 B.A Marks calculated in 80076 P16 RAHUL KUMAR SINHA GANGA PRASHAD SINHA 28-Dec-74 M BC 83 1313118115 57.67% 52.22% 62.25% 57.38% 2 59.38 B.A Marks calculated in 80077 P18 DEEPAK KUMAR RAJ KUMAR PRASAD 25-Jan-87 M BC 86 1402115290 66.43% 52.56% 59.13% 59.37% 2 61.37 B.A Marks calculated in 80078 P19 MANISHA DHIRENDRA KUMAR SINGH 22-Feb-88 F UR 86 3126118184 52.00% 55.00% 54.13% 53.71% 2 55.71 B.A Marks calculated in 80079 P21 RASHMI KUMARI RAGHUBAR YADAV 02-Dec-76 F BC 84 2156118293 65.89% 61.67% 60.88% 62.81% 2 64.81 B.A Marks calculated in 80080 P22 AJANA GHOSH BIRENDRA KUMAR GHOSH 02-Nov-75 F UR 94 2201118122 62.11% 56.22% 60.63% 59.65% 2 61.65 B.A Marks calculated in 80081 P27 KHUSHBOO KUMARI GONU PRASAD 12-Feb-86 F UR 91 2320118016 67.57% 66.89% 62.75% 65.74% 2 67.74 B.A Marks calculated in 80082 P31 REMA BHARDWAJ ANIL SINGH 10-Jun-85 F UR 84 2657118081 75.71% 58.11% 54.13% 62.65% 2 64.65 B.A Marks calculated in 80083 P32 DHANESHWAR PANDEY SUDARSHAN PANDEY 01-Oct-76 M UR 110 2615118601 71.67% 61.33% 64.63% 65.88% 4 69.88 B.A Marks calculated in 80084 P39 TRIPTI KUMARI BABBAN PRASAD 24-Jun-78 F UR 88 1006115460 76.00% 57.56% 78.13% 70.56% 2 72.56 B.A Marks calculated in 80085 P6 RAMAN KUMAR VERMA SURENDRA KUMADR VERMA 01-Mar-76 M UR 93 0231415102 54.67% 51.22% 81.63% 62.50% 2 64.50 B.A Marks calculated in 80086 P9 SHRUTI YADAV RADHE KRISNA PRASAD 28-Jul-90 F BC 91 3163118076 57.43% 53.89% 64.50% 58.61% 2 60.61 B.A Marks calculated in 800HandicappedPage 670 of 673


MeritS.NFormNo.1 24 SHWETAName Father's Name DOBLATE KRISHNA NANDANPRASADB.Ed/BTr`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphSexCategoryHandicappedTRAINED - SUBJECT - SANSKRITTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training Total15-Jan-70 F UR B.Ed WTC PATNA Patna University Patna BIHAR 114 4017118447 68.11% 46.22% 49.07% 71.60% 58.75% 4 62.75TETWeightageFinalMerit %REMARKS(IN HONS %AGE IS BELOW50%)2 83 ASHA RAJESH KUMAR RAI 07-Jun-86 F UR B.Ed R.A.S.COLLEGE M.D.U. 92 4007118502 51.60% 55.40% 45.55% 68.40% 55.24% 2 57.243 111 JITENDRA KUMAR MISHRA DHARM NATH MISHRA 06-Jan-76 M UR B.Ed T.M.BALIYA PURBANCHAL UNIVERSITY U.P. 109 3109115196 65.67% 44.80% 46.72% 68.40% 56.40% 4 60.40(IN HONS %AGE IS BELOW50%)(IN HONS %AGE IS BELOW50%)4 117 ANAND PRAKASH SHYAM KISHOR PANDEY 01-Jan-80 M UR B.Ed S.S.C.COLLEGE D.D.U.GORAKHPUR U.P. 90 1201115284 49.00% 51.60% 49.50% 64.90% 53.75% 2 55.755 26 DINESH KUMAR PANDEY LATE DHARMDEV PANDEY 01-Mar-79 M UR B.Ed MAHVEER COLLEGE6 81 ARBIND PANDEY LATE RAMDATT PANDEY 29-Jun-68 M UR B.EdSAMPURMANAND SANSKRITUNIVERSITY VARANASI7 38 GEETA KUMARI SACHCHIDANAND SHARMA 01-Mar-78 F UR B.Ed B.P.KOERALAS.S. UNIVERITYVARANASISAMPURMANANDSANSKRITUNIVERSITYTRIBHUWANUNIVERSITYUP 100 3108115096 51.33% 53.60% 47.39% 56.12% 52.11% 2 54.11UP 98 0752118231 59.33% 58.00% 39.50% 50.71% 51.88% 2 53.88(IN HONS %AGE IS BELOW50%)(IN HONS %AGE IS BELOW50%) Sampurnanad sanskritUniversity(IN HONS %AGE IS BELOW50%)Sampurnanad sanskritUniversity/ BA MARKS NOTNEPAL 103 2618118242 67.11% 63.44% 59.73% 45.33% 58.91% 2 60.91 B.Ed from NEPAL8 130 NILU KUMARI LATE LALAN SINGH 10-Jan-88 F UR B.EdLALA LAKSHMI NARAYAN DEGREECOLLEGE ALLHABADKANPUR UNIVERSITY U.P. 101 0754118456 61.86% 56.78% 58.56% 65.88% 60.77% 2 62.77 Marks calculated in 8009 P 13 DEEPAK KUMAR SINGH BHAGWAN SINGH 15-Nov-86 M UR B.EdUNIVERSAL COL.OFEDUCATIONBANGLOREUNIVERSITYKARNATAKA 96 2615118154 53.29% 50.33% 60.88% 69.79% 58.57% 2 60.57 Marks calculated in 80010 134 DAYANAND PATHAK BRAJ BIHARI PATHAK 24-Apr-68 M UR B.Ed S.L.B.R.S.VIDHYAPEETH DELHIK.S.S.UNIVERSITYDARBHAGABIHAR 63.33% 44.33% 0.00% 67.60% 43.82% 0 43.82BA marks not submitted &BSITET11 156 SANGITA KUMARI AMBASTARANJENDRA PRASADAMBASTA08-Dec-69 F UR B.Ed WOMENS TRAINING COLLEGE Patna University Patna BIHAR 87 2662118204 44.44% 51.33% 62.63% 64.10% 55.63% 2 57.63 Marks calculated in 80012 94ACHARYA BHUSHANPRASADRAJNANADAN YADAV 02-Nov-67 M BC B.Ed13 50 MD MAHTAB ALAM MD SHAHABUDDIN 10-Jun-79 M EBC B.EdDR ZAKIR HUSSAINT.T.SULTANGANJBHILAI MAHAVIDYALAYBHILAI14 154 SNEHLATA RAJHANS UMAKANT JHA 05-Jan-72 F UR B.Ed D D E M UB.S.E.B. BIHAR 73.44% 46.50% 53.55% 61.40% 58.72% 0 58.72 Not applicable, SSTET passP RAVISHANKARCHHATISGARSHUKLA UNIVERSITYHRAIPURMagadh UniversityBodhGaya105 1326118138 56.89% 42.89% 52.73% 68.08% 55.15% 4 59.15 SHATIYA ALANKARBIHAR 38.44% 51.22% 54.47% 70.63% 53.69% 0 53.69 TET marks not submitted15 P 12 ABHISHEK RANJAN ABDESH PD YADAV 18-Jan-84 M BC B.Ed YADUVANSHI COLLEGE M.D.U ROHTAK HARIYANA 63.57% 67.89% 65.10% 62.60% 64.79% 0 64.79 TET marks not submittedT REJ_SANSKRIT 15 Page 671 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphUNTRAINED - SUBJECT - SANSKRITS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedTETMarksTET ROLL NO.PercentageMatric Inter GraduationTotalTETWeitageFinal MeritNo.REMARKS1 5 KAUSHALENDRA KISHORE SUBHASH KUMAR SINHA 14-Nov-76 M UR 91 2624118241 54.11% 66.56% 56.50% 59.06% 2 61.06 B.A Marks calculated in 8002 P5 HARI PUJAN JANARDAN JHA 27-Jun-73 M URORTHO101 2369118145 37.44% 48.63% 42.50% 42.86% 2 44.86 B.A Marks calculated in 8003 P6 SHWETA KUMARI BRAJ KISHORE 17-May-82 F UR 88 2671118094 44.43% 76.44% 63.88% 61.58% 2 63.58 B.A Marks calculated in 800Page 672 of 673


`rh; izkjfEHkd f'k{kd fu;kstu & 2012iVuk uxj fuxe vUrxZr izkjfEHkd fo|ky;ksa esa f'k{kd fu;kstu gsrq fofHkUu dkj.kksa ls jí vH;fFkZ;ksa dh fo"k;okj lwphTRAINED - SUBJECT - URDUMeritS.NFormNo.Name Father's Name DOBSexCategoryHandicappedB.Ed/BTTrainingTET TET ROLLPercentageCollege University/Board StateMarks NO.Matric Inter Graduation Training TotalTETWeightageFinalMerit %REMARKS1 67 ALTAMASH SHAZI AFROZ ANWER 04-May-82 F BC B.Ed341-S.M College ofEdu.P.Sharif,PatnaMagadh UniversityBodhGayaBihar 51.43% 53.22% 57.20% 77.70% 59.89% 0 59.89 BSITET Pass not applicable2 26 NAGHMA SHADAB MD SHARFUDDIN ANSARI 15-Jan-86 F BC B.Ed College of T.TMaulana Azad NationalUrdu University,HyderabadA.P 98 2602119669 64.29% 60.22% 56.47% 75.54% 64.13% 2 66.13 Not applicable for Urdu subject3 59 NASREEN AHSAN MD.SANAULLAH AHSAN 19-Sep-78 F UR BT BNR T. college BSEB Bihar 93 2602119699 78.67% 65.89% 62.87% 90.88% 74.57% 2 76.57Persian & urdu (50-Marks)composition.4 51 ISHRAT ARA LT MD ZUNAIL HAQUE 03-Jan-60 F UR B.Ed Patna University Patna Bihar 44.44% 49.67% 61.46% 58.10% 53.42% 0 53.42 TET marks not submitted5 40 MUSARRAT JAHAN MD MAHBOOB ALAM 15-Jan-79 F EBC B.Ed Nalanda Open Uni.Patna Bihar 112 2602119655 67.11% 65.67% 56.00% 68.17% 64.24% 4 68.24 URDU ISUB. IN COMPOSITION6 13 MD SOHAIL AKHTER MD SALIM AKHTER 05-Sep-76 M EBC EAR B.Ed Millat T.T College, Madhubani L.N.M.U, Darbhanga Bihar 98 2602119556 58.44% 56.11% 51.67% 73.00% 59.81% 2 61.81URDU SUB. AS ACOMPOSITION.REJ_URDU 6 Page 673 of 673

More magazines by this user