SISTEM PENDAFTARAN PEMBEKAL

kln.gov.my

SISTEM PENDAFTARAN PEMBEKAL

KEMENTERIANLUAR NEGERISISTEMPENDAFTARANPEMBEKALMANUAL PENGGUNAAPLIKASI ONLINE


Manual PenggunaSistem Pendaftaran PembekalISI KANDUNGANMuka Surat1. TUJUAN 22. SKOP 23. MANUAL PENGGUNAAN SISTEM 3Kementerian Luar Negeri 1


Manual PenggunaSistem Pendaftaran Pembekal3. MANUAL PENGGUNAAN SISTEMManual penggunaan sistem bagi setiap proses di dalam Sistem Pendaftaran Pembekalonline adalah seperti berikut:A. LOG MASUKI. Log Masuk ke Sistem Pendaftaran PembekalKeterangan:Log masuk ke Sistem Pendaftaran Pembekal online.Langkah-langkah:1. Sila layari Portal Rasmi KLN di http://www.kln.gov.my. Sila gunakan pelayar web MozillaFirefox versi 3.6 (atau lebih tinggi) atau Internet Explorer versi 8.0 (atau lebih tinggi).2. Klik pada ikon Sistem Pendaftaran Pembekal. Skrin Log Masuk Sistem PendaftaranPembekal akan dipaparkan. Rujuk gambar rajah A-I-1.Gambar Rajah A-I-1: Log Masuk Sistem Pendaftaran PembekalKementerian Luar Negeri 3


Manual PenggunaSistem Pendaftaran Pembekal3. Masukkan No. Pendaftaran Syarikat (MyCoID) dan Kata Laluan. Klik butang LOG MASUK untuk log masuk ke dalam sistem. Klik butang RESET untuk mengosongkan ruangan.Jika log masuk berjaya, Skrin Pendaftaran Maklumat Pembekal akan dipaparkan.Rujuk gambar rajah B-I-1.Jika log masuk gagal, error message berikut akan dipaparkan: ‘KombinasiMyCoID dan Kata Laluan adalah tidak sah’.II.Pendaftaran AwalKeterangan:Pendaftaran awal.Langkah-langkah:1. Pada Skrin Log Masuk klik pada ‘Kali pertama masuk? Klik di sini’. Skrin PendaftaranAwal akan dipaparkan. Rujuk gambar rajah A-II-1.Gambar rajah A-II-1 : Pendaftaran Awal2. Masukkan semua maklumat yang diperlukan. Klik butang DAFTAR untuk menghantar maklumat. Klik butang RESET untuk mengosongkan ruangan.Kementerian Luar Negeri 4


Manual PenggunaSistem Pendaftaran PembekalNota:Kata laluan hendaklah hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 12 aksara dengankombinasi huruf, nombor dan simbol.Jika pendaftaran awal berjaya, Skrin Pendaftaran Awal Berjaya akan dipaparkan.Anda dikehendaki untuk membuka email bagi mengaktifkan pendaftaran. Rujukgambar rajah A-II-2.Gambar rajah A-II-2 : Pendaftaran Awal BerjayaSetelah akaun anda telah diaktifkan, Skrin Akaun Telah Diaktifkan akandipaparkan. Rujuk gambar rajah A-II-3.Gambar rajah A-II-3 : Akaun Telah Diaktifkan3. Klik ‘Kembali ke Skrin Log Masuk’ untuk log masuk ke dalam sistem.III. Lupa Kata LaluanKeterangan:Mendapatkan semula kata laluanLangkah-langkah:1. Pada skrin Log Masuk klik pada ‘Lupa Kata Laluan? Klik di sini’. Skrin Lupa KataLaluan akan dipaparkan. Rujuk gambar rajah A-III-1.Kementerian Luar Negeri 5


Manual PenggunaSistem Pendaftaran PembekalGambar rajah A-III-1 : Lupa Kata Laluan2. Masukkan semua maklumat yang diperlukan. Klik pada butang HANTAR untuk menghantar maklumat. Klik pada butang RESET untuk mengosongkan ruangan.Sekiranya maklumat yang dimasukkan adalah sah, mesej berikut akandipaparkan “Kata laluan anda telah dihantar menerusi emel. Sila semak emelanda”.Kementerian Luar Negeri 6


Manual PenggunaSistem Pendaftaran PembekalB. PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBEKAL.I. Pendaftaran Maklumat PembekalKeterangan:Pendaftaran Maklumat Pembekal secara online.Langkah-langkah:1. Masukkan maklumat yang diperlukan. Klik butang SIMPAN untuk mendaftar maklumat pembekal. Klik butang SIMPAN/KELUAR untuk mendaftar maklumat pembekal dan keluardari sistem. Klik butang BATAL untuk membatalkan pendaftaran.Gambar rajah B-I-1 : Pendaftaran Pembekal2. Sekiranya pendaftaran berjaya, skrin makluman pendaftaran telah berjaya akandipaparkan. Rujuk gambar rajah B-I-2. Klik butang CETAK untuk mencetak salinan pendaftaran pembekal dalam formatPDF. Klik butang KEMASKINI sekiranya ingin membuat pengemaskinian. Klik butang SKRIN SEBELUMNYA untuk kembali ke skrin sebelumnya. Klik butang TUTUP PELAYAR WEB untuk menutup pelayar web.Kementerian Luar Negeri 7


Manual PenggunaSistem Pendaftaran PembekalGambar rajah B-I-2 : Pendaftaran BerjayaII.Kemaskini Maklumat PembekalKeterangan:Pengguna boleh log masuk semula ke dalam sistem dan mengemaskini maklumat syarikatpada bila-bila masa diperlukan.Langkah-langkah:1. Log Masuk pada Sistem Pendaftaran Pembekal. Skrin Maklumat Pembekal akandipaparkan. Rujuk gambar rajah B-II-1.2. Masukkan maklumat yang ingin dikemaskini. Klik butang SIMPAN untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini. Klik butang SIMPAN/KELUAR untuk menyimpan maklumat dan keluar darisistem. Klik butang CETAK untuk mencetak maklumat dalam format PDF.Gambar rajah B-II-1: Maklumat PembekalKementerian Luar Negeri 8


Manual PenggunaSistem Pendaftaran Pembekal- Selamat Menggunakan Sistem Pendaftaran Pembekal -Disediakan Oleh :Seksyen Pembangunan,Bahagian Teknologi Maklumat dan KomunikasiKementerian Luar Negeri 9

More magazines by this user
Similar magazines