Blog 172 Edisi Ketiga - JPBD

townplan.gov.my

Blog 172 Edisi Ketiga - JPBD

seksyen infoHjh. Zakiah bt. Hj. AliApakahLembagaRayuan?Lembaga Rayuan berfungsi untukmemberikan peluang kepada seseoranguntuk mengemukakan rayuan sekiranyamerasa terkilan atau tidak berpuas hatiterhadap keputusan pihak berkuasaperancang tempatan (PBPT) bagipermohonan kebenaran merancang yangdikemukakan.Rujukan• Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976• Risalah Perancangan Bandar dan Desa Siri 007 Edisi Kedua 2005• Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan• Draf Kompilasi Kes-Kes Lembaga Rayuan Pulau Pinang 1992-2006Blog @172 | 21

More magazines by this user
Similar magazines