LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

8.4.1.3. Analisis terhadap data penggunaan petak letak kereta pada 21 dan 22 Disember2010 mendapati, jam 8.00 pagi hingga 11.00 pagi dan jam 2.00 petang hingga 3.00 petangadalah waktu puncak di mana bilangan pengguna meletak kenderaan atau penggunaanpetak letak kereta adalah banyak. Keadaan ini menyebabkan pengguna meletakkenderaan tidak mengikut peraturan seperti berikut:a. Zon FajarSebanyak 834 petak disediakan di kawasan Zon Fajar. Zon ini adalah kawasantumpuan pengguna kerana terdapat bank-bank dan hotel-hotel. Kebanyakanpengguna yang berurusan di zon ini meletak kereta secara berlapis dengan kereta laindan meletak kenderaan di luar petak. Keadaan ini menambah kesesakan lalu lintasseperti di Gambar 8.1 hingga Gambar 8.4.Gambar 8.1 Gambar 8.2KenderaanKenderaan DiletakkanDiletakkan Di luar PetakBerlapis Dengan Kereta LainSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Zon FajarTarikh: 21 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Zon FajarTarikh: 21 Disember 2010Gambar 8.3 Gambar 8.4KenderaanDiletakkan Di luar PetakKenderaanDiletakkan Di luar PetakSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Zon FajarTarikh: 22 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Zon FajarTarikh: 22 Disember 201098

More magazines by this user
Similar magazines