LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gambar 8.21 Gambar 8.22Petak Tidak DisenggaraGarisan Dan Nombor Petak Telah PudarSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Zon FajarTarikh: 14 Mei 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Zon KastamTarikh: 14.Mei 2010Gambar 8.23Garisan Dan Nombor Petak Telah PudarSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Zon DewanTarikh: 14 Mei 2010ii. Keadaan ini menunjukkan Syarikat Konsesi tidak mematuhi terma perjanjian yangdipersetujui dan pihak Majlis juga tidak menguatkuasakan terma kontrak denganmengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kerja menyenggara yang patutdilaksanakan. Keadaan ini memberi kesan kepada pengguna yang tidak selesadengan keadaan tempat letak kereta yang ditakungi air, sukar meletakkan keretakerana garisan petak yang telah pudar serta menafikan hak mereka untukmengetahui kadar bayaran kerana papan notis bayaran tidak jelas akibatkeusangan dan kerosakan.iii. Selepas teguran Audit, Majlis telah menulis surat kepada Syarikat Konsesi untukmembuat penyenggaraan terhadap tempat letak kereta dan menggantikan notisnotisyang telah usang, rosak dan tertanggal.106

More magazines by this user
Similar magazines