LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

telah dinaik taraf mengalami kerosakan. Menurut penjelasan MDK, penyenggaraan tidakdibuat terhadap kemudahan yang telah disiapkan kerana tidak mempunyai peruntukankewangan.Gambar 9.58Kaca Pecah Mengundang BahayaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Dewan Serbaguna Kg. Jaya Baru, KunakTarikh: 2 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Dewan Serbaguna Kg. Jaya Baru, KunakTarikh: 2 Disember 2010Gambar 9.59Kaca Pecah Mengundang BahayaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Dewan Serbaguna Kg. Jaya Baru, KunakTarikh: 2 Disember 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Dewan Serbaguna Kg. Jaya Baru, KunakTarikh: 2 Disember 2010Pada pendapat Audit, MDK perlu merancang dan memasukkan programpenyenggaraan ke dalam anggaran belanjawan tahunan MDK supaya kemudahan awamyang disediakan dapat disenggara dengan sempurna serta sentiasa dalam keadaanbaik untuk keselesaan pengguna.9.5. SYOR AUDITBagi membaiki kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini dan juga memastikan perkarayang sama tidak berulang dalam pelaksanaan perolehan yang lain, adalah disyorkan supayaPBT mengambil tindakan berikut:139

More magazines by this user
Similar magazines