LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gambar 10.33 Gambar 10.34Alat Tulis Tidak Diagihkan SepenuhnyaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SK Weston, BeaufortTarikh: 28 Julai 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SK Lohan, RanauTarikh: 18 Ogos 2010Gambar 10.35 Gambar 10.36Alat Tulis Tidak Diagihkan SepenuhnyaSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SK Waang, RanauTarikh: 19 Ogos 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SK Tansau, PutatanTarikh: 2 September 201010.4.3.2. Lebihan stok alat tulis yang tersimpan dan tidak diagihkan sepenuhnya kepadapelajar adalah disebabkan pihak sekolah tidak menerima garis panduan berkaitan kadarpembahagian bantuan alat tulis kepada pelajar. Ini memberi kesan kepada pelajar keranatidak mendapat bantuan mengikut kadar yang ditetapkan dan lebihan barang bantuan yangtersimpan tidak dapat dimanfaatkan dengan sewajarnya. Berdasarkan maklum balas yangditerima dari KPMHEP, pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sabah akan memastikan sekolahyang terlibat mengambil tindakan terhadap lebihan alat tulis yang berada dalam simpanansekolah untuk diagihkan kepada pelajar.Pada pendapat Audit, agihan bantuan alat tulis adalah kurang memuaskan di manapelajar tidak mendapat bantuan yang sepatutnya kerana pihak sekolah tidak menerimaGaris Panduan berkaitan kadar pembahagian bantuan dan menyebabkan barangbantuan tersimpan serta tidak dimanfaatkan dengan sewajarnya.157

More magazines by this user
Similar magazines