LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

perpustakaan Ibu Pejabat mendapati, perolehan buku-buku tersebut masih diteruskandisebabkan perpustakaan telah menetapkan sasaran minima koleksi untukpembukaan perpustakaan baru dimana perolehan koleksi perlu dibuat secaraberperingkat. Buku-buku tersebut tidak diagihkan ke perpustakaan berkenaan keranabanggunan perpustakaan berkenaan belum siap pembinaannya atau masih belumberoperasi. Mengikut maklum balas Perpustakaan Negeri Sabah, koleksi tersebutakan diagihkan ke Perpustakaan Cawangan Kota Belud, Perpustakaan CawanganMembakut, Perpustakaan Desa Kg. Mansiat, Keningau dan Perpustakaan Desa Kg.Penontomom, Tenom. Koleksi baru tersebut adalah seperti di Jadual 11.3 danGambar 11.30 hingga Gambar 11.31.Jadual 11.3Perolehan Koleksi Buku Di Perpustakaan Cawangan Kudat Yang Tidak DipamerkanBil. Koleksi YangBil. Penempatan KoleksiDiedarkanStatus BangunanKotak Naskah1. Perpustakaan Pekan Pitas 63 5,981 Pembinaan dibatalkan.2.Perpustakaan CawanganMatunggong22 3,292 Proses pembinaan.3.Perpustakaan Cawangan KotaProses pembinaan bangunan33 1,309Beludbaru.4.Perpustakaan Desa Sonsogon,Kudat22 906 Siap dan belum operasi.Jumlah 140 11,644Sumber: Statistik Edaran Bahagian Rangkaian, Bahagian Perolehan dan lawatan ke lokasiGambar 11.30Perolehan Koleksi Pepustakaan CawanganMatunggong Di Penempatan SementaraGambar 11.31Perolehan Koleksi Perpustakaan CawanganKota Belud Di Penempatan SementaraSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Perpustakaan Cawangan KudatTarikh: 28 Julai 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Perpustakaan Cawangan KudatTarikh: 28 Julai 2010b. Semakan Audit ke atas statistik edaran buku baru di setiap perpustakaan bergerakmendapati, sejumlah 19,619 buah naskah buku perpustakaan bergerak masihdisimpan dalam kotak. Buku tersebut melibatkan perpustakaan bergerak di Beaufortsebanyak 9,138 naskah dan Penampang sebanyak 10,481 naskah. Lawatan Auditpada 12 Julai 2010 di Perpustakaan Bergerak Beaufort mendapati, bas perpustakaanbergerak yang terlibat telah disahkan tidak ekonomik untuk dibaiki sejak 17 Mac 2006.Manakala, lawatan Audit pada 12 Jun 2010 di perpustakaan bergerak Penampang173

More magazines by this user
Similar magazines