LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

11.4.5. Pelupusan koleksia. Prosedur pelupusan bagi perpustakaan cawangan, wilayah dan desa adalahberdasarkan Surat Pekeliling Jabatan Bil 3/2007 Garis Panduan Pelupusan Aset DanBarang. Pekeliling tersebut menghendaki aset yang tidak digunakan dikenalpasti dandisenaraikan untuk dikemukakan kepada urusetia sebelum perlantikan LembagaPemeriksa. Panduan Pelupusan bagi Ibu Pejabat Perpustakaan pula berpandukan MSISO 9001:2000 Perpustakaan menetapkan bahan-bahan yang hendak dilupushendaklah disenaraikan mengikut tajuk pengarang, harga asal/harga susutnilai,tahun/nombor rujukan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan.b. Lawatan Audit pada bulan Julai hingga Oktober 2010 di 3 perpustakaan wilayah dan 6perpustakaan cawangan mendapati, lambakan buku lama di dalam stor untuk tindakanpilih buang berlaku di Tawau, Kudat, Lahad Datu dan Beluran. Bagaimanapun,kuantiti dan nilai buku koleksi tersebut tidak dapat dipastikan kerana tidak ada senaraidibuat. Ini menyebabkan koleksi lama bercampur dengan koleksi baru, keadaan stormenjadi sempit dan buku yang berpotensi didermakan terdedah kepada kerosakan.Selepas teguran Audit, Perpustakaan telah mengeluarkan arahan dan tindakanpelupusan kepada semua perpustakaan yang terlibat. Koleksi lama untuk proses pilihbuang dan pelupusan adalah seperti di Gambar 11.43 hingga Gambar 11.46.Gambar 11.43Buku Belum DisenaraikanUntuk Proses Pilih BuangGambar 11.44Buku Belum DisenaraikanUntuk Proses Pilih BuangSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Perpustakaan Wilayah TawauTarikh:19 Ogos 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Perpustakaan Cawangan KudatTarikh: 27 Julai 2010178

More magazines by this user
Similar magazines