LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

terus kepada G Groups Enterprise dan siap pada 2 November 2007. Projek inibertujuan untuk dijadikan pusat penyelidikan terhadap habitat Rusa Sambahsebagai daya tarikan eko-pelancongan Taman Haiwan Sorinsim.ii. Lawatan Audit pada 27 Julai 2010 mendapati, tapak projek terbiar dan kawasantelah dipenuhi dengan semak samun. Hasil temubual Audit dengan pegawaiberkuasa TTS mendapati, tapak tersebut terbiar kerana Sabah Electricity Sdn. Bhd.(SESB) belum menyambung bekalan elektrik di bangunan ini untuk membolehkanprojek ini diserahkan sepenuhnya kepada pengurusan TTS oleh Kontraktor. Selainitu, TTS juga kekurangan kakitangan yang mempunyai kemahiran zoologi untukmenjalankan penyelidikan terhadap habitat Rusa Sambah.iii. Pihak TTS memaklumkan, mereka telah memohon penambahan kakitangan untuktujuan ini tetapi tidak diluluskan oleh pihak JPA. Bagi mengelak tapak projek terusterbiar, pihak TTS telah memindahkan 6 ekor Rusa Sambah dari Taman TropikaPoring ke Taman Haiwan Sorinsim dalam bulan Mac 2011. Bagaimanapun,pemindahan Rusa Sambah masih tidak membolehkan kemudahan Taman HaiwanSorinsim beroperasi sepenuhnya kerana masalah kekurangan kakitangan danbekalan elektrik masih belum selesai. Keadaan projek adalah seperti diGambar 12.11 hingga Gambar 12.13.Gambar 12.11Bangunan Dan Kemudahan TamanHaiwan Yang Terbiar Tidak DigunakanGambar 12.12Laluan Ke Bangunan DanKemudahan Taman HaiwanYang Dipenuhi Rumput Dan LalangSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Taman Haiwan, Sorinsim Kota MaruduTarikh: 27 Julai 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Taman Haiwan, Sorinsim Kota MaruduTarikh: 27 Julai 2010191

More magazines by this user
Similar magazines