LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gambar 12.15Dinding Bangunan PusatPenerangan Tidak Rata dan KemasGambar 12.16Pemasangan PenghawaDingin Tidak KemasSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stesen Sorinsim Kota MaruduTarikh: 27 Julai 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stesen Sorinsim Kota MaruduTarikh: 27 Julai 2010Gambar 12.17Rangka Pintu BerlubangGambar 12.18Pemasangan Lantai Tidak KemasSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stesen Sorinsim Kota MaruduTarikh: 27 Julai 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Stesen Sorinsim Kota MaruduTarikh: 27 Julai 2010ii. Temu bual dengan pihak JKR Kota Marudu pada 29 Julai 2010 memaklumkan, JKRKota Marudu telah melantik kontraktor baru iaitu Unsum Enterprise melalui sebutharga bernilai RM0.09 juta untuk menyiapkan kerja yang terbengkalai. Kerjakontraktor baru telah bermula pada 6 Oktober 2010 dan siappada 6 Disember2010. Projek Kemudahan Pelancongann Stesen Sorinsim Kota Marudu telahdiserahkan kepada TTS pada 22 Disember 2010 setelah semua kecacatan dibaiki.b. Projek Kemudahan Pelancongann di StesenMahua, Tambunani.Projek bernilai RM1.72 juta telah ditawarkan kepada Pemborong Fee DeeEnterprise secara tender dan diselia oleh JKR DaerahTambunan. Lawatan Audit ketapak Projek Kemudahan Pelancongan pada 29 Julai 2010 diMahua Tambunanmendapati, pembinaan komplek utama, asrama, surau dan wakaf gagal disiapkan194

More magazines by this user
Similar magazines