LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Perolehan(2008 - 2010)Jualan(2008 - 2010)Kedudukan StokPada 31.12.2010Baki StokBerbandingPerolehanPeratus(%)Bil.Nama ProdukKuantiti Kuantiti Baki Stok Nilai Stok(Unit) (Unit) (Unit) (RM)13. T-Shirt – Borneo Bird 2,677 1,709 72 16,166 28.8Jumlah 483,551Sumber: Sri Pelancongan Sabah Sdn. Bhd.Nota: Tiada Perolehan Dibuat Untuk Tahun 2010 Bagi 13 Jenis Produk Di Jadual Di Atas.ii. Analisis terhadap simpanan stok menunjukkan pada tahun 2008 dan 2009, SPStelah membuat perolehan yang banyak iaitu antara 489 unit hingga 50,000 unit bagi13 jenis produk. Manakala bagi tempoh tahun 2008 hingga 2010, kadar jualanadalah kecil iaitu antara 38 unit hingga 8,313 unit sahaja. Ini menunjukkanperolehan yang dibuat pada tahun 2008 dan 2009 masih mempunyai baki stok yangtinggi iaitu antara 64.5% hingga 99.2% bagi 12 daripada 13 jenis produk tersebut.Semakan Audit mendapati, pihak SPS tidak menetapkan paras stok minimum bagisetiap jenis produk jualan dan menyebabkan berlakunya pegangan stok yang tinggi.Selain itu, kadar pusingan stok yang rendah iaitu antara 0.44 hingga 0.87 bagitahun 2008 hingga 2010 dan perolehan yang tidak dirancang adalah antara puncaberlakunya simpanan stok yang tinggi.14.4.2.2. Penganjuran AcaraBahagian Penganjuran Acara telah dipertanggungjawabkan untuk menganjurkan acaraacarapelancongan Negeri Sabah bagi pihak LPS. Selain itu, SPS juga bekerjasamadengan Pejabat Daerah, organisasi bukan Kerajaan dan pihak-pihak lain untukmenganjurkan, memantau dan mempromosikan acara pelanconagan di peringkat daerah.a. Acara Dirancang Dan Dianjurkani. Tiga acara utama yang dianjurkan oleh SPS pada setiap tahun adalah PestaSabah, Perlumbaan Perahu Naga dan Climbathon Antarabangsa Gunung Kinabaluyang mendapat sambutan penyertaan yang baik dari dalam dan luar negara. Padasetiap tahun, penganjuran acara ini menunjukkan trend peningkatan penyertaan.Acara-acara lain yang melibatkan kerjasama dengan agensi lain antaranya PestaBambu, Pesta Gambus, Pesta Jagung, Pesta Rumbia dan lain-lain pesta yangdisenaraikan dalam kalendar tahunan SPS. Mengikut rekod SPS, acara yangdirancang dan dianjurkan bagi tahun 2008 hingga 2010 adalah seperti diJadual 14.5.211

More magazines by this user
Similar magazines