LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Jadual 15.5Pembayaran Pendahuluan Kepada Sub Kontraktor dan PMCPembayaranBil.Sub Kontraktor / PMCPendahuluanBil. JumlahLokasi(Kali) (RM Juta)1. Norisham Construction & Development Sdn. Bhd. 29 1.66 Tawau2. MK Tegap 58 1.59 Laya-Laya3.Astimakmur Sdn. Bhd. & Kinapermai Construction Sdn.Bhd. JV31 1.24 Laya-Laya4. Unicitra Sdn. Bhd. 2 1.11 Lahad Datu5. LKH Enterprise Sdn. Bhd. 2 1.00 Tawau6. Ablelead Management Sdn. Bhd. 13 0.75 PMC7. Cormag Corporation Sdn. Bhd. 17 0.61 Laya-Laya8. Malanta (S) Sdn. Bhd. 2 0.61 Lahad Datu9. Waishun Saujana 12 0.40 Laya-Laya10. Permai View Sdn. Bhd. 15 0.31 Laya-Laya11. Kontraktor Komtrosan Sdn. Bhd. & Ecomahir Sdn. Bhd. JV 13 0.27 InanamSumber: Supernesa Sdn. Bhd.Jumlah 9.55ii. Pembayaran Dibuat Terhadap Kerja Yang Belum DilaksanakanMengikut perjanjian, pembayaran kepada sub kontraktor akan dibuat berdasarkankemajuan kerja yang telah dilaksanakan dan disahkan oleh pihak yangbertanggungjawab (konsultan) seperti dalam sijil interim. Semakan Auditmendapati, pembayaran telah dibuat bagi kerja-kerja pembinaan lantai/struktur 4setengah blok rumah teres kos rendah (Type A) dan 3 blok rumah teres kossederhana (Type C) berjumlah RM1.41 juta kepada sub kontraktor (NorishamConstruction & Development Sdn. Bhd.) bagi projek perumahan di Jalan Apas,Tawau. Lawatan Audit ke tapak projek perumahan tersebut pada 28 Oktober 2010mendapati, kerja pembinaan lantai/struktur bagi blok berkenaan belum dimulakan.Bagaimanapun, lawatan Audit pada 27 Januari 2011 mendapati, kerja-kerjapembinaan lantai bagi Type A telah dimulakan seperti di Gambar 15.10 danGambar 15.11.227

More magazines by this user
Similar magazines