LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

16.5.2. Melengkapkan SOP sedia ada dengan mengambil kira prosedur perolehan, polisiperakaunan, penerimaan, pembayaran, pengurusan aset, pelaburan dan pinjaman sertapengurusan sumber manusia yang terperinci.16.5.3. Lembaga Pengarah perlu memainkan peranan aktif dan berkesan untuk memantauaktiviti dan pengurusan kewangan syarikat agar syarikat berdaya maju dan mampu bersaingserta mematuhi peraturan kewangan sepenuhnya.257

More magazines by this user
Similar magazines