LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gambar 2.19Pintu Lama Yang DigantiDiletakkan Di Belakang Flat GuruGambar 2.20Lampu Lama Yang DigantiDiletakkan Di Koridor Flat Guru A2-2Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SMAN Pantai Manis, PaparTarikh: 30 September 2010Gambar 2.21Batang Paip PVC TidakDibersihkan Dan Terbiar Di Atas SilingSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SMAN Pantai Manis, PaparTarikh: 1 Oktober 2010Gambar 2.22Earth Chamber Tidak DitutupDi Koridor Bilik Darjah YangBoleh Membahayakan PelajarSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SMAN TambunanTarikh: 14 Julai 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SAN Benoni, PaparTarikh: 4 Oktober 20102.4.3.2. Kerja yang dilaksanakan kurang sempurna kerana JHEAINS tidak membuatpemeriksaan yang teliti untuk memastikan tapak bersih selepas projek disiapkan. Inimengakibatkan bahan-bahan rosak yang telah diganti ditinggalkan di tapak projek bolehmenjejaskan keselesaan dan keselamatan pelajar. Hasil teguran Audit, bahan-bahan yangditinggalkan telah dibersihkan dan earth chamber telah disimen.Pada pendapat Audit, JHEAINS tidak memantau dengan teliti kerja-kerja yangdilaksanakan untuk memastikan tapak projek bersih, kerja dilaksanakan dengansempurna dan selamat selepas projek disiapkan.18

More magazines by this user
Similar magazines