LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gambar 2.25Lampu Hampir TertanggalGambar 2. 26Kipas Dan Siling Hampir TertanggalSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SAN Pengalat Kecil, PaparTarikh: 19 Oktober 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SAN Pengalat Kecil, PaparTarikh: 19 Oktober 2010Gambar 2.27Tiada Penyokong Saluran Paip KumbahanGambar 2.28Tanah MendapSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SAN Bongawan, PaparTarikh: 27 September 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: SAN Menawo, KeningauTarikh: 20 Oktober 20102.4.4.2. JHEAINS tidak dapat memastikan kerja penyenggaraan yang dilaksanakan telahmematuhi piawaian yang ditetapkan. Ini mengakibatkan kerja yang dilaksanakan tidakberkualiti dan menjejaskan imej Kerajaan. Hasil dari teguran Audit, JHEAINS telahmengarahkan kontraktor untuk membaiki kerosakan di SAN Bongawan, SMAN PantaiManis dan SAN Menawo pada November 2010.Pada pendapat Audit, JHEAINS tidak membuat pemantauan yang teliti untukmemastikan kerja penyenggaraan dilaksanakan dengan mematuhi piawaian yangditetapkan.2.4.5. Kerosakan Bangunan Dan Kemudahan Sekolah AgamaBangunan dan kemudahan sekolah agama hendaklah dibina dan disenggara dengan baiksupaya bebas dari kerosakan yang akan menjejaskan keselesaan guru dan pelajar. Lawatan20

More magazines by this user
Similar magazines