LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Bil.ii. Pencapaian keseluruhan setiap bahagian mendapati hanya 4 daripada 8 BahagianHariyang tidak mencapai tahap kerja lapangan dengan memuaskan iaitu PPDSandakan 40%, PPD Keningau 30%, PPD Kota Kinabalu 11% dan PPD Tawau39% seperti di Carta 3.2.Carta 3.2Sasaran Dan Pencapaian Operasi Kerja Lapangan Bagi Tahun 2010550500450400350300250200150100500240162MCEESDK480194PPDSDK161120MCEEKGU360150120PPDKGU MCEEKK PPDKKMCEETWUPPDTWUSasaran 240 480 120 360 120 360 120 240Sebenar 162 194 161 109 150 38 132 94Nota: KK – Kota Kinabalu, SDK – Sandakan, KGU – Keningau, TWU – Tawau109iii. Bagi 29 buah kenderaan di PPD dan MCEE yang dilawati, didapati 10 kenderaanJabatan lebih banyak digunakan untuk tujuan pentadbiran berbanding operasipemantauan pada tahun 2010 seperti di Jadual 3.4.Jadual 3.4Kekerapan Penggunaan Kenderaan Jabatan Bagi Rutin Utama Pada Tahun 2010Rutin Bilangan Kekerapan PencapaianJenis PentadbiranUtama Perjalanan Operasi (%)Kenderaan(a) (b)(c)(b/c = d)No.KenderaanA. PPD Keningau1. SB 7594 A Double Cab 18 186 204 912. SS 5880 E* Station Wagon 134 - - -3. SAB 3930 A Double Cab 52 131 183 724. SAB 3927 A Double Cab 33 66 99 67Jumlah 237 383 486 79B. MCEE Keningau5. SB 9546 A Double Cab 37 110 147 756. SB 8354 A Double Cab 19 177 196 907. SAA 1409 R Fortuner 24 111 135 828. SB 7608 A Double Cab 13 93 106 889. SAA 5154 J Double Cab 3 151 154 98Jumlah 96 642 738 87C. PPD Kota Kinabalu10. SAA 1350 R Double Cab 128 63 191 3311. SAA 2457 D Double Cab 146 34 180 1912. SAA 4907 D Double Cab 3 53 56 TM13. SA 7629 U* Isuzu Tropper 96 - - -Jumlah 373 150 427 35D. MCEE Kota Kinabalu14. SAA 2334 B Double Cab 43 44 87 51360381201322409434

More magazines by this user
Similar magazines