LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

No.KenderaanSAA 5139 NSAA 2015 ASAB 3930 ASAB 9561 ASAB 3927 ASS 578 FSAA 2035 ASAA 1326 RSAA 1339 RSAA 6756 LSB 7560 ASA 9067 Vapabila semua urusan yang melibatkan penyenggaraan kenderaan dikendalikan olehJKR. Semakan Audit terhadap surat permohonan pemeriksaan untuk pembaikan dariJabatan ke JKR dan perbandingan tarikh kelulusan JKR (Borang JKR.1) mendapatitempoh memberikan kelulusan kepada Jabatan adalah terlalu lama seperti diJadual 3.7.LokasiPPDKGUPPDKGUPPDKGUPPDKGUPPDKGUPPDKGUMCEETWUMCEETWUMCEETWUMCEETWUMCEETWUPPDSDKJadual 3.7Tempoh Masa Kelulusan Penyenggaraan Terlalu LamaTarikh SuratPermohonanJabatanTarikhKelulusanJKRTarikhPengesahanPembaikanJenisPenyenggaraanTempohKelulusanPenyenggaraan(Hari)TempohPengesahanPembaikan(Hari)12.03.2010 16.08.2010 TM Penyenggaraan. 158 TM01.02.2010 28.04.2010 TMPeriksa DanSenggaraPenghawaDingin.87 TM22.03.2010 16.08.2010 TM Ganti Cermin Sisi. 148 TM02.08.2010 20.09.2010 TM Penyenggaraan. 50 TM17.05.2010 12.08.2010 TMPenyenggaraanAm/ Greasing.88 TM11.06.2010 16.08.2010 TM Tukar Tayar. 67 TM14.10.2009 07.12.2009 TMPenyenggaraanDan Tukar Bateri.55 TM27.07.2009 07.12.2009 TMTukar Spring DanBush.134 TM13.01.2009 23.04.2009 TMPenyenggaraanDan BaikiMudguard.101 TMTukar Spring03.02.2010 03.02.2010 31.03.2010 Bush Dan Ganti 1 57Absorber.17.11.2009 17.11.2009 29.01.2010Periksa Dan BaikiEnjin.1 7419.10.2009 16.11.2009 29.01.2010Baiki HousingGearbox.28 7530.11.2009 30.11.2009 12.01.2010Senggara DanBaiki Brek.1 4421.07.2010 21.07.2010 22.10.2010 Ganti Tayar. 1 9430.11.2009 30.11.2009 12.01.2010 Wheel Alligment. 1 44Baiki Bonet09.12.2009 09.12.2009 05.02.2010Belakang DanPenghawa1 59Dingin.Ganti Penapis02.06.2010 02.06.2010 15.07.2010 Penghawa1 44Dingin.Pendawaian,26.03.2010 17.05.2010 TMPenyenggaraanDan Penggantian53 TMPam Minyak.Sumber: Jabatan Perhutanan Negeri SabahNota: SDK – Sandakan, KK – Kota Kinabalu, KGU – Keningau, TWU – TawauTM – Tiada Maklumat di catatb. Semakan Audit selanjutnya mendapati, tempoh masa kelulusan dan tempoh masapengesahan pembaikan dari pihak JKR untuk penyenggaraan sesebuah kenderaan40

More magazines by this user
Similar magazines