676 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com

676 zenbakia - Eta Kitto!

kitto!…eta676 zkia. 2009-IV-30 ASTEKARIAMAHAINGURUAsindikatuakmaiatzaren1aren aurreanArgazkilaritzaMaiatzeanToribio Etxebarria, 1 - behea943 20 42 99ARTEKARITZAAUTOAREN ASEGURUApreziorik onenean


Batxilergorako AURREMATRIKULAMAIATZAREN 4tik 8raUNI EIBARUNI ERMUAOtaola Hiribidea, 2920600 EIBARTel. 943 20 84 44Faxa. 943 20 31 96iesuni@un i.hezitek.netwww.uni.hezitek.netOngarai Auzoa48260 ERMUATel. 943 17 62 57Faxa. 943 17 64 50iesuni@un i.hezitek.netwww.uni.hezitek.netGURE ESKAINTZAERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAKMerkataritzaAdministrazio KudeaketaMikroinformatika-Sistemak eta SareakGOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAKNazioarteko MerkataritzaAdministrazio eta FinantzakInformatika-Aplikazioen GarapenaGorputz eta Kirol-ekintzen AnimazioaInformatika Sistemen Administrazioa*Lana eta Etengabeko Prestakuntza*Erasmus eta Leonardo ProgramakBATXILERGOAGiza eta Gizarte ZientziakZientzia eta Teknologia


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe,S. Hernandez eta E. Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:Vicente CerveraBANAKETA-ARDURADUNA:Ihintza FernandezTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKERRENKOLADAN.- Ilaran, bata bestearen atzetik. “Piñua errenkoladansartzen dabe”.ERREPIKA.- Ume baten heriotza iragartzen duen kanpaikada mota.“Errepikiakin eruango habe hi, alperrik hirurogei urtian aurrera”.Etengabeko jarduna, hitz jarioa. “Ataiko atian, auzoko guztiegaz harekdarabixan errepikia geldittuko dabenik”“Kontzienteagoak izan beharko genuke teknologienaurrean. Denbora behar badugu ere aldaketenondorioekin konturatzeko, hobe lehenbailehenikastea. Oraindik ez da heldu, baina internet ari dacyborg orokor baten forma hartzen. Teknologiakjainko berriak balira bezala onartzen ditugu; gainera,jainkoak ez bezala, ikusi ere egiten ditugu”(Juan Bautista Bengoetxea, filosofoa)– OHARRA –Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzekoorduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin.Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoazaigu. Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorakotesturik kaleratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak moztekoeskubidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuaridagokionez, berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta aldizkariakez du bere gain hartuko bertan kaleratzen diren iritziengaineko erantzunkizunik.Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzeaerabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahalajaso eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidalidaitezke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.comERREDAKZIOAasteko H E M E R O T E K A esaldiak“Medikuaren rola izugarri aldatu da: gehiegi, gauzaonerako. Orain dela 80 urteko erretratuak ikusi,eta 21 urterekin karrera amaitutakoak kapela, tximeletaeta bibotearekin zeuden ordurako. Sasoihartako harrokeria ez zait gustatzen. Baina orain ailegatuda beste txanda bat, medikuak azken pelikulanere agertu behar ei duenekoa; hori ere ez da”(Julian Bereziartua, zirujau eta sendagilea)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


4DANONAHOTANEibar, garraioarensorlekuAnaLeteEz dakit kasualitatea denedo Eibar Euskadikogeografiaren erdi-erdiandagoelako den. Agianeibartarrok garraioeta bide-komunikazioanonuradun nagusiak ez izateakere izango du zerikusia. Bainaegia da Eibarrek hiru sailburu“eman” dizkiola EuskoJaurlaritzari eta hirurek betedutela sail bera: Garraio saila.Lehena Castor Garate izanzen.1984an izendatu zutenLurralde Politika, Garraioeta Hirigintza sailburu. OrainGarraio eta Herri-lan saileanbere zeregina amaitzen diharduNuria Lopez de Guereñueibartarrak. Beste eibartar batiemango dio lekukoa: IñakiArriola izango da laster hasikoden legealdi berriko Garraiosailburua. Izendapen horienatzean, eibartarrok erabiltzendugun edozein errepideordaindu beharraren aurreanegin izan ditugun kexaeta kritika justifikatuak egondaitezke (edo ez). Errepidetikoso ondo komunikatuak gaudeBilbo eta Donostiarekin, bai,(peajearen prezioaren barruanautopista landa-bidea edoslalom-zirkuitua bihurtzenduten obrarik ez dagoeneanbehintzat). Bidea libre izangodugu laster Gasteizera. Eibartikordu erdi pasatxora izangoditugu hiru hiriburu, beste lekubatzuetan ezin dute gauza beraesan. Zortea dugu gainera.Baina egia da hiri horietakoedozeinetara joateko karteraedo kreditu-txartela prest izanbehar dugula. Eta hori bai, esandezakete beste leku batzuetan.Nagusien Hamabostaldia astelehenean abiatu zenAstelehenean egin zuten Juan Luis Mugerzaren oroimenezkoibilaldiaren argazkia. / EKHI BELARMerkatarienerreleborakohitzarmenaBARIXAKUAN HITZARME-NA SINATU zuten Udalak,Eibar Merkataritza Gune Irekiaketa Gipuzkoako MerkatarienElkarteak, herriko merkataritzanbelaunaldien artekoerreleboa eta etenbarikoformakuntza helburu. Hitzarmenak43.000 euroko aurrekontuaaurreikusten du:17.000 euro teknikari batkontratatzeko erabiliko dituzte,6.000 euro bitartekaritzarako,8.000 euro etenbarikoformakuntza eta belaunaldienarteko erreleborako eta12.000 euro, berriz, enplegarritasunerako.Miguel de losToyos alkateak, Mertxe GarateEMGIko presidenteaketa Teresa Cormenza GipuzkoakoMerkatarien Elkartekopresidenteak sinatu zuten hitzarmena.BARIXAKU EGUERDIAN AURKEZTU ZUTEN PortaleanXVI. Nagusien Hamabostaldia. Biztu koordinakundeaketa Udaleko Gizartekintza sailak, LaCaixa fundazioaren laguntzaz antolatutako jardunaldiakastelehenean hasi ziren eta maiatzaren8ra arteko iraupena izango dute. Aurtengo programazioaosatzen duten ekitaldiek pertsona nagusienpartaidetza dute ardatz. Urteroko ohiturari jarraituta,astelehenean Juan Luis Mugerzaren oroimenezkoibilaldia egin zuten nagusiek, Azitaingoindustrialdera.Asteburuan atseden piskat hartu eta gero, asteleheneanIpuruako bolatokian toka, petanka etaigel-toka txapelketa jokatuko dute, 11.00etatik aurreraeta 17.00etan mahai-jokoen txapelketa, Ipuruajubilatu-etxean. Hurrengo egunean Milagrora(Nafarroa) txangoa egingo dute, eguaztenean Untzagajubilatu etxean hitzaldia eskainiko du JuanLuis Ibarluzeak, eguenean txokolate-jana egingoda Egogain Gerontologia Zentruan eta maiatzaren8an Legarren egingo den paella lehiaketa izangoda protagonista, arratsaldean Astelena frontoianegingo den dantzaldiarekin batera.Untzagan prestatutako jaki guztiak saldu zituztela azpimarratu dute antolatzaileek. / LEIRE ITURBEKultur arteko jaia euripeanMUNDUKO HAINBAT HE-RRIALDEETAKO KULTURA,sukaldaritza eta artisautzarentopagune izan zen domekanUntzaga plaza. GizartekintzakoInmigrazio zerbitzuak antolatutakoKultur Arteko JaialdianMaroko, Bolivia, Kolonbia,Ekuador, Kuba, Uruguai, Mexiko,Senegal, Txina eta bestehainbatek bat egin zuten etazaparrada eta zaparrada arteanjende ugari gerturatu zenudaletxe parean martxan egonziren postuetara, zerbait jatera,argazkiak ikustera, umeendakotailerretan parte hartzera edoeuren izena txineraz nola idaztenzuten ikustera. Eguraldiakez zuen bat ere lagundu, bainahala ere pozik geratu dira antolatzailezein parte hartu zutenelkarteetako ordezkariak; izanere, jateko prestatu ziren jakiguztiak saldu egin zituzten etatarteka-marteka egon ziren aterruneetanjende ugari batu zitzaizkieninguruan.09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


6DANONAHOTANa u t u a nNAGUSIENDAKOEGONALDIAKUdan nagusiendako aldibaterako egonaldietarakoeskaera egiteko epeazabaldu dute. InteresatuekGizartekintzara jo behardute, txanda aldez aurretikeskatuta (Portalea.4. solairua, 943708440telefono zenbakia). Hauekdira eskaerak onartzekoazken egunak: uztailekoaldi baterakoegonaldietarakomaiatzaren 15a,abuztukoetarakomaiatzaren 29aeta irailekoetarakoekainaren 12a.ZIKLOMOTOREENAZTERKETA TEKNIKOAMaiatzaren 12anziklomotorren azterketateknikoa Eibarren egingoda Azterketa zezen-plazanegingo dute, 09.00etatik14.00etara, baina aurretikhitzordua eskatu beharkoda Udaltzaingora deituta(943708424 telefonoa).Azterketaren prezioa24 eurokoa da eta 10-15minutuko iraupena izangodu. Aurkeztu beharrekoagiriak, berriz,zirkulazio-baimena,ezaugarri teknikoenziurtagiria eta aseguruadira. Hiru urtetik gorakoziklomotorrek IbilgailuenAzterketa Teknikoaderrigorrez pasatu behardute.GIPUZKOA INNOVANoticias de Gipuzkoaegunkariak eta Debegesakurteko ekintzaileari sariaemango diote, datorrenastean Elgoibarko Mekanegingo den ekitaldian.Armagintza Museoaren bigarren zatia prestARMAGINTZA MUSEOA HANDITZEN JOATE-KO aurreikusitako plangintzari jarraituta, maiatzaren13an zabalduko ditu ateak Eibarko IndustriarenHistoriari buruzko interpretazio zentruak,12.00etan. Portalea erakinean dagoeneko zabalikdagoen Armagintzaren Museoa osatzera datorrengune berriak 700 metro karratu betetzen ditueta Eibarko industriaren historiari eta bere bilakaerarierrepasoa emateko moduko ibilbidea prestatudute bertan: “Industria metalurgikoaren aztarnak,merkataritza eta ekoizpen jarduerak, gremioenantolaketa, lehenengo ekimen pribatuak,eskualdearen industrializazioa eta gizarte mugimenduaketa ekoizpen berriak, besteak beste,ezagutzeko aukera izango du bisitariak”.Eibarko tailer eta fabriketan egindako tresnek betetzendute gunearen zatirik handiena. Herritarrekemandako piezei esker, bilduma ederra osatzealortu dutela adierazi dute Museoaren arduradunek:“Bizikletak, josteko makinak, idazteko makinak,etxeko tresneria eta beste batzuk batzea lortu dugu.Ikus-entzunezko baliabideekin lagunduta, bisitariekgure herriko memoria historikoa eta ondareindustriala era erraz eta atseginean ulertuko dute”.Herritarrek museoaren atal berria ezagutu dezaten,jardunaldi irekiak prestatu dituzte maiatzaren13tik 24ra, 16.00etatik 20.00etara. Egun horietansarrera doan izango da. Bestalde, astelehenetanmuseoa itxita egoten den arren, maiatzaren18an Museoen Nazioarteko Eguna ospatuko dela-eta,Eibarko museoa zabalik egongo da.500 eguneko atzerapena ErrebalenERREBAL PLATAFORMAKO-EK EIBAR BOULEVARD enpresarentzatzigorra eskatudu, egin beharreko beharretan500 egun baino gehiagokoatzerapena daramalako. Plataformakoenberbetan, “Udalakdeitutako lehiaketa publikoaneskaini zuen egutegiarenarabera lanak urte bi eta 11 hilabetekoepean amaitzeaagindu zuen, baina enpresaeraikitzaileak Udalari 100 egunekoatzerapenarekin zebilelaonartu zionetik 411 egun igarodira. Beraz, apirilaren 28anEibar Boulevard enpresak 411.000 euroko isuna ordaindu beharko lukeela azaldu dute ErrebalPlataformakoek. / SILBIA HERNANDEZAte irekiak izango ditu museoak maiatzaren 13tik 24ra.511 eguneko atzerapena betezen. Hori kontuan izanda, etaUdaleko hirigintza arautegiakhorrelakoetarako duen araudiakdioenari jarraituta, EibarBoulevard enpresak 411.000euroko zigorra edo isuna ordaindubeharko lituzke orainarteko atzerapenarengatik”.Bestalde, atzerapena herrikomerkatarien kaltetan doalaadierazi dute, “urte honenamaieran, El Corte Ingés berriazabaltzean, Errebal ingurukodendariengandik aldendukoditu erosleak, Errebalerakoaurreikusitako merkataritzagune berria egin barikegongo delako”. Atzerapenhorren arrazoiak azaltzeko eskaeraere egiten dute ErrebalPlataformakoek.Jose Arregi GurutzetaApirilaren 24an hil zen, 89 urterekinSenideen izenean, eskerrik asko hileta-elizkizunera joaneta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi.Irteera MEZA domekan, maiatzak 3,eguerdiko 12.00etan Karmengo parrokian.09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


DANONAHOTAN7auzorik auzoAutokarabana amaituta, Untzagan batu zen LAB sindikatua. / EKHI BELARKontzentrazioa Lan Osasunaren EguneanMARTITZENA, APIRILAREN28-A LAN OSASUNAREN NazioartekoEguna izan zen eta,hori dela eta, DebabarrenakoLAB sindikatuak auto-karabanaantolatu zuen. Eskualdeosoa zeharkatuko zuten autoetan,karabanan, Itziarko industrialdetikabiatuta. Deba,Mutriku, Mendaro, Elgoibar,Soraluze eta Eibarren lan-istripueninguruko informazioa banatzenjardun eta gero, Untzagaplazan kontzentrazioa etaASTELEHEN GOIZEAN HE-RRIKO HAINBAT DENDARIKeta waterpolo taldeko ordezkaribatzuk Orbea kiroldegikoinstalazioak bertatik bertaraezagutzeko aukera izan zuten,Miguel Diego kirol patronatokozuzendariarekin, Miguel de losToyos alkatearekin, Ana Rodríguezkirol zinegotziarekin etaCarlos Barney lanetako arduradunarekinbatera egindakoparodia egin zituzten, "patronalaketa administrazio publikoaklan osasunaren kontuarekinduten jarrera salatzekoasmoz". Gorriz jantzita, kontzentrazioaamaitu eta lurreanetzanda Hego Euskal Herrianaurten hildako 22 beharginakgogoratu nahi izan zituzten.Sindikatuak emandako datuenarabera, 2007an Euskal Herrian125 behargin hil zirenlan-istripuen ondorioz eta iaz,berriz, 112.Dendariek Orbea kiroldegia ezagutu zutenbisitan. Igerilekua, spa eta erlajazio-tratamenduetarakogunea,aldagelak, muskulaziogelaeta beste guztiak ia prestdaude eta datozen asteotanbeste talde batzuekin zein kiroldegikobazkideekin bisitakegitea aurreikusten dute. SanJuan jaien inguruan kiroldegiakateak zabaltzea pentsatzendutela aurreratu zuen alkateak.Santa Kurutzeko Jaiak asteburuanZapatuan eta domekan ospatuko dituzte jaiak Santa Kurutzen.Zapatu goizean, 10.30etan botako dituzten suziriek eta kanpai-hotsekiragarriko dute jaien hasiera. 11.00etan, meza ospatuko duteSanta Kurutzeko ermitan, Gorosta eta Mandiola auzoetan hildakoenalde. Ondoren, hamaiketakoaren txanda ailegatuko da etaeguerdian herri kirolak izango dira protagonista, Tubi, Jose MariAtutxa, Jon Lapazaran, Zelailuze eta Urdax harrijasotzaile gazteareneskutik. 12.30etatik aurrera Juan Mari Narbaiza eta Jose Agirrebertsolariek jardungo dute, Ander Agirrebeña eta Unai Andonegitrikitilariek lagunduta. 13.00etan umeendako jolasak egongo diraeta 14.30etan, berriz, bazkaria egingo da Ixua jatetxean. Ondoren,erromerian dantzan jarduteko aukera izango da, Ander Agirrebeñaeta Unai Andonegiren doinura. Domekan, berriz,11.00etako meza nagusiarekin hasiko dira ekitaldiak, Santa Kurutzekoermitan. Ondoren, piskolabisa egongo da joaten diren guztientzateta eguerdian oka-dantza egingo da, Kezka dantza taldeareneta Usartza txistulari taldearen eskutik. Ondoren, Jone Uriaeta Miren Gisasola trikitilarien emanaldia hasiko da eta 13.00etanherri jolasak egingo dira, auzoko gazteen eskutik.eibar kalekaJuan GisasolaJuan Bautista Gisasola musikagileari eskainitako kaleaUntzaga plazatik hasi eta Elgetarako bidearen hasieraraino,Sostoatarreneraino doa. Musika giroko familian jaio zen1885ean eta 12 urterekin Salamancako seminariora abiatuzen; 14 urterekin hango abesbatza zuzentzen zueneta 16 urterekin abade ikasketak laga eta Eibarrera bueltatuzen. Obra ez oso luzea, baina kalitate handikoa laga zuen.Pegora kopurua: 12. Erroldatutakoak: 458.Bisita gehiago antolatutako dituzte, Sanjuanen bueltan inaugurazioa egin aurretik. / SILBIA HERNANDEZ...eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


8KALEKOINKESTAZelan ikusten dozujubilatzeko edadiaatzeratzia?LUIS SALOMON38 urtepintoriaHor jarritta lana egitten daben funtzionarixuendakoondo, baiña bestiondakozer? Nik 60 urtetan ipiñikoneban jubilatzeko edadia. Nahikuada adin horretara arte heltzialanian, osasuna be kontuan eukibihar dalako eta, bestela, geroezingo dozu ezer disfrutau.Noizbehinka entzuten dogun autua izanda be,azken aldixan indar gehixago hartu dau gaihonek. Izan be, gizartia zahartzen doianneurrixan, gero eta jubilau gehixago egonda,zalantzan dago bihargiñen prestaziñuekinguztiendako pensiñuak ordaintzeko dirukopururik izango dan. Zeiñ izan leike soluziñua?JOSEFA CARMONA50 urteume zaintzailliaTxarto ikusten dot jubilatzeko edadiaigotzia. Begittantzen jata65ekin ondo daguala, edo 60rekin;bestela jubilatzerako jendia zaharraguada eta osasun aldetik txartuagoibiltzeko aukera gehixagodake. Esfortzu fisiko txikixagua dakenlanbidietakuak hobeto aguantatzendabe, baiña bestiok zer?LOURDES A LBERDI65 urteetxekoandriaOiñ arte egon dan moduan ondodaguala begittantzen jata, 65 urteraarte, baiña beste urte bittanatzeratzia larregizkua begittantzenjata. Jendia 65 urterekin jubilatzekozain dago, holan, kaltiasortuko leuke neurri honek pentsatzendot nik.LUIS OIARBIDE60 urtejubilaua50 urtetan ipiñiko neuke jubilatzekoadiña, baiña gauzak daguazenmoduan ikusitta zeozer pentsaubiharko dala begittantzen jata.Jendia dago eta ez dakigu zenbatdiru daguan danondako. 50 urtekinondo egongo litzake jubilatzia,bestela hemengo miñakin eta hanguakinhasiko zara kejaka.H e l b i d e aURKIZU PASEALEKUA, 13Orbeako dorreetako1. solairu aEGOITZA NAGUSIABidebarrieta 20 - behea, eskumaCENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 041 Kardiologia8 Pediatria2 Zirugia9 Psikiatria3 Dermatologia10 Radiologia4 Dietetika eta Nutrizioa 11 Traumatologia5 Analisi Klinikoak 12 Barne Medikuntza6 Ortodontzia13 Koloproktologia7 Otorrinolaringologia 14 ErizaintzaBERRIA: Foto-depilazio Unitateal Tanatorioa eta Errausketa labeaElgoibarren (Sigma poligonoan).l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuakl Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelakl Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugul Nazio eta Nazioarteko trasladoakMugicaEhorzketaFuneuskadi taldeaTE L E F O N O A ( 2 4 O R D U )9 4 3 2 0 1 9 5 109/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


MAHAIINGURUA9Bixar, Maiatzak 1ian,mundu maillan ospatukoda bihargiñen eguna.Jai eguna izanda be,bihargiñen aldarrikapenakegitteko eguna be badaeta gurian sindikatuakprotagonismo berezixahartzen dabe, egunareninguruan antolatutakomanifestaziñuak bittarte.Bixarko egunasindikatuetan zelan bizidaben jakin nahi izandogu eta, asmo horrekin,mahaingurua antolatudogu herrixan daguazensindikatu nagusixekin.Azken orduko arazobat medio, UGTkoordezkarixak ezin izaneban etorri, baiña ELAkoPatxi Zubizarretak,CC.OO.eko KermanGalartzak eta LABekoJon Kirru Iparragirrek egindeskue berba sindikatuenjardunaren gaiñian.SINDIKATUAKMaiatzaren 1ari begira- Zelan bizi dittuzue Maiatzaren1ª eta aurreko egunak sindikatuetanzabiltzatenak?Kerman Galartza: Bihargin guztiendakoaldarrikapen eguna da,baiña festarako eguna be bada,bazkarixa eta bestelakuak egittendira. Sindikatuotan gabiltzanorigauzak egittia tokatzen jaku: kartelakipiñi, pankartak preparau, banderak…aurreko egunetan ibiltzengara horrek egitten, baiña egunianbertan egitten dogu biharrik haundixena:mikrofonuak ipiñi, probau,manifestaziñua egiñ, banderak etabeste enparau guztiak jaso… Aurtengogure aldarrikapena eta bestienaantzerakuak izango diralapentsatzen dot: krisixaren kontra,bihargiñen eskubidien alde. Bihargiñokez dakagu kulparik eta ez dogukrisixa geuk ordaindu bihar.Patxi Zubizarreta: Geuretzat bejai eta aldarrikapen eguna izatenda, bixak batera. Holako egunianmanifestaziñua Bilbon egitten dogueta aurreko egunetan eskualdekoenpresetan gure propagandia etainformaziñua zabaltzen jardutendogu. Egunian bertan, bazkarixaegitten dogu afiliatuekin, jaialdixaBEC-en… ahalik eta jende gehixenabatu nahi izaten dogu, jai reibindikatibuaizaten da eta, horrezgain, prentsan gure aldarrikapenaklehelengo orrixak betetzen dabenegun bakarra izaten da Maiatzaren1ª, aurtengo lema moduan patronalarentxantajiari eta enplegu suntsipenariaurre egiñ da, hori da gurelema. Bihargiñen aldeko politikapublikuak bultzatzia.Jon Kirru Iparragirre: Geuk bemaiatzaren 1ª borroka egun batenmodura hartzen dogu, kutsu festibuarekin,eskatzeko hamen emonbihar diran aldaketa politiko eta sozialakemotia, eta balixo dau egunakbihargiñak klase konzientziahartzeko eta patronalaren aurriankonfrontatzeko gai garala erakusteko.Bestalde, gogoratu nahi dot egunazelan sortu zan. XIX. mendianChicagoko bihargin batzuk 8 ordukolanaldixa eskatzen eben, poliziakdemaseko sarraskixa egiñ ebaneta, hori dala eta, XIX. mendiarenamaieratik gaur arte ospatzen daeguna. Geuk ikusten dogu aldarrikapenegun baten moduan, berezixa,baiña aldarrikapen eguna.- Diñozuen moduan, XIX. mendetikdatorren eguna da. Gaur egunianzelan ikusten dozue zeuenburua sindikatuak? Zein dazeuen tokixa edo funziñua?K.G.: Pentsatzen dot sindikatuonbetebiharra ez dala kanbixau,bihargiñen eskubidiak defenditziaeta gizarte justua lortzeko biharrianjardutia da gure funziñua. Gizartia,noski, kanbixau egin da, gobiernuakkanbixau dira, sistemia be aldatuda, eta sistema horregaittikgagoz hain zuzen be gagozen tokixan,krisixan, eta horren kontraegin bihar dogu. Zelan defenditzendittugu gure eskubidiak? Ba negoziaziñokolektibuarekin, hitzarmenenbittartez, gobiernuarekin berbaegitten… Jakiña, beti ez dogu lortzeneskatzen doguna eta horretarakohor dagoz grebak, mobilizaziñuak…gure funziñua ez dala aldatupentsatzen dot.P.Z.: Azkenian danok kanbixau etaeboluzionau egin gara. Baiña sindikatuenbiharrak bardiña izaten segitzendau: bihargiñen babesa etabihargiñak bihar daben antolakuntzahorretarako tokixa edo baliabidiakeskintzia. Gero, horretarakodagoz sindikatu asko, baiña pentsatzendot gizarte justuagua lortzekobaliabidia garala, gero, Kermanekesan daben moduan, nego-...eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


10 MAHAIINGURUAziaziño kolektibuaren bittartezlan baldintza hobiak lortzenahalegintzen gara. Uste dottresna bat garala bihargiñenkezkak bideratzeko.- Egunerokotasunian, zelanikusten dozue zeuen burua?Bihargiñak benetanapreziatzen dabe egittendozuen biharra, ala bakarrikakordatzen dira zeuekinarazoren bat dakenian?J.K.I.: Denetarik topatzen dozu.Batzuk ondo ikusten dabeegitten dogun biharra, bestebatzuk sentitzen dabe sindikatuakez dabela ezertarako balixo, eta gero,sindikatuetako militantiak ez dabeikusten agente externo moduan,eguneroko biharrian inplikatzen dirasindikatuarekin eta biharra egittendabe sindikatuaren mensajiak etabaloriak enpresan bideratzen.K.G.: Nik uste dot gaur egunekoenpresak eta oin dala 30 edo 50 urtekuakdiferentiak dirala, lehenguakenpresa haundixak ziran, sindikatuakindar haundixa zekan enpresabarruan. Gaur egunian enpresagehixenak txikixak dira etaorduan sindikatuaren indarra betxikitu egin da. Uste dot lehenagosindikatu barruan eguan bihargiñakindar haundixagua zekala etagaur egunian benetan biharra egittendabena sindikatu probintzialadala. Aldaketia hor emon da.J.K.I.: Duda izpirik ez dago urtiekinpatronala indarra hartzen juan dalaeta gure ustez horrek argi lagatzendau patronalaz konfrontatzeko premiñia,benetan aberastasuna banatzekohelburua badakagu, horinteres talka bat dago eta bakotxakberia defendidu bihar dau eta guriPATXI ZUBIZARRETA“Bihargiñenaldeko politikapublikua bihar da”tokatzen jaku guria egittia.P.Z.: Bihargiñak gurekin dagoz,baiña zer pasatzen da? Ba enpresabatzutan igual egoeria nahikotxukuna dala eta ez da ikusten sindikatuenpremiñarik, baiña ez daikusten arazo txikiren bat agertu arte,orduan danak akordatzen dirasindikatuekin. Oingo moduan, krisixaaillegau eta oin sindikatuakbiharrezkuak dira. Orduan, egoerialasaixa danian ez da ikusten alkartueta aldarrikatu bihar hori, baiñagauzak okertzian patronalak etagobiernuak indar haundixa dakeeta zure egoeria segiduan geratzenda kolokan. Orduan sindikatuetarahurbiltzen da igual sindikatuekinkritikuen dan jendia. Askotanikusten da zeozer egittera juan zaranianjende bat retizentia dala etagero, euren egoeria okertzen danian,sindikatura doiaz arazuadakela esatera. Ulertzekua bebada, bakotxak beriari begiratzendetsa.- Komentatzen dozuen moduan,gizartia kanbixatzenjuan da eta gero eta gatxaguada jendia edozertarakomobilizatzia. Taillarretan sarrittanentzuten da bakotxakberia egitten dabela, ahaliketa zarata gitxien etarata,lanpostua holan zaindukodabelakuan…P.Z.: Gure biharra horri bueltiaemotia da. Batzuk pentsatzen dabeixilik egonda ez jakola ezer pasauko,baiña gure biharra horrekkonzientziatzia da, gaur ez jakolaberari tokatu baiña bixar igual beraritokau leikixola. Oin momentuanikusten dihardugu sekula mugituez diran enpresak mobilizatzendiharduela, antolatzekopremiñia sasoi onetan eta txarretan,bixetan daguala azaltzekobiharrian segidu bihardogu.- Krisixaren irakorketa positibuaegittiarren, oin arazuanahiko generala izatian,beste situaziño bat bizi izandanian baiño alkartasunhaundixagua igartzen dozue?Gehixago jotzen dabezeuengana?K.G.: Konsulta kopuruak baiegin dau gora, ez dakit afiliaziñuekingauza bera pasau dan.P.Z.: Bai, afiliau bariko asko datoz.Azken batian, afiliauak badaka ohitturabat sindikatuta joteko, normaladanez. Beti dago zalantzia noizdaguan afiliaziño gehixago, krisisasoian ala bestela. Sasoi onianjendia ondo antolatzen badozu,jendiak soldatia daka, errespetauegitten zaittu eta ez da aldaketahaundirik emoten, baiña krisixarekingauza bixak emoten dira, igoleikez edo bajau be bai, jendia kaleradoialako.J.K.I.: Alkartasun haundixagua daguanala ez galderaren harittik, krisixanargixago ikusten dozu daguansituaziñua edo errealidadia,edozelakua izanda be. Gure biharraizan bihar da erakustia danakgagozela txalupa berian, eta patronalarendakobihargin eredugarrixaizanda be, ordu extrak sartzen edoedozertarako prest egonda jendehorrek ikusi leike enpresak ez dabelahori saritzen, despidua libriada, premiñia izan ezkero biharraegindako urte bakotxeko 45 egunala gitxiago pagau eta listo. Eta gu-KERMAN GALARTZA“Bihargiñak indarhaundixaguazekan lehen”GoraMaiatzarenLehena!!!DEBABARRENAUROLA KOSTAKrisiaren aurrean:enplegua,inbertsio publikoaeta babes sozialaErasoeiaurre!!!MANIFESTAZIOADONOSTIAN12.00etan,Alderdi EderrenAUTOBUSA10.30etan,Ego Gainen09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


MAHAIINGURUA11re biharra izan bihar da bihargiñenpremiñeri ikuspegi kolektibo batetikerantzutia, ez indibidual batetik.K.G.: Aurreko batian, presidentiarigalderak egitten detsazen saio horretan,neska batek zera planteatzenzetsan presidentiari: “Lankidebat kaleratu eben eta ez genduanezer egin, gero beste bat botaeben kalera eta ez genduan ezeregiñ, eta oin danak goiaz kalera.Zer egingo dau gobiernuak guregaittik?”.Azkenian, danok eginbihar dogu zeozer egoera honibueltia emoteko, gobiernuak bebai, baiña beste guztiak be.J.K.I.: Askotan enpresa batian situaziñuatxarra danian jendiak esatendau: “Zer egingo dozue sindikatuak?”.Sindikatuak egin geinkenada erreminttak emon, asesorau,antolatzen lagundu… baiña benetangatazka baten aurrian aurreraegitteko egin bihar dabenak bihargiñakdira, babes guztia emonbihar detsagu, baiña pankartaatzian bakarrik gu ipiñitta ez doguezer lortuko.- Eta taillarretako ugazabak? Zelanikusten zaittue?P.Z.: Beti traba bezala. Egixa esan,oin mometuan atiak piskat irekixagoegoten dira, egoera ona danianbaiño. Espedientiak-eta siñatubihar dira eta orduan eurak beikusten dabe delegauak siñatzekobiharra-eta, baiña bestela trabamoduan ikusten gaittue. Interes diferentiakdittugu, eta guk eskatzendoguna eureri kentzen detsagunzeozer moduan ikusten dabe. Baiña,egixa esateko, ointxe egotendira atiak iñoiz baiño zabalago.- Dana dala, zeuek egindako eskaeraguztiak ez dira ba euren interesenkontrakuak izango,enpresarendako berarendakomesedegarrixak diranbatzuk be egingo dittuzue…P.Z.: Holakuetan ez deskueguri deitzen. Hitzarmenak negoziatzekoedo kaleratziakdaguazenian, oingo moduanerregulaziño espedientiak daguazenian…holakuetarakogagoz. Bestela, inbersiñuetarako,nahiz eta guk proposamenakegiñ, ez deskue kasurikegitten, holakuetarako badittueeuren asesoriak, eureninteresen arabera jardutendabe.J.K.: Enpresa askotan ohittura sindikalhaundixa dago eta gitxigorabeheranormaltasunez hartzen gaittuesindikatuetako liberauak, balekointerlokutore modura. Baiñabeste batzuetan, igual kontu ekonomikuakeskatzera juan eta badirudikarteria lapurretan egitterazoiazela, denetarik topau geinke.Neri pasau jata enpresa batekoasanblea batera juan eta Ertzaintzarideitzera doiazela esatia.K.G.: Eta geuri ertzaiñeri deittubiharra, ez zeskuelako lagatzensartzen hauteskunde sindikal batzuetan.Eta azkenian ertzaiñak lagundutasartu bihar izan giñan.JON KIRRU IPARRAGIRRE“Txalupa beriangagozela erakutsibihar dogu”- Oin momentuan krisixa betebetianbizitzen dihardugu. Horrengaiñeko hausnarketarikegin dozue sindikatuetan? Zeiñenkulpagaittik edo zelan aillegaugara hona?K.G.: Kulpia zeiñena dan ez dakitt,baiña bai zeiñena ez dan. Kulpiaez da bihargiñena. Bankero, enpresarixoeta gobiernuarena izangoda, sistema honen kulpia. Azkeniangobiernuak lagatzen detsebankueri edo enpreseri ezdakitt zenbateko irabazixakhartzen eta aberastasun horigero jendiari edo bihargiñeriez banatzen.P.Z.: Kontrol barik, gaiñera.Pentsatzen eben hau ez zalasekula amaituko eta hazteneta hazten segitzen laga detse,baiña argi eguan burbujakeztanda egin bihar ebala, pasaudan moduan. Batez beEspaiñiako hegoaldian eraikuntzarekinpasatzen ziharduenaikusitta. Azken batian,herrialde bakotxak bere krisialdixapasatzen dihardu. Euskal Herrixanzorionez industria piskat gehixagodago eta hobeto salbatzen dihardugu,baiña halanda be egixa dademaseko kolpia jasotzen dihardugulalangabezixa zenbakixeri begi-EZ DA ZURE KRISIABAINA ZURE ESKUBIDEAK DIRAmaiatzak1MANIFESTAZIOADONOSTIANAlderdi Ederren, 12.00etanAutobusak Ego-Gainetik: 10.30etan...eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


12MAHAIINGURUAratzen ipintzen bagara, Europarekinkonparatzen hasi ezkero.K.G.: Azkenian zeiñek daka boteria,ez?P.Z.: Multinazionalak-eta. Azkenianenpresarixuak eskatu dabe eurenesku lagatzeko, gobiernuak lagaegin detse, eta oin, krisixa datorrenian,merkatu horrek dirua eskatzendetsa gobiernuari.K.G.: Eta geu be sistema horrenparte gara. Ez dakitt zer kotxe erosi,etxebizitza bat herrixan eta bestebat oporretan juateko… azkenianzirkulu horretan bildu gaittue,hipotekekin, kotxiak erositta multinazionaleridirua emonda, gu dirubarik geratuta… eta krisixa datorrenianguri dirua hartu eta eurak lehengodiru berarekin geratuko dira.J.K.I.: Finantza-krisixa da, ekonomixaeslekulatibo batek, etxebizitzenneurri bariko garestitziak, egunerokobizimoduaren garestitziaksortutakua. Azken batian, elite ekonomikuenesku laga da ekonomixia,administraziñuak ez detsa iñolakoesplikaziñorik eskatu horri jendiorri,eta oiñ arte behintzat ez interbenziñohori izan da neoliberalismuarenezaugarrixetako bat, eta merkauakbere kontura arautziaren maximiaizan da nagusi. Oiñ sistemiak krakegin dabenian eta elite ekonomikuakzailttasunak dittuanian, oindihardu estaduak eskua sartzen. Ezsistemia kanbixatzeko, partxeo bategitteko baiño, sistema bardiñarekinsegitzeko. Eta betiko moduan, danapagatzen dabenak, bihargiñak dira.Oingo ekonomixaren ereduaren erdiguniakapitala izan da, eta geukeskatzen dogu eredu aldaketa batnun, gizakixa ekonomixara moldatubarik, ekonomixia moldatuko dan gizakixarenpremiñetara.K.G.: Sistema sozialista bat, azkenbatian.J.K.I.: Hori da.- Sindikatuen sorreraren gaiñianikastian klase konzientzia etaholako berbak sarrittan entzutendittugu, baiña gaur egunianbihargiñak benetan sentitzendau bihargiña dala, ala bestemodu batian ikusten dau bereburua?Hiru ordezkarixak bat datoz krisixa bihargiñak ez dabela sortu esatian. / EKHI BELARP.Z.: Bihargiñak gehiegikerixa batiansartuta dagoz, azkenian besteerremedixorik ez dau euki: alokairuzkoetxebizitzarik ez da egon etahipoteketan sartu bihar izan da, garraiobidepublikua ez dago garatutaeta mundu guztiak kotxia erosibihar izan dau… Horrek langillekonzientzirekinzerikusirik daka?Esango neuke dinamika batia sartutazagozela eta ez jatzula piztenkonzientzia hori. Irailletik abendurabittartian asko konturau da krisixaaberats batzuk sortutakua dala, askoaprobetxau dirala gutaz, orduraarte iñork ez eban hori kuestionatzen.Baiña gero bueltia etorri da,patronala eta administraziñua konturaudira diskurso hori euren buruarenkontra doiala, eta abendutikhona iñor ez da horrekin akordatzen,prensan-eta ikusten dana daneurrixak hartu bihar dirala, soldatakjaitsi bihar dirala, kaleratziakmerketu bihar dirala, oiñ Espaiñiakobankua pensiñuen kontuarekindator… Zergaittik? Iraillian munduguztiak argi zekan krisixa nundikzetorren, baiña oin bihargiñeri ordaiñarazinahi jakue. Diru publikomordua sartu dabe zirkulaziñuan,barriro be bardiñeri emon detse etapolitika bardiñekin bihargiñen kontrajuan nahi dabe eta hori ikustianpiztu jakola bonbillia. Jendia hillikegon da, igual gure kulpia be bada,konzientzia hori pil-pillian ez eukitziagaittik.J.K.I.: Interesantia da krisi berbiakberak zer esan nahi daben. Grekotikdatorren berbiak aldaketia esannahi dau eta igual ointxe da aukeriakanbixatzeko, aberastasunarenbanaketia eskatzeko, beste ereduekonomiko bat eskatzeko, ereduespekulatibuari amaieria emoteko…Krisixa baliatu egin bihar dogubenetan egoeriari bueltia emoteko,beste eredu bat posible dala aldarrikatzeko.K.G.: Pentsatzen dogu krisixak urtebete,pare bat urte iraungo dabelaeta pasauko dala. Ba igualpasauko da ala ez, baiña barrirobueltauko da. Orduan, zuk diñozunmoduan, beste sistema bat billatubihar da, sistema solidarixobat, estatuaren kontrol batekin,gure dirua nundik nora doian jakinbarik egon gabe.P.Z.: Bihargiñen aldeko politika publikua.Gaur egunian politika publikuakpatronalaren alde doiaz etahori aldatu egin bihar da, enpresaketa bankuak 2008xan demasekoetekiñak deklaratzen dihardue etahorreri dabiz dirua emoten. Azkenaldixan Gipuzkouan egunero 90 lagunlan barik geratzen dihardue etazeiñek lagunduko detse? Beste politikajustuagua bihar da.- Soluziñorik ikusten dozue gauregunekuari bueltia emoteko?K.G.: Guretako larregizkua da, baiñakomentatzen dihardugunarenharittik, gure sindikatuan sistemaaldaketia eskatzen dogu.P.Z.: Jendiari laguntzia. Pobreziaetenbarik igotzen ari da.J.K.I.: Geuk bai ikusten dogu neurribatzuk hartu leikezela egoeriaribueltia emoteko: herrixak ereduekonomiko eta sozialaren gaiñekoerabagixak hartzeko aukeria izatia,politika ekonomiko eta sozialetanbihargiñak parte hartzeko eskubidiaeta aukeria eukitzia, zerbitzupublikuak hobetzia, kalidadezkoenplegua lortzia, politika fiskaletangehixen dakanari gehixen kendueta gitxien dakanari gitxiago kentzia,lanordu kopurua murriztia,biharra eta bizitza familiarra uztartzekoerreztasunak emotia…- Kanbixua aittatuta, maiatzaren21erako greba orokorra deittudozue batzuk eta beste batzuk ez.Zeintzuk dira zeuen arrazoiak?P.Z.: Maiatzaren 1erako aldarrikapenekineta Jon Kirruk aittatu barridittuenekin bat datorrela pentsatzendot. Batetik, txantaje horri soesateko, urte pilla batian dirutza irabaztenjardun dabe eta horren banaketiaez da bat ere justua izan,miserixa zabaltzen juan da eta krisisasoian atzera be kotizaziñuak jaistia,kaleratziak eskatzen dihardue.Horri aurre egitteko eta politika publikuakaldatzeko. Inpuestuak1.500 millioi galtzen dihardue GipuzkuakoDiputaziñuak egin dabenazken erreformarengaittik. Asko ira-09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


MAHAIINGURUA13bazten dabeneri barkatzen jakuelakoeta gero beste gauza batzutarakobihar dan dirua falta da. Eta horrekinbatera, lanpostua galdu dabenjendiari babesa adierazteko.J.K.I.: Bat nator eta, helburu batzukaittatziarren, eztabaida politikoeta soziala eragittia billatzen dogu.Horrez gain, enpresarixo eta administraziñuarenjarreria alde bateraedo bestera kondizionatzia, bihargiñenborrokia eredu ofensibo batiankokatzia, lan esparru eta babes sozialerakoesparru propio bat aldarrikatziaeta sindikatuen arteko harremanetansakontzia, benetan emonbihar diran aldaketak emoteko.K.G.: Ba honetan bestelakua pentsatzendogu. Hasteko, batasunsindikala egon biharko litzakeelauste dot, aittau barri dozun sindikatuenarteko harremana edo batasunaez da egon, zeuen artianegin dozue greba deialdi hori UG-Tri edo guri deittu barik. Dana dala,ez gagoz grebaren aurka, grebarajuatia erabagitzen daben tokixetanez dogu kontrarik egingo. Zergaittikez gagoz ados? Greba orokor batianbihargiñak zeozer lortzeko helburubat izan bihar dabela uste dogu.Patxik esan dau lan erreformabat etorri bihar dala. Ez dakitt etorrikodan ala ez, baiña baldin badatorseguru nago sindikato guztiak kalianegongo garala, baiña oingozez dago ezer.J.K.I.: Oiñ arte egon diran erreformetan,Toledoko hitzarmenian-etaerabagixak ez dira hamen hartu,danori eragitten deskun kontuaizanda.K.G.: Arrazoia dakazu, baiña horrekerabagi politikuak dira eta oingozgauzak holan dagoz, ez dakittsindikatuak horretan sartu bihar diran.Euskal Herrixa Espaiñiarenbarruan egotia erabagi politikua da.J.K.I.: LAB sindikatu politiko-sozialada eta sindikatu abertzaliak HegoEuskal Herri osorako deialdixa egindau. Nafarruan, adibidez, gobiernuakUGT eta CCOO sindikalismoeredugarri modura saldu dabe.Neurri batian, estadu maillako sindikatuakizanda, nahiz eta gonbidapenikez daben jaso autoexkluidudirala pentsatzen dot.K.G.: Ez dakitt zergaittik. HamenEuskadiko Langile Komisioak gara,deittu eta berba egin.P.Z.: Batasun sindikalak gauza batdakar, gitxien egin nahi dabenakegitten dala. Exageratziarren: bataknahi dau greba orokor indefinitua,bestiak astebetekua, beste batekmanifestaziñua eta beste batekdiño ez dala garaixa. Orduan, batasunarenalde ez dozu ezer egitten,horretarako garaixa ez dalako. Batasunsindikalak muga hori dauka.Bestalde, esan dozu greba orokorrabeti izan bihar dala zeozer konkretualortzeko. Abendutik honaadministraziñua-politikak morduaaldatu dira, bihargiñen kaltetan.Adibidez, langille bat kalera botabiharrian espedientera sartzen badau,enpresarixuari Gizarte Segurantzarenerdixa barkatzen jako, 15egun ez dira pasau eta hasi diraesaten ez daguala pensiñauk pagatzekodirurik. Bolia martxan dago,eta erreformia datorrenian gukez dogu hori geratuko eta grebahonekin jendiari zer datorren azaldunahi jako, nolabaitteko iraultzapiztu. Tertulixetan kritikau gaittue,ez dogulako ezer egiñ, eta grebiadeittu eta hurrengo egunian diskursoaldaketa zuzena etorri zan, kritikia,greba antolatu dogulako....eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


14ELKARHIZKETAGure elkarriztatua da, Jose MariSalegi, Juan Aldai eta JosebaCabralekin batera, Eibar izenekozineklubaren ardura duena gauregun. Zineklubak 25 urtetik goradaramatza funtzionatzen, izenhorrekin Arrate Kultur Elkarteansortu zenetik. Gero, Coliseoaitxita, Rialto zinera pasatu zeneta bigarren denboraldia diharduegiten Coliseo berrian.Martitzenero, 21.30etan, mailaoneko pelikulak ziurtatzen ditu.JULIO CALLEJA:“Benetako zinea dastatzeko aukeraparegabea eskaintzen du Eibar zine-klubak”- Zenbat pelikula ematen duzue urtero?Urrian hasten gara pelikulak botatzen,maiatzera arte. Zortzi hilabete horietan 30pelikula inguru emango ditugu.- Zer aurkitzen du Eibar Zinekluberakoemanaldietara doanak?Zinea, benetako zinea. 35 mm-koa. DVDbatekin konparaezina da, beraz. Gainera,inguruko areto onenean ikusiko du filma.Dolby soinu ikusgarriarekin, goiko proiektorearekin,pantaila ikaragarria... Hor ezin duzulorik hartu, filmaren barruan baitzaude.- Prezioz ondo dago? Jendeak askotanzinea garestia dela dio...Beste inon baino merkeagoa dugu. Udalakhorrela erabakita, 3’50 eurotan dago.- Zuei asko kostatzen zaizue pelikula bakoitza?Pelikula bakoitzeko aurrekontua 200 eta300 euro artekoa da. Ezin gara ere ur sakonegiansartu.- Pelikulak aukeratzerakoan, zeri begiratzendiozue? Film desberdinak dira zuenak,ezta?Ideia batzuk argi ditugu eta, euren artean,oinarrizkoena da merkatutik kanpokoakeskuratzearena. Maila oneko pelikulak izanbehar dira, berezko interesa dutenak.- Hala eta guzti, gero eta jende gutxiagodoa zinera...Gu oso ondo hasi ginen, baina egia daRialton lagatako jende kopuruan gaudelagaur egun. Gure ikuslegoa, gainera, 25 urtetikgorakoa da. Gazte gutxi doa zinera;nahiago dute bideo-klubera jo edo lokaletanikustea... pantaila handiko zinearekindagoen aldea ikaragarria bada ere.- Coliseoko inaugurazioan, dena dela,jende mordoa izan zenuten...Hori hiru orduko pelikula zela: “El BuenPastor”, CIAren historia kontatzen zuena.- Martitzena egun ona da zinerako?Aukera bi genituen: astelehenean edomartitzenean botatzea eta martitzeneanerabaki genuen. Lehen eguenetan eta, Kultunesaterako, barixakuetan bota izan dugu.Martitzena ez da egunik onena, bainazinearen krisia orokorragoa da.- Badirudi hemendik gutxira zine barikgeratuko garela Eibarren...Hala da. Sasoi batean eskualdeko buruizan ginenean. Herrian izan ziren bost zinekomertzial (Coliseo, Amaya, Rialto, Capitoleta Unzaga) eta ikastetxeetako beste lau(La Salleko biak, Karmelitetakoa eta Kultukoa)aldi berean funtzionatzen zutenak. Eta,iladak zirela-eta, leku batetik bestera jendeajoaten zena. Zine handiak ziren, gainera:Amayak mila ikusle jasotzen zituen. Horibai, zine aretorik gabe geratzen bagara, eibartarron-eta ez beste inoren- errua da.- Bueltatuko dira Donostiako Zinemaldiarekinbatera sasoi batean Eibarrenbotatzen ziren pelikula haiek?Ez, zaila dago. Zinemaldiak `Auzo etaherriak´ sekzioa baztertu duelako.- Etorkizunerako planik?Benetako zine-kluba izateko, pelikularenaurkezpena eta mahaingurua egitea gustatukolitzaiguke, baina horrek kostoa dakar.Ondo egongo litzateke Felix LinaresekETBn egiten duen antzerako zeozer.foto-depilazio unitatea(eguneroko arreta)Belen Molina Martín –erizaina–OPARITZEKO BONOAKUrkizu, 13 / 943 120200CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIAURKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40uthemek@uthemek.comSPK- Zeramika, silizioaISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziakROY - Diamante eta boraxezko harriak09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


AUTOEN21.zkia....eta kitto!aldizkariarengehigarriagehigarria


Argiekin gidatzeak bizia salbatuko lieke225 lagunei estatuan urteroURTEAN 225 LAGUNEN BIZITZA salbatuko litzatekegidatzerakoan argiak piztuta eramanez gero. Hau daTrafiko Zuzendaritza Orokorrak (DGT) Applus+ IDIA-DAk egin duen ikerketatik atera duen ondorioa. EgunezGidatzeko Argien gainean eginiko ikerketa da hau, etaazken urteetan gertatutako istripuen ezaugarriak hartudira kontuan.Argi hauek piztuta eramatearen abantailen artean, ikusgaitasunada aipagarriena. Argiak piztuta eramatean240 metrotatik antzeman daiteke auto bat, baina argiakpiztuta eraman ezean distantzia hori 20 metrotara murriztenda. Gainera, segurtasun distantziaren, geldialdiareneta abiaduraren estimazioak seguruagoak dira, eta kotxeenidentifikazioan ere hobetzen da.Eguneko argien erabilera beharrezkoa da Finlandia,Suezia, Norvegia, Islandia, Danimarka, Txekiar Errepublikaeta Polonian, adibidez. Beste batzutan, bestetik,nahitaezkoa da bide batzuetan eta urteko sasoizehatzetan.Espainian momentuz gomendapena da, batez ere,eguzki-argi gutxiago dagoen sasoian, baina 2011. urtekoTAILER MEKANIKOAKVALDIBarakaldo 19, beheaTel. 943 12 73 9820600 EIBAR (Gipuzkoa)Autoen konponketa orokorra.Injekzio mekaniko eta elektronikoa.Alarmak, errobera aldaketak,motorrendako erroberak…AUTO● Mekanika - Elektrizitatea● ITVrako errebisioak● Frenoak - Amortiguazioa● Mantenimendua - ErroberakUrtzaile, z/gTelefono eta Faxa: 943 20 80 65Aurre r aKONPONKETAK20600 EIBAR(Gipuzkoa)- AUTOEN GARBIKETA- DENDAHAMBRE gasolindegia943 17 27 96Goitondo z/g48269 Mallabia BizkaiaOTAOLA Etorb., 9 - 2. esk.20600 EIBARMULTIMARCASalmenta eta KonponketaTel/Fax. 943 206 552motosirh@telefonica.net


otsailetik aurrera beharrezkoa izango da (“fabrikatik irtetzendiren auto guztiek LCD sistema eraman behar dute,kontsumo gutxiko lanparekin eta autoa martxan jartzeanautomatikoki pizten direnak.Baina dena ez dira abantailak, izan ere, ikerketak azaltzenduenez LCD gabeko auto bat maskaratuta geratu daitekeeta motozikletak gutxiago nabarituko lirateke besteibilgailuen aurrean. Motorren ikusgaitasuna %0,3anmurriztuko litzateke, hala ere, motoristek beste autoakhobetu ikusiko dituzte neurri honekin.Kontsumo eta emisioen hazkundeari dagokionez, LCDarenerabilerak %0,25ean igoko du kontsumoa (autoa 400kg-rekin kargatuz gero %6,44 eta %9,55ean igoko litzateke).Bestetik, erabiltzailearentzat 22 zentimoko gastuaizango litzateke hilean (kotxea guztiz kargatuta eramanezgero gastua 5,62 eurokoa izango litzateke. CO2 emisioeidagokienean, berriz, LCDaren erabilerak %2,33ko hazkundeakeragingo luke.Barrena, 40 Tf/Fax: 943 70 06 47 Mobila: 689 80 9164a.leonardogutierrez@euskalnet.netTailerprofesionalakAGIRRE ELEKTRIZITATEAErrebal, 14 - beheaGarajeko eskuzko aginteen grabaketaZAMARAKO ETA BIDAIARIENDAKO(6tik 9 plazaraino) FURGONETAKHARTZEKO ETA LAGATZEKOZERBITZUAGURE FURGONETAKEROSTEKO AUKERAPINTURASARRATE, S.L.● Nexa Autocolor● Herberts industrial● 3M produktuen banatzaileaARANE, 13 parrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89ZERBITZUONENARENSARIAG A S O L E O E N B A N A K E T AOtaola etorbidea, 13 -BisTfnoa. 943 20 73 74 Faxa. 943 20 70 91R.A.C.V.N.-renordezkaritzaJ.A. LASKURAINASEGURU ARTEKARIA S.L.ERA GUZTIETAKO ASEGURUAKD.G.S. 1.408 - JUrtzaile 1 (alboko sarrera)Telf. 943 70 28 87 / 943 20 37 13 / 943 12 05 30Faxa. 943 70 28 87 EIBAR


Trafikoren jakinarazpenakposta elektroniko eta sms bidezNAHI DUTEN HIRITAR ETAENPRESEK Trafiko ZuzendaritzaOrokorretik (DGT) igortzen direnjakinarazpenak euren posta elektronikoetanedo sakeleko telefonoetanjaso ditzateke eta, nahiizanez gero, alegazio prozesuahas dezakete.DGTa, horrela, AdministrazioPublikoko Ministeritzak hasitakoJakinarazpen Teknologiko Seguruenplataformari atxikitzen da,hiritarrek euren jakinarazpenakjasotzeko prozesua hobetzekoasmoarekin.Jakinarazpen zuzeneko bidehau guztiz borondatezkoa etadoakoa da. Gainera, metodo hauetorkizunean egingo den TrafikoProzedura Zigortzailearen erreformarenaurrerakina da (Kongresuantramitatzen ari dira erreforma).Momentuz, zerbitzu hau erabilinahi duten hiritar eta enpresekgidariaren identifikazio eskakizuneta salaketaren jakinarazpenerajotzeko aukera izango dute soilik.Hala ere, zerbitzu horiek zabaltzenjoango dira prozedurazigortzailean egin nahi direngarapen teknologikoak aurreradoazen heinean.DGTak eskaintzen duen zerbitzuberri honetan alta ematekoAdministrazio Publikoko Ministeritzarenwebgunera jo behar da(www.dgt.es/portal/oficina_virtual/multas/notif_por_internet_movil). Bertan jarraitu beharrekopausoak argitzen dira, batez ere,Helbide Elektroniko Bakarrarensorreran, izan ere, hau izangoda jakinarazpen administratiboakjasoko diren egoitza birtuala.Gainera, hiritarrak bere sakelekotelefonoaren zenbakia zein denadierazi ahal izango du smsbidez posta elektronikoan mezuajaso duela abisatzeko.ZEZENBIDEAUTOESKOLAAuto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenakTeorikako irakaslea egun osoanGIDA-BAIMENAKEgo Gain, 4 - behea(San Andres pasealekutik)Tel. 943 20 34 45EIBARZEZENBIDEAUTOESKOLA


Erakusketak, tailerrak, rallya...zeinek eskaintzen du gehiago?ARGAZKIEKhartuko duteMAIATZAERREPORTAJEA19Argazkilaritza Maiatzeanekitaldi finkatua da, dagoeneko,gure herrikokultur egitarauan. Antolatzaileek,gainera, urte berezia dihardutebetetzen, Klub Deportibokoargazkilaritza taldeak ArgazkilaritzaSari Nazionala irabazibaitu, urrian Andorran jasokoduena. Hilabete osorako programazioanizango da, bai, zerikusi, zer dastatu eta zerekingozatu eta argazkiak protagonistabihurtuko dira herri osoan.Kale-estudioaMaiatzaren 9an antolatukoden tailerra izango da berritasunetakobat eta jendearenparte-hartze handienetakoa bilatukoduena. Untzagan argazkiestudioa muntatuko dute etanahi duen guztiari argazkia ateraeta ordu erdian galeria erretratuaentregatuko zaio, Ikatzargazkidendari esker. Bigarrentailer bat ere izango da, hilaren15etik 17ra arte egingo dena.Jesus Jaime Mota izango dairakaslea eta PhotoshopCS4an lan egiteko erak erakutsikoditu Portalean.Argizaiola Trofeoan saritutako irudiak ereikusi ahal izango dira maiatzean.Alberto Rodríguezen panoramikak ikusgarriak dira. Portalean ikusgai hilaren 24ra arte.Jesus Jaime Motaren irudia. Bere lanak ikusgai izango dira Portalean.Erakusketak nonahiUrtero lez, izen handiko argazkilarienlanak ikusteko aukeraizango da. Horrela, aipatutakoMotaren “Asia”, Vicente Cerveraren“Circo Gran Fele” eta AlbertoRodríguezen “Ampliando horizontes”lanak ikusgai izango diragaurtik maiatzaren 24ra arte Portalean;Isabel Díezen “Al filo delas mareas” bildumako lanak ikusiahal izango dira hilaren 8tik 31raTopalekuan; Argizaiola Lehiaketako28. Trofeoko argazkiak ikustekoaukera izango da Deporrenhilabete osoan eta epe bereanikusi ahal izango dira Deporrekoenerakusketa kolektiboak Ambigútabernan eta Portalean.Erakusketa horietatik aparte,hainbat diaporama eta argazkierakutsiko dituzte herriko hainbatdendetan, Eibar Merkataritza GuneIrekiarekin elkarlanean.Juan Antonio Palacios eta Jose Luis Martínez Deporrekoen irudiak. Eibartarrenhainbat argazki ikusi ahal izango dira Portalea, Ambigú eta Deporren.Eta badago ere beste ekitaldibat urtez urte errepikatzen dena:argazki-rallya da berau. Maiatzaren24an egingo da, Deporretik irtendaeta bertan emandako agindueijarraituz. Rallyan mota bikoargazkiak atera ahal izango dira:zuri-beltzean eta digitalean.Argazki mundua gustoko dutenekparadisua izango dute ondoanhilabete honetan eta, beste askorentzat,opari ezinhobea izangoda honakoa mundu horretara gerturatueta ezagutzeko....eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


Armeria Sarien VIII. edizioa martxanGAZTEKITTO21Zortzigarren urtez,Armeria Eskolakmartxan jarri duproiektu teknologikoenlehiaketa. Urtez urte,garrantzia hartzendoazen sariak dira.DBHko 2. Ziklokoikasleei zuzendutadagoen ekimena daeta hauen formakuntzateknologikoa bultzatzeadu helburu.DBHko 2. zikloko ikasleek dute parte hartzeko aukera. Argazkian, iazko irabazleak.Arlo teknologikoan ikasturteanzehar ikasitakoapraktikan ipintzeko aukeraizango dute DBH-ko 3. eta4. mailako ikasleek. Izan ere,duela zortzi urtetik hona eginden moduan, Armeria Eskolakproiektu teknologikoen lehiaketaipini du martxan, IkasleOhien Elkartearen, IkasleenGurasoen Elkartearen eta TeknikerFundazioaren elkarlanarenondorioz. Armeria EskolaSarien VIII. edizio hau, aurrekoakbezala, Debabarrena etaDebagoienako ikastetxe publikoeta pribatuetakoikasleei zuzendutadago.Ikasitakoapraktikan ipintzeazgain, bestehelburu batzukditu lehiaketahonek antolatzaileenberbetan.“Sari hauenhelburuak DBHn ikastendiharduten ikasleen heziketateknologikoa bultzatzea, taldekolana eta ideia irudimentsuaksustatzea, eta ekintzailearenirudia hedatzea dira”.Era berean, etorkizunean profesionalakizango diren gazteakgaur egunean gure ingurukoenpresa munduan hain eskarihandia dituzten irteerateknologikoetara zuzentzekoanimatu eta bideratu nahi dituArmeria Eskolak ekimen honenbitartez.2.400 euro saritanEsan bezala, DBHko BigarrenZikloko ikasleek hartuahal izango dute parte lehiaketan.Horretarako, taldeekmaiatzaren 25 eta 29a bitarteaneuren proiektuak ArmeriaEskolan entregatu beharko dituzte.Kurtso amaierakoproiektuaren maketarekin batera,bestetik, izen-ematekoorria eta egindako lanarentxosten txiki bat entregatu beharkoda.Jasotzen diren lan guztietatikbik bakarrik izango dute sariakeskuratzeko aukera. Lehensarituak 1.500 euro materialinformatikoan eta diplomajasoko ditu. Bigarrenak, bestetik,900 euro eta diploma.Esan, bestalde, sariak zentrueneta ikasleen artean banatubeharko direla, %50a bakoitzarentzat.Irabazleak zeintzuk direnerabakitzeko orduan epaimahaiakhainbat kontzeptu hartukoditu kontuan. Horrela,proiektuak baloratzerakoanDBHko formakuntza mailarekinduten koherentzia baloratukoda, lanak duen garapenmaila, eta aurkeztutakoakduen gaitasun imaginatiboaeta bere aplikazio erreala.Julian Etxeberria, 6Tel. 943 20 24 51MUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIASan Juan, 15Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 241957an sortuaGOZOTEGIA● ETXERA banatzen dugu● Ezkontza etadespedidetarako TARTAKHerri UrratsSENPEREmaiatzaren 10eanAUTOBUSZERBITZUA9 EIRTEERA09.30EGO-GAINGELTOKITIKIRTENDABUELTA19.30J.A. Mogel IkastolakoGuraso Elkartea...eta kitto!Euskara Elkartea...eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


22KIROLAKMailari eusteko azken aukeraBIGARREN A MAILARI EUS-TEA nahi badu, garaipena besterikezin du lortu Eibar KEk zapatuanMurtziaren aurka. CondominaBerrian 17.30etan jokatukoden neurketa hau berebizikoada armaginentzat, izanere, salbazioa eta Murtzia 11puntutara dauzka.Eibarrek Zaragozaren aurka2-3 galdu zuen joan den zapatuaneta azken asteotan ohikoabilakatu den bezala, jokalarieta entrenatzailea kexuagertu ziren epailearen lanarekin.Horrela, taldeak mezu batigorri zuen, epaileei errespetuaeskatuz.Teknografik-Aelvasafoball zaletuko txapeldunDENBORALDIA AMAITZEKOJARDUNALDI BATEN FAL-TAN Teknografik-Aelvasa dafoball zaletuko txapeldun berria.Zapatuan Durangok, bigarrensailkatuak, bere neurketaberdindu zuenez, Teknografik-Aelvasa denboraldiko txapeldunbilakatu zen matematikokidomekan zuen neurketa jokatuaurretik.Asteburu honetan ez da jardunaldirikizango, zubia delako,baina hurrengoan Ligakoazkena jokatuko da. Ondoren,Kopa jokatuko dute taldeek.Iker Narbaiza azpitxapeldun xakeanAMAÑA HERRI IKASTETXE-KO IKER NARBAIZA bigarrengeratu zen zapatuan Donostianjokatu zen Gipuzkoako EskolartekoXake Txapelketan.Oso ondo jokatu zuen Ikerrek,baina azken txandan CarlosSanchez txapeldunak garaituzuen. Emaitza honekin maiatzaren30 eta 31an jokatuko direnEuskadiko Eskolarteko Jokoetanparte hartzeko sailkapenalortu zuen Narbaizak.Gipuzkoako Eskolarteko XakeTxapelketan, bestetik, bestehiru eibartarrek hartu zuten parte.Horrela, Unai Gallastegi (Iturburu)16.a izan zen, Ander Magunazelaia(Iturburu) 20.a etaMikel Elizondo (Amaña) 25.a.Arrateko jubenilak Espainiakotxapelketatik kanpoJD ARRATEKO JUBENILEKEZIN IZAN ZUTEN EspainiakoTxapelketako azken faserakotxartela lortu joan den asteburuan.Bigarren postuan amaituzuten eibartarrek, La Roca kataluniarrenatzetik, Logroñonjokatu den fase honetan. Bartzelonakoezgain, San Antonionafarrak eta Calasancio errioxarrakizan dituzte aurkari armaginek.San Antoniori 38-24 eta Casalanciori20-41 gailendu zitzaienArrate, baina La Rocarenaurka 26-35 galdu zuten, beraz,ezin izan zuten azken faserakotxartela lortu ahal izan.Iker Narbaiza (bigarrena, eskumatik hasita) gure herriko beste xakelariekin.Eibarko Errealzaleak SalamancaraEIBARKO ERREALZALEAKTALDEAK Salamancara bidaiaantolatu du Salamancaeta Errealaren arteko neurketaikusteko. Irteera maiatzaren23an, zapatua, egingo da08.00etan autobus geltokian,eta itzulera hurrengo egunean,neurketa amaitu eta berehala.Bidaiaren kostua 80 eurokoada, eta ostatua eta gosariahartzen ditu barne. Izenaemateko epea maiatzaren2an amaituko da, plazak mugatuakdira eta Manuel tabernaneman behar da izena. Informaziogehiago 943 12 1657 telefonoan.Toribio Etxebarria, 4San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 7309/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


Hierros Anetxeko rugbilariakLehen Mailako txapeldunHIERROS ANETXE-EIBARRUGBY TALDEAK Lehen Mailakotxapelketa eskuratu zuenzapatuan Zaragozan FC Bartzelonari20-18 irabazi ostean.Horrela, amaiera bikaina ematendiote eibartarrek denboraldihistoriko bati, izan ere, OhorezkoB Mailara igo ziren orain delaastebete.Neurketak emozio handiaizan zuen amaierara arte etaeibartarrek lan ikaragarria eginzuten garaipena lortzeko. Izanere, hiru minuturen faltan markagailuanazpitik ziren Isasarenmutilak, baina Diego Suarezekentseiua lortu, Enmanuel Galvanekkolpea transformatu etaazken honek beste kolpe batpaloen artean sartu ostean, EibarRT Espainiako txapeldunbilakatu zen.Deporreko squash talde berriaazpitxapeldun GasteizenGASTEIZEN JOKATUTAKOSAN PRUDENTZIO TORNEO-AN izan du bere debuta KlubDeportiboak duen sekzio berriaketa squash taldeko jokalaribik podiumera igotzea lortu dute.Alberto Ferreirok finala jokatuzuen Benedikta Squash ClubekoAitor Yanguasen aurkaeta, bost jokora iraun zuen partidugogorrean, azkenean Yanguassestaoarrak irabazi zuen11/9. Sergio Salgado, bestalde,finalerdietaraino heldu zen etaberarendako izan zen 3. postua,aurkaria ez baitzen aurkeztu.Parte hartu zuten ere Jon Losadaeta Victor Calderonek.Foballeko 2. Erregional mailan diharduen Gazteak taldea.UNBEN JOKATUTAKO EI-BARTARREN ARTEKO partiduan,Eibartarrek 3-1 irabazizion Urkiri 2. Erregional mailakoKopa torneoan. Hala ere, Urkisailkapeneko 2.a da. eta Urki4.a; hori bai, euren artean puntubakarreko aldea dago. Foballmaila berean, baina igoeraKIROLAKEibartarrak-ek 3-1 irabazi zion Urkirifasean jokatzen diharduenGazteak-ek, bestalde, galduegin zuen Axular-Lugaritzekineta 5. postuari eusten dio, 20punturekin, fasea amaitzekolau jardunaldi falta direnean.Asteburuan Ostadar liderrahartuko dute Unben Gazteakekojokalariek.Penabad bikain Arabako errepideetanDEBABARRENAKO TXIRRINDULARIAK lan bikaina egin du ArabakoHiru Egunetan eta, Caja Ruraleko Ruben Garcíak irabazitakoproban, Asier Penabad 6.a izan zen Agurainen amaitu zen 2. etapan,Opakuako eta Santa Teodosiako gainak lehenengo postuetan zapaldueta gero. Hirugarren etapan ere ihes egin zuen tropeletik, bainaamaierarako hiru kilometro falta zirenean harrapatu zuten. Maiatzaren1ean Legazpin hartuko du parte Eibarko taldeak.23...eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


24KULTURALanean harrapatu dugu Beñat Ugartetxea bertsolarimallabitarra. Orduan ere bertsotan aritzeko aukeraizaten du, lana modu onean eramateko forma baita.Jon Ansa, Beñat Iguaran eta Mikel ArrillagarekinIllunabarreko bertso-afarian arituko da Bide Aldeelkartean. Sarrerak eta kitto!-n daude salgai.Beñat, eskuman, Unai Iturriagaeta Igor Elortza durangarrekin .Galiziako Artello konpainia profesionalaren lanaikusteko aukera izango da Erakusketa honetan.BEÑAT UGARTETXEA, bertsolaria:“Bertso-afarirako txalozbeteriko menua da onena”- Bertso-afarietan zer egitenda gehiago: jan, edan alaabestu?Abestu, denbora ondo neurtuzgero behintzat. Jana etaedanari dagokionez, bertsoafarianon den, etxetik harazenbat kilometro dauden etalagun giroaren arabera gehiagoedo gutxiago egiten duzu.- Zein esango zenuke delamenurik onena bertso afaribaterako?Txalo asko dagoen menua.- Horretarako zer behar da,bertsolari onak edo eskeroneko publikoa?Publikoa ona izan behar da,zalantza barik. Menua txarrabada ere, bai bertsolari, baipublikoak egun ona badaukate,dena ondo irtengo da.- Nolakoa zara bertsotan:gazia, gozoa, garrantza…?Asmatu ezkero ona eta asmatzenez dudanean txarra(barreak). Publikoaren gustuenaraberakoa da. Batzueigehiago gustatuko zaizkie zurebertsoak, eta besteei ez.Umorera jotzen dut gehiagogai serioetara baino.- Gatza eta piperra ipintzendiezu bertsoei, beraz.Nahiago dut gatza ipintzeagozotasuna botatzea baino.- Zer daukate bertso-afariekbeste saioek ez dutena?Jai giroa. Bertso-bazkariedo bertso-afari batek ez daukateplazako giroa. Jendea,normalean, askoz ere pozagoegoten da; erdipurdiko bertsoekinere barre eragiteko aukerahandiagoa da. Asebetetzeaaskoz ere errazagoa da.- Nondik lortzen duzu bertsoetarakoinspirazioa?Egun batzuetan danetik etabeste batzuetan inondik ere.Adibidez, batzutan koadro batikusi eta mila tontokeri datorkizkizuburura, baina badaudeegunak koadro hori ikusi eta bururaezer etortzen ez zaizuna.- Bertso-afarietan agian inspiratuagozabiltzate bertsolariak?Bai, ni neu bai. Afarietan lasaiagoeta gustorago egotennaiz. Gainera, gehiago gustatzenzait hango giroa, jatea,edatea, jendearekin berriketanibiltzea eta gero horrengainean bertsotan aritzea.- Lanean ari zara… botakozenion bada bertsoren bataurrean duzun makina edodena delako horri, ezta?Asko! Ordu asko pasatzenditut bakarrik hemen, eta lanpostuaribertso asko botatzendizkiot (barreak). Autoak ereentzun ditu bertso asko. Autoanirratia itzalita eta kantuanjoaten denetarikoa naiz.Dena prest EskolartekoAntzerki ErakusketarakoATZO AURKEZTU ZUTENPORTALEAN EskolartekoXXV. Antzerki Erakusketa. Hogeitabosturteko ibilbidea beteduten jardunaldiak HezkuntzaEsparruko Egoitza Zentruaketa Narruzko Zezen antzerkitaldeak antolatzen dituzte eta,gogora ekarri dituzten datuenarabera, urte hauetan guztietan8.000 ikasletik gora hartudute parte jardunaldietakoemanaldietan, 400 irakaslek lagundutaeta 1.000 antzezlanbaino gehiago eskaini dituzte.Maiatzean hasi eta ekaineraarte iraungo duten jardunaldienprogramazioan ikastetxeetakoUmeak aho zabalik geratu ziren Untzagan. / LEIRE ITURBEtaldeen eta konpainia profesionalenemanaldiak tartekatuko dira;azken horien artean Artello(Galizia), Trompicallo (Galicia),Txalo (Bizkaia), Sutegi (Ermua),Lobiano Kultur Etxeko AntzerkiTaldea (Ermua), Dar Dar Produkzioak(Gipuzkoa), Hortzmuga(Bizkaia), Gorakada (Bizkaia)eta Cambaleo (Madril) aipatudaitezke. Lehenengo emanaldiaastelehenean izango da,15.00etan Hezkuntza Esparrukoaretoan. Artello taldeko RosaHurtado eta Santiago Montenegroaktoreek Erpurutxoren istorioaekarriko dute gogora, Pulgarcitoizenburuko ikuskizunean.Pailazoen ikuskizun arrakastatsuaPANTXIKA ETA TXINPARTA PAILAZOEN IKUSKIZUNAK umemordoa batu zuen zapatuan Untzagan. Egun osoan bota zuen euriakezin izan zuen Zurrumurru antzerki taldeko pailazoen magiaamatatu eta umeek primeran pasatu zuten ...eta kitto! Euskara Elkarteakbere bazkide kanpainaren barruan antolatu zuen ikuskizunean.Ekainerako umeendako propio antolatutako beste ekitaldi batprestatzen lanean dihardute dagoeneko.09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


KULTURA25ERMUA-SUTEGI ANTZERKITALDEAK maiatzaren 8an Lacantante calva antzezlana taularatukodu Coliseoan,20.30etan. Ermuko eta Eibarkoantzezle zaletuek hartukodute parte lanean: Piedi Kortazar,Virginia Herrera, GorkaErrasti, Juan Carlos Colina,Natalia Cabana, David Valdeiraseta Markos Gimenok. Sarreraklaster ipiniko dituzte salgai,2 eurotan.Tiburtzio Anituaren erretratuazaharberritu duteARTELEKUK JACINTO OLAVE (1877-1957) MAR-GOLARIAK Tiburzio Anituari (1848-1938) egin zionerretratua zaharberritu egin du. San Andres fundazioanzegoen erretratua Xabier Martiarenak zaharberritudu eta, besteak beste, oihalean zeuden zartadura bikonpondu behar izan ditu. Badirudi Olave margolariakLegarreko ospitalaren eskerrona erakusteko enkarguzegin zuela koadroa. Izan ere, Tiburzio Anitua hil zeneandiru guztia Ospitalarentzat eman zuen.Zezenetarako sarrerak salgaiLa Cantante Calva ColiseoanEIBARKO ZEZENZALEEN ELKARTEAK ASTE-BURUAN ipini zituen salgai maiatzaren 17an zezen-plazariagur esateko antolatu duten zezenketarakosarrerak. Pedro Moya ‘Niño de la Capea’,Paco Ojeda, José Ortega Cano, Juan AntonioRuiz ‘Espartaco’ eta Miguel Báez ‘Litri’ toreatzaileeketa Juan de Álamo nobilleroak osatzen dutekartela. Sarrerak (60 eta 25 euro artean) hemeneros daitezke: Eibarren, Borda, Terraza, Txoko,Ongi Etorri, Arkupe, José Luis, Leo, Agiñaspi,York eta Chalcha taberna-jatetxeetan eta ErmuanOutumuro tabernan. Erretserbetarako, 652-700914 telefono zenbakira deitu daiteke edo comisiontaurinadeeibar@gmail.comhelbidera idatzidaiteke.laburrakXLIV. EUSKAL JAIAKlub Deportiboakantolatutako Euskal Jaiareninguruan antolatutako ekitaldinagusiak maiatzaren 22, 23eta 24ko asteburuanospatuko dira, bainahonezkero kantu-afarieta bazkarirako txartelaksalgai ipini dituzte.Kantu-afaria 23an izango da,22.00etan eta herri-bazkaria,berriz, 24an, 14.30etan.Biak Untzagako karpanegingo dira eta txartelakDeportiboan eta Kulturaleaneros daitezke, maiatzaren17ra arte (15 euro ume,ikasle eta langabetueketa 20 euro gainontzekoek).Bestalde, kantu-afariarenaurretik, 23an, bertso-trikipoteoaegingo da 19.00etatikaurrera, Untzagatik abiatuta.SOSTOAREN ENTSEGUAKDatorren maiatzaren 30eankontzertu berezia egingo daSostoa abesbatzaren25. urteurrena ospatzeko.Kontzertu horretan nahiduten koralista-ohi guztiekizango dute parte hartzekoaukera, baina horretarakolehen bait lehen emakumeakMari Carmen Susaetarekineta gizonak AlbertoErkiagarekin harremanetanjartzea komeni da. Entseguakmaiatzeko martitzenetanizango dira, maiatzak 5, 12,19 eta 26-an, Musika Eskolan(Portalean), 21.30etan.DANTZAMaiatzaren 10ean Lur Sagardantza ikuskizuna eskainikodute Dantzaz taldeko dantzarigazteek, 19.00etan Coliseoan.Sarrerak 8 euro balio dueta laster ipiniko dute salgai,ohiko bideei jarraituta.EMAKUME ETA GIZONMODAK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564...eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


26KULTURAKontxiKerexetaHarresia etaBrahim HusseinHarresi ugari izan diraeta dira munduan,entzutetsuak batzuk,-Berlingo harresia, Zisjordanianeraikitzen ari direna-,ezezagunagoak besteak -AEBekMexikoko mugan edo EspainiakCeuta eta Melillan jarritakoalanbre-hesiak- eta mutuakhurrengoak. Honelakoa daMarokok MendebaldekoSaharan eraikitakoa.Harresi hau, 2.500 km luze, ertzbatetik besteraino Marokokosoldaduek zaindua, armaz,hesiz eta minaz josia, erabatezezaguna zaigu. Sahararrenherrialdea bitan zatitzen du:batean, Marokok okupatutakolurrak eta bestean, errefuxiatukanpamentuak (Tinduf,Aljerian).Basamorturik mortuenean,harez eta harriz jositako luridorretan, 34 urtetik gora dirausaharar herriaren erbesteak.Eta hala ere, musulmanenarteko gizarterik irekienaeraikitzea lortu dute abertzalesahararrek kanpamentuetan.Errepublika Sahararra munduko82 herrialdek onartu dute bainaEuropako herrialde bakar batekere ez. Badu horretan zerikusiaOzeano Atlantikoko arrantzagune aberatsena izateak,munduko fosfato minahandienak edukitzeakedo bertan aurki daitezkeengas edo petrolioak.Sahararrek euskalherritarrengandik elkartasuna,oroimena eta duintasunerakokemena jaso dute urteetan.Europako hainbatherrialdeetatik joandako bi milalagunek aste santuan sahararreilagundu diegu HarresirakoMartxan. Martxan pertsonenaurkako mina bat lehertu daeta ondorioz, 19 urteko BrahimHussein gazteak eskuin hankagaldu du eta beste batiaurpegian zauriak eragin dizkio.Euskarazko ekitaldi ugari maiatzeanUDALEKO EUSKARA BATZORDE-AK MAIATZEAN kultur arloan datozenegunotan euskeraz herrian egingo direneninguruko informazioa ezagutzeraeman du. Eskaintza oso zabala da,gustu guztiak asetzeko modukoa. Hasteko,…eta kitto! Euskara Elkarteareneskutik eta Illunabarrian programarenbarruan, maiatzaren 8an bertso-afariaegingo da Bide Alde elkarte gastronomikoan;hilaren 13an, berriz, IpurterreIpuin Lehiaketako irabazleei sariak banatukozaizkie Hezkuntza Esparruaneta handik hiru egunera, Berbetan egitasmoanparte hartzen dihardutenek Urkiolara txangoaizango dute. Udako Euskal Unibertsitateak, berriz,hainbat ikastaro eskainiko ditu Markeskuan: Harremanharmonikoa izateko komunikazio-trebetasunak(maiatzak 9 eta 16an), Israel eta Palestina:izenburuaren errealitatea baino sakonagoa (maiatzaren9tik aurrera, zapatuetan), Euskara erabiltzekomotibazioa sustatzeko trebakuntza saioaNobela historikoaren arrakastaMARTITZEN ARRATSALDEAN PORTALEAKO ARETO nagusiatxiki geratu zen, Toti Martínez de Lezeak eskaini zuen hitzaldiragerturatutako guztiak hartzeko. Diario Vascoren eskutik ailegatuzen idazle gasteiztarra gurera eta, hitzaldiaren ardatza berak ondoezagutzen duen nobela historikoak osatu bazuen ere, egunotanEgoaizia GKEak, Aldatze ikastetxeak, Juan San Martin Liburutegiaketa Helduen Irakaskuntzarako Zentruak garatzen dihardutenhezkuntzaren aldeko kanpainarentzat tarterik izan zen. Argazkian,idazlea, kanpainako arduradunekin.(maiatzak 15 eta 22an) eta Ubuntu erabiltzen hasinahi dut (maiatzaren 4tik aurrera, astelehenetan).Horrez gain, maiatzaren 22an, Kalian JolasianBetizuekin egingo da Untzagan eta herriko ikastetxeetakoumeen Bertso Jaialdia eskainiko duteColiseoan, maiatzaren 14an eta 28an (sarreraeuro bat). Gazteentzat irteerak, Euskal Jaiareninguruan antolatutakoak eta beste hainbatek osatzendute maiatzerako eskaintza.Kalian jolasianBetizuekinmaiatzaren 22anizango daUntzagan.Hitzaldiaren aurretik idazleak eta kanpainako arduradunek argazkia atera zuten. / SILBIA HERNANDEZIkastetxeen bertso-jaialdia maiatzaren 14an eta 28an egingo da. / EKHI BELAREUSKARARENELEBIDUN GEHIAGO ETAGAZTEAGOAK. EAEn %15hazi da elebidunen kopurua 25urtean: 2006an 755.640 lagunekzekiten euskaraz, 1981eanbaino 325.000 gehiagok. Nafarroa,Lapurdi, Nafarroa Behereeta Zuberoakoak batuta,873.000 inguru dira elebidunak.Jaurlaritzaren IV. mapa soziolinguistikoarenaraberako datuenartean daude ere honakoak:gaur egun EAEko herritarren%37’5ek dakite ongi euskaraz;eta orain dela 25 urte,%22k bakarrik. Erdaldun elebakarrenkopurua, bestalde,%45era jaitsi da. Elebidunenhazkunde handiena gazteen arteangertatu da: 15 urtez azpikoen%75ek dakite euskaraz(1981ean %20 ziren). 35 urtezazpiko elebidun gehienek eskolanedo euskaltegian ikasi duteeuskaraz eta elebitasuna inguruurbanoetan hazi da gehienbat.Mapan agertzen denez, euskarakesparru publikoan lekua irabazibadu ere, ez da gauza beragertatu etxean edo familian.TXOKOA09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA27Zorionak, IKERMerizalde Buenaire,atzo bost urte eginzenduzen-eta. Guraso,Rita eta Romel, amamaeta tioen partez.SUDOKUAZorionak HARITZ,gaur bertan lau urtebetetzen dozuzelako.Etxekuen partez.27 4 9 1 34 34 9 6 55 1 3 93 9 2 5 68 4 12 3 4 66 2 9Zorionak, MARITXU,etzi 83 urte betekodozuz-eta. Patxo haundibat errehabilitaziñokuenpartez. Jarraittu halakoguapa!DENBORAPASAKAURREKOAREN EMAITZAZorionak, UGAITZ,hillaren 3an urtiakbeteko dozuzelako.Muxu haundi batetxekuen eta, bereziki,arrebaren partez.JAIOTAKOAK- Jon Vargas Estévez. 2009-IV-15.- Paula Arosa Salbide. 2009-IV-21.- Nahia López Lozano. 2009-IV-22.HILDAKOAKZorionak, gureKARMEN, hain finjardun eta gero jubilauzaralako. Gozaubizimodu berrixarekin.Muxu haundi batEroskiko lagunen partez.- Angel Mª Divasson Vicente. 69 urte. 2009-IV-17.- Toribio Aizpiri Larrañaga. 83 urte. 2009-IV-23.- Jose Arregi Guruzeta. 89 urte. 2009-IV-24.- Rosa Quintana Zaballa. 87 urte. 2009-IV-27.“Escondidosen Brujas”Zuzendaria:Martin McDonaghAktoreak:Colin Farrell, Brendan Gleeson,Ralph Fiennes, Clémence Poésy…Ray eta Ken hiltzaile profesionalak dira. Londresenegiten dute lan, Harryren agindupean. Azkenengo“lana” amaitu eta gero, Belgikara bidaliko dituzte,Brujas hirira, oporretan. Lasaia eta polita,hiriak eragin desberdina izango du bakoitzean.zineafilmakzineafilmakzineaego-ibarcoliseo“Flamey Citron”Zuzendaria:Ole Christian MadsenAktoreak:Thure Lindhardt, Mads Mikkelsen,Stine Stengade, Christian Berkel…Copenhague, 1944. Mundu gerra amaitzeardagoela dirudi, baina oraindik ere badago nazienkontra zer eginik Danimarkan. Flame eta Citronekerresistentzian dihardute lanean, baina egun ezdakite nazien kontra edo alde diharduten lanean…T O R I B I O A I Z P I R I L A R R A Ñ A G A(2009ko apirilaren 23an hil zen, 83 urterekin)URAK DAKARRENA URAK DAROAZUK EMANDAKOA GUREKIN GERATZEN DASenideen izenean, eskerrik asko hileta-elizkizunera joaneta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi....eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


28AGENDAhoroskopoaARIESSeguru ez zarela inoiz galduko.Denari aurkitzen diezu irtenbideaeta edozer konpontzeko gai zara.Zure buruko kakanahastea ere?TAURUSLekuren batera puntual heltzenzarenean… Ez zaizu itxaroteagustatzen, noski, normala da,baina inori ere ez zaio gustatzen.GEMININegar eginez ez duzu ezer lortuko;beraz, altxa burua eta egiozu aurreegoerari. Zuk ez baduzu egiten,inork ez du egingo.CANCERBerri garrantzitsua jasoko duzuasteburuan. Eragin handia izango duzugan eta buelta asko emango diozu.Ea ondoriorik ateratzen duzun.LEOLasaitu zaitez, ez da hainbesterainoeta! Ez duzu uste bizitzan gauzagarrantzitsuagorik badagoela?Ba tira, segi zure bidea.VIRGOEstutasun handi batetik salbatukoduzu lagun bat datorren astean.Eskerrak garaiz helduko zaren;bestela, akabo bereak!LIBRAHiru jaiegun dituzu aurretik. Zergatikez duzu tartetxoa hartzen eta botataduzun guztia ordenatzen? Faboreaegingo zenioke zure buruari.SCORPIUSOso ondo dago lan egitea, bainaez da hain gogor egin behar ere,pixka bat lasaiago aritu zintezke.Oso fina zara, benetan!SAGITTARIUSSasoi bikainean zaude, Sagittariusmaitea. Indartsu, sendo, osasunbikainarekin. Gaixotasunek zuikustean hanka egiten dutela dirudi.CAPRICORNIUSBikotekidea baduzu, asteburuzoragarri eta erromantikoa pasatukoduzu. Izan ezean, aurki pertsonazoragarria sartuko da zure bizitzan.AQUARIUSDenak dauka amaiera bat; horiezin da ekidin. Hala ere,egindakoarekin konforme bazaude,ez daukazu zertan kezkatu.PISCISAlperrontzi! Zuregatik izango balitz,egun osoa egongo zinateke sofanbotata. Nondik aterako zenukeendirua? Jateko ere ez zenuke izango!Zapatua 2SANTA KURUTZEKOJAIAK10.30.- Kanpaiaketa suziriak.11.00.- Meza, SantaKurutzeko ermitan, Gorostaeta Mandiola auzoetanhildakoen alde. Ondoren,hamaiketakoa.12.00.- Herri kirolak,Tubi, Jose Mari Atutxa,Jon Lapazaran, Zelailuzeeta Urdax harrijasotzailegaztearen eskutik.12.30.- Bertsolariak:Juan Mari Narbaizaeta Jose Agirre. Trikitilariak:Ander Agirrebeñaeta Unai Andonegi.13.00.- Haurrentzakojolasak.14.30.- Bazkaria Ixuajatetxean. Ondoren,erromeria Ander Agirrebeñaeta Unai Andonegireneskutik.Domeka 3SANTA KURUTZEKOJAIAK11.00.- Meza nagusia,Santa Kurutzeko ermitan.Piskolabisa.12.00.- Soka-dantza,Kezka dantza taldeareneta Usartza txistularitaldearen eskutik. Ondoren,Jone Uria eta Miren Gisasolatrikitilarien emanaldia.13.00.- Herri jolasakauzoko gazteen eskutik.14.00.- Suzirijaurtiketarekin, jaienamaiera.SARRERAKAstelehena 4NAGUSIEN XVI.HAMABOSTALDIA11.00.- Toka, petankaeta igel-toka txapelketa.Ipuruako bolatokian.ESKOLARTEKOANTZERKIA15.00.- Pulgarcito(Artello, Galizia). HezkuntzaEsparruan.IKASTEN16.00.- Sendabelarrenforoa: Usu-belarraeta urrezko makila.Portalean.Martitzena 5NAGUSIEN XVI.HAMABOSTALDIA08.30.- Txangoa. Irteeraautobus geltokitik.IKASTEN10.00.- Kutxa Ikasgela:El cuento literario ¿unaforma de la narrativa?,José Luis Domingorekin.EPAn (Isasi, 39).EIBAR ZINE KLUBA21.30.- Flame y Citron(Zuz: Ole Christian Madsen).Sarrera: 3’70 euro.Coliseoan.SOSTOARENENTSEGUA21.30.- Sostoaabesbatzaren kontzertuberezirako entsegua(kide-ohientzat). MusikaEskolan (Portalean).salgaiZINEA:Flame y Citron. Maiatzak 5, 21.30etan.Mi nombre es Harvey Milk. Maiatzak 12,21.30etan.Sólo quiero caminar. Maiatzak 19, 21.30etan.La ola. Maiatzak 26, 21.30etan.MUSIKA:Piano kontzertua. Maiatzak 29, 20.30etan.Bertsoa eta jazza. Maiatzak 22, 22.00etan.Eguaztena 6GURASOAKMARTXAN16.00.- Los niñosy las niñas y su saludemocional. Arrateko AndraMari ikastetxean.NAGUSIEN XVI.HAMABOSTALDIA17.00.- Hitzaldia:Pertsona nagusienpartaidetza. Hizlaria:Juan Luis Ibarluzea.Untzaga jubilatu etxean.DANBORRADAKOENTSEGUA19.00.- Umeendanborradarako entsegua.Amalur ohian (BittorSarasketan).Eguena 7IKASTEN10.00.- Conciliaciónde vida familiar y laboral,Equiliarekin. EPAn(Isasi, 39).19.30.- KaleetanKantuz-erako entsegua.S. Andres elizako lokaletan.NAGUSIEN XVI.HAMABOSTALDIA16.30.- Txokolate-jana.Egogain GerontologiaZentruan.EGO IBARZINE KLUBA17.30/21.00.-Escondido en Brujas(Zuz: Martin McDonagh).Sarrera: euro 2. HezkuntzaEsparruan.GIPUZKOA INNOVASARIAK18.30.- Gipuzkoa InnovaSariaren banaketa-ekitaldia.Albitxuri industrialdean(Elgoibarren, La Meka-n).Sostoak 25 urte kontzertua. Maiatzak 30,20.30etan.BERTSOAK:Arte y embrujo.Apirilak 25, 19.00etan.ANTZERKIA:La cantante calva. Maiatzak 8, 20.30etan.DANTZA:Lur sagar. Maiatzak 10, 19.00etan.09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)AGENDA29erakusketak– Maiatzaren 3ra arteSARA BEIZTEGIren erakusketa. Topalekuan.– Apirilaren 30etik maiatzaren 24raVICENTE CERVERAren Circo Gran Fele,ALBERTO RODRIGUEZen Horizonteak Irekizeta JESUS JAIME MOTAren Asia erakusketak.Portalean.– Apirilaren 30etik maiatzaren 31raDEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEkoenerakusketa kolektiboa. El Ambigú eta Deporren.ARGIZAIOLA SARIA argazki erakusketa.Deporren.DIAPORAMA ETA ARGAZKI erakusketa.Eibarko dendetan.ikastaroak– Bizitzarako trebetasunak.Noiz: maiatzaren 6, 13, 20 eta 27an, 18.30etatik20.30etara, Portalean. Izen-emateaeta informazioa: maiatzaren 5era arte, Pegoran.– Reiki (2. maila).Noiz: maiatzaren 9an eta 10ean. Izen-ematea:665743217 (Martin).– Coatching.Noiz: apirilaren 30etik aurrera, Errebal kaleko CAN-en.Antolatzailea: Pagatxa emakumeen elkartea.Izen-ematea eta informazioa: 943700238 (Marian).– Discosana jaietan.Noiz: maiatzaren 11n eta 25ean,18.30etan 21.00etan,Portalean. Izen-ematea eta informazioa: maiatzaren 8raarte, Pegoran.diru-laguntzakDENDARIENTZAT.Eskaerak eta informazioa: 943207694 / 943206669telefonoetan.NAGUSIENDAKO ALDE BATERAKOEGONALDIAK.Eskaerak eta informazioa: Gizartekintzan (Portalea,4. pisuan) aldez aurretik txanda eskatuta (943708440telefonoan).farmaziak1, barixakuaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)2, zapatuaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)3, domekaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)4, astelehenaEGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)5, martitzenaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)6, eguaztenaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)7, eguenaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)8, barixakuaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)lehiaketakSANJUANAK 2009 KARTELLEHIAKETA.Maiatzaren 15era arte, Pegoraneta Portalean.ALKOHOL GEHIEGIKERIARENKONTRAKO UMOREZKOPEGATINA.Maiatzaren 15era arte, Pegoraneta Portalean.ESKOLA AGENDA 09-10.Maiatzaren 15era arte, Pegoraneta Portalean.ARMERIA ESKOLA SARIAKNorentzat: DBHko azken urteetakoikasleentzat. Armeria Eskolan, maiatzaren25etik 29ra.LI (BURU-HAUSGARRIAK).Ekainaren 14ra arte, Juan San MartinLiburutegian.telefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debegesa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturgas ...........902 12 34 56D YA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp.....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-Anon/Alateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00,17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,13.30, 14.30 eta 18.30. EIBAR-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR.Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatuaeta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GAS-TEIZ-EIBAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EI-BAR-ARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A RRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGE-TA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna:14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera:06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro).Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak:07.55-etik 21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak:05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EI-BAR-DURANGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOS-TIA. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak:05.47etatik 20,47etara orduro....eta kitto! 09/IV/30676 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Eibarren pisu berria salgai. 73 m 2 . Logelabi. Oso argitsua. 237.400 euro. Planoaketa ezaugarriak: Tel. 610-073819.www.pisos-eibar.net84.net.– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi, balkoiaeta despentsa. 36’5 milioi pezeta.Aukera paregabea. Tel. 653-733357.– Legarren pisua salgai. 3 logela, egongela,sukaldea eta komuna. Berriztuta.28.000.000 pzta. Tel. 659-687736.1.2. Errentan– Eibarren logela alokagai, zentrutik gertu.Tel. 626-917395.– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel.616-207343.– Ermuan pisua alokagai. Jantzita etaigogailuarekin. Deitu 20.00etatik aurrera.Tel. 678-783465. Ander.– Gizon-emazteak logela alokatuko luketeEibarren. Tel. 662-230636.– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 616-207343.2. Motorra2.1. Salgai– Bigarren eskuko Citroen ZX salgai.M-UK. Asegurua maiatzera arte. IAT pasatuta.Tel. 696-817026 edo 943-121826.– CSR 500cc Quad ATV motorra salgai.Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 669-941469. Asier.– Karabana salgai. Roller 360T. 5 plazaeta abantzea. Berria. Tel. 608-194681.3. Lokalak3.1. Salgai– Garaje itxia salgai Jardineta-Aldatzeinguruan. Tel. 629-428449.– Garaje itxia salgai, trasteroarekin. 5’50luzera x 4’10 zabalera. Leihoa kanpora,kalearen parean. Karmen kalean, 4-6.Autoa garbitzekoa barne. 80.000 euro.Tel. 943-121261.4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu, garbiketa lanak eginedo kamarera moduan. Tel. 617-050828.Lily.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Jornada osorako. Tel. 675-940901.Lorena.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Gizona eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 658-719676. Enrique.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Erreferentziak. Tel. 699-813826.– Mutila eskaintzen da eraikuntzan lanegiteko, sukalde laguntzaile moduanetab. Tel. 669-285475.– Neska eskaintzen da orduka lan egiteko:garbiketak egin, nagusiak zaindu, tabernetanetab. Tel. 638-344377.– Mutila eskaintzen da lanerako: informatika,elektronika, telekomunikazioak, nagusiakzaindu... Tel. 653-402884. Kelvin.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Erreferentziak. Asteburuak barne. Tel.666-771151.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoedo sukaldari laguntzaile moduan.Geriatria laguntzaile ikasketekin. Tel.618-377283.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 628-014327.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Esperientziarekin. Tel. 655-384877.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Asteburuakbarne. Tel. 648-724168 edo669-966611.– Gizona eskaintzen da edozein lanetarako.Gidatzeko baimenarekin. Tel. 650-744497 edo 943-531218. Cesar.– Neska eskaintzen da tabernak garbituedo plantxa egiteko. Tel. 636-841158.– Neska eskaintzen da umeak zainduedo kamarera moduan. Tel. 656-700958.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketa lanetarako.Tel. 638-736539. Dori.– Mutila eskaintzen da tabernan lan egiteko:zaintzaile, garbitzaile, sukaldari laguntzaile,kamarero... Tel. 664-055503edo 617-061140.– Neska eskaintzen da nagusiak zainduedo garbiketa lanetarako: lanaldi osoaedo erdia. Tel. 679-878676.– Mutila eskaintzen da tabernan lan egiteko:zaintzaile, garbitzaile, sukaldari laguntzaile...Tel. 627-630455.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Neska eskaintzen da gauez nagusiakzaintzeko edo orduka etxeak garbitzeko.Tel. 699-576107.– Mutila eskaintzen da kamarero, sukaldelaguntzaile edo igeltsero moduan etapegorak garbitzeko. Tel. 672-278556.– Emakumea eskaintzen da asteburuetanorduka lan egiteko edo interna. Tel.669-966611.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 686-420642.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Esperientzia/erreferentziak. Tel. 943-031168 edo 633-238165. Miriam.– Emakumea eskaintzen da edozein ordutannagusiak zaintzeko. Tel. 628-405827.– Emakume arduratsua eskaintzen daasteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel.615-739367.– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,pegorak garbitu eta plantxa egin etaetxe-garbiketarako. Tel. 699-609190.– Neska eskaintzen da umeak zaindu etagarbiketa lanetarako. Tel. 657-142376.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu (externa) eta garbiketa lanetarako,ostalaritzan barne. Tel. 671-343612.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna (asteburuak barne).Tel. 648-210838 edo 943-530771.– Gizona eskaintzen da sukaldari moduanlan egiteko edo nagusiak zaintzeko.Esperientzia/erreferentziak. Tel. 943-031168 edo 679-905986. Luis.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.699-653874 edo 943-531218. Cristina.– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako:gauez, orduka... Tel. 630-531469.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 638-711269.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 628-014327.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 664-881835.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 680-530216.– Mutila eskaintzen da kamarero, peoiedo atezain moduan eta nagusiak zaintzeko.Tel. 647-999092.– Neska eskaintzen da garbiketa lanakegin, kamarera moduan eta umeak edonagusiak zaintzeko. Tel. 617-808245.4.2. Langile bila– Neska behar da jatetxe batean lan egiteko.Tel. 943-121262.– Neska behar da arratsaldez umeakzaintzeko. Tel. 665-718489.– Kamarera/o behar da Arraten asteburuetarako.Tel. 677-638184.6. Denetarik6.1. Salgai– Garbigailua (175 euro), lehorgailua(200 euro) eta 1’50eko somierra eta koltxoia(300 euro) salgai. Urte bateko garantiarekin.Tel. 650-988799.– 90eko ohe bi eta kaxoidun sinfonierrasalgai. Berriak. Lorontzi txinatarra opari.Tel. 606-454641 edo 943-208172.6.2. Eman– Ileapaindegiko lau butaka handi eta ilelehorgailubi oparitzen dira. Tel. 943-203174.6.3. Galdu/Aurkitu– Korrika egunean mobila galdu nuenUrkizu inguruan. Bueltatuz gero, sari-ordainajasoko da. Tel. 605-718895.6.4. Bestelakoak– “Silla francesa” arrazako zaldi dotoreadugu, behorretarako. Gaztain kolore ilunekoaeta 1’77 metro garaieran. Tel. 616-225228 edo 943-207340. Alberto.09/IV/30 ...eta kitto!676 zkia.


LA SALLE AZITAIN IKASTETXEA2009-2010 ikasturterako eskaintzaBATXILERGOAK (A eta D)ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA / GIZARTE ZIENTZIAK943 121 698maiatzaren4tik 8ra

More magazines by this user
Similar magazines