Borang Makmal SST/02 - SST - Sekolah Sains & Teknologi

wwwsst.ums.edu.my

Borang Makmal SST/02 - SST - Sekolah Sains & Teknologi

Borang SST/01BORANG PERMOHONAN PINJAMAN BAHAN KIMIA /ALAT RADASSEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI( Selepas diluluskan, buat 2 salinan untuk rekod Pemohon dan Kakitangan Makmal )A. KETERANGAN DIRI PEMOHON1. Nama Pemohon:_____________________________________________________________________2. No. Matrik/No.Pekerja:______________________________No.H/P:___________________________3. Sekolah/Program:____________________________________________________________________4. Tarikh bahan / alat diperlukan:__________________________________________________________5. Makmal yang digunakan :_____________________________________________________________6. Lokasi (Blok / Aras ) :________________________________________________________________7. Tandatangan Pemohon :____________________________ Tarikh :____________________________B. SOKONGAN (PENYELIA )1. Nama :____________________________________________________________________________2. Diluluskan / Tidak diluluskan :_________________________________________________________3. Ulasan :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Tandatangan :____________________________________Tarikh :____________________________C. ULASAN KAKITANGAN MAKMAL1. Nama :____________________________________________________________________________2. Ulasan :___________________________________________________________________________3. Tarikh borang diterima :______________________________________________________________4. Tarikh bahan kimia / alat dibekalkan :___________________________________________________5. Tandatangan :____________________________________ Tarikh :____________________________D. KELULUSAN (*Bagi Pelajar SST kelulusan Pegawai Sains,bukan pelajar SST kelulusan Dekan )1. Nama :____________________________________________________________________________2. Diluluskan / Tidak diluluskan :_________________________________________________________3. Ulasan :___________________________________________________________________________4. Tandatangan :____________________________________ Tarikh :___________________________Page 1 of 2


E. KETERANGAN BAHAN KIMIA / PERALATANBil Bahan Kimia / Peralatan Kuantiti Catatan# Sila Buat lampiran lain sekiranya ruang tidak mencukupi.Catatan :1. Sila isi lampiran yang disertakan mengenai bahan kimia / alat radas yang diperlukan.2. Bagi pemohon luar daripada SST, kelulusan Dekan / Pengarah masing-masing adalah diperlukan.3. Tempoh peminjaman peralatan hanyalah selama 2 minggu sahaja.4. Sila dapatkan surat pengesahan / sokongan daripada Penyelia / Ketua Program sekiranya inginmenggunakan alat lebih daripada 2 minggu5. Alat yang dipinjam hendaklah dikembalikan pada tarikh yang ditetapkanPage 2 of 2

More magazines by this user
Similar magazines