Buletin JPMD Edisi Pertama 2011 - Universiti Kebangsaan Malaysia

ppukm.ukm.my

Buletin JPMD Edisi Pertama 2011 - Universiti Kebangsaan Malaysia

JABATAN PERKH I DMATAN MAKMAL DIAGNOSTI KJabatan Perkhidmatan Makmal Diagnostik(JPMD) merupakan salah satu jabatan yangterdapat di Pusat Perubatan Universiti KebangsaanMalaysia (PPUKM). Jabatan ini mempunyai 21 unitperkhidmatan dengan satu unit di aras bawah, tigaunit di aras dua dan lokasi selebihnya terletak di arassub-basement.JPMD berfungsi sebagai jabatan sokonganklinikal yang memberikan perkhidmatan diagnostikdengan menjalankan pengujian ke atas spesimendarah, cecair tubuh, tisu dan organ di makmalperubatan untuk membantu para doktor bagipengurusan rawatan pesakit. Perkhidmatan yangdisediakan bukan sahaja merangkumi prosespengujian ke atas spesimen, malah pengurusansemua kes kematian di PPUKM. Jabatan iniberoperasi selama 24 jam sehari dalam 7 haibekerja bagi ujian-ujian tertentu yang melibaikanUnit Patologi Kimia, Hematologi, Bakteriologi,Virologi, Mikologidan Tabung Darah bagi memenuhikeperluan perawatan segera dan kritikal serta UnitForensik dan Mortuari.LAMBANG Q adalah simbol kualiti yang menjaditeras kepada semua perkhidmatan diJPMD.WARNA BIRUmenggambarkan ketenangankeikhlasan, kestabilan, kerjasama dan harapan yangmenjadi tunjang pegangan setiap warga JPMD kearah kegemilangan kepada perkembanganperkhidmatan yang berkualiti dan dinamik.LAMBANG JPMD dAn WARNA MERAH AdAIAhsingkatan bagi Jabatan Perkhidmatan MakmalDiagnostik dan melambangkan kekuatan, ketegasankeberanian dan semangat berkobar-kobar dalamsetiap individu warga JPMD untuk meningkatkankualiti kerja dan membawa transformasi kepadaperkhidmatan agar lebih cekap, berkesan, responsifdan berintegrili.)


ANUGERAH KUALITI DEKAN DAN PENGARAH PPUKMJabatan Ped


PAINTBALI- JPIVI*trL.1zL,'offiDalam kesibukan menjalankan tugasrutin di makmal, aktiviti riadah di kalanganwarga JPMD tidak dilupakan. Selain untukmenjaga kesihatan tubuh badan, aktivitiriadah merupakan salah satu kaedah bagimerapatkan hubungan sosial di kalanganwarga JPMD.Sehubungan itu, pada 26 Mac 2011bertempat di Combat Zone Gombak,Selangor, satu pertandingan paintball JPMDtelah diadakan. Seramai 27 orang pesertayang terdiri daripada warga JPMD telahdibahagikan kepada 6 pasukan. Setiap ahlidalam pasukan perlu mematuhi peraturanasas permainan ini iaitu sekiranya pesertamerasa sakit tetapi tiada kesan cat, makapeserta akan dikekalkan dalam permainan.Walau bagaimanapun sekiranya pesertamerasa sakit ketika ditembak dan terdapatkesan cat maka peserta akan dikeluarkandaripermainan.Pada peringkat akhir permainan,Saudara Ridzuanuddin dari Kumpulan 5muncul juara setelah mengalahkan saudaraFairuz dengan perbezaan yang tipis.Sepanjang pertandingan ini, dapatdisimpulkan bahawa melalui aktiviti riadahsebegini, ia bukan sahaja mengeratkansilaturrahi malah memupuk semangat kerjaberpasukan dan setiakawan. Pertandinganpaintball JPMD ini tamat pada jam 1:00petang.


STAFF EARUrrl*sr/iLIsBULITUI/LISTYI/LF.creRUNlrK guro 'ltrl4r 4lr{ lcy*g a)arbrJnk bqruHol sc$dtrq rJ Ldlcal kag borrmlslKn ta'gan aboaq-'bassr d+av !!Pw'("n4rk4r diti4 \\\\U/,Dab..t(ffi?r-tgcfkod- blo-blal.bh..senrrn doriio.ao..uo.'brolrso r5tag..bto..blamydomo'.blo lj|bonq rd4 bstmdk6o e siktr, -u'*rqtlah \cJqrar'41(t|..

More magazines by this user
Similar magazines